ПРЕДАВАНЕ БЕЗ ЗАГЛАВИЕ – БАШАР, 23 МАЙ 2020

© 2020 Превод АТИ

Башар: Ще започнем нашето предаване, като ви напомним, че то е озаглавено: „Това предаване няма заглавие“. Защо това е така, ще обясним малко по-късно. Първо – информацията, която искаме да ви предадем днес. Говорим за понятията „случайност“, „синхронност“ и „точно навреме“. Нека започнем с едно описание. Повечето от вас са виждали следния ефект. Когато гледате движението на колелото на един от вашите леки автомобили или движението на витлото на един от вашите самолети, когато движението достигне определена скорост, определена вибрационна честота, започвате да забелязвате определен вид илюзия. Когато въртеливото движение достигне определена скорост, започва да ви изглежда, че витлото на самолета или спиците на колелата спират да се въртят, а понякога даже се въртят в обратна посока. Това може да ви послужи за следната аналогия: когато се премествате, милиарди пъти в секунда, в различни кадри, в различни успоредни реалности, вие можете да сравните тези премествания с въртенето на витлото или на колелата на автомобила. Тъй като тези премествания стават много бързо, настъпва нещо като сценарий от случайности, при който подобно на колелото на късмета, вие никога не сте напълно сигурни къде то ще спре. Идеята тук е, че докато въртенето продължава, докато ви изглежда, че витлото или спиците се въртят напред-назад или са неподвижни, или се въртят със скорост, която знаете, че е различна от действителната, вие можете да използвате тази аналогия по следния начин:

Като комбинирате тази привидна случайност във въртенето, тази негова вибрационна честота, със собствената си вибрационна честота, това ще определи как точно ще възприемате витлото или спиците и точно в кой момент и как тяхното въртене ще ви изглежда. Идеята тук е, че като променяте собствената си вибрационна честота, вашето състояние ще определя как ще виждате спиците или витлото в тяхното въртене. Това е нещо като триизмерна холограмна идея, където вие определяте какво точно възприемате, като знаете, че скоростта на въртенето, скоростта на преместването пред вас, ви предоставя различни възможности да виждате спиците в различни позиции. Това е една добра аналогия на идеята, че не можете да възприемете нещо, което не отговаря на вашата вибрация. Каквото и да изглежда състоянието на спиците или на витлото в даден момент, то абсолютно точно отразява комбинацията от темпото на промяна във въртенето и темпото на вибрацията, която вие самите излъчвате чрез своето състояние.

И така, всичко ви се представя във вероятностен план, като ви предоставя възможност да решите, да изберете как виждате спиците и във вашата физическа реалност това се превежда в различните възможности и пътища, които виждате пред себе си, какви вдъхновения могат да ви споходят и които ще можете да видите, в резултат от своята вибрационна честота, в комбинация с вероятностното въртене, така да се каже, при преместването ви между различните успоредни реалности. Да, парадоксът тук е, че скоростта на въртене, скоростта на преместване не се променят. Променя се вашето възприятие, когато променяте своето състояние, когато променяте своята вибрация и това ви позволява да виждате спиците по различен начин, в различна посока на движение или в покой. И така, парадоксално, макар скоростта на въртене да е една и съща, тя ви изглежда различна, в зависимост от вашето състояние и вибрация. Ето защо, по време на нашата предстояща медитация, ние ще ви предоставим една техника, която ще ви позволи да упражнявате повече съзнателен контрол върху своята вибрация и по този начин, когато приемете определено състояние, съзнателно да можете да избирате своя път, който да съответства в по-голяма степен на вашите предпочитания. Така ще започнете да виждате и възприемате синхронности , които ще ви довеждат само тези неща,  които са в съответствие с комбинацията от скоростта на движение на колелото и вашата конкретна вибрация. Нека направим това по време на медитацията, за да можете да го прилагате в своята физическа реалност по един много по-съзнателен начин. Сега пристъпваме към медитацията, основана на вашата конкретна вибрация, така че да можете да преживеете конкретно усещане за това къде се намират спиците или витлото, които ще се проявят като синхронности.

Отпуснете се в удобна за вас поза. Позволете си да дишате дълбоко, без усилия, равномерно. Нека ежедневните ви грижи избледнеят в съзнанието ви. Фокусирайте се в настоящия момент и в следната идея. В това упражнение, докато се намирате в удобна за вас поза, дишайте равномерно и дълбоко. И докато правите това, почувствайте как вибрационната ви честота се повишава и в своето въображение си представете едно въртящо се колело. И сега, докато повишавате своята вибрационна честота, във въображението си, когато видите спиците на въртящото се колело да застиват на едно място и да не се движат, това е моментът, в който знаете, че сте в синхрон с колелото. Сега колелото изглежда в покой, защото се върти с определена скорост. В този момент вие сте идеално „калибрирани“ в честотата, с която започваме упражнението.

След като сте постигнали във въображението си усещането, че спиците на колелото изглежда че не се движат, защото сте уцелили точно скоростта на въртенето и виждате колелото в една и съща позиция, отново и отново, докато то се върти, сега си позволете да регулирате честотата на дишането си, все едно че предавате на колелото, в определен смисъл, своята вибрация – нагоре и надолу. Това има за цел да добиете чувството на контрол върху своята вибрация. И докато правите това, позволете си да видите във въображението си как спиците на колелото променят своето положение – независимо дали се въртят назад, или напред, няма значение. Позволете си да натрупате малко опит, като усещате как вибрацията ви, заедно с дишането ви, се ускорява или забавя по малко; не е нужно промените да бъдат големи. И сега си позволете да нагодите въображението си, макар колелото да продължава да се върти много бързо, да видите как спиците на колелото започват да променят посоката на движението си напред и назад. Фокусирайте въображението си върху въртенето на колелото, така че спиците му да изглеждат сякаш променят посоката на въртенето си, или на моменти да изглеждат в покой, следвайки промените в дишането, съответно във вибрацията ви.  И така, контролирайте дишането си, фокусирайте въображението си, като довеждате колелото до положението, в което то изглежда, че не се движи, след което ще видите как колелото променя движението си според вашето дишане. След като сте правили това в продължение на няколко минути, върнете въображаемото колело в централно положение на покой, докато нагаждате дишането си, което във въображението ви да съответства на това състояние на покой.

И сега, когато набирате опит с това упражнение, позволете си с помощта на въображението си да си представите различни ситуации и обстоятелства в своя живот, различни решения, които бихте могли да вземете. В зависимост от ситуацията ви в момента, ако имате различни възможности за избор, позволете си да използвате същата техника на дишане, като преди всичко си припомните във въображението си, когато сте довели колелото в централно положение и то е изглеждало в покой. Сега си представете различни възможности, които сякаш са прикрепени към едно въртящо се колело. И сега, след като сте се запознали с усещането на своята вибрация, когато колелото изглежда замръзнало в центъра, позволете на въображението си да си представи коя от различните възможности ви дава същото усещане както това, когато колелото ви изглежда неподвижно. Позволете на съответната възможност синхронно да ви се представи и позволете усещането на тази вибрация да ви подскаже, че с набирането на опит и чувство за познатост с тази техника, възможността, която ще отговаря в най-голяма степен на вибрационната честота, присъща на централното статично положение на колелото, това ще бъде възможността, върху която трябва в най-голяма степен да се фокусирате. Ако това е фокус, свързан с преодоляването на някакво отрицателно убеждение, това е, което ще излезе на преден план в съзнанието ви и върху което трябва да се съсредоточите. Ако това е възможност за определено действие, което отговаря на най-силното ви емоционално влечение за момента, това е, което трябва да направите. Това също ще засили способността ви да разграничавате едното от другото.

И така, това упражнение, тази медитация, ще фокусира по-ясно вашето внимание и вашата реалност, така че комбинацията от тези две вибрационни честоти, които се комбинират и застъпват, ще може да ви служи като стрелката на компас, за да ви насочва към това, което трябва да бъде ваш приоритет за момента, базирано на идеята за случайното въртене на колелото. Това е нещо, което можете да практикувате сами, като дишате, като усещате как вибрацията ви се покачва и спада, като си представяте колелото, което се върти и замръзва в привиден покой, докато предвиждате варианти и възможности в своя живот, така че да узнаете точно върху какво трябва да се фокусирате. Просто практикувайте и ще ставате все по-добри. Може да ви отнеме известно време, но това е в реда на нещата. Това е нещо, което наистина може да доведе до повече яснота и острота на фокуса във вашия живот и в крайна сметка ще ви позволи много бързо да определяте към какво трябва да насочвате вниманието си. Във всеки момент, всички по-незначителни проблеми и възможности ще избледнеят на заден план и в съзнанието ви ще се открои най-важното за вас за момента. И това ще ви фокусира абсолютно в настоящия момент. Използвайте тази техника-позволение по свой начин; нека въображението ви да подскаже точно как трябва да я нагодите, за да ви служи най-добре. Идеята ще придаде яснота на вашия фокус, острота на усещанията ви, ако продължите да практикувате, но ние оставяме това на вас.

Сега, съобщението, което бихме искали да направим. Вие можете да приложите тази техника, като използвате като обект на съсредоточаване на вниманието си определено изображение само за целите на това конкретно упражнение. Опитайте се да синхронизирате своята вибрация с тази на едно изображение, което сме нарекли нашия „телефонен номер“. Това е един черен равностранен триъгълник с връх насочен нагоре, с тъмносиньо сияние, поставен в черен квадрат. Позволете на представата за това изображение да се центрира в съзнанието ви и да спре да се движи и в това състояние вижте дали в съзнанието ви ще се появи действителното заглавие, което сме дали на това предаване. Защото то има определено заглавие и ние решихме да ви предложим това малко упражнение в интерактивност, за да видим колко от вас ще успеят да разберат действителното заглавие, което сме дали. Когато вярвате, че сте получили разбиране на заглавието, което действително сме избрали, можете да ни го съобщите и по този начин ние ще определим колко от вас могат да се фокусират върху вибрационната честота на нашето колективно съзнание. Ако не успеете, няма нищо лошо. Ние ще предлагаме и в бъдеще подобни упражнения, за да помогнат при затвърждаването на тези умения, на тази ваша способност за точно насочване към вибрационните честоти, които ще ви поднесат информацията, необходима ви в даден момент. Засега обаче, това е само едно упражнение за забавление, за да можем да определим къде се намирате по отношение на нашата колективна вибрация и колко ефективно можете да прилагате тази техника и тази идея при нагаждането на своята вибрационна честота, за да можете да получавате нужната ви информация точно когато ви трябва, в синхрон с други нива на собственото ви съзнание и с други съзнания като нашето.

Така че ще очакваме вашите отговори за действително избраното от нас заглавие и се надяваме в бъдеще повече да се забавляваме по подобни начини.

Ние ви благодарим, че ни позволихте да сътворим съвместно тази конкретна интерактивна медитация и както обикновено, сега ще продължим с отговори на вашите въпроси, което ще ви даде повече съзнателен контрол при избора на пътя, който е в по-голямо съответствие с това, което предпочитате да преживеете в своята физическа реалност.

Участник: Какви промени трябва да настъпят, за да можем да видим повече появявания на НЛО?

Б: Отново, когато прилагате формулата да следвате своите най-силни емоционални влечения, като влагате всичко от себе си, без да настоявате на конкретен краен резултат и запазвате положителна нагласа, вие непрекъснато ще повишавате и ускорявате своята вибрационна честота. Когато правите това, вашите сетива ще стават все по-чувствителни и ще могат да възприемат  все по-добре това, което се случва около вас непрекъснато, но е може би невидимо за вас в момента. Така че става дума за усъвършенстване на вашите сетива, като продължавате да повишавате своите вибрации и разширявате съзнанието си. Когато става дума за цялото ваше общество, очевидно като се насочвате към вида реалност, която предпочитате, като предприемате ежедневни действия, които отразяват все повече вида реалност, която предпочитате да преживеете, то вие или индивидуално, или колективно, на групи, ще се приближавате все повече към възможността да виждате повече (космически) кораби, както и заобикалящата ви активност от страна на извънизмерни и извънземни същества и към установяването на повече контакти с тях. Също така, по този начин вие ще се приближавате все повече и повече, вибрационно,  до тази версия на Земята, която вече съществува и която вече е установила контакт.

У:  Имам въпрос относно твоя кораб. Той намира ли се все още на около 1,300 км. над Бел Рок (Аризона)?

Б: Приблизително. Височината варира.

У: Това разстояние има ли ефект върху разпространението на енергията, която протича из нашия свят?

Б: То отразява, а не влияе върху енергията на вашето колективно съзнание.

У: Ти наскоро заяви, че има нарастване на осъзнаването за наличие на контакти с извънземни, след като и Пентагонът направи наскоро такова признание.

Б: Да, защото се случват много неща, за които повечето от вас нямат представа. Реалният барометър на промяната ще бъде осъзнаването от страна на повече от вас на това, което в действителност се случва. Скорошното признание (от страна на Пентагона) е отражение на нарастващото желание на много от вас да признаят идеята, че вие не сте сами.

У: Другите извънземни кораби на същото разстояние ли се намират от Земята като твоя кораб?

Б: Те всички отразяват тази идея. Някои от тях просто си вършат своята работа, всеки по различен начин.

У: Ти беше казал, че ние можем да променяме своите предварителни договорености за това превъплъщение. Това е различно от нарушаването им, нали?

Б: Това, което казахме, е, че можете да промените своята житейска тема.

У: Добре, все пак, можем ли да променим своята договореност?

Б: Доколкото можете да промените своята житейска тема, да. Има обаче някои аспекти от договореността, които вероятно няма да промените. Ако считате, че всяка промяна е промяна на цялата договореност, тогава отговорът е, че можете, но има неща, които ще продължите да сътворявате даже и при новата договореност, просто защото това ще е от ваша полза по отношение на това, което сте се съгласили да преживеете в този живот. Така че можете да промените определени аспекти, но някои ще се запазят.

У: Ти каза, че петте закона са универсални закони. Формулата също така ли е универсална формула, която вие предлагате на други същества?

Б: В известна степен, да. Има тук-там някои различия, в зависимост от местната култура, от реалността, която съществата населяват. По отношение сътворяването на вашето физическо преживяване, както донякъде и спрямо някои по-нисши астрални и физически преживявания, но отвъд това, идеите за формулата могат да се различават съществено, в зависимост от измеренията за които става дума. Петте закона обаче важат навсякъде. Те са повече от универсални, те са навсякъде, те се простират върху самото Съществуване, защото те са описание на структурата и природата на самото Съществуване. И това включва всичко. Формулата може да бъде по-специфична спрямо определени реалности като вашата.

У: По отношение на времето – кога мислиш, че тази пандемия и цялото това объркване, както и да го интерпретираме, ще привърши?

Б: Не мога да ти дам точно предсказание, но ние вече ви казахме по друг повод, че в момента се намирате в центъра на тази криза. Така че колкото месеци са изминали от началото на кризата до този момент, толкова още месеци остават. Може да приемете това като груба ориентация за продължителността на това конкретно преживяване, но доста все още зависи от това какво ще решат да направят междувременно мнозина от вас. Нещата, които сме ви предложили, ще ускорят в известна степен развитието на нещата в положителен план и ще ви направят по-силни, за да не повторите това изпълнение, но това зависи напълно от вас. В общи линии вие сте преполовили настоящето преживяване.*)

*)Заб.прев.: Ако отчетем като начало на т.нар. пандемия официалното й обявяване от СЗО на 11 март 2020, и датата на този сеанс (23 май 2020), т.е. 2,5 месеца по-късно. Следващите 2,5 месеца изтичат приблизително в средата на мес. август 2020).

У: Удивена съм от възможностите на хипнозата за отправяне на внушения към подсъзнателния ум и за моментална промяна на „реалността“. Как бих могла да използвам този инструмент, под формата на само-хипноза или хипноза от друго лице,  за да променя своята реалност, на основа Закона за привличането и какъв е най-ефективният начин за препрограмиране на подсъзнанието?

Б: Разбери, че ти хипнотизираш себе си непрекъснато. Когато възприемеш определена система от вярвания/убеждения, процесът на освобождаване от една система убеждения и преминаването към друга, е част от случващото се при преминаването към това, което вие обикновено наричате състояние на хипноза. В състояние на хипноза вие буквално си позволявате да се „отключите“ от определена система от убеждения, за да се „включите“ в една нова система. Това е ползата от позволението, наречено хипноза, но вие всъщност правите това всеки път, когато променяте своите убеждения. Така че процесът, който сме ви описали много пъти, действително да изследвате какво ви казват определени ваши убеждения и довеждането на това знание до съзнателния ви ум, вместо да ги оставите да залежават в подсъзнателния ви ум, е процесът, чрез който можете да се освободите от настоящите си убеждения. Защото когато действително видите, ясно и съзнателно, какво дадено убеждение действително ви казва да вярвате, вие ще видите, че то може да не съответства на този/тази, който/която предпочитате да бъдете. И в момента, в който осъзнаете, че в дадено убеждение няма никакъв здрав смисъл, вие се намирате в подходящо хипнотично състояние, за да му позволите да ви напусне и да приемете на негово място ново убеждение, което предпочитате. Първото условие е старото убеждение да се окаже безсмислено. Тогава вие се оказвате в хипнотично състояние, в което старото убеждение ви е напуснало и вие можете да приемете ново на неговото място.

У: Кои са създателите на системата „Земя“?  Те тук ли са между нас? Земята специално място ли е във вселената? Защо? Емоциите ни имат ли нещо общо с това?

Б: Всички места са специални по свой начин, но Земята не е създадена по начина, който зададеният въпрос предполага. Това е старомоден начин на задаване на въпроса. Можеш просто да разбереш, че различни равнища на съзнание, в които самият ти си участвал, са създали възможността, наречена „Земя“, за да премине тя през трансформации, по относително уникален начин. Така че ти участваш в сътворяването на идеята за Земята, така както други равнища на съзнание също са участвали в това, за целите на свои собствени преживявания. Въпросът обаче не може да бъде задаван по йерархичен начин, както е в случая, защото това предполага старомодно определение, което не отговаря на точно определение, когато говорим за създаване на една система. Твоите емоции са въздействия, които подпомагат определени системи от вярвания, които изглеждат по-реални, така че преживяването на физическата реалност, включително преживяването на Земята, може да ти изглежда солидно и реално. Емоциите, мислите и поведението биват използвани, за да подкрепят идеята, че физическата реалност е реална. В противен случай ти ще прозреш през илюзията.

У: Има ли успоредна реалност, която съдържа здравословно бъдеще на Земята, без контакти с извънземни и по възможност с минало, което не е било повлияно от извънземни?

Б: Да, разбира се. Има безкрайно разнообразие от версии на Земята и определено повече от една версия би била такава, каквато ти току-що описа. По никакъв начин не е абсолютно задължително да има извънземно взаимодействие, за да бъде Земята в един от своите варианти, в която да притежава абсолютно балансирана реалност. Така че да, разбира се, това е много вероятно.

У: По отношение успоредните реалности, представляващи различни версии на Земята, кои са отличителните белези, разграничаващи ги помежду им? Пейзажите и физическите структури различават ли се силно в различните реалности?

Б: Възможно е. Всъщност, налице е пълният спектър. Може да има версии на Земята в успоредни реалности, които са толкова сходни, че не е задължително да забележите разликата. Има и версии, които въобще не бихте могли да разпознаете като версии на Земята, както и всякакви разновидности между тези две крайности. Така, че „да“, но тези, с които е по-вероятно да се свържете, ще бъдат донякъде сходни. Може да има различни пейзажи, както казваш, различни конфигурации на градовете, но в общи линии ще ви изглеждат донякъде познати. Не е вероятно да се преместите във версия на Земята, която да е толкова различна, че да не можете да я осмислите спрямо това, което сте избрали да преживеете в тази времева линия.

У: Тъй като в момента преживяваме една пандемия, дали най-доброто поведение е просто човек да следва хода на събитията и да използва пълноценно времето си, вместо да се занимава с въпроси кое е вярно и кое не е относно възникналата ситуация?

Б: В определен смисъл, краткият отговор е „да“. Следване потока на събитията е винаги разумно, защото потокът ‚знае‘ накъде трябва да вървите и ако останете в това състояние на равновесие, то вие автоматично ще маневрирате през различните версии на Земята и различните версии на случващото се в момента по отношение на пандемията. Вие ще маневрирате по начин, който ви е от най-голяма полза. Задължително не е неразумно да събирате информация за това, което се случва, но прекаленото фокусиране и изразходването на прекалено много време върху това кое е вярно и кое не е, е просто друг начин да заявите, че сте решили, от всичката получавана от вас информация, коя информация отразява в по-голяма степен версията на Земята, която предпочитате, и коя информация не отразява това. Така че вие може да използвате информацията като насочващ механизъм, но прекаленото фокусиране върху това кое е вярно и кое не е, може просто да доведе по повече объркване, вместо да гледате на случващото се в по-голяма степен от холистична гледна точка, да следвате наръчника с инструкции и формулата, която сме ви дали, и да вярвате, че ако запазите тази вибрационна честота, версиите на Земята, през която ще преведете себе си, винаги ще бъдат от най-голяма полза за вас и ще отговарят в най-голяма степен на вашите предпочитания. И отново, помнете, че независимо дали може да на-блю-да-ва-те версии на Земята и версии на други индивиди, които правят неща, които не предпочитате, това не означава, че вие ще бъдете засегнати от тях. Това е част от естествения резултат от разчленяващата се призма от множество версии на Земята,  множество ‚коловози‘, множество избори. Вие ще виждате сега и още известно време неща, които задължително няма да отразяват това, което предпочитате. Трябва обаче да знаете, че когато останете в състояние, което наистина предпочитате, вие задължително няма да бъдете повлияни от нежелателното около вас, освен ако не изберете да се повлияете.

У: Периодът на пандемия, в който се намираме, има ли отношение към идеята за чистилището и изкуплението в християнството? Един период на изолация, през който заразените биват наказани за техните грехове?

Б: В определен смисъл, може да направите подобно сравнение, но вместо да използваме термина „чистилище“, нека използваме „състояние на неопределеност“ (limbo). Вие преминавате през определено състояние, през определено предизвикателство, през определен набор от обстоятелства, които ви предоставят възможността да разберете себе си, да опознаете себе си, да определите какво наистина предпочитате и да повишите вибрацията си по начин, който да ви позволи да преживеете ‚възнесение‘, така да се каже, каквото предпочитате, като създадете рай на Земята. Идеята не е в смисъла на изкупление, а по-скоро в синхронизиране, в това да вземете решение с какво искате да се синхронизирате и с какво не предпочитате да се синхронизирате, без да отричате правото на съществуване на каквото и да е. Така че става дума за това да се центрирате, да запазите равновесие, да приемете неопределеността за известно време, но това само наподобява неутралното положение на скоростната кутия в някои от вашите машини. Това ви дава възможност, образно казано, да решите на каква скорост да превключите, след като веднъж сте взели решение на каква вибрационна честота желаете да функционирате.

У: Непрекъснато си мисля за други измерения и други реалности и искам да се преместя извън тази реалност с пандемията. Аз също така съм зациклила в случващото се с мен в тази реалност. Също изпитвам състрадание към тези, които са зациклили в по-неблагоприятни реалности, докато аз се премествам в по-добра реалност.

Б: На първо място, терминологията, която използваш, не ти помага, защото никой никога не е „зациклил“. Помни, че ако си се преместила (в друга реалност), идеята е, че каквото и да преживяваш в една конкретна реалност, това се отнася до тази личност, до този твой „друг“. Не е възможно да изоставиш някого, зациклил в реалност, която си обитавала преди. Всичко съществува едновременно. И макар че можеш да избереш да преместиш своя фокус така, че да изглежда сякаш вече не си в онази реалност, онази реалност винаги е съществувала, съществува в момента и винаги ще съществува. Когато твърдиш, че ти е тъжно за тях, ти просто казваш, че ти е тъжно за себе си, когато си позволяваш да преживяваш онази версия на реалността. И когато си тъжна за себе си в една реалност, това не ти помага да я напуснеш. Така че, в определен смисъл, макар да изразяваш идеята за състрадание, това да ти е тъжно за тях, не е израз на състрадание. Израз на състрадание би било да знаеш, че независимо в каква версия на реалността те все още се намират, те притежават способността да я напуснат. Зная, че това е объркващо от вашата пространствено времева перспектива, но все пак, всичко, което съществува, винаги ще съществува по този начин. Ти обаче имаш възможността, като едно разумно същество, да решиш към какво да насочиш своя фокус. Това не означава, че другите възможности за фокусиране престават да съществуват, но ти трябва да приемеш по отношение на твоята версия в тази реалност същите способности, които си имала, за да се преместиш в друга перспектива. Разбирам, че това може да изглежда малко сложно, но въпреки всичко, идеята да ти е тъжно за това, не помага никому, в това число и на теб, и на твоята версия, която все още преживява тази реалност.

У: Много от нас не могат да следват своите най-силни увлечения в резултат на пандемията. Би ли могъл да хвърлиш светлина върху това как бихме могли да следваме своите най-силни емоционални увлечения при тези условия?

Б: Както винаги сме казвали, идеята е при всякакви обстоятелства да следвате това свое на-силно емоционално влечение, на което сте способни за момента. Независимо от условията, винаги има нещо, което ще ви привлича, макар и малко повече от всяка друга възможност.

У: Kакво биха правили някои животни, ако не се налагаше да прекарват времето си в търсене на храна като убиват други животни, за да оцелеят? Могат ли животните да еволюират духовно и ако могат, как биха прекарвали времето си в по-духовно еволюирало състояние?

Б: Те биха приличали на животните на нашата планета и да, разбира се, те също еволюират. Животните на нашата планета живеят в симбиоза и не са хищници. Така че вместо да се избиват едни други за храна, те просто формират други взаимоотношения, които им позволяват всеки да получи това, от което се нуждае енергийно, за да живее, без да лишава някое друго животно от възможността да осигурява своето съществуване. Така че с течение на времето вашите животни могат да започнат да стават по симбиотични и в известна степен вече се вижда такава промяна, успоредно с промяната на вашето съзнание към разбирането, че не трябва да се отнасяте хищнически едни към други. Съответно, с течение на времето, няма да се налага на животните да отразяват тези ваши взаимоотношения. Сега, когато видите в някои от вашите научно популярни филми мирно съжителство на животни, които преди са били врагове, това е началото на такава промяна във вашата действителност. Така че това е една възможност за еволюиране на животните, когато те имат възможността да отразяват към вас идеята, че ставате по-малко хищнически настроени едни спрямо други.

У: Би ли пояснил как се проявява механиката на опрощението по отношение закона на Сътворението – „Каквото излъчваш, това получаваш обратно“? Веднъж бе казал в предишно предаване, че прошката е вибрация, която има способността да неутрализира отрицателните последици от отрицателен избор, който някой може да е направил преди. Тогава, получаваме ли обратно това, което сме получили като вибрация с прошката?

Б: Да, в определен смисъл, това да простиш на друг или на други, означава да простиш на себе си.  От механична гледна точка това е прекъсване на връзката, прекъсване на приемствеността, която може да си създала, която те задържа към отрицателни обстоятелства, които може да са били създадени преди това от теб, или са били приети от теб в твоя живот. Така че механизмът на прошката е наистина освобождаване от неща, които преди си приемала, че те задържат, като съжаление, нуждата от извинение, нуждата друг човек да направи нещо, защото в такъв случай приемаш, че другият човек те задържа от това да се придвижваш напред. Така че опрощаването на другите означава прекъсването на тези връзки с последиците, придружаващи отрицателни избори, или изборът да се придържаш към отрицателни идеи и преживявания и наистина да си позволиш да бъдеш свободна и да се придвижиш напред, без да се осланяш на нечие чуждо действие, за да можеш да направиш това. Това е основният механизъм и, разбира се, ще получиш обратно точно това, което си излъчила, защото когато избереш да си свободна и приемеш отговорността, че си се „закотвила“ към обстоятелства, които не предпочиташ, като си приела, че някой друг те контролира със своите действия, след като вече осъзнаваш, че не би трябвало да мислиш по този начин и да вярваш по този начин, ти ще получиш обратно точно това, което си излъчила, което е свободата, която даваш и на другата страна да бъде себе си в неговата/нейната реалност. Така ти получаваш обратно свободата, която си позволяваш да бъдеш себе си в реалността, която предпочиташ, като прекъсваш тези окови, тези връзки, тази приемственост и се придвижваш напред.

У: Ние избираме ли своята времева линия като колективно цяло, или като индивиди избираме само своята конкретна времева линия?

Б:  Може да има елементи и от двете. Очевидно, всеки може да избира елементи от своята персонална реалност, но в същото време вие също така избирате елементи, свързани с колективното, или най-малко с колективното на реалността, в която се премествате. Така че винаги, в определен смисъл, ще има една колективна реалност, с която се съгласувате в определена степен, даже и когато правите персонални избори за промяна.

У: Значи не става дума за „това или онова“, а за „това и онова“.

Б: Правилно.

У: И накрая – какво е действителното заглавие на това предаване?

Б: Всъщност, би трябвало да е твърде очевидно – „Колелото на късмета“.

Следва медитацията.

Сега се отпуснете. Позволете на дишането си да бъде едновременно дълбоко и без усилия. Позволете на грижите от деня да отидат на заден план и да изчезнат. Продължете да дишате дълбоко. Ако желаете, може да се фокусирате върху музиката, или затворете очи и си представете образите, които могат да са ви нужни за това упражнение. Сега внимавайте в това, което ще ви бъде представено, така както е най-удобно за вас.

Продължавайте да дишате, спокойно и без усилие.  Сега си представете следното. Представете си, че пред вас има едно колело с множество спици. Представете си, ако пожелаете, че всички спици на колелото са тъмни с изключение на една, която е боядисана в бяло. И докато дишате спокойно, нека колелото да започне леко да се завърта и нека то се завърта още малко, и още малко, и още малко. Малко по-бързо и още по-бързо, до един момент, когато по свой си начин, изображението на спиците започне да се размазва. И докато продължавате да дишате, самият ви дъх започва да придава енергия на въртенето на това колело. Позволете му да се върти все по-бързо и по-бързо. И докато изображението на спиците е замъглено от бързото въртене, движението на бялата спица  започва да изпъква по определен начин и изглежда че тя се движи в посока различна от въртенето на колелото. И нека тази бяла спица да се върти в една и в друга посоки, напред и назад, появявайки се тук и там, до един момент, в който ви се струва, че тя застива в едно положение. Независимо дали горе, долу, под ъгъл някъде встрани, в момента това няма значение. Просто й позволете да застине неподвижно, докато всичко останало изглежда размазано и само тази спица се откроява. И докато се фокусирате върху тази една спица, а колелото продължава бързото си въртене, позволете си да усетите чувството, което ви завладява. Ако това е чувство на страстно увлечение, положително чувство, което ви е приятно, то тази спица може да отразява една от възможностите във вашия живот, която може да ви доведе до най-големия положителен резултат, като очертае пред вас един път на най-малко съпротивление и на най-голяма радост във вашия живот.

Продължавайте да дишате и почувствайте тази енергия, и нека тя се запечати във вас.

Ако обаче спицата, докато се фокусирате в нея, предизвиква у вас чувство на страх и неудобство, тя може да отразява убеждение, което изисква вашето внимание. Ако това се случи, няма нищо лошо. Продължавайте да дишате спокойно, защото това ви насочва към най-важното нещо, на което трябва да обърнете внимание във вашия живот.

Това преживяване, с въртящото се колело и застиналата спица, може понякога да създаде у вас положително усещане, или понякога отрицателно усещане, както и понякога неутрално усещане. Всички тези усещания са валидни и всички ще ви бъдат от полза, ако им позволите. Което настъпи първо, не се опитвайте веднага да го промените. Нека остане там, нека остави своя отпечатък у вас. Почувствайте енергията, която то излъчва, и обърнете внимание на това, което символизира за вас, докато продължавате да издишвате енергия във въртящото се колело. Нека то отрази това, което е най-важно за вас в този момент, било то страстно увлечение, или убеждение, основано на страх. Каквото й да е, признайте правото му на съществуване, нека бъде това, което има нужда да бъде в този момент. Продължавайте да му вдишвате енергия и нека то ви постави в контакт с това, което е най-важно за вас в този момент, било то действие, което е важно да извършите, било то по-задълбочено изследване на собствените ви убеждения, за да откриете това убеждение, да го изследвате, да си позволите да чуете това, което убеждението ви казва, за да видите дали то е смислено, или не, спрямо този/тази, който/която предпочитате да бъдете. За да можете, след осъзнаването на неговата нелогична природа, да се освободите от него. А ако то отразява ваше страстно увлечение, което може да последвате със свое действие, без да се колебаете, позволете си свободата да приемете възможностите, които ще ви се предоставят, автоматично и инстинктивно. Без оценка, без съжаление, просто нека бъде. Нека колелото се върти. Нека застиналата спица ви проговори, за да можете да добиете яснота и да позволите на Висшия си разум да ви донесе, по един лесен начин, информацията, която е най-полезна за вас, в този конкретен момент от вашия живот.

Нека тази бяла спица играе ролята на иглата на компаса, която ви посочва посоката, в която трябва да насочите погледа си, посоката, която трябва да следвате. Нека колелото продължава да се върти и нека случайността на реалността избере за вас, автоматично и без усилия, пътя, на който трябва да обърнете внимание и който точно сега е от най-голяма полза за вас. Каквото и да предприемете, то ще ви изтласка напред и ще ви понесе с ускорено темпо, към една по-пълна реализация. Нека бъде това, което е. Просто продължавайте да вдъхвате енергия на въртящото се колело. И нека то ви служи, и нека замъгленият образ на въртящите се спици отразява нещата, на които в момента не е нужно да обръщате внимание. Тези неща ще се появят, когато им дойде времето. Те ще се появят, когато организиращият принцип на синхронността определи, че е дошъл техният ред да ангажират вниманието ви и да ви донесат информацията, която ви е от най-голяма полза.

Засега, позволете си да знаете, че докато дишате и издишвате енергия към въртящото се колело,  всеки път, когато вдишвате, вие приемате информацията, която застиналата спица ви поднася, която Висшият ви разум ви поднася, чрез този механизъм, чрез това позволение, чрез този портал, чрез тази техника. Позволете на въображението си както винаги да ви води, да ви поднесе с кристална яснота информацията и разбиранията, от които се нуждаете в този момент, които ще ви оживят, ще ви вдъхнат нови сили, ще ви просветлят, все повече и повече спрямо истинската ви същност. Това ще ви позволи да се превърнете в това въртящо се колело и да видите към коя спица трябва да насочите вниманието си.

Продължавайте да дишате, леко и без усилие и докато правите това, не спирайте колелото. Нека то да се върти и нека то избледнее във въображението ви, знаейки, че това, което то прави сега, се вгражда във вас и когато продължавате да дишате в своя живот, всеки ден и по всеки начин,  това колело ще се върти вътре във вас, като един жироскоп, който ви стабилизира, като една стрелка на компас, която ви насочва към вашия истински, магнитен север. Въртящото се колело и застиналата спица ще говорят на вас и на въображението ви като посредник между вашия Висш разум и Физическия ви ум. Нека колелото се върти и ви насочва по най-ефективния начин. То ще ви задвижва и ускорява, и извисява към по-висшите сфери на разбирането.

И нека синхронността завладее живота ви, докато той се разгръща. Почувствайте това въртящо се колело в сърцето си, почувствайте го в ума си, почувствайте го с всяко свое вдишване. То няма никога да спре, освен ако вие не му наредите.

Продължете да дишате спокойно и знайте, че това колело се е вписало във вашата същност, във всяко ваше вдишване. Сега си позволете бавно да се завърнете в своята реалност, в своето ежедневно съзнание като знаете, че във всеки един момент можете да почувствате това колело как се върти в сърцето ви, как се върти в душата ви, в ума ви, и ви води напред и нагоре.

Продължавайте да дишате, докато ние ви изпращаме, чрез това въртящо се колело, нашата безусловна любов, нашата страст, нашето удоволствие да взаимодействаме с всеки един от вас.

Хубав ден!