Симбиотични взаимоотношения на възнесението – 55-ти епизод, Юни 2016 г., Уилям Хенри, Кори Гууд, и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Тук е Кори Гууд, свидетелят на свидетелите. Също така имаме нашия специален гост митолог и специалист по история на изкуството, Уилям Хенри.

Причината наистина да харесвам работата на Уилям Хенри е, преди всичко това, че той се е занимавал с тези неща толкова дълго, колкото и аз. Той е истински ветеран в своята област. По-важното обаче е това, че той говори за възнесението от една перспектива, която е основана на практически данни.

Има много хора, работили в тази сфера продължително време. Те говорят за тези неща, но често казват например: „О, аз получавам тази информация чрез чанелинг”, или нещо подобно. При това те нямат никаква отправна точка и никакъв начин да докажат, че това, което казват, е вярно.

От друга страна, ти, Уилям, боравиш с твърди факти. Ти се занимаваш с неща, които можем да видим и които имат определено история зад себе си.

Уилям Хенри: Да.

ДУ: И ти ни разказваше за това изображение на Исус ето тук. Нека се върнем отново към него. Тези звезди, които виждаме. Те представляват какво?

УХ: Ами те представляват космоса. Когато виждаме Исус в една синя сфера, изпълнена със звезди, от нашата съвременна перспектива това е един звезден портал.

image001И когато изследваш свитъците от Мъртво море, които са книгите на есените, забележително е колко често там се споменава за портали, а това важи и за Библията. Така че това са определено портали към небесата. Това не е някаква отнесена идея. В действителност в тези текстове те описват същества, които пристигат и си заминават обратно в небесата през звездни портали.

Кори Гууд: С термините, с които са боравили …

УХ: С термините, с които са боравили по онези времена.

КГ: Точно така.

УХ: Днес можем да говорим за време-пространствени тунели. Можем да говорим за калаби сфери*). Можем да използваме научни термини по желание, но хей, нека се придържаме към простите неща, защото благодарение на филми като „Старгейт”, „Контакт”, „Интерстелар”, хората вече имат обясненията на физиката, както и зрителна представа за тези неща.

*) Вероятно става дума за комплексното н-мерно пространство Калаби-Яу от Струнната теория в теоретичната физика, наименувано на двамата математици Еуженио Калаби и Шинтана Яу. – Бел. прев

Ние имаме съзнание, което ни казва: „О кей, ние имаме връзка с тези супер напреднали същества, които могат да пътуват из космоса в звездни портали, време-пространствени тунели, или сини сфери. Това са едни от начините за придвижване.”

ДУ: Кори, ти каза, че си почувствал, че самият звезден портал, самата Синя сфера е живо същество.

КГ: Да. Синята сфера е едно от петте същества в Съюза на Сферичните същества (Sphere Being Alliance). Така че това е едно същество от по-висш порядък на плътност. Това е едно действително същество.

УХ: Да, правилно. Аз съм съгласен с това.

ДУ: Тогава това е някаква симбиоза между лицето от една страна, и самата сфера като живо същество.  

КГ: Също така хората от Вътрешната Земя и Сините авиани обясниха, че се намират в отношение на симбиоза с човечеството и че ние имаме общо съзнание с тях на определено ниво. 

ДУ: Това е толкова странно. Всеки, който е гледал моите предавания в Мъдри учения, знае, че аз направих цяла серия от предавания за Вилхелм Райх и за неговата идея, че предшественикът на биологичния живот … Винаги съм казвал, че животът е ефект на едно квантово поле. Животът произлиза от квантовия вакуум.

Райх наблюдава как животът възниква и се превръща в клетки там, където преди това той не е съществувал. И в първичната си форма, той се проявява като една синя сфера на микроскопично ниво. Просто се проявява. И след това синята сфера привлича водата или материала около себе си и формира живот, който преди това не е съществувал.

УХ: Невероятно.

КГ: Не съм чувал това.

ДУ: Така че сега получаваме връзка между микро и макро, защото ти казваш, че най-голямата от тези сини сфери в Слънчевата система е колко голяма?

КГ: Най-голямата от тях съдържа … Нашата Слънчева система се намира в една от тях.

ДУ: Оу, външната бариера е една сфера?

КГ: Да.

ДУ: Уха! О кей.

УХ: Мисля, че силите сидхи*), които са осемте велики сили, в т.ч. моментална материализация на желания, невидимост, левитация, способност да увеличаваш или намаляваш размерите си по желание, биха били част от силите на съзнанието на тези същества, нали така?

*) Сидхи, от санскрит: сидха = магьосник. Тайнствени сили, които човек може да придобие чрез йога. – Бел. прев.

КГ: Съвместно творческо проявление.

УХ: Да.

ДУ: Също като при холограмната вселена – при холограмата, в един фрактал, без значение колко увеличаваме мащаба, непрекъснато виждаме един и същ модел.

УХ: Точно така.  Аз обичам думата „скáла”*) в този контекст. Според преданието Яков се е изкачил по стълбата към небето, така че той се е възнесъл, нали така? Но скáла е също и музикален термин, така че той е повишил вибрацията си.

*) В английския език множеството значения на думата “scale” включват „мащаб”, „скáла” и „изкачвам се”.

КГ: Да, аз щях да кажа точно това.

УХ: Той се възнася в небесата, след което слиза обратно долу.

КГ: Придвижва се нагоре и надолу по октавите.

УХ: Правилно, правилно.

ДУ: Уилям, какво е учението … защото очевидно ти си много по-голям експерт от мен по отношение на Библията и на тези религиозни текстове. Дали това е … Дали първородният грях е свързан със създаването на живота от това божествено съвършенство? И ние трябва ли да възкръснем от това грехопадение?

УХ: Да. Това е езотеричната гледна точка. Според мистичния възглед на евреите, Адам и Ева са били поначало същества от светлина. И след това ние сме прогонени от рая … Спомни си библейската история, Битието от Стария завет, когато Ева изяжда ябълката на познанието и ние сме прогонени от рая. Йехова, богът от Стария завет, прави две неща. Той прави една врата в източната страна на рая, през която ние излизаме, като поставя херувими от двете й страни. След това прави още нещо, което повечето хора забравят – той прави на хората одежди от кожа. Традиционният възглед е, че това са животински кожи за покриване на тялото.

КГ: Защото те са били голи.

УХ: Точно така. Според езотеричния възглед обаче, това са тези кожи, които всички ние носим – човешките кожи, защото по начало ние сме били същества от светлина.

КГ: Светлинни.

УХ: Светлинни, сияйни, идеални същества. Това е терминът, който са използвали. Те са били идеални същества.

ДУ: Това е показано във филма „Ной”, с Ръсел Кроу.

УХ: Да, така е. Да, там се споменава за това.

ДУ: Хората в рая са били първоначално същества от светлина.

УХ: Да, точно така. Това е един много ключов момент, защото след това Исус е вторият Адам, чиято мисия включва това да ни покаже как да си възвърнем първоначалното светлинно тяло и да се възнесем, нали така? Той трябва да ни покаже начина да постигнем това.

КГ: За да се измъкнем оттук.

УХ: Да се измъкнем оттук. И аз имам едно изображение за теб, Кори. Виж това и си помисли. Това е от Равена, Италия, пети век.

image002

КГ: И той не е стъпил в някакво езерце. Ха, ха.

УХ: Ха, ха, точно така. Те наричат това облак. Кой обаче е виждал облак, който да прилича на синя сфера, нали?

КГ: Точно така.

УХ: И какво виждаме тук? Земята? Някой може да каже, че това е Земята, върху която той е стъпил, но това не е така. Ако се върнем към египетските изображения, които разглеждахме в предишното предаване, тук най-малко имаме обозначена една сфера на съзнанието. Това е също така едно превозно средство.

КГ: Сфера на съзнанието е едно интересно обяснение.

ДУ: Кори, тези Същества от Сферите казват ли, че те правят това нещо само за нас тук, или че това е нещо, свързано с галактиката, или даже нещо между различни галактики …?

КГ: Това се случва в този локален клъстер от 50-тина звезди, с който те са по някакъв начин кармично свързани, или съществува някаква симбиотична връзка, някакъв вид обвързаност, така че ние трябва да се възнесем, преди те да могат да осъществят своето възнесение и завръщане към Първоизточника.

УХ: Да. Аз съм запознат с това и с тибетската традиция на светлинното тяло, защото тибетците казват, че това учение за възкресение или възнесение бива преподавано в 13 звездни системи, в това число и в нашата. И има същества, които идват от тези различни звездни системи и се завръщат обратно в тях, вероятно чрез система от време-пространствени тунели.

ДУ: Оу, уха!

УХ: Така че ако си помислим, ние тук на Земята може би сме една колония в една федерация. Мразя да използвам термина от Стар трек, но една федерация от звездни системи, където се преподава това учение. И тогава възниква въпросът. Кори, може би ти можеш да отговориш – дали ние сме най-силното звено в тази верига, или може би най-слабото звено? Какво, ако ние трябва да поведем останалите?

КГ: Точно така. Е, ние трябва да прокараме пътя на останалите. Цялото послание е, че те не са тук, за да ни спасят. Те не са същества спасители. Те са тук, за да ни предадат едно послание. И ние трябва да приемем това послание, да направим нужните промени и да се спасим сами.

УХ: Да, невероятно. Наистина невероятно. Само като си помислиш, че сме свързани с 13 звездни системи, това е просто … а ти казваш, че те са 50, или повече от 50?

КГ: Точно така. Местният звезден клъстер е съставен от около 50.

ДУ: Добре, Уилям, много ми е интересно къде се говори за тези 13 звездни системи. Къде можем да видим това?

КГ: Това е интересно.

УХ: Да. По време на една конференция в Калифорния към мен се приближи една двойка и те ми казаха, че и двамата имат докторати от Богословския факултет на Харвард и че са специализирали върху учението за светлинните тела.

ДУ: Уха!

УХ: И те по същество ми казаха, че това означава, че те вярват, че човешкото тяло е направено да може да се завърти в едно завихряне на енергия, и да се превърне в светлинна дъга от пет цвята, като остави след себе си косата и ноктите, които нямат нервни окончания.

ДУ: Оу, уха!

УХ: И те винаги са искали да узнаят как можем да постигнем това. След това те казаха, че са гледали една от моите презентации „Древните египетски саркофази от милиони години”, където аз идентифицирам тези саркофази като време-пространствени тунели. И те казаха, че са получили своя отговор и че след като веднъж придобием светлинно тяло, самото ни тяло се превръща в звезден портал. То се превръща във време-пространствен тунел и тогава ние можем да пътуваме до тези звездни системи.

Нека обаче помислим за момент върху следното. Ако разгледаме митовете и свещените традиции по света, тогава се оформя един почти завършен списък. Говорим за Орион, Сириус, Плеядите, Голямата мечка … Току-що изброих пет. Тибетците обаче казват, че има още осем. И съм сигурен, че са повече от 13.

КГ: И някои от тях са звездни системи с много звезди, като Плеядите.

УХ: Точно така. Така че това са познати звездни системи, които можем да открием, ако погледнем нощното небе. Ето Сириус, или Голямата мечка …

ДУ: Или Алфа центавър.

УХ: Точно така. Истинското послание обаче е, че ние сме свързани с тези звездни системи даже когато се намираме в своята земна форма. И ние можем да ги призовем, но аз много харесвам това, което ти казваш, и съм съгласен с него. Те се нуждаят от нас така, както и ние се нуждаем от тях.

КГ: Да.

ДУ: И така, Уилям, какво виждаме тук? Това се намира вътре в някакъв храм, или какво?

УХ: Всъщност това се намира в една църква в Равена, Италия, по-точно в Сан Витале. И тук отново виждаме Исус върху една синя сфера.

ДУ: Това златен лист ли е?

УХ: Да.

ДУ: Уха!

УХ: И имаме ангели от двете му страни, указващи, че тук имаме работа с небесни създания. И те по някакъв начин го ескортират, или му осигуряват енергия. Тук наистина искам да използвам думата „възвисяване”, защото в Пробудената душа, моето шоу в телевизия Гая, аз имам едно предаване относно пътешествието на героя от перспективата на душата, където става дума за това, че целта на нашето въплъщение тук на Земята е да постигнем това възвисяване.

ДУ: Мислиш ли, че Исус държи тук своя трънен венец? Точно какво държи в ръката си?

image003УХ: Това е корона. Той също така държи един пръстен. И ако проследиш този символ на космическия пръстен, ще го откриеш и в Зороастрианизма.

ДУ: Оу.

УХ: Виждаме това в шумерските изображения, където бог държи един пръстен. Те го наричат „Пръстенът на космическия суверенитет”. И аз искам един такъв, ха, ха.

ДУ: Ха, ха, ха.

УХ: За момента не можеш да си го поръчаш по Интернет, но може би скоро и това ще стане, нали така? Пръстенът на космическия суверенитет. Това означава, че той може да отиде, да види, да направи каквото си поиска. Той владее вибрацията на пръстена и е едно напълно суверенно същество, едно космическо същество.

КГ: Това е нещо като свещено клеймо.

УХ: Точно така.

КГ: Нещо като кралско отличие, някаква титла.

УХ: Точно така, но ето и ключа към този вид изкуство. Това, което те очакват да видиш, когато погледнеш такова изображение, е не едно статично произведение на изкуството, а една покана.

Те вярват, че вибрацията на синята сфера и на Пръстена на космическия суверенитет се предават чрез изкуството. Как е възможно това? Ами, тук си имаш работа с учители. Ти си имаш работа със свръх напреднали аватари, които могат даже да проявяват чрез едно произведение на изкуството и да ти предават тази вибрация.

И тогава какво се случва с църквата? Ако хората се нуждаят само от едно произведение на изкуството, за да постигнат това, защо им е църквата? Тя не ни е необходима. Не са ни нужни всички книги, нито църковната йерархия.

Човекът трябва само да разтвори сърцето си и да се свърже с това чрез ума си – физически, духовно и емоционално, след което може да започне да повишава своята вибрация.

ДУ: А тук какво имаме?

УХ: Я да видим. О, тук имаме един ангел върху синя сфера. Това е едно звездно същество в космоса.

image004ДУ: Изглежда, че е заобиколено от такива сфери.

УХ: Точно така.

КГ: И по онова време не са вярвали, че Земята е кълбо, нали?

УХ: Не, не са вярвали.

ДУ: Така че това е подобно на една матрица от прииждащи сфери.

УХ: Да. Това може да бъде разглеждано като някаква взаимосвързаност от звездни системи.

КГ: Може да са спирали, тези …

УХ: Да, абсолютно.

КГ: Вътре в сферите.

ДУ: Но, Кори, ти също така каза, че в последно време в Слънчевата ни система са се появили голям брой от тези сфери.

КГ: Да. Стотици и хиляди.

УХ: Уха!

ДУ: А, ето го.

УХ: Да, ето го точно тук.

ДУ: Бум!

image005УХ: Да. Това е едно произведение на изкуството. Това е една икона за преображението. Това е събитие от Библията. Веднага след като Исус бива покръстен, той придобива тези новооткрити сили. Първото нещо, което той прави, е да ги демонстрира пред своите ученици. И той ги води на върха на една планина и им се разкрива като същество от светлина. Той се преобразява, което означава, че променя формата си от кръв и плът в една светлинна форма. И Библията …

ДУ: Но той излиза от гроба …

УХ: Това става преди гроба.

ДУ: Но хората не го разпознават.

УХ: Не, става дума за преди това.

ДУ: О, о кей.

УХ: Става дума за преди това, преди разпъването на кръста и възкръсването.

ДУ: О кей.

УХ: Това става много рано. И така той прави тази демонстрация: „Ето, вижте предварителна демонстрация на това, което ще се случи по-късно.”

ДУ: О кей. 

УХ: „Аз ще променя формата си, така че да ви покажа, че вие всички притежавате тази способност.”

image006ДУ: Точно така.

УХ: И в описанията учениците казват: „ О кей, този облак се разтвори зад него.” И това е традиционният ни възглед – че тази синя сфера зад него изпълнена с бликаща светлина и светлината излъчвана от тялото му са всъщност един облак.

КГ: Хората, които са летели през Бермудския триъгълник, казват, че са виждали синя мъгла.

УХ: М-м-м. Да. Това е наистина важен елемент от изображението, защото мисля, че когато порталът се разтваря, от него се появява някаква мъгла. Ето защо те го приемат за облак, защото вероятно нямат представа за звезден портал или за време-пространствен тунел.

ДУ: Точно така.

УХ: И какво също се случва тук? Виждаме две фигури от двете му страни. Това са Мойсей и Илия, които изведнъж се проявяват от нищото. Така че те също трябва да са едни от тези възвисени същества, които притежават способността да се появяват и изчезват по желание. Те вероятно също се намират в сини сфери. Това е едно наистина важно изображение.

И отново: учението, съпровождащо това изображение, гласи, че по този начин са предавали вибрацията на преображението чрез това изкуство, чрез тези икони. Те ги наричат свещени портали или свещени огледала. Това е терминът, който използват за тези икони.

КГ: За мен е толкова удивително, че ти си изследвал тези неща от 2002-ра година насам.

УХ: Да.

ДУ: Аз също се замислям за физиката, свързана с всичко това. Д-р Джон Сърл (Dr. John Searl) е разработил така наречения Сърл левитиращ диск (Searl levity disc), който има тези два въртящи се диска, които създават антигравитация. По-късно това бе репликирано от двама руски учени, Рошчин и Годин. Те действително са постигнали левитация. И те забелязали, че след получаването на антигравитационното поле се появили тези мехурчета. И е било възможно да измерят с термостат, с термометър, много отчетливи промени в температурата. С приближаването към средата на това образование от мехурчета температурата се понижавала, точно както виждаме това тук. Това са сфери в сфери, ясно отделени една от друга.

УХ: Точно така.

ДУ: Значи това е всъщност физично явление.

УХ: Абсолютно.

ДУ: Тези енергийни полета, тяхното проявление има свой научен прецедент.

УХ: Мисля, че подобни изображения са придружени със супер високо енергийни физични процеси. Ти си абсолютно прав за това. И това неминуемо ни отвежда до Сините сфери като начин за транспортиране през космоса. Защото отново:  това е покана да се присъединим към тях, да повишим вибрацията си, да променим формата си, защото както е казано в Библията, плътта и кръвта не могат да наследят царството небесно.

Така че това гласи, че ние ще преминем в различна форма. И Синята сфера е методът, който трябва да следваме.

КГ: Това обаче плаши някои хора. Те мислят, че трябва да излезем от кожата си и да умрем.

УХ: Точно така.

КГ: Че трябва да преминем през някакъв болезнен процес на умиране.

УХ: Правилно.

КГ: Тази част плаши хората.

УХ: Да, ето защо посланието за служба на другите, за мир и опрощаване е толкова важно, защото това е начинът да повишим вибрациите си и да започнем да осъзнаваме: „О кей, аз мога безопасно да изоставя тази форма и да премина към следващото си ниво на еволюция”.

ДУ: Нека видим още нещо. Какво е това тук?

image007УХ: Друго преображение.

ДУ: Да, същото нещо.

УХ: Същото нещо, но виж какво държи отново в ръката си.

КГ: Различен художник, същия времеви период?

УХ: Същия времеви период, различен художник. Той обаче държи този жезъл в ръката си, подобно на това, което видяхме в древноегипетското изображение в предишния епизод.

ДУ: Точно така.

УХ: Аз наричам това жезълът на преображението. Това е жезълът, който отваря вратите към небесното царство или към ада. Така че ние говорим или за действителен предмет, или за технология, или за един символ на едно ниво на съзнанието, което тези същества притежават. Те могат да се появяват и да изчезват по желание.

КГ: Това прилича на антена, като нещо, което може да изпраща или приема вибрации.

УХ: Правилно, точно така. Така че отново говорим за повишаване на нашите вибрации. И той казва: „ О кей, ето инструментът, от който се нуждаете.”

ДУ: И едно от нещата … Кори, може би ти ще ме подкрепиш тук. Един от моите свидетели е човек, който е работил с извънземни и е възпроизвеждал 13 различни НЛО, и е постигнал осем различни метода за антигравитация. И едно от нещата, които той ми повтаряше отново и отново бе: „Дейвид, ти трябва да запомниш това. С колкото повече технология разполагаш, толкова по-малко технология ти е необходима.”

УХ: А, това е прекрасно.

ДУ: Ти имаш един инструмент с многобройни предназначения. Нещо подобно на твоите интелигентни таблети, нали?

КГ: Всъщност, не … По-скоро като каменните таблети, които откривахме и които не знаехме какво представляват, които се оказаха…

ДУ: Във Вътрешната Земя.

КГ: Точно така… които се оказаха технология. И извънземните са искали да ни ги заменят срещу дрънкулки.

УХ: Уха!

КГ: И ние спряхме да ги търгуваме, след като разбрахме, че са една технология.

УХ: Интересно. Уха! Това ми напомня за Ме таблетите в древните шумерски истории. Анунаки са търгували тези Ме таблети, наричани „плочки на съдбата”. Те са каменни. Те са описвани като камъни. Някои от тях крият тайните на възнесението, тайните на цивилизацията.

КГ: Значи те могат също да бъдат технология.

ДУ: Да. Това вероятно е същото нещо, защото ти каза, че тези таблети… голямото нещо е забавянето.

КГ: Е, не точно таблетите, но забавянето на времето – това е подобна технология.

ДУ: Те могат да променят потока на времето. Те могат да създават времева капсула.

КГ: Точно така.

УХ: Това се връзва и с камъните от син сапфир, които Мойсей е притежавал. Спомнете си, че той е правил две пътувания до Синайската планина. В първото си пътуване той се качва на планината и получава всичките си просветления и учения върху сините сапфирени камъни. След това той слиза от Синайската планина, вижда израелтяните да боготворят златния телец и разбива сините сапфирени камъни. И всички посветени възкликват: „О, ето че ги изгубихме!” След това той се качва отново на планината и се завръща с Десетте заповеди – наказателния кодекс. Така че тези сини сапфирени камъни са извънредно важни. И според една от легендите, жезълът, който Мойсей използва, за да раздели водите на Червено море също е бил направен от син сапфир.

ДУ: Ах!

УХ: И той е бил толкова тежък, че са били нужни няколко души, за да го повдигнат. Той може да не е бил физически тежък, но това показва, че имаме работа с напреднала технология на съзнанието. Хората не могат да повдигнат този камък и той е нещо като …

КГ: Ние не можем да го овладеем.

УХ: Не можем да го овладеем, точно така.

КГ: Все още не можем да овладеем тази сила.

УХ: Ние все още не можем да овладеем тази сила. И така те са отнесли тези сини камъни. Чудя се дали това е, което описваш, защото това описание на синия сапфир … Защо са тези сини сапфири, ако не са свързани със Сините сфери?

ДУ: На екзотично ниво наистина е странно, че имаме тези египетски рисунки с Хор и Озирис с този жезъл, и след това същото нещо и тук. И сега виждаме Исус изобразен по същия начин.

УХ: Точно така. Това не е …

КГ: Същото …

УХ: Искам да кажа, че когато видят това, хората ще спорят, че то е кръст, но това не е кръст, защото кръстът, на който той е разпънат, е много по-голям.

ДУ: Правилно.

УХ: Така че това е нещо друго.

ДУ: И в долната си част има второ Т.

УХ: Да. Така че това е нещо друго, което той държи и което е символ на способност или на ниво на съзнание, или нещо подобно. И то е идентично с видяното в Египет.

ДУ: Добре, нека видим още нещо.

image008УХ: О кей, това е друго изображение на възнесението, един детайл, където той носи тази светла дреха, указваща, че той е едно същество на светлината. Той също така има светъл ореол и се намира в една синя сфера – той се възнася чрез тази сфера.

ДУ: И за кой период от време говорим тук?

УХ: Все още сме … Това е 6-ти век от новата ера.

ДУ: 6-ти век.

УХ: Да, 6-ти или 7-ми век.

ДУ: Тогава в 6-ти век имаме сравнително малък брой поколения след възникването на тези събития.

УХ: Точно така.

ДУ: Така че е възможно да е имало устни традиции. Все още може да са съществували вече скрити документи.

УХ: Може да е имало и повече изображения. След това навлизаме в този период, те го наричат иконоборство, когато се появява ислямът през 6-ти век и обявява, че тези изображения са … Че това е идолопоклонничество.

КГ: Ерес.

УХ: Точно така. Това е ерес. И те са унищожили много от тези неща. Нямаме представа какво сме изгубили по отношение на тези изображения и други доказателства, които биха ни дали повече информация за тази технология на възнесението.

КГ: Същото, което испанците са сторили, когато са дошли в Южна Америка.

УХ: Точно така. Точно така. Така че това е загуба, една голяма загуба за нас. Мисля обаче, че ние днес си я възвръщаме. Имаме достатъчно примери, за да започнем да сглобяваме цялата картина.

ДУ: Не мога да не забележа, че тук имаме подобни на криле изображения в червено. Те част ли са от това, което искаш да ни покажеш?

УХ: О, да, разбира се. Това трябва да са тези ангелски същества, които символизират небесната сила, звездните сили, силата на светлината.

ДУ: Подобно на херувимите.

УХ: Подобно на херувимите, точно така.

ДУ: Уха!

УХ: Супер! Ето нещо, което е силно провокиращо. Това е „Мъж в сапфирено синьо” от Хилдегард фон Бинген.*)

*) Света Хилдегард фон Бинген, наричана Рейнската Сибила, е немска абатиса, монахиня, мистик, писателка и композитор от епохата на Средновековието. – Бел. прев. image009И тя описва едно преживяване, при което този мъж в сапфирено синьо, се е появил от една синя пробляснала светлина, точно както казахме преди. И тя го е видяла. Тук той излъчва своята енергия към нея. Всеки път, когато видите изобразен човек с отворени по този начин ръце, той излъчва към вас енергия. Наречете го рейки, Свети дух, каквото си пожелаете. Ние отразяваме този образ в свещеното изкуство. Ние трябва да поставим така ръцете си и да установим контакт.

КГ: И да приемем.

УХ: И да приемем, да получим, точно така. Да установим връзка, една енергийна връзка, защото идеята отново е, че ние всички искаме да повишим съзнанието си, за да можем да имаме това преживяване, нали така?

ДУ: Кори, възможно ли е Сините авиани да променят външния си вид, за да приличат повече на човеци, ако искат да се представят пред някого по този начин?

КГ: Абсолютно. Никога не съм виждал примери за това, но да, абсолютно. Искам да кажа, че това са същества от по-висш порядък на плътност и те се появяват пред мен направо от нищото като Сини авиани. Вероятно ако искаха, могат да изглеждат напълно като хора. Не съм виждал обаче лично примери за това.

ДУ: Те те помолиха да прочетеш Закона за Единството. И ако те са от шести порядък на плътност, тогава в Закона за единството се казва, че съществата от шести порядък на плътност са всъщност само сини сфери. Те нямат никаква форма, освен ако искат да видиш някаква форма. Така че ето други …

КГ: Сини сфери?

ДУ: Да. Така че това всъщност може да е една от тези същите Сини сфери. И Хилдегард фон Бинген, разбира се, е много важна поради множеството визуални пророчества, които е имала и които са предрекли възнесението и условията, които ще възникнат на Земята в този процес. Нейните пророчества се нареждат направо до тези на Нострадамус и на Едгар Кейси.

УХ: Категорично.

КГ: Да. Аз никога … Всъщност, кога е било това?

УХ: Германка, мистик, 15-ти, 16-ти век.

ДУ: Да. Тя е направила много предсказания, които вече са се потвърдили. Тя е виждала в бъдещето, видяла е цивилизацията, която ще имаме, и е предсказала възнесението.

Интересно е също … не знаех това, преди ти да го кажеш, но тя казва, че този мъж всъщност я е посетил.

УХ: Да.

ДУ: И това е нейната илюстрация на преживяването й.

УХ: Да, това е нейната визуализация на случилото се.

ДУ: И той се появява в сфера, в една синя сфера.

УХ: Той се появява в синя сфера, съставена от концентрични пръстени.

ДУ: Това е побъркващо. Това е абсолютно …

УХ: Точно така. Това е същото енергийно преживяване. И той й отправя покана: „Ела заедно с мен. Ела и имай това преживяване.”

ДУ: Когато за започнах да се занимавам с ясновидство и установих контакт с тези същества, които бяха от Сините сфери, по онова време ние слушахме непрекъснато григориански песнопения на Хилдегард фон Бинген.

УХ: Оу, уха!

ДУ: И когато звучи тази музика, усещането за святост … Тя е като един портал. Музиката е един портал.

УХ: Наистина, тя създава едно свещено пространство.

КГ: Музиката променя вибрациите ти.

УХ: Напълно.

ДУ: Абсолютно.

УХ: Да, напълно.

ДУ: Нямах представа, че тя е била посетена от такова ангелско същество. Това е удивително.

УХ: Да. „Мъжът в сапфирено синьо”, така тя подчертава, че той е в една синя сфера и че е същество от Сините сфери.

ДУ: И той е имал синя кожа.

УХ: Да.

ДУ: Уха!

УХ: Точно така.

ДУ: Добре, Уилям, нека видим още едно изображение, защото времето ни почти изтече.

УХ: О кей. Ние видяхме преображението, където Исус прави своята първоначална демонстрация. „Ето какво вие всички ще може да правите, да изоставите кожата си, да се превърнете в същества от светлина и да отворите този портал зад себе си.”

И тогава при възнесението той действително се възнася в този облак. Така те го описват в Библията – че се е възнесъл в един облак. И ключовият момент е, че това е описано в Битие.
image010Изведнъж двама души, облечени в бяло, които са много тайнствени, подобни на небесни същества или ангели, се появяват и казват: „Хора на Галилея, защо гледате в небето?” Така както виждаме Исус да си отива, така той ще се завърне по същия начин. Така че той пристига и си отива в този облак на възнесението.

ДУ: Трябва да добавя това. Това е прекалено важно. Питър Лемесюрие (Peter Lemesurier), авторът на „Голямата пирамида разкодирана” (Great Pyramid Decoded) има цял раздел в книгата, където обяснява, че Галилея е една метафора за нашия свят точно преди възнесението му, или точно когато се възнася.

УХ: О, божичко, това е невероятно.

ДУ: Така че „хора на Галилея” …

УХ: Хора на Галилея.

ДУ: Той ще се завърне така, както си е отишъл.

УХ: Хората, които ще се възнесат …

ДУ: Това е побъркващо.

УХ: Да. И така, в християнското изкуство, те са имали тази идея, вероятно заимствана от Египет, че този облак на възнесението е всъщност един портал. И той е син.

КГ: Да.

УХ: И ето го, върху дъгата, с крака върху табуретката в своята синя сфера.

ДУ: Определено левитира.

УХ: Определено левитира, пътува из небесата в тези концентрични кръгове, изпgълнени със светлина. И това не е време-пространствен тунел или Синя сфера, което те посочват тук. Не зная какво е това, нали така?

КГ: Да, да.

ДУ: Е, това бе всичкото ни налично време. Благодарим ви за това, че бяхте с нас. Това е Космическо разкритие и ще се видим следващия път.