Марк ВанДеКеере – Част 4

© 2019 Превод АТИ

VI. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ НА ОСЪЗНАТИТЕ СЪНИЩА

Приближаваме се все повече до нашата цел, след като разгледахме силата на нашия ум и как мислите ни създават вярвания и убеждения, които на свой ред влияят на нашите преживявания. Изследвахме накратко и процеса на сънуване. Видяхме, че всеки сънува, но болшинството хора не отдават особено значение на тази част от своя живот. Също така сме започнали да разбираме, че светът може да ни предложи повече от това, което сме свикнали да виждаме в ежедневието си, и сме готови да започнем да развиваме своят свят на сънищата, както и съзнанието си като цяло.

В този раздел ще разгледаме накратко част от основната информация, свързана с осъзнатото сънуване. В края на тази книга съм изброил редица чудесни книги, които включват пространни изследвания върху историята на осъзнатото сънуване. За тези, които се интересуват от по-задълбочено изследване на миналото, бих препоръчал историята, представена от Стивън ЛаБерж в книгата му „Осъзнато сънуване”. За нашите цели, историята на осъзнатото сънуване не е толкова важна, както фактът, че то наистина съществува. Всъщност, то е съществувало от доста дълго време и вероятно от толкова дълго, колкото и самият процес на сънуване. Нашият фокус е върху усвояването на умения за осъзнато сънуване и оптимизиране на този процес, но малко информация може да послужи за подсилвате на цялостната валидност на тази тема.

Съществуването на осъзнатото сънуване е споменавано многократно в литертурата назад във времето, но самият термин „осъзнато сън” е въведен в началото на 20 век от Фредерик ВанЕеден (Frederik VanEeden – 1860/1932), холандски психиатър. Той използва термина, за да опише сънищата, които е имал, докато е бил в пълно съзнание, че сънува. Той представя един доклад пред Обществото за психически изследвания (Обединето кралство), в който описва няколкостотин свои осъзнати сънища, които е документирал през дълъг период от време. Днес съществуват много прекрасни ентусиасти на осъзнатото сънуване, които щедро допринасят за това поле на изследвания и споделени практики. Благодарение труда на хора като Силия Грийн, Патриша Гарфийлд, Ан Фарадея, Гейл Гакенбах, Роберт Мос, Алън Урсли и Стивън ЛаБерж, осъзнатото сънуване става разбираемо за повече хора и което е по-важно – става все по-широко практикувано.

Макар историята му да може да бъде проследена до различни източници, осъзнатото сънуване едва в последно време получи официално признание от страна на научната общност. Предимно поради прецизните лабораторни изследвания, провеждани от различни изследователи на сънищата, осъзнатото сънуване бива вече разглеждано в различна светлина. Ако щете вярвайте, но преди изследванията да показаха съществуването на осъзнати сънища, имаше редица учени, които се подиграваха на идеята, че въобще е възможно човек да бъде в пълно съзнание, докато сънува. Един изследовател на сънищата от Станфордския университет, Стивън ЛаБерж, проведе експерименти, в които спящите лица сигнализираха чрез съзнателно движение на очите си, докато осъзнаваха своите сънища. По съвпадение, Алън Уорсли, английски изследовател, прилагаше същия метод за контакт с пациентите си по време на сънуване. Независимо един от друг тези двама изследователи доказаха, че това бе наистина възможно. След като съществуването на осъзнатото сънуване бе доказано научно, надявам се, че то ще започне да набира инерция, след като е вече утвърдено като част от системата вярвания на научната общност. Допълнителни изследвания само ще добавят повече необходимо знание към тази развиваща се научна област.

Стивън ЛаБерж е съосновател на Институт по осъзнато сънуване – една фондация, посветена на развитието и пропагандирането на осъзнатото сънуване. Този институт е един много ценен източник на информация. Той притежава  чудесен уебсайт с архив на значими научни публикации. Институтът също така предлага каталог с различни изделия, в т.ч. и високо ценения от всички практикуващи NovaDreamer. Това е маска, която покрива очите и регистрира движенията на очните ябълки по време на сън. Когато се появят Бързите движения на очите, характерни за сънуването, маската произвежда светлинни сигнали, които биват регистрирани от сънуващия и предизвикват началото на осъзнатия сън. Ще разгледаме тази маска по-подробно в раздела за инструментите и тактиките за засилване и подпомагане на съзнанието по време на сън. Институтът публикува също така тримесечен бюлетин, наречен NightLight (Нощна светлина). Силно препоръчвам абонирането за този бюлетин и допринасяне към неговата кауза. В допълнение на научните статии, всеки брой на бюлетина съдържа и описание на експеримент, който читателите могат да опитат да проведат по време на своите сънища. Тези експерименти съдържат различни идеи, като например начини за увеличаване продължителността на осъзнатия сън, или сравнителна оценка на нивото на болка, изпитвана по време на осъзнатия сън. След като проведете експеримента, вие изпращате  резултатите си до института , те ги регистрират и публикуват коментарите си в следващия брой.

Така че след като вече осъзнатото сънуване бива оценявано и изпробвано с методите и апаратурата на науката, то бавно, но сигурно печели свои последователи. По-горе споменах редица известни фигури в тази област, но те са прекалено много, за да бъдат споменати всички. Има и много чудесни писатели, които са посветили книгите си на тази тема. Ще говорим и за това колко е важно четенето на литература на тази тема и кои са най-добрите книги, но сега трябва да продължим по същество, тъй като сме готови да започнем да усвояваме основните правила.