Наръчник за новата парадигма – част 12

32.

Когато дойде време за това, което би могло да се нарече срив на всички ваши системи за комуникация, комунални услуги и доставки, ще настъпят смут и объркване в големи мащаби. На вас, които сте добре запознати с тази възможност, подобава да прегледате своите персонални обстоятелства и да изготвите планове за действие при извънредни ситуации. За нас е учудващо, че тази информация е известна, но всеки допуска, че това ще се случи някъде около него, но не и на него. Вие сте наясно, че съществуват различни механизми, които ще осигурят поне минимално задоволяване на битовите ви нужди. Съществуват даже и подобни организирани системи. Проектът няма да осигури промяна в съзнанието преди този срив в съществуващия начин на живот. Ще има период на хаос. Колко дълго ще продължи той зависи от завършването на фази две и три, осмислянето на новата парадигма и след това разпространението й сред будното съзнание на вашите събратя. Както може сами да заключите, комуникациите преди нещата да се разпаднат са сравнително лесни, а след това най-меко казано – трудни. От съществено значение е напълно да си дадете сметка и да започнете да се подготвяте за тази наближаваща угроза с възможно най-голямо съсредоточаване и бързина. Ние отдавна сме прехвърлили синдрома „Нямам търпение да го дочакам, но в момента нямам време да се подготвям за това”. Необходимо е да огледате внимателно приоритетите си и да помните, че сте поели ангажименти, които засягат оцеляването и просъществуването на възможно повече от желаещите ви събратя. За да успее това, не е задължително те да обитават своите тела. Това е наистина една тежка отговорност, но ние отново ви напомняме, че е налице всичката възможна подкрепа, стига да я поискате и „да се размърдате”.

Изглежда необходимо да ви напомним, че дискусиите във фаза 2 трябва да бъдат провеждани на места, където няма кабели. Предлагаме ви да изгледате филма „Обществен враг” (Enemy of the state) и слушайте внимателно, когато Брил описва възможностите на електрониката. Той препуска през списъка на високи обороти, така че слушайте внимателно. Даваха го също и по телевизията, когато разглеждаха процеса на заснемането му. Във филма Брил напомня на филмовия герой, че възможностите, които изброява, са съществували преди много години, но капацитетът за масовото им прилагане е бил реализиран едва наскоро. Също така, че допълнителните усъвършенствания надхвърлят демонстрираното във филма. Всички вие сте наблюдавани и когато се събирате, може да бъдете сигурни, че разговорите ви представляват интерес. Ние предпочитаме този проект да продължи незабелязан възможно по-дълго. Ако това звучи мелодраматично, нека бъде така. Помолете за проникновение, след това гледайте филма и ще разберете.

Докато нашите арогантни плановици излагат на показ своята методология пред очите ви, приемайки, че спящите умове различават слабо между програмирането и забавлението, няма причина да не използваме тази информация в своя полза. Когато молите за проницателност за нашите цели, дадената ви способност за тълкуване и за предвиждане на начини за приложение на дадените ви Закони, ще ви предостави възможности да избегнете техниките им на впримчване. Така както изглеждат всеобхватни, те са изобретения на обратния фокус, поради което съдържат елементи на самоунищожение. Така както Свещената цел съдържа в себе си импулса да се саморазширява, противоположната цел съдържа тенденции за саморазрушение. Когато отрицателната полярност се разшири, вродените й тенденции се увеличават, докато точно обратното важи за положителната полярност. Спиралата на еволюцията съществува на пътя между двете.

Тук е важно е да отбележим, че смисълът на думата „еволюция” е бил целенасочено изкривен с вмъкването на идеята, че еволюцията и адаптацията са синоними. На определено равнище животинският свят и даже човешкият живот се адаптират. Еволюцията се отнася до спиралата на духовно преживяване през (мислете холограмно) обратния й път до първоизточника. Тук виждате корелацията между спирала и дух, както и между холограмен и свещен.

Когато настъпи подходящият момент, ще притежавате проникновението да осъзнаете това натрапчиво чувство, което ще ви накара да се преместите на по-подходящо място и ще имате такова на разположение. Планирането за в бъдеще не е от полза; необходимо е да бъдете гъвкави и да действате в момента. Спонтанността създава атмосферата, в която творчеството се проявява без ограничение. Тъй като творчеството е вашата същност, важно е да се движите в целенасочената рамка, колкото е възможно по-спонтанно. Макар да изглежда, че противоположностите са в противоречие, всъщност комбинирането на полярностите в допълнение една на друга подпомага спиралния ефект, необходим за движение в равновесие. Полярностите не са ограничени до крайни противоположности като бяло и черно, включено и изключено, добро и зло и пр. Розово и сиво са противоположности, но с различна интензивност. Тези интензивности са налице в изобилие, могат да бъдат използвани и чрез този принцип се постига разнообразието в рамките на даден фокус.

Как това може да се приложи в нашия проект?  Подходящото съчетание ще се получи от различните приноси към целта за завършване на фаза две. Всяка сбирка ще бъде един мозъчен тръст от спираловидни идеи, сочещи към целта, захранвани от комбинирането на индивидуалните умове в един усилен групов фокус. Добавянето на груповия фокус придава допълнителната сила на творческото присъствие. Тъй като творецът няма персонално присъствие на равнището на третото измерение, той не може да присъства буквално, но комбинацията от фокуси благодарение на споделената обща цел извежда на преден план по-голяма сила, особено когато наблюдаваме числени комбинации. Общият език на творчеството са математическите формули. Практиката на нумерологията намеква как тези формули се отнасят към живота на индивида. Спонтанността е позволение на будното съзнание да се отпусне, за да може хармонията в тези основи на съществуването да изяви желаните резултати в рамките на дефинираната цел. Целта на тези сесии на мозъчни атаки задава рамката на изявяване на още по-голяма цел, която на свой ред ще бъде рамката на новата парадигма. Тя ще даде възможност на индивидите да продължат процеса в собствения си жизнен опит. Това може да изглежда твърде просто, но стратегията се състои в разбирането и проследяването на стъпките, очертани от универсалните закони. Позволението е най-трудно за прилагане. Издигането над потребността за контрол е, така да се каже, втасването на хляба. На тази тема могат да бъдат изписани томове, но това няма да промени нищо. Нещата се постигат с действия (правене). Изпълнението на този аспект отваря вратата към преодоляването на това измерение. Способността за прилагане на този принцип се гради върху използването на предишните два, а чрез приложението и на трите достигате до четвъртия и бинго – вие сте в момента на избора. Да бъде или да не бъде! Дипломирането (ще) изисква отказване от привързаности, тогава, не сега. Така както сте били заблудени относно своето его, така сте били заблудени и относно своите привързаности. Има разлика между привързаности и зависимости. Вие трябва да направите разграничението и сега е време да се откажете от зависимостите си. Трябва да се запитате кои неща желаете да запазите в своите преживявания и кои биха били приятни да притежавате, но не абсолютно необходими. Ще останете учудени, ако отделите няколко момента и направите даже един малък списък на технологичните си чудесии и се замислите какво би представлявал животът ви без тях. Тогава ще бъдете подготвени за не толкова далечното си бъдеще. Това не означава, че планирането за посрещане на основните потребности е по-скоро пристрастеност, отколкото мъдрост. Тук също помолете за проницателност.

Напомняме ви, че е наша грижа – на всички, които сме мотивирани – да споделим с вас колкото можем повече насоки, защото този проект е от решаващо значение. Творецът няма предпочитания в желанието си да задържи всеки отделен фрагмент; ние обаче ценим изключително нашия наземен екип.

Приятелството е чудесна част от споделения опит на самоосъзнатите изявени фрагменти. Вие не ни помните, но ние ви помним!

№ 33

Настъпиха дните за събиране на фокуса, който ще доведе до трансформацията на масовото съзнание. Това ще бъде един интересен процес на взаимно свързване на различни съзнателно наченати проекти в различни места на планетата. Има повече от един наземни екипи с целево предназначение. Докато е естествено да се мисли, че това, което едно лице или една група се опитва да прави, е прекалено малко и прекалено късно, то не е вярно. Сега всички или почти достатъчно много са по местата си и съгласуваното начало може да бъде поставено. Необходимо е решителността, намерението и целта да бъдат постоянно и сигурно във фокуса на всеки един от вас, тъй като предстоящите дни може да изглеждат обезкуражаващи. Трябва да се придържате към ангажимента си с непоколебимо спокойствие и доверие. Това преживяване е една изявена реалност, с която трябва да боравите в рамките на съществуващата реалност. Играта трябва да бъде продължена до завършването й. Тя не може повече да бъде променяна или забавяна. Човечеството затъва във все по-голям страх и объркване, което подкрепя плановете на манипулаторите в ускорени темпове. Духовните равнища на всеки стават все по недостижими и реакцията на духа към този процес, изразена чрез тялото, ще продължи да се отразява чрез реакциите на планетата. От наша перспектива това не е красива картина. Нямаме намерение да фокусираме вниманието ви върху тази картина, но е необходимо да сте наясно в каква среда работите. Жалко, че трябваше да се достигне толкова надалече в равнищата на страдание, преди съзнанието да стане достатъчно уязвимо и отчаяно, за да спре и да се замисли, че нещата са напреднали предостатъчно. Може би сега е постигнато достатъчно в желанието за довеждането на тази ситуация докрай, за да се прояви желание това да стане с пълна промяна на вкоренените привични реакции.

Заключващият механизъм е това, което е било наречено „опиума на религията”. Религиозната доктрина – „нашият е единственият правилен път и всички останали са погрешни” – е създала буквално клетки в един зандан от невежество във всяка съществуваща модерна религиозна секта. Това не означава, че те не съдържат някои истини, но в никоя те не са достатъчни, нито е достатъчна даже истината, съдържаща се във всички тях, за да доведе човечеството до нещо по-различно от безкрайни кръгове на затормозеност. Вроденото желание на всеки винаги е да прогресира към целта за надрастване на това заклещване в третото измерение и религията не предлага начини за това. Стремежът на всяко духовно продължение, когато се преражда на Земята, е да подпомогне при връщането на тази ситуация към равновесие. Всеки желае да станечаст от ключовото камъче в езерото, но вместо това бива впримчен в тежкия потискащ модел на енергии и става част от хóра, който моли за помощ. Помощта не може да дойде отвън; тя трябва да дойде отвътре, чрез самостоятелно овластяване, но не за целите на поставянето над другите, а в искреното желание те да бъдат вдъхновени да последват. По този начин индивидите влизат в хармония с творческия поток и с фокусираното съзнателно желание на тези, които са се посветили на тази цел и които са постигнали това извисяване преди. За жалост ситуацията е достигнала толкова тъжно състояние, че посветилите се от по-висшите измерения сега доброволно са се преродили и действат вместо жителите на планетата, за да наложат едно движение на нейното самоусилване. Тези доброволци са много и те изчакват сигналите, заложени в съзнанието им, за да си припомнят своята роля. Дошло е времето този процес да започне!

Сега е времето за тези самоназначени да поведат човечеството от съществуване къмпреобразяване, както бе замислено. Човешко същество (съществуване) е неправилен термин; всеки един е човешко преобразуване! Знаейки това и обръщайки се към себе си по този начин, всеки един ще бъде непрекъснато фокусиран върху истинската цел на прераждането. Тогава вътрешният зов на тези, които се намират на планетата и на самата планета в този момент от време, ще бъде „Аз съм един преобразуващ се човек (бог-човек)! Помогнете ми да се преобразя!”  Тогава е възможно да получите  отговор. Това променя фокуса от „Аз съм жертва, помогнете ми!”, което означава да ми помогнете да продължавам да бъда жертва, към един фокус на желание за самоовластяване. След векове на призоваване на някого или на някакъв ритуал, или чудо да постигне невъзможното, човекът не е успял да разбере, че спасението трябва да дойде от собственото му съзнание и от самоовластяването му. Вместо това, самоовластяването е било деформирано в самовъзвеличаване и резултатът е налице навсякъде около вас. Промяната в съзнанието ви към желанието това да привърши е довело до способността ви да привлечете тези послания. Със задействането на сигналите за събуждане талазите, причинени от камъчето, ще прераснат във вълни. Тогава ще започне действието и ще се формират много равнища от връзки и колелетата ще започнат да се въртят. Едно обсадено масово съзнание ще изпита промяна и същото ще се случи с планетата. Това няма да бъда промяната, но ще бъде началото на необходимото извисяване, предшестващо този процес.

Внимавайте за вибрационното равнище на масовото съзнание. В момента никой жител на планетата Земя не може да преживее преход в четвъртото измерение. Независимо от времето прекарано в медитиране и слушане на същества чрез чанелинг, това не е постигано.  За да се постигне това, е необходима промяна в самосъзнанието и фокуса към целта на това прераждане сред голям брой хора, тъй като в момента потокът е насочен надолу по отношение на вибрациите и той вещае болести и смърт. Спирането на това движение и промяната на посоката му ще изисква колосален преход. Нормалното вибриране на човешкото тяло е определено да бъде между 62 и 68 мегахерца. Мозъкът функционира оптимално между 72 и 90 MHz. Когато трептенията на тялото спаднат до 58 MHz, то може „да се простуди”.; при 57 MHz идва грип; 55 MHz – гъбични заболявания; 52 MHz – вирусен херпес; 42 MHz – рак, а 25 MHz бележат началото на смъртта. Разглеждайки здравните проблеми сред вашето семейство и приятели, започвате да добивате представа за истинската картина. Нашите интересни отрицателни плановици просто понижават мегахерците на някого, когото желаят да елиминират, чрез техните новооткрити методи. В кратък период от време тялото или развива фатална болест, а ако честотата е намалена достатъчно, следва смърт, за която вината поема съществуващото в момента заболяване. Алопатична медицина (неправилен термин) и химически рецепти, понижават мегахерците на тялото. Радиацията от телевизията и компютърните екрани понижава мегахерците и консумирането на обработени и консервирани храни, които притежават 0 мегахерци за поддържане на тялото, допринасят за този процес. Гладуването е най-коварният начин за понижаване на мегахерците и понижаване на масовото съзнание преди настъпването на смъртта, с което умиращите допринасят за низходящия цикъл. Човешкото тяло притежава удивителни адаптивни способности, но яростната атака за понижаване вибрационното равнище, което да ви прикове към тази планета, е достигнала критичната си точка. Добрата новина е, че промяната на фокуса спрямо целта на критичната маса в обгръщащото планетата съзнание може да отиде отвъд премахването на няколко важни парчета от доминото на плановиците. Това може да промени начина, по който парчетата на доминото падат, което да позволи повишаване трептенията на телата. Това е едно интересно предположение, което може да имате предвид!

Картината в момента е повече от обезкуражаваща; тя е ужасяваща. Когато обаче разиграем различни сценарии от холограмни възможности, тя съвсем не се оказва безнадеждна. Ключът се крие в картите, които държи в ръцете си „наземният екип”. Как тези карти ще бъдат изиграни определя кой от сценариите ще бъде на разположение, за да гарантира успех. Продължавайте да играете! Последната игра току-що е започнала и Творецът никога не играе на хазарт. Той винаги залага на сигурно. В крайна сметка той е създал играта и никога не забравя правилата. Може да разчитате на това! Неговият ред да разбърква картата и да раздава наближава. Не изчаквайте това да се случи на друго място. Бъдете тук и сега!

№ 34

В момента от вашето време, когато този проект бе наченат, прозорецът за стартирането на процеса бе много малък. Щом идеята бе схваната и подета, следващият прозорец, обхващащ задвижването на процеса, стана много по-голям. Тази стъпка помогна много нови индивиди да бъдат информирани и да продължат уголемяването на прозореца. Добавянето на други умове, схващащи основната идея  и фокусиращи намерението си да участват, продължи отварянето на прозореца, което позволи допълнителното включване на нови участници. Експанзията на това движение позволява на процеса да се хармонизира с проявите на божествения порядък, който е експанзивен по природа. Инерцията на насоченото навън движение на тази информация формира основата за продължаване на този хармоничен поток и осигурява божествено участие, което е съществена предпоставка за успех. Важно е да разберете, че ключът към успеха се крие в експанзивното движение навън. Това е комбинация от обхващане на различните аспекти на тази планирана промяна на отношението и фокусирането й през необходимия брой пунктове на индивидуално съзнание. Значението на тези аспекти е в установяването на поток насочен навън и в неговото поддържане. Необходимо е да бъдат установявани контакти с възможно по-голям брой лица за поддържане на този експанзивен поток. Процесът на въвличането на все повече подходящи хора трябва да продължи. Това ще гарантира, че тези, които не са се ангажирали с това да отнесат „писмото до Гарсия”, няма да попречат на тази важна експанзия.

Ако тези послания биват изпращани към нови контакти, считани за надеждни при подкрепянето на това движение, може би ще е удачно те първоначално да получат само първите няколко послания като въведение. Трябва да има и едно придружаващо писмо, в което да се каже, че ако ангажиментът им е истински, при поискване ще получат още послания. Това ще разпредели разходите по разпространението и изпращането на писма, за да не се претоварват малцина. Всеки ангажиран вероятно ще установи само няколко подходящи контакта. Това осигурява също така анонимност и защита. Предполагаме, че ще бъде установен контакт само с тези, които са считани за подходящи, така че дискусиите да се проведат в групи от по 3-ма, 7-на и 12-тина. (Отново да ви напомним за нумерологичната сила, която се крие в божествения математически порядък). Напълно удачно е на равнището на малките групи да бъдат правени опити за възможни формулировки на целта. Колкото повече такива опити бъдат направени, толкова по-скоро ще се появи „идеалната формулировка”. Когато това се случи, групата ще бъде напълно наясно, че тази фаза е завършена. Какво да се направи по-нататък също ще бъде привлечено от съзнанието на групата, с помощта на обединението на приносите на съвкупността от всички групи. (Тук отново ви напомняме, че мисълта мисли в себе си и върху себе си, когато е в божествена хармония). Колко участници са необходими за тази родителска фаза? Това зависи от три фактора: кой, колко бързо ще бъде започната фазата и от действително проведените продуктивни дискусии. Топката е във вашата страна на корта. От ключово значение са реакции отвъд интелектуализирането на процеса на промяна във възприятията. Ние можем да продължим да участваме, когато върнете топката в нашата половина. За момента, в този проект ние се ограничаваме до това да ви предоставяме този поток информация и да ви окуражаваме.

Общата картина от наша гледна точка е донякъде окуражаваща. Плановете на участниците с противоположни цели продължават да се реализират по график. Важно е това, че нашата стратегия предполага инициатива, а не реагиране. Способността на нашата група да притежава една балансирана двойна перспектива се разпростира заедно с осъзнаването на нашия проект. Това ще поддържа инерцията. Трябва да има осъзнаване на ужасната неизбежност от вероятния успех на техния „план” и едно балансирано осъзнаване на това, че ние предлагаме единствената промяна, която съдържа възможност за измъкване от планираното ужасно бъдеще. Ако действаме с всеотдайност и решителност, като прилагаме универсалните закони за привличането и фокусирано внимание за създаване на една нова парадигма на преживяване и позволение чрез отсъствие на съпротива, крайният резултат трябва да бъде завръщане към равновесието и хармонията. Помощта, която страдащото човечество толкова пламенно търси, може да бъде получена само чрез този формат. Ако формулираме простичко цялата предшестваща дискусия относно предизвикване околните да осъзнаят необходимостта от създаване на една нова парадигма на съществуване за този планетарен фокус, това е завръщане към персоналната отговорност като единственият път към успеха. Когато отделните индивиди поемат отговорност, неизбежният резултат е групова отговорност чрез сътрудничество. Онези, които са неспособни да надраснат желанието за лична материална изгода и нуждата да контролират производството и крайните резултати, ще отпаднат край пътя. С прилагане на осторожност при избора на подходящи контакти, контактът с такива хора може да бъде предвиден, но не и осъществен.

Ако в началото не се сещате за подходящи имена, като в същото време продължавате да желаете да участвате, имената и случайните контакти ще се „случат”. Законът за привличането действа! Поддържайте желанието в съзнанието си, особено в моменти, когато вниманието ви е най-малко насочено към други дейности. Когато се оттегляте на почивка, когато се събуждате, в края на медитация или молитва – това са удачните моменти. Колкото по-често това ви идва на ум ичувствате силно желание да сте част от това позитивно упражнение съвместно с твореца в рамките на този начин на действие, толкова по-голям ще бъде вашият принос. Всеотдайността и решителността са плаващите качества, които поддържат това желание на повърхността на вашето съзнание, за да могат възможностите за участието ви да бъдат привлечени към вас.  Чрез този процес вие действително ще бъдете една благословия и един фокусиран лъч светлина в този мрачен свят. Една насочена  светлина се разширява във все по-голям кръг в края на лъча. Едно по-голямо разбиране, резултат от избора ви да станете част от този проект, ще ви позволи да разпространите тази светлина на разбирането сред смрачаващия се свят. Вътрешната ви убеденост и успокоението, резултат от знанието, че нещо мощно и ново се създава с промяната на съществуващата реалност, представляват една силна положителна опора. Тази нагласа ще привлече към вас желаещите промяна и готовите да превъзмогнат състоянието на жертви. Вие ще бъдете камъчето в собственото си житейско езеро. Вашата помощ ще продължи да резонира на други равнища на преживяване. Оттук нататък не планирайте за себе си безинтересен и скучен живот.

Участието ви в този проект ще ви донесе персонални облаги. Това да ви признаят за светия няма да бъде една от тях. В процеса на участието ви ще настъпят промени в съзнанието ви, доколкото тялото ви е в състояние да ги понесе. Тези от вас, които продължат да обезчестяват живия храм на своя дух, ще пропуснат някои от облагите. Кофеинът, газираните напитки, диетата от консервирани храни и пр. изискват да преосмислите приоритетите си. Много от вас са без партньор и предпочитат да се хранят навън. Преразгледайте приоритетите си и избирайте храна, която е готвена за по-малко време и включва сурови неща. Ако се храните в къщи, сега много супермаркети предлагат органична храна. Преяждането кара тялото да изразходва енергия за храносмилане, която може да бъде използвана за по-продуктивни цели. По-малки количества питателна храна позволява на тялото да използва енергията си за други дейности и е възможно да изисква по-малко сън.

От вас се изисква много, но знанието, че сте се преродили в този живот, за да участвате в този проект ви позволява да престанете да се чудите „защо аз, защо тук и защо сега?” Това само по себе си ще доведе до смяна на приоритетите ви. След като участието стане ваш приоритет, дейностите, които не са важни за проекта, ще изчезнат от живота ви. Така стават нещата. Дали това ще завладее живота ви? Надяваме се, че не. Това ще бъде центърът на действието и вашият живот щего завладее. Една различна и стимулираща перспектива. Поемането на лична отговорност и придвижването с потока на съзиданието с цел разширяване на съзиданието води до облаги от лично естество, както и облаги за по-глобалната картина. Това е едно възможно най-приятно преживяване. В процеса на участието си ще си припомните чувството на равновесие и хармония и това ще ви помогне да знаете и да направите необходимите приноси към цялостния проект. Да благославяш означава да бъдеш наистина благословен!

(следва)