10. Действие

© 2019 Превод АТИ

Адаму: Мили мои приятели, благодаря ви, че ме поканихте отново в своето съзнание. За мен е голямо удоволствие да ви предложа третата от шестте свещени стъпки.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който говори с вас чрез Зингдад. 

За мен е важно да започна всеки от тези разговори като посъветвам всички, които ме слушат за първи път… и всички тези, които нямат ясна памет за предишните части на този разговор… моля ви, спрете дотук. Моля ви проследете цялата поредица Говори Адаму от самото й начало. Всеки следващ разговор надгражда предишните и ще ви бъде от много малка полза, ако започнете оттук.

Можете да откриете цялата колекция от видеоматериали Говори Адаму в хронологичен ред, заедно с текстовите транскрипти на уебсайта на Зингдад.

След тези встъпителни думи, можем да започнем нашата дискусия върху третата свещена стъпка –  Действие.

Действието е сърцето на шестте свещени стъпки. Може би най-важната стъпка. Това е толкова важна стъпка, че понякога я наричат „законът за действието”, защото с действието е свързана една универсална истина.

Така че нека започна, като ви кажа за нея. Законът за действието е следният:

„Което направиш на Живота, ще ти бъде направено от Живота”.

Може би сте чували това изразено малко различно? Може би сте чували да казват: „Това, което направиш на другите, ще бъде направено и на теб”. 

Сигурен съм, че трябва да сте чули това, защото законът за действието е толкова универсално валиден, че е намерил място във всяка една религия и основна философска система по света днес. Той е бил наричан „златното правило” и „законът за реципрочността”. И днес мога да ви кажа, в случай че не го знаете, че той е също „законът за кармата”.

Повечето от тези, които вярват в кармата, обикновено я разбират погрешно. Те изглежда вярват, че съществува някаква универсална система за отмъщение. Като че ли има някакво божество, което раздава наказания на грешниците. Като че ли ви е наложен живот, изпълнен с трудности и мъчения от някакво жестоко същество, като изкупление за стари грехове.

Е, мили мои, позволете ми да ви уверя, че такова нещо няма. Простата истина е следната: „Това, което изразявате в Живота, бива умножено от универсалната воля и след това бива върнато обратно на вас”.

Ох. Един момент. Това не е ли законът за привличането, който споделих, когато обсъждахме намерението?  (усмихва се)

Разбира се, че е. Защото всички тези неща са едно и също нещо. Законът за действието Е законът за кармата, КОЙТО Е законът за привличането, КОЕТО Е златното правило, КОЕТО Е законът за реципрочността. Това са все едно и също нещо!

Има обаче определени компоненти от тези закони, които често са лошо разбрани.

Първият компонент е действието. Това, което правите.

Енергията, или НАМЕРЕНИЕТО зад вашето действие е това, което го зарежда. Ако наистина желаете да направите добро на друго същество, тогава тръгвате и правите нещо… и така проявявате доброта. Вие изявявате доброта в света. Няма значение дали действителното действие е приготвяне на сандвич за гладен непознат, или предложено внимателно изслушване на приятел. Това, което правите, е проява на доброта. Така че това е първият компонент. Действието внася в света около вас енергията на намерението, което стои зад него. 

И така както е при добротата, едно потайно непочтено намерение може да бъде внесено в света, ако например се опитате да се обогатите за сметка на своя съсед. Аз използвам тази дума „съсед“ в духовен смисъл. Това е всеки около вас. Вашият съсед са другите хора, това е също планетата, това са също животните, растенията, океаните, въздухът и т.н.

Което ме довежда до следващия компонент на закона за действието. Вие може да мислите, че сте бил добър с този човек, комуто сте предложили един сандвич. И това е вярно. Когато действате обаче, вашето действие засяга целия Живот. Едно изпълнено с любов действие засяга целия Живот. Защото Всичко е Едно, нали помните това?

И обратното също е вярно. Едно отрицателно, разрушително действие върху всяка част на Живота засяга целия Живот.

Ето защо наистина трябва да се замислите какво е намерението ви, преди да действате. Вие оказвате влияние на Единството… не само на лицето, на съседа, спрямо когото действате.

След това идва третият компонент. Това е вероятно най-малко разбраният компонент. Той даже често не се споменава при дискутирането на този закон. Това е фактът, че вашето действие е една енергия, която се разпространява в Живота. Тя е като сигнал, който вие излъчвате. И тогава Животът взема този сигнал и го насочва обратно към вас. Той обаче не го връща просто обратно. Той умножава този сигнал по божествената воля, преди да ви го върне. Разбирате ли?

Животът не е просто сбор от отделни части: хора, животни, растения и неща, които виждате около себе си. Животът е съзнание. И съзнанието се самоорганизира. То има свое собствено намерение и воля. Това е друг начин да кажем, че зад всяко нещо, което виждате, има един божествен дух, който се движи. И нещата са такива, каквито са, защото това е волята на този божествен дух. От една перспектива има много, много богове, които сътворяват съвместно тази реалност. От друга перспектива, всички тези богове са, разбира се, Едно и тези полу-богове заедно са част от едно велико същество… единственият Велик Дух.

Причината да се впускам сега в тази малко теологична дискусия е, че трябва да сте наясно, че Животът просто не отразява обратно към вас вашите избори, подобно на една тъпа машина. Или като едно безжизнено огледало. Не. Действията, които изразяват намерения, които са в съответствие с универсалната воля, получават масиран енергиен заряд от универсалната воля. Едно малко действие в съответствие с универсалната воля ще бъде умножено и усилено и ще даде голям резултат. За сравнение, едно масирано действие, което е в противовес на универсалната воля, ще бъде туширано и отслабено и ще ви бъде върнато като един много малък резултат.  

Сега, моля ви не разбирайте казаното от мен по опростен начин. Моля не приемайте то да означава, че ако направите зло, ще получите доста малък отрицателен резултат. Смисълът е различен. Ако направите зло, може точно в съответствие с универсалната воля да ви бъде даден урок в бъдеще да правите различен избор. Целта е да се научите да бъдете добър обитател на вселената. Вие ще получите масирано отражение от Живота, за да почувствате много силно ефекта на своите избори.

Тези, които придобиват това разбиране, което аз сега споделям, и след това се опитват да „хитреят”, като мислят, че могат да манипулират тези правила с цел краткосрочна изгода на своята его персона… и за сметка на Живота около себе си… винаги изпитват ужилване от страна на кармата.

След това те оплакват съдбата си. Те протестират против кармата. След това казват, че животът е труден и несправедлив.

Приятели мои, има една много, много основателна причина старият Адаму да ви преподава шестте свещени стъпки в точно тази последователност. Започнете с приемането, за да не изхождате от състояние на гняв, страх, омраза, ревност или лакомия, или желание да се облагодетелствате за чужда сметка. Или от някоя друга подобна отрицателна мотивация. Започнете с приемането. След това изберете своето намерение много, много внимателно. Търсете покой. Вслушвайте се в сърцето си. Съединете се със свещеното вътре в себе си. И само тогава, когато сте напавили този голям избор на обединение вътре в себе си, само тогава трябва  да започнете да го зареждате с енергията на своето действие. Само тогава вие започвате да обявявате своето намерение на света чрез ДЕЙСТВИЕ.

Силно се надявам, че разбирате. Защото това е нещо твърде сериозно. Децата не трябва да си играят с остри ножове и с огън. По същия начин духовно неизраслите не трябва да се заиграват със свещените стъпки.

Сега. Има един четвърти компонент на закона за действието, за който трябва да ви информирам. Това е времето. Знаете ли какво представлява времето? Науката няма дефиниция за него. Аз обаче ще ви кажа какво е то. Това е паузата, която възниква между причината и следствието. Ето защо, законът за действието може би трябва да бъде дефиниран по следния начин:

„Това, което изразявате в Живота, с времето бива умножено по универсалната воля и след това върнато обратно към вас.”

Разбирате ли? Казвам, че на енергията, която излъчвате, ще е нужно известно време, за да се завърне обратно към вас.

И точно това е вероятно причината да не сте забелязали закона за действието. Ето защо трябва някой да ви го каже. Ако нямаше такова забавяне във времето, това щеше да ви бъде очевидно, както пускането на водата от крана или включването на осветлението. Вие не се съмнявате, че когато завъртите крана на чешмата, това кара водата да потече, нали? Същото се отнася и когато завъртите ключа на стайното осветление.

В тези случаи отсъства объркване или съмнение, защото ефектът е моментален. Помислете си за момент обаче: какво би се случило, ако завъртите крана на чешмата и… не се случва нищо. Или завъртате/натискате ключа на осветлението и … не се случва нищо. След това, вие правите още двадесет такива опити преди, след около седмица, водата изведнъж протича. И след това, след други една или две седмици, без обяснение, осветлението започва да се включва. И за да могат нещата да се объркат допълнително, междувременно редица врати са се затворили и отворили, двигателят на колата е заработил, косачката за трева е направила обиколка на двора и кучето на съседа ви е ухапало.

Би трябвало да сте много по-наблюдателни от средния човек, за да забележите причинно-следствената връзка между първото завъртане на водопроводния кран и потичането на водата. Може би ще се окаже, че има някаква духовна връзка между крановете и водата, в която вие можете или не можете да повярвате. 

И за да усложним още повече нещата: знаете ли, че времето не е едно и също за всички? Да, определено, за всеки денят съдържа един и същ брой секунди. Това е вярно. Това обаче е илюзорната външна реалност, която вие създавате съвместно. Не това е, за което говоря тук. Аз говоря за промеждутъка от време между причините, които вие лично задействате в Живота, и ефектите, или резултатите, които се връщат при вас и които осъзнавате. 

Известни ли са ви „плътностите на съзнанието”? Чували ли сте, че можете да „повишите своето съзнание”? Е, едно съзнание наречено 8, към което храня най-голямо уважение и което е пряко свързано с поддържането на закона за кармата в тази реалност, е дало ясно и убедително обяснение на тези плътности на съзнанието, които може да прочетете, за да разберете точно какво те представляват.

Описанието им се намира в една глава от Книга 2 на Документите на възнесението, наречена „Плътности”.

Причината, поради която наистина трябва да прочетете това, е, че то е пряко свързано с вашите житейски преживявания. Виждате ли, колкото по-високо е съзнанието ви, толкова по-кратък е интервалът между причината и следствието на вашите действия. В един момент промеждутъкът става толкова малък, че на практика ефектът е моментален. Тогава вие се превръщате в това, което се нарича магическо същество. Защото тогава волята ви се материализира почти моментално. За да стане това обаче, вие трябва да притежавате твърде високо съзнание, 7 ниво на плътност, за да бъда точен. Огромното болшинство от хората на планетата Земя обаче в момента са на трето ниво на плътност. На това трето ниво на плътност на съзнанието, можеш да направиш един избор днес и резултатът му да те споходи в следващия ти живот. Или в по-следващия. Или в този след него! Когато абсолютно напълно си забравил, че си предприел това действие… тогава резултатът му ще се завърне при теб!

И това не е грешка. Нито е жестокост. Точно този резултат… точно този голям период между причината и следствието… е единственият начин да забравиш истинската си природа на творец и да битуваш, живот след живот, в дълбоко забвение тук в двойствеността. Това е единственият начин да повярваш, че си жертва. Това е единственият начин да приемеш, че страхът е един реален и валиден отговор спрямо живота. Това е единственият начин, по който можеш да сътворяваш съвместно своите катастрофални и болезнени резултати. И, мой любим приятелю, аз зная, че много от вас просто няма да могат да чуят това от мен, но аз ти казвам, че това е вярно: Вие всъщност ЖЕЛАЕХТЕ да бъдете тук и да преживеете това. Вие желаехте това най-дълбоко ниво на забвение, защото само от това състояние на пълна забрава вие може да сътворите себе си отново. Само така можете да се извисите, триумфиращи и величествени, в едно ново свое творение. Това е, което се случва на пробудените, възвисени души, които се издигат от двойствеността. Когато сте готови да се завърнете, вие ще се завърнете преобразени! Вие ще се завърнете с далеч повече от това, с което сте тръгнали първоначално. Това е едно пътешествие, за което всеки завърнал се твърди, че е изпълнено с предизвикателства, но че СИ Е СТРУВАЛО, отново и отново.

И когато времето настъпи… вие ще се завърнете.

Това обаче, което искам да разберете, е, че процесът на повишаване на вашето съзнание е процес на съкращаване на времето от предприемането на определено действие, до получаването на неговия ефект. И колкото повече този период се скъсява, толкова повече всеки от вас се превръща в същество-творец. До голяма степен това се дължи на отсъствието на хаос във вашите действия между причината и следствието.

Нека го обясня по следния начин.

Ако отворите и затворите крана на чешмата десет пъти, преди водата да потече, нейният поток ще бъде много слаб, когато тя пристигне след две седмици. Поради всичките отваряния и затваряния. Поради цялото объркване в намерението: дали искате да оставите крана отворен… или да го затворите.

Вие не сте предложили на Живота ясно и твърдо само едно намерение, заредено с енергията на едно действние. Вие сте предложили много намерения и много действия. Много хаос.

Противоположно на това, ако твърдо отворите крана днес и не правите нищо друго, водата ще рукне, когато пристигне, може би утре, с пълна сила.

Когато издигате съзнанието си, вие намалявате времевия диапазон. Когато намалявате времевия диапазон, вие придавате сила на резултата. Когато намалявате диапазона и придавате енергия на резултата, вие все по-силно осъзнавате, че сътворявате своята реалност. Когато осъзнавате своята природа на творец, вие осмисляте по-добре своите творения. Когато осмисляте по-добре своите творения, вие започвате да творите по един по-подреден, целенасочен начин. И когато правите това, вие се синхронизирате все повече с божествената воля. А когато се синхронизирате с божествената воля, вие повишавате съзнанието си. И когато повишавате съзнанието си… вие намалявате промеждутъка от време между причината и следствието.

Виждате ли?

Завърта се един цикъл! И този цикъл ви отвежда нагоре по спиралата на все по-високи нива на съзнанието… и вие започвате да творите с все по-голяма сила и енергия.

Любими приятели, законът за действието е двигателят на свещените стъпки. Той е, който движи творчеството в тази реалност. Докато се намирате тук в отделеността, вашите действия са от първостепенно значение. Те са „това, което вие внасяте в света около вас”.

Да, наистина е вярно, че вие може да действате и без да движите и един мускул, и без да отронвате и дума. Вие може да действате като медитирате. Това е възможно.

 Но знаете ли как да го правите?

Има вероятно една шепа живи хора на Земята днес, които НАИСТИНА знаят как да правя това. Хора, които са изразходвали много енергия и внимание в тренирането на своите умове. Такива същества могат да въздействат на света, докато се намират в пълен покой.

  Някой от вас дали е едно от тези същества?

Не?

Тогава действайте, като използвате ръцете си, тялото си, гласните си струни, писалката, компютърната клавиатура. Въздействайте на Живота с действие.

И това ме отвежда до последния момент от нашия разговор върху закона за действието. Сега, след като вече разбирате важността на действието… сега всеки от вас може да запита: „Да, но тогава аз какво трябва да правя?”

Отговорът е да се завърнете към своето намерение. Каква е промяната, която искате да видите в своя свят? Спомняте си какво ви казах относно намерението. Казах ви, че заявяването на намерение е като забождане на карфица върху географската карта. То е равносилно на това да кажете: „Аз отивам там”. Ако е така, то вашите действия трябва да се сведат до това да станете и да направите първата си крачка в тази посока.

Така че проверете намерението, което сте заявили. Задайте си въпроса: „Какво едно нещо мога да направя точно сега, което ще ме отведе в посока на реализацията на моето намерение?”.

Често в такъв момент хората се чувстват несигурни. „Как мога да направя нещо, което да ме отведе в посока на желания резултат?” Може би сте отчаяно болни и вниманието ви е свързано с оздравяването ви. Или може би сте затънали в дългове и намерението ви е свързано с изобилие. Или може би сте самотни и намерението ви е да откриете своята духовна половинка. Или е нещо друго. В този момент може би се чувствате на хиляди километри от своя желан резултат. Вероятно не може да си представите как бихте могли да го постигнате и след още сто живота.

Е, няма нищо страшно. Не е нужно моментално да постигнете целта си. В момента трябва да направите само една стъпка в тази посока.

Така че спомнете си своето намерение. Повторете си го на глас, докато го почувствате. Тогава проверете: какво може да направите точно сега в тази посока?

И моля ви, нека тук да не се самозалъгваме. Ако намерението ви е да постигнете чудесна физическа форма, не може да кажете: „Сега ще изям един чудесен шоколадов кейк в името на моето здраве”. Вие знаете кое допринася за добро здраве и кое е против него. Вие трябва да направите нещо, което е директна проява на вашето намерение. Една малка стъпка в правилната посока.

Може би решавате да проучите какви са добрите и здравословни начини на хранене? Тогава може би ще изберете да хапнете нещо, което е добро и здравословно. И ето, че сте направили една малка стъпка. Вие сте на правилния път.

Сега, не по малко важно, трябва също така да престанете да правите стъпки в обратната посока. Няма полза от това да направите една стъпка напред, след което да се обърнете назад и да направите три крачки в обратната посока!

Така че бъдете наясно с това какво правите. Продължавайте да избирате действия, които ви водят напред, към желания от вас резултат. Продължавайте да избягвате избори, които ви тласкат назад, далеч от желания резултат.

Това не е някаква голяма философия или сложна наука.

И ако не можете да измислите едно нещо, което да направите, за да се придвижите в правилната посока, тогава първото, което може да направите, е, да отделите малко време и да медитирате, да се вслушате в сърцето си.

Зингдад казва: „Ако имате нужда от помощ, мога да ви предложа направлявани медитации, които да ви помогнат с това!“

И ако това не ви помага, то вие се нуждаете от друга помощ. Намерете доверен човек, чиято помощ бихте оценили. Поговорете с него.

Зингдад казва: „Мога да ви предложа консултации, ако са ви нужни”.

Открийте нещо конструктивно, положително и конкретно, което можете да правите и което ви води към желания резултат. След това го направете.

Ще бъде добре, ако правите такова нещо редовно. Ако се окаже, че може да го правите ежедневно, това е добре. Бъдете сигурни обаче, че правите конкретни стъпки напред. И със сигурност избягвайте противопоказни стъпки назад.

Правете това непрекъснато. Изработете си навика да правите положителни стъпки и ще установите, че се приближавате към своя желан резултат… стъпка по стъпка. 

Правете това и магията ще последва. Вие ще задействате закона за действието. Вие ще привличате желания резултат към себе си. Следвайте правилния курс и ще видите какво се случва. Едно пътешествие от хиляди километри ще се съкрати магически, когато универсалната воля е с вас и ви дава крила. И ако действате енергично и целенасочено, и повишавате съзнанието си, може би ще ви се наложи да изминете само няколко километра, за да откриете, че магически сте се озовали в своята дестинация.

Приятели, когато вселената реши да ви поднесе вашите желания, може наистина да очаквате чудеса.

И така, сега вече знаете как става това.

С това вие вече сте готови да правите магически неща в своя живот. Възможно е обаче да добавите към магията. Възможно е да й придадете допълнителна енергия. И тези допълнителни неща, които ще съкратят вашия път към магията, са останалите свещени стъпки. С нетърпение очаквам да ги споделя с вас в следващите части от тази серия Говори Адаму.

До тогава, пожелавам ви да обичате това, което правите, и да правите това, което обичате.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който говори с вас чрез Зингдад.