Кори Гууд и Дейвид Уилкок 34-ти ЕПИЗОД, м. януари, 2016 г.

УБУНТУ И ПОСЛАНИЕТО НА СИНИТЕ АВИАНИ – ЧАСТ 1

(С) 2016 Превод АТИ

image001

Дейвид Уилкок: Здравейте. Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. За този епизод имаме един специален гост и това е не някой друг, а Майкъл Тeлинджър (Michael Tellinger). Ако още не знаете това, той е широко известен и идва от Южна Африка с много интересни изследвания върху древни руини, които са доста разпространени и уникални за тази част от африканския континент. В Зимбабве и в други области на Южна Африка има много наистина интересни неща. Всичко това се преплита с неговите изследвания и го е довело до един изключително уникален възглед за икономиката.

И ако сте редовен посетител на нашето предаване, вие познавате Кори Гууд, който идва от Тайната космическа програма, и е бил в контакт с един Съюз, който е част от тази цивилизация беглец в космоса. Хората от Съюза твърдят, че искат да разсекретят една технология, която напълно ще промени живота на Земята, такъв какъвто го познаваме, и ще ни въведе направо в един златен век от типа на Стар Трек, който е предсказан в 35 различни древни култури по целия свят, както разкриват Джорджо де Сантиляна и Херта фон Дехенд в своя епохален труд “Мелницата на Хамлет” (Giorgio de Santillana and Hertha von Dechend – “Hamlet’s Mill”), по-късно перифразиран и обновен от Греъм Хенкок (Graham Hancock), който е един от истинските вдъхновители на нашата работа.

Аз пожелах да поканя Майкъл Телинджър в предаването, за да ни помогне с обяснението на икономическа система, която той е разработил и към която са проявили жив интерес в Съюза на Тайната космическа програма. Първо, ние ще разговаряме с Кори относно този Съюз – какво представлява той, ще дефинираме Съюза, след което ще видим как тази нишка, която Майкъл Телинджър привнася, се вплита в големия гоблен на разкритието, който излагаме на вашето внимание. И така, Майкъл, благодаря ти, че си тук.

Майкъл Телинджър (МТ): Благодаря ти, Дейвид. Приятно ми е, че съм тук.

ДУ: Чудесно. Кори, благодаря и на теб, че си също тук.

КГ: Благодаря.

ДУ: Кори, нека започнем с кратко обяснение. Ако някой, който гледа нашето предаване за първи път и е запознат с илюминатите, или с идеята за Новия световен ред, би казал, че съпротивата срещу тези хора е нещо невъзможно. Какво точно представлява Съюзът? Дали те имат някакъв шанс да свалят от власт престъпните групировки? Или това е просто един стремеж, обречен на неуспех?

КГ: Те категорично имат повече от обикновен шанс за успех. Съюзът е съставен от две основни фракции. Има Земен съюз (Earth Alliance), в който участват различни общества, тайни общества и групи, които действат в известна степен координирано. Те работят за събарянето на съществуващата финансова система и на системата, управлявана от това, което съм описал като тайно земно правителство и неговите престъпни групировки. Много от тези престъпни групировки се занимават с окултизъм и те са това, което хората наричат илюминати. Ние ги наричаме с истинското им име – престъпни групировки. Ние снемаме мистерията, която ги заобикаля.

ДУ: Престъпни групировки, ще рече мафия, организирана престъпност?

КГ: Ние ги назоваваме с истинското им име.

МТ: Точно така.

КГ: Освен Земният съюз имаме и Съюзът на Тайната космическа програма, като тези два съюза имат различен дневен ред. Съюзът на Тайната космическа програма … неговото бавно оформяне започна от определени членове на различни подгрупи в Тайната космическа програма, които се отделиха от ръководството, и формираха това, което нарекоха Съвет на Съюза на Тайната космическа програма (Secret Space Program Alliance Council). 

ДУ: В случай, че някой не знае какво представлява Тайната космическа програма – за какви технологии става дума? Какво притежават тези хора?

КГ: Има различни подпрограми на Тайната космическа програма, които притежават голямо разнообразие от технологии. Някои от тези технологии са между 20 и 50 години по-напред от това, което виждаме да използват ВВС и НАСА. Също така имаме Междупланетния корпоративен конгломерат, съставен по същество от всички корпорации, които са обединили своите ресурси и са създали една обширна инфраструктура в нашата Слънчева система.

ДУ: И тези корпорации са предимно доставчиците на военна техника.

КГ: Предимно, но конгломератът обхваща и много други.

ДУ: Значи говорим за пътуване по-бързо от светлината, за технологии от типа на показаните в сериала Старгейт, за лъчева технология, лазерни оръжия …

КГ: Да, макар че те са отишли по-далече от тези неща.

ДУ: Значи става дума за много напреднали технологии. И всичко е било разработено под прикритието на супер секретност, в името на държавната сигурност.

КГ: Да. И основната цел на Съюза на Тайната космическа програма е да доведе до така нареченото от тях пълно разкритие на всичко това до населението на Земята. Пълното разкритие не означава само обявяване на съществуването на извънземни и признание, че са ни лъгали през последните 80, 90 години, след което да продължим спокойно живота си. Пълното разкритие предполага предоставяне на пълната информацията на Едуард Сноудън и на още някои от тези главни хакери, за които сме чули съвсем малко. Цялата тази информация е била разшифрована и сортирана, предадена на Земния съюз и на Съюза на Тайната космическа програма и е готова за обявяване в определен момент. Това, което те искат, е, да разкрият всички престъпления срещу човечеството, които тези престъпни групировки са извършили, за да прикрият не само факта на съществуването на извънземни, но и да скрият технологии, които биха променили живота ни по един драматичен начин и биха срутили техните корпоративни режими и вавилонска магическа парична система, поробила Земята, която те използват, за да контролират всички на повърхността на планетата.

ДУ: О кей. Нека за секунда бъдем наистина реалисти. Какво по дявалите си мислят тези типове? Защо искат да избиват хората? Защо искат да намалят населението на Земята с милиарди? Това е, което всъщност пречи на хората да разберат, че всичко това е наистина реално. Те просто не могат да поберат в умовете си замисленото от тези престъпници.

КГ: Този дневен ред не е само притежание на тези престъпни групировки. Разказах, че съществува една Супер федерация от извънземни, която е била тук безкрайно дълго време и която участва в 22 различни успоредно протичащи и състезаващи се програми за манипулиране на населението на Земята. Това манипулиране протича на генетично, социално и духовно равнище. Тези извънземни самите също са част от този грандиозен експеримент, както те го наричат. Освен това сега вече има и някои по-добронамерени извънземни групи, които имат, предполагам, дневен ред, който бихме нарекли положителен.

ДУ: Разбира се.

КГ: Има и някои с много генетично пуристки дневен ред, който изключва болшинството хора. Те искат да изчистят Земята от населението и да започнат отначало с една малка група. Това не се отнася за всички тези престъпни групи. Това включва някои от най-силните и хора, които са … като „Комитета от 200”, за които говорих, които притежават голяма власт и управляват финансовата система.

ДУ: Ти имаш предимство, което Майкъл и аз не притежаваме, и това е, че си се срещнал с много от тези хора, погледнал си ги в очите и си чул техните аргументи относно това защо милиарди хора трябва да бъдат избити. Хората, които вярват в това, как биха могли да го желаят? Какъв по-точно е дневният им ред? Защо искат толкова много хора да умрат?

КГ: Това не е много по-различно от идеологията на нацистите. Толкова много от тези различни извънземни групи имат идеология за генетично чиста раса или подобен елемент в своя експеримент. Ето защо мнозина от тях, ако се върнем хилядолетия назад, не са допускали бракосъчетания между различните  племена или смесване на племената. Винаги когато едно племе е побеждавало друго, то е унищожавало цялата му кръвна линия.

Това нещо е продължавало много дълго време. Това са генетични програми, които се състезават помежду си. В последно време те са се сближили и са открили начин да работят успоредно, без да си пречат. Има обаче престъпни групи, окултни престъпни групи тук, на планетата, и това са хора, които мислят, че произхождат от кръвни линии, които са извънземни, и че ние останалите произхождаме от замърсена безполезна кръвна линия и трябва да бъдем унищожени.

ДУ: Така че когато те използват термини като „безполезни консуматори” и “sheeple” *) те мислят, че могат да управляват планетата по-добре, ако тук има по-малко хора. Нали така?

*) Sheeple – измислена дума, съчетание от sheep = овца и people = хора. „овчехора”– Бел. прев.

КГ: Да, това е част от идеологията им. И те използват много банални фрази, за да обясняват, че това ще съответства на по-голямо природно равновесие.

ДУ: Хората са вредни за околната среда.

КГ: Правилно. При това те знаят прекрасно, че притежаваме технологии, които … ако Тайната космическа програма пожелае да разкрие, технологии като репликатори, които могат да изхранват хората, свободна енергия, лечебни технологии, които ще подобрят живота на хората и ще им помогнат да живеят в хармония с природата … Всичко това може да бъде оповестено и моментално въведено от цялото човечество. Хората от Съюза не искат това да бъде разкрито пред американците и англичаните, след което полека да се разпространи сред останалото население на планетата. Те искат то да бъде доведено до всички хора на планетата едновременно.

ДУ: Добре, нека пристъпим към въвличането на Майкъл в тази дискусия. Преди това искам да ти задам един въпрос. Искам да отговориш, след което ще открием дискусията. Едно от най-противоречивите неща, за които сме си говорили с теб в това предаване, е идеята, че ние всъщност няма да се нуждаем от финансова система след разкриването на тези технологии. Ти често си споменавал термина „вавилонска магическа парична система”, използван от Съюза на Тайната космическа програма. Какво им е толкова лошо на парите? Как финансовата система бива използвана за контрол от страна на тези престъпни групи от тайното земно правителство, които описваш? Как използват парите срещу нас?

КГ: Когато има пари, има и паричен дълг. Когато имаш дълг, имаш  поробване. Има хора, които притежават пари и които ги заемат на „нямащите”. И в крайна сметка „нямащите” носят на гърба си цялата тежест. Нещата са били уредени по този начин от самото начало. Също така ние сме били много силно програмирани в продължение на хиляди години да вярваме, че трябва да притежаваш тази сгъната хартийка в джоба си. Когато хората са ме чували да говоря за това, те изпадат в паника. „Ти искаш да преминем към безпарично общество?! Това е лудост. Какво ще правим без пари? Как може да имаш общество без пари?” Те не могат да го проумеят. Толкова силно са програмирани, че не могат да го проумеят.

ДУ: Как обаче това, което казваш, не е комунизъм? Няма ли да се появи група олигарси, които притежават цялото богатство, и плащат на всички останали поравно, при което никой да няма никакъв стимул да прави каквото и да е?

КГ: О, ти използваш думата „плащат”. Това предполага, че става дума за пари. Когато всеки има това, от което се нуждае … искам да кажа, че ако наистина желаеш да притежаваш пари или злато, репликаторите могат да ти го осигурят. Ти можеш да синтезираш малко злато или една стара 100 доларова банкнота от 20-ти век и да си ги носиш в джоба, ако това ти дава чувство за сигурност. Те обаче няма да ти трябват за нищо друго, защото всичко ще бъде основано на бартер на умения, на споделяне на знания и способности между хората … с помощта на тези технологии всеки ще може да има това, от което се нуждае. Няма да има нужда да работиш от 9:00 до 17:00, за да си платиш електричеството, което ще ти предостави свободната енергия; Няма да имаш нужда да си купуваш продукти за храна, защото ще имаш репликатори.

ДУ: Почакай малко. Тези хора в космоса, тези хора от Съвета на Тайната космическа програма са ти споменали, преди още да си чувал за името му, Майкъл Телинджър и неговата теория Ubuntu contributionism*). За какво става дума тук?  Защо тези хора, които живеят в космоса и които може даже никога да не дойдат тук на Земята, се интересуват от този човек тук? Какво е породило техния интерес? И ако те притежават всички тези технологии, по какъв начин това, което той е направил, се връзва с всичко останало?

*) Contribution = принос ; contributionism = контрибуционизъм. – Бел. прев.

КГ: Искам да поясня, че съм чувал за Майкъл Телинджър, за част от неговата работа върху древните цивилизации и някои от изследванията, които е провел. Намирам много от това, което той е направил, за доста интересно. Нямах представа за основаното от него политическо движение до момента, в който стана дума за това в присъствието на подполковник Гонзалес. Хората, които присъстваха тогава, разговаряха за Майкъл Телинджър и за Убунту.

ДУ: Чудесно.

КГ: Благодаря. И стана дума за това, че движението Убунту, това е бъдещето и че наскоро ще настъпи едно събитие-катализатор. Ще има пълно разкритие на тайната информация. И след като си отидат паричната система, и капитализмът и всички -изми, това ще бъде системата, към която ще се придвижим и която ще използваме като цивилизация в преход по пътя на цивилизация от типа на Стар Трек. И ние ще интегрираме и усвояваме всички тези нови технологии. Те казаха, че са следили развитието на това движение с голям интерес и аз реших, че това е нещо значимо. Не зная какво г-н Телинджър има да каже по въпроса.

ДУ: Добре, Майкъл, нека пристъпим направо към въпроса. Приеми за момент, че който и да наблюдава това, не те познава и не е запознат с работата ти. Можеш ли да ни обобщиш накратко идеята на Ubuntu контрибуционизъм, какво представлява и как се вписва в живота ни днес.

МТ: Благодаря, Дейвид. Това също е един -изъм, но много различен от всички други -изми, за които съм чувал някога. И това е частта на Убунту, наречена контрибуционизъм.
Преди всичко Убунту е африканска дума. Това е една древна философия на споделяне и взаимна грижа. Аз съм я дефинирал като единство в общността (unity within community)

Също така едно често определение за Убунту е „Аз съм този, който съм, защото такива сме всички”. Така че това е една древна африканска философия, споделяна от всички древни култури по света. Те имат свои собствени наименования и собствени нейни проявления, но всички в крайна сметка се свеждат до същата философия на обединено съзнание – споделяне и взаимна грижа. Така движението Убунту започна със споделяне на знание, както каза Кори, и информация относно произхода на парите и как парите биват използвани за контролиране и поробване на човечеството. В същото време те съдържат решение за системата, защото аз мисля, че дните на страх и празно говорене за това колко лоши са парите са вече отминали. Ние трябва да започнем да предлагаме решение. И това е същността на движението – представяне на решение, което резонира с хората, и не само с умовете им, но особено с техните сърца. 

И се оказва, че по някаква причина аз станах вестителят на това. Това не е моя система, нито мое послание. Аз съм само вестителят. Интересно ми е да чуя, че за това се говори в области, за които даже и не подозирах, че съществуват. Получавал съм интересни писма от хора от целия свят, в които се споменава за пророчества и подобни неща, и как Убунту и това, което извършваме, се вписва в тях. Това ме е изненадвало, но не то е, за което бих искал да говоря. Просто го споменавам като нещо интересно. Нека говорим за належащите въпроси. Има много работа, която трябва да се свърши, и ние трябва да … това, което правим, е, че предлагаме алтернативно решение. Системата, която сме имали през последните 6,000, 12,000 години, се е провалила. Това е била система, предназначена да ни пороби. Това е, както Кори я нарича, вавилонската магическа парична система.

Парите са инструмент за поробване. Това е цялото й предназначение. Аз напомням непрекъснато на хората, че не става дума за самите пари, а за използването им като средство за контрол. Тези, които контролират парите, могат да създават колкото пари пожелаят, защото няма нищо, което да съществува като тяхно покритие. Това са само пари създадени от въздуха. Става дума за контролиране количеството пари на планетата и това е начинът за контролиране на самата планета.

ДУ: Даже в самото начало на библейската глава Битие се съдържа обяснението за паричната система като за една зла сила.

МТ: Да.

ДУ: И ако човек прочете внимателно, там е казано точно това. Ако тук бе Джордан Максуел*), за да разговаряме, едно от шокиращите неща, които той казва, е, че числата, които виждаме на банкнотите, отпечатани от Федералния резерв, на американския долар, той ги нарича фондови номера. Той казва, че всеки човек в Америка има приписани 10 различни фондови номера. Ти си работил във Федералния резерв, така че съм сигурен, че знаеш за какво говоря. И срещу всеки човек в Америка има издадено определено количество пари. Така че когато видиш някоя банкнота, тя обозначава нечия душа. И когато те крадат парите … те искат да откраднат душите ни.

*) Jordan Maxwell – известен американски учен, автор на книги и популяризатор, водещ на радио и телевизионни предавания. – Бел. прев.

МТ: Това е удивително.

ДУ: Ти как виждаш това? Каква е черната магия на финансовата система? Какво правят те?

МТ: Ти току-що го каза. В древни времена паричната система по някакъв начин е била пропита с някаква черна магия, защото виж какво е сторила на планетата. Виж какво е сторила на човечеството. Хората са издивели.

Както Кори каза, когато кажем на хората, че ще премахнем парите от системата, те се побъркват, защото си представят, че ще им вземем всичките пари. Но не това е, което ние казваме. Ние казваме, че ще създадем една нова система, която работи без пари. Така че никой няма да има нужда от пари.

И тук започва въведението  в един свят, който преминава от свят, задвижван от пари и лакомия, корпоративни структури и контрол и недостиг, към една система, задвижвана от хора и тяхната страст към живот. Това е смисълът на движението Убунту. И ние бавно но сигурно внушаваме на хората факта, че не се нуждаем от пари, защото парите не допринасят никаква полза. Хората са тези, които правят всичко. Става дума за хората. Ние отглеждаме храната. Ние засяваме посевите. Ние създаваме математическите уравнения и разработваме устройствата за производство на свободна енергия.
Ние правим всичко. Парите не правят нищо. Те само пречат на хората да изразяват своите въжделения и да живеят по красив начин живота си.

ДУ: Е, ако Дарт Чейни*) беше тук заедно с нас и говореше, без да се замисли, той би казал, че ако отнемеш на хората нуждата да печелят пари, те по цял ден ще пият бира и ще гледат телевизия.

*) Едновременна алюзия за Дарт Вейдър от „Междузвездни войни” и за 46-тия вицепрезидент на САЩ Дик Чейни. – Бел. прев.

МТ: Да. Това е при една система построена на капиталистически принципи. Ние променяме системата и въвеждаме система, при която всеки живее своя живот и изразява способностите, с които се е родил, и където не трябва да се тревожи за пари. Това, което споменаваш, Дейвид, наричам един от 13-те най-често задавани въпроси. След 11 години прекарани в разговори и изследване на един нов път, една нова социална структура, която функционира без пари, аз съм извлякъл 13 най-често задавани въпроса.

Това е нещо невероятно. В един свят с пари имаме непреодолимо количество проблеми. И нашите правителства, заедно с банкерите и финансистите, не могат да разрешат тези проблеми с всичките пари на света. В същото време в един нов свят без пари, който предлагаме, в продължение на 11 години от 2005 г. насам, ние сме свели нещата до 13 проблеми, които трябва да разрешим в един свят без пари, за да заживеем в рая.

ДУ: Родителите ми закупиха къщата, в която живях и израснах през 1973 г. за 26,000 долара. Сега тази сума изглежда смешна.

МТ: Да, точно така.

ДУ: Американският долар е намалил стойността си 96% за 100 години от основаването на системата са Федералния резерв.

МТ: Ето че споменаваш голямата измама – централните банки по света. За хората, които не са наясно с това, всички централни банки по света са частни компании. Те контролират нашите правителства. Все едно че нашите правителства са задължени на тези частни компании и те използват всички нас като свои роби.

И така, част от обучението и споделянето на информация в движението Убунту и в партията Убунту е да разкажем на хората преди всичко за произхода на парите, или както Кори я нарича, на вавилонската магическа парична система, при която парите се появяват за първи път. Те са били злонамерено въведени и не са били последица от хилядолетия на бартер и търговия. Те са едно злонамерено въведено средство за поробване, което дава на хората илюзията и вярата, че са свободни, но те въпреки това трябва да работят за пари, за да могат да живеят и да си плащат данъците.

И така, ако промените цялата система … ето защо аз провеждам тези Убунту семинари, където в продължение на един или два дни обсъждаме всички тези процеси, те са се превърнали в процес на групова терапия за хората. Това е последното нещо, което очаквах, защото хората изведнъж усещат чувство на освобождаване и облекчение. „О, Господи, ние нямаме нужда от пари. Разбирам какво искаш да кажеш”. И те не само го разбират. Те разбират генезиса, причината и начина на въвеждането на парите и как те са били превърнати в средство за поробване, и какво трябва да направим, за да се освободим от тях. И заедно с това идва добрата новина. Това е, когато хората наистина се развълнуват, когато виждат колко просто е всичко. Как ние имаме … само как с премахване на част от програмирането и промиването на мозъци, през които е трябвало да преминем в продължение на хилядолетия, и особено през последните стотина години, със съществуващата образователна система, която е предназначена, за да ни нанесе цялата тази вреда и да ни превърне в бъдеща работна сила. След като веднъж хората осъзнаят колко е просто да се измъкнем от тази каша, тогава настъпва и дълбокото осъзнаване.

ДУ: Майкъл, мислиш ли, че … нека кажем, че страховитият глобален икономически срив е настъпил. В същото време слънцето все още изгрява и все още залязва. Има приливи и отливи. Вали дъжд. Посевите растат. Ние имаме това, което ни трябва.

МТ: Точно така.

ДУ: Ако тези хора казват, че всички пари са изчезнали, къде по дявалите са отишли? Това е смешно. Ресурсите са тук. Ние живеем в един свят на изобилие.

МТ: Да. Е, това е едно от нещата, което е нужно да бъде припомняно на хората много пъти и понякога отново и отново. А именно, че живеем на една планета, където има изобилие. Ние сме били научени … накарали са ни да вярваме, че живеем на една планета, на която цари недостиг в рамките на една корпоративна йерархична структура. Всичко това е свързано с един принцип, с една философия, която ни е набивана в главите от малки – че съревнованието или конкуренцията е това, което ражда прогреса. Ти знаеш, че конкуренцията стимулира иновациите, както и желанието на хората да преуспяват във всичко. Това е отровното хапче – захаросаното отровно хапче, което са ни пробутали и са ни накарали да вярваме, че така е устроен светът.

Не, не, не. Конкуренцията създава недостиг. Конкуренцията кара корпорациите да крият неща, за да се възползват от знанията и информацията и от технологиите, докато ние, останалата част от човечеството, страдаме. Конкуренцията пречи на освобождаването на новите технологии – свободната енергия, лечението на болестите. Ти разбираш добре, че това е причината конкуренцията да е такова лошо нещо. Ето защо цялата идея на Убунту и на контрибуционизма е в преобръщането на това единствено малко нещо – превръщането на конкуренцията в коопериране и сътрудничество.

ДУ: Ако се запитаме откъде произлиза възгледът на Новия световен ред за собственото им високо ниво на еволюция, ще открием, че бащата на Чарлз Дарвин е бил 33-та степен масон. Дарвинизмът гласи, че най-добрият убиец е най-високо еволюиралият – оцеляване на най-приспособения. В същото време, ако погледнем модела на клетката при еукариотите*), имаме малки микроорганизми, които в даден момент от далечното ни минало са се събрали и са формирали мембрана около себе си. „Вие ще бъдете рибозоми. Вие ще бъдете хромозоми. Ние тук ще формираме ядрото”. И те е трябвало да работят заедно и да обединят ресурсите си, за да получат един по-добър резултат.

*) Eукариоти – биологични организми, чиито клетки притежават ядро, в което е събран генетичния материал.- Бел. прев.

МТ: Точно така.

ДУ: В същността на живота е да формира индивидуални клетки, които комуникират помежду си и формират системи от органи. И органите се обединяват, за да създадат едно тяло.

МТ: Да. Взе думите от устата ми. Това е част от ученията на Убунту, ако могат да бъдат наречени така. Ние обясняваме на хората, че само единството може да породи безкрайно разнообразие. Ние трябва да се обединим като група от живи, дишащи човешки същества и да осъзнаем, че заедно, чрез обединените си усилия, можем да постигнем безкрайно разнообразие от резониращи, фрактални дейности, стига да резонираме съвместно в самия център. Тръгвайки от този резониращ център, ние можем да постигнем разнообразие от безкраен брой фрактали, защото винаги ще резонираме заедно. В момента в който имаме дисонанс, имаме и болест, и раздробяване. Следва разрушаване и смърт.

ДУ: Ако изградим един компютър, който има централен процесор, който се конкурира с паметта …

МТ: Точно така. Това е, което често демонстрирам в моите семинари и карам хората да помислят за тялото си и за трилионите клетки в него, които работят съвместно за целите на общността от клетки – цялото тяло. Те не воюват помежду си.

КГ: Симбиоза.

МТ: Симбиоза. Сътрудничество. Съвместна работа. И даже когато няколко трилиона клетки се групират, за да изпълняват някаква специализирана функция и оформят черен дроб, сърце или мозък, те не престават да работят заедно с всички останали в името на общото добро за цялото тяло, за цялата общност от клетки. Ние трябва да започнем да гледаме на себе си по този начин и да виждаме себе си в семействата си като продължение на клетките в своето тяло, както и да виждаме човешките общности като продължения на семействата си.

КГ: Мога ясно да видя защо тези от Съюза на Тайната космическа програма са следили всичко това. Това също ни отвежда до посланието на Сините авиани. Има много хора, които са останали с погрешното разбиране, че Сините авиани са една нова извънземна раса спасители, които са дошли да избавят човечеството.

Също така има много хора, които седят и чакат появата на някакви светлинни сили или на някаква специална група да дойде и да спаси човечеството. Съюзът на Сферите са дошли да помогнат при изравняването на силите, но те са казали пределно ясно, така както са заявили индианците Хопи, че ние сме спасението, което очакваме. Че ние сме отговорни за това да разчистим собствената си каша, да измислим решения, да победим престъпните групи-илюминати на тайното земно правителство, като предложим една нова система, като я въведем и започнем отново с едно ново преходно общество. И зависи от всички нас да престанем да изтъкваме всички свои различия, всички неща, които ни правят различни, всички неща, които ни разделят, и да започнем да се фокусираме на всички неща, които притежаваме, които са сходни и които ще ни доведат то едни взаимоотношения на симбиоза.  

Също така, идеята да прощаваме на другите като започнем да прощаваме на себе си. Има много опрощаване, което трябва да настъпи между племена и нации. Ние трябва да преодолеем това и да започнем да работим върху проекти като този, за който говориш, в детайли, което ще ни помогне да се обединим и да разрешим тези проблеми сами, след като свършим работата вътре в себе си и намерим сами решенията, вместо да очакваме някой да я свърши вместо нас, което няма никога да се случи.

МТ: Отново, ти взе думите от устата ми. Винаги казвам на хората в моите Убунту семинари, че ние сме тези, които очакваме. Ние сме вълната на Ню Ейдж. И не можем да седим на задниците си и да чакаме някой да дойде и да ни спаси. Това винаги представлява проблем. Хората очакват появата на някакъв принц с блестящи доспехи, някакъв външен спасител. Ние имаме всички необходимо кодирано в нашата ДНК. Ние сме съвместни творци на собствената си реалност. Така че нека сътворим тази наша собствена реалност. Нека се фокусираме върху един положителен резултат за човечеството. Нека престанем с изкуственото предизвикване на страх. Нека престанем да говорим за тъмната, отрицателна страна на нещата.

Ние можем да говорим за всичко това, но като една платформа от знания и информация, която след това можем да използваме, за да се изстреляме в този нов утопичен свят. И аз обичам да използвам думата утопичен, защото утопия е една добра дума. Това не е лоша дума. „О, това е само една утопична идея”. Да, аз обичам „утопичен”. Това е една добра дума и нека я използваме по-често.

Бих искал също така да добавя, тъй като споменахме думата бартер. На първо място искам да добавя, че цялата философия на Убунту контрибуционизмът не е философия относно създаването на само възпроизвеждащи се общности. Става въпрос за създаване на общности на изобилието, защото ние живеем на една планета на изобилието.

Едно ябълково дърво създава хиляда или хиляди ябълкови дървета, а не на още едно ябълково дърво. И това е, на което сме способни. Всеки от нас е способен да създаде безкрайно изобилие, ако ни оставят да творим и да проявяваме естествените си способности, с които сме родени.  

Така че става въпрос за създаване на общности на изобилието, а не на бартера или търгуването, или за замяна на паричната система с някаква форма на обмен. Винаги когато имаме някакъв вид или форма на обмен, имаме и възможност за експлоатация. И някой ще открие начин да използва това срещу хората за своя собствена изгода.

ДУ: Добре, съжалявам, че трябва да прекъсна в този момент, когато нещата точно започнаха да стават интересни, но това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод. Следващият път ще продължим тази удивителна дискусия със свидетеля на свидетелите Кори Гууд и с Майкъл Телинджър,  лицето зад движението Убунду. Както винаги, ние искаме да ви благодарим, че бяхте с нас. Довиждане до следващия път.