Наръчник за новата парадигма – част 15

№ 41

Сега, след като тази информация започна да се абсорбира в съзнанието ви и подсъзнателните ви равнища се пренареждат, за да позволят пренастройване на отношението, се появява един нов фокус. Светът, който наблюдавате, се променя пред очите ви. Развиват се три равнища на съзнанието – фасадата, такава каквато ви се представя, действията на магьосниците и префокусирането на масовото съзнание на жителите на планетата. Първите две равнища на едновременно осъзнаване присъстваха в психиката ви и преди, но бяха размити и изкривени. Разглеждането им донякъде в детайли допринесе за яснота и разбиране, добави третото равнище и доведе до осъзнаването, че наистина стоите върху  първата скала, предназначена да отклони посоката на събитията според проекта. Сега е време за вземане на решения. Участвате ли и продължавате ли да споделяте ясната си представа за филма, който се разиграва навсякъде около вас? Това е по-скоро сценарий, отколкото една сцена. Движението е навсякъде около вас и трите вида дейности си взаимодействат на една и съща сцена в дълбочина, ширина и височина. Не ще и дума, че нашият проект е най-малко фокусираният за момента. Това е ваше задължение. В тези послания се съдържа основната длъжностна характеристика. Общата рамка е налице, а личната ви отговорност е да „придадете плът” на длъжността си. Аспектът на свободната воля е топката във вашата страна на корта. Дали ще поемете топката, или ще си тръгнете, е въпрос на ваш избор.

Нашата роля в тази драма, трагедия или любовна история (изборът е ваш) е да бъдем продуцент на продукцията. Написването, режисирането и актьорската част са вашият принос. Продуцентът осигурява финансите и решенията дали предложеният сценарий е нещо, което ще бъде одобрено (от инвеститорите). Ако сценаристите не предложат сценарий на продуцентите, последните може да решат, че има продаваема тема и да я договорят с други писатели. При отсъствието на новели с нови парадигми, собственикът на театъра е инструктирал продуцента си да поръча нов парадигмен текст, който да започва с формулировка на целта, която определя тематиката. Това е вашата покана за участие. Тъй като това е продукция а ла Сесил ДеМил*********, препоръчваме сътрудничество.

*********..Сесил ДеМил (1881-1959) – един от най-успешните холивудски продуценти за всички времена.

Използваните аналогии нямат за цел да осветлят ситуацията, а да заложат разбиране на подсъзнателно равнище. Образите се асимилират лесно, с яснота. Думите биват филтрирани през многобройни индивидуални минали преживявания, нагласи, мнения и цялото програмиране, което носи всеки от вас, резултат от целенасоченото индоктриниране, което сте получили. Филмите и телевизията са били техните средства за измама. Обаче образите, които са плод на въображението, въздействат много по-силно. Например в не толкова далечното ви минало имаше разказване на митове и легенди, които провокираха въображението. Използваните в момента комикси и филми за деца имат за цел да потиснат въображението и да задушат творческия инстинкт. Образите програмират подсъзнанието. Картините, фокусирани с намерението да препрограмират подсъзнанието, бързо постигат това.

Целенасоченото намерение, подкрепено от решителност, представлява фокус. Планетата и човечеството продължават да зоват за край на този сценарий, но само човечеството може да го доведе до край чрез създаване на нов сюжет, нов сценарий и нова пиеса. Свободната воля предоставя на човечеството избора да продължи настоящия филм, или просто да завърти сцената за следващата продукция.

Трябва обаче да има нови декори на тази сцена, за да може да бъде поканено участието на публиката, която да създаде тази пиеса на пиесите за планетата като цяло.

Това, което може да бъде направено оттук нататък, е извън нашия обсег. Зовът за събуждане е отправен към всеки от вас, щом това послание се появява във вашето преживяване. Кой е този познат на сърцето ви, който ще резонира в съзвучие с предизвикателството, фокусирано тук? Ще се посветите ли на тази решителна кауза? Ще четете и изучавате ли информацията с намерението да позволите на това послание да запълни резониращата във вас празнина, причинена от измамите на тъмните магьосници? Когато си помислите или изречете малката молитва: „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя”, помолете за напътствие чрез своите чувства, за да узнаете. Вие призовавате вибрационната връзка с вашия първоизточник, причината за житейските ви преживявания тук и сега. Линиите за комуникация се отварят и привидните чудеса започват да се случват чрез съвпадения и синхронност. Във вашите преживявания започват да преобладават преди всичко спокойствие и мирна нагласа. Вашата физиономия се променя и вие знаете кой/коя сте, защо сте тук и какво трябва да бъде направено във всеки един момент. Вие имате цел, мисия и в крайна сметка за тази планета има надежда.

№ 42

В бъдеще тези от вас, които направят своя избор да станат част от холистичната трансформация на тази планета и нейните обитатели, ще поведат останалите чрез трансформация на самите себе си. Човечеството се вдъхновява от дела, не от думи, писани или изговорени. Дали всеки от вас ще бъде толкова известен, колкото Майка Тереза? Не наистина! Вашият пример ще бъде пример за живот, воден с целенасочен фокус. Всеки ден вашето намерение е да бъдете един осъществяващ се човек за целите на осъществяващото се човечество и осъществяващата се планета. Този ангажимент в унисон ще доведе до една аура от магнетизъм, която ще се прояви във всички аспекти на преживяването ви. Дали тя ще ви направи милионер? Вероятно не. Защото вашият фокус е да участвате в по-големия творчески поток, който се влива в едно преживяване, чиито параметри са все още неизвестни. Основното понятие, върху което се основават всички по-висши измерения, се реализира в разбирането, че ключовият момент към възнесението в еволюиращото съзнание е обединеният фокус за връщане към равнището на твореца.

Смисълът за натрупване и поддържане на материално богатство е спорен въпрос. През периода на хаоса, който подпомага прехода, тези, чието намерение е да помогнат за раждането на новата парадигма, а не за поддържането на ценности, които подлежат на превъзмогване, ще получат помощ във всичко, от което се нуждаят, за да управляват необходимите аспекти на организацията. Тези аспекти няма да бъдат във фокуса на лидерство, а свързани с определянето на идеала или архетипа на сътрудничеството. Още веднъж възниква въпрос, който трябва да осмислите. Бяхте запитани дали може да си представите една система, която няма равнища на лидерство и йерархия, защото те не са необходими. Единство на фокуса, основан на лична отговорност за реализацията на хармоничната (споделена) цел на „осъществяване” чрез индивидуално преживяване, създава среда на сътрудничество. Сътрудничеството замества съревнованието и страхът изчезва. Натрупването на богатство бива мотивирано от желанието за протекция, основано на страх за бъдещето и подхранвано от егото, получило власт в резултат на конкуренция. „Този, който умре с най-много играчки, печели” е подходяща илюстрация на този дисбаланс. „По-лесно е на една натоварена камила да премине през ухото на игла (културна препратка към малката порта на един град или жилище), отколкото на един богаташ да влезе в рая (състояние на доволство)”. Това е вярно не поради натрупаните материални блага, а поради основните нагласи, които го/я мотивират. Пенсионните фондове са необходими, защото същите тези нагласи и вярвания водят до болести и дегенерация на тялото, демонстриращи основна липса на доверие в потока на твореца, който ви е родил в това житейско преживяване. Казано накратко, в момента, в който се раждате, започват да ви учат да плувате срещу течението на потока на творческата експанзия. Сега е време да се изкачите на една скала, да се огледате добре наоколо и да започнете да плувате в едно с разширяващия се поток. Това е толкова по-лесно и приятно.

Плуването с потока позволява на фокуса на „осъществяването” да бъде една мисъл, която действа във и върху себе си. Полученото в резултат хармонично преживяване е това да бъдете напълно подкрепяни в това търсене. Да постигнете това в една среда, в която човечеството плува в обратната посока, е невъзможно, освен ако това се постига с една група, в която има сътрудничество, която е буквално извън този поток. Издърпването от този поток върху една скала, внимателно преценявайки ситуацията и вземайки решение за навлизане в по-големия поток на галактиката, който се придвижва с творческа експанзия, ви довежда до едно равнище извън тази бореща се маса. След като първоначалната група започне това действие по свой свободен избор, много ще се присъединят с нарастващ брой и ще се формира един нов поток, който ще се присъедини към галактическия поток. Когато тези от масите, които буквално се износват като изразходват творческата си енергия в битката, наблюдават как вашият живот протича гладко и лесно в рамките на този поток, изпълнението на вашата мисия да обърнете потока ще бъде твърде напреднало.

Вашият обратен билет получава първата си заверка, когато се издърпате навън и се изправите върху скалата, наблюдавайки ситуацията от позициите на приемането й като реалност в триизмерното царство на Планетата Земя. Следващата заверка на билета ви ще бъде реализирана, когато направите своя избор/ангажимент да въведете една нова парадигма на съществуване. Следващата (заверка) се получава, когато започнете да се придвижвате в едно със своето съзнание и промените израза на съществуването си чрез мисъл и действие в хармония с вашия ангажимент да реализирате тази нова парадигма на преживяване съвместно с обитателите и планетата. Вие ще узнаете смисъла на своето прераждане на напълно съзнателно равнище и празното чудене ще престане. Тогава ще живеете в изпълнение на своето предназначение. Да изберете нещо друго, означава да скъсате билета си. Може ли да получите нов? Вероятно по-късно, но ще сте изгубили своето замислено предназначение и своята замислена възможност.

Прочетете отново, съзерцавайте, молете се и решавайте. Свободната воля е ваша привилегия и ваша отговорност. Използвайте я мъдро!

Драги Вестоносци…

Сега, след като наръчникът е завършен, време е да обърнем намерението на този поток от информация към следващата фаза. С настъпването на момента не толкова на равнището на конкретната външна проява, а по-скоро в намерението за участие, възниква идеята за съществуването на една кризисна точка. Нашето камъче в езерото на масовото съзнание, което без съмнение ви изглежда толкова мъничко, в действителност е мощно. Промяната във възприятието е възможно най-важната начална точка. Тя подминава отрицателните емоции на гняв и желанието за отмъщение. Вашата библия казва „Отмъщението е за мен, каза Бог”. Това е пълна неистина, но съдържа съвет да оставите закона за привличането да си свърши работата. Вие сте разбрали погрешно кармичния закон. Когато го цитирате, че някой ще си получи „заслуженото”, това всъщност е изкривена препратка към закона за привличането. Когато го цитиране по повод на дадена присъда, той действа и в този случай. „Не съдете, за да не бъдете съдени”. По-мъдро е да използвате вместо това закона за позволението, както в „аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя”. Или „те са преобразяващи се хора, помогнете им да се преобразят, или той/тя е преобразуващ се човек, помогнете му/й да се преобразува”. Тази молитва по повод на другите е едно споделяне на благото на прошката и едно истинско позволение! Това ни въвежда в следващото равнище на прехода в човешкото съзнание, отвъд собственото аз, с включване на околните чрез позволение, при което се преодолява нуждата от контрол.

Важно е, когато работим във фокуса, който трябва да включи масовото съзнание на цялата планета, да преодолеем желанието да цитираме правила и разпоредби. Те не се възприемат добре, особено при разнообразието от разбирания в съзнанието на 6 милиарда същества. Отново към основните неща с прост език, който е лесно преводим и с възможно най-малко изкривявания. Правилото наистина е: „придържайте се към простото”. (KISS – акроним от английския израз Keep It Simple Stupid = „придържай се към простото, глупако”). Акронимите са интересни и лесни за разпознаване. Вероятно можем да изобретим ПНПР за ‘привличане, намерение, позволение и равновесие’, или ПВТЧ за ‘първи, втори, трети, четвърти’. За да преминем през езикови, културни и религиозни бариери, основните правила трябва да бъдат преподавани чрез прости примери. Те трябва да бъдат приложими във всички житейски ситуации и да водят до желаната промяна в перспективата, под формата на промени в нагласата и съзнанието. Това е възможно да се направи с няколко прости думи, които включват ПНПР. То изглежда парадоксално в един свят от изумителен брой комуникации, които буквално протичат по-бързо от скоростта на светлината. Разбира се, ключът е в ‘изумителен’. Парадоксът включва имащите, които копнеят за по-голяма простота и нямащите, които копнеят за по-голяма сложност. Вътрешната празнота е валидна за всички пунктове от скáлата на човешките преживявания на тази планета, освен за тези, които вече са наясно със създаването на новата парадигма.

Първият инстинкт при среща с тези послания е хората да се втурнат да изпълняват своята „мисия”, преди изучаването и съзерцанието да са довели до необходимите фундаментални, основни промени в съзнанието им, които позволяват синхронни срещи с хора и информация, които ще доведат до съзнанието им ролята, която трябва да изпълнят. За множеството промяната в перспективата и нагласата чрез използването на простата молитва е всичко, което е необходимо. Те ще пожънат чудесата на едни по-богати преживявания сред заобикалящия хаос чрез своя фокус върху намерението във вълната на новото съзнание. Разпространяването на посланието (словото) и прилагането на основните неща в ежедневието е най-важната от всички мисии. Ако прилагането на тези неща не е извършено на фундаменталното равнище на човешко преживяване, всичките послания са абсолютно безполезни! Това са вълните (в езерото). Каква е ползата от камъчетата, ако водата в езерото остава неподвижна? Самосъзнанието на жертви трябва да бъде преодоляно, за да може човечеството да възвърне силата си.

Когато споделяте подаръка на тази информация, вие трябва да можете да осигурите обратна връзка към тези, които получат посланията и реагират. Натрупаното желание за промяна се отприщва и тези, които се стекат към вас за насоки, трябва да получат указания. Личната отговорност е друг начин да кажете „вземете силата си и я използвайте с целенасочен фокус, за да причините равновесие”. Балансираните преживявания са необходими при функционирането на наземния екип. Препрочитане, изучаване, съзерцание и прилагане на съдържащото се в посланията чрез лични преживявания ще докаже валидността на информацията и ще доведе до равновесие сред хаоса. В наземния екип има място за тези, които са пробудени, осъзнати, ангажирани, фокусирани и балансирани. Това води до способността да се действа, вместо да се реагира. Ако още не е дошло времето на индивидите да действат, окуражавайте ги да продължат да изучават, да споделят посланията и да поддържат ефекта на разпространяващите се вълни, докато изчакват търпеливо. Това е пространството, което трябва да заемете, за да може да бъдете във форма и да сте готови. Това налива масло в лампата ви, за да може тя да бъде запалена, когато настъпи подходящият момент.

И така, превърнете се в това съзнание!

(край)