Башар – 2015-та и 2016-та – години на експанзия и регресия – 7-ми декември, 2014

(C) 2015 Превод, АТИ

Башар: Нека ви кажем добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Ние ви благодарим за съвместното сътворяване на това взаимодействие в този ден от вашето време и ще започнем това предаване с напомнянето, че сме озаглавили това предаване: „2015-та и 2016-та – години на експанзия и регресия” (expansion and contraction). Този следващ прозорец от време на вашата планета ще бъде период на голямо ускорение, но също така и на голямо проявление във физическата реалност на състоянието на енергията, която ще изберете за себе си. Ще видите много и най-различни физически проявления на енергийните състояния, които отразяват системите от вярвания и убеждения, които поддържате в себе си. Все повече и повече ще усещате това отражение в своята физиология, не само във физическата си реалност, под формата на обстоятелства и събития, но много често и в своите тела, за да имате много по-бърз начин да разберете кога сте във или извън синхрон с вибрационната честота на истинското си същество.

Това не е нещо, от което трябва да се плашите, а повод да създадете барометър в себе си, който да ви позволява с абсолютна сигурност да знаете кога сте се отклонили от пътя, който сте, кога сте се отклонили от честотата, която предпочитате в своя живот, който да ви дава възможност да се синхронизирате много по-бързо, вместо да се чудите дали сте, или не сте в синхрон. Физическата ви реалност ще стане много по-рефлективна и много по-отзивчива на тези вибрации, които имате в себе си сега. Ние също така сме ви казали, че един от барометрите за готовността ви да установите извънземен контакт е относителното положение на нашия кораб над областта от вашата планета, която наричате Седона, откъдето ние подпомагаме балансирането на енергията в това конкретно енергийно завихряне, което е едно от основните завихряния във вашата Североамериканска област, докато доста други кораби се опитват да балансират енергиите на много други завихряния на вашата планета. Бих го казал по следния начин – Северна Америка и по-конкретно областта на Седона, се оказва нашата територия. Последният път, когато ви известихме точното положение на нашия кораб, идеята, бе да разберете, че колкото повече се снижаваме и заставаме физически по-близко до повърхността на вашата планета, това служи като барометър колко вие се приближавате до физически контакт с нашата цивилизация, както и с други цивилизации. Миналия път, когато говорихме за това, нашият кораб бе приблизително на 1700 от вашите мили над Седона. Днес той е на височина 1000 мили. (Аплодисменти)

Какво означава това, че сме достигнали до това конкретно местоположение? Означава, че сега поставяме началото на процес, който е общ за тези първи контакти, за да ускорим това, за което току-що говорихме, в смисъл на  ускоряване способността на физическата ви реалност да отразява към вас и да реагира на енергии с висока честота. Ние наричаме този процес „посяване на завихрянето”. Сега ще излъчваме нашата вибрационна честота и честотата на Я–йел, хибридната цивилизация, която ще бъде една от първите хибридни цивилизации, които ще установят открит контакт с вашата планета … ние ще излъчваме тези честоти в това завихряне по един много целенасочен начин. Когато излъчваме тези честоти в завихрянето на Седона, това ще предизвика дълги енергийни линии по протежението на цялата североамериканска област, както и в някои от океанските области, в зависимост от това къде трябва да бъдат установени съответните връзки. Възможно е да има застъпване с други завихряния тук и там по редица причини, но това ще бъде една енергийна мрежа, която вече много определено ще съдържа честотата на нашата реалност и честотата на хибридната цивилизация Я-йел. Това означава, че ние ще кристализираме  и усилим много силно нашата енергия във вашата реалност и когато тя се слее с вашето енергийно поле, с електромагнитното поле на вашата планета, вие ще я усетите по-силно като енергия, макар и първоначално само като намек за енергията, която ще започнете да усещате, когато започнете да установявате лице в лице контакт с нас или с цивилизацията Я-йел. И това означава, че е много, много, много, много добра идея да се синхронизирате със себе си доста бързо, защото отново: с напредъка на годините в този времеви прозорец тези енергии ще бъдат излъчвани към вас все по-силно и по-силно, ще срещате тези вибрации все по-често и по-често и ще изпитвате физиологичните отражения на синхронизирането или на отсъствието на синхрон все по-конкретно в своята реалност. Така че ние ви окуражаваме да се синхронизирате с вибрацията на истинската си същност и да бъдете на влака, на който желаете да бъдете, защото траверсите наистина ще започнат да се раздалечават много бързо през този времеви прозорец и вие със своята система от убеждения, предпочитания и енергии ще почувствате, че ще стане все по-трудно да сменяте влаковете, когато коловозите станат толкова отдалечени едни от други, а вие няма да бъдете на влака, на който бихте желали. Така че ние ви окуражаваме да се раздвижите и наистина да започнете да правите необходимото като процес, наистина да се задълбочите и да се пречистите от всички определения, които не ви вършат работа, и наистина да си позволите да станете прозрачни и наясно със себе си относно това кои сте наистина. Защото физическата ви реалност, в определен смисъл, става повече подобна на сън, докато и вие изчиствате своята енергия и започвате да съответствате на нейната честота. Така нещата във физическата реалност ще могат да започват да се променят все по-бързо, когато вие сливате енергията си с нея и изоставяте различията между това, което мислите, че представлява физическата ви реалност, и представата, която имате за себе си. Така че вие ще преживявате проекцията и съня на физическата реалност, но тя винаги ще отразява най-силната вибрация, която вие излъчвате.

Поради тази конкретна промяна на енергията и на вибрационната честота, има някои неща, които вече можем да започнем да ви разкриваме относно предстоящите промени, които улавяме във вашите енергийни модели за следващите няколко години. Както вече сме споменали в едно от предаванията, есента на 2016-та ще бъде един момент, в който всич-ко ще се про-ме-ни! Всичко ще се промени! Какво означава това? Някои промени ще станат очевидни и някои неща ще изглежда че се променят сравнително бързо. Други промени няма задължително да станат очевидни за момента, но ще заложат зародиша на промените, които ще последват този конкретен времеви праг на есента на 2016-та. В същото време, както често сме казвали, не съществува такова нещо като предсказване на бъдещето, защото всичко е в движение, има много вероятни реалности и това, което ще ви кажем, отразява усещането ни за енергията в колективното ви съзнание и в индивидуалните ви съзнания точно сега, в настоящето, които започват да набират толкова силна инерция, и имат зад гърба си толкова силна акумулирана енергия, че е много малко вероятно да се променят. Тези промени е много вероятно да се проявят във физическата ви реалност, както казахме, през есента на 2016-та или най-малко ще заложат семената на това, което ще настъпи в годините след това, и вие ще може да видите, че когато тези неща се променят, ще може да проследите началото им обратно във времето до есента на 2016-та, за да видите кога е започнала промяната. Така че ще преживявате повече непосредствени промени и някои по-дългосрочни промени, но началото на болшинството ще може да бъде проследено до есента на 2016-та.

Нека сега първо обясним идеята, че експанзията и регресията ще бъде един от начините на преживяване на положителните и отрицателните механични реалности и ние ви напомняме, че положителното е това, което е интегриращо, колективно и експанзивно, и че отрицателната енергия е просто разчленяваща, разделяща, свиваща. Следователно вие ще откриете, на основа енергийното състояние, което предпочитате в момента или създавате в момента, че физическата ви реалност също ще започне да отразява експанзия и регресия по най-различни начини. Така че ако сте все повече и повече в синхрон с истинската си същност, ще установите, че много различни събития, обстоятелства, синхронности, хора във вашата реалност, ще започнат наистина да се развиват по магически начини. Ако притежавате доминираща отрицателна енергия, основана на отрицателните определения, към които продължавате да се придържате, и ако това е основното ви състояние, то вие ще установите, че сте откъснати от редица неща, които реалността ви ще започне да заличава по различни начини, като няма да ви позволява да виждате отделни възможности, които ще станат невидими за вас, и ще се наложи наистина да се потрудите, за да се освободите от тези отрицателни определения, ако искате да се свържете отново с неща, с които сте били свързани преди. Позволете си отново да разберете, че това няма за цел да ви изплаши, а да ви даде повод за размисъл, за да разберете по-съзнателно и по-целенасочено какво се случва в механизма, за да го използвате в своя полза и да не чувствате, че нещата се случват на вас, а наистина да разберете, че животът се случва чрез вас.

И така, отново: в следващите две години, така както разчитаме енергията сега, определени неща набират инерция в определени области на вашето общество. Номер едно. Както сме казали, първоначално, между вашите години 2015-та и 2017-та, и засега с най-голяма вероятност през есента на 2016-та, вашият свят по някакъв начин най-накрая ще осъзнае, че извънземният живот под някаква форма е факт. И повече няма да вярвате, че сте сами. Ще узнаете фактически, че животът е възможен и на други планети. Това повече няма да бъде предположение или догадка. Отново: аз ви напомням да не разкрасявате това. Ние само казваме, че ще откриете, че съществува живот под някаква форма, на друга планета. Това може да е планета в слънчевата ви система, където може да сте открили нещо като амеба, но вие ще знаете, че това съществува и ще знаете, че това означава, че извънземният живот е много вероятен. Това ще започне да променя умствената нагласа на цялата ви реалност, след като веднъж установите това като факт и то наистина ще ускори вероятността за непосредствен контакт в годините 2025-та – 2033-та. Това е едно от първите неща, които ще се случат – откритие на живот в някаква форма, който съществува в един друг свят.  Вероятностният фактор за това, в прозореца 2015-та – 2017-та, е 98%.

Също така, ще започнете да преживявате определени неща, които ще започнат да се случват в инфраструктурите на вашето общество. Тъй като мнозина от вас имат силното желание да трансформирате някои социологични аспекти на вашето общество по различни начини, ще установите, че някои от тези промени също ще се ускорят и един от начините, по които може да започнете да преживявате това, отново около есента на 2016-та, с вероятност от около 75-80%, е рязка промяна на вашата икономическа ситуация. Може да изпитате това, което наричате голям икономически упадък в това, което наричате свои финансови структури. Обаче положителната страна на този упадък е, че той ще създаде различна умствена нагласа относно идеята за икономика, която ще започне с много силен подем от страна на огромно болшинство от вашето общество, и особено във вашата североамериканска култура, където най-накрая ще си позволите да изследвате различни начини за организиране на своята икономическа система. Тя няма да се промени цялата изведнъж, но едно от първите неща, които ще се случат след това конкретно свиване на икономиката ви в този времеви отрязък, е пълно обновяване на данъчната ви система, което ще даде възможност на обществото ви да възстанови своето равновесие и да се изправи отново на крака. Това ще създаде една вълна от енергия през вашата икономическа система, която ще има невероятни последици през следващите години, при което до вашата година 2020-та ще установите, че много неща в икономиката ви, които не ви вършат работа, ще започнат да отпадат и нови системи ще започнат да бъдат обсъждани и внедрявани в началото на този времеви прозорец, така че към вашите години 2025-та до 2030-та ще сте подновили икономиката си по начин, който ще ви позволи да функционирате много по-лесно във вашата планетна глобална система. Това отново: има фактор с приближаването на 2020-та, от около 87-95%, като се започне с това свиване на икономиката ви някъде около есента на 2016-та. По отношение на своите политически системи може да установите, че нещата в 2016-та може първоначално да изглеждат, че си остават все същите, но това ще постави основите на нещо, за което току-що говорихме, свързано с обновяването на вашата данъчна и икономическа система. И след това, във вашата година 2020-та, вие самите ще създадете, отново с около 88% вероятност, едно ново, напълно историческо събитие по отношение на своята политическа система. В това, което наричате свои научни области, в този прозорец от 2015-та и 2016-та и до годините 2020-та и 2025-та, има висока степен на вероятност най-после да си позволите да имате първите индикации за нещо, което наистина може да бъде практично и ефективно на вашата планета като алтернативна енергийна система, която може да бъде масово произвеждана и да позволи началото на разбирането за свързване с това, което обикновено наричате свободна енергия. В началото това ще бъде една примитивна презентация, която обаче ще узрее много бързо в течение на последващите години – 2020-та – 2025-та. Това обаче също ще бъде предшествано от свиване, при което е 98% вероятно между този момент и вашите години 2017-та – 2018-та, или най-късно в 2019-та, да има нов, сравнително опустошителен терористичен акт. Това ще преобърне нещата по различни начини, или най-малко ще постави началото на такъв процес. В същия дух на енергията на регресията ще установите, че до вашата година 2020-та има много, много голяма вероятност, доближаваща почти 100%, да имате още една ядрена катастрофа. В комбинация всички тези неща ще предизвикат експанзията в нова посока, която ще позволи началото на използването на нови форми на енергия на вашата планета, на нови начини на правене на нещата, когато най-накрая ще разчистите терена, ще започнете отначало в определени области в науката и в политиката, и в обществения живот, и ще започнете наистина много сериозно да изследвате идеята да тръгнете по нов път и да се обединявате по начини, които ще ви позволят, като работите заедно, да постигнете неща много по-бързо, отколкото сте си представяли за възможно преди. Това ще постави началото на една нова епоха, някъде около 2020-та, подобна на това, което наричате своя космическа надпревара през 1960-те, когато знаете, че само за едно десетилетие напреднахте от състояние, в което не притежавахте абсолютно никакви способности за космически полети, до кацане на вашата Луна. И да, вие наистина кацнахте на Луната. (раздвижване в залата) Просто да изясним окончателно този момент. И така, вие отново: в 2020-та ще поставите началото на нова ера, при което ще установите, че през това десетилетие от 2020-та до 2030-та, ще откриете изобретения и способности, които никога не сте мислели за възможни. Те ще започнат да възникват на вашата планета и работейки съвместно, вие ще установите, че ще притежавате способности и ще имате приключения, далеч отвъд това, което си представяте за възможности на вашето общество, защото най-накрая ще фокусирате себе си по начин, при който ще използвате координирано своите ресурси, и когато направите това, ще сте способни да постигнете почти всичко. И това наистина ще започне да преобръща нещата и ще ускори реализацията на открит контакт, така че ще затворите прозореца 2030-та – 2033-та с абсолютно пълно разбиране и разкриване на нашето съществуване и с началото на интензивни открити контакти, при които повечето хора на вашата планета ще са напълно наясно, че същества от други цивилизации  вече контактуват с вашата цивилизация към края на този времеви прозорец. И към вашата година 2050-та вие ще станете член, на първоначално равнище, на Междузвездния съюз. И оттам нататък ще научавате за своята връзка със звездите, ще узнавате своята истинска история, ще узнавате накъде сте се запътили и ще бъдете в състояние да помагате на други цивилизации в техните пътешествия в бъдещето.

Един момент … един момент … един момент … През следващите ваши 50 години вие също така ще преживеете издигане в известна степен на нивото на вашите океани, като по-голямата част от леда на вашата планета ще започне да се стопява. Но в крайна сметка вие ще установите, че това ще наклони везните по определен начин, който ще обърне процеса, така че някъде около вашата година 2050-та, когато нивото на океаните ще бъде относително най-високо, което ще е около 10-15 метра над това, което е сега, процесът ще започне да се обръща и температурите ще започнат да спадат, и всъщност ще започнете да навлизате в една частична ледникова епоха. Това не означава, че всичко ще замръзне навсякъде, но температурите отново ще започнат да спадат и някои области, които сега са относително умерени, ще станат по-студени, малко по-хладни. И това ще бъде част от естествения цикъл на нещата, но е един естествен цикъл, който вие сте ускорили с вашите технологии и с газовете, които изхвърляте с голяма скорост в атмосферата. Вие ще установите, че целият този цикъл ще бъде също ускорен и целият този процес ще се случи в следващите 50 ваши години, вместо да отнеме още 100 години, както е ставало преди. Но няма нищо страшно, вие ще преживеете това. Ще има определени неща, които ще трябва да промените. Много от вашите крайбрежни градове няма да могат повече да бъдат обитаеми, когато отидат под водата, но в течение на времето вие ще се справите с това. Един момент … също ще установите, с висока степен на вероятност, отново около 90%, че до 2020-та – 2025-та най-късно, ще може да потвърдите исторически съществуването на Атлантида. Някой най-накрая ще открие последните съществуващи документи в този времеви отрязък. Това също ще форсира напълно ново разбиране на вашата история и много, много, много от вашите исторически книги ще трябва да започнат да бъдат пренаписвани. За ваш късмет вие вече правите това по дигитален начин, така че няма да бъде трудно. (смях в залата) Няма да се наложи да драскате по вашите пергаменти.

В тези документи също така ще откриете, че не всичко, но голям процент от загубеното от Александрийската библиотека, ще бъде открито отново. И така ще придобиете много знания, които са били загубени за вас през последните векове. И отново: това ще ускори настъпването на един нов златен век, един нов век, подобен на Атлантида, когато ще може да ускорите своето развитие. Всички тези неща и други неща, за които все още не можем да говорим, ще започнат да се случват от този повратен момент в 2016-та, някои от които ще бъдат моментално очевидни, някои от които ще бъдат заложени и ще започнат да стават очевидни в следващите години, 2016-та – 2020-та – 2025-та и т.н., но вие наистина ще преминете през един много важен праг и доста различни неща ще се променят, включително и начините, по които тези презентации и поднасяне на информация от нас и от други цивилизации ще се случват, защото както вие ускорявате своето развитие, същото правим и ние, и вие ще можете да се синхронизирате и да получавате повече информация по най-различни други начини. Това е също неизменна част от начините, по които установяваме първи контакт с вашата цивилизация. Така че много от този вид обмен и предавания ще придобият нови качества, нови начини на осъществяване и ще откриете, че те ще съдържат много повече взаимодействия, защото вие ще реагирате по по-различен начин на информацията, която ви поднасяме и която сме ви поднасяли през последните 30 години. И вие ще откриете, че мнозина от вас ще бъдат в състояние много по-добре да отразяват обратно доста от нещата, които сме ви напомняли и които вие вече знаете. Така че ние ще се позоваваме на това знание и ще ви каним на доста повече различни видове взаимодействия и преживявания, за да започнете процеса на привикване с идеята за взаимодействие с новата вихрова енергия, която ще бъде вложена в енергийната сфера на вашия свят. За да може да понасяте не само нашето присъствие, но по-пълноценно и своето собствено присъствие. Това звучи ли ви забавно?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. И така, ние ви благодарим за позволението да ви съобщим тези идеи по това време. Ще има и повече с течение на времето през тези две години на експанзия и регресия, с повишаване равнището на вероятност на проявление на различни нови аспекти на вашето общество. Ние ще ви съобщаваме все повече наши наблюдения за това накъде ще ви води движението на енергията, за да може да начертаете една карта, в определен смисъл, за това къде трябва да бъдете, с оглед на всички промени, настъпващи около вас и във вашата отразена реалност, както и всички промени, настъпващи вътре във вас и в собственото ви съзнание. Така че започнете да съставяте тези карти, започнете да ги изготвяте на персонално равнище, всеки за себе си, като използвате информацията за себе си и знаейки, че подаваната от нас информация е оформяна така, както трябва да бъде. Използвайте я за собствени нужди и не е необходимо да я насочвате към някого другиго, освен като изпълнявате ролята на пример, за да могат околните, виждайки как насочвате себе си, да могат да се насочват също сами. 

В отговор на подаръка, с който дарявате нашата цивилизация и други цивилизации, които сега са много радостно развълнувани да започнат този нов процес, това ново усилване на експанзията и регресията на вашата цивилизация, в тази нова фаза от контакта с вас, в отговор на този подарък аз сега ви питам как можем да ви бъдем в услуга с отговори на вашите въпроси. Може да продължите.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди около две години, в отговор на зададен въпрос относно гравитацията, ти описа експеримента с медната топка.

Башар: Да.

Участник: Този експеримент демонстрира идеята, че местоположението е характеристика на всеки обект.

Башар: Правилно.

Участник: Оттогава си мисля всеки ден по този въпрос и бих искал да споделя някои идеи, резултат от това мислене.

Башар: Разбира се.

Участник: Преди това бих искал да направим преглед на експеримента, за да можем всички да участваме в това. Може ли?

Башар: Да. Експериментът е свързан със следната идея. Мнозина от вас разбират как ние пътуваме между звездите, защото ние разглеждаме мястото не като нещо, в което съществува обектът, а като елемент на уравнението, което характеризира самия обект. Така че ако обектът съществува веднъж тук и след това съществува там, това всъщност са два различни обекта. Защото когато смените променливата, отразяваща едното местоположение на обекта в  неговото уравнение и му наложите променливата, отразяваща енергията на другото местоположение, по определение обектът трябва да престане да съществува тук и моментално да започне да съществува там. Така не се е осъществило никакво пътуване в разстоянието между двата пункта. Обектът просто е изчезнал от едната реалност и се е появил в същата реалност някъде другаде, на основа на новата пространствена променлива, която сте вложили в уравнението, изразяващо цялостната му вибрационна характеристика. Така че експериментът, който има за цел да практикувате и изучите този принцип, е, да имате една много, много хоризонтална маса, дълга най-малко 2,5 – 3 метра и една идеално кръгла, куха медна сфера. Тогава трябва да можете, като ударите тази сфера или по някакъв друг начин да извлечете вибрационната честота на тази куха с много тънки стени медна сфера. Поставяте сферата в единия край на масата в местоположение А и извличате тона, който представлява специфичната вибрационна честота на тази сфера, след което премествате сферата в другия край на масата и извличате отново тона, излъчван от сферата там, в местоположение Б. След това премествате сферата обратно в точка А. Сега по някакъв начин, с помощта на вашата технология – акустично или по електронен път – възпроизвеждате и усилвате вибрационния тон на местоположение Б и бомбардирате с него сферата, която се намира на точка А, и ще видите как сферата ще започне да се търкаля към точка Б. И след като достигне до точка Б, тя ще спре и няма да се придвижи повече, защото тя е открила своята точка на покой в това вибрационно уравнение. Това е експериментът.

Участник: Удивително.

Башар: Така ще започнете да изследвате как може да отключите даден обект от реалността на едно вибрационно местоположение и в това отключено състояние да му наложите достатъчно енергия от новото местоположение, за да изчезне от местоположение А и да се появи моментално в местоположение Б, без действително да пропътува от едната точка до другата. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Това, което запомних, бе, че сферата се движи бавно и това ме накара да се замисля относно гравитацията по принцип. Преди всичко има две неща, които се виждат от този експеримент. № 1, ако вибрацията може да бъде установена, тя би трябвало да се излъчва от всеки обект.

Башар: Разбира се.

Участник: Това означава, че всички обекти във вселената излъчват своето местоположение.

Башар: Разбира се, така ние създаваме навигационните карти, които нашите кораби използват, за да пътуват от място на място, защото след като веднъж разберете същността на матрицата на вибрационните местоположения в една относително ограничена област, сравнително лесно е да екстраполирате това към останалата част от вселената. Това, в определен смисъл, превръща цялата вселена в нещо като реостат.

Участник: Точно така. Другата идея, произтичаща от експеримента е, че обектите могат да приемат различни вибрационни честоти, след което се преместват на местата, притежаващи тези честоти.

Башар: Да. Защото това са характеристики на тези обекти на тези места.

Участник: Разбирам. Това не е ли същото, което прави гравитацията? Сега нашите учени говорят за гравитацията като увиване на пространството …

Башар: Да, в определен смисъл, от една гледна точка, това не е погрешно, но не е цялата картина. Вие виждате само страничния ефект от отношението между различни вибрационни честоти, както и отношенията в самата геометрия на определени модели. 

Участник: Да вземем един обект като неутронна звезда. Тя има кохерентна гравитационна вълнова радиация и твърде много материя на едно място.

Башар: Да.

Участник: Тя излъчва това и всеки обект около нея приема тази честота и бива привлечен към нея.

Башар: Да.

Участник: Тогава това е механизмът на гравитацията, нали така?

Башар: Да. Тя пре-идентифицира локационната променлива на обектите, защото е достатъчно мощна, за да го направи. Тя е достатъчно мощна, за да преодолее първоначалната характеристика на тяхното местоположение.

Участник: И обектите наоколо като едно слънце, звезда или каквото и да е, също приемат вибрациите на обектите около себе си и ги променят, и взаимно си влияят …

Башар: Да, фундаментално, това е обмен на информация. Това представлява гравитацията.

Участник: (Въздъхва дълбоко) Знаех си, че е така! (смях в залата)

Башар: Поздравления!

Участник: Мислил съм върху това всеки ден. Има и друг компонент. Ние също имаме това понятие забавяне разтеглянето на времето (time dilation frame dragging)

Башар: Да, да, да, това се обяснява много просто.

Участник: Част от вибрационното уравнение е времева компонента.

Башар: Да, но времето е страничен ефект. Ако наистина искаш да го разгледаш по един опростен начин, по най-опростения възможен начин, тъй като знаеш, че става въпрос за пространство-време, което е едно цяло и което има проявления като пространство и проявления като време, нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава просто разглеждай пространство-времето като 100 процентово нещо. Разглеждай го като подвижна скáла. Ако от този край, да речем, имаш по-малко пространство и повече време, защото не се движиш … разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ако обаче отидеш в другия край, ти изпитваш идеята за по-малко време, защото заемаш повече от пространството, като се движиш. Така че всеки път, когато се движиш, ти изразходваш компонента на пространството и не оставяш достатъчно място за времевия компонент, и следователно времето изглежда, че се забавя, защото цялата картина на пространство-времето трябва винаги да се равнява на 100%. Така че ако заемаш пространство 50%, времето трябва да се забави 50%, защото няма място да се движи с 51%, ако заемаш 50% от пространството чрез движение.  

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че това е нещо, което е 100% като цяло и в зависимост от това къде се намираш на подвижната скáла, определя колко бързо или бавно, или колко много преживяваш от пространството и времето. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам. Нека малко да се позабавляваме с това.

Башар: Аз мислех, че досега се забавлявахме, но давай.

Участник: Още малко забавление. Ти спомена за някои неща, които предстоят, и бих искал малко да отворя вратата към тях.

Башар: Добре.

Участник: Ако можем да улавяме гравитационните вълни … зная, че още не можем да правим това.

Башар: Всъщност вече сте го постигнали.

Участник: Високочестотните гравитационни вълни, за това ли говориш?

Башар: Вашите учени наскоро са провели експеримент, с който за първи път са потвърдили съществуването на гравитационни вълни.

Участник: Един от моите клиенти работи върху това.

Башар: Както и много други.

Участник: Проблемът е, че наистина нямаме …

Башар: Какво?!

Участник: Има един фонов шум и за момента съществува проблем на изолирането му.

Башар: Ние разбираме, но това е предизвикателство, което ще ви е забавно да преодолеете.

Участник: Да, наистина е безумно забавно. (смях в залата) Искам да направя предложение за една електро-гравитационна система за задвижване.

Башар: Да.

Участник: Ако можем да установим гравитационните вълни например в предната част на един кораб и да предадем тези данни в центъра на масата на кораба, да ги усилим, модулираме и да ги вложим в центъра на масата, това няма ли да доведе до движение по вектора, описан от масата?

Башар: Стига да вложите идеята за „по-малко” зад кораба. За да се носите върху вълната, като един сърфист. Отново: учени на вашата планета вече работят върху това.

Участник: О кей, значи това ще проработи.

Башар: Да, абсолютно. Вашите учени вече разбират, поне някои от тях, истинското начало на това, което на разговорен език наричате warp drive *) Все още нямате технологията, за да го осъществите, но принципът е точен.

*) Термин в космонавтиката, използван за обозначение на скорост, по-висока от тази на светлината. – Бел. прев.

Участник: Каква е природата на тези вълни? Кой е най-добрият начин да започнем да ги регистрираме?

Башар: След като разберете, че отношенията при гравитацията са обмен на информация и че част от това е променливата на местоположението, ще започнете да разбирате как да използвате гравитацията и как да променяте информацията по начин, който да ви служи.

Участник: Това електромагнитно ли е …?

Башар: Електро-гравитационно, ако искаш да го кажеш по този начин.

Участник: Друго нещо, което интуитивно усещам, е, че може би има и многоизмерна компонента.

Башар: Винаги, разбира се.

Участник: Ние се намираме в трето равнище на плътност, но усещам, че става дума за вълна от четвърто равнище на плътност, която има ефект върху третото равнище на плътност.

Башар: Всъщност по отношение на измеренията става дума за много по-високо равнище, но това се предава надолу през измеренията и във вашето измерение това е ефектът, който се получава.

Участник: И за да можем наистина да се доберем до това, ни е нужна система за разкриване от четвърто измерение

Башар: Всъщност трябва да имате разбиране най-малко на равнището на  пето или шесто измерение, за да използвате случващото се във вашата реалност от четири измерения.

Участник: И когато разглеждам хипер-дименсионната физика, тя се занимава с квантови вълни и честотни области.

Башар: Да.

Участник: Тогава за да измерваме нещата в четвърто равнище на плътност, трябва да имаме достъп до по-високи честоти.

Башар: Да.

Участник: И това се филтрира надолу до третото равнище на плътност …

Башар: Да, но вие се придвижвате към четвърто равнище на плътност. Ти разбираш ли разликата между равнище на плътност и измерение?

Участник: Да.

Башар: Добре. Вие се придвижвате към четвърто равнище на плътност, но ще останете във физическа реалност от четвърто равнище на плътност. Идеята е, че вие вече съществувате в четири измерения, защото имате три измерения за пространство и едно за време. Но трябва да си позволите да започнете да разбирате характеристиките на петото измерение, за да разберете наистина, от една по-висока гледна точка, как тези неща се предават надолу в по-ниските измерения. И да изхождате от своето разбиране за петото равнище на плътност, за да го използвате на четвъртото равнище на плътност. Ето защо ние призоваваме и окуражаваме всички вас да комуникирате с Висшия си разум, защото Висшият ви разум вече съществува на пето равнище на плътност.

Участник: Хм.

Башар: Така че виждането на тези неща и разбирането им от перспективата на Висшия разум ще ви позволи по-задълбочено вникване в преживяването на физическата реалност.

Участник: Можем ли да засечем честотите на по-високите измерения с помощта на ниските хармонии?

Башар: Може да получите симптоми за съществуването им и определено може да получите странични ефекти, които ще ви покажат, че те съществуват, ако не успеете да ги регистрирате директно.  

Участник: О кей, значи това е изходната точка.

Башар: Това е изходната точка.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Здрасти, Кораб.

Башар: (с друг глас) Добър ден. (смях в залата)

Участник: Бих искал да дискутирам два въпроса. Единият е призоваванията на НЛО. Ние правим такива призовавания в последно време и обектите, които виждаме, са … балони.

Башар: Балони?

Участник: Да.

Башар: Какво определяш като балон?

Участник: Технически, когато видим един балон, той не се движи като балон, но променя формата си …

Башар: Вие гледате енергийни проекции, очевидно не солидни обекти.

Участник: Те притежават ли собствен интелект?

Башар: Ако нямат собствен интелект, определено са насочвани от интелект. Понякога тези проекции могат да представляват същества от други измерения, тъй като това е начинът, по който тяхната енергия се превежда във вашата реалност, за да бъдат видени по този начин. Понякога те са форми на технология като сонди във вашата реалност, които са насочвани от интелект. 

Участник: Разбирам. Ако са насочвани от интелект, можеш ли да ми кажеш от кого?

Башар: Не. В момента не ни е разрешено.

Участник: О кей. Втори въпрос. Разбирам, че този куб може да говори различни езици, на този, който го притежава. Кораб, можеш ли да правиш същото?.

Башар: Куб?

Участник: Да, куб. (протяга ръка, в която държи въпросния куб) Стъкленият куб, пропорциите на златното сечение.

Башар: Да говори различни езици?

Участник: На притежателя си. Преди бе споменал, че този куб се свързва със същия източник, както вашия кораб.

Башар: Да, но той също така е направен да дава информация или да отразява информация от Висшия разум на индивида, с когото взаимодейства. Това е, което правим с нашия кораб, защото той е проявление на Висшия ни разум.

Участник: О кей. Хм … И тъй като Дарел*) не може например да говори на френски, може би корабът да говори на Дарел?

*) Става дума за името на медиума – Дарел Анка. – Бел. прев.

Башар: Не, защото спомни си, че ние използваме медиума като средство за превод и това, с което е програмирано средството за превод, е това, което се излъчва. В момента няма причина да заместваме това.

Участник: О кей. Може ли една база данни да бъде прехвърлена на кораба?

Башар: Защо ще му е необходима?

Участник: За да може да говори на различни езици.

Башар: Той няма нужда от това. Защото, отново: ние не говорим на никакъв език. Ние просто изпращаме мисли, което е много по-ефективно от това да трябва да научаваш даден език. Просто трябва да намерим индивид, програмиран със съответния език, и да установим вибрационната връзка.

Участник: Разбирам. За последно, Кораб, можеш ли да преведеш това, което моят куб има да каже?

Башар: Не. Това зависи от теб. Той е отражение на твоя Висш разум, не на нашия. Ние няма да превеждаме информацията на твоя Висш разум на теб по този начин. Това зависи от теб. Ако ти си създал това позволение, като отражение, за да разбереш как да комуникираш по-лесно с Висшия си разум, то това е процесът, който трябва да изучиш. Така че ние няма да се намесим в него.

Участник: Моля те, Кораб! (смях в залата)

Башар: Ние ти оказваме услуга, като не го правим. Това е, което трябва да разбереш. Ти трябва да преминеш през процеса, защото смисълът е в процеса. Ти ще откриеш, каквото трябва. Няма защо да бързаш.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти толкова много за това, което правиш. Толкова съм развълнувана да бъда тук.

Башар: Благодарим ти, че ни позволяваш да отразим обратно към теб това, което вече знаеш.

Участник: Първият ми въпрос е по повод на това, че ми казаха, че ще имам „деца отвъд дъгата”. Можеш ли да ми обясниш какво означава това?

Башар: Тази идея може да бъде препратка към различни неща. Една от първите интерпретации е, че става дума за хибридните деца, които в крайна сметка ще живеят между вас, на вашата физическа Земя, с които може вече да имаш връзка. 

Участник: И аз ще ги имам физически?

Башар: Те в крайна сметка ще бъдат докарани на Земята в определени безопасни места, за да се научат как да се аклиматизират към вашето общество и да позволят на вашето общество да привикне към тях. Много хора, които имат генетични връзки с тези хибридни деца, ще бъдат способни, с различни степени на вероятност, да взаимодействат физиологично с някои от тях.

Участник: О кей. Вторият ми въпрос е по какъв начин една майка може да помогне на децата си да се включат във вълната от експанзия, която предстои?

Башар: Разбира се, трябва да позволиш на собственото си синхронизиране да настъпи, за да имаш въображението и вдъхновението, за да създадеш необходимото, за да ги научиш. Позволи им да научат това сами като един много важен урок. Помогни им да станат по-интерактивни. Помогни им да се учат чрез правене. Помогни им да се учат от последиците на изборите, които правят, в една безопасна среда. Накарай ги да знаят, че могат да създават това, от което се нуждаят, без да се налага да нараняват себе си или някого другиго. Така ще изградиш у тях качества, необходими им, за да живеят по един много пълноценен начин. Ти трябва да ги водиш и да бъдеш пример за това като родител.

Участник: О кей. По време на предаването в петък аз закупих един красив кристал. Понесох го към къщи и той започна да ми говори по пътя.

Башар: Да. Имахте ли приятен разговор?

Участник: Да, наистина. И на следващата сутрин се почувствах преобразена.

Башар: Ти си преобразила себе си. Отново: моля запомни, че това е, което правят позволенията – те ви позволяват да повярвате, че имате позволение да се преобразите и разговорът, който имаш, е със собствения ти Висш разум, който бива отразен обратно към теб от кристала. Това е, което току-що казахме на другия индивид – това е смисълът на процеса – да се научите как да получавате комуникации от своя Висш разум чрез позволението, към което сте привлекли себе си, или сте създали сами, което ви дава възможност да си позволите да се разкриете по-лесно към тази комуникация. И тогава ти се преобразяваш.

Участник: И тази сутрин открих, че имам едно отрицателно убеждение.

Башар: Добре, поздравления.

Участник: Защото аз си помислих: „О, Божичко, всичките ми останали кристали биват пренебрегвани, защото … ” (смее се)

Башар: О-о, бедни мънички кристали.

Участник: След което си казах: О, Господи, аз имам отрицателно убеждение”.

Башар: Да. Аз ти гарантирам, че кристалите знаят как да се редуват. (смях в залата)

Участник: И аз си казах, че ще споделя това с Башар днес.

Башар: Добре, благодаря ти. И ти благодаря, че си кристализирала това разбиране в себе си.

Участник: Аз също така имам много силна връзка със съществата от Плеядите и се питам дали би могъл да кажеш нещо повече за тази връзка. Аз ги чувствам като свои братя и сестри.

Башар: Те в много отношения са братовчеди на мнозина от вас. Те са, както и вие сте, генетично разклонение на един и същ първоизточник, ето защо те приличат много на човеци, защото споделяте подобна генетика. Така че те са в много отношения ваши братовчеди.  

Участник: А, о кей. Аз работя с ангели и с възнесени владици …

Башар: Да.

Участник: Имате ли нещо подобно на вашата планета?

Башар: Ние имаме най-различни видове същества, които ни посещават и с които взаимодействаме. Но какво конкретно имаш предвид?

Участник: Ангели.

Башар: Ние разбираме, че има ангелско съзнание, с което може да се осъществи взаимодействие.

Участник: Вие работите ли с тях?

Башар: Е, ние можем да комуникираме с тях. Ако това наричаш работа с тях, да. Но не задължително по начина, по който ти може да избираш да правиш това.

Участник: О кей, о кей, много интересно. Също ми бе казано, че ще обучавам хората как да практикуват тантричен секс.

Башар: Добре, и кога ще започнеш да го правиш?

Участник: Догодина, след като се дипломирам от университета.

Башар: Това нещо ли е, което предизвиква в теб радостно вълнение?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Чудя се дали би могъл да кажеш нещо повече за ползите от тантричния секс.

Башар: Ти вече познаваш ползите.

Участник: Хм, вярно е. Става дума за това да се възвисиш и се почувстваш едно цяло с другия.

Башар: Ако се изпълнява по правилния начин, разбира се.

Участник: Много интересно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, това затвърждава някои неща за мен, благодаря ти.

Башар: Няма защо. (на френски)

Участник: О, благодаря ти.

Башар: Как беше това, французойче? (смях в залата)

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Можеш ли да поясниш казаното, че ние преживяваме всичко холограмно?

Башар: Физическата ви реалност е просто една проекция. Ти говориш за Матрицата на реалността, където залагате модела на това, което ще преживявате във физическата реалност?

Участник: Не, моят въпрос е свързан с това, че има една моя версия, която е в тази зала, и има друга моя версия, която не е, и …

Башар: Ти говориш за успоредни реалности?

Участник: Да.

Башар: Добре, съществува безкраен брой твои успоредни версии.

Участник: Аз разбирам идеята за безкраен брой статични кадри.

Башар: Да.

Участник: Аз обаче го разглеждам като линейна прогресия.

Башар: Разбира се.

Участник: Така че би трябвало да има друг фокус, от който се вижда различна прогресия и различна моя версия.

Башар: Да. И това е, което създава преживяването на различни успоредни реалности.

Участник: Разбирам, но ето сега аз повдигам дясната си ръка и друга моя версия издига лявата ми ръка.

Башар: Да, но за да бъдем по-точни, друга твоя версия повдига неговата си лява ръка, не твоята.

Участник: Правилно … това различен аз ли съм?

Башар: Да!

Участник: Различна Душа, различен Висш разум?

Башар: Да, да.

Участник: И различна его структура?

Башар: Да! Може да е същата Свръхдуша или Свръхдушата на Свръхдушата, но по отношение нивото на Душата, на Висшия разум, на нивото на физическата личност, това е напълно различна личност.

Участник: Разбирам. Ако вземем друг човек, който е извървял съвсем същия път до този микрофон като мен …

Башар: Да, но няма да бъде точно същият. Никога не може да бъде точно същият. Може да бъде толкова подобен, че да не можеш да установиш разликата, защото ако е точно същият, то той ще бъде твоят път. И ще бъде този, който ти преживяваш.

Участник: Разбирам. Тогава по същество е трудно да се различат двамата, но те са различни.

Башар: Да, разбира се, че ще е трудно да бъдат различени един от друг, но има версии, които могат много лесно да бъдат разграничени, защото са много различни.

Участник: Разбирам, но въпросът ми е относно моя пример за дясната и лявата ръка. Значи една моя версия идва с вдигната дясна ръка и друга много подобна версия идва с лявата …

Башар: Да, и ние, друга наша версия, има разговор с другата твоя версия точно в този момент и те използват точно обратния пример. (смях в залата)

Участник: Да.

Башар: И се чудят дали ти съществуваш.

Участник: (смее се) Разбирам. Но отново: тези две различни мои версии, те имат различни Души.

Башар: Да, защото Душата е индивидуализирана проява на Свръхдушата, която след това поражда Висшия разум и физическата персона с цел да има конкретно физическо преживяване. Всяка Душа е индивидуализиран специфичен фокус.

Участник: Разбирам, в това има смисъл.

Башар: Да, зная, затова го казах.

Участник: Благодаря за пояснението, аз …

Башар: Добре, благодаря за това, че позволи разяснението да се случи в твоето съзнание. И на теб, и на теб, и на теб, и на всички различни твои версии във всички успоредни реалности, задаващи подобни въпроси. (смях в залата)

Участник: Разбирам. Ако разглеждам спектъра от свои версии, има версии, които са много близки, както и версии, които не са толкова подобни.

Башар: Правилно.

Участник: Докъде стига това? Има ли моя версия, която прилича например на кенгуру?

Башар: … В определен смисъл, това може да се случи, но тогава няма да бъде наистина твоя версия.

Участник: Значи това е един спектър, в който запазвам своята …

Башар: Ти запазваш чувството си за идентичност, така както възприемаш себе си, да.

Участник: Разбирам.

Башар: Има обаче и пресичане на един праг, когато цялостното съзнание изразява себе си по толкова различен начин, че ти няма да можеш да го свържеш с представата, която имаш за себе си. Макар че в крайна сметка всички съзнания произлизат от едно единствено съзнание. На това високо равнище, всичко е проява на едно и също нещо.

Участник: О кей, разбирам.

Башар: Но ние тук говорим за различно (по-ниско) равнище.

Участник: Обменът на информация между различни мои версии … да кажем, че другата ми версия не е изминала същия път, а аз съм тук.

Башар: Да.

Участник: Мога ли да извличам полза от преживяването на другата си версия?

Башар: Ти винаги правиш това. Това става автоматично, ти не трябва да знаеш, че това се случва. В определен смисъл, можеш да кажеш, че двете версии в този пример са обменяли информация по много, много … да кажем символичен начин. Можеш да кажеш, че току-що сте имали разговор един с друг и единият от вас е казал: „Аз ще му задам въпрос, но ще повдигна лявата си ръка. Сега ти му задай въпрос и повдигни дясната си ръка.” Така че ти вече правиш това, но не трябва да знаеш, че го правиш.

Участник: Разбирам. И така, когато понякога съм изправен пред различни възможности за избор и по някакъв начин зная крайния резултат, това означава ли, че вече съм комуникирал с другата си версия, която вече е направила определен избор?

Башар: Това означава, че ти си станал другата си версия. Че ти си преместил съзнанието си и си видял нещата през очите на другата си версия. Това не отрича първоначалната ти позиция, просто това вече не е твоят фокус.

Участник: Разбирам, все едно че съм надникнал през очите на другата си версия ?

Башар: И може всъщност да си продължил по нейния път. Виждаш ли, идеята е, че ти се променяш милиарди пъти в секунда. И това, което считаш за много праволинеен път, е всъщност нещо такова – (медиумът описва хаотично движение с ръка) ти всъщност се променяш в различни свои версии и в различни успоредни реалности непрекъснато, но си позволяваш да осмислиш това линейно, защото така изглежда пътят, който желаеш, за това, което трябва да преживееш. Така че това ти изглежда линейно, докато всъщност е във всички посоки.

Участник: Разбирам. Значи, когато обмислям различни възможности за избор, по същество аз преминавам напред и назад през различни версии и фокуси.

Башар: Да. И когато вземаш решения и действаш, тогава наистина кристализираш нещата.

Участник: Разбирам. В това има смисъл.

Башар: Да, отново: затова го казах.

Участник: Да въпросът …

Башар: Само още един.

Участник: Да, последен. Един човек е имал страх от летене и е открил причината в това, че в друг свой живот е бил летец и са го свалили по време на война.

Башар: Да, разбираме, но това не значи, че той всъщност е бил това друго лице. Ти можеш да създадеш преживяване, все едно че си бил това друго лице, но това, което се случва, е, че просто правиш връзка от едно настояще с друго настоящо преживяване и извличаш от това друго преживяване информация, която да ти помогне в изследването на житейската тема, която си избрал в този си живот. И защото преживяваш тази връзка от позицията на линейното пространство-време, ти превеждаш тази настояща връзка като спомен.

Участник: Разбирам, но ако се върнем към дискусията за отрицателните убеждения, това не е точно убеждение от страна на това физическо лице, защото е преживяване, което е … свързано с друга информация, така че …

Башар: Да, но твоите убеждения определят какви връзки правиш, за да извличаш информация.

Участник: О кей, тогава ти казваш, че в този случай, за да се освободя от този вид страх, аз трябва отида …

Башар: Ти трябва да откриеш как отрицателното ти убеждение може да ти служи да имаш този страх, да разбереш причината, поради която използваш това убеждение, след което да си дадеш сметка, че можеш да разбереш същото нещо от по-положителна гледна точка и да се откажеш от отрицателната връзка.

Участник: Характерът на убеждението ли е връзката с това преживяване по време на войната?

Башар: Характерът на убеждението ти определя и филтрира характера на връзката, точно така.

Участник: Значи има нещо в моето убеждение, което всъщност насочва извличането на информация …

Башар: Висшият разум ще координира това, но Физическият ти ум ще интерпретира и филтрира информацията в съответствие с най-силните убеждения, които притежава, макар че Висшият разум може да установява връзките за теб.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е защо определени души идват, за да преживяват наистина трудни обстоятелства, като например животни родени в кланици, хора, които …

Башар: Може да има толкова причини, колкото са индивидите. Трябва да разглеждаш всеки случай поотделно, но за да ти дам най-общ отговор, ако е ясно, че много хора имат отрицателни убеждения, основани на страх, то някой, който желае да притежава страстта, силата и издръжливостта да послужи като пример за това какви са последиците от тези основани на страх убеждения, може да постъпи по този начин, така че когато обладаните от отрицателни убеждения видят демонстрация след демонстрация, след демонстрация на тези последици,  те може да се изморят да действат на това равнище, при което това същество ще е изпълнило своята мисия да бъде в услуга и да им помогне да се променят. Ето колко силни и любвеобилни могат да бъдат тези същества. Защото те знаят, че са вечни. Разбираш ли?

Участник: Да. Това наистина ми помага. Другият ми въпрос е, когато говориш за процеса на регресия – как може човек да помогне на планетарно равнище, като вижда такова състояние на нещата …

Башар: Като действа в посока на най-силната си радостна възбуда, като бъде съществото, което предпочита да бъде, като предприема действия, които отразяват поведението и действията, които едно такова същество би извършило, за да демонстрира, че действа на това равнище и като бъде жив пример за околните чрез споделяне на своята перспектива, без каквото и да е настояване за това, че другите трябва да се съгласят с него/нея.

Участник: Хм-м.

Башар: Ето как.

Участник: О кей, чудесно. Последен въпрос. Винаги чувствам, че съм чужда на този свят, още от дете … (смее се)

Башар: Уха! И аз също! (смях в залата) Какво съвпадение! Явно имаме нещо общо. Това е общ симптом, който мнозина от вас започват да изпитват, защото се отваряте по-съзнателно за други едновременни връзки и съществувания, които по-голямото същество, което сте, има също. Това не означава, че не си земен човек, защото ти си родена тук като това лице. Това, към което се отваряш обаче, са едновременните въплъщения на по-голямото ти същество в различни цивилизации и когато си отворена за това, започваш да се чувстваш повече чужда, отколкото би се чувствала нормално. Идеята обаче е да използваш тези връзки и да ги приземиш, не да ги използваш за откъсване от Земята, а да свалиш тези енергии на Земята и да ги изразиш по начин, който е подходящ за това твое конкретно земно приключение, така както тези същества правят чрез техните връзки с теб, за да се възползват от твоя опит на Земята, за да им помогне в приключенията, които те имат в същото време в други цивилизации.

Участник: Чудесно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да и … мога ли да … попитам още един …?

Башар: Още един?

Участник: Още два …

Башар: Още два последни въпроса.

Участник: Просто искам да попитам за моята котка.

Башар: Какво й има на твоята котка?

Участник: Тя също ли е извънземна?

Башар: Разбра ли какво току-що ти обяснихме ?

Участник: Да, да, разбрах.

Башар: Ти разбираш, че котките могат да виждат между измеренията, нали?

Участник: Да.

Башар: Ако искаш да кажеш, че това ги прави малко чужди за теб, разбира се, защото те са друг биологичен вид.*)

*) Употребеният в случая термин “alien” в английския език има значение както на „извънземен”, така и на „чужд”. – Бел. прев.

Участник: Разбирам.

Башар: Но те са земно чужди.

Участник: В определен смисъл, всеки ли е чужд тогава, ако правим успоредни връзки …

Башар: Всеки притежава тези връзки, но ти си земен човек, който има тези извънземни връзки.

Участник: Разбрах те.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Става дума и за двете – „това и онова”, а не „това или онова”. Разбра ли?

Участник: Да.

Башар: Така че това съвпада с често  задавания от мнозина от вас въпрос: „Откъде идвам аз, Башар?” Ако си човек, който задава този въпрос, ти идваш от Земята. Така че всъщност истинският въпрос е: „Какви други едновременни връзки имам с други места?” Това отразява истинското разбиране на това, което се случва. „Откъде идвам?” означава неразбиране по същество.

Участник: Хм-м. Благодаря ти.

Башар: Още последни въпроси?

Участник: Не, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам голямо желание да прекарам един разговор с теб.

Башар: Ти разговаряш с мен. Ето че го направи. Какво бързо проявление от твоя страна! Поздравления!

Участник: И отгоре на това, след като си тръгна оттук и съм се придвижила през множество кадри …

Башар: Какво те спира, ти правиш това непрекъснато. Разбира се, че се придвижваш през множество (статични) кадри. Какво мислиш, че правиш в момента?

Участник: Много съм развълнувана да бъда тук.

Башар: Добре, тогава как би искала да използваш идеята на това взаимодействие, за да ускориш развитието си?

Участник: Има една област на моя живот, в която бих искала да видя по-бързо развитие.

Башар: Като например?

Участник: Да, бих искала да имам изпълнено с енергия и крепко здраве.

Башар: Какво те спира да го постигнеш?

Участник: Ам-м-м, не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш! Достатъчно ли се ровиш в своите отрицателни убеждения, за да видиш как спъваш здравето си?

Участник: … …

Башар: Нека ти задам въпроса в друг формат. Ако изпитваше това, което считаш за пълноценно здраве, какво щеше да правиш по-различно от това, което правиш сега?

Участник: Ще се занимавам много повече с моето изкуство и с моя бизнес.

Башар: Искаш да ми кажеш, че състоянието на здравето ти пречи да се занимаваш с изкуството си?

Участник: Хм, да.

Башар: Защо ми казваш това?

Участник: Защото искам да творя повече изкуство.

Башар: И по какъв начин така нареченото състояние на здравето ти пречи да правиш това? За какъв вид изкуство става дума?

Участник: Рисувам с маслени бои.

Башар: И как състоянието на здравето ти пречи да рисуваш повече с маслени бои? 

Участник: Често съм на легло и не се чувствам добре.

Башар: Не можеш ли да рисуваш в леглото?

Участник: Не.

Башар: Защо?

Участник: Чувствам се депресирана и …

Башар: Моля?!

Участник: Депресирана.

Башар: Разбираш ли какво представлява депресията?

Участник: Не.

Башар: Аз ще ти обясня.

Участник: О кей.

Башар: (към аудиторията) Всеки един от вас от време на време изпада в естествено състояние, наречено компресия. Когато търсиш отговори, които знаеш, че не могат да бъдат открити във външното отражение на света, ти се оттегляш вътре в себе си, където знаеш, че всички отговори всъщност съществуват. Това обаче е естествено състояние – компресия! И когато преоткриеш и реорганизираш себе си в това компресирано състояние, ти се появяваш отново като един нов човек. Когато определиш акта на компресията чрез една система от отрицателни убеждения, ти я преживяваш като депресия.

Участник: Хм-м.

Башар: Защото тогава тази система ти пречи да използваш естественото си компресирано състояние, за да откриеш отговорите, които търсиш, тъй като си наложила отрицателно определение на преживяването си, все едно че има нещо лошо в това да се оттеглиш вътре в себе си.

Участник: О кей.

Башар: Промени определенията си и ще промениш преживяването си.

Участник: Искаш да кажеш да приема състоянието си?

Башар: На първо място приеми, че имаш отрицателно определение, което превръща компресията в депресия. Разбери, че зависи от теб да промениш това, като откриеш какво отрицателно определение си прикрепила към понятието за компресия, което прави да я преживяваш по отрицателен начин. След като веднъж откриеш и дефинираш съзнателно кое е това отрицателно определение, ще си дадеш сметка, че няма смисъл да се придържаш към него, че е нелогично и ще го изоставиш. И щом го изоставиш, ще започнеш да чувстваш това конкретно действие като компресия по един по-положителен начин. И ще го използваш по-положително, за да преформулираш себе си и да се появиш като нов човек по-целенасочено, по-съзнателно.  

Участник: Благодаря ти. Мислиш ли, че ще си тръгна оттук променена?

Башар: Няма значение какво аз мисля. Ти вярваш ли, че ще го направиш?

Участник: Да.

Башар: Тогава няма значение какво мисля аз.

Участник: О кей. Беше прекрасно да разговарям с теб.

Башар: И за нас също.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден. Говори по-високо.

Участник: Когато умрем, къде отива Душата ни?

Башар: Точно тук … но на различна вибрационна честота, така че преживявате различна реалност. Всичко се случва тук и сега! Всичко е тук и сега, но вие просто сменяте каналите, така че тогава тази програма не е вече видима за вас. Ако използваме аналогия с вашата телевизия.

Участник: …

Башар: И в това ново състояние вие имате по-широка перспектива, може да виждате повече, да разбирате повече, да си спомните повече кои сте. Тогава за вас ще бъде по-лесно да виждате какво става във физическата реалност, защото в определен смисъл, вие вече сте го правили, така че изхождате от гледната точка на върха на планината и поглеждате долу в равнината, докато физическата реалност прилича повече на това да сте долу в равнината и да не можете да видите зад съседната планина. Така че ще имате по-висока вибрационна честота, което означава по-широка перспектива, по-висока гледна точка и повече способност да виждате повече от „Всичко, което е” и повече от това кои и какво сте, и ще можете да преживявате повече неща, защото в момента, в който ще си ги представяте, вие ще ги преживявате, защото на това духовно равнище пространство-времето се проявява по различен начин. Нещата, които си представяш, се реализират моментално и ще ти изглеждат много солидни, макар че ще знаеш, че можеш да ги промениш само с една друга мисъл. Това е едно от нещата, които се случват. Все едно, че се събуждаш от сън и си спомняш, че сънят е бил просто един сън, независимо колко реален ти е изглеждал, и сега, след като си будна, това е, което наистина си. Това е усещането в духовната сфера. Има много неща, които може да преживееш в прехода от едно състояние в друго, като това, което много хора са описвали, като тунела от светлина, което е просто един от начините за описание на преминаването от едно измерение в друго, както и идеята за преглед на изминалия живот. След като вече ще си наясно, че бариерите между теб и всички останали не съществуват и всички сте свързани, ти ще преживееш всички неща, които си направила в този живот, и всички последици от тези неща, които си избрала да направиш върху другите хора, защото всички те вече ще са част от теб и няма да съществува нещо, което да ви отделя едни от други. На това равнище също така имаш свободата да взаимодействаш с най-различни същества, които пристигат и си заминават и които могат също да бъдат много по-гъвкави в своето съзнание. Можеш да вземаш много различни решения какво да преживяваш, включително, ако пожелаеш, да продължиш същия живот в успоредна реалност, без някога да знаеш, че току-що си умряла. Ако това ще ти е от полза.

Участник: Хм-м.

Башар: Много хора на вашата планета, които са били на косъм от смъртта: „О, не зная как се отървах жив този път!” … понякога те не се отървават. Но ако си разрушила тялото си до състояние, в което не можеш да бъдеш съживена,  ти все още разполагаш с възможността, ако желаеш, да продължиш в успоредна реалност, която ще е толкова подобна, че няма да можеш да установиш никаква разлика. Някои хора правят такъв избор и си помислят: „Да, тук се разминах на косъм, не зная как се измъкнах от това” или даже може да не си спомнят, че се е случило нещо, което е причинило смъртта им. Много хора на вашата планета са умирали отново и отново, и просто са се появили в твоята реалност от други успоредни реалности, и продължават своята версия на живота, който е съществувал за тях тук. Там ситуацията е много по-гъвкава и податлива по отношение на възможностите за избор, които имаш, и нещата, които можеш да правиш, отколкото си мислиш. Природата на твоето съществуване е наистина многоизмерна. Започни наистина да научаваш това. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти. Имам и друг въпрос. Тук срещнах един човек, който може да лекува …

Башар: Той не лекува никого директно. Никой не може директно да излекува някого другиго. Той обаче може да излъчва вибрация и ако човек се настрои на същата вибрация, ще му бъде позволено да излекува сам себе си.

Участник: А-ха.

Башар: Така че той може да излъчва вибрация, която да кара другите да я наподобяват, и така те се излекуват, приемайки вибрацията, която отразява излекувано състояние. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да ти благодаря за присъствието ти в моя живот и за това, че успях да те открия.

Башар: Благодарим ти за присъствието в нашия живот.

Участник: Преди два месеца видях в небето пред къщата си зелена светлина и бих искал да зная дали това бе космически кораб.

Башар: Не зная. Ние не знаем какво е движението на всички кораби! По същия начин, по който ти не знаеш движението на самолетите на всяко летище на вашата планета.

Участник: О кей.

Башар: Но ако това е нещо, което е отразило нещо в твоето съзнание, което те е накарало да се зачудиш относно него, тогава истинският въпрос, който трябва да зададеш, е как да използваш това преживяване, какво означава то за теб, какво те е накарало да си помислиш, което не би си помислил без него. И в този контекст възприятието ти е винаги правилно, независимо дали става дума за кораб, или не. Защото има много неща, които ще направи твоят Висш разум, много неща, които ще направиш за себе си, които може задължително да не бъдат толкова прозаични като действителен кораб, но може да изпълнят същата функция, защото ти знаеш какво може да те стимулира да погледнеш в друга посока, да помислиш за неща, за които не си мислил преди. Така че става дума повече за ефекта, отколкото за конкретния обект. И отново: ти можеш винаги да приложиш нашето „правило” при поява на НЛО. И това просто е, че ако не си сигурен в това дали е кораб, то приеми, че не е, даже и ако е. Защо да губиш време в чудене? Ако с абсолютна сигурност е кораб,  повярвай ми, че ти ще узнаеш. Но ако гадаеш, защо ще си губиш времето?

Участник: О кей. Също така, по онова време получих нещо като охлузване отзад на тила си и се чудя дали съм бил отвлечен.

Башар: Да.

Участник: О, благодаря ти.

Башар: Аз нямам нищо общо с това. (смях в залата) Но пак заповядай.

Участник: Можеш ли да ми кажеш нещо повече за това?

Башар: Мога да ти кажа, че си получил посещение от същества, които обикновено наричате Сивите.

Участник: О кей.

Башар: Бяха направени някои корекции.

Участник: Това е, което ме доведе тук днес. Можеш ли да ми кажеш нещо относно хомосексуалността и това да бъдеш гей?

Башар: Да. Много хора на вашата планета са възпитани да се страхуват от различните видове енергии, които съдържа всеки от вас. И много други същества на вашата планета са решили да бъдат пример за различен вид енергии и проявления, които може да има един човек. Следователно вашето общество изобилства от най-различни начини на представяне идеята за пол и сексуалност, и съзнание, за да можете всички да разберете, че сте доста по-големи и способни на много повече проявления, отколкото си мислите, и за да могат хората да намалят страховете си относно това, което съдържат в себе си, и да не се страхуват от отраженията на тези неща, когато те се появят в живота им. Така че вие си помагате едни на други да приемете идеята, че сте многоизмерни същества и че изразявате себе си по многобройни начини.

Участник: И тези хора се влюбват със сърцата си, независимо от телата си?

Башар: Да, в определен смисъл. Защото ако вибрацията на едно съзнание разпознае съвместима вибрация на друго съзнание, това привличане винаги има своя цел. И целта във всяка една връзка е всички участващи във връзката да помагат на другите да научат това, което трябва да научат, за да осъзнаят повече това, което са. Това е смисълът на човешките отношения. И това, разбира се, може да се случи от много различни посоки, по много различни начини и да има много различни проявления … за да разкрие различията в съзнанието ви. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти. Мога ли да задам още един въпрос?

Башар: Това беше въпрос. Сега предполагам, че имаш още един.

Участник: Питам се дали съм индиго.

Башар: Ти имаш малко индиго вибрация. Както сме казали … На колко си години?

Участник: На 27.

Башар: Хората, родени на вашата планета през последните около 30 години, не са просто една нова генерация, а различен биологичен вид. Има по-голямо активиране на генетичните маркери, които са били първоначално създадени в хомосапиенс от Анунаки. Вие всички сте хибридна раса, но сега някои хора ще си позволят да си спомнят повече и по-бързо кои са, навлизайки във вашето общество по-късно от другите, за да допринесат за осъзнаването, че е в реда на нещата да разкривате повече от себе си като същества и да си спомняте повече кои сте. И много хора наричат това индиго вибрация, защото това е вибрация с по-висока честота, но болшинството от съществата, родени през последните тридесет години, са наистина друг биологичен вид, защото в тях се отваря нова генетика, която е била там през всичкото време, но е била заспала. Това е един от начините, по които ще продължите естествената си еволюция, за да станете като планета шестата хибридна раса. 

Участник: Значи това усещане, което имам в сърцето, в стомаха … е част от това … индиго?

Башар: Да, да, да. Как би искал да използваш това в живота си? Как би искал да го използваш, за да разгърнеш своята реалност и по-лесно да следваш своята радостна възбуда?

Участник: Мислех, че това е депресия, или друго нещо …

Башар: Отново: както вече казахме, ти преживяваш нещата по начина, по който ги определяш. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Твоите определения абсолютно оцветяват и филтрират твоите преживявания на физическата реалност, тъй като физическата реалност е само една проекция. Физическата реалност не съществува без твоето възприятие! Тя не съществува емпирично самостоятелно. Тя съществува самостоятелно по различни начини, всичко съществува. Обаче твоето преживяване на физическата реалност не съществува до момента, в който ти не създадеш една идея, едно възприятие, едно определение за себе си, за да я преживееш. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз съм много земен човек и намирам за много трудно да включа, когато ти говориш за високи честоти …

Башар: Ти знаеш, че това е само едно убеждение, нали?

Участник: Да, това е, в което вярвам, и се чудя дали можеш да ме подкрепиш в това да променя …

Башар: Добре. На първо място, какво положително извличаш от това да си земен човек? Защото очевидно има полза в това да си земен, нали?

Участник: Мисля, че имам ясно възприятие и балансиран ум …

Башар: Добре, други положителни неща?  

Участник: Хм-м, не съм сигурен.

Башар: Какво ще кажеш първо да почувстваш, че си един много заземен човек, след което това заземено състояние да ти даде повече възможности да изследваш идеи, които много хора считат, че ги откъсват от земята, така да се каже, но ти си толкова заземен, че това не може да ти се случи и си оставаш балансиран? Какво ще кажеш за това положително определение?

Участник: (смее се)

Башар: Така че не се налага да се страхуваш, че изследването на неща, които може да изглеждат малко шеметни, ще те откъсне от земята, защото ти толкова си привикнал към идеята какво означава да си земен, че можеш да използваш това, за да се балансираш и да останеш заземен по начина, от който се нуждаеш, докато изследваш тези високо вибрационни, езотерични идеи, които други хора считат, че ги извеждат от физическата сфера.

Участник: Намирам за трудно да обработвам тези високо честотни идеи.

Башар: Това се дължи само на идеята, която имаш, докато си заземен, че изследването на тези неща ще те откъсне от земята. Аз обаче ти казвам, че това няма да се случи, защото ти си достатъчно заземен, за да се справиш с това. Ти трябва да откриеш определението, което казва, че ще се откъснеш от земята, и след като веднъж откриеш това определение, и разбереш, че то не трябва да е вярно за теб, ти ще си по-способен да изследваш и разбираш тези неща, защото няма да се страхуваш, че изследването им ще те откъсне от земята. 

Участник: Значи трябва да си дам позволението за това.

Башар: Знаейки, че това няма да те откъсне от земята.

Участник: О кей, благодаря ти. Друг въпрос. Имам много страстни увлечения, но по отношение на кариерата ми не съм сигурен какво искам да правя.

Башар: Кое е най-силното ти страстно увлечение в този момент?

Участник: Да консултирам и помагам на хората да разкриват своите страстни увлечения.

Башар: Това е най-силното ти и страстно желание в този момент?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава какво правиш тук, за да разговаряш с нас? Това също ли отразява твое страстно увлечение?

Участник: …

Башар: Да дойдеш тук днес и да водиш този разговор?

Участник: Да научавам неща от теб, да.

Башар: Какво всъщност си направил? Ти си разбрал, че в един момент, когато не е задължително възможно за теб да следваш едно свое страстно увлечение, ти си се огледал наоколо за други възможности и си избрал една, която ти е изглеждала по-привлекателна от другите и си действал спрямо нея. Даже и ако това е нямало пряко нищо общо с консултирането, с което искаш да се занимаваш. Идеята да действаш в посока на най-силната си радостна възбуда, както сме обяснили, никога не е задължително да има нещо общо с дадена конкретна кариера. Ние ти казваме, че във всеки един момент, измежду всички възможности за действие, с които разполагаш,  независимо колко незначителни може да ти изглеждат, независимо колко са свързани с нещо, което ти носи радостна възбуда, ако има една възможност, която намираш за по-привлекателна от останалите, тя ще определи посоката на твоето действие, като влагаш всичките си способности, без да настояваш на някакъв краен резултат. И ако просто продължаваш да правиш това, то ще се разгърне в щастливи съвпадения, ситуации и възможности, които ще ти позволят да изразиш всички други форми на радостна възбуда, защото всички форми на радостна възбуда са свързани. Всичко в крайна сметка е едно нещо, което се проявява по различни начини. Така че следвайки нишката на радостната си възбуда, независимо как изглежда, тя винаги ще те доведе до другите форми и прояви на радостна възбуда. И така както си решил, че посещението ти тук ти е било интересно за днес, за да получиш тази информация по този начин, то следващото нещо, което ще избереш да правиш, когато си тръгнеш оттук, трябва да бъде, което ти се струва най-интересно даже и на повърхността да ти изглежда несвързано с всичко останало, което ти е известно и което предизвиква у теб радостно вълнение. Когато радостното вълнение се появи, независимо в каква форма, като пряка комуникация от Висшия ти разум, който ти казва: „Това е следващото нещо, което трябва да направиш, следвай ме!” … това представлява радостната възбуда. И когато правиш това, ще видиш, че нещата около теб ще започнат да се организират синхронно по такъв начин, че всички неща, които предизвикват радостната ти възбуда, ще те подкрепят дотолкова, доколкото е необходимо, за да ти позволят да продължаваш да действаш и развиваш радостната си възбуда, защото това е един завършен, самоподдържащ се и насочващ комплект. Намираш ли някакъв смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Това попива ли в твоята заземена натура?

Участник: Да.

Башар: Всичко това е само физика, да знаеш. Ако искаш да разговаряш за това от една заземена позиция, това е само физика, резонанс, вибрационна честота. Това, което влагаш, е това, което получаваш обратно. Толкова е просто. Това е само една машина, която няма собствен ум. Това, което вкараш в нея, е това, което ще се отрази обратно към теб. Това е само едно огледало. То не може да ти покаже различен образ от този, който му показваш с лицето си. То винаги ще отрази обратно точно израза на лицето ти, така че винаги ще знаеш в какво състояние се намираш. Ти ще го използваш като насочващ механизъм. И ако нещо ти изглежда извън синхрон, и си несигурен, ако се колебаеш, тогава можеш да използваш чувствата, мислите, поведението си и това, което се случва по съвпадение, за да те насочат и върнат в синхрон … ако това, което виждаш като отражение, не отговаря на това, което предпочиташ то да бъде. Приеми го за свое и след това го промени. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И всичко е основано на това, което вярваш, че е истина, на това, което определяш за вярно. Така че ако установиш, че си объркан относно това и относно своето състояние, открий какво определение би трябвало да си приел, за да създаде то преживяването, което имаш; за да създаде чувствата, които имаш; за да създаде мислите, които имаш; за да създаде поведението, което демонстрираш. Всичко може да бъде проследено отзад напред до модела, до определението. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Още нещо?

Участник: Да. Винаги съм усещал, че имам ангел, или ангели, които наблюдават …

Башар: Вие всички имате ангели и водачи. Вие никога не сте сами.

Участник: Те как изглеждат по отношение на нас хората? Някои, които са непрекъснато до нас …?

Башар: Не задължително непрекъснато. Защото те действат според идеята за това как вие усещате линейното време, по отношение на това, от което се нуждаете, и когато се нуждаете от него. Всичко винаги съществува и всичко е тук и сега, но тези същества също имат свой собствен живот. (смях в залата)

Участник: Аз би трябвало да моля за тяхната подкрепа.

Башар: Тяхната подкрепа е винаги предоставяна, точно когато и където се нуждаеш от нея. Ти винаги получаваш всичко, от което се нуждаеш, от страна на всеки. Ако не усещаш тази подкрепа, това е, защото ти си този, който я блокира, не защото тя не ти е на разположение. Защото тя винаги идва при теб. Ако не от някого другиго, то от Първоизточника. Тя не може да спре да идва, в противен случай ти няма да съществуваш. Така че ти винаги получаваш. Ако не го изпитваш, то е, защото блокираш приемането й с някакво определение в ума си. Освободи се от определението и изведнъж ще установиш, че непрекъснато си претрупан с информация, подкрепа, насоки, помощ и любов. Това никога, никога, никога, никога не спира! Ти съществуваш в едно непрекъснато море, в непрекъснат поток от насоки, подкрепа и енергийна любов. Той никога не спира. Ако не го усещаш, открий защо го блокираш.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам няколко въпроса и моля да ме спреш, ако …

Башар: О, не се тревожи за това.

Участник: В един от дисковете с твои записи ти споменаваш за седем закона за проявление на нашата реалност и единият от тях гласи, че трябва да вярваме в реалността, която желаем, и трябва да стъпим в тази реалност. И ако имаме даже хилядна от процента съмнение, че реалността няма да се реализира, това съмнение ще се оправдае. Трябва да вярваме100%. И искам да зная следното. Аз съм в процес на преодоляване предизвикателствата на ежедневната си работа. Как мога да запазя положителната си нагласа, когато аз все още реорганизирам своята система от убеждения? Очевидно, аз не се намирам 100% в желаната си реалност. Как мога да разчистя пътя си, за да се озова в тази реалност? 

Башар: Свърши ли? (смях в залата) Добре. Въпросът, с който бих ти отговорил, е: Можеш ли да бъдеш, или избираш ли да бъдеш в положително състояние, докато преминаваш през процеса на едно отрицателно състояние?

Участник: Да, да.

Башар: Тогава ти си в положително състояние. И каквото и да се случва в това състояние, това е, което трябва да се случи. Моля, помни, че откриването на отрицателни определения е част от процеса на твоето положително състояние на радостна възбуда.

Участник: О кей.

Башар: Така че щом разбереш, че имаш едно състояние на висока радостна възбуда, което ти действа като чадър, тогава идеята за откриване на отрицателни определения и за преминаване през процеса на освобождаването им, ще бъде преживяно като част от радостната ти възбуда, а не като нейно прекъсване или забавяне. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, абсолютно, благодаря ти. Следващият ми въпрос … аз посетих Бразилия преди година и половина през август и двете с майка ми бяхме излекувани от много неща, но аз ще говоря само за себе си. Преживяхме невероятни неща чрез тези същества, които ни лекуваха, и ние продължаваме да им изпращаме снимки, и получаваме допълнителна помощ за много мои малки проблеми, но изглежда че някои от тях се завръщат. И бих искала да зная как мога да остана в положително състояние и в излекувано състояние.

Башар: Свърши ли?

Участник: Свърших.

Башар: Тук всъщност става дума за нещо подобно на това, което току-що казахме. Първо трябва да разбереш, че идеята на едно излекуване е, да си възвърнеш изгубения синхрон, но ако имаш определение, според което лечението няма да бъде трайно, то няма да бъде трайно. Ти ще разбереш, че все още се придържаш към едно отрицателно определение, което все още не си открила, и състоянието ти ще те принуждава да откриеш какво може да бъде то. И това отново е част от положителния процес на откриване на повече от себе си. Защото точно както казахме в предаването в петък вечер, когато ви предадохме позволението от седем части, когато следваш списъка на тези утвърждения, трябва да разбереш, че утвържденията не са достатъчни. Защото ако казваш: „Аз получавам подкрепа”, но докато казваш това, ти всъщност имаш определение, което ти пречи наистина да повярваш, че си, наистина да знаеш, че си, то когато казваш: „Аз получавам подкрепа”, ти всъщност усилваш убеждението си, че не получаваш подкрепа. Ето защо казваме, че когато изричате тези утвърждения в това позволение от седем части, внимавайте за чувствата и резонанса в себе си, защото ако наистина честно усещате това, което преживявате, докато ги изричате, ще може да кажете дали в действителност сте убедени в тях, или просто претендирате, че знаете какво се случва в системата ви от убеждения. Така че няма нищо лошо в това да използвате едно позволение, за да ви полекува и да ви даде възможност за малко да си отдъхнете и да може да застанете в положителна позиция, но разбери, че бидейки в тази положителна позиция, тя ще си свърши работата и ще насочи вниманието ти към всичко, което все още се спотайва  в несъзнателния ти ум, което е извън синхрон с теб, и така то ще се покаже, за да ти даде нещо, с което да се пребориш, и да откриеш какво е в крайна сметка основното определение и убеждение, от което още не си се освободила. Така че това отново ще бъде част от твоя цялостен процес на лекуване и откриване, лекуване и откриване, лекуване и откриване, лекуване и откриване.

Участник: Тогава как мога да разбера, че може би един от тези … тъй като едно от леченията бе относно моя гръб, който бях наранила и който бе напълно излекуван, но когато започнах отново да се упражнявам много интензивно …

Башар: Защо правиш това?

Участник: Защото ми доставя удоволствие.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да, защото очаквам с нетърпение тези упражнения.

Башар: Това е добре, но когато казваш „интензивно” …

Участник: Наистина упорито, аз просто не се разхождам …

Башар: Ние разбираме какво имаш предвид по отношение на термина, който използваш, но какво точно имаш предвид по отношение на енергията –  дали се насилваш отвъд чувствата си за удобство?

Участник: Не, не, не го правя … когато почувствам болка, аз спирам … аз се отнасям внимателно към себе си …

Башар: Може ли да направя предложение?

Участник: Да, моля.

Башар: Спирай, преди да почувстваш болката.

Участник: О кей.

Башар: Мислиш ли, че можеш да усетиш момента, непосредствено преди да почувстваш болката и да спреш?

Участник: Да.

Башар: Добре. Тогава ако действаш по този начин, ще можеш да позволиш на тялото си да се подготви да отиде на следващото ниво следващия път,  вместо насила да прекарваш себе си през тази стена. Засега може би трябва да достигаш до самата стена, без да настояваш, че трябва да насилиш тялото си през нея.   

Участник: О кей.

Башар: Добре, виж дали този метод ще бъде по-резултатен и дали наистина ще ти помогне да натрупаш сила и издръжливост, вместо да се докарваш до предела на силите си.

Участник: В моята частна сесия с теб по повод на романтичната любов ти каза, че трябва да бъда открита, за да приемам любов …

Башар: Не че трябва, но можеш да избереш да направиш това.

Участник: О кей, че това би било следващото най-смислено нещо за мен – да приема любов от всекиго около мен, който е готов да ми я предложи …

Башар: О да, защото това са все различни отражения, по един или друг начин, на безусловната любов на „Всичко, което е”.

Участник: Точно така.

Башар: И ако ти си готова да получиш тази подкрепа и да подкрепиш сама себе си, и да се обичаш безусловно, тогава ще ти бъде относително лесно да привлечеш отражения от околните на тази безусловна любов, която изпитваш към себе си.

Участник: И предизвикателството по отношение на това е, че докато общувам с различни хора, които се появяват в моята реалност и искат да прекарат известно време с мен, не задължително в романтичен смисъл, но искат да ми предложат любов, аз не усещам съвпадение във вибрациите …

Башар: Това е проява на любов – предлагането на вибрация, която ти ясно виждаш, че е несъвместима, за да получиш по-ясна представа за това коя е съвместима. Следователно това е проява на любов.

Участник: Това е добре, но редно ли е да не приемам тяхната любов, да не желая да отделям от времето си, да отхвърлям …

Башар: Ти можеш да решиш сама дали вибрацията е несъвместима и да не продължаваш една физическа връзка. Ние просто ти казваме, че ти можеш да използваш обстоятелствата, при които ти предлагат любов, даже те да изглеждат отрицателни, в своя полза, като разбереш какво всъщност те ти подаряват и ако резултатът от използването на този подарък е разпознаването, че за теб е неподходящо да имаш физически контакт, то това е резултатът.

Участник: О кей.

Башар: Така ти си изяснила позицията коя си и докато си сигурна, че не си просто арогантна относно това и е ясно, че си вибрационно несъвместима, тогава е приемливо и напълно в синхрон с твоята радостна възбуда да не се ангажираш физически задължително с някого, който не е вибрационно съвместим с теб.

Участник: О кей, благодаря ти. Веднъж някой бе казал, че в такъв случай не може да говорим за нечестност.

Башар: Ти определено можеш да си създадеш преживяване на нечестност, но ако наистина искаш да бъдеш вярна на себе си, няма нищо в определението на истинската ти същност, което да съдържа идеята за отсъствие на синхрон, за отсъствие на почтеност.

Участник: Моята природа е такава, че обикновено прекалявам с честността си …

Башар: По същия начин, по който прекаляваш с упражненията си?

Участник: Да. (смее се) Аз се отнасям със страст към всичко, което правя.

Башар: Страстта не те наранява. Това трябва да ти служи като указание.

Участник: О кей, о кей. Въпросът, свързан с почтеността, е, че не е необходимо винаги да казваш на хората всичко.

Башар: Разбира се, че не трябва.

Участник: Понякога трябва почти да излъжа, защото не ми се иска да споделя нещо. Това попада ли в определението на непочтеност?

Башар: Зависи за какво става дума. Всеки случай трябва да бъде разглеждан самостоятелно. Ако разбираш, че по някакъв начин можеш да нанесеш повече вреда, като споделяш нещо, не е винаги необходимо, но трябва наистина да бъдеш честна по отношение на това, което се случва във всеки конкретен случай. Затова не може да бъде даден обобщаващ отговор.

Участник: О кей, благодаря ти. Набързо още нещо. Когато се придвижваме от трето на четвърто равнище на плътност … аз просто ще използвам термина еволюираме … ти бе споменал това и преди … само защото човек е еволюирал, не означава задължително, че трябва да бъде вегетарианец.

Башар: Не задължително, ти трябва да се довериш на съзнанието на тялото си. Има една обща вероятност, че когато повишавате своята вибрация, може да изгубите желанието си за по-плътни видове храна. Ако обаче това не се случи, напълно естествено е, ако това ще отразява състоянието ви на радостно вълнение все още да консумирате определени неща, стига да го правите по най-почтен и положителен начин, знаейки, че просто това е, което съзнанието на тялото ви казва, че ви е необходимо за момента и ако вие го използвате по положителен начин, това ще има полезен ефект. Естествено е обаче, с повишаване на вибрацията ви, диетата ви също да стане облекчена. Ако обаче това не се случи, не означава, че правите нещо лошо. Начинът, по който го правите обаче, обикновено ще се промени, почтеността, с която го правите, отношението, което формирате с това, което консумирате по много положителен начин, благодарността и благоволението, с което приемате и използвате храната, имат много общо с това дали тя е в синхрон с предпочитаното ви състояние.

Участник: Благодаря ти, и последен въпрос относно петък вечер и упражнението, което препоръча. Когато преминаваме от една седмица в друга, и това, което желаем да се случи, се променя …

Башар: Не, не, не, не. Това упражнение не се отнася до това, което желаете. Ти си разбрала погрешно упражнението.

Участник: Очевидно.

Башар: Упражнението е за изясняване коя си. Така че това, което е релевантно за теб, да може по-лесно да се прояви. Ти трябва да оставиш егото си встрани от това, което желаеш, и да вярваш, че когато изясниш сама себе си, ти ще привлечеш и проявиш това, от което се нуждаеш, и то ще бъде синонимно на това, което наистина желаеш.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Башар: Нания.

Ейприл: Добър ден, Тадео.

Участник: Добър ден и на теб.

Ейприл: Имаме около 20 минути до холотопа. Имаме въпроси както от аудиторията, така и от слушателите ни чрез интернет.

Башар: Можеш да споделиш въпросите на участниците чрез интернет, ако желаеш.

Ейприл: О кей. Първият въпрос е – кое ниво на съзнанието ни възприема убежденията, били те положителни, или отрицателни – Висшият разум, мозъка, Физическият ум?

Башар: Физическият ум е този, който трансформира комуникацията от Висшия разум към структурата, която наричате убеждения и вярвания. Така че първоначалната комуникация на понятието може да идва от Висшия разум и да бъде получена от мозъка, но Физическият ум ще превърне това понятие в положително или отрицателно убеждение, в зависимост от това какви други убеждения са вече вложени в структурата на личността.

Участник: Може ли да получим конкретен пример за това? Например Висшият разум възприема нещо като … …

Башар: О, ние помислихме, че ще дадеш нещо като пример.

Ейприл: (смее се) Опитвам се да мисля за нещо, което Висшият разум би изпратил като вдъхновение, например.

Башар: Време е за игра! Това се получава от мозъка и бива преведено във физическата личност чрез положителната матрица или чрез отрицателната матрица, в зависимост от това как мозъкът се отнася към тази идея – положително или отрицателно. 

Ейприл: И отрицателната идея може да се появи например като: „Мисля, че ще бъде наистина забавно да … опитвам се да мисля за нещо отрицателно.”

Башар: „Време е за игра” може да бъде преведено в системата от отрицателни убеждения като: „Нямам време за игра, прекалено зает(-а) съм, за да играя”.

Ейприл: Но можем също да направим отрицателен избор, относно …

Башар: Да, можеш да направиш отрицателен избор, в зависимост от това какво разбираш под игра. Може да интерпретираш идеята за игра в отрицателен контекст.

Ейприл: Ти какво би нарекъл отрицателен вид игра?

Башар: Ще си поиграя с твоите слабости. Ще си поиграя с твоите страхове.

Ейприл: Или извършвайки някаква дейност, която би навредила на други хора. 

Башар: Да, ако интерпретираш тази отрицателна дейност като игра, защото така си била научена да мислиш за тези неща, така си била научена да ги определяш. Това е смисълът на немската дума schadenfreude (злорадство). Разбираш ли какво означава schadenfreude?

Ейприл: …

Башар: Да извличаш удоволствие от болката на другите. Някои хора гледат на това като на игра.

Ейприл: И естествено положителният пример би бил например: „Ще отида да играя тенис” …

Башар: Сега ще реша да изиграя друга роля в своя живот, която отговаря повече на тази, която предпочитам да бъда. Или аз разбирам, че изпълнявам просто роля в тази игра и това не отговаря на цялостната ми същност. Или, ако е имало някакво отрицателно взаимодействие или съпротива в отношенията ти с друго същество, ти можеш да смениш посоката на това, като предложиш, вместо да се противопоставяте един на друг, да изиграете една игра, или да подходите към ситуацията от различна гледна точка. При това може да се съгласите да общувате по различен начин.

Ейприл: Или може да решат да играят на видеоигри.

Башар: Да.

Ейприл: И това може да бъде проява както на отрицателно, така и на положително поведение.

Башар: Разбира се, това се отнася до всичко.

Ейприл: И това, което ще определи дали е положително, или отрицателно поведение, ще бъде …

Башар: Дали то наистина ще отразява вибрацията на радостната ти възбуда, или ти маскираш тревожността си като радостно вълнение.

Ейприл: В определен смисъл, това ни довежда до следващия въпрос, който е: Когато става дума да следваме радостната си възбуда, как определяме това да следваме радостната си възбуда по почтен начин?

Башар: Да си позволяваш да бъдеш абсолютно честен и наясно по отношение определенията, които имаш, според които това, което правиш, и начинът, по който го правиш, са най-правилните. Защото ако сте наистина честни със себе си, всеки един от вас знае разликата между това да действа в съответствие с истинската си вибрация и да действа извън синхрон с нея. Вие обаче може да се залъгвате, да отричате, че правите това, което правите. Ето защо се изисква абсолютна яснота и желание да бъдете честни относно това каква е енергията, която наистина изпитвате по повод това решение, а не да го маскирате с лустросана енергия, която ви позволява да претендирате, че истинската енергия, която знаете, че е там, не е там.

Ейприл: Трябва ли да отчитаме присъствието на други хора, когато вземаме тези решения?

Башар: Понякога трябва, защото ако взаимодействате с други хора … при определени обстоятелства може да сте привлекли себе си към други хора по определена причина и това не означава, че непременно трябва да правите това, което те ви казват, ако то не отговаря на вашата истина, но въпреки това, те са там като една рефлексивна причина, за да ви помогнат да определите кое е истина за вас. Понякога всъщност те могат да изпълняват ролята на отразяващо огледало за неща, в които трябва да се вслушате и които трябва да научите за себе си, и в които не бихте желали да се вслушате, ако идваха само от самите вас. И обратното.  

Ейприл: Хм…

Башар: С други думи, другите могат да бъдат използвани, за да те карат да бъдеш честна. Нали така?

Ейприл: Да.

Башар: Но другите могат също така да прекалят с това и по свои отрицателни начини да се опитват да те контролират. Така че трябва да постигнеш точка на равновесие между двете. Вземи това, което е в състояние наистина да ти помогне да бъдеш в синхрон със своята истина, и остави зад гърба си това, което някой друг може да излъчва към теб като свой проблем. Научи се да правиш разлика между двете.

Ейприл: Значи това е наистина едно предизвикателство по пътя на нашата еволюция – да разберем как да прилагаме тези принципи по начин, който ни довежда наистина до едно равновесно състояние, за разлика от това да следваме само отделни части от посланието, без действително да изразим това състояние.

Башар: Да, да, да, защото ние виждаме много често, когато ви предаваме формулата от три части да следвате своята радостна възбуда, с всичките си способности, с ну-у-у-у-ула настояване по отношение на резултата … как доста хора на вашата планета много удобно забравят тази трета част: „О да, аз следвах своята радостна възбуда с всичките си способности … и въпреки това, нещото, което трябваше да се случи, все още не се случва. Какво не е наред с мен?” Вие забравяте третата част – че крайният резултат може да не бъде това, което очаквате. Той ще бъде точно това, което трябва да бъде. Престанете да настоявате, оставете го да ви покаже какъв трябва да бъде.

Ейприл: Наред с идеята да следваме своята радостна възбуда, идеята за нашия начин да възприемаме реалността тук на Земята …

Башар: Ти разбираш, че всъщност това е малко различно за всеки индивид. Макар да има колективен компонент, никога не е едно и също за всеки от вас.

Ейприл: Когато изхождаме от позицията на отрицателното его, сравнено с положителното его, като цяло, състоянието на човека отразява ли идеята, че човечеството все още гледа на реалността предимно от позицията на отрицателното его?

Башар: Ох-х-х. Ти какво мислиш? Не е ли очевидно?

Ейприл: Мисля, че е интересно това, че в своя индивидуален живот ние можем да изпитваме много радост, щастие, положителни състояние и пр., както и неща от гледна точка на отрицателното его, и това се мени непрекъснато през целия ден, напред и назад, напред и назад …

Башар: Да, защото вие сте все още в процес на откриване на всички тези неща, които са били скрити толкова дълго време. 

Ейприл: Мисля, че даже когато човек е ангажиран с духовни занимания, може лесно да се поддаде на илюзията, че е толкова одухотворен, че функционира само чрез положителното си его …

Башар: Да, но ако това е определението ви за духовни занимания, значи вие не знаете какво представляват духовните занимания. Защото духовните занимания са предназначени да разкрият неща вътре във вас, които ще ви позволят да станете по-одухотворени, тъй като откривате неща в себе си, които са извън синхрон с тази духовна вибрация.

Ейприл: Да, и стана все по-очевидно, че макар всички да се учим да изразяваме себе си и да възприемаме реалността чрез положителната его, задачата за повечето хора все още е да се придвижат от състояние на преобладаващи отрицателни идеи …

Башар: Да, въпреки това, това изявление, макар да е вярно само за себе си, никога не би могло да оправдае оставането в отрицателно състояние, за който и да е отделен индивид, само защото „повечето хора са”.

Ейприл: Точно така. Тогава по какъв начин планетата ни ще изглежда по-различна, когато да кажем болшинството от нас … нека да вземем средното положение, когато все повече хора на планетата наистина разберат какво означава да възприемаш реалността от неутрална позиция, сравнена с позицията на отрицателното его. Как ще изглежда Земята тогава и след това, когато се придвижим към ситуация, когато непрекъснато ще виждаме всичко от преобладаващо положителни позиции?

Башар: Нещата, които ще изберете да създадете, ще бъдат далеч по-интегрирани с естественото състояние на вашата планета.

Ейприл: Симптомите ще включват начало на почистване на нашата планета, прекратяване на съществуващото замърсяване …

Башар: Да, ще строите структури, които оказват малко влияние върху физическата планета, ще позволявате на природата да се развива, ще развиете близки взаимоотношения с всички аспекти на природата и ще ги включвате, вместо да ги изолирате или разрушавате … всички тези и други неща.

Ейприл: И ако приемем, че ще започнем да възприемаме реалността от категорично положително его състояние, следващата стъпка ще се прояви като …?

Башар: Премахване на вашите граници. Истинско признаване на индивидуалните различия, истинското признаване на уникалността, което ще ви позволи да изградите едно обединено общество. Обединението не е резултат от хомогенизиране, а продукт от признаването на всички индивидуални различия, като автентичен израз на всяко същество. За да може да функционирате заедно като елементите на един пъзел, които заедно формират цялата картина на пъзела. За да може цялото да подкрепя частите, така както частите подкрепят цялото. И ще изобилстват повече синхронности, както и форми на изобилие. И реалността ви наистина ще стане една много магическа реалност, и границите между физическата и нефизическата реалност ще започнат да отпадат, и ще може да виждате духовете навсякъде.   

Ейприл: И хората ще изпитват страдание при загуба в резултат на смърт.

Башар: Не на тази Земя. Спомни си, че вие никога не променяте Земята, на която сте. Вие се променяте и променяте своите вибрации, след което се премествате на друга версия на Земята, която вече отразява промените, които сте направили в себе си. Защото тази Земя съществува и в този момент. Вие просто не живеете на нея.

Ейприл: И за да заживеем там, предполага да изходим от една наистина положителна его перспектива.

Башар: Да.

Ейприл: 100 % от времето?

Башар: Да. Това е начинът да ускорите настъпването на живот на една Земя, която отразява това състояние, но вие все още ще преминавате през процеса, защото това е, което желаете да правите, за да оцените напълно крайния резултат, когато го проявите, като знаете какво сте донесли със себе си като научено и преживяно, докато сте живели в тази реалност, което е разгърнало способностите ви в съществата, които вече ще сте. Така ще може да се наслаждавате на своето възнесение, да изпитвате наслада от преживяване на промяната, да изпитвате наслада от проявлението.  

Ейприл: Това ни връща към първоначалното ти обяснение за това, че ние сме дошли тук, за да преживеем един процес на трансформация от отрицателно его състояние в положително его състояние.

Башар: Да. От тъмнина в светлина, от ограничения в свобода.

Ейприл: И като част от този процес, нашият фокус ще бъде върху идентифицирането на ограничаващи убеждения и идеи.

Башар: Отрицателни, отрицателни ограничаващи убеждения и идеи.

Ейприл: Отрицателни ограничаващи убеждения и идеи.

Башар: Защото има и положителни ограничаващи убеждения и идеи.

Ейприл: Точно така. И всичко сега е устроено така, че отрицателните убеждения да излязат на повърхността, за да можем да ги интегрираме и трансформираме.

Башар: Да, ще видите все повече и повече, и повече отрицателни неща по света, защото трябва да поставите всичко на масата, точно под носовете си, за да може всички да решите всъщност какъв свят предпочитате, вместо да криете тези неща под масата. Така че ще видите повече отрицателни неща, както и повече положителни неща, до момента, в който няма да имате нужда повече да се страхувате от това да гледате към отрицателната страна, след което ще я използвате по положителен начин, за да се отърсите от ефектите на отрицанието и да прекосите прага, след което ще започнете да изпитвате не само отхвърляне на отрицателното, но и отхвърляне на това, което вече не ви е необходимо като преживяване. И тогава ще създадете повишаване на своята вибрационна честота, което ще ви позволи да преживеете една версия на Земята, която вече съществува и която отразява в по-голяма степен вибрационното състояние, в което тогава ще бъдете. Благодаря ти …

Сега ние ще ви дадем възможност за кратка почивка и, както вече оповестихме, ще позволим на медиума да сподели с вас подаръка, който сме създали, под формата на история, която написахме за всички вас, след което ще направим една твърде обикновена медитация, за да затвърдим тези идеи, които дискутирахме в това предаване днес и в предишните два дни, за да ги кристализираме, за да може да навлезете като нови хора в една нова реалност. Сега направете своята почивка, след което ще продължим с нашата история.

Ейприл: Сега пристъпваме към заключителната част на нашето съвместно галактическо зимно приключение

Дарел Анка: Сега аз първо ще прочета историята, след което ще се намеси Башар, за да проведе холотопната медитация. Бих искал да обясня много накратко как това се случи. Когато например получавате тези листовки, които ви раздаваме, съдържанието им идва от Башар в съзнанието ми като пакети информация, независимо дали става дума за диаграми, или думи. Преди съответното предаване аз получавам идея в ума си какво трябва да бъде изчертано или написано като материал, който да ви раздадем. Обикновено това е много конкретна информация. В този случай възникна нещо необикновено, защото предаването на информацията стана много, много бързо – буквално за секунда. Предаването на една цяла история предизвиква у мен по-различно усещане, защото за част от секундата цялата история се оказва в главата ми. И това, което правя, е, да седна на компютъра и да препиша това, което имам в ума си. За мен това е наистина удивително, защото предаването на няколко думи или на диаграма е едно, докато една история, която съдържа персонажи и ситуации, и различни събития, която да бъде получена от начало до край в част от секундата, е просто удивително като преживяване, след което трябва да седна и да го смеля, преди да го напечатам, зa да мога да го прочета. Надявам се, че ще ви бъде приятно, но преди това предполагам, че трябва да вляза в подходящо настроение, тъй като това е Коледна приказка … (смях и аплодисменти)

Не точно това, което бихте очаквали, но  една необикновена приказка от гледна точка на Башар. Сега, ако може да намалим светлините и да пуснем музиката съвсем тихо. Светлината на холотопа ще се промени, когато се появи Башар за медитацията, но засега, докато гледате изображението на холотопа и слушате приказката, може да си представите, че светлините на холотопа са едно огнище, все едно че слушате приказка край огнището. Готови ли сте?

Аудиторията: Да.

Башар: Сега ще направя, каквото мога, за да ви поднеса тази история, написана от Башар за нас. Отпуснете се, поемете дълбоко въздух и се фокусирайте върху огъня.

Това е приказка за коледния крадец.

Всяка година всички елфи се събирали в къщата на Коледния дух, за да получат своите подаръци и да отпразнуват своите благословии. Коледният дух събирал всички около своята арфа и раздавал прясно изпечени сладки и подаръци, опаковани в слънчеви дъги и панделки от светлина. Елфите сядали около огъня, с очи изпълнени с детско възхищение, със сърца преливащи от радост, докато разопаковали подаръците си и откривали съкровища, изработени с любов за всекиго поотделно. Това били играчки, които внушавали мистерия, любопитство и откривателство, книги с истории, които пренасяли ума в чудни светове, магически пелерини, които обвивали всеки елф в топла прегръдка, все едно че бил в прегръдката на самия Коледен дух. Имало обаче един елф на име Хюбръс*), който наблюдавал тържеството с ревниви очи и който искал всички останали да гледат на него със същата любов и благодарност, с които се отнасяли към Коледния дух. Това негово силно желание нараствало, докато обхванало сърцето му и замъглило ума му. Той си мислел: „Защо трябва тези щастливи елфи да са единствените, които получават тези чудни подаръци? Какво да кажем за децата по света?”    

Хюбръс отишъл при Коледния дух в неговата работилница и го запитал: „Ти дари с чудесни подаръци нас, твоите верни елфи, о Дух. Нима децата по света не заслужават също такива съкровища?” Духът се усмихнал и отговорил: „Аз съм раздал много подаръци на децата, както ти знаеш, както и много подаръци на елфите. Но подаръците, които давам на елфите, са предназначени за елфи, а тези, които давам на децата, са предназначени за деца. Един ден децата ще пораснат и ако могат да запазят магия в сърцата си, те ще станат елфи като вас. В този ден те ще получат подаръците, предназначени за елфи.” Духът подал на елфа една магическа сливова курабийка и продължил да изработва нови играчки за деца и елфи. 

Докато Хюбръс напускал работилницата и отхапвал от своята курабийка, си мислел: „Курабийките, направени за децата, съвсем не са толкова красиви и вкусни, колкото тези на елфите. Не е справедливо да пазим такива удоволствия само за себе си. Духът постъпва егоистично, като крие такива съкровища от невинните деца, които искат само това, което заслужават. Следователно, ако Духът ги лишава от такава радост, на мен се пада да им я доставя.”

И една нощ, когато всички елфи били заспали дълбок сън и Коледният дух бил в своята работилница, зает с изготвянето на нови играчки за децата по света, Хюбръс се промъкнал в голямата зала и воден само от рубинената светлина на гаснещата жарава, откраднал подаръците на елфите и ги опаковал в една магическа кутия, която била много по-голяма отвътре, отколкото отвън. Той също така направил всички подаръци леки като перца и така лесно ги изнесъл от къщата под закрилата на нощта. След това се маскирал като Коледния дух, така че всички деца да го обсипят с любовта и благодарността, която той така отчаяно желаел. Той не останал разочарован, защото всяко дете, на което той дал подарък, го посрещало с широко отворени от учудване очи и изпълнено с радост сърце. И Хюбръс чувствал топлината на детската любов и благодарност, които го заливали, точно както желаел. Той се почувствал изпълнен със задоволство и оправдан за действията си, а чувство на ново придобита власт преминало през вените му и замаяло главата му. И той заявил: „Кому е нужен Коледният дух? От сега нататък аз ще разнасям всяка година подаръците му на децата по света.” Но изведнъж страх сковал сърцето му: „Какво ще стане, ако Духът се опита да ме спре? Ако се опита да вземе обратно подаръците от децата?” Мрачната мисъл замъглила ума му и изпълнила ледената празнота в душата му. „Аз ще кажа на децата, че Коледният дух е зъл и иска те да бъдат бедни и изоставени, за да почувства, че има власт над тях. Ще настроя децата срещу него и ще ги засипвам с подаръците, които ще взема от елфите, и така децата ще обичат мен, а не Духа.” Но след като децата отворили подаръците, които Хюбръс им донесъл, те се озадачили, защото не знаели как да си играят с играчките на елфите, нито можели да четат книгите, написани на езика на елфите. Също така магическите пелерини били твърде малки за тях. Те решили, че са им изиграли жестока шега и започнали да плачат. Хюбръс почувствал как тяхната любов и благодарност избледняват и хлад преминал през костите му, когато разбрал какво е направил. В паника той се втурнал от къща на къща да събира обратно подаръците в магическата си кутия. В бързината обаче забравил да се маскира като приеме отново формата на Коледния дух. Децата го видели и се провикнали: „Кой си ти, елф, и защо си дошъл?” „Коледният дух ви е дал погрешните подаръци”, изкрякал Хюбръс със сух глас, „И аз дойдох, за да ги взема обратно. Аз ще ви донеса подаръците, предназначени за вас.” Но тъй като той не бил повече маскиран като любящия дух, децата, чиито очи виждат само това, което е истина, видели веднага страха в очите на Хюбръс и разбрали, че лъже. „Тъмен елф, ти ни донесе тези ненужни подаръци. Коледният дух никога не би направил такава грешка!” Хюбръс почувствал техния гняв и разочарование и се засрамил. Събрал всички подаръци възможно най-бързо и побягнал обратно към къщата на Коледния дух, колкото го държали треперещите му крака. В тъмнината на нощта, треперещият елф се промъкнал в къщата, за да скрие подаръците така, че да не се разбере, че ги е вземал. Когато обаче отворил своята магическа кутия, мека светлина от огнището изпълнила стаята. Хюбръс замръзнал, обърнал се бавно с бледо лице и увиснали рамене, за да се изправи лице в лице срещу Коледния дух, който бил запалил една свещ на работната си маса. Духът погледнал надолу към Хюбръс не с мъмрещи очи, но с израз на съчувствие и разбиране. Усмивката на Духа осветила стаята много по-силно от пламъка на свещта. „Значи ти се завърна”, казал Духът. Хюбръс се приближил до Духа и му подал магическата кутия, която съдържала останалата част от откраднатите подаръци. „Съжалявам, о, Дух, ти бе прав. Аз се опитах да въведа децата по-бързо в магическия свят на елфите, но те не бяха готови за такива подаръци и не можеха да ги разберат. Аз мислех, че им давам подаръците, от които имат нужда, но това се оказаха подаръците, които аз, в своето отчаяние, предположих, че им трябват. Вместо любов и благодарност, аз предизвиках само разочарование и негодувание сред тях и се страхувам, че след като превърнах радостта им в горчивина … боя се, че ги направих неспособни да приемат магия в сърцата си. Аз не само откраднах подаръци от теб, о, Дух, но също така откраднах и тяхната Коледа. Сега те може никога да не пораснат, за да станат елфи като нас.” Духът се навел, повдигнал с един пръст треперещата брадичка на елфа и очите им се срещнали. Хюбръс почувствал голямата дълбочина в погледа на Духа и видял в него една любов, която била толкова дълбока и безусловна, че забравил своя срам и тъга и почувствал топлина, която проникнала във всички ъгълчета на душата му. „Те са все още магически деца и когато получат подходящите подаръци, ще възвърнат своята радост. Ти си научил един голям урок и си ми дал чудесния подарък на твоето уважение и разбиране, и в замяна на това, аз имам подарък за теб”, казал Духът. „Подарък, за мен, след това, което сторих?!” „Подарък”, уверил го духа, „изработен точно за теб”. Духът се протегнал и извадил подаръка от магическата кутия. Той бил увит в светлина от толкова искрящи цветове, че Хюбръс едва могъл да го види, без да замижи. „Той е толкова красив!”, промълвил Хюбръс: „Но той не бе в кутията преди това.” „Той винаги е бил там” – казал Духът – „Но бе невидим за очи, които виждат само тъмнината. Сега ти можеш да виждаш светлината.”  Хюбръс взел подаръка, седнал на пода и го разопаковал внимателно, все едно че съдържал най-нежния порцелан. Повдигнал капака и погледнал вътре. Сърцето му спряло. Сълзи потекли по лицето на елфа, докато изваждал от кутията най-красивата златна книга, която някога бил виждал. Изкусно гравирана върху корицата имало една единствена дума – „Прошка”. Хюбръс изпитал голямо облекчение, все едно че бил най-накрая освободен от тъмния затвор, в който прекарал дълго времето, забравен. „Има и още”, казал Духът. Хюбръс надникнал по-навътре в кутията и извадил оттам най-разкошния плащ от блестящо сребро. На него имало бродирано име със златна нишка – „Хъмбъл”**). Духът се усмихнал: „Твоето име вече не ти подхожда. Ти си пораснал с чувство на смирение. Хъмбъл ще бъде новото ти име.” Хюбръс, вече Хъмбъл, наметнал плаща около раменете си и той му прилегнал идеално. „И още един подарък”, казал Духът. Хъмбъл бръкнал в кутията и извадил една магическа сфера, съдържаща безброй по-малки сфери, всяка направена от злато с инкрустиран прекрасен скъпоценен камък, който блестял на светлината на свещта. В сърцето на един голям червен рубин, върху голямата сфера била изрязана думата „Страст”. Хъмбъл погледнал блестящите очи на Духа. „Какво означава това?” Духът поставил нежно пръст върху рубина и голямата сфера се отворила като венчетата на цвете, разкривайки следващата златна сфера по-навътре. Духът казал: „Макар някога да се изгубиш в тъмнината, воден от страх, отчаяние и високомерие, аз винаги ще те отведа обратно към светлината и любовта, когато избереш смирението и прошката, и след като започнеш да работиш с мен, в съзвучие с мен, и откриеш истинската си природа, твоята страст ще се разгърне завинаги и ще те вдъхнови да създадеш свои собствени подаръци за децата по света”. На мига Хъмбъл бил изпълнен със светлина и просветление в своето сърце и ум, разбирайки за хилядите подаръци, които съдържал през всичкото време, но никога не осъзнавал присъствието им. „О, Дух, ти ми даде такива чудесни подаръци”, казал той. Духът се усмихнал: „Най-големият подарък, който съм ти дал, е подаръкът на познанието, че имаш свои собствени подаръци, с които да дариш света. Вгледай се дълбоко в себе си и ще ги откриеш.”

От този момент нататък, макар че винаги щял да се чувства вдъхновен от подаръците на Духа, просветленият елф вече знаел, че притежава същите магически способности да изработва свои уникални подаръци, които да споделя с децата по света, и че може да излезе от сянката на страховете си и да стъпи в светлината на собствените си мечти. По този начин той помогнал на Коледния дух да остане вечно жив в сърцата и умовете на децата навсякъде по света. Край.

*) Hubris = високомерие. – Бел. прев.

**) Humble = смирен. – Бел. прев.

Башар: Здравейте отново. Наслаждавахте ли се на своята история?

Аудиторията: Да-а. (аплодисменти)

Башар: Продължете да се отпускате. Вече може да нагласите светлините и музиката за продължението с вашата холотопна медитация. Останете дълбоко отпуснати, вдишайте, издишайте, позволете си да продължите да се фокусирате в центъра на холотопа. Позволете си да се понесете в тъмнината и се фокусирайте върху светлините пред вас, върху отразяващото око на „Всичко, което е”. Сега то не е само отражение на истинската ви същност, но и завихрянето, завихрянето, което сега посяваме с нашата вибрация, завихрянето на Седона, което сега съдържа повече от нашата честота, повече от вибрацията на нашата цивилизация и на цивилизацията на Я-йел. Фокусирайте се сега върху това завихряне и си представете, че всички различни аспекти, които виждате в това изображение, в тази диаграма, са всички различни вибрации на всички различни цивилизации, които изпращат и влагат своята енергия, своята честота, своята любов и светлина в това завихряне, за да може то да се разпростре, да се разпростре по всички линии на енергия и светлина, с които сте свързани, не само във физическата си реалност, не само сред червените скали на Аризона под нашия кораб, но във всички посоки – север и юг, изток и запад, до които достигат тези вибрации, съхранявани и поддържани от този портал към вътрешното ви същество.

И знайте, че това завихряне ще съществува винаги вътре във вас, в центъра на сърцето ви, изпълнено с червена кръв, която отразява червените скали на Седона, вибрацията на земните същества, вибрацията на вашата страст,  вибрацията на червения рубинен кристал, гравиран с тази дума „Страст”, страст, страст. И с опрощение, и смирение, позволете си да изразите своята най-съкровена страст пред света, защото това ще ви позволи да се синхронизирате с вибрацията, която сега посяваме в завихрянето на Седона и в завихрянето във всеки един от вас. Хармонизирайте се и се синхронизирайте с тази вибрация, която ще ви послужи и ще ви помогне да очертаете този път, тази карта през промените, които предстоят, в отражението на вашата реалност, когато колективното ви съзнание също се променя, за да отрази повече и повече това, което сте, колективно, чрез всеки един индивид, по един уникален и специален начин, който ще ви позволи да изявите себе си като тази част от пъзела, която помага за създаването на цялата картина, като утвърждава вас и всички останали, както и признава и разпознава вибрациите, които предпочитате. Започнете да обръщате внимание на тези идеи вътре в себе си, които нямат нищо общо с това, което наистина представлявате. Не обръщайте внимание на лъжите на отрицателните убеждения, които ще се опитат да ви накарат да оттеглите доброволно своето недоверие и да забравите своето достойнство, че съществуването ви има определена причина и че съществувате като отражение на „Всичко, което е”, и че вие поддържате цялото, както цялото поддържа вас, винаги и завинаги.

Сега излезте в света, който е един нов свят, отразяващ новото ви битие, и разкажете историите на себе си, които са истинските истории, историите, които сте знаели, че са истински, докато сте били деца, вълшебните приказки, които отразяват истинския живот. Освободете се от нещата, които ви задържат, пожелайте да бъдете тези, които сте, защото това, което сте, е един голям подарък за света. Не лишавайте другите от това, с което имате да ги дарите, резултат от вашето уникално споделяне и вашето уникално разбиране, и вашето уникално творчество, и вашия уникален израз. Вдъхновявайте се от всички други, които също желаят да се изявяват по този начин, и в същото време знайте, че има един безкраен приток от нови перспективи и нови идеи. Не скривайте своят уникален израз и перспектива от света, защото без вас светът не е пълен и няма да преживее себе си като такъв. Когато обаче добавите своите цветове към палитрата, тогава картините и историите ще станат наистина богати и ще докоснат струните на сърцето ви, тези вибриращи корди, които достигат до самия център на съществото ви. И вие ще вибрирате в хармония с „Всичко, което е” и с духа, който винаги обитава във вас. Придайте му глас, придайте му живот.

Сега дишайте дълбоко и се почувствайте освежени, и издишайте. Вдишайте дълбоко и се почувствайте освежени, и издишайте. Участвайте в поддържането на духа винаги и завинаги. И с протегнати ръце, в един радостен танц с „Всичко, което е”, изживейте мечтите, които сте си представяли като своя истина, и бъдете завинаги отражение на силата и на любовта, и на живота, с които „Всичко, което е” е дарило всеки един от вас. Големият дар на живота, опакован в слънчеви дъги и панделки от светлина – това е, което сте. Разопаковайте себе си и покажете големите съкровища в себе си. Бъдете в мир, бъдете в радост и обичайте себе си. Защото когато обичате себе си, вие ще бъдете в състояние да приемете безусловната любов, която бива винаги насочвана към всеки един от вас без прекъсване, от страна на „Всичко, което е”. Позволете си да дишате леко, нежно и се понесете в мир, и се понесете в радост. Нека музиката ви да зазвучи нежно, нежно, нежно и да заглъхне. Нека светлините ви избледнеят, избледнеят и изгаснат. Но когато това се случва, вие знаете, знаете, знаете, че музиката в сърцето ви няма никога да заглъхне и светлината в душата ви винаги ще гори с ярък пламък. Дишайте спокойно и се отпуснете, и бъдете обновени.

Колкото до историите, които всеки един от вас е създаден да бъде, това е само началото, което няма край. Приемете всички нашата безусловна любов. Сладки сънища и с духа на даряването, споделянето и безусловната любов, поддържайте огъня в дълбините на своето сърце. Хубав ден!