Кори Гууд и Дейвид Уилкок 15-ти ЕПИЗОД, м. октомври, 2015 г.

УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ

 (С) 2016 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Добре дошли в предаването, аз съм Дейвид Уилкок. Ние тук здравата се забавляваме. Всичко това е нова информация даже и за хората, които мислят, че знаят всичко. Мисля, че тук просто белим отделни слоеве от една много голяма глава лук. И нещата стават все по-интересни и по-интересни. Тук съм заедно с Кори Гууд и ние обсъждаме секретна информация, резултат от неговата работа в Тайната космическа програма. Кори, тази Тайна космическа програма … как възниква нещо такова? Ако нашите конвенционални технологии изглеждат толкова примитивни по отношение на космическите пътувания, то тайната програма получила ли е някаква помощ? Имало ли е помощ отвън, която да е позволила такова развитие в такъв ранен етап от нашата история?

Кори Гууд: Всъщност причината да има толкова голяма разлика между технологиите на Тайната космическа програма и това, с което разполагаме тук на Земята, е, че те са едно общество, което се е отцепило напълно от земната цивилизация.

ДУ: Какво означава „отцепило се общество”?

КГ: Това е едно общество, което е напълно различно от това, от което е възникнало първоначално, основано е на напълно различни технологии, има различна социална динамика, различни системи на контрол, които нямат нищо общо с нас тук на Земята. Те са се отделили и съществуват отделно от нас.

ДУ: Би ли дал пример за различна социална динамика?

КГ: Това е категорично един силно контролиран, тоталитарен режим.

ДУ: Наистина?

КГ: Да, да. Тази отделила се цивилизация води началото си от Германия, през 20-те и особено през 30-те години на миналия век. Имало е няколко германски тайни общества, които са извършвали много интересни работи. Те са били измежду първите, които не са отделяли науката от това, което нашата традиционна наука счита за езотерични, духовни въпроси. Те са ги разглеждали като взаимосвързани. И при тях е имало групи, които са извършвали чанелинг, опитвали са да установят контакт със същества от други светове. Те също така са претърсвали Изтока за текстове – древни текстове, които са описвали древната Вимана и други летателни апарати, за които са се надявали да добият информация.

ДУ: Според едно от най-спорните изследвания, които съм срещал, свързано с германските окултни общества, един от водещите окултисти по онова време, който по-късно е съветвал Хитлер, е присъствал на една лекция на Гурджиев. В нея Гурджиев е разказвал за хипотеза, свързана с един символ, един таен символ, който се е появявал буквално из целия свят. Всички различни древни култури са използвали този символ, който индусите наричали “sah-wah-stee-ka”, или свастика. Мислиш ли, че германците в тези окултни общества, виждайки почти глобалното разпространение на един символ, са решили да пресъздадат нещо, което са считали за останки от световна древна напреднала цивилизация от някакъв вид?

КГ: Не зная това със сигурност. Зная обаче, че още през 20-те и през 30-те години на миналия век някои от тези тайни общества са провеждали експедиции из целия свят, търсейки древни текстове и реликви, от които да могат да извлекат информация за създаване на модерна технология.

ДУ: Не много отдавна аз заснех един епизод от серията „Древни извънземни”,  в който разказвах за нещо, наречено „Немският Розуел”. Чувал ли си нещо за това?

КГ: Мисля, че това е било през 1936-та година, една катастрофа в Черната гора (Шварцвалд).

ДУ: Точно така, очевидно върху фамилен имот на семейството на Ева Браун, която после става жена на Хитлер.

КГ: В интелигентния таблет четох, че там е катастрофирал извънземен кораб, от който са придобили някаква технология. Болшинството от познанията ми по въпроса обаче са свързани с контакта, установен посредством чанелинг, при което те са контактували с друга цивилизация и са си уреждали срещи с тях. Също така, чрез своите  експедиции в Хималаите, те са установили връзка с една древна цивилизация-беглец, която много хора наричат скандинавци (Nordics), с които са започнали да работят.

ДУ: Едно от най-честите неща, които повтарят критиците, е, че Кори няма никакви доказателства. Когато обаче описваш чанелинга, това е нещо, което хората могат да открият и прочетат сами. То не е било държано в тайна, нали?

КГ: Не, много от тези неща са всеизвестни. Хората са писали книги за това.

ДУ: Това е било тайното Врил общество (Vril Society).

КГ: Врил обществото.

ДУ: Мария Орсик (Maria Orsic).

КГ: Точно така.

ДУ: Кажи ни какво знаеш за чанелинга. Те установили ли са контакт с някаква извънземна група същества?

КГ: Да, те са установили контакт с една от групите на Съюза Драко (Draco Alliance). И те са нарисували едно от лицата на извънземните, за което днес много хора казват, че прилича на съчетание между Сивите и Рептилите.

ДУ: Дали тази група е била тук, преди те да установят контакт с нея, или контактът, който са установили, ги е привлякъл в нашата Слънчева система?

КГ: Според интелигентните таблети, Драко са били тук поне 375,000 години. И те са считали Земята за своя.

ДУ: Те как изглеждат? Откъде са дошли? Каква е тяхната история?

КГ: Драко са … повечето хора ги описват като едри рептили. Съюзът Драко обаче е съставен от много различни групи. Болшинството притежават някаква кръв на рептили, някакъв вид генетика на рептили. И предполагам, че може да се каже, че са пуристи от генетична гледна точка. Те обичат да приемат в своя съюз същества, които притежават такава генетика

15-1

15-2

15-3

Независимо от това, има и насекомо подобни същества, които са свързани с техния съюз.

15-4

ДУ: Когато казваш рептили, ти имаш предвид човекоподобно тяло?

КГ: Точно така.

ДУ: Но приличащи на рептили.

КГ: Точно така. Кожа на рептили, очи на рептили, мускулести, много агресивни. Много хора биха ги оприличили на демони. Те вероятно са източник на много от идеите за демони и дяволи, изобразени в средновековното изкуство.

15-5

15-6

15-7

ДУ: Ти също използваш думата рептоид (Reptoid). Можеш ли да обясниш разликата?

КГ: Да, рептоидите имат по-тясна челюст, издължена глава и очите им са по-големи. Те изглеждат много като изображенията на типичните Сиви, каквито изображения можеш да видиш на табелите в Розуел. 

15-8

15-9

ДУ: Но има разлика между един Сив и един рептоид?

КГ: Определено. Има много различни същества, които биват причислявани към Сивите. Около Сивите съществува голямо объркване.

ДУ: Защо използват термина Драко за тези същества?

КГ: Не зная произхода на това наименование. Не зная дали името идва от тях, или от по-древни времена. Чувал съм за всякакви неща, написани в Интернет относно звездния клъстер Драко, но не зная нищо със сигурност.

ДУ: Но терминът Драко звучи много като дракон.

КГ: Да, така е.

ДУ: И предполагам, че Дракула е друго подобно нещо.

КГ: Не зная кое – яйцето или кокошката, не зная кое е възникнало първо.

ДУ: Това веднага ни отвежда до нещата, за които говори Дейвид Айк (David Icke). Доколкото знаеш лично, има ли хора на Земята, които са рептили, но са променили външния си вид, за да изглеждат като човеци?

КГ: Единствените случаи на промяна на външния вид, които сме срещали, бе, когато разпитвахме заловени извънземни нарушители на нашето пространство и те го правеха с помощта на технологични средства.

ДУ: О кей. Тогава тази идея, че така наречените илюминати са всъщност рептили, маскирали се като човешки същества, не е нещо, което си срещнал в своята работа?

КГ: Не съм срещал такова нещо.

ДУ: Тогава накратко … ние говорихме за Сините авиани, които са човекоподобни, но имат някои черти на птици. Сега говорим за рептили, които са човекоподобни. На Земята имаме едноклетъчни организми, водорасли, зеленчуци, растения, млекопитаещи, риби, птици, влечуги – това нещо често ли се среща на планети в нашата галактика, които са подобни на Земята?

КГ: Да, и това изглежда че е нещо като … има някакъв общ хуманоиден модел.

ДУ: Следователно различни видове същества, които виждаме на Земята, могат да еволюират в човекоподобни форми, в зависимост от условията на съответната планета.

КГ: Правилно.

ДУ: И казваш, че по същество Драко са били нещо като междузвездни расисти, които са се съюзили с други форми на живот, еволюирали от влечуги и от насекоми. И така се е оформила една група, отговаряща на техните предпочитания.

КГ: Правилно. Или те са упражнили генетична намеса – едното или другото.

ДУ: Каква е била целта им да дойдат тук преди всичко? Какво са искали от нашата слънчева система или от хората на Земята?

КГ: Завоевания, разширяване на династията си. Те са устремени към разширяване на своята империя.

ДУ: А германските тайни общества – с тях е бил установен контакт, или те са предизвикали контакта с Драко – как всъщност се е случило това?

КГ: Те са били съвсем съзнателно инициаторите на контакта с тази група.

ДУ: Чрез Врил обществото?

КГ: Точно така.

ДУ: Ти каза също, че е имало една група със скандинавски черти?

КГ: Германските тайни общества са извършвали редица експедиции. И докато са били в областта на Хималаите, те са се натъкнали на една група същества със скандинавски черти, които са се представила за извънземни. Те всъщност са били представители на древна цивилизация-беглец, която е живяла под Хималаите в продължение на десетки хиляди години.

ДУ: Под Хималаите?

КГ: Точно така, в една мрежа от свързани подземни градове.

ДУ: Те окупирали ли са съоръженията, оставени от древната раса основатели?

КГ: Да, но те са построили и свои неща, тъй като са били една изключително високо развита цивилизация. Те са построили своя хай-тек инфраструктура.

ДУ: И това е била една от тези подземни области, както каза преди, където е имало био-луминесцентни бактерии, дървета и течаща вода и собствен еволюционен клон животински видове, и риби, и птици и такива неща?

КГ: Те са били близо до повърхността, под планините, и са наричали себе си „Мрежата Агарта” (the Agartha Network).

ДУ: Наистина?

КГ: Това гласеше документацията. И са имали космическа флота, или космическа програма, която са наричали „Сребърната флотилия” (the Silver Fleet)

ДУ: Това звучи като … хората, които са контактували със същества, които са приемали за извънземни, така наречените „Скандинавски извънземни” (Nordic ETs) … това присъства в разказите на много хора.

КГ: Да, това се е случвало често с тази група, които са претендирали, че са извънземни. И по-късно същото се е случило и с тази група германци, които са създали своя цивилизация-беглец, като са използвали технологии, получени от Драко и от таза група Агарта под Хималаите.

ДУ: Мислиш ли, че тези от Агарта са причината германците да станат толкова обсебени от русите коси и сините очи, като черти на една господстваща раса?

КГ: Най-вероятно.

ДУ: Какво са казали хората от Агарта на германците относно себе си? Те откъде са казали, че идват?

КГ: Мисля, че са им казали, че произхождат от Плеядите или нещо подобно.

ДУ: Разкажи ни сега за произхода на космическата програма, основана на тези контакти. На първо място, Драко и тези от Агарта разбират ли се помежду си? Те знаели ли са едни за други? Имали ли са някакво партньорство?

КГ: Те са имали взаимно разбиране. Не са били съюзници. Драко не се погаждат с други, които не им се кланят до земята. Те обаче са постигнали разбирателство да не си пречат.

ДУ: Тогава как това се превръща в космическо пътуване? Кой е дал на германците технологията за космически пътувания? Как е станало това? Защото очевидно те не са могли да развият космическа програма без космически пътувания. 

КГ: Точно така. Германците са били високо интелигентни. Те вече са били направили някои самостоятелни отлични открития, основани на наблюдаване на природата и поради факта, както казах преди, че за разлика от Запада те не са разделяли науката от духовността и от някои езотерични вярвания. Всъщност те са прилагали някои езотерични вярвания, в това число магия, черна магия, едновременно с научните принципи. Те са ги смесвали и това им е дало преимущество.

ДУ: В документацията, която си чел, срещал ли си някога нещо за работата на Виктор Шаубъргър (Viktor Schauberger)? 

КГ: Да. Той първоначално е изучавал рибите, или пъстървата, която плува срещу течението, нагоре през водопадите и пр.

ДУ: Изглежда, че Шаубъргър е открил някакъв анти-гравитационен ефект при пъстървата и сьомгата, които са преодолявали до девет метрови водопади като са се плъзгали безпрепятствено нагоре по течението.

КГ: Да.

ДУ: Открил ли си информация, според която Шаубъргър е бил на прав път и е открил действително нещо ново?

КГ: Не е бил само той. Имало е няколко германски, полски и струва ми се и други учени, които са направили някои наистина интересни пробиви. Тяхната информация е била конфискувана и използвана от тези тайни общества.

ДУ: Дали тези извънземни групи, като Драко или тези от Агарта са помогнали на германците в даден момент, за да усъвършенстват своите разработки?

КГ: Да. Те вече са били започнали обаче да разработват някои много интересни устройства, основани на някои древни текстове и открита информация относно Вимана. Създали са били устройства, които използват живачни електромагнитни завихряния и които са преодолявали гравитацията.

ДУ: Когато казваш „живачни завихряния“, какво имаш предвид? Как би изглеждала тази технология, ако можехме да я видим?

КГ: По същество това е един стъклен цилиндър, в който има живак, и те са го завъртали с много висока скорост и …

ДУ: Нещо като пръстен, стъклен пръстен?

КГ: В стъклен цилиндър.

ДУ: О, вертикален цилиндър.

КГ: Правилно.

ДУ: О кей.

КГ: Или понякога в една …

ДУ: Сфера?

КГ: Сфера. Но обикновено е бил цилиндър. И след това отгоре и отдолу те са го завъртали с много висока скорост и са прилагали много висок волтаж.

ДУ: И това е причинявало анти-гравитацията?

КГ: Да. А след това са използвали също и кръгли медни дискове, които са завъртали противоположно един на друг.

ДУ: Една от книгите, която съм чел и в която се говори за този плавателен съд под форма на камбана, е „На лов за енергията на нулевата точка”, от Ник Куук (The Hunt for Zero Point by Nick Cook). Той е провел много оригинални изследвания на тази тема. Според твоите познания кога е бил построен първият действащ кораб с форма на камбана, или поне кога са получили някакъв практически резултат, свързан с него?

КГ: Не съм съвсем сигурен. Наистина не мога да си спомня точните дати и подробности от прочетеното. Те са се занимавали с тези неща в началото на 40-те години на миналия век. Спомням си някои от репортажите по повод на този кораб. Спомням си, че са конструирали няколко, които са станали неуправляеми и просто са изчезнали.

ДУ: Наистина?

КГ: И след това са имали други. Това е бил един изследователски процес. И изглежда е имало някои учени, които са умрели от прекалено близък контакт. Имали са и някои експлозии. В началото са срещнали много проблеми.

ДУ: Имали ли са малки витла, които да завъртят живака вътре в цилиндъра? Как са го накарали да се задвижи?

КГ: От това, което съм разбрал, устройството е било свързано с много мощен електрически кабел, който е захранвал с електричество мотори, които са завъртали живака с много висока скорост. Интересно е и това, че те са открили, че прилагането на много висок волтаж, имам предвид много високо напрежение върху живака, го превръща в злато.

ДУ: Наистина? Като алхимия.

КГ: Като алхимия. И тези стъклени цилиндри, в които е бил живакът, са се оцветявали в златно. И това е било считано за проблем. Създаването на злато е било считано за проблем.

ДУ: Защо? Защо е било от значение? Не са ли искали злато?

КГ: Не, те са се нуждаели от течен метал, който да остава в течно състояние при високи температури, високи обороти и който да провежда електричество дълго време, без да се променя. И в крайна сметка са изобретили друг течен метал.

ДУ: Какво би станало с кораба, ако живакът се превърне в злато?

КГ: Става нестабилен и катастрофира.

ДУ: Наистина? Много интересно. Дали Драко и тези от Агарта са им предоставили директна помощ при пускането на този кораб в експлоатация, например при решаването на проблема със златото?

КГ: Да. След като са достигнали определено технологично ниво и са установили дипломатични отношения и с двете групи, те са започнали да получават помощ. И след като са достигнали до стабилен, работещ, анти-гравитационен кораб, те са започнали да се отделят все повече и повече като самостоятелна цивилизация-беглец, независими от германската диктатура и от германското ръководство, започнали са да пазят в тайна все повече неща и да следват свой собствен път.

ДУ: Искаш да кажеш, че те не са задължително нацисти?

КГ: Не.

ДУ: По-скоро германските окултни тайни общества?

КГ: Правилно, тези тайни общества са създали нацизма.

 ДУ: Но по някакъв начин нацизмът се е отделил от тях и не се е придържал към това, което те са искали?

КГ: Предполагам. Това е било повече обикновено правителство, средство за контрол. Те са се интересували повече от това да поставят началото на собствена отделна цивилизация, която да няма нищо общо с други групи. Искали са да основат своя собствена висша раса, своя собствена космическа програма. Те са имали високи идеали.

ДУ: В „На лов за енергията на нулевата точка” Ник Куук, който е изследвал този подобен на камбана летателен кораб, пише, че кодовото наименование, което нацистите са дали на проекта, е било „Хронос”, което означава време. И той казва, че това е отразено в документи, които той е успял да открие и в които е пишело, че времето започвало да се държи странно, докато са правели тези експерименти. Срещал ли си подобна информация?

ДУ: Да, когато се занимаваш с електро-гравитационна технология, завесата между времето и пространството изтънява. И започват да възникват аномалии.

ДУ: Би ли дал пример за такава аномалия?

КГ: Всеки път, когато пътуваш с определена скорост, ти не само пропътуваш известно разстояние, а също така пътуваш във времето. И когато създават ситуация, в която прескачат от едно място на друго много бързо, те не само са прескочили в пространството, но също така са пътували във времето.

ДУ: Уха.

КГ: Така че разликата между време и пространство започва да се размива.

ДУ: Е, времето ни за този епизод изтече. Мисля обаче, че ще трябва да продължим тази дискусия, защото още не сме стигнали до това как тези германски окултни общества са се озовали в космоса. Аз бих искал да продължим тази тема на разговор. И така, следващия път искам да се впуснем в информация, с която никога не бях се сблъсквал, преди да се срещна с теб. Това са някои от нещата, които се пазят в най-дълбока тайна. Даже свидетелите, които знаят за какво говорят, не искат да споделят това. Ние обаче ще я разпространим чрез това предаване, защото, както ти каза, Съюзът на Сините авиани иска това да стане сега. И е голяма чест, че ти си тук, за да можем да изваждаме на бял свят все повече от тайната история на нашия 20-ти век. Кори, благодаря ти още веднъж. Наистина съм радостен, че реши да направиш това съвместно с нас.

КГ: И аз благодаря.