Башар – Разграничаване от масовото споразумение * – 13-ти юни 2015 г.

(С) 2015 Превод АТИ

*) Going M.A.D. Mass Agreement Dissociation. В заглавието е използвано сполучливо смислово съчетание от акроним и игра на думи. „Going mad” означава „полудяване”, докато  MAD тук e акроним на Mass Agreement Dissociation (Разграничаване от масовото споразумение). – Бел. прев.

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас в този ден от вашето време. Как сте?

Аудиторията: (възгласи и аплодисменти)

Башар: Добре, добре, благодаря ви. Преди всичко ние още веднъж благодарим на всички ви заедно, както и поотделно на всеки един от вас, за взаимното сътворяване на това взаимодействие, за позволението на това предаване и за създаването на една по-силна връзка и мост между нашите съответни реалности.

Бихме искали да започнем това предаване с напомняне, че сме го озаглавили „Да се разграничиш от масовото споразумение”. Какво в действителност означава това? Очевидно, когато сте се съгласили да участвате в тази физическа реалност на вашата планета Земя, вие сте дошли със знанието, че ще има определени параметри, определени правила, определени условия, определени понятия и идеи, които ще бъдат присъщи на равнището на Земята. Например идеята за това да имате въплъщение в земната реалност. И следователно вие сте се съгласили да се съобразявате с тези общи правила, особено с тези, които определят на най-базисно равнище какво представлява преживяването на реалност, която наричате физическа. Вие обаче знаете, както сме казвали многократно, че физическата реалност е само проекция на съзнанието. В определен смисъл, както сме ви напомняли, вие всъщност никога не напускате духовната сфера. Това всъщност е естественото ви състояние, но в определен смисъл, докато все още сте в духовната сфера, докато по-голямото ваше Аз е все още в духовната сфера, вие сънувате, че не сте. Това представлява физическата реалност. Тя е един фокусиран сън в духовната сфера, според който вие вече не се намирате там. Но вие всъщност сте. Вие никога не я напускате. Въпреки всичко, докато преживявате този физически сън, вие се фокусирате, вие ограничавате себе си, вие забравяте себе си, за да може да имате преживяване на припомняне кои сте, от една нова гледна точка. Помнете, че ако съществувате само в състояние без време, няма да имате възможност за промяна, развитие, откривателство на различна перспектива. Затова вие създавате този фокус на физическата реалност, за да може да откриете себе си от една нова гледна точка, за да се променяте, за да растете, за да имате различна идея за това какво и кои сте като същества. И когато приемете идеята за едно масово, консенсусно споразумение, както казахме, вие се съгласявате, че някои неща ще бъдат общи за повечето от вас. Обаче в този ден и век на трансформация на вашата планета, нещата, които са били общи за голямото болшинство от вас, вече задължително не трябва да бъдат толкова твърдо спазвани. Вие може да започнете да се откъсвате, може да започнете да преживявате определено смекчаване на масовия консенсус. Вече може да се пробуждате по отношение на повече припомняне и разбиране на това, че физическата реалност е просто един сън. И най-важното – може да започнете да си давате сметка, че може да създавате живота, който наистина предпочитате да имате.

Когато говорим за идеята за разграничаване от масовия консенсус, моля разберете, че не говорим за нарушаване на законите, или причиняване на неща на други хора, които по някакъв начин им пречат да правят това, което трябва да правят. Не това е, за което говорим. Идеята е да позволите, позволите, позволите синхронността, която започва да се появява, когато сте наистина в синхрон с истинската си вибрация, когато следвате своята радостна възбуда и преследвате своите страстни увлечения, да позволите на синхронността, която естествено следва от това, да ви демонстрира, да ви покаже, да ви насочи по пътя, който действително ще бъде от полза за вас и за всеки друг и да ви позволи да се изявите по-пълноценно и да станете лицето, което наистина предпочитате да бъдете в този ден и век на трансформация.

И така, нека дадем един малък пример за това, което имаме предвид. Очевидно много от вас няма да се откажете от най-фундаменталните, от най-основните правила и условия на масовото споразумение, по които протича земната игра на физическата реалност. Например, 99,9999999999999999999 % от вас няма да се откажат от идеята, че съществува гравитация. Така че моля ви, когато разберете идеята за разграничаване от масовия консенсус, за повечето от вас няма да бъде разумно да скочите от някоя стръмна скала с мисълта, че ще полетите, тъй като болшинството от вас няма да успеят да го направят. Освен, разбира се, след като достигнете дъното на пропастта, не излетите от тялото си, ако това е, което предпочитате. Въпреки това, докато все още се придържате към много от параметрите на масовия консенсус за това, което означава преживяването на физическата реалност на Земята, вече имате доста голяма свобода по отношение на това как може да преживявате това и какво може да правите с тези правила и разпореждания, и как можете да играете, в рамките на общата игра, собствената си игра по-пълно, по-свободно, с повече забавление, с повече свобода. Тази аналогия вероятно може най-добре да бъде описана чрез игрите, които познавате като шах или дама. Когато знаете, че сте решили да играете шах, вие ще трябва да играете по определени правила, в противен случай това няма да бъде игра на шах. Така вие ще играете на една шахматна дъска. Вие ще използвате някакви фигури, които могат да извършват определени движения, описани от шахматните правила. Имате обаче голяма свобода по отношение на начина ви на игра, на стратегиите, които ще използвате. Може също така да играете с традиционни шахматни фигури. Може обаче да решите, стига този, с когото ще играете да се съгласи с вас, да играете с монети, с бонбони. Наистина няма значение с какви предмети ще играете, стига вие да знаете какви движения са разрешени на различните фигури-заместители. Така и в живота – даже и докато играете играта, имате голяма свобода по отношение игралната фигура, която решавате да бъдете –  как да се движите, какви стратегии да използвате по време на играта, как да преживявате конкретните моменти, взаимодействия и крайни резултати. Това наистина зависи от вас. Вие ще играете играта на шах, но има безкраен брой начини да правите това и безкраен брой видове фигури, които може да използвате. Имате и безкраен брой начини да опишете себе си като играч на шах и какъв вид игра играете на тази шахматна дъска, като игра на шах. Така че е настъпило времето да се отворите и да бъдете малко по-свободни, или много по-свободни по отношение на това как гледате на себе си, в рамките на отношенията ви с масовия консенсус и как избирате да определите своите индивидуални споразумения в рамките на общото консенсусно споразумение, за да може да преживеете степента на разграничение от масовото споразумение, която е релевантна за вас, за да ви позволи да живеете живота си по възможния най-екзалтиран начин, позволен за вас.

Нищо, което някога сте били научени относно правилата и разпорежданията на масовия консенсус не може да ви попречи наистина да преживеете един живот изпълнен с екстаз. Много хора на вашата планета са били обучавани хилядолетия, в продължение на много поколения, че не може да правите това или онова, че не трябва да правите това или онова. И докато част от тези съвети може да са полезни, и даже може да осигуряват запазването на живота ви, докато сте на Земята, доста от тях всъщност са свързани с приети условности, остарели разбирания, средновековни нагласи и неща, които вече не са релевантни за вашия свят, когато разгръщате своето съзнание и разбирате какво означава да бъдеш аспект на Творението. Така че наистина зависи от вас да се отключите, да се отървете от остарели определения за това кой/коя  вярвате, че може да бъдете, или кой/коя сте научени да вярвате, че не може да бъдете и не трябва да бъдете. Защото ако имате в туптящото си сърце изгарящото желание да знаете, че сте повече, изгарящото желание да изразите този екстаз на вашата планета, то този огън е запален във вас по определена причина и той отразява пламъка на самото Творение. И ако му се отдадете и го последвате, този огън ще ви насочи безпогрешно, без-по-греш-но, да понесете собствената си светлина по пътя, който ще бъде силно осветен за вас, където всичко ще стане ясно, стига да следвате истинската си вибрационна честота, да следвате своята най-силна радостна възбуда.

И така, когато хората ви кажат, когато привлечете в своя живот тези, които са привърженици на отрицанието, моля спомнете си, както вече многократно сме казвали, че всички големи промени, случили се някога във вашия свят, са обикновено продукт на далновидността на един отделен индивид. И едва тогава, евентуално, масовият консенсус започва да се появява. На вашата планета има поговорка, че истината преминава през три етапа. Първоначално тя е осмивана, след това бива ожесточено отричана и накрая бива приемана като нещо очевидно. И когато застанете срещу бурята, изправени със своята истина, бурята ще мине покрай вас и вие ще можете да изпълните своята роля като един пътеводен фар, който осветява пътя на другите и им показва със своите действия, със своя пример, че те също могат да извлекат полза, като застанат твърдо изправени. И когато се появят тези, които ще ви кажат, че сте се изправили прекалено високо над тълпата, че това е високомерие, че това е арогантност, не им вярвайте задължително. Винаги е разумно да се огледате, за да сте сигурни, че не се поддавате на отрицателното си его, но ако сте определили за себе си, в резултат на честен самоанализ, че вашата високо вдигната глава отразява идеята за истинската ви същност и е израз на страстната ви убеденост, тогава останете с високо вдигната глава и нека другите да се изправят, за да достигнат до вас. Не се снижавайте до тяхното равнище, защото ако го направите, вие само ще затвърдите отрицателния консенсус, който казва, че никой не е способен да достигне тези висоти. Покажете им какво е възможно и дали те ще изберат да се издигнат на вашето равнище, или не, няма никакво значение. Вие поне сте дали пример, че те могат да го направят. И така, вие сте осветили за другите способността да изберат нещо, което може да отразява в по-голяма степен това, което наистина са. И това е всичко, което наистина трябва да направите.

Ние ви напомняме, че когато говорим за идеята за разграничаване от масовото споразумение, това е силно свързано с идеята, разисквана многократно, да следвате най-силната си радостна възбуда, с всичките си способности, с абсолютно никакво настояване или допускане за това как трябва да изглежда крайният резултат. Тази последна част е нещо, което хората на вашата планета удобно забравят. И когато правите това, вие активирате пълния комплект на радостната възбуда, който съдържа инструментите на всичката необходима ви подкрепа, независимо от формата на проявлението й. Това става двигателя на вашия живот, организиращия принцип на живота ви, който ви позволява да узнаете какво трябва да правите, как, кога, къде и с кого. Това се превръща в пътя на най-малкото съпротивление, който ви позволява да се придвижвате в живота си без съпротива. Това става пътя, който води до всички други изрази на радостна възбуда, релевантни за вашите житейски преживявания. И това става отразяващото огледало, което ви разкрива какво може да задържате в несъзнателния си ум, което може да е извън синхрон с радостната ви възбуда, така че като го осъзнаете, да сте в състояние да се справите с него, да го преобразувате и да прибавите енергията му към цялостната си радостна възбуда. И след като веднъж сте позволили на пълния комплект да ви служи по този начин, каквото и обстоятелство или ситуация да възникне в резултат от действията, които сте извършили под влиянието на радостната си възбуда, всичко, което трябва да правите оттам нататък, е, да сте сигурни, че определяте съответната ситуация, независимо как изглежда, по положителен начин, за да получите положителен и полезен ефект от нея. Независимо как ситуацията е била първоначално породена, независимо от всяко чуждо мнение в същата ситуация,  ако вие определите ситуацията по положителен начин, това ще бъде ефектът, който вие ще получите във вашия живот, независимо от ефекта, който всеки друг може да извлече от същата ситуация, като я определя по отрицателен начин, защото, както сме казвали много пъти, всички неща изпълняват двойно предназначение.  

 И така, това са единадесетте елемента на радостната възбуда – да следвате най-силната си радостна възбуда във всеки един възможен момент, докато изчерпите възможностите си за въздействие в съответната област, с абсолютно нулево очакване или допускане за крайния резултат и как ще го достигнете. И това отваря пътя на шестте елемента на комплекта, които току-що изброихме. А последните два са ваш избор – дали да дадете положително, или отрицателно определение на възникналата ситуация, резултат от вашите действия. И това е всичко. Това е цялата формула, която винаги е била, е и винаги ще бъде. Цялата формула да живеете живота си по най-лесния начин. И прилагайки тази формула, позволявайки й да се прояви по един естествен и автоматичен начин, ще ви даде възможност естествено да започнете да се разграничавате от масовото споразумение, по най-релевантния и естествен начин, валиден за вас.  Защото Творението знае точно  кой/коя и какво сте според вашата вибрационна честота. И То винаги ще може да ви дава и да насочва към вас всички неща, които са релевантни за вас, винаги. Помнете, че нещата, които са релевантни за вас, са непрекъснато устремени към вас. Ако вие не ги усещате, това не е, защото те не се стремят да достигнат до вас, а защото вие ги отблъсквате със своите убеждения, със своите определения за нещата, които са в несъответствие с истинската ви природа. Така че проявлението на нещата, които са релевантни за истинската ви основна вибрационна честота, не са нещо, което трябва да изработите с усилие. Става въпрос да им позволите да се случат, да се отървете от нещата, които не са релевантни за вас и да допуснете нещата, които са. Защото релевантните неща винаги ще бъдат в съответствие с вашата истина, с вашата радост, с вашата страст, винаги! Това е определението за релевантност. Защото това е определението за самите вас. Вие сте изградени от екстаз, от енергията на самото Съществуване! И само нещата, които са наистина релевантни за вас, могат да бъдат привлечени като магнит към вас. И само нещата, които не са релевантни, могат да бъдат отблъснати от вас автоматично, но ако те няма да си отидат, това е, защото вие сте се привързали към тях много силно. Оставете ги да си отидат, те не ви принадлежат.     

И така, в този ден и в това предаване, и в това взаимодействие, нека наистина се занимаем с детайлите, свързани с това как може да си позволите да се разграничите от всички неща, с които може да сте израсли, или на които сте научени да вярвате, които ви спъват да бъдете това, което сте наистина като индивид, защото парадоксално, макар че голяма част от придържащите се към масовия консенсус на вашата планета не разбират това, парадоксално, когато наистина сте си позволили да бъдете истинският индивид, който сте, това всъщност помага на масовия консенсус в най-голяма степен. Защото вие помагате на останалите да видят какъв е техния потенциал, какви са способни да бъдат. Вие им предлагате опция, която може да не са отчели преди. И това ви помага да се развивате като цивилизация, като общество, като биологичен вид, като физическо преживяване. Това е, което ви помага да израствате като съзнание. Така че ако си позволите да останете в съответствие с истинската си вибрация, никога не се тревожете ако сте индивид, който по някакъв начин си спестява да помогне на групата. Само ако бъдете пълноценния индивид, който сте, може да помогнете на някого другиго. Защото ако не помогнете първо на себе си, вие не сте способни да помогнете на никого другиго. Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: …,…

Башар: Добре. Тогава нека в този ден да изследваме всички начини, по които може да започнете да се освобождавате от тези параметри, от тези ограничения, които повече не ви служат, от остарелите определения и убеждения, с които сте израснали, които просто не ви принадлежат и никога не са ви принадлежали, и да започнем да изпъ-ъ-ълваме съзнанието ви с нови идеи и нови перспективи, нови определения, които наистина ви позволяват свободата да бъдете тези, които наистина сте. Защото всеки един от вас, без изключение, е абсолютно достатъчно способен да има всяко отделно нещо, което е релевантно за него/нея, без да се налага да ощетява някого другиго, или себе си, за да го прояви. Ето колко големи са възможностите ви. Когато сте частицата от пъзела, която сте създадени да бъдете, във формата, в която сте били създадени, то вие ще прилегнете заедно с всички останали елементи на пъзела, които също си позволяват да бъдат във формата, в която са били създадени да бъдат. Само когато се опитвате да бъдете във форма, непривична за вас, вие не може да намерите своето място в голямата картина на пъзела и така пречите на формирането на голямата картина, която може да подкрепя всички елементи, от които е направена. Намирате ли смисъл в това? Разбира се, че намирате. Затова го казахме.

И така, нека сега отворим нашия диалог с вашите въпроси, коментари, и нека изследваме по-задълбочено какво означава да бъдете верни на себе си. Може да започнете, ако пожелаете. 

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Поздрави за теб и твоята цивилизация!

Башар: Също и на теб.

Участник: В продължение на шест години съм се разграничавал от масовия консенсус.

Башар: Добре. Ти полудяваш.

Участник: (смее се) Някои хора мислят така.

Башар: Да. Помни, че има положителни начини да полудееш и отрицателни начини да полудееш, така че е наред да бъдеш малко шантав, защото има положително шантав и отрицателно шантав. Така че ако си положително шантав и полудяваш по положителен начин, моля продължавай смело.

Участник: Да, някой беше казал, че не е голямо постижение да се приспособиш към едно ненормално общество.

Башар: Да.

Участник: И първият ми въпрос е свързан с това, че силно ме интересува вашето съзнание и твоите способности, както и способностите на колективното ви съзнание. Кои са способностите, които вие имате, а ние нямаме?

Башар: Вие имате способностите –  просто все още не ги упражнявате толкова пълноценно, колкото бихте могли, по по-съзнателен начин. При упражняването на тези способности, едно от нещата, които демонстрираме, е това, което виждаш точно сега. Формиране на вибрационно хармонична връзка със същества, обучени да се хармонизират с нашата честота на съзнание, така че да можем да използваме един биологичен преводач, за да предадем тези идеи на други цивилизации, каквато в случая е вашата. Нашето съзнание е също така достатъчно гъвкаво, за да се движи в двете посоки на това, което вие считате за времева линия. С други думи, разговорът, който вярвате, че провеждаме с вас сега, може все още да не съм провеждал, или може да съм провел много отдавна. Моето съзнание обаче ще знае къде да насочи разговора, така че разговорът да изглежда че се провежда във вашето настояще.

Участник: Уха!

Башар: Добре, това е един възможен начин на обобщение. (смях в залата) Също така, сега ние сме на еволюционен етап, при който се доближаваме до това да бъдем нефизически същества и демонстрираме много от качествата, които вие свързвате с нефизическите духове. Ние можем да комуникираме с духовете, които не са физически и правим това непрекъснато.

Участник: Хм. Тогава, след като ние сменяме времевите линии милиарди пъти в секунда, как вие се справяте с това? Вие би трябвало да възприемате множеството времеви линии и реалности едновременно. Защото вие присъствате винаги в моята реалност …

Башар: Да, но има много, много моменти между това, което изглеждат ваши моменти. И ние можем да ги използваме. Така че нещата не са действително едновременни, макар на едно равнище това да е така, защото всичко съществува по едно и също време. По отношение на начина, по който ние го изразяваме, ние всъщност отсъстваме в отделни моменти, докато сме с вас, но те са толкова прецизирани, толкова малки, че вие не ги забелязвате. И между тези моменти ние можем да разговаряме с няколко други цивилизации, в техните моменти. Нещо такова.

Участник: Това става, защото ние се движим с много по-бавна скорост …?

Башар: Не че се движите с по-бавна скорост, а защото вие възприемате с по-бавна скорост.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ние всички се движим с една и съща скорост.

Участник: Тогава колко едновременни времеви линии и успоредни реалности вие възприемате наведнъж?

Башар: Една наведнъж. Зависи обаче какво разбираш под една.

Участник: Дали това е някак разпростряна реалност, така че да виждате времевата линия като панорама …?

Башар: Да, ние можем да правим това, ако пожелаем. Това е друга способност, която имаме – да нагаждаме фокуса си по такъв начин, че да се фокусираме в това, което вие може да приемете като единична успоредна реалност, или да разгърнем фокуса си, за да видим едновременно множество успоредни реалности … Ние сме ви дали аналогията на вашата филмова лента, нали?

Участник: Да.

Башар: Така вие или може да гледате идеята за филма на екрана кадър по кадър, както се прожектира, или може да бъдете филмовият техник, който взема в ръце филмовата лента и вижда всички кадри наведнъж. Може и да видите промеждутъците между тях.

Участник: Но в реалността има множество възможности за избор, които можем да създадем. И всички те съществуват едновременно, нали?

Башар: Да, съществуват, но ти задължително, с твоя фокус, задължително не обхващаш всички варианти. Други твои версии правят това. 

Участник: Да … значи това не е само една възможност … Филмовата лента в нашата реалност съдържа само една времева линия. 

Башар: Не, не е така, защото всъщност вие може да я нарежете и да я редактирате, както пожелаете. И тогава тя ще съдържа друга времева линия.

Участник: Но крайният продукт е …

Башар: Ако желаеш да я замразиш по този начин, да, можеш да кажеш, че това е една времева линия. Тази времева линия обаче е съставена от отделни кадри, всеки от които е собствена успоредна реалност.

Участник: … О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам …

Башар: Спомни си, че паралелната реалност не съдържа никакво движение в себе си. Тя е една замръзнала снимка, една замръзнала идея. Това е, което ние наричаме успоредна реалност. Идеята за множество кадри на успоредни реалности в определена последователност е това, което вие наричате времева линия.

Участник: О кей, о кей, разбирам. Тогава когато има движение, това е времева линия.

Башар: Да. И вие може да съставяте тази времева линия от всякакъв брой застинали кадри, според това, което е релевантно за конкретния ви житейски път.

Участник: Добре, чудесно. Следващият ми въпрос е какви са преимуществата на хибридно хуманоидно същество, сравнено с чисто бозаещо същество, създадено от природата или Бог?

Башар: Не че ние не сме създадени от природата, но има много начини за създаване на неща в природата. И това са някои от преимуществата в това, за което току-що говорихме, не е ли така? Способността да преживяваш разгърнато съзнание, едновременно множество от реалности, идеята да виждаш повече от Съществуването и да прилагаш и преживяваш повече от „Всичко, което е”. 

Участник: Тогава това ли е вашата цел при създаването на хибридни същества?

Башар: Аз съм хибридно същество.

Участник: Но разбирам, че вие създавате шестото поколение от хибридни …

Башар: Както и всички вие. Ние го създаваме заедно с вас. Повечето от вас просто все още не знаят това. Повечето от вас не помнят, че го правят, но вие го правите. Вие всички участвате в това, но просто сте забравили. В това обаче няма нищо лошо, защото фактът, че сте забравили, всъщност бива използван по един много специален начин. Когато всъщност си припомните, че действително участвате в създаването на шестата хибридна раса, темпото, с което си припомняте, че вече сте имали (извънземни) контакти, темпото, с което ще си припомняте, че участвате в тази еволюционна програма за собствения си свят, както и за нашия и за други светове, е признакът, по който ще разберем, че вече сте готови за повече съзнателни (извънземни) контакти.

Участник: Аз не помня нищо такова, като да съм създавал хибридна раса. Получавам моменти на припомняне на реалност, в която съм съществувал, където съм богоподобно същество, което може да вижда в други реалности и да проектира съзнанието си на различни места.

Башар: Да. Ние не казваме, че всички вие участвате по един и същи начин, но всички участвате.

Участник: Тези мои моменти на припомняне …

Башар: Ти започваш да си припомняш повече от себе си. На едно по-високо равнище.

Участник: Да.

Башар: Така че идеята е да прилагаш това в твоята реалност така, както е  релевантно за теб и най-лесният начин да направиш това, е да следваш своята най-силна радостна възбуда. Защото това е предназначението на тази най-висока твоя вибрация – да ти помогне да станеш своята версия във физическата реалност, с която се свързваш на по-високо равнище.

Участник: И това ли е целта – напълно да си припомним и да се завърнем у дома, така за се каже?

Башар: Не е точно така. Не това. Разбирам какво имаш предвид, но целта е да преживееш самото нещо. Да преживееш този процес. Процесът изчерпва смисъла, пътуването е крайната дестинация.  Затова няма толкова голямо  значение къде ще достигнеш, защото където и да се озовеш, винаги ще има друго място, на което можеш да отидеш. И в този смисъл тази цел никога не е крайно постижима. Винаги става дума за пътешествието, винаги става дума за преживяването, винаги става дума за процеса.

Участник: Тогава аз не си припомням крайната цел; аз си припомням момент от процеса, който следва по-нататък.

Башар: Да, да, да. Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми, благодаря ти.

Башар: Тогава приятни сънища.

Участник: Хм … имам още един въпрос.

Башар: Не. Време е за взаимодействие с някой друг. И между другото, други също ще отговорят на някои от твоите въпроси. Не е задължително наша работа да отговорим на всички тях, защото е по-подходящо за твоите водачи и други същества да взаимодействат с теб по други начини.

Участник: Добро утро, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти. Аз никога не съм те слушала преди, затова за мен това е нещо специално.

Башар: О, какво съвпадение. Ние също не сме те чували досега.

Участник: Моите въпроси са относно кристалите. Колекционирам кристали от няколко години и притежавам няколко кристални сфери.

Башар: Да, да, да.

Участник: Те променят своите цветове отвътре.

Башар: Да.

Участник: По едно време се появи златист цвят вътре в тях. И моите кристали от аметист стават бели, вместо лилави.

Башар: Добре.

Участник: И след това, преди около три години, погледнах в задния си двор, докато разчиствах храстите, и там открих един много голям кварцов кристал, който никога не е бил там, както и един по-малък, който като че ли се бе откъснал от него.

Башар: Да.

Участник: Откъде са дошли и защо?

Башар: Преди всичко чувала ли си ни да говорим за понятието „позволения”?

Участник: Не.

Башар: Добре. Готова ли си?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Категорично.

Башар: Добре. Всички предмети, всички инструменти, всички ритуали, всички техники са позволения, към които бивате привличани, защото те отразяват нещо във вашата система от убеждения, което казва, че ако използвате този инструмент, техника, ритуал или предмет, ще бъде по-вероятно да си позволите, или да си дадете позволение, да бъдете повече това, което сте. Самите неща наистина не правят нищо. Те просто отразяват нещо в системата на вашите убеждения, според която след като вече притежавате този предмет, този инструмент, тази техника, този ритуал, вече е възможно да промените своите убеждения и да си позволите да преживеете нещо с помощта на това позволение, което не сте вярвали, че сте способни да преживеете преди. Така че кристалите за теб функционират като едно рефлективно позволение, което отразява към теб промените, протичащи в честотата в собственото ти съзнание, което бива превеждано като промени в цветовите вибрации в кристалите… и също така, промени в съзнанието ти, които са достатъчно големи, така че си в състояние действително да проявяваш неща в твоята реалност, които не са били там преди.

Участник: Това е вълнуващо.

Башар: Така е.

Участник: И аз ги държа в спалнята си, но не зная какво да правя с тях. Просто да ги оставя така?

Башар: Ти вече правиш това, което трябва да правиш с тях, просто като биваш привлечена към тях. Те са позволенията, които ти казваш, че ти вършат работа сега. Ако изведнъж бъдеш привлечена към нещо друго, тогава то ще бъде позволението, което в този момент ще ти върши най-добра работа, така че следвай го. 

Участник: Благодаря ти.

Башар: Но помни, че всяко едно позволение, което привличаш в живота си, има просто крайната цел да ти напомни, че ти си окончателното позволение и ти си тази, която си дава позволение да се променяш и да бъдеш повече  това, което си. Ето защо в крайна сметка няма задължително да се нуждаеш от позволенията, които привличаш точно сега. Ти ще разбереш как да изпаднеш в нужното състояние и просто ще си даваш позволение да го направиш, без задължително да имаш нужда от външен инструмент, техника, предмет или ритуал, за да направиш това.

Участник: Отлично.

Башар: Това е, което правят учителите. Това е предназначението на отраженията – да ви напомнят, че във всички случаи вие сте тези, които инициирате преживяването. И всички тези неща са просто външни проекции и външни отражения на случващото се в собственото ви съзнание. Всички предмети, всички инструменти, всички ритуали, всички техники. Ние подчертаваме думите по този начин защото знаем, че неизбежно някой ще дойде и ще попита: „Какво ще кажеш за астрологията?” (смях в залата) „Какво ще кажеш за разчитане на картите Таро?“

Участник: Правилно.

Башар: И тогава ние ще кажем още веднъж: „вси-и-ички инструменти, вси-и-ички …” Разбираш за какво става дума. 

Участник: Аз гледам на тях като на подарък.

Башар: Те са подарък. Те са подарък, който си даваш, за да улесниш промяната в своята система от убеждения. Така че това е абсолютен подарък, който си даваш, и браво, и поздравления.

Участник: Благодаря ти. Благодаря ти много.

Башар: Винаги си добре дошла.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпроси и изявления. Бих искал да ги отправя едновременно.

Башар: Добре.

Участник: Аз съм архитект и в последно време започнах да включвам някои пропорции в своите проекти. Проектът, който завърших преди време, включваше шест правоъгълни пространства в златно сечение и когато завърших, си помислих какво влияние оказва това на хората, които ще живеят в тази къща. Оказа се, че те не се интересуват от тези неща. Мислят, че къщата изглежда добре, но само толкова.

Башар: Да.

Участник: След това преминах към следващия си проект, който бе превръщане на една малка стая в пространство за медитация. И си помислих да направя един кристален модел на Стоунхендж, и помислих къде може да го поставя в стаята, и си помислих за златното сечение, и не знаех откъде да започна. Също е възможно да започна един проект в къщи и си помислих за поставяне на шестограмни кристали в цимента … нещо такова.

Башар: Нещо такова.

Участник: Да, аз също така рисувам. Когато рисувам, нямам проблеми да използвам интуицията си, но когато работя, имам склонност да започна с техническа информация, правилници, след което наслагвам своята интуиция.

Башар: Добре.

Участник: И наистина не зная откъде да започна в прилагането на свещената геометрия в тези проекти.

Башар: Но това не е вярно. Ти вече си го направил в проекта, който описа.  

Участник:  Направил съм го, но не разбирам ефекта, който той оказва върху мен, или върху другите.

Башар: Трябва ли да го разбираш?

Участник: Когато имам различни идеи, коя от тях трябва да приложа? Става невероятно сложно …

Башар: Да, искаш да кажеш подобно на Творението? (смях в залата) Творението е невероятно сложно, но е основано на много прости принципи. И ако ти просто започнеш с прости принципи, независимо каква степен на сложност произлиза от това и как започваш, това ще бъде степента на сложност, която трябва да се появи в твоя проект. Това ще ти се разкрие накрая. И хората, които биват привлечени към тези проекти, не трябва съзнателно да разбират защо са привлечени към тях, но ако са привлечени, то някаква част от тях разбира защо това се случва. Така че ако си създал проект, който отразява тези пропорции, и ако част от проекта трябва да бъде изложена в пространства, които отразяват тези пропорции, то независимо дали те знаят съзнателно това, или не, хората ще бъдат привлечени към тези пространства, които си създал. Защото тези пропорции ще създадат хармонични вибрационни пространства, които ще резонират енергия по определен начин, и това може да бъде, от което те се нуждаят, независимо дали са го осъзнали, или не, когато са били привлечени към проекта. Не е необходимо да знаеш всички подробности, за да разбереш, че докато следваш интуицията си и правиш това, което предизвиква у теб радостно вълнение, ще има някой, който ще извлече полза, даже и да не разбира как става това. Какво значение има? Не ти трябва да знаеш. Ти само трябва да знаеш какво предпочиташ да правиш и да го правиш по начина, който е най-вълнуващ за теб. И след това отиваш към следващото нещо. Нали така?  

Участник: Тц … а-а-а.

Башар: Не?!

Участник: Т-т-това е объркващо.

Башар: Защо? Кое е объркващото? Какво избираш, за да те обърка? И между другото, когато казваш: „Склонен съм да направя това”, това е безсмислица. Ти избираш да правиш определени неща. Когато кажеш: „Аз съм склонен да го направя”, ти просто казваш: „Това е извън моя контрол”. Ако обаче поемеш отговорността и кажеш: „Даже и това да е нещо, което не предпочитам, аз избрах да го направя”, тогава това те поставя в контролираща позиция да го промениш. Ако кажеш просто: „Склонен съм да го направя”, ти нямаш възможност да го промениш. Разбираш ли?

Участник:  …

Башар: Така че поне поеми отговорност и признай, че това е всъщност твой  избор. Нали така? Даже и това да е несъзнателен избор. Това е избор. Ако не направиш избор, не можеш да промениш нищо. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Тц … ъм-м…

Башар: Предполагам, че не.

Участник: Умът ми се насочва към нещо друго.

Башар: Това, което казваш, е, че не внимаваш. (смях в залата)

Участник: Опитвам се да разбера това, което казваш. Когато рисувам, имаше моменти, в които вътре нещо в мен ми казваше: „Добре, това е достатъчно, спри да рисуваш”.

Башар: Е и какво?

Участник: Аз трябва да се науча да прилагам това.

Башар: Какво има в твоята система от убеждения, което ти пречи да приложиш това? Какво го прави по-различно от рисуването?

Участник: Рисуването е просто, двуизмерно, бързо и лесно …

Башар: А какви определения имаш относно другите форми на изкуство, които ги правят да не изглеждат по този начин? Защото само твоите определения ги правят да изглеждат различни. Няма такова нещо като присъщо трудна ситуация. Само твоите определения на ситуацията и отношението ти към нея ти позволяват да я преживяваш по труден начин. Така че какво определение имаш, което прави едното трудно, а другото лесно?

Участник: Тц … трябва да бъде обхваната прекалено много информация в другите проекти. 

Башар: Тогава може би не трябва да включваш толкова много информация, колкото си мислиш.

Участник: … Ъ-ъ-ъ, о кей.

Башар: Възможно ли ти е да настроиш по този начин ума си? Може би не се нуждаеш от толкова много информация, колкото си мислиш, по начина, по който си я събирал. Може да има други пътища, по които информацията да достигне до теб, когато ти е нужна, където ти е нужна и не е задължително да събираш информацията по начина, по който си правил това досега. Може би това, което е причина за объркването, е твоят стил, това, което мислиш, че трябва да знаеш, вместо да си позволиш да знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш. Какво ще кажеш за това?

Участник: Тц … мисля, че не разбирам напълно.

Башар: Може ли да направя едно наблюдение?

Участник: Да.

Башар: Ти мислиш прекалено много. (смях в залата)

Участник: Това е забавно.

Башар: Ти премисляш прекалено много нещата. Не трябва да знаеш толкова много, колкото си мислиш, за да направиш нещо. Започни по прост начин. Какво ще кажеш за това? Върни се към основните неща със своята архитектура. Започни по прост начин. И действай просто за известно време, и виж как информацията ще започне да идва при теб по различен начин, който ще ти бъде по-изясняващ.    

Участник: О кей.

Башар: Промени техниката на своя подход към архитектурата по същия начин, по който подхождаш към своето рисуване, и виж какво ще се случи.

Участник: О кей, разбирам това.

Башар: Добре.

Участник: Хм, как това се отнася до въпроса на предишната дама? Ти каза, че настъпва момент, когато тези неща престават да бъдат задължително релевантни. 

Башар: Да.

Участник: Това би означавало, че за мен не е релевантно да се занимавам въобще с това нещо.

Башар: Може би, ако не ти носи радостно вълнение, най-малко по начина, по който го правиш. Може би има по-вълнуващ начин да го правиш, или ако направиш честна преценка, че цялото това нещо не  отразява най-силната ти радостна възбуда, тогава във всички случаи се занимавай с това, което те вълнува най-силно. Другото нещо, което научаваш, когато следваш радостната си възбуда, е, че понякога може да се завърнеш към нещо, което правиш сега, но като следваш своята радостна възбуда. Защото спомни си, че казах относно инструментите, че всички форми на радостна възбуда са свързани с всички други подобни форми. Защото ако има нещо, което би те привлякло по-силно, като го следваш, то е свързано с предишното ти занимание и може да те върне към него, но вече от по-вълнуваща посока. 

Участник: Ъ-ъ, да, разбирам това.

Башар: Защото всичко това е една холистична система, а не един сбор от части. Последното е просто една илюзия.  

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре, дай си време да го смелиш.

Участник: О кей. Господинът до мен зададе кратък въпрос, може ли да го поставя вместо него?

Башар: И той е?

Участник:  Можеш ли да ни кажеш кога всички ще узнаем, че съществува живот и на други места?

Башар: Както вече казахме, все още е най-вероятно между тази година и 2017-та. Обаче това, за което говорим, е само че вие може да получите доказателство за съществуването на извънземен живот. Това може да се появи във форма, която задължително не очаквате и това задължително няма да означава, че ще видите НЛО, които се приземяват навсякъде. Това означава, че ще узнаете на основа на факти, че съществува живот извън вашата планета. И това може да бъде едно от нещата, което ще се появи някъде около есента на 2016-та. 

Участник: О кей.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм развълнуван в момента.

Башар: Чудесно, благодаря ти.

Участник: Имам милион въпроси.

Башар: О, аз имам само 237,000 отговора за теб.

Участник: И всяка от моите реалности има за теб различен въпрос.

Башар: Да, зная. И други мои версии в други реалности им отговарят. Нека видим какво е релевантно за тази конкретна твоя версия.

Участник: Моето предизвикателство е символизмът.

Башар: Символизъм.

Участник: Да.

Башар: Това е много обширен въпрос, тъй като всичко във вашата физическа реалност е символ на даден аспект от съзнанието ви. Но моля, продължавай.

Участник: Приемам всяка песен, която чуя по радиото, като разговор, който имам с Висшия си разум.

Башар: Да, това са твоите позволения.

Участник: Позволенията ми са навсякъде.

Башар: Разбира се, че са.

Участник: Всеки момент, който  имам, за мен символизира нещо.

Башар: Да.

Участник: През последните десет години съм преживял толкова много болка.

Башар: Какъв вид болка?

Участник: Физическа болка, хронична болка. Счупено ребро.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Това бе най-ужасният подарък, най-вълнуващият ужасен подарък, който към получавал.

Башар: Добре. И това продължава?

Участник: Да, господине.

Башар: Не е нужно да си толкова официален. Не е нужно да ни наричаш „господине”.

Участник: Да. Аз гледам на това като на идеалното преживяване.

Башар: Как ти е послужило това преживяване? До какво те е довело, което в друг случай не би преживял, ако не се бе случило?

Участник: Доведе ме до милион въпроси относно самия мен, относно природата на персоналната реалност. Виждам себе си като всичко останало, което преживява Бог. Бог изразява себе си чрез това преживяване.

Башар: Добре. Може ли аз да ти задам въпрос?

Участник: Моля.

Башар: Вярваш ли, че трябва да продължаваш това преживяване, за да научиш това, което трябва да научиш?

Участник: Не мисля, че трябва да продължа тези болки.

Башар: Стоп. Нека направим това още веднъж. Защото това не е, което те попитах.

Участник: Не мисля, че се нуждая от това преживяване.

Башар: Това не е, което те попитах. В начина, по който ми отговаряш, се съдържа отговорът на моя въпрос. Аз те попитах дали вярваш, а ти каза: „Аз не мисля”, или: „Аз мисля, че не се нуждая”. Ти не каза, че вярваш, или че знаеш, че не се нуждаеш. Разликата е голяма.

Участник: Огромна разлика.

Башар: И така, това е ключът, с който трябва да изследваш. Кое е това в твоята система от убеждения, което казва: „Без това, аз няма да получа това, от което се нуждая”? Трябва да отделиш известно време да изследваш своята система от убеждения, за да откриеш самото убеждение, което е много по-различно от това, което мислиш, или чувстваш.

Участник: Това е моят проблем, моето предизвикателство.

Башар: Да. И помни, че има още едно равнище над убеждението, което е да знаеш. За теб е важно да достигнеш до момента, в който знаеш, че това е вярно, че ти не се нуждаеш от това физическо преживяване по този начин, за да получиш това, което ти трябва. Трябва да го знаеш. И когато знаеш, че нещо е вярно, то е много по-силно от вярата, защото знанието и действието са синоними. Ако те помоля да преминеш през стаята, няма да  застанеш там и да си кажеш: „Аз вярвам, че мога да го направя … нека да видя. Мисля ли, че мога да пресека стаята? Чувствам, че мога” … Ти просто ще я преминеш. Даже няма да имаш този вътрешен диалог. Защото ти знаеш, че можеш да пресечеш стаята. Ето защо ти даже не си поставяш въпроса. Знанието и действието са синонимни! И когато знаеш, че това не ти трябва, ще действаш, все едно че знаеш, че не се нуждаеш от него и когато наистина в своето поведение покажеш, че не ти трябва, то няма да ти трябва.

Участник: Почувствах това по същия начин, когато влязох в тази зала. Чувствам, че съм най-големият си враг, но също така и най-големият си приятел. 

Башар: Абсолютно, ти съдържаш крайностите. Въпреки това, ти трябва да изследваш – дълбоко и честно в себе си – кои са отрицателните убеждения, които ти позволяват да вярваш, че трябва да преживяваш болката, че трябва да страдаш, за да знаеш това, което трябва да знаеш. Защото не трябва да страдаш, за да знаеш това, което трябва да знаеш! Така че трябва да откриеш кое е това убеждение, което ти казва, че трябва да страдаш.

Участник: Страданието е избор.

Башар: Така е.

Участник: И аз съм убеден, че част от Висшето ми съзнание избира това.

Башар: Не! Не, не, не.

Участник: Как да спра да правя такъв избор?

Башар: Висшият ти разум само ти позволява да знаеш, че това е въпрос на избор.

Участник: Ако кажа, че избирам да спра да правя това … но просто не мога да поема по друг път.

Башар: Разбирам. Причината, че чувстваш и преживяваш, че не можеш да поемеш по друг път, е, че още не си открил онова убеждение. Моля, спомни си какво сме казали относно отрицателните убеждения. Отрицателните убеждения ще направят всичко, на което са способни, за да оцелеят. Това включва да прикрият себе си възможно най-добре, за да не знаеш, че са там, за да не разбереш, че те са причината да продължаваш преживяването. Те ще те накарат да мислиш, че причината е навсякъде другаде. Това, от което обаче наистина се нуждаеш, е, желанието да дълбаеш надолу, независимо колко страшно може да изглежда. Трябва ти желанието да преминеш през този страх и да откриеш кое е в действителност това убеждение; да узнаеш, че то е там, да знаеш, че има нещо, което трябва да откриеш, и да не се страхуваш да го направиш. Болшинството хора на вашата планета се страхуват несъзнателно да се заровят толкова надълбоко, защото това, от което се страхуват, е също така продуктът на отрицателното убеждение. И това е следното. Отрицателното убеждение те прави да вярваш, че ако копаеш дълбоко, за да го откриеш, това, което то съдържа в себе си като отрицателно твърдение относно теб, може да се окаже емпирично вярно! И следователно ти не искаш да погледнеш. Защото се страхуваш, че ако го откриеш, това е, което действително ще откриеш за себе си – че това отрицателно нещо е вярно в действителност. Аз ти гарантирам, че то никога няма да бъде вярно. Това е само димната завеса от страна на отрицателното убеждение – да направи всичко възможно да ти попречи да се отървеш от него, защото то е устроено по този начин.

Участник: Чувствам се удобно с всичко, което мога да открия в себе си, което би могло да ме уплаши. Няма нещо, за което бих се тревожил.

Башар: И въпреки това…?

Участник: Самата болка … аз имам три деца …

Башар: И когато се отървеш от това чувство на срам, което е също продукт на страха … Ти все още боравиш с отрицателна енергия, когато изпитваш срам от децата си. Защото си казваш: „Аз не заслужавам, аз съм по-лош от …”  Ще ти го кажа със следната терминология. И може би ще видиш иронията в това, в някаква степен.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Ти страдаш от метафизично заболяване, което е често срещано при много хора от твоята планета, които изследват своята духовност. Това е заболяването, което сме нарекли: „Аз би трябвало вече да съм по-добър от това”.

Участник: Да, точно така.

Башар: Не съществува такова нещо!

Участник: Това е една дихотомия. Аз чувствам, че преживяването ми е идеално, но също така че би трябвало да съм по-добре. Ти си прав.

Башар: Позволи на това, което е, да е идеално и ти ще го употребиш, и то ще си отиде, защото си го използвал. Отречи правото му да съществува там и то ще си остане навеки. Разбираш ли?

Участник: Да, благодаря ти за това.

Башар: Освободи се от това допускане, че само защото си с духовна нагласа, определени неща вече не трябва да ти се случват. Глупости! Не става дума за факта, че тези неща ти се случват. Важно е как ги използваш, как им реагираш! И да, може би, евентуално, може тези неща да не се проявяват повече по този начин, но докато се проявяват, за това има причина. Макар и само причината да бъде да ти демонстрират, че ти все още реагираш на присъствието им, което означава, че не си се променил. Защото промяната не е в промените отвън, във физическото ти обкръжение.  Промяната може да бъде само в твоите реакции на това, което се случва, макар и то все още да ти изглежда същото. Така ти доказваш, че си се променил, защото наистина няма значение как нещата изглеждат отвън. Ти можеш да извлечеш положителен ефект от всяко нещо, независимо как изглежда то. И когато ти действаш, все едно че знаеш това, и приемаш правото на съществуване на това, което се случва, тогава то няма да се задържи повече от времето, необходимо му да ти достави нужното послание. Защото ти ще си го използвал по предназначението му, според целта, за която е пристигнало, вместо да отричаш съществуването му. „Това не трябва да се случва; това не трябва да го има; нещо не е наред; аз трябва да съм по-добър от това; трябва да съм над тези неща”.

Натискането на пружината срещу стената в малката стая на реалността … ти знаеш, че когато натискаш една пружина, тя не може да направи нищо друго, освен в един момент да отскочи обратно с по-голяма сила. Не й придавай тази енергия. Кажи си: „Я виж, пружина. Тя трябва да има причина да е тук. Каква положителна причина мога да придам на присъствието й тук?” И когато направиш това, ти ще я употребиш възможно най-бързо и тогава тя ще се превърне в нещо друго. Така че докато изпитваш срам за нещо, което се появява в твоя живот, ти не разбираш защо то е там, защото то е там, за да ти покаже, че ти все още реагираш със срам. А това означава, че не си се променил.

Участник: Точно това е, което трябва да направя. Благодаря ти. Обичам те, Башар.

Башар: Аз също те обичам … Между другото, ще получиш помощ за това … довечера.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да споделя преживяването си и да поискам твоето мнение. Имам и друг въпрос относно Висшия разум.

Башар: Да. Бъди кратък.

Участник: Добре. Имах преживяване с MDMA*)

*) Наркотична субстанция, известна още като „Екстази”. – Бел. прев.

Башар: Да, да, ние разбираме.

Участник: И когато го взех, имах преживяване с времето и една и съща ситуация, която се повтаряше.

Башар: Нищо не е точно едно и също отново и отново, нищо! Ти просто допускаш, че е така и създаваш преживяване, че е, но то не е.

Участник: О кей. И аз можах да наблюдавам себе си …

Башар: Разбра ли, че това, което току-що ти казах, току-що премина покрай ушите ти? Ако разбереш, че нищо никога не може да бъде точно същото, тогава ти вече си открил пътя вън от затворения цикъл.

Участник: И когато погледнах към небето, видях един огромен НЛО.

Башар: Да.

Участник: Дали това бе халюцинация, или виждах нещо, защото бях в такова състояние?

Башар: Очевидно си виждал нещо. Понякога промяната на сетивата ти позволява да видиш по-надълбоко в други реалности и да видиш неща, които са около теб непрекъснато, но са невидими и сега са станали видими поради промененото ти състояние.

Участник: Това е ли нещо, което във вашата цивилизация може да правите без нужда от помощ?

Башар: Да, защото ние сме научили, че след като веднъж учителят те е научил как да променяш състоянието си, ти можеш сам да го правиш просто като си припомниш как си се чувствал, когато си бил променен. И тогава промяната се получава.

Участник: Разбирам.

Башар: Ти повече не се нуждаеш от учител. Може усещането да е малко по-различно от преди, но защо това трябва да е от значение!? Усещането ще бъде такова, каквото трябва да бъде за релевантния момент, но това не означава, че не си в промененото състояние, в което трябва да бъдеш. Много хора поставят ненужно ударение на етикета – „Ако не се усеща по същия начин, това не е същото”. Нищо не е никога същото! Следователно ти можеш да допуснеш, че си в правилното променено състояние само като си спомниш предишното си променено състояние – даже и усещането ти да е различно. Защо трябва да бъде, когато ти вече не си същият, какъвто си бил преди? Тогава защо трябва да усещаш състоянието си по същия начин? Това би означавало, че не си се променил. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това е също урок как да прилагаш нови определения за нещата.

Участник: Следващият ми въпрос е относно Висшия разум. Аз зная, че всеки винаги е свързан с Висшия си разум.

Башар: Разбира се. Това не означава, че непрекъснато трябва да обръщаш внимание на това, но винаги си свързан.

Участник: Забелязах също така, че понякога съм бъдещото си аз, в успоредна реалност.

Башар: Да, това може да бъде представено по много различни начини. Отново в зависимост от това кое работи като най-релевантното позволение за теб в този момент. Разбери, че ние в момента действаме като позволение за теб. Когато говорите на нас, вие всички разговаряте със своя Висш разум. Вие обаче използвате нашето съзнание като маска, за да ви бъде по-лесно да си представите, че го правите. Изненада! (смях в залата) Това не означава, че аз не съм самостоятелно същество, но когато ти ни говориш и когато ние ти отговаряме, ти всъщност получаваш комуникации от Висшия си разум. Това е един от начините, по които можеш да го правиш, и ние сме щастливи да служим като позволение за теб, но разбери, че когато прекратиш този разговор, ти притежаваш всички способности да продължиш разговора с Висшия си разум, защото ти разговаряш с Висшия си разум точно сега.

Участник: О кей.

Башар: Така че не търси разграничение там, където то не съществува. Тогава няма и да почувстваш разлика. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това адресира ли твоята ситуация?

Участник: Да, защото винаги съм си мислел, че мога сам да се свържа с Висшия си разум.

Башар: Ти можеш да правиш това, ако то е наистина вълнуващо и релевантно за пътя, който си избрал, макар че идеята да следваш най-силната си радостна възбуда ще те доведе до най-правилния израз, който е релевантен за теб при всички случаи … какъвто и да бъде той. Довери му се по начина, по който ще се появи. Ако не се появи по този начин, това може би не е релевантният за теб начин, но той ще се появи по своя си начин. Помни, че най-правилното е да прилагаш това в ежедневния си живот, по възможно най-вълнуващия начин. Това е смисълът на установяването на връзката – да я приземиш. Нали така? 

Участник: Да. Имам и един смешен въпрос. Тъй като се намираме във Вегас, как да увеличим шанса да спечелим джакпота?

Башар: Ти увеличаваш вероятността за всяко нещо в живота си, като правиш това, което вече ти казахме. Много често хората бъркат междинната стъпка с крайната цел. Много хора нямат нужда да спечелят джакпота, за да направят това, което трябва да направят в живота. Просто сте били научени да мислите, че това ви е нужно. Следователно вие свеждате определението си за изобилие до нещо много стеснено и всъщност затваряте вратата, през която много други форми на изобилие могат да навлязат в живота ви, за да ви позволят да правите това, което трябва да правите, когато трябва да го правите, което е единственото определение за изобилие, което ние имаме … Така че ако действаш според най-силната си радостна възбуда и останеш верен на този път, всичко, което е наистина релевантно за теб да преживееш, какъвто и да е пътят на най-малкото съпротивление, който да ти позволи да направиш това, което трябва да направиш, когато трябва да го направиш, ще бъде формата, в която изобилието ще ти се представи.  Понякога това може да бъде спечелване на джакпота, но понякога може да бъде да вървиш по улицата и да чуеш някой да казва точно това, което ти трябва да чуеш, когато трябва да го чуеш. Това също е джакпот. Разшири определението си за това, което приемаш за изобилие, и ще видиш колко много изобилие всъщност винаги ще притежаваш. Това помага ли ти?  

Участник: Да.

Башар: Джакпот!

Участник: Това е моят джакпот. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е свързан с това, за което току-що стана дума.

Башар: О, какъв синхрон от твоя страна!

Участник: Наскоро претърпях автомобилна катастрофа.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Наистина беше, защото …

Башар: Това наистина даде ли ти нова перспектива на нещата?

Участник: Моментално.

Башар: Ето защо някои от вас го правят по този начин. Защото сте уморени да се влачите бавно: „Аз искам да се променя веднага!” (медиумът пляска с ръце) Готово!

Участник: Ти се смееш, но секунди преди това, аз като че ли попитах … аз не се чувствах щастлива и си казах: „Зная ли какво искам?”… И това се случи, и като че ли почувствах някакво съзнание … и това бе много окуражаващо, и беше чудесно … и  оттогава насам исках това нещо да се завърне …

Башар: Защо? То си е свършило работата.

Участник: Да, е, аз получих това усещане. Все едно че нещо ми каза: „Всичко свърши, можеш да си уверена …” но аз бих искала да почувствам отново това …

Башар: Тогава почувствай това отново! Не обясних ли това току-що?

Участник: Да, аз си припомних това преживяване, но не бе толкова осезаемо.

Башар: То не е нужно да бъде! Не е нужно да бъде толкова осезаемо!

Участник: Защо не го чувствам така?

Башар: Поради твоето определение, че усещането ти не е също толкова задоволително, ако не го чувстваш по точно същия начин. Определението си е твое. Може да се почувстваш абсолютно задоволително, ако промениш определението си за това как трябва да го чувстваш. Ако знаеш, че си в подходящото състояние, ще се чувстваш задоволена, ще се чувстваш развълнувана от състоянието, в което си. Ако го поставяш под въпрос и си повтаряш: „Не усещам това по същия начин”, разбира се, че няма да го чувстваш толкова задоволително. Защото си убедена, че ако не е точно същото, значи не е наред. Ти си тази, която определя правилата! Ти си тази, която дефинира състоянието като непълноценно, като не това, което желаеш. В същото време това е, от което имаш нужда, и ти не му се доверяваш. 

Участник: Вярвам, че това е, от което съм имала нужда тогава.

Башар: Тогава, но ние говорим, че ти можеш да бъдеш в състоянието сега, точно сега, и даже да се чувстваш различно, ти трябва да знаеш, че това е подходящото правилно състояние. Това е, в което не вярваш.

Участник: Значи да вярвам, че даже и да е различно, то не е задължително …

Башар: Разбира се, че ще е различно, защото ти си различна и ти повече не се нуждаеш от старото си усещане! Ако трябваше да се чувстваш по същия начин, това би означавало, че трябва да се намираш на същото място, на което си била тогава. Това ли е, което искаш?

Участник: Не-е-е.

Башар: Благодаря ти! Намираш ли смисъл в това сега? Не те ли вълнува това, че си постигнала определен напредък и вече не е нужно да се чувстваш по същия начин?!

Участник: Да, да. И около десет дни преди това видях един НЛО, и просто …

Башар: Как изглеждаше той?

Участник: Не съм сигурна, че го видях ясно. Видях един особен облак, който приличаше на хвърчило точно преди него в небето. 

Башар: Какво те накара да помислиш, че това е било нещо различно от облак?

Участник: Начинът, по който се движеше – някак много спокойно, хипнотично … И се чудя дали знаеш какво е било …

Башар: Аз зная какво е било.

Участник: Какво?

Башар: Ти си правила това. Не е бил НЛО, а проекция на собственото ти съзнание. Отразявало е обратно към теб спокойното състояние, което е състоянието, подходящо за твоя живот.

Участник: Хм-м. Приятно ми е да го узная, благодаря ти.

Башар: Ти си гледала в едно огледало.

Участник: Хм.

Башар: Разбираш ли? Огледалото на съзнанието на Висшия ти разум. Ти си отворила един прозорец, една врата, която да ти представи по този начин аспект от отражението на Висшия ти разум и това се е проявило по този начин в твоята реалност.

Участник: Да, намирам смисъл в това. И двете неща са някак свързани.

Башар: Да.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Здрасти Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм развълнуван да бъда тук.

Башар: Благодаря ти.

Участник: През последните два дни, докато пътувах насам, имаше серия от събития, които се оказаха голямо предизвикателство.

Башар: О, поздравления. Не трябва да губиш предизвикателствата в живота си, в противен случай той е свършил.

Участник: Имам свои собствени планове и намерения.

Башар: Планове и намерения! Какво казват за това на вашата планета? Ако искаш да накараш Бог да се разсмее, направи си план. (смях в залата)

Участник: Гледах твоя сеанс в YouTube, където разказваш за мъжа, който си счупил колата, и … очакванията за добър изход …

Башар: Да. 

Участник: И аз практикувах този начин на мислене.

Башар: Поздравления за това, че си създал една своя програма за практикуване.

Участник: И аз очаквах добри резултати.

Башар: И ти си ги получил, освен ако си ги идентифицирал, определил като нещо различно.

Участник: Аз наистина ги получих. Програмата се оказа доста по-различна, но определено по-добра, отколкото очаквах първоначално.

Башар: Поздравления. Защото това се случва, когато се откажеш да настояваш нещата да се случат по определен начин. Тогава често те се случват много по-добре, отколкото първоначално си си представял.

Участник: Тогава въпросът ми е, като практикувам това отново и отново, ще продължа ли да имам епизоди като този?

Башар: Защо да нямаш? Можеш ли да отговориш на този въпрос? Защо да нямаш?

Участник: Защото ползата е в преживяването?

Башар: Защото ползата произлиза от твоето определение. Затова въпросът е – защо би дефинирал нещо, което се случва по някакъв друг начин, освен като нещо полезно, така че да преживееш полезен ефект от него?

Участник: О кей.

Башар: Така че това е твой избор, нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава защо би избрал нещо друго? Много от отговорите на всички ваши въпроси наистина се свеждат до това да нямате никакъв друг избор, освен положителен. За вас просто не съществува друг избор. Тогава защо трябва да преживявате нещо, което не е релевантно за избора, който сте направили? Вие не можете … вие не може да преживеете нещо, което не отговаря на вашата вибрация! Така че ако непрекъснато избирате положително състояние, невъзможно е да имате някакво отрицателно преживяване. Или, по-точно казано, да имате преживяване, което приемате като протичащо по отрицателен начин. Защото преживяването може да изглежда по един и същ начин. Защото всичко е неутрално, то няма присъщо нему значение. То изпълнява двойно предназначение. Ако го дефинирате по отрицателен начин, ще получите отрицателен ефект; Ако дефинирате съвсем същото нещо по положителен начин, ще получите положителен ефект. Така стават нещата – това, което вложите, е това, което получавате в отговор. Тогава защо ще избираш нещо, което не предпочиташ? Даже и да не знаеш подробностите около това как то ще ти послужи по положителен начин, ти въпреки това знаеш, без сянка съмнение, че то ще ти послужи по положителен начин и това е, което ще преживееш, даже и преживяването да е напълно неочаквано по форма. То винаги ще бъде положително, защото ти си казал така! Няма нещо в цялото Творение, което някога ще ти противоречи! Ти си този, който решава. Ти си този, комуто е дадена свободата да избира! И вселената казва: „Аз ще те подкрепя, каквото и да кажеш, защото аз те подкрепям БЕЗУСЛОВНО! Даже ако избереш да вярваш, че не си безусловно подкрепен, аз ще те подкрепя и в това твое убеждение”. Ето колко безусловно ти си подкрепян! Следователно доказателството, до-ка-за-тел-ство-то, че имаш непрекъснато безусловна подкрепа, е, че си в състояние да преживееш  реалността така, все едно че не си подкрепян безусловно. Защото ти си подкрепян и когато имаш отрицателно убеждение, което гласи, че не си подкрепян. Ако си подкрепян по отношение отрицателното си убеждение, че не си подкрепян, то защо да не си подкрепян и когато си убеден, че си? … Изборът е твой. Ти си подкрепян по отношение на това, което приемаш за вярно. То няма свой собствен ум. Намираш ли смисъл в това?

Участник:  Намирам идеален смисъл.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: О, абсолютно.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Имам въпрос в тази връзка.

Башар: Да.

Участник: Когато нещо се случи и мислите ми започнат да го обработват, аз имам избор между положителни мисли и отрицателни мисли.

Башар: Абсолютно! И помни, че тези положителни и отрицателни мисли биват пораждани от положителни и отрицателни убеждения. Ти трябва да имаш убеждение на първо място, в противен случай не можеш да имаш чувство, не можеш да имаш мисъл, не можеш да имаш поведение. Следователно, ако имаш поведение, ако имаш мисъл, ако имаш определено чувство, ти винаги можеш да проследиш поведението, мисълта и чувството до някакво убеждение, което ги поражда. Защото ако нямаш определение за нещо, ти не знаеш какво да мислиш за него, не знаеш какво да чувстваш за него. Ако ти кажа една дума, за която нямаш определение, и те попитам какво чувство предизвиква тя у теб, ти няма да имаш представа. Защото нямаш определение. Обаче след като веднъж имаш определение, ти си казваш: „А, сега зная как да се чувствам и какво да мисля за това; сега зная какво да правя по повод на тази идея”. Защото ти вече имаш определение. Ето защо всеки път, когато забележиш, че имаш отрицателна мисъл, която не предпочиташ, използвай я като възможност да я проследиш обратно до убеждението, което трябва да имаш и което я поражда. И това ще ти помогне съзнателно да идентифицираш убеждението, което може дотогава да е било несъзнателно, и в това е целият смисъл. Защото след като веднъж идентифицираш едно убеждение, което е отрицателно и в несъгласие с истинската ти същност, в момента в който го идентифицираш, то ще ти се види безсмислено, нелогично и ти ще го изоставиш. Ако поведението ти не се измени, след като си се отказал от него, то ти не си открил основното убеждение – първопричина. Ти ще си открил само второстепенното убеждение и това е друго нещо, типично за убежденията. Те се ограждат с второстепенни убеждения, за да си кажеш: „О, да, аз открих убеждението и се отървах от него. Сега всичко е наред”. И ето че си се подлъгал. А ти можеш да забележиш по поведението си, по начина, по който виждаш нещата: „О, аз все още реагирам отрицателно по този повод. Това означава, че не съм открил истинското фундаментално убеждение. Ах, ти малко лукаво нещо! Ти ме подлъга, че си бил онова второстепенно убеждение, но сега вече те открих, защото не можеш да ми убегнеш. Физическата реалност е едно огледало и винаги ще отрази обратно към мен това, в което наистина вярвам. Така че ако по някакъв начин имам отрицателно преживяване, това означава, че ти все още надничаш отнякъде в мен и аз ще те открия. И ще ти кажа, че можеш да се успокоиш, че добре си си свършило работата, изиграло си добре своята роля, но сега аз ще избера различно убеждение, без да отричам правото на съществуване на това, което не предпочитам. Ще гледам на нещата в неутрален план и ще избера това, което предпочитам, без да считам за невалидно това, което не предпочитам. Защото всички неща са валидни, всички са равностойни. Просто ти повече не си релевантно за моя житейски път. И така, благодаря ти, отрицателно убеждение, че ме доведе дотук. Аз съм ти благодарен, защото без тъмнината нямаше лесно да видя светлината. Така че благодаря ти, че огради с тъмнина светлината, за да мога да я видя по-лесно”.

И това е начинът да се придвижваш напред; това е начинът да се развиваш и растеш. Съгласен?

Участник: Да. Колко усилие …

Башар: Усилие?!

Участник: О кей (смее се)

Башар: Колко усилие желаеш?!

Участник: Ако практикувам в избирането на положителни неща, вместо отрицателни, трябва ли да прекарам много време в изследването на отрицателната страна, или ако реша да не изследвам отрицателните мисли, това означава ли, че ще проявя отрицание?

Башар: Ако не ги изследваш, защото мислиш, че нямаш нужда от това, или по-скоро се страхуваш от тях – да, може да проявиш отрицание, защото защо би трябвало да те е грижа какво има там? След като знаеш, че винаги ще имаш положителен резултат и полезен ефект от това, което ще откриеш, то защо ти трябва да правиш това разграничение? С това не си ли казваш, че някак трябва да си приключил с това? Това не е ли отрицателно изявление?

Участник: Да.

Башар: Тогава защо да те е грижа? Не е ли всичко вълнуващо?

Участник: Абсолютно.

Башар: Тогава?! На кого му пука какво е то? Спомни си, че както казахме, това е един от инструментите на радостната възбуда. Това ти разкрива нещо, което може да е в теб, което не е в синхрон с радостната ти възбуда и това е повод за радостна възбуда! Така че няма значение това, че ще откриеш нещо отрицателно, което наднича отвътре в теб, защото фактът, че си го открил, означава, че можеш да се освободиш от него и това е още нещо, което не ти трябва. Евентуално в твоя живот може да се окажеш без отрицателни убеждения и в това няма нищо лошо. Но ти няма да се откажеш от процеса на освобождаване. След като изчерпиш отрицателните си убеждения, ти ще се освобождаваш от неща, които просто повече не са релевантни за твоя живот … макар че те може да са положителни.  Нали така?

Участник: Прекрасно, да, абсолютно.  Тогава … нека те попитам нещо за твоето общество.

Башар: Да.

Участник: Ти като личност … налага ли ти се да се разграничаваш от масовото съзнание на останалите членове на твоето общество?

Башар: В нашето общество синхронността се проявява на такова равнище, че аз автоматично се разграничавам от всичко в масовия консенсус, което не подкрепя моята индивидуалност, ето защо проявлението на моята индивидуалност подкрепя масовия консенсус на моето общество. Така всеки може да бъде идеалният индивид, който е. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така функционира моето общество. Така може да работи и вашето общество. Вие вървите по този път.

Участник: Значи ние вървим по този път.

Башар: Ако не беше така, ние нямаше да водим този разговор. Защото ние не общуваме и не можем да общуваме с реалности, които вибрационно са прекалено различни от нас … или които не се движат в същата посока. Така че този разговор е един положителен знак. Ако вие направите различен избор, повече няма да можете да ни откриете. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Абсолютно. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е свързан с изригването на вулкана Калбуко на 22-ри април (Чили), както и земетресението в Непал няколко дни по-късно …

Башар: Да, да, да.

Участник: Дали те са свързани, с оглед земната …

Башар: В определен смисъл, всичко е свързано, очевидно.

Участник: Има също 1,300 птици, умрели през месец май. Имаше и други 2,000 умрели птици.

Башар: Да.

Участник: Всичко това свързано ли е с чакрите, или …

Башар: То е свързано с електромагнитното поле, с геомагнитното поле на вашия свят, с промените, настъпили в това поле по различни причини. Понякога физиологични сеизмични явления причиняват промени в полето, понякога промени в полето причиняват сеизмични явления.

Участник: Тогава това последно явление през април – как то е повлияло на човешките същества … вибрационно?

Башар: Зависи от човешките същества. Зависи какво отношение имате към това. Зависи от състоянието, в което се намирате. Нали така?

Участник: Тогава, ако има голямо влияние върху вибрацията …?

Башар: Тогава ще го използвате за положителен ефект. Ако е ниска вибрация, най-вероятно ще го използвате като отрицателен ефект.

Участник: В това има смисъл.

Башар: Зная, затова го казах.

Участник: Тогава ще има ли други промени …?

Башар: Разбира се, че ще има.

Участник: Те ще се случат ли относително скоро?

Башар: „Относително” е относителен термин. (смях в залата)

Участник: През тази година?

Башар: Да, може да има, както и през вашите години 2016-та и 2017-та и до 2020-та няколко такива случаи. Но отново: това е неизменна част от промени във вашето съзнание. Помни, че вие в действителност не променяте света, в който сте. Промените, които извършвате в себе си, ви преместват в друга версия на успоредна Земя, която отразява в по-голяма степен промените, които сте направили в собственото си състояние.

Участник: Сега, в началото на юни, аз усетих определена промяна в собствените ми вибрации. Това се случи само при мен, или и общо във вибрациите …?

Башар: И в двете. Отново: тази вибрационна промяна в теб те е преместила в успоредна версия на Земята. И помни, че ти извършваш такива промени милиарди пъти в секунда. Основните промени обаче, това, което възприемаш като основни промени, са само по-големи различия в промените, отбелязани от съзнанието ти. Вие всички се премествате с едно и също темпо непрекъснато, милиарди пъти в секунда. Когато забележите промяната, по конкретен и релевантен начин, това е, защото промяната, която сте създали, е създала по-голямо различие там, където сте се преместили, в сравнение с преди. Така че вие го забелязвате. Темпото на промяна обаче никога не се променя. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Така че когато забележиш промените, това е знак, че си разгърнала съзнанието си, за да усетиш по-ясно промяната, която предпочиташ, вместо да се движиш с промените на масовия консенсус, които ти изглеждат относително бавни. Нещо малко се променя, нещо малко се променя, нещо малко се променя … и тогава ти си казваш: „О, нещо голямо се е променило”. И ти можеш да пропуснеш някои от тези промеждутъчни промени, в определен смисъл. Да пропуснеш това, което е преживяване на общата промяна в масовия консенсус, като си позволиш да прескочиш напред, в определен смисъл. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Добре … Моля всички помнете, че колкото повече имате желание да се синхронизирате с истинската си вибрация сега, това означава, че имате повече желание да се пробудите и тогава няма задължително да се нуждаете от разтърсване, за да се събудите. Нали така? … Добре.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти за това, че пристигна във Вегас.

Башар: Е, аз не съм във Вегас, но разбирам изразеното чувство. 

Участник: Твоят кораб се намира над Седона и предава, в определен смисъл …?

Башар: Да.

Участник: Виждам светлини, проблясъци в небето. Понякога става дума за самолет, понякога не.

Башар: Да. Помни, че един от симптомите на разгръщане на съзнанието в този век на осъзнаване, е засилване способността за възприемане на енергии на по-високи честоти, които преди са били недостъпни за сетивата ви, така че това ще бъде един от общите симптоми, които много от вас ще преживеят с разгръщане на съзнанието си. 

Участник: О кей. Всъщност тази ситуация възникна и в една от стаите в дома ми, като проблясък светлина. Какво би могло да бъде това? Дали същите енергии?

Башар: Биха могли да бъдат няколко различни неща. Може, отново, това да са били проблясъци от енергия, след като вече сетивата ти са чувствителни спрямо тези по-високи честоти. Може да се дължи на промените в пренастройката на мозъка ти, които причиняват така наречените вътрешни илюминации в оптичните ти нерви. Могат да бъдат няколко различни неща.

Участник: О кей. Също така, упражненията, които ти даваш, трябва да бъдат изпълнявани еднократно?

Башар: Това са позволения. Ти решаваш кое как ти върши работа.

Участник: О кей. Прекрасно, имах и други въпроси но …

Башар: Поздравления, може би ти си им отговорил вече.

Участник: Може би, благодаря ти.

Башар: Ти ще откриеш дали е така.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос относно историята и времето. Ние живеем в три измерения.

Башар: Вие живеете в четири измерения. Три пространствени и едно времево.

Участник: Правилно. Разбирам, че минало, настояще и бъдеще съществуват едновременно.

Башар: Да.

Участник: Тогава миналото абсолютно ли е, или непрекъснато се променя?

Башар: Променя се.

Участник: То част от масовия консенсус ли е?

Башар: Може да бъде. Но това не е задължително.

Участник: Моят конкретен въпрос е свързан със страданията на евреите по време на Холокоста и с робството. Това част от консенсусното споразумение ли е, или част от историята, или …

Башар: И двете. Става въпрос за „това и онова”, не за „това или онова”. Очевидно всичко, което можеш да си представиш, е някъде реалност, защото ти не можеш да си представиш нещо, което не е реалност.

Участник: Правилно.

Башар: Зная това. Така че въпросът е коя реалност възприемаш, в зависимост от състоянието, в което си.

Участник: Добре, нека да речем, че аз съм запален пушач и реша да престана да пуша. Това означава ли, че историята ми се променя, защото …? Аз премествам ли се в …?

Башар: Това може да означава такова нещо. Можеш да го направиш по този начин и това е, което сме нарекли „тринадесетата стъпка”. Ако можеш да нагласиш ума си около разбирането, че когато се промениш по какъвто и да е начин, ти действително, буквално вече си различен човек, това означава, че ако си различен човек, имаш различна история! А това пък означава, че ако действително спреш, ако използвам твоята дума, и откриеш, че нямаш абсолютно никакво желание да пушиш, това може действително да означава, не че ти си вече човек, който е спрял да пуши, а че си човек, който никога не е пушил. Ето защо желанието го няма.

Участник: Невероятно, невероятно.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Но ти трябва да си напълно наясно, че в действителност това е, което си се определил да бъдеш.

Участник: О кей, това означава ли, че съм се преместил в различна реалност?

Башар: Абсолютно. В този пример ти си променил своя фокус върху друга своя версия, която никога не е пушила.

Участник: Ако това е така, историята на Холокоста, робството, престава да съществува, така да се каже.

Башар: Всичко това съществува, но задължително не трябва да бъде част от преживяването на твоята история по отношение на ефекта. Въпреки това, ти можеш все още да си наясно с тези неща и все още да правиш това, което трябва да правиш за себе си. Това не означава, че винаги трябва да изтриеш определени неща от своята история, за да можеш да се придвижиш напред по начина, който предпочиташ. Ако си се преместил (в друга реалност) и все още си наясно с тези неща като част от твоята история, това означава, че тези неща не трябва да напускат твоя ум, за да можеш да правиш това, което трябва да правиш. Ако по някаква причина е абсолютно релевантно тези неща да не бъдат (повече) част от твоята история, то ти никога няма да знаеш, че те даже са съществували. Ако ти си се преместил в една история, която не е съществувала за теб, ти също така ще знаеш, че те не са съществували в историята, на който и да е друг. 

Участник: Това възможно ли е ?

Башар: Да! Всъщност ще ти кажа следното. Много от вас правите това непрекъснато. Историята, която мислиш, че помниш точно сега, не е задължително историята, която е била тук предишния момент. Но ти никога няма да узнаеш това.

Участник: Хм.

Башар: Разбираш ли? … Тъй като ти правиш във всеки момент своята нова история, тя ще заличи напълно от твоята перспектива всяка друга случила се история. Защото не би имало смисъл. Защото когато се променяш и създаваш различна история непрекъснато, от тази перспектива на физическата реалност, ти никога няма да знаеш каква е била историята в предишния момент. Ти обаче си имал множество истории, за които не знаеш нищо. 

Участник: Но ти помниш различни времеви отрязъци от историята …

Башар: Ти помниш различни истории и никога не знаеш каква е била историята преди. Историята, която помниш точно сега, е историята, която създаваш от настоящето. А предишният момент, това не е била твоята история (защото тя е принадлежала на предишното „сега”).

Участник: О кей.

Башар: Ще ти дам пример, ако желаеш.

Участник: Разбира се.

Башар: И аз ще подходя към това в известна степен от гледната точка на консенсусната реалност … Един момент … ние сканираме времевата линия … През 1996-та или това, което ти наричаш или помниш като 1996-та, ти си променил своята история в такава степен, че историята, която е била различна, преди да се промениш в 1996-та, е била различна до степен … да ти дам само един пример … че вашият президент Кенеди бе все още жив през 1984-та … Разбираш ли какво ти казваме сега? Преди 1996-та, или това, което помниш като 1996-та, ти си имал различна история, в която президентът Кенеди е бил жив до 1984-та. Сега обаче ти не помниш тази история. Разбираш ли какво казваме?  Сега ти имаш история, в която той е умрял в 1963-та.

Участник: У-ха! О кей. Последният ми въпрос е – жертвите от тези жестокости, при положение, че някои хора все още страдат от Холокоста … както и някои афро-американци …

Башар: Да, да, да.

Участник:  … Как те могат да преодолеят това? Като се преместят в нови реалности?

Башар: Това винаги може да бъде преодоляно с разбирането, че независимо, по твоите думи, колко жестоко може да бъде … това не е извинение за престъпниците. Независимо обаче колко жестоко може да бъде, винаги съществува положителен начин, по който може да използвате тези неща, положителен урок, който може да бъде научен, бил той само и урокът как да сте сигурни, че такива неща никога няма да се случат отново. Правете повече положителни избори, учете се от нещата, които не предпочитате във вашето общество, за да може да създадете общество, което предпочитате. Така може да използвате тези неща по положителен начин. Всяко отрицателно нещо може да бъде използвано по положителен начин, ако желаете. И ако желаете да разберете, че фактът, че някои неща са се случили  по отрицателен начин може да бъде използван като урок, макар и само за да ви научи да не правите това отново, ако не го предпочитате. 

Участник: Тогава тези групи имат масов консенсус, свързан с расизма, сексизма …

Башар: Разбира се! Защото има мини масови споразумения в рамките на общото масово споразумение. Така че отделни групи могат да имат свои собствени преживявания, както и отделни индивиди могат да имат собствени преживявания в рамките на масовия консенсус. 

Участник: И могат да се преместят в различни реалности.

Башар: Абсолютно. И това се случва непрекъснато. Отново: ако много от вас избират да преживеят определени неща, защото споделянето на тази история ще ви даде възможност да взаимодействате помежду си по определен начин и да си помагате по определен начин, да правите по-положителни промени, тогава вие ще се съгласите да поддържате този вид обща история, за да направите това.  Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря … Настана ли време да се освежите? 

Ейприл: Може да прекъснем, или да има още някои въпроси. Ти какво предпочиташ?

Башар: Ние предпочитаме да отидете и да успокоите своите протестиращи стомаси.

Ейприл: Ти току-що провери колко хора в аудиторията са гладни?

Башар: Да … Колко от вас са гладни? … Отговорете високо!

Аудиторията: (Аплодисменти и възклицания).

Башар: Виждаш ли? Насладете се на почивката, след което ще възобновим предаването. Хубав ден.

Башар: Нека сега да продължим със споделянето. Моля продължете, както пожелаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм развълнувана да бъда тук!

Башар: Добре, ние сме развълнувани от това, че ти си развълнувана да бъдеш там.

Участник: Първо бих искала да изразя своята безкрайна любов и благодарност към теб.

Башар: Имаш и нашата безусловна любов.

Участник: Благодаря ти много. Първият ми въпрос е … преди около двадесет години имах преживяване, в което целунах едно момче и …

Башар: Хареса ли ти?

Участник: (смее се) Много, наистина.

Башар: Ние разбираме, че има една популярна песен на вашата планета …

Участник: Нещо подобно. Това, което се случи, бе, че моментално бях изстреляна в един тунел от светлина.

Башар: Добре, каква целувка!

Участник: Да. Би ли могъл да обясниш механиката на това, което се случи там?

Башар: Понякога в живота … ти си постигнала споразумение с някого  да отрази нещо към теб, което е отражение на твоето по-голямо Аз. И когато ти си … предразположена, когато се откриеш спрямо този момент, ти можеш наистина да преживееш, много бързо, изблик на енергия, която представлява доста по-голям процент от връзка с Висшия ти разум, от това, което си свикнала да преживяваш в ежедневието. Това, че случилото се по този начин е също така символ на идеята, че обичаш себе си. Разбираш ли?

Участник: Тази идея ми харесва.

Башар: Добре. Така че ти си си дала една възможност да преживееш това наелектризиращо усещане и втурване в тунела, което представлява промяна в измеренията. Какво направи с това, оттам нататък? Как използва това преживяване в своя живот? Това са важните въпроси. Имаш ли отговор за тях?

Участник: Имам много положителни спомени.

Башар: Имаш ли много положителни намерения?

Участник: Абсолютно, 100%.

Башар: Добре, как това ти позволи да приложиш енергията в твоя живот с по-голяма готовност? Позволи ли ти да избереш, или поне да признаеш, че това състояние е достъпно за теб? Или просто … го отпрати с целувка?

Участник: Аз определено гледам на него като на върховно свое преживяване …

Башар: Много пъти предназначението на върховните преживявания е да ти покажат като пример, че това е състояние, което имаш в себе си, че е състояние, което е постижимо за теб. Всичко, което трябва да направиш, е, да избереш това състояние и отново, както вече казахме, не е задължително да го усещаш по един и същи начин. Всеки път обаче, когато си спомниш това преживяване, ти си в това състояние. Всъщност, действителният трик в това е, че трябва действително да си в това състояние даже само за да си го спомниш.

Участник: М-м-м.

Башар: Така че всеки път, когато си спомниш такова преживяване, ти вече си в състоянието, което може да генерира други преживявания на това равнище и ти можеш да действаш в живота си от това равнище даже и усещането ти да не е идентично.

Участник: Това е чудесно.

Башар: Така че това е един маркер за теб. И отново въпросът е – как го използваш, как го прилагаш?

Участник: Мисля, че ако очакваш да отговоря на този въпрос …

Башар: Очаквам.

Участник: Аз зная, че тази еуфория, този вид вибрационно преживяване е на мое разположение и ме вдъхновява да се настроя спрямо него.

Башар: О кей.

Участник: Да желая да се настройвам спрямо него.

Башар: Да желаеш, но в действителност настройваш ли се спрямо нея?

Участник: О, абсолютно. Мисля, че се настройвам … твърде добре.

Башар: Използваш ли го, за да действаш с по-голяма готовност и пълноценно спрямо своята най-силна радостна възбуда в живота, във всеки един възможен момент?

Участник: …

Башар: Колебанието обикновено означава „не”.

Участник: Аз съм определено вдъхновена да следвам най-силната си радостна възбуда във всеки един момент и правя, каквото е възможно.

Башар: Правиш всичко възможно?

Участник: Да, аз съм много съзнателна …

Башар: Какво правиш в живота си сега, което ти носи най-силна радостна възбуда?

Участник: Написала съм две книги за деца, аз съм нумеролог …

Башар: Това е вълнуващо.

Участник: Създала съм един комплект карти Оракул.

Башар: Това също е вълнуващо.

Участник: Правя много чудесни неща.

Башар: Следователно ти си си … дала целувката на живота.

Участник: Абсолютно! Да, да, да.

Башар: Поздравления.

Участник: Имам още един въпрос. Миналата нощ гледах един епизод от „Древни извънземни” (Ancient aliens), едно от любимите ми предавания.

Башар: Дре-е-евни извънзе-е-емни!  А-а-а, какви-и-и ми-и-ислиш, че сме-е ние? (смях в залата)

Участник: Доста древни, според предаването.

Башар: Добре, какво-о-о за дре-евните извънзе-емни?

Участник: Гледахме заедно със сина ми. Той е тук и ще ме поправи, ако бъркам нещо. Ние гледахме предаването за Пума Пунку*)

*) Pumapunku – част от древен археологичен комплекс близо до Tinawaku, Боливия. – Бел. прев.

Башар: Да, Пума Пунку.

Участник: Надявам се да поясниш кой го е построил, за какво е бил използван …

Башар: Една раса, за която не знаете нищо. Използван е за приземяване, място за връзка със Земята, място за наблюдение, място за координация, място за организиране на изследвания на вашия свят. 

Участник: Той е бил разрушен нарочно, или причината е била естествена?

Башар: Имало е серия от това, което бихте нарекли природни бедствия във времето.

Участник: А какво  ще кажеш за Тиуанаку*), за стената с лицата на различните раси?

*) Tiwanaku – друг археологичен комплекс в западната част на Боливия. – Бел. прев.

Башар: Отново: това е нещо подобно, макар че някои от нещата, случвали се в Тиуанаку, са били свързвани с генетични промени. Оттам и изображенията на различни биологични видове … различни раси, както вие ги наричате. 

Участник: Някои наричат това място „рожденото място на човечеството”.

Башар: Едно от тези места, едно от тях. Трябва да разбереш, че в онези времена, когато е бил добавян генетичен материал към естествените човекоподобни на вашата планета, част от което е довело до създаването на хомо сапиенс, като каквито познавате себе си, това всъщност се е случвало на много места по вашата планета. Това не се е случвало само на едно място. Било е нещо, засягащо цялата Земя.

Участник: Те говорят за Анунаки, които са били на различни места.

Башар: Да, да.

Участник: Дали можеш да споделиш нещо за спонтанното лечение, когато тялото се премества в успоредна реалност, където едно ново тяло …

Башар: Да, това е всичко. Всяко лечение е свързано с излъчване на вибрация, което вдъхновява лицето, подлежащо на излекуване, да се синхронизира с тази вибрация, която съответства на излекуваното му състояние. И ако то реши да се синхронизира с тази честота, то извършва тази промяна и излекува себе си.

Участник: Ако съзнателно вярваме, че можем да преминем в предпочитана от нас вибрационна честота, може ли убеждението ни да причини това?

Башар: Е, има убеждения, които задължително трябва да присъстват. Също така понякога нещата, които не се случват, не се случват поради положителна причина. За теб може да е важно да преминеш през определен процес, защото си избрала да го направиш. Следователно не можеш винаги да заобиколиш определени неща; можеш да заобиколиш неща, които наистина не са релевантни за теб. Така че, в определен смисъл, ти можеш да облекчиш процеса, можеш да го сведеш до абсолютно необходимото за твоя живот, но оттам нататък това, което не можеш повече да избегнеш, е част от задължителните ти преживявания и всъщност представлява основната причина да избереш този живот.

Участник: Разбирам това.

Башар: Добре.

Участник: Както каза преди, тези неща имат определена цел.

Башар: Абсолютно. И след като веднъж установиш, че нещо не си отива и настоява да те съпровожда, използвай го по възможно най-положителния начин и то в крайна сметка ще отиде някъде. Нали така?

Участник: Да. Исках само да попитам нещо набързо за нумерологията, но …

Башар: Позволение. Какво повече имаш нужда да знаеш?

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Добре дошъл във Вегас. Ти трябва да си се свързал с нас телепатично, защото ние искахме да дойдеш тук от много дълго време.

Башар: Ние просто позволяваме на синхронността да ни отведе там, където трябва да отидем.

Участник: Първият ми въпрос донякъде е свързан с последния въпрос на дамата преди мен. Когато някой се разболее, ние знаем, че тялото се разболява.

Башар: Да.

Участник: Душата всъщност никога не се разболява.

Башар: Не в действителност, не.

Участник: О кей. Това означава ли, че Душата казва: „О кей, аз няма нужда да преминавам в по-висока честота, просто трябва да премина към друго преживяване”?

Башар: Зависи. Има толкова причини за заболявания, колкото са хората. Понякога отрицателни причини, понякога положителни причини. Трябва да бъде разглеждан всеки отделен случай, за да разбереш защо възниква нещо такова.

Участник: Добре. Ако този човек умре и Душата се придвижи напред …

Башар: Може да го направи, но не задължително.

Участник: Това щях да те попитам – тя автоматично ли се преражда, или …?

Башар: В определен смисъл, прераждането е реално преживяване, но това не е нещо, което механично действително се случва, това е илюзия. Защото всичко съществува едновременно. Всичкият живот протича едновременно. Така че ти можеш да създадеш илюзията, че се пре-раждаш и можеш да имаш това преживяване, но ако всички животи съществуват едновременно, то ти разбираш, че всичко, което правиш, е, да преместваш своя фокус, при което изглежда, като че ли ти си била някоя и сега си някоя друга.  

Участник: О кей … и отново, в тази връзка, преди две години баща ми почина и не можех да разбера … и се питах дали душата му ме помни като негова дъщеря?

Башар: Разбира се. На това равнище ти не забравяш неща. И връзката ви винаги съществува, но на това равнище тя е също така по-голяма. Защото ти имаш различни отношения с това конкретно същество и това същество има много отношения с теб, отвъд идеята за баща-дъщеря. Но това определено е включено. И това същество може да се фокусира в тази идея, в тази връзка, и да се отнася с теб така, както ти се отнасяш с него. Но връзката ви е далеч по-обхватна. 

Участник: Чудесно, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много. Благодаря ти.

Башар: Благодаря и аз … Един момент … наближава ли рожденият ти ден?

Участник: Не.

Башар: Кога е рожденият ти ден?

Участник: 7-ми ноември.

Башар: … Ще правиш ли нещо специално в този ден?

Участник: Баща ми почина два дни след рождения ми ден.

Башар: О, ето защо получаваме този сигнал за рожден ден. Това е съобщение директно от баща ти – да ти извести, че те чува. За да отбележи рождения ден, който е близо до деня на смъртта. В този смисъл не тъгувай на рождения си ден, защото той е с теб. Ти не му липсваш, не си го изгубил, той ще празнува заедно с теб. Нали така?

Участник: Благодаря ти.

Башар: И така, честит рожден ден!

Участник: Благодаря ти. Друг въпрос, на друга тема. Има ли извънземни под земята на нашата планета …

Башар: От време на време.

Участник: Те заплаха ли са за нас?

Башар: Не. Ти искаш ли да бъдат?

Участник: Не.

Башар: Помни, че колкото повече си позволяваш да изпитваш страх, толкова повече преживяваш своята реалност по страховит начин. Така че ако останеш във вибрацията, която предпочиташ, всяко нещо, което би могло да бъде отрицателно ориентирано, не може да те открие. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря. И още един въпрос.

Башар: Само още един!

Участник: Добре. През 2011 г., в Северна Каролина в планината Браун, изчезнаха 27 души. Знаеш ли нещо за това?

Башар: Зная.

Участник: Къде са те?

Башар: Не мога да ти кажа това.

Участник: Защо?

Башар: Не ми е позволено. Има един незавършен процес и не е наша работа да ти кажем какво се случва с тези хора. Но ти ще откриеш.

Участник: Скоро?

Башар: Това е относително понятие.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм развълнувана, че искам да те прегърна.

Башар: Добре, прегръдката получена … и върната.

Участник: Научих много неща от теб и ти промени много живота ми.

Башар: Много добре. Ти промени живота си. Ние сме щастливи да помогнем, но ти си променила живота си.

Участник: Благодаря ти. Аз научих как да се справям с предизвикателствата в живота си … но можеш ли да ми помогнеш да разбера целта на живота си? 

Башар: Целта на живота ти е да го живееш. Целта на живота ти е да следваш своите страстни увлечения. Целта на живота ти е да бъдеш това „ти”, това уникално проявление на Творението, колкото може по-пълноценно. Защото ти не си била никога това „ти” преди, няма да бъдеш никога това „ти” отново, макар че винаги ще бъдеш себе си … Но не по този начин. 

Участник: Всичко ми носи радостно вълнение, като …

Башар: Е и …? Тогава следвай го, с всичките си способности, независимо в какъв ред ти се предлага, стига да имаш възможност да го следваш с действията си. Вярвай на синхронностите. Ти не можеш да действаш спрямо всичко по един и същи начин. Действай първо спрямо това, което отговаря на най-големите ти способности, макар всички опции да изглеждат, че те вълнуват еднакво. Ако има нещо, което не трябва да правиш точно в дадения момент, и то не е нещото, което трябва да правиш преди другите неща, то твоето радостно вълнение и синхронностите ще ти покажат какво друго всъщност би трябвало да правиш в този момент.  Защото това е един пълен комплект и не пропуска нищо. И ти показва точно какво да правиш и в какъв ред.

Участник: …

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: …

Башар: Ти нямаш винаги едни и същи способности да действаш спрямо всичко, което ти носи радостна възбуда. Действай спрямо това, което отговаря най-добре на способностите и възможностите ти и което те вълнува най-силно … И позволи на останалите неща, които те вълнуват, да ти покажат кога трябва да действаш спрямо тях. Синхронностите ще ти покажат … Намираш ли смисъл в това?  

Участник: Да-а-а…

Башар: Но …?

Участник: Винаги съм чувала това от теб, но все пак …

Башар: Но, но, но, все пак какво?

Участник: Винаги имам чувството, че пропускам нещо, което трябва да направя …

Башар: Наистина?! Например …?… Какво пропускаш? Ти помниш какво сме казали по повод на това, че вече си уговорила всички свои срещи в живота, нали?

Участник: Да.

Башар: Добре, ако знаеш, че вече си уговорила всички свои срещи, не вярваш ли, че те ще се разгърнат във времето точно когато е уговорено?

Участник: Да, вярвам.

Башар: Единственият начин да пропуснеш уговорена среща, е да прекараш времето си в тревога дали няма да я пропуснеш. Така че ако непрекъснато мислиш, че пропускаш нещо, това ще те накара да го пропуснеш … Но ако спреш да се тревожиш, че може да пропуснеш нещо, не можеш да пропуснеш нищо, което е важно за теб … Ако вярваш на начина, по който се разгръща животът ти.

Участник: Да, аз вярвам.

Башар: Добре, тогава се успокой. Защо да бързаш? Закъде си се засилила? Ти си вечно, безкрайно същество. Отпусни се. Ти имаш на разположение цялата вечност, която никога не свършва. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Не бързай, живей в настоящето, радвай се на това, което е, и ще можеш да ускориш преживяванията си по отношение на това, което може да се случи в настоящето. Ако се отпуснеш с разбирането, че животът ти се развива естествено, тогава ще знаеш, че ще преживееш всичко, което трябва да преживееш в този живот, което е релевантно за теб, по определение. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти … Имам и още един въпрос.

Башар: Наистина? И какъв би бил той?

Участник: М-м-м … относно моя съпруг и моите деца … зная, че ако се изправя лице с лице пред предизвикателствата … зная, че ти ме научи как да се справям с тях … но все още не мога да разбера как създавам проблемите … това, което виждам като проблем …

Башар: Защо избираш да го виждаш по този начин? Как ти помага това да виждаш нещо като проблем? По определение, това не ти дава силата и възможността да направиш нещо, което зависи от теб, за разлика от предизвикателство, което ти позволява това? По какъв начин ти служи да му поставяш отрицателен етикет? Каква ти е ползата от това?

Участник: Да-а-а.

Башар: Ти обичаш да играеш ролята на жертва? Бедната аз!

Участник: Точно така.

Башар: Това харесва ли ти?

Участник: Не, не ми харесва.

Башар: Тогава престани и започни да използваш своята сила. В противен случай …

Участник: Разбирам, че съм играла ролята на жертва през последните два месеца, разбирам това, но …

Башар: Е, и …? Ако продължаваш да го правиш, трябва да вярваш, че получаваш нещо от това, в противен случай не би го правила. Тогава какво мислиш, че извличаш от това да играеш ролята на жертва?

Участник: …

Башар: Съчувствие?

Участник: Да-а.

Башар: Ти не искаш съчувствие.

Участник: Защо получавам това съчувствие? Защо имам нужда от това съчувствие?

Башар: Ти не се нуждаеш от него, но очевидно вярваш, че ти трябва, защото в противен случай не би го желала.

Участник: (с плачевен глас) Защо вярвам в това?

Башар: Ти сама трябва да си отговориш, но общо казано, причината хората да вярват в нещо, е, защото го приемат като по-полезно от алтернативата. Така че даже и да знаеш, че има нещо по-полезно за теб и ако действаш отрицателно, ти имаш убеждение, някъде в теб, свързано с тази идея, което убеждение гласи, че да действаш отрицателно, всъщност е по-малко страшно, от това да избереш нещото, което предпочиташ. 

Участник: Но аз зная, че …

Башар: Помниш ли, когато казах, че знанието и действието са синонимни?

Участник: Да.

Башар: Ако нещо не е част от твоето поведение, ти все още не го знаеш. Ти само си мислиш, че го знаеш. Така че ако наистина знаеш нещо, ти действаш така, все едно че го знаеш и това ще личи от поведението ти. Така че ако действаш като жертва, това е, което знаеш. Ти си жертва! Това е, което вярваш. Ако обаче си уморена да изпълняваш тази роля …

Участник: Да, уморена съм!

Башар: Тогава престани! Избери да си силна.

Участник: Аз се чувствам силна …

Башар: Сега?

Участник: Да.

Башар: Ние обаче разговаряме за случаите, в които ти избираш да не бъдеш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че в случаите, когато ти избираш да не бъдеш силна, спри, направи пауза и се запитай: „Какво получавам от това, че избирам да бъда жертва?” И ако накрая си дадеш сметка, че наистина не предпочиташ това и че ще получиш много повече от това, което предпочиташ, ако спреш да си играеш на жертва и действаш като силна личност, тогава, в този момент, ти ще се промениш. И колкото повече правиш това, толкова повече ще придобиеш навика да избираш един ефективен отговор, за разлика от безсилна реакция … Нали така? 

Участник: Да.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Ти също така можеш да започнеш с това да обичаш себе си повече.

Участник: Аз обичам себе си.

Башар: В моментите, когато си играеш на жертва, мислиш ли, че това е признак на любов?

Участник: Не-е, не, не.

Башар: Тогава обичай повече себе си. Нали така?

Участник: Да… Още един въпрос, имам ли съобщение…?

Башар: Чао, чао! Ако имаше други съобщения, щяхме да ти ги предадем.

Нека напомним на всички ви, по повод на този въпрос. Ние никога не спестяваме нищо, никога! Вие сте тези, които не възприемате това, което вече ви е било дадено! Никога не е нужно да искате повече – от водачи, от духове, от Първоизточника, от нас, от ангели, от когото и да е. Никога не е нужно да искате повече; вие винаги получавате всичко, което ние и всички останали можем да ви дадем. Защото всички ние ви обичаме безусловно и не спестяваме нищо, което може да ви бъде от полза! Идеята е, че ако вие чувствате, че не получавате достатъчно информация и искате повече, това, което в действителност искате, е, самите вие да се отворите повече и да приемете в по-голяма степен това, което вече ви е било дадено, за да може да го възприемете по-пълноценно! Това е, което всъщност питате: „Има ли нещо друго за мен?”, „Има ли още нещо, което можеш да ми кажеш?” Тогава въпросът се връща обратно и гласи: „Има ли нещо от това, което вече сме ви казали, за което можеш повече да се отвориш?” И тогава ще знаете, че междувременно тази информация ви е била дадена, но вие сте били глухи за нея.  (аплодисменти) Така че извадете тапите от ушите си и ще чуете, че има непрекъснат поток от любов, енергия и информация, който постъпва към вас, който може да използвате в своя полза, но наистина зависи само от вас да определите каква част от него възприемате. Справедливо, нали?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Добре, следващият.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам няколко въпроса и ще ги задам отзад напред. Преди седмица имах сън … Прощавай, аз използвам три инструмента – астрална проекция, далеко виждане и осъзнато сънуване

Башар: Чудесно, колко вълнуващо!

Участник: И преди седмица бях събуден, и в състоянието, в което бях, видях как един човек слага нещо дървено в гърлото ми. И всичко беше толкова налудничаво …

Башар: Ти говориш на нас за налудничави неща? (смях в залата)

Участник: Разбирам … но аз се почувствах, все едно че това е първият път, когато преживявам отвличане от извънземни, или някаква интервенция от тяхна страна.

Башар: Това не е първият път, но това може да е бил първият път, в който ти си го почувствал, макар че това, което си преживял, е било в известна степен символично, не абсолютно …

Участник: О кей, защото преди два месеца имах видение, в което видях себе си легнал и едно прозрачно същество, един Сив, който вкарваше нещо метално в сърцето ми.

Башар: Да, да, да.

Участник: Исках да потвърдя дали това бе нещо реално.

Башар: Да, да.

Участник: О кей, защото по повод на сърдечното състояние … това бе всъщност заклинание, което направих за друго лице.

Башар: Да.

Участник: И имах видение как това друго лице, което е специално за мен…, и тя имаше сериозен сърдечен проблем … И аз направих заклинание, с което да й предам от енергията на моето сърце, ако има нужда.

Башар: Да, да.

Участник: През 2005-та аз бях много болен и седях на един диван. И видях себе си замръзнал в един стол зад себе си. И си казах, че може би трябва да отида там. Аз отидох, след което се обадих по телефона и отидох в една болница, където ми откриха вирусна инфекция и уголемено сърце.

Башар: Това изглежда, че е твоя основна тема.

Участник: Да, и аз исках да потвърдя, че това пренасяне на енергия чрез заклинанието се е получило.

Башар: Е, в определен смисъл това е едно позволение, което ти използваш, за да можеш да правиш това. И то ти показва, че това е основният енергиен център за теб в този живот. Това в известна степен показва и връзката, която имаш със Сивите, по отношение готовността ти да участваш в програмата за хибридизация.

Участник: Спомням си, че ми се събират общо около 20 часа случаи, в които съм на едно място в града, и след това се озовавам на друго място в града, и не си спомням нищо за промеждутъка от време …

Башар: Да.

Участник: Добре, значи и това се потвърждава.

Башар: Да … Помни, че тъй като Сивите са наистина една мутирала раса хора от успоредна Земя, които са разрушили своя свят, едно от нещата, което е трябвало да направят, за да създадат програмата за хибридизация, е било да си позволят да се превърнат в един колективен ум и правейки това, те са се отказали от връзката си със своя сърдечен център. 

Участник: О кей … о кей.

Башар: По този начин е имало, по времето преди да се откажат от това, една голяма надигаща се тъга, която е обхванала техния свят. И те е трябвало да се откажат от това, което са знаели, за да направят нужното, за да могат да си го върнат. 

Участник: Една представа за Сивите, която имах, бе едно лице на Сив и то бе белязано от някакво замърсяване …?

Башар: Това е един от начините да се гледа на това и определено е имало и нещо такова, обаче е имало редица различни неща, на които те не са обърнали внимание, които в крайна сметка са разрушили техния свят. Това е една от причините ние да ви говорим за факта, че много от вас вървят по същия път и може би е добра идея да не го повтаряте.

Участник: Да-а.

Башар: И така, фокусът на Сивите, нашият фокус и фокусът на много други същества е да се грижим за вашия сват, така че да нямате същото преживяване като тях. В определен смисъл … в определен смисъл, макар всичко да съществува едновременно, и това, че те идват от нещо, което може евфемистично да наричате успоредна реалност, в определен смисъл, все пак може да кажете, като гледате на това от перспективата на една времева линия, че те са вашето бъдеще, което се завръща обратно във времето, за да ви предупреди да не вървите надолу по техния път.  

Участник: О кей. Аз разговарях с един успореден Башар и създадох един модифициран кристал.

Башар: Да.

Участник: Едната му страна бе конусовидна на 33 градуса, а другата на 51.86 градуса. И аз направих една телена решетка на тетраедър и я потопих във вода.

Башар: Да.

Участник: И видях бълбукане, видях промени в температурата …

Башар: Да, това е пренасяне на енергия във водата, да.

Участник: О кей … имаше информация, получена от Башар относно злато и как златото може да превръща енергия извън времето във водата.

Башар: Да.

Участник: Закупих злато, разплесках го и покрих с него 33 градусовата конична част на кристала …

Башар: Да, но златото трябва напълно да покрие целия кристал.

Участник: О кей, тогава едно златно фолио ще свърши ли работа?

Башар: Да, стига пробата му да е достатъчно чиста.

Участник: … О кей, значи трябва напълно да обвия кристала.

Башар: Да. Защото в определен смисъл, ти създаваш един трансформатор – резониращ кондензатор. И следователно той трябва да бъде цял самостоятелен пласт, а не само парчета тук и там върху кристала. Трябва да покрива целия кристал.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Аз … една от технологиите, за която бе ми показана схема, струва ми се, че бе свързана с анти-гравитация … една двойна …

Башар: Имаше ли компоненти, които да се въртят?

Участник: Една бобина тип Тесла, но намотките бяха на върха и на дъното.

Башар: Да, подобно на това, което сме описали като взаимно преплитащи се намотки и спирали, ориентирани нагоре и надолу. 

Участник: Да, в резониращата камера …

Башар: Да, макар това да е първата, най-основна форма на тази идея.

Участник: Важното, което трябваше да запомня, бе, 9-градусова фаза на четирите полу-намотки спрямо основните намотки, с оглед на резонанса.

Башар: Да, но в крайна сметка ще откриеш, че един от компонентите трябва да се върти.

Участник: О кей.

Башар: Нали така?

Участник: Вероятно това ще е в горната част.

Башар: Това достатъчно ли е?

Участник: Да, това е всичкото, което мога да си помисля.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос относно моя син. Той е на осем години.

Башар: Да.

Участник: От време на време той се буди посред нощ от кошмари.

Башар: Да.

Участник: Те обикновено не продължават дълго, между пет и десет минути. На сутринта той не помни нищо, така че само аз и майка му сме наясно със случилото се. И се чудя …

Башар: Колко още му остава да бъде на осем години?

Участник: Той …

Башар: Още колко време ще бъде на осем години?

Участник: Стана на осем на 21-ви март, така че още девет месеца.

Башар: Добре … време за едно раждане. Девет месеца … Вземи числото осем, което е също вашият символ за безкрайност, и нека той го чертае, оцветява, по възможно най-различни начини. Да си играе с него, да го разглежда, да го изследва, числото осем, символа за безкрайност. Нека прави най-различни неща с това число, като използва въображението си. Това ще балансира някои от тези преживявания, някои от които са резултат от взаимодействие с други същества, но някои от които показват, че той всъщност проектира съзнанието си в други измерения, за да изследва определени неща, които да го подготвят за това, което ще му се случи по-късно в живота. Физическият му ум все още не знае как да интегрира това, как да го разбере. Той не знае все още как да се отнесе към това, но играта с числото осем и със знака за безкрайност може да му бъде от известна полза. Разбра ли?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Един момент … …Той обича ли някаква конкретна храна?

Участник: … Обича пица, той …

Башар: Нещо повече в областта на зеленчуците?

Участник: Хм …

Башар: И не ми казвай зеленчукова пица.

Участник: Броколи,

Башар: Зелен боб?

Участник: Да, зелен боб би бил следващият му избор. 

Башар: Добре. Грах, нещо такова?

Участник: Да, той обича грах.

Башар: Добре, малко повече от тези зелени бобови растения може също да помогне при балансиране процесите в тялото му, резултат от тези преживявания, за да се стабилизира малко повече.

Участник: О кей.

Башар: Нали така? Един момент … Каква форма на творчество е характерна за него в момента? 

Участник: Той обича да строи.

Башар: Да строи какво?

Участник: Последното му изобретение е жици, с които оплете своята стая, заедно със сестра си.  Свърза всички ъгли на стаята и … изглеждаше много оживен. Той обикновено е тревожен, но когато извършва този вид дейности изглежда, че се освобождава от тези си състояния.

Башар: Да. Нека прави повече такива неща. Защото това, което действително прави, е, карта на една различна реалност … Линии от енергия.

Участник: Хм.

Башар: Нека прави повече такива неща. Нека направи карти на другите реалности, които си представя; да ги изобрази, както ги вижда. Нека тези неща при него да станат по-съзнателни и това ще балансира намиращото се в подсъзнателния му ум. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Стана дума за островърхи шапки на магьосници, 33 градуса, сини на цвят.

Башар: Да, той интересува ли се от тях?

Участник: Да.

Башар: Тогава нека си играе с тях и виж какво ще се случи.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Пак заповядай … Как се казва детето?

Участник: Кайлън.

Башар: … … Добре … а … а … а … Добре, това е нещо, което ние трябва да знаем … а ти трябва да го отгатнеш. 

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Чудесно е да те видя отново.

Башар: Е, ти не ме виждаш, но карай нататък.

Участник: Да. Тази последна твоя реакция може ли да бе отговор на определена аура?

Башар: Не.

Участник: О кей. В миналото ти сподели теорията на първичния радиант*)

*) Виж сеанса на Башар, озаглавен „Повратната точка”. – Бел. прев.

Башар: Да, но за нас това не е теория, макар че ние разбираме, че на вас може да изглежда като теория.

Участник: Разбирам. Също така времевата константа на Планк, която е като отмерването на секунда, свързана с преживяването на паралелна реалност …

Башар: Да.

Участник: Според теорията за първичния радиант, тази частица движи ли се и създава ли геометриите и пресечните точки за изграждане на триизмерната реалност, която е напълно нова с всяко отмерване на този часовник?

Башар: Да. Но тя прави това с безкрайно голяма скорост, при което всички реалности съществуват едновременно.

Участник: О кей.

Башар: Макар че, помни, че когато ние използваме тази терминология, това е един евфемизъм, защото в действителност въобще нищо не се движи.

Участник: Абсолютно, това е един замръзнал кристал. Така че поведението на първичния вариант включва …

Башар: Да.

Участник: Минало, настояще, бъдеще, масово съзнание и всичко …

Башар: Да, да, всичко, всичко, всичко.

Участник: И индивидът може да промени реалността на масовия консенсус, при което поведението на първичния радиант се определя от вибрацията на този индивид?

Башар: Да.

Участник: О кей. Надявам се, че съм записал в бележника си още нещо … Също така, аз съм … много …

Башар: Бавен, когато задавам въпроси. (смях в залата)

Участник: Да. Децата, така както ги възприемам, са нещо необикновено и вълнуващо …

Башар: Да.

Участник: … и в миналото ти обсъжда с мен шестото поколение от хибридни деца …

Башар: Шестата хибридна раса.

Участник: Шеста хибридна раса, о кей … И създаването на специални условия, така че те да могат безболезнено да бъдат асимилирани в нашето бъдеще?

Башар: Да. Тези, които ще дойдат, ще се нуждаят от такива убежища за известно време, за да се аклиматизират по-лесно към вашата реалност и за да може вашата реалност да се аклиматизира по-лесно спрямо тях.

Участник: Чудесно.

Башар: Това ще бъде неизменна част от идеята за евентуалното установяване на (извънземен) контакт. Вие ще ги абсорбирате във вашето общество, те ще ви абсорбират в тяхната общество и в крайна сметка ще станете едно общество, което ще прояви себе си като шестата хибридна раса.  

Участник: Благодаря ти. Когато преди малко говори за символа за безкрайност, който да помогне за интегриране на физическото преживяване …

Башар: За този конкретен индивид.

Участник: Тъй като се интересувам относно подпомагане на този процес на асимилиране при децата, това свързано ли е с аутизма в нашата реалност?

Башар: Да, този символ може в някои случаи да бъде полезен при аутизма и при други мозъчни аномалии, за да помогне на полукълбата на мозъка да комуникират и се координират помежду си. Когато някои индивиди имат подобни преживявания, ако проследяват този символ на безкрайността с очи, това ще позволи на полукълбата на мозъка им да се координират по по-холистичен начин. 

Участник: Прекрасно, в това има смисъл. И след това хоризонталното въртене на този символ, което струва ми се, образува торус (thorus) ?

Башар: Можеш да правиш и това, но ние ще го оставим на въображението ти във всеки отделен случай, според това, което ти изглежда подходящо за индивида, с когото общуваш.

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Интересувам се много от хора от други планети и ти ми бе препоръчал да посетя планината Шаста, но аз все още …

Башар: Не си се наканил?

Участник: Още не. Когато мисля по повод на такова преживяване, забелязвам увеличение на символи и синхронности, свързани с влечуги и по-специално с хлебарки.

Башар: Хлебарката не е влечуго.

Участник: О кей, благодаря ти. Тогава хлебарки, забрави за влечугите. Интересува ме символизма, свързан с хлебарките и техните изображения, и доколко това е свързано с отношенията ми с други … общества.

Башар: Това, което те интересува и с което искаш да се запознаеш по-подробно, е символът на богомолката. Запознай се с това и виж какво се случва.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам два въпроса. Първият е – аз извършвам чанелинг на този език и не зная откъде идва той.

Башар: Какъв език?

Участник: Оре масака пуро меке е компаа не … Трябва ли ти още?

Башар: Не. Ти се свързваш и всъщност смесваш два различни диалекта от древни времена.

Участник: О кей.

Башар: С какво тази вибрация ти помага сега? Върху какво те кара да се фокусираш?

Участник: Помага ми в чанелинга на информация.

Башар: По начини, които са разбираеми за другите? Или те имат нужда да разбират езика?

Участник: … Хм, не зная.

Башар: Ти не знаеш?

Участник: Ъ-ъ.

Башар: Тогава какво предпочиташ да се случва?

Участник: Не съм сигурна какво ме питаш.

Башар: С други думи, когато приемаш чрез чанелинг тези конкретни звуци, които никой на вашата планета освен теб не разбира, получава ли се информация, която болшинството хора разбират?

Участник: О, да, абсолютно.

Башар: Добре. Значи това те зарежда, като те свързва с вибрацията, която избираш и която отразява друг живот, друга сфера на разбиране, на по-високи честоти, по особен начин. Това те зарежда, за да постигнеш подходящото състояние, в което да извлечеш другата информация, от която другите се нуждаят?

Участник: О, да, абсолютно. Моите преживявания в този живот се превръщат в отражения на христовото съзнание …   

Башар: Това е всъщност идеята, която евфемистично наричате „второ пришествие”. Това е идеята, свързана с христовото съзнание, или Буда природата, или духа на Кришна, която се съдържа във всеки един от вас. Това е била и идеята, разпространявана от Исус – вие всички сте исусовци.

Участник: Да, и така …

Башар: И така, Исус Христос, събуди се!

Участник: (смее се) Всъщност въпросът ми е … имам тези преживявания, в които светът около мен отразява към мен тези неща, и …

Башар: Кои са „тези неща”?

Участник: Това, че самата аз съм христово съзнание.

Башар: Добре, и …? Какво правиш с това?

Участник: Ами за това става дума. Аз имам тези преживявания и сега пред мен се открива тази възможност да започна да разкривам себе си …

Башар: Изпитваш ли някакво колебание при това?

Участник: Това ме вълнува, но …

Башар: Но се страхуваш от нещо.

Участник: Да, страх ме е, но не зная от какво. От някакво преследване.

Башар: Защо се тревожиш от това? Очевидно Исус не се е страхувал.

Участник: Зная това. (смее се)

Башар: Страхуваш се, че ще те приковат на кръст?

Участник: Метафорично, да.

Башар: И какво от това? Какво те интересува какво казват хората, чиято вибрация е различна от твоята? Какво общо имат те с теб?

Участник: … Не става дума задължително за другите хора, а за семейството ми …

Башар: Твоето семейство са други хора.

Участник: О да, искам да кажа, в смисъл …

Башар: Мислиш ли, че ще окажеш уважение към семейството си, като бъдеш нещо различно от истинското си аз? Независимо дали са съгласни, дали те разбират, или не, не е ли това да бъдеш истинското си аз начин да покажеш уважение към хората, които обичаш? И да им покажеш с кого в действителност те имат близка връзка? В противен случай те ще се окажат във връзка с някого, който ти не си. Това не е ли нещо погрешно?

Участник: Да.

Башар: Така че бъди вярна на себе си и им дай възможност да научат коя си наистина. Те може да изберат да не те приемат, може да изберат да те преследват, ако искаш да използваш тази дума, но какво от това? Ти все пак им предоставяш опция, която в противен случай те нямат, и това е най-любвеобилното нещо, което можеш да направиш. И най-любящото нещо, което можеш да направиш, е да им позволиш да изберат да бъдат такива, каквито предпочитат даже и това да бъде точно обратното на това, което ти предпочиташ да бъдеш. Защото ако ти не желаеш да им позволиш да изберат нещо, което те предпочитат, защо трябва те да ти позволяват да избереш предпочитаното от теб?

Участник: Правилно.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Ти също така лишаваш света от нещо, което би могла да споделиш с другите. Какво тогава се случва с хората, които очакват от теб да споделиш информацията, която им е нужна? Ти ще ги оставиш с празни ръце, защото се страхуваш какво ще си каже семейството ти за теб? Това не е много мило. Това не е много полезно. Това не е израз на любов.

Участник: Прав си.

Башар: Зная. И така, какво ще избереш да правиш? Да бъдеш себе си, или да бъдеш тази, която някой друг мисли, че трябва да бъдеш?

Участник: …

Башар: Изборът е твой.

Участник: Зная.

Башар: Вземи решение. И действай според него … и не се обръщай назад.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Нали така? Спомняш ли си какво се е случило с този, който се е обърнал, за да погледне назад?

Участник: Да.

Башар: Така че не се превръщай на пепел.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм радостен да бъда тук с теб.

Башар: Благодарим ти за взаимодействието.

Участник: Аз те следя от много години, но това е първият път …

Башар: Ти си ме следял?! (смях в залата)

Участник: Гледал съм твоите видеоматериали в продължение на много години, но това е първият път, в който идвам тук.

Башар: Да, да, да. Ние също сме наблюдавали вашия свят в продължение на много години … Изключително забавление! (смях в залата)

Участник: Благодаря за това, че вие също сте ни наблюдавали.

Башар: В крайна сметка, ние сме едно семейство. Какво искаш да обсъдим?

Участник: Гледах един видеозапис преди около година, в който ти каза, че е имало контакти между извънземни и хора, които да ни подготвят за публични контакти, но те са били на лична основа.

Башар: Да.

Участник: Това, което си мисля, е, че в момента в който хората обърнат глава на другата страна, те веднага забравят. Защо паметта при хората е толкова ненадеждна?

Башар: Тя не е ненадеждна. Тя е била настроена по този начин с определена цел. Защото темпото, с което вие сами изберете да си спомните, действа за нас като барометър, за да ни покаже кога ще сте готови за повече съзнателен контакт. Това, че вие забравяте, е направено нарочно.

Участник: В личен план, след като съм се трудил да бъда в настоящето …

Башар: Трудил си се да бъдеш в настоящето?!

Участник: Да.

Башар: Не това е, върху което трябва да се трудиш. Трябва да се трудиш да избягваш да не бъдеш в настоящето. Да бъдеш в настоящето е само въпрос на релаксиране, на това да бъдеш истинския си аз, не да се трудиш. Просто трябва да го позволиш да се случи. 

Участник: Обаче изглежда, че когато съм в настоящето, аз имам склонност да забравям много неща …

Башар: В това няма нищо лошо. Спомни си, че сме казвали, че ние не притежаваме никаква памет. Обаче ние знаем, че ще знаем това, което трябва да знаем, когато трябва да го знаем. Защото ние живеем в настоящето и следователно, каквото и да е това настояще, то ще съдържа цялата информация, от която се нуждаем, за да преживеем това настояще толкова пълноценно, колкото то трябва да бъде преживяно. Не ни се налага да зависим от памет, защото ние непрекъснато се променяме, ние сме непрекъснато нови хора, ние непрекъснато имаме нова лична история. Така че какво ти трябва да помниш, след като непрекъснато променяш своята история?  

Участник: Ти току-що отговори на следващия ми въпрос, защото аз щях да те попитам за инструмент, който да ми помага да си спомням, но аз вече трябва да помня, че когато се нуждая да си спомня, то ще дойде при мен.

Башар: Да.

Участник: Другият ми въпрос е – вие боравите ли с пари?

Башар: Не. В нашето общество не се нуждаем от този символ. Спомни си, че ние сме в състояние да произвеждаме неограничена енергия за всичко, което искаме да правим. Следователно не се нуждаем от произволно средство за размяна.

Участник: Имаш ли някакви съобщения за моя Висш разум?

Башар: Аз вече казах на всички ви, че ако имаме, ще ви ги кажем. Това са съобщения от Висшия ти разум в този момент.

Участник: Благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Когато бях на пет години, спях заедно с баба си и веднъж се събудих посред нощ, и видях една жена. Изглеждаше човешки, с къса коса, носеше нещо като костюм с дълги ръкави и панталони …

Башар: Да.

Участник: Спомням си също една светлина и отражение в главата й и раменете. Не виждах лицето й. Въпросът ми е дали това е било извънземно, или това бях аз, посещавайки себе си от друга реалност?

Башар: И двете. Защото в другата реалност тази твоя версия е извънземно.

Участник: Защото баба ми запали лампата и жената изчезна.

Башар: Да, аз разбирам.

Участник: Също така, когато бях на десет, често се парализирах.

Башар: Това отново е нещо типично. Парализата може да настъпи по най-различни причини, но в типичния случай настъпва, защото ти биваш премествана в друга реалност, при което не функционираш според нормални физически параметри, и следователно не знаеш как да се движиш в новата реалност.

Участник: О кей. Също така чувах гласове, които не ми изглеждаха човешки. Това означава ли, че съм бивала отвлечена, или …

Башар: Ако искаш да използваш този термин, да, ти си бивала премествана в друго измерение и си имала взаимодействия с други същества, да.  

Участник: Те наясно ли са били, че аз ги виждам?

Башар: Абсолютно.

Участник: Значи са го направили нарочно. Искали са да ги видя.

Башар: Абсолютно, защото ти си поискала това, макар че не си го спомняш.

Участник: О кей. Искам да задам и един наистина глупав въпрос. Барак Обама и Осама Бин Ладен едно и също лице ли са?

Башар: Повтори това отново. (смях в залата)

Участник: Барак Обама и Осама Бин Ладен едно и също лице ли са? Гледах едно видео, което ме убеди в това и сега съм наистина любопитна.

Башар: Не.

Участник: О кей. Това е всичко.

Башар: Благодаря ти … Зная, че повечето от вас си мислят: „Да, това запитване бе наистина глупаво”, но в същото време то отваря вратата към нещо друго, което предстои да обясним в едно от бъдещите ни предавания. Така че при нас нищо не става излишно.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря на всички ви за споделянето. Аз научих толкова много.

Башар: За нас е удоволствие да отразяваме към вас това, което вие вече знаете, но сте забравили.

Участник: Да, да. Аз искам да зная дали съм на правилен път.

Башар: Следваш ли най-силната си радостна възбуда, с всичките си способности и без да настояваш на конкретен резултат? Да, или не? 

Участник: Да, правя го.

Башар: Ами това е то – ти си на правилния път.

Участник: О кей.

Башар: Моля разбери, че в друга перспектива, пътят не е нещо, на което се намираш; пътят е това, което си. Ти не можеш да не си себе си.

Участник: О кей, о кей, определено, определено.

Башар: Тогава въпросът е дали си верен на себе си възможно най-пълно и ако отговорът е „да”, то ти изразяваш пътя, който си , по един най-синхронен начин.

Участник: Чувствам това.

Башар: Ти не можеш да бъдеш извън своя път, но можеш за изразиш своя път по един асинхронен начин.

Участник: Благодаря, благодаря.

Башар: Да, да, да.

Участник: Имам въпрос относно расата на Сивите. Аз съм терапевт и се опитвам да лекувам себе си и други хора, и една от теориите, или философиите, към които се придържам, е свързана с ликвидирането на расизма. Искам да гледам на себе си не като на чернокож, африкано-американец, но като на човешко същество, като дух, като любящо същество.

Башар: Да.

Участник: И чувствам, че ако престанем да се идентифицираме расово, ние наистина ще започнем да се трансформираме и излекуваме.

Башар: Да. Между другото а) вие всички сте така или иначе всичко и всяко проявление е ваше, независимо как е изразено, и б) даже физиологично вече наистина на вашата планета няма такова нещо като чиста раса. Да не говорим, че всички сте хибридизирани и всички имате извънземна ДНК като обща черта.

Участник: Чувствам, че много от религиите и всичко, което ни разделя, не е …

Башар: Това е отрицателна енергия, отрицателна механична енергия. Отрицателната енергия сегрегира, разделя, движи се по спирала надолу; положителната енергия интегрира, разширява, разгръща, движи се спираловидно нагоре. Остава въпросът коя посока предпочиташ. 

Участник: Приемането на тези неща, свързани с расите и културите, е трудно и аз се чувствам сам, защото …

Башар: Не, ти не си, не си сам. Тук имаш цяла зала с хора, които са на твоя страна. (аплодисменти в аудиторията)

Участник: Обичам всички ви. До тук ставаше въпрос за мен. Имам две дъщери и един баща, с когото се боря.

Башар: С когото имаш предизвикателство. Не е нужно да се бориш.

Участник: Да, определено, определено.

Башар: Помни, че няма присъщо трудни ситуации, а само определения, които ги правят да изглеждат такива. Така че ако искаш да избегнеш борбата, промени определението на отношението си към обстоятелството. 

Участник: Благодаря, благодаря.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да, имам седемгодишна дъщеря, която е склонна да …

Башар: Тя избира!

Участник: Тя избира да скърца със зъби насън и в такива случаи изглежда наистина неспокойна.

Башар: Да.

Участник: Би ли ми казал какво мога да направя като баща, за да й помогна?

Башар: Разказваш ли й приказки преди сън?

Участник: Не … не често.

Башар: Е, може би трябва да й разказваш повече. Повече приказки за това какъв вид реалности може да съществуват. Нека упражнява малко повече въображението си за това какви възможности съществуват за нея, какви реалности може да преживява на Земята в бъдеще. Нека се фокусира върху нещата, които предизвикват у нея радостно вълнение. Нека усети своята истина. И тя ще се успокои по отношение на всичко.

Участник: Имам и Елена на девет години, която наскоро получи едно наистина лошо ухапване от паяк.

Башар: Добре, колко вълнуващо.

Участник: Да … и аз се боря …

Башар: Ти се бориш много!

Участник: И срещам предизвикателство да я лекувам с антибиотици, и търся други начини …

Башар: Ако насити системата си с големи количества ехинацея, това напълно ще елиминира отровата в организма й.

Участник: О кей, определено ще й дам ехинацея и витамин С.

Башар: Добре.

Участник: Благодаря ти много, а колкото до баща ми, аз го обичам, но чувствам как той излъчва към мен много от своята отрицателна енергия.

Башар: Добре, но отново: ти преживяваш само това, което приемаш като истина за себе си. Така че какво значение има дали някой излъчва нещо към теб? Ако ти не го приемеш, няма да го почувстваш. Ти само ще изпитваш съчувствие, ще приемеш, че той има свои собствени предизвикателства и може да е бил възпитан с определения, които не съответстват на неговата истина. И ти можеш да го видиш през тези състрадателни очи, и не е нужно да преживяваш неговото състояние, защото ако избереш да приемеш неговата отрицателна вибрация, ти само ще натрупваш в себе си тази отрицателна енергия, която казваш, че не предпочиташ. В такива случаи ти само отразяваш обратно това, което получаваш от него. Защо ще правиш това?

Участник: Аз се уча …

Башар: Зная, че се учиш, но можеш да решиш да разбереш, че това, което някой друг ти казва … по същество той ти казва своята истина, това, което той преживява. Той го излъчва към теб, защото се страхува да го види в себе си. Ти би трябвало да знаеш това. Така че какво общо има това с теб? Бъди пример за него, за това какъв може да бъде той, при което най-малко ще му предоставиш възможност да се промени. Ако бъдеш повлиян отрицателно, ти само ще подсилиш  това, което той има, и това не му дава никакъв шанс. Нали така?

Участник: Да, определено.

Башар: Тогава вземи се в ръце …

Участник: Когато се опитам да го пренебрегна …

Башар: Моля?!

Участник: Когато се опитам да го прене…

Башар: Моля?! Когато се опиташ да пренебрегнеш?! Аз не ти казвам да се опитваш да направиш нещо, нито ти казвам да го пренебрегваш!

Участник: О кей.

Башар: Казвам ти да наблюдаваш неутрално как той преживява нещо, което ти не предпочиташ да преживееш. Точка! Не е нужно да се опитваш да го пренебрегваш.  Напълно и абсолютно го приеми с това, което той прави, но това няма нищо общо с нещата, които ти имаш нужда да преживееш. Така че не ги преживявай.

Участник: Добре, благодаря ти, Башар.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Признателен съм ти.

Башар: Ние също.

Ейприл: Здравей, Тадео

Башар: Нания.

Ейприл: Остават ни около 30 минути за въпроси. Още колко имена на желаещи да задават въпроси да избера?

Башар: (медиумът прави съсредоточена физиономия) Толкова.

Ейприл: Това ми се видя като 22. (смях в залата)

Башар: Можеш да избереш още двама.

Ейприл: (назовава две имена)

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Работя в магазин за здравословни храни и един ден, когато работата не вървеше, бях в задната част на магазина и гледах един филм по YouTube, в който един възрастен учен споделяше своите преживявания в Област 51 (Area 51*) Неговата работа е била да възпроизвежда части от НЛО.

*) Area 51 – Наименование на известна военновъздушна база на САЩ в щата Невада. – Бел. прев.

Башар: Да.

Участник: И той каза, че открил, че те използвали анти-гравитация, и …

Башар: Някои от тях, не всички. Има различни технологии за различни кораби. 

Участник: И той открил, че те използват елемента Германий.

Башар: Да.

Участник: И аз си помислих, че това е интересно, защото последният германий*), който продадох, бе преди петнадесет години. И в този момент се звънна на вратата, аз спрях видеото, излязох и един висок слаб мъж влезе в магазина и попита: „Имате ли Германий в магазина?”

*) Става дума за Органичен германий 132, използван като хранителна добавка. – Бел. прев.

Башар: Да.

Участник: И аз се засмях и му отговорих: „Не, но мога да го поръчам за вас”. При което той се обърна и си излезе.

Башар: Да, ти си увеличила количеството синхронности в живота си и всеки път, когато разшириш съзнанието си, ще видиш увеличение на синхронностите като един от страничните ефекти, който ти показва, че ти си в подходящ синхрон със себе си в дадения момент. 

Участник: И аз се запитах дали това е извънземен …

Башар: Знаех, че ще ме попиташ това. (смях в залата) Нека просто кажем, че той е пожелал да бъде огледало за теб и че е имал много силни връзки с други места, и оттук желанието му да се появи в твоя синхрон в онзи момент.

Участник: О кей.

Башар: Не е точно това, което си мислиш, но нещо, което все още не сме обсъждали. Има различни видове групи същества на вашата планета, които имат желание да ви осигурят определен вид услуги. Вие не знаете много за тях и ние ще говорим за тях някой ден. Ти просто си срещнала едно от тези същества.

Участник: Колко интересно, благодаря ти. Също така, аз обичам котки и … има ли раса от „котки-хора”, която е предала гените си тук на котките?

Башар: Не, не се е случило точно така. Ние сме наясно с факта, че има раси, които притежават някои сходни черти с това, което би разпознала като черти на семейство котки, но те не са точно котки и нямат пряка генетична връзка с вашите котки.

Участник: Хм, и котките …

Башар: Те могат много лесно да виждат в други измерения.

Участник: О кей.

Башар: Не си ли забелязала това?

Участник: Да, забелязала съм.

Башар: Добре. Те са добри отражения на случващото се около вас. И вие може да настроите сетивата си според тях и да започнете да възприемате това, което те възприемат … като направите връзка с тяхното съзнание.

Участник: Да, това е наистина супер.

Башар: Да, помни, и ние не казваме това с пренебрежение, но животните са по-умни от вас. 

Участник: Вярвам в това.

Башар: Защото те са фокусирани да бъдат това, което са. Те са специализирани и тяхната интелигентност в конкретната специализирана област е изключи-и-ително висока, докато вие сте общо практикуващи. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че те функционират като отражения към вас на различни части от вашето многофункционално съзнание. Котките възприемат области с високи вибрационни честоти, същества, портали към други измерения. Вие всички притежавате естествени способности да правите това, но котките могат да ви помогнат да ги усъвършенствате. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Добър ден.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос … някои хора мислят, че влагалище … е връзка с вселена. *) И някои жени в Япония поставят кристали във вагината си. Това върши ли работа? (смях в залата)

*) Лицето е японка и говори завалено английски. – Бел. прев.

Башар: Помниш ли какво казахме за позволенията? Това не е задължителна практика, но ако те вярват, че им върши работа, от тях зависи да създадат ситуация, в която да си дадат повече позволение да бъдат повече това, което са. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: И също, влагалище прави някаква електроника?

Башар: Електроника?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си, че това е думата, която искаш да използваш? Разбира се, през влагалището преминава поток от енергия, но това не е нещо, което обикновено бихте нарекли електроника.  

Участник: О кей, може би означава енергия.

Башар: О, да, разбира се. Енергия преминава през всички ваши органи; всичко във вас е направено от енергия. И различни неща могат да символизират различни вибрационни честоти, различни честотни модели, които представляват връзки с различни идеи в Творението, във вселената. 

Участник: О кей, благодаря. Имам и друг въпрос. В последно време … аз не се тревожа или ядосвам толкова лесно, но в последно време ме смущава едно мамино синче

Башар: Мамино синче – някой, с когото имаш интимна връзка?

Участник: Да.

Башар: Добре, и какво смяташ да направиш по този повод? Какъв вид разговор смяташ да проведеш с този човек?

Участник: Аз му казах всичко, но …

Башар: И какво се случи?

Участник: И се опитах да намеря своята система от убеждения.

Башар: Да.

Участник: Всеки трябва да уважава майка си, но прекалено много е прекалено много.

Башар: Добре, можеш ли да кажеш, че този човек е вибрационно несъвместим с връзката, която ти предпочиташ да имаш?

Участник: Донякъде.

Башар: Тогава защо имаш тази връзка?

Участник: Аз … аз мислих, че …

Башар: Е …? Ако си установила, че не си вибрационно съвместима с него, остави го и се движи напред.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Добър ден.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос и имам много желания, които се стремя да удовлетворя … научих се как да разпознавам и да отглеждам билки и да ги използвам за лечение.

Башар: Добре, това е вълнуващо.

Участник: И аз също … водя борба.

Башар: Защо?

Участник: Семейството ми, което не разбира …

Башар: О, отново семейството!

Участник: Да.

Башар: (с плачлив глас) Те не ме разбират.

Участник: И очевидно получавам много отрицателни енергии, които някак ме поставят …

Башар: Не, не тръгвай в тази посока. Ти можеш по-добре! Това не те поставя никак и никъде! Ти избираш!

Участник: Аз избирам …

Башар: Тогава защо избираш? Какви извинения и доводи си даваш, за да снижаваш вибрацията си, след като знаеш, че не предпочиташ да съществуваш в това състояние?

Участник: Трябва да имам смелостта да се изправя … мисля, че това  е отговорът.

Башар: Става въпрос да решиш какво предпочиташ. И знай, че ако направиш избора да бъдеш себе си, независимо дали те ще го знаят, или не, всъщност ще им помогнеш най-добре. Те не трябва да знаят това, не трябва да го видят. Ти го знаеш, затова поддържай положителна вибрация, за да им помогнеш и да им дадеш възможността, от която имат нужда, защото ти си тази, която знае по-добре как стоят нещата. Разбираш ли? 

Участник: Правилно.

Башар: Не трябва да се поддаваш на вибрация, която не предпочиташ и която те може би ти предлагат. Просто гледай на това като на предложение: „– Ние ти предлагаме възможност да понижиш енергията си”. „ – Не, благодаря! Това е чудесен подарък, но … благодаря”. 

Участник: О кей.

Башар: Не усложнявай нещата. Не е нужно да превръщаш това в мелодрама. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. Те не трябва да вярват в това, което ти вярваш, нито ти трябва да вярваш в това, в което те вярват. Те ти дават да разбереш, че действаш по начин, който им напомня за неща, които те не предпочитат относно себе си! Защото те мразят да им показват това, което се страхуват да видят! Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това обаче е най-добрият начин да им помогнеш, независимо дали те го знаят, или не.

Участник: И като правя това, аз мога да повиша своето равнище.

Башар: Разбира се, разбира се, какво те спира? Нищо и никой освен ти самата.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Ейприл: Тадео.

Башар: Нания. Изчерпахме ли всички въпроси?

Ейприл: Да. Може ли да задам въпрос, който постъпи през Интернет?

Башар: Добре.

Ейприл: Въпросът е – защо във всички култури съществува идеята, според която жените биват считани за малоценни и биват третирани лошо.

Башар: Трябва да знаеш, че не всякога е било така.

Ейприл: Да, зная.

Башар: Добре. Очевидно това се дължи на страх, нали?

Участник: Да.

Башар: Причината е усещането на сила, но отричането, че тази сила принадлежи на всеки от вас. Това произлиза от идеята за разделение и от неразбирането, че всеки човек съдържа и двете страни, по начини и в пропорции, подходящи за всеки поотделно. Идва от отрицание на тази енергия в себе си от страна на мъжете и следователно от страха от тази енергия, когато мъжете я почувстват в себе си. И отново: появява се проекцията върху някого, който  им напомня за нещо, което се страхуват да видят в себе си. Следователно те правят всичко, което е във властта им, да подтиснат това и да го проектират върху други, които го демонстрират и проявяват. Намираш ли смисъл в това?

Ейприл: Искаш да кажеш, че причината мъжете да гледат пренебрежително на жените е, защото …

Башар: Те се страхуват от собствената си женственост. Защото са били научени да вярват, че това е равно на слабост, вместо на сила. Когато обаче започнат да разбират, че балансът между мъжкото и женското представлява истинската сила, те няма да се страхуват от крайностите в себе си и няма да имат нужда да омаловажават нещо, което отразява това, което се страхуват да видят в себе си. Нали така?

Ейприл: Ти си ни обяснявал, че всички неща, в това число и хормонални равнища, са проекции на съзнанието, символи, които отразяват фундаментални убеждения.

Башар: Да.

Ейприл: И също така аз си представям, че става дума за преживяване, което индивидът иска да има … или група индивиди мъже…

Башар: Да, но сега, в този век на трансформация, идеята е всичко това да бъде балансирано.

Ейприл: Добре, тогава мъжките индивиди на нашата раса са заредени с много силен тестостерон, който вероятно води до поведение като война, при което е възбуждащо да се биеш …

Башар: Да, след като те отричат възможността да се изявяват напълно в своите страстни увлечения, те трябва да намерят удоволствие някъде другаде. И те откриват удоволствие в неща, които отразяват тяхното отчуждение от себе си.

Ейприл: Ти казваш по същество, че когато мъжете започнат наистина да следват своите страстни увлечения и да изразяват себе си по по-творчески начини … защото те вече са водили войни толкова дълго, че са по някакъв начин уморени от това … и ако разберат, че могат да получат същото удовлетворение като правят нещо, което е наистина радостно вълнуващо …

Башар: И в равновесие с тези енергии, да. Ако извадят на показ своята творческа страна, своята грижовна страна по един по-балансиран начин, това ще им позволи да не се нуждаят от самоотчуждение, защото те толкова се страхуват от себе си и толкова се мразят вътрешно, че разнасят навсякъде духа на смъртта. И проектират този дух у другите. Разбираш ли?

Ейприл: Опитвам се да абсорбирам това …Ти казваш, че всеки мъж, който … 

Башар: Войната е целувка на смъртта.

Ейприл: Ако приемаш воденето на война като нещо радостно вълнуващо …

Башар: Да.

Ейприл: Това е, което искаш да кажеш.

Башар: Това им позволява да живеят за момента, но то отразява отрицателната страна на този фокус. Те подхождат към това от отрицателната страна, защото това, което искат да кажат, е: „Ако не се науча да живея за момента, като поставя себе си в хармония и се уча от това, единствената алтернатива е да умра”.  

Ейприл: Зная това, защото ние сме големи патриоти и наистина искаме да подкрепим тези, които дават живота си за каузи …

Башар: Вие може да правите това, но едновременно може да ги учите, че същото може да бъде постигнато по по-положителни начини. Така че да не е нужно да отчуждават себе си, за да защитават определени идеи … което всъщност само зарежда все повече ситуацията, която изисква повече отчуждение.

Ейприл: Тогава фактът, че обществото ни в този момент, когато сме изправени пред много реални заплахи, като тероризъм …  има индивиди, които чувстват, че трябва да бъдат там …

Башар: Да, но вие също трябва да поемете отговорност за своята част и за факта, че сътворявате съвместно това. Защото нищо не съществува във вакуум.

Ейприл: Ти казваш по същество, че на това равнище, реалността, която сме създали, изисква хората да се държат по този начин, но те могат да трансформират тази енергия …

Башар: Да.

Ейприл: … просто като …  

Башар: … станат разумни! Защото това, което преживявате, е отражение на вашето безумие.

Ейприл: Като население.

Башар: Да. Вие сте … безумни.

Ейприл: И ние виждаме … Повечето от нас са потресени от страданието и …

Башар: Да, защото постепенно ставате разумни. И колкото по-разумни ставате, толкова повече ще разбирате, че се събуждате от едно безумие и си позволявате да откриете нови, по-съзидателни и творчески начини да постигнете това, което трябва да бъде постигнато, и ще балансирате отношенията си в света. Първо обаче трябва да балансирате отношенията вътре в себе си. Докато съществувате в култури, където цари страхът от отношенията вътре в самите хора и страхът от всички различни енергии, които съдържа всеки индивид, толкова по-дълго ще продължавате да се страхувате от това, което виждате у другите и което отразява отношенията в самите вас, които се страхувате да видите. И това ще ескалира, и ескалира, и ескалира, докато повече даже няма да прилича на първоначалната идея. И просто се превръща в упражняване на продължаващо безумие. Защото вие сте обезумели … и не знаете как да се отървете от това.

Ейприл: Тогава, когато си помислим за този етап от нашето развитие, където това е част от нашата реалност и има индивиди, които в определен смисъл, са много смели и желаят да отразят това към нас, и да ни покажат, че трябва да направим различен избор по отношение на взаимните си отношения и да балансираме тези мъжки и женски енергии в себе си … в крайна сметка няма да има нужда и желание за война, защото ще сме балансирали себе си.

Башар: Да, разбира се, във всички случаи ги подкрепяйте, обичайте ги, но ги окуражавайте да разберат и окуражавайте себе си да разберете, че те ви предоставят възможност да промените нещата по различен начин, за да не трябва повече да жертват себе си на този олтар.

Ейприл: И това е нещо, което като колективно население ние трябва …

Башар: Това са последните остатъци от цялата идея за жертвоприношението.

Ейприл: Мислех си, че ние имаме нашите генерали и хора, които казват на другите, че трябва да се борят за това и да правят онова, както и че има хора, които имат желание да се подчиняват, всеки по свои лични причини, но много го правят предимно защото обичат нашата страна и искат …

Башар: Това е разбираемо, но отново: любовта може да бъде изразена по начини, които са далече по-конструктивни за вашата страна и за вашия свят.

Ейприл: Значи от нас зависи да …

Башар: От кого другиго, това си е ваша планета?!

Ейприл: И това се връзва естествено с идеята хората да следват своята радостна възбуда и да започнат да анализират други алтернативи …

Башар: Абсолютно! Да, да!

Ейприл: … на поведението, което са имали досега.

Башар: Да, да, защото помнете, че не може да възприемете това, което не отговаря на вашата вибрация преди всичко. Когато обаче достигнете това състояние на равновесие, тогава изведнъж се изпълвате с вдъхновение и въображение за алтернативни сфери на съществуване, които не сте могли да видите преди, защото не сте функционирали на това вибрационно равнище.

Ейприл: И по този начин вие всъщност ни връчвате магическия ключ …

Башар: Да!

Ейприл: … защото аз зная, исторически, че ние никога не сме знаели как да нямаме войни.

Башар: Да, исторически и истерически.

Ейприл: И всъщност, разбирайки тези принципи, и като се учим и избираме да следваме своята най-силна радостна възбуда, да се справяме с отрицателните енергии, които се пораждат от това, което е извън синхрон, в крайна сметка като население, ние ще започнем да променяме своето поведение и ще започнем да преживяваме една нова версия на Земята, която не изисква това.

Башар: Защо мислиш, че сега ви се представя толкова много информация, свързана с природата на половете? Дава ви се възможност да разберете себе си от по-висока гледна точка, това, че всички вие съдържате в себе си всички проявления на половите различия, всички проявления на расовите различия. И има смели души, които са достатъчно смели да изразят това по различни начини, за да получите възможността да видите, че това е, което трябва да видите в себе си, и да се чувствате комфортно с факта, че всички съдържате всички тези проявления. И че те всички са силни и всички са отражения на Творението. Нали така?

Ейприл: Да, абсолютно.

Башар: Тогава, колкото повече разбирате това, толкова повече ще действате, все едно че сте го разбрали и толкова по-малко ще имате нужда да реагирате по начини, които са самоунищожителни. Защото ще започнете наистина да обичате всички свои аспекти и няма да имате чувството, че трябва да разрушите някой от тези аспекти, защото сте толкова ужасени да погледнете вътре в себе си и да ги откриете, защото мислите, че по някакъв начин откритието на тези неща ви прави малоценни, вместо да разберете, че откритието им ви прави нещо повече от това, което мислите, че сте.

Ейприл: Спомням си, че ти бе казал веднъж, че когато балансираме мъжките и женските енергии в нашето общество, ние ще можем да преживеем преодоляването на много от предизвикателствата, които изпитваме в момента.

Башар: Да!

Ейприл: И това е, защото ние сме сменяли тези патриархални общества и матриархални общества като махало, което се е клатело напред и назад.

Башар: Да, но сега вие можете да имате, ако пожелаете, едно балансирано общество, което изявява себе си по множество начини, които са еднакво валидни. 

Ейприл: И аз си давам сметка, така както съм се изправила тук, колко благодарна се чувствам към всеки човек в моята реалност и в тази глобална реалност, който има желанието да поеме това предизвикателство. Зная, че много хора жертват себе си по някакъв начин …

Башар: Да, но ето защо ние казваме, че вие не сте детска градина, а дипломиращ се майсторски клас. Трансформирането на тъмнината в светлина изисква силна душа. Ето защо ние ви изказваме поздравления за това, че сте там и тогава, където всичко това се случва, за това, че сте избрали да бъдете в това вълнуващо време, в това трансформиращо време, във време, когато вие наистина разкривате пред себе си кои сте като индивиди и какъв вид масов консенсус наистина предпочитате да имате, като променяте себе си като индивиди и действате като пример за масовия консенсус по отношение на това какъв вид промяна е възможна и какъв вид свят бихте могли да преживявате.

Моля направете кратка почивка. Ние ще продължим това предаване с вашето холотопно преживяване, което да помогне за кристализирането и затвърдяването на идеята за отношението ви към масовото споразумение от позициите на вашата индивидуалност.

Башар: Нека продължим това предаване, като помолим всеки от вас да се отпусне … поемете дълбоко въздух … и го изпуснете … и поемете още веднъж дълбоко въздух … и го изпуснете … и още веднъж поемете дълбоко въздух … и го задръжте, задръжте, задръжте … и го изпусне-е-ете. И продължете да дишате – дълбоко, равномерно, спокойно … нека тялото ви да се отпусне, нека умът ви да се отпусне, нека Душата ви се отпусне, нека всичко, което мислите, че знаете за себе си, да се отпусне и изчезне, и просто почувствайте своето същество. И като започнете да правите това, нека очите ви останат отворени и фиксирани в центъра на холотопа, докато светлините избледнеят и музиката зазвучи, и вие започнете да се унасяте в един сън … и разберете, че това, което виждате, е едно огледало, едно отражение на повече от вашето съзнание, повече на този и това, което сте. Позволете си да се вгледате в центъра, да се вгледате в себе си, в центъра на своето същество, представено чрез центъра на това изображение, което свети пред вас.

И докато продължавате да дишате и продължавате да се отпускате, и докато продължавате да се освобождавате от всички тези неща, които знаете, че не ви служат – всички идеи, определения, убеждения, мислите, чувствата, поведението … просто оставете ги настрани. Бъдете в настоящия момент, просто бъдете тук, просто бъдете сега. Нека вибрациите на цветовете преминат през очите ви, в тялото ви, по протежението на всички ваши нерви, да погалят кожата ви, да преминат през всяка клетка на вашето същество.

И докато си позволявате да се фокусирате върху центъра на холотопа и приемете вибрациите на цветовете, позволете си да видите целия холотоп като масовото споразумение, като реалността на масовия консенсус, всички параметри, всички отделни споразумения, всички структури, всички понятия, които вие сте се съгласили да преживеете и да имате този физически сън. И даже когато приемате цялостния холотоп, който символизира масовото споразумение, от което сте част, в което сте се съгласили да участвате, едновременно, позволете на погледа си да се насочи към една конкретна част, която привлича вниманието ви, един конкретен детайл, бил той отделна линия, цвят, проблясък светлина, форма … няма значение. Този конкретен детайл, който изпъква на фона на целия холотоп, е вашето индивидуално отражение, което ви показва, че вие прилягате в цялата картина и в същото време изпъквате като нещо уникално, докато вашата уникалност, комбинирана с всички останали детайли и аспекти, формира цялостната картина. И без вас, без тази уникална частица, без този детайл, картината няма да бъде завършена. Вие сте нужни, вие сте необходими, вие трябва да съществувате, като условие за съществуването на цялостната картина. Вие сте ценени и ценни. Отдайте дължимото на себе си, когато гледате цялото това изображение и масовия консенсус, който то изобразява. Отдайте дължимото на отделния компонент, на отделния детайл, който изобразява вас и вашата индивидуална уникалност, и това, с което дарявате всички останали аспекти, като откривате своето място, като откривате своята позиция, като изявявате истинската си природа в живота, за да може тя да допринесе за целостта на по-голямото същество, което също сте вие, защото цялото, това също сте вие. Вие сте цялото, вие сте частите, вие сте „Всичко, което е”. И всичко това са отражения на вашата гледна точка, от различни равнища на вашето същество, от различни начини, по които може да възприемете себе си.

Отпуснете се и си припомнете идеята за „това и онова” и факта, че вие сте едновременно голямата картина и отделната нейна част. И че заедно с останалите части вие сте една оркестрация, вие сте един танц, вие сте едно послание, вие сте отражение, вие сте информация, вие сте познание и проникновение, вие сте самото преживяване, вие сте процес, вие сте пътя, вие сте „Всичко, което е”, което преживява себе си по всички начини, на които е способно.

Вдъхнете живот на уникалната гледна точка в рамките на общото. И позволете тази уникална гледна точка да съдържа цялото, така както цялото съдържа уникалната гледна точка. Защото вие сте холограмни, навсякъде едновременно, никъде по едно и също време, „Всичко, което е” и всичко в него. Защото няма нещо „навън”; има само „навътре”. Вдишайте тази истина и я кристализирайте в себе си, с всяко вдишване от този ден нататък.

Почитайте себе си, обичайте себе си, грижете се за себе си, ценете себе си. Защото това са естествените състояние на вашето право по рождение, това, което сте създадени да бъдете – да дадете смисъл на живота,  смисъл, който вие избирате, смисъл, който сте създали себе си – да бъдете, като уникална перспектива, която реализира една гледна точка, без която никоя друга гледна точка не би могла да съществува. И от тази гледна точка, вие ще преживеете как растете, разгръщате се, научавате, превръщате се във „Вси-и-ичко, което е”, от вси-и-ички гледни точки, които може да си представите. Един микрокосмос в макрокосмоса … безкрайност в пълното отсъствие на пространство и време, Всичко в Едно.

Дайте си свободата да бъдете тази уникалност, защото без вас няма да има нищо, а с вас ще има всичко. Вие сте безусловно обичани, вие сте безусловно подкрепяни … вие сте самата безусловна любов, изградени от нея, създадени от нея, направени с нея и вие сте я направили, вие сте създали себе си. Ето защо изявете себе си сега в това проявление, като цветето, което разцъфва в градината и прибавя своя цвят и своя парфюм към цялата градина и без което градината не би била толкова ароматна, толкова красива. И растете, в светлината на слънцето, в свежестта на нощта, в почвата на Земята, която ви храни, и дава началото на нов живот, който ви укрепва, изпълва ви с енергия и ви позволява да разцъфнете в красота, грациозност и благодарност, и мир, и любов, и хармония. Понесете се сега, в този красив сън на Всичко и на Единството, на Единството и на Всичко.

Понесете се и почувствайте своето ново Аз, в една нова реалност, с една нова история и се изправете, и си позволете да преживеете по-съзнателно промените, които настъпват непрекъснато, за да може да изпълните най-мощната мантра, която някога ви е била давана и предавана чрез мъдростта на вековете, трите думи, които обобщават всичко в този момент, и тези думи са ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ … и вие ще знаете всичко, което трябва да знаете, и ще бъдете всичко, което трябва да бъдете. Познайте себе си, защото всички отговори се намират във вас. Защото ако не бяха, вие нямаше да можете даже да възприемете въпросите. Затова когато задавате въпроси, когато търсите, когато изследвате, не търсете по-далече от вътре в себе си, защото всичко е там, всичко ви е дадено и на вас винаги се дава любов, помощ и подкрепа. Вие никога не оставате без тези неща, нито за секунда, нито за миг! Защото ако това бе възможно, Творението би се сринало. Вие съществувате и затова винаги ще бъдете, защото това е вашето най-фундаментално качество. И това, което съществува, не може да направи нищо друго, освен да продължи да съществува във всяка форма, която има нужда да приеме, като винаги запазва своята идентичност, уникална сред всички други идентичности. Приемете това в сърцето си, приемете го с ума си, приемете го с Духа си, приемете го с тялото си. Заземете го със своите действия и отправете взор към звездите и знайте, че сте свързани и никога не сте сами в своя път. Ние и много други вървим редом с вас, ръка в ръка, сърце до сърце, Душа до Душа.

Понесете се сега в този сън и се събудете в един нов сън, сън на разбиране, приемане, позволение и признание на истинската ви стойност и ценност, и на истинските ви права по рождение да бъдете себе си, възможно най-пълноценно … да бъдете своето истинско Аз без страх, без самобичуване, без колебания, сигурни във вибрацията на своето същество, което ще ви позволи да изпитате своето самоовластяване по възможно най-елегантния начин. Защото помнете, че най-мощната сила изисква най-нежното докосване. И всичко бива постигано без усилия, с красота и грация, и екстаз.

Размишлявайте върху тайните на своето битие и разгърнете своето любопитство и въображение, защото това е пътят за общуване между вас и  Висшия ви разум. Позволете на тази връзка да се развива, за да може да функционирате като пълноценно същество и позволете на своя свят да бъде отражение и модел на тази пълнота, на това величие, на тази красота. Продължете да дишате и поемете всичко това вътре в себе си, направете го част от себе си и го кристализирайте. Отдайте се на съня, носете се леко. Това е вашето естествено състояние и физическата реалност е само един сън. Живейте съня, който предпочитате да изживеете, защото това е ваш избор и ваше решение; във всеки един момент той е напълно във ваши ръце. Ценете това, което е вътре във вас, защото то заслужава любов.

Продължавайте да дишате и да сънувате, и да се носите в съня си, когато музиката затихва и светлината на холотопа избледнява. Позволете си да преживявате продължението на този сън в себе си и знайте, че той никога не свършва и никога не си отива. Той е винаги във вас, винаги слабото ехо, слабото отражение, песента на сферите, песента на звездите, която винаги трепти в тази искра, в центъра на вашето същество, в центъра на съзнанието ви. Позволете си да се носите леко и нека сънят кристализира във вас. И когато се събудите, вие ще се събудите в една нова реалност и това винаги ще бъде така, защото вие никога не сте същите два пъти и непрекъснато се обновявате.

Поемете дълбоко въздух … и издишайте; … и вдишайте дълбоко … и издишайте. И нека музиката затихне, и поемете дълбоко въздух, и го задръжте, и почувствайте обещанието на Творението вътре във вас, и го издишайте, и изпълнете своята атмосфера със сладостта на това обещание, което никога няма да бъде нарушено.

Приемете нашата най-дълбока признателност, нашата най-дълбока благодарност, нашата безусловна любов към всички вас. Сънувайте съня, който сте, живейте този сън, във всеки възможен момент. Хубав ден и сладки сънища!