Наръчник за новата парадигма – част 9

23

Когато за последен път имахме случай да общуваме директно със стоящите зад този заговор, това бе в конферентен тип ситуация. Тогава те бяха информирани, че е напълно известно какви са намеренията на техния план. Бе им казано, че това е един напразен опит, но че изборът да продължат по избрания път е тяхно право. Доколкото свободната воля е неконтролируемият елемент във Вселенския план за развитие, ние нямаше какво друго да направим. Сега вече е достигнат моментът, в който техният план представлява реална заплаха (не че те някога могат да постигнат желаната си цел за създаване на една отрицателна вселена/галактика). Той може обаче да създаде невъобразим хаос. Не приемайте тази информация лековерно. Ситуацията е наистина сериозна. Това не е по вина на населението на Земята. Просто това бе планетата със съзнание и тип изявено физическо тяло, която отговаряше в най-голяма степен на техния план. Това не е първият път, в който те се опитват да завладеят вашата планета заедно с човеците в нея и да я използват за своите цели. Това бе много отдавна във вашето последователно летоброене. Тогава те бяха много напреднали в своите технически джаджи, но не разбираха човечеството, което позволи да бъдат отблъснати. За нещастие човечеството използва за тази цел сила и така зарови в психиката си вярата, че силата е единственият начин за отбрана срещу всяко настъпление на представите му за свобода. В определен смисъл, с помощта на това схващане, това ви „ожени” за тях.

Този път те вярват, че предишната им грешка в разбирането на врага няма да се повтори, защото са ви изучили добре. Всяка ваша слабост им е известна и бива експлоатирана за техните цели. Обаче техният фокус бе насочен по-скоро към осигуряване на вашето сътрудничество, вместо към съпротива от ваша страна, докато стана прекалено късно за оказване на съпротива. Те планираха внимателно да ви завладеят, както сетивно, така и физически. В частност, те наблягаха на безопасността за сметка на приключенския риск, освен в рамките на военните парадигми. И така вие имате осигуровки за всички рискови моменти от вашия парцелиран живот. Вие имате заразителната система на платежните чекове, на която да се облегнете, наред с общественото осигуряване. (Забележете, че този термин*/ e изписван с главни букви наред със споменаването на Бог. Даже всемогъщият Дядо Коледа******) е изписван с главни букви).

Бел.прев:

*/  Social Security  (обществено осигуряване) на английски се изписва с главни букви

******) Според вярванията на някои християнски общности, Santa Claus (Дядо Коледа) е всъщност синоним на Satan – сатана.

Вашите герои са все добре платени спортни или кино звезди. Колко приключенски настроени са те? Вашите филмови герои са дрогирани и блудстват открито наред с вашия президент – кинозвезда. Помнете, ако може да бъдете задържани на най-ниското равнище на вашето измерение, не бихте могли да се възползвате от скока в по-горно измерение при смяната на циклите, а вместо това ще слезете на още по-ниско равнище на вибрации. Тяхното намерение е в един такъв момент да отделят душата от тялото. Те нямат никакво намерение да я сложат в друго тяло. При трансформацията на хаоса, който смятат да причинят, те планират да използват енергията й и да я изменят от положителна в отрицателна. Те вярват, че колкото вибрацията е по-ниска, толкова тя е по-близо до мъртвата точка, което я прави по-податлива. Всички тези теории са резултат от опитите за изследване на Творението чрез следване на стъпките му в обратен ред – от външния израз до изначалния творчески импулс.

За щастие планът им съдържа много погрешни изчисления. Те обаче не са достатъчни, за да предотвратят създаването на наистина голям хаос, ако плановете им продължат да се осъществяват. Тук отново се изправяме пред голямата пречка на свободната воля –  ключовият фактор както за създаването на тази ситуация, така и за принуждаването й да се самоунищожи. Този магически ключ е във владение на съзнанието на съществата на тази планета. От тази гледна точка, разглеждането на ситуацията очертава едно наистина мрачно бъдеще.

Ето и гледната точка от другата страна, тази на Творението. Този поглед на нещата е приключенски, опортюнистичен и позитивен. Той се движи не по дълги и точни планове, а в един непостоянен и експанзивен режим. Той изхожда от една творческа позиция, която позволява обогатяване на индивидуалния и колективен опит, за разлика от потискане и разрушение. Спомнете си картината на езерото. На другата страна се налага да контролира вълните отвън навътре, докато НИЕ можем да им причиним големи проблеми в това отношение, като използваме само едно малко камъче, една идея, съдържаща мисъл, фокусирана върху съзидание. В този случай имам две противоположни форми на движение в съвкупното Творение. Сега, като гледате голямата картина, на коя от двете страни бихте заложили?

Това не означава, че откъм нашата страна няма неразрешени проблеми; просто ние притежаваме вродено естествено разширяващо се съзнание, което е в хармония със замисленото житейско преживяване. Макар будното съзнание да изглежда изпаднало в хипнотичен сън, как може един хипнотизиран човек да бъде върнат в съзнание? Нима не става с щракане на пръсти? Трябва ли този сигнал да бъде предварително програмиран? Не задължително! Техният планиран сигнал е внезапното масово осъзнаване на непреодолимия контрол, една емоция, от която те планират с голям ентусиазъм да се захранват. И така, ние се потрудихме да задействаме това осъзнаване бавно и настоятелно, за да не им дадем възможност да разберат поражението, нанесено на планирания от тях сигнал. Помните ли историята със 100-те маймуни? Това е едно бавно и нарастващо разбиране в масовото съзнание, докато една критична бройка (от индивиди) осъзнае новата идея, след което всички я узнават. Отгатнете! Ние обезоръжаваме техния сигнал. Усещате ли настъпващото пробуждане? Вие се надявахте на едно внезапно проникновение, докато ние въвеждахме обратното. Ние планираме собствени изненади. Това е нещо, което доставя истинско удоволствие или кеф, както бихте казали – да бъдеш на печелившата страна и да го знаеш.

Сега е времето да започнем подготовка на стъпката в процеса на едно ново фокусиране за пробуждане съзнанието на жителите на вашата планета. Една нова парадигма на битието! Колко бързо трябва да стане това? Не се напъвайте да отгатвате веднага. Просто вършете своя дял от работата и всичко ще си дойде на мястото, когато трябва. След като веднъж е образувана първата пукнатина в техния план, нещата ще наберат инерция. Само помнете, че ние далеч не сме импотентни. Просто трябва да играем играта според правилата, които гарантират успех. Това не важи за нашите опоненти! Помнете, че Творецът трябва да задържи всички свои фрагменти – даже и тези, които приемаме за опоненти. Той не може да спре да се грижи за всяка част от Своето съвкупно същество.

Обърнете внимание, че в тази информация ние използваме мъжкия род, когато говорим за Твореца. Това е защото творението е присъщо на мъжкия фокус, докато утробата, или способността за задържане на сътвореното от мъжката функция, се счита за женски атрибут. През всичкото време ние изобразяваме мъжкия Творец и майката Земя. Това дава една балансирана цялост на преживяването. Ние бихме предпочели жените на Земята да разберат това и скоро да открият в него своето равновесие.

Нека тези проблясъци на разбиране бъдат наистина благословени, докато вие продължавате да изпълнявате своите задължения в рамките на това чудно събитие. Поддържайте огъня!

№ 24

Информацията (която ви предлагаме) включва възможността чрез основната схема на движението и начина, по който можем да ви помогнем, да насочите вълните на промяната, които ще се разпространят нашироко в масовото съзнание. Помнете, че когато камъчето е хвърлено за първи път, първите вълнички изглеждат твърде незначителни, но в следващите моменти те се разпространяват във все по-големи кръгове. Това се случва, когато водата на езерото е спокойна. Масовото съзнание наистина е хипнотизирано в покой чрез методологията, прилагана от планиралите тази ситуация. Това не включва тези, заети с престрелките на войните, но когато вземем предвид общността на милиардите същества на планетата, трябва да помните, че има много, които не са засегнати от медийната комуникация и нямат представа за цялата тази драма. Следователно повърхността на масовото съзнание остава твърде спокойна. Това е причината, поради която е задължително да постигнем целите си като вмъкнем нашите промени в индивидуалното съзнание на ключови индивиди сега. Бавната и незабележима промяна на мисловните модели във всеки индивид, който осъществи контакт с това знание, са фундаментът на нашия градивен процес. Беседите по радиото,            както и подкрепящата информация в Интернет, оказват влияние с допълнителен нагледен и писмен материал за тези, на които предстои да разберат и смелят по-пълно информацията, предназначена да ги пробуди.

Този модел достига до безброй индивиди, които притежават това в съзнателните и подсъзнателните равнища на своя ум. В този момент от последователно случващи се събития, степента на отхвърляне от страна на съзнателното равнище не е от значение. Информацията е там и тя ще бъде припомнена, когато нещо в новините или в дадено събитие от житейския им опит задейства припомнянето й. Интернетът достига из цялата планета и нарастването на интереса към наличната информация е мяра за жаждата за това знание, както и един малък признак за това, което се случва. Моля отбележете, че ако един от водещите радиопредаването наистина прекъсне участието си, има резервен водещ, готов веднага да се намеси. На доброволците е дадена възможност, но резервите не само чакат, а са вече по местата си. Нашата операция не е небрежно и лошо планирана. На нас бе известно как опозицията е фокусирала енергия за разработването и внедряването на своите планове. Докато ги наблюдавахме, ние имахме готови планове и бе възможно да прекратим усилията им още в по-ранните етапи. Всъщност една игра на шах в голям мащаб се разиграва от много отдавна по вашето летоброене. Сега сме достигнали до последните ходове.

Разбирането на тази основна схема на плана включва това да видите своята роля в задействането на тази фаза, подобно на хвърлянето на първото камъче (в езерото). Това да промениш масовото съзнание на милиарди индивидуални точки на съзнание от страна на малка група от фокусирано групово съзнание е нещо наистина наподобяващо малко камъче. Фокусираният аспект е този, който прави разликата, особено когато този фокус е в хармония с основната цел на Твореца. Когато този фокус започне да обхваща все по-големи групи, камъчето става все по-голямо. Само защото е достигнало до повърхността на езерото на масово съзнание на тези жители на планетата, то все още не е достигнало равнището на повърхността на езерото на съзнанието на Самата планета.

Нивото на съзнание на Земята представлява една изцяло нова игра, която не е била никога изследвана от човечеството в това временно пребиваване, което наричате съвременна вълна на планетарната цивилизация. Тя е била известна и разбрана от това, което може да бъде наречено „свещеническо” равнище много отдавна, но информацията не е била разпространена. Както съществуват така наречените от вас съзнателни същества, преодолели триизмерното съществуване, така също има центрове на съзнание, които изпълняват същата роля на планетарно равнище. Те са напълно наясно с тази ситуация и все още не са оказали своето влияние. Това, което схващате като влияния от страна на самата Земя, са все още само нормални реакции на деформираните въздействия, резултат от крайната злоупотреба с вашата обител. Ако действията в рамките на масовото съзнание не доведат до желаните промени, тогава едно камъче от друг произход ще развълнува това съзнателно езеро и ще настъпи движение на това равнище, което няма да бъде благоприятно за жителите на планетата. За съжаление човешките индивиди са забравили това ниво на съзнателност и по тази причина всички или ще оцелеят, или няма да успеят при тези събития, в зависимост от интуицията си за това къде се намират и какво правят, когато събитията настъпят. Все още е възможно да бъде предотвратена планираната злоупотреба с жителите и планетата без това равнище на външна намеса.

Както виждате, следейки посланията, има многобройни равнища на участие в тази ситуация, а ние едва сме засегнали повърхността на нещата. Не е планирано да ви претоварваме с информация, а само да изведем на преден план това, което ще послужи за по-доброто разбиране на факта, че не сте изоставени, а имате пълна подкрепа, за да се възползвате от възможността да се въздигнете през тези цикли. Не е необходимо цялото човечество да получи тази информация, за да вземе участие в настоящия момент от вашето летоброене. Болшинството даже няма да се замислят за това. Информацията е за тези, които са отворени, за да я приемат и намират успокоение, знаейки че усилията им са признати и подкрепени. Болшинството продължават да изпълняват задълженията си, без да знаят защо и как, но са се възползвали от възможността и продължават да действат, защото имат усещането, че това е, което е „трябвало” да правят. Това наистина е проява на смелост, която няма да остане незабелязана при крайната равносметка на това начинание.

Да бъдат благословени всички, които четат и осмислят тази информация, защото тя е поднесена във фокуса на Любовта в рамките на това, което е Първоизточник на тази възможност, предоставена чрез едно преживяване.

 № 25

Сега, след като започваме да достигаме определено ниво на разбиране на основния формáт, който е фундаментът на съвместния ви фокус в рамките на по-глобалната картина, възможно е да се разпрострем върху повече равнища на информация. Те не са на нивото на физическата дейност, а в по-важната област на използване на творческата мисъл. Доколкото вие сте фокусиран фрагмент от съзнанието на Твореца, сега е време да започнете да изпълнявате предназначението си като разширите приложението на холограмната идея, която е била средството ви за придвижване в триизмерното преживяване.

Това не е процес, който би претоварил вашето съзнание или би предизвикал съпротивата му. Тези понятия са ви известни на по-дълбоки равнища и ще ви се сторят твърде познати, ако се отпуснете и просто следвате текста. Те ще започнат да възбуждат вътрешния процес на припомняне. Вие разбирате, че в рамките на един холограмен процес даден фрагмент от цялото може да изобрази това цяло. Чрез прожектиране на светлина през фрагмента, илюзията за цялото, от което той произхожда, бива възпроизведена и това дава възможност за опознаване природата на цялото. Ако това е така, то вие сте образ на Цялото, от което сте били излъчени. Ако това е вярно, откъде може да се вземе разнообразието, което ви заобикаля отвсякъде? Не трябва ли това да бъде един свят от точни копия? Това би било така, ако Първоизточникът на дублираното цяло е ограничен до един единствен фокус на преживяване.

Ако обаче Цялото на този Първоизточник е многоизмерно и в същността си съдържа потенциала за множество целенасочени фокуси, то всеки излъчен фрагмент се захранва от това безкрайно поле от възможности. Мисълта осигурява подвижността, която позволява на Творението да се изявява. Мисълта притежава възможността да мисли в себе си и върху себе си. Това е друг начин за описание на Свободната воля. Така тези добавени равнища на дейност позволяват съществуването на безкрайно разнообразие.

Ако това е така, защо всеки фрагмент не е напълно различен? Вие сте били създадени по образ и подобие на това, което ви е излъчило в съществуванието. Тук можем да видим закона за привличането на това, което е подобно и все пак различно. Ако този закон го нямаше, нямаше да има обмен на мисъл и Творението би било просто едно безкрайно поле от несвързано разнообразие. Тук се намесва това, което наричате интелигентност, което не е нищо повече от мисълта, която мисли в себе си и наблюдава как се самонаблюдава – една спираловидна дейност. Фокусираната мисъл „измисля” себе си като външен израз. Това е едно забавяне на скоростта на вибриране на разширената мисъл до най-ниското равнище, на което тя може да съдържа целенасоченото си намерение. В този момент изявената мисъл не може повече да възприеме своя Първоизточник. Тя е в състояние на мислещо съзнание, което вече може да възприеме себе си и своята заобикаляща среда. Казано по вашему, тя повече не може ясно да си спомни природата на своя Първоизточник и го забравя. Тъй като това е излъчена мисъл, тя трябва да поддържа своята връзка, за да остане в изявен вид. В тази връзка се крие потенциалът на фрагмента да фокусира целенасочено собствения си мисловен процес в обратна посока чрез потока на тази свързваща енергия, след което да започне да си „припомня” кой е, което става отново като мисли във и върху себе си.

Тъй като холограмната проекция е един процес на насочено навън движение на мисълта, естествената склонност е това движение навън да бъде продължено чрез използването в този сценарий на сетивните средства за мислене (наблюдение). Всъщност ние можем да изпишем томове върху началната история на тази планета и историята на жителите й, но това ще ни отведе далеч, встрани от целта на това послание. Целта е да ви помогнем да си дадете сметка, че мисълта, която мисли във и върху себе си, е нещо напълно естествено за вас, защото вие сте точно това. Въз основа на свой избор вие създавате различни преживявания. Чрез мисълта си и личния си избор, всеки от вас преживява съвместните ситуации различно. Това е естественият поток на Съзиданието вътре в Себе си.

Това изглежда идеалистично, когато вземем предвид заобикалящата ви ситуация. Когато много човешки същества (продължения на мисълта от фокуси, принадлежащи на по-висши измерения) преживяват взаимодействия помежду си, разгръщат се комбинирани мисловни модели. Тези мисловни модели в движение са нещо като вашия процес на дишане. Те се разширяват до определен момент и след това се отпускат и свиват, като достигат състояние на покой. Въвлечени в този процес, вие изпитвате положителни и отрицателни полярности, или поне така сте ги нарекли. Това е един бавен спираловиден процес, точно както вашият процес на дишане е бил замислен да ви помогне в един бавен спирален процес.

Ако това са параметрите на житейското преживяване, то вие може да започнете да схващате, че фазата „свиване-отпускане” в този момент от живота на планетата не е в нормален режим. Всъщност тя е силно деформирана. Вашата замислена свобода на мисловен избор е била нарушена. Става въпрос за слоеве от мисловна деформация, които изпитват контракции и са подминали периодите на покой, който при нормални условия позволява завръщане към режима на експанзия. Надяваме се, че сега може да наложите това си разбиране върху преживяването на планетата като цяло. Тогава ще видите, че за да може порочният план да постигне целите на планирания хаос, което ще е техният шанс да причинят промяна в полярността, те трябва да позволят достигането до точката на покой. Техният идеал е да постигнат това, като надделеят над по-голямата част от будното съзнание на тази планета в лицето на болшинството от жителите й. Това трябва да бъде съчетано с края или прехода на един голям Съзидателен цикъл в тази Галактика. Техният график и методология съдържат най-голямата им слабост. Защото контракцията на съзнанието отвън Вселенската норма, поставено в момент на покой, създава възможност за ответна експанзия от огромен мащаб. Внимателно поставени задействащи механизми в същото това съзнание в състояние на контракция могат да гарантират тази експанзия. Добре дошли на печелившата страна! Фокусирайте се и се изявявайте! Наистина!

(следва)