Кори Гууд и Дейвид Уилкок 13-ти ЕПИЗОД, м. септември, 2015 г.

ПОРТАЛИ: ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

(С) 2016 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Здравейте и добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ние водим задълбочени дискусии със свидетел от Тайната космическа програма на име Кори Гууд. По повод на тази тема (в социалните мрежи) пада голям смях. Има много хора, които мислят, че това е нещо, с което могат да се подиграват. Ако обаче сте следили нашето предаване, мисля, че ви е станало ясно, че ние не се занимаваме с нещо, което може лесно да си позволите да отхвърлите. Наистина ние все още не разполагаме с цялата документация. Ние нямаме това ниво на доказателства, което биха желали някои хора. Когато обаче започнеш да разговаряш с толкова различни свидетели, както съм направил аз, които имат разрешен достъп до свръх секретна информация, и то 35 нива над това, което е достъпно за президента на САЩ … тези хора са се появили като свидетели и те всички започнаха да споделят с мен, защото аз съм ги издирвал … това са много конкретни неща. И всичките им разкази съответстват един на друг. Всъщност е много по-трудно човек да си представи, че те всички лъжат, изхождайки от един централен източник за разпространение на дезинформация, отколкото че действително описват нещо, което е истина. В този епизод ние ще се впуснем в дискусия относно времето и как нашата физическа наука трябва да бъде променена, на основа на това, с което сме се сблъскали. Така че без много допълнителен шум, благодаря ти, Кори, за това, че си тук. Добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Добре, нека сега се спрем на някои конкретни данни. Едно от нещата, което най-много удиви хората относно показанията на моите свидетели, когато започнах да ги публикувам в Интернет, бе това, което сподели моят свидетел Даниел, който твърди, че е работил в това, което повечето хора наричат Проект Монтоук, но което той нарича Финикс III. Той каза, че нашият военно-промишлен комплекс се е снабдил с една седалка от катастрофирал извънземен диск, която действала като интерфейс по отношение на човешкото съзнание. Някой е можел да седне, да наведе главата си назад и имало 22 основни вълни от енергийното поле на този човек, които можело да бъдат измерени. И човек е можел да се съсредоточи в нещо, което те наричали „тихата точка” в едно състояние на умствен покой. След това те е трябвало да занулят този стол, което ще рече, че след като тези синусоиди на 22-те вълни престанели да се движат, те поотделно можели да завъртят копчето на всяка от тях и да ги превърнат в прави линии. И в този момент, съгласно това, което са му казали, и това, което сам е преживял, можели да се случат много странни неща. Например можело да си помислиш за даден предмет, след което   енергията, която този стол можел да контролира и която те трябвало да настроят на конкретна честота с тези огромни трансформатори, позволявала този предмет да се материализира в стаята. И той също така каза, че е можело да си помислиш за някое конкретно място и неговият трептящ мираж също е щял да се появи пред теб, и ти си щял да можеш да видиш това място през миража. Също така са можели да изпращат хора чрез този стол и те са пътували. Той каза също, че това са били стандартни седалки в извънземните кораби, при което пилотът можел само да си помисли къде желае да отиде, след което се отваряла една дупка, той прелетявал през нея и се озовавал там. И преди да достигнем до по-сложните неща, които той разказа, дали нещо от това, което казах току-що, съответства на чутото от теб?

КГ: (кима утвърдително) Ъ-хъ.

ДУ: О кей. Тогава можеш ли да кажеш нещо конкретно?

КГ: Столовете … съзнанието взаимодейства със стола. Имаше столове, в които ни караха да сядаме в проекта MILAB, като интуитивни емпати. Ти спомена 22-те вълни – те ни караха да се настройваме на тях по отрицателен начин. Трябваше да се научим да правим това по команда и да изпадаме в различни състояния на съзнанието. И …

ДУ: В какъв смисъл „отрицателен начин“? Не съм сигурен, че разбирам.

КГ: Обучение чрез отрицателна обратна връзка.

ДУ: Подобно на изтезания с електрошок?

КГ: Електро … да. Те ни слагаха в тези столове, които бяха свалени от извънземните кораби. И се опитваха да разберат кои от нас ще могат най-умело да променят някои от тези вълни.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. Намирам това, което казваш, за много интересно. Ние не материализирахме неща, нито се опитвахме да видим други локации и подобни работи. Те обаче използваха това устройство, което бе седалка от извънземен кораб, за да ни изпитват кой от нас, взаимодействайки със седалката, ще може по команда да промени определени свои мозъчни вълни.

ДУ: Той също е преминал през някакъв вид обучение, което те са наричали „психологичен корпус”, подобно на военните корпуси, които са били психологично ориентирани. И едно от основните неща, на които е трябвало да се научи, е било да отива в тази така наречена „тиха точка“ в ума си. Чувал ли си някога този термин?

КГ: Да.

ДУ: Какво е било твоето разбиране за това обучение? Каква е била целта?

КГ: Когато достигнеш … струва ми се в дълбоко състояние на тета вълни, тогава ти най-малко осъзнаваш тялото си, най-малко осъзнаваш околния свят и си повече в контакт с това, което предполагам наричаме Висш разум, и си с повишено съзнание. И всички останали мисли … и никакви други мисли не минават през ума ти. Не мислиш дали ти е студено, какво ще ядеш по-късно, дали те сърби носа, дали седалката е неудобна, дали този чифт панталони ти убива. Искам да кажа, че в главата ти няма мисли. Хората твърдят, че е невъзможно да нямаш никакви мисли … Те ни обучаваха да достигнем състояние, в което сме в съзнание, но нямаме никакви мисли. Това е най-добрият начин, по който мога да го опиша.

ДУ: В допълнение на първоначалния ми въпрос – срещал ли си информация, според която тази седалка в кораба има такава способност за интерфейс, която да ти позволява да пожелаеш да отвориш даден портал, който да те отведе на друго място или даже в друго време?

КГ: Да. Това е … по-късно установих, че това е начинът, по който действат тези извънземни кораби. Бяха напълно управляеми с помощта на съзнанието. И повечето от тези същества носят нещо като лента на главата си, сядат в кораба и с помощта на лентата или като поставяха ръце на един панел … тези същества от по-висока категория плътност мислят за дадено място, на което искат да отидат, и корабът изчезва от мястото, на което се намира, и се появява в съответната дестинация.

ДУ: Това е нещо като автоматично пътуване-хоп през космическата мрежа, която описваше?

КГ: Ние сме говорили, че всичко е вибрация. Всяко нещо има характерен вибрационен „подпис”. Всяка слънчева система, всяка планета, всяко място на всяка планета притежава свой специфичен вибрационен подпис или идентификация. И ако съзнателно си помислиш за това място и за неговата вибрационна характеристика, ти можеш да настроиш вибрацията на това, върху което седиш, както и собствената си вибрация, и да се озовеш моментално на това място. В своята основа вселената е холограмна. Ти изчезваш на едно място и се появяваш на друго място. Намираш ли смисъл в това?

ДУ: Да. В книгите на Карлос Кстанеда, Дон Хуан, истинският шаман … очевидно там има един реален човек на име Кахора, и той е още жив. Кахора казва – и това изглежда е истина – че някои от тези шамани могат да се научат да се телепортират. И те го правят по следния начин. Ако можеш да имаш преживяване извън тялото, при което осъществяваш астрално летене, и ако се концентрираш достатъчно силно върху дадено място, и напълно стабилизираш тази си концентрация, и тя да не се променя и колебае … ако направиш това достатъчно добре съзнателно, ти действително се озоваваш на това място.

КГ: Да.

ДУ: Значи това става по този начин?

КГ: Това е начинът, по който много … някои същества пътуват по този начин.

ДУ: Хм-м-м.

КГ: Да. Те изпращат своята … ние я наричаме астрална проекция. Или те изпращат там съзнанието си. Оглеждат околната среда. Решават къде искат да отидат и измерват вибрацията в тази област. След това съобщават тази вибрация обратно на съзнателното си тяло и съзнателното тяло променя своята вибрация, след което изчезва там, където е било, и се появява на мястото, където е съзнанието му.

ДУ: И седалката в кораба е нещо като технологично улеснение на този процес, и тя усилва естествените ти способности?

КГ: Да. Някои от тези извънземни са открили начин за измама, за да могат да правят това, което същества, които са по-високо развитите или от по-висока категория плътност, могат да правят, за да пътуват.

ДУ: Значи столът усилва собствените вродени качества?

КГ: Правилно. Съзнанието.

ДУ: Бих искал да достигнем до основната причина да повдигна този въпрос, която е въпросът за времето. Даниел е познавал лично хора, работили в програмата Финикс III. По-специално е имало един човек, който бил малко не съвсем наред, всъщност доста не наред … защото те открили, че тези портали, които те създавали … първо открили, че с тях можело да се пътува из космоса, след това разбрали, че могат да бъдат посещавани различни точки във времето просто като си помислиш къде искаш да отидеш … И този смахнатият казал, че иска да се завърне назад във времето и да убие баща си.

КГ: Да.

ДУ: Чувал ли си за тази конкретна история?

КГ: Да, чувал съм за този парадокс.

ДУ: О кей. Тогава вместо аз да говоря, защо не опишеш какво би се случило, или кои са някои от историческите случаи, в които хора са се опитвали да правят такива странни неща и какво се е случило тогава.

КГ: От прочетеното в интелигентните таблети разбрах, че една от основните причини да поставят буфери на тази времева технология е, защото част от тези експерименти за пътуване във времето са излезли напълно извън контрол. Хората са се завръщали назад във времето и са решавали, че ако убият някого, това ще промени времевата им линия. Тези хора в крайна сметка са се завръщали назад във времето и са оставали във времевата линия, която са създавали. И това е довело до създаването на разкол и разделени времеви линии. След това те са изпращали други хора назад във времето, за да предотвратят и поправят стореното и това е създавало още повече и повече проблеми и допълнителни разделения на времевите линии, при което се получавали всякакви видове фрагментации на времето и наставал пълен хаос. И започнали да получават посещения от много високо развити извънземни, които им казали, че това трябва да бъде прекратено. И също така било обяснено, че времето в много голяма степен е една илюзия и че точно както те са използвали съзнанието с тези столове за проявяване на различни неща, същото правим и ние с масовото си съзнание всеки ден. Ние създаваме своята реалност.

ДУ: Точно така.

КГ: Тази способност за използване на това средство за използване на съзнанието за връщане към съответната времева линия, е било зависимо от съзнанието на съответния човек, от полярността на това лице – колко е положително или колко е отрицателно настроено. И същото се е отнасяло за хората, пътуващи в бъдещето. Ако те са били отрицателно настроени, те са се озовавали в бъдеще и са виждали този огромен катаклизъм. Въртенето на Земята е било с променен ъгъл спрямо оста й, 90% от Земята била мъртва. Всички тези ужасни неща са се били случили. След това те се завръщали и докладвали. От друга страна, по-положително настроените хора се озовавали в едно прекрасно бъдеще. Е, ако технологията работи и имате множество хора с различна положителна и отрицателна нагласа, какво това ти говори относно времето?

ДУ: Това е наистина интересен момент.

КГ: Тогава извънземните ни казаха да престанем да се опитваме да поправяме всички тези разделения и проблеми с времевите линии, защото времето е еластично, също както пространството. И то е като едно торсионно поле, както пространството. Ако отстраниш торсионното поле, пространството веднага ще те върне в играта. Ако си играеш с времето, то ще се самопоправи. То ще се възстанови. На всички учени бе трудно да повярват в това. Те не вярваха, че времето е илюзия и че то е нещо, което ще се възстанови и ще се коригира само, и че това е един основен компонент на съзнанието.

ДУ: Изглежда, че ако се завърнем назад в собствената си история, има такава легенда за вълшебни пръстени, където има един кръг, който изглежда като мистериозните житни кръгове, и хората навлизат в тях, и срещат същества, които изглеждат различно – елфи, гноми, леприкони, джуджета, феи … И една от легендите гласи, че ако влезеш в един такъв вълшебен пръстен, след това трябва да излезеш от същото място, в противен случай ще пътуваш във времето. Какви са тези вълшебни кръгове и как се отнасят към това, за което говорим? Чул ли си нещо за тях?  

КГ: Не съм чул нищо за тях, но това звучи много подобно на тези събрания на федерацията, които се случват в една времева аномалия или времева капсула. И точно както описа – ти влизаш и трябва да излезеш по същата траектория, по която си влязъл.

ДУ: О, наистина?

КГ: Така че тези вълшебни пръстени може да са били някакъв вид извънземна времева капсула, която е имала за цел наблюдение на нещо, което се случва. И ако даден човек е влязъл вътре, и е заседнал в тази времева капсула, т.е. ако не е напуснал по същия начин, по който е влязъл, той може да остане там стотици години. А за него това може да са били минути, нещо като Рип Ван Уинкъл*)

*) Герой от едноименния разказ на американския писател Уошингтън Ървинг. – Бел. прев.

ДУ: Едно от нещата, които Хенри Дикин сподели с мен, бе, че всъщност времето е непостоянно. То хълца, прави скокове, но ние по някакъв начин със своето енергийно тяло слепваме отделните му части в едно цяло. Ние притежаваме един психологичен буфер, който го прави да изглежда като нещо непрекъснато. Предполагам обаче, че съществуват фазови взаимоотношения между нашата Слънчева система и останалите звезди, или планетни образувания, или подобни неща, които всъщност причиняват тези бъгове, които не можем да доловим на равнището, на което сме все още.

КГ: Това донякъде е вярно.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. И докато се научим да го правим – искам да кажа, че времето наистина е една пълна илюзия. За нас, които сме заседнали в тази реалност на трето ниво на плътност със съответното мислене и съзнание, ние не можем да разберем всичко това. Но времето се ускорява и забавя непрекъснато, защото … има хора, които говорят за това … Харамейн ли се казваше?

ДУ: Насим Харамейн (Nassim Haramein)

КГ: Харамейн. Част от неговата информация е великолепна.

ДУ: Зрителите на тази телевизионна мрежа (gaiatv.com) могат да гледат видео материала на Насим „Черна дупка” (Black Whole).

КГ: Това е нещо прекрасно.

ДУ: Там има също така и интервюта с него.

КГ: Прекрасно.

ДУ: Да.

КГ: Електро-плазмената вселена и торсионната вселена – това са моделите, които използват в Тайната космическа програма. Всички останали научни теории, с които хората тук на Земята работят в момента и които считат за върха на науката, ще бъдат изхвърлени на боклука. Когато тази информация бъде разсекретена, всички тези хора с докторски степени ще трябва да се завърнат обратно на училищната скамейка.

Научните дисциплини и постижения, които са държани в тайна от хората тук … има цяла една нова математика. Ние тук боравим с една много архаична математика, физика и … но след като се научим да разбираме как функционират всички тези неща, ние ще разберем например защо времето винаги се ускорява и забавя. Това е свързано с торсионните взаимодействия между галактиките, с влиянието им върху нашата Слънчева система и върху нашите умове и възприятия.

ДУ: Нека те запитам нещо. Ние говорихме за седалката, използвана в проекта Монтоук. В последно време Пит Питърсън ми съобщи направо удивителна информация, според която на плешките си имаме едни трапчинки, където се пресичат всички нерви в тялото ни – в едни малки точки и че това е някакъв резултат от свещен интелигентен дизайн. И той каза, че наричат тези точки портове (ports) и че много извънземни използват седалки с издатъци точно на това място, на които да се опираш … виждам, че клатиш одобрително глава.

КГ: Да, ние също ги използвахме. Чрез тези точки може да бъде извличана много информация.

ДУ: Споменах това, защото ти каза, че тези учени ще трябва да се завърнат обратно в училище. Пит каза например, че на основата на тези точки може да бъде изградена система за виждане и че много от тези изтребители, които използваме сега, нямат прозорци. Вместо това чрез тези точки може да се вижда и образите се запечатват направо в ума – едно действително телескопично виждане. Той каза, че така човек може да получава информация направо в ума си.

КГ: Ъ-хъ (кима утвърдително)

ДУ: Срещал ли си нещо такова?

КГ: Аз съм използвал това за извличане на информация.

ДУ: Чрез портовете на плешките си?

КГ: Чрез трапчинките, да.

ДУ: Уха! Това е толкова странно, нали? Как може? Това направо ми взема акъла.

КГ: Има също така много нервни окончания на пръстите и на дланите. Ето защо ако се нараниш там, боли много повече от други места на тялото.

ДУ: Да.

КГ: Има много уреди, които действат като нервен интерфейс, направени от мед или неръждаема стомана под формата на длан, върху които слагаш ръката си. Или има ръкавици, от вътрешната страна на които има електропроводими ленти и метал. Използват ги за невро- или био- интерфейс с кораби или с други съоръжения.

ДУ: Откъде знаеш, че тези трапчинки на плешките ни са места, където се пресичат всички нерви на тялото ни, че това са едни много важни пресечни точки?

КГ: Не са ми го казвали. Аз бях … това бе, главно когато бях в програмата MILAB. Поставяха ни на столове. Бе доста неудобно – две неудобни издатини ни се забиваха в гърбовете. И когато се облегнехме назад чрез тези издатини, усещахме електрически ток. Така ни предаваха информация, която трябваше да научим. 

ДУ: И това е нещо, което наистина се е случило тук. Никога преди не сме говорили за това. Това е нещо, което е част от собствения ти опит.

КГ: И ми казаха, че … тогава ми казаха, че един ден всички ще бъдат обучавани по този начин.

ДУ: Предстои да разговаряме още много относно времето. Бих искал да ти задам още много въпроси, защото това е една обширна тема. Времето пътува, времето подскача, това е нещо, което удивява хората. Ще говорим и за друго, за което сме разговаряли преди, което е тази странна успоредна Земя. Това ще стане следващия път в Космическо разкритие, защото вие трябва да знаете. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ви благодаря, че бяхме заедно.