Извънземни и ваксини – 154 епизод, 5 юни, 2018 г., Дейвид Уилкок, Кори Гууд и Емери Смит.

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в още един епизод на Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Емери Смит и Кори Гууд,

Емери, добре дошъл отново.

Емери Смит: Благодаря, Дейв.

ДУ: Добре дошъл и ти, Кори.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Мислех си, че този път ще започнем … щяхме да разговаряме за ксенобиологията и за някои наистина интересни неща, свързани с нейните фармацевтични аспекти.

Това е една доста странна история. От 2000 г. съм в контакт с един свидетел, който нарича себе си Уолтър Сторч, наред с няколко други имена. Той има един уебсайт, наречен TBRNews.org. Там има качена и една книга с разговорите му с един свидетел на ЦРУ наречен Роберт Кроули. Така че книгата се нарича „Разговори с гарвана” *), защото в ЦРУ са го наричали „Гарвана”.

*)  Crow (произношение „кроу” = гарван). – Бел.прев.

1_conversations_with_the_crow_2a24a717cf960c0fa17cdea06b5eb127_1600x0

ЕС: Точно така.

ДУ: По-голямата част от това звучи като твърде конвенционална история от секретните служби, но има един наистина странен момент, свързан с появата на ЦРУ, след като една жена е била ударена от лек автомобил.

Тя бива откарана в болницата, където я слагат на носилка. Малко след това санитарите се завръщат и откриват чаршафа, с който е била завита, при което виждат, че тялото й се е било превърнало в нещо като желе. То се е било буквално разтопило.

Хората на ЦРУ са били първите повикани да разследват случая. Малко след това обаче, както е описано в книгата, се появяват хора на ВВС, казват на тези от ЦРУ, че нямат право да се занимават със случая, изгонват ги, вземат материала и изчезват. Очевидно катастрофиралата жена не е била обикновен човек.

ЕС: УДИВИТЕЛНО!

ДУ: Да!

ЕС: Аз зная отговора на тази загадка. Това е просто една удивителна история, Дейв. Благодаря ти, че я сподели с нас. Ти никога не си ми я споменавал.

ДУ: Да, така е.

ЕС: Малко съм смутен от това как да обясня появяването на това желе.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Ето какво се е случило. Докато работех в тези проекти в подземните лаборатории и правех аутопсиите на тези извънземни тъкани, разбрах, че те са срещали  проблеми с някои от тъканите още 20-30 години, преди аз да се появя там.

2_emery_smith_50a0633befbaa664ba8a6855c36c4b51_1600x0

Един от лекарите работил върху една ръка. В един момент той я оставил в контейнер, за да се завърне и довърши работата си по-късно. Когато се върнал след четири или пет дни, той открил, че тя се е превърнала в желе. Просто се била разпаднала.

И това започнало да се случва редовно с извънземни, които били междуизмерни (interdimensional) и можели да променят формата си, и били МНОГО по-напреднали в развитието си от обикновените извънземни. Представете си, че става дума за същества, които са на възраст над 100 милиона години.

ДУ: Хм.

ЕС: И всички под тази възраст са просто нещо като обикновени извънземни. Нека никой да не се обижда. Ха, ха.

ДУ: Ха, ха.

ЕС: Независимо от това, всички те са невероятни. В случая става дума за следното. Оказало се, че извънземни, които са толкова напреднали, притежават защитен механизъм, подобен на този на нашите бели кръвни телца, когато се борят с вирусите. И този защитен механизъм не позволява на човеците да добиват тяхната ДНК, защото те вероятно ще го използват за лоши … за нещо не добро.

Така че в тяхната ДНК и в тяхната генетична вибрационна честота е кодирана тази програма.

И ако отида при едно такова същество и се опитам да извърша някаква операция, даже и да съм напълно облечен в космически костюм, то всъщност ще се превърне в желе, защото моята вибрационна честота не съответства на неговата.

Макар да е умряло, то все още притежава вибрационна честота, което Кори може да потвърди. Тези същества могат да запазят своята честота от 30 дни до една година след смъртта си.

КГ: Точно така. Докато те са живи, тяхната ДНК излъчва честота, която поддържа връзката между молекулите на тялото им.

3_corey_goode_15a1b53090be03cb50b4a9fcd8b5dce8_1600x0

ЕС: Така е. И тази енергия остава в пространството около тях, в морфогенетичното поле, и техните енергийни маркери продължават да присъстват за известно време.

Така че това е, което се случва, когато става дума за тела, които биват открити и след това се превръщат в желе.

И тогава те започват да ваксинират много от лекарите и техниците, които работят с тези тела, ако щете вярвайте, с извънземна ДНК.

ДУ: Наистина?!

ЕС: И тогава … Става дума за много малка ваксина, подобна на тази срещу туберколоза, която се поставя под кожата, защото е нужно много малко количество, което да влезе в тялото ти, за да промени НЕГОВАТА ЧЕСТОТА в продължение на 8 до 24 часа, в които можеш да работиш върху тялото на извънземното. 

ДУ: Ако нямаш тази ваксина и докоснеш тялото, какво се случва?

ЕК: Това ще го разруши. То се превръща в това подобно на желе вещество, втечнява се.

КГ: И това е при определен вид извънземни …

ЕС: Да.

КГ: … които са междуизмерни и използват определен вид среда, за да могат да съществуват тук?

ЕС: Да, абсолютно.

КГ: Защото доста често тяхното енергийно поле може да придържа определена материя, което да им придаде тяло, което да могат да използват като основен материал, който да манипулират със съзнанието си.

ЕС: Да, много добре казано, защото редица от тези извънземни … ти можеш да виждаш пред себе си едно същество, но те всъщност се намират на две места едновременно, или на три места, но въпреки това съществото е едно, така да се каже. 

Така че представете си едно лице, което се намира на кораб извън Сатурн, който кораб е дълъг 50 км,. и това лице, което е междуизмерно, проектира себе си в няколко същества, които са тук и които са идентични с него. Така че то е в състояние да се материализира в триизмерното ни пространство и да приеме солидна форма, и да задържи тази своя енергия, за която говорим.

И тази ваксинация позволява на хората да работят върху телата на тези същества и да извлекат каквото им трябва от тях, или просто да приготвят нужните проби, или каквото там е необходимо, без да повреждат телата.

КГ: Прощавай, това ли е, което … терминът, който използват е „биомаркиране” (biotagging)?

ЕС: Да, Кори! Точно така. Биомаркиране.

КГ: О кей.

ЕС: Така че те ни биомаркират с този генетичен материал, за да можем да извършваме тези неща.

Интересното е, че някои от техниците, за които си спомням, започнаха да протестират против това ваксиниране и това стана голям въпрос. Ето защо след известно време, докато бях още там, те преустановиха ваксинирането и преминаха към използването на един вискозен гел.

Преди да си облечеш работните дрехи, те поставяха малко от този гел върху обратната страна на дланта ти, и той прониква през кожата в тялото.

Така че след премахването на ваксините, те използваха генетичния материал от извънземните с този гел, което предоставяше възможност да работиш върху извънземния материал, като притежаваш неговата честота в продължение на 24 часа, без да разрушаваш тъканите му.

КГ: Те също така вече могат да симулират тази вибрационна честота, тази био-невро честота с помощта на технология …

ЕС: Точно така.

КГ: … като създават необходимото поле в работното помещение.

ЕС: Ъ-хъ.

КГ: И докато тялото на извънземното същество се намира в това поле, то не се разпада.

ЕС: Правилно. Точно така. Те срещаха големи проблеми с много от телата на тези същества от свалените извънземни кораби, особено през 40-те, 50-те и 60-те години на миналия век, когато се опитваха да ги съхраняват в тези специални контейнери, пълни със спирт или формалдехид. Те мислеха, че това ще ги съхрани, а телата просто се превръщаха в желе, втечняваха се.

ДУ: Хм.

ЕС: Защото химикалите също реагират с тези тела. И тъй като много от програмираните форми на живот не са изцяло органични, те се стопяват поставени в такъв разтвор.

Така че те отварят контейнерите и се оказва, че телата са изчезнали. След това започнаха да използват вода или други вещества при пренасянето на телата.

КГ: Да, дестилирана вода.

ЕС: Те веднага ги замразяват. И да, дестилирана вода, която не съдържа минерали с проводимост, за да транспортират тези същества.

И някои от телата, които получавах, все още не бяха размразени.

ДУ: Да позволиш някому да вкара в тялото ти извънземна ДНК?! Това звучи наистина плашещо.

ЕС: Наистина много плашещо сега, когато погледна назад. Спомням си доста от шегите, които си правех с лекарите: „О, Боже мой, ще се събудим някой ден и ще се окажем мъртви от този боклук.”

Трябва обаче да разберете, че по онова време аз бях наистина твърде млад.

КГ: На възраст, когато си мислиш, че си неуязвим от куршуми.

ЕС: Да, по времето, когато бях неуязвим от куршуми и знаех всичко.

КГ: Ясно.

ЕС: Тогава човек не можеше да ми каже нищо, защото аз бях някой, който позволяваше да му сложат генетичен материал в тялото и то многократно, и си мислех: „Тези хора тук ме обичат. Аз съм един от най-добрите им служители. Разбира се, те не биха направили нищо, което да ме нарани или убие, нали?”

Така че това бе манталитетът ми по онова време.

Сега вече, о Божичко, ситуацията би била напълно различна. По онова време обаче аз бях стигнал до положение, при което нямах ограничения в работата си с тези високо развити извънземни. Аз правех всичко възможно, за да напредна в проектите, в които участвах.

И да си кажа честно, ако бях казал „не”, вероятно щяха да ме оставят на мира.

ДУ: Беше ли запознат с някакви отрицателни последици от приемането на тази извънземна ДНК?

ЕС: Да. Те ни бяха информирали, че някои от страничните последици могат да продължат между 24 часа и седем дни.

И някои от тези странични ефекти могат да бъдат … очите ти могат да сменят цвета си. Понякога около тялото ти може да се появи светлинно излъчване …

ДУ: Наистина?!

ЕС: Всъщност на тъмно може да започнеш да излъчваш светлина на разстояние около 7-8 см. от тялото си, без да разбираш откъде тя се появява.

ДУ: Хм.

ЕС: Но нищо, което да бе … Аз никога не се почувствах зле, нито получих главоболие или болки в стомаха. Нищо такова. Имаше само странни морфогенни аномалии. 

КГ: Освен ваксинирането с този генетичен материал, получавал ли си някакви други ваксинации?

ЕС: Да. За съжаление още когато влизаме в армията, ти знаеш как е – всички се строяваме един зад друг и получаваш 15 инжекции от всякакви неизвестни на теб неща. А допълнително, в тези секретни проекти се налага да бъдеш ваксиниран за много различни неща, някои от които са ти напълно неизвестни.

По-късно открих, че това са антитела, защото в миналото са имали избухвания на различни видове епидемии с неизвестен произход. Те обаче са могли да изолират тези вируси и бактерии, и да изработят противодействащи ваксини, които ни инжектираха.

Аз никога нямах реакции на тялото, които да са ми били известни. Мисля обаче, че по-късно се появиха някои реакции … в нервната ми система, с напредването на възрастта ми.
КГ: Да. Много от тези инжекции, които ти слагат, НАИСТИНА влияят на нервната ти система. Аз получавах ваксинации, предназначени да усилят способностите ми на интуитивен емпат, които НАИСТИНА подобряваха тези мои способности. Това бе нещо удивително.

Казаха ми, че ние сме ги получили от извънземните. Не зная дали това е било в резултат от генетични експерименти, когато са дисектирали дадено извънземно и са открили в тялото му химикали, които усилват способностите ни, или просто тези съединения са ни били дадени наготово. Нямам представа.

Във всички сучаи обаче в това имаше нечовешки генетичен материал, при което се получаваха доста странични ефекти.

ЕС: Точно така. Мога да потвърдя това, защото с анализите на голяма част от кръвта и нещата, които извличахме от тези извънземни, ние се опитвахме да разберем как техните тела се лекуват и всякакви интересни … и как това повишава нивото на съзнание.

Тяхната кръв съдържаше протеини и най-различни антитела – удивително разнообразни … изобилие от удивителна различна клетъчна дейност и протеини, които тайните програми комбинираха, синтезираха и след това продаваха на фармацевтичните корпорации.

КГ: Интересно е, че ти може да си дисектирал генетичен материал, който може да е дошъл чрез Тайната космическа програма. Ние вече говорихме в това предаване относно търговията с роби.

ЕС: Разбира се.

КГ: Има обаче също … Ние получаваме много технологии от извънземни, като им даваме генетичен материал от човеци, растения и други неща от Земята. Така че ние получаваме генетичен материал чрез търговия, както и чрез други източници в космоса.

Чувал съм, че тези биологични проби са довели до някои големи пробиви във фармацевтичната индустрия.

ЕС: Да. Абсолютно. Тестовете, които провеждат с тези удивителни прибори и съоръжения, от които нямаме представа в цивилния свят … Да вземем само „отпечатването” на хора с тези подобни на ксерокс устройства.

Те всъщност по този начин размножават в момента клетки и правят това с генетичен материал, който получават от аутопсиите на тези извънземни и от тъканните проби на най-различни същества.

Така че аз съм съгласен с това и мисля, че фармацевтичните корпорации са извлекли невероятни печалби по този начин. Хората от военнопромишления комплекс патентоват тези протеини и генетични материали и след това ги продават на фармацевтичните гиганти.

КГ: И не само това, ваксините, които фармацевтиката продава срещу грипове, срещу вируси … тези ваксини съдържат неща, които водят до генетични промени в нашата ДНК.

ЕС: Точно така.

КГ: Така че ние правим генетични тестове върху собствените си хора с нечовешка ДНК, земна нечовешка ДНК, както и с ДНК извън нашата планета.

ЕС: Да. Четох редица брифинги на тази тема, където се казваше, особено в частта, касаеща нашите хормони … Те наистина влияят на мъжете като… потискат техния тестостерон и повишават естрогена им.

Колкото до жените, те просто им дават повече естроген и потискат тестостерона им с хранителни добавки и хапчета.

Това не е добре, защото се нарушава хомеостазиса на тялото. Ако не беше така, нашите тела щяха да се лекуват сами.

КГ: Аз  зная, че си следил историите относно ваксините и как откриват все повече доказателства, че те причиняват аутизъм. Виждал ли си нещо, или чел ли си изследвания относно тези причинители на аутизъм и чул ли си нещо за Звездни деца (Starseeds*) и за възможността тези деца с аутизъм всъщност да са пратеници на звездите, които са били набелязани?

*)  Starseeds – грубо преведено „звездни деца” – индивиди, които съществуват на Земята в триизмерно човешко тяло, но чията Душа може да е възникнала на друга планета, звездна система, галактика, в друго измерение или паралелна вселена. – Бел. прев.

КГ: Аз не съм бил част от тези проекти. Само бих заявил, че съм чул от колеги, участвали в подобни проекти, че нещо става, свързано с имунизациите на тези деца. И те СА много специални. Всеки е специален, но те СА също твърде  специални.

КГ: О, да.

ЕС: И има нещо свързано с генетичната природа в този случай, което е било или усилено за добро, или потиснато. Ти знаеш малко повече от мен по този въпрос, но това е всичко, което аз зная за аутизма.

КГ: Хм, интересно.

ДУ: Много хора, които изследват аутизма, са правили също и независими генетични тестове и са стигнали до заключението, че телата на хората с аутизъм съдържат високи ненормални и токсични количества алуминий.

КГ: Живак.

ДУ: Какво мислиш, че става в този случай? Възможно ли е хората да се пречистят и да се отърват от този алуминий и евентуално от тези симптоми?

ЕС: О, да. Те могат … това може да бъде изкарано от тялото и то да бъде пречистено по повече от един начини.

Съществува специална вода – четвъртото състояние на водата, състоянието на плазма – което наскоро бе официално оповестено и което позволява … Мой колега имаше един от работниците си, който бе заварчик и получи отравяне с живак и някои други метали в тялото си. Той имаше семейство и деца и бе твърде млад – около 35-годишен. И той бе толкова натровен, че в един момент го преместиха в хоспис и му казаха, че му остават още четири дни живот.

КГ: Хм. Защото отровите са преминали през кръвната бариера на мозъка, нали?

ЕС: Да! Това е проблемът, защото след като веднъж отровите достигнат до мозъка, те не могат да бъдат премахнати, тъй като мазнините в мозъка ги засмукват и … можеш да си представиш какво става след това.

Но се оказа, че ние сгрешихме. В четвъртото си състояние водата има някакви свързващи свойства и тя всъщност се свързва с металите в тялото. Затова мисля,  че той изпи между 9 и 12 литра такава вода в един ден, и два или три дни по-късно бе НАПЪЛНО пречистен от живака и оловото.

А искам да ви кажа, че в този момент няма човек от тук присъстващите в екипа, който да няма в тялото си някакво количество живак и олово. Но неговото количество бе сведено до нула.

Така че по някакъв начин този вид вода стимулираше тялото му и се свърза с тези метали и ги изхвърли от тялото му по някакъв начин. Нямам научно обяснение на това, но то бе документирано.

ДУ: Добре, но в общия случай, ако някой има … ако човек отиде например при лекар натуропат, той може ли да му предпише нещо, с което да се освободи от тежките метали в тялото си?

ЕС: Да. Има венозна хелатотерапия и това е най-разпространеният начин за извличате на тежките метали от тялото.

И аз бих препоръчал силно на всеки, който страда от отравяне с тежки метали, да открие тази вода в четвърто състояние, която може да се закупи бутилирана.

ДУ: И какво точно представлява четвъртото състояние на водата?

ЕС: Това е пречистена вода, която се получава с прекарване през нея на плазмен газ, който променя молекулната й структура.

Открити са някои чудотворни нейни свойства. Тази вода хидратира 10 пъти повече от обикновената, така че ти е необходимо да изпиеш толкова (Емери показва с пръсти около 5 см.) от една обикновена бутилка, за да получиш същата хидратация.

В момента военните провеждат някои тестове с такава вода, защото тя намалява тежестта на раниците на войниците. Понякога раниците на тези момчета тежат по 35 кг., 6 от които могат да бъдат вода.

Така че ако бъде елиминирана част от тази тежест, представете си колко повече можеш да пробягаш с толкова намалено тегло, или колко вода можеш да спестиш при едно изследване в космоса.

КГ: Вече се приближаваме до момента, в който ще започнем да управляваме собственото си генетично и духовно развитие. Няма да бъдем проби в съдове на Петри за дузини различни извънземни групи и за хора от тайните програми.

Това са неща, които ще бъдат оповестени в публичното пространство и които след време ние ще можем да управляваме сами. Това няма да се случва зад гърба ни.

ЕС: Точно така. И това е невероятно, защото след като придобиеш контрол върху своето тяло, могат да се случат удивителни неща. Една от причините извънземните да считат човеците за толкова удивителни е фактът, че ние сме едни от най-приспособимите същества в цялата вселена.

Това означава, че можеш да ни тровиш, да ни облъчваш с ултравиолетова светлина, да насочваш към нас електромагнитни вълни и какво се случва – в течение на стотици и стотици години ние се адаптираме. Ние сме като хлебарките. Не можем да бъдем убити.

КГ: Цялата еволюция протича чрез стрес.

ЕС: Да.

КГ: Едно от нещата, които ми казаха, е, че нашата химия, устройството на тялото ни, може да бъде изключително лесно манипулирано и управлявано – много повече от това на различните извънземни групи, които е трябвало да постигат това в продължение на доста години с добавяне на технологии.

ЕС: Точно така, Кори. В течение на времето те са прекалили със своето само-инженерство.

КГ: Ъ-хъ.

ЕС: Ето защо редица извънземни сега се завръщат и защо се засилва този процес на космическа търговия, за който ти говориш? Те просто се опитват да коригират себе си.

А много от тях, това сме просто ние, един или два милиона години в бъдещето.

КГ: Точно така. Аз съм срещал някои от тях.

ЕС: Да. Тогава какво се случва сега? Дали ние съхраняваме своя генетичен материал в банки?

КГ: Според това, което са ми казали, в бъдеще ние ще преминем една фаза от развитието си, когато ще въстанем. Ние ще открием съществуването на всички тези генетични програми и ще въстанем срещу тях, и хората ще започнат да манипулират собствената си ДНК. И нещата ще се объркат до степен, когато няма да има истински различни групи човеци.

И след като известно време поиграем с генетиката си според своите желания, ще достигнем етап, в който ще погледнем сериозно на това да се превърнем в едно космическо население, което управлява по правилен начин своята ДНК.

ЕС: Правилно. Да. Ние сме свръхгероите на вселената. Те ни виждат такива, както и ние считаме тях за супергерои.

Наистина е приятно, когато комуникираме с извънземни да чуваме такива оценки за нас, защото ние се мислим за толкова незначителни и посредствени, сравнени с голямата вселена и всички тези удивителни създания.

В същото време, ние всички работим в една обща синергия и те са ние и ние сме тях по определен начин – не по отношение на всички извънземни, разбира се, но спрямо някои.

ДУ: Намирам за удивително, Емери, че ние се противопоставяме на една система от вярвания, която е много силна и според която хората са били научени да вярват, че Земята НЕ осигурява здраве за своето население, че ние трябва да синтезираме или изкуствено да произвеждаме нещо, което не ни е вече осигурено от природата. 

Ето например ти говориш за китайски билки, които са много по-добри от всичко, което можем да произведем по изкуствен начин.

Мислиш ли, че в крайна сметка ние съществуваме в един доброжелателен жив космос, който НАИСТИНА осигурява задоволяването на всичките ни нужди?

ЕС: Абсолютно. И това е причината да сме тук днес. Искам да кажа, че Земята НАИСТИНА е осигурявала това, от което се нуждаем, както и вселената, която ни е обсипвала с кодирана енергия и материя, за да ни даде възможност да живеем на Земята. Те работят съвместно. Те са едно голямо семейство. Помисли си само … помисли си за всички планети като за хора. Помисли си за вселената като за едно цяло.

Всичко, от което се нуждаем, е тук. Това е твоето тяло. И ако го накараме да работи правилно и в хомеостазис, то ще коригира себе си и всичко ще му помага да става все по-здраво.

Така че аз мисля … В една от програмите, в които работих и която се занимаваше с дългосрочно пътуване в космоса … на тези кораби нямаше нищо, което да бе част от Земята. И здравето на астронавтите постепенно се влошаваше, особено след деветия месец.

КГ: Да. И те започнаха да добавят в атмосферата на корабите земни честоти.

ЕС: Точно така. Така че те започнаха да записват честоти на различни кристали, скали, дървета, както и да поставят в корабите растения, кристали и скали …

ДУ: Наистина?! Уха!

4_david_corey_and_emery_12844e3b3c71ffda7e3d104083b32a89_1600x0

ЕС: И сети се какво се случи. Техният престой се увеличи двойно … защото те имаха част от земята със себе си.

КГ: Ти спомена за хомеостазиса. Животът се развива в хомеостазис. Така че всяка планета, където възниква живот, започва да развива хомеостазис и достига до състояние, където всичко, което съществува там, поддържа този хомеостазис.

ЕС: Точно така. И досега Гая все още не ни е изритала от себе си, защото ние сме си плащали наема, но в същото време сме се заиграли прекалено много и я повреждаме.

Така че ние трябва да я почистим. За мен това е най-важното нещо, защото ако планетата я няма, няма да ни има и нас. Следващото най-важно нещо са всички животни и бозайници на планетата. И третото най-важно нещо за мен сме ние, човеците.

Но ние всички трябва да работим заедно в хомеостазис, в т.ч. и с растителния свят на планетата, защото в противен случай не можем да съществуваме.

Така че е важно да се грижим за планетата и да я почистим след всички ужасни неща, които сме й причинили, някои от които даже не биват дискутирани, като например всичките тези дълбоки подземни опити.

Всичко това отравя планетата. А Майката Земя няма да издържи още дълго. Тя е преминала през подобно нещо преди и наистина ЩЕ ни изхвърли, така че ще трябва да си платим рентата навреме и да започнем да почистваме жилището си, защото в противен случай на главите ни ще се стовари нещо страшно.

ДУ: Намирам за интересно … аз престанах да гледам реклами по телевизията през 1991 г., защото бях наистина отвратен.

И едно от нещата, които забелязах, преди да престана да гледам телевизия, бе … разбира се, сега аз съм щастлив, че правя полезни телевизионни предавания,  които действително повишават съзнанието, но тогава аз забелязах, че винаги когато рекламираха някакъв вреден хранителен продукт, тази реклама бе последвана от друга на фармацевтичните компании, които лекуваха ефектите от тези вредни храни. Все едно, че … И след това следващите най-чести реклами са за превозни средства, които консумират изкопаеми горива. Това са трите големи неща: вредните храни, фармацевтичните продукти и леките коли.

ЕС: Правилно.

ДУ: Тогава как мислиш, че можем да извадим хората от хипнотичното им състояние, в което вярват, че решението на здравословните им проблеми ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е по пътя на фармацевтиката?

ЕС: Ти току-що го направи.

ДУ: Ха, ха.

ЕС: И това е, което ние правим тук. Ние повишаваме съзнанието на хората. Всичко зависи от нас и от хора като нас. А хората имат възможност за избор. Те могат винаги да избират.

Скоро ще има много повече възможности за избор и хората ще могат да избират това, което искат да имат, и ще могат да го изискват от своите лекари.

ДУ: Сега си мисля за Кори – когато започнахме това предаване, той не се хранеше здравословно. И в течение на някои свои извънземни контакти … защо не ни разкажеш малко за това как то те промени?

КГ: Добре. Ами да. Тогава бях около 35 кг. по-тежък, отколкото съм сега. Но да, те се опитваха да ме накарат да приема диета с по-висока вибрация. В началото аз ядях хот-дог и не им обръщах внимание, докато най-накрая получих отравяне на кръвта и бях принуден да вляза в правилния път.

ЕС: Да, спомням си това.

КГ: След като обаче поех по този нов път, настъпилите в мен промени бяха удивителни – познавателни, здравословни. Напълно неоспорими.

ЕС: О, абсолютно.

ДУ: И ти можа да се откажеш от лекарства, които би трябвало да вземаш, докато си жив.

КГ: Да, точно така. Аз вземах големи дози Xanax за посттравматично стресово разстройство, а успях да ги спра окончателно. Лекарите ми казаха да не го правя, но аз го направих окончателно и без всякакви последици. Това бе едно удивително преживяване. 

ЕС: Уха! Мога да разбера това, защото в последно време аз също промених навиците си. И посланията, които получавам, виждането от разстояние и интуицията ми, просто се подобриха неимоверно. Така че това определено трябва да е свързано с нещата, които вкарвам в тялото си и с неговата вибрация.

ДУ: Спомням си Пит Питърсън да ми казва по този повод, че хора просто променят диетата си и коефициентът им на интелигентност скача с около 20%.

ЕС: О, разбира се.

ДУ: Ти вярваш в това?

ЕС: Да, господине! Абсолютно.

ДУ: Защо мислиш, че това се случва?

КГ: Отрови и възпаления.

ЕС: Да! Възпаление и токсини – това е ключът.

ДУ: Как обаче това би повишило коефициента ти на интелигентност, ако се отървеш от отровите и възпаленията?

ЕС: Ами, защото възпаленията забавят сърдечния ти ритъм. Сърцето ти трябва да работи по-усилено. Ти си пълен с холестерол и всички тези други мазни разворими неща, които плуват в тялото ти. Те ограничават количествата хемоглобин и кислород, които постъпват в мозъка ти.

ДУ: Ах!

ЕС: Така че като увеличаваш количеството кислород в мозъка си, ти увеличаваш ангиогенезиса, формирането на нови кръвоности съдове, което след това захранва мозъка ти и му дава всичката енергия, кислород и храна, от които се нуждае в действителност.

А пушенето, вземането на лекарства и лошото хранене, както и отсъствието на упражнения спъват този процес.

Така че само елиминирането на някои от тези неща и малко повече движения увеличават тази вътрешна енергия и позволяват промяна на вибрационната ти честота.

ДУ: Тук в телевизия Гая имаме редица програми относно тай-чи, йога и подобни неща. Как виждаш връзката с тези дисциплини, свързани с движенията? Полезно ли е за хората да се занимават с такива неща?

ЕС: Мисля, че те са много полезни. Аз правя доста такива неща.

Ти увеличаваш енергията си и мислиш позитивно. И само това – намаляване стреса на тялото ти, способността да изключиш ума си за един час на ден, прави чудеса за съзнанието ти и за здравето ти.

ДУ: Това е удивително. Благодаря ти, Кори, че си тук. Искам да благодаря и на теб, Емери, както и на зрителите ни за това, че бяхме заедно.

Това е Космическо разкритие и довиждане до следващия път.