Кори Гууд и Дейвид Уилкок 12-ти ЕПИЗОД, м. септември, 2015 г.

ПОРТАЛИ: КОСМИЧЕСКА МРЕЖА

(С) 2016 Превод АТИ

Давид Уилкок: О кей. Добре дошли в още един епизод от Космическо разкритие. Аз съм тук с този удивителен свидетел, Кори Гууд, който ми помага да верифицирам информация, която съм събрал от различни свидетели, работили в строго секретни програми в продължение на години. И винаги е имало по едно малко нещо, което всъщност се е оказвало голямо нещо, което тези хора са знаели, но не са искали да ми кажат. Не зная дали това е било от потайност или страх, или какво ги е карало да го правят, но просто никога не съм успявал да получа всички отговори, които съм търсел. Това е много обезсърчително. В случая с Кори, сега има един Съюз в Тайната космическа програма, който иска да узнаем истината, който иска да разкрие тези технологии тук на Земята и който конкретно го е помолил да работи заедно с мен, да излезе в публичното пространство и да доведе до знанието ви информацията, която да ни помогне да разберем какво точно се е случвало през всичкото това време и което болшинството хора не знаят – даже някои хора, които са били най-всеотдайни НЛО изследователи в тази област. В този епизод ние ще разговаряме конкретно относно порталите и аз ще кажа на Кори някои неща, които съм чул от други свидетели, за да видим доколко данните ни съвпадат. Аз няма да му внушавам никакви идеи, но защото съм събрал много информация по въпроса, искам да видя какви са съответствията. И така, Кори, добре дошъл отново в предаването.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: Преди всичко бих искал да спомена за този свидетел, Хенри Дикин (Henry Deacon), с когото съм разговарял много – поне 80 часа доста задълбочени разговори от секретен характер – и едно от нещата, които той ми каза и което може да ни помогне да започнем този разговор, е, че съществуват древни звездни портали или системи от портали, както и модерни системи от портали. Ти запознат ли си с това разграничение?

КГ: Да.

ДУ: О кей, преди да започна да бърборя това, което вече зная, ти си фокусът на това предаване. Можеш ли да обясниш разликата между един древен портал и един съвременен портал, по отношение на това какво представляват, как функционират и т.н.?

КГ: Съществуват естествени системи от портали, които са част от познатата вселена. Ние ги наричаме Космическата мрежа.

ДУ: О кей.

КГ: Както древните системи от портали, така и съвременните портали използват, или експлоатират, естествената Космическа мрежа от портали, за да пътуват между различните точки. Древните системи … има няколко древни системи от портали открити на Земята, оставени от няколко древни групи. Те варират по своята степен на съвършенство. Някои от тях правят възможни много къси скокове … да кажем искаш да достигнеш до някоя планета или слънчева система в … Те ги наричат „хоп-ове” (hops). Ако има например 10 слънчеви системи между теб и мястото, в което искаш да отидеш, може да е необходимо да направиш няколко хоп-а  до крайната си дестинация.

ДУ: Това е при древните системи?

КГ: При древните системи. Така бе в началото и при системите от съвременната епоха, докато ги разработвахме.

ДУ: Би ли описал какво е преживяването по време на един „хоп”? Трябва да извървиш разстоянието от едно място до друго, или се намираш в някакъв кораб? Как става това?

КГ: Можеш да пътуваш с кораб или да влезеш в една сфера, както вече ти разказвах.

ДУ: Например сферата е в началото на пътуването ти, когато си на Земята. Как става „хоп-ването”? Ти слизаш на някаква планета, или слизаш в космоса? Аз наистина не разбирам този „хоп”.

КГ: Древните системи … това са физически, древни физически устройства. И има едно друго древно физическо средство, точно като в (телевизионната серия) Старгейт (Stargate), което се простира през много слънчеви системи.

ДУ: Когато казваш „точно като в Старгейт”, имаш предвид, че е във формата на пръстен?

КГ: Има някои, които изглеждат много подобни една на друга – под формата на пръстен – но системата, която аз съм видял … те ги наричат ‘ziggurats’ и изглеждат като …

ДУ: Като стъпаловидни пирамиди?

КГ: … Като стъпаловидни пирамиди. Те се простират в три различни посоки … и са стъпаловидни като пирамида.

ДУ: Три различни посоки като триъгълник?

КГ: Искам да кажа четири различни посоки.

ДУ: О кей.

КГ: И порталът се отваря на върха, и е плосък на върха. И стъпалата водят нагоре до плоската част.

ДУ: И те са на места, където има дървета, трева, синьо небе и облаци?

КГ: Те са били … Обикновено е трябвало да … Тези са били изровени. Те са били заровени под земята.

ДУ: На други планети?

КГ: Не, били са заровени тук. За тях са водени войни. Едно е обаче да ги откриеш, а съвсем друго да можеш да ги използваш. Те са работили … точно както в телевизионното предаване Старгейт – с адреси. Подобно на Мак адресите или IP адресите при компютърните системи.

ДУ: Точно това ми каза Даниел, с когото контактувах и той ми даде пълни цифрови адреси на Земята като … Това бяха серии от единични числа – три отделни числа между 1 и 99. И след това последното число може да бъде между 1 и 999, в зависимост от това за какво ти трябва.

КГ: О кей.

ДУ: Аз никога не съм издавал пълната поредица, но съм казвал, че цифрата, съответстваща на Земята, е 606, а тази на Марс – 605. Това са последните три числа от адресите.

КГ: О кей. Аз не знаех това. За тези, които ни гледат, един адрес на Мак е … в една компютърна мрежа това е адреса на хардуера на машината. А един IP адрес и интернет протоколен адрес – когато сте свързани в Интернет. Има четири групи от осем знака, които идентифицират една подмрежова маска по избор, след това твоята мрежа и след това е компютърният ти адрес. Така че това е една голяма мрежа.

ДУ: Даниел ми каза, че почти всеки номер, който набереш, ще те отведе някъде, тъй като има голямо количество от … В смисъл че всички адреси са използвани и той каза, че има някаква древна раса, която се появява и поставя един от тези древни портали на една планета, и че планетата има един централен портал. И че когато набереш адреса на този конкретен портал, той ще те отведе до този конкретен портал на тази планета. Съществата, които правят това, поставят портал на една планета, след като тя започне да има интелигентен живот, за да могат да я откриват и да пътуват до нея. Това връзва ли се с нещо, което си чул?

КГ: Чул съм, че е имало два портала и че както казах, е имало различни възрасти на тези древни портали, които могат да бъдат проследени чак до древната раса основатели.

ДУ: В това има смисъл, защото когато ти описваше преди древната раса основатели, ти каза, че те са имали каменни столове и каменни саркофази, или каменни олтари, които са притежавали много напреднали способности за преобразуване на времето и пространството и че поради това извънземните са ги търсили упорито в нашата Слънчева система.

КГ: Има и други портали, които са били открити на Земята, които са от много по-нови времена и които изглеждат различно, но са били възпроизведени чрез „обратно инженерство” или са използвали същата технология, както най-древните портали.

ДУ: И са ми казали, че тези адреси …

КГ: Ти каза „всеки номер”, че можеш да набереш всеки номер?

ДУ: Да, ако го набереш … аз не зная колко цифри има преди 606.

КГ: Сигурен съм, че действа на принципа на IP адресите. Имаш подмрежова маска, която идентифицира една мрежа, която може да идентифицира една галактика, слънчева система и след това планета в слънчевата система.

ДУ: Той каза нещо подобно, но и че има нещо като триизмерна свещена геометрия, която предполагам, че е с формата на додекаедър, която разделя областите на квадранти, които са по 10 наведнъж.

КГ: И това съответства на … преди да започнем наистина да разбираме как да използваме тези портали, трябваше да имаме един хипер-измерен или мулти … Мисля, че беше хипер-измерен математически модел, който ни бе предаден от една група извънземни.  

ДУ: Точно така. По същество се получават тези поредици от версии на тези квадранти от по 10. И ако първата цифра е да кажем 5, това означава, че си в 5-ти квадрант на тази секция от 10 единици, и на следващия етап ти свеждаш до един фактор от 10 и т.н., и т.н.

КГ: Това функционира много подобно на една компютърна мрежа или на един Интернет.

ДУ: Другото нещо, което той каза, бе, че очевидно съществуват свръх напреднали ангелски или извънземни групи, които осъществяват мониторинг на тази система, и ако дадена планета от хора се дипломира или възнесе, или по някакъв начин напусне планетата си, то тогава този адрес бива рециклиран и даден на друга група, чиято планета еволюира. Така че ако да кажем номер 540 е вече използван, т.е. съответната планета еволюира или се дипломира, 540 ще бъде предаден на друга група. Така той каза, че има някакъв вид интелект, който стои зад … когато достигнеш до крайното трицифрено число.

КГ: Това е нещо ново за мен.

ДУ: О кей. Свидетелят Джейкъб, с когото говорих, каза, че даже в древни времена това е била една строго пазена тайна от келтите и друидите, които са имали технология, съставена от два постоянни магнита, които са приличали на камертон, и че тези магнити ще се привличат по-силно или ще се отблъскват повече, когато се приближаваш към даден портал … и те са ходели из горите и са носели тези неща, и по този начин са откривали порталите. Срещал ли си някога нещо подобно?

КГ: Чувал съм за същия този инструмент, както и за използването му за картографиране на енергийните линии и точки по Земята.

ДУ: Уха. Знаеш ли достатъчно, за да можем да го възпроизведем? Има ли конкретни магнити, които са нужни? Имаш ли описанието им?

КГ: Не. Само съм чувал за това, което описа.

ДУ: Това е удивително, защото никога не сме говорили преди за това. Значи определено в областта на портала съществува някакъв магнитен поток.

КГ: О, да. Наскоро НАСА обяви, че нашето Слънце притежава един портал или някаква магнитна връзка с всяка планета на Слънчевата ни система и че всичко, което притежава достатъчно маса, за да създаде гравитационно притегляне или усукване в нашето пространство-време, ще създаде магнитна или гравитационна връзка със Слънцето. И тези връзки, за които те сега започват да говорят, това са портали.

ДУ: Точно така.

КГ: Това са силни електромагнитни връзки.

ДУ: Ако обаче хората не включат торсионната компонента, няма да разберат как функционира всичко това. Така че това е една електромагнитна тръба, която притежава силно торсионно поле, и действа като проходим време-пространствен тунел.

КГ: Правилно. И това се случва в торсионното поле на всяка слънчева система. Галактиката е едно гигантско торсионно поле. Всички звезди се движат непрекъснато около центъра на галактиката и по-близките звезди се движат с малко по-различна скорост. И магнитните съотношения се менят непрекъснато. Тези магнитни връзки непрекъснато се променят за всяка звезда.

КГ: Точно както при електричеството. Електричеството преминава по пътя на най-малкото съпротивление. И ако искаш да пътуваш до звезда, която е от другата страна на центъра на галактиката, ти трябва да изчакаш или да изчислиш точното време за пътуване, защото ако не го направиш, ако започнеш пътуването си и тази звезда току-що е изменила положението си и електрическото си поле, или електрическата си връзка с друга звезда, ти ще се озовеш в друга слънчева система.

ДУ: Поемайки по най-краткия път.

КГ: По пътя на най-малкото съпротивление. Той се променя. Много е сложно. И колкото по-надалече отиваш, толкова изчисленията стават по-сложни.

ДУ: Хенри Дикин ми каза, че древните системи са били свързани със субективно преживяване, което може да бъде силно разтърсващо. Можеш при пристигането си в най-добрия случай да започнеш да повръщаш и да бъдеш дезориентиран, а в най-лошия – напълно да се побъркаш и да останеш непоправимо увреден. И той каза, че хората трябва наистина да се изучат внимателно и да бъдат много напреднали в своето съзнание, за да могат да използват порталите безопасно.

КГ: Също така бяха използвани химически инжекции. Инжектираха хората, за да преодолеят тези влияния. И това бе коригирано … те се научиха как да използват тези древни портали по-ефективно, когато усвоиха по-добре изчисленията. И това не представляваше вече голям проблем. Но в началото това пътуване между две точки в нашата Слънчева система беше много тежко, да не говорим за пътувания между различни звезди, което наистина не бе подходящо за човек. Даже когато бяхме достигнали до това да пътуваме между планетите на Слънчевата система и да неутрализираме физичните ефекти, отне им доста време да улучат правилните изчисления и да настроят пътуването с тези древни портали до други звездни системи, така че да бъдат избегнати големи отрицателни ефекти.

ДУ: След Филаделфийския експеримент има сведения за едно сбиване в бар в Норфолк, Вирджиния, където тези момчета са се били и … (гласът на ДУ заглъхва) те стават невидими и са имали тези малки пакети на коланите, които очевидно са предпазвали това да се случи. Това вярно ли е и защо би се случило, ако е вярно?

КГ: Филаделфийският експеримент … Това бе нещо много безотговорно. От това, което съм видял, те не са правили достатъчно предварителни тестове без хора и не са включвали използване на торсионни полета. Това са били тежки електромагнитни полета, използвани с пулсации, при което те са сменили фазата си. Не мога да си спомня терминологията, която използваха, но те са измервали естественото състояние на фазата на материята и са решили, че то може да бъде изменено със силни електромагнитни полета.

ДУ: Свидетелят Джейкъб ми каза, че същества като Драко са леко извън фаза спрямо нашата реалност и колкото и сензационно да звучи, имало е кораби на Драко, които са кацали на поляната пред Белия дом всеки ден и са влизали в едно подземно съоръжение под Белия дом, където са провеждали съвещания и подобни неща. Чул ли си някога за нещо подобно?

КГ: Зная, че много от напредналите технологии за прикриване правят кораби и същества леко извън фаза и Драко притежават също така всякакви странни способности. Много хора могат да виждат – как ги наричат – „хора-сенки”, които ги плашат, и чувстват като че ли тези същества им отнемат от енергията. Това са тези Драко същества, които проектират астрално себе си в помещенията, за да се хранят с чуждата енергия. Да, тези Драко имат някои много напреднали технологии.

ДУ: Съвременната система от портали преодоляла ли е страничните ефекти, появили се във Филаделфийския експеримент?

КГ: Да. Не само това, те могат … не е нужно да имат … винаги да имат пункт до пункт … не е нужно да имат устройство тук и устройство там. Това е почти … Те могат да се телепортират … почти като в Стар Трек. Те все още използват същия тип технология на порталите, но много усъвършенствана.

ДУ: Може би това включва някаква триангулация, когато имаме три лъча, които се събират в определена координатна точка, и те издърпват портала от тази точка назад до изходното положение?

КГ: Точно така. Става дума за създаване на портал в някаква външна точка и установяване на връзка с изходното ти положение. Те са усъвършенствали порталите и съвременните портали са изключително напреднали.

ДУ: Можеш ли да се пренесеш с портала в едно от тези подземни съоръжения както и на повърхността на планетата? Има ли някакви смущения, когато отидеш под повърхността на дадена планета?

КГ: Не. Можеш направо да преминеш през портала от едно подземно съоръжение в друго подземно съоръжение на друга планета или звездна система.

ДУ: От това, което каза преди, стигам до извода, че в тези подземни каверни вероятно има голям брой  действащи портали на древната раса-основатели.

КГ: Портали и всякакви други шантави технологии.

ДУ: Мислиш ли, че ако постигнем това космическо разкритие, както гласи заглавието на нашето предаване, ако най-накрая разкрием истината на човечеството, мислиш ли, че хората ще получат достъп до тази технология на порталите, в това общество след разкритието?

КГ: Не зная колко скоро може да стане това. Много често ми задават този въпрос: „Колко скоро ще мога да разговарям с един извънземен? Колко скоро ще мога да отида с помощта на портал до Марс? Колко скоро …” Това ще бъде един процес. Много от тези технологии, до които ще получим достъп, в началото ще имат за задача да облекчат живота ни тук на Земята. Допълнително ще има много бъркотии за разчистване. Така че това няма да бъде подобрение от днес за утре. Ще отнеме известно време да разчистим тази голяма каша, която сме забъркали в продължение на много дълъг период от време. Само факта, че тази система от портали, Космическата мрежа, съществува, ни позволява да знаем, че след като се развием до определена степен, когато няма да представляваме заплаха за другите и за себе си, след като станем цивилизация в преход към четвърто равнище на плътност и станем по-любвеобилни и по-положителни, и повече умствено обединени, и работим заедно, тогава ще опознаем всички тези крайни точки свързани с портали, всички тези същества там отвъд, това наше отдавна изгубено семейство, с което ще започнем да се срещаме от един момент нататък. Със сигурност в един момент те ще започнат да ни посещават през тези портали и ние ще бъдем поканени да ги посетим. И вероятно ще има най-различни чудесни възможности за обмен на студенти. Ще бъде много интересно да се види как ще се развият нещата. Нямам кристална топка за гадаене, но …

ДУ: По отношение технологиите, с които вече си запознат, в даден момент ще можем ли да имаме цивилизация, в която всеки ще може да има работещ портал в дома си, с който ще може да прави много големи скокове, без да са му нужни някакви междинни станции? Или по-скоро ще има например местен транспорт, който ще те отвежда до една станция, откъдето да използващ някакъв централен портал? Няма ли да бъде прекалено оплетено всеки да има персонален портал, с който да пътува, където пожелае?

КГ: Звучи доста хаотично, нали? Би било хубаво да можеш да използваш портал до МОЛ-а или докъдето и да е, но когато имаш седем милиарда души, които изведнъж разполагат с една нова играчка, и искат да пътуват из цялата галактика, това … не зная. Не виждам това да се случи веднага. Мисля, че в началото определено ще можем да пътуваме чрез портали до Канкун или до Каймановите острови.

ДУ: Също така се чудя дали може да има … За да опростим нещата, корабът, който ти описваш, изглежда че такива кораби ще пътуват толкова бързо, че порталите може да бъдат резервирани за пътувания извън Земята и че докато си на Земята … Може да има станции за портали подобно на станциите за подземни железници или летищата, но че хората ще разполагат със собствени превозни средства, с които ще могат да пътуват, където пожелаят толкова бързо, че наистина няма да има значение дали ще ползват портал, или превозно средство.

КГ: Точно така. И както казах по-рано, много от тези извънземни раси използват големи кораби и ползват портали през Космическата мрежа из цялата галактика и до други галактики. Нашата галактика е само едно мъничко петънце и всички други галактики и нашият местен галактически клъстер, и отвъд него … те вече са ги картографирали с помощта на телескопа Хъбъл. Те са заснели енергийни връзки между всички тези галактики, които съществуват от милиарди години, които формират Космическата мрежа. Ти си чувал да казват, че всички неща в пространство-времето са свързани помежду си. Това е самата истина. Всичко е … Всичко е свързано и е просто … искам да кажа на едно малко хоп разстояние. 

ДУ: Остават ни още няколко минути, но ти ме накара да си помисля за нещо, което съм описал в книгите си още през 2001 г. Две имена – едното е Battaner и Florido, а другото е Einasto. Това са испански изследователи, които са картографирали тези супер клъстери от галактики, и са показали, че всички те са разположени в геометрични матрици. И те са нарекли това „вселена като картон за яйца”, защото тя изглежда точно като картон за пренасяне на яйца. Тези обаче изглеждат че са … Свещената геометрия изглежда функция на вибрациите. Когато вибрираш една течност, получаваш същите образувания. И те изглеждат са действително нишки, които свързват тези галактики една с друга, както ти казваш.

КГ: Да. И това, което ми показаха тези извънземни раси – цялата ни вселена е едно гигантско торсионно поле – също като една галактика и ти виждаш едно торсионно поле. Ето защо някои звезди пътуват насам, а други звезди пътуват натам. И някои профучават. Знаеш, че телескопът Хъбъл е уловил някои галактики, които се отдалечават от нас със скорост по-висока от тази на светлината. Те не могат да обяснят това. Опитват се да го обяснят. Казаха ми, че нашата галактика е подобна на гигантски мехур, едно торсионно поле. Всичко в нея е свързано с нишки, които са ми казали, че се наричат Космическа мрежа.

ДУ: Благодаря ти, Кори. Мисля, че е подходящо в следващия епизод да се заемем с времето и бих искал да ти разкажа какво други свидетели са ми описали като пластове от време – идеята как времето може да се наслагва върху себе си … триизмерната природа на времето. Ще видим как времето и порталите взаимодействат и наистина ще се опитаме да добием повече разбиране за това как тази нова физика е приложима в странния свят на Тайната космическа програма. Това предстои в следващото предаване на Космическо разкритие, защото вие трябва да знаете. Аз съм Дейвид Уилкок и ви благодаря за това, че бяхме заедно.