Наръчник на собственика на човешко тяло – Глава 1. Тяло-Дух

© 2019 Превод АТИ

от  Арн „Зингдад” Алингъм

Представете си хаоса, ако всеки човек на Земята изведнъж получи чисто ново превозно средство… може би летяща кола… но без нито една инструкция за това как да я управлява и как да се грижи за нея.

Представете си, че няма друг начин да „се оправите”, освен да се качите в своята въздушна кола и по пътя на опита и грешките да откриете правилния път.

И за да усложним още повече нещата, представете си, че „експерти” са издали объркващи и противоречиви становища за боравене с тези въздушни коли. Представете си, че според тези експерти всички въздушни коли са еднакви и изискват еднакъв подход, докато в действителност всяко превоздно средство е уникално и има свои индивидуални потребности. Представете си, че „експертите” даже не са забелязали, че всички въздушни коли, в това число и техните собствени, са били разработени специално за своя собственик! Представете си, че те не са успели даже да забележат, че всяка една кола притежава телепатичната способност да разчита ума на своя собственик и да отговаря най-добре според възможностите си на неговите най-съкровени желания.

Представете си всичко това и ще започнете да разбирате объркващия хаос, в който живеем като „собственици” на своите човешки тела. Защото ситуацията е точно такава!

И така, най-накрая разполагаме с помощ. Аз реших да напиша един Наръчник на собственика на човешко тяло. Разбира се, този наръчник е за моето тяло, не за вашето. Той не може да бъде и за вашето, защото както вече споменах, всяко едно тяло е уникално. След като казвам това обаче, аз съм 100% убеден, че вие ще намерите в този наръчник много неща, които са релевантни и за вашата ситуация. И най-важното е, че аз ще споделя как може да откриете подробностите, валидни точно за вашия наръчник. Не че след това ще трябва да напишете една книга… но тогава вие ще бъдете в такива интимни отношения със своето тяло, че ще може винаги да откривате какво му е нужно, за да постигне то възможно най-бързо оптимално здраве и жизненост.

Подгответе се за силна изненада и даже за шок, защото ще откриете какво се намира „под капака”на човешкото тяло и как то работи в действителност. Както ще видите, нищо от това не е разбрано нито от науката, нито от конвенционалната мъдрост!

Както и преди, аз ще публикувам тази книга успоредно с написването й, глава по глава, тук на моя уебсайт. Когато книгата е завършена, тя ще бъде изчетена за грешки, редактирана, преработена и след това публикувана в електронен и в книжен формати. Така че моля ви да приемете, че в дадената тук версия са възможни малки грешки. Насладете й се обаче, тъй като тя е безплатна. И моля, чувствайте се свободно да оставите свои коментари, въпроси, мисли и предложения!

*           *           *

Налични глави 

Глава 1. Тяло-Дух

Глава 2. Представям ви Ллуларт

Глава 3. Промяна в баланса

Глава 4. Енергийният баланс (Част 1 – Лепкавата история на захарта)

*           *           *

Глава 1.  Тяло – Дух

Някога замисляли ли сте се с почуда за интелигентността на своето тяло? Аз определено съм го правил. Даже като дете ме е поразявало чудото на това, че моето тяло просто знаеше как да извършва всички тези удивителни неща. И колкото повече израствах, колкото повече научавах за тялото, толкова повече се удивлявах. В началото мислех за човешкото тяло като за едно наистина забележително постижение на биологичното инженерство… като за една доста умна машина. Като една лека кола… само че органична и много, много по-сложна. После, когато вниманието ми се задълбочи, разбрах, че не мога повече да мисля за тялото по този начин. Осъзнах, че имам работа с нещо много повече от една умна, органична машина. Разбрах, че всяко от нашите тела реагира на нашите мисли и вярвания/убеждения. Че тялото ми притежава съзнание и то не като функция на моето съзнание. По-скоро моето тяло притежава свое собствено съзнание, независимо от моето. Ако човек си помисли за това, което медицината нарича психосоматични заболявания, тогава си дава сметка, че всъщност тялото ще отслабне физически и ще се разболее, ако поддържаме в ума си отрицателни и разрушителни мисловни навици. Обратното също е вярно: Ако можеш да правиш нещо, което вярваш, че ще ти се отрази добре, има голяма вероятност това да се окаже така. В медицината наричат това плацебо ефект. Макар че медицината признава тези две страни на една и съща монета, моето мнение е, че все още даже не сме започнали да разбираме колко вярно е това, че тялото директно, съзнателно, интелигентно отразява нашите избори и убеждения/вярвания обратно към нас.

Аз мога да ви дам безкрайна поредица от примери за това от реинтеграцията на моите клиенти. Повечето от тях идват, за да търсят помощ за някакъв психо-духовен проблем. Доста често, когато ги разпитвам, те съобщават за някакво физическо заболяване, което не са свързвали с тази своя вътрешна борба.  

Като пример, една от моите клиентки (нека я наречем Джоан) се чувстваше духовно блокирана. Джоан мислеше, че е постигнала значително духовно развитие и промяна като млада, но през последните няколко години бе блокирала и не бе в състояние да открие сама своя път напред. Джоан нямаше намерение да ми каже, преди да я попитам, че също така страдаше от болки в ставите и от трудна подвижност. Когато я попитах, тя каза, че е дошла при мен по духовни проблеми, а за ставите смята да посети натуропат. Това, разбира се, е чудесно, ако не отчетем факта, че нейното тяло директно отразяваше обратно към нея състоянието на ума й.

Ако трябва да направим нещо повече от временно облекчаване на страданието, ако трябва действително да излекуваме тялото, то трябва първо да излекуваме психиката. Или поне аз силно вярвам, че това е така! Тази вяра се засилва все повече и повече от личните ми преживявания и от опита ми с клиенти като Джоан, която, след редица сеанси, започна да вижда светлината в себе си… и откри своя път през собствените си психични блокажи, и тялото й започна да отразява това обратно към нея. В един момент тя се оказа „по чудо” отново лесно подвижна.

Сега, аз не твърдя, че мога да излекувам всяко тяло с моята практика за реинтегриране на Душата. Това, което твърдя, е, че мога да осъществя едно успешно духовно лечение. Аз работя изключително с вътрешния мир от вярвания, избори и преживявания на своите клиенти. Ние можем да погледнем в техните преживявания в минали животи и да видим някои много твърдо установени обети, които те са дали и които сега ограничават тяхното развитие. Можем да ги накараме да се откажат от такъв обет и да го заменим с нещо доста по-освобождаващо, радостно и изпълнено с любов. И може би, в резултат на това, клиентът осъзнава как определена част от неговото Аз (онзи друг „минал живот”) се завръща обратно в него. Това е нещо, което се случва по време на реинтегрирането на Душата. Защо тогава срещаме толкова често едно физическо заболяване, което идеално съответства на съществуващото духовно заболяване? И как става така, че физическото заболяване изглежда изчезва или по същото време, или малко след психическото, без каквато и да е конкретна физическа интервенция?

Преди да започнем да търсим отговори на тези въпроси, бих искал да споделя още два случая на излекуване, които демонстрират същата връзка между тялото и ума. 

Друг от моите клиенти (ще го наречем Лари), бе сдържал дълго своя гняв по повод случаи в миналото, когато е бил третиран зле. Той бе имал много трудно детство и когато е бил дете, с него са се отнасяли изключително лошо. Това са обстоятелства, които биха нанесли всекиму дълбоки душевни рани и Лари не правеше изключение. Така като възрастен, Лари се оказа неспособен да забрави тези несправедливости от миналото, независимо колко се опитваше да ги загърби и изчисти от ума си. И ето че в един момент Лари се озова при мен. В първия ни разговор той ми разказа своята история – колко несправедливи са били всички в живота му и как за него те са „мръсници и боклуци”. Лари се чувстваше като жертва и бе гневен, обиден и много, много блокиран.

Когато запитах Лари за физическото му състоание, той почти се стресна. Отне му известно време да признае, че има твърде лоша констипация. Отне му още повече време да обясни, че това е било наистина много, много голям проблем през целия му живот. Лари ми каза, че е търсил помощ от редица лекари и хора практикуващи алтернативни лечебни методи, но без резултат. Предлаганите лечения бяха водили в най-добрия случай до малко, временно облекчение. Основният проблем бе останал напълно неизвестен.

И така, двамата с Лари започнахме съвместна работа и, доста неохотно, той започна да вижда, че коренът на душевната му болка бе в придържането към емоции, които му вредяха. Тук няма да правя опит да споделя подробностите от много часове проведени срещи, но мога да кажа, че Лари успя да преживее отново своите най-болезнени преживявания като дете, след което започна да ги преосмисля. Вместо просто да се придържа към тях и да обвинява всички останали, Лари започна емоционално да ги „преработва”. Това естествено го доведе до редица емоционални проникновения. Той видя своята история от една по-широка перспектива и даже успя да открие в себе си състрадание и разбиране към тези, които се бяха отнесли зле с него. След като им прости, Лари осъзна, че през всичкото време е бил разгневен най-много на себе си, за това, че се бе поставил в такава позиция. След това той си даде сметка, че е бил гневен на Бог за това, че преди всичко е разрешил проявата на такава несправедливост. Така ние успяхме да преосмислим тези негови чувства и в крайна сметка да постигнем едно изпълнено с любов опрощение на неговия Аз… от егото на малкото момче, до Аз-а на възрастния мъж, до Бог и Единството на Всичко. Ние наистина преосмислихме големите проблеми, към които Лари се бе придължал през всички свои животи. И, разбира се, след като Лари се освободи от всички тези „боклуци”, червата му започнаха да се раздвижват. Лари не дойде при мен заради своята констипация, но лечението на психиката му позволи на неговото тяло да открие само своя здравословен баланс.

И така, аз наблюдавам това отново и отново: тялото на Лари, твоето тяло, моето тяло и всяко друго тяло непрекъснато се стреми към най-пълноценния израз на своята здравословна жизненост. Ако спрем да се придържаме към блокиращите ни и вредни мисловни навици, тялото ни се освобождава, за да търси своята най-добра реализация. Но как става това? Откъде идва интелигентността на тялото? И как става така, че то знае как да отрази перфектно нашите психо-духовни травми и как да открие път за своето идеално лечение?

Още един пример, преди да отговорим на това…

Питър (очевидно не неговото истинско име) бе друг клиент с редовни проблеми свързани с краката. Отново: това не бе причината да потърси моята помощ, но докато дискутирахме неговите проблеми, стана въпрос и за физическото му страдание, в т.ч. и за факта, че в последно време той страдаше непрекъснато от гръдни инфекции. Краката са свързани с подвижността. От опит зная, че проблеми с краката доста често означават финансови проблеми. Ако се чувствате ограничени поради недостиг на ресурси, това се пренася върху усещането за ограничена енергийна мобилност. Не можете да правите това, което желаете, защото вярвате, че не може да си го позволите. Ако мисълта ви е заета с такова убеждение прекалено дълго, твърде вероятно е да се появят проблеми, свързани с краката ви. Така бе и с този мой клиент: не че той изпитваше сериозни финансови затруднения, но той бе обзет от идеята, че трябвя да печели много повече, отколкото успяваше в момента. Също така, тази идея бе в конфликт с друга идея – че би трябвало повече да следва сърцето си по отношение на това, с което най-силно искаше да се занимава. От една страна, той можеше да отделя повече време на работата си, която не харесваше особено, но която можеше да му донесе повече пари, докато от друга страна, това му пречеше да се занимава с благотворителната дейност, която силно го влечеше, но не му носеше никакви финансови облаги.

И така, според мен неговото тяло отразяваше убеждението му, че не изкарва достатъчно пари с болки в краката и също така отразяваше убеждението му, че не следва достатъчно поривите на сърцето си с проблеми в гърдите.

Интересното при Питър бе това, че всъщност не бе необходимо да прави нещо много по-различно, за да се излекува. Всичко, от което се нуждаеше, бе, да осъзнае по-добре своята ситуация. След като изяснихме неговите проблеми и как той сам създаваше болките си благодарение на своите убеждения, той просто направи своя избор: Да обикне и оцени по достойнство своята работа, като средство за печелене на достатъчно пари, като в свободното си от работа време прави това, което обича да прави. Той избра да осъзнае, че може да се отнесе с повече любов и разбиране към хората, с които взаимодействаше на работното си място, както и избра да оценява повече чудесната благотворителна дейност, която извършваше през свободното си време.

В крайна сметка, любовта и приемането на себе си му донесе едно чувство на вътрешен мир, относно житейската му ситуация. И „като по чудо”, скоро след това физическите му проблеми започнаха да изчезват. Няколко месеца по-късно Питър ми се обади, за да ми съобщи, че е намерил идеално решение на проблемите си. След като бе приел с любов и разбиране своята ситуация, той бе намерил и начин да превърне работата си на доброволец в свое професионално занимание. Той се бе възползвал от отворила се възможност да намери постоянна работа в доброволческа организация, чието заплащане напълно го удовлетворяваше. И, разбира се, краката и гърдите му вече се чувстваха прекрасно!

Това, което искам да подчертая с горните примери, не е, че можем да излекуваме тялото си като преди това излекуваме своята психика (макар това да е определено вярно). Искам да подчертая, че когато забележим, че тялото ни показва нашите психо-духовни проблеми по тези категорични и очевидни начини, то ние трябва да започнем да си задаваме въпроса как това е възможно?

Как е възможно една „биологична машина”, независимо колко е сложна, да може да прави това? Горивото във вашата лека кола не престава да циркулира в тръбопроводите, ако вярвате, че животът ви се изнизва прекалено бързо. Охладителната течност в радиатора не прегрява, ако мислите ви станат прекалено „разгорещени”. Тогава как нашият „биологичен костюм” успява да прави това? И как изведнъж започва да се излекува, ако променим вярванията и убежденията си относно себе си?

Категорично тялото ни е една изключително сложна машина. Ако обаче това е всичко, тези неща не биха могли да се случват. И ето моето убеждение: Трябва да има също така един много умен, много компетентен „някой”, който да осигурява тази удивителна машина да работи точно така, както трябва … и също така да се поврежда точно така, както би трябвало!

Преди години, когато за първи път осъзнах това, аз разбрах, че имам нужда да се обърна към този „някой”, който управлява моето тяло. Знаех, че трябва да установя по-близък контакт с това същество, за да съм сигурен, че тялото ми се приближава повече към своето най-радостно, изпълнено с любов, оптимално състояние.

И така, вече няколко години, аз разговарям с това същество, което наричам мое „Тяло-Дух”. Научих много от своето Тяло-Дух и в резултат добих доста по-ясна представа за него, за моето тяло, и в крайна сметка за самия себе си.  

И сега изпитвам желание да споделя част от своите открития с вас. Много бих искал да ви помогна да разберете и даже да се срещнете и разговаряте със собственото си Тяло-Дух. Ще се чувствам щастлив, ако може да ангажирате в разговор своето Тяло-Дух и да установите изпълнени с любов взаимоотношения с това същество, както и с физическото си тяло. И така, аз ще споделя с вас някои задълбочени разговори с моето Тяло-Дух. Във формата, позната ви от Документите на възнесението, аз ще записвам своите разговори, за да ги споделя с вас. Вярвам, че много от това, което е вярно за моите взаимоотношения с моето тяло, ще важи и за вас. Най-важното в случая е да възприемете самата идея и да се вдъхновите достатъчно, за да установите контакт със своето Тяло-Дух и да откриете една нова, основана на взаимно доверие и любов връзка.

Ако сте готови на една променяща живота ви смяна на парадигмата относно начина, по който възприемате тялото си и своята връзка с него, тогава това е книгата, от която имате нужда!