Приключения извън тялото – част 15

Утвърждения

През последните двадесет години утвържденията са доказали своята ефективност. Днес те присъстват редовно в курсовете по самоусъвършенстване по целия свят. Утвърждението представлява по същество категорично, положително изявление, адресирано към себе си в сегашно време. Коренът на думата „утвърждавам” означава да „направиш твърд”; това е метод за затвърдяване на дадена мисъл или идея в съзнанието ни. Утвържденията трябва да бъдат винаги положителни изявления; например: „аз съм положителен човек”, „аз заслужавам да бъда обичан”, или: „ставам все по-добре с всяка минута, всеки ден” са често използвани утвърждения.

Умовете ни са изпълнени с непрекъснат поток от мисли във всеки миг от живота ни. Мислите ни влияят непрестанно на физическата и нефизическата ни реалност. Интелектуалното, емоционалното и накрая физическото ни състояние на съзнанието са преки резултати от нашите мисли. Утвържденията ни позволяват да фокусираме мислите си и да се противопоставим на някои от отрицателните идеи, които сме приели.

Практиката на изказване на утвърждения ни позволява да поставим началото на един процес на подмяна на отрицателните и ограничаващи мисли с нови, положителни мисли. Това е един мощен метод, с който можем да препрограмиране себе си за положителна промяна и личен успех. Утвържденията могат да бъдат повтаряни тихо, на висок глас или в писмен вид; те могат да бъдат даже изразени под формата на песен или в рими. По време на преживяванията ни извън тялото, те обикновено биват повтаряни наум, с увеличено ударение в последните моменти преди началото на съня. Целта е, докато се унасяме в сън, да бъдем напълно фокусирани върху желанието си за моментално преживяване извън тялото.

За постигане на максимална ефективност, когато използвате утвърждения по време на което и да е преживяване извън тялото, важно е да направите четири неща. Първо, доколкото е възможно, непрекъснато увеличавайте емоционалната и интелектуална интензивност на последните утвърждения, докато се унасяте в сън. Второ, непрекъснато повтаряйте утвържденията, докато заспите. Направете последните си мисли преди заспиване най-фокусираните утвърждения. Трето, мислете за своите утвърждения като за твърди лични ангажименти към нещо, което очаквате напълно да преживеете, сега! И четвърто, доколкото е възможно, почувствайте се изцяло открити да получите веднага резултатите от своите утвърждения. Има безброй най-разнообразни положителни утвърждения; ето някои примери.

 • Сега съм извън тялото си!
 • Съзнателно преживявам пътуване извън тялото си. Сега!
 • Приятно ми е да бъда извън тялото си, сега!
 • Оставам в съзнание, докато тялото ми заспива.
 • Съзнателно се отделям от физическото си тяло, след като то заспи.
 • Докато тялото ми заспива, аз напълно осъзнавам своето преживяване извън тялото.
 • Сега имам преживяване извън тялото!
 • Сега се отделям от тялото си!

Утвържденията могат да бъдат използвани, за да:

 • Утвърдите яснотата на възприятията си, когато сте извън тялото си.
 • Обявите намеренията си веднага да имате преживяване извън тялото.
 • Намалите страха и да увеличите своя контрол.
 • Усилите процеса на преобразуване на съня и усилите запаметяването си.
 • Усилите всяка от останалите техники извън тялото.
 • Контролирате мисълта си преди и по време на преживяването извън тялото.
 • Отстраните отрицателни или ограничаващи възприятия за себе си или вярвания, свързани с преживяванията извън тялото.
 • Препрограмирате своето подсъзнание за успех.
 • Разширите своята самопредстава отвъд физическото си тяло.
 • Усилите способността си да се придвижвате извън физическото си тяло по време на първите секунди на отделянето. „Аз се придвижвам към другата стая” или: „Аз изплувам нагоре и встрани”.

Визуализация с утвърждения

Утвържденията могат да бъдат комбинирани с други техники с цел усилване на цялостната им ефективност. Те могат също така да помогнат при фокусиране и поддържане на съзнателното ви внимание върху поставената цел на преживяването ви извън тялото, докато тялото ви се унася в сън. Ето един пример за това.

Легнете по гръб и се настанете възможно най-удобно. Затворете очи, отпуснете се напълно и дишайте дълбоко, бавно и естествено. Докато се отпускате, повтаряйте утвърждението: „Сега съм извън тялото си” или: „Сега се отделям от тялото си в пълно съзнание”. Продължавайте да повтаряте това утвърждение, докато започне да ви се приспива.

Докато повтаряте наум това утвърждение, започнете да си представяте добре познато място: стая в дома ви или всяко друго място, което познавате добре и което може да видите във въображението си с абсолютна яснота. Започнете да си представяте стаята наум. Вижте детайлите в стаята, колкото е възможно по-отчетливо; почувствайте килима под краката си, материята на завесите и мебелите. Вижте релефа и шарките на тапетите и опипайте материала на мебелите. Забележете и изследвайте картините, книгите, всички най-малки подробности. Вглъбете се в подробните детайли на стаята. Почувствайте как се разхождате из стаята. Забележете колко добре се чувствате и колко ви е удобно. По възможност използвайте всичките си сетива. Изберете един обект в стаята. Вдигнете го и почувствайте повърхността му, тежестта му. Вижте и почувствайте този предмет, колкото е възможно по-ясно. Бъдете напълно погълнати от него. Продължавайте да повтаряте утвържденията си, докато се унасяте.

Ключът в това упражнение е да поддържате интереса си встрани от тялото си, докато то заспи. Комбинацията от утвърждения и тази визуализация е изключително ефективна.

Ранна утринна техника

Един от най-подходящите периоди за предизвикване на преживяване извън тялото е сутрин, след като са преминали два или три REM*) периода (след три до пет часа сън).

 *) За пояснение на REM вж. Част 2 – Бел.прев.

По време на сън, на всеки 90 до 100 минути започваме период белязан от бързи движения на очните ябълки. Движенията на очите ни по време на сън са физическо доказателство, че започваме да сънуваме, или в някои случаи, навлизаме в друго променено състояние на съзнанието.

Научната корелация между периодите на REM и преживяванията извън тялото предстои да бъде потвърдена, но описанията, свързващи тези периоди, са нещо обикновено. Следната техника е доста ефективна, но изисква определена степен на самодисциплина. Много хора са установили, че допълнителните усилия си струват. Настройте будилника си за приблизително три или четири часа сън. След като се събудите, се преместете в друга част на дома си – напр. върху фотьойл или канапе. След като се настаните удобно на новото място, изберете любимата си техника за напускане на тялото. Отпуснете се напълно и започнете своите утвърждения – самостоятелно или заедно с техниката ви за визуализация. Повтаряйте утвържденията в началото на глас, след това наум.

След като се отпуснете напълно, фокусирайте цялото си внимание върху утвържденията и върху някакъв обект далече от тялото ви. Докато се унасяте в сън, опитайте да засилите емоционалното и интелектуално ударение на утвържденията си във възможно най-голяма степен. При увеличена интензивност превърнете от последните си утвърждения, непосредствено преди да заспите, твърд личен ангажимент да постигнете незабавно отделяне от тялото. Важно е последната ви мисъл, преди да се унесете в сън, да бъде вашето утвърждение за отделяне от тялото. Като направите това, почувствайте се напълно готови да посрещнете веднага отговора на своето искане.

Помнете да фокусирате всичките си мисли и емоции върху утвържденията. Интензивността на изявленията ви и личният ви ангажимент са най-важни. При използването на тази техника, много хора разказват за преживяване извън тялото, моментално след като се унесат в сън. Ако разполагате с достатъчно време, тази техника може да бъде повторена няколко пъти в една сутрин. По време на първите няколко опита може просто да заспите, обаче след допълнителна практика тази техника може да доведе до невероятни резултати. Ако срещате трудности с визуализациите, силно препоръчвам тази техника като най-добрата ви алтернатива. Това е един от най-мощните известни методи, който не изисква умения за визуализация.

Вярвам, че ефективността на тази техника няма нищо общо с времето на деня. Това, което е наистина важно, е умственото ви състояние: след три или четири часа сън тялото ви е частично освежено и напълно отпуснато. Това будно умствено и отпуснато телесно състояние на съзнанието е идеалната изходна точка за приложението на всяка техника, използвана за изследване извън тялото.

Открих тази техника случайно, няколко години след като започнах своите изследвания извън тялото. Една нощ, след като бях спал около четири часа, се събудих неочаквано и реших да стана и почета малко. Внезапно реших и започнах да изписвам някои утвърждения за напускане на тялото. След петнадесет минути писане се почувствах силно изморен. Избирайки две утвърждения, продължих да си ги повтарям наум, докато се отпуснах на дивана. Повтарях ги непрекъснато, докато се унасях в сън: „Сега имам едно напълно съзнателно преживяване извън тялото. Сега съм извън тялото си!” Фокусирах цялата си енергия върху всяко утвърждение, напрягайки всичките си усилия това да бъдат последните ми мисли, преди да се унеса в сън. Следното преживяване се случи в 03:15 сутринта, веднага след като физическото ми тяло се унесе в сън.

7 март, 1984 г.

Усещам как през тялото ми преминават силни вълни от енергия. Започва усещане за движение – много силно, с нарастваща интензивност. Моментално се озовавам в къща на брега на океана. Всичко, което чувам, са звуците на прибоя. Всичко в тази голяма къща ми изглежда бяло и замъглено, затова изричам на висок глас: „Яснота сега!” Когато се оглеждам, очертанията пред мен идват във фокус. Изправен съм пред голяма елипсовидна маса, дълга близо пет метра. Стаята е изпълнена с блестящи хора. Те изглежда излъчват светлина от всяка пора на телата си. Седем мъже и една жена се приближават, за да ме поздравят. Докато жената се приближава, виждам, че се усмихва. Когато ме поглежда, в ума ми започват да се появяват ясни образи. Значението на всеки образ ми става моментално ясен. „Радвам се да те видя отново. Ти беше доста зает”. Мога ясно да почувствам топлината на нейните мисли.

Групата се събира около масата и аз зная, че е време да седнем. Когато се оглеждам около стаята, тя изглежда се разширява пред погледа ми. Все още чувам разбиването на вълните и искам да видя океана. В ума ми изниква ясна картина. „Ще изпиташ океана много скоро. Нека да започнем”. Отговарям автоматично: „Днес океанът звучи красиво”.

Скоро в ума ми се появява друга мисъл: „Да, океанът е прекрасен. Ние приемаме това за естествено. Обикновено нашите посетители не са в съзнание. Ние ще се приспособим”. Следва кратка пауза, след което продължение на мисъл-енергия от другия край на стаята. „Към плътните области бива насочвана много енергия. Тези, които живеят в твърдите тела, започват да реагират. Предстои още много работа. Тези, които се пробуждат от своя сън, търсят отговори – те търсят навън. Не е чудно, че има такова голямо объркване. Знаем колко трудни могат да бъдат физическите средства; ние всички сме били там. Окончателното изпитание е да разпознаеш истината, докато си заобиколен от плътни илюзии”.

Спонтанно реагирам с мисъл: „Има прекалено големи очаквания и твърде малко оказана помощ. Защо трябва да бъде толкова трудно?”

Друг образ се появява в ума ми. По някакъв начин зная, че той е женски. „Училището е трудно, но справедливо. Всеки създава уроците, от които се нуждае”. Поглеждам към нея и мислите ми потичат сами: „Но защо толкова много невежество и болка?”

В ума ми нахлува друг глас: „Училището е болезнено за някои и просветително за други. Само преживяванията създават мъдрост. Крайният резултат е винаги ефективен”.

Отговарям: „Даже и така да е, налице са твърде малко напътствия. Пет милиарда души, всички от които се надяват и се молят това, в което вярват, да е истина. За мен това изглежда доста неефективно училище – всички тези хора да живеят в мрак”. Появява се друг глас: „Ти не виждаш цялата картина, приятел. Времето е илюзия. Няма нужда от бързане. Всички са безсмъртни. Самият акт на съществуването е преживяване, а преживяването ражда мъдрост. Времето е без значение”.

Докато се оглеждам около стаята, реалността на преживяването е зашеметяваща. Мога да почувствам масата и да видя стаята абсолютно ясно. Разсеян от звука на вълните, започвам да изпитвам усещане на притегляне. Нещо ме издърпва назад. След секунди се озовавам във физическото си тяло. Докато отварям бавно очи, чувството на изтръпналост и дезориентация бързо изчезва.

Хипноза

Хипнозата става все по-популярно средство за самоусъвършенстване. Тя бива използвана често в терапията за промяна на поведението в случаи като контрол на теглото, спортни постижения, освобождаване от стрес, усилване на паметта и лечение на страхове и фобии. В последно време станаха известни някои нови мощни приложения на хипнозата. Един от най-популярните е методът на регресия в минали животи. Връщането на пациента в предишен физически живот може да му помогне да открие, преживее и разреши съществуващ в момента проблем, страх или фобия, като достигне до съответния източник. Впечатляващ брой от наскоро публикувани хипнотични регресии описват подлежаща на проверка информация от минали векове, в т.ч. имена, дати, места и събития.

По време на няколко от регресиите в минали животи, които съм провел, забелязах тенденция у някои от моите клиенти да преживяват кратки периоди на съзнателно напускане на тялото, обикновено по време на прехода между два минали живота. Допълнителни изследвания показаха, че хипнозата може да бъде използвана за постигане на контролирано приключение извън тялото. С малки изменения, въвеждащата техника, използвана обикновено при регресията в минали животи, дава резултати и при преживяванията извън тялото. Основното хипнотично въвеждане (индукция) остава същото; променят се само указанията след индукцията.

През последното десетилетие хипнозата е дала удивителни резултати за милиони хора. Сега съвременната хипноза може да бъде използвана за предизвикване на лично контролирани преживявания извън тялото. Ползите от нея са особено очевидни в четири основни области. Първо, хипнозата може да доведе по прекрасен начин до идеалното умствено състояние за изследване извън тялото (буден ум/отпуснато тяло). Второ, тя може да помогне при контрола, намаляването и отстраняването на подсъзнателни и съзнателни блокажи, страхове и ограничения, свързани с преживяванията извън тялото. Трето, хипнозата може да бъде използвана за подобряване на уменията за визуализация, концентрация и медитация. И накрая, хипнотичните внушения могат да бъдат ефективни за предизвикване на напълно съзнателно преживяване извън тялото. Например хипнотичното внушение: „Аз оставам в пълно съзнание, когато сънувам” или: „Моите сънища предизвикват съзнателно преживяване извън тялото” могат чувствително да помогнат процеса на преобразуване на съня. Внушения като: „След като заспя, аз разпознавам и преживявам напълно съзнателно приключение извън тялото” и: „Сънят предизвиква моите преживявания извън тялото” могат да бъдат използвани за подсилване на индивидуалната способност да реагираме положително на нашите техники за напускане на тялото.

Когато избирате обучен хипнотерапевт, първо проверете неговата квалификация. Много страни изискват сертифициране или лиценз. На второ място, осведомете се за областите на неговата специализация (много хипнотерапевти се специализират в области като контрол на теглото или смущения при храненето). Идеалният избор е някой с продължителна практика в регресии в минали животи и запознат с метафизика и изследвания извън тялото. Такива хора обикновено са по-добре запознати с нефизическите условия (реагиращи на мисълта), срещани в състояния извън тялото. Те също така са по-опитни в боравенето с възприятия и преживявания, специфични за състоянията извън тялото. Често техните познания в метафизиката им дават по-задълбочено разбиране на мотивацията и целите, преследвани от хора, търсещи приключения извън тялото.

Самохипноза

Самохипнозата е друг мощен нов съвременен метод за самоусъвършенстване. Често нашите страхове и ограничения са подсъзнателно програмирани в нас. Вътрешно ние сме приели един утвърден образ за себе си и сме поставили ограничения на способностите си. Тези подсъзнателни ограничения са стените, които ни отделят от безкрайния ни потенциал. В определен смисъл ние сме изградили стени около себе си. Един от най-ефективните начини за преодоляване на нашите самоналожени ограничения и страхове е да им се противопоставим директно.

Хипнозата ни дава уникалната възможност да достигнем до своя подсъзнателен ум и да разсеем своите ограничения и страхове. В допълнение – ние можем да препрограмираме подсъзнателния си ум за успех във всяко начинание, включително и при изследванията извън тялото.

По-долу следва един сценарий за самохипноза, който може да запишете и да използвате в дома си. Докато записвате този хипнотичен текст, отделете достатъчно време и говорете със спокоен тон. При всяко прекъсване между фразите, оставете пауза от приблизително две секунди. Постарайте се темпото ви да бъде равномерно и еднообразно по време на целия запис. Много хора имат склонността да забързват, докато записват, затова не бързайте и се отпуснете. Паузите, които са по-дълги от две секунди, са обозначени. За да получите най-добри резултати, използвайте записващо устройство, което може да направи качествен запис, по-дълъг от деветдесет минути. Когато прилагате тази техника за самохипноза, настанете се възможно най-удобно на мястото, където ще правите своите изследвания извън тялото. По възможност използвайте фотьойл или удобно канапе. Изберете време и място, които ще ви позволят уединение в продължение на час и половина. При нужда изключете телефона. НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ХИПНОТИЧНИЯ ЗАПИС, ДОКАТО ШОФИРАТЕ!

Текст за самохипноза с цел напускане на тялото

Направи няколко дълбоки вдишвания, затвори очи и се отпусни напълно. Позволи на ума и тялото си да се отпуснат напълно… Докато се чувстваш удобно и отпуснат/а,…отдай се на едно специално преживяване…Отпусни се напълно…Поеми дълбоко въздух… и се отпусни напълно, отпусни се напълно …Сега се отпусни още повече…Отново вдишай бавно и дълбоко…освободи се от всичкия стрес…от цялото напрежение…С всяко дишане почувствай как цялото ти напрежение изтича от теб…Просто се отпусни…напълно се отпусни…Представи си или почувствай как главата ти е облята от мека лечебна светлина…светлина, която успокоява всички мисли…светлина, която успокоява всички тревоги…Твоят ум е в покой…Тази мека, лечебна светлина освобождава физическите ти сетива от напрежение…Просто почувствай как главата и сетивата ти са обхванати от тази светлина…Сега позволи на тази светлина леко да се разпространи…почувствай как светлината си движи бавно надолу по врата ти и раменете ти…Всеки мускул и всяка клетка, които светлината докосва, стават по-отпуснати…по центрирани…по  хармонизирани… Никакви други шумове няма да те смутят…Те само ще те накарат да потънеш по-дълбоко…и по-дълбоко…Ти си още повече успокоен/а и отпуснат/а…Докато тази тиха, мека, лечебна светлина облива врата и раменете ти, … всяка нервна клетка … всеки мускул се отпуска напълно… Всяка клетка и тъкан на тялото ти са напълно отпуснати… Сега, позволи на тази светлина да те обгърне още повече… Почувствай как тя преминава надолу по ръцете ти…по пръстите на ръцете…и причинява още по-голямо отпускане… Почувствай как светлината обгръща гърдите ти и горната част на гърба ти… ребрата ти…вътрешните ти органи… белите ти дробове… и сърцето… Всяко напрежение…всякакъв стрес, който е част от тялото ти, те напуска, докато тази мека лечебна светлина изпълва тялото ти… Сега нека светлината проникне още по-надълбоко в теб и запълни стомаха ти и долната част на гърба… Почувствай как всеки мускул и клетка се отпускат…Топлата, отпускаща светлина залива и обгръща бедрата ти…краката ти…Докато се отпускаш напълно, никакви други шумове няма да те смущават… Всички звуци само ще те накарат да потънеш по-дълбоко… и по-дълбоко… надолу… надолу… в по-спокойно и по-отпуснато състояние… Ти си напълно отпуснат/а… напълно спокоен/-на… Чувстваш се в пълна безопасност… напълно защитен/а… Чувстваш релаксиращата сила, която залива краката ти… Всички мускули по цялото ти тяло са вече напълно отпуснати… Те са толкова отпуснати, че не можеш да ги движиш… Всеки мускул е толкова отпуснат… толкова напълно отпуснат.

…Почувствай как отиваш… все по-дълбоко и по-дълбоко… надолу… надолу… напълно отпуснат/а…Сега чувстваш как  меката и отпускаща сила на светлината те облъчва… Това топло чувство на светлината прониква през цялото ти тяло…Ти можеш да почувстваш топлината й… да почувстваш нейната защита… Ти си обграден/а от отпускащата, топла енергия на светлината… Докато напълно и с удоволствие отпускаш цялото си тяло… можеш малко да забавиш… Позволи на себе си да забавиш малко, след което… докато продължаваме, можеш да забавиш още малко и да се отпуснеш… Аз ще започна да броя на обратно от десет до едно и с всяко по-малко число, позволи си да забавиш и да се отпуснеш… и когато стигна до номер едно, ти ще навлезеш в своето собствено дълбоко, дълбоко отпускане. Десет…надолу, надолу, девет…по-надолу, по-надолу, надолу, осем…  надолу, надолу, по-надолу, по-надолу, седем… надолу, шест… надолу, пет… по-надолу, четири… по-надолу, надолу, три… по-надолу, надолу, две… по-надолу, надолу и … едно. Сега си в много дълбоко ниво на естествена отпуснатост… Запомни… ти си напълно в контрол и в пълно съзнание на всяко равнище от своя ум. Това пътуване е нещо, което искаш, защото желаеш с нетърпение да изследваш, желаеш с нетърпение да научиш… След малко ще започнем серия от упражнения за твоето възприятие, за твоята способност да виждаш и да чувстваш, и да бъдеш напълно свободен/а от физическото си тяло… от твоето временно физическо средство.

Сега, почувствай тази част от себе си, която жадува за нещо повече… Има една част от теб, която копнее да види повече… която копнее за движение. Когато този копнеж се засилва вътре в теб,… почувствай как този копнеж се превръща в желание… в една страст да опознаеш истинската си същност… да узнаеш и изпиташ своята духовна същност… Почувствай това желание… Искам да погледнеш към хоризонта и да видиш или да си представиш една мека светлина… една порта от светлина… Ти чувстваш и знаеш, че тази светлина е добра…Тази светлина е изпълнена с любов и закрила… Сега започни да се приближаваш към тази порта от светлина… Почувствай как се приближаваш към тази порта от светлина… Докато виждаш тази порта да се приближава все повече и повече… ти можеш да почувстваш как си обгърнат/а целия/цялата от светлина… ти си напълно обгърнат/а и защитен/а от светлината… ти можеш да почувстваш топлината и защитата на светлината… Светлината те обгръща и преминава през тялото ти… през цялото ти същество…

Сега си представи или почувствай как се придвижваш през портата… И докато преминаваш през тази порта от светлина, искам да знаеш, че ти се отдалечаваш от своята физическа черупка…Когато преминаваш през тази порта от светлина… ти ще видиш и наблюдаваш обективно своето тяло…знаейки през цялото време, че си винаги обграден/а от бялата светлина, която те пази…като душа, ти избираш да пристъпиш отвъд ограниченията на материята… И така, искам да наблюдаваш всяка подробност…Сега почувствай как започваш да олекваш…Ти ставаш все по-лек/а и по-лек/а… Ти си лек/а като перце… лек/а като балон, докато бавно се отделяш и започваш да плуваш нагоре, нагоре, нагоре… Сега можеш да почувстваш как плуваш свободно…

Докато плуваш във въздуха, наслади се на всички топли усещания на свободното плуване… плуване напълно свободно от физическото ти тяло… Ти плуваш над физическото си тяло… Докато се наслаждаваш на усещането, че плуваш, усещаш и как осъзнаването ти се засилва… Ти осъзнаваш повече… осъзнаваш повече своето ново, по-леко енергийно тяло… ти усещаш по-добре своето леко енергийно аз… Сега ти осъзнаваш напълно своето енергийно аз… своето плуващо енергийно аз… Цялото ти съзнание се придвижва в твоето леко енергийно аз… С радост ти можеш да почувстваш как плаваш свободен/а, плуваш напълно освободен/а от всички ограничения… всички плътни ограничения… Сега ти напълно осъзнаваш в своето светлинно аз… Ти можеш да виждаш и усещаш  с цялото си съзнание… цялото ти съзнание се намира в твоето светлинно енергийно аз… Ти можеш да почувстваш радостта за това, че си свободен/а от физическото си тяло, напълно свободен/а от всички ограничения… Сега, какво виждаш?… Какво наблюдаваш? … (Пауза около 15 секунди). Ти можеш да почувстваш и видиш усилване на своите нови усещания… Зрението ти става по-добро и по-добро… по-ясно и по-ясно…  Зрението ти е по-остро, по-ясно, отколкото когато и да било преди…Твоето по-леко аз сега има перфектно зрение… твоето по-леко аз притежава кристално ясно зрение… идеални възприятия… Можеш да почувстваш пълното си съзнание…Цялото ти съзнание се намира напълно в твоето по-леко енергийно тяло… Ти фокусираш цялата си енергия в своето леко енергийно аз… Какво виждаш? … Какво е усещането ти?… Можеш ли да видиш тялото си?… Опиши подробно какво виждаш… Наслади се на всичко, което усещаш и виждаш…Имаш на разположение, колкото време пожелаеш… (Пауза от три минути) Сега бавно се върни в своето физическо тяло… Не бързай и се завърни бавно…Докато се завръщаш, знаеш с абсолютна сигурност, че можеш да се отделиш с лекота от физическото си тяло… С пълна увереност ти можеш да отстъпиш встрани от физическото си тяло, когато пожелаеш… Ти вече знаеш, че физическото ти тяло е само едно средство на твоето съзнание…само едно средство за много (съзнания), които притежаваш… Приятно е да чувстваш, че можеш да отидеш отвъд своето тяло и да видиш и да узнаеш сам/а… От сега нататък, ти ще можеш и ще напускаш физическото си тяло с голяма лекота… напълно безопасно, когато пожелаеш.

Сега дишай дълбоко, отпусни се и се чувствай удобно… След малко ще започна да броя от едно до три и когато кажа числото ‘три’, ти ще можеш да отвориш очи и да се почувстваш напълно буден/а… Ти ще запомниш всичко, което си преживял/а… Ти ще се събудиш с още по-големи прозрения… Ще се чувстваш освежен/а и пълен/а с енергия…Ще се чувстваш бодър/а и отпочинал/а…като че ли си прекарал/а един спокоен сън… Ще почувстваш пълна хармония… Ще се чувстваш по-здрав/а, … по-добре… и ще поддържаш съзнателна връзка със своето вътрешно аз… Защото си имал/а възможност да починеш толкова дълбоко и здраво, твоят ум ще бъде изострен и нащрек… Ще можеш да мислиш по-ясно и творчески… Сега ще започнем… Едно… Сега се чувстваш много отпочинал/а… Цялото ти тяло е напълно спокойно… Ти си успял/а да си починеш напълно и тази способност ти е позволила да се издигнеш над обсега на физическото си тяло…В бъдеще ще установиш, че всеки сеанс ще бъде все по-релаксиращ и даже още по-полезен… Две … Започваш да усещаш енергия и живот, които преминават през всяка част на тялото ти…Ти се чувстваш изпълнен/а с енергия и сила… Ти помниш всичко, което си преживял/а… и ще имаш даже още по-големи прозрения в бъдеще… Ти се чувстваш бодър/а и напълно буден/а… Имаш дълбоко чувство за благополучие и познание… Чувстваш се здрав/а… по-здрав/а от преди… готов/а да посрещнеш каквото и да ти се случи…Чувстваш се освежен/а и отпочинал/а, като че ли се събуждаш от дълъг сън… Три… Цялото ти тяло, ум и душа са освежени…Сега отвори очи и се почувствай напълно освежен/а и изпълнен/а с енергия и радост.

(следва)