13. Наблюдаване

© 2019 Превод АТИ

Привет, приятели мои!

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който ви говори, както винаги, чрез моя скъп приятел и  книжник, Зингдад.

Днес достигаме до края на едно малко пътешествие, което осъществихме заедно. По този повод ви предлагам една дискусия на последната от Шестте свещени стъпки.

Първо искам да ви припомня, че целта на тези Шест свещени стъпки е сътворяване на реалност. Човек предприема тези стъпки, за да промени своето външно преживяване на действителността. Като такива, тези мощни инструменти трябва да бъдат прилагани внимателно, разумно и с уважение. В този смисъл ви напомням също така, че не трябва да се опитвате да прилагате тези стъпки поотделно, без да ги осъзнавате като една завършена съвкупност. Моля ви, прилагайте ги последователно, като започвате с първата свещена стъпка.

Стъпките, които вече са зад нас, са:

Приемане

Намерение

Действие

Визуализация

Емоция

А сега, ние ще предприемем последната стъпка: Наблюдаване.

Тази стъпка е съставена от пет под-стъпки:

Осъзнаване

Възражения

Повторение

Приемане

Отпразнуване

Осъзнаване

Вие би трябвало да знаете, че всички човешки същества не правят нищо друго ОСВЕН да сътворяват своята реалност. Болшинството от вас обаче правят това по един несъзнателен, не контролиран начин. Така например, когато седите и се тревожите безкрайно относно бъдещето, вие не правите нищо друго освен това да залагате намерения за неща, които силно не желаете да се случат. И тъй като вие също така прекарвате време в изпитване на болка от тези свои тревоги, вие също така ги зареждате с Емоция. Много често вие също така лежите в леглото си и Визуализирате своите тревоги. И ето ви готови три от Шестте свещени стъпки!

И когато закупите застраховка, едно много често срещано и привидно разумно нещо, вие предприемате Действие, нали така? Вие не инвестирате ли енергия в най-катастрофалните неща, които не желаете да срещнете в своя живот?

В този момент Зингдад ми казва, че не съм финансов съветник и не съм квалифициран да ви убеждавам да не си закупите застраховка (смее се). Добре. Аз само отбелязвам това, което за мен е очевидно: Вие със сигурност би трябвало да инвестирате своята енергия и съответно парите си в сътворяването на неща, които действително желаете, нали?

Тогава това, което описах, са само много малко от начините, по които несъзнателно и неволно използвате погрешно Шестте свещени стъпки, за да създавате резултати, които не желаете.

Наблюдаването на това програмиране на ума, наречено „телевизионни новини”, е друг пример. Те даже ви осигуряват Визуализация като част от своето програмиране! След това, когато се разгневите или изплашите от това, което виждате, вие също така ангажирате своите Емоции, за да прибавите към съзидателната сила на тези непрекъснато ескалиращи бедствия. А те съвсем целенасочено целят да ви ангажират емоционално със своето програмиране!

И докато седите и се оплаквате в компанията на своите приятели и колеги относно състоянието на света, се получава същото. В крайна сметка непрекъснатото оплакване е също една форма на заявяване на намерение!  

Има изключително много начини, по които средното човешко същество непрекъснато твори отрицание. И след това, на всичко отгоре, когато човек получи това, което е сътворил, започва да плаче: „Защо все на мен? Защо ми се случва това? Не го искам!”

Щеше да е твърде смешно, ако не беше толкова тъжно.

И така, мои приятели, първата част на Наблюдаването е просто това – Осъзнаване. Първо – осъзнаването, че нещата, които се случват в живота ви, СА БИЛИ предизвикани от собствените ви творения. Понякога настъпва объркване. Често получавате неща, които нямате представа, че сте сътворили. Понякога получавате неща, които сте започнали да сътворявате преди много животи. Понякога получавате неща, които са определено нежелани последици от творенията ви.

Например: Един млад мъж заявява, че иска да има красива приятелка. И той се опитва да постигне това. Той обаче сътворява желанието си от една доста куха изходна позиция. Той иска това цяло друго човешко същество да изглежда по определен начин, за да може да ласкае своето его с присъствието й и да получи престиж сред приятелите си. Той не търси любов. Той търси да напомпа своето его за нейна сметка и за сметка на приятелите си. Когато неговото творение се реализира, той получава една жена с привлекателна външност, която обаче, поради собствената си вътрешна болка и несигурност, непрекъснато го унижава и разбива самочувствието му. Той получава това, което е излъчил – едно затормозено его.

Ако напротив, младият мъж бе решил, че желае да открие партньор, с когото да може да сподели най-голямата възможна любов, той би поел по един далеч по-здравословен път. Тогава той можеше да намери приятелката на своите мечти. Тя би била идеална за него със своите силни и слаби страни, които да компенсират неговите. Сигурен съм, че виждате разликата!

Ето защо човек ТРЯБВА да предприема стъпката на изява на намерението си много внимателно. Както е изложено в описанието на тази стъпка, вие наистина ТРЯБВА много внимателно да огледате своето намерение, в съответствие със своето сърце и с по-голямото добро. В противен случай ще пожънете награда, която ще бъде болезнено нежелана.

Същото нещо се случва с тези, които заявяват намерение с цел спечелване на предимство или повече пари от това, което имат другите около тях. Такова желание за незаслужено неравенство между вас и другите би довело до болезнен резултат. Може би се оказва, че вие непрекъснато саботирате себе си и не успявате да постигнете богатството, което желаете. Или може би успявате да постигнете някакво замогване, но откривате, че се чувствате празни, без смисъл в живота и самотни. Какъвто и да е случаят, заявяване на намерение за придобиване на нещо за сметка на другите би довело до болезнен резултат.

И отново, когато получите този болезнен резултат, най-вероятно е да кажете: „Но аз не съм причинил ТОВА!” 

И така, приятели мои, аз ви приканвам да престанете да мислите като жертва. Забелязвайте своите творения. Забележете, когато нещо се случи в живота ви, че вие сте си го причинили сами. И, което е най-важно, внимавайте за резултатите от предходните пет свещени стъпки, когато те се реализират.

Една приятелка на Зингдад заяви намерение да се отърве от своите дългове. Тя премина през Шестте свещени стъпки. Нейната стъпка Действие бе да използва и последния цент от парите си, за да изплати своите дългове. И тогава, по време на Наблюдаването, тя забеляза множеството малки чудеса, които се появиха, докато вселената се стремеше да й помогне да ликвидира дълговете си. Тя забеляза, удиви се и отпразнува магическите начини, по които дълговете й се стопиха за невероятно кратко време. ТАКА стават тези неща! И когато вече бе без дългове, тя можа да се обърне назад и да каже: „Това се случи за една трета от времето, което предполагах, че ще ми е нужно!” Тогава тя можа да потвърди, че й се е случило нещо специално и магическо. И тя вече можеше да започне да се освобождава от идеята, че е просто една жертва в този свят. Тя можеше да започне да вярва в способността си да сътворява. И колкото повече вярваше в това, толкова по-успешно започна да сътворява своите намерения.

Самият Зингдад в един момент реши, че е време  да позволи изобилието да навлезе в живота му. Той заяви намерение не да „получи” изобилие. Не да спечели нещо за сметка на другите. А да предоставя изобилно. И след това, в замяна, да позволи на живота да го благослови с изобилие. След това той забеляза как това се случва като по чудо. Като по чудо, животът започна да го дарява с повече от това, което му бе нужно. Той описва това в този свой блог пост: https://zingdad.com/blog/67

И това, приятели мои, ме довежда до съществената част на стъпката Наблюдаване. От вас зависи да ЗАБЕЛЕЖИТЕ, че можете да сътворявате своята реалност. Вижте как това се случва. Потвърдете на себе си, че НАИСТИНА притежавате тази сила. Откажете се от идеята, че нещата в живота ви възникват на случаен принцип. Преобразете себе си от едно същество със съзнание на жертва, в същество със съзнание на творец.

Да, вие сътворявате приятни преживявания за себе си и това е много добре. Реалният резултат обаче тук е, че вие променяте своите убеждения. Вие се превръщате в творец. И това се случва само с помощта на тази последна свещена стъпка – Наблюдаване.

Възражения

Необходимо е да обърна вниманието ви към едно твърде голямо усложнение, което възниква по повод сътворяването на реалности. Нещата в живота ви, които чувствате, че не са във ваша полза, не са просто случайни събития. Те са там, защото вие сте ги създали. Така че сега, когато сътворявате различни неща, нещо трябва да се случи с предишните ви творения. Начинът, по който това много често се проявява, е, че когато започнете съзнателно да сътворявате своя желан резултат, животът започва да ви поднася всички възможни причини защо не трябва да имате този резултат.

Това са важни възражения. Това са многото древни вярвания, към които сте се придържали в своето подсъзнание защо не можете, или не трябва да имате този желан резултат.

Когато възраженията възникнат, понякога всичко, което е нужно, е да ги забележите: „О, това е едно възражение на моя нов (желан) резултат!”, след което да препотвърдите своето намерение и да продължите да сътворявате. Понякога това е достатъчно. Понякога обаче е нужна по-задълбочена работа. Понякога се налага да се задълбаете в собствената си психика, за да откриете коя част от вас се придържа към ограничаващите убеждения, които в противен случай ще продължат да саботират новото ви творение.

Когато Зингдад публикува първата книга на Документите на възнесението, той установи, че тя просто не можеше да получи читателско признание. Наистина само един нищожно малък брой читатели се заинтересуваха от нея и никакви маркетингови усилия не успяха да повлияят на тази ситуация. Той бе изправен пред два извода: Книгата наистина не бе достатъчно добра, за да спечели интереса на зрителите, или той по някакъв друг начин блокираше своето желание да сподели творението си с възможно най-много хора.

За щастие, той избра да изследва втората възможност, преди да се откаже от своя труд!

Зингдад приложи своя метод за Ре-интегриране на душата върху себе си и откри един свой минал живот, в който той бе злоупотребил със своята власт спрямо други хора. Той завърши онзи свой живот с убеждението, че е отговорен за влиянието, което има върху живота на околните. С такова силно убеждение, той всъщност подсъзнателно не желаеше книгата му да се продава! Виждате ли, след като той вярваше, че е 100% отговорен за това какво другите ще направят в отговор на неговите действия, то той вярваше и че ще бъде отговорен за развитието на душата на всеки, който някога би прочел неговата книга! Една наистина плашеща перспектива! И в допълнение на това, той също носеше в себе си дълбоко чувство за вина, срам и съжаление за тези събития от миналия си живот, които имаха за резултат убеждението, че не е достоен за успех.

Така че той откри ДВЕ убеждения, които го ограничаваха. И това бяха Възраженията, които продължаваха да блокират неговото творение, до момента, в който той се освободи от тях.

Далеч извън амбицията на тази дискусия върху Наблюдаването е да разгледам сценария на всяко възможно Възражение и начина на преодоляването му. Ако обаче вие се окажете затруднени в реализацията на творенията си и ако не можете да преодолеете едно свое ограничение, което ви саботира, може би ще е полезно да потърсите помощ от някого, за да ви помогне да надникнете в психиката си, за да откриете част, която се нуждае от ре-интегриране.

Това, което Зингдад предлага с оглед ре-интегрирането на душата, може да намерите на този адрес:  https://zingdad.com/sri

Повторение

Трябва да спомена, че някои творения са далеч по-сложни от други. Някои творения изискват серия от доуточнявания, преди да бъдат напълно реализирани. Ето защо, може да се окаже, че сте достигнали до стъпката на Наблюдаването, когато забелязвате, че се е материализирал само някакъв аспект от вашето творение. Или може би забелязвате, че творението ви се проявява по някакъв нежелан начин. Какъвто и да е случаят, често е желателно просто да започнете процеса от първата стъпка. Преминете отново през целия цикъл. Може би няколко пъти. Може би много пъти.

Ако решите да повторите процеса обаче, моля при всяка итерация да се запитате дали няма нещо, което би трябвало да промените. Например дали не трябва да насочите вниманието си към нещо по-полезно.

Внимавайте също така, да не прекалите с всичко това! Ако настойчиво повтаряте стъпките отново и отново, внасяйки значителни промени при всяко повторение, съзидателният ви процес ще стане толкова разнообразен и хаотичен, че творенията ви отново ще бъдат ограничени или блокирани.

Приемане

И така, достигаме до последната част на последната стъпка. Ние завършваме там, където започнахме – с приемане.

Приемането е от решаващо значение за запазване на съзнанието ви на творец. Какъвто и да е резултатът от преминаването ви през Шестте свещени стъпки, вие ще трябва да го приемете. Да потвърдите: „Да, аз приемам това!” От решаващо значение е да приемете всички резултати от вашите творения. Да сътворите нещо и след това да го отхвърлите означава да уплътните своята Сянка. Така че бъдете сигурни да запазите своето положително отношение по време на целия процес и най-вече не считайте Шестте свещени стъпки завършени, преди да сте в състояние на пълно Приемане.

Когато някой ви предложи подарък, този подарък не става ваш, преди да го приемете. По същия начин, вие не ставате собственик на творението си, преди да го приемете. И от тази позиция на собственик на творението си, вие може да запитате: „Сега, след като имам това творение, какво искам да направя с него?” И тогава може да започнете да сътворявате отново със Стъпка 1, като приемате, че има една последна под-стъпка на Наблюдаването:

Отпразнуване

Наистина е твърде важно да отбележите момента, в който някое от вашите намерения измине целия път на Шестте свещени стъпки и достигне до пълна реализация. Когато това се е случило, когато то е реално, когато вие го преживявате, тогава наистина трябва да спрете за момент и да отпразнувате този факт. Организирайте малко празненство само за себе си. Или голямо празненство за всички, които познавате, ако считате това за по-уместно. Какъвто и да е случаят, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ГО ПОДОБАВАЩО. Запомнете го. Това е един момент, в който вие сътворявате своята реалност. Това е момент, в който вие преодолявате програмирането на жертва, което е принизило вашето съзнание. Това е момент, в който вие сте издигнали съзнанието си на нивото на творец. Направете това няколко последователни пъти и ще започнете наистина да преобразувате напълно убежденията си относно себе си и своята реалност. Ето защо, трябва да отпразнувате. Да, вие сте постигнали нещо, което сте желали. Това е добре. ДАЛЕЧ по важно е обаче, че сте променили своите убеждения и своето ниво на съзнание.

Заключение

И така, достигаме до края на тази част от съвместното ни пътешествие. Сега притежавате Шестте свещени стъпки като ваш инструмент. Вие ще жънете ползите от отговорното им прилагане и ще носите последиците от неразумното им използване. Съществуват по-мощни и по-преки методи на сътворяване. Както при всички инструменти обаче, колкото тези методи са по-мощни, толкова са по-високи изискванията към отговорното им прилагане.

Шестте свещени стъпки са едно добро начало, тъй като могат да бъдат прилагани и използвани от същества със съзнание от трета степен на плътност. Даже тези, които все още не вярват, че могат да сътворяват своята реалност, могат да започнат да опитат тези стъпки и да повишат съзнанието си с откритието, че в крайна сметка могат да претворят своята реалност. В това е истинската сила на Шестте свещени стъпки: В допълнение на факта, че преобразуват вашите външни обстоятелства, Шестте свещени стъпки ще трансформират ВАС! Те ще ви пробудят за факта, че сте наистина едно същество – творец. И това ще ви подкани да предприемете пътя към своето допълнително пробуждане за овладяване на все повече съзидателна сила.

Тези, които притежават съзнание с висока вибрационна честота и са готови да работят далеч по-усърдно и директно за преобразуване на своята реалност, може да изследват Инструментите на съзиданието, които Зингдад ще публикува скоро. Тези инструменти са подходящи за тези, които вече притежават единно съзнание (съзнание на шеста степен на плътност), както и за тези, които са готови да направят този преход към единно съзнание. Те просто няма да бъдат приложими за съществата, притежаващи трета степен на плътност на съзнанието.

„Инструментите на съзиданието” са част от серията „Сънуващ, събуди се!”, която може да намерите тук:  https://zingdad.com/da

Когато започнете да се пробуждате все повече и повече по отношение на Единството, вие ще откриете също така още по-мощни творчески способности от тези, описани в „Инструментите на съзиданието”! В крайна сметка, като едно същество на седмо ниво на плътност на съзнанието, вашите мисли магически ще ви носят определени преживявания. Това обаче предстои много по-късно във вашето пътешествие към все по-голямо пробуждане. Засега… наслаждавайте се на Шестте свещени стъпки и ги прилагайте разумно, с уважение и любов, и събирайте плодовете на красиви, изпълнени с радост творения.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който разговаряше с вас, отново, чрез Зингдад.