Трагични последици на борда на един кораб на маите – 139 епизод, 20 февруари, 2018 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд, с някои последни новини от предния фронт на трансформацията на Слънчевата ни система.

Кори, добре дошъл отново в предаването.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: Би ли ни казал какво точно се случи с теб? Дай ни едно обобщение на основните моменти от случилото се с теб през декември 2017 г.

КГ: Нека видим … През последните три месеца получих редица съобщения от Земния съюз.

image001

Също така, хората от Съюза на Тайната космическа програма започнаха да се появяват и да показват лицата си много повече в последно време.

ДУ: Хм, това е добре.

КГ: Също така, прекарах известно време с хората на Аншар.

ДУ: Би ли ни разказал как започна тази нова глава от твоите преживявания, защото изглежда че в последно време нещата някак поутихнаха?

КГ: Да така е, но предполагам, че много от … в продължение на около 10 седмици аз получавах информация по време на сън, че трябва да се подготвя за една важна среща със Сините авиани и Супер федерацията.

Също така ме предупредиха, че трябва да се подготвя за една среща с … мисля, че ги наричат Съвета на Сатурн

ДУ: Разбирам.

КГ: … което щеше да бъде подготовка за представянето на две от новите групи Пазители.

ДУ: Разбирам. И двата термина, Съвет на Сатурн и Пазителите са използвани често в Закона за Единството. Така че това е много интересно.

КГ: Да, така е.

ДУ: Първото от тези твои приключения всъщност започна в средата на октомври, 2017 г. Така че би ли ни описал какво се случи още тогава и как започна всичко това?

КГ: Правилно. Ние се подготвяхме да се преместваме и двамата с жена ми бяхме заети с опаковане на багажа. И една сутрин, около 03:00 часа, аз седях в дневната, ограден от всички страни с кутии и друг багаж.

Изведнъж видях силен проблясък и се озовах на кораба на маите.

image002

Ситуацията, която заварих на кораба обаче, бе доста тревожна.

Обикновено когато съм там, всичко е много спокойно. Аз отивам в една стая, където ме преглеждат и ме лекуват от тази времева деменция, от която страдам от известно време.

Този път обаче атмосферата бе направо паническа. В началото бе странно тихо, след което изведнъж Гонзалес ме сграбчи за лакътя и започна да ме тегли към една отворена врата – една от двукрилните врати, водещи към стаята за прегледи. „Няма време за обяснения” – каза ми той, „Трябва само да влезеш вътре, за да можеш да бъдеш видян.”

В първия момент аз се дръпнах и го попитах: „Какво става? Какво се случва?”

Помислих, че той ще започне да ми обяснява, но той само ми каза: „Трябва да се покажеш, за да те видят.” И ме изблъска през вратата.

В момента, в който влязох през вратата, видях няколко маи, които също влизаха от друга врата, като държаха тези странни неща в ръцете си, които изглеждаха като глава на брадва – брадва с две остриета.

image003

Това обаче не бяха остри предмети, само формата им бе такава.

И те ги държаха с двете ръце за остриетата и с плоската страна насочена напред, подобно на щит.

ДУ: Хм.

КГ: Бе очевидно, че се случва нещо особено.

ДУ: Това е някак странно, защото обикновено ти описваш настроението там като заредено с положителна енергия и атмосферата като много лечебна и спокойна.

КГ: Да, тя обикновено е доста спокойна. Този път обаче, както вече казах, атмосферата бе силно напрегната.

В момента, в който влязох вътре, видях защо това бе така. С периферното си зрение видях няколко маи да лежат на пода и няколко от тези подобни на брадви инструменти или оръжия, да висят във въздуха.

ДУ: Хм.

КГ: Падналите на пода очевидно бяха мъртви. Телата им бяха сгърчени в странни пози.

Това, което привлече вниманието ми обаче, бе в отсрещния край на стаята. Там имаше едно същество в нещо като подобно на мираж поле, което плуваше във въздуха над пода. Това бе Рептил с много човешки черти – човешки устни, скули.

image004

ДУ: Хм!

КГ: Като че ли върху едно човешко тяло бе опъната змийска кожа. Черепът му беше леко удължен.

image005

Очите му бяха жълти, с черни, вертикални зеници. Също като на белия кралски Рептил.

image006

И зениците му се отваряха и затваряха в определен ритъм.

image007

ДУ: Хм.

КГ: Имаше също така една доста интересна къса наметка. Той плуваше във въздуха на известно разстояние от пода и зениците на очите му пулсираха … И очевидно маите се биеха с него.

Помислих, че ще трябва да комуникирам с него. В този момент той обърна глава и очите му направиха „ввуум” и станаха плътно жълти.

Тогава той се обърна към мен с: „Хануш!” – името, с което маите се обръщаха към мен. И точно когато бе на път да ми каже нещо, аз чух едно силно „бам” и той падна на пода.

ДУ: Хм. Това означава, че той е бил достатъчно озадачен от появяването ти, за да имат маите един малък промеждутък от време, в който да го поразят.

КГ: Точно така. Аз помислих, че ме бяха завели там, за да преговарям или комуникирам, а се оказа, че е било, за да отвлека вниманието му.

ДУ: Това е нещо интересно. Когато един Рептил те назовава по име, ти казваш, че това е било „Хануш” … това ми звучи като „Ханук” (Chanokh). Когато го казвам по този начин, как ти звучи? Чувал ли си да се произнася по този начин?

КГ: Така, така. Те го произнасят малко по-различно. Това е име, с което ме наричат от самото начало, но когато се обръщат към мен по този начин, аз не усещам някаква силна енергийна връзка. От самото начало обаче те ме наричат Рау-Ханеш или Ханук.

ДУ: Ханук.

КГ: Да.

ДУ: Причината да казвам това е, че всъщност това е еврейска дума, която повечето хора идентифицират с Енох (Enoch). Ти си ме виждал да правя презентации върху Книгата на Енох и интересното за нея е, че е толкова стара, колкото книгата Битие.

Тя е много интересна, защото в нея се говори за великани на Земята, които са били канибали, и за това, че големият потоп е възникнал, за да изчисти Земята от тях след всичкото зло, което са причинили на човеците.

В тази книга Ханук е бил човекът, чрез който тези зли същества, наречени Пазителите, са комуникирали с добрите, наречени Елохим. И когато изследвахме етимологията на Ханук, се оказа, че това означава „вестител”.

КГ: Разбирам.

ДУ: На какво ти прилича това? Изглежда, че те не са ти дали това име случайно.

КГ: Не. Но според това, което съм успял да разбера, това не е … това е титла. Това не е име. Не казвам, че аз съм бил Енох.

ДУ: Разбирам.

КГ: Ни най-малко.

Когато съм разговарял със Сините авиани относно въплъщението, те винаги са казвали: „Ние сме едно, или ние не сме всички едно.”

ДУ: Точно така.

КГ: Едно от двете. Така че не, това е по-скоро титла.

ДУ: Каква бе връзката между Рептила и тази титла „Хануш”, или „Ханук”?

КГ: Ами той ме разпозна като лице, което заема такава позиция, при което или бе изненадан, или интерпретира ситуацията все едно, че ще води диалог, така че спря да се бие и насочи вниманието си към мен, което очевидно се оказа фатално за него.

ДУ: Той как се бе озовал там? Какво е била цялата тази история? Получи ли някаква информация?

КГ: Получих, но малко … Ще ти кажа, макар че аз получих част от тази информация доста по-късно, тъй като нещата се развиха много бързо.

ДУ: Хм.

КГ: Това, което се бе случило, бе, че маите бяха заловили този политически затворник някъде в южната част на Африка. Те бяха провели там някаква операция и го бяха заловили, но както ми казаха, бяха надценили своите способности и подценили неговите.

Те са мислели, че ще могат да го пренесат моментално, след което да го упоят, но нещата не се получили според сметките им.

ДУ: Когато казваш Африка, имаш предвид някаква подземна база там?

КГ: Казаха ми, че е бил един подземен град.

ДУ: Хм. Получи ли някаква информация защо е изглеждал като някакъв хибрид между човек и Драко?

КГ: Не, но както казах, никога преди не бях виждал такъв тип. Той вероятно бе много важен.

ДУ: Разбирам. 

КГ: Той приличаше на принц или на нещо подобно.

ДУ: В сравнение с нас каква бе височината му?

КГ: Беше висок между 2 и 2,5 метра.

ДУ: О кей.

КГ: И скелетната му структура бе твърде човешка.

ДУ: И какво бе следващото нещо, което се случи? Ти каза, че нещата са се развили много бързо.

КГ: Очевидно те са провеждали някаква операция по транспортиране на затворник, която се беше провалила. И аз се оказах замесен в това.

Тогава Гонзалес каза: „Почакай. Това още не е свършило. Просто им позволи да видят всичко, което ти видя.”

Аз все още не знаех за кои „те” става дума. Гонзалес правеше всичко възможно да ми обясни какво става, но нямаше време за това. Разбрах само, че са превозвали този затворник и е било много важно да го доставят жив на определено място.

„Ние трябва да отворим ума ти, за да могат те да видят всичко, което ти си видял.”

И преди да се опитам да възразя и да задам други въпроси – друг проблясък!

Озовахме се в стая, изпълнена с маи, като погледът на Гонзалес бе насочен специално към един от тях, който стоеше до една от тези конзоли с просветващи символи, които плуваха във въздуха. 

image008

image009

Тялото на убитото същество лежеше на около 7-8 метра от мен.

След това изведнъж се оказахме в каверната и убитото същество се оказа в краката ми. Наметката му се бе обърнала така, че закриваше част от лицето му.

ДУ: Ти виждаше тялото му, докато те бяха покрили лицето му?

КГ: Не. То просто бе паднало в тази поза. Лежеше по гръб върху някаква скала със събрани ръце и наметка, покриваща част от главата.

ДУ: О кей.

КГ: Наметката бе оцветена в бяло, зелено, кафяво и синьо. Върху едното рамо бе изобразена опашката на змия, чието тяло заобикаляше по гърба, където се извиваше на зиг-заг няколко пъти, след което главата на змията се появяваше на другото рамо.

image010

Преобладаващият цвят на наметалото бе син и наподобяваше на вода, в която змията плуваше. Също така видях, че от тялото на змията излизаха някакви кафяви израстъци, като че ли беше растение. Също така имаше доста големи зелени листа.

ДУ: Ти сам ли беше в тази пещера? Кой друг беше там?

КГ: Не, освен мен имаше няколко маи и Гонзалес.

image011

ДУ: О кей.

КГ: И когато погледнах нагоре, видях две площадки вдълбани в стените на пещерата. И там имаше различни фигури.

image012

От едната страна съществата изглеждаха много подобни на Nordic.  Имаше и такива, подобни на Ебенс, с оранжева кожа и крушовидна форма на главата.

image013

След това от другата страна се появиха тези същества подобни на Рептили, но не можах да видя подробности. Можах единствено да различа два различни вида.

Групите и от двете страни непрекъснато обръщаха глави назад към някого, като че ли търсеха одобрение, или докладваха за нещо.

И тогава изведнъж всички заедно започнаха да комуникират с ума ми. Това приличаше на хор … Беше интересно … Беше различно от това, което бях изпитвал преди.

Тогава те повториха в ума ми сцената от момента, в който се бях появил на кораба на маите, отново и отново, много, много пъти. След това прекъснаха контакта.

И след като те прекъснаха, аз погледнах към Гонзалес и двама от маите, които бяха наблизо и които преминаваха през същия процес.

ДУ: Значи те повтаряха сцената. Получи ли някакво усещане за емоционалната температура? Какво чувстваха по този повод? Бяха ли щастливи? Бяха ли натъжени?

КГ: Маите бяха смутени, защото те трябваше да доставят живо това същество. Не усетих нищо от останалите присъстващи.

ДУ: Имаше ли някаква друга информация, която те ти предадоха, освен това да преповтарят сцената? Чу ли някакво …?

КГ: Не.

ДУ: О кей.

КГ: Те всъщност бяха там, като ме използваха подобно на USB устройство.

ДУ: Хм. Просто преглеждаха това, което бе в главата ти?

КГ: Точно така.

ДУ: Имаше ли нещо необикновено в начина, по който те общуваха с теб телепатично, което бе различно от предишните ти подобни преживявания?

КГ: Да, това, че го направиха всички наведнъж. Те бяха като един хор.

И след това някои от тях искаха да видят сцената отново, докато други искаха да видят различни нейни части. Така че това, което ставаше в главата ми, бе някак разпокъсано. През цялото време всичко протичаше линейно, на скокове.

ДУ: След като те взаимодействаха с теб по този начин, какво се случи?

КГ: Бах изпратен обратно у дома, след същия проблясък.

ДУ: Наистина?!

КГ: Без обяснение.

ДУ: Никакво обяснение.

КГ: Нищо.

Оттогава насам се срещах няколко пъти с Гонзалес, но нямах възможност да получа подробности за това кое бе това същество. То обаче бе очевидно изключително важна персона.

Много би ми било интересно да получа някаква информация за липсващо същество от този (подземен) град в Африка.

ДУ: Като обща забележка, струва ми се, че този тип политически затворник е нямало да бъде заловен, ако вече не бяха се случили някои важни победи в полза на Съюза на Тайната космическа програма.

Така че би ли се опитал да предположиш … Би ли казал, че това е нещо като развитие в тази война – нещо като част от нейната заключителна фаза?

КГ: Да, това е определено … и редица мои брифинги някак намаляха, защото ние се намираме в оперативна фаза.

ДУ: Разбирам.

КГ: Земния съюз действа активно за елиминиране на престъпните групировки.

На всяко ниво виждаме едно и също нещо. В момента Съюза на Тайната космическа програма вижда една възможност да се намеси отново.

Доста ключови фигури от тяхната организация бяха избити или изчезнаха.

ДУ: Разбирам.

КГ: Също така се появиха някои нови интересни техни попълнения, за които ще говорим по-късно.

ДУ: Ти бе споменал преди, че има един оптимален момент, в който можем да получим Пълно разкритие.

Наистина ми е интересно да отбележа паралела между залавянето на това очевидно твърде високопоставено същество Рептил от хората на Съюза на Тайната космическа програма и брифингите, които получаваме за все повече високопоставени членове на престъпните групировки, които биват арестувани тук на Земята.

От това, което си чул от Съюза на ТКП до този ден, дали те имат усещането, че ще можем за постигнем Пълно разкритие и че няма да преживеем Частично разкритие в един 50-100-годишен период?

КГ: Ами това е целта на Съюза на ТКП. Те имат няколко магически трика, които сега няма да разкривам, които ще бъдат приведени в действие, за да се противопоставят на Частичното разкритие.

ДУ: Хм.

КГ:  Колкото до Земният съюз и хората от Тайната космическа програма на Военнопромишления комплекс, те са във взаимно съгласие, че обществото не може да понесе цялата тази информация да се стовари върху него изведнъж.

Те мислят, че това трябва да стане в един период между 20 и 50 години.

ДУ: На основа твоя опит от нашия контакт с милиони хора чрез тези предавания, мислиш ли, че това е вярно?

КГ: Не, макар че очевидно това ще бъде нещо трудно. Ние сме говорили за това преди. Това няма да бъде момент, в който всички ще се хванат за ръце и ще запеят. Това ще бъде преди всичко период на ярост и преживяване на карма.

ДУ: Мислиш ли, че една времева линия на Пълно разкритие ще включва и момента, в който хората ще открият, че редица от нас притежават извънземна генетика и това, че сме били отвличани от Тайната космическа програма?

КГ: Това ще бъде абсолютно част от Пълното разкритие. И предполагам, че много от нашите космически братовчеди от 52-те звезди в местния звезден клъстер няма да позволят да се случи едно Частично разкритие.

Доста от земните групировки са били известени, че трябва да разкрият съществуването на извънземните, защото в противен случай това ще направят самите извънземни. И редица от последните очакват момента, в който ще се появят, за да ни помогнат.

ДУ: Можем ли сега да преминем към следващото значимо събитие от твоята история? Как се почувства от това, че си бил използван за убиването на това същество?

КГ: Ами това се случи толкова бързо, че наистина не разбрах какво се случваше до момента, в който чух този звук, след който съществото падна мъртво. Това бе един твърде рязък и силен звук.

ДУ: Нещо като звук от счупване на врата, или …?

КГ: Да.

ДУ: О кей.

КГ: Да, когато падна, главата му бе извита и в неестествено положение.

ДУ: Наистина?

КГ: Аз очаквах да комуникирам с това същество, макар да нямах никакво желание, защото моментално си спомних срещата си с Кралския Драко.

ДУ: Разбирам.

КГ: Не бях особено щастлив от това, че бях използван. Почувствах се използван. В същото време обаче можах да си обясня защо това се случи.

ДУ: Нека обаче изясним нещо в този момент и моля те не ме разбирай погрешно, но ти не притежаваш някакви супер сили. Аз също не притежавам супер сили. Ние сме просто обикновени хора, попаднали в тези странни обстоятелства.

Защо мислиш, че те ще вземат един обикновен човек като теб и ще го поставят в тази роля, когато той е посредник между лошите и добрите?

КГ: Голяма част от това не е свързано с ролята ми на посредник. Голяма част е свързано с това да бъда просто свидетел.

Ако те ме направят свидетел на нещо от името на нашето колективно съзнание, това нещо влиза в моето съзнание и чрез него става част от съзнанието на всички останали. Това е част от някакъв космически закон, който те трябва да следват, когато си имат работа с големи групи.

ДУ: Това същество Рептил … те са се опитвали да го оставят живо. Ако то беше останало живо, какво биха целяли да постигнат чрез него?

КГ: Преди всичко тези, които го разпитват, винаги могат да извлекат от него оперативна информация. Основната причина обаче да искат да го оставят жив е, че същества на това ниво са толкова напреднали, че ако ги убиеш, те винаги се превъплъщават с пълното знание за това кои са и какво са, в друга форма на живот.

ДУ: Хм.

КГ: Така че става дума за един малък трик. Те закрепват съзнанието към тялото като поставят съществото в състояние подобно на хибернация.

ДУ: Странно.

КГ: И това е по силата на друг космически закон, който не ми е напълно ясен.

Интересното обаче е, че в нашата Слънчева система има определен брой много древни места, които действат като затвор, един от които е астероид, който е бил издълбан отвътре. И той е пълен с такива затворници в състояние на криогенен сън.

ДУ: В Закона за Единството винаги говорят за Първото нарушение на Закона за Единството – Първо нарушение, Първо нарушение. И те непрекъснато наблягат на това. И те приписват това на Свободната воля.

Мислиш ли, че тази идея за Първото нарушение и това, че те винаги се опитват да защитят Първото нарушение, е свързана с факта, че Съюза на ТКП се налага да разговарят с Пазителите чрез теб, с факта, че отрицателно настроените същества също трябва да разговарят с Пазителите чрез теб?

Как мислиш, че това запазва Свободната воля? Защо те трябва да постъпват по този начин?

КГ: Ами, те правят всичко по странен начин – даже и по начина, по който подхождат към мен. Те първо трябваше да се свържат с мен в сънищата ми. И след това по същество да преговарят с моя Висш разум за това да имам някакви физически срещи и да се подготвя за тях.

Така че това е един път, който трябва да бъде извървян. Винаги е един път.

ДУ: Намирам твърде интересно това, че Съюза на ТКП залавя едно наистина високопоставено същество сега, може би за първи път. Изглежда също така, че Съюза тук, на Земята, също залавя високопоставени затворници за първи път.

Би ли ни дал някаква представа за тези последни събития на Земята и за това в каква посока те ни водят, в най-близка перспектива?

КГ: Ами мисля, че можем да кажем, че развитията на Земята трябва да наваксат и да се доближат до последните събития в небесата,

Ние ще се занимаем подробно с факта, че човеците ще получат възможност да се управляват сами, а не да се занимават с древни раси, които идват тук и се забъркват с нашата генетика.

Ще ни бъде предоставена една нова Златна епоха и това как ще се отнесем към всичко в тази Златна епоха ще определи в какъв вид времева реалност ще се окажем в крайна сметка. Това ще означава, че НИЕ ще упражняваме контрол. Никой няма да ни управлява. Ние ще се самоуправляваме.

ДУ: След като веднъж се освободим от управлението на Драко, как това ще повлияе на основния начин, по който функционира обществото ни – например на образованието, правителството, медицината, философията, религията – подобни неща?

КГ: Това, което виждаме, че се случва на Земята, е началото на премахването на тази система на умствен и повсеместен контрол.

Когато както казах, събитията тук на Земята наваксат случващото се в космоса, тогава ще настъпи една ера на открита информация. Ще получим коректните физически модели, коректните математически модели. Ще научим много повече за нашия космос и ще станем част от нашите космически съседи като една междузвездна цивилизация.

За нас това ще бъде един особено вълнуващ период.

ДУ: Това е едно доста положително изявление. И аз искам отново да ти благодаря за твоята смелост, за това, че се появяваш на открито и ни предоставяш тази информация. Искам и да благодаря на нашите зрители за участието.

Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок, с последните новини на Кори Гууд.