12. Емоция

© 2019 Превод АТИ

Привет, приятели мои!

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който ви говори, отново, чрез моя доверен книжник, Зингдад.

По този случай искам да споделя с вас една дискусия върху петата от шестте свещени стъпки, които може да използвате, за да претворите своята реалност.  

Както вече стана мой навик, аз ще започна този разговор със съвета, че той би имал малък или никакъв смисъл за тези, които нямат ясно разбиране и спомен за предходния материал.

С тези предварителни думи, можем да започнем нашата дискусия върху петата и предпоследна свещена стъпка, Емоция. И в случай че трябва да си припомните, шестте свещени стъпки са:

Приемане

Намерение

Действие

Визуализация

Емоция

Наблюдение

Наясно съм, че докато съм разисквал всяка една свещена стъпка, съм казвал колко решаваща е тя за успешното сътворяване на вашата реалност. И наистина, всяка стъпка е от решаващо значение, но емоцията е тази, която е истинският двигател на това сътворяване.

В духовните сфери емоцията е енергията, която зарежда движението. Тя е движещата сила зад сътворяването на всяка реалност.

Всъщност за съществата подобни на великия творец, които сътворяват цели реалности (в т.ч. и тази реалност на отделеност, която съдържа цялата наша вселена), сътворяването е в действителност процес от само две стъпки: първо го помисляш и след това го почувстваш.

И толкова! Такива същества буквално фокусират мислите си и зареждат с енергия своите творения, след което… всичко се случва! Сътворено!

Ако щете вярвайте, така са били сътворени безкрайно много реалности. Тези великолепни, богоподобни същества първоначално си представят реалността, която желаят да преживеят. След това, обмисляйки подробностите, те започват да ЧУВСТВАТ всички подходящи емоции, които съответстват на тези подробности. Това е вероятно смесица от възбуда, радост и любов. И като ИЗПИТВАТ тези емоции, техните въображения се реализират и превръщат в действителност.

Може би ще се учудите да узнаете, че всичко, от което е съставена вашата вселена… всичко, което виждате около себе си; всичко, което можете да докоснете; всичко, което изглежда толкова реално за вашите ръце и очи; всичко е всъщност съставено от мисловните модели в емоционалните изблици на боговете?

Надявам се, че използването на думата „богове” не обижда! Ние ВСИЧКИ съществуваме в ума на Първоизточника – това, което вие земни същества, обикновено наричате Бог. Това важи и за тези по-нисши „богове”, за които говоря. Това са просто интелигентни творения с много висока вибрация, които имат задачата да създават безкрайния брой съществуващи реалности.

Но да се върнем към дискусията: може би ще разберете защо считам, че емоцията е вероятно най-мощният от всички инструменти. Казват, че за да повярваш, трябва да видиш, но още по-вярно е, че това да ПОЧУВСТВАШ, е равно на това да ЗНАЕШ! Когато почувстваш нещо, тогава то става твоя истина. И това, което е истина за теб, се проявява и става част от твоята реалност.  

Приятели, вашите емоции са МОЩНИ инструменти!

Тогава защо повечето хора не знаят това? Защо болшинството хора мислят, че емоциите са просто безполезни чувства, които възникват вътре в тяхното същество? Защо мнозина даже мислят, че емоциите са вредни, непродуктивни неща, които трябва да бъдат овладяни и заглушени?

Отговорът е твърде прост. За да се въплътите в третото ниво на плътност в тази реалност, както вие и всички други на планетата Земя сте направили, вие е трябвало да бъдете напълно откъснати от собствената си природа на творци. Трябвало е да забравите напълно, че имате някаква връзка с божественото вътре в себе си. Или е трябвало да се издигнете от матрицата на колективното несъзнателно без такова познание. Това означава да си роден в трето ниво на плътност. Това означава, че не знаеш, че си наистина едно същество-творец. Това означава, че си роден с убеждението, че си жертва, че си просто едно смъртно, малко човешко същество без сила и без присъща божествена природа. В такова състояние вие очевидно няма да използвате целенасочено своите емоции, за да преобразите себе си и своята среда по начини, които доставят по-голям мир, любов и радост. Вие даже няма да знаете, че вашите емоции могат да бъдат използвани по този начин. И абсолютно сигурно няма да знаете, че можете да овладеете своите емоции и че те са ваши инструменти.

И така, вие ще видите точно това, което виждате навсякъде около себе си: хора, неспособни да контролират своите емоции, които ги люшкат във всички посоки. Емоции, които създават странна смесица от неща, които те желаят и не желаят. И тъй като тези хора не осъзнават какво правят, те даже не забелязват как емоциите им действат като магия.

И тъй като това са същества на трето ниво на плътност, възниква голяма празнота във времето между причина и следствие. Когато издигате своето съзнание в по-висшите нива на плътност, тази празнота се свива, докато в един момент за едно същество на осмо ниво на плътност (като богоподобните същества, които споменах преди малко) сътворяването е моментално. Докато го почувствате и то възниква.

За съществата на трето ниво на плътност обаче времевият диапазон е продължителен. В зависимост от подробностите на творението той може да се простира с години или даже през много животи! Вие намалявате този времеви диапазон чрез издигане на съзнанието си. И един от най-ефективните начини да издигнете съзнанието си над това на жертва на трето ниво на плътност, е, да осъзнаете собствената си природа на творец. Което е точно това, което правите като изминавате шестте свещени стъпки! Така вие не само сътворявате своя желан резултат, но и повишавате своята вибрационна честота и ставате по-мощен творец! Продължете по този път и скоро ще откриете, че се пробуждате по отношение на истинското единно съзнание… съзнанието на шесто ниво на плътност. И когато се озовете там, ще сте готови да ползвате още по-мощни инструменти от Шестте свещени стъпки. Зингдад работи заедно с целия свой екип от съветници, за да произведе един материал относно тези по-мощни и по-съвършени инструменти, наречен „Инструментите на съзиданието“. Когато е готов за публикуване, той ще бъде издаден като окончателния компонент  на неговата серия от семинари „Сънуващ, събуди се“!

Ето линка към серията семинари „Сънуващ, събуди се!“:
https://zingdad.com/publications/dreamer-awake

Засега обаче и особено за тези, които все още не са достигнали съзнание на шесто ниво на плътност… ние ще предприемем петата от шестте свещени стъпки заедно. Ние ще използваме своите емоции, за да придадем сила на своите творения.

Как да използвате своите емоции, за да сътворявате

Сега, след като имате малко информация относно силата и важността на творческия инструмент Емоция, може би се питате как бихте могли да го използвате като инструмент. Процесът всъщност е изненадващо прост. Или е прост за описание. Не толкова прост за прилагане, ако не сте овладели емоциите си. И така, аз ще разкажа и за този аспект.

Емоциите са „магнетични”

Животът в двойствеността ви е научил, че радостта е нещо, което „ви се случва”, СЛЕД като срещнете нещо радостно. Също така, тъгата е това, което „ви се случва”, СЛЕД като ви сполети нещо тъжно.

Това е така за тези, които са жертви на своите преживявания и също така жертви на емоциите си. Това е, което се случва, когато не овладеете или не контролирате своя живот, или своите емоции.

Вие обаче четете (или слушате) този материал сега, защото сте решили, че е време да престанете случайно и безразсъдно да се натъквате на преживявания и да изпитвате тяхното емоционално влияние. Вие сте решили да поемете контрола върху своя живот. Да започнете да управлявате живота си и съзнателно да сътворявате своите преживявания. Каква друга би била причината да се захващате с шестте свещени стъпки, ако не тази?

И така, вие сте готови да разберете, че за съществата-творци, емоциите работят по обратен начин: едно същество-творец проявява една емоция, например радост в сърцето си и след това има преживявания и събития, които съответстват на това чувство, които започват да се появяват. Накратко, ако започнете с радост в сърцето си, спохождат ви радостни неща.

Разбира се, това е свръхопростяване на ситуацията, но въпреки това отразява нейната истина.  

И обратното е също вярно: ако прекарате много време в създаване на тревожност, гняв, ненавист, ревност, тъга и други подобни болезнени емоции, вие ще привличате към себе си като магнит външни обстоятелства, които съпровождат емоциите, които създавате.

Това е потенциално една твърде пространна и объркваща тема. Най-вече поради факта, че определено има периоди, когато е здравословно и целесъобразно да изследвате своите отрицателни и болезнени емоции, наистина да ги почувствате и да откриете какво ви показват и на какво ви учат. По този начин вие получавате по-голямо разбиране и състрадание – както за себе си, така и за другите. Следователно аз НЕ твърдя, че тези емоции са „лоши”, или че трябва да ги избягвате на всяка цена. Има време и място за всяко нещо и всяка болезнена емоция има своето време и място. Това, което казвам, е, че вие МОЖЕТЕ и ТРЯБВА да избирате своите емоции. Вие ги създавате. И ако всеки път, когато правите своя избор, вие избирате например гнева, то вие последователно избирате да създавате гневни преживявания. Все едно, че си „поръчвате” едно гневно взаимодействие от универсалната система за доставка по домовете! Това ще ви накара да се почувствате оправдани в гнева си и ще прекарате повече време в създаване на гневни емоции, след което, преди да се усетите, ще сте поставили началото на един порочен кръг и ще сте на път да се превърнете в една изтощена, гневна, самотна персона.

В горния пример може да замените гнева с всяка друга емоция. Освен разбира се, ако избрете да създадете една положителна емоция, когато крайният резултат ще бъде едно здраво, щастливо, обичано, лъчезарно същество. 

Преди да напуснем тази част от нашата дискусия, искам да кажа следното за възникващите емоции: ако изпитвате дадена емоция, ВИНАГИ има основание за това. Тя винаги има своя причина. Тази причина сте вие, вашите избори и вашите убеждения.  

Съществата от трето ниво на плътност обикновено са несъгласни с това изявление. Те вероятно ще кажат: „Не, другите хора и обстоятелствата ме карат да се чувствам по определен начин.” И за тях нещата наистина изглеждат точно така. Когато започнете да се пробуждате обаче, вие откривате, че това не е вярно. Вашите емоции биват създавани изключително от вас самите, в отговор на ситуациите, които сте привлекли към себе си със своите емоции!

Това е един цикъл, който започва, а не завършва с вашите емоции.

И това е нещо много добро, защото докато може да бъде наистина доста трудно да промените нещата, които откривате извън себе си, вие винаги може да промените своите емоции.

Вие може да не се съгласите. Може да мислите, че не сте в състояние  да промените емоциите си, но това означава единствено, че не сте се научили как да го правите!

Ако искате да усвоите това умение, може да опитате да проучите публикацията на Зингдад, наречена „Сътворете себе си, сътворете своя живот“, която е посветена точно на тази тема по един чудесен, практически ориентиран начин.

Открийте повече относно „Сътворете себе си, сътворете своя живот“ тук: https://zingdad.com/create

Изберете своите емоции

И сега, накрая, мисля, че разполагате с достатъчно информация, за да започнете да избирате емоциите, с които ще сътворявате. Най-добрият начин да направите това, е, да се върнете към предишната стъпка, Визуализация. Тъй като се подготвяте за следващата стъпка, до този момент би трябвало да сте визуализирали много пъти своя желан резултат.

Би трябвало да сте добре запознати с преживяването, при което си представяте наум своя желан резултат. Ако това е така, ще ви бъде сравнително лесно сега, още веднъж, да визуализирате как вашето желано намерение се реализира. Единствената разлика е, че този път ще наблюдавате внимателно своите емоции, докато създавате този чудесен резултат във въображението си.

Докато се занимавате с процеса на визуализация, задавайте си непрекъснато въпроса: „Какво чувство изпитвам сега? Каква е емоцията, свързана с този резултат?”

Би трябвало да завършите упражнението по визуализация с много ясна идея за това точно какви емоции са свързани с желания от вас резултат.

Тези емоции трябва да бъдат много първични и ясни. Като например „чиста радост”, или „чиста любов”. Или могат да бъдат много сложни и дискретно нюансирани, като „усещане за справедливост”. Или „усещане за яснота”. И т.н. 

Предложението ми към вас е, да не бъдете особено педантични относно това. Няма никакво значение дали някой друг на този свят би счел това, което изпитвате, за емоция. Нито в случая става въпрос да сте лингвистично коректни при описание на емоцията към самия себе си. Става дума единствено за откриване на подходящия инструмент, който да ви върши работа. И ако сте успели да идентифицирате една емоционална реакция и да я назовете по начин, който има смисъл за вас, тогава сте направили всичко необходимо!

Помнете също така, че може да имате редица емоции, които взети заедно, разкриват начина, по който се чувствате, когато желаният от вас резултат се появи. Така например може да кажете: „Имам усещане за мир, облекчение, радост и любов”. Това е твърде възможно да отразява истината, тъй като намерението може в емоционален план да означава редица неща за вас. Така че непременно регистрирайте своята емоционална реакция (или реакции!) по време на упражнението по визуализация.

В края на упражнението би трябвало да имате една наименована емоция или кратък списък от наименовани емоции. Това са „чувствата на сладкия успех”, които ще изпитате, когато намерението ви се материализира.

И тези чувства ще са двигателят, който ще осъществи сътворяването на вашето желание. За да стигнете дотам обаче, вие трябва да ги накарате малко да поработят. За което ще поговорим сега.

Кога и как да използвате емоциите си

Продуктивното използване на емоциите ви като инструмент за сътворяване на реалности може да изисква определена практика и създаване на навик. Първата стъпка е да изберете правилната емоция. Това прилича на избор на оттенък на боята на стените в една стая. Трябва да направите правилния избор. Колкото по-внимателно избирате, толкова по-доволни ще останете от крайния резултат, когато той се появи.

Процесът на избора бе описан по-горе. Той възниква с внимателното осъзнаване по време на визуализацията. Така че нека пристъпим към следващия елемент.

Началото на вашия ден. Когато се събудите сутрин, започнете, като още преди да сте станали от леглото, повторите своето намерение наум. След това накратко визуализирайте как някакъв негов аспект се превръща в действителност. След това ИЗПИТАЙТЕ как се чувствате. Не ставайте от леглото си, докато не изпитате това чувство.  

Сега също е подходящ момент да си напомните стъпката на Действието: може ли да измислите някакво малко действие, което да предприемете днес, което да ви отведе още малко в посока на вашата цел? Ако можете, планирайте да го направите! Ако не можете, планирайте възможността да получите вдъхновение през деня за едно малко действие, което МОЖЕТЕ да предприемете.

Сега станете от леглото, поддържайки създадената вече емоция, и изпълнете третия момент: създайте своя фокус за деня. Това може да бъде всяко нещо, което бихте могли да използвате, за да изпитате емоцията като напомняне. Ще ви дам няколко възможни примера, за да ви помогна да разберете какво имам предвид тук.

Може да използвате някакво бижу, например медальон, като фокус за вашия ден. В този случай може да изпитате емоцията и с ясно намерение да си кажете, докато държите окачения на врата ви медальон: „Този медальон носи тази емоция за мен и неговият смисъл е моето намерение.”

Трябва да използвате собствените си думи, както в този пример на Зингдад:

„Когато слагам на себе си този кварцов кристал, аз го зареждам с радостното вълнение, което изпитвам, докато моето намерение да изразявам себе си смело и без колебание, се осъществява”.

За целта може да използвате всякакъв предмет, но за да получите желания ефект, е добре да използвате отново и отново един и същ предмет. В течение на времето вие ще го зареждате с все повече и повече сила. И всеки път, когато изричате тези думи, докато изпитвате тази емоция и слагате медальона на врата си, вие ще зареждате своя предмет за фокусиране (наричан също талисман). И естествено този предмет може да бъде всякаква бижутерия. Може да бъде даже някаква дреха. Или даже някакъв белег или обозначение на китката ви. Или… всяко нещо, което ви върши работа. 

И след това, във всеки случаен момент през деня, когато забележите своя талисман, може да спрете за момент, за да направите това, което ще се превърне във вашия момент на презареждане с енергия. Тези случайни моменти са вашата възможност да прекъснете това, което правите, и да си припомните своето намерение (да го повторите наум), след което да откриете и почувствате свързаната с него емоция, преди да продължите с това, което правите.

Четвъртият елемент е много важен. Той настъпва, когато откриете отрицателни, непродуктивни мисли или емоции, които възникват в главата ви или в ума ви. Ако, както твърдя, ние сме способни да създаваме своята реалност с мислите и емоциите си, то саботиращите, негативните и изпълнените със страх и съмнение мисли и емоции, очевидно ще работят срещу това, което се опитвате да създадете!

И така, когато възникне такава отрицателна мисъл или емоция, това е петият елемент: съзнателно прекъсване и заместване на мисълта и емоцията. В момента, в който забележите такива отрицателни мисли или емоции, незабавно посегнете към своя талисман. Докато гледате (или държите в ръка) своя талисман, повторете своята „мантра”. Открийте и изпитайте свързаната с нея емоция. След като сте направили това, може да видите дали все още има остатък от предишната отрицателна мисъл или емоция. Възможно е да има. Ако е така, възможно е да има нещо, което изисква вашето внимание. Възможно е това да бъде нещо голямо, скрито дълбоко в психиката ви. Или може да е някой малък дразнител, който трябва да бъде разбран, преди да се придвижите напред. 

Възможно е да сте в състояние да се справите с него след няколко минути размисъл, или може това да е самата сърцевина на собствената ви Сянка, която се разкрива пред вас. Отвъд обхвата на тази дискусия за емоциите е да се занимаваме задълбочено с този въпрос. Въпросът е в това, че когато работите със своите емоции, ще забележите възникването на аномалии. Ще видите проявления на скрити части от своята психика. И една от частите на психиката ви, която определено ще се появи, когато се опитвате да претворите своя живот, е вашата Сянка. За известно време ще може да работите, докато „заобикаляте” Сянката си, но моля отбележете: ще трябва да интегрирате своята Сянка, преди да сте в състояние да издигнете своето съзнание и да напуснете отделеността. Докато притежавате една неинтегрирана Сянка, тя по един или друг начин ще ограничава ефикасността на вашите творения. Или директно ще ги саботира.

Ако е време да се справите със своята Сянка, тогава може би ще трябва да потърсите помощ от опитен специалист. Като алтернатива, силно ви препоръчвам втория модул от мултимедийните семинари на Зингдад „Сънуващ, събуди се!“. Вторият модул се нарича „Осветяване на Сянката“ и е конкретно предназначен да ви научи да разбирате и излекувате собствената си Сянка.  Ето линк към тази серия от семинари: https://zingdad.com/publications/dreamer-awake

Шестият и последен елемент, „Закриване на деня“ настъпва, когато сте отново в леглото си, в края на деня.

Отделете момент, за да прегледате изминалия ден. Какво Действие сте предприели днес, което ви е отвело в посока на желания резултат? Независимо колко малко може да е било това действие, отбележете го и благодарете на себе си за стореното. Ако не сте направили нищо подобно през целия ден, помислете защо това е било така. Какво по-различно можете да направите на следващия ден?

Колко случайни моменти на зареждане с енергия сте имали, когато сте преустановили това, което сте правили, и сте се съсредоточили върху своя желан резултат? Благодарете на себе си за всички такива случаи.  

Колко пъти съзнателно сте прекъснали и заменили своите отрицателни мисли и емоции? Забележете дали ставате по-бързи в това да „уловите себе си”, преди да замените тези мисли и емоции. Забележете дали отрицателните мисли и емоции намаляват. Благодарете си искрено за тази работа, свършена през деня.

И сега накрая, завършете шестия елемент, като откриете и изпитате отново емоцията. Този път прибавете към чувството си знанието, че сте един ден на духовна работа по-близо до реалното постигане на своята цел. Почувстайте я отново. Почувствайте как желаният резултат се приближава към вас.

Какво следва?

И така, изминатите до момента пет стъпки са стъпки на сътворяването. Трябва да бъде направена обаче и една шеста стъпка.

Без тази последна стъпка, сътворяването няма да бъде завършено. И когато я обсъждам, аз също така ще спомена някои допълнителни моменти, с които нашата дискусия за шестте свещени стъпки ще приключи.

До следващия път, мили мои приятели.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който разговарям с вас чрез моя скъп приятел, Зингдад.