Наръчник за новата парадигма – част 6

№ 11

Мантрата на този проект трябва да бъде „Доверяваме се на Бог”!

*) Бел. пр.: Моля припомнете си дефиницията на “Бог” дадена по-рано. Има и шеговита алюзия с надписа на доларовите банкноти “In God we trust” Пълният смисъл на това се разкрива при прочитане на цялата книга.

Не може да се вярва на обявени убеждения, плод на масовото съзнание. Семенцето на смъртта за вашите побратими човешки същества вече не е на нивото на семенце, то е покълнало и расте бързо. Има само едно „спасение” от този капан.  То се крие в служене и в пълно доверие в пътяпрез тази ситуация. Няма път навън; има само път през. Тънката разлика не е очевидна, но е наистина от голямо значение. Навън предполага съпротива, докато през предполага преминаване през, към една по-велика цел отвъд. Така както човек не може просто да излезе от един планински проход, а трябва да се придвижи през него, така и вие трябва да се идентифицирате с едва доловимия различен подход. Човечеството попада в капана на идеята за великия вожд, който е призван да  „изведе” от тази или някоя друга дилема. Това не може да се случи. То може да стане чрез вдъхновение, породено от представата за един начин на Живот, който изпълва пустотата в съзнанието на всеки, която е резултат на политическа, научна и религиозна догма. Осъзнаването на собственото им желание да участват, следвайки съзнателнолично взето решение, ще ги преведе през това преживяване към онова, което ги очаква отвъд.

Човек е склонен към приключения и обича предизвикателствата. Това желание за лично приключение е било превърнато във фалшиво желание за сигурност и за гарантиран ограничен риск (застраховане). Спомнете си плакатите, с които примамваха младежите да се запишат във флота с предложения за приключения в далечни пристанища, при което същите тези младежи завършваха с дървена пушка в ръка, охранявайки метална ограда, подобно на Бил Косби *****). Битката по време на война бива представена като приключение, но то не е на равнището на поетата лична отговорност. Всяко действие е планирано не от индивида, а от поредица офицери. В същото време военните герои са тези, които в момент на нужда действат самостоятелно, изложени на голям собствен риск. За широката публика остава рискът от смърт след падане от сноуборд, каране на ски в лавинни райони, плуване в бурни води, катерене на стръмни планини и пр.  Те скоро ще бъдат лишени и от тези занимания, за да бъде душата още повече задушена в по-големи ограничения. Тогава натрупаните емоции ще бъдат пренасочени към разрушителни войни, банди, изнасилване, грабежи и други дейности, противни на природата на Живота. Това отдалечава човечеството от изначалната му цел да открие връзката и обратния път към Твореца.

*****)   известна роля на американския комедиен артист и музикант Уилям (Бил) Косби.

Вие вече знаете това. Тогава какъв е смисълът от тази дискусия? Целта е да можете да разберете емоциите, които преобладават, особено сред младите хора. От друга страна, какво би било усещането за промяна когато си спомните, че съществува план, който да отведе човешките преживявания в противоположната посока, към Обетованата Земя на личното приключение в сферата на собственото аз. Това е, което може да преживеете отвъд вашата ограничена реалност. То е само едно увеличено огледално отражение на случващото се вътре във вас.

Идентифицираните 300 са само 300 фокусирани трикове на тези деформирани личности, на които е разрешено да се изявят чрез манипулация на умовете им. Положени са всички усилия за подпомагане на индивидите да разберат това на личностно равнище. Сега проявите на „злото” (неразбиране и злоупотреба) трябва да бъдат преодолени с помощта на крайния метод на стимулиране на движение, което да спре този процес на същото равнище, на което е постигнало това злоупотребеното его на представителите на мрака.  Това се е случило посредством процес на проява на егото в области противни на неговото предназначение. Процесът е достигнал пропорции на дисбаланс, които застрашават целостта на Галактиката/Вселената. Творецът е одобрил използването на крайни мерки за възстановяване на равновесието.

Поради Любовта на Твореца към неговите фрагменти, са били вкарани в употреба всички възможни средства за възстановяване на равновесието. Някои ще бъдат наистина лишени от възможността за Живот за дълги периоди от време според вашите представи, след като са им били предоставени множество възможности да се откажат от своя фокус върху погрешния път.  Други ще продължат своите уроци в други ситуации, тъй като са били невинно подмамени по време на преживяванията си, които са избрали когато са се преродили тук.

Тези, които притежават истинско намерение и цел ще се придвижат през преживяването чрез своя избор за участие в реализацията на сценария на новото съзидание. Тази групово фокусирана демонстрация ще е носител на една мощна трансформация, която ще се окаже наистина силно вълнуваща. Това е дар от Твореца. Това ще бъде една благословия и дар на благодатта , фокусирани силно в Любовта отвъд всяко предишно преживяване. Така ще се получи издигането на тази планета и нейното въздигане ще рефлектира в съвкупното творение, създавайки нови равнища на преживяване. Въздигащите се участници ще се радват на плодовете на участието си в този финал. Милостта и благодатта, които се съдържат в изпълнения с Любов фокус на Твореца са част от безкрайността на „Неговата” Любов. Ограниченият ум не може да схване това, но с промяната в измеренията ще настъпи разширяване на тази способност за по-цялостно обхващане в този фокус на човешките преживявания. Даже и измеренията ще се променят в този сценарий, така че цялостното съзнание ще бъде развълнувано от новото преживяване и допълнително пробудено.

Дали приветствието „Добре дошли на печелившата страна” съдържа някакво ново значение? Наистина съдържа! Намерението на тези послания е да задълбочат решимостта и да ви дадат максималната възможна подкрепа за решаване на предстоящите ви задачи. Нека сърцата ви бъдат вдъхновени да продължат всеотдайното си участие с благословията на всички същества на Светлината, ангажирани в този проект. Във вашата библия има израз „и тя прие това за размисъл в сърцето си”. Удачно казано. Отворете съзнанието си за да преживеете Любовта  която ви обгръща, вдъхновява и закриля в този ден! Нека бъде така!

№ 12

Намираме за любопитно това, че силите на злото удвояват своите усилия. Етническите и расови различия между индивидите биват подчертавани и стимулирани, като в същото време ви натрапват „единно световно правителство”.  Това, естествено, не минава без предварителен план. Целта му е да създаде хаос и объркване в психиката. Всъщност то е и в наша полза. Много по-лесно е да се създаде промяна в ситуация на хаос, отколкото в стабилна, статична среда. Има много планети, които са високо развити в рамките на адаптацията и възприемането на Универсалните Закони. Ако става дума за такова прекрасно състояние, въпросът би бил защо да фокусираме възможността за преминаване в друго измерение от такъв мащаб при този процес, при една планета, която преживява такъв огромен хаос? Отговорът е, че енергията на хаоса предлага най-големия потенциал за реализацията на този конкретен процес. Това, което вие наричате Бог не е „създало” вашата дилема, но тя е Негово Творение и той определено може да участва в потенциала, който тя предлага, и то във ваша полза.

Ние предлагаме възможно най-много перспективи на тази ситуация, за да добиете възможно най-пълно разбиране. Необходимо е да се издигнете над стресиращите усещания, породени от много страдания, които са част от преживяванията на много от вашите човешки събратя, преродили се сега на тази планета. Така вие ще можете да възприемате света от едно равнище, което ще ви позволи да формулирате своя план от „Божията гледна точка”.  Идеята на опозицията за „единно световно правителство” също може да бъде полезна. Много от преродените същества наистина са отхвърлили националистичните възгледи, които някога са имали и мислят в термините на глобалното цяло.  Планът на този проект ще се хареса не само на хората в САЩ.  По необходимост, той трябва да бъде план в мащабите на планетата. Началото му задължително е фокусирано тук в САЩ, но общата картина трябва да отразява едно глобално намерение.

Ще има  период на особено интензивен хаос, който ще бележи времето за промяна или на тях, или на нас. Затова времето за създаване и осъзнаване на този план или мечта както вече го нарекохме, е от решаващо значение. В мъглявата, не добила все още форма фаза на процеса, думата мечта изглежда по-уместна , докато план предполага нещо добило конкретна мисловна форма. Това все още не се е случило, защото за момента става дума за идея в твърде игрив и творчески формат.  Той не носи ударението на тежката отговорност за участващите групи. Предназначението му е да стимулира в максимална степен обмисляне на различни възможности във възможно най-широк план. В началните фази не трябва да се мисли за никакви ограничения. Помнете, че не трябва да се интересуваме от действията и реакциите на другата страна. Ще мечтаем за малко известни възможности, следователно всичко е възможно. Плановете за действие в екстремни ситуации на другата страна могат да бъдат осъществени само в известната на тях реалност. Вие ще градите реалност, която е далеч отвъд всичко, което те някога са си представяли. Това е равнището на творчество, което ви окуражаваме да достигнете. Това е творчество, което далеч ще надхвърли съществуващата реалност. Способни ли сте на това? Разбира се!  Защо мислите, че пробвахме всички планове за екстремни ситуации? Те са на ваше разположение в етерните сфери, не с намерението да изберете един от тях, а просто като изходни моменти за да упражните въображението си. Помнете, че вашето въображение е което ще ви въведе в „Божия ум”, който представлява безкраен потенциал. Идеята за Неговото Присъствие когато „присъстват двамина или повече” важи в степен, в която вие ограничените все още не сте схванали.

Всички предубеждения, които индивидуални членове на тези групи може да се имали, трябва да бъдат използвани като изходни пунктове. Все още не е осмислена някаква приложима възможност.  Това може да бъде предизвикателство спрямо егото на някои в ранните стадии на участието им, но то е един период от критично значение за възпитанието на егото. Тези наблюдатели от триизмерното съществуване трябва да бъдат окуражавани да навлязат в процеса на визуализация , чрез който ще преживеят истинското си предназначение.  Даже егото ще намери удоволствие в този процес, защото изпитвайки истинската си роля, то с удоволствие ще пожелае да изпита още повече. То не е същност с отделна идентичност, а един много активен аспект от човешкото преживяване, получил прекалено голямо внимание в сложното обединение на енергиите, продължение на Духа. Въпреки това трябва да отдадем заслуженото на тази деформация при създаване на възможностите за реализация на тази планета, защото от тази гледна точка, тази дейност е допринесла по свой уникален начин. Бог може да превърне всичко в целенасочена синергия в полза на цялото. По-голямо доверие от страна на човечеството спрямо реалността на тази Истина би подпомогнало много този проект.

Разбирането на това как индивидите, преживяващи тази инкарнация,  се вписват в космическата подредба на нещата прилича малко на разчитането на една корпоративна организационна схема. В този случай обаче нещата ще се окажат удивително сложни за пълно разбиране, тъй като не е спазена логическата структура за поставяне на най-голямата отговорност на върха. Може ли да си представите равенство от горе до долу на нещо, в което няма горе и долу? Това е истинско предизвикателство пред логиката, нали? Смислено ли е? Разбира се че е, когато линейната последователност не е съществен параметър. Как може една група да постигне нещо без необходима последователност? Мога да ви уверя, че може твърде успешно. Как може да се проявят неща без начало и край?  Учудващо е, че вие мислите, че всичко трябва да се случва както при формирането на едно бебе.Това, което изглежда като процес в триизмерния свят започва от етера. Невидимата част на процеса е едно завършено същество и то вече съществува в момента на зачатието. След като е добило завършеност в едно измерение, то се проявява във вашата реалност. Едно цвете не се появява от една растителна клетка, а е било (предварително) замислено в цялост не само по външен вид, но и като процес.

Дали вашата група ще бъде отговорна за зачеването на процеса, необходим за промяната на тази земна дилема? Защо мислите, че присъстват толкова много „етерни” същества? Ние сме тук за да ви помогнем по отношение на необходимите невидими процеси.  След като скелетът бъде очертан във форма, която да доведе до желаните резултати, вие няма да можете да си представите това, което ще се случи, фокусирано в един „прекрасен миг на съзидание”. Ще получите ли подкрепа в този процес? Вярвайте, че ще бъде така. Но – всичко зависи от първата стъпка на човечеството към активното изграждане на собствената си съдба чрез промяна на възприятието си за идеала, а поради съществуващите хаос и объркване, и чрез създаването наедин идеал.

Нека енергията, която изчаква началото на процеса, запълни в известна степен вашето преживяване. Вие сте високо ценени и днес към вас е насочена всичката възможна подкрепа. Дерзайте бодро при изпълнението на привидно досадните си задължения. Нищо в живота на човеците няма да остане скучно за дълго време.

 № 13

Енергиите, излъчвани от тези, които биха искали да впримчат жителите на Земята в своите планове за промяна на съдбата на тази планета се придвижват във все по стесняващи се кръгове, в опитите си да обхванат всички механизми, съставляващи частично разбиране на циклите на творението.  Те много внимават при щателната проверка на всяка брънка, така че да няма такава, която да е извън последователността. Линейната мисъл е все още в основата на тяхната игра, която изключва спираловидно движение към еволюционна промяна. Еволюция е терминът, с който във вашия език назовавате промяната. Отсъства разбиране за същността на процеса.  Към какво еволюират те? Желаният резултат е поробване на останалото население, но с каква цел? Една застинала утопия? Какво ги кара да мислят, че Вселената може или би ги подкрепила в този процес? Това да въстанеш срещу процеса на съзиданието е една възможност, но да се задържиш извън фокуса на Творението включва един непрекъснато ескалиращ процес в неговата цялост, който е обречен на провал. Да отвлечеш една планета е едно, но да създадеш една анти-вселена е нещо грандиозно. Откъде би дошла тази енергия? Те планират ли да отвлекат една цяла вселена?  Съмнявам се, че това, което наричате Бог е толкова импотентно нещо, за да го позволи.

Отново казвам: „добре дошли на печелившата страна”! В духа на направените по-горе коментари, това би било невъзможно за вярване. От определена гледна точка, такъв вид арогантност е нещо смешно. Това естествено не е така за тези, които ден след ден напъват мускулите на своята власт и имат перспективата на триизмерното съществуване. За да се получи промяна в човешкото съзнание на тези, които биха си представили промяната, е необходимо възприемане на възможно най-широка перспектива. Може би промяна не е най-подходящата дума, тъй като тя предполага нагаждане на това, което вече съществува. Това вече е правено при други опити за надхитряне на врага. То очевидно не е имало успех, в противен случай нямаше да сте изправени пред тази ситуация. Този път трябва да направите една допълнителна стъпка в отказа си да играете според техните правила. Трябва напълно да промените тактиката си, за да направите плановете им толкова импотентни, колкото те са замислили да направят вас. Вие трябва да надхвърлите тези планове. Много шум бе вдигнат около „извисяване” и „екстаз”. Е, това наистина би отговаряло на нашата версия, с изключение на това, че „Исус” няма да го стори вместо вас. Трябва да направите повече от това да претендирате, че сте „християни”. Няма да е необходимо да си цапате ръцете с кръвта на своите врагове. Нито ще е необходимо да обърнете другата си буза и да гледате настрани, докато те правят своето, тъй като вие ще имате свои планове, които ще използват Божиите методи, които до момента сте забравили. Армагедонът в техните представи няма никога да настъпи. Ще има Армагедон, но той ще се разиграе на друго поле и няма да има конфликт, какъвто си представяте.

Вашето желание за помощ и волята ви да осуетите тези възгордели се антагонисти на Творението ще бъдат насочвани към успех по пътя на възвръщане на вашата памет. Това ще изведе на преден план елементи от спиралата на еволюцията, които отсъстват в техните внимателно разработени планове. Не се страхувайте, защото вие имате на своя страна енергиите, които създават слънчеви системи, галактики, вселени и космос, всъщност Всичко Което Е. Бихте ли желали по-голяма подкрепа от тази?  Не че тя е отсъствала при предишните възможности, но тогава хитростта и фокуса на противниците за били внимателно насочени за реализирането на техния план в момент на съвпадение на циклите. Те считат това за момент на уязвимост. Всъщност наистина в тези моменти на завършване на циклите, Творецът е планирал възможност за Своите холограмни части да се възползват от спираловидното ускорение, което потенциално съществува.  Вниманието е енергийно фокусирано към този процес, който позволява на желаещите да се възползват от предоставената възможност.

Това бе едно много опростено обяснение на тази уникална ситуация. Наистина в аналите на тази планета ще бъде изписана част от историята. Котлето ври, парата се натрупва и Вселената задържа дъха си с наближаването на момента. Възможно ли е процесът да се провали? Не, но степента в която предоставената възможност ще бъде оползотворена ще засегне всички в тази Вселена. Помнете, че фокусът на Твореца използва целия заряд от потока на вечно движещата се енергия в процеса на Съзидание. Хаосът е особено наситен с възможността за промяна. Споделянето на това знание не е предназначено да ви натовари, а да добави към вашето разбиране на възможността, която се открива в ситуацията, която изглежда безнадеждна. Очите ви трябва да бъдат широко отворени  и трябва да използвате способността си да наблюдавате и анализирате действията, които се случват около вас. Аватарите от миналото са посели семената на разбирането, които лежат заспали в човешкото съзнание. Време е за стимулиране на тези семена за покълване и растеж към узряване на триизмерното преживяване. Тези, които могат да приемат този стимул ще го направят а тези, които не могат ще получат друга възможност.  Ще бъдат ли разрушени някои фрагменти? Трябва да бъдат взети предвид всички фрагменти от съзнанието на Твореца. Тези аспекти, които са избрали да преживеят краен дисбаланс ще бъдат поставени в пространство подобно на заточение. Това не е огненият ад, който бива използван, за да ви плаши в подчинение, а едно изолирано пространство, предназначено за обмисляне и съзерцание. Не е необходимо да знаете повече от това, че съществува такова преживяване, защото то е нещо, което се случва между отлъчените и техния собствен вътрешен Дух.

Дали тези, които са довели до всичко това и тези, които изберат да не се възползват от възможността ще бъдат съдени? Съд е била дума, свързвана с провал и вина. Откажете се от нея. Тя е още едно средство използвано за да ви контролират, защото вместо това в края на това преживяване ще има процес на освобождаване.  Един разбор и време за Душата (източник на всяко човешко същество фокусирано в преживяване) да асимилира своите преживявания в цялостния обхват на матрицата. Фокусът на преживяването не може да измери влиянието на своето житейско преживяване върху матрицата на съвкупността на това, което го е фокусирало. Става въпрос за това, което се фокусира докато съзерцава себе си. Осъждането би означавало себе-проклятие. Във високите измерения не съществува себе-проклятие. Има огромна разлика между себе-проклятие  и Само-съзерцание. Проклятие и осъждане са синоними.

Това послание е дадено с Любов. То служи за просвещение в рамките на едно преживяване на сливане с потока на Съзиданието. То е предназначено да ви накара да почувствате, че се намирате в този поток. А вие се намирате точно там.

№ 14

В живота на обитаващите тази планета започва един нов ден! Дали това звучи отвъд въображението? Съвсем не! Желанието за нещо, което е напълно различно, отваря една нова вибрираща пролука. Това означава, че е имало и други, размишляващи върху тази възможност. Преди това парчетата от пъзела не са били на своите точни места. За да може шансовете за успех да бъдат максимални, определени последователни събития и условия трябва да бъдат точно на мястото си. Масовото съзнание на планетата трябва да достигне определено равнище на знание за истината и равнище на безизходност по отношение чувството на съпротива, за да осъзнае настъпващите промени. Тези, които имат преимуществото на медийната комуникация усещат репресивния процес, но все още са в стадия на отричането. Даже и това отстъпва пред задушаващото чувство за физически подтиснатото Вътрешно Присъствие.

Вие си мислите, че това е една игра на контрол върху ума, която те играят, но аз ви казвам, че става дума за нещо по-дълбоко. То има за цел да задържи в плен Вътрешното Аз,което кара мозъкът да забави функциите си и да се появи симптома на умствения сън. Ако това беше само процес на вцепенение на равнището на ума, то вие щяхте да бъдете упоени в сън много отдавна. Това не е целта на процеса. Какво би доказало това на Твореца? Залогът е доказателството за превъзходство чрез улавяне и отклонение на енергията на Духа и поробването на принадлежащите към конкретна енергийна матрица. В определен момент от отрицателния план, тези които са им служили най-вярно ще бъдат измежду първите изоставени, тъй като вече са доказали своята покваряемост. Техният идеал за роб притежава напълно различна матрица.

Ако планът е играта да продължи с още по-голямо упражняване на власт, то каква би била ползата от спящи роби? Как тогава плановиците на това приключение разпознават ценните за тях? Дали това ще са тези, които не се поддават на влиянието на съгласуваните им усилия? Точно за кого мислите, че се отнася това? Наистина, персонално за всеки от вас залогът е голям. Това подходящо описание ли е? За какво друго ви е било позволено да продължавате да сочите с пръст те кои са и какво правят?  Тези думи нямат за цел да ви плашат, а да ви доведат до възможно най-голямо разбиране на ситуацията, в която в момента се намирате. За вас няма друга възможност освен да преживеете това.

Това е кратко послание, но то трябва да бъде добавено към предишното знание. Нека да приемем, че то има за цел да издигне вашето намерение в един още по-концентриран фокус. Знайте, че всичко това бива поднесено с най-голямата Любов, защото вие сте по-ценни за Светлината от колкото са те. Вие сте нашият ключ към вратата, зад която в момента е затворена съвкупността на планетата.

№ 15

В организацията на тези с отрицателни намерения към тази планета и при контактите им с извънземни, които замислят цялото това планирано  изнасилване на Земята, съществува голяма доза неразбирателство. Всеки има свои отделни планове. Всяка от страните планира да постигне своите подмолни цели за сметка на другата. Това е слабото място в координираните им усилия. Те са като две парчета от един пъзел, които си прилягат, но не съвсем. Доколкото разглеждаме ситуациите в термините на холограмни енергийни съчетания или матрични образи, ние сме в състояние да определим уязвими пунктове.  Искам да кажа, че в реалността на тяхното преживяване отсъства единно усилие.

Втората слабост на тяхната методология е, че те се захранват от отрицателната енергия, създавана от конкуренцията, стимулирана в организацията им. Когато бъде открито или произведено слабо звено сред членовете на техните групи, настъпва почти яростен глад по отношение на освободената енергия. За тях това носи много повече удовлетворение, от случаите в които същото се случва с някое от неутралните човешки същества. За да продължат по своя път, те се нуждаят от повече собствена енергия, която да захрани празнотата на поддържаното разделение. Те наистина „изяждат” съревнованието на спортните събития. Това е точката на неявно разминаване на целите, която е основен обект на вниманието им. И точно в това се крие нашият шанс. Бяха обмислени много сценарии за използването на това в наша полза. За сега няма установен точен метод, но има няколко възможности за постигане на необходимия ефект.  Това, което казваме тук е, че макар вашето водещо действие да е ключът към решението, тук има движещи сили, които са натрупани зад бента, който задържа енергии, за които е бедно въображението ви. Не подценявайте обаче значението на вашата роля, защото тя е която ще отприщи тази натрупана енергия. Силите на Творението далеч не са импотентни, но те трябва да действат в рамките на законите, които създават и поддържат съвкупното Творение, чиито мащаби може да обхванат само Енергиите, които позволяват на потенциала за съзидание да се разгърне. Това е нещо подобно на задържането на дъха до момента, в който участието на вашата свободна воля задейства преместването на потока от енергии.

Ние от друга страна трябва да ви окуражаваме и насочваме в желанието ви да изпълните своето предназначение и да ви помогнем да се подготвите за участие в потока от събития, който ще се прояви, когато този поток от енергии бъде освободен и се отприщи. Така ние сме нещо като ваш треньор, винаги с предварителен план за играта, но с готовност да коригираме и намираме начини за компенсиране на колебанията в съгласуваните ви взаимодействия, в движенията и намеренията на вражеските сили и в аспектите на проявена свободна воля. За съжаление ние не можем да разпознаем смиреното търпение на това равнище на преживяване.  Нито можем да направим нещо когато ни изненадате с персоналните си решения.  Степента на решимост за промяна съдбата на планетата в сравнение с настоящото й развитие е единствената ни организационна движеща сила. Личният мотив на участващите индивиди е основният елемент, който ще вземем предвид в началното си съображение за избор на контакт. След това могат да бъдат отчетени и други елементи на характера. „Бъбривите уста” трябва разбира се да бъдат изключени, но е малко вероятно те да бъдат „в наличност”. Последното изявление може да изглежда малко грубо, идващо от нашето равнище на толерантност, но е важно това да бъде изяснено.

Има много равнища на информация, които трябва все още да бъдат взети предвид. Докато не започнат първите контакти и дискусии, не е възможно да продължим с по-ясни указания към вас. Образно казано, не сме предвидили изстрели в тъмното. Даже и вашият принос към съвкупността на тази промяна във вашата реалност трябва да се впише в рамките на Законите на тази Вселена и на Творението. Законът за привличането е в основата на всички останали закони. Вие ще видите това в образуването на основните начални групи и в окончателната асамблея, която ще бъде крайъгълният камък на тази нова еволюция на преживяването. Тази бременна с промяна комбинация на съзнанието ще направи възможно придвижването към родилния процес. Често се говори, че няма случайни неща, обаче елементът на свободната воля в еволюционния процес определено съдържа семената както на безкрайно разнообразие, така и на преобразяване на хаоса.

Ние достигаме в края на тази част от продължаващия ни диалог в момент, в който този процес се развива с нарастващо темпо. Вашите дни са благословени със синхрон и изцеление. Върху вас се изсипват все повече Любов и Светлина като признание за вашата ангажираност.

№ 16

Във времето, според вашият начин на отчитане, наближават решителни дни. Ние предпочитаме да гледаме на това като на последователни събития. Но тъй като знанието за това какви биха могли да бъдат тези събития не е достъпно за вас, само времето може да ви покаже какво се случва. Ние ще се опитаме да съчетаем съгласуването на време и събития по отношение на важните за вас явления, които трябва да имате предвид. В момента основният фокус е насочен към установяването на контакти между родителските групи. С развоя на нещата, ние ще ви подаваме необходимата информация. Методите на контакт между членовете трябва да бъдат такива, че да не разкриват никаква конкретна идея и езикът на общуване трябва да бъде много абстрактен. Както споменахме и преди, някои думи не трябва да бъдат използвани и определено не трябва да има системна употреба на едни и същи думи и изрази. Много от тези хора имат свои любими названия за нещата, които често дискутираме. Добре ще бъде те да бъдат избягвани, като се правят препратки към тях, а още по-добре е въобще да не бъдат споменавани. Това ще помогне за заобикаляне на охранителните системи, които непрекъснато ви следят. Всички системи на контакт са под наблюдение. Добре е да свикнете с този факт. Колкото по-нов е даден метод за наблюдение (шпиониране), толкова по-ефективно е приложението му. За съжаление елементарните способи за общуване не могат да свършат работа, затова трябва да използвате своите средства за комуникация внимателно и добре обмислено. Дилемата на срещите лице в лице е че ако се срещате на обществени места, ще бъдете забелязани, а ако се срещате на тайни места, също ще бъдете забелязани. Това започва да звучи като някой от вашите шпионски филми, но нещата са такива, каквито са. Засега разбира се не съществува проблем, но ако започнат срещи между редовните членове на този проект, противникът ще започне да се досеща. „Топката” трябва да бъде прехвърляна така, че да не създава впечатление за никаква закономерност. Не трябва да има отделно лице или група от лица, които да ръководят проекта.

Всички бъдещи служебни или лични срещи трябва целенасочено да изключват всякакво споменаване на този проект. Не трябва да бъдат използвани телефонни разговори с цел сравняване на становища. В определен момент подходящата група ще се събере еднократно и тогава идеите за това бъдещо преживяване на човечеството ще бъдат съгласувани.  Новият вид преживяване като фокус на този проект ще намери израз в една опростена формулировка на поставената цел. Сега е времето за внимателно осмисляне на това кому да бъде предадена щафетата от всеки един поотделно и на малки групи. След това всеки трябва да осъществи своя контакт и да обясни целта в личен план на място, където е най-трудно срещата да бъде засечена. Най-добре е местата за среща да бъдат избирани спонтанно в последния момент.  Частните ви работни кабинети са вероятно най-неподходящи. Както вече подчертах, вас ви считат за притежаващи специални способности и затова за тях сте обекти на специално внимание. Не подценявайте мнението им спрямо вас. Не познаваме друг начин за да ви напомним за тези параметри, без да прибягваме до сравненията с някой драматичен филм, но тъй като в крайна сметка става дума за една пиеса на една малка сцена от Творението, може би аналогията съвсем не е неуместна. И така – изиграйте добре своята роля. Само помнете, че няма да имате перфектното съчетание на обстоятелствата по време, както е във филмите на Брус Уилис.

Това предупреждение е може би малко закъсняло, тъй като първите сбирки трябва вече да са се състояли, но това, което се съдържа в това послание е било вече оповестено на всеки от установилите контакт чрез други подсъзнателни равнища на познание. В този процес други равнища на вашето съзнание биват инструктирани по други начини.

Ние ви подтикваме, но след като процесът започне, той ще се задвижи по-бързо отколкото си представяте, защото напрежението се натрупва. Разбирането за ада, планиран за всеки човешки дух, ще направи фокуса на новата парадигма в най-дълбока степен привлекателен за всеки участник на духовно равнище.  Желанието за участие и за оказване помощ в разрешаването на планетарната дилема ще се отприщи в духа на всеки като дълго задържан дъх . Едно завладяващо чувство на благодарност ще доведе до необходимите действия, тъй като е казано: „Бог обича благодарното сърце”. Това е вярно и с тази емоция може да се постигне много. Тя причинява извисяване на духа. Определено тези от вас, които са били в услуга чрез разпространяване на Истината сред своите човешки събратя могат да използват едно извисяване. След като сте приели с разбиране планираното за тази планета бъдеще, неспособността на хората да го приемат и отказът им да повярват в съществуването му са ви причинили много часове на отчаяние. Въпреки това, вие сте продължили да разпространявате Истината.

Това не е ли една величествена смяна във фокуса – разбирането, че най-накрая има изход  и че се оформя един план и че силите на Творението са наистина тук за да окажат помощ? Това ще бъде повратен момент в съзнанието на всеки, който ще доведе до промяна в отношението и ще започне да привлича множества от пробуждащи се хора. Не че посланието на Истината за настоящето и за това, което ги заобикаля, ще бъде различно на този етап, но ще се появи едно основно отношение, което ще е първият стимул за пробуждащото се съзнание на всеки един. Дискусиите ще започнат и посланието ще се предава с нарастваща инерция. Това няма да се ограничава само сред тези, които слушат радио-телевизионни интервюта и лекции. Тези, които са чели и информирали себе си ще бъдат помолени да информират и обясняват.  Предани разказвачи на ужасната приказка, вие сте аватарите на съвремието! В новата парадигма обаче няма място за жертви и мъченици. Планът не предвижда продължаването на този модел.

Тази информация е предназначена за вас. Нека преживяванията ви са изпълнени с щастливи съвпадения и прекрасни срещи.

(следва)