“Извънземното събитие” – сеанс с Башар

Tова е транскипт на сеанс на Дарил Анка, със заглавие „Извънземно събитие” (Alien Event),проведен през 2010 година. В първата част говори само Башар, след което той отговаря на въпроси, зададени му от аудиторията.  Към м. май 2012 г. филмът със сеанса се намира вYouTube с румънски субтитри на адрес:   http://www.youtube.com/watch?v=a7rMjhCHXww

Преди всичко ви благодарим, за възможността да общуваме с всеки един от вас поотделно и колективно. Всеки път, когато позволявате провеждането на тези контакти, вие позволявате съвместното създаване на връзка, мост, между нашия свят, вашия свят и съвместното създаване на нова, трета реалност, в която можем да взаимодействаме по-пълноценно. Така ние също можем да почувстваме чрез всеки от вас който желае да взаимодейства с нас подаръка, който ни предоставяте, като ни позволявате да преживеем повече страни от многоизмерния кристал на съзиданието. И ние ви благодарим за този подарък. Искаме да започнем този контакт по следния начин. Искаме да подчертаем много от нещата, които са били казани от много говорители, които са взаимодействали с вас. Много от нещата, които са били дискутирани, в много отношения съвпадат с нещата, които сме споделили с вас в продължение на много от вашите човешки години.

Идеята за ротационните сили, съответства на нашето разбиране за съществуването в природата на структурата на физическата реалност една основна тетраедърна матрична структура, която заедно с ротационните спирални сили реализира разширяването на физическата реалност и се придвижва напред в тези спираловидни формирования. Идеята, която сме разисквали за разнообразието на различни успоредни земни реалности е също в съответствие с нашето разбиране за съществуването на Съзидание и за природата на физическата реалност. И тези неща, тази идея, не трябва да се приема лековерно. Може да приемете това като чиста физика. Идеята за наличието на множество паралелни физически реалности и безкраен брой паралелни реалности на Земята, всяка от които отразява различна идея, различна изява, някои от които са много сходни, а други много различни една от друга. Идеята, че от вас зависи да решите коя информация се отнася за вас, идеята, че вие трябва да разграничите кое е вярно за вас, е също нещо, което ние много силно поддържаме. И единствената причина, поради която предаваме информация по този начин, е да ви дадем възможност да решите кое е вярно за вас защото това е единственият тест за вътрешна сила. За да решите сами и да имате свободната воля да решите какъв вид реалност предпочитате и да приложите тази информация както намерите за добре!

Следователно, идеята на всички тези, споделени с вас представи, са все неща, за които сме говорили от доста време на хората от вашата планета. И ще продължим да го правим по този начин до тогава, докато вие кажете, че сте колективно готови за взаимодействате по различни начини, да повишите вибрациите си по различни начини, за да създадете нова реалност, в която много от нещата, които казвате че предпочитате, ще се проявят в действителност, във физическа форма. и вие ще преживеете неща, които желаете да преживеете, ежедневно, във физическата реалност, макар че това няма да бъде точно същата физическа реалност, която изпитвате сега, поради различната й вибрация.

Както често е казвано, вие променяте честотите си от едно равнище на реалност в друго, но вие винаги сте се променяли. Вие се променяте и сега Това е нещо естествено за вас. Не трябва да чакате за това. Вие сте се променяли винаги. Така се създава движението. Това се случва, когато възниква илюзията за движение Единственият начин за създаване илюзията за движение, е да се движите между успоредни реалности – и всеки път в реалност, малко по-различна от предишната. и така, вие се трансформирате сега, сега, и отново, и отново. Вие непрекъснато се местите между успоредни реалности. Вие не забелязвате това, защото всяка нова реалност е много сходна на тази, в която сте съществували преди. За да забележите промяната, трябва разликата да е по-голяма между новата ви реалност и тази, в която сте били преди. Тогава знаете, че се променяте и разкривате пред себе си че непрекъснато се променяте и това не е нещо за научаване. Вие го правите автоматично, това е ваша втора природа. Това е в природата на реалността. Така се проявява промяната. И въпросът не е може ли да се промените, а в каква посока ще се промените и колко различна промяна ще си позволите, на основа вашите определения и убеждения, за това, което е възможно за вас.

И затова е от огромна важност наистина да се фокусирате върху идеята за честотата на вибрациите и предпочитаното от вас състояние на реалността ви и по този начин да разберете, на основа току що казаното, за преминаването между паралелни реалности, че ако промените вибрациите си, това не означава, че променяте света! Просто вие се прехвърляте в един паралелен свят, който вече съществува на равнището на вибрации, които сте създали в себе си. И не става дума за това да накарате някой друг да се промени! Само вие се променяте и се пренасяте в тази паралелна реалност, или паралелна Земя, която съответства на вибрациите които сте създали в собственото си състояние и така ще се окажете заобиколени от други същества, които вече населяват този друг свят, и които отразяват вибрациите които вие сте създали с цел своята промяна. Това изглежда ли ви смислено?

„Да”.

 Добре. Всичко това е просто физика. Както много от учените ви започват да разбират, всичко съществува едновременно, сега и в определен смисъл, тук. Вие обаче създавате илюзията за разделение като създавате различия в честотата на вибрациите. Когато всеки от вас се прибере в своя дом, след установяването на тези контакти, много от вас може да седнат в своето кресло, да вземат в ръка дистанционното и да включат телевизора. Вашата телевизия е идеална аналогия на това, за което говорим. Вие знаете, че във всеки един момент, има дузини телевизионни програми, всички от които съществуват едновременно. Вие обаче получавате само програмата, към която се настройвате. Физическата реалност е структурирана точно така като холограма. Вие получавате тази реалност, която съответства на избраната от вас честота. Това което излъчвате е това, което получавате. Това е просто физика. След действието следва реакция. Това е елементарна физика. Става въпрос да създавате предпочитано от вас състояние, и да позволите на реалността да отрази обратно към вас вътрешната промяна, която сте направили. Трябва обаче да разберете, че обратното е също вярно. Не може да усетите нещо различно от вашите вибрации. Нека продължим тази аналогия.

 Ако настроите своя телевизор на това, което наричате канал № 2, няма да получите програмата на канал № 4. За последното трябва да преминете на канал № 4. По подобен начин, на основа реалността която казвате че предпочитате, ако не си позволите, в своите определения, емоции, мисли, действия и поведение, да демонстрирате вибрациите на реалността, която казвате че предпочитате, няма да може да възприемете възможностите, които ще ви позволят да се придвижите в синхрон към тези реалност. Помнете – това, което не съответства на вашите вибрации, остава невидимо за вас.

Много пъти индивидите се чудят “Защо не мога да направя това?” “Защо не мога да отида там?” “Защо това не се случва?” Това може просто да се дължи на това, че те съществуват в една честотна област, която е невидима за тях, неизвестна за тях и извън въображението им. И те няма даже да си помислят тези неща и да ги разпознаят, даже и да са пред очите им, защото те не действат на това ниво. Трябва да сте в определено състояние, за да видите възможностите, които водят към тази реалност. Това отново е елементарна физика. Това е едно много, много просто понятие, много основно понятие, но ние разбираме, че много хора на вашата планета изпитват трудности да приемат тази идея и да създадат промените, които казват, че искат да направят.

Всичко това се свежда до дадени определения. Как определяте своята реалност, своите вярвания – ето за какво всъщност говорим. Защото вие нямате и не може да имате дадена реална действителност, ако тя не е основана на нещо в което най-силно вярвате – най-силния начин, по който определяте отношението си към тази действителност, и към самия себе си.

Всички житейски преживявания във вашите физическа реалност и измерение са основани на най-мощното определение, което сте приели за тази реалност. Имало е много дискусии за различните видове реалности, които може да се намират във вероятното ви бъдеще. И аз подчертавам, че това са просто вероятности. Нищо не е твърдо определено. Нищо не е заковано. Трябва да разберете, че това са само вероятности. Няма такова нещо като “Бъ-де-ще-то”! Има много възможни варианти на бъдещето. Както вече обяснихме, в каквито вибрации съществувате, това е вашата истина. И това е бъдещето, което ще преживеете. И даже ако има хора, които мислят точно обратното, и вярват напълно различно от вас, те ще изпитат също така своята различна реалност.

И отново – не трябва да променяте “вашия свят”. Трябва само да се преместите в свят, който вече отговаря на промяната, която желаете да преживеете и да позволите на тези, които желаят да останат във вибрационния свят в който са били и преди, защото тяхната Земя също ще продължи да съществува. Всички тези паралелни реалности съществуват точно сега, едновременно, както телевизионните програми. По същата аналогия, всичко се свежда до използване аналогията на вашата TV, или до това да разберете, че всичко се свежда до “Трансформираща вибрация” или “TV” . С това си имате работа: трансформираща вибрация. Вие решавате кое “TV” шоу ще преживеете. Но трябва да се настроите на този канал, иначе няма да видите точно това TV шоу което казвате, че искате да видите. Намирате ли това за смислено?

„Да!”

 Всичко това е само елементарна физика. Не е необходимо да усложнявате каквото и да е, освен ако го предпочитате трудно и сложно, защото никога няма да ви лиша от това, ако съответства на желанието ви. От вас зависи дали ще преживявате трудности ако го желаете, защото това е резонен избор в Съзиданието. Не е необходимо да отричате трудностите като възможен избор, за да предпочетете плавното и лесно преобразуване.

Не казваме, че няма да срещнете предизвикателства. Тези предизвикателства обаче могат винаги да бъдат посрещнати с положително и конструктивно състояние на вибрации и ако са посрещнати в такова състояние, всяко обстоятелство и ситуация във физическата ви реалност ще има само положителен и конструктивен ефект във вашия живот. Независимо – и това е много важно – независимо от чуждите намерения спрямо вас! Това е същественият момент. Не може да бъдете засегнати във вашата реалност без ваше позволение, без ваше съгласие! Придържайте се към това, което вярвате, че е вярно, което считате за възможно, за да разберете с какво можете, но не трябва да се съгласявате да преживеете в избраната от вас реалност. Защото всичко става с договаряне и с ваше позволение. Както сме казвали много пъти, няма ситуация, която в действителност да причинява нещо определено. Това как вие се отнасяте към тази ситуация ви позволява да преживеете това, което преживявате. Никоя ситуация сама по себе си не причинява болка, противоречие, или борба.

Всички обстоятелства и ситуации са фундаментално неутрални и лишени от смисъл. Ето защо често сме казвали, макар да разбираме, че това звучи странно на вашия език: Най-големият дар, който някога сте получавали, е това, че животът ви няма смисъл. Нищо няма присъщ нему смисъл! Това означава, че имате свободната воля да определите какъв е смисъла за вас – какво означават ситуациите, какво означават обстоятелствата, какъв е смисълът на живота ви. И това определя, какво ще извлечете за себе си, и кое преживяване как ще ви повлияе. Отново елементарна физика. Каквото давате, това получавате. Но всичко в определен смисъл е илюзия, отражение и не съдържа никаква субстанция, докато не го активирате със собствената си енергия, за да създадете определен резултат в своя живот.

И така, независимо от нечие намерение спрямо вас, ако си позволите да поддържате вибрациите на своите предпочитания и ако се отнасяте към всяко обстоятелство в живота си независимо от това как то изглежда и какво е, със знанието, че то може да причини в живота ви само нещо положително, то вие, независимо от чуждото намерение спрямо вас, ще почувствате само положителен ефект и положителен резултат в своя живот.

Но трябва да знаете, че това е вярно; трябва да се държите така, като че ли то е вярно и трябва абсолютно да имате ясно определение, че това е вярно за вас! Отново, тази идея за преместване, тази идея за вибриране, всичко това се свежда до вашите определения, вашето отношение към нещата. Много от вас се опитват да променят нещата в живота си като променят света извън себе си. Отново, това е една илюзия. Вие хората наричате това “поставяне каруцата пред коня”.

 Отново по аналогия, физическата реалност е много подобна на едно от вашите стъклени огледала. Ако погледнете в огледалото и видите отражението си, и ако изражението ви е намръщено, вие не вините огледалото за това, че отражението ви не се усмихва. Знаете, че единственият начин отражението да се усмихне, е преди всичко вие да решите да се усмихнете. И когато направите това, отражението няма друг избор, освен да се усмихне! Ние разбираме, че физическата реалност има определена плътност, и може да притежава малко времево-пространствено закъснение така, че нещата не се променят задължително едновременно с промените вътре във вас, но точно тогава е моментът да застанете твърдо зад идеята за промяната, която сте решили, че сте извършили. Защото много често ще проверявате себе си по следния начин: Аз съм се променил, но не виждам промяна във външната реалност, следователно, нещо трябва да не е наред. Но точно това е тестът! Тестът не е в това дали външната реалност се е променила, за да отрази промяната, която казвате, че сте извършили. Тестът е в начина, по който реагирате на външния свят по различен начин от това, което сте правили преди, макар той да изглежда по старому! Това трябва да ви покаже, че сте се променили. Реакцията ви е тази, която ви показва, че сте се променили. Защото когато реагирате на всичко от положителна и конструктивна гледна точка, тогава давате на реалността си уверение, че сте се променили и че не говорите само празни думи. Защото когато вие съдите по промените в околния свят за това дали сте се променили или не, вие предавате своята сила на илюзията, вместо да знаете, че сте се променили и да действате така, като че ли го знаете.

Всичко е толкова просто. Това няма нищо общо с това как изглежда външната реалност, а с това как вие се отнасяте към нея. Вашето поведение определя дали сте се променили и тогава, когато се придържате твърдо към тази увереност, може да позволите на външната реалност в рамките на пространствено времевия конструкт, да се промени за необходимото й време и да отрази към вас увереността за промяната, която знаете, че сте направили, според начина, по който вече се отнасяте към всичко в живота си, различно от преди. Намирате ли всичко това за смислено?

„Да”.

 Добре тогава. Идеята за граничната времева рамка на 2012 година може и в действителност отразява много неща във вашето колективно съзнание. Както вече е казано, всички тези реалности и потенциални резултати са всичките верни. Вие обаче решавате коя от тях ще преживеете, в зависимост от състоянието на вибрациите си. Затова вътрешното ви състояние е толкова решаващо. В този план възниква идеята за едно различно тълкуване на вашата 2012 година, която е един праг, една пресечна точка и от нашата перспектива, това прилича на накланянето на везна. Преди тази година, колективната енергия на вашата планета като цяло е била отрицателна. След това, вие най-накрая ще наклоните везните и колективната енергия на вашата планета по отношение на мнозинството, ще стане леко положителна. Така че това наподобява накланянето на везна, при което достатъчно на брой индивиди създават една и съща честота, спрямо видът вибрираща Земя, която предпочитат, така че да може да изпитате прехода на тази Земя и от този момент нататък енергията ще е повече положителна отколкото отрицателна и ще може да се усилва, разширява и продължи да се развива в това енергийно направление.

Вашата прагова 2012 година има значение и за нас. В този контекст много от вас си дават сметка, че от доста време е имало в определен смисъл политика на ненамеса от наша страна, нещо като карантинен период за Земята, по отношение на реално открито взаимодействие между извънземните видове и вас хората. След тази прагова година, тази карантина ще отпадне. Това не означава, че още на следващия ден навсякъде ще започнат да се приземяват извънземни кораби. Това означава следното: Ние повече няма да отказваме откритите контакти. Всичко ще зависи само от това дали вие сте колективно готови за открит контакт от този момент нататък. Така че ви прехвърляме топката. След 2012, топката е във вашата игрова зона по отношение възникването на открит контакт между вас и други видове, като нашата цивилизация. Ни повече няма да се въздържаме по силата на своята философия, и своите закони, така да се каже. Ние ще очакваме указания от вас, за това дали сте колективно готови.

Така както разчитаме колективната ви енергия сега и помнете – няма такова нещо като предвиждане на “Бъдещето”. Има само усещане на енергията, която съществува в момента в който е направено предвиждането. Всички предвиждания са свързани с настоящото, не с бъдещето! И когато някой медиум ви каже нещо за бъдещето, той усеща най-вероятната енергия, която съществува в момента на предвиждането. И ако тази енергия не се промени, има голяма вероятност, нещата да се случат, но ако тя се промени, тогава ще се случи нещо друго. И самият процес на предвиждане добавя нова енергия и ви разкрива посоката на тази енергия като по този начин прави себе си невалиден. Това не означава, че медиумът е сгрешил, а че вие сте променили енергията, уловена в момента на извършване на предвиждането.

 И идеята за открит контакт, така както разчитаме вашата колективна енергия в този момент, днес, изглежда че е най-вероятно контактът да се осъществи по някое време между 2025 и 2033 година. До тогава ще се случат много неща, които ще доведат до този резултат. Но това е според енергията в този момент. Вие може малко да ускорите или да забавите това. Всичко зависи от вас. Но по всяка вероятност, този открит контакт е много вероятно да възникне, защото ако не бе така, щеше да е малко вероятно да разговаряме с вас точно сега. Щяхме да говорим на някоя друга Земя, където вероятността е толкова висока. Но ние говорим на вас.

И в определен смисъл, може да ни използвате и за барометър за това как се справяте. Това че знаете, че тези неща се случват, че енергията ви се трансформира, че развивате съзнанието си и духовността си, е барометър за това, че малко по малко, с удобна за вас бързина, се премествате във всеки един момент към реалност, която е все повече, ден след ден, предпочитана от вас. Всичко е във вашите ръце, напълно под ваш контрол, винаги е било, е и ще бъде. Вие притежавате такава сила.

Сега нека разгледаме друг въпрос, който много човеци дискутират с нас. Идеята, че Земята е някаква изостанала планета. Две думи: Пълна измислица! Имайте предвид, че ние разбираме – макар на вашата планета да има много трудности, много ограничения и вие често мислите за себе си като се сравнявате с други цивилизации в космоса, като за някакви изостанали малки деца, няма нищо по-далече от истината! Разберете, че се иска много сила и много смелост, за да се преродиш на планета, с този вид ограничения. Ние гледаме на вас като на магистърски клас. Започнете да гледате на себе си по този начин и ще се учудите на какво сте способни. Вие завършвате един магистърски духовен клас, който е открил начин да трансформира дълбок мрак и голямо ограничение в голяма светлина. Ние наричаме това “аналогията на опънатия ластик”. Вие познавате това малко нещо на вашата планета наречено ластик. Когато искате да изстреляте един ластик в дадена посока, вие го разтягате. Колкото повече го разтягате, толкова по-далече ще изхвърчи в обратната посока. Това е аналогия за ограничение и тъмнина. Когато си позволите, се съгласите, изберете да преживеете тази степен на ограничение в продължение на хиляди години, изследвайки идеята за преобразуване на тази степен на тъмнина и тази степен на ограничение, вие толкова много опъвате гумената лента по посока на тъмнината и ограничението, че когато най-накрая я пуснете, толкова по-надалече и по-бързо тя ще отлети във светлината. Ето това е, което правите. Това е вашият механизъм.

Вие набирате инерция, за да трансформирате цялата тази събрана енергия в, относително казано, внезапно кратко избухване и просветление, казано в историческа перспектива. За да излетите, за да се хвърлите напред, в реалността и състоянието на вибрации, които предпочитате. И така, в този контекст, вие се справяте добре. Позволете си да разберете, че притежавате толкова сила. Живейте, знаейки това! И това ще измени всичко във вашия свят. Благодарим ви за разрешението, да ви предадем по този начин тези идеи. И в замяна на това, с което ни дарявате, сега ви питаме с какво друго можем да ви бъдем в услуга. Ако желаете, може да започнете със своите обсъждания и въпроси.

„Може ли да ни дадеш три съвета за това как се става по-добър медиум?”

 Три съвета. Зависи за какъв вид чанелинг говорим. Всъщност вие всички сте медиуми. Помнете – чанелингът е просто едно състояние, в което позволявате изява на по-голяма част от себе си, по много творчески начин, без излишни усложнения и без анализ. Актьорът, който изпълнява роля, извършва чанелинг. Певецът, унесен в песента, извършва чанелинг. Всеки път, когато правите нещо, което обичате, без да отчитате времето, вие сте в състояние на чанелинг. Разбира се, чанелингът който наблюдавате сега може да бъде използван за свързване с други нива на вашето съзнание и с други съзнания. Това има много общо с така наречените от вас електронни схеми. Идеята е, че вие създавате определен резонанс, честота, когато сте във възможно най-голяма степен верни на себе си, когато сте най-радостни. При радостна възбуда, този резонанс вибрира през вас и ви превръща в по-чувствителна антена, спрямо полета на по-висока честота. Тогава може да достигнете до информация от тези полета, самостоятелно, или чрез способите на други същества, които може да населяват тези измерения или полета на опитност. Но фундаментално, практически, прагматично, физически казано, едно от най-важните възможни условия, ако ще пишете автоматично, или ще извършвате чанелинг на глас, когато използвате дадено средство или предавате информация, е да има хора, които да задават въпроси.

Защото ако просто седите сами и търсите някаква информация, може да я получите моментално, телепатично, но физическият ви ум може да се чуди дали всичко идва от вас или от другаде. Въпросът е, че когато някой друг прави запитването, той действа в определен смисъл като заземяване, затваря веригата и изтегля информацията чрез вас, така че вие няма нужда да мислите какво се случва. Той достига чрез вас и изтегля информацията от където трябва. Разбираш ли?

„Да.”

Това помага ли ти?

„Да, благодаря.”

 Пак заповядай.

„Добър ден, Башар.”

 Добър ден.

„През последните седмици чувам от различни места, за съобщения и то не само наскоро, а от известно време, съобщения за нещо, което изглежда като звездни войни над някои градове…”

Тази информация не е достъпна в момента през този терминал. И преди да продължиш, нека кажа нещо за този отговор. Трябва да разберете нещо. С развоя на всяко нещо, с напредъка на трансформацията, ние все повече, всеки ден излъчваме информация само на определени честоти на трептения. Разбираме, че тези неща може да съществуват в определени реалности, но също така разбираме, че това не са паралелните Земи, които повечето от вас казват, че предпочитат да населяват. Следователно, от тук нататък, ще се окаже, че по различни причини, независимо дали това не излъчва вибрациите, които сега представляваме, или това просто не е нашето поле или не е уместно ние да отговаряме и трябва да получите отговора от други, общият отговор на такива въпроси ще бъде: “Тази информация не е достъпна в момента през този терминал. ” Това има за цел да ви насочва в посока на вибрациите, които ние отразяваме и които вие казвате, че предпочитате. Това има ли смисъл за теб?

„Абсолютно. Един свързан въпрос, който може би ще получи същия отговор: За първи път чух това от Гордън Майкъл Скалиън, за пропадането на Западния бряг, за превръщане на Феникс в пристанище…”

 Тази информация не е достъпна в момента през този терминал.

„ Добре, тогава, само, аз не питам, всъщност питам…”

 Да, питаш. Вижте, това е упражнение за установяване на това колко настоятелни може да бъдете по отношение на реалност, която казвате, че не предпочитате.

„ Не, не, аз определено не предпочитам тази реалност! Но аз исках да попитам… Дали това не е повече… Усещането ми е, че преди няколко години…”

 Стоп, стоп, стоп, стоп! Да, това е така, но разберете, че ние говорим за идеята, за различни паралелни Земи. Такъв вид разрушителни преживявания са много вероятни, в определена Земя, или няколко паралелни Земи. Въпросът е дали те са вероятни в паралелната Земя която вие искате и в която вие сте се преселили. И когато казвате, “това сега е по-малко възможно” вие всъщност казвате, че сте прехвърлили честотата си в паралелна земна реалност, в която това просто няма голяма вероятност да се случи като преживяване. Това не значи, че сте променили света в който сте. Вие просто сте се изнесли в планета, където това има малка вероятност да се появи като преживяване. Следиш ли мисълта ми?

„Напълно, да.”

 Виждаш ли разликата?

„Да, абсолютно.”

Това помага ли ти?

„Да… Благодаря”!

 Благодаря и аз!

„Здравей Башар.”

 Добър ден и на теб.

„Ти каза, че ако те срещнем лице в лице преди да сме готови, ще се почувстваме различно спрямо останалите хора”.

Ние не сме казали точно това. Ние казахме следното. В продължение на много поколения, вие сте съществували с разделено на части съзнание. И сте подтиснали определени убеждения и вярвания, и сте действали в състояние на страх. Идеята за установяване на контакт със същество, което действа на по-висока всеобхватна честота, резултатът в много случаи ще бъде, че тази всеобхватна честота ще претовари вашата разделена на части честота и ще започне да изтиква на повърхността неща, които не сте готови да усвоите. И ще причини психичен шок у вас. И затова споделянето на тази информация, предоставяйки ви необходимото време за повдигане на вашата честота, за да ни пресрещнете, ще предотврати възникването този вид нехармонична среща. Това има ли смисъл?

„Да.”

Също така, когато ни слушате, чувате ли нашето Висше аз и нашето аз по едно и също време? Ние гледаме на вас като на пълен спектър от идеи. Виждаме много особености. И както наскоро сме казвали, нека ви уверим в следното: Макар че да, чрез медиума вие разговаряте с нас, вие всъщност разговаряте със собственото си Висше аз, като използвате нас като маска. Разбирате ли това?

„Да.  Тогава коя част е нашето Висше аз и кое вашата същност?”

Те са слети в едно. За целта на тези разговори позволяваме пропорциите да варират според нуждите на взаимодействието. В даден момент може да бъде 50% от мен, 50% от твоето Висше аз; може да е 30% от мен, 70% от твоето Висше аз; може да варира различно. Зависи какво ви е полезно във всеки отделен момент, но това непрекъснато се променя. Целта е вие да привикнете към идеята че може да общувате много лесно с Висшето си аз. Ние просто подпомагаме способността ви за това като ви показваме, че правите това точно сега. В определен смисъл ние общуваме чрез физическия медиум, но също така и чрез вашето Висше аз. Следиш ли мисълта ми?

„ Да.”

 Като ни използвате за шаблон, като се запознавате с нашата честота, вие се запознавате с честотата, необходима за достъп до вашето Висше аз. И когато си спомните за това взаимодействие, и за този разговор, ще бъдете в подходящо състояние, да общувате ясно със своето Висше аз точно както разговаряте с нас сега. Така че ние ви подмамваме, към честотите на Висшето ви аз, като действаме по този начин.

„Това не означава ли, че имаме раздвоение на личността, тъй като обикновеното ни аз и Висшето ни аз са често в дисхармония?”

 Когато не сте в синхрон, тогава възниква нарушението. Идеята е да можете да създадете една уравновесена раздвоена личност. Вие сте многоизмерни! Трябва само да разберете как да хармонизирате това, вместо да причинявате несъответствие между различните честоти и така да получавате дисбаланс. Това помага ли ти?

„Да. Последно нещо. Помниш ли раждането си?”

 Разбира се.

„Как изглеждаше това?”

 Въз-торжено! Разбираш ли?

„Какво бе усещането?”

 Въз-торжено!

„Може ли да поясниш?”

 В нашето общество и в нашата цивилизация, макар някога да функционирахме подобно на вас, по отношение създаването на физически същества чрез половия акт и физическото раждане, това вече не съществува и ние сме се придвижили в една реалност на измеренията, в която сме квази физически. И това, което в момента са мъжката и женската енергии, създава една енергийна сфера, в която съзнанието просто създава едно тяло, което функционира като дете на нашата планета. И след това се развива. Разбираш ли?

„Да.”

 Вашият вид в крайна сметка е ориентиран към това, но то ще ви отнеме известно време.

„Благодаря много, Башар!”

 Моля.

„Здравей Башар!”

 Добър ден!

„Как си?”

 Перфектно, а ти?

„Перфектно. Как е Анима?”

 Перфектно, благодаря.

„А Байбо?”

 Перфектно, благодаря!

„Моите деца?”

 Перфектно, благодаря.

„Кажи им, че ги обичам.”

 Сторено!

„ Благодаря. Имам въпрос относно въздействието.”

 Да, въздействието. Това, което сме казали за въздействието в определен смисъл е, че вие вече оказвате възможното най-голямо въздействие върху вашето общество, който бихте могли да окажете. Не може да окажете повече въздействие, от това, което вече оказвате, просто като съществувате. Но когато направите нещо във вашето общество, и изявявате своята истинска същност своята възбуда… Не че по този начин ще въздействате повече, но просто ще изявите въздействието, което имате. Разбираш ли разликата?

„ Разбирам, до някъде. Ако Мартин Лутър Кинг си бе останал в Монтгомъри, и си бе останал само свещеник, без да направи това, което направи по света… Как това щеше…”

Това е друга съществуваща паралелна реалност. Разберете отново това, което казваме. Всички тези паралелни истории на Земята съществуват в този момент. Също както всички телевизионни програми съществуват едновременно, докато гледате телевизия. Всички варианти на вашата история вече съществуват на различни Земи. Вие само решавате, на коя Земя да се преместите, според вашите определения и най-силни убеждения, и вашето състояние. Това има ли смисъл?

„В сеанса върху творческия конфликт, ти казваш, че все още имате конфликти.”

 Не!

„Тогава предизвикателства?”

 Предизвикателства – да, разбира се. Има много нещо, които не знаем, все още изследваме, това е весело, вълнуващо, да откриваш нови неща. Разбира се, че имаме предизвикателства, но ние ги посрещаме с конструктивна положителна енергия и така те винаги имат положителен ефект в нашето общество.

„Може ли да посочиш пример?

Да. Вече сме описали срещата ни със същества, наречени “Тхук”. Когато за първи път срещнахме Тхук, установихме, че всеки член на тяхното общество прилича на всеки друг. Но щом се обърнеш на другата страна, и не си в тяхното присъствие, забравяш, че си ги видял. Това бе част от тяхната природа, част от тяхната същност и ние бяхме очаровани от тази способност. Знаехме, че нещо се случва между нас и тях, но в същото време не знаехме точно какво, до момента на следващата ни среща. Само прекият контакт ни подсказваше, че сме имали пряк контакт и че такъв контакт съществува. Веднага след това забравяхме, че сме имали пряк контакт. След това научихме от тях как и ние да правим това. И така сега много от контактите ни с хората на тази планета вече са се случвали. Имали сме много преки контакти, физически взаимодействия с много човеци. Но вие не си спомняте! И така ние използваме степента, в която вие помните тези контакти като барометър, за да решим кога сте готови за съзнателен контакт. Разбираш ли това?

„Да.”

Много от вас вече са имали буквален контакт, но вие не си спомняте. Скоростта, с която си спомняте отделни моменти е скоростта, с която тази памет се възвръща, съзнателно, или в сънища, или независимо как. Ние използваме скоростта, с която си спомняте, че тези контакти са се случили, за да измерваме, дали сте готови за съзнателен контакт.

„Как да ускорим скоростта?”

 Като бъдете себе си, колко може по-пълноценно, като следвате ентусиазма си най-пълноценно, без никакво колебание. Защо? Защото физическото усещане на радостна възбуда, любов и творчество показва как тялото ви физически превежда вибрационната честота, която отразява вашата истинска, естествена същност. И когато напълно следвате това, то вие сте настроени както иглата на компаса, към вашия истински север. Всяко отклонение от това причинява усложнения, трудности, напрежения конфликти и борба. Всяка болка отразява съпротива на естественото ви аз. Разбираш ли?

„Да.”

 Това помага ли ти?

„Да, благодаря!”

 И аз благодаря.

„Здравей Башар!”

 Добър ден и на теб.

„Спомена, че преживяванията са подобни на гледането на различни телевизионни канали.”

 Не подобни, а напълно различни, като различни програми. И напълно различни реалности!

„Да речем че някой, който вибрира на честота № 10, може да вижда всички канали от 1 до 10, но настроеният например на № 9, не може да види № 10. Това е природата на тази телевизионна програма! Има хора в моя живот, които са много важни за мен и които понякога докосват канала, на който съм, след което се оттеглят, и моят въпрос е: Искам те да бъдат на моя канал и програма, защото ги обичам и мисля, че това ще е по-добре за тях.”

 Почакай малко! Наистина ли ги обичаш?

„ Да.”

 Бе-зус-ловно?

„Да.”

 Внимавай! Погледни в речника! Безусловно означава без поставяне на условия!

„ Аз разбирам това.”

 Не “с изключение на това условие”.

„Аз разбирам понятието безусловна любов.”

 Тогава защо искаш те да се променят?

„ Не искам непременно това, но въпросът ми е: Има ли нещо друго, освен това да бъда напълно верен на себе си, за да им помогна да останат по-дълго на канала, който те очевидно виждат, но за който не са съвсем готови?

Не!

„ Благодаря!”

 Всичко, което може да направиш е да бъдеш жив пример за това, което е възможно за тях да изберат. Може да споделяш идеи, но те трябва да имат възможност да изберат това, което вярват че е правилно за тях. В противен случай не подкрепяш както тях, така и собствения си избор. Това има ли смисъл? Това помага ли т?     „Благодаря ти”

„ Намасте, Башар!”

 Добър ден!

„Ти говори за това да повишим вибрациите си. Чух че казваш…”

 Не аз тук, а аз там.

„Да, Башар каза. Ти говори за това да сме верни на себе си и да изпитваме истинско удоволствие, Как друго можем да направим, за да повишим своите вибрации?”

 Може би не съм се пояснил добре. Няма нищо друго, което е НЕОБХОДИМО да правите, освен да бъдете себе си и да следвате възможно най-пълно своето призвание – често, без очаквания, във всеки един момент. Единствено само това! Да ускорявате, до колкото е възможно за вас, в избрания от вас житейски път – това е всичко, което трябва да правите. Толкова е просто. Зная, зная, зная, че вие човеците обичате да усложнявате нещата и да ги правите да изглеждат по-сложни! Но те не са. И това е всичко, което трябва да правите. И ако правите това, с каквато и скорост да се развива живота ви, това е необходимото темпо на ускорение. И ако вярвате в това, ще видите, че то се случва. Само когато не вярвате на собствения си процес, на своето темпо и на своя живот, нещата в действителност парадоксално се забавят. Защото ако не позволявате на необходимото да се изяви; ако не използвате случващото се да бъде такова, каквото трябва да бъде, а обратното, тогава не използвате стъпалото за придвижване нагоре. Ако отричате даден аспект от своя живот, вие отстранявате необходимото стъпало за придвижване напред. Това има ли смисъл?

„Да, благодаря. А неща като медитация, пеене?”

 Какво по отношение на тях? От наша гледна точка, ние ги наричаме “позволения”. Идеята е, че всички средства, всички техники, всички ритуали са чудесни. Вие решавате какво е приложимо за вас. Не правете това, което не ви действа. Но тези неща действат само като позволения в съответствие с вашите убеждения, затова те ви привличат. Те ви дават позволение да бъдете повече себе си, като използвате тази техника. Така че това е само позволение. Вие не се нуждаете от него, но ако чувствате, че ви е нужно, използвайте го. То просто задейства желанието ви да си позволите, да бъдете повече себе си. Разбираш ли? Толкова е просто. Толкова просто! Наистина. Това помага ли?

„ Да. И един последен въпрос. Били ми оказал честта, да погледнеш в моята душа и в моите вибрации – има ли някакви особени сигнали, дарби за споделяне, какво виждаш?”

 Ти човек на изкуството ли си?

„Хм. Не бих се нарекла такава.”

 Как би се нарекла?

„Не зная. Може би това е, което търся.”

 Какъв вид творчески израз чувстваш, че те интересува?

„Обичам да говоря, да танцувам, да преподавам.”

 Танцуването не е ли изкуство?

„В определен смисъл всичко е изкуство.”

 Изявяваш ли се творчески по всички начини, по които желаеш възможно най-пълноценно?

„…”

Колебанието означава “не”. И въпросът е какво те спира да правиш нещата, които те въодушевяват най-пълноценно. Имаш ли отговор на това?

„ Да следвам принципите си?”

 Какво те спира да го правиш? Това е въпросът. Какво определение, убеждение те спира да правиш нещо, което можеш?

„ Чувството, че не съм готова.”

 Не си готова за какво?

„Да поема ръководна роля.”

 Защо не?

„Препоръки. Какво би накарало хората да се вслушат в мен?”

 Ако имаш нещо, което искаш да споделиш, винаги трябва да има някой, който да го получи. Както вече казахме, няма монети с една страна. Ако има ези, трябва да има и тура, или няма монета. И ако ти съществуваш, което е очевидно, каквото имаш нужда да споделиш и да дадеш, по определение трябва да има някой готов да го получи, в противен случай ти не би съществувала в твоята реалност, с тази нужда за споделяне. И колкото по-скоро започнеш да се придвижваш напред, и да бъдеш себе си, толкова по-скоро ще видиш, че синхронността в живота ти ще определи скоростта, с която да растеш и да научаваш необходимите ти неща точно за толкова време, колкото е необходимо, така че когато настъпи момента да направиш нещо, ще знаеш това, което трябва да знаеш. Отново, вярвай че животът ти ще се развие точно така, че да ти даде необходимото, тогава, когато трябва. Това има ли смисъл?

„ Абсолютно.”

 Единственият начин да напреднеш, е да направиш първата стъпка. Най-малко си готова да направиш първата стъпка, нали?

„Абсолютно.”

 Тогава я направи. И след това направи следващата стъпка. И следващата, и следващата. И ще видиш как живота ще ти предоставя необходимото, правилните хора, правилните места, правилното време, за да научиш необходимото, и всичко, което казваш, че ти доставя удоволствие. Това смислено ли е?

„Благодаря, благодаря, да.”

 Това е пълна програма, която действа автоматично. Радостната възбуда е организиращият принцип и движещата сила на вашия живот. Доверете й се, тя действа, използвайте я. Но трябва да направите стъпката, за да я задействате. Във всеки момент трябва да се водите от ентусиазма си. И ще видите, че ентусиазмът води до всичко останало, независимо как то изглежда на повърхността. Това, което ви ентусиазира, независимо как изглежда, ако това е най-вълнуващото възможно нещо за момента, и ако имате тази възможност, следвайте го, защото вълнението ви подсказва, че то води до нещо добро, независимо, че може да не изглежда така. Осмисляш ли това?

„Да.”

 Следвай ентусиазма, не повърхностният вид. Не съди за книгата по нейната обложка! Външният вид е илюзия. Единствено можеш да съдиш по тази вибрация, която е в съдържанието. Това изглежда ли ти смислено?

„Да. Благодаря ти! Невероятно, много ти благодаря!”

„Здравей Башар!”

 Добър ден.

„Можеш ли да ни кажеш от кое измерение говориш?”

 Ние се придвижваме от четвърто към пето измерение, докато вие се придвижвате от трето към четвърто. Ние се придвижваме нагоре заедно.

„Едновременно ли става това?”

 Ние сме свързвани отчасти. Има една триада между нашия свят, вашия свят и определени равнище на звездната система на Сириус и ние се развиваме заедно като триада.

„И вие сте тук за да ни помогнете?”

 Да, както и вие ни помагате.

„Какво би казал за резониращият и нарастващ страх, в обществото днес. Дали това е послание?”

Може да го използвате по различни начини. За да ви изведе в честоти, които ви позволяват да преживявате страховити реалности, а може да го използвате, за да преминете в честота, където разбирате какво сте, чрез ясни примери за това, което не сте. Понякога вие човеците трябва да видите по-ясно какво не сте, за да разберете по-добре какво представлявате. И така идеята за изявяване на целия страх, насилие, на цялата негативна енергия, и изваждайки ги на повърхността, е да се запитате това ли е, което предпочитате – “да” или “не”. И това ви предоставя възможността за избор, за да видите ясно какво не предпочитате и какво желаете и да направите съответния избор. Така предлагаме да използвате страха. Страхът е просто посланик, който чука на вашата врата и ви казва: “Хей, вие имате убеждения, които са извън синхрон с вашето истинско аз, приведете ги в синхрон”. Защото страхът е просто собствената ви енергия, която преминава през убеждения, които са извън синхрон с истинското ви аз. Така страхът е приятел, който ви казва, че сте извън синхрон. Затова изпитвате енергията си като страх, вместо радост. Затова установете какви са убежденията ви, синхронизирайте ги и ще превърнете страха обратно в радост, защото това е същата енергия. Вие имате само една енергия. Вие сте само една енергия. Това струва ли ти се смислено?

„ Да, наистина.”

 Това помага ли ти?

„Благодаря ти.”

 Благодаря и аз.

„Най-добре ли е за нас… Съществува този проект “Разкритие” за да повиши осъзнаването. Разпространява се много страх за различни извънземни и за действията на правителството.”

 Вече казахме – вие решавате кое ще приемете за вярно и вибрирайте спрямо предпочитаната от вас реалност. Няма значение кой какво намерение има спрямо вас, както вече казахме. Значение има само какво вие предпочитате да изпитвате като състояние на вибрации и това ще бъде ефектът върху живота ви, независимо от чуждите намерения спрямо вас.

„Тогава по-добре ли е да позволим на всеки да бъде и да не се опитваме да влияем?”

 Вие не можете да влияете. Не казвам, че не може съвместно да действате по полезен начин. Не казвам, че не може да помагате на другите, че не може да споделяте информация и предложения как другите биха могли да се променят в положителен смисъл. Ние не казваме това. Не казвам да оставите убийците ненаказани. Ние казваме, че ако представите идеята за една положителна конструктивна алтернатива, това дали някой ще реши да я възприеме, няма да има никакъв ефект върху вашия живот, освен този, който се съгласите да има.

„Благодаря!”

И аз благодаря.

„Здравей Башар.”

 Добър ден и на теб.

„Възхитен съм от вашата цивилизация. Само някои малки детайли. По отношение на храната, ако вие все още се храните.”

 Не, не се храним.

„А когато сте се хранили?”

 Ние ядяхме неща сродни на вашите зеленчуци и в крайна сметка синтезирахме пряко чрез съзнанието си едно конкретно растение много сходно на вид на вашия боб, което съдържаше всичко от което се нуждаехме и след това вече не се нуждаехме и от него. Сега вече получаваме енергията директно и не храносмиламе.

„Очаквах рецепта, но благодаря за отделеното време, Башар.”

 Рецепта за какво?

„За някаква храна от вашата цивилизация.”

 Мога да ти дам нещо от нашето минало, когато се хранехме.

„Чудесно, дай ми рецепта.”

 Разбира се, трябва да използваме аналогии на вашата планета, които не са идентични с веществата при нас. Макар да има някои сходства. Ако вземете това, което вие наричате целина, ясно ли е? Ако накиснете, тази целина във сок от това, което наричате цвекло, и ако към това добавите малко портокалов сок, и оставите това да престои няколко часа, ще получите много интересен деликатес.

„Определено ще опитам това Башар. Благодаря.”

 Да ти е сладко!

„Здравей Башар!”

 Добър ден.

„Как да променим убежденията си, за да се настроим на вълната, която искаме?”

 Имаш предвид физиологично? Това е просто нещо свързано с намерението.

„Как откриваме отрицателните убеждения, които имаме?”

 Ха,ха,ха Използвате емоциите си. Например, ако изпитваш нещо наречено страх, самосъмнение, тъга, съжаление, и ако не ги предпочиташ, първият парадокс разбира се е да не ги пренебрегваш, да не ги подтискаш, а да ги изпиташ напълно, да ги усвоиш. Защото не може да промениш нещо, което не е твое. Идеята е да признаеш, че тези неща са там, да ги приемеш, притежаваш, и тогава да запиташ: “В какво трябва да вярвам, относно моето отношение към на тази ситуация, за да се чувствам по този начин?” За да реагирам по този начин? Когато седнеш спокойно и зададеш този въпрос, ще започнеш да виждаш, че Висшето ти аз ще ти помогне, ако желаеш и ако не се страхуваш отново, да задълбаеш и откриеш кои са убежденията, които генерират това емоционално преживяване. Може да използваш емоциите си, за да откриеш тези убеждения. На второ място, веднага след като откриеш убеждението, то ще изчезне. Защото всяко убеждение, което съзнателно откриеш, което не е в синхрон с истинското ти аз, след като го откриеш, веднага ще ти се види нелогично и безсмислено. По това, че то няма да има смисъл, ще знаеш че е извън синхрон с истинското ти аз. Щом откриеш убеждението, което е извън синхрон, то веднага ще ти се види нелогично и в тази секунда, то ще изчезне. И така откриването е освобождаване. Разбираш ли?

„Да.”

Това помага ли ти?

„Да, благодаря ти!”

 Благодаря и аз!

„Мир върху теб, Башар!”

 Добър ден!

„Родена съм на 7-ми август и имам 7 като водещ духовен знак, което ме накара да изследвам 7- те космически лъчи и оттам свещения огън и се надявам, да можеш да кажеш нещо по този повод.”

Това е просто разпознаване на сфера с много висока честота. Твоите духовни връзки са с много високи честоти; ти си формирала много силни взаимоотношения с определени честотни сфери, които изследваш в този си живот. Виолетовият огън отразява нещо познато от не-физично ниво, нещо като дух. Това смислено ли е на вашия език?

„ Да. Мога ли да засиля тази връзка?”

 Разбира се. Отгатни как.

„Чрез медитация?”

 Отгатни отново.

„Помогни ми!”

 Следвай възторга си. Да, медитацията може да помогне, но какво е медитацията – искане на разрешение. Ако медитацията стимулира, следвай радостното си чувство. Следиш ли мисълта ми? Трябва само да следваш най-приятното си чувство и всичко ще дойде на мястото си, според това, което избереш да преживееш в този живот. Например, назначаваш си срещи. За да преживееш определени неща в този живот. Ще ги преживееш, ако просто се придвижваш напред, вярна на себе си. Парадоксално, в определен смисъл, единственият начин да пропуснеш една среща, е да губиш време в тревога, че ще я пропуснеш. В противен случай не можеш да я пропуснеш. Това има ли смисъл? Помага ли ти?

„Да, благодаря!”

„Благословии, Башар!”

 Добър ден.

„Тук изпитвам най-голямото си удоволствие. Благословии на всички присъстващи тук. Имам дъщеря на 8 години и с жена ми разбираме промените, които настъпват, наясно сме с извънземните, но се чудя как да предадем това на едно дете, без да го обучаваме академично в един свят, който се променя и не съответства на това, в което го обучават?”

 Като родители, не можете да откриете във въображението си как да предадете тази информация на детето си?

„Може би трябва да съм готов за въпросите от нейна страна?”

 Да, да и да разбереш, че в много случаи детето може да знае повече от теб. Помнете, децата родени по това време на планетата ви не са просто ново поколение. Те са един различен вид! Те помнят повече от вас. Идеята е да бъдете в подходяща форма, за да посрещнете техните въпроси и да осигурите среда, в която да могат да изследват това, което ги вдъхновява по естествения за тях начин. Не че те не могат да научат всички различни неща които са им необходими на Земята, но целта е да им бъде осигурена среда, в която да ги изследват по начин, който ги вдъхновява за да имат подходящия контекст в който да извлекат това, което им трябва. Това смислено ли изглежда?

„Да.”

 Интерактивно представяне на различни опции. Да преценяват последиците от идеите, които им представяте. Това е най-доброто, което ще направите за децата си. Не да им кажете какви ще бъдат последиците, а да ги питате за това. Да разберат последиците от това действие, това решение. Нека изследват способността си да определят последиците от своя избор и ще им дадете необходимите инструменти за водене на пълноценен живот. Това смислено ли е и помага ли ви?

„Да. Благодаря Башар.”

 Също така помнете, че има защо разказването на приказки да е толкова важно и толкова дълготрайно. Много от вас говорят за това че в приказките има образци, но малко от вас разбират, че структурата на приказките е образец във вашето съзнание и най-трайната информация се поднася под формата на приказка. Тя е трайна, защото е част от вашата духовност, и структурата на приказката е част от съзнанието ви. Когато предавате информация под формата на приказка, вие дърпате струните, които създават вибрациите в психиката ви, и всичко си идва на мястото. И вие разбирате целия смисъл на приказката и запомняте информацията завинаги. Разказвайте творчески приказки, които въплъщават идеите, които желаете да споделите. Това помага ли?

„Да. Благодаря, Башар.”

 „Салаам Башар!”

 Добър ден и на теб.

„Името ми е Саид и аз представлявам инициативна група “Надежда за човечеството”. Благодаря ти, че си тук заедно с нас и ти казвам “добре дошъл”.

Благодаря за съвместното съзидание и за възможността да предаваме по този начин.

„Всички безкрайни същества, които са около нас в различни измерения и които ни наблюдават и предават и приемат, ние ви обичаме и ви предаваме положителна енергия. „

Благодарим ви и ви предаваме безусловната си любов и най-важното съобщение, с което ви напомняме, че всички вие сте равни с всяко съществуващо създание.

„Това е много добро обяснение.”

 Ние не сме по-добри от вас. Ние сме само различни.

„Как би дефинирал Елохиим и Аллах, като две религии, съпоставени със създателя Бог?”

 Елохиим е името на раса на същества от високо измерение. Аллах и Бог в смисъл на всичко, което съществува, всичко, което съществува, всичко се състои от Бог. Ако става въпрос за нещо което е всеведущо, което е вездесъщо, то това трябва да е всичко, за да бъде такова. Всичко се състои от Бог. Бог е всичко, което съществува. И той има структурата на холограма, така че всяка част е също всичко, което съществува от определена гледна точка. И всеки един от вас и всеки един от нас, са все различни начини по които Бог преживява себе си.

„Хубаво казано. Благодаря! Може ли да попитам, колко групи извънземни има в момента около нас и присъстват в нашето измерение?”

 Когато казваш “присъстващи във вашето измерение”, това може да е на и извън Земята. В този конкретен момент с вас взаимодействат 17 различни групи.

„Как да ускорим тези контакти?”

 Вече знаете отговора на този въпрос. Днес вече отговорихме на това няколко пъти. Позволете си да разберете важността на простотата на идеята да бъдете себе си по най-добрия начин, да следвате ентусиазма си във всеки възможен момент, с най-добрите си способности, с почтеност, без очаквания, като работите в равновесие между физическия и висшия разум, за да функционирате като цялостна личност. Не претоварвайте физическия ум с повече от предназначението му. Нека Висшият разум върши своята работа. Преходът се извършва в момента? Вие се променяте сега, се променяте сега, се променяте сега, се променяте сега. Това току що бяха четири различни пълноценни реалности. Приемете това напълно и буквално. Това не е аналогия. Това е една нова реалност, това е друга нова реалност, това е една нова реалност, това е една нова реалност. Това, това, това, това, това. На-пъл-но нови реалности! Точно така, значи нищо не може да спре прехода и никаква отрицателна сила не може да застане помежду нил Нищо не може да спре да се променя. Идеята е, че всяка ваша връзка с отрицателна енергия ще определи как ще почувствате тази промяна. Не става дума за това дали промяната може да бъде спряна, а каква промяна ще изпитате в зависимост от избраната от вас честота. И както решите да се настроите, като идея, като честота, така ще почувствате непрекъснатите промени които преживявате. Да, вие имате в определена степен колективна договореност и затова когато се прехвърлите в друга реалност, във всеки отделен момент, може в определена степен все още да почувствате определени версии на други хора в тази реалност, които също са се съгласили да споделят тази нова промяна, тази нова реалност заедно с вас. Но малко по малко, преминавайки през този така наречен преход от 2010 до 2015 година, при който 2012 е в центъра, вие се насочвате към това, което наричаме вибрационна разделяща призма. Сега може да имате бъркотия от вибрации, но когато минавате през тази разделяща призма, всички вибрации ще започнат да се разклоняват. Ще има период от много години, когато ще може да пресичате между тях, но колкото повече вибрациите се разклоняват, толкова по трудно ще бъде да живеете в реалност, с вибрации, различни от вашите. И ще видите, че тези с честоти различни от вашите, няма да бъдат наоколо, няма да ги виждате и ще се чудите къде са отишли.

„Виждаш ли опасност за Лос Анджелис и Южна Калифорния от земни промени, поради които трябва да напуснем?”

 Има потенциална възможност, в следващите година две, да почувствате малко раздрусване, но ние не бихме се тревожили за това.

„Някакви срутвания към океана?”

 Това ли е реалността, която предпочиташ?

„Не.”

 Тогава допускаме, че няма да се прехвърлиш в такава Земя. Защото това ще е реална Земя и въпросът е дали това е твоята Земя.

„Благодаря! Ние те обичаме.”

 И ние безусловно ви обичаме. Отново изразяваме дълбоката си благодарност за това съвместно съзидание и че ни позволихте да ви предадем тази информация по този начин. Желаем ви много приятен, вълнуващ и творчески ден!

(Тук  Дарил Анка излиза от транс и говори от свое име)

Прекарахте ли си добре? Благодаря на всички за организирането на всичко това. Благодаря и до скоро!