Кори Гууд и Дейвид Уилкок – 3-ти ЕПИЗОД, м. юли, 2015 г.

ЛУННИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР

(С) 2015 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук с Кори Гууд. Ние водим един много интересен разговор относно Тайната космическа програма. Искам да подчертая още веднъж, че този материал е много дискусионен и вие вероятно не сте чули преди нищо подобно, освен ако сте следили нашите разговори. Искам също така да поясня, че съм изследвал тези въпроси много, много продължително време, контактувал съм повече от 20 години със свидетели и с доста хора с достъп до строго секретна информация. Заключението ми от тези разговори винаги е било, че съществува индустриализация на Слънчевата ни система и отвъд нея от тези, които бихте могли да наречете правителството или военните, в зависимост от това какви думи искате да използвате. И така, Кори, радвам се, че си отново тук и от това, което казваш, изглежда, че Лунният оперативен център е фокусна точка във връзката на Земята с по-голямата космическа програма и с космоса като цяло. Разкажи ни малко повече за Лунния оперативен център. На първо място, как изглежда той, когато кацаш в него?

Кори Гууд: Може да се каже, че той е бил дострояван и развиван доста след 50-те години на миналия век. Той е вграден в кратери и в една камениста област, където донякъде се слива с релефа. Част от него е вграден в скалата, много малка част е над повърхността. Не съм имал достъп до по-голямата му част. Виждал съм диаграма, на която той има формата на камбана и се простира много надолу под повърхността. Аз съм имал достъп само до горните нива.

3.1

ДУ: И макар че е с формата на камбана, тази форма не се вижда на повърхността на Луната.

КГ: Не. Все едно че виждаш отгоре само върха на камбаната, или върха на една пирамида. Можеш да кажеш, че се вижда само върха на айсберга. Останалата част е отдолу и тя се разширява, колкото по-надолу отиваш.

ДУ: Ако има толкова много кораби, които излитат от и долитат до Лунния оперативен център … ти казваш, че той се намира на тъмната страна на Луната … как е възможно да е бил скриван от нас? Не могат ли хората със своите телескопи да видят тези кораби, които излитат и кацат на Луната?

КГ: Хората ги виждат. Всъщност има една друга база на обратната страна на Луната, която принадлежи на хората. Тя принадлежи на една друга тайна космическа програма, наречена „Черна флота”, от която много хора виждат да излитат кораби. Мога да покажа местоположението й. Ако погледнете към Луната, тя е на позиция около 10 часа. Хората са филмирали и са виждали вихрушки и рояци от кораби, пристигащи и излитащи от тази област – аматьори астрономи с видеокамери, монтирани към телескопите им. Това са неща, които са били виждани.

3.2

ДУ: Има ли нещо интересно на страната на Луната, обърната към нас, или всичко е скрито на обратната страна, така че е по-малко вероятно да бъде видяно от Земята? 

КГ: Повечето е на обратната страна. Има области на видимата страна, от които излитат кораби, има входове … също така има области, контролирани от групи извънземни, които са покрити с нещо като холограми, които ни пречат да ги виждаме. Повечето неща са на обратната страна на Луната по очевидни причини и съответно тези, които не трябва да видят нещо, не могат да го видят.

ДУ: Кога всъщност е бил построен този център?

КГ: Центърът е бил построен върху едно съществуващо съоръжение на нацистите, което е било построено в края на 30-те и през 40-те години на миналия век.

ДУ: Толкова отдавна?

КГ: Толкова отдавна. След като веднъж в това се е намесила индустриалната мощ на САЩ, те наистина са започнали да строят там като луди. Усиленото строителство там е започнало в края на 50-те.

ДУ: Бих искал да се занимаем повече с историята на Тайната космическа програма в някои от следващите епизоди. Нека сега ти задам друг въпрос. Ако сме притежавали това още през 50-те, защо сме имали мисията на Аполо, какъв е бил смисълът?

КГ: Има различни нива на различните програми. Има някои хора в NASA, както и в еквивалентни на NASA военни програми, които си  мислят, че притежават най-последната дума на техниката. Военните мислят, че са на върха на йерархията по отношение секретността, разрешителните за достъп и необходимостта от знание на определени неща, знание за това, което се случва в Слънчевата система. И тези хора направо биха се хвърлили в юмручен бой с теб, ако се опиташ да ги предизвикаш и да им оспориш това. Предполагам … лъжата има много нива и на хората на всяко ниво се казва, че те са на върха, но това не е така. Те обаче го вярват, тъй като всичко е строго сегментирано. И всеки си мисли, че извършва работа, която е от най-високо ниво, и че притежава най-обширните познания, и че всички останали сегменти и групи са на по-ниско ниво.

ДУ: Предполагам, че ако можеш да накараш някого да се чувства специален, тогава той ще работи по-здраво, защото ще мисли, че е върха на сладоледа.

КГ: Да.

ДУ: Мислиш ли, че цивилната програмата Аполо е била операция за изпиране на пари?

КГ: Много е вероятно да е била точно това – за пренасочване на голяма част от тези пари към Тайната космическа програма.  Хората, които са управлявали тези програми на по-ниските нива, наистина са вярвали в това, което правят, и наистина са мислели, че то е било последната дума на техниката и най-напредналата технология, която сме имали.

ДУ: Ти мислиш, че информацията е била скривана от тези служители относно разходите за това, с което са се занимавали? 

КГ: О, да. Те са били лъгани на всички равнища.

ДУ: И ти мислиш, че е възможно официално оповестените разходи да са били даже само 10% от действителните?

КГ: Това би било гадаене. Няма как да зная, но …

ДУ: Но определено това е осигурило пари на черно за разработване на Тайната космическа програма?

КГ: Да, по най-различни начини, по този начин, чрез наркотици … те са имали най-различни методи за осигуряване на средства за изграждането на тази инфраструктура.

ДУ: Мислиш ли, че в NASA са знаели нещо интересно относно Луната, което ние не сме знаели от официалните източници? 

КГ: Има много неща, които са били открити по време на мисиите на Аполо. Например в един момент те са открили, че не е било добра идея да разбиват един от модулите за кацане, за да тестват чувствителността на уредите, които са поставили там, за засичане на трусове. Луната е една много стриктно управлявана зона, която наподобява една огромна Швейцария. Това е една доста  неутрална зона и удрянето й с този снаряд е било една много лоша идея. И от това, което прочетох, те са били предупредени да не се връщат обратно.

ДУ: Странно е това, което казваш, че Луната е неутрална като Швейцария зона, защото тя е много близо до Земята. Ако е наша луна, тя не би ли трябвало да е наша собственост и ние да имаме контрол върху нея?

КГ: Не.

ДУ: Нещата не стават по този начин?

КГ: Не. Ако разгледаш една карта на Антарктида, как територията е разпределена между отделните нации …

3.3

Обратната страна на Луната е също така разпределена. И всички тези области са във владение на различни групи извънземни и са населени от тях.

ДУ: Наистина?

КГ: И има някои групи с лоша кръв, или такива, които са воювали помежду си преди много, много, много хиляди години. Техните инсталации са на няколко километра едни от други, но те вече са живели там много хиляди години в мир.

ДУ: В нашата Слънчева система има много луни. Защо тази луна в близост до Земята е толкова важна за тези същества?

КГ: Тя е идеално място за наблюдение и област за посещения на Земята за провеждане на техните експерименти. 

ДУ: Значи мнозина от тези, които бихме нарекли извънземни, всъщност не са много далече и те идват и си отиват от едно място, което е всъщност непосредствено до нас.

КГ: Точно така.

ДУ: Това е същото, за което говорихме в предишния епизод – за делегацията и така наречения голям експеримент от 22 програми, които те провеждат.

КГ: Точно така. И всички различни групи извънземни, което включва човекоподобни, и такива, които не са човекоподобни, и разновидности, които не се обичат много взаимно. Съществува нещо като дипломатическо споразумение между всички тях относно Луната. Има нещо много специално относно Луната – това, че тя е една много дипломатична, неутрална зона. Никоя група не би нарушила това.

ДУ: Искаш да кажеш, че на тази конференция на Супер федерацията, на която каза, че са присъствали най-малко 40 различни групи, всички те не са в съгласие по отношение на това, което правят. Всяка от тях си има отделна програма, или …?

КГ: Всяка има свой собствен дневен ред. 

ДУ: Това ще рече, че тези делегации са, така да се каже, изглаждали своите различия, търсили са общ език?

КГ: Точно така. За да не се настъпват едни други по палците с техните различни програми.

ДУ: Как тези различни групи, които са воювали в миналото, е възможно да могат да толерират взаимното си присъствие на такова малко пространство? Луната е широка само 3,500 км. Как са могли да се понасят?

КГ: Това е нещо, което е продължавало хиляди години.  Те са договорили тази дипломатическа неутрална зона, която даже и най-войнствените измежду тях не нарушават. Никой не я нарушава. Казаха ми, че това просто не се случва.

ДУ: Има някакъв закон, който го налага?

КГ: Такъв не е нужен.

ДУ: Има някаква военна сила, която го налага?

КГ: Просто … няма нужда никой да го налага. Това просто не се прави.

ДУ: Добре, това предполага, струва ми се, че в миналото се е случило нещо толкова ужасно, че те са се поучили от грешките си.

КГ: Правилно. Има области на Луната, където има доста развалини от битки от древни времена.

ДУ: И не са ги разчистили?

КГ: Не, оставили са ги като мемориал или доказателство, за да напомнят за случилото се в миналото. Разрушенията са си още там и те обикновено са недостъпни.

ДУ: Това ми прилича на идеята за глупостта на ядрената надпревара, когато две държави се състезават коя да има повече ядрено оръжие, когато даже малък процент от арсенала им може да заличи цялата планета.

КГ: Да.

ДУ: Значи тези приятели могат взаимно да се унищожат, ако започнат да воюват, защото вероятно имат оръжия, които са много по-мощни от ядрените.

КГ: Правилно, те могат да разрушат цели планети.

ДУ: Уха! Тогава Лунният оперативен център е само една малка част от цялата популация, която се намира на Луната?

КГ: Точно така.

ДУ: И той не е някаква фокусна точка, освен за нас, които сме от Земята?

КГ: Той е фокусна точка за човешка дейност.

ДУ: Значи другите групи от извънземни притежават еквиваленти на нашия център, в който са фокусирани техните дейности.

КГ: Точно така.

ДУ: И те не използват нашия оперативен център?

КГ: Не, не, не. Аз не съм виждал извънземни в Лунния оперативен център, освен когато там се появиха членове на Съюза са Сферите.

ДУ: Тогава, наистина набързо, как изглеждат нещата, когато си вътре в Лунния оперативен център? Има ли апартаменти, или само конферентни зали със столове? Какво се случва, когато влезеш вътре?

КГ: До съвсем наскоро аз никога не бях влизал във VIP крилото. Бил съм само в частта, където има малки – не точно апартаменти, но малки пространства за обитаване с две до четири легла всяко. Коридорите са тесни. Виж във VIP сектора коридорите са широки, има дървена облицовка на стените, черешово дърво, много изискано. Когато преминеш от едното крило в другото, промяната е драстична.

ДУ: Можеш ли да се разхождаш свободно, или имаш военен ескорт, как става това?

КГ: Позволен ти е достъп до определени места. Има маркирани с боя линии по пода, с различни цветове, които водят до различни части.

ДУ: Значи ако си с червена униформа, ти следваш само червената маркировка.

КГ: Правилно. И както казах, аз съм бил само на най-горния етаж, където се случват най-различни неща. На следващите два етажа по-долу се провеждат някакви специални медицински неща. Никога не съм бил по-надолу. Има хора, които в последно време са били разведени на обиколка, и са видели много повече от мен.

ДУ: Едно от нещата, което очевидно е най-интересно за хората, е тази идея за създаване на съюз. Ние засегнахме това накратко, но аз бих искал да очертаеш в повече подробности какъв е този съюз, той съществуваше ли в началото на Тайната космическа програма, или се е формирал по-късно, какви са им целите и подобни неща.

КГ: Този съюз се е формирал бавно във времето. Слънчева стража бе повече група, която датираше от ерата на Стратегическата отбранителна инициатива и малко преди нея – в края на 70-те и през 80-те години на миналия век. Те получаваха подобрения до началото на 90-те. Те бяха нещо като  застаряваща флотилия.

ДУ: И каква бе първоначалната отговорност на Слънчева стража?

КГ: Те охраняваха Слънчевата система от нарушители и …

ДУ: Това трябва да са групи, които не са част от тази Супер федерация на 40-те.

КГ: Точно така. И нещо като космически пътни полицаи, контрол на въздушния трафик.

ДУ: Не са ли могли някои извънземни групи просто да нахлуят с помощта на далече по-усъвършенствани оръжия и технологии? Как една група от 80-те години на миналия век може потенциално да охранява и удържи на масирана атака отвън?

КГ: Те не биха могли да удържат една масирана инвазия, но повечето групи, които са преминавали, са били може би само от един или няколко кораба. Има толкова много различни групи, които преминават през нашата територия.

ДУ: И аз си представям това като гангстерска война, при която 40-те извънземни групи, които претендират за тази територия, с каквато технология разполагат, те също биха охранявали това пространство от нахлуване.

КГ: Точно така.

ДУ: Следователно Слънчева стража не е задължително тактическа сила, те нямат бойна готовност, когато охраняват Слънчевата система, или имат?

КГ: Те влизаха в конфликт с малки групи, когато се налагаше, но никога не са били голяма сила, с която някой да се съобразява.

ДУ: Това ще рече, че болшинството от тези нежелани нахлувания в Слънчевата система биха били повече от страна на малки групи извънземни или отделни кораби, които искат да се промъкнат незабелязано?

КГ: Точно така. Мародерски групи, които ще нахлуят, ще направят удара си, ще откраднат нещо и ще избягат.

ДУ: О кей, къде се появява тук Съюза? Ти каза, че Слънчева стража се появява в края на 70-те и са получили много от технологиите на Звездни войни. Кога е началото на Съюза?

КГ: Те са били нещо като основна група, около която се е формирал Съюза. Сега Съюза е съставен от бегълци или дезертьори от други космически програми и някои от тях са от различни военни космически „Черни програми” (Black Ops – Black Operations). Имаме Междупланетния корпоративен конгломерат, който е до голяма степен най-мащабният. Те притежават почти цялата инфраструктура из Слънчевата система.

ДУ: За кои корпорации става дума?

КГ: Почти всяка авио-космическа корпорация. Броят им е огромен.

ДУ: Локхиид, Боинг, МакДанел Дъглас …

КГ: Да, всички те и не само американски корпорации.

ДУ: Добре.

КГ: След което имаме Черната флотилия. Те са една доста потайна флотилия, която разполага с много напреднала технология, и те през всичкото време са предимно извън Слънчевата система. След това имаме тази подобна на ООН флотилия, съставена от почти всички държави, за които можеш да си помислиш. Те не са толкова милитаристични. Тъй като Слънчева стража са започнали почти една Студена война … те са започнали да прелитат покрай Международната космическа станция, случайно да показват своите кораби.

ДУ: Ако Слънчева стража се опитва да доведе до разкриване на секретността, докато останалите части от Тайната космическа програма са против, това няма ли да доведе до военни действия между тях?

КГ: Да. Беше се стигнало почти до това, когато Съюза на сферите, Съюзът на сферичните същества превключи в активен режим и установи контакт със Съюза на Тайната космическа програма, който току-що бе започнал да приема дезертьори от останалите части на Тайната програма. И това вече не бяха само хората на Слънчева стража, а се превърна в съюз, съставен и от дезертьори от всички останали части на Тайната космическа програма, които имат за обща цел ликвидирането на тиранията на Земята, упражнявана от тайното земно правителство, което контролира вавилонската робска магическа финансова система, и да доведат на Земята технологиите, които сме разработили, които включват свободна енергия, всякакъв вид медицински технологии, които могат да излекуват всичко, за което можеш да си помислиш … почистване на околната среда за нула време. Тези технологии ще разрушат финансовата система и от нея няма да има повече нужда. И те искат да доведат това на Земята, както и да направят разкритие на всички престъпления срещу човечеството, които всички тези елити са извършвали в продължение на много, много години. Това е тяхната цел.

ДУ: И кога Съюза на Тайната космическа програма ще започне да действа за постигане на тези свои цели, според това, което знаеш?

КГ: Доколкото зная, те са започнали да формират тези идеи вероятно в края на 90-те години на миналия век и са започнали наистина да действат в тази насока в началото на новото хилядолетие, когато са се опитвали да причинят случайни разкрития, появявайки се там, където могат да бъдат забелязани и провокирайки хората да задават въпроси.

ДУ: До каква степен Тайната космическа програма контактува с това, което става тук на Земята? Например могат ли да гледат нашите телевизионни програми?

КГ: До определен период нямаше абсолютно никакъв контакт. Всички комуникации със Земята бяха блокирани. Нямаше нищо … след появата на интернет, той беше блокиран. Предавания по интернет има из цялата Слънчева система.

ДУ: Интернет от Земята, или те имат собствен интернет в Тайната космическа програма?

КГ: Те имат собствен интернет и достъп до него. В много случаи по него може само да се приема информация.

ДУ: Само да се приема информация?

КГ: Да.

ДУ: Представям си, че само най-доверените хора всъщност биха могли да качват някаква информация в интернет. Когато се знае, че няма да издадат истината.

КГ: Да, когато получих назначение на изследователския кораб, всички радио и телевизионни предавания бяха блокирани. Не ни бяха позволени никакви новини в реално време, или нещо подобно.

ДУ: Следователно Съюза (на Тайната космическа програма) е наясно с това, което се случва на Земята? Или поне някои хора от Съюза?

КГ: След като най-накрая те достигнаха до момента, в който се отделиха от всички останали, те отвориха комуникацията и вече всички присъединили се към Съюза имаха достъп до информацията и това, че виждаха какво се случва, им даваше допълнителни стимули да доведат тази информацията и тези технологии до човечеството.

ДУ: Каква би била средната продължителност на живота на човек на Земята, ако целите на Съюза биха били постигнати?

КГ: Няма да е по-различно от „Стар Трек”, от това, което хората са видели във филма.

ДУ: Хората ще могат ли да имат някаква станция-портал, където ако искат да отидат някъде, няма да търсят самолет, а ще могат да ползват нещо като телепортиране, за да отидат, където пожелаят?

КГ: Разбира се. Също така ще има репликатори*), няма да има гладуване. Пустините ще могат да бъдат превърнати буквално в зелени градини с помощта на обезсолена вода.

*) Репликатори – уреди, които могат да материализират различни неща, без да е нужно да бъдат зареждани с материали. – Бел. прев.

ДУ: Какво ще стане с пластмасовите боклуци, които плуват в океана – тези огромни площи, покрити с отпадъци?

КГ: Материята може много лесно да бъде превърната в нещо друго. Въпрос на познаване на съответната технология. Ние притежаваме тази технология – тя просто не е била споделена.

ДУ: Някои хора може да се побъркат от идеята, че повече няма да разполагат с пари. Те ще кажат, че това е комунизъм, че това ще доведе даже до повече контрол, защото никой няма да има пари да се съпротивлява срещу тези нови неща, които властимащите ще се опитват да правят.

КГ: Това е начинът, по който сме програмирани.

ДУ: Как ще убедиш хората, че това не е вярно?

КГ: Ако чак толкова силно искаш пари, ще можеш да използваш репликатор, за да си произведеш малко сребро или злато, или банкнота от сто долара, ако това да си ги сложиш в джоба, ще те направи щастлив. Няма да има нужда от какъвто и да е тип финансови вземания и давания.

ДУ: Мисля си, че манталитетът на всеки политик от старата школа би бил, че ако дадеш това на всеки човек на Земята, всички ще искат само да лежат и да пият бира, ще стоят без работа и това ще разсипе живота им, ще ги убие. 

КГ: Ще има преходен период, през който хората вероятно малко ще се ошашавят около новите технологии.

ДУ: Имаш предвид, все едно че са спечелили джак пота от лотарията?

КГ: Добре, ако изведнъж всеки спечели от лотарията … всеки ще има репликатор, всеки ще натиска копчето всеки ден и ще опитва всички тези ястия. Всеки ще иска да пътува из целия свят и след като това ще бъде възможно, и из цялата слънчева система, за да види всички тези руини, които са навсякъде. Искам да кажа, че ще има много открити възможности. Преди това обаче всичко трябва да премине през процес на справяне с миналото, ще трябва да преодолеем миналото си.

ДУ: Няма ли някой да има репликатор, с който да си направи оръжие и да избие доста хора?

КГ: За това има буферни технологии.

ДУ: Какво представляват буферните технологии?

КГ: Те имат някои от тях вградени в машините за пътуване във времето, за да попречат на хората да се връщат обратно във времето.

ДУ: Това означава, че просто не можеш да си репликираш една атомна бомбичка, ей така.

КГ: Правилно.

ДУ: Така че има ограничения – не можеш да си произвеждаш каквото ти хрумне.

КГ: Точно така.

ДУ: Какво иска Съюза да прави по отношение на цялата тази секретност и всичкия този окултизъм, който виждаме по света днес, странните неща, които са толкова смущаващи и депресиращи? Как биха се справили с това?

КГ: Те искат да хвърлят светлина върху всичко това. Те искат да направят истината, информацията, достояние на всяко човешко същество на планетата изведнъж. Не да покажат истината само на някои хора, а на всички. Да дадат на всеки достъп до тези технологии и информация.

ДУ: За да няма повече прикритие.

КГ: Никакво прикритие, никакви частични разкрития. Разкриване на всичко пред човечеството.

ДУ: Всичко това е невероятно. Това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод. Очевидно има още много, за което да разговаряме. Тук сме в самото начало. Отново, благодаря ти, Кори, за невероятната информация.

КГ: И аз благодаря.