Сеанс с Башар за дейността на българския клон на АТИ

На 26 Ноември в 10:25 IST през един от каналите на гобалната мрежа на ATI, канал “Урсула” в Шринагар, Кашмир, беше отправена молба за установяване на контакт с Башар във връзка с получено съобщение от Башар Комюникейшънс с ултиматум за сваляне на българските преводи на транскрибциите на Башар. Въпросите бяха задавани в реално време чрез видео връзка. Сеансът беше кратък, предлагаме българския превод на транскрибцията по-долу:

АТИ:  Здравей Башар. Молим за разговор във връзка с  и-мейл получен от Дарил Анка

БАШАР:  Здравейте, какво ви интересува в тази връзка?

АТИ: Бих помолил за изясняване на ситуацията, защото получената заплаха и ултиматум за свалянето на преводите на българската ни група е крайно нелепа и не помага на никой.

БАШАР:  Можем да кажем две неща в тази връзка. Едното е, че в България, за където става въпрос, се провежда борба в масовото съзнание. То е разделено отвътре. Появяването на информацията която ние предоставяме, е израз на онази част от това масово съзнание, която е в хармония с тази информация и е готова да я възприеме, използва и да се развива. Друга част от това масово съзнание, която избира да изживее старите модели и която се съпротивлява на развитието, е избрала за себе си други форми на проявление. Това което трябва да се разбере, е, че тези две части не са две отделни неща, въпреки че само така можем да ги обясним, а са израз на едно и също нещо, което е в процес на развитие. Евентуални пречки пред появяването на информацията която предоставяме са свързани с тази втора част от масовото съзнание.

АТИ:  ОК. Всичко това звучи много органично и мъдро.  Остава обаче фактът, че Дарил Анка, който е основният канал на Башар и е директният проводник на този проблем, се опитва да наложи монопол върху информацията, обвързан със своя лична финансова изгода. Много хора не могат да приемат този факт и ние също спадаме към тях. Така че има пряк дисонанс между това, което обяснявате и поведението на този канал. Затова бихме се радвали да получим обяснение на това и определено не можем да приемем, че отговорността не е пряко и във вас.

БАШАР:  Това което можем да кажем, е, че колкото отговорността е в нас, толкова е и във вас и всеки един от каналите които предоставят информация имат свобода на избора да я разпространява или да не я разпространява. Ако ние сметнем за необходимо, или по-точно казано ако общото ни взаимодействие по силата на избора на всеки един от вас има нужда да започне да се случва по други начини, най-общо казано, то това ще се случи по силата на вашия и нашия избор. Приемайки да се изразяваме и да общуваме с вас по такъв начин, чрез канали, ние сме приели отговорността и възможните последствия от това тези канали да правят свой собствен избор, защото знаем, че каквото и да се случва, то не би могло да бъде в разрез с избора на всеки един от вас поотделно и на всички заедно.

АТИ:  Благодаря за отговора, но не мога да не попитам в такъв случай вашата лична позиция по отношение на свободното разпространение на информацията която давате в момента каква е, изцяло от ваша страна.

БАШАР:  Разбира се, нашето най-голямо желание, ако това съвпада с вашия собствен избор, е тази информация да достигне до всеки, който е готов за нея и който би могъл да извлече полза от нея. Ние знаем, че това ще се случи по един или друг начин. Не е необходимо ние специално да контролираме процеса.

АТИ:  Добре. С оглед на ултимативната заплаха която групата в България получи от Башар Комюникейшънс и лично от Дарил Анка, беше взето решение в момента да се постави акцент върху превеждане на материалите свързани със Съюза на Сферичните Същества и предстоящите глобални събития в тази връзка. Давайки си сметка че естествено това попада в категорията на нашия личен избор, какво е вашето мнение за този съюз и неговата дейност в момента?

БАШАР: От наша гледна точка и по начина по който се опитваме да комуникираме с вас, това което можем да кажем по отношение на Сферичния Съюз е, че той е проявление на най-висшите стремежи на много от вас. Всички събития свързани с него са израз на вашето израстване, на вашата вътрешна борба за израстване и също така с всички колебания и търсения на вашия избор. По начина по който се променят събитията отвън, може да разберете какви са колебанията във вашия избор отвътре. В момента всичко това се случва много динамично и е много лесно да се наблюдава, поради изключително силните енергии, под влиянието на които е Земята и всички които я обитават. Само имайте предвид, че едновременно трябва да си давате сметка, че целият избор на всички хора взети заедно и изборът който правите вие самите, лично, не са две отделни неща и имат еднаква тежест. С други думи, отново се опитваме да кажем, че вашият личен избор има огромна тежест за вашето преживяване.

АТИ: Благодаря. От информацията която излиза може да се направи обосновано предположение, че намесата на Съюза на Сферичните Същества би трябвало да е повлияла и на вашата програма. Това така ли е, и ако да, в какъв план?

БАШАР: Всичко, което вие преживявате и действителността която сътворявате, за нас е едно изумително чудо. Ние наблюдаваме с възхищение и огромно удивление разгръщането на вашия собствен потенциал, което ни обогатява и ни изпълва с благодарност за възможността, която ни е дадена тук с вас. Така че отново искаме да използваме случая за да ви благодарим и да ви окуражим и да ви припомним, че колкото и сериозно да изглежда всичко, и на моменти дори ужасяващо сериозно, това е просто вашата собствена игра и разгръщането на вашия собствен потенциал. Вашето развитие е всъщност и наше развитие. Ние и вие не сме отделни и никога не сме били.

АТИ: Благодаря за възможността за този разговор. Имате ли някакви конкретни съвети за нашата бъдеща дейност, извън тези общи насоки?

БАШАР: Останете верни на себе си. Ние винаги сме наоколо и докато вие го искате, пътят за комуникация е отворен за всеки един от вас.

АТИ:  Благодаря. Желая успех и взаимно развитие в правилна и добра посока.

БАШАР:  И ние благодарим от сърце и сме сигурни във вашия успех, който е и наш успех.