Основатели на Слънчева стража с Уилям Томпкинс – Дейвид Уилкок и Кори Гууд – 75-ти епизод, 25-ти октомври, 2016 г.

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Тук сме двамата с Кори Гууд.

В този епизод ще погледнем още по-надълбоко в Тайната космическа програма, с помощта на удивителните разкрития на Уилям Томпкинс, нашия 94-годишен аерокосмически инженер, който е определено един от основателите на самата програма Слънчева стража, която той е кръстил с това кодово наименование и в която по-късно е работил Кори Гууд.

В това първо интервю, което ще ви покажем, Томпкинс се впуска в подробности относно един от проектите на космически кораби, върху които е работил за ВМС.

* * * * * *

ВОННОМОРСКА ГАЛАКТИЧЕСКА БОЙНА ГРУПА

Уилям Томпкинс: И така, ние говорихме преди за различните разновидности (космически кораби). Това е един дълъг два километра носач на космически кораби, който има в известна степен аеродинамична форма.  

image001image002И в едно от големите заседания по обсъждане дизайна на летателните апарати, един от менажерите каза: „Чакай малко, Бил*), там има вакуум. Не е нужно да го правиш заострен отпред. Той няма да си пробива път през атмосфера.”

*) В английския език Бил е обичайна съкратена форма на Уилям. – Бел. прев.

Тогава аз му казах: „Това е вярно, но електромагнитната защитна система, която все още не знаем как да назовем, може да бъде, но може и да не бъде в състояние да издържи на всички различни видове кораби или оръжия, които могат да бъдат използвани срещу нас. Също така, при определени условия, ние всъщност може да се наложи да действаме в атмосферата на дадена планета.”  Както и да е, справихме се с това.

Сега, ако може да си представите тази част тук долу (Бил посочва долната централна част на кораба) … Аз ще разменя тези чертежи и вие ще видите  долната част на корпуса.

image003image004Това, което виждате тук, са различни класове бойни самолети, които се завръщат в кораба-майка, или в самолетоносача, който има контролирани чрез вакуум входни секции … Всъщност те са предназначени да се отварят надолу,  така че да стават за кацане.

Никой не управлява ръчно тези ескадрили. Всичко става автоматично, така че не може да има удари в стените или нещо подобно.

Тези странични люкове могат да се отварят много бързо. Тогава люкът се превръща в нещо като платформа за кацане. Това отговаря на въпроса как се справяме с големите пространства вътре в самолетоносачите, когато изпълняваме отделни мисии.

Така че това, което направихме, бе, като използвахме същите концепции на дизайна, разглеждахме бойните операции на ВМС. Изследвахме комуникационните бойни операции. Всъщност предложихме стотици разновидности на бойни операции, които нашият мозъчен тръст препоръча на ВМС.

И един адмирал, когато видя тази първа илюстрация, заяви, че самата форма ще ги изплаши и прогони. Те ще го обърнат на бяг, защото  това е една доста внушителна конфигурация.

Някои от останалите не са толкова добри и всъщност някои от тях са правоъгълни, в зависимост от военните операции, които трябваше да изпълняват.

* * * * * *

ДУ: Това е една доста подробна техническа диаграма. И това е само едно от разнообразните неща,  които показва този човек, който няма никакъв финансов интерес да го прави. Книгата му не се продаде много добре. Той просто живее от постоянен доход. В същото време тази степен на точност не изглежда да идва от човек, който се опитва да съчини някаква история.

Така че съм любопитен колко подобно изглежда това на видяното от теб?

Кори Гууд: Това бе най-вероятно един от моделите, който впоследствие бе допълнително усъвършенстван. Възможно е обаче там да има кораб като този, който да не съм видял. Не съм виждал всички наши кораби там.

Това изглеждаше много подобно на по-дългите клиновидни кораби, които съм виждал, които имаха секции, отварящи се в горната част, почти като тези на корабите на ВМС в океана.

image005Те също така имаха стелт ръбове. Периферията им бе оформена много подобно на стелт корабите.

ДУ: Нещо, което привлече погледа ми, бе този разговор с началника по повод на дизайна: „Не трябва да се тревожите за аеродинамиката, защото той няма да преминава през атмосфера.”

В същото време аз си мисля за всичкия този товар, който трябва да бъде придвижен в космоса. Съществува инерция, както и електромагнитни полета. Така че мислиш ли, че част от причината всичко да има аеродинамична форма е, че самата вакуумна енергия в космоса оказва някакво съпротивление, което трябва да бъде преодолявано, когато корабът се движи?

ДУ: Не всички кораби имат аеродинамична форма.

ДУ: О, о кей.

image006КГ: Колкото до придвижването през заредени частици и всичко останало в космоса, за това са предназначени материалът на външната обвивка на кораба и елетромагнитното екраниране.

ДУ: Обаче в случай като този, за тази конкретна бойна мисия, ако корабът ще преминава и през атмосферата на някоя планета, ще е добре да притежава някои аеродинамични свойства.

КГ: Правилно. Корабите, които летят в нашата атмосфера и извън нея, обикновено имат някаква аеродинамика, макар че със системите за задвижване, които притежават, те всъщност не пътуват през самата атмосфера. Те се намират в нещо като сфера, която се придвижва.

ДУ: Има ли причина стелт технологията да е свързана с тези различни плоски панели, които са поставени под различни ъгли? За какво става дума тук?

КГ: Те отразяват радари, лидари*), различни вълни, които са отдалечени от получателя на отразените вълни. Така че ако излъчиш сигнал и той срещне плоска повърхност, която е наклонена, той се завръща и ти получаваш информация от тази отразена вълна.

*) Лидар – система за засичане на обекти, която работи на принципа на радара, но използва лазерен лъч. – Бел. прев.

Ако имаш остри ъгли, тогава много малка част от тази вълна ще се отрази и върне обратно. Останалата част ще бъде подтисната и вълните ще се отразят, но няма да достигнат до детектора.

ДУ: Моят свидетел Пит Питърсън разказа, че когато стелт технологията е била използвана в първата война в Персийския залив, тя всъщност е съществувала от 20 години и е била станала вече твърде остаряла и почти безполезна. Тук Томпкинс прави нещо в 1950-те, което изглежда като стелт.

КГ: Да.

ДУ: Така че това е дяволски интересно.

КГ: Стелт има дълга история.

ДУ: Наистина?

КГ: Точно така. Стелт технологията бе разработена скоро след откриването на радара.

ДУ: Уха! Забелязах във втората схема, която той показа, тези много, много големи врати, или люкове, както той ги  нарича, които се отварят в страничната част на кораба, където влизат множество малки триъгълни кораби. Ти какво си помисли, когато видя тази част на илюстрацията?

КГ: Колкото до отварянето на вратите, виждал съм елеватори, които повдигат корабите и ги придвижват. Ако обаче имаш врати, които се отварят навън, това може да доведе до много логистични проблеми по време на бой, или ако пътуваш с висока скорост. Така че обикновено вратите се отварят с приплъзване нагоре и надолу, без да изскачат навън.

ДУ: Разбирам.

КГ: Ако обаче целта е била различна, бих могъл да разбера защо са използвали такъв дизайн.

ДУ: Какво ще кажеш за формата на тези кораби, които влизат в кораба–майка?

КГ: Да, това ми е много познато. И фактът, че той спомена тези по-нови кораби или носачи, които наистина возят дронове. Там има хора в големи помещения, които седят в дълги редици и управляват дронове, като всеки контролира определен брой дронове.

ДУ: Наистина?

КГ: Да, малки съзвездия от дронове.

ДУ: Тогава какво би било предназначението на този огромен кораб, който той е проектирал? Дали той е предназначен за нападение, или да поддръжка?

КГ: Той би могъл да изпълнява и двете функции, но обикновено тези кораби са проектирани за нападение срещу врага.

ДУ: Дали Тайната космическа програма има някаква склонност да провежда нападателни действия спрямо цивилизации, които те считат, че могат да победят и завоюват? И има ли също … Или действията им са предимно отбранителни и те наблюдават, и биват нападани?

КГ: Ами, зависи кой е командващият. Тези хора изпълняват заповеди. Така че ако проблемът е свързан с атакуването на други видове същества, те ще трябва да изпълняват това, което им заповядат.

ДУ: В случая на филм като „Аватар”, ние имаме ясен пример за нашия военнопромишлен комплекс, в това, което изглежда като бъдеще. Те са разработили космическа програма, отиват на друга планета, чиито жители са високи и имат синя кожа, но там имаше нещо, което те наистина желаеха, и това бе този унобтаниум.

Мислиш ли, че филмът „Аватар” описва нещо, което се случва в действителност? Има ли случаи на нападение на планети заради техните материали?

КГ: Зная, че определени части на Междупланетния корпоративен конгломерат, особено Тъмната флотилия, изпълняват завоевателни мисии. И те правят това редом с Рептилите.

ДУ: Аз също така си спомням, когато Пит Питърсън ми каза, че много от корабите, които виждаме в „Аватар”, са идентични с тези, които той действително е виждал и на които е работил. Чудя се дали когато видя филма, някои от тях ти изглеждаха познати.

КГ: Не съм виждал много кораби, които летят в атмосфера.

ДУ: Ах.

КГ: Всички тези кораби там бяха направени, за да летят в някакъв вид плътна атмосфера. Корабите, който съм виждал, не бяха построени да действат в атмосфера.

ДУ: Добре. Ако говорим за Джеймс Камерън, става дума не само за „Аватар, но той има също така и „Бездната”, където описва извънземни под повърхността на океана. А ето го и Уилям Томпкинс, с едно много интересно описание на подводни бази. Нека видим какво казва той.

* * * * * *

ПОДВОДНИ БАЗИ

Томпкинс: Бях назначен в Дженеръл Дайнамикс за изпълнението на една програма на ВМС. И тази програма бе свързана с откриване на германски подводници – военна програма срещу подводници.

Интересното в тази програма бе, че ВМС избраха патрулните бомбардировачи  Lockheed P-3, които да откриват германските кораби и подводници.

image007Lockheed P-3 патрулен бомбардировач.

image008Германска подводница

Това става през Студената война, така че имаме приблизително 15 други страни на НАТО, които използваха същите самолети, същата електроника, същите проследяващи и комуникационни системи – всички разработени в САЩ. 

Също така САЩ притежаваха 120 от тези самолети, като останалите страни на НАТО имаха още 60, всички търсещи германски (и/или руски) подводници.

Това обаче не бяха всичките бройки. По-скоро ние имахме 2,000 от тях, докато другите страни на НАТО имаха още 800. И запомнете, че тогава имаше само 11 съветски подводници. Имаше много, които изпълняваха учебни операции, но те не бяха тактически.

И така, ние имахме 2,800 Р-3 самолета, които летяха около планетата 24 часа в денонощието в търсене на подводници.

Е, в крайна сметка и това не бе точно нещото, което правехме в програмата, която бе насочена за борба с подводници. Имаше нещо, предназначено за борба с „неидентифицирани извънземни”.

И това бе второто по размер количество военни пари, отделено за една програма на планетата. Беше мирно време, но също така и нещо като условия на война. Ние имахме всички тези самолети във въздуха и се появи нужда от една група, която аз ръководех и която работеше за Дейта Графикс, което е подразделение на Дженеръл Дайнамикс. По-късно работих в корпоративния офис, в червения екип, на корпоративно ниво.

И когато погледнем мащабите на тази програма, персоналът, който трябва да бъде обучен, за да пилотира тези самолети, непрекъснатото осъвременяване на системите за наблюдение, сателитните програми за подводно наблюдение, които трябваше да бъдат монтирани на тези самолети, всичко това става абсолютно нереално.

Това, което правехме в действителност, бе, издирване на извънземни съдове в океана и в големите езера, и на техни бази на дъното на океана.

Хората не си дават сметка колко много пари, колко много време и колко много хора бяха ангажирани в тези програми.

И вие какво правите? Вие търсите извънземни. Разбирате ли какво казваме? Искам да кажа, че вие търсите извънземни съдове и бази. Вашите ВМС го правят.

* * * * * *

ДУ: Е, първото нещо, което ми прави впечатление в откъса, който току-що видяхме, е мащабът на тази класифицирана военна операция, която се опитва да установи кой се намира на нашата планета, къде са те, каква е тяхната инфраструктура, какъв е дневният им ред.

Това предполага огромни усилия. Така че какво мислиш по този въпрос?

КГ: Чувал съм за операции, подобна на тези, за които той говори, за флотилии, които претърсват океана за подводни бази, и също така, предполагам, за неидентифицирани подводни обекти.

От това, което съм разбрал, много малко хора от тази флотилия биха знаели точно какво търсят. Всеки би изпълнявал своите нормални задачи. Всички ще знаят, че това е една обикновена операция или учение. Много малко хора от разузнаването на флота обаче ще знаят точно какво се случва.

ДУ: Имаме 2,800 Р-3 във въздуха непрекъснато – това очевидно става преди ерата на точните геостационарни спътници.

КГ: Точно така.

ДУ: Ние тук говорим за една огромна, мощна операция. Колко дълго мислиш, че е продължило всичко това?

КГ: Докато са се сдобили с достатъчно мощни сонари, които да проникнат до най-дълбоките части на океана, и докато сме имали нужното спътниково покритие. Те имаха някакви групи от самолети и съдове на ВМС, които претърсваха океана и търсеха извънземни.

ДУ: Мислиш ли, че в даден момент е можело да има изкушение да обявят на всеослушание: „Хей, ние сме наясно с присъствието на извънземни. Правим най-доброто, което можем. Сега ние изследваме проблема.” Или е било наистина важно всичко това да остане в тайна, за да бъде избегната някакъв вид паника?

КГ: Най-общо казано, ВМС … искам да кажа, има поговорка „Голямата уста потопява кораби”. Поначало информацията е силно раздробена, но това не е много след Втората световна война, така че всички са имали различна нагласа от нашата днес.

Ако правителството ти бе наредило да вкараш запалена цигара в ухото си, ти би казал: „Да, господине. Дайте ми още една.” Просто хората бяха програмирани по този начин. 

ДУ: Томпкинс също така разказва за друго нещо, което съвпада с казаното от теб, и това е, че всъщност е имало подводни бази, които те са виждали. Би ли ни разказал какво знаеш за съществуването на тези бази, къде са те, как изглеждат, кой е в тях и т.н., и т.н.? Има ли различни видове под водата, или под морското дъно?

КГ: Да, има различни видове, които са под водата. Чел съм даже за големи подводни бази, които са мобилни и се движат по дъното на океана, и извършват някакъв вид изследвания на земната кора или изследват материала, над който минават. И ако откриваха местонахождението на такива бази, имаше кораби, които проследяваха движенията им.

ДУ: Преди да заснемем този сегмент, ние разглеждахме нещо на Интернет. Нека сега погледнем това отново … Това е кадър от видео, което показва нещо подобно на споменатото от Томпкинс – широк около пет километра, кръгъл обект, който оставя определена следа по океанското дъно.

image009image010Кадри от видео на възможен подводен извънземен изследователски кораб.

Мислиш ли, че това е пример за един от тези кораби?

КГ: Много е възможно. Искам да кажа, че един широк 5 км. обект не може да бъде преместван по такъв необичаен начин по океанското дъно от подводно течение.

ДУ: Тогава какво би правил в такъв случай? Каква е целта?

КГ: От това, което ми бе казано, това са нещо като бази, но също така лаборатории. Те са обикаляли и вземали проби от земната кора, откривали са какво се намира на различни дълбочини под повърхността, под дъното на океана.

ДУ: Защо някой би поискал да притежава подводна база при съществуването на тези множество каверни в Земята, когато просто биха могли да ползват някоя от тях?

КГ: Има различни области под повърхността на Земята, които принадлежат на различни групи, които претендират за тях като своя територия. Също така, под океана … Има множество същества, които идват тук и които не се интересуват от нас, нито от животните, които летят наоколо или се разхождат по повърхността. Те се интересуват само от формите на живот в океаните и от самия океан. Те гледат на океана като на форма на живот. Много от тях са водни същества.

ДУ: За какво мислиш, че става дума, когато Джеймс Камерън направи филма „Бездната”? Изглежда, че този филм предава една съвсем конкретна идея. Ние също така имаме основание да вярваме, че някои от другите му филми съдържат елементи на разкритие, като „Аватар”. За какво мислиш, че филмът „Бездната” е искал да подготви хората?

КГ: Най-вероятно това са били групи от военнопромишления комплекс, които са започнали да посяват семена в съзнанието ни – нещо, което те са правили чрез филми и телевизионни програми от много отдавна.

ДУ: Да. В това определено има смисъл, защото това са продължителните усилия на вече четири поколения, които ни подготвят за приемане на истината.

КГ: И както ти вече писа, когато хакнаха Сони, бе доказано че DARPA*) и тези други групи са предавали идеи за филми и телевизионни предавания.

*) Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – агенция на Министерството на отбраната на САЩ, която отговаря за разработването на нови технологии за военни цели. – Бел. прев.

ДУ: Точно така. Е, имаме за вас още един вълнуващ епизод от интервюто с Томпкинс. Този път той описва своите лични преживявания с едно от най-скандалните и легендарни събития в НЛО историята – малко известно доскоро, по-малко известно от Розуел, но възникнало няколко години по-рано от Розуел.

Става въпрос за Битката на Лос Анжелис. Нека го чуем сега.

* * * * * *

БИТКАТА НА ЛОС АНЖЕЛИС

Томпкинс: Февруари 1942 г. Живеехме в много голямо жилище, превърнато в четири апартамента – два на горния етаж и два долу.

image011Имахме една чудесна огромна тераса, която обикаляше цялата сграда. Намирахме се на четири преки разстояние от океана. Не можехме да виждаме океана, защото се намирахме ниско и дърветата пречеха на гледката.

Двамата с брат ми лежахме на пода, слушахме радиото и разглеждахме някакви списания, когато баща ми каза: „Елате бързо на терасата. Излезте веднага, СЕГА!” Ние станахме и излязохме на задната част на терасата.

Точно над хоризонта, очертан от дървета, сгради и всичко останало, се намираше тази точка, една бяла точка. Трябваше да е някакъв самолет, който пристигаше, за да се приземи във въздушната база, но не се движеше. Беше просто една ярко светеща точка.

И вляво от тази точка имаше един малък лъч. Тънък лъч, но който се виждаше ясно.

image012Това се намираше над океана, може би около вълнолома, тъй като не можехме да виждаме океана и не знаехме на какво разстояние е отдалечен. Можеше да бъде на разстояние от около 15 км. Какво, по дявалите, бе това?

И така, ние го наблюдавахме около пет минути, след което нещо избухна – силна светлина, която ни заслепи. 
image013Тя освети дърветата, освети всичко наоколо.

image014След това изчезна.

image015Ние гледахме и гледахме, и гледахме, и всичко бе свършило – нищо повече. Тогава си легнахме.

Половин час след полунощ, противосамолетните оръдия започнаха да стрелят. Това, за което става дума, е тази фантастична ситуация в Лос Анжелис – Битката на Лос Анжелис, ясно ли е?

image016Всички противосамолетни оръдия започнаха да стрелят.

image017Излязохме навън. Точно над нас, може би на около 2000 м. височина, бе това светещо нещо, толкова голямо (разперва ръце на около метър една от друга).

image018Снарядите на противосамолетната артилерия избухваха от всичките му страни, докато към него бяха насочени осем прожектора.

image019И, разбира се, нищо не се случи. То просто си стоя там около час и половина. Докато то стоеше там, под него се появиха стотици различни светли тела, повечето гръгли, но някои и големи, с формата на пури, по които също стреляха от земята.

Тези тела летяха през всичкото време около него, под него и над него.

След известно време всичко това стана отегчително, така че си легнахме към 3 часа сутринта. Не зная защо ни стана скучно. Легнахме си към 3 часа.

Вижте, когато това започна, всички излязоха навън. Всички ние стояхме отвън и наблюдавахме събитието.

Това, което вестниците не публикуваха, бе, че крайбрежието бе пълно с военни кораби, които изстреляха всичките си амуниции в продължение на тези пет часа – не само крайбрежната охрана, която също изстреля всичките си амуниции.

Цялата тихоокеанска флота, източната и западната, изстреляха всичките си амуниции. Най-накрая те престанаха, разбира се, малко преди зазоряване и всички хора се прибраха по домовете си.
image020     Въздушна битка бушува над Лос Анжелис                     Противосамолетни оръдия стрелят по мистериозен нападател на Лос Анжелис Неидентифицирани самолети атакувани по време на затъмнение на калифорнийския бряг Изстреляни 1,430 противосамолетни шрапнела

От другата страна на планетата, Лондон бе бомбардиран от германците. И хората се опитваха да се доберат до скривалищата.

Ние имахме петчасова война, с тази разлика, че те не стреляха по нас. Никой не се разболя. Единствените ранени бяха от шрапнели. Всъщност от това бяха убити няколко души.

Почти един милион души в Калифорния наблюдаваха едно събитие в продължение на пет часа, при което една извънземна бойна група се появи над Калифорния с определена мисия.

* * * * * *

ДУ: Е, това очевидно е едно от големите класически събития в историята на НЛО – нещо, което просто не може да бъде прикрито. Ти някога чу ли, или чете ли нещо за тази битка по време на своята служба – в интелигентните таблети, или по друг случай?

КГ: Четох, че това се е случило. Единственото нещо, което не бе споменато тук, е, че по същото време ние сме открили един извънземен кораб в океана в близост до това място.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. Не зная дали това е бил един от тези малки космически кораби, за които той спомена, или един от по-големите. На мен ми изглеждаше, че те не са били засегнати от снарядите.

ДУ: Възможно е обаче един от тях да е бил улучен и да е паднал в океана.

КГ: Възможно е. И този голям кораб и всички тези по-малки, които са излизали от него, може би са се появили, за да издирят … това може да е била спасителна операция.

Това може да е било различни неща. Те може да са изпробвали нашата защита, или може би са искали да покажат нещо на нашите лидери, след наскоро проведена среща.

ДУ: Нека споделя нещо с теб. Това е нещо, което разисквах в предаването Мъдри учения. Струва си да го повторя и да чуя мнението ти.

Ако се върнем във Фатима, Португалия, точно след като Португалия се включва в Първата световна война, която е това ужасно, унищожително нещо, в което са умрели десетки милиони хора, тогава имаме тези деца, които започват да контактуват с тези духовни същества, което води до едно появяване на сребърен диск, видян от 90,000 души.

Всички били накиснати от дъжда, но когато всичко свършило, те се оказали по чудо съвсем сухи. Космическият кораб изстрелял лъчи с цветовете на дъгата. 90,000 свидетели … Ако това се случеше днес, то щеше да постави край на прикриването на истината.

КГ: Точно така. И един милион очевидци на това в Лос Анжелис, и вероятно също така в Лонг Бийч, и в други области. Днес, когато всеки разполага с ай-фон, това би било – да, би поставило край на всичко.

ДУ: Мислиш ли, че е възможно както при появяването във Фатима, така и при Битката на Лос Анжелис, това да са били добронамерени групи (извънземни), които ни показват тези неща, когато ние започваме една война и може би се опитват да ни откажат от военни действия?

КГ: Много е възможно, защото с тяхната технология те са могли да изравнят целия град със земята с много малко усилие.

Те очевидно не са се появили с някакви враждебни намерени. Може би това е била разузнавателна операция, спасителна операция, или просто някаква демонстрация. Наистина не зная обаче действителните причини за тези инциденти.

Според това, което съм чел, имало е някакво подписано съглашение, според което такъв вид появявания са били против споразумението.

ДУ: Разбирам.

КГ: Така че трябва да е имало основателна причина това да се случи.

ДУ: Чули сме от хора като Бенжамин Фулфорд, в някои от неговите разкрития, че му е било казано от хора на Пентагона, че 75% от всичките средства за производство на филми в Холивуд идват всъщност от Пентагона чрез фирми посредници. Така че нека първо да те попитам дали си чул нещо такова?

КГ: О, да. Да. Много пари от Министерството на отбраната и Пентагона отиват за пропаганда.

ДУ: Тогава защо мислиш, че биха направили филм като „Битка на Лос Анжелис”? Може би те искат да объркат хората и когато те търсят през Гугъл, да попадат със същото заглавие на филма, вместо на реалното събитие?

КГ: Те знаят, че това е било едно много значимо събитие в американската история, свързано с НЛО. Почти един милион души са го наблюдавали.

ДУ: Точно така.

КГ: Така че това вече е било в съзнанието ни. И те са го използвали като инструмент. Тъй като става дума за различни военно разузнавателни групи, те са се опитали да прокарат идеята, че това са отрицателно настроени извънземни, които идват тук, за да ни завладеят. Това очевидно не е било така, защото те не са атакували.

ДУ: Мислиш ли, че създаването на филм със същото заглавие пречи на хората да открият действителния инцидент?

КГ: Това може да е била една от целите, или просто са искали да му придадат научнофантастична окраска … Както знаеш, ние вече сме програмирани да се присмиваме на всичко, свързано с НЛО. Това е вероятно част от тези усилия.

ДУ: Имах късмета на една от моите конференции да срещна жена, която е била малко момиче, когато всичко това се е случило и е била свидетел на цялото нещо. Бе наистина нещо удивително. Оставихме я да говори известно време пред аудиторията. Това се случи съвсем спонтанно.

Въпросът е в това, че един милион хора това са много очевидци. Удивително е, че след нещо такова все още съществува това прикриване на НЛО.

КГ: Да, но пропагандата и програмирането, извършено от тези групи на разузнаването, са били много ефективни. Така че има голяма вероятност, ако нещо такова се случи днес и ако няма снимки, много от свидетелите след известно време или да си кажат, че то не се е случило, или просто ще го забравят и ще продължат да си живеят спокойно.

ДУ: Друго интересно нещо, свързано с Битката на Лос Анжелис, е предаването Война на световете. Оригиналното предаване с Орсън Уелс е било през 1939 г. След това обаче се появява филмът. И имаме множество свидетели, които казват, че корабът, който виждаме във филма „Война на световете”, е много подобен на този в Битката на Лос Анжелис, с изключение на малкия перископ отгоре.

image021Мислиш ли, че във филма са показали истинския кораб?

КГ: Те винаги скриват нещата там, където всеки може да ги види. Така че ако видиш нещо подобно във „Война на световете”, на някакво ниво можеш да поискаш да го отхвърлиш, като си помислиш: „О, това са военните”, или: „Това е нещо, използвано за целите на филма”. Ти можеш да си помислиш нещо подобно, вместо да мислиш за извънземни. Това е възможно.

ДУ: Мислиш ли, че също така показването на същите кораби във „Война на световете”, където те принадлежат на враждебни нападатели, вместо на мирни посетители, може да бъде форма на контрол върху масовото съзнание?

КГ: Разбира се. Ако видиш определен вид самолет и как той разрушава градове в един филм и след това го видиш в реалния живот, какво си програмиран да си помислиш?

Те може би са дошли да кажат: „Здравей”, или да те повозят и да ти покажат друга слънчева система, но ти си бил програмиран да бягаш и да се криеш, защото приемаш това за нашествие.

ДУ: Точно така. Мислиш ли, че е възможно в един момент да имаме друга подобна масова демонстрация, ако това Съглашение на Мохамед бъде отхвърлено?

КГ: Абсолютно. Ако това съглашение бъде отхвърлено, има множество извънземни, които искат да се появят в небето над населени места, за да ни покажат, че са тук.

ДУ: Ти също така спомена в някои от последните си изявления, че както Съветът на Тайната космическа програма, така и престъпните групировки, са загрижени от възможността някой космически кораб да катастрофира в някой от големите американски градове.

Така че съвсем накратко, тъй като разговаряме за тези битки във въздуха –  какво мислят те, че може да се случи и как това би се отразило в световен мащаб?

КГ: Те се страхуват, че някои от техните оръжейни платформи, които се намират в орбита, както и някой кораб, е възможно да паднат в населено място. Понякога такива обекти биват поразени.

Така че те са подготвени за всеки подобен случай. Имат готови истории, за да замажат случилото се, като кажат: „Това бе един спътник с ядрено гориво, който катастрофира. Областта на катастрофата е радиационно заразена. Така че стойте по домовете си или напуснете града”

След това те ще се съсредоточат върху разчистването на останките.

ДУ: Значи това е нещо, което действително много ги тревожи.

КГ: Абсолютно. Това е … Чувал съм многократно, че са разтревожени по този повод.

ДУ: Има ли битки, които се водят сега в нашата атмосфера, между тези кораби?

КГ: Да, подобни битки са достигнали кресчендо в последно време. Има пилотирани кораби, които се бият помежду си, такива, които се бият с извънземни, както и различни извънземни, които си устройват взаимни засади.

ДУ: Тогава какво можем да очакваме, ако се опитат да прикрият такова нещо? Какви биха били заглавията, които ще видим, или историите, които ще чуем?

КГ: Точно като примера, който току-що дадох – че някакъв вид таен спътник е катастрофирал или нещо подобно. Те няма да кажат, че е катастрофирало НЛО.

ДУ: Или че е имало ядрен инцидент, или химическо замърсяване …

КГ: Нещо, което да изплаши хората, като например някаква зараза или най-различни неща.

ДУ: Точно така.

Е, вие видяхте всичко това за първи път тук. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Ние разглеждахме записи с Уилям Томпкинс – абсолютно главозамайващи неща. Благодаря ви, че бяхте с нас и довиждане до следващия път.