Програмиране на хибриди между човеци и извънземни – 149 епизод, 2 май, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с нашия специален гост, Емери Смит.

В този епизод ние ще навлезем в темата на хибридизацията между човеци и извънземни и ще разгледаме част от много странните изследвания, в които той е участвал в тази област.

Емери, добре дошъл отново.

Емери Смит: Благодаря, Дейв. Благодаря за поканата.

ДУ: Когато ни каза за работата ти по аутопсията на тела на извънземни, това събуди силно любопитството ми, защото очевидно тези тела идват отнякъде.

ЕС: Точно така.

ДУ: Но само мащабите на твоите аутопсии – ти казваш, че заедно с пробите от отделни тъкани, това са били грубо 3,000 …

ЕС: Да. Проби на тъкани и отделни същества, точно така. 

ДУ: Ако вземем само генетичното разнообразие на всичкия този материал и след като приемем, че скоростта на светлината е бариера пред пътуването, как биха могли да съществуват толкова различни извънземни, до които сме успели да се доберем?

Или скоростта на светлината не е бариера, според твоите разбирания?

ЕС: Ох, скоростта на светлината категорично не е бариера за извънземните.

1_Emery_Smith_2

И това е много важно да бъде съпоставено с броя на пробите, които съм изследвал, и броя на операционните зали, които се намират там долу и които работят денонощно …

ДУ: Разбирам.

КГ: … както и с броя на живите обитаеми светове, само в собствената ни Слънчева система.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Така че тази цифра от 3,000 не е голяма. Тя на пръв поглед изглежда такава, но както ти отбеляза, с всичко друго, което се случва във вселената, и всички доказани обитаеми светове, ако човек се замисли, за една малка планета да има толкова спесимени съвсем не изглежда кой знае какво.

Също така не казвам, че всички тези спесимени са дошли от космоса. Те може да са дошли от вътрешността на Земята. Може би ние сме отворили някои земни кухини и сме открили там различни живи същества.

Някои неща може да са дошли през портали, което е една цяла отделна история.

Едно нещо обаче знаем със сигурност – те наистина притежават спесимени. И те вземат ДНК от тях и я смесват с човешка ДНК, като по този начин се опитват да произведат човек, който е малко по-силен, и се опитват също така да съчетаят това с една програма за създаване на супер войници с по-здрави кости, с по-бърз мисловен процес и други подобни неща.

ДУ: Отново: за мен бе доста изненадващо, когато ти каза, че си видял едно подобно на Рептил същество, охранявано от двама души. Ти каза, че е било високо 3 метра и според теб е било възможно да е същество, което сме отгледали или произвели.

Ти не си бил убеден, че виждаш едно извънземно. Какво ти даде увереност да предположиш, че е било възможно това да е човешко творение?

ЕС: Ами на първо място, когато видя нещо такова изложено на показ, не зная със сигурност какво да си помисля. Понякога това се прави нарочно, понякога – не.

След известно време работа по събирането на клетъчни проби, аз се включих в програмата за супер войници, където смесваха хибридна ДНК с човешка ДНК в петриеви стъкленици, както и в програмата за съчетаване на тъкани и титан и отглеждането на тъкани в титан за заздравяване на кости.

ДУ: Как става това? Това ми изглежда нещо твърде необикновено. Не бих си помислил, че титанът би могъл да се съчетае с жива тъкан.

КГ: Всички така си мислехме, но с появата на нови материали и покриването на повърхността на титана с наночастици, те са успели да симулират костния мозък.
Знаеш какво представлява костният мозък, тази пихтиеста тъкан, нали?

ДУ: Разбира се.

ЕС: Е, те са успели да съчетаят това с титана. След това добавят стволови клетки, костни клетки и те просто се съчетават прекрасно с титана.

ДУ: Наистина?!

ЕС: И тялото приема това като нещо естествено … то не отхвърля титана.

Така че стоманата и титанът биват използвани в хирургията през всичкото време. И те са установили, че това ще бъде един чудесен начин за подсилване на човешките кости, така че да издържат на много голямо натоварване.

Те срещнаха проблеми, разбира се, с мускулите и сухожилията. Те могат да увеличават мускулите безкрайно. Колкото до сухожилията, те са най-трудни за отглеждане и не могат да поддържат допълнителната тежест на метала, костта и усилените мускули.

И тогава те започнаха да търсят възможности за хибридизация на ДНК на други живи същества, които притежават по-здрави сухожилия.

ДУ: Ти тук нахвърли едно върху друго доста неща, така че нека ги разгледаме едно по едно.

На първо място, да, чул съм за хора с присадена пръчка титан в крака си, за болтове от титан, които свързват счупени кости и подобни неща, но ние говорим за нещо, което може да бъде вкарано в тялото на здрав организъм, или говорим за нещо, което трябва да бъде произведено съвместно с израстваща биологична тъкан, като част от произвеждането на един цял организъм?

ЕС: Точно така. В началото това бяха опити за подсилване на отделни части на тялото и наблюдение на това какво се случва. Хирургия, която е нещо много брутално.

Сега обаче, с появата на 3D принтирането на органи и тъкани, всичко, което ми трябва, е част от твоята ДНК и аз мога да те принтирам целия в течение на девет месеца – такъв, какъвто си в момента. Ти даже ще възстановиш много от спомените си, защото паметта ти е закодирана в твоята ДНК.

ДУ: Хм.

ЕС: И тогава какво ще се случи, ако аз поставя титана в основата и върху него принтирам всичкия ставен хрущял и останалите тъкани и органи с една метапрограма? Така аз мога да принтирам един войник и то такъв, какъвто го искам. 

ДУ: Значи ти от самото начало ще изграждаш един възрастен организъм?

ЕС: Правилно.

ДУ: Ами при нормални условия, един човешки организъм изисква 13, 14 и повече години, за да достигне своята височина на възрастен.

ЕС: Точно така.

ДУ: Тогава как те ускоравят процеса на израстване?

ЕС: Да, те правят това … Нужни са им между 9 и 24 месеца, и могат да получат едно завършено тяло. И те правят това с новооткритите невропроводими химикали, с хормони и специални аминокиселини от извънземен произход, което позволява на тялото и на неговите клетки да се развиват много бързо.

Имат обаче проблеми с мозъка, който не се развива толкова бързо, колкото всичко останало.

ДУ: Хм.

ЕС: Виж например какво става, когато вземем сърцето на едно прасе, чиито клапи използваме при някои сърдечни операции. Причината да използваме точно тези клапи е, че съответните клетки при прасето растат със същата скорост както при човека.

Ако взема сърцето на едно куче и се опитам да ти го присадя, неговите клетки ще растат толкова бързо, че ще те убият.

ДУ: Хм.

ЕС: Така че те се опитват да направят следното: да открият тези животински видове на планетата, чиито клетки се развиват най-бързо и да се опитат по генетичен път да прехвърлят техните свойства на човешкия организъм.

Те делят и комбинират стотици различни гени, което е изключително трудно. За целта използват мега компютри, които могат да работят със съответните алгоритми.

И те комбинират ДНК на извънземни с човешка ДНК в случаите, когато темпът на растежа им е съвместим. Ето защо споменах прасетата, чийто темп на растеж е най-близък до този на човека.

Така че когато има съвпадение в темповете на растеж, позволено е да прибавиш определени неща и условия за растеж, които да ускорят хибридизацията и растежа, и в определени моменти да добавиш различни химикали към съответното същество, така че мозъкът да може да наваксва със своето темпо, защото той е, който създава проблеми.

ДУ: Значи ти казваш, че костният мозък на един цял скелет може да бъде създаден подобно на едно шаси или рамка, и след това отгледан, или става дума повече за …?

ЕС: Да, възможно е да отгледаш костта върху титана  и просто да усилиш здравината й. Така че титанът е вече там.

И след това имаш тези 3D принтери, които принтират тъканите във и върху метала, или върху другите субстанции. Има и други субстанции, които те използват освен … Аз само споменавам титана като възможна основа …

ДУ: О кей.

ЕС: … защото в света на науката всички познават титана и асеоинтеграцията.  Има обаче други субстанции, които те сега използват, които са по-гъвкави и дълготрайни, за да поддържат тези … искам да кажа, за да поддържат човека, или войника, или програмируемата форма на живот, или клонинга, издръжлив в битка или по време на изпълнението на определени мисии.

ДУ: Тогава ако можеш да изпринтираш едно напълно развито същество за толкова кратко време – ти говориш например за девет месеца – това също така намалява ли продължителността на живота му, тъй като то не се е развило с бавна скорост като нормално човешко същество?

ЕС: Не участвах в проекта достатъчно дълго, за да зная, но от това, което чух, това е вярно, поради мутациите, които възникват при отглеждането на клетките. Все едно да взема няколко твои стволови клетки и започна да ги отглеждам, при някои от тях може да възникнат проблеми и това може да доведе до мутация.

И след това, когато те откриха, че това се случва, започнаха да го използват, защото вече произвеждаха нови видове, понеже ИСКАХА да възникне мутация. И след това започнаха да се случват наистина странни неща. Започнаха да се появяват най-различни нови мутирали видове и нови щури чудовища.

Появиха се най-различни нови видове от смесването на извънземна с човешка ДНК, с ДНК на различни бактерии в океана и какво ли още не. И нещата просто излязоха от контрол.

И човек може да види множество такива резултати от неуспешни експерименти поставени в летаргия, подобни на този, за който ти казах – отчасти човек, отчасти тигър. 

3_tiger_human_hybrid

ДУ: Хибрид.

ЕС: Да, хибрид, който за съжаление бе мутирал.

ДУ: Възможно ли е, ако се получи някакво същество в резултат на неуспешен експеримент, то да бъде запазено в състоние на летаргия и генетичният му материал да бъде използван отново?

ЕС: Хм, да. Отличен въпрос.

ДУ: Малко зловещ, но нека поговорим за това.

ЕС: Ти говориш за действителния генетичен или клетъчен материал на това същество в състояние на летаргия?

ДУ: Точно така.

ЕС: Да, в този случай те могат да направят две неща. Те могат да убият съществото и да го втечнят, след което да използват тези аминокиселини за други цели.

Те могат също така да екстрахират от него ДНК, да я съхранят и да се завърнат към нея по-късно, ако открият, че имат нужда от нещо. Те по същество прибавят и изваждат неща от ДНК, за да открият различни възможности за съвместимост, защото проблемът е във взаимното отхвърляне и несъвместимост на отделни елементи, които се бият взаимно. Същото, което се случва при присаждането на сърце, когато организмът на реципиента го отхвърля.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Има процес на отхвърляне. Така че те са се усъвършенствали и са разрешили този проблим, като са се отървали от всички антигени и антитела, които казват „не!” 

Те вече могат да програмират клетките да приемат чуждото тяло, макар самото тяло да има живот по-кратък от година. Те обаче поне ще разполагат с тяло за изпълнение на определена задача.

ДУ: Тогава продължителността на живота … фактът, че съществото е толкова компрометирано, какво означава това по отношение използването на клонинги за създаване на един нов биологичен вид?

Мисля, че това би било … Това ми изглежда като упражнение, което не води до създаване на някаква трайна форма на живот. Не звучи много сериозно.

ЕС: Да, не е особено сериозно, но осигурява пари за моята лаборатория. Така че ако направя евентуално някакъв пробив, аз ще получа нужното за своята лаборатория за следващата година, което ще ми даде възможност да продължа да правя още повече упражнения.

И в един момент те достигат до … Те вече произвеждат клонинги. Това не е тайна. Те вече произвеждат клонинги и ги складират с хиляди. Ясно ли е? И те могат да поддържат тези клонинги живи, докато решат да ги активират.

Ние ги наричаме „програмирани клонинги”, не просто обикновени клонинги, които, те произвеждат, за да ги използват за собствените си лични експеримен … помощници. Това са клонинги, които действително ще бъдат използвани за нещо, и аз мога да предположа само за най-лошото, защото аз не желая да видя един цял свят пълен с клонинги и кой знае какво ще се случи, ако те започнат да мутират, или кой знае каква би била продължителността на живота им.

Така че те вероятно ще бъдат използвани в случай на война, защото са просто един инвентар, който може да бъде разрушен.

Това е единственото нещо, за което мога да си помисля, понеже не зная защо биха складирали толкова много клонинги на едно място и след това тази информация достига до частните военни лаборатории. Това би могло да е дезинформация, но не е. Това е действителна информация. И ето че сега излиза в публичното пространство.

Китай вече заявява, че ще отглежда хора за техните органи. Това излезе по националните новини. Тогава какво ще стане, когато те станат на 18 (години)? Просто ги убиваме и вземаме нужния орган.

ДУ: Това е твърде странно.

ЕС: Да. Така че това е … И доколкото разбирам, 33 души умират тук всеки ден в очакване на орган за трансплантация. Не разбирам обаче, когато говорим за живи същества, или за живи органи. Това да отгледаш един клониран човек само за да му вземеш органите, ми изглежда твърде …

ДУ: Най-малко доста сложно от етична гледна точка.

ЕС: Ох! Направо ме побиват тръпки. Защо просто да не отглеждаме органи, както правят на повечето места?

ДУ: Правилно.

ЕС: В същото време, защо да отгледаш един орган, когато можеш да отгледаш едно цяло тяло?

ДУ: Това е техният начин на мислене.

ЕС: Да. Ха, ха.

ДУ: Ха, ха. Мислиш ли, че те се надяват, че ако напреднат достатъчно с тази хибридизация, ще могат да усъвършенстват това, което представляваме сега?

Може би, в определен смисъл, те нямат духовен поглед върху това, което правят, и гледат на процеса като на усъвършенстване на една машина.

ЕС: ТОВА е абсолютно вярно. Вярвам, че те се опитват да … В процеса на тази хибридизация те се натъкват на неща, които никога не са знаели.

След това някои от тези неща може да навлязат в цивилния свят и да ни помогнат да се лекуваме, но това е един твърде бавен и скъп процес, защото това е начинът, по който те изкарват парите си.

„Хей, ние открихме това, докато правихме това. Ние обаче се натъкнахме на това, защото правихме този експеримент.” След това те ще вземат това нещо, ще го сложат в една кутия, ще го произведат и ще го продадат.

ДУ: Едни от извънземните същества, за които Пит Питърсън разправяше … Той ги нарече „Симулаки” (Simulacs). Те са приличали на човекоподобни маймуни и по някаква причина са имали опашки, които можели да се извиват.

И те са направили пръстите на ръцете им … Те експериментирали с тяхната ДНК и удължили пръстите им така, че да могат да се извиват както опашките. Интересно ми е дали си срещал нещо подобно при твоите аутопсии. 

ЕС: Не. Виждал съм обаче крака, които изглеждат като ръце. Това бяха хора с доста издължени тела, с удължени челюсти, с много бяла кожа и с красиви сини очи.

И имаха дълги, тънки кости. И вместо крака, имаха дълги ръце, точно като нашите ръце, но всъщност бяха крака. И пръстите им бяха разперени и имаха нещо като малка пета. Мисля, че това бе свързано с теглото им.

И бедрената кост и подбедрицата бяха разменени.

ДУ: Интересно.

ЕС: Да.

ДУ: Когато казваш „издължена челюст“, имаш предвид, че лицето им е по-удължено от нашето?

ЕС: Да, линията на челюстта … най-малко 2 см. И лицето им бе много стеснено. Това бяха твърде привлекателни на външен вид същества.

2_Being_with_long_jaw_line

ДУ: Какъв бе размерът на очите им, сравнен с нашите?

ЕС: Малък нос. Зъбите им са като нашите и имаха устни. Нямаха вежди и ушите им бяха овални и твърде малки.

4_Closeup_of_eyes

ДУ: И твоята работа е протичала така, ден след ден. Ти каза, че понякога в една смяна си обработвал няколко спесимена, в зависимост от поставените задачи.

ЕС: Точно така.

ДУ: В предишни епизоди говорихме как други екипи, които са се занимавали с генетика … Ти си вземал дадена проба от един труп, предавал си я през прозорче в стената и други екипи са започвали работа върху нея.

Какви мислиш, че са мащабите на тази хибридизация между човеци и извънземни?

ЕС: По мое мнение към днешна дата … Защото аз зная, че когато напуснах, те вече бяха завършили … Те бяха дублирали може би 20, 30 вида … бяха клонирали извънземни видове, за да ги изучават. Те също така бяха смесили тяхната ДНК с наша ДНК.

Така че съм сигурен, че днес има поне 20-30 хибридни вида, които могат да бъдат потвърдени. Това е мое предположение, защото зная колко сполучливи опита бяха постигнали към момента, в който напуснах.

ДУ: И ти спомена, че хибридизацията между тигър и човек е бил един от неуспешните опити.

ЕС: По онова време, това не се получи.

ДУ: Ох, но е възможно да се е получило по-късно, ако са продължили този експеримент.

ЕС: Да.

ДУ: Какви други примери можеш да посочиш за същества, които са били сполучливо хибридизирани? Като начало, можеш ли да ми дадеш един пример?

ЕС: Има един вид извънземни авиани, които съм срещал и които са различни от авианите на г-н (Кори) Гууд.

5_Pterodactyl_being

И този подобен на птица човек приличаше на птеродактил.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да, и те са високо интелигентни. Те са много мили.Те са много интуитивни. Разбира се, те са и телепатични.

Те не летят, но имат малки криле на гърба си, като птеродактил. Така че представи си глава на птеродактил, но със симпатична уста в долната част и едно слабо тяло.

ДУ: Дълга уста със зъби?

ЕС: Да, и издължено лице. И отдолу една малка уста.

ДУ: Оу! Уха!

ЕС: Да. Така че те успяха да направят хибрид от това същество.

6_Avian_human_hybrid

И не зная дали те правеха това, защото то би напомнило на хората за един демон, или дракон, или са искали да го използват с някаква религиозна цел.

ДУ: Хм.

ЕС: Защото то определено би привлякло силно вниманието на хората, ако се разходеше из центъра на града … Това прилича на древно подобно на динозавър същество, но ходи изправено. И е покрито с люспи, зелени и червени люспи. Много едри люспи, като на риба …

ДУ: Хм.

ЕС: … НАИСТИНА големи люспи. И на главата си има едни ръбове, които продължават надолу по гърба от двете страни. Напомня ми на гърба на крокодил или на алигатор. Знаеш как те имат тези малки шипове на гърбовете си?

ДУ: Да, разбира се.

ЕС: О кей. Така че представи си, че това продължава по целия гръб и завършва с една много, много малка опашка, близо до опашната кост.

ДУ: Хм.

ЕС: Изглеждаше по този начин и бе красиво.

ДУ: И нямаше дрехи?

ЕС: Не.

ДУ: Колко бе на височина?

ЕС: 2,5 метра.

ДУ: Уха!

ЕС: Да. Мисля, че те го направиха по-голям. Те се опитваха да го направят НАИСТИНА голям, но самият извънземен вид бе висок около 2 м. и хибридите се получиха между 2,5 м. и 3 м.

Така че по някаква причина те успяха да използват човешка ДНК, която бе съвместима, но между другото, не зная как успяха да направят това.

ДУ: Но самият вид … това не е хибрид между човек и птеродактил. Това е някакво извънземно.

ЕС: Те взеха един извънземен птеродактил и го клонираха с човек, за да направят този нов (биологичен) вид.

ДУ: Главата на птеродактила очевидно има дълга челюст, но също така нещо като фаланга отзад.

ЕС: Да. Една голяма фаланга, абсолютно.

ДУ: Значи е имало такова нещо.

ЕС: Да.

ДУ: Странно. Това ми прилича на главите на някои от тези жезъли от изображенията на древен Египет. Някои от египетските фигури винаги държат в ръка един жезъл, който накрая завършва с нещо като глава на птеродактил.

7_Egyptian_staff_with_pterodactyl_head

И аз винаги съм предполагал, че това може да е птеродактил, който се е промъкнал през някой портал или нещо подобно.

8_Egyptian_painting_with_pterodactyl_staff

Мислиш ли, че тези подобни на птеродактили същества може да са посещавали Египет и да са били увековечени в този жезъл, или …?

ЕС: Това може да бъде само предположение. Не мога да кажа … Египтологията не е моя специалност.

В същото време, когато го видиш, си казваш: „Боже мой! Това прилича толкова на тези египетски изображения.”

И това е също така нещо твърде древно. Те може да са били тук, защото съм чувал редица истории за тези птеродактили, които са били заловени, така че не зная.

ДУ: Може ли да обсъдим друг пример за тези хибридни същества, които са били резултат от успешен експеримент, които си виждал?

ЕС: Най-удивителните са тези, които всъщност изглеждат като нас, но са само малко по-различни. Може би са малко по-широки, малко по-високи, но имат лице. Имат същата храносмилателна система.

И те са толкова по-напреднали в развитието си от нас, и са съзнателни. И по накаква причина, мозъците им са винаги по-големи.

Има едно нещо, което бих искал да подчертая. Те търсят целенасочено най-интелигентните човекоподобни извънземни, които да хибридизират. По някаква причина, те са най-съвместими с нашата ДНК.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Чудя се защо.

ДУ: Ха, ха.

ЕС: И като казвам това, всеки път когато това се случва … аз съм виждал тези същества преди, не само от опита ми в CSETI *), но също така и в MILAB. Те най-лесно се поддават на хибридизация.

*) Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence (CSETI) – Център за изследване на извънземния интелект – американска неправителствена организация, създадена и ръководена от д-р Стивън Гриър (Stephen Greer) – Бел. прев.

И ТОВА е, което те са направили. Те имат стотици от тези хибриди.

И те са постигнали големи успехи, защото тези същества имат много дълга продължителност на живот и много близък на нашия генетичен код. Те са просто много по-напреднали и са телепатични. Те могат да правят неща, които ние не можем.

Те могат да бъдат използвани за добро или за зло, ако се научат как да ги програмират.

ДУ: Имали сме няколко други свидетели, които са говорили за Драко-рептилите като една група, които по отношение на технологията, с която разполагаме в секретните програми, може би е само около 40 години пред нас. В някои отношения ние сега сме всъщност наравно с тях по отношение на въоръженията си.

Изглежда, че нашата генетична технология вече става съизмерима с тяхната. А те са хибридизирали своята ДНК с нашата …

ЕС: Да, направили са го.

ДУ: … след което са претендирали да са наши богове и че трябва да ни контролират или нещо подобно.

ЕС: Да.

ДУ: Как виждаш възможността ни да се превърнем във висши същества в резултат от тази генетична манипулация? Не мисля, че това ще ни превърне в богове. Ти как мислиш?

ЕС: Не. Не зная каква е твоята интерпретация за същността на Бог, но аз съвсем не вярвам в това, защото ако притежаваш някаква подобна ДНК или наследени черти, това означава, че можеш да бъдеш съвместим. Можеш да си живееш спокойно, но ако не си на нивото на тази друга цивилизация, тогава може да възникне проблем.

Те очакват от нас да достигнем до това високо ниво на развитие и да станем като всички останали.

Из вселената има много цивилизации, които са започнали да се развиват от същото изходно ниво като нас. И те вече са по-напред от нас, защото нашето развитие е било задържано и сме били лишени от свободна енергия, от анти гравитация, и сме били превърнати в пионки.

ДУ: Правилно.

ЕС: Скоро ще има едно голямо събрание в Галактическата Федерация. И те ще грабнат и ще закарат там петима лидери от тази планета. И ще ги изправят пред този галактически съд и ще ги попитат: „Вие защо направихте това?”

А тези световни лидери ще отговорят: „За какво говорите?! Ние не сме направили нищо!”

Тогава зад гърба им ще се появи този огромен екран и там ще бъде прожектирано всичко, което е известно на Галактическата Федерация.  

И там ще се види, че 300-та главни корпорации са на подчинение на световните лидери и ще стане ясно всичко, което те са причинили на хората на Земята.

ДУ: Ти говориш за някакъв потенциален наказателен процес …?

ЕС: Да, един огромен процес.

ДУ: Където няма да бъде възможно някой да излъже.

ЕС: Това ще бъде невъзможно. Никой няма да може да излъже.

ДУ: Възникват много етични усложнения при опитите за моделиране на биологични видове, но мисля, че можем да кажем, че ако има някакво високо развито същество, това ще бъде резултат от генетика, която е разпространена из цялата вселена.

И само комбинирането на генетиката не те превръща в бог.

ЕС: Не. Резултатът от такова комбиниране не може да бъде нито добър, нито лош. Зависи какво е програмирано и каква е заложената система от вярвания.

И никой няма право да контролира никого, против свободната му воля.

ДУ: Добре. Това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод. Емери, благодара ти много.

ЕС: Моля, пак заповадай.

ДУ: Искам да благодаря и на всички наши зрители. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин, Дейвид Уилкок, заедно със специалния ни гост, Емери Смит.