Приключения извън тялото – част 13

Разпознаване и реагиране на състоянието на вибрации

Вътрешните вибрации и звуци често оповестяват наближаване на преживяването извън тялото. Вътрешните вибрации и звуци за по-кратко наричам вибрационно състояние. Тези вибрации започват обикновено в задната част на врата, след което се разпространяват бързо по цялото тяло. Често са придружавани от скованост на тялото и бръмчащ звук.

Според националното изследване на преживяванията извън тялото, проведено от д-р Стюарт Туемлоу през 1980 г., 55% от 339-те участника съобщават: „Чувство на прилив на енергия” по време на тези преживявания. В допълнение – 50% заявяват, че са почувствали вибрации в тялото си и 38% – че са чули шумове в ранните етапи на преживяването. Най-често описваните шумове са бръмчене (29%),  ръмжене (19%) и музика или пеене (16%).

В началото е полезно да забелязвате всякакви вътрешни сигнали по време на сън и в будно състояние. Внимавайте много за всякакви необичайни усещания на вибриране или звуци, даже ако са особено фини. Много хора редовно преживяват усещания за вибрации и шумове, но ги пренебрегват като свързани със сънищата или като необяснени физически явления.

Разпознаването и начинът ви на реагиране на тези усещания в много случаи ще определи успеха на вашия процес на отделяне. Някои хора толкова се стряскат от тези усещания, че мисълта им веднага се насочва към физическото им тяло, което води до моментално прекъсване на процеса.

Положителната ви реакция спрямо първоначалните усещания и звукове, свързани с изследванията извън тялото, ще ви помогне да се възползвате от всяка една възможност за отделяне от физическото тяло и преживяване на изключителното приключение. Колкото сте по-добре информирани и подготвени, толкова вероятността за успех ще бъде по-голяма. Разпознаването и реагирането на вибрационното състояние е важна стъпка от вашата подготовка. Следва списък, който може да ви помогне при идентифициране на вътрешните сигнали, свързани с първите етапи на преживяването.

 • Шумове, наподобяващи бръмчене и ръмжене.
 • Необичайно изтръпване и усещане на енергия.
 • Гласове, смях, някой произнася името ви.
 • Усещане за тежест и потъване.
 • Сковаване и парализа на част от тялото.
 • Безтегловност и усещане за лекота.
 • Всякакви необичайни вътрешни вибрации.
 • Подобно на електричество усещане на енергия.
 • Стъпки или други звукове на чуждо присъствие.
 • Вътрешно клатене, въртене и всякакво движение.
 • Повдигане на ръцете или краката, докато спите.
 • Приток на енергия, изпълваща цялото тяло.
 • Всякакъв необикновен шум: вятър, двигател, музика, камбани и т.н.

В момента има няколко теории, свързани с причината и природата на вибрациите. На основата на моя опит вярвам, че те са пряк резултат от по-високата честота на нефизическото тяло, отделящо се от физическото тяло. Достигнах до този извод, защото интензивността на вибрациите намалява моментално след достигане на пълното отделяне. Начинът, по който реагираме на първоначалните вибрации, често определя колко успешно се отделяме от физическото тяло. Следват някои основни насоки за това как да реагираме на вибрациите.

 1. Запазете спокойствие. Вибрациите, звуковете, изтръпването и парализирането са нормални реакции.
 2. Приемете вибрациите и ги окуражете да се разпространят по цялото ви тяло. Помнете да не се движите и да не мислите за физическото си тяло; всяко физическо движение ще прекъсне вибрациите и целия процес.
 3. Като позволявате на вибрациите да се разпространят, представете си как се отделяте от физическото си тяло към друга част от жилището си. Тази представа може да бъде подсилена с умствено насочване, като си повтаряте мисълта: „Сега се придвижвам към вратата (или към всеки друг обект, отдалечен от тялото ви)”.
 4. След постигане на пълното отделяне, вибрациите моментално ще отслабнат. В този момент е важно да се фокусирате и запазите вниманието си съсредоточено далече от физическото си тяло.

Открил съм, че познаването на феномена на вибрациите, тяхното разпознаване и положителното реагиране спрямо тях са едни от ключовите фактори за контролиране на изследванията извън тялото. През първата година от моите преживявания извън тялото аз често се стрясках и понякога бях даже изплашен от интензивността им. Когато погледна назад във времето, си давам сметка, че се научих по трудния начин. През седемдесетте години по този въпрос имаше малко информация, а в това, което бе писано, почти не се споменаваше за вибрации и звуци. След като многократно изпитвах вибрации и бръмчащи звуци, докато спях, сънувах и прилагах техники за напускане на тялото си, започнах да разбирам, че тези странни вибрации са естествена прелюдия към преживяването извън тялото. Тези необикновени вибрации и звуци бяха едни от най-добрите ранни индикатори, че бях готов да се отделя от тялото си. След определен брой преживявания започнах да изпитвам удоволствие от вибрациите и даже започнах да ги очаквам с нетърпение. Когато безпокойството ми, свързано с вибрациите и звуковете, постепенно се превърна в постоянно очакване, личните ми способности се увеличиха значително. В крайна сметка достигнах етапа, в който състоянието на вибрации се превърна в добре дошъл приятел, който известяваше началото на едно възбуждащо приключение.

След повече от едногодишна борба най-накрая се почувствах комфортно по отношение на целия процес. Оттам нататък всеки път, когато чувствах вътрешни звукове, вибрации, шумове или някакви необичайни енергийни състояния, веднага ги окуражавах да се разпространяват по цялото ми тяло. След това си представях как се отдалечавам от физическото си тяло по посока вратата на спалнята.

Тази комбинация се оказа забележително успешна. Започнах да разпознавам вибрациите по време на сън, сънуване и медитация. Интензивността на вибрациите и звуците варираше; понякога те бяха много фини, а друг път – направо разтърсващи. Установих също така, че ако изпитвах леки вибрации, можех да се фокусирам върху тях и да ги окуража да се усилят и обхванат цялото ми тяло. Например веднъж се събудих посред нощ с леко вибриране в задната част на врата. Затворих очи, отпуснах се напълно и се фокусирах върху вибрациите, окуражавайки ги да се усилят и да се разпространят от врата към цялото ми тяло. Бавно вибрациите се придвижиха надолу по гръбнака и след това постепенно обхванаха тялото и крайниците. След около няколко минути вибрациите достигнаха своя максимум и аз просто пожелах да се измъкна от тялото си и се отправих към вратата. За секунди стоях пред вратата на спалнята, готов за пътешествие.

Когато привикнете към процеса, той става напълно естествен и изключително приятен. В допълнение – новооткритият контрол и разбирането на вибрационното състояние ви дават по-голяма свобода да се възползвате от всяка възможност за изследване извън тялото. Винаги помнете, че усещанията и звуците, свързани със състоянието на вибрации, са важна отправна точка, която може в много голяма степен да усили способностите ви за контролирани изследвания извън тялото.

Хипнагогичното*)  състояние

*) Хипнагогичен – подобен на транс, възникващ в преходното състояние между бодърстване и сън. –Бел.прев.

Всеки ден изпитваме състояние подобно на полумрак между съня и напълно будното състояние. Това преходно състояние бива често наричано хипнагогично. Когато се унасяме в сън, обикновено го усещаме като кратко, но съзнателно състояние подобно на транс.

Подобно на хипнозата хипнагогичното състояние е силно творческо състояние на съзнанието, в което умствените ни образи са ясни и живи – като във филм. В това състояние ние притежаваме способността да упражняваме известна степен на съзнателен контрол и всъщност можем да използваме образите в ума си за конкретни цели. За много хора това състояние е отлично изходно положение за преживяване извън тялото.

Доста творци и изобретатели са използвали хипнагогичното състояние, за да улесняват своята работа. Например Томас Едисон е бил известен със своите следобедни дремки. Той разработил техника за поддържане на хипнагогичното си състояние, докато обмислял различните си изобретения. Седнал в любимия си стол, той прилагал форма на медитация и отпускане, за да навлезе в хипнагогично състояние. За да контролира това деликатно състояние между бодърстване и сън, Едисон държал няколко метални топчета в затворената си ръка, поставена с дланта надолу върху облегалката на стола. Точно под ръката си поставял метална купа. Ако се унасял в сън, ръката му се отваряла, металните топчета падали в металната купа и го събуждали. Казват, че той повтарял тази техника отново и отново, докато получел вдъхновението или нужната му информация.

Тъй като хипнагогичното състояние наподобява много дълбоката хипноза, то може да бъде използвано ефективно, за да програмираме себе си за непосредствено предстоящо или бъдещо преживяване извън тялото. Отсега нататък, когато заспивате или се събуждате, започнете да забелязвате междинното състояние, през което преминавате всяка нощ. За много хора това е особено очевидно в последните минути на будност, когато се унасят в сън. Следната техника може да бъде използвана както когато заспивате, така и точно когато се събуждате. Съзнателно започнете да забелязвате хипнагогичното състояние непосредствено преди унасянето си в сън. За да засилите осъзнаването на състоянието, може да отправите словесна или писмена молба или изкажете своя цел: „Оставам в съзнание, докато заспивам”. Докато се унасяте в сън, фокусирайте пълното си внимание върху образите, които изглежда че преминават през ума ви.

Доколкото е възможно, започнете съзнателно да подреждате и контролирате променящите се умствени образи и сцени, които се появяват. Представяйте си как се издигате във въздуха вън от тялото си. Това може да бъде като пътувате в балон с горещ въздух, в самолет, в движещ се нагоре асансьор или да представите себе си като плаващ облак.

Всяка представа, която ви кара да се чувствате удобно и е лесна за предизвикване в ума ви, ще свърши работа. Оставете се на потока на усещания и умствени образи; забавлявайте се с представите си и дайте свобода на въображението си. Докато сте фокусирани върху вътрешните образи, повтаряйте си наум: „Сега съм извън тялото си”.

Резултатът от тази техника е идентичен с този на другите методи за напускане на тялото. Вие или ще заспите и ще се събудите в състояние на вибрации, или ще се събудите, плувайки над или близо до тялото си. Ключовият момент е да запазите спокойствие и да насочите пълното си внимание далеч от физическото си тяло.

На пръв поглед тази техника може да изглежда трудна, но на практика се свежда просто до запазване на будното съзнание, колкото е възможно по-дълго, докато бавно се унасяме в сън. Естествената ни способност да разпознаваме и насочваме съзнанието си е ограничена единствено от нашите предубеждения. Мнозина от нас никога не са се опитвали да продължат своите разсъждения отвъд нормалното си будно състояние. Когато сънят се приближава, ние просто се подчиняваме на неговите усещания и бавно загубваме съзнание. Надявам се, че отсега нататък, когато се унасяте в сън, ще гледате на процеса на заспиване по различен начин. Докато експериментирате с хипнагогичното си състояние, ще разберете, че е за предпочитане да насочите своето внимание, вместо просто да позволите на ума си да избледнее в безсъзнание. В допълнение – когато започнете да обръщате сериозно внимание на образите, които се появяват в ума ви, ще придобиете някои интересни нови представи за себе си: вашата мотивация, страсти, страхове и способности. Когато го разпознаем и използваме правилно, хипнагогичното състояние може да бъде мощно и съзидателно средство за разпростиране на възприятията ни отвъд физическите ни ограничения. Точно както Едисон е използвал това състояние на съзнанието за извличане на вдъхновение за многобройните си изобретения, ние можем да го използваме за разширяване на будното си съзнание отвъд физическото.

Следващата визуализация може да бъде полезна за индивиди или групи хора. В моите семинари аз често я използвам за релаксиране и подготовка преди дадено преживяване извън тялото.

Техника за подготовка

Поемете няколко пъти дълбоко въздух и се отпуснете напълно. Затворете очи и започнете да си представяте как върхът на главата ви се разтваря и през отвора в главата ви навлиза поток от ослепително бяла течност, наситена с енергия. Течността е топла и успокояваща и бавно потича през горната част на главата ви към челото, очите и устата. Отпуснете се напълно и почувствайте как цялото ви напрежение се разтваря в тази топла, блестяща течност.

Почувствайте как течността поглъща вашите напрежения и страхове. Почувствайте как тя преминава бавно през главата и надолу през гърлото ви. Почувствайте топлия поток от енергия да преминава през сърцето ви и да се разпростира по цялото ви тяло.

Почувствайте топлината и енергията й надолу по гърба си. Почувствайте как тя поглъща вашето напрежение, болка, страхове и ограничения, докато изпълва всички части на ръцете и краката ви. Почувствайте цялото си тяло изпълнено с тази прекрасна, бяла течна енергия.

Почувствайте всяка клетка, всяка тъкан, орган и мускул да се къпят в тази топла бяла течност. Сега почувствайте как тя става още по-топла. Почувствайте как тя вибрира и се превръща в течна гъба, течен магнит. Почувствайте как тя започва да привлича и поглъща вашите отрицателни вибрации. Почувствайте как тя поглъща чувствата ви на страх и гняв; почувствайте как тя поглъща всички привързаности на вашето тяло.  Ясно почувствайте как вашите страхове, тревоги, ограничения и гняв биват погълнати от тази топла, вибрираща течна енергия. Почувствайте потока, почувствайте как той извлича отрицателните вибрации от тялото ви, вашите емоции, вашия ум. Почувствайте го из цялото си същество.

Вижте и почувствайте как светещата, топла течност започва да потъмнява, докато поглъща всичките ви отрицателни вибрации. Почувствайте как всяка клетка, всяка тъкан и орган, всяка енергийна система в тялото ви се освобождава от своите нечистотии, изхвърля отрицателното си програмиране, изхвърля своите ограничения и страхове. Ясно почувствайте как всичките ви отрицателни вибрации изчезват и освобождават енергията си в топлата бяла течност, протичаща през вас. Почувствайте това на всички равнища на своето същество. Почувствайте как емоционалните ви препятствия се разтварят. Почувствайте как привързаностите ви към вашето его и вашето тяло започват да се разтварят в топлата течна енергия.

Докато отрицателните ви енергии биват освобождавани в топлата течност, наблюдавайте как тя става все по-тъмна. Почувствайте как тя изтегля нечистотиите от тялото ви, вашите емоции, вашия ум. Почувствайте как всичките ви нечистотии си отиват с течността.

Сега си представете клапи в основата на петите и дланите на ръцете си. Бавно отворете тези клапи и нека топлата кафява течност започне да изтича от тялото ви. Почувствайте как всичките ви отрицателни емоции – вашите страхове и ограничения – се изцеждат навън от тялото ви. Вижте ясно как отрицателните ви емоции и вибрации се изцеждат напълно от тялото ви.

Всяка част от вътрешното ви същество, вътрешното ви аз, става все по-чиста и по-чиста, докато отрицателните ви енергии и мисли изтичат от тялото ви. Колкото е възможно по-ясно, вижте и почувствайте как вашите лични страхове, ограничения и отрицателни енергии напускат вашето физическо, емоционално и интелектуално тяло. Почувствайте как всичките ви отрицателни енергии изтичат през вашите длани и пети.

Вижте ясно как всичките ви тревоги, ограничения и привързаности изтичат от тялото ви. Почувствайте колко е хубаво да бъдете прочистени от отрицателните си енергии. Преди никога не сте имали пълно вътрешно прочистване, а сега се чувствате напълно свежи и чисти. Чувствате се лек/-а като перо, освободен/-а от плътните отрицателни ограничения и мисли, които ви свързват с материята.

Вътрешно признайте, че всичките ви отрицателни енергии са изтекли окончателно от тялото ви, напуснали са завинаги вашето физическо, емоционално и интелектуално тяло. Почувствайте чистата сила на това пречистване, докато тялото и умът ви се зареждат наново с енергия и се очистват напълно от всичкото отрицателно програмиране, ограничения и страхове. Бъдете абсолютно уверени, че всичките ви отрицателни енергии са пропъдени надалече.

Дълбоко в себе си почувствайте как вибрациите ви се увеличават; почувствайте колко сте олекнали като въздуха. Усетете радостта, докато чувствате своята нова, по-висока вибрация, своето по-висше аз. Отпуснете се и се насладете на по-високите си, по-фини вибрации, докато ставате все по-леки, по-леки, по-леки. Почувствайте как ставате леки като перо, плувате и се носите без усилие, леки като облак, плувате нагоре и надалече от тялото си.

Отделяне

По-голямата част от съвременната литература върху преживяванията извън тялото посочва, че ние автоматично изплуваме или се издигаме над телата си, като в резултат на някаква магия. На основа моя опит и информация, получена от повече от двеста души, вярвам, че тази представа е погрешна. Внезапното навлизане в състояние на вибрации е много често срещано, но не и отделянето от тялото. Не е ясно защо по време на фазата на вибрации, понякога не можем да се отделим от физическото си тяло. Това се случва дори на опитни изследователи на състояния извън тялото. Можем да споменем най-различни причини: енергийна или психологична обвързаност с физическото, страхове, вибрационно несъответствие, или просто липса на информация как да се реагира на преживяването.

Вярвам, че последната от изброените причини е най-често срещаната. Има редица неща, които може да направите, за да разрешите такъв проблем. Първо, фокусирайте и поддържайте вниманието си насочено към усещането си за отделяне от тялото. Представете си как се отделяте от тялото си или пожелайте да го направите. Второ, ако е необходимо, поискайте да се отделите напълно от физическото си тяло; например: „Сега се придвижвам към вратата”. Трето, ако това не помогне, просто помолете за помощ: „Моля за помощ да напусна тялото си”. Когато молите за помощ, е важно да сте напълно отворени да получите това, за което молите. Въпросите за отделянето и състоянието на вибрации са от изключително значение и заслужават повече внимание, отколкото парапсихолозите и други автори са им отделили до момента. С оглед на ключовата им роля, те не трябва да бъдат омаловажавани.

Методи за отделяне

 1. Изплуване. Тъй като, според физическите критерии, вътрешното енергийно тяло е безтегловно, обикновено е твърде лесно просто да изплувате от физическото си тяло. Този метод на отделяне (от физическото тяло) изглежда най-често използван. Ключовият момент е да се фокусирате върху усещането за плуване и да позволите да се издигнете във въздуха и отдалечите от тялото си.
 1. Сядане и стъпване на крака. Този метод е подобен на метода на изплуване, като разликата е, че първо сядаме, след това се изправяме и отстъпваме далече от тялото си. Това е основният метод, който използвах през първите десет години от преживяванията ми извън тялото. Тъй като методът използва движения от ежедневието, той се поддава по-лесно на контрол от изплуването, или от директния метод (вж. т. 6 по-долу). Този вид отделяне често бива предизвестен от състояние на вибриране. Вярвам, че в този случай сравнително бавното отделяне от физическото тяло създава описваните често интензивни вибрации и звукове.
 1. Претъркулване. Този метод е изключително ефективен. След като разпознаете състоянието си на вибрации, просто се претъркулвате встрани. Колкото и странно да звучи, това е доста забавно. Няколко души са ми разказвали как са се претъркулили от физическото си легло и са падали на пода, смеейки се. Този метод е използван ефективно от много хора. В своята книга „Далечни пътувания” Роберт Монро заявява, че често използва техниката на претъркулване, когато се отделя от първото си енергийно тяло и се премества във второто си енергийно тяло.
 1. Заявяване на желание за отделяне. Когато навлезете в стадия на вибрации, просто поискайте гласно да се отделите: „Сега се отделям”, или: „Придвижвам се към съседната стая”. Всяко твърдо изказано изявление от подобен род, което ви насочва далече от физическото ви тяло, ще има желания резултат. Както при всички други нефизически изявления, изкажете това с твърд, решителен тон, изискващ незабавно действие. Винаги помнете да поддържате вниманието си съсредоточено надалеч от физическото си тяло; всяка мисъл или дума, свързана с тялото ви, моментално ще ви върне обратно в него.
 1. Самоиздърпване.  Това може да бъде постигнато като протегнете нефизическата си ръка и хванете някой голям предмет, след което буквално издърпвате останалата част от енергийното си тяло извън физическото си тяло. Този метод може да се окаже интересен, защото вие научавате бързо, че вътрешното ви енергийно тяло не притежава ограниченията на физическото ви тяло. С други думи, енергийното ви тяло има способността да следва мислите ви. Случайно открих това преди десет години, докато спях на едно легло с балдахин. Протягайки енергийната си ръка нагоре, спонтанно реших да си направя експеримент и се опитах да хвана рамката на балдахина над мен. За моя изненада ръката ми се протегна на повече от метър разстояние и аз се улових за рамката. В този момент издърпах цялото си нефизическо тяло навън от физическото. След като се изправих, се вторачих в ръката си; тя се бе върнала към нормалната си дължина. Изумен разбрах, че формата на нефизическата ми ръка зависи напълно от мислите ми. Това осъзнаване е важно, защото ни позволява да разгърнем възможностите си по различни необикновени начини.
 1. Директен метод. Обикновено наричан директна или моментална проекция, тази техника е по-напреднала от останалите – при нея често се оказвате в пълно съзнание в напълно нова обстановка. Моменталната промяна от легнало положение в леглото до изправено положение или плуване във въздуха на различно място може да бъде стряскаща, ако не сте подготвени. Обикновено усещането за движение е малко или напълно отсъства, а просто за миг се събуждате в изцяло нова обстановка. Този вид отделяне е описван често като излизане от тялото по време на сън. Това е предпочитаният метод за много изследователи извън тялото.
 1. Искане на помощ. Понякога, по неизвестни причини, отделянето може да става по-трудно. Преди няколко години, когато изпитвах известни затруднения, открих прост начин за преодоляването им. Навлязох в етапа на вибрации и бях готов да се издигна, но по някакви причини почувствах енергийното си тяло тежко и неподвижно. В отчаянието си протегнах ръка и на глас помолих за помощ. За секунди почувствах, че някой ме хвана за ръката и ме изтегли от физическото ми тяло. Усещането за тази ръка бе, че е напълно солидна и истинска. Когато напуснах физическото си тяло, се огледах енергично наоколо, но нямаше никого.

По време на семинарите ми няколко души са разказвали подобни случки за оказване на помощ. Поради тези и някои други факти вярвам, че е възможно всеки път, когато имаме напълно осъзнато преживяване извън тялото, някой близък до нас да ни наблюдава. Този наблюдател, бил той гид, приятел, или близък, е готов да помогне при нужда. Сигурен съм, че имаме на разположение помощ по всяко време, но от нас зависи дали ще помолим за нея. Обикновено без такава молба духовният водач или приятел няма да се намеси в нашите преживявания. Мисля също така, че водачите остават извън полезрението ни, защото знаят, че видимото им присъствие ще наруши естественото ни развитие. Когато погледна назад във времето, ми се иска да бях молил за помощ по-често. Вероятно щях да напредвам по-бързо, но което е по-важно – мисля, че щях да оценя много по-рано факта, че по време на своите изследвания не сме сами. Едно безпогрешно чувство на комфорт и сигурност произлиза от знанието, че имаме на разположение помощ по всяко време, когато я поискаме. Това знание ни позволява успешно да посрещнем всякакъв страх или тревога, когато изследваме една нова енергийна среда.

Действие

Когато погледнете назад във времето върху живота си, това, че сте отлагали да извършите нещо, помагало ли ви е някога при постигането на дадена цел? Бездействието донесло ли ви е някога успех, или постижение? Ние всички сме роби на навика. Повтаряме едни и същи мисли и действия, защото са ни познати, лишени от предизвикателство и ги считаме за безопасни. Просто следваме своя път на най-малкото съпротивление. За мнозина от нас тенденцията да си оставаме същите, се е превърнала в централен елемент на личните ни навици и на целия ни живот.

Много от нас гледат на промяната – на всяка промяна – като на отрицателно преживяване. Ние я обграждаме с подозрения и я третираме като заплаха за установения ни начин на мислене и убеждения. Крайният резултат често е затвърдяване на навика ни да бездействаме.

Трябва евентуално да се запитаме дали сме напълно доволни да доживеем живота си, следвайки установените си навици на мисъл и действие. Доволни ли сте да приемате сляпо, без доказателства, преобладаващите идеи и убеждения на своето общество? Напълно ли сте съгласни да приемете вярвания, надежди и убеждения, вместо личен опит и познание?

Задайте си въпроса какво щяхте да вярвате днес, ако бяхте родени в Иран или Ирак. Към какви религиозни и социални убеждения и изводи бихте се придържали? В името на какви убеждения бихте били готови да умрете?

Ако искате да получите отговори на загадките в своя живот, то времето за действие е сега и изследванията извън тялото могат да дадат отговорите, които търсите.

(следва)