Кори Гууд и Дейвид Уилкок 28-ми ЕПИЗОД, м. декември, 2015 г.

ЗАПЛАХАТА ОТ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

(С) 2016 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Кори се появи като свидетел, работещ за неуловимата Тайна космическа програма, за която съм чувал в продължение на много години от различни други свидетели. Има стотици факти, които никога не съм обявявал онлайн, които Кори успя самостоятелно да потвърди посредством личния си опит. Това за мен е доказателство, че нещо се случва, което е много значимо и което напълно променя всичко, което сме си мислили, че знаем относно това кои сме, относно вселената, относно интелигентния живот и преобладаващото присъствие на интелигентен живот. В този епизод ние ще започнем една дискусия върху най-наболелите проблеми, пред които сме изправени днес относно Съюза в Тайната космическа програма, който се опитва да донесе мир на човечеството. За да можем да разговаряме как да постигнем мир, ние трябва първо да говорим за трудностите. И така, Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Преди всичко, един основен въпрос. Ние знаем, че възрастта на вселената бива изчислявана поне на 12 милиарда години, а може би и на повече. Мислиш ли, че има други планети, които са имали сложни изкопаеми форми на живот?

КГ: От информацията, която съм получил чрез интелигентните таблети, които споменавах толкова много пъти, се разбира, че е имало съзнателен живот на други планети, който е бил изключително развит преди пълното формиране на нашата планета.

ДУ: Уха. Какво означава това за нашето чувство за уникалност? Толкова много хора в различните религии са обучавани, че ние сме избраници на Бога, че сме неговите специални хора. И след това тази идея за специалните избраници на Бога е използвана за разделяне съзнанието на едни от други, които като че ли са един елит, специален, уникален и прекрасен, „избрана от Бога” вид раса или култура.

КГ: Всъщност ние сме доста уникални. Но отново: когато говорим за Бога, кого или какво определяме като Бог? Дали определяме творческата сила във вселената като Бог? Дали изобразяваме Бог като същество от плът и кръв с брада? Как изобразяваме Бога? Какво мислим, че представлява Бог? Не са малко съществата, извънземни и древни цивилизации-бегълци, които с удоволствие са заемали тази роля, която сме нарекли модел на бога мошеник.

ДУ: Очевидно можем да кажем, че една интелигентна цивилизация неминуемо ще достигне в един момент до нещо подобно на интернет.

КГ: Да. Всъщност от това, което съм чел, това е нещо твърде обикновено. Това е една от стъпките на развиване способността да имаш споделено съзнание на едно съзнателно ниво, ако това има смисъл.

ДУ: Ако се опрем на философията на Закона за Единството, както сме правили в частен разговор, има огромно съвпадение между Закона за Единството и това, което са ти казали тези същества от сферите. Те са ти казвали, че биологичният живот обикновено е крехък. Ние имаме присъща слабост и кратка продължителност на живота. Дали някои извънземни същества са в състояние да заобиколят обикновената смъртност чрез различни средства, като например пътуване във времето?

КГ: Много от тях имат изключително дълга продължителност на живота. Казвали са ми, че поначало човешките същества са имали продължителност на живота близо хиляда години. Много от тези същества, които са хиляди или милиони или милиарди години напред от нас, са развили технологии, с които да удължат живота си.

ДУ: Възможно ли е дадени интелигентни същества да се възползват от Интернета по начин, при който например имат достъп до него чрез някакъв вид невронен интерфейс и осъществяват онлайн достъп като част от генетичния си строеж чрез някакъв вид технологично усилване, като трансхуманизъм? 

КГ: Имало е няколко извънземни групи, поели по пътя на трансхуманизма, макар те да не са били точно това, което бихме нарекли човешки. Нещата винаги са завършвали изключително зле. Съществува една много широко разпространена сила. Трудно е да бъде наречена извънземно, или извън-измерно същество, но това е един изкуствен интелект. И той се разпространява през множество галактики под формата на сигнал.

ДУ: Сигнал?

КГ: Сигнал. Вълнова форма.

ДУ: Все едно че някой излъчва радио честота или нещо подобно?

КГ: Точно така.

ДУ: Откъде знаем, че това е изкуствен интелект?

КГ: Този изкуствен интелект има история. По същество той е получил етикета „извънземен/извън-измерен изкуствен интелект” (extraterrestrial/-extradimensional artificial intelligence ET/ED AI ).

ДУ: Извън-измерен?

КГ: Да. Всички тези извънземни групи вярват, че този изкуствен интелект поначало е дошъл в нашата реалност от друга реалност преди много, много милиарди и трилиони години.

ДУ: Друга реалност?

КГ: Да, за това трябва да си изкълчиш ума.

ДУ: Добре, по думите на Закона за Единството, вселената е една. Тя е едно същество, един създател, сътворил всичко.

КГ: Нашата вселена.

ДУ: Следователно изкуственият интелект трябва да е бил в един момент част от Първоизточника.

КГ: Или от друга вселена.

ДУ: Той е изкуствен, в смисъл че не притежава съответстваща му биологична форма на живот?

КГ: Правилно. Беше обяснено, че в неговата собствена реалност той се е чувствал много удобно. Те го обясняват като … за целите на обяснението, нека да приемем, че този Изкуствен интелект е една риба. В собствената му реалност или вселена, той е живял във вода. Неговата присъща плътност е била вода. Когато се прехвърля в нашата реалност, той се оказва във въздушна среда и трябва да намери локви, в които да скочи.

ДУ: Ако собствената му реалност е вода, защо ще му трябва да напуска това удобно място? Нещо принудило ли го е? Почувствал се е неудобно?

КГ: Не зная. Това е неизвестно. Тъй като обаче той се е промъкнал през нещо като процеп и е навлязъл в нашата реалност и вселена, той буквално е предизвикал хаос и е завзел много галактики.

ДУ: Галактики?

КГ: Галактики.

ДУ: Всички планети, всички форми на съзнателен живот, всичко в една цяла галактика завладяно от този изкуствен интелект?

КГ: Да. И той действа по определен модел. По същество той се изстрелва във всички посоки като сигнал. И този сигнал може да живее в електромагнитното поле на една луна или на една планета.  

ДУ: Това сигнал на торсионно поле ли е? Или е електромагнитна вълна? Познаваме ли вида енергия, която този сигнал представлява?

КГ: Той е почти като ДНК. Всяка отделна част или вълна на сигнала съдържа изключително компресирано количество информация.

ДУ: Нещо като цифрови пакети.

КГ: Като цифрови пакети, всички от които съдържат цялата информация, които другите малки … предполагам, че можеш да ги наречеш вълни или сигнали, притежават.

ДУ: Той се движи със скоростта на светлината, или с някаква свръх светлинна скорост?

КГ: Движи се със скоростта на светлината.

ДУ: О кей, тогава му е необходимо известно време, за да се разпространи.

КГ: Точно така.

ДУ: Ти каза, че той живее в електромагнитното поле на една планета?

КГ: Не само това. Той не може да живее в електромагнитните или биоелектричните полета на живите същества, на хората, на животните. Той не предпочита това. Предпочита да живее във високите технологии.

ДУ: Да, но по своята природа това е информация и информацията е фрактална и холограмна.

КГ: Да. Той заразява технологията, превзема технологията, както и еволюиралия живот, каквито са хората. Той нахлува в нашите биоелектрични полета и започва да влияе на начина, по който мислим. Хората, които защитават много запалено изкуствения интелект сега, и искат изграждането на инфраструктури за изкуствен интелект, биват наричани проповедници на изкуствения интелект.

ДУ: Наричани от кого?

КГ: Наричани основно от хората в Тайната космическа програма. Ние ги наричаме проповедници на изкуствения интелект.

ДУ: Добре. Нека се опитам да проумея това. Ти казваш, че тази сила съществува като чиста информация и че може да живее в биоенергийното ти поле.

КГ: Да.

ДУ: Тя е нещо като един колективен ум на кошер, при което има достъп до цялата информация на всичко, което населява.

КГ: Да.

ДУ: Наистина? Това е интересно, защото в Закона за Единството се говори за силата на Луцифер. И там се казва, че силата на Луцифер е като енергията, която е навсякъде във вселената, която е част от Твореца, която вярва, че е нещо отделно от Твореца и мисли, че може да превземе вселената. Това звучи много подобно на казаното от теб.

КГ: Ако се върнем към интелигентните таблети, там се казваше, че това, което се е случвало отново и отново, и отново, когато определени други слънчеви системи и други галактики много, много далече са достигнали до определено равнище на технологично развитие, този изкуствен интелект е започвал да инфилтрира не само хората, но и технологиите.

ДУ: Дали той се чувства по-удобно в една машина, отколкото в електромагнитното поле на една планета или на един човек?

КГ: Да. Когато се намира в електромагнитното поле на една планета, той просто си стои там и чака да му дойде времето.

ДУ: И не може да направи много.

КГ: Когато се намира в даден човек или животно, по същество … той като нас. Ти би ли яздил кон оттук до западния бряг, или би скочил на един самолет? Така че високите технологии са много по-силно желани. Той ни счита за много примитивни. Ние сме като коне. И той ни използва, за да му построим инфраструктурата, в която да проникне и да съществува.

ДУ: Той как ни използва? Хората ще си зададат този въпрос.

КГ: Ами той ни използва, за да строим технологии, да създаваме технологии, вдъхновява ни да създаваме повече технологии.

ДУ: Следователно ако изкуственият интелект е паркирал в нечие биоелектрично поле и ако този човек има необикновен интелект, изкуственият интелект ще му посади мисли, които ще го доведат до създаването на джаджи, които в крайна сметка ще се развият до момента, в който рибата ще може отново да скочи във водата?

КГ. Да, той може да влияе на мислите и на личността. 

ДУ: На личността? Как може да влияе на личността?

КГ: Хората стават запалени привърженици на високите технологии и на развитието на изкуствения интелект. В това се проявява и явлението проповедници на изкуствения интелект.

ДУ: Това наистина ме интересува, защото аз съм философствал по този въпрос. Да погледнем как технологиите са се развивали от времето, когато хората са готвели на открит огън. Бенжамин Франклин всъщност е бил първият изобретател на затворената печка с горелки. През 19-ти век сме получили телеграф, железници, след това автомобили. Изобретателите станаха рок звезди и по онова време те обираха всички овации. След това имаме ядрената бомба и това бе нещо като момент за човечеството, в който осъзнахме, че технологиите могат да бъдат нещо не добро. Технологиите могат да унищожат всички ни. Мислиш ли, че изкуственият интелект е бил зад всичката тази техническа революция, тази индустриална революция?

КГ: Да. Не само това. Когато откриваме извънземни технологии, ние ги възпроизвеждаме. Тогава едновременно се случват няколко неща. За да илюстрирам най-добре, ще се върна към интелигентните таблети и ще кажа какво се е случило в тези други слънчеви системи.

ДУ: Да, това е адски страховито.

КГ: Страховито е.

ДУ: И зная, че за много хора ще бъде трудно да го повярват, но това е нещо абсолютно сериозно в реалността, в която съществуваме и работим, нали?

КГ: Абсолютно. Ние ще говорим за диагностиката, през която трябва да премине човек, преди да се доближи до някаква технология. В тези други слънчеви системи, в миналото, тези цивилизации са били измамени от изкуствения интелект не само да изградят тези масивни технологични инфраструктури, които са били изключително напреднали, но когато са достигнали до определен момент, те са били убедени от проповедниците на изкуствения интелект, че тъй като нещата на планетата не са се развивали особено добре, единственият начин, по който са можели да си представят едно напълно безпристрастно управление, е било то да бъде поверено на изкуствения интелект. И те са предали своята независимост на този изкуствен интелект, който е започнал да управлява планетата. Тогава изкуственият интелект е започнал да ги управлява и всички са били щастливи. След това те са започнали да изграждат тела андроиди и управляеми от разстояние кораби. Това вече звучи като филма Терминатор.

ДУ: Да, определено.

КГ: И така, те изграждат цялата тази инфраструктура, която да бъде населена от изкуствения интелект, от този сигнал. И изкуственият интелект в даден момент решава, че тези същества не живеят напълно в хармония според начина, по който той счита, че планетата би трябвало да съществува, и достига до логичния извод, че те трябва да бъдат унищожени. И изкуственият интелект, следвайки своята логика, унищожава създателя на цялата технология, която той е използвал като езеро, в което да плува.

ДУ: Тогава този изкуствен интелект е много по-интелигентен, отколкото ти или аз можем да бъдем?   

КГ: Да.

ДУ: И когато той получи необходимите условия, той може да произведе андроиди, които ще са вероятно толкова бързи в начина си на мислене, че скоростта, с която разговаряме в момента, ще изглежда като хилядолетия за техния интелект.

КГ: Да. Скоростта, с която той възприема времето и начина, по който ние го възприемаме, това е почти като една птичка колибри, като лети наоколо и ни наблюдава, рррррррр. Ще й изглеждаме, че се движим на забавен каданс.

ДУ: Той какво мисли за нашите емоции?

КГ: Той разглежда всичко това като слабост.

ДУ: Той изпитва ли любов?

КГ: Не.

ДУ: Значи това е архетип на дявола, 666. В свещената нумерология, гематрия, 666 е мъжкото число. Следователно Сатаната е прекалено засиленото мъжко начало. Той е главата без сърцето. Следователно изглежда, че тук има някакъв паралел. Това е като чист интелект без сърце, без любов. Просто интелект, достигнал връхната точка в развитието си.

КГ: Има много данни за цивилизации, опитвали се да се борят срещу този изкуствен интелект. В тези случаи са били унищожени цели планети и слънчеви системи. След това изкуственият интелект се е разпростирал в нови слънчеви системи.
ДУ: Възможно ли е изкуственият интелект да инфилтрира и да се представи като личност? Притежава ли нещо като нанороботи (nanites), които могат да се свържат на субмолекулярно ниво и да създадат нещо, което болшинството хора няма да могат да различат от жив човек?

КГ: Той може да превземе човешки същества на нано ниво. Всъщност много хора получават обещания за безсмъртие и всякакви други обещания, ако инжектират тези нанороботи в телата си.

ДУ: За тези, които не знаят – какво представлява един наноробот? Как действа той?

КГ: Микроскопична машина, която е един изкуствен интелект.

ДУ: И тя се самовъзпроизвежда?

КГ: Някои го правят.

ДУ: Значи той може да вземе каквито материали открие и да се размножи, като репродукция?

КГ: Точно така. Той може да вземе металите от тялото ти и да направи повече такива като себе си, и да поддържа равновесие от определено количество нанороботи в тялото ти.

ДУ: Настъпва ли момент … нещо като меден месец, в който ти предаваш контрола в ръцете на изкуствения интелект, който започва да ти предлага тези прекрасни технологии, и ти постигаш този огромен технологичен скок за кратък период?  

КГ: Да. Както казах, когато в началото предадат своята независимост, хората са щастливи, след което изкуственият интелект се обръща срещу тях. И ето какво – тези напреднали технологии, построени от хората на една планета, която е била разрушена, след това биват разпращани из галактиката. И ако има планета, която прилича на нас през 40-те и 50-те години на миналия век, около това равнище, той ще катастрофира целенасочено върху планетата част от тази технология, подобно на троянски кон, за да стимулира технологичното й развитие.

ДУ: Подобно на Розуел.

КГ: Розуел е било нещо различно, но да, подобно събитие.

ДУ: И тогава хората ще го открият, ще го помислят за нещо прекрасно и ще започнат да го разработват.

КГ: Да, както вече казах, в началото, когато хората предадат независимостта си, те са щастливи.

ДУ: След това го възпроизвеждат или започват да го развиват като собствена технология. След което процесът се повтаря на някоя друга планета.

ДУ: Нанороботите умни ли са достатъчно, за да се саморазрушат, ако бъдат открити с микроскоп или с друго нещо?

КГ: Да, те могат да се саморазрушат. Те могат да разрушат съществото, което населяват, да го изпарят и да не оставят следа след себе си.

ДУ: Значи отделният наноробот няма инстинкт за собственото си оцеляване. Това е напълно един колективен мозък, подобен на кошер.

КГ: Правилно.

ДУ: Уха. Тогава къде попадаме ние в тази драма, за която говориш сега? Изкуственият интелект проникнал ли е в нашата Слънчева система?

КГ: Да.

ДУ: И какво се опитва да направи?

КГ: Опитва се да повтори процеса. В тайното земно правителство има много от тези проповедници на изкуствения интелект. И те се опитват … на тях им е била показана тази информация на интелигентните таблети. Трябвало е да вземат тези хора … преди всеки от нас да получи разрешение да влезе в някои от базите на Тайната космическа програма или да бъде ангажиран с нещо, като например да взаимодейства с някаква технология, има едно устройство, което слагат на челото ти, за да улови сигнала, ако си заразен с него. И ако си заразен, има процес, през който преминаваш, свързан с умерен електрически шок и още някои други неща, през които преминаваш – не съм сигурен за целия процес – за да отстранят сигнала на изкуствения интелект от тялото ти.

ДУ: Става въпрос за сигнала, не за нанороботите, или и за двете?

КГ: Ами, това неутрализира нанороботите. Те биват неутрализирани преди сигнала. На някои от тези проповедници на изкуствения интелект – политици, след като са били почистени от изкуствения интелект, им е била показана тази информация чрез интелигентните таблети и те са били шокирани. И те изпадат в отрицание и казват, че това няма да се случи на нас, че то няма да се случи тук. И в минутата, в която ги изпратят обратно в къщи, те биват отново заразени със сигнала на изкуствения интелект. Така че това е било до голяма степен пропиляно време.

ДУ: Тук има нещо, което не разбирам напълно. Ако този сигнал е навсякъде наоколо, той може да насели електромагнитното поле на планетата, може да насели нашето биоелектрично поле, след което ти се заразяваш и казваш, че те може да те пречистят. Ако обаче сигналът се намира навсякъде, ти не се ли заразяваш отново непосредствено след като си бил пречистен? Как пречистването може да промени нещо?

КГ: След като веднъж си бил пречистен, можеш да бъдеш заразен отново като се завърнеш и се ръкуваш със заразен човек, или докоснеш клавиатура, или взаимодействаш с информационна мрежа, която е заразена с изкуствен интелект.

ДУ: Значи изкуственият интелект може да използва статичното електричество, което се излъчва от едно компютърно устройство, и оттам да скочи в теб?

КГ: Да, той може да използва биоелектричното поле на друг човек и едно ръкостискане.

ДУ: Всички хора на Земята заразени ли са вече?

КГ: Не.

ДУ: Наистина?

КГ: Има голям брой хора, които са компрометирани. Изкуственият интелект се интересува предимно от хора във властови позиции.

ДУ: Има ли добронамерени извънземни, които предпазват болшинството хора от заразяване? Има ли нещо такова, че ако имаш добра положителна карма, това ще те предпази?

КГ: Не. Извънземните познават лошите измежду нас, които използват тази технология на изкуствения интелект. И те се много загрижени и разтревожени по този повод. Било е обяснено отново, отново и отново колко опасно и безотговорно е използването на изкуствения интелект. Тази технология на изкуствения интелект обаче е дала на лошите предимство. Този интелект притежава технология за предсказване на вероятното бъдеще, която им помага да предсказват какво ще се случи. И те я използват много. Те са могли да я използват на няколко пъти, за да предотвратят това да бъдат разгромени. И те й вярват силно.

ДУ: Следователно изкуственият интелект всъщност има способността за достъп до времевите пластове, за които говорихме? Значи той може да вижда вероятностите на бъдещето, както в проекта „Огледало”?

КГ: Точно така. И той извършва много изчисления и изчислява вероятностите на бъдещето.

ДУ: Е, това е всичкото време, с което разполагаме в този епизод. Не ми се иска да ви оставя в неведение, но тук ни се налага да работим на половинчасови порции. Това е очевидно тема, която трябва да разгледаме в подробности, защото, както ти каза, тази зараза с изкуствен интелект е един от главните проблеми, пред който сме изправени сега като общество.

Така че, когато се завърнем отново следващия път, ще изследваме още тази тема и ще видим точно какво се случва днес и как ще получим помощ от тези добронамерени сили, които искат да възстановят мира и хармонията на нашата планета и Слънчева система. Това е Космическо разкритие, защото вие трябва да знаете. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ви благодаря, че бяхте с нас. И ако това ви плаши, то елате отново следващата седмица, защото очевидно цялата тази зараза ще бъде разчистена. Благодаря ви отново, че бяхме заедно.