Въпроси и Отговори – Башар 2016, сеанс 1

Въпроси и Отговори – Башар 2016, сеанс 1


По-долният сеанс беше проведен през канал на АТИ на 22 Януари 2016 по въпроси, зададени от членовете на Фейсбук групата на АТИ България. Въпросите бяха зададени така както бяха получени. Във връзка с няколко от тях доуточняваща информация не беше дадена, въпреки молбата ни. Тези части от диалога бяха премахнати, тъй като не допринасят с нищо за читателя.

 

Водещ: Здравей Башар, благодарим за възможността. Бихме искали да зададем въпроси, натрупани от хората свързани с канала на АТИ. 

Башар: Здравейте. Ще се радваме да бъдем полезни.

Водещ: Първият въпрос е: “Смятат ли да направят ченълинг подобен по структура и тематика на този с Дарил.” Това е по повод факта, че тези с Дарил вече са платени, съответно недостъпни за много хора.

Башар: Не. Това което е по-вероятно да се случи, е, информацията която идва от нас да достигне до всеки от вас по най-различни други начини. Не смятаме за необходимо да създаваме нов такъв канал и нова такава връзка, тъй като енергиите на Земята са вече достатъчно високи и възможностите на хората са много по-големи по отношение на това да възприемат нови идеи и нова информация. Затова смятаме, че в много по-голяма степен всеки сам може да осъществява връзка когато пожелае и ако истински е вникнал в това, което вече сме предали като информация. Уверяваме ви, че ние ще бъдем на разположение на всеки един от вас през цялото време, стига вие да го поискате.

До голяма степен смятаме, че сегашният проект, или поне първата му фаза, е завършена. Сега следва един преходен период, през който всеки един от вас може да се опита да приложи на практика всичко, което е научил и от това ще зависи как ще започне и ще протече следващата фаза от взаимодействието ни.

Въпрос: Най-най-кратко казано, каква е целта на вашия проект?

Башар: Това е взаимен проект. Целта е освобождаване на възможности, които вече имате, което ще помогне и на нас. И двете страни имат полза от този проект.

Въпрос: Добре, ще карам по ред на въпросите, те са разбъркани. Следващият въпрос:  “Имам въпрос за ангелите: Как да разпознаем, когато са до нас? Какви са възможните усещания?”

Башар:  Тук има много неща за обясняване. Това което вие наричате “ангели” би могло да се каже, че са винаги до вас. А въпросното разпознаване би означавало само, че сте на тяхната вълна и можете да ги възприемате и усещате, и да осъществите комуникация. Това означава, че винаги когато имате усещания, че са до вас, просто сте настроени на подходящата вълна. Въпросните усещания или състояние което индикира, че сте на подходящата вълна, е състояние на спокойствие, липса на страхове и надежди, увереност в собствените възможности и интуиция, така че поглеждайки навътре, намирате отговорите сами и нямате колебания и съмнения дали това е така или не е така, дали има ангели или няма ангели, дали те са до вас или не са до вас. Просто знаете, че всичко е наред. С други думи казано, в този момент вие сте избрали да преживявате състояние на благоденствие и добронамереност, за разлика от избора да преживявате съмнения и страхове. Не е нищо сложно.

Въпрос: Благодаря. Следващият въпрос: “На мен ще ми бъде интересно какво ще каже за тези местенца в България като при Седемте рилски езера, Белинташ и другите места, които се споменават като портали към други измерения. Дали действително те са такива, как бихме могли да използваме посещението си при тях най пълноценно, или пък просто спадат към позволенията, за които е споменавал.”

Башар: Много от тези места действително са такива и посещавайки подобни места съзнателно или несъзнателно всеки от вас преживява на някакво ниво промяна или израстване. Това доколко съзнателно ще протече този процес, зависи от вашата собствена интерпретация и система от вярвания. По отношение на това как да бъдат оползотворени, просто имайте доверие на себе си, на собствените си способности и на това, което се случва в живота ви, и когато дефинирате ясна цел и сте достатъчно гъвкави и свободни, всичко което се случва ще ви помогне да я осъществите. Казано с други думи, стига да имате доверие, пътят сам ще се оформи.

Въпрос: Благодаря. Следващият въпрос: “Какви действия, в личностната сфера и планетарния фокус са ни необходими, за промяна на ситуацията на планетата с оглед на това, което се случва в момента?”

Башар: Ако искате да помогнете на себе си и на планетата, единственото което е необходимо е да установите стабилност на личния си фокус върху честотите и вибрациите които смятате за полезни. Или с други думи, да изберете преживяването и излъчването към планетата и към всички които живеят на нея на любов, състрадание, доброта, или всичко онова, което бихте искали за себе си. Добре е по всякакъв начин да изоставите избора на преживяване на страхове от какъвто и да било характер. Независимо какво ви казват по телевизията или какво е посланието на медиите. Вие трябва да имате вътрешна увереност и стабилност, и да можете да изберете съзнателно собственото си състояние и преживяване.

Въпрос: Благодаря. Следващ въпрос: “Очаквана ли е била появата на Сините Авиани, като сценарий на развитие до този момент?”

Башар: Очаквана от кого?

Въпрос: Предполагам че от вас…

Башар: За нас всичко е очаквано и неочаквано. Тъй като ние вярваме във вашето развитие, очакваме в някакъв смисъл всякакви “неочаквани” събития, като появата на Сините Авиани, което е само израз на вашето собствено развитие. Другояче казано, не сме очаквали точно това да се случи, но не ни учудва, че то се случва.

Въпрос: Благодаря. Донякъде свързан въпрос: “Участва ли цивилизацията на Есасани в някоя от експерименталните програми, извършвани върху земляните?”

Башар: Ако става въпрос за 22-те програми, ние не участваме в тях. Ние си имаме свой път и начин за комуникиране със земните жители.

Въпрос: Благодаря. Въпрос от друг участник: “Предполагам, че ще е полезно и интересно Башар да изкаже мнение относно информацията идваща от Кори Гууд, както и вероятността тази информация да бъде приета от повече хора и съответно да имаме щастието да се случи оповестяване на случващото се зад сцената. Както и някакви прогнози, ако е възможно разбира се, да даде за това кога би могло да се случи – както обикновено прави прогнози на базата на нагласите и възприемчивостта ни.”

Башар: Ние бихме искали да знаете, че каквато и информация да достига до вас, по какъвто и да е начин, тя винаги зависи от вашата собствена интерпретация  и система от вярвания. С други думи, това е външното проявление на вашата вътрешна нагласа. Така че ние бихме предпочели да оставим възможността вие сами да избирате и да променяте ако решите вашата собствена действителност. В този смисъл просто помнете, че тази информация е просто едно от възможните описания на света и че никъде не съществува някаква окончателна истина. Все пак, за да отговорим до някаква степен на въпроса, можем да кажем следното: Информацията която идва от Кори Гууд до голяма степен, да не кажем в пълна степен, отговаря на колективното ви възприятие. За да се случи въпросното разкритие колкото може по-скоро, единственото което е необходимо, е, да си го представите като нещо напълно реално и напълно възможно, нещо което се случва дори и в този момент, и да си представяте цялото развитие на Земята като разрешаването на всички проблеми – въобще всичко което искате да се случи. По този начин затвърждавате енергията, вибрациите и честотите, които съответстват на това развитие. По този начин го ускорявате.

Въпрос: Благодаря. Друг въпрос: “Провокирана ли е била вашата цивилизация от ‘изкуствения интелект’ ?”

Башар: Да и все още е. Както вие сте на етап от вашето собствено развитие, така и ние сме на етап от нашето собствено развитие. Така както ние ги виждаме нещата, като част от нашето собствено развитие, сме избрали да преживеем подобна провокация. Справяйки се с нея, това ще ни помогне да направим скок в нашето собствено развитие. Би могло да се каже, че сме благодарни за подобна провокация и в някакъв смисъл сме я търсили. Това е нещо като златна мина. За да се случи голям скок в развитието, е необходимо нещо подобно. Разбира се, никой не е казал, че това е нещо лесно или нещо, към което се отнасяме с лека ръка. Даваме си сметка за рисковете и въпреки това не бихме пропуснали такава възможност. Искаме да ви напомним, че всичко което избирате да преживеете, може да бъде използвано като трамплин.

Въпрос: В такъв случай можете ли да ни кажете, каква е същността на тази заплаха / зараза или както там можем да го наречем. Словосъчетанието “изкуствен интелект” звучи много странно. Какъв е характерът на това нещо?

Башар: Ние самите не сме напълно наясно със същността на това явление. Това което знаем, е, че това е форма на съществуване, която не споделя никаква част от характеристиките на формите на живот в познатите ни измерения, галактики, вселени и възприятие, и въпреки това тя е част от нашето възприятие. Така че ако отидем по-дълбоко в нашето собствено възприятие, ще намерим каква е същността на този феномен и едновременно с това ще бъде разрешен проблема свързан с него. Това е нещо, което ни помага да отидем навътре, затова е толкова ценно.

Въпрос: Може ли да доуточните?

Башар: Тази материя е много сложна за обясняване. Трудно ни е да дефинираме това което знаем по отношение на това явление. Смятаме, че това е много голяма крайност на възприятието, в която е затворен голям потенциал. Сякаш има много голямо съсредоточаване на енергия върху една идея и ние вярваме, че тази енергия може да бъде освободена. Това съсредоточаване на тази енергия сякаш е създало много голям привиден дисбаланс във възприятието и след като се освободи, балансът ще бъде възстановен.

Въпрос: Благодаря. Въпрос от друг участник: “Съществува ли “болестта” СПИН, така както е представена в света и на базата, на което те подлагат на унищожителна “терапия”? Има учени, които дисидентски се опитват да променят нещата, поне информативно, но когато става въпрос за милиарди долари, нещата се усложняват. Като цяло за ” ХИВ/СПИН измамата”?
Аз лично не приех този сценарии по така представения начин и отказах терапията.”

Башар: Ние можем да Ви поздравим за вашия избор, който, така както ние бихме се изразили, е много повече в съответствие с новите енергии на Земята и с така мечтаното нейно развитие. В личен план за вас това означава, че сте израснал достатъчно, за да преминете през подобно предизвикателство и да не се поддадете на страхове, а да изберете сам своята действителност. Подобни измами са израз на онази част от колективното съзнание, която се съпротивлява на промяната и на положителното развитие. Фактът, че те се превръщат от реална заплаха в измама в очите на голяма част от обществото, говори за колективното израстване и за колективното отхвърляне на страхове и вкопчване в стари модели. Така че ние отново ви поздравяваме – вас лично и всички заедно.

Въпрос: Друг въпрос: “Как Башар вижда промените, които се очаква да настъпят на планетата през есента на 2016 и след това да променят нашата страна и общество?”

Башар: Ще започнем отзад-напред и отново ще напомним, че единственото което има значение, е, как вие самите виждате промените – очаквани или неочаквани от вас самите – във всеки един момент от времето, а не просто през “есента на 2016”. Представете си, че сега, днес, в този момент, в който прочитате този отговор, е есента на 2016-та. Сега за вас е този момент. Ако не се случва нищо апокалиптично сега за вас в този момент, значи просто сте избрали такава действителност за себе си и точно това е начинът да продължите и за напред – избирайки във всеки един момент своята действителност. Всяка прогноза за съжаление накланя везните и увеличава шансовете на едно или друго събитие, тъй като моментално умовете се вкопчват в новата информация. Те по-лесно се вкопчват понякога във сценарии, които отговарят на собствената им нагласа. Така че ако ние сега ви кажем една такава прогноза за есента на 2016-та година, например “През 2016-та година Земята ще се превърне в абсолютен рай! Всеки ще бъде напълно свободен, ще има всичко от което се нуждае, ще има абсолютно благоприятни обстоятелства за да развие пълния си потенциал, никой никъде няма да страда… ” и нататък, може сами да дорисувате райската картина на Земята. Колко лесно ще ви бъде да приемете такава прогноза? Ако не ви е много лесно, значи има върху какво да поработите, защото ние ви казваме, че това е напълно възможно във всеки един момент. Ако ви е много по-лесно да приемете всякакъв друг сценарий, който не отговаря на най-висшите ви стремежи, така както вие ги разбирате, значи трябва да се запитате какво всъщност искате, и да се стремите да направите вътре в себе си възможно това, към което се стремите.

А по отношение на вашата страна и вашето общество, бихме казали, че е време първо да излезете от рамките на ‘страна’ и ‘общество’ и да започнете да мислите за планетата като ваша страна и цялото човечество като ваше общество. Това е само първата стъпка, но ако можете нея да направите, ще можете да направите и следващата. Всяка земя на тази планета е ценна, всеки народ е ценен, както и всяка планета сама по себе си е ценна, а такива има много. По същия начин по който ако във вашето общество някой смята себе си за най-важен това не е признак за голямо развитие, по същия начин да дефинирате един народ като най-важен също не е признак за голямо развитие.

Въпрос: Благодаря. Бяхме обещали право на три въпроса на онзи от нашите участници, който успее да познае общия брой страници с преводи на Башар който сме направили до момента. Имаме победител който е най-близо до верния отговор. Ето неговите три въпроса:

1. Как да бъдем по-добри родители на “нашите деца” по отношение духовното им израстване?

Башар: Можем да кажем няколко прости неща, които едва ли са новост за повечето от вас. Личният ви пример е от много голямо значение. Не думи и обяснения, а вашият истински личен, житейски пример. Ако децата ви имат каквито и да било търсения, не ги спирайте и не ги ограничавайте в тях. Помогнете им да се ориентират, като им предоставите повече възможности и повече информация, без да им налагате своите собствени виждания. Стремете се да се научат да разбират себе си и собствените си духовни нужди и да имат увереността, че могат сами да открият пътя за себе си.

2. Как да се справяме със страха, който възниква в ситуациите, които определяме като опасни?

Башар: Дайте си сметка за две неща. Едното е, че вие сте избрали да преживявате въпросната опасна ситуация и вие я дефинирате като опасна. И на второ място – вие сами избирате в този момент да преживявате страх по отношение на нея и че можете да изберете и нещо друго. Или с други думи – страхът е избор. Ако много пъти сте правили този избор, естествено ще ви е по-лесно да го направите отново, но в същото това време имате възможността да изберете и всичко друго. Просто си припомнете това.

3. Как да осъзнаем, че външните явления са проекция на дуалистичният ум?

Башар: Въпросът предполага, че ти вече знаеш интелектуално, че това е така, но някак не си го осъзнал истински. Ако искаш това да се превърне от интелектуално познание в истинско разбиране, са ти необходими нагласа на безстрашие, готовност да скочиш в непознатото и гъвкавост да оползотвориш благоприятните обстоятелства, когато те се появят.

Въпрос: Благодаря. Въпрос на друг участник: “Моля, споделете практики за прекъсване процеса на създаване на реалности, при което резултатът да не е проекция?”

Башар: Създаването на реалности е естествена характеристика на съзнанието – това е нещо което не може да бъде прекъснато, тъй като съзнанието не може да бъде унищожено. Това което е възможно, е, разпознаването на истинската същност на този процес и на самото съзнание, при което ще изчезне интерпретативната схема и възприятието за проекция. Ние не можем да дадем инструкции и дори и да ги дадем, те не биха били разбрани по правилния начин. За да се разбере същността на съзнанието, има методи които са известни на Земята, така че оставяме на вас да намерите квалифицираните за това учители, в съответствие със собствените ви нагласи и разбирания. Ако вие сте готови да поемете по този път, нищо не може да ви попречи и събитията ще се развият според вашия стремеж, стига да го следвате и да сте достатъчно наблюдателни.

Въпрос: Следващ въпрос: “Съществува ли определена честота (в херци), която може да се използва за “събуждане” на епифизната жлеза?”

Башар: Да, съществува.

Въпрос: Каква е тя?

Башар:15.3Hz

Въпрос: Може ли да се прилага към тялото по някакъв начин?

Башар: В природата има естествени източници на тази честота, които са предназначени да активират епифизата. Практическо приложение обаче имат следните две неща: 1) да пребивавате сред природата колкото се може повече, когато имате възможност и 2) чрез кристали, като планински кварц, който можете да държите между очите си, но и навсякъде близо до главата. Може да спите с такъв кристал под възглавницата.
Също така на Земята има и субстанции, които могат да бъдат извлечени от определени специални растения, които могат да активират въпросната жлеза, както и да ускорят значително процеса на разширяване на възможностите на хората. В този момент обаче голяма част от тези субстанции не са широко достъпни, и това отново е израз на борбата на колективното съзнание между старите модели и новото развитие. С напредване на вашия собствен процес на развитие, във вашия живот и на Земята като цяло ще се появяват все нови и нови възможности, както се появяват и в момента, за ускоряване на процеса и за отключване на собствения ви потенциал.

Въпрос: Благодарим. Последен въпрос: “Кои важни послания на Башар хората продължават да не разбират и прилагат след всичките тези години на комуникация?”

Башар: Бихме казали следното. До голяма степен се е появило колективно интелектуално разбиране по отношение на нашето послание. А то е едно – вие постоянно сами създавате собствената си действителност. Сега остава това разбиране да се приложи на практика и ние ви окуражаваме да изследвате тази възможност.

Водещ: Много благодарим за отделеното време и за ценната информация. Ако има нещо още което искате да ни кажете, моля напрвете го.

Башар: Ние ви благодарим за това взаимодействие и тази възможност, и искаме да изкажем ентусиазма си за настъпването на тази нова фаза от грандиозния ни взаимен проект, която смятаме, че ще бъде не по-малко вълнуваща и за вас, тъй като, така както изглежда в този момент, сте избрали да преживявате разгръщането на собствения си потенциал. Това за нас е изключително радостно и няма думи, с които да изразим огромната си признателност и любов към вас. Ние сме тук и ще наблюдаваме успеха ви, и ще го преживяваме заедно с вас.
Бъдете дръзки!