Завръщането на Гонзалес – Кори Гууд и Дейвид Уилкок, 69-ти епизод, 13-ти септември, 2016 г.

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Тук съм с Кори Гууд и ние продължаваме с последната информация, която той има да сподели с нас. Това са някои от най-удивителните неща. И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: Нека сега видим какво се случва по-нататък.

КГ: Бях отведен в една Синя сфера на една от тези срещи и там бе Гонзалес. Той бе преминал лечение при една от групите маи бегълци и бе напълно различна личност.

ДУ: Нека поговорим малко за това. Какво се случи с теб в началото на този контакт?

КГ: Когато контактът започна, аз бях видял, както вече споменах, Тиър-Ер и един силует редом с него. И се оказа, че човекът до него бе Гонзалес, когото не бях виждал от известно време.

ДУ: Това трябва да те е смутило, защото той бе твърде отрицателно настроен към теб преди това.

image001КГ: Да. Честно казано, в началото, когато го видях, се почувствах малко неудобно, но изразът на лицето му бе напълно различен от преди. Не бе намръщен, нямаше познатите ми бръчки на челото си и напрегнати скули. Също така излъчването на очите му бе напълно различно. Той изглеждаше приятно.

ДУ: Какво почувства, като видя Гонзалес в това ново преобразено състояние? Той имаше ли какво да каже за това, което е представлявал преди?

КГ: Да. Докато разговаряше с мен, лицето му прие сериозен вид и той ми се извини за предишното си поведение. Каза ми, че е бил повлиян, че се е намирал в много лошо състояние. Той даваше вид, че наистина иска да му простя. И аз му отговорих съвсем приятелски, че всичко е минало и че не трябва да се тревожи, че трябва да гледаме напред. Той бе видимо доволен от отсъствието на враждебност от моя страна.

ДУ: Добре. Какви други неща ти каза в този момент?

КГ: Той каза, че докато е преминавал това лечение при групата на маите, те са го запитали дали желае да узнае кой е бил, кой е и кой ще бъде. Той е отговорил положително и е получил информация, която му е позволила да види всичко с различни очи. Той променил напълно своя светоглед.

image002ДУ: Доби ли представа дали това е било свързано с минали животи, с превъплъщение и подобни неща – душевна съдба, душевна мисия?

КГ: Да, мисля, че е било свързано с такива неща.

ДУ: О кей. Дали той е добил представа и за своето бъдеще – какво ще се случи в бъдещето?

КГ: Ами, когато говори за миналото си, той посочи, че винаги е бил ориентиран към определена своя мисия и че винаги е искал да работи за общото благо. И че е станал военен, за да прави това. Той е мислел, че като е във войската и изпълнява своята мисия като военен, ще бъде в служба на другите. Той също така заяви, че поради ранга, който е имал, и начина, по който е израствал във военната йерархия, в крайна сметка е изпаднал в по-ниско разряден капан на егото.

ДУ: Хм. Ти каза, че същият въпрос относно идентичността ти е бил задаван преди и на теб.

КГ: Да.

ДУ: Имаше ли Гонзалес какво да ти каже по този повод?

КГ: Да. Той ми каза … Този въпрос ми бе поставен на два пъти – от Тиър-Ер и от Каарии и аз и двата пъти отговорих с „не”. Тогава Каарии поклати глава и каза, че инатът ме е спохождал във всичките ми въплъщения.

ДУ: Ха, ха, ха.

КГ: И след като ми каза, че е отговорил положително на същия този въпрос, Гонзалес ме окуражи да сторя и аз същото в бъдеще. След това той говори още малко за това как ще остане с групата на маите и че няма да се завърне към предишната си роля. Той ще остане с тях и ще бъде нещо като делегат заедно с тях по отношение на други групи в Слънчевата система.

ДУ: Мислиш ли, че той е преминал през същия вид преживяване на Възнесение? Или това е било нещо наподобяващо повече емоционално пречистване.

КГ: Емоционално, психологично оздравяване.

ДУ: В твоята публикация ти спомена, че тогава той ти е казал нещо относно битката над Антарктика. Той ти е казал нещо, което вече си знаел, или …?

КГ: Да, той направи едно обобщение на информацията, която вече имах.

ДУ: О кей.

КГ: Той каза, че е възможно да има друга операция, подобна на тази, която са искали да предприемат, когато е трябвало да им осигурим оперативната информация.

ДУ: Хм.

КГ: Така че става дума предимно за повторение на информацията, с малко допълнителни уговорки.

ДУ: Ти спомена в своята публикация, че той е започнал да разказва подробности относно идеята, която Уилям Томпкинс е нарекъл „слънчево кихане” и което различни престъпни групировки и други групи мислят, че ще се случи.

КГ: Да. Този разговор ме напрегна малко и ме разтревожи. Той започна с това, че всички тези групи, които се отправят към Антарктика, се опитват да се скрият от това слънчево събитие.

ДУ: Хм.

КГ: Обаче всички обитатели на тези места под леда на Антарктика имат различна представа за това какво ще се случи при това „слънчево кихане”. Всички те очакват масирано изригване на цялата слънчева корона.

ДУ: Уха!

КГ: И те казват, че болшинството научно ориентирани, прагматични хора очакват до Земята да достигне една голяма взривна вълна, която да изведе от строя нашата електроника, електричеството и след това да последва масово изригване, което да удари Земята. Сред различните групи обаче съществували разногласия относно това, което ще се случи, когато това изригване засегне Земята. Някои очаквали да изгубим всичките си електрически мрежи, да бъде разрушена всичката ни електроника, чието възстановяване да изисква няколко десетилетия.

Той също така спомена, че това събитие се очаква да изчисти всякакъв изкуствен интелект от Слънчевата система и да предостави възможност за разпространението на всички тези нови технологии едновременно сред населението на Земята.

ДУ: Имало ли е някакви други, различни от тези мнения, относно това слънчево събитие?

КГ: Да. Някои очакват то да изгори атмосферата, да причини всякакви земетресения, изригвания на вулкани, да причини нещо като ядрена зима. Те също очакват след тази експлозия Слънцето да угасне за няколко дни.

ДУ: Все едно, че цялата повърхност, която генерира светлина, ще изчезне и след това ще трябва да се възстанови или нещо подобно?

КГ: Ако просто погледнеш тъмните петна на Слънцето, представи си цялото слънце като едно тъмно петно.

ДУ: Уха! Навсякъде чуваме нещо, което гърците са нарекли “ekpyrosis”. Тази дума означава „гигантски огън”, който идва от слънцето. Всички древни гръцки и римски философи са вярвали, че Слънцето ще направи нещо такова. В предхристиянската ера е било считано за общоприето знание, че това ще ни се случи.

КГ: Точно така. И това е вероятно … Той каза, че най-езотеричните измежду тези престъпни групи вярват, подобно на нашата общност, че това ще бъде някакъв вид духовно извисяване или Възнесение. И това е събитие, което ние очакваме с нетърпение, но една от тези престъпни групировки иска да се скрие от него.

ДУ: Ако се обърнем към зороастрийската традиция, думата, която те използват за това, е “Frashokereti”, което се превежда като „да направиш прекрасно”. И те казват, че то ще изгори злите, докато праведните ще изпитат нещо като Възнесение. И за мен това представлява едно много интересно съвпадение.

КГ: Точно така.

ДУ: И какво се случва след това?

КГ: Ние бяхме по средата на разговора, когато аз видях към нас да се приближава една Синя сфера.

ДУ: Вие къде се намирахте? Къде се случваше това?

КГ: Аз стоях прав … Когато пристигнах, бях видял Тиър-Ер и Гонзалес да стоят един до друг. След това погледнах нагоре към тази космическа сцена и те се придвижиха по-близо. Когато направиха това, забелязах зад тях двама други Сини авиани и Съществото със златната триъгълна глава.

ДУ: Значи ти си се намирал в една от тези Сфери, под себе си виждаш тези пресичащи се геометрични линии и виждаш множество звезди.

КГ: Точно така.

ДУ: И тогава Гонзалес бива отведен от една от тези Сини сфери или нещо подобно?

КГ: Да. Просто … Точно по средата на разговора се появи една Синя сфера, той показа, че е готов да тръгне, обърна се и ми каза: „Мисля, че Тиър-Ер иска да ти пошепне нещо на ухото, докато се завърна.” И след това „фст” и изчезна.

ДУ: И вие двамата точно сте водили един много важен разговор, който що се касае до мен, той е в същината на основната причина да водя тук тези предавания. Ако този вид събитие, което той току-що е описвал, е на път да се случи, за нас не може да има нищо по-важно, за което да знаем, за да се подготвим, да разберем какво то означава за нас и как можем да се хармонизираме с тази промяна.

Така че какво имаше Тиър-Ер да ти каже след този така важен разговор?

КГ: Всъщност доста неща, доста. Той ме поздрави и започна да обсъжда това, което разговаряхме с Гонзалес относно слънчевото събитие. Той ми показа как Слънцето пулсира, след което от него избухнаха ударни енергийни вълни.

ДУ: Слънцето е пулсирало? Това означаваше ли, че Слънцето в действителност е променяло размера си?

КГ: То пулсираше с енергия. От него се излъчваше енергия на отделни пулсации.

ДУ: Може би е излъчвало повече енергия и не толкова е променяло размера си или диаметъра си.

КГ: Правилно … И короната … Около Слънцето имаше нещо като втора корона от електрически избухвания.

ДУ: О, наистина? И какъв цвят бяха те?

КГ: Бял.

ДУ: Интересно.

КГ: Да. Аз също така видях едно изображение … Той ми показа изображение на една от тези вълни, докато тя се удря в Земята и то бе различно от очакванията ми. Аз очаквах една вълна, която просто „пуф-ф”, да премине през Земята.

Тази вълна обаче се удари в магнитното поле на Земята, обхвана я и след това навлезе през Северния и Южния полюси в земното ядро.

След това енергията излезе през повърхността на земното кълбо.

ДУ: Излезе едновременно във всички посоки?

image003КГ: Във всички посоки от повърхността.

ДУ: Уха! Как всъщност изглеждаше това? Нещо като бели цветове, бяла енергия?

КГ: Да. Енергията бе бяла, имаше обаче взаимодействие с магнитното поле, което изглеждаше като Северно сияние, но навсякъде около Земята.

ДУ: О, индусите също говорят за енергия в цветовете на дъгата, която излиза от Слънцето, защото те много ясно описват нещо, което наричат „самавартака огън” (Samavartaka fire) и те казват, че когато това се случи, по небето ще се появят цветове на дъгата. Значи това ще бъде Северното сияние, което описваш.

КГ: Може би. И аз си мислех …

ДУ: Ти каза, че то е било навсякъде около Земята?

КГ: Да, около цялата Земя.

ДУ: Уха!

КГ: И аз си помислих: „Как е възможно тези престъпни групировки да повярват, че могат да се скрият под земята?”

ДУ: Да, в случая цялата Земя изглежда като една светлинна гъба. Тя е била напоена, след което като че ли някой е изстискал от нея цялата тази нова енергия. В случая няма значение къде се намираш, за да усетиш нейното въздействие.

КГ: Точно така.

ДУ: Тогава това изображение трябва силно да те е изненадало. Искам да кажа, че ти си видял нещо, което вероятно би накарало много хора да се просълзят, защото това е нещо толкова дълбоко въздействащо. И това е нашето бъдеще. Какво бе преживяването ти, когато видя всичко това?

КГ: Сърцето ми биеше учестено и дишах много бързо.

ДУ: Уха!

КГ: Да.

ДУ: И какво се случи, след като наблюдаваше как енергията преминава през Земята?

КГ: Тиър-Ер ми каза, че точно сега са настъпили много решаващи времена за нашето съзидателно съзнание и че всеки човек на Земята и съзидателното ни съзнание като цяло решават какво ще бъде предстоящото ни преживяване, в какъв вид времева реалност ще навлезем след това събитие.

Аз не бях учуден от това, че масовото съзнание ще действа в тандем с това събитие. Бях изненадан от това колко невероятно важна се оказва ролята на масовото ни съзнание. По-нататък той заяви, че всеки отделен човек на тази планета е важен колкото всеки друг. Никой не е по-специален в този процес и ние всички вземаме равностойно участие.

Даже някои от извънземните групи, които се оказват в плен тук, оказват своето влияние. Тяхното масово съзнание … Тяхното съзнание влияе върху това, което се случва.

ДУ: В Закона за Единството се говори за тройно разделение. Там се обяснява, че има положителен резултат за определени хора, отрицателен резултат за поелите по отрицателен път и след това много хора, които няма да могат да се възнесат, ще бъдат по същество рециклирани – ще бъдат отведени на друга планета, където ще продължат.

Мислиш ли, че тази оптимална времева реалност означава, че различни хора ще преживеят една от тези времеви линии, в зависимост от избора, който са направили, и това, което са извършили?

КГ: Изглежда, че това бе посланието.

ДУ: О кей.

КГ: Всичко това ме кара да си помисля за „ефекта Мандела”, за който чувам толкова много.

ДУ: Би ли го пояснил отново за тези, които не са запознати?

КГ: Той се проявява, когато хората преживяват различни времеви линии и имат различни спомени за миналото. Някои хора си спомнят, че Мандела е умрял в затвора. Други хора нямат такъв спомен. След като той е излязъл от затвора, е настъпило голямо объркване сред хората с различни спомени.

ДУ: О кей. Значи ти си го попитал относно Ефекта Мандела?

КГ: Ами, това не се наложи. Аз си помислих за това и той ми каза, че това е било едно много реално преживяване и че ние в момента преживяваме сливане на различни времеви реалности.

ДУ: Наистина? Това ми звучи като … Не мога да си представя какво е било за теб да бъдеш в тази Сфера, защото аз никога не съм имал възможност да преживея никое от нещата, които са ти се случили. Аз изпитвам същото като нашата аудитория. Опитвам се да тълкувам това, което си видял, представям си определени образи, без да съм бил там.

Аз вероятно бих се просълзил. Това изображение на Слънцето, което изпуска блясъци от светлина, които отиват до Земята и я преобразяват. Това Е Възнесението. Това е нещо, което сме очаквали. Това е едно величествено събитие. Какво бе усещането ти, когато видя всичко това?

КГ: Безпокойство.

ДУ: Наистина? Защо?

КГ: Ами, гледката не бе лесна за възприемане. Сърцето ми биеше по-бързо. Аз дишах учестено. И следващото нещо, което Тиър-Ер ми каза, съвсем не намали безпокойството ми. Той ми предаде, че ако това събитие се случи в този момент, по-малко от 300,000 души от цялата планета ще бъдат „пожънати” (harvested) или ще се възнесат.

ДУ: А думата „пожънати” е термин от Закона за Единството.

КГ: Да.

ДУ: И той използва този термин?

КГ: Да, той използва този термин.

ДУ: Наистина? Но това е много малка бройка. Би ли ни казал отново какъв е критерият за възнесение според Закона за Единството? Той е много прост, нали?

КГ: Да, да бъдеш поне 51% в услуга на другите.

ДУ: И болшинството хора естествено ще допуснат, че отговарят на това условие.

КГ: Разбира се. Всеки си мисли, че е поне близо до това.

ДУ: Тогава къде е големият препъни камък? Как може толкова много хора да не са готови, когато изглежда, че всичко, което трябва да направят, е, да се държат мило?

КГ: Много от причините ни отвеждат назад във времето до контролната система, наложена върху Земята, контрола върху умовете, върху поведението.

ДУ: Но това не е по наша вина.

КГ: Не е.

ДУ: Да, но тези неща съществуват и ни оказват влияние.

КГ: Правилно.

ДУ: Какво точно причинява тази контролираща мрежа, за да бъдат нещата толкова зле?

КГ: Тя влияе върху нашата вибрация, за да не достигнем до своя пълен потенциал и прави така, че да бъдем по-лесно контролируеми. Така ние ставаме по-апатични.

Също така ми бе предадено, че тази контролираща мрежа бива повлияна от тези слънчеви промени така, че извънземните или престъпните групировки, които я управляват, се налага да я засилят в максимална степен, за да постигнат желания от нея ефект.

ДУ: Чакай малко. Ти казваш, че точно сега, тази контролна мрежа на Драко, която вече сме обсъждали, се е наложило да бъде засилена възможно най-много, така че те да не изгубят контрола си върху „робите”.

КГ: Правилно.

ДУ: Значи нещата не могат да станат по-зле, отколкото са сега.

КГ: Това е, което ми бе предадено.

ДУ: И отново: какъв е ефектът на всичко това? Какво се случва в резултат на това, че те засилват нещата на 10 при една скала от 1 до 10?

КГ: Появяват се симптоми – хората започват да се държат много хаотично и странно и стават напълно апатични, неефективни.

ДУ: Значи ти казваш, че това е един енергиен ефект от прилаганата от тях технология.

КГ: От технологията и нейния кумулативен ефект, прибавен към енергията, която идва от Слънцето, която влияе върху тази технология, прилагана срещу нас.

ДУ: Това е наистина трудно за вярване. Спомням си, когато в Закона за Единството се говори за втората фаза от нашия цикъл на Земята, че само 150 души на Земята са били готови да се възвисят. Така че предполагам, че 300,000 е по-добре, но все пак, това за мен е една много голяма изненада. Не очаквах числото да е толкова малко.

Коя точно е тази „оптимална времева реалност”, за която говори той?

КГ: Най-добрият възможен сценарий, при който всички хора на планетата или болшинството хора, които са в служба на другите, ще преминат през това събитие, подобно на Възнесение.

ДУ: Значи има възможност тази бройка все пак да бъде увеличена.

КГ: Правилно, защото точно сега времевите реалности не са установени. Ние сме решаващият фактор. Това как реагираме на случващото се сега, нашето масово съзнание е основният фактор, който определя в коя времева реалност ще се озовем.

ДУ: Тогава с течение на времето как ще узнаем в коя времева реалност ще се окажем?

КГ: Зададох този въпрос на Тиър-Ер. Попитах го как ще узнаем дали сме избрали оптималната времева реалност. Той отговори, че Дейвид и аз … ако светът около нас се раздруса, ще разберем, че сме избрали реалност различна от оптималната.

Тогава аз си казах: „Каква е вероятността Дейвид в Калифорния и аз в Тексас да изпитаме едно и също земетресение?” Защото предположих, че става дума за земетресение. Така че не съм съвсем сигурен той какво имаше предвид.

ДУ: Едно разместване на полюсите би причинило повсеместни земетресения и вулканична дейност, и цунами, и супер урагани, които се случват едновременно. Така че това очевидно е една реалност. Но той казва, че ако това се случи на мен и на теб, в този момент ние ще знаем … ще знаем какво?

КГ: Че сме избрали времева реалност, различна от оптималната.

ДУ: И човечеството като цяло?

КГ: Точно така.

ДУ: Но тогава ти и аз всъщност ще преживеем един катаклизъм.

КГ: Трудно е да знаем напълно какво той каза. Той просто каза, че светът около нас ще се раздруса и тогава ние ще разберем какво се е случило, и това няма да ни направи щастливи.

ДУ: Нека изясним нещата за хората, които гледат това предаване, защото това, за което говорим сега, е нещо много сериозно и не искаме те да започнат да сънуват кошмари и да започнат да ни пишат, че са изгубили вяра в нас и подобни неща.

Било е казано, поне на мен ми бе казано, че даже тази времева линия да се осъществи, ние ще се измъкнем и няма да изпитаме физическа смърт, освен ако това е предизвикано от собствената ни карма. Ти би ли се съгласил с това?

КГ: Да. Като цяло, мисля, че това бе някакъв космически зов за пробуждане, отправен към планетата …

ДУ: Точно така.

КГ. … Тъй като точно сега ние трябва да отработваме своята карма и да положим максимални усилия да бъдем от полза на другите.

ДУ: Пфю! Ако бройките са малко, нека се надяваме, че може да бъде направено нещо, което да промени ситуацията.

КГ: Очевидно може да бъде направено.

ДУ: О кей.

КГ: Той каза, че ако събитието се случи точно сега, това ще бъде крайният резултат. Ние обаче все още, като масово съзнание, правим своя избор кои от тези времеви реалности ще преживеем.

ДУ: Е, аз мисля за Гая като за една телевизионна мрежа на разкритието. Ако разкритието на тайната информация е целта на тази мрежа и на това, което правим тук, и ако ние се опитваме да разгласяваме истината, дали това влияе върху крайния резултат?

КГ: Абсолютно. Едно разкритие, което е повсеместно, ще промени съзнанието на всеки на тази планета. И това ще промени нещата в правилната посока.

ДУ: Мислиш ли, че може би много от хората, които точно сега са толкова объркани, които винаги пишат отрицателни коментари в Интернет, и тъй като икономиката е толкова зле, те имат чувството за безнадеждност относно бъдещето, мислиш ли, че ако се случи нещо като „ако повърнеш и ще ти стане по-добре”, то тогава мненията на хората могат да се променят? Може би те вече няма да са толкова разгневени? За това ли говорим в крайна сметка?

КГ: Да. Ако всеки достигне до истината, то хората ще могат да се придвижат напред и да започнат да работят в посока на своето самоусъвършенстване.

ДУ: Ти имаш ли усещането, че двамата с теб бяхме насочени към тази телевизионна мрежа и че фактът, че сме част от тази инициатива на разкритие, може да обърне течението на събитията?

КГ: Очевидно да.

ДУ: О кей. Тогава по някакъв начин, ако хората научат истината, тяхното отношение и съзнание ще се промени и това на свой ред ще повлияе на цялата планета.

КГ: Точно така. Аз имах още няколко въпроса в този ред, когато видях Синята сфера да се завръща и тя докара Гонзалес до трите същества, които споменах преди – двамата Сини авиани и Съществото с триъгълната златна глава.

ДУ: О кей. Така че по някакъв начин, когато хората научат истината, тяхното отношение и съзнание ще се променят и това на свой ред ще повлияе на цялата планета.

КГ: Това се случи, докато двамата с Тиър-Ер привършвахме нашата комуникация. И тогава те се приближиха до нас.

ДУ: И какво се случи в този момент, когато те се приближиха към вас?

КГ: Гонзалес се приближи и направи хитроумната си забележка: „Надявам се, че не съм ти липсвал прекалено много.”

ДУ: Ха, ха, ха.

КГ: Беше ми приятно да установя, че той бе запазил своето чувство за хумор.

ДУ: Значи маите не са променили неговата личност.

КГ: Правилно. И той сложи ръка на рамото ми и ме отведе далече от групата, за да довършим разговора си.

ДУ: И тогава той какво ти каза?

КГ: Той искаше да довърши разказа си за случилото се в Антарктика, но повтори същите неща и не каза нищо ново.

ДУ: О кей.

КГ: Но в един момент изскочи нещо, което той не бе споменал преди. Той каза: „В тази област, където сте провели своето разузнаване и сте видели древни останки разпръснати наоколо, недалеч от това място, те са открили една древна гробница. И там са намерили останки от хора с удължени черепи …

image004ДУ: О, човече.

КГ: И с широки бедра и малки гръдни кошове. И това бе очевидно нещо, което ми бе познато.

ДУ: Това е луда работа.

КГ: Той също така ми каза, че те са намерили запазени останки от тези същества, които са били като шоково замразени в леда.

ДУ: Тези хора били ли са гиганти, или са били с нормални човешки размери?

КГ: Били са с нормални човешки размери.

ДУ: И каква е била приблизителната им възраст?

КГ: Между 18,000 и 60,000 години.

ДУ: Уха!

КГ: Те са открили и останки от праисторически животни и някои от тези същества, шоково замразени в леда.

ДУ: В Антарктика.

КГ: В Антарктика. И е имало някои големи каменни блокове, повдигнати много метри във въздуха, също замръзнали в леда. Като че ли е имало някакво гигантско цунами, което изведнъж се е превърнало в лед посред …

ДУ: Блоковете са били от пирамиди и мегалитни структури?

КГ: От мегалитни структури.

ДУ: И те са замръзнали толкова бързо, че буквално са левитирали в леда?

КГ: Изглежда, че ги е ударила някаква водна вълна, или нещо ги е ударило и разрушило, и докато са били във въздуха, по някакъв начин са замръзнали в леда. Каквото се е случило, е било много бързо.

ДУ: Колко тела са открили при тези разкопки?

КГ: Това не ми бе казано.

ДУ: Но откритието е било достатъчно голямо, за да бъде разглеждано като нещо ново и важно?

КГ: Да. Това е била цивилизация, претърпяла много бързо някаква катастрофа, при което те не са имали време да реагират.

ДУ: Какво друго имаше да ти каже Гонзалес на тази ваша втора среща?

КГ: Той също спомена, че по време на своето пребиваване с Аншар е видял някои странни неща. Това е било, преди да изчерпи търпението на своите домакини. Те са протестирали, защото той непрекъснато се е разхождал и е разузнавал навсякъде. И при една от своите разузнавателни мисии, или в два поредни случая, той видял двама жреци, които вървели по един коридор и в един момент преминали през стената на една пещера. Той ги проследил, но не могъл да мине през стената.

Всеки път той се опитвал безуспешно да види какво има зад стената. На третия път, в който ги проследил, той открил една пролука, през която видял как тези двама жреци на Аншар разговаряли с няколко великана с различна големина.

ДУ: Човешки великани?

КГ: Човешки великани. И един от тях седял на голяма скала, държал главата си с ръце и стенел, докато разговарял с тях. Това бе всичката информация, която получих по този въпрос.

Малко след това Гонзалес е бил помолен да напусне.

ДУ: Великанът е изглеждал нещастен. Имаш ли някакво предположение каква е била причината за това?

КГ: Той ми каза, че е помислил, че те или са били затворници, или бежанци и просто са били нещастни. Той наистина не е знаел нищо повече. Аз също.

ДУ: Добре, имаше ли нещо друго значимо, което Гонзалес ти каза в този момент?

КГ: Да. След това той спомена някои неща за случващото се на повърхността на Земята. Той каза, че престъпните групировки и групите на Земния съюз са стигнали до задънена улица в своите преговори. Престъпните групировки са настоявали или всички да бъдат реабилитирани, или никому да не бъде простено.

Те са искали никой от хората на по-ниските нива, или тези, които са работили за тях принудително, да не бъде опростен, ако това не важи и за всички.

ДУ: Да, но ако някой настъпи една буболечка, а друг е масов убиец, как може всички да бъдат отговорни еднакво?

КГ: Това е моментът, до който са достигнали преговорите.

ДУ: Уха.

КГ: Той също така обсъди някои дребни неща, като военни разузнавателни групи, които са проследили хора на Министерството на вътрешните работи, които тихомълком са действали из цялата територия на САЩ и са се подготвяли да противодействат на социални размирици.

Военното разузнаване е съобщило, че хората на това министерство са били готови да потушат всякакви размирици със сила.

ДУ: Искаш да кажеш, че тези сили са били разположени в очакване на някакви действия на Земния съюз срещу престъпните групировки в САЩ или нещо подобно?

КГ: Това не бе уточнено. Те са се подготвяли за някакъв вид обществено недоволство и военното разузнаване е започнало да дислоцира свои сили, които да противодействат, като те заемат определени работни позиции в дадени райони и се опитват да останат незабелязани, докато наблюдават и бъдат готови да се намесят и да предотвратят евентуални действия на престъпните групировки.

ДУ: Хм.

КГ: Той също така спомена, че според него престъпните групировки няма да позволят на Тръмп да стане президент, даже и ако „се наложи някой да го промуши с нож в гърба в деня на стъпването му в длъжност”. Така каза той.

ДУ: Наистина? Много хора, поне тези от ляво настроените медии, мислят, че Тръмп е расист и женомразец и какво ли още не. Но ти казваш, че те продължават да вярват, че той всъщност не е член на престъпните групировки и че всъщност ще направи нещо положително за нас, ако бъде избран?

КГ: Те вярват, че той не е пионка на престъпните групировки и че не е особено контролируем.

ДУ: Ах.

КГ: И че ако той заеме този пост, това ще бъде много зле за престъпните групировки.

ДУ: Защото те искат президент, който по същество да бъде тяхна марионетка.

КГ: Това е последният бастион на техния контрол. Гонзалес каза също така, че по време на тези преговори те са настоявали да няма пълно разкритие, а контролирано разкритие в продължение на 100-годишен период. Както ти казах вече, те мислят, че пълното разкритие е безотговорно и ще причини социо-икономически колапс и че страни, оказали се жертви на престъпните групировки, ще искат да извършат ответен удар, което няма да бъде добре както за човечеството, така и за престъпните групировки.

ДУ: Значи те все още настояват за това частично разкритие.

КГ: Да, и много хора от Земния съюз са съгласни с това.

ДУ: Но ти ми каза по рано тази година, след като разговаря с Гонзалес, че те са стигнали до извода, че частичното разкритие е невъзможно.

КГ: Това е мнение на Съюза на Тайната космическа програма.

ДУ: Оу. Но може би хората на Земният съюз все още мислят, че частичното разкритие е възможно.

КГ: Правилно. Те също така са против всякакво масово документално разкритие. Те считат това също за безотговорно. Те вече са преценили, че всякакво разкритие на тайни документи ще бъде извършено на етапи, защото престъпните групировки са … Те са се подготвили за това.

Те са готови да завъртят ключа за изключването на Интернета и да направят необходимото за минимизиране на загубите си от разсекретяването на информацията. Така че те ще разкриват документите малко по малко.

ДУ: Има ли нещо друго, което Гонзалес ти е казал по време на тази среща?

КГ: Той каза също, че тези престъпни групировки са били доволни от факта, че са успели да предизвикат расови размирици и бунтове в определени области. Те очакват да продължат да правят това и в бъдеще.

ДУ: Това изглежда смислено.

КГ: След това стана дума за някои от старите заплахи относно супер вулканите на океанското дъно, които те могат да задействат и да причинят събитие с гибелни последици. Тези престъпни групировки отправят най-различни подобни заплахи.

ДУ: Добре, но както вече казахме, определено изглежда, че няма да им бъде позволено да направят това, защото колективното съзнание на човечеството няма да им го позволи. Ти би ли се съгласил с това?

КГ: Да. Всички опити на престъпните групировки да започнат Трета световна война или да причинят големи проблеми, са били неуспешни.

ДУ: Това е първият път, в който си имал достъп до Съюза на ТКП след случилото се с Каубоя. Макар Гонзалес да не работи вече там, той ти е казал, че поддържа с тях контакт. Така че имаше ли нещо, което Съюза на ТКП е имал да ти предаде чрез Гонзалес?

КГ: Те искаха да ми предложат някакво помирение и казаха, че ще накарат този тип Каубоя да ми се извини публично.

ДУ: Публично къде?

КГ: Пред всички свои колеги.

ДУ: Ох, уха!

КГ: Наистина не ме интересуваше да видя този човек отново, така че не обърнах внимание на това. Исках обаче да науча нещо повече за помирението и то се оказа по същество същото предложение, което вече ми бяха направили по отрицателен начин чрез Каубоя.

ДУ: Ти бе споменал, че те разполагат с някои много напреднали лечебни технологии. Ти попита ли ги дали ще ти помогнат с тях?

КГ: Ами да. Те разклатиха тази примамка под носа ми няколко пъти. И той каза, че ако те все още са имали достъп до Лунния оперативен център, преди изгонването на техните хора оттам, щели са да ми помогнат, но все пак ще ми предоставят каквото имат като лечебни технологии.

ДУ: Каубоя ти бе предложил някакъв вид разузнавателна работа за Съюза на ТКП, при което ти повече нямаше да можеш да разговаряш с мен или с някого другиго в това предаване относно това, което се случва, и това щеше да означава, че ще приемеш да извършваш предишната работа на Гонзалес.

КГ: Те ми предлагаха отново съвсем същото, което ми бе предложил и Каубоя.

ДУ: Подновили са предложението си.

КГ: Подновиха предложението си, в малко по-положителен дух. Ставаше обаче дума за съвсем същото. И аз учтиво отказах.

ДУ: Изглежда, че твоята роля е да споделяш информация и очевидно, ако бе приел това предложение, това нямаше да бъде възможно.

КГ: Също така не искам да бъда под контрола на група социопати.

ДУ: И как завърши тази конкретна среща с Гонзалес?

КГ: Отново донякъде внезапно. Този път Сферите пристигнаха и за двама ни. И двамата бяхме отведени. Аз се озовах у дома си. Малко след това Каарии се свърза с мен и ми каза да се подготвя за пътуване до Венера.

ДУ: Ох, уха!

КГ: И аз започнах да медитирам, за да съм сигурен, че ще притежавам правилната енергия и че няма да бъда отхвърлен, както е бил Гонзалес.

ДУ: Разбирам. Ето с какво ще се занимаем в следващия епизод от Космическо разкритие. Това е едно наистина удивително пътешествие, както ще видите следващия път. Благодаря ви, че бяхме заедно.