Category Archives: Uncategorized

Екстремни експерименти с извънземни хибриди – 150 епизод, 8 май, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с нашия специален гост, Емери Смит.

И така, в предишния епизод ние разговаряхме за някои от тези генетични програми, в които си участвал, при които е била смесвана ДНК на извънземни с човешка ДНК. И това е довело до някои много странни резултати.

Емери Смит: Да.

ДУ: И ти спомена за хибриди.

ЕС: Точно така.

ДУ: Ти каза, че хибридните същества може да притежават качества, различни от тези на обикновените хора.

ЕС: Правилно. Правилно. Например човекоподобните извънземни са подобни на нас и на нашата ДНК, и са отлична основа за производството на хибриди.

1._Emery_Smith

И, разбира се, те могат да притежават други качества, които ние нямаме, като изключително чувствителни слух, обоняние, вкусови усещания. Всичките им сетива могат да бъдат малко по-различни или усилени, особено неврологичната им система и мозъкът. Всички те са съвместими с нас, което е твърде интересно.

Въпреки това, в редица от експериментите за хибридизиране, нещата не протичаха особено лесно. Те допускаха най-различни грешки, появяваха се доста мутации.

И по време на мутациите хибридите се получаваха малко по-различни, като например с по-ниски умствени показатели и много избухливи, така да се каже. Някои от хибридите твърде лесно се гневяха.

Така че те създадоха една напълно различна програма, която целенасочено се стремеше към получаване на мутации. Това бе различна програма, на едно различно място на тази планета, управлявана от същите военни лаборатории.

И те взеха мутиралите гени от всички тези мутирали същества и започнаха да ги мутират отново и отново, и отново. И тогава те мутираха до такава степен, че клетките всъщност умираха прекалено бързо.

След това те успяха да добавят протеини, за да съживят тялото, макар мозъкът да бе умрял.

ДУ: Това наподобява идеята за зомби.

ЕС: Да, точно така.

ДУ: Аз съм чувал от други преди теб, но никога не съм говорил за тази програма за създаване на зомби същества. Кори Гууд независимо от теб също каза, че знае за нея.

Той може би не е предполагал, че тази програма е била в такива мащаби, както ти казваш, но отново: всъщност никой няма достъп до всички компоненти.

Така че нека навлезем в малко подробности.

Предполагам, че за да дадем правилна насока на разговора ни, трябва да припомним, че някои от хората, които работят в тези тайни програми, са първа проба сатанисти. Съгласен ли си с това?

ЕС: Правилно.

ДУ: Запознат ли си с това, че някои от тези групи имат за свой дневен ред драстично намаляване населението на Земята?

ЕС: Да, абсолютно.

ДУ: И какви са техните аргументи за това да искат намаляване населението на Земята? Какво извинение използват за това?

ЕС: Контрол. Това са прекалено много хора, които те не могат да контролират.

ДУ: И като намалят броя на населението, те ще реализират идеята за Новия световен ред?

ЕС: Правилно.

ДУ: О кей. Като хора, които притежават такова мислене на психопати, каква полза виждат от това за себе си? Какъв е техният дневен ред?

ЕС: Те може би замислят да пуснат някои хибриди психопати на определена територия, които да избият хората, но в случая с престъпните групировки това се е превърнало и в някаква изява на егото.

Това, което имам предвид, е, че те изсипваха много пари в тези подземни … удивителни подземни съоръжения, където отглеждаха всякакви ужесни неща, като създаваха всякакви видове хибридни ДНК.

Не забравяй, че това се случваше, защото те смесваха извънземна ДНК с човешка ДНК и не го правеха … може би просто при неподходяща температура … Получаваха се най-различни мутанти, поради неспазване на всички необходими условия.

ДУ: Болшинството хора, запознати с традиционната уфология, биха си помислили за базата Дулце, в Ню Мексико. Имал ли си някога информация за подобни неща, които да са се случвали там?

ЕС: Не. Всъщност съм чувал, че там са съхранявали някои от тези същества, като под „някои”, разбирай стотици, но всъщност това бе в отделно съоръжение, не в Северна Америка. Това бе в едно подземно съоръжение. 

Това бе предимно от съображения за сигурност, защото ако станеше някаква авария, като например изпуснат навън вирус, или нещо подобно, те не искаха това да стане първо тук, защото тези, които финансираха това, живеят тук. А  корпорациите са базирани извън САЩ.

ДУ: В един от предишните епизоди ти спомена за някакъв странен хибрид между мечка и човек, който бил избягал и създал редица проблеми. Това различно ли е от случите, за които говорим, или става дума за едно и също нещо?

ЕС: Различно е. Те наистина се опитваха да създадат някакъв вид хибридно животно, но в него нямаше човешка ДНК. Това бе по-скоро едно програмируемо животно. Това бе повече присъщо на по-ранните години, когато те се опитваха да произведат животно супер-войн, което да помага на военните или просто да бъде спуснато някъде, където да разруши всичко по пътя си, преди да бъде убито.

ДУ: Значи тези хибриди, за които говорим, имат извънземна ДНК, но те изглеждат ли извънземни?

ЕС: Може да изглеждат или не, в зависимост от процента човешка ДНК, която притежават, защото за да бъдат сполучливи, те трябва на първо място да имат значително съответствие.

И тогава възникват мутациите. Когато се опитваш да получиш един човешки екземпляр от смесването на два вида гени, нещата могат да излязат лесно извън контрол. Тогава се получават всички тези мутации.

След това обаче, колкото повече извънземна човешка ДНК използваха, която бе подобна на нашата, от човекоподобни извънземни, те усъвършенстваха и овладяха процеса.

ДУ: Кои бяха някои от извънземните генетични компоненти, които придадоха на хибридите качества, по-добри от тези, които ние нормално притежаваме? Кои бяха някои от специалните качества, така да се каже?

ЕС: Ами това може да включва височина, по-висок метаболизъм, това, че не е нужно да ядеш толкова много, невероятно подобрено зрение, вкусови усещания.

Обикновено се получаваше усилване на всички сетива, но най-важното бе познавателната функция и също така повишеното съзнание. Също така по-висок коефициент на интелигентност от този на болшинството хора.

ДУ: Когато си имаме работа с отрицателно настроени хибриди, с тези човекоподобни зомби типове, при тях какъв аспект от извънземна генетика е бил добавен и как им е повлиял?

ЕС: Това, което се случваше, бе, че когато те извършваха хибридизации, много неща можеха да се объркат. Както вече казах, това можеше да бъде и само малка разлика в температурата, когато отглеждаха тези същества.

И след като веднъж те започнат да мутират, тогава по същество пропада и целият проект. След като веднъж една клетка започне да мутира, нещата не могат да се получат както трябва. Тогава те започват да добавят химикали, амино киселини, пептиди и хормони, за да се опитват да овладеят процеса. И ако нещата не се получат, както те желаят, те въпреки това оставят процеса да се развива. Тогава вземат ДНК от резултата и го отнасят в друга военна лаборатория, или просто пренасят цялото същество.

И тогава другата група учени правят нещата още по-зле, защото прибавят животинска ДНК и се получават едни отвратителни същества.

Ето защо казах, че тук играе роля егото, защото става дума за финансиране, без да се получава нещо значимо.

И ако се върнем към това, което ти каза, когато отглеждаме тези същества, всичко зависи от това дали условията на отглеждане са подходящи и дали има съответствие между различните видове ДНК.

ДУ: Ух!

ЕС: Да.

ДУ: Значи ако имаме една програма, която в действителност не дава желания резултат, тя става безполезна.

ЕС: Тези психопати гледат на това по различен начин. Те я разглеждат като някаква оръжейна система. Те я разглеждат в контекста на идеята за всяване на страх, за намаляване на населението. Например някои от тези мутирали хибриди могат да послужат за разпространение на вируси сред населението, което също да започне да мутира.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да! Не моментално, но в доста съкратени срокове.

ДУ: Тогава изглежда, че медиите вече от доста време ни разказват подобни истории.

ЕС: Разбира се.

ДУ: С други думи, на тази тема има МНОГО филми, и много телевизиони програми като „Живите мъртви”.

2_The_Walking_Dead

ЕС: Ами, да.

ДУ: Даже и последният сериал „Лабиринтът” е населен само със зомбита. 

3_Maze_Runner_2

Така че те ни съобщават нещо, което знаят, че вече притежават, за да предизвикат повече страх. Би ли се съгласил с това?

ЕС: Да, това е самата истина. Аз също така вярвам, че въпреки наличието на хиляди и хиляди от тези същества, готови да бъдат използвани за определени цели, като например за симулиране на масови инфекции, мисля, че това е предимно за забавление на престъпните групировки.

Защото аз мисля, че извънземните НИКОГА не биха позволили нещо такова да се случи. Мисля, че същото се отнася и за Земния съюз.

ДУ: Интересно е това, че имам друг високопоставен свидетел, който ми даде много информация за тази зомби програма. И той каза, че престъпните групировки са били многократно на път да пуснат тези същества в нашето общество.

И тогава е имало ангелска намеса. Тогава са се намесвали добронамерени извънземни, НАИСТИНА високо развити извънземни, които напълно са осуетили подобни намерения.

И той каза, че се е наложило прекратяването на огромни по мащабите си програми, които те са имали намерение да реализират, и независимо от това какви опити са правили, просто не са могли да получат „позволение” за използването им.

Всичко винаги се свежда до получаването на позволение.

ЕС: Правилно.

ДУ: Значи ти мислиш, че това е вярно?

ЕС: Да, мисля, че това е много точно казано.

ДУ: Нека поговорим малко за тези мутации, защото това, което ти описваш сега, е нещо, за което сме разговаряли много. Това е смущаваща тема, но мисля, че е важно да задълбаем малко по-надълбоко в нея.

Би ли обрисувал картината на това, което би се случило в дадено подземно съоръжение, ако направеха такава симулация? Какво бихме видели?

ЕС: Това би наподобявало производствено студио в Холивуд, където те вземат един център например в Маями или някакъв град някъде другаде. И тогава ще има клонирани хора, които току-що са били събудени с нещо вече програмирано в главите им, които са убедени, че са били такива целия си живот, или нещо подобно …

ДУ: И те въобще няма да разберат, че се намират в подземно съоръжение.

ЕС: Те няма да разберат това, защото ще бъдат заразени и ще умрат след 10 минути. Защото спомни си, че това е част от дневния ред за намаляване населението на Земята.

Така че с тези симулации те се опитват да разберат колко бързо може да се разпространява вирусът и как хората биха реагирали. И колко от тях ще се съпротивляват и колко няма да го сторят. И към кого ще се обърнат за помощ.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Те са доста находчиви по отношение на това, което търсят, но аз мисля, че това за тях е просто една голяма игра на шах. Мисля, че това е просто една голяма игра на въображението.

Аз не вярвам … Обаче в тези проекти се влагат милиарди и милиарди долари.

ДУ: Как би завършила една конкретна симулация? Колко дълго продължава и след това те как я приключват?

ЕС: Те я привършват, когато вирусът се разпространи и всички хора измрат.

ДУ: Ние с теб сме разговаряли за филмовата серия „Заразно зло” (Resident Evil).

4_Resident_Evil

EС: Да, разговаряли сме.

ДУ: И сме гледали заедно някои от филмите.

ЕС: Да.

ДУ: Та как „Заразно зло” се вписва във всичко това? Искам да кажа, това е една голяма филмова серия. Общо девет филма или нещо подобно.

ЕС: Ами това е едно идеално изображение на поведението на престъпните групировки.

ДУ: Там е изобразена тази корпорация-чадър.

ЕС: Да, тази корпорация-чадър. Това по същество бе една дегенерирала медицинска корпорация, ако изчетеш внимателно сценария.

Те се опитваха да регенерират клетки с цел производство на кремове за лице. И това е един забележителен сценарий, защото много от фармацевтичните компании са зад него … и са замесени в доста от тези неща.

И тогава този продукт се оказва лош и започва да разрушава клетките на кожата, но в същото време и ги съживява, което е нещо ново.

Това беше една голяма идея. Също така те притежаваха една подземна база някъде из територията на САЩ, което бе твърде реалистично.

ДУ: И това бе така нареченият „Кошер”, нали?

ЕС: Да, Кошерът.

5_The_Hive

И аз всъщност не можех да повярвам, защото те действително показват схемата на тази база във филма, а редица от подземните бази имат точно същата форма.

ДУ: Значи това изображение е много точно?

ЕС: Да, МНОГО точно.

ДУ: Едно от нещата в тази филмова серия, което ми се стори твърде странно … На първо място, всички филми са по същество филми за зомбита.

ЕС: Да, така е.

ДУ: И показват този тамплиерски символ на корпорацията-чадър.

6_Templar_symbol_for_the_Umbrella_Corp

Те го показват отново и отново. И след това имаме този подземен град. И едно от нещата, което ми се стори наистина странно, Емери, бе броят на подсказките, броят на детайлите. Те като че ли не бяха чак толкова необходими.

ЕС: Съгласен съм.

ДУ: Тогава в каква степен сцените от филма съответстват на това, което ти знаеш като истина?

ЕС: Абсолютно. Това бе може би една от най-реалистичните филмови серии, които съм виждал през живота си.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Първият път бях наистина шокиран, защото не вярвах, че те ще покажат на хората толкова подробности от системите за сигурност, както и от организацията на лабораториите.

Даже и реквизитите бяха истински – вакуумираните помещения, костюмите с механичните ръце и специалните кутии за съхраняване на вирусите.

7_Lab_scene_in_Resident_Evil

8_Lab_scene_2

Това, което най–силно ме впечатли, бяха кучетата, които използваха за откриването на определени химикали.

И всички вируси в тези контейнери, и това, че ако някой се счупи, контейнерът изпуска специален химикал, който бива уловен от компютърната система, която сигнализира, че вирусът се намира във въздушната система. Тогава кучетата започват да лаят и алармата се задейства.

Така че всичко бе твърде истинско, особено използването на подземна база. Това да има таен вход на няколко мили от самата база е много често използвано решение. Същото се отнася и до това двама тайни агенти да изпълняват ролите на съпрузи.

Също така е възможно да имаш някого, който живее в съседство до теб, а домът му всъщност да е вход за тайна база, която се намира в околностите на града. А ти не подозираш нищо подобно.

Така че това е един твърде интересен сценарий.

Всичко там е представено много точно, в т.ч. и изкуствения интелект. Сега вече доста използват изкуствен интелект при управлението на базите, защото нямат доверие в хората.

ДУ: Във филма има също така тези враждуващи босове, които са странни, хибридни, гротескни същества, които не са просто типични зомбита, а нещо като …

9_Boss_Enemy

ЕС: О, да. Това е идеално описание на мутирали извънземни и хора. Тези същества могат да бъдат много големи, много грозни на външен вид и с единственото желание да убиват.

И те контролират ума на тези същества и ги програмират да отидат на дадено място, да убият някого или да разрушат всичко. Те притежават тези способности, защото мозъчната им кора все още функционира.

ДУ: Нека поговорим малко за контрамерките, които са били използвани за преустановяване на тези експерименти.

ЕС: Ами аз мисля, както ти казах и преди, че извънземните няма да позволят да се случи всичко, което би унищожило повече от 70-75% от населението.

Така че ако те пуснат един такъв вирус, той до голяма степен би унищожил цялото население, освен ако не бъдат използвани подходящи антитела.

Така че преди всичко, аз не мисля, че това ще се случи. На второ място, ако се случи, аз съм сигурен, че вече е изработен антиген, който може лесно да бъде разпространен в атмосферата, при което всички ще бъдем в безопасност.

Искам да кажа, че съм сигурен, че гърбът ни е защитен.

ДУ: Хората на Съюза продължават ли да нахлуват в тези съоръжения и да ги закриват?

ЕС: Ъ-хъ.

ДУ: Защото съм чул това от други …

ЕС: О, да. Абсолютно. Тези, които са на наша страна, имат внедрени свои агенти, които следят отблизо всичко, което се случва, и се грижат за безопасността ни. Ето защо това не ме тревожи особено. Както вече казах, това е повече въпрос свързан с егото на тези психопати.

ДУ: И аз съм чул от други свидетели, че те просто са стигнали до задънена улица.
Всеки път, когато престъпните групировки са се опитали да направят някакъв пробив, те просто са достигали до задънена улица.

ЕС: Те не успяват, защото не могат да съчетават правилно ДНК. Те не разполагат с правилните хора. Както казах, те срещат някои наистина жестоки проблеми при смесването на ДНК.

Защото ето например да вземем кучетата. Ти можеш да кръстосваш различни видове кучета и винаги да получаваш малки кученца.

ДУ: И те всички са произлезли от вълци.

ЕС: Точно така, те всички са произлезли от един вид – вълци.

И това, което те не разбират, е, че не можеш да вземеш определени мутирали ДНК на извънземни и да ги съчетаеш с човешка ДНК, след което да съчетаеш с друга различна мутирала човешка ДНК и да получиш нещо, което да функционира нормално, защото източникът определено не е един.

ДУ: Точно така.

ЕС: Защото те са от множество различни …

ДУ: Добре, нека те попитам следното.

ЕС: Да.

ДУ: Ако погледнем на нас, които еволюираме и се превръщаме в една космическа раса, която … Ние вече притежаваме нужните технологии. Просто те все още не са разкрити пред болшинството от нас.

И по същия начин, по който имаме различни раси на Земята, които всъщност … От това, което ми казват някои свидетели, расите, които имаме на Земята, са много по-различни на външен вид едни от други, отколкото жителите на повечето други извънземни планети, които доста често изглеждат много сходни помежду си.

Би ли казал, че това е вярно?

ЕС: Това е абсолютно вярно. Ние сме една твърде разнообразна общност. Ние имаме много различни потекла от много различни извънземни раси, но въпреки това всички можем да се съвъкупляваме и да имаме деца. Въпреки това имаме доста различен произход.

Ти си прав.

ДУ: Тогава, когато ние пораснем и станем в по-голяма степен едно галактическо семейство, как това ще се прояви по отношение половото възпроизвеждане с други хора, които може да са еволюирали на други подобни на Земята планети? Това ще бъде ли възможно, според твоите познания?

ЕС: Според моите познания, ще бъде абсолютно възможно, 100%, и това е нещо подобно както при кучетата. Така както има различни видове кучета, така има и различни видове човеци, но все пак, ние всички произхождаме от един биологичен вид.

ДУ: Тогава как мислиш, че могат да се развият нещата в по-широката перспектива на нашата еволюция, при променящите се условия на Земята?

Имам предвид, не зная какво си чул по този въпрос, но ние сме говорили много за промените на Слънцето, за промените в Слънчевата система, за живота на Земята и че условията в бъдеще ще бъдат твърде различни.

Чул ли си нещо за идеята, че нашата Слънчева система преминава през някаква промяна?

ЕС: Да, мисля, че имаш предвид слънчевите изригвания и промените на различните съседни планети.

Слънчевата система наистина ПРЕМИНАВА през огромна промяна. Абсолютно. И ние ЩЕ БЪДЕМ засегнати. Нашите светлинни тела ЩЕ БЪДАТ засегнати от това.

ДУ: Тогава мислиш ли, че ако започнем да се срещаме с други раси и ако започне да става това между-културно кръвосмешение, това би било част от еволюцията на човечеството?

ЕС: Това ще бъде не само част от еволюцията, но и от оцеляването ни.

ДУ: Кои са някои от положителните аспекти на това, което може да се случи? Да кажем, че се срещнем с нация, която е много по-духовно напреднала.

Виж например древногръцката митология. Там имаме „богове”. Имаме и това, което те наричат „простосмъртни”. И след това имаме „герои”. И героите са потомци на боговете и простосмъртните.

И героите са като Херкулес. Тези хора притежават невероятни свърхсили. А даже не са напълно богове.

Имаш ли представа за съществуването на хора със способности, подобни на тези на боговете в древногръцката митология?

ЕС: Да, имам такава представа.

ДУ: И това би включвало какви суперсили?

ЕС: Ами възможности, които можем да открием в нашата история, като левитация, това да нямат нужда от храна и подобни неща. Способности да произвеждат светлина и огън, да пътуват в космоса, да не се тревожат за външната температура, за нуждата от кислород.

ДУ: Способност да бъдат на две места едновременно (bilocation)?

EС: Да, и такава способност.

ДУ: Телепатия?

ЕС: Да, телепатията е много важно нещо. Те притежават доста познавателни способности, които ние не притежаваме и които са толкова над нашите, че не ги разбираме, защото те имат способността да се свързват с космоса.

ДУ: Мислиш ли, че в даден момент такива хора биха пожелали да започнат да се размножават заедно с нас, за да … за общото благо в известен смисъл, подобно на идеята за раждането на древногръцките герои?

ЕС: Аз вярвам в това. Ние СМЕ супергероите на вселената … ние земляните, ако щеш вярвай. Те гледат на нас като на супергерои, защото ако ние не съществуваме и те няма да съществуват.

И те също така гледат на нас и си казват: „Уха! Тези имат усещане за вкус и чуват, и усещат мирис, и виждат.” А някои от тях не знаят какво означава това.

Някои от тях нямат напълно развита храносмилателна система, защото атмосферата на тяхната планета им осигурява  всичко, от което се нуждаят.

Така че те НАИСТИНА гледат на нас като на герои, ако щеш вярвай.

Ние гледаме по филмите тези извънземни в небесата и си казваме: „Уха! Това е толкова удивително!”

Но в действителност, те гледат нас и си казват същото.

ДУ: Доста се говори за епифизната жлеза. Толкова много древни култури … Тази жлеза по средата на мозъка … Аз съм изучавал физиология. Тя притежава тъкан като тази на ретината.

ЕС: Точно така.

ДУ: И там има и вода. И ние чуваме, че … Различни свидетели казват, че епифизната жлеза изпълнява ролята на портал и че ако имаме напълно активирана епифизна жлеза, ние бихме били като богове. Бихме могли да отидем, където пожелаем.

Така че нямаш ли усещането, при наличието на всички тези хора с необикновени способности, че ние имаме невероятен потенциал? Има нещо свързано с това, което ние не използваме.

ЕС: Не. Ние притежаваме всичко, което имат и другите. Ние просто все още не сме активирани.

ДУ: Ха, ха.

ЕС: Знаеш ли какво? И това е глупаво, защото това е причината да сме свръхгерои. Ние притежаваме повече от всички останали, ако щеш вярвай.

Само ако можем да открием този код и да получим тази информация и да се възнесем правилно, тогава можем да се превърнем в лъч светлина и да приемем каквато форма пожелаем.

ДУ: Едно от интересните неща, които Кори Гууд сподели с нас, е идеята за разнообразието от различни извънземни групи, много от които приличат на човеци в тази програма, която те наричат генетични фермери, където очевидно те вземат най-качествените ДНК и ги смесват … Това, че са имали тези 22 основни различни програми на Земята.

Така че мислиш ли, че е възможно … Защото ти донякъде каза това. Мислиш ли, че Земята е нещо подобно на градина, в която тези супер сили са били заложени вътре в нас, с цел бъдещо активиране?

ЕС: Да. Това е точно така. Това е утробата, в която все още се развиваме и все още еволюираме, и очакваме да бъдем активирани, и да поканим други култури да ни посетят, и да станат част от всичко това.

ДУ: Когато четох Закона за Единството, започнах да имам психически преживявания. Започнах да чувам добронамерени гласове, които ми даваха положителни напътствия. И те наричат това настройване.

Така че съм любопитен дали чувстваш, че независимо от половото възпроизвеждане, просто самото общуване с по-напреднали човеци, разговорите с тях, самото им присъствие наоколо, би започнало да ни активира?

ЕС: Напълно би ни активирало. Полето, което излъчваш, е навсякъде.

След като си бил в нечие чуждо поле на разгневен човек, ти се прибираш у дома разгневен и след това всички в къщи стават гневни. Или някой се прибира у дома смеейки се и заварва един разгневен човек, който започва също да се смее.

Това е същата идея, но всъщност става дума за промяна на честотата, която променя ДНК. Когато си в присъствието на хора, с които желаеш да общуваш и които притежават нещо повече от теб, например енергия или честота на вибрациите, това те принуждава да повишиш собствената си честота, за да можеш да общуваш с тях.

ДУ: Спомням си, че разговарях с Хенри Дикин, който бе първият истински сериозен свидетел от Тайната космическа програма, с когото съм разговарял. За съжаление, той не пожела да говори открито. Той се съгласи да го направи само веднъж в 2009 г., след като бе разговарял с мен в продължение на две години. Ние имахме продължителни разговори. И той каза, че усещането за любов и мир в присъствието на някои от тези извънземни човеци, е било толкова удивително, че просто … карало го е да се разплаче.

ЕС: Да, завладяващо е. Едно такова преживяване от първа ръка е свързано с толкова дълбоко чувство на любов и състрадание, че губиш способността си да говориш.

Напълно си обладан от чувството на възторг. Започваш да плачеш. Можеш да паднеш на колене. Можеш просто да припаднеш, ТОЛКОВА е завладяващо.

Защото това, което тези … не всички извънземни, но повечето от тях имат тази способност и проявяват състрадание към нас, и ни обичат толкова силно, че когато си в близост до един от тях, ти не можеш даже … очите ти просто се изпълват със сълзи и ти плачеш и се смееш едновременно.

Това е нещо толкова красиво.

ДУ: Това е наистина удивително.

ЕС: Да, така е.

ДУ: Е, бих искал да ти благодаря отново за смелостта да ни разкажеш за част от това, което се случва. И аз вярвам, че когато говорим истината, ние й придаваме допълнителна сила.

Благодаря ти, Емери, за това участие.

ЕС: Пак заповядай.

ДУ: Благодаря и на зрителите за участието. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Емери Смит.

Нови открития на Древната раса „Строители” – 148 епизод, 24 април, 2018 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд, за да узнаем неговите удивителни космически новини. В този епизод ние ще говорим за завръщането на Древната раса „Строители” (Ancient Builder Race).

Кори, добре дошъл отново.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Миналия път бяхме достигнали до средата на една много важна сцена, в която ти бяха казали, че ще бъдеш разведен на обиколка из Лунния оперативен център и ти спомена за първи път в това предаване, че всъщност тези оперативни центрове са три на брой.

Сега би ли ни разказал малко повече за тази обиколка?

КГ: Казаха ми, че ще мога да разгледам някои древни съоръжения, около които са били построени трите Лунни оперативни центъра.

1_Corey_Goode_

ДУ: О, наистина?!

КГ: Точно така. Веднага след края на брифинга ние бяхме ескортирани директно към тази обиколка, но всъщност се оказа, че брифингът не бе приключил.

Това, което се случи, бе свързано с прозореца на стената, откъдето се виждаше лунният пейзаж и пред който от тавана се спусна един голям екран, подобен на интелигентните таблети.

И Зигмунд се изправи до него и каза: „Имам нещо интересно за вас двамата”.

2_Sigmund_pointing_to_smart_glass_pad_screen

След това продължи: „От известно време ние наблюдавахме нещо, което приличаше на изоставен кораб, който се приближаваше към нашата Слънчева система, и това е едно от многото неща, които следим.”

3_close_up_of_derelict_craft_on_smart_glass_pad

ДУ: Имаш ли представа какво означаваше това „от известно време”? Става ли въпрос за много години?

КГ: Това е всичко, което разбрах.

ДУ: Хм.

КГ: Зная, че те вероятно са го следили в продължение на доста години.

ДУ: Хм. О кей.

КГ: Той каза: „Ние го наблюдавахме с голям интерес, защото той се приближаваше все повече до Външната бариера.”

4_Outer_Barrier_around_the_Solar_System

И те са се интересували силно какво ще се случи, когато корабът взаимодейства с Бариерата …

ДУ: Разбирам.

КГ: … което би им дало полезна информация.

5_Craft_approaching_Outer_Barrier

ДУ: Дали са имали някаква информация … например ако някой кораб се опитва да избяга от нашата Слънчева система и се удари в Бариерата, дали експлодира? Какво всъщност се случва, ако нещо се удари в Бариерата?

КГ: Изглежда, че тя реагира като еластична повърхност и просто ги отблъсква.

ДУ: Ох!

КГ: Ако някой се опитва да премина, тя просто го отблъсква обратно.

ДУ: Значи тя задължително не ги разрушава, а само се огъва и ги отблъсква.

КГ: Точно така.

ДУ: О кей. И колко информация са успели да съберат за този кораб? Например наблюдавали ли са го отблизо? Кацали ли са на него?

КГ: Ами за известно време те са събирали телеметрична информация и са го наблюдавали как се приближава към Бариерата.

ДУ: О, разбирам. Защото не са могли да минат отвъд Бариерата, те не са могли да отидат и да го разгледат. Те са могли само да го наблюдават с инструменти.

КГ: Точно така. И в момента в който той е щял да се сблъска с Бариерата, те са били насочили всички свои инструменти в тази посока.

И са били шокирани, когато този изоставен кораб преминал през Бариерата.

ДУ: Наистина?!

КГ: Ами да, но това, което те не са знаели … По това време Бариерата е била вече премахната.

ДУ: Точно така, ти каза това в предишното предаване.

КГ: Тъй като обаче никой не е бил обявил това, съответно и никой не е знаел.

ДУ: Разбирам.

КГ: Така че редица същества не са идвали тук нито са напускали, защото са мислели, че Бариерата е все още издигната.

ДУ: Но ти бе споменал, че тази Галактическа федерация сега я засилва.

КГ: Правилно.

ДУ: Тогава тя няма ли да възстанови функциите, които е имала преди? 

КГ: По същество да, но вече те вероятно ще могат да те спират с военна сила.

ДУ: Разбирам. О кей. Тогава след като те разбрали, че Външната Бариера не действа и този кораб е преминал през нея, какво са направили след това?

КГ: Ами докато провеждаше там изправен своята презентация, в един момент Зигмунд изпуфка нещо и каза: „Аз водих една експедиция до този кораб, за да видим кой го притежава и откъде е дошъл.”

ДУ: Хм.

КГ: И докато казваше това, на екрана започнаха да се появяват телеметрични данни. Това очевидно бе видеоматериал, като едни числа и координати започнаха да се изреждат твърде бързо, след което изчезнаха.

След това видях една дълга тясна линия светлина, като че ли нещо отразяваше светлина в тъмното пространство и тя много бавно се движеше надолу по екрана.

Тогава започнах да чувам прекъсващи звуци и някакви комуникации, подобни на трансмисии на НАСА и в разговора ставаше дума за синхронизиране с въртенето на кораба.

6_Craft_in_space

7_Approaching_the_craft

И те си говореха колко са се приближили, след това започнаха да отброяват кацането: „Три, две, едно, контакт”.

8_SSP_Alliance_craft_approaching_craft

Това бе също както предаванията на НАСА.

9_SSP_craft_preparing_to_land_1

 10_SSP_craft_in_front_of_the_craft

След това совалката, която приближаваше към кораба, изстреля един дрон. Този дрон заснемаше приближаването на совалката към кораба. Странният космически кораб имаше формата на пура и бе целият от камък.

ДУ: О кей.

КГ: На около една трета от дължината на кораба имаше нещо, което приличаше на метал, някакъв кристален метален материал, където очевидно е бил мостикът на този кораб.

11_SSP_craft_over_the_stone_craft

И този кораб от камък изглеждаше сякаш бе претърпял сблъсъци с други космически обекти в продължение на милиони години. Той бе наистина доста увреден.

12_Stone_craft_SSP_craft_approaching

Отвън имаше … изглеждаше подобно на мръсен лед върху част от купола … А куполът беше покрит с дупки. Той бе напукан и смачкан.

13_Dome_of_the_stone_craft

Покрай него обаче и по-нататък по страната на кораба имаше лед. Цветът му бе зеленикаво кафяв, като на застояла вода, като тук-там имаше розови и оранжеви петна.

В този момент очевидно не знаех какво представлява ТОВА.

След като кацнаха и стабилизираха совалката, те започнаха да излизат от нея, облечени в космически костюми.

ДУ: А как са влезли вътре в кораба?

КГ: Ами те влязоха през една от тези дупки.

ДУ: Една от дупките на купола, за който спомена?

14_Men_in_spacesuits_entering_the_stone_craft

КГ: Да, на купола. Те имаха прожектори на шлемовете си и върху различни части на костюмите си, както и на една от китките си.

ДУ: Имаше ли някаква гравитация, която да им позволява да ходят? Как успяваха да маневрират вътре в кораба?

КГ: Нямаше никаква гравитация. Те се придвижваха, като се отблъскваха от стените подобно на астронавтите в Космическата станция.

ДУ: О кей. 

15_Close_up_of_astronaut

КГ: На костюмите им бяха монтирани камери от типа на GoPro и една от тези камери предаваше образа на екрана, който наблюдавахме.

Когато влязоха в кораба, светлините от прожекторите им осветяваха доста добре непосредственото им обкръжение.

В кораба очевидно отсъстваше всякаква гравитация, а на дъното му, където би трябвало да се намира подът, имаше дебела ледена покривка, точно както от външната страна. Приличаше на замръзнала езерна вода, в която имаше органичен материал.

ДУ: Хм.

КГ: Веднага един от тях извади инструмент подобен на малка кирка и изкопа леда, за да вземе проба от това, което се намираше отдолу. Дебелината на този лед бе около 10 см. Той слагаше проби в една найлонова торба, като едновременно заснемаше всичко с камерата си.

ДУ: Имаше ли някакъв консенсус какво можеше да представлява това?

КГ: По-късно Зигмунд каза, че след като са изследвали всички проби, те са се оказали пълни с органичен материал, който най-вероятно е представлявал останки от екипажа …

ДУ: Наистина?!

КГ: … от първоначалния екипаж.

Така че на видеоматериала аз видях всички тези различни панели, които те бяха свалили от стените и които просто плуваха във вакуума. Имаше места, където очевидно бе имало някаква апаратура, която бе отнесена.

Те казаха, че е било очевидно, че в течение на милиони години корабът е бил посещаван многократно от различни извънземни същества, които са били отнесли всичко. Така че те предимно документираха местата, откъдето е била взета различната апаратура. 

Имаше следи от различни извънземни, които са били на това място.

На един от видеозаписите се чуваше гласа на астронавт: „Открих нещо. Момчета, трябва да дойдете и да видите това.”

И след това изведнъж видях как астронавтите пътуват през различни етажи, преминават през различни подове на този древен кораб, като си проправяха пътя през различни отверстия.

След това можах да видя светлина, която идваше през една от вратите, където някакъв панел бе заседнал странично и покрай който един от астронавтите успя да се промъкне и да влезе вътре.

И когато той влезе вътре, камерата му показа нещо като стая  с някакви … изглеждаха като клетки, подобни на тези в една морга. Те покриваха стените и достигаха доста нависоко.

Помещението бе голямо и клетките заемаха всички стени, които бяха овални.

ДУ: Този лед бе по всички повърхности, или само на пода?

КГ: Той бе само на пода. Както вече ти казах, там нямаше гравитация.

Те казаха също, че в даден момент корабът е бил близо до една звезда не много далече от нас, чието име споменаха, и че е бил в орбита около тази звезда в продължение на милиони и милиони години.

Времевата информация, която бяха използвали, за да датират този обект, показваше повече от един милиард години.  

ДУ: Уха! И само за да поясним, това не е датиране с помощта на въглерод 14. Това е някаква друга технология, която ние не притежаваме.

КГ: Правилно. Това е една напълно различна технология.

ДУ: О кей.

КГ: И те започнаха да отварят клетките и да изваждат съдържанието, като някои бяха празни, а други – не.

ДУ: Хм.

КГ: Когато отвориха една от клетките, на поставката, която издърпаха отвътре, се намираше нещо подобно на птеродактил. 

16_Pterodactyl_type_being

Той бе бледосин на цвят и изглеждаше че преди да умре, е бил тъмносин, след което цветът му е избледнял.

В една от другите клетки, които отвориха, се намираше едно розово-оранжево същество.

17_Pinkish_orange_aquatic_being

Тялото му бе особено слабо и изглеждаше гъвкаво. Имаше два крака, които приличаха повече на пипала.

ДУ: Като на октопод?

КГ: Като на октопод.

ДУ: Хм.

КГ: Също така имаше отвори, които подсказваха, че е водно същество. В първия момент, в който го видях, реших, че е бозайник.

ДУ: Тези тела просто седяха на нещо като носилка, или се намираха в някакви контейнери?

КГ: Не, те лежаха на някакви поставки, към които бяха прикрепени. Те не започнаха да плават в пространството, а бяха твърдо прикрепени. 

Интересно бе, че продълговатото водно същество имаше по три пръста на ръцете и на краката си, които завършваха със смукала.

ДУ: Което звучи много подобно на Съществото със златната триъгълна глава.

КГ: Точно така. Те извадиха чували и започнаха да слагат в тях телата, при което телата започнаха да се разпадат. Те бяха като изсъхнали от продължителния си престой при ниските температури на космоса.

И започнаха да пълнят чувалите с парчета от телата. Цялото помещение се изпълни с прах и части от тези тела. Един от астронавтите използваше нещо като шпатула за изстъргване на тялото, което бе прилепнало към поставката.

ДУ: Това ми изглежда малко странно, защото ако погледнем протокола, следван при откриването на една нова гробница в Египат например, всички трябва доста да внимават, за да не повредят някоя от находките.

Ако това са били важни обекти, защо те ще бъдат толкова невнимателни при събирането на тези проби?

КГ: Ами това е Съюзът на Тайната космическа програма. Това бе една бърза операция, в която те трябваше да отидат до обекта, да съберат оперативна информация, след което да се оттеглят.

ДУ: Ах. Значи това не е като при … Вероятно при всички артефакти, които са открили през годините, в този случай те не са имали време да се отнасят към това с голямо внимание.

КГ: Да. Те наистина не са имали време да се отнесат към това така, както биха направили при внимателното разкопаване на един археологичен обект.

Ако това бе в рамките на една по-голяма космическа програма, която контролира тази част на космоса, те биха организирали … те можеха да завладеят кораба и след това да организират екип от експерти.

ДУ: Значи тези тела просто се разпадат и те ги товарят в чували?

КГ: Да. И в този момент се прехвърлихме на друга камера и на един друг екип, защото някой се обади, че е открил нещо.

Камерата показва един друг етаж, по-голям от останалите и целите му стени бяха изписани с два различни вида писмо.  

Сега, ако вече не си отгатнал, това бе технология на Древната раса „Строители”.

ДУ: Уха!

КГ: Така че екипът бе много възбуден.

ДУ: Моля те, би ли ни припомнил какво представлява технологията на Древната раса „Строители” в нашата местна звездна система и защо едно такова писмо е от голяма важност?

КГ: Ами, в нашата местна звездна система от около 52 звезди, тази древна раса е оставила след себе си технология и артефакти навсякъде, но до момента те не бяха откривали никъде някакво писмо или глифове.

Във времето по-късно са се появявали други извънземни, които са заличавали всичко написано като по същество са претендирали: „Това е НАША технология. НИЕ сме създали тази технология.”

ДУ: И ти бе казал, че много от тези артефакти са били пирамиди, обелиски и други подобни неща?

КГ: Да. Да, определено част от тях са различни видове подобни структури.

ДУ: Интересно. Уха, намерено писмо … това открива един огромен нов хоризонт за археологични изследвания.

КГ: Не само това. Очевидно те са успели да разчетат твърде бързо единия от езиците.

ДУ: Хм.

КГ: И аз видях един видеозапис на … Стените, таваните, подовете, всичко бе изписано – два различни вида надписи.

Те казаха, че не са успели да разчетат единия вид надписи, защото е бил комбинация от език и хиперизмерна математика.

Другият вид обаче бе комбинации от точки, дълги тирета и къси тирета. Това бе нещо като морзов код, но особено сложен. Те бяха успели да го разчетат и казаха, че е много подобен на вид глиф, на коренен език, който са открили на няколко планети от нашия местен клъстер от 52 звезди.

ДУ: Уха! Има ли някакви следи от този коренен език на Земята?

КГ: Те казаха, че са открили четири елементи на това писмо в различни форми.

ДУ: Ти попита ли в даден момент дали това е било писмо на Древната раса „Строители”?

КГ: Всъщност не се наложи да попитам, защото Зигмунд заяви: „Знаете ли, това бе технология на Древната раса „Строители” и ние най-накрая имаме част от тяхното писмо”.

Те бяха много по-развълнувани от това, отколкото от възможността да открият накякъв вид генетичен или технически материал.

ДУ: Уха! Ако това писмо се появява във всички тези различни древни звездни системи, дали това подсказва, че тази група ги е посещавала и е посявала писмен език, математика и цивилизация в тези различни населени светове?

КГ: Ами, мисля, че в един момент това е можело да се нарече империя. Всички тези звезди са били част от една гигантска империя, или група, и те са открили останки от тази империя, която е изчезнала.

Интересното е, че когато са разглеждали различните етажи и са събирали информация, те са открили, че два от етажите са били под налягане и пълни с вода, а не с въздух. Така че този кораб е бил обитаван едновременно от водни и не водни същества.

ДУ: Уха!

КГ: И очевидно това, което се е случило с този кораб, е причинило катастрофално разхерметизиране, което е унищожило съществата, намиращи се вътре в него. То ги е превърнало в част от тази мръсотия, замръзнала в кораба.

ДУ: Струва ми се, че беше около 10-ти или 11-ти декември 2017 г., когато официалните медии съобщиха за този астероид във формата на пура, който НАСА бе току-що открила и който нарекоха „Оумуамуа” (Oumuamua”.

Това прилича много на описаното от теб.

18_NASA_article_on_Oumuamua_1

19_NASA_article_on_Oumuamua_2

Това същият обект ли е?

КГ: Да, същият.

ДУ: О кей. Това е наистина интересно, защото се случва точно няколко дни, преди да се появи официално одобреното разкритие на Том ДеЛонг.

20_Tom_DeLonge_disclosure_article

КГ: И веднага след като Сините авиани напуснаха нашата плътност.

ДУ: Ах! Точно така. Тогава мислиш ли, че има планове този кораб да ни бъде разкрит по някое време, като ни покажат видеоматериалите, които ти си видял?

21_European_Southern_Observatory_ESO

КГ: Може би. Може би. Всъщност, не зная. Това е … Мисля, че те не планираха да споделят точно тази информация за известно време. Мисля, че за тях това представляваше най-вече една чудесна възможност за набиране на оперативна информация.

ДУ: В доклада на НАСА се казва, че този обект е преминал извън Слънчевата система и че е бил с метален червен цвят.

22_NASA_Oumuamua_leaves_Solar_System

Така че те изглежда наистина се опитват да подпомогнат процеса на Разкритие с това съобщение.

Какво мислиш за последиците за човечеството от появяването на този кораб?

КГ: Ами, в зависимост от това какво ще разкрие дешифрирането на това писмо в кораба, ние можем да получим много нова информация за Древната раса „Строители”.

Даже и най-древните извънземни, с които контактуваме, са толкова на тъмно по въпроса, колкото сме и ние.

ДУ: Точно така. И какво се случва, след като ти премина през този брифинг относно кораба и видя видеоматериала?

КГ: Видеоматериалът свърши. Той попита дали имаме въпроси. Ние зададохме някои въроси и след това получихме още малко информация, която за съжаление трябва да остане класифицирана.

И след това бе обявено: „Момчета, готови ли сте за обиколка на Лунния оперативен център?”

Събранието свърши и двамата с Гонзалес излязохме навън.

Жената офицер от ВВС бе там и Зигмунд се появи, заедно с няколко представители на Съюза на Тайната космическа програма, които дойдоха заедно с нас.

На пода се намираше един от тези асансьори, които ти видя, и останалото бяха просто няколко затворени врати.

Качихме се в този асансьор и започнахме да се спускаме надолу.

ДУ: Какво се случи, след като асансьорът спря? Къде се озовахте?

КГ: Ние излязохме в една стая, през която преминахме, след което слязохме по едни стълби и се озовахме в едно открито пространство.

23_Lava_tube_cavern_of_LOC

А докато бяхме в тази малка стая, от която излязохме в началото, видяхме едно стъкло и през него аз можах да видя каверната от лава под Лунния оперативен център.

След това се качихме на нещо като совалка, излетяхме и започнахме да летим през този огромен тунел от лава.

И докато летяхме, видях отдолу нещо, което приличаше на гигантски трактор, който бе силно изпочупен.

24_Lava_tube_and_broken_tractor

25_Broken_tractor

26_Overhead_view_of_broken_tractor

Той бе твърде стар и имаше нещо подобно на остриета, които стърчаха от двете му страни. Също след него се виждаха следи.

27_Overhead_view_of_tractor_with_extensions

28_Tractor_marks_behind_tractor

Наоколо се виждаха и други развалини от различни подобни на трактори съоръжения.

След това на дъното на каверната видяхме човешки постройки. Имаше друга голяма дупка и сгради подобни на цилиндри, или по-точно по-цилиндри, разположени радиално около тази дупка.

29_Half_cylinder_bases_around_hole

30_Long_view_of_lava_tube_with_tractor_half_cylinder_bases_and_hole

Спуснахме се надолу, кацнахме и ни въведоха в Лунния оперативен център 2 (ЛОЦ 2).

ЛОЦ 2 е едно много по-малко съоръжение. Докато се разхождахме наоколо, видяхме хора с емблемите на НАСА върху комбинезоните си и даже човек със сако, което бе интересно. До този момент не бях видял нищо, свързано с НАСА.

ДУ: Разбирам.

КГ: Към нас започна да се приближава малка група силно възбудени хора, които бяха очевидно учени. Един от тях ни каза: „Сега ви предстои петчасова екскурзия. Ще трябва да облечете тези предпазни костюми. Ще ви обучим набързо как да ги ползвате, какви са правилата за безопасност и когато всички сме готови, тръгваме надолу.”

И така, всички облякохме тези защитни костюми. Те бяха херметизирани. Обикновени защитни костюми. 

След това влязохме отново в совалката и полетяхме надолу в тунела. Докато летяхме надолу, видях много, много древни машини, които бяха очевидно разбити и изпочупени.

Докато пътувахме, един от учените започна да ни разказва как Луната е претърпявала многократни удари от астероиди и от други неща. Показа ни един кратер от паднал метеор, който бе отскочил след удара с повърхността на Луната и би нанесъл допълнителни поражения наоколо.

ДУ: Ах!

КГ: И от удара метеорът се бе стопил  и образувал тези тунели от лава. Според обяснението това е било свързано с начина на въртене на Луната, но нищо от това не ми стана ясно.

Тези тунели са били експлоатирани доста отдавна от различни раси. За голямо съжаление, в момента не мога да се впусна в много подробности относно това петчасово пътуване, но ми бе казано, че това ще може да стане много скоро. Засега мога само да кажа, че това бе едно удивително преживяване.

ДУ: Кори, все пак можеш ли да ни кажеш нещо конкретно за това, което си видял? Ти спомена машини, които са изглеждали разбити. Това кристални машини ли бяха?

КГ: Да, и повечето неща, които ни бяха показани, бяха разрушени. Преди хиляди години се е случило накакво голямо сътресение на Луната, което е разрушило почти всичко, което се е намирало там.

Видях някакви тела, древни тела и някакви греди на повърхността, които бяха разрушени. Те бяха изработени от същия подобен на кристал метален материал.

ДУ: Оу, същия, от който са направени тези пирамиди и други неща?

КГ: Точно така.

ДУ: Уха! Значи мислиш, че тези греди са били изработени от лунен материал?

КГ: Това бяха очевидно греди, използвани при свързването и доизграждането на отделните каверни.

Имаше следи от цимента, който бяха използвали, както и от използвания реголит. В един момент, докато разглеждахме всичко това, аз се обърнах към Гонзалес и го попитах: „Аз не съм виждал нищо подобно на това, а ти?”

Той не каза нищо. Само наблюдаваше наоколо. Тогава Зигмунд ми каза: „Ти си бил тук преди.”

Погледнах Зигмунд и попитах: „Какво имаш предвид?”

Тогава той ми обясни, че при един от моите предишни периоди „20 и обратно”, за който нямам пълни спомени, съм участвал в една експедиция и тогава съм обиколил целия този комплекс.

ДУ: Изглежда интересно, когато си помислиш как когато сме изследвали Новия свят, сме открили пирамидите на Мезоамерика. Чувството на удивление на хората, които са видели за първи път неща, напълно неизвестни дотогава на европейците, изглежда подобно на това, което ти описваш в случая.

А след известно време, всички гледат на това като нещо обичайно: „О, да, пирамидите.” Мислиш ли, че същото евентуално ще се случи и с това, което си видял там?

КГ: Ами мисля, че това вече се е случило с учените, които работят там.

ДУ: Разбирам.

КГ: Удивително е как някои неща могат да се превърнат в обикновена част от ежедневието ни.

ДУ: Чул ли си нещо за възможността това да стане някой ден известно на човечеството като цяло?

КГ: Всъщност аз чух как Зигмунд и един от учените разговаряха, че един ден същата обиколка ще бъде предоставена на една от основните телевизионни мрежи.

ДУ: Уха! Те споменаха ли колко скоро би могло да стане това?

КГ: Не.

ДУ: Преди ти бе споменал, че в този период между 2023 г. и 2024 г. ще бъдем свидетели на много повече разкрития. Мислиш ли, че е възможно това де бъде едно от нещата, които ще бъдат разкрити през този период?

КГ: Възможно е, но мисля, че това е нещо, което … Както вече казах, властимащите планират да разкрият една древна цивилизация открита в Антарктика и на дъното на океана, след което да претендират, че са част от кръвната линия на тази древна култура.

След това те могат да ни кажат: „О, между другото, ние имаме една Тайна космическа програма и сме пътували до Луната, и до всички тези различни планети, където открихме същите артефакти.”

Така че това може да стане част от такова Разкритие.

ДУ: Разбирам.

КГ: Имаше университетски тип учени, които работеха в ЛОЦ 2.

ДУ: И тогава какво последва? Как се развива историята по-нататък? Ти каза, че в момента не можеш да споделиш много неща. Предполагам, че не можеш да ни кажеш как са изглеждали телата?

ДУ: Ъ-хъ.

ДУ: О кей. Можеш ли да ни кажеш дали са били великани, или с обикновени размери, или и това ти е забранено?

КГ: Единствено мога да кажа, че бяха по-големи от нас.

ДУ: Ах. О кей. В това има смисъл. И какво се случва след това?

КГ: Ами, откараха ни обратно в ЛОЦ 2. Както казах преди, ние посетихме също и ЛОЦ 3, но за него не мога да кажа нищо.

ДУ: Ти обаче намекна, че тези лунни центрове са построени около архитектурни обекти.

КГ: Точно така. Накрая ние се завърнахме обратно и свалихме защитните костюми. Целите бяхме плувнали в пот. Позволиха ни да си вземем душ и да облечем дрехите, с които бяхме пристигнали.

След това, както знаеш, че обикновено се случва, стана дума за конфиденциалността. Двамата с Гонзалес трябваше да подпишем договор за неоповестяване.

ДУ: Наистина?!

КГ: Да. Имахме кратък брифинг, след което ни върнаха в ЛОЦ 1. След това корабът ме отведе до дома.

ДУ: Какво мислиш, че ще се случи с нас като общество, когато достигнем до момента на това телевизионно предаване? Какво ще означава това за нас?

КГ: Мисля, че тогава ще сме били вече свидетели на доста разкрития, но това би разширило значително съзнанието ни като общество. Ще започнем да изоставяме представата за себе си като тези малки глупаци, населяващи тази малка планета и да осъзнаваме себе си като част от един жив, дишащ космос и че имаме космически братовчеди навсякъде наоколо, и че след като веднъж се обединим като общество, ще можем да общуваме и търгуваме, както и да се учим от тях.

ДУ: Да.

КГ: Така че това ще бъде едно особено вълнуващо време.

ДУ: Очаква ни едно доста вълнуващо бъдеще и аз наистина се надявам, че ще бъдем негови свидетели.

Благодаря на зрителите за участието. Това е Космическо разкритие и аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок тук, заедно с Кори Гууд.

Потвърждаване съществуването на подземни цивилизации – 146 епизод, 10 април, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Емери Смит. В този епизод ще започнем да разговаряме за подземни цивилизации.

Емери, добре дошъл отново в предаването.

Емери Смит: Благодаря ти, Дейвид. Приятно ми е да съм тук.

ДУ: В миналото ти си ми говорил за една много интересна технология, която очевидно може да надзърне много по-надълбоко под повърхността на Земята, отколкото официалната наука приема за възможно. Като начало, можеш ли да поговориш малко за това?

ЕС: Да, разбира се. Всичко това естествено започна с използването на спътници за изследване на океаните.

1_Emery_Smith_2

Разбира се и астронавтите, докато са били в орбита, са разглеждали океаните и са виждали тези стари останки от корабокрушения, в които са знаели, че се намира много злато.  Търсачите на съкровища също са започнали да се свързват с тайното правителство, за да купуват време на тези удивителни спътници, които са можели да виждат тези неща.

ДУ: Значи това не е нещо, достъпно за обикновените хора?

ЕС:  Не. Това е нещо, свързано с тайните програми. Има частни корпорации, които наистина притежават спътници и които ги използват за да проникват визуално в стените на сгради в чужди страни, да наблюдават дали там има монтирани специални устройства.  Те всъщност могат да проникнат в стената на една сграда и да видят точно какво устнойство има монтирано там.  Тази технология е била доусъвършенствана за виждане под земята.

ДУ: Хм.

ЕС: Сега вече те имат разработен специален радар. Той прониква под земята, борави с ниски честоти и дава обемни образи, които са около 400 пъти по-добри от тези на рентгеновите апарати. Те могат да разпознават различните материали, което е много полезно.

Да речем в Саудитска Арабия, за нуждите на техните крале, ако има някакъв терорист въоръжен с бомба, който се приближава към даден обект, те могат да пуснат един дрон над него, или да насочат някакъв лъч, и да узнаят с колко експлозиви е въоръжен, преди той да се приближи на определено разстояние.

ДУ: Уха!

ЕС: Така че тези устройства са използвани от военните и от Министерството на отбраната.

Не мога да кажа точно кой ги притежава, но те са частна собственост.

ДУ: Един бърз въпрос. Ние имаме периодичната таблица на елементите, в която те наброяват някъде около 120.

ЕС: Точно така.

ДУ: Има ли определени елементи, които това устойство не може да види?

ЕС: Ако това са елементи, които все още не са открити, информацията, която устройството ще покаже, ще бъде за нещо неизвестно.

ДУ: Добре, но колкото до останалата част от елементите…

ЕС: Уредът различава всички тях.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Също както машината на д-р Роял Райф (Royal Rife), която работи с различни честоти, те са постигнали същото с това устройство.

ДУ: Уха!

ЕС: Те са измерили ВСЕКИ един съществуващ елемент и са установили честотата на която той реагира.  Ето защо те могат да получат не само обемно изображение, но и да кажат точно какъв е материала.

Едно от чудесните качества на това устойство е,че можеш да го монтираш на един дрон, да насочиш дрона над един петролен танкер  – това е тестът, който направихме – над една от тези гигантски нефтени цистерни, които побират стотици хиляди галона нефт. Ние слагаме едно малко количество уран в една запечатана кутия и пускаме кутията на дъното на тази цистерна. След това пускаме дрона да лети на 10 мили разстояние и уредът може да каже точно къде се намира уранът в цистерната и какво представлява.

ДУ: Уха!

ЕС: Толкова подробна е информацията. Така че това е едно удивително, полезно, защитно нещо което притежаваме, което надявам се много хора, които ни слушат в момента…, може би президентът (на САЩ) знае за него…

ДУ: Ъ-хъ.

ЕС: Защото аз мисля, че то ще му помогне в борбата срещу терористите, защото по този начин е възможно да бъде сканирано всичко и да може да бъде получена информация за много неща, преди те да се случат.

ДУ: Уха!

ЕС: Това е много…Така че когато моят екип бе нает да отиде да търси, на едно тайно място на територията на САЩ, едно предполагаемо златно находище, ние се срещнахме с тези учени, с този удивителен техен екип. Бих казал, че те търсеха едно специално съкровище. Може да поговорим за това по-късно, но въпросът е, че те търсеха едно специално съкровище.

Те наеха двама мои колеги и мен да отидем там и с нашите способности за виждане от разстояние да маркираме местата в планината, където мислехме че се намира съкровището.

И ние бяхме…

ДУ: Да, нека да кажа, Емери, че за… Нашите зрители не знаят това, но ние двамата с теб го знаем. Аз всъщност разговарях с хората от твоя екип.

ЕС: Точно така.

ДУ: Така че това не е просто нещо, което ти ми съобщаваш в момента.

ЕС: Да, така е.

ДУ: И това е нещо, в което бяхме много ангажирани за известно време.

ЕС:  Да, ти беше. Да, абсолютно.

И това, което се случи бе, че ние отидохме там, забихме нашите знаменца, след което те приложиха този специален радар на същите места и се оказа, че ние бяхме 99% точни.  Така че ние…

ДУ: Точни в какво?

ЕС: В откриване точното място на златото.

ДУ: Значи там имаше голямо количество злато…

ЕС: Голямо количество злато. Те бяха по следите на тези търсачи на съкровища, които мисля че работеха заедно с правителството. Може би, не съм сигурен.

ДУ: Но най-интересната част от историята…

ЕС: Най-интересната част от историята бе, че този учен който е разработил тази радарна система, ни повика с хората от моя екип и ти показа тази огромна кухина под Земята, която се намираше много по-надълбоко от златото.

И тие възкликнахме: „Какво е това огромно празно пространство там долу? Каква е тази гигантска пирамида?”

И той каза: „Вие как… Вие как узнахте за това? Вие как… Да не сте прегледали моите файлове?”

Отговорих му: „Не, но ние видяхме това когато приложихме своите способности за виждане от разстояние.”

Попитах го също така: „Ти защо не отрази това в своя доклад?”

Той каза: „Защото уредът ми показа съществуването на непознати елементи, а аз съм тук с определена задача и това е за да потвърдя съществуването на злато.”

ДУ: О, божичко!

ЕС: Казах му: „Това е най-удивителното сензационно нещо на планетата.”

А той: „Да, с моя уред аз мога да видя на голямо разстояние във вътрешността на Земята и да видя всичко, което се намира там. Така че просто си помислете какво вече съм видял там и какво ще правя с тази информация?”

Това бе същата технология, която те използваха за откриване на тунелите в Мексико, които преминаваха през границата (със САЩ). Това бе ТАЗИ технология.

И мексиканският картел всъщност обяви награда за главата на този човек, сащото те бяха узнали за него, тъй като те имаха свои агенти и в американското правителство.

Така че макар той да бе спасил САЩ… Да бъде благословен този човек, който бе помогнал и се бе притекъл в помощ на САЩ с тази технология. Това за малко не му коства живота.

Така че ние открихме не само това, но също и много други интересни неща. И пирамидите там долу бяха около 10 пъти по-големи от тези в Гиза.

ДУ: Уха!

ЕС: Така че под повърхността на Северна Америка се намира тази огромна кухина. Една много, много голяма област, оградена с голям водоносен слой.

ДУ: Хм.

ЕС: И със своя собствена атмосфера. Той също така може да измери атмосферното налягане, което е интересно. Така че това устройство може да има много различни приложения.

И така, аз мога да потвърдя за съществуването на цивилизации, които имат своя собствена атмосфера, собствена луминесценция, собствен живот, собствено водоснабдяване, които се намират дълбоко във вътрешността на Земята. 

ДУ: Ти също си ми споменал, когато разговаряхме за това преди, че има някакви, струва ми се кубични по форма помещения, които сте открили, които не са имали никакви входове и изходи.

ЕС: Това бе нещо много интересно. Този радар на ниски честоти всъщност показа тези гигантски помещения с формата на кубове, както и по-малки кубични пространства, които бяха идеално изрязани.

Ние успяхме да измерим с точност до милиметър размерите на тези помещения и те бяха изрязани в скалата като идеални кубове.

Ние говорим за дълбочини от 300 до 1000 метра. Интересно е какво правят там тези кубове? Може би в тях се намира нещо, но ние не притежаваме технологията да го видим и анализираме, защото това радарно устройство отчита само неизвестен материал.

И един от елементите които открихме – това е причината да се обърнат към нас – бе този огромен резервоар от чисто бяло злато.

ДУ: Ох, уха!

ЕС: Бяло злато, но не това, което бива смесвано с друг метал, като бялото злато в бижутата. Ние говорим за древна цивилизация, бяло злато, прахообразно вещество, така начречената „манна”. Манната, за която хората приказват.

ДУ: Точно така. И ти беше казал, когато говорихме за интелигентните костюми, че там има гориво от бяло злато, което придава анти гравитационни свойства на интелигентния костюм.

ЕС: Това е вярно.

ДУ: За същото ли нещо става дума?

ЕС: Да. И беше интересно, защото правителството се намеси веднага и закупи почти всичката земя на това място, което е едно наистина голямо потвърждение.

ДУ: Спомням си също, че ти ми показа някои обемни изображения, в които ясно се виждаше едно стълбище.

ЕС: Да.

ДУ: Можеш ли да кажеш нещо по този въпрос?

2_Emery_and_David

ЕС: Да, ние открихме едно гигантско стълбищев тези огромни празни пространства. Говорим за стотици, стотици, стотици декари които продължават с хиляди километри. И това не са просто каверни.

Те са каверни, но има също така нещо различно свързано с тях, защото има някои места в тях, където не можеш да разбереш какво се намира, защото виждаш само стъпала, които отиват хиляди метри надолу – идеално оформени стъпала.

ДУ: Разбирам.

ЕС: И ние също така открихме очертанията на един (космически) кораб, както и един голям саркофаг.

ДУ: Мислиш ли, че това са били някакви хора-гиганти?

ЕС: Да, високи около 9 -10 м.

ДУ: Уха!

ЕС: Да. Ние открихме на радара и едно друго  наистина истересно нещо, което бе в средата на тази водна лощ и това бе една огромна скала, която не изглеждаше свързана със сушата. Аз говоря за нещо с размери от около няколко километра.

ДУ: Нещо като масивна скала?

3_Boulder

ЕС: Да скала, която бе куха и вътре имаше някакви руини.

4_Ruins_inside_boulder

ДУ: Уха!

ЕС: Точно така. И една от причините, поради които имахме нужда от тези костюми, бе да отидем и да пробием отвор до вътрешността. Проблемът обаче бе, че не искахме да я наводним.

5_Ruins_pyramids

Не можахме да открием начин да не наводним гигантското яйце (?), защото водата би измила всичкото бяло злато.

ДУ: Бялото злато е било вътре в яйцето?

ЕС: В това яйце, да.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да.

ДУ: И то бе цялото под водата?

ЕС: Да.

ДУ: И как интелигентният костюм би ти помогнал да проникнеш в яйцето? Не можехе ли просто да го пробиеш с костюма, или с нещо друго?

ЕС: Да, имаше начин да пренесем оборудване и да го пробием, но не можехме…  Искахме да открием дали някъде около него имаше въздушно пространство, но по някаква причина не открихме такова.

Имаше обаче една част от скалата близка до повърхността на Земята… След като обаче пробихме на това място, водата започна да излиза. И това бе само на един метър от гигантската скала.
И така имахме милиарди литри вода, която извираше от тази малка дупка, която пробихме в земята, за да достигнем до това яйце.

И имахме един метър, който не ни достигаше за да се доберем до яйцето. Така че как бихме могли…

И тогава решихме да свалим там огромно количество течен азот, да замразим тази част от водното пространство, след което да пробием отвор и да влезем вътре.

ДУ: Ох! Мислиш ли, че това яйце всъщност може да е било издълбан астероид, който те са телепортирали във вътрешността на Земята?

ЕС: Мисля, че по някое време то е било астероид, който по някакъв начин е бил вграден в Земята, вероятно чрез стопена лава или нещо друго.

И в течение на милиони…, в течение на годините водата по някакъв начин го е изолирала от Земята. И в момента то се намира там, заобиколено от около метър слой вода. Става дума за една област, която се намира под много високо налягане.

ДУ: Почакай малко. Един астероид би дошъл от Слънчевата система. Искаш да кажеш, че според теб той се е вградил в Земята?

ЕС: Мисля, че той е пристигнал много отдавна. Хората са го открили вътре в Земята, издълбали са го и са го използвали като безопасно убежище. И след това, в продължение на стотици и стотици или хиляди години, хората просто са складирали там своите съкровища на безопасно място.

ДУ: Уха!

ЕС: И след това Земята го е консолидирала на място, което е много трудно достъпно.

ДУ: Ти беше доста загадъчно неясен, когато каза „руини” , „цивилизация”. Можеш ли да бъдеш малко по-конкретен за това какво се намира вътре в това яйце? То как изглежда? Какво бихме видяли, ако попаднехме там един ден?

ЕС: Ами в яйцето се намират тези стъпала, за които стана дума.

ДУ: Ох!

ЕС: Ние имаме тяхното обемно изображение.

ДУ: Уха!

ЕС: Има стъпала, които водят назолу в тази гигантска кухина. И проблемът е ,че водата навлиза там.

Ако говорим за това, което се намира там, аз вече ти казах, че там има един (космически) кораб. Има един саркофаг.

ДУ: О кей. И там е имало някаква раса от великани?

ЕС: Да, по някое време.  С течение на времето обаче, мисля че хората са започнали да гледат на това като на едно специално място.

Също така, в този гигантски астероид, или каквото е там…, не съм сигурен дали е астероид, защото когато пристигнаха изображенията от скенера, там се оказаха много различни минерали и други неща. Не видяхме голямо количество желязо, но е просто странно, че това нещо е една гигантска, издълбана отвътре скала в средата на едно водно пространство.

ДУ: Да.

ЕС: Това е една загадка. Това че е астероид е само предположение. Може да е, може и да не е.  И вътре има много останки от хора – повече от 300 човешки останки.

6_Remains_of_humans

ДУ: Уха!

ЕС: Видяхме също и военни доспехи. Видяхме, разбира се, толкова  много кюлчета злато, колкото не би побрал и най-големия шлеп.

ДУ: Уха!

7_Caches_of_gold

ЕС: Встрани от тази гигантска територия, която е много висока… Вътре тя е разделена. Това не е просто само едно огромно пространство. Има и други пространства.

Както вече казах, кубовете са както от външната, така и от вътрешната страна на това нещо. Така че вътре в това яйце има солидни части. Нека го наричаме „Яйцето”.

И вътре има най-различни видове тунели и кухини, и пирамиди, саркофази, кораб, и други неща.

ДУ: Има ли нещо необикновено свързано със скелетите, освен техния размер?

ЕС: Ами доспехите и купите които видяхме пълни със злато са същите, които са били използвани в ерата на рицарите тамплиери.

8_Map_showing_Corpus_Christi

ДУ: Наистина?!

ЕС: Така че ние имаме силното усещане, че там вероятно се намират Ковчега на Завета и Светия Граал, и 1,700 каменни таблети.

ДУ: Значи ти мислиш, че е възможно рицарите тамплиери да са знаели за това, незнайно откъде – древни текстове или оцелели извънземни с които те са контактували – всъщност те…

ЕС: Аз мога да ти кажа как са узнали.

ДУ: Как са узнали?

ЕС: Има един малък процент хора, които могат да виждат в един специален спектър от синя светлина. И по някаква причина, това злато излъчва през земната кора и те могат да видят този оттенък. Те притежават тази специална способност.

Ти би могъл вероятно…, аз никога не съм чел това, само съм го чул по време на брифинги при военните.

И такива хора биват използвани за откриването на големи златни находища, както и да правят други неща по света, за да помагат на Америка и да поддържат нейната безопасност.

И те са открили, чрез спътници, едно бръмчене в определена оласт в Северна Америка. И по онова време индианците… даже ако си бил в Европа…, те са могли да видят на хоризонта точно този син оттенък. И те са плавали по целия път до там, открива ли са златото, вземали са го и са постигали големи успехи.

И те са продължили да правят това, докато най-накрая са акустирали в Корпус Кристи с един от корабите на рицарите тамплиери.

Вярваме, че те са си прокарали път до едно място в Северна Америка, което не мога да разкрия и са заровили златото там, където вече се е намирало най-голямото в света златно находище, защото са мислели, че това би било най-безопасното място.

ДУ: Уха! Много интересно.

ЕС: Защото са се тевожели, че по време на войната е по-добре да преместят… фамилията Синклер взела всички пари и помогнала при закупуването на корабите, и рицарите тамплиери са им помогнали.

И тамплиерите останали там, за да опазят златото до своята смърт.

ДУ: Едно от другите неща, които съм чул и което считам за наистина важно да спомена тук, е, че няколко свидетели са ми говорили за пустинята Сахара, за северната третина от АФрика.

Сега там се намира една голяма пустиня, но всички те казаха, че между 10 и 100 метра надолу в този пясък, навсякъде могат да бъдат открити удивителни останки от древна цивилизация.

ЕС: Останки. Ъ-хъ.

ДУ: Чувал ли си за това.

ЕС: Чувал съм за това.

ДУ: О кей. Какво знаеш за това?

ЕС: Всичко което зная, е, че те са открили това с проникващ в земята радар от един спътник. Било е много просто, защото всико е било на малка дълбочина.

И когато нещата не са на голяма длбочина, те могат да видят доста подробности, особено през пясъка. През твърда скала е по-трудно.

Там ИМА определени аномалии, както ти току що каза.

Чувал съм че… Това не е информация от втора ръка. Аз дочух това по време на един брифинг, който бе свързан с нещо друго на това място.

ДУ: Колко често срещани мислиш че са тези кубични празни пространства там? Вие сте гледали само на едно място. Мислиш ли, че те могат да бъдат открити и на други места.

ЕС: Мисля, че тази област е важна. Всъщност това е територия от стотици и стотици квадратни километри, която изследвахме. Това не е само една ограничена област. В същото време това е една много малка част от планетата.

ДУ: О кей.

ЕС: Там имаше достатъчно данни, които да потвърдят че там е имало една цивилизация, която е била свързана с други цивилизации и (с) други тунели, и че всички основни подземни водни пространства са свързани, което е много плашещо и което ние НИКОГА не сме знаели.

Така че ако водата бъде заразена, да кажем във Вискозин, или в Северна Дакота, или в Южна Дакота, в кройна сметка след много, много, много, много години, заразата ще се разпространи навсякъде.

Така че съществува също така една подводна транспортна система, която свързва всички тези места.

ДУ: Чули сме от определени свидетели за съществуването на проходим подводен канал, който отива от западния бряг на САЩ чак до Небраска и че там има една важна военна база, която е достижима под водата.

ЕС: О, да. Това е вярно. Военните от много отдавна пътуват между източния и западния бряг като използват тези подземни водни канали.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да.

ДУ: Уха!

ЕС: По средата на Невада се намира една морска база на ВМС. Как се нарича тя, която се вижда по пътя за Лас Вегас?

9_Walker_Lake

ДУ: Да. Джон Лиър (John Lear) каза, че това е база за ремонт на подводници.

ЕС: Да, да. Познавам фамилията Лиър. Това е абсолютно вярно.

10_Naval_Undersea_Warfare_Center

Това е нещо като междинна станция, но очертанията й са много големи. Нямам карта за това, но зная със 100% сигурност, че тя се простира на голяма територия, защото бе проведено едно тайно изследване със специални оцветители. Една частна организация отиде там и оцвети водата при Сан Диего, с едни специални молекули, много органични и безвредни.

И след няколко седмици регистрираха същите молесули в Атлантическия океан.

Така че определено… има някаква връзка, която пресича цялата територия.

ДУ: Би ли казал, че този път е ползван рутинно от ядрени подводници?

ЕС: Да, вярвам в това. Този път бива използван за много тайни операции. И по пътя има също така подземни бази.

ДУ: Сега, бих искал да ни разкажеш малко за разработването на тази странна технология.

ЕС: Технологията за която говорихме по-рано и която прониква в земята с помощта на нискочестотен радар, може също така да бъде използвана… всъщност тя може да бъде монтирана в един ай-фон.

ДУ: Наистина?!

ЕС: И ти можеш да поставиш това на твоята ръка или на гърдите си и то ще ти покаже ръката ти. И можеш да включиш зума чак до нивото на отделната клетка и да кажеш: „Добре. Ето тук имам три клетки една до друга. Тази има метастаза. Искам да кажа, че това е ракова клетка. Това е една тъканна клетка,” и след това да я унщожиш.

И ето че току що си се излекувал от рак.

Така че това е толкова… резолюцията на това устройство е ТОЛКОВА удивителна.

ДУ: Хм.

ЕС: Така че ти можеш всъщност да го поставиш на ръката си и да увеличиш образа до нивото на отделните клетки и така да се разхождаш из тялото си.

ДУ: Уха! Това е прекрасно!

ЕС: Това е красиво – най-красивата възможна технология. И тя е налична. Тя просто си стои и чака.

Надявам се, че този разговор ще вдъхнови изобретателя и президента на САЩ да се ангажират с това, защото това крие не само огромни възможности за безопасността на света, но е нещо добро за здравето. Това е едно удивително, красиво нещо, което може да помага… Човек би могъл да се лекува сам.

ДУ: И предполагам, че това е… Каквато и енергия да използва, то не е радиоактивно, или опасно?

ЕС: Не, не е.

ДУ: Уха!

ЕС: Да.

ДУ: Мисля, че ти ме свърза веднъж по телефона с изобретателя…

ЕС: Да.

ДУ: … и той направо ми пръсна мозъка с обясненията си около изобретяването на тази технология  – с подробности относно металите и материалите в периодичната таблица и как технологията ги разграничава.  Ти спомняш ли си някои от тези нека… от това, което той каза, защото аз не си спомням. Това бе едно много сложно техническо обяснение.

ЕС: Да, до колкото ми е известно има един, двама, трима души, включително аз самият, които знаем как работи това нещо. И аз наистина не мога да говоря за това…

ДУ: О кей.

ЕС: …по много причини, които включват и безопасността на  всички хора на планетата. Ако това попадне в погрешни ръце…, трябва да сме много внимателни.

Това е същото като други удивителни устройства и неща, като портали, антигравитация и т.н. Всяко нещо носи своя риск и този изобретател знае това много добре.

Този изобретател бе спасен от една друга страна и в момента има американско поданство и иска да помогне на САЩ , както и да предпази себе си и семейството си. И разбира се, бедният човек е преживял какво ли не.

Както обаче вече казах, единственото нещо което мога да разкрия, е, че тази технология използва много, много ниска честота.

ДУ: Разбирам.

ЕС: И предава обратно тези алгоритми. И след това той е единственият, който притежава програмата. И само още двама други които са ми известни…

ДУ: Да. Спомням си, че ти ми каза нещо смешно как… правителството трябва да се обърне към него…

ЕС: Да.

ДУ: … защото той е единственият човек, който го притежава. Така че можеш ли да кажеш нещо за връзката му с правителството като изобретател на тази технология?

ЕС: Те са много смутени, че няма да… че той не иска да продаде своето изобретение, защото той изчаква престъпните групировки да бъдат разгромени преди да го предостави на президента на САЩ и да го даде в правилните ръце. Защото той е загрижен от това, че ние все още не сме готови.

Така че той е МНОГО наясно, че ние сме все още деца и няма… няма да можем да боравим правилно с това. 

Той обяче го използва при мексиканските тунели и в някои други удивителни проекти, в защита на Америка.

Има много неща, които се случват и с които хората не са наясно… като например преносими ядрени бомби, които идват през Мексико и други подобни неща.

Тази технология може моментално да идентифицира тези неща стотици километри преди те да достигнат до нас и така можем да вземем предпазни мерки, така че тези бомби и други неща да не могат да пресекат границите ни.  

Това е върху което военните и президентът работят сега. И не им е разрешено да говорят за това, защото не искат да изплашат американския народ – защо той изгражда стената и той прави… защо военните се намират на точно това място в океана.

И за тях е трудно да оповестяват това на хората, защото ако врагът знае че ние знаем, той ще промени тактиката си.

В момента това е на ниво кой какво знае и за какво ще бъде използвано това устройство.

Както знаеш, този учен не се интересува от милиарди долари. Той е по-заинтересован от безопасността на жителите на САЩ.

ДУ: Точно така.

ЕС: И той иска да е сигурен, че когато предаде това, че… и той трябва да присъства при всяко негово приложение… Когато сканираме повърхността на Земята, той трябва да присъства там, за да го направи.

ДУ: Добре. До тук възникнаха много откити въпроси. Така че ще трябва да продължим следващия път.

Благодаря ти, Емери. Благодаря и на зрителите за участието. Аз съм Дейвид Уилкок. Това е Космическо разкритие, с нашия специален гост, Емери Смит.

Програмиране на хибриди между човеци и извънземни – 149 епизод, 2 май, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с нашия специален гост, Емери Смит.

В този епизод ние ще навлезем в темата на хибридизацията между човеци и извънземни и ще разгледаме част от много странните изследвания, в които той е участвал в тази област.

Емери, добре дошъл отново.

Емери Смит: Благодаря, Дейв. Благодаря за поканата.

ДУ: Когато ни каза за работата ти по аутопсията на тела на извънземни, това събуди силно любопитството ми, защото очевидно тези тела идват отнякъде.

ЕС: Точно така.

ДУ: Но само мащабите на твоите аутопсии – ти казваш, че заедно с пробите от отделни тъкани, това са били грубо 3,000 …

ЕС: Да. Проби на тъкани и отделни същества, точно така. 

ДУ: Ако вземем само генетичното разнообразие на всичкия този материал и след като приемем, че скоростта на светлината е бариера пред пътуването, как биха могли да съществуват толкова различни извънземни, до които сме успели да се доберем?

Или скоростта на светлината не е бариера, според твоите разбирания?

ЕС: Ох, скоростта на светлината категорично не е бариера за извънземните.

1_Emery_Smith_2

И това е много важно да бъде съпоставено с броя на пробите, които съм изследвал, и броя на операционните зали, които се намират там долу и които работят денонощно …

ДУ: Разбирам.

КГ: … както и с броя на живите обитаеми светове, само в собствената ни Слънчева система.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Така че тази цифра от 3,000 не е голяма. Тя на пръв поглед изглежда такава, но както ти отбеляза, с всичко друго, което се случва във вселената, и всички доказани обитаеми светове, ако човек се замисли, за една малка планета да има толкова спесимени съвсем не изглежда кой знае какво.

Също така не казвам, че всички тези спесимени са дошли от космоса. Те може да са дошли от вътрешността на Земята. Може би ние сме отворили някои земни кухини и сме открили там различни живи същества.

Някои неща може да са дошли през портали, което е една цяла отделна история.

Едно нещо обаче знаем със сигурност – те наистина притежават спесимени. И те вземат ДНК от тях и я смесват с човешка ДНК, като по този начин се опитват да произведат човек, който е малко по-силен, и се опитват също така да съчетаят това с една програма за създаване на супер войници с по-здрави кости, с по-бърз мисловен процес и други подобни неща.

ДУ: Отново: за мен бе доста изненадващо, когато ти каза, че си видял едно подобно на Рептил същество, охранявано от двама души. Ти каза, че е било високо 3 метра и според теб е било възможно да е същество, което сме отгледали или произвели.

Ти не си бил убеден, че виждаш едно извънземно. Какво ти даде увереност да предположиш, че е било възможно това да е човешко творение?

ЕС: Ами на първо място, когато видя нещо такова изложено на показ, не зная със сигурност какво да си помисля. Понякога това се прави нарочно, понякога – не.

След известно време работа по събирането на клетъчни проби, аз се включих в програмата за супер войници, където смесваха хибридна ДНК с човешка ДНК в петриеви стъкленици, както и в програмата за съчетаване на тъкани и титан и отглеждането на тъкани в титан за заздравяване на кости.

ДУ: Как става това? Това ми изглежда нещо твърде необикновено. Не бих си помислил, че титанът би могъл да се съчетае с жива тъкан.

КГ: Всички така си мислехме, но с появата на нови материали и покриването на повърхността на титана с наночастици, те са успели да симулират костния мозък.
Знаеш какво представлява костният мозък, тази пихтиеста тъкан, нали?

ДУ: Разбира се.

ЕС: Е, те са успели да съчетаят това с титана. След това добавят стволови клетки, костни клетки и те просто се съчетават прекрасно с титана.

ДУ: Наистина?!

ЕС: И тялото приема това като нещо естествено … то не отхвърля титана.

Така че стоманата и титанът биват използвани в хирургията през всичкото време. И те са установили, че това ще бъде един чудесен начин за подсилване на човешките кости, така че да издържат на много голямо натоварване.

Те срещнаха проблеми, разбира се, с мускулите и сухожилията. Те могат да увеличават мускулите безкрайно. Колкото до сухожилията, те са най-трудни за отглеждане и не могат да поддържат допълнителната тежест на метала, костта и усилените мускули.

И тогава те започнаха да търсят възможности за хибридизация на ДНК на други живи същества, които притежават по-здрави сухожилия.

ДУ: Ти тук нахвърли едно върху друго доста неща, така че нека ги разгледаме едно по едно.

На първо място, да, чул съм за хора с присадена пръчка титан в крака си, за болтове от титан, които свързват счупени кости и подобни неща, но ние говорим за нещо, което може да бъде вкарано в тялото на здрав организъм, или говорим за нещо, което трябва да бъде произведено съвместно с израстваща биологична тъкан, като част от произвеждането на един цял организъм?

ЕС: Точно така. В началото това бяха опити за подсилване на отделни части на тялото и наблюдение на това какво се случва. Хирургия, която е нещо много брутално.

Сега обаче, с появата на 3D принтирането на органи и тъкани, всичко, което ми трябва, е част от твоята ДНК и аз мога да те принтирам целия в течение на девет месеца – такъв, какъвто си в момента. Ти даже ще възстановиш много от спомените си, защото паметта ти е закодирана в твоята ДНК.

ДУ: Хм.

ЕС: И тогава какво ще се случи, ако аз поставя титана в основата и върху него принтирам всичкия ставен хрущял и останалите тъкани и органи с една метапрограма? Така аз мога да принтирам един войник и то такъв, какъвто го искам. 

ДУ: Значи ти от самото начало ще изграждаш един възрастен организъм?

ЕС: Правилно.

ДУ: Ами при нормални условия, един човешки организъм изисква 13, 14 и повече години, за да достигне своята височина на възрастен.

ЕС: Точно така.

ДУ: Тогава как те ускоравят процеса на израстване?

ЕС: Да, те правят това … Нужни са им между 9 и 24 месеца, и могат да получат едно завършено тяло. И те правят това с новооткритите невропроводими химикали, с хормони и специални аминокиселини от извънземен произход, което позволява на тялото и на неговите клетки да се развиват много бързо.

Имат обаче проблеми с мозъка, който не се развива толкова бързо, колкото всичко останало.

ДУ: Хм.

ЕС: Виж например какво става, когато вземем сърцето на едно прасе, чиито клапи използваме при някои сърдечни операции. Причината да използваме точно тези клапи е, че съответните клетки при прасето растат със същата скорост както при човека.

Ако взема сърцето на едно куче и се опитам да ти го присадя, неговите клетки ще растат толкова бързо, че ще те убият.

ДУ: Хм.

ЕС: Така че те се опитват да направят следното: да открият тези животински видове на планетата, чиито клетки се развиват най-бързо и да се опитат по генетичен път да прехвърлят техните свойства на човешкия организъм.

Те делят и комбинират стотици различни гени, което е изключително трудно. За целта използват мега компютри, които могат да работят със съответните алгоритми.

И те комбинират ДНК на извънземни с човешка ДНК в случаите, когато темпът на растежа им е съвместим. Ето защо споменах прасетата, чийто темп на растеж е най-близък до този на човека.

Така че когато има съвпадение в темповете на растеж, позволено е да прибавиш определени неща и условия за растеж, които да ускорят хибридизацията и растежа, и в определени моменти да добавиш различни химикали към съответното същество, така че мозъкът да може да наваксва със своето темпо, защото той е, който създава проблеми.

ДУ: Значи ти казваш, че костният мозък на един цял скелет може да бъде създаден подобно на едно шаси или рамка, и след това отгледан, или става дума повече за …?

ЕС: Да, възможно е да отгледаш костта върху титана  и просто да усилиш здравината й. Така че титанът е вече там.

И след това имаш тези 3D принтери, които принтират тъканите във и върху метала, или върху другите субстанции. Има и други субстанции, които те използват освен … Аз само споменавам титана като възможна основа …

ДУ: О кей.

ЕС: … защото в света на науката всички познават титана и асеоинтеграцията.  Има обаче други субстанции, които те сега използват, които са по-гъвкави и дълготрайни, за да поддържат тези … искам да кажа, за да поддържат човека, или войника, или програмируемата форма на живот, или клонинга, издръжлив в битка или по време на изпълнението на определени мисии.

ДУ: Тогава ако можеш да изпринтираш едно напълно развито същество за толкова кратко време – ти говориш например за девет месеца – това също така намалява ли продължителността на живота му, тъй като то не се е развило с бавна скорост като нормално човешко същество?

ЕС: Не участвах в проекта достатъчно дълго, за да зная, но от това, което чух, това е вярно, поради мутациите, които възникват при отглеждането на клетките. Все едно да взема няколко твои стволови клетки и започна да ги отглеждам, при някои от тях може да възникнат проблеми и това може да доведе до мутация.

И след това, когато те откриха, че това се случва, започнаха да го използват, защото вече произвеждаха нови видове, понеже ИСКАХА да възникне мутация. И след това започнаха да се случват наистина странни неща. Започнаха да се появяват най-различни нови мутирали видове и нови щури чудовища.

Появиха се най-различни нови видове от смесването на извънземна с човешка ДНК, с ДНК на различни бактерии в океана и какво ли още не. И нещата просто излязоха от контрол.

И човек може да види множество такива резултати от неуспешни експерименти поставени в летаргия, подобни на този, за който ти казах – отчасти човек, отчасти тигър. 

3_tiger_human_hybrid

ДУ: Хибрид.

ЕС: Да, хибрид, който за съжаление бе мутирал.

ДУ: Възможно ли е, ако се получи някакво същество в резултат на неуспешен експеримент, то да бъде запазено в състоние на летаргия и генетичният му материал да бъде използван отново?

ЕС: Хм, да. Отличен въпрос.

ДУ: Малко зловещ, но нека поговорим за това.

ЕС: Ти говориш за действителния генетичен или клетъчен материал на това същество в състояние на летаргия?

ДУ: Точно така.

ЕС: Да, в този случай те могат да направят две неща. Те могат да убият съществото и да го втечнят, след което да използват тези аминокиселини за други цели.

Те могат също така да екстрахират от него ДНК, да я съхранят и да се завърнат към нея по-късно, ако открият, че имат нужда от нещо. Те по същество прибавят и изваждат неща от ДНК, за да открият различни възможности за съвместимост, защото проблемът е във взаимното отхвърляне и несъвместимост на отделни елементи, които се бият взаимно. Същото, което се случва при присаждането на сърце, когато организмът на реципиента го отхвърля.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Има процес на отхвърляне. Така че те са се усъвършенствали и са разрешили този проблим, като са се отървали от всички антигени и антитела, които казват „не!” 

Те вече могат да програмират клетките да приемат чуждото тяло, макар самото тяло да има живот по-кратък от година. Те обаче поне ще разполагат с тяло за изпълнение на определена задача.

ДУ: Тогава продължителността на живота … фактът, че съществото е толкова компрометирано, какво означава това по отношение използването на клонинги за създаване на един нов биологичен вид?

Мисля, че това би било … Това ми изглежда като упражнение, което не води до създаване на някаква трайна форма на живот. Не звучи много сериозно.

ЕС: Да, не е особено сериозно, но осигурява пари за моята лаборатория. Така че ако направя евентуално някакъв пробив, аз ще получа нужното за своята лаборатория за следващата година, което ще ми даде възможност да продължа да правя още повече упражнения.

И в един момент те достигат до … Те вече произвеждат клонинги. Това не е тайна. Те вече произвеждат клонинги и ги складират с хиляди. Ясно ли е? И те могат да поддържат тези клонинги живи, докато решат да ги активират.

Ние ги наричаме „програмирани клонинги”, не просто обикновени клонинги, които, те произвеждат, за да ги използват за собствените си лични експеримен … помощници. Това са клонинги, които действително ще бъдат използвани за нещо, и аз мога да предположа само за най-лошото, защото аз не желая да видя един цял свят пълен с клонинги и кой знае какво ще се случи, ако те започнат да мутират, или кой знае каква би била продължителността на живота им.

Така че те вероятно ще бъдат използвани в случай на война, защото са просто един инвентар, който може да бъде разрушен.

Това е единственото нещо, за което мога да си помисля, понеже не зная защо биха складирали толкова много клонинги на едно място и след това тази информация достига до частните военни лаборатории. Това би могло да е дезинформация, но не е. Това е действителна информация. И ето че сега излиза в публичното пространство.

Китай вече заявява, че ще отглежда хора за техните органи. Това излезе по националните новини. Тогава какво ще стане, когато те станат на 18 (години)? Просто ги убиваме и вземаме нужния орган.

ДУ: Това е твърде странно.

ЕС: Да. Така че това е … И доколкото разбирам, 33 души умират тук всеки ден в очакване на орган за трансплантация. Не разбирам обаче, когато говорим за живи същества, или за живи органи. Това да отгледаш един клониран човек само за да му вземеш органите, ми изглежда твърде …

ДУ: Най-малко доста сложно от етична гледна точка.

ЕС: Ох! Направо ме побиват тръпки. Защо просто да не отглеждаме органи, както правят на повечето места?

ДУ: Правилно.

ЕС: В същото време, защо да отгледаш един орган, когато можеш да отгледаш едно цяло тяло?

ДУ: Това е техният начин на мислене.

ЕС: Да. Ха, ха.

ДУ: Ха, ха. Мислиш ли, че те се надяват, че ако напреднат достатъчно с тази хибридизация, ще могат да усъвършенстват това, което представляваме сега?

Може би, в определен смисъл, те нямат духовен поглед върху това, което правят, и гледат на процеса като на усъвършенстване на една машина.

ЕС: ТОВА е абсолютно вярно. Вярвам, че те се опитват да … В процеса на тази хибридизация те се натъкват на неща, които никога не са знаели.

След това някои от тези неща може да навлязат в цивилния свят и да ни помогнат да се лекуваме, но това е един твърде бавен и скъп процес, защото това е начинът, по който те изкарват парите си.

„Хей, ние открихме това, докато правихме това. Ние обаче се натъкнахме на това, защото правихме този експеримент.” След това те ще вземат това нещо, ще го сложат в една кутия, ще го произведат и ще го продадат.

ДУ: Едни от извънземните същества, за които Пит Питърсън разправяше … Той ги нарече „Симулаки” (Simulacs). Те са приличали на човекоподобни маймуни и по някаква причина са имали опашки, които можели да се извиват.

И те са направили пръстите на ръцете им … Те експериментирали с тяхната ДНК и удължили пръстите им така, че да могат да се извиват както опашките. Интересно ми е дали си срещал нещо подобно при твоите аутопсии. 

ЕС: Не. Виждал съм обаче крака, които изглеждат като ръце. Това бяха хора с доста издължени тела, с удължени челюсти, с много бяла кожа и с красиви сини очи.

И имаха дълги, тънки кости. И вместо крака, имаха дълги ръце, точно като нашите ръце, но всъщност бяха крака. И пръстите им бяха разперени и имаха нещо като малка пета. Мисля, че това бе свързано с теглото им.

И бедрената кост и подбедрицата бяха разменени.

ДУ: Интересно.

ЕС: Да.

ДУ: Когато казваш „издължена челюст“, имаш предвид, че лицето им е по-удължено от нашето?

ЕС: Да, линията на челюстта … най-малко 2 см. И лицето им бе много стеснено. Това бяха твърде привлекателни на външен вид същества.

2_Being_with_long_jaw_line

ДУ: Какъв бе размерът на очите им, сравнен с нашите?

ЕС: Малък нос. Зъбите им са като нашите и имаха устни. Нямаха вежди и ушите им бяха овални и твърде малки.

4_Closeup_of_eyes

ДУ: И твоята работа е протичала така, ден след ден. Ти каза, че понякога в една смяна си обработвал няколко спесимена, в зависимост от поставените задачи.

ЕС: Точно така.

ДУ: В предишни епизоди говорихме как други екипи, които са се занимавали с генетика … Ти си вземал дадена проба от един труп, предавал си я през прозорче в стената и други екипи са започвали работа върху нея.

Какви мислиш, че са мащабите на тази хибридизация между човеци и извънземни?

ЕС: По мое мнение към днешна дата … Защото аз зная, че когато напуснах, те вече бяха завършили … Те бяха дублирали може би 20, 30 вида … бяха клонирали извънземни видове, за да ги изучават. Те също така бяха смесили тяхната ДНК с наша ДНК.

Така че съм сигурен, че днес има поне 20-30 хибридни вида, които могат да бъдат потвърдени. Това е мое предположение, защото зная колко сполучливи опита бяха постигнали към момента, в който напуснах.

ДУ: И ти спомена, че хибридизацията между тигър и човек е бил един от неуспешните опити.

ЕС: По онова време, това не се получи.

ДУ: Ох, но е възможно да се е получило по-късно, ако са продължили този експеримент.

ЕС: Да.

ДУ: Какви други примери можеш да посочиш за същества, които са били сполучливо хибридизирани? Като начало, можеш ли да ми дадеш един пример?

ЕС: Има един вид извънземни авиани, които съм срещал и които са различни от авианите на г-н (Кори) Гууд.

5_Pterodactyl_being

И този подобен на птица човек приличаше на птеродактил.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да, и те са високо интелигентни. Те са много мили.Те са много интуитивни. Разбира се, те са и телепатични.

Те не летят, но имат малки криле на гърба си, като птеродактил. Така че представи си глава на птеродактил, но със симпатична уста в долната част и едно слабо тяло.

ДУ: Дълга уста със зъби?

ЕС: Да, и издължено лице. И отдолу една малка уста.

ДУ: Оу! Уха!

ЕС: Да. Така че те успяха да направят хибрид от това същество.

6_Avian_human_hybrid

И не зная дали те правеха това, защото то би напомнило на хората за един демон, или дракон, или са искали да го използват с някаква религиозна цел.

ДУ: Хм.

ЕС: Защото то определено би привлякло силно вниманието на хората, ако се разходеше из центъра на града … Това прилича на древно подобно на динозавър същество, но ходи изправено. И е покрито с люспи, зелени и червени люспи. Много едри люспи, като на риба …

ДУ: Хм.

ЕС: … НАИСТИНА големи люспи. И на главата си има едни ръбове, които продължават надолу по гърба от двете страни. Напомня ми на гърба на крокодил или на алигатор. Знаеш как те имат тези малки шипове на гърбовете си?

ДУ: Да, разбира се.

ЕС: О кей. Така че представи си, че това продължава по целия гръб и завършва с една много, много малка опашка, близо до опашната кост.

ДУ: Хм.

ЕС: Изглеждаше по този начин и бе красиво.

ДУ: И нямаше дрехи?

ЕС: Не.

ДУ: Колко бе на височина?

ЕС: 2,5 метра.

ДУ: Уха!

ЕС: Да. Мисля, че те го направиха по-голям. Те се опитваха да го направят НАИСТИНА голям, но самият извънземен вид бе висок около 2 м. и хибридите се получиха между 2,5 м. и 3 м.

Така че по някаква причина те успяха да използват човешка ДНК, която бе съвместима, но между другото, не зная как успяха да направят това.

ДУ: Но самият вид … това не е хибрид между човек и птеродактил. Това е някакво извънземно.

ЕС: Те взеха един извънземен птеродактил и го клонираха с човек, за да направят този нов (биологичен) вид.

ДУ: Главата на птеродактила очевидно има дълга челюст, но също така нещо като фаланга отзад.

ЕС: Да. Една голяма фаланга, абсолютно.

ДУ: Значи е имало такова нещо.

ЕС: Да.

ДУ: Странно. Това ми прилича на главите на някои от тези жезъли от изображенията на древен Египет. Някои от египетските фигури винаги държат в ръка един жезъл, който накрая завършва с нещо като глава на птеродактил.

7_Egyptian_staff_with_pterodactyl_head

И аз винаги съм предполагал, че това може да е птеродактил, който се е промъкнал през някой портал или нещо подобно.

8_Egyptian_painting_with_pterodactyl_staff

Мислиш ли, че тези подобни на птеродактили същества може да са посещавали Египет и да са били увековечени в този жезъл, или …?

ЕС: Това може да бъде само предположение. Не мога да кажа … Египтологията не е моя специалност.

В същото време, когато го видиш, си казваш: „Боже мой! Това прилича толкова на тези египетски изображения.”

И това е също така нещо твърде древно. Те може да са били тук, защото съм чувал редица истории за тези птеродактили, които са били заловени, така че не зная.

ДУ: Може ли да обсъдим друг пример за тези хибридни същества, които са били резултат от успешен експеримент, които си виждал?

ЕС: Най-удивителните са тези, които всъщност изглеждат като нас, но са само малко по-различни. Може би са малко по-широки, малко по-високи, но имат лице. Имат същата храносмилателна система.

И те са толкова по-напреднали в развитието си от нас, и са съзнателни. И по накаква причина, мозъците им са винаги по-големи.

Има едно нещо, което бих искал да подчертая. Те търсят целенасочено най-интелигентните човекоподобни извънземни, които да хибридизират. По някаква причина, те са най-съвместими с нашата ДНК.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Чудя се защо.

ДУ: Ха, ха.

ЕС: И като казвам това, всеки път когато това се случва … аз съм виждал тези същества преди, не само от опита ми в CSETI *), но също така и в MILAB. Те най-лесно се поддават на хибридизация.

*) Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence (CSETI) – Център за изследване на извънземния интелект – американска неправителствена организация, създадена и ръководена от д-р Стивън Гриър (Stephen Greer) – Бел. прев.

И ТОВА е, което те са направили. Те имат стотици от тези хибриди.

И те са постигнали големи успехи, защото тези същества имат много дълга продължителност на живот и много близък на нашия генетичен код. Те са просто много по-напреднали и са телепатични. Те могат да правят неща, които ние не можем.

Те могат да бъдат използвани за добро или за зло, ако се научат как да ги програмират.

ДУ: Имали сме няколко други свидетели, които са говорили за Драко-рептилите като една група, които по отношение на технологията, с която разполагаме в секретните програми, може би е само около 40 години пред нас. В някои отношения ние сега сме всъщност наравно с тях по отношение на въоръженията си.

Изглежда, че нашата генетична технология вече става съизмерима с тяхната. А те са хибридизирали своята ДНК с нашата …

ЕС: Да, направили са го.

ДУ: … след което са претендирали да са наши богове и че трябва да ни контролират или нещо подобно.

ЕС: Да.

ДУ: Как виждаш възможността ни да се превърнем във висши същества в резултат от тази генетична манипулация? Не мисля, че това ще ни превърне в богове. Ти как мислиш?

ЕС: Не. Не зная каква е твоята интерпретация за същността на Бог, но аз съвсем не вярвам в това, защото ако притежаваш някаква подобна ДНК или наследени черти, това означава, че можеш да бъдеш съвместим. Можеш да си живееш спокойно, но ако не си на нивото на тази друга цивилизация, тогава може да възникне проблем.

Те очакват от нас да достигнем до това високо ниво на развитие и да станем като всички останали.

Из вселената има много цивилизации, които са започнали да се развиват от същото изходно ниво като нас. И те вече са по-напред от нас, защото нашето развитие е било задържано и сме били лишени от свободна енергия, от анти гравитация, и сме били превърнати в пионки.

ДУ: Правилно.

ЕС: Скоро ще има едно голямо събрание в Галактическата Федерация. И те ще грабнат и ще закарат там петима лидери от тази планета. И ще ги изправят пред този галактически съд и ще ги попитат: „Вие защо направихте това?”

А тези световни лидери ще отговорят: „За какво говорите?! Ние не сме направили нищо!”

Тогава зад гърба им ще се появи този огромен екран и там ще бъде прожектирано всичко, което е известно на Галактическата Федерация.  

И там ще се види, че 300-та главни корпорации са на подчинение на световните лидери и ще стане ясно всичко, което те са причинили на хората на Земята.

ДУ: Ти говориш за някакъв потенциален наказателен процес …?

ЕС: Да, един огромен процес.

ДУ: Където няма да бъде възможно някой да излъже.

ЕС: Това ще бъде невъзможно. Никой няма да може да излъже.

ДУ: Възникват много етични усложнения при опитите за моделиране на биологични видове, но мисля, че можем да кажем, че ако има някакво високо развито същество, това ще бъде резултат от генетика, която е разпространена из цялата вселена.

И само комбинирането на генетиката не те превръща в бог.

ЕС: Не. Резултатът от такова комбиниране не може да бъде нито добър, нито лош. Зависи какво е програмирано и каква е заложената система от вярвания.

И никой няма право да контролира никого, против свободната му воля.

ДУ: Добре. Това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод. Емери, благодара ти много.

ЕС: Моля, пак заповадай.

ДУ: Искам да благодаря и на всички наши зрители. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин, Дейвид Уилкок, заедно със специалния ни гост, Емери Смит.

Подземни тайни на човечеството – 147 епизод, 17 април, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Емери Смит, с когото продължаваме нашия удивителен разговор за подземните цивилизации.

Емери, добре дошъл отново.

Емери Смит: Благодаря, Дейвид. Нямам търпение да започнем този разговор. 

ДУ: И така, едно от нещата, за които съм любопитен, тъй като в момента в главата ми просветват много лампички … ние имаме това място на космически катастрофи в Антарктика, за което вече говорихме.

ЕС: Точно така.

ДУ: Ти потвърди, независимо че там има един огромен кораб майка …

ЕС: Да.

ДУ: … когото сме изследвали от колко време?

ЕС: Доколкото зная от тези учени, вече 24 години.

ДУ: О кей. И има някаква връзка между тази останки от катастрофи и подземната цивилизация в Еквадор, за която ти разказа …

ЕС: Да.

ДУ: … и която ти каза, че е действително … в началото е бил само един кораб, но след това той е бил пристроен или нещо такова?

ЕС: Да. Мисля, че енергията от този кораб трябва да е стимулирала … на него трябва да е имало организми или бактерии, защото той даже е променил вътрешността на каверната и я е превърнал в една различна атмосфера.

image001

И съществата, които се намират там долу, и растителният свят, и останалите неща, са напълно различни от тези на повърхността. Правени са опити за изнасяне на същества оттам тук, на повърхността, и те моментално са загивали.

ДУ: Възможно ли е да дишаш въздуха там без апарат?

ЕС: Да. Това е най-чистият въздух. Всъщност аз там се чувствах прекрасно. И те вече са проверили този въздух многократно. Между другото, доколкото зная, това е една нова находка.

ДУ: Само да преговорим накратко това нещо за Еквадор. Според вътрешната информация, получена от Пит Питърсън … той говори надълго и нашироко относно кораба в Антарктика, където е имало насаждения. Имало е и нещо като филтрираща система за отходните води от банята, от душа, от тоалетната, които са захранвали градината с насаждения.

Тъй като обаче корабът е попаднал под леда, всичко е било разрушено.

Сега обаче това, което ми казваш за Еквадор, ме кара да се замисля дали растенията в този кораб не са били подобни.

ЕС: Интересно.

ДУ: Какво мислиш по този въпрос?

ЕС: Да. Мисля, че има определена връзка между двете неща. Разбира се, това са напълно различни условия и аз бих очаквал химически различни неща. Това обаче изисква допълнителни наблюдения.

Аз зная, че там работи един наистина добър екип и те подхождат доста внимателно към всичко, което откриват там. Така че ще видим какво ще се случи.

ДУ: Друго нещо, което много силно ме вълнува, е фактът, че най-старата катастрофа на (космически) кораб в Антарктика, за която съм чувал от повече от един източник, е свързана с тези великани високи очевидно около 10 метра.

ЕС: О, да. Да.

ДУ: Ти чул ли си нещо подобно?

ЕС: Да, чух за това.

ДУ: О кей. Какво точно си чул?

ЕС: Че там има много други саркофази и много други извънземни тела там долу, които са били около 10 м. високи, които са били открити вече изровени. Някои са били преместени, други не.

Сега те се опитват да съчинят една история за всичко това, след което  постепенно да информират обществото по един доста спокоен начин, защото разбира се, това противоречи на всичко, в което са ни накарали да вярваме, свързано с нашия произход и с религията.

Така че те бавно ще ни разкрият тези неща.

Едно от удивителните неща, които открихме на това друго място, за което говорихме по-рано …

ДУ: В Америка?

ЕС:  … в Америка, бе едно 10 метра високо същество в един саркофаг, в състояние на летаргия.

image002

ДУ: Наистина?!

ЕС: Ние вярваме, че това е било същество от ерата преди адамитите. И, разбира се, пирамидите и тези пространства във формата на кубове се намират наблизо.

image003

Двата хектара с бяло злато на прах са наблизо и там е мястото, където стъпалата слизат надолу в издълбания метеорит, или каквото е това там – издълбания къс земна скала, която е заобиколена от водно пространство.

ДУ: Добре. Колкото до съществата в летаргия, ние сме чули от Кори, според някои от последните брифинги, които той е получил, и мисля, че Пит Питърсън също е казвал това, че в най-ранния град в Антарктика са били открити същества на 500,000 години. Както знаеш, там има открит един много, много древен град.

ЕС: Точно така.

ДУ: Той е на повече от един милиард години, но тази находка отпреди 500,000 години представлява ТОЧНО същото, което ти описваш. Това е удивително.

Любопитно ми е дали си чувал за подобни същества в състояние на летаргия в Антарктика?

ЕС: Не, не съм. Не съм чувал за никакви такива същества в Антарктика. Те не са говорили за това. В същото време трябва да знаеш, че има редица екипи, които работят по тези места. В моя случай това бе екип от само четирима души.

ДУ: Наистина?

ЕС: Там долу има хиляди учени, които работят по този проект от името на различни правителства и на нашето правителство, и те се опитват да запазят в тайна нещата, но също така и да ги съхранят.

И както вече казах, аз не вярвам, че корабът е катастрофирал на това място. Аз мисля, че корабът всъщност е бил там и е останал там. И каквото се е случило тогава, се е случило, независимо дали е бил някакъв катаклизъм, или нещо друго.

ДУ: Разбирам.

ЕС: И сега снегът се топи и Земята е тази, която ще направи Пълното разкритие. Ха, ха.

ДУ: Ха, ха. Когато погледнем Антарктика, която в последно време стана обект на толкова голям интерес, един от свидетелите, с които разговарях, каза, че съществува един тъмен план за разкритието на нещата в Антарктика, който би могъл да причини религиозна война. Просто предполагам …

ЕС: Да.

ДУ: Защо мислиш, че това е възможно?

ЕС: Ами всичко, което се намира там долу, ще разруши организираната религия, такава каквато я познаваме.

ДУ: Защо мислиш, че това ще стане?

ЕС: Защото те са открили там долу таблети и информация, които доказват историята на Марс и на Луната, и историята на  тази част на вселената. И сега те започват да я дешифрират.

Така че оповестяването на това вероятно ще причини огромен конфликт. И те се тревожат за възможни изстъпления, причинени от религиозните ни вярвания.

ДУ: Разбирам. Но това не означава задължително, че Исус или Мохамед са измислени.

ЕС: О, не. Ти си прав. Всички тези аватари са живели тук и са били тук, и това са били удивителни богове и хора.

Това, което ще се случи, ако разкрият всичко това, то просто … Да кажем, че всички истории, които в момента се разказват, не са били разказани в тяхната пълнота. Има бели петна и неща, които отсъстват, и това ще запълни всички тези празноти.

И всички религии ще се окажат като незавършени книги.

ДУ: Уха!

ЕС: Така че това ще запълни всички тези бели петна и всъщност всички ще се окажат прави.

Но, разбира се, сигурен съм, че някои хора няма да бъдат съгласни и може би няма да повярват. Да вярваш в нещо през целия си живот и след това да има един археолог, който изважда нещо на повърхността, което гласи нещо различно … това би причинило размирици по света.

ДУ: Значи ти казваш, че тази огромна скала, открита някъде в Америка на едно необявено място, съдържа останки от великани?

ЕС: Да, точно така.

ДУ: Можеш ли да обясниш малко повече? Ти спомена за военни доспехи, за скелети.

image004

ЕС: Много скелети и доспехи, много злато и сребро, и други средновековни съкровища, много монети, много съдове пълни с монети.

image005

ДУ: Но аз мисля, че ти каза, че цялата вътрешност на яйцето е била запълнена с бяло злато.

ЕС: Да. Там има около два хектара, които ние определихме, че са пълни с бяло злато на прах, които се намират в отделна секция.

ДУ: Ох. Значи цялото яйце не е изпълнено с бял златен прах?

ЕС: Не, само една малка част.

ДУ: Празни пространства, в които можеш да се разхождаш?

ЕС: Да, да, точно така. И тези стъпала са твърде големи. Това не са просто нормални стъпала – високи са някъде между 2,5 и 3 метра едното.

image006

ДУ: Уха!

ЕС: За слизане и изкачване.

ДУ: Точно като за великани, високи 10-тина метра.

ЕС: Ще им бъдат съвсем по мярка.

ДУ: Да, точно като за тях. Ха, ха.

Колко ясно очертани са тези стъпала? Как изглеждат?

ЕС: Те са безпогрешно изрязани, подобно на пирамидите на Мачу Пикчу. Всичките им ръбове са идеално очертани.

Така ги разпознахме. Няма начин това да са земни образувания.

ДУ: Хм. И ти казваш, хипотетично, че ако имаш една подводница и знаеш къде да отидеш, ти можеш да пътуваш под повърхността на Земята и да достигнеш точно до тази скална маса.

ЕС: Тази водна обвивка за съжаление има един малък отвор за влизане и един за излизане. Това е просто едно издълбано пространство, което съдържа много вода. Ние обаче не видяхме място, където би се вместила една подводница.

ДУ: Ох. О кей.

ЕС: Ето защо ние просто започнахме от повърхността на Земята и решихме да пробиваме право надолу, докато ударим в скалата и след това да се тревожим за останалото. Проблемът обаче бе в тази обвивка от вода, дебела около един метър, с милиони атмосфери налягане.

ДУ: Ти описваше тази доста странна идея, по повод на която разговарях малко с този учен изобретател, нещо свързано с тази светлина, която излъчва златото и която изглежда че прониква в материята, и може да бъде доловена от някои хора, които вероятно имат специални способности. Дали това е нещо подобно на виждането от разстояние?

ЕС: Не, това не е като виждането от разстояние. Тези хора всъщност имат различни конусчета в устройството на очите си, при което могат да виждат различни дължини на вълните от синя и сива светлина.

Така че по някаква причина, те могат да насочат погледа си над повърхността на океана и да видят място, където има голямо количество злато. Ние не притежаваме тази способност. И ние плащаме на хората от правителството или наемаме спътници от някои корпорации, за да изследваме океанското дъно.

Тези съкровища, които са най-удивителни, за съжаление не са на сушата, така че сега, както виждаш, това вече е друг вид търсене на съкровища.

Едно от комичните неща, на които търсачите на съкровища ме научиха … Аз ги  попитах: „Как става така, че винаги откривате златото?” Защото не всеки успява да използва спътник.

И те ми казаха: „Ако знаем някаква област, за която се говори, че има злато, ние слизаме там долу и изгребваме всички водорасли. След което отиваме у дома и храним с тези водорасли плъховете. След това очакваме да видим изпражненията им и когато те съдържат злато, ние отиваме на мястото и вземаме златото.”

ДУ: Наистина?”

ЕС: Да.

ДУ: Късове самородно злато …

ЕС: Така че те са измервали изпражненията на плъховете, струва ми се със спектрометър или някакъв подобен инструмент. И след това те …

ДУ: Уха! Много интересно.

ЕС: Ха, ха. Това не е ли луда работа?

ДУ: Това е нещо, което не можеш да си го измислиш. Това е нещо прекалено странно.

ЕС: Както и да е. Тези знаменити търсачи на съкровища, които се занимаваха с това – удивителни хора, прекрасни хора, щедри хора, защото те искат да дадат … Те не искат да запазят за себе си това съкровище. Те искат да го дадат обратно на света и да създават неща от полза за света.

ДУ: Искам да направя една смела крачка и да те попитам следното. Някак имам усещането, че според това, което казваш, може би има определен щам на извънземна ДНК, която е заложена в някои хора.

И тези хора, независимо дали са наясно с това, или не, може би притежават малко по-различен оптически апарат, малко различна тъкан на ретината си и ако разберат какво могат да правят, може да се научат да виждат тази необикновена флуоресценция около златните находища. Това вярно ли е?

ЕС: Възможно е. Не само това, но вероятно тази способност им е била предадена от извънземни, за да подобри зрението им. Ние наричаме това „подобряване”.

Така че има определени хора и много, много специални агенти, които работят на най-високите нива, които притежават тези специални способности. Те използват тези способности в полза на този, за когото работят.

Интересното е, че в тази каверна има и други неща, които открихме и които показват произхода на всички нас. Да.

И това е един от най-големите подаръци, които бихме могли да получим. За мен е трудно даже да го изговоря.

Това е най-голямата тайна за това откъде сме дошли и какъв е произходът на нашата ДНК, и това, което тя съдържа, и също така инструкции как да бъде разчетена ДНК, и инструкции за построяването на портали, и за отварянето на портали и подобни неща.

Така че това е изобилие не само на религиозни артефакти и извънземни артефакти, но и на удивителни инструменти, които можем да използваме.

И може би ние все още не сме готови за отварянето на всичко това.

ДУ: И как този учен … Разбирам, че може да навлизам в територия, която е прекалено секретна, но все пак бих искал да видя докъде можем да стигнем.

Дали този учен например има способността да вижда самият той тези лъчения, или той разчита на някого, който може да го прави?

Дали технологията по някакъв начин е основана на органична функция?

ЕС: Не. Той е бил роден по този начин.

ДУ: Наистина?

ЕС: Той бе един надарен човек, който е постъпил на работа при военните и е имал забележителни способности за виждане от разстояние, и се е издигнал до най-високия ешелон на хората, които биват изпращани, когато трябва да открият нещо или някого. И той е високо уважаван сред колегите си.

ДУ: Би ли могъл да обясниш … просто защото съм сигурен, че хората ще проявят силен интерес към това … Това важи и за мен.

Ако имаше тези специални клетки в окото си, какво щеше да виждаш? Това щеше да ти изглежда като някаква мъгла или по-точно като какво?

ЕС: Не мисля, че те … Не, от това, което съм разбрал, и това е информация от втора ръка, те виждат точно както това правим и ние. В същото време, ако търсят нещо, тогава става дума за една малка честота от светлинния спектър. Ето например твоята риза … те биха могли да видят много нюанси на синьото в нея, резултат от процеса на оцветяването й. В случай че тя не е била оцветена правилно и равномерно.

В същото време един нормален човек би видял просто една синя риза, докато специално надареният човек би видял някои ивици с различен оттенък.

ДУ: Значи ти казваш, че тези хора могат да виждат определен брой различни уникални цветове, повече от обикновените хора.

ЕС: Да, абсолютно. Зная, че те могат да виждат до 10 различни дължини на вълната само в един цвят. Чувал съм, че някои могат да достигат и до 20 дължини.

ДУ: Уха!

ЕС: Така че това е доста голямо разнообразие в рамките на един цвят. Но както ти казах, това за мен е информация от втора ръка.

ДУ: И ти казваш, че те могат да засичат със зрението си неща, които са под земята, като например златна жила?

ЕС: Поради флората и растенията, и скалите …

ДУ: Ох!

ЕС: … които имат определено лъчение, благодарение на присъствието на златото. То излъчна тази специална енергия. И след това тази енергия се разпръсква в атмосферата, подобно на оргонита, който излъчва определена енергия.

ДУ: Едно от нещата, което е толкова интересно, е свързано с работата на Вилхелм Райх с енергията на оргона, и то е, че кожата му е започнала да придобива този син оттенък.
image007

ЕС: Хм!

ДУ: И той често е свързвал енергията на оргона със синя светлина.

ЕС: Ха, ха.

ДУ: Всъщност аз имам множество епизоди в моето предаване Мъдри учения, моето друго предаване, където разказвам как той открива спонтанното възникване на живот, свързано с това, което той нарича „биони” (bions).

И бионите се явяват тези малки сини телца, които изникват като че ли от нищото, след което се превръщат в протеини и в биологична материя.

ЕС: Разбира се.

ДУ: Така че ако това е същността на живота, тогава има ли някаква връзка между златото и биологичния живот?

ЕС: Не става дума само за злато. На теб ти трябват орбитално пренаредени моноатомични елементи. Трябва да разгледаш елементите, от които сме съставени, когато се появяваме на този свят като бебета.

Ние никога не получавате тези елементи отново от храната или водата, която приемаме. Това са паладий и родий, и иридий, и всички тези различни видове елементи, които са нужни на нашата ДНК, за да се развиваме.

ДУ: Точно така.

ЕС: И, разбира се, има много места, където възникват орбитално пренаредени моноатомични елементи, така че трябва да бъдеш внимателен.

ДУ: Спомням си, че съм чувал, че родият … Ако поставиш в затворено пространство молекула ДНК и родий, тя става много повече електропроводима, отколкото …

ЕС: Асолютно! Така че аз съм голям привърженик на орбитално пренаредените моноатомични елементи. Аз ги приемам почти всеки ден, както и цеолит. Тези неща се свързват с ДНК и й помагат да работи правилно с подходящия волтаж.

Ако няма правилният волтаж, ние наистина не можем да регулираме както трябва тялото си. Ако няма правилен волтаж, ние не можем да еволюираме по-нататък от сегашното си състояние.

ДУ: Нека само да подчертая и нещо, резултат от изследванията, които съм провел върху това, което ти наричаш орбитално пренаредени моноатомични елементи. Те са всъщност това, което някои учени наричат микро клъстери. Ако накараш атомите да преминават през едно отверстие по един наведнъж, те ще образуват клъстери в тези модели на свещената геометрия, триизмерни модели като куб, октаедър, додекаедър, икозаедър.

image008

И молекулите всъщност ще се групират в такива формирования. По някакъв начин такива структури са много по-резистентни на електрическо влияние отвън, по-проводими са вътрешно, доста по-твърди и резистентни са на температура, на износване.

Те притежават всички тези удивителни качества и осигуряват храна за тялото.

Тогава защо мислиш, че връзката със свещената геометрия е толкова важна?

ЕС: Защото това е, от което сме направени. Това са май-малките частици извън електрона, от които сме направени и които всъщност ни позволяват, в даден момент, да пътуваме през различните измерения.

ДУ: Тогава ти би потвърдил, че според част от класифицираната наука, когато отидем до самите основи на материята, откриваме свещената геометрия?

ЕС: Да, абсолютно!

ДУ: Можеш ли да ми кажеш още нещо конкретно, свързано с брифинги, които може да си получил по този въпрос? Какво точно са ти казали?

ЕС: Ние се занимавахме много с магнитна енергия, с магнити, с постоянни магнити и се опитвахме да правим редица неща с магнити – да променяме техните полета, северните и южните полярности.

След това използвахме различно оборудване, за да гледаме под увеличение тези различни форми на магнитите, не на нормалните кубични магнити с южен и северен полюс, да променяме тези ъгли, след което да ги поставим под увеличение и да видим какво се случва на това ниво с тези две магнитни, постоянно магнитни енергии, които се срещат под различен ъгъл.

ДУ: Хм.

ЕС: На това ниво, което не е било завършено, се появяват тези форми.

ДУ: Геометрии. Уха!

ЕС: Тези свещени геометрии.

ДУ: Да.

ЕС: Така че те вярват, че чрез промяна на тези енергийни полета, те всъщност могат да отворят портали. Те могат да освободят различни енергии за нашата ДНК. Те могат да ни помогнат да се излекуваме. Могат да се случат най-различни неща.

Трябва да знаеш обаче, че всичко това е все още на етап, в който не е доказано.

ДУ: Преди ти каза нещо … че имаш усещането, че може би извънземни на високо ниво ни държат под някакъв вид карантина или под някакъв контрол, така че даже и да получим всичката тази технология, няма просто да можем да правим всичко, което поискаме. Би ли могъл да обясниш това малко по-подробно?

ЕС: Ами, искам да кажа, извънземните … те няма просто да слязат тука и да ни предоставят всичко ей така, защото ние трябва да еволюираме самостоятелно. Трябва да развием съзнанието си и да се отнасяме един с друг добре, а не да режем взаимно главите си.

ДУ: Точно така.

ЕС: Също така всички ме питат за лошите извънземни.

И аз им отговарям: „Да, има лоши извънземни. Има както добри, така и лоши извънземни.”

А те ме питат: „И как изглеждат ЛОШИТЕ извънземни?”

Аз им отговарям: „Просто отидете в банята и погледнете в огледалото.”

ДУ: Ха, ха.

ЕС: „И защо е така?” 

Отговарям им: „Защото ние се избиваме взаимно. Не би трябвало да се избиваме взаимно.”

ДУ: Ха, ха.

ЕС: Ха, ха. Макар че това е свързано с контрол. Ние сме контролирани, за да извършваме такива неща.

И след като сме казали всичко това, поради нашето лошо поведение понякога … А те са били тук преди нас. Те са били като нас. Те са еволюирали от това, което сме ние сега.

И те са се завърнали от миналото. Спомни си гората Рендълшам (Rendlesham*). Те са дошли от миналото, за да ни посетят и са излезли от тази пирамида …

*) В края на декември, 1980 г. са докладвани серия от необясними светлини близо до гората Рендълшам, графство Съфолк, Англия, свързани с предполагаемо приземяване на НЛО. Това се е случило непосредствено до базата на кралските въздушни сили Уудбридж, която по онова време е била военна база на САЩ. – Бел.прев.

image009

… и свидетели на това са били повече от 100-тина души.

ДУ: Да.

ЕС: И посланието е било: „Спрете това, което правите с всички тези ядрени оръжия. Вие сте деца на децата, на децата, на децата, на децата, на вашите деца. И ако продължавате да правите това, ние няма да продължим да съществуваме …“

ДУ: Уха!

ЕС: … което е интересно, защото това означава, че времето не съществува. Хайде сега се опитай да смелиш това с главата си.

По същество наистина НЯМА време. Времето е просто нещо, което ние сме измислили, за да оцелеем тук в триизмерието. Съществуват много други различни измерения.

И ние се учим как да пътуваме безопасно между измеренията.

ДУ: Кои могат да бъдат някои от ограниченията, които определени извънземни биха ни наложили в този момент, които биха ограничили нашата пълна свобода?

Става дума за неща, които бихме се опитали да правим и няма да успеем, или ще бъдем блокирани.

ЕС: Да, мисля, че ако се опитаме да унищожим повече от 75% от населението на Замята, те ще се намесят. Мисля, че ако се опитаме да отровим за постоянно Земята, например чрез Фукушима или друг инцидент, те ще се намесят.

Така че ако сме на път да изтребим повече от 75% от хората или животните на планетата, в т.ч. и в океаните, те определено ще се намесят.

Стига да причиним едно от тези неща и да замърсим атмосферата, и ще последват едни много трудни 50 години.

ДУ: Изглежда че има много други хора освен нас, които живеят тук, може би не на повърхността, но те определено са тук.

ЕС: Това е вярно.

ДУ: И те също не желаят ТЯХНАТА територия да бъде увредена.

ЕС: Да, това е вярно. Има други извънземни същества, които обитават вътрешността на Земята. Има също така древни същества, които са живели тук вечно, не извънземни, но такива, които са били тук от самото начало, същества на Вътрешната Земя. Това е нещо, за което можем да поговорим в друго предаване.

ДУ: Разбира се. Когато спомена за тези водни пътища под океаните, или под континентите, едно от нещата, които си спомних, бе един брифинг на Кори, нещо, което той действително е видял, което са тези масивни тунели на дъното на океана, с равен под и под формата на арки отгоре, много, много големи, по които е можела да мине подводница.

image010

Те са се простирали на големи разстояния и някои от нашите приятели са стигали през тях чак до Антарктика.

Интересно ми е дали си чувал за построяване на подобни тунели.

ЕС: Да. Това са конструкции направени от хора. Те не са … Това не са естествени земни образувания.

ДУ: Макар че са нещо древно. Те не са правени от известните нам хора, нали, защото Кори …

ЕС: Да, точно това и казвам. Има каверни, открити в Северна Америка и в Мексико, които се простират от източния бряг (на САЩ) до Антарктика. И тези каверни са били модифицирани. Не зная от кого и кога, но те са били превърнати в големи идеално изваяни тунели с ширина подобна на футболно игрище, през които минават тези подводници и други средства за транспорт … между другото с много висока скорост.

И те се простират не само до Антарктика, но преминамат и под цялата територия на САЩ, без да се приближават до повърхността.

ДУ: Известно ли е кога са били построени и от кого?

ЕС: Историята им не ми е известна. Зная само, че съществуват, от спътникови снимки, от радарни изображения и от брифинги.

ДУ: И тези големи тунели, които достигат до Антарктика, те всички ли са под водата, или някои от тях са просто празни пространства изпълнени с въздух?

ЕС: Има малки части от тунели, които свързват отделните каверни. Те всички са свързани и са пълни с вода.

ДУ: Ох!

ЕС: Да.

ДУ: И каверните са също пълни с вода?

ЕС: Да.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да. Да, това е една гигантска водна мрежа. И аз мисля, че всички тези тунели имат връзки с всички водни пространства във вътрешността на Земята. 

ДУ: Едно от нещата, които научих от Пит Питърсън наскоро, бе, че някои елементи от Съюза са загрижени относно обитаемостта на повърхността на Земята и че са започнали да изпомпват водата от някои от тези много големи подземни каверни, за да отворят място за приютяване на повече хора в случай на нужда, и че един от страничните ефекти на това е появяването на тези странни същества, които океанът измива по бреговете си, които не би трябвало да съществуват.

Интересно ми е дали си чул нещо за такъв план, или за тази операция?

ЕС: Зная със 100% сигурност за построяването на каверни. Това е вярно. Както и за изпомпването на водата от тези каверни, и за запечатването им след това.

Колкото до съществата, които се появяват от Вътрешната Земя, или нещо подобно, не се съмнявам, защото там има пространства със собствена атмосфера и форми на живот, които никога не са били откривани или оповестявани на обществото.

Така че е твърде възможно същества от една такава каверна в крайна сметка да се доберат до повърхността.

ДУ: Точно така. 

ЕС: И не само това, но всеки ден в океаните биват откривани нови форми на планктон и бактерии и други подобни неща. Всеки ден има нови открития. Също така всеки ден имаме изчезване на животински видове.

Така че е интересно, че точно сега, особено нещата, които идват от космоса … Имаме тези гигантски спътници в космоса, които просто събират какво ли не. Това е нещо като гигантски въздушен филтър. Ние изпращаме тези неща горе и те се връщат обратно долу.

Или изпращаме тези метеорологични балони, които се изпълват. Става въпрос за удивителни нови бактерии, за които никога не узнаваме …

ДУ: Супер.

ЕС: … и които идват от космоса. Все едно, че говорим за това водно мече … Как се наричаше?

ДУ: Тардигрейд.

image011

ЕС: Тардигрейд. Тези същества живеят във вакуума на космоса, след това идват при нас и се чувстват добре.

ДУ: И все още са живи.

ЕС: Те са удивителни. Аз участвах също и в някои от тези проекти, където се опитваха да разберат как и ние можем да бъдем като тях.

ДУ: Точно така.

ЕС: Аз предпочитам да запазя формата на тялото си.

ДУ: Ха,ха.

ЕС: Ха,ха.

ДУ: Е, макар че ти каза, че времето не съществува, все пак изчерпахме времето за този епизод.

ЕС: Ох, о кей.

ДУ: Така че заповядай следващия път.

ЕС: Добре. Благодаря ти, че ме покани.

ДУ: Благодаря ти и аз. Благодаря и на нашите зрители за това, че ни гледаха. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок, тук заедно с Емери Смит.

Брифинги с един нов Съюз – 145 епизод, 3 април, 2018 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. В този епизод ще обсъждаме удивителното завръщане на Съюза на Тайната космическа програма.

Кори, добре дошъл отново.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: Нека продължишм оттам, където стигнахме в предишния епизод. Кое е следващото значимо нещо, което ти се случва, след тази невероятна серия от посещения, които преживя?

КГ: Обикновено, след подобно преживяване, аз прекарвам дни, в които просто седя и гледам в стената, като се опитвам да асимилирам всичко случило се.

image001

Аз бях в това състояние, когато ме информираха, че ще имам среща с Гонзалес и със Съюза на Тайната космическа програма (ТКП) на Лунния оперативен център (ЛОЦ).

ДУ: Ох!

КГ: И ако си спомняш, те бяха изчезнали от хоризонта за известно време, като в същото време ме бяха накарали да се почувствам виновен за потенциалния срив на Съюза на ТКП.

Ако си спомняш също, Зигмунд ме подлагаше на разпити с помощта на химически средства, за да открие какво се случва, защото той бе част от ТКП на Военнопромишления комплекс и не вярваше в нищо от това, което се случваше извън нея. Той просто не можеше да повярва.

ДУ: Да, точно така.

КГ:  И след като проведе своето разследване, той установи, че това е нещо реално и започна да създава проблеми, след което просто изчезна от лицето на Земята.

ДУ: Ти как се почувства, когато чу, че Съюза на ТКП се реформира?

КГ: Аз бях малко нервен. Не знаех какво да очаквам.

Аз знаех, че те ще искат да научат от мен всички подробности за различните неща, които бях преживял. В същото време аз все още асимилирах тези неща и наистина не бях готов да докладвам, но въпреки това се налагаше да го направя.

ДУ: Това бе точно по времето, когато ти току-що се бе нанесъл в новото си жилище. Имаше ли някаква връзка между това преместване и нещата, които започнаха да се случват с теб по това време?

КГ: Ами, много наскоро след като се преместих, през октомври (2017), взех сина си със себе си и се разходихме с него из квартала, за да събера малко информация за съседите.

И хората точно срещу нашата къща, мъж и жена, се оказаха пенсионирани агенти на ЦРУ. Те бяха геолози, които се бяха занимавали с интерпретация на сателитни снимки за ЦРУ.

ДУ: Пенсионери на ЦРУ.

КГ: Да.

ДУ: Точно на отсрещната страна на улицата!

КГ: Точно така. И след това …

ДУ: Това е доста странно.

КГ: … мъжът започна да ми разказва: „Да, жената в къщата до вас е пенсиониран служител на Националната агенция за океански и атмосферни изследвания.”

ДУ: Така.

КГ: „Човекът, който живее ей там, е пенсиониран военен. Навсякъде наоколо има много пенсионирани военни и хора от разузнаването.”

Това направо ме паникьоса и аз го съобщих на Гонзалес при следващата ни среща. Той потвърди информацията и ми каза, че навсякъде наоколо те са инсталирали чувствителни разузнавателни устройства, които да регистрират всякакъв вид енергийни промени в атмосферата – всякакви промени.

ДУ: За кои „те” става дума?

КГ: Военното разузнаване. Те се опитваха да разберат какво се случва с мен.

ДУ: О кей. Това включва ли опити да уловят това, което се случваше с контактите ти със Сините Сфери (Кори клати утвърдително глава), или появяването на малките кораби, използвани от Съюза на ТКП?

КГ: Или когато ме телепортират. Когато това се случва, има някакви странни енергийни явления, които те могат да засекат с тези устройства. Също така, ако се появи някой кораб за мен, те ще могат да съберат телеметрични данни за него.

ДУ: Някои от нещата, които обсъждахме с теб в частен разговор, ме карат да вярвам силно, че хората на Земният съюз те приемат вече доста по-сериозно от преди.

КГ: Да, много по-сериозно, но те са твърде скептични относно всичко, свързано с ТКП.

ДУ: Все пак мислиш ли, че те започват постепенно да се убеждават, след като са узнали някои неща?

КГ: Да. Те също така се опитваха да преценят как така един тип, който говори за 2,5 м. високи сини подобни на птици извънземни, също така съобщава много точни данни за случващото се в ТКП на Военнопромишления комплекс.

ДУ: Мислиш ли, или знаеш ли, дали тези устройства, които са инсталирали около дома ти, са оправдали усилията им и са им донесли информация, която те намират направо удивителна?

КГ: Не зная, защото аз узнах за тези устройства в деня, в който ми бе съобщено, че ще трябва да участвам в тази среща и трябваше да напусна дома си и да отида с колата си до едно местно училище, от чието футболно игрище щяха да дойдат да ме вземат.

ДУ: Уха!

КГ: И точно това се случи. Бе около 2 ч. рано сутринта и аз видях … в далечината видях някакъв проблясък. Проблясна отново и застана на едно място. Беше нещо като бяла сфера в небето.

След това започна да слиза бързо надолу към земята, да става все по-голяма и да се приближава към мен. И след това се превърна в този кораб …

ДУ: Наистина?!         image002

КГ: … на който се бях возил преди.

ДУ: С размер близък до този на лек автомобил?

КГ: Да. С размер на … малко по-голям от един джип.

ДУ: Уха!

КГ: И кацна на игрището. Беше на известно разстояние от мен. Огледах се наоколо, но нямаше никакви коли, или някакви кацнали самолети.

image002

Отидох до кораба, качих се и те ми казаха: „Сядай и си сложи колана. Отиваме в Лунния оперативен център”.

image004

Издигнахме се във въздуха и аз видях Луната, към която се бяхме запътили. Първоначално Луната изглеждаше като съвсем малка топка и изведнъж – Пфиу!

image005

Тя стана изключително бързо толкова голяма, че изглеждаше като че ли всеки момент ще се блъснем в нея.

ДУ: Ти имаше ли усещането за някакво движение?

КГ: Някакво чувство за движение … Луната увеличи размерите си толкова бързо, че изведнъж вече не можех да видя очертанията й, защото бяхме съвсем близо до повърхността.

Полетяхме към обратната й страна.

image006

Прелетяхме два или три пъти над кратера, където се намира ЛОЦ, но не можах да го видя.

image007

Те бяха активирали маскиращата технология.

ДУ: Ох, уха!

КГ: Така че се виждаше само кратерът. Не можех да видя даже вторичния кратер, дупката на дъното на кратера. Всичко бе прикрито.

ДУ: Не се ли вижше нещо лъскаво, или всичко бе напълно чисто като изображение?

КГ: Изглеждаше напълно чисто като изображение.

ДУ: Уха!

КГ: Казаха ми, че ефектът на маскирането е подобен на мираж, но на мен всичко ми изглеждаше напълно чисто.

ДУ: Уха!

КГ: И така, те поискаха позволение за кацане, след което маскиращата технология бе изключена и аз можах да видя базата.

image008

Можех да видя зелени светлини, червени светлини, бели светлини, някои мигащи, други постоянни.

И ние се насочихме към този вторичен кратер – дупка, в средата на големия кратер, където се намира ЛОЦ.

image009

След което преминахме през тази дупка …

ДУ: И кратерът беше просто отворен?

КГ: Да. Това е просто една дупка. Една дупка, която се спуска надолу и достига до една каверна от лава. 

ДУ: На дъното не се ли виждаше някаква лунна повърхност, така че да изглежда като кратер?

КГ: Не, това бе просто една тъмна дупка.

ДУ: Разбирам. О кей.

КГ: Голяма тъмна дупка. Навлязахме навътре и моментално видях част от ЛОЦ, който бях виждал преди, частта, която има формата на камбана и отива надолу в скалата.

image010

ДУ: И около тази форма на камбана има каверна?

КГ: Формата на камбана е вградена в стената на каверната.

ДУ: Интересно. О кей.

КГ: Имаше два отвора на хангари. Единият бе за кацане, а другият за излитане.

image011

Кацнахме вътре и слязохме. Пилотите веднага тръгнаха по някакви стълби и Гонзалес ме приветства. Той бе в униформа на ВВС.

ДУ: Хм.

КГ: Огледах го и казах: „Отново играем старата игра, а?”

Той ме погледна със строго изражение на лицето: „Ш-ш-ш! Ш-ш-т! Така че аз …

ДУ: Защо униформата на ВВС ще бъде игра?

КГ: Защото той бе от ВМС.

ДУ: Ох!

КГ: Защото навсякъде пред Съюза на ТКП той се представяше като военен от ВВС.

ДУ: Ох, интересно.

КГ: И аз бях вече обявил публично тази информация, така че не разбирах защо ще трябва да бъде в униформа на ВВС.

ДУ: О кей. Да. Интересно.

КГ: И така, ние срещнахме една жена в униформа на ВВС. Тя ни се представи и каза, че ще бъде нашият ескорт по време на цялото ни посещение.

ДУ: Тези униформи бяха комбинезоните, за които разказа преди?

КГ: Не, тя бе облечена в нормална униформа на ВВС.

ДУ: О кей.

КГ: Косата й бе вързана на опашка. Изглеждаше като обикновен служител на ВВС.

ДУ: Разбирам.

КГ: Тя веднага ни заведе до един асансьор. Качихме се в асансьора и той потегли много бързо надолу. Наистина много бързо. Не можах да преброя етажите, през които преминахме.

ДУ: И какво се случи след това?

КГ: Когато вратата се отвори, аз разбрах, че сме отишли МНОГО по-надолу, отколкото някога бях влизал в ЛОЦ, поне доколкото си спомням. В този момент очаквах да видя всякакви необикновени неща, но веднага бях разочарован. Всичко, което видях, бяха коридори и врати. Така че …

ДУ: Можеше ли да разбереш, че се намираш на Луната, ако бе просто транспортиран до това място?

КГ: Не. Не, не се разбираше по нищо, че се намираме на Луната. Можехме спокойно да се намираме и на Земята. Нямаше как да позная.

ДУ: Разбирам.

КГ: Тръгнахме по един от коридорите и стигнахме до една стая. Тя почука на вратата, която в същия момент се отвори. Вътре имаше една конферентна маса и зад нея нещо като голям прозорец. Всички, които бяха насядали около масата, станаха при появяването ни, или почти всички. Всички, които можех да видя, станаха.

ДУ: А какво се виждаше от прозореца?

КГ: През прозореца … видях Марс. Изглеждаше, все едно че бяхме на Марс.

ДУ: Наистина?!

КГ: Аз се почувствах объркан. Хората стояха прави, за да ме поздравят, а аз … „Сега на Марс ли се намираме?” Защото ти си ми разказвал за някои свидетели, които са се возили на асансьор и изведнъж са се озовавали на друга планета.

ДУ: Точно така.

КГ: И аз се чудех дали това не се бе току-що случило.

ДУ: Да. Те може да са го нарекли коридор, а то да е било средство за телепортиране. Да.

КГ: Точно така. И аз бях малко объркан.

ДУ: Хм.

КГ: Така че по същество, след като говорих с Гонзалес, с някои хора се е случвало … ако работиш по даден проект, те може да те преведат през един портал, без да знаеш това и току виж си се озовал на Луната, или на Марс.

ДУ: Оу, уха!

КГ: И могат да ти покажат един прозорец, гледката от който да те убеди, че си на Земята.

ДУ: Уха!

КГ: Така че ти си мислиш, че си на Земята. Или ако си на Земята, а те искат да МИСЛИШ, че си бил на Марс, те може да постъпят по аналогичен начин.

ДУ: Много интересно.

КГ: Така че аз веднага се огледах наоколо и разпознах всички присъстващи – хората от Съюза на ТКП, които бях срещнал преди.

ДУ: О кей.

КГ: Те изглеждаха доста неспокойни. Също когато първият път се появихме пред тях с Гонзалес и това им бе много неприятно. Не бе трудно да видя същите изражения на лицата им.

ДУ: Доколкото ти е известно, тези хора идват ли някога на Земята, или пребивават непрекъснато в космоса?

КГ: Някои от тях, да, те идват на Земята, но повечето от тях са я напуснали окончателно и са се отделили от всичко, което се случва на Земята.

И така, при появата ни те станаха, както обикновено правят военните, и ни поздравиха двамата с Гонзалес. И както вече казах, изглеждаха изнервени. И в момента в който започнаха отново да сядат на местата си, аз видях Зигмунд.

image012

ДУ: Оу, наистина?!

КГ: И Гонзалес, и аз бяхме шокирани и объркани да го видим. Аз измърморих нещо като: „Уха! Значи ето къде си бил?!”

След това се огледах наоколо … всички изглеждаха все още смутени и казах: „Някак съм изненадан да те видя тук, след като казах на Съюза на ТКП, че имам чувството, че се опитваш да се промъкнеш сред тях.”

На него това никак не му хареса. Той стана, с гримаса на лицето и пяна на устата, и каза: „Ти не знаеш аз какво съм изгубил. Аз изгубих всичко!”

След това посочи с пръст към мен и добави: „Интуитивен емпат, по дяволите!”

ДУ: Хм.

КГ: И тогава всички напълно утихнаха.

ДУ: Какво мислиш е имал предвид с това: „Аз изгубих всичко”? Какво е означавало това?

КГ: По-късно научих, че той по същество бе изоставил семейството си и всичко тук на Земята.

ДУ: Наистина?!

КГ: Да, той е изоставил всичко.

ДУ: За да се присъедини към Съюза на ТКП, след като е разбрал, че той съществува реално?

КГ: Да.

ДУ: Би ли отново, много накратко ни казал, каква е била предишната му роля и защо това е важно?

КГ: Да. Той заемаше много висок пост в ТКП на Военнопромишления комплекс.  Като такъв му бе възложено да открие какво става с мен по отношение оповестяването от моя страна на твърде секретна информация.

ДУ: И само за да поясним – хората от Военнопромишления комплекс не знаят за съществуването на по-голямата програма, в която ти си участвал.

КГ: Точно така. И ето че аз се появявам с всички тези интересни истории, както и с класифицирана информация, и те искат да разберат какво става. И тогава той започна да се занимава с мен.

Те бяха много сигурни, че аз съм участвал в някаква програма и ме подложиха на тези изпитания, за да разберат дали казвам истината, или не. Подложиха ме на съдебни изпитания, за да видят дали наистина съм бил на местата, които описвах.

И след като откриха, че всичко, което казвах, бе истина, или най-малкото той успя да докаже по-голямата част от разказа ми, малко след това той е напуснал Военнопромишления комплекс и се е присъединил към Съюза на ТКП.

И това важи за почти всички от Съюза на ТКП. В даден момент те са решили да напуснат предишната си работа, след като са събрали повече информация.

ДУ: Тогава за теб трябва да е било силно шокиращо да го видиш там, като имаме предвид, че в миналото той даже не е вярвал в съществуването на ТКП, в която ти си участвал.

КГ: Точно така, но той все още е скептик. В следващата част на срещата той демонстрира своя скептицизъм.

След неговото емоционално избухване, имаше нещо като неловка пауза, след което някой от отсрещната страна на масата каза: „Какво ще кажете всички да седнем и да започнем?”

И така всички седнахме и брифингът започна.

ДУ: О кей, и какво се случи на брифинга?

КГ: Аз по същество ги информирах за всичко, за което разказах в последните няколко епизода на това предаване.

ДУ: Оу, ти ги информира?

КГ: Ъ-хъ. Те също ме информираха. И двамата с Гонзалес бяхме информирани. Повечето от тази информация все още е класифицирана.

Гонзалес направи своя доклад, като голяма част от него се отнасяше за съществата, с които бе работил заедно с маите, и това, което бе постигнал.

Докато аз докладвах, в момента в който повдигнах въпроса за Супер федерацията и споменах за Синия авиан Тиър-Ер, Зигмунд се облегна назад на стола си, повдигна ръце във въздуха и изръмжа в несъгласие.

ДУ: След всичко това?!

КГ: Да.

ДУ: Тогава защо мислиш, че той все още не вярва, след като е открил, че Съюза на ТКП наистина съществува?

КГ: Ами аз го попитах. Казах му: „След всичко, което си видял, сега след като си станал част от Съюза на ТКП, ти все още не вярваш?”

Той ми отговори: „След технологиите, които ми бяха приложени, откъде да зная, че ТОВА е нещо реално?” И добави: „Технологиите, които съществуват, могат да направят така, че да видиш всичко, което те биха искали да видиш. Аз съм напълно сигурен, че Nordics отново объркват главите ни.”

ДУ: Хм.

КГ: Тъкмо щях да го попитам какво има предвид под „отново”, когато същият човек на отсрещната страна на масата помоли за тишина.

ДУ: Ами като отчетем факта, че както описа, ти си бил подложен на симулации с виртуална реалност по време на участието си като дете в програмата MILAB, които не си могъл да различиш от действителността, мислиш ли, че аргументът  му е имал някакво основание? Мислиш ли, че той може да е бил прав?

КГ: Той категорично има основание да се съмнява, защото от негова гледна точка, той е бил подложен на много от тези технологии до момента, в който наистина не е могъл да разграничи кое е било реално и кое – не.

ДУ: Ясно. Аз обаче бих казал, от всичко, което ти си описал, че във всичко това има определени пластове информация, от които става много ясно, че това не са били Nordics, които са си играли игрички с теб, и че това са реални явления с реални същества.

КГ: Да, така е. По-нататък той каза: „Слушай какво ще ти кажа, аз гледах видеозаписа на първото събрание в ЛОЦ, където се появиха Синия авиан и Златната триъгълна глава. Аз видях всичко това, но не му вярвам.” Той просто отказва да го повярва.

ДУ: Дали това е мнение, което повечето хора не споделят? Дали той е нещо като изолиран случай, с това свое убеждение?

КГ: Ами, повечето присъстващи тогава на събранието в ЛОЦ, които присъстваха на появяването на Синия авиан, бяха съвсем убедени, че той е нещо реално.

Така че Зигмунд просто не беше … Той се облягаше на своя минал опит.

ДУ: Нека поговорим малко за това. Ако той вярва и той има основание да мисли, че Nordics притежават достатъчно технологии, за да те накарат да видиш това, което искат, защо те да не могат например да проектират един президент на САЩ и просто да заменят съществуващия президент, и да направят всякакви странни неща, за да объркат историята ни?

КГ: В рамките на космическите закони има строги ограничения на това, което им е позволено да направят. Очевидно обаче, тези същества Nordics са се занимавали с нас от момента, в който сме се появили тук. Има легенди за ангели, истории за същества, които са се появявали по време на формирането на САЩ …

ДУ: Точно така.

КГ: … които са били описвани със същия външен вид като Nordics. Така че те са били с нас през всичкото време. Аз все пак още не мога да разбера какво той имаше предвид под това: „Те отново объркват главите ни.”

ДУ: Но ти остана с впечатлението, че повечето присъстващи в тази зала не са вярвали на думите му.

КГ: Повечето хора не бяха съгласни с него.

ДУ: Разбирам. И какво се случи след това?

КГ: Аз свърших своя доклад и получих няколко въпроса, след което същото се случи и с Гонзалес.

ДУ: Имаше ли нещо интересно, което бе казано след вашите доклади?

КГ: Те споменаха за някои от плановете, приведени в действие, и свързани с разсекретяването на ТКП на Военнопромишления комплекс.

ДУ: Хм.

КГ: Един от повдигнатите въпроси бе свързан с конфликта със Северна Корея – как те ще използват космически оръжия и екзотични летателни апарати.

ДУ: Сега, за да поясним – какво е реалното становище относно Северна Корея по отношение на това кой е отговорен за това, което те правят, и какъв е дневният ред?

КГ: Това е предмет на голям самостоятелен разговор, но по същество можем да кажем, че това е една държава марионетка на престъпните групировки.

ДУ: О кей. Тогава защо те се опитват да плашат САЩ с ядрени оръжия?

КГ: Престъпните групировки винаги имат нужда от враг, срещу когото да се опълчат. В този случай Съюза е начело на военните, на Военнопромишления комплекс, на ТКП. В по-голямата си част те са под контрола на Съюза – Земния съюз.

И те искат да разсекретят тази програма от позиция на силата. Така че според тях, ако използват някои от оръжията, които са разработвали с десетилетия, срещу Северна Корея, това ще изпрати послание към останалия свят, като в същото време ще доведе до знанието на широката общественост информация за напреднали технологии.

ДУ: И те всъщност имат намерение това да бъде филмирано, видяно и оповестено в заглавните страници по целия свят?

КГ: Точно така. Точно както когато избухна войната … мисля, че беше с Ирак, когато бяха разсекретени самолетите Стелт и Бомбър.

ДУ: Тъй като тази тема бе твърде спорна в интернет, бих искал да те попитам следното. Какво могат престъпните групировки да направят на една страна като Северна Корея, за да я накарат да бодне с пръст в окото на големия побойник (САЩ) с нещо, което ще изглежда като самоубийствена мисия?

С други думи, те всъщност надали притежават нещо особено, но те се държат така, че все едно са готови всеки момент да ни пуснат една ядрена бомба.

Колко тежка е тази военна заплаха, която бихме поставили пред тях? Ще изтрием ли от лицето на земята цялата им страна? Какъв би бил мащабът на едно нападение, защото много хора се тревожат за това?

КГ: Така. От това, което съм чул, мащабът на нападението … в последно време SpaceX  изстреля едно устройство на Министерството на отбраната, което борави с непрекъснат електромагнитен лъч. Те ще го използват срещу Северна Корея, ще ги ударят с този лъч, след което ще пуснат няколко „Божи пръти” (Rods from God) – големи, дълги, волфрамови лъчи, комбинирани с керамика.

ДУ: О кей.

КГ: Те планират да пуснат тези неща, след което да се появят космическите кораби с анти гравитация от типа TR-3B, които ще извършат някои хирургически операции.

И те ще се опитат да не увреждат инфраструктурата. Ще се опитат да сведат жертвите до минимум.

ДУ: О кей. Тогава тези волфрамови лъчи, които спомена, дали те могат да поразяват военни бази дълбоко под земята?

КГ: Абсолютно.

ДУ: Как би могъл някой да убеди Ким Йонг-ун да направи това? Искам да кажа … този човек очевидно няма да оцелее след всичко това. Как престъпните групировки биха могли да накарат тази страна да предизвика такава жестока битка, която е ясно, че не може да спечели?

КГ: Ами ние не говорим за една страна. Ние говорим за един ненормален лидер, когото те могат да манипулират.

ДУ: Значи тук може да има шантаж или подкупи, или някакъв вид заплаха и принуда.

КГ: Точно така. В течение на този разговор бе споменато и усилието на Том ДеЛонг за оповестяване на засекретените напреднали технологии.

Те казаха, че той работи в тандем с ВВС, които са част от ТКП на Военнопромишления комплекс, както и с Агенцията за отбранително разузнаване.

image013

И те започнаха да разговарят по-продължително за тази програма, и как те правят това независимо от общността на уфолозите, с които повече не жеаят да работят съвместно. Това очевидно събуди интереса ми, защото те по същество заявиха, че общността на уфолозите е вече толкова инфилтрирана от различни култове на илюминатите, от егоисти и нарцисисти, които се опитват само да проповядват своите религиозни убеждения, че всичко това е една голяма каша.

И те заявиха, че ако искат останалата част от обществото да приеме тази информация сериозно, те трябва напълно да се отграничат от това, което става сред уфолозите, което е разочароващо.

ДУ: Да, това прилича на два воюващи един срещу друг свята. Това означава, все едно да поставиш оръжието си на масата. Как бихме могли да маргинализираме една цяла общност просто ей така? Това наистина не изглежда справедливо.

КГ: Да, не е справедливо, но те имат своите основания. В тази общност съществуват много проблеми. Ако обаче ние искаме да сме част от нея, ние трябва да заемем своя твърда позиция.

ДУ: Някой правил ли е психологичен профил на хората в тази общност, които са толкова неспособни да асимилират автентична информация и едно истинско разсекретяване?

КГ: Част от проблема е в това, че Военнопромишленият комплекс е саботирал уфологията в течение на десетилетия, зареждал я е с дезинформация, изпращал е оперативни работници да всяват вражди и конфликти, изпращал е хора с противоречащи си истории.

Някои от култовите групи на илюминатите са се опитвали да ни облъчват със своите религиозни истории, да ни подготвят да ги приемем за господари по право дадено им от Бог, след като ни покажат разкритията в Антарктика.

ДУ: Искаш да кажеш, че в общността на уфолозите има изявени личности, които работят като платени двойни агенти?

КГ: Има такива случаи още от зараждането на уфологията. Абсолютно.

ДУ: Хм. Тогава как в светлината на тази информация нашата аудитория би могла да знае кому да вярва? Как би реагирал човек, който чува, че цялата наша общност в момента се намира в такова състояние на безпорядък?

КГ: Ами, предполагам, че всички ние трябва да имаме едно наум по отношение на своите НЛО убеждения, а всеки от нас има свои такива, и да се фокусираме върху разсекретяване на информацията.

Никой от нас не знае пълната истина, но всички ние я желаем. Така че ако се фокусираме върху това, което желаем, вместо върху това, което сме създали в ума си през годините, тогава ще намерим начин да работим заедно.

В противен случай просто ще се хванем едни други за гушите. Моята информация не съответства на твоята информация, следователно ти трябва да си слуга на Дявола. И всичко става една голяма каша.

В същото време, в нашата общност има много наистина прекрасни хора и ако те се обединят, те могат да станат основен фактор в процеса на Разкритието.

ДУ: Имаше ли други теми, които дискутирахте на това събрание, освен вече споменатите?

КГ: Всъщност Зигмунд пусна бързо една две бомби.

ДУ: Ха-ха.

КГ: Той каза, че ще ни бъде предоставена една изключителна обиколка из ЛОЦ, което определено привлече вниманието ми. И след това …

ДУ: Ти каза преди, че си виждал само горната част, нали?

КГ: Точно така. В момента аз бях вече по-надолу в ЛОЦ, откогато и да било преди това.

ДУ: Уха!

КГ: И интересното бе, че той каза, че обиколката ни ще започне от ЛОЦ „Б”.

Виж сега, едно от нещата, които не съм обявявал досега, за да мога да различавам кой от тези, които говорят по тези въпроси казва истината и кой не, е, че има три Лунни оперативни центъра.

ДУ: Разбирам.

КГ: Има ЛОЦ „А”, който е този, за когото винаги съм разказвал, след това има още ЛОЦ „Б” и ЛОЦ „В”. И в края на това посещение, аз посетих и трите центъра.

ДУ: Добре, Кори. Много ми е неприятно, но ние изчерпахме времето за този епизод. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок, тук заедно с Кори гууд. Благодаря ви, че бяхте с нас.

Пристигане на новите Пазители – 144 епизод, 27 март, 2018 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. В този епизод ще разговаряме за завръщането на Пазителите.

Кори, добре дошъл отново.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Там, докъдето бяхме стигнали предишния път, ти току-що се бе срещнал с Гонзалес, който разказваше за своята работа с тези червенокоси гиганти, възстановяващи се след нанесените им травми. След това ти имаше среща със седемте различни групи на Аншар в една стая за почистване.

Можеш ли да започнеш от това място и да ни кажеш какво се случва в този момент и къде отиваш след това?

КГ: Докато все още се намирахме в стаята за почистване с тази дълга опашка от хора, ми казаха, че това бе едно честване и подготовка за церемония по посрещането на новите Пазители (Gardians), и че за мен е чест … беше ми предоставена тази чест и ми бе позволено да присъствам.

image001

Казах на Арии и на сестра й, че за мен е чест и че съм благодарен, а те бяха просто много развълнувани и игриво настроени. Искам да кажа, че бяха в настроение за забавление. Наоколо цареше такова настроение.

ДУ: Хм.

КГ: И веднага след това започнах да виждам тези бокали, малки подобни на изработени от стъкло бокали, които раздаваха наоколо, и те изглеждаха почти като чаши за шампанско, само че не бяха високи. Казаха ми, че това е нектарът на Изида, който ми бе предлаган преди и който бях отказал.

Всеки от присъстващите държеше една такава чаша, но някак особено, като че ли това не бе чаша, а флейта. (Кори имитира с ръка как държи чаша долу и близо до тялото си).

Вдигнах поглед и видях, че Арии ме наблюдава и се забавлява на объркания ми вид. Тя повдигна чашата си, прекара ръка по гърлото й и движението на устните й показваше като че ли произнася молитва. След това поднесе чашата към устните си и изпи съдържанието й.

ДУ: В миналото ти нямаше никакво желание да опиташ от този еликсир като мислеше, че това е някакво психотропно лекарство или нещо подобно.

КГ: Първият път, когато срещнах Арии, тя ми предложи това питие, но аз отказах да приема такова питие от непозната. Тогава не знаех коя бе тя.

ДУ: Хм.

КГ: Този път вече я познавах. Така че направих същото като нея, като се постарах да я имитирам. Обърнах се към Безкрайния Творец с няколко импровизирани думи и изпразних чашата. Моментално почувствах как тази енергия преминава надолу по гърлото ми и как топлина изпълва цялото ми тяло. Почувствах силна еуфория.

ДУ: Почувства ли някакво физическо изтръпване, след като изпи това?

КГ: Не. Това бе някаква топла енергия, която просто изпълни цялото ми тяло.

ДУ: Уха!

КГ: Нещо уникално. Огледах се наоколо и усетих как енергията на всеки, който изпиеше течността, се променяше. Те ставаха повече … някак отворени. Те не бяха вече толкова сериозни, както преди. Искам да кажа, че преди виждах как различните групи се опитваха да изглеждат по определен начин пред останалите присъстващи.

Всички започнаха да се държат по-свободно и аз се почувствах свързан с Аншар по начин, който ми бе напълно непознат до момента, даже и когато използвах техните специални столове.

ДУ: Струва ми се, че тук не става дума само за някакъв физически ефект, но че в тази напитка е имало и някакъв друг енергиен компонент. Мислиш ли, че това е било така?

КГ: Имаше точно такъв ефект.

ДУ: О кей. Можеш ли да ни кажеш колко дълго продължи тази еуфорична церемония, след като изпи тази напитка?

КГ: След като изпих напитката, стори ми се, че изминаха само няколко мига, докато се наслаждавах на ефекта, когато Арии, сестра й и още няколко души от Аншар ме дръпнаха по посока на вратата. След като преминах през вратата, се озовах в голямата куполна зала, където се появих при първото си посещение и при всяко следващо посещение оттогава насам.

Всяка от вратите бе охранявана от двама пазачи, както и преди. 

image002

И ние се завърнахме в каверната, където преди се намираше техният град.

image003

Този път там се намираше тази огромна летяща чиния, от класически тип, с диаметър около 30 метра, паркирана на известно разстояние от нас. Можех да видя известно движение на хора наоколо.

image004

Когато се приближихме, можах да видя някои хора от групата Омега на Вътрешната Земя – тези с тъмната коса, приличащи на кавказци, с вид на военни.

image005

Те носеха дълги сини, подобни на роби униформи, с изобразена голяма златна звезда, подобна на звездата, която бях видял на масата по време на събранието на Аншар. И те насочваха хората да се качват в кораба.

Всички се качихме и седнахме, настанихме се удобно, след което потеглихме.

ДУ: В този момент беше ли наясно къде трябваше да отидете?

КГ: Арии и сестра й седяха от двете ми страни и те потвърдиха, че отиваме на тази космическа станция, където вече бях ходил и където срещнах Стражите (Sentinels). Те наричаха това място Съвета при Сатурн.

ДУ: Мислех, че когато се срещна със Стражите, това бе на Венера, не на Сатурн.

КГ: Аз ги срещнах на Венера, но ако си спомняш, след това бях отведен на Сатурн, в една от същите тези аномалии, каквито има извън Юпитер.

ДУ: Ах.

КГ: И когато влязох там, видях една идентична космическа станция.

ДУ: Интересно. О кей. И какво се случи след това? Предполагам, че трябва да сте слезли от кораба. Почувства ли кацането?

КГ: Наистина не разбрах кога кацнахме.

ДУ: Хм.

КГ: Не се чу абсолютно никакъв звук.

ДУ: О кей.

КГ: Хората започнаха да стават и да напускат. Искам да кажа, че просто станахме и напуснахме кораба.

ДУ: О кей.

КГ: Преминахме през станцията за приземяване. Нейните врати бяха огромни, защото бяха предназначени за същества, високи около 4,5 метра.

ДУ: Уха!

КГ: И това важеше за всички коридори и пасажи в цялата космическа станция.

image006

Отведоха ни до основната част, където трябваше да се състои срещата.

ДУ: Предишната среща, за която разказа в минали епизоди, бе със Супер Федерацията и там бе казано, че те повече няма да контролират съдбата на човечеството. И очевидно, те са били силно смутени.

КГ: Някои от тях.

ДУ: Ти почувства ли някакво напрежение, когато влезе в една зала, която е изглеждала по същия начин, все едно, може би, че си бил на път да имаш друго подобно преживяване?

КГ: Не, защото аз изпитвах еуфория в резултат на еликсира.

ДУ: О кей.

КГ: Също така всички хора на Аншар наоколо бяха  изключително радостно развълнувани. В летящата чиния бяха около 40 техни представители.

ДУ: Хм.

КГ: И така, всички отидохме в голямата зала за събрания и се наредихме в нещо като полукръг, и зачакахме следващата част на събитието.

ДУ: Залата изглеждаше ли същата, както тази, където бе проведена срещата със Супер Федерацията?

КГ: Точно същата, с изключение на това, че нямаше никакви столове. Бе напълно празна.

ДУ: И какво се случи, след като се наредихте в полукръг?

КГ: Аз започнах да прекосявам залата, за да се срещна с Мика.
image007

И когато бях на половината път, в залата се появиха Тиър-Ер и Съществото със златната триъгълна глава.

image008

Появиха се също така и двамата други Сини Авиани, но те не стояха близо до Тиър-Ер.

ДУ: Само за да поясним – ти беше казал, че Мика е представител на група, която ние на земята познаваме като олмеки от Южна Америка.

КГ: Точно така.

ДУ: Би ли ни напомнил накратко коя е тази група на олмеките и каква е връзката им с нас?

КГ: Да. Много, много, много пъти в нашата история на Земята, за да се заселят тук, са били довеждани бегълци от други планетни системи. И те са живели тук понякога в продължение на редица поколения. Това са били маите.

Олмеките обаче, когато в тяхната звездна система е възникнал голям проблем, мнозина от тях са били доведени тук, за да оцелеят, докато изчакат проблемите им у дома да отшумят. След това те са били върнати обратно.

ДУ: Проблеми като война? Знаеш ли какво се е случило при тях?

КГ: Не зная това. Възможно е да е било война или някаква друга дивотия в тяхната звездна система.

ДУ: Катаклизъм?

КГ: Възможно е да е било и катаклизъм.

ДУ: О кей.

КГ: Това може да е свързано със случилото се с коренните жители на Америка, за които се говори, че са били изведени под земята по време на катаклизми. Те може да са били изведени през портал и на друга планета като бежанци.

ДУ: Олмеките някога казвали ли са ти защо са изработили тези гигантски сферични каменни глави по свое подобие и са ги заровили в земята? Някога разбрал ли си това?

image009

КГ: Не.

ДУ: О кей. Знаеш ли обаче колко от тях са били спуснати тук?

КГ: Хиляди. Докато са били тук, броят им е нараснал от хиляди на десетки хиляди. След това всички са били отведени обратно на тяхната звездна система. Тяхното слънце е едно от най-близките до нас в нашия звезден клъстер от 52 слънца. Тяхната планета е предимно океанска, с няколко острова и един основен континент.

ДУ: Преди в това предаване ти бе казал, че това, което ги прави уникални за нас, е, че са отхвърлили господството на Драко Рептилите на тяхната планета. От наша перспектива – колко наскоро се е случило това с тях?

КГ: Ами, преди три поколения и са ми казвали, че тяхната продължителност на живот е около 300 години.

ДУ: Това ще рече около 900 години?

КГ: Да.

ДУ: Ти беше тръгнал към Мика, когато се появиха Тиър-Ер и Златната триъгълна глава. Тогава какво се случи?

КГ: Аз се спрях и погледнах към Тиър-Ер, който посочи към хората, които придружаваха Мика, и ме помоли да ги преброя. И аз отидох, преброих ги и се оказаха 52-ма.

ДУ: Това само олмеки ли бяха, или имаше различни типове?

КГ: Не, те бяха все различни видове хора, като повечето не бяха кавказци. Имаше такива с маслинена на цвят кожа, с кафява кожа и даже такива с бяла, добила тен от слънцето кожа. Това бяха представители на всяка от местните 52 звездни системи. Всички бяха по същество наши звездни братовчеди. Все човеци, но различни по вид.

ДУ: О кей.

КГ: И това, което ми казаха, бе, че ТЕЗИ хора, тези представители, сега вече ще бъдат членове на борда на Супер Федерацията …

ДУ: Ох!

КГ: … и че ще заемат там места заедно с нас.

ДУ: И само за да изясним – какво общо има Супер Федерацията с нас, след като вече ще бъдем част от нея, защото преди аз мислех, че това е нещо напълно … че ние нямаме никакъв достъп до нея.

КГ: 22-те генетични експеримента вече нямаше да бъдат оглавявани от Супер Федерацията. На нас ни бе връчен ключа за управлението на собственото ни генетично и духовно развитие.

ДУ: Това означава ли, че ние ще придобием способности да развиваме своята генетика, както пожелаем? Например, ще можем ли да започнем да променяме своята ДНК по свой избор?

КГ: Да. И очевидно, ние го правим.

По повод времевата линия на Аншар, те разискваха своята история с мен във връзка с това, което преживяваме ние, и процеса, през който преминават, след като са научили за 22-те генетични експеримента. Те са въстанали срещу тях.

След това те са ги приели и са започнали да се намесват в собствената ни ДНК.

По този начин нещата излизат извън контрол до момент, в който ние всички започваме да развиваме себе си, за да достигнем една по-чиста форма.

Зная, че за доста хора това звучи расистки, но очевидно ние преминаваме през един невероятно труден период на развитие.

И след като преброих всичките 52-ма души, беше ми указано да застана заедно с тях. 

И така, аз застанах заедно с тези 52-ма души, които току-що бях преброил.

ДУ: Хм.

КГ: Тогава Мика започна твърде бързо да ме запознава с хората, които бяха около него, но ние нямахме много време.

ДУ: Ти каза, че в нашия звезден клъстер има 52 звезди. Има ли връзка между това и тези 52 същества?

КГ: Да. Всеки от тях представляваше една от тези 52 звезди.

ДУ: Ох. О кей.

КГ: И докато Мика ме запознаваше с хората, които бяха наоколо, той спомена, че всеки от тях е бил избран лично от Пазителите. Всеки от тях е бил в контакт или със Сините Авиани, или със Съществото с триъгълната глава и е бил преминал през същото, което се бе случило с мен в тяхната планетна система.

ДУ: Това трябва да е било наистина вълнуващо, при положение че както каза преди, олмеките са се били свързали със Сините Авиани и със съществата с триъгълните глави, и ако това е важало и за всички останали групи, представям си колко са били развълнувани, когато Тиър-Ер и Съществото с триъгълната глава са се появили отново.

КГ: Да, това бе един ГОЛЯМ момент за всички присъстващи. Настъпи особено вълнение.

Докато разговарях с Мика, огледах се и забелязах някаква процесия, която бе започнала да се образува. Различните групи на Аншар отиваха до Тиър-Ер и Съществото с триъгълната глава и се покланяха, при което помежду им се осъществяваше някаква комуникация. След това всяка поклонила се група си отиваше обратно на мястото.

ДУ: Хм. След срещата с тези съществуващи Пазители, какво се случи след това?

КГ: Тогава се появиха Стражите. И те предизвикваха у мен странно усещане.

image010

Имах усещането, че те са проекция от друга плътност или сфера.

image011

ДУ: Добре, ти каза, че когато си отишъл на Венера, ако сравним твоята история с написаното в Закона за Единството, ще излезе, че Венера е била източникът на Древната Раса Строители, което може да е било преди повече от два милиарда години. Това ще рече, че тези Стражи са били свързани с една цивилизация стара около два милиарда години. Би ли обяснил това?

КГ: Да. По някакъв начин те са се грижили за останалата технология тук.

ДУ: Хм.

КГ: И така, както казах, те като че ли проектираха себе си от някаква друга сфера.

Те веднага започнаха да общуват с Пазителите и когато направиха това, залата започна … около тях започнаха да изскачат и изчезват тези странни езици светлина.

image012

Тези многоцветни проблясъци започнаха да се появяват бавно, след това зачестиха все повече и повече, след което изчезнаха.

ДУ: Как точно изглеждаха тези цветове?

КГ: Това бяха всички цветове на дъгата.

ДУ: Хм.

КГ: Категорично. Всички цветове на дъгата.

ДУ: Каква бе емоционалната ти реакция при всичко това?

КГ: Аз бях удивен. Всички в залата бяха удивени.

Макар да не знаехме какво се случва, това бе част от начина, по който те комуникираха с Пазителите.

ДУ: Кое бе следващото нещо, което забеляза?
КГ: След като тази среща привърши, всички започнаха да се движат и да образуват един голям кръг около Пазителите.

Тогава Тиър-Ер даде знак, че ще говори отново чрез мен.

ДУ: Хм.

КГ: И както обикновено, той ме накара да ги поздравя „в името на Любовта и Светлината на Единствения Безкраен Творец.”

След това ме накара да се обърна към всички присъстващи и да заявя, че пристигат новите Пазители и че Слънчевата система е преминала през достатъчно продължителен преход, така че Сините Сфери повече не са необходими. И те просто са започнали да изчезват.

image013

Същото се случваше и с бариерата около Слънчевата система. Тя практически бе изчезнала.

ДУ: Наистина?!

КГ: И Пазителите заявиха, че ако не е била Галактическата Федерация, която изглеждала, че е нещо напълно различно, както и тяхната блокировка на Слънчевата ни система, след падането на бариерата, Рептилите и другите групи биха избягали с кораби.

ДУ: Сега, ако Сините Сфери, както каза преди, са били гигантски технологии или същества …

КГ: Същества.

ДУ: … дошли в нашата Слънчева система, за да предотвратят слънчевото изригване в края на календара на маите, на 21 декември 2012 г., както аз очаквах от древните науки, които бях изучил … Ако тези сфери са изчезнали, защо да не претърпим едно слънчево изригване? 

КГ: Те не са предотвратявали слънчево изригване. Тяхното внимание бе насочено към енергиите, идващи от Слънцето и предхождащи слънчевото изригване, и космическите енергии, през които преминавахме.

Това, което направиха тези сфери, бе да послужат като някаква резонаторна система, която да отблъсне енергиите, когато те се появят. Така че сега, след като те са си отишли, ние изпитваме пълната сила на тези вълни от енергии.

От това, което са ми казали, нашата звезда се очаква да премине през тези енергийни слънчеви изригвания в следващите 10 или 11 години, когато се очаква да възникнат най-важните неща.

ДУ: Това ще рече някъде около 2027 г. или 2028 г.?

КГ: Някъде по това време.

ДУ: О кей. Тогава ние трябва да направим някакво публично изявление, защото някои от нещата, които ми каза преди, поставяха ударението на 2023 г.

И аз бях наведен на мисълта, че са ти казали, че това е времето, когато ще се случи слънчевото изригване – някъде около 2023 -2024. Тогава би ли пояснил разликата между тези два времеви прозореца: 2027-2028 и 2023 – 2024?

КГ: Мисля, че има някакво объркване, защото интервалът 2023-2024 е свързан с времето, когато е най-вероятно да възникне Разкритието на тайната информация.

ДУ: Нещо като Пълно Разкритие?

КГ: По-скоро Пълно Разкритие и настъпване на очакваното Събитие.

Ще има различни (слънчеви) изригвания и събития, които ще доведат до върховното събитие. Така че …

ДУ: Искаш да кажеш, че тези изригвания може да продължат с години?

КГ: Да.

ДУ: Наистина?!

КГ: Те вече са започнали.

ДУ: Да, но ние не сме имали това, което 35 различни древни предсказания изглежда описват като нещо подобно на едно кълбо светлина, което осветява изведнъж изключително силно цялата Слънчева система.

КГ: Говори се, че ще имаме известен брой такива явления, които ще доведат до едно генерално събитие.

ДУ: Уха! Мислиш ли, че може би първото от тези големи светлинни изригвания може да се случи в периода 2023-2024?

КГ: Казаха ми, че те вече са започнали …

ДУ: Хм.

КГ: … на едно по-ниско ниво. Те постепенно се усилват.

ДУ: Ох, о кей. Просто исках да изясня, че ако не получим сериозно разкритие до 2023-2024 г., това все още ни оставя около шест години. Какво би се случило през тези шест години?

КГ: Ами, това зависи от нас. Планът е да ни бъде подавана бавно информация, но никой план не е закован във времето. Кой знае какво ще се случи в този период?

Възможно е да получим изведнъж много информация, след което да настъпи информационно затишие. Кой знае какво може да се случи?

ДУ: Доста хора от нашата аудитория бяха наистина разтревожени, когато ти спомена в предишни епизоди, че ти е било казано, че ние може да се окажем в крайна сметка в една отрицателна времева линия, където всъщност Драко ще управляват планетата. В същото време всичко, което ни каза в тази поредица от последните епизоди, подсказва, че тази врата е затворена.

КГ: Правилно.

ДУ: Би ли ни обяснил това?

КГ: Да, ние бяхме категорично пренасочени към позитивни времеви линии, но най-оптималната времева линия, или поне по-положителната, зависи от нас.

ДУ: О кей.

КГ: Но това е вярно. Нещата в нашата времева линия се измениха до степен, в която няма начин да бъдем управлявани от Рептилите.

ДУ: И така, ние стигнахме до момента, в който Сините Авиани говореха чрез теб, и те казаха, че гигантските Сфери са изчезнали, външната бариера е изчезнала и че сега тази Галактическа Федерация опазва нашето въздушно пространство.

Какви са последиците от това? Това към какво ни води?

КГ: Ами, казаха ми, че единственият начин за бягство, поради тази блокада, е чрез системата от портали – именно чрез Космическата мрежа.

Както обаче вече заявих, тя е строго контролирана на едно високо ниво. Няма място, на което можеш да отидеш през тези портали, без да те проследят.

Те казаха, че който избяга през тези портали през този времеви период, ще остане беглец до края на живота си.

ДУ: В един от последните ми разговори с Пит Питърсън, той ми каза буквално: „Американците са из цялата галактика”, ако говорим за определено ниво на Тайната космическа програма, нали така?

Така че някои от тези хора няма да бъдат от добрите, представям си. Това ще бъдат престъпници от Тайната космическа програма.

Какво би спряло някои от тези хора, които са все още тук на Земята, да се присъединят към тези други (престъпни) групи, разпръснати из цялата галактика?

КГ: Блокадата на Галактическата Федерация.

ДУ: Значи тези други групи може все още да съществуват, но няма да получат никакви нови попълнения.

КГ: Правилно.

ДУ: Мислиш ли, че те може да се опитат да се завърнат тук и да ни завладеят?

КГ: Не, няма начин, не с тази блокада.

ДУ: Хм. Тогава би ли ни разказал малко повече за това как изглежда тази блокада на Галактическата Федерация, защото не съм сигурен, че разбрах?

КГ: На мен също не са ми казали. Това са много високо развити същества, които са наложили военна блокада около нашата Слънчева система.

Така че аз си представям, че има кораби и станции, които пречат на излизане и влизане в нашата Слънчева система.

ДУ: Тези 52 същества, които видя там, каква бе тяхната роля в това събрание, докато си участвал в тази комуникация?

КГ: Ами, казаха ни, че ние сме свидетели, че сме проводници за нашите системи на колективно съзнание, че всяка от нашите групи е проводник на колективното съзнание на своята планетарна система.

image014

Информацията, която аз получавах, това, на което бях свидетел, бе от името на колективното съзнание тук в тази Слънчева система. Те казаха, че всичките 52, 53 заедно с мен, сме въплъщения на тази Галактическа Федерация.

ДУ: Хм.

КГ: Тази Галактическа Федерация е провела подобни инициативи за подпомагане на всяка от тези (52) звездни системи.

Беше ни също така казано, че на планетите, на които служим, има стотици хиляди Скитници, които са въплътени там от нашата обща Свръхдуша.

От която и да е група на Галактическата Федерация да съм се въплътил, и за която да работя, аз не съм единствен. Има стотици хиляди от моята група, които са тук, така че няма нищо специално, свързано с мен. Аз съм един от тези стотици хиляди.

ДУ: Каква е връзката на всичко това с живота на Земята сега? Ти си бил свидетел на определени неща. Какво означава това за нас?

КГ: Нищо във физически смисъл, само в енергиен смисъл и във връзка с колективното ни съзнание.

ДУ: О кей.

КГ: Това е всичко, за което става въпрос.

И така, докато водехме тези разговори, след като Стражите се срещнаха с Пазителите, беше ми казано да съобщя на всички да се подготвим за появата на новите Пазители.

И изведнъж се случи нещо, което бях видял преди, бях почувствал, но този път бе малко различно – един огромен проблясък. С появата на тази ярка светлина се чу и едно у-у-у,  у-у-у,  у-у-у – нещо подобно. Блясъкът имаше бяло-синкав оттенък.

ДУ: Хм.

КГ:  И почувствах как всяка малка молекула от тялото ми вибрира. Това бе просто едно з-з-з-з-з… Помислих, че ще изхвърча, вибрирайки извън тялото си.

И тогава двамата нови Пазители се появиха срещу Тиър-Ер и Златното същество с триъгълната глава.

Стаята се изпълни с хиляди сини сфери. Гледката беше УДИВИТЕЛНА.

image015

ДУ: И как точно изглеждаха тези нови Пазители?

КГ: За съжаление ми казаха, че засега не ми е разрешено да разговарям в подробности и да описвам новите Пазители.

ДУ: Какво е следващото нещо, което се случи?

КГ: Тиър-Ер ме накара да се обърна отново към всички и да им повторя, че Сините авиани и златните същества с триъгълни глави ще изчезнат от нашата реалност, че няма повече да ни се появяват във физическа форма. В същото време Сините Авиани ще се появяват пред тези, които сме част от тяхната Свръхдуша и които изпълняваме определени мисии, и ще ни насочват и обучават по време на сън.

Очевидно, всички свидетели, 53 заедно с мен, сме били ангажирани с интензивна работа по време на сън, като сме помагали в обучението на хора на нашата планета и това ще продължава с още по-голяма интензивност. Ние ще започнем да си спомняме повече неща от този процес, които спомени досега са били заличавани от Висшия ни разум.

ДУ: Значи Сините Авиани изглежда са източникът на Закона за Единството. И в Закона за Единството се казва, че те е трябвало да слязат от 6-та на 5-та категория плътност, за да ни помогнат, защото сме били толкова много загазили.

Тогава мислиш ли, че те сега ще могат да се завърнат в 6-та категория плътност?

КГ: Да.

ДУ: Ами, това е удивително.

КГ: Да. Да, те казаха, че се завръщат в своята обител.

ДУ: Уха! Това е супер.

КГ: Така е. Тиър-Ер каза, че човечеството преминава през своето Велико Пробуждане и че ние сме пред прага на нашия собствен ренесанс на съзнанието.

И това е, през което ще преминем сега.

Също така бе заявено, че новите Пазители ще ни помогнат в приспособяването ни да бъдем господари на собствената си съдба и в това да работим заедно не само със съществата от 52-те близки звездни системи, но и с членовете на Супер Федерацията, на които е разрешено да останат и да ни помагат в управлението на всичко.

ДУ: Имаше ли някакво усещане за тъга, свързано с напускането на Тиър-Ер и компания?

Не. Имаше радостно вълнение по повод пристигането на новите Пазители.

И накрая Тиър-Ер ме накара да предам на всеки същото, което предадох от негово име на Супер Федерацията.

Последните му думи бяха: „В служба на Всички, в служба на Единството” .

След това изображенията им постепенно избледняха и те изчезнаха.

Всичко, което всъщност получихме от новите Пазители, след като Тиър-Ер изчезна, бе, че те съобщиха … Не мога да ти кажа как го направиха, но единственото нещо, което съобщиха, бяха основните космически правила, определящи как тези групи могат да работят съвместно.

ДУ: 52-53-мата свидетели?

КГ: И Супер Федерацията, към които те се присъединяваха – основните правила за формиране, по същество, на новата Супер Федерация.

image016

И след като съобщиха тези основни правила, те не казаха довиждане. Те просто изчезнаха.

image017

ДУ: Имаш ли някаква информация, която можеш да споделиш с нас, относно тези основни правила?

КГ: Все още не мога да споделя и тази информация. За момента цялата информация, свързана с новите Пазители, трябва да бъде пазена в тайна.

ДУ: Тогава ти как напусна тази стая?

КГ: След като изчезнаха и новите Пазители, всички представители на местните 52 звезди, свидетелите, започнаха да бъдат превозвани в Сини Сфери.

ДУ: Ох.

КГ: В този момент се огледах и видях Арии, която се бе запътила към мен. И аз тръгнах към нея.

Тя бе много възбудена. Прегърна ме силно и отвори кафявата чанта, в която се намираха дрехите ми. Аз извадих дрехите си и тя посочи към мястото, където трябваше да отида, за да се преоблека.

Аз се преоблякох, след което една Синя Сфера се появи и ме отведе у дома. Когато се прибрах, все още бе същия ден. Часовникът ми показваше, че са минали само около 10-тина минути.

ДУ: Уха!

КГ: Това ще рече, че аз бях прекарал дни в срещи, събрани в 10 минути.

ДУ: Това е наистина удивително.

И така, Кори, искам да ти благодаря за участието. Благодаря и на нашите зрители. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок тук, заедно с Кори Гууд.

Биокораб – 143 епизод, 21 март, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок, заедно с Емери. В този епизод ще разговаряме за един органичен космически кораб.

Емери, добре дошъл отново в предаването.

Емери Смит: Благодаря, Дейв. Благодаря за поканата.

ДУ: За да открием тази дискусия, нека да се завърнем към времето, прекарано от теб в Сандия, защото ние само сме споменали за това.

Очевидно, ще трябва да разговаряме за този органичен кораб, но преди това ти говори за това, че в началото си получавал за аутопсия тези различни телесни части. След като си преминал през етапа на сьомговите филета, е имало етап на отделни ръце и крака, докато си започнал да получаваш цели тела.

ЕС: Правилно.

ДУ: И така, отново: първото тяло, което получи, беше какво?

ЕС: Кръстоска хибрид между тигър и човек.

image001

ДУ: О кей.

ЕС: Да. Това бе тялото, което … То бе много обезформено.

image002

И това, което го последва, бе с по-гладка кожа, подобна на леопардова, но с преливащи се цветове, подобно на перата на паун.

ДУ: Хм.

ЕС: И лицето му бе обезформено, така че не можех да видя действителните … но черепът бе с нормални размери, също като на човек. Тялото бе много слабо и издължено.

Работата ми с всички тези тела ме доведоха до това да видя кораба, защото по-късно, някои от тези тъканни проби, които вземах … те ме караха да отивам и да вземам проби от напълно различно място в базата, или в това подземно съоръжение, до което трябваше да пътувам, както и да придружавам пробите обратно до моята база, което бе необичайно за мен – да бъда куриер, но всичко това се случваше под земята.

ДУ: Тогава, ако разбирам правилно това, което казваш, е, че в определени случаи ти си работил върху едно цяло тяло …

ЕС: Правилно.

ДУ: … но след това те са имали основание да вярват, че може да има някакво биологично сходство между тялото и космическия кораб, в който то е било.

ЕС: Точно така.

ДУ: Уха!

ЕС: Да, точно така. И те просто се обаждаха по вътрешната уредба и ми нареждаха: „Дотук добре. Това е достатъчно.”

Защото аз обработвах проби непрекъснато и им ги предавах … Веднага след като вземах дадена проба, аз им я подавах през прозореца. И след това те вече изследваха генетиката на това нещо.

И аз си спомням как те ми казват: „Добре, това е достатъчно, Смит. Сега трябва да направиш един курс.” А аз даже не знаех какво означава това, защото никога преди това не бях правил курс.

ДУ: Мислиш ли, че хората, които са от другата страна на стъклото, на които си предавал пробите, бяха по-специализирани и по-високо квалифицирани от теб?

ЕС: О, абсолютно.

ДУ: О кей.

ЕС: Аз бях просто едно техническо лице. Това вероятно бяха учени и генетици, които по-късно ме обучиха да правя тези неща. Това вероятно бяха хората, които вземаха тези проби, прекарваха ги през някакъв усъвършенстван скенер, защото те бяха винаги … Защото веднага след като им предавах дадена проба, минути след това, аз подготвях друга проба и те ми казваха: „Спри това. Сега вземи проба от вътрешното ухо,” или нещо подобно.

ДУ: Ох!

ЕС: Така че зад тези прозорци имаше друг екип, който реагираше моментално и който се опитваше да открие нещо конкретно за съответните същества.

ДУ: Някога успя ли да се срещнеш с някои от тези хора? Или можа ли да разпознаеш някои гласове, които бе чул?

ЕС: Да, това се случи по-късно, но всъщност не ми бе позволено да контактувам с тях.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Но това стана по-късно … Аз виждах хора в съблекалнята, в кафетерията. Виждах хора навън, но едва доста по-късно имах възможност да се срещна с точно тези хора.

ДУ: Интересно. Тогава мислиш ли, че в някои случаи те са успявали да възпроизведат някоя тъкан, да я отгледат в лабораторни условия?

ЕС: Да. Да, със сигурност. Те определено правеха това. Те се опитваха да възпроизведат тези клетки.

ДУ: О кей. Значи ти казваш, че в даден момент те можеха да ти наредят да престанеш с това, което правиш, и например да вземеш проба от вътрешното ухо. 

Мислиш ли, че те имаха база данни с тези тъканни проби и те са сравнявали … когато правеха тези тестове, те ги сравняваха с другите части от …

ЕС: ДА! Да. Всъщност зависи … Те не само изследваха тъканите с цел възпроизвеждане. Те изследваха органите, например тъпанчето на ухото. Те изследваха френния нерв. Те изследвахат сърдечния мускул на това същество. Те изследваха най-различни части на тялото, по някакви причини, за собствено… Кой знае.

Така че не става дума само за едно нещо. Те правеха най-различни неща с тялото, по техни си причини.

ДУ: Да-а.

ЕС: Може би те се нуждаеха само от този оптичен нерв, защото искаха да разберат как това същество вижда. Може би те искаха това сухожилие, за да видят от какво са направени тези негови клетки, тъй като те се размножаваха толкова бързо в петриевата чиния, а това са клетките, които са най-трудни за  възпроизвеждане.

Така че аз мисля, че те просто провеждаха задълбочени изследвания. Мисля, че понякога това може да е било свързано с преследване на лоши цели, а в някои случаи да е било просто от любознателност – кои са тези същества, откъде идват, от какво са направени и т.н.

ДУ: Добре. Тъй като повдигна този въпрос, искам да те попитам нещо. Мисля, че това е една удивителна тема за дискусия.

Много преди да се срещна с Кори Гууд, или … аз вече знаех за него, но не бяхме започнали да работим заедно до 2014, 2015.

Разговарях с този свидетел Джейкъб и той ми разказа подробно, че Рептилите Драко са били из цялата наша галактика в търсене на генетични материали. След това те са взели най-доброто от това, което са открили, и по някакъв начин са го кръстосали със собствения си генетичен материал, за да създадат нещо като свое копие със свръх възможности.

Мислиш ли, че е възможно ние да вървим по същия път в момента, с всичките тези генетични изследвания, за които говориш?

ЕС: Да. Аз напълно съм съгласен с това, поради различните изследвания и брифинги, в които съм участвал в тази военна лаборатория.

И това не означава … Както ти казвам винаги, това не са лаборатории притежание на базите Сандия или Лос Аламос. Това са просто имена, зад които се крият корпорации.

ДУ: Да.

ЕС: Хората трябва да бъдат наясно с това. Аз просто се намирах на това място, на тази територия.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Сега, ако се върнем към твоя въпрос. Да, мисля, че те се опитваха да получат тази ДНК и по някакъв начин да я смесят с човешка ДНК, и да създадат, или да инжектират нещо като ваксинация в човешко тяло, за да видят дали могат да мутират и да получат различни фактори и различни способности, които съществата, от които вземат пробите, притежават.

ДУ: Например, подобно на орлите … Очевидно, един орел може да види една монета на тротоара, докато е кацнал на покрива на Емпайър Стейт Билдинг.

ЕС: Точно така. Правилно.

ДУ: Така че ако имахме ТАКОВА зрение, това щеше да е удивително.

ЕС: Да, така щеше да бъде. Но тогава ще трябва да започна да чистя къщата си много, много старателно, защото не мога да понасям прах.

ДУ: Ха, ха, ха. О кей, така че в един момент … или може би повече от един път, но най-малко веднъж, ти е трябвало да отидеш на друго място …

ЕС: Да. Точно така.

ДУ: … Защото този кораб според тях е бил нещо органично.

ЕС: Да.

ДУ: Нека тогава поговорим за това.

ЕС: И тогава те ми казаха: „Искаме да отидеш там и там, като вземеш подземната совалка, слезеш на това място и оттам те ще те ескортират до мястото, където трябва да отидеш.” И това бе най-дългото пътуване, което съм правил някога с тази совалка на магнитна възглавница.

Защото аз не можех да питам нищо. Разбираш ли, не можех. Те само ми казаха, че това същество е дошло от кораба, който щях да посетя.

ДУ: Хм.

ЕС: И че ще трябва да взема тези проби от тази част на кораба. Аз носех само папката със себе си. И така, аз пристигнах на мястото.

Там се появиха тези двама души. Единият бе охрана, а другият – учен. Нямаше никакви други охранители. Даже не бе нужно да минаваме през никакви проверки.

Така че това трябва да беше част от … След като веднъж се качиш на тази совалка, можеш да отидеш практически навсякъде.

ДУ: Можеш ли да опишеш как изглеждаше мястото, след като слезе от тази совалка?

ЕС: Да, разбира се. Изглеждаше като една съвършено чиста станция на метрото в Ню Йорк.

ДУ: Уха!

ЕС: Да. Но бе много … бе изключително чисто и много тихо. Можеше да чуеш как карфица пада на пода.

ДУ: Ти носеше ли някакъв контейнер за пробите?

ЕС: Не, нищо. Носех само папката си.

ДУ: Но какво щеше да правиш с пробите?

ЕС: Ами те имаха подготвено всичко на място.

ДУ: Ох.

ЕС: Също като в операционната, в която работех … А това нещо се намираше в тази ограмна операционна зала.

ДУ: Ох, уха!

ЕС: Да.

ДУ: Значи ти влезе в някаква зала, където беше този кораб?

ЕС: Ами, първо трябваше да отида и да се преоблека. Те ме накараха да облека един … приличаше много на съблекалня, но не видях никакви цветни линии по пода, като тези в коридорите, за които ти разказах.

ДУ: Разбирам.

ЕС: И някой непрекъснато ме придружаваше. Не ме оставиха сам нито за миг.

И така, аз вървях около 10 минути по един доста дълъг бял коридор. От двете му страни, на около всеки 30 метра, имаше врати. В един момент се отвори една врата и аз се озовах в този огромен, бих го нарекъл, стерилен хангар.

ДУ: Уха!

ЕС: И там се намираше този кораб, както и много хора, които се движеха в различни посоки. Те всички бяха облечени в бели дрехи.

ДУ: Можем ли да кажем, че това е била една подземна база?

ЕС: Да, абсолютно.

ДУ: Която най-вероятно е на Земята. Или ние всъщност не знаем това, нали, защото по принцип совалката може да те е откарала на друга планета. Те предполагам няма да ти кажат това и в двата случая.

ЕС: [Емери клати отрицателно глава.]

ДУ: И зад тези други врати сигурно е имало някакви други кораби.

ЕС: О, със сигурност.

ДУ: И те са се подсигурили, че ти ще влезеш само в една определена врата и няма да се опиташ да отвориш някоя друга.

ЕС: Няма начин. Те имат биометрични … Те имат толкова много начини … За да премина през тази врата, те сканираха лицето ми и взеха отпечатъци от пръстите.

ДУ: Уха!

ЕС: Да. Сега вече го правят по малко по-различен начин. Сега използват ДНК. Както и да е, за това ще говорим друг път.

ДУ: И ти какво видя? Когато влезе в този хангар, как изглеждаше това нещо?

ЕС: Трудно ми е да ти обясня, но ако някога си ял сладолед …

ДУ: О кей. Ха, ха.

ЕС: Все едно, че държиш една фунийка сладолед с няколко топки една върху друга. [Емери показва с ръце.]  Не зная как точно да го нарека. И това бе най-красивото … Аз не обичам червения цвят, но това бе най-красивият червен цвят, който съм виждал някога.

ДУ: Хм. Някакви шевове или бе съвсем гладък?

image003

ЕС: Никакви шевове, напълно гладък. И не излъчваше никаква светлина, но бе някак прозрачен и приличаше на желе.

ДУ: Можел си да виждаш през него?

ЕС: Да. Беше прозрачен, донякъде.

ДУ: Някакви отличителни белези на повърхността? Някакви обозначения?

ЕС: Нищо.

ДУ: Някакви прозорци?

ЕС: Не.

ДУ: Хм!

ЕС: Това бе всичко.

ДУ: Те знаеха ли как съществото влиза в този кораб и как излиза?

ЕС: Да.

ДУ: О кей.

ЕС: Защото аз трябваше да вляза вътре.

ДУ: Оу, уха!

ЕС: Да, шантава работа. И така, аз имах тази схема. Всъщност там имаше и двама други техници, които работеха на място, които държаха контейнери за поставяне на пробите, и всички … Това трябваше да бъде извършено по много стерилен начин, със специални инструменти и всичко това бе там. И тези двама души …

ДУ: Схемата беше ли качена на папката ти?

ЕС: Да, тя бе на папката.

ДУ: О кей.

ЕС: Точно този кораб бе качен на папката – отгоре до долу, отвън, отвътре, всичко.

ДУ: О кей.

ЕС: Както и да е, та тези двама души бяха там с мен. Ние отидохме до кораба и на мен ми бе разрешено да споделям … Те, разбира се, знаеха всичко, което аз трябваше да направя, и ми помагаха, което бе добре.

Така че аз отивам до това място на кораба и изрязвам едно парче от него с един специален инструмент.

ДУ: Хм.

ЕС: И това бе също като тъканта на съществото.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да. Същата консистенция. 

След това те ме отведоха от другата страна на кораба и аз взех още едно парче и отидох отдолу, по средата на това нещо, защото то бе окачено … Не зная дали това бе метална конструкция, или нещо друго, но нещо го поддържаше като окачено във въздуха.

ДУ: Като шаси или нещо подобно?

ЕС:  Да. Те бяха построили нещо, за да го държи на височина, бих казал на около два метра от пода.

ДУ: То дали се движеше, или се клатеше? Ти каза, че е приличало на желе. Чудя се докъде може да ни върши работа тази аналогия.

ЕС: Не, то бе солидно …

ДУ: О кей.

ЕС: … но първите два-три сантиметра от повърхността бяха прозрачни, подобни на плексиглас.

ДУ: Уха!

ЕС: И по-навътре ставаше по-тъмно на цвят.

ДУ: Значи ти отиде отдолу и какво видя? Как влезе вътре?

ЕС: И така, отдолу бяха всички тези полукръгли … все едно, че си срязал бейзболна топка на две – отдолу имаше като че ли хиляди такива полусфери. И аз бях инструктиран да взема тази полусфера близо до центъра на кораба, където корабът беше някак кух. 

И аз го направих. Тази част просто се откъсна лесно. Отделянето й не изискваше особени усилия. Оказа се твърде просто. Приличаше на това да отрежеш човешка тъкан или месо от животно.

ДУ: Това някакъв лъчев нож ли беше, или по-скоро скалпел?

ЕС: По-скоро не бих казал нищо за този инструмент.

ДУ: О кей. О кей.

ЕС: Всичко, което мога да кажа, е, че той бе направен да може да реже всякакъв вид тъкан, без да я уврежда.

ДУ: Ах!

ЕС: Този инструмент вероятно скоро ще бъде оповестен на широката публика.

ДУ: О кей.

ЕС: И така, аз взех това парче, след което отидохме в центъра на това нещо. И в центъра те имаха едно устройство като това, което виждаме, че използват в складовете, което отива нагоре и надолу. И ние се качихме на това нещо и то ни издигна нагоре до вътрешността на кораба. Там обаче имаше само една стена,  отново цялата покрита с тези полуокръжности.

ДУ: Ох, уха!

ЕС: Да. Така че аз не зная дали това бе вътрешността на кораба, но отвътре той беше кух. И аз се изкачих до самия връх на вътрешността и там имаше една голяма, голяма сфера – около 75 см. в диаметър.

Те никога не биха ми позволили да вляза в кораба, ако това бе опасно. Разбира се, то не бе радиоактивно, но имаше това излъчване … и като на компютрите Ейпъл, тази плашеща светлина на тези компютри, която не обичам да виждам на тъмно.

И имаше това излъчване, което някак ми подейства зле. Помислих, че това нещо може би все още бе живо или нещо подобно.

И така, аз взех една много малка проба от тази сфера, много малка проба. Това бе, което те искаха – една малка проба. Нещо с размера на зърно леща. Взех точно толкова.

И аз го подадох на двамата мъже. Те опаковаха всичко, сложиха го в специална кутия и след това ме ескортираха обратно. Цялата история отне по-малко от два часа.

ДУ: Кутията с пробите прозрачна ли беше?

ЕС: Не. Не, това бе сребърна кутия и вътре имаше специална камера, която регулира температурата. Тази кутия е специално изработена за пренасяне на тези проби. Тя също така бе вакуумирана и много лека.

ДУ: Нека поговорим малко за това … Този кораб е толкова странен. Никой от нас не очакваше да разкажеш нещо подобно.

ЕС: Да.

ДУ: Нека сега да поговорим за съществото.

ЕС: Аз зная, че това звучи налудничаво.

ДУ: Не, супер е. Нека поговорим за съществото. Как изглеждаше това същество?

ЕС: Съществото бе доста подобно на кораба. Със същата консистенция. И беше много … Спомняш ли си онова подобно на желе същество, за което говорихме, онова прозрачното, за което ще стане дума по-късно?

ДУ: Ъ-хъ.

ЕС: Това обаче бе солидно и имаше напълно човешка форма. Имаше лице, което бе някак заострено отпред.

ДУ: Наистина?

ЕС: Да. Лицето му имаше такава форма. [ Емери поставя двете си длани отстрани на лицето, близо до носа, за да покаже как формата на лицето се изостря в предната си част]. Напомняше ми на формата на желъд.

ДУ: О кей.

ЕС: Не беше напълно кръгло … Беше издължено като капка …

image004

ДУ: Разбирам.

ЕС: Ако вземеш формата на една капка и я сплескаш вертикално от двете страни – нещо подобно.

ДУ: Наистина?

ЕС: Да. Но като я сплескаш, отпред тя ще се изостри.

ДУ: Какъв бе размерът на лицето, сравнен с размера на главата?

ЕС: Много подобно на това при нас.

ДУ: Ох!

ЕС: Например раздалечеността на очите … защото това е едно от нещата, които измерваме. Ние мерим разстоянието между очите. Правим тестове за симетрия, подобно на пластичните хирурзи.

Така че ние искаме да видим симетрията. Винаги измерваме това, както и имаме скенер, който сканира цялото тяло в 3D формат, за да го репликираме и моделираме.

Те притежават 3D модел на всяко заловено същество.

ДУ: Уха!

ЕС: И те притежават един цял музей с тези кораби и всички същества.

ДУ: Наистина?!

ЕС: … Всички тези 3D реплики, изработени от много различни материали. Това е един секретен музей с всички тези неща, заключен някъде.

Не зная къде се намира. Нямам представа. Виждал съм обаче редица от моделите в различни проекти за изследване на конкретни същества.

ДУ: Когато казваш, че очите са били бели, те бяха ли кръгли? Или имаха формата на бадеми? Приличаха ли на човешките? Как изглеждаха очите му?

ЕС: Не, бяха по-закръглени от типичните човешки очи, но със същите размери като нашите. И това същество бе високо около 1.7 м.

ДУ: Очите му бяха целите бели, или имаше нещо като ирис или зеница?

ЕС: Не, имаше различен цвят – бяло в средата, бяло и в останалата част. В средата имаше един кръг, който бе по-бял от останалото.

image005

И аз не бях … Моята работа с това същество нямаше нищо общо с вземане на проби от лицето или от очите. Всъщност аз имах работа с репродуктивната система, с изваждането на някои репродуктивни органи, когато те ми казаха да преустановя работата си и да направя онзи курс.

ДУ: Това същество имаше ли скелет?

ЕС: Да.

ДУ: И колко подобен на нашия бе този скелет, от това, което можеше да прецениш?

ЕС: Според това, което работех в областта на таза, скелетът изглеждаше доста подобен на нашия. Не видях нищо различно. Не видях обаче рентгенова снимка или снимка от скенер, нито от магнитен резонанс, или това, което наричаме … Ние имаме един специален скенер, който сканира цялото тяло. Той дава възможност наистина да видиш всичко в тялото, преди да започнеш дисекцията, но не съм виждал подобни снимки на това същество. Видах само снимката от скенера на репродуктивните органи.

ДУ: То имаше ли ръце като нашите?

ЕС: Да.

ДУ: С колко пръста?

ЕС: С пет, но по-тънки и много по-дълги от нашите. Бих казал, че пръстите му бяха с около една трета по-дълги от нашите. Също така можахме да вземем пръстови отпечатъци.

ДУ: Хм.

ЕС: И кожата му беше като моята, само че червена.

ДУ: Значи то приличаше повече на човек, по отношение текстурата на кожата?

ЕС: Да.

ДУ: И точно какъв вид червено бе това, ако можеш да бъдеш малко по-точен?

ЕС: Червено като тухла и червено като роза, ако смесиш тези два цвята. Беше красиво червено.

ДУ: О кей.

ЕС: Не беше обаче тъмночервено като при тухлите, по-светло червено.

ДУ: Имаше ли някакво окосмяване по тялото?

ЕС: Не.

ДУ: О кей. Какъв бе размерът на черепа по отношение големината на тялото, в сравнение с тези съотношения при нас?

ЕС: Черепът бе малко по-голям от нормален човешки скелет и тялото бе по-малко от нашето. Краката обаче бяха по-дълги и ръцете бяха също много по-дълги от нашите.

ДУ: Уха! Мислиш ли, че някой, който не знае нищо за тези същества, срещне някое от тях, с тези бели очи и червена кожа, мислиш ли, че ще се ужаси?

ЕС: Ами …

ДУ: Или то изглеждаше някак благородно?

ЕС: … не смятам. Разбира се, при този страх, който е програмиран в нас, да, може би. Трябва да разбереш обаче, че те не … когато се приближиш към някое извънземно, ти разбираш това веднага. В такива случаи ти никога не използваш това [Емери показва главата си]. Ти винаги го усещаш със сърцето си.

И мисля, че в повечето случаи, когато за първи път видиш нещо, възможно е да се прояви факторът на страха, и ако си на 15 години, и си сам в гората, и това нещо се появи пред теб … Тогава сигурно би изкрещял на умряло.

ДУ: Ха, ха, ха. Сигурно.

ЕС: Но отново: ако това нещо тръгне по улиците на Ню Йорк, мисля, че повечето хора ще бъдат привлечени от него и няма да започнат да го замерват с камъни и томахавки.

ДУ: Разбира се.

ЕС: Мисля, че те ще се приближат към него и … Ето едно същество с открити ръце, без оръжия, не наранява никого, не казва нищо, и примерно излъчва много добра мирна енергия, или отрицателна енергия, в зависимост от съществото. Мисля, че хората ще реагират по адекватен начин.

ДУ: Да.

ЕС: Аз вярвам в хората. Вярвам, че хората ще постъпят правилно.

ДУ: Кое бе най-физиологично ненормалното или различно нещо, свързано с това същество, което си видял или на магнитния резонанс, или при аутопсията?

ЕС: Това бе матката.

ДУ: Какво бе особеното при нея?

ЕС: Тя имаше четири камери.

ДУ: НАИСТИНА?!

ЕС: Да.

ДУ: И те имаха ли някакви предположения за възможната причина?

ЕС: То можеше да има голям брой деца едновременно.

ДУ: Уха!

ЕС: … 4 деца, или 6, или 8, или 12.

ДУ: Много интересно.

ЕС: Да.

ДУ: Дали това е нещо, което се среща често, или е нещо необикновнено?

ЕС: Това е твърде необикновено. Това означава, че този вид може да се размножава доста бързо. И те имат начин за измерване на химикалите в тялото, за да определят колко бързо може да износва плодовете, което е наистина супер.

ДУ: Ето нещо, което не разбирам: Матката има всичките тези камери, но ако съдим по нормалното износване на плода при хората, бебето трябва да израсне достатъчно голямо по размери, за да изпълни утробата. Как е възможно едно същество да има толкова много камери и въпреки това да може да роди нормално и здраво поколение?

ЕС: Вярвам, че това същество ражда деца само веднъж през живота си. И е възможно наскоро след това да умира.

ДУ: Наистина?

ЕС: Да, но това не е напълно сигурно. Това бе моето предположение.

ДУ: Знаем ли как се наричат тези същества и откъде са?

ЕС: Да. Ха, ха.

ДУ: Но ти не можеш да ни кажеш, или можеш?

ЕС: Не. Не.

ДУ: За мен е наистина трудно да се опитам да разбера – как може да има един органичен кораб, който изглежда като тялото (на съществото)?

Искам да кажа, че ако хората не изпитваха това уважение към теб, което демонстрираха при предишните епизоди, цялата тази история би им се сторила напълно, тотално смехотворна.

От друга страна, начинът, по който отговаряш на въпросите ми … аз винаги използвам съдебномедицински техники. Аз често сменям въпросите, питам за много конкретни подробности …

ЕС: Да, ти си доста добър в това отношение.

ДУ: … но ти не трепваш и за секунда.

ЕС: Не.

ДУ: Така че това, за което разговаряме, е наистина твърде странно.

ЕС: Да. И този кораб е изработен в космоса. Те ги изработват с помощта на определени вибрационни честоти и звуци. И един такъв кораб може да бъде оприличен на любимото ти домашно животно. Това означава, че ти имаш една добра съзнателна връзка с кораба.

Много кораби могат да бъдат изработени на основа на твоята ДНК, или да имат в себе си част от твоята ДНК, и това ти позволява съзнателно да разговаряш с кораба по телепатичен път, както и да го задвижваш и насочваш, без да правиш нещо физически.

ДУ: Хм.

ЕС: Клетките на този кораб са живи клетки. И без да се впускам прекалено във физиката и в науката, която все още не съществува, което ще прозвучи малко налудничаво, тези клетки имат микро/наночастици от компютърна технология в себе си.

ДУ: Уха!

ЕС: Да. Те могат да натрупват енергия. В случая ние говорим на супер нано ниво, за нещо много, много миниатюрно.

Един ден ти ме попита: „Как, по дяволите, е възможно тези клетки или тези синтетични клетки, да действат като митохондриите?”

Тогава аз се поколебах да ти отговоря, но в тези клетки има нещо като микро кондензатори, които се саморегулират, така че цялото тяло на съществото и всяка клетка в този кораб всъщност говорят на себе си.

ДУ: Мисля, че ти веднъж каза, че в някои случаи това наподобява на шестоъгълна матрица.

ЕС: Да.

ДУ: Като пчелна пита?

ЕС: Скелето понякога е като шестоъгълник, като пчелна пита. И това позволява на клетките да влизат вътре, да израстват там и да са щастливи. Но това скеле също така е част от кораба, което позволява на кораба да комуникира с клетките и с този, който го управлява.

ДУ: Значи ти казваш, че те могат да отгледат един такъв кораб в космоса?

ЕС: Да.

ДУ: И доколко според теб това е масова практика сред извънземните цивилизации, които са достатъчно напреднали, за да пътуват дотук?

ЕС: Мисля, че това е нещо типично за тях. Те се научават как да произвеждат гравитация, едно гравитационно поле – електромагнитно поле, което обхваща кораба и пилота, така че те имат своя собствена атмосфера и собствена гравитация.

Ето защо, те могат да се движат с милион мили в час и да завиват на 90°, защото се движат в свое гравитационно поле, което няма нищо общо с близката планета или с нещо друго около тях.

ДУ: Предполагам, че едно от нещата, което … Ако започнем наистина да гадаем… Хората може да се чудят … след като корабът може да има съзнание, ако евентуално се обърне срещу своя собственик в даден момент, ако например не се почувства зачетен и достатъчно уважен?

Дали може да съществува опасност в това да имаш едно същество със свободна воля и това да е твоят космически кораб?

ЕС: ТОВА е моментът, в който нещата стават наистина интересни. Корабът, това СИ ти. Така че ТИ си корабът.

Ако ти си настроен към самоубийство, това ще важи и за кораба ти.

ДУ: Хм.

ЕС: Ако ти се забавляваш, корабът също ще се чувства щастлив.

Това е чувството, което изпитваш в един такъв кораб. И ти действително можеш да почувстваш този обмен. Корабът не действа самостоятелно, както можеш да си помислиш. Той има свое съзнание, но усеща само твоята емоция, което е наистина чудесно.

ДУ: Уха!

ЕС: Бил съм на такъв кораб, където се чувствах като … най-добре мога да го опиша така: чувствах все едно, че той бе моето любимо куче, защото всичко бе толкова изненадващо и смешно.

ДУ: Уха!

ЕС: Но в същото време, това беше едно твърде послушно куче.

ДУ: Интересно.

ЕС: Той никога няма да се обърне срещу своя собственик. Макар че някои кучета може да го сторят. Знаеш какво искам да кажа.

ДУ: Разбира се.

ЕС: Това е просто една много красива връзка между съществата и техните кораби.

ДУ: Да, има смисъл в това корабът да бъде проектиран така, че да бъде безопасен.

ЕС: Да, аз ще го програмирам така, че да не ме хапе повече. Ха, ха.

ДУ: Правилно. Ха, ха.

Е, Емери, искам да ти благодаря за това участие. Искам да благодаря и на нашите зрители за това, че бяхме заедно. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок, тук заедно със специалния ни гост, Емери Смит, с когото разговаряхме за органичния космически кораб. Довиждане до следващия път.

Извънземни технологии във Ватикана – 142 епизод, 14 март, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и тук отново с мен е Емери Смит, мой приятел през последните 10 години.

Разчитах на теб да направиш това в продължение на едно десетилетие и ти най-накрая го направи. Така че аз съм ти благодарен, Емери. Също така ти благодаря от името на всички хора по света, които желаят свобода и Пълно разкритие.

Емери Смит: О, благодаря за поканата, Дейв.

ДУ: Ние всъщност се возехме в колата и разговаряхме за телата, които си аутопсирал, но след това ти ми каза нещо, което струва ми се хвърля повече светлина върху твоите преживявания.

Бих искал да поговорим за това сега, макар то да се отнася за нещо, което е в по-напредналия период на твоята кариера. И то може би доказва една фундаментална истина, а именно, че свидетелите, когато са автентични, могат да разкажат много различни и интересни неща, които са правили.

Така че разкажи ни за Ватикана.

ЕС: О, Ватикана. Да, да.

image001

И така, една частна организация се обърна към Министерството на отбраната и към военните лаборатории, където работех, и търсеше техници и учени, които да отидат във Ватикана и да прегледат техните архиви, защото знаеха, че там има информация за някакъв извънземен летателен апарат, който е бил свален в Ню  Мексико.

ДУ: Значи е имало НЛО …

ЕС: Който е бил свален.

ДУ: Ох.

ЕС: Да.

ДУ: И това се е било случило наскоро?

ЕС: Да, съвсем наскоро. И те са взели този летателен апарат …

ДУ: Защо е трябвало да го свалят? Той бил ли е враждебно настроен? Направил ли е нещо лошо?

ЕС: Не, не, не. Ни най-малко.

ДУ: Ох.

ЕС: Не, той просто се е бил приближил много до оръжейните системи, които са имали там …

ДУ: Ох! О кей.

ЕС: … според това, което чух на брифинга.

И аз не разбрах къде е бил свален. Разбрах само къде се намира.

ДУ: Знаем ли нещо за това как е изглеждал този летателен апарат и какви пътници е имало вътре?

ЕС: Не, не бяха споменати никакви пътници, но апаратът е приличал на тетраедър.

image002

Мога да го опиша най-добре като тетраедър, направен от пластмасови тръби.

ДУ: Наистина?

ЕС: Да. И около 2 м. в диаметър.

ДУ: Уф!

ЕС: Да, и от средата му се е излъчвала светлина.

ДУ: Наистина?

ЕС: Да.

ДУ: И това е било нещо каго дрон-робот?

ЕС: Може и да е бил нещо такова. В същото време редица от тези апарати притежават съзнание.

ДУ: Хм.

ЕС: И той можел … От време на време той просветвал. И запълвал пространството така, че не можеш да видиш през него.

ДУ: Кое е запълвало пространството?

ЕС: Аз ти казах, че става дума за нещо като празен тетраедър, все едно че е направен от пластмасови тръби.

ДУ: Точно така.

ЕС: Това ще рече, че можеш да видиш през него, можеш да видиш светлината в средата му.

ДУ: Ох. Какъв цвят е била тази светлина, знаеш ли?

ЕС: Синя и в същото време много малка, около 7-8 см. в диаметър.

ДУ: Уха!

ЕС: Да.

ДУ: А самият тетраедър е бил бял?

ЕС: Той беше … Отвън изглеждаше съвсем бял.

ДУ: Уха!

ЕС: И ако се приближиш прекалено много до него, той всъщност запълва пространството вътре … така че не можеш да видиш нищо през него, както и светлината, която се намира вътре. Тогава изглежда плътно бял.

ДУ: О кей.

image003

ДУ: Значи това трябва да е бил някакъв дрон. След като в него не е имало пътници.

ЕС: Нямаше пътници, но това не означава … защото бялата светлина може да е някакъв вид съзнание.

ДУ: Или някакво същество. Разбирам.

ЕС: Да.

ЕС: Така че не може … Всеки път, когато видиш светлина, трябва първо да си помислиш за живо същество и да тръгнеш да разсъждаваш оттам нататък.

ДУ: Значи ако разбирам правилно, това Министерство на отбраната притежава този летателен апарат, или каквото е било там, който е бил свален в Ню Мексико.

И те нямат представа нито какво представлява, нито откъде е пристигнал.

ЕС: Да. Аз не зная къде е бил свален. Зная само, че е бил съхраняван в Ню Мексико …

ДУ: Ох!

ЕС: Защото аз се намирах там. Но това бе нещо единствено по рода си, така че те имаха …

ДУ: Военните имат доста ясна идея какви летателни апарати обикновено летят и могат да бъдат свалени, така ли?

ЕС: Да.

ДУ: Те имат подробен каталог?

ЕС: Бих казал, че те притежават особено голяма колекция.

ДУ: Да, ха, ха. О кей. Но това по някакъв начин е правело изключение.

ЕС: Да. Да, то е излъчвало различни честоти или е имало нещо, което ги е удивило. И когато са го свалили, то не е демонстрирало никаква агресия или нещо подобно. В същото време очевидно все още е функционирало.

ДУ: И ти казваш, че този апарат е бил от категорията, където е изглеждало, че материалът, от който е бил изработен, е бил някаква форма на живот?

ЕС: ТОВА не ми е известно, защото това не бе по моята част. Единствено зная, че топката светлина вътре е представлявала енергия.

ДУ: О кей.

ЕС: Енергия и светлина винаги означава живот.

ДУ: О кей. И те какво решиха да правят с този апарат? Ако не знаят какво представлява, откъде е пристигнал, на какво могат да разчитат?

ЕК: Ами това, което те правят, е да формират един екип и да направят проучване по света, защото има други подобни каталози в други страни и на други места.

И, разбира се, във Ватикана винаги е имало една огромна база данни. Там има огромен архив от доста неща – артефакти и неща, които са открили в космоса и са събирали в продължение на много, много, много, много години.

Също така под Ватикана се намира една подземна база.

И ето че аз и двама учени бяхме определени да работим на едно секретно място във Ватикана. Ние слязохме там с един асансьор и се спуснахме на седем или осем етажа под земята.

ДУ: Хм.

ЕС: И така започна всичко. Ние получихме разрешение от Ватикана. Те уредиха всичко. Ние бяхме само подизпълнители, които отидохме там, за да съберем информация, която да наподобява на този апарат.

ДУ: Значи сътрудничеството между институциите е нещо често срещано?

ЕС: Да.

ДУ: О кей.

ЕС: Обикновено под формата на размяна на услуги.

ДУ: Ти си ветеран от ВВС, нали?

ЕС: Да.

ДУ: Ние сме чували от различни свидетели, че във Военнопромишления комплекс има крило на ВВС и крило на ВМС. След Втората световна война те някак са се отделили едно от друго.

ЕС: Това е вярно.

ДУ: И те са се превърнали в тези два напълно отделни военнопромишлени комплекса.

ЕС: Това е самата истина.

ДУ: Значи ти преценяваш, че по-голямата част от твоя опит е натрупан в средите на ВВС, защото там е мястото, където си започнал, или …?

ЕС: Да, бих се съгласил за този контретен случай, но те все още работят съвместно, когато възникне необходимост.

ДУ: О кей.

ЕС: Те не воюват помежду си.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Те обаче обичат да пазят тайни, защото колкото повече могат да покажат на правителството, толкова повече пари ще получат в края на годината.

Така че ако имам някои наистина интересни неща, които съм събрал тази година за тази корпорация, за тази военна лаборатория, това ще им докара повече пари.

Те не винаги споделят тайни около това, което правят, но също така винаги работят заедно при разрешаването на проблеми, където силите им не достигат.  Те се придържат твърдо към тази практика.

ДУ: Аз мисля, че военният бюджет – даже този, който е официално оповестен в последно време, е около 864 милиарда – със смешните тоалетни чинии за по 700 долара едната и малките гайки на цена 65 долара парчето.

Така че идеята е, че военният бюджет винаги разполага с възможности за неотчетени разходи.

ЕС: Това е вярно. Както знаеш, възможно е да си купиш тоалетна чиния за 700 долара. В същото време те отиват в един магазин и я купуват за 2 долара. И закупуват 21,000 такива парчета. И след това останалата част от парите отиват къде?

ДУ: Това, което ми казваш сега, е, че вие се конкурирате …

ЕС: Това е едно съревнование.

ДУ: Съревнование.

ЕС: От това, което съм чувал, без да съм един от шефовете им или от финансовите им съветници, но от това, което са ми казвали някои хора там от върховете, и двете организации обикновено получават поравно.

ДУ: Ох.

ЕС: И всъщност става дума не за милиарди, а за трилиони.

ДУ: Точно така, ако отчетем и всички други начини за генериране на пари.

ЕС: Правилно.

ДУ: Значи, ако имаме този свален апарат и те не знаят какво представлява той, в най-общ смисъл можеш ли да предположиш … колко често мислиш, че се случват подобни неща?

ЕС: Ежедневно.

ДУ: Наистина?!

ДУ: ЕЖЕДНЕВНО?! Има ежедневно катастрофирали НЛО?

ЕС: Е, това може да са …

ДУ: Не очаквах това.

ЕС: Те всъщност са идентифицирани, защото когато кажем НЛО, ние си мислим …

ДУ: За летателни апарати, които  превозват живи същества.

ЕС: Летателни апарати. Има много такива, които са открити в космоса, или са свалени от космоса. И те, разбира се, не винаги са пилотирани от живи същества.

ДУ: Разбира се.

ЕС: И доста от тези неща са всъщност подобни на Троянски кон. Извънземните искат ние да се сдобием с тези неща, за да научим за нови технологии и да можем да възпроизведем някои от тях.

ДУ: Троянски кон в положителен смисъл.

ЕС: Правилно, един много положителен Троянски кон.

ДУ: Не нещо подобно на зарази с изкуствен интелект …

ЕС: Не!

ДУ: … които се роят над планетата.

ЕС: Не, ни най-малко.

ДУ: О кей.

ЕС: Толкова е вълнуващо, че учените наистина разбират това. Редица  корпорации също научават за това. Обаче тъжното е, че след като веднъж разберат за какво става дума, трябва да измине цяла вечност, преди информацията да достигне до обществото и да подобри живота ни.

ДУ: Добре. Аз съм все още малко замаян и вероятно това се отнася и за зрителите ни. Всеки ден?! ВСЕКИ ДЕН?!

ЕС: Да, всеки ден.

ДУ: Няма ли да се намерят хора, които да филмират тези неща със своите телефони? Няма ли да има съобщения в медиите за инциденти и …

ЕС: Мисля, че има доста анормални неща, които хората виждат в Ю Тюб.

ДУ: О кей.

ЕС: И вероятно 90% от тези неща са фалшива дезинформация …

ДУ: Точно така.

ЕС: … или фалшиви възпроизведени извънземни кораби, които те показват само за да поддържат страха у хората. Но тези неща НАИСТИНА се случват.

Трябва да разбереш обаче, че обикновено това не се случва над някой голям град. Тези неща са обикновено … те биват прихващани и отстрелвани във високите части на атмосферата, след което биват докарвани много внимателно тук на повърхността.

ДУ: О кей.

ЕС: Така че не винаги това прилича на сваляне на самолет, и не се вижда следа от падането му към земята и бу-у-ум. Такива гледки се срещат твърде рядко.

ДУ: Значи, ако в определен смисъл оприличим това на водене на война, те са особено внимателни да не оставят никакви следи по бойното поле.

ЕС: О, няма да видиш никакви следи на бойното поле.

ДУ: Разбирам. Тогава това би означавало, предполагам, че вероятно съществува някакъв вид дипломатическа договореност с различните извънземни групи. И след това, когато човеците се опитват да нарушат споразумението, така да се каже, тогава възникват проблеми. Би ли казал, че това е вярно?

ЕС: Да, точно както се е случило с Айзенхауер. На тези срещи (с извънземните), които той е провел, са се случили някои добри неща. Имало е редица  президентски срещи с определени извънземни цивилизации.

И това, което се случва, е, че само защото президентът се е здрависал с някой извънземен, не винаги означава, че военнопромишленият комплекс е също част от тази договореност.

ДУ: Точно така.

ЕС: И в това е проблемът. Така че ние … Хм … Нашите договорености (с извънземните) в момента не означават нищо, поради този проблем.

ДУ: Уха!

ЕС: Точно така.

ДУ: Така че ако трябва да предположиш … и аз разбирам, че това ще бъде само предположение, или може би си имал някакви брифинги, не зная. Ако казваш, че бива откриван по един обект всеки ден, което прави 365 за година, колко от тези обекти мислиш, че са необикновени или по някакъв начин изискват задълбочено изследване, за да можем да ги разберем?

ЕС: Нека уточним едно нещо. Когато казвам по едно на ден, това може да е само част от някакво оборудване.

ДУ: Ах.

ЕС: О кей? Това може да е археологическа находка, или нещо от космоса, което те са събрали. Или може да е нещо, по което са стреляли и което са свалили.

ДУ: Уха!

ЕС: Така че това са … Когато казвам това, искам да подчертая колко много данни получаваме за тези устройства ВСЕКИ ден.

ДУ: Уха!

ЕС: Ето защо толкова много пари отиват за тези проекти, тъй като това е едно неограничено количество от … Ние просто не можем да смогваме с всичко, което придобиваме.

И така, те започват да складират тези неща. И след това определени организации закупуват огромно количество спътници, за да проследяват и засичат тези неща с неутрино светлинни детектори и намират свои начини да придобиват тези технологии, независимо от военнопромишления комплекс.

ДУ: Бих искал да споделя нещо с теб, което ме смущава. Това е един въпрос, който аз задавам с определено чувство на гняв.

Бях силно смутен, когато разговарях с моя свидетел Джейкъб и той описваше съществуващото изобилие на технологии. Той каза, че в някои случаи те са открили голямо количество от определен вид технологии, като например руини на планетата Марс, и за всеки случай, ако някога в бъдещето ние се озовем там, те са зарили с булдозери древните останки, защото не желаят те да бъдат лесно открити.

Чувал ли си някога да се е случвало такова нещо?

ЕС: Чувал съм такива неща да са се случвали тук на Земята.

ДУ: Наистина?!

ЕС: И не бих се учудил това да се случва и на Марс.

ДУ: Тогава технологиите, които те притежават в тези секретни програми, са толкова много, че биха могли да доведат до голям напредък в нашите познания.

ЕС: Да, в 90% от случаите те биха увеличили значително нашите познания. В сравнение с това, което те притежават, ние тук представляваме хора от средновековието, които се опитват да изобретят чука и колелото.

Така че всички тези малки парчета от това или онова, които те откриват, понякога могат да съвпаднат. Днес намираш едно парче, след две години друго и си казваш: „Ах, ето двете части на това нещо. Прекрасно!”

ДУ: Ох, уха.

ЕС: Ето защо, сега е важно много от военно-промишлените комплекси и частните организации да съчетаят усилията си за проблеми, които не могат да разрешат самостоятелно, защото те може да са работили над отделни проекти пет или десет години, без да поискат чужда помощ.

ДУ: Уха!

ЕС: Това ми напомня на двама съпрузи, които се возят в лека кола, управлявана от мъжа, който отказва да спре и да попита за правилната посока, защото е прекалено голям инат.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Така че те вече споделят информация, макар и много ограничено, и много внимателно.

ДУ: Струва ми се, че при наличието на повече интелектуален капитал, както и финансови и информационни ресурси, които ще могат да бъдат мобилизирани, след като постигнем разсекретяване на всичката скривана информация … при наличието на още десетки и стотици милиони хора, които ще се включат в този процес, ние ще постигнем един скок, който даже ще надхвърли нивото, на което те се намират в момента. Така мисля аз.

ЕС: Да. Да, все още съществуват правила и закони и космически регламенти, но колкото до технологиите, ние ще преобразим света за отрицателно време.

ДУ: Точно така.

ЕС: Така например, с помощта на 3D технологиите ще могат да бъдат построени къщи навсякъде на метри над амазонската джунгла, без да бъдат разрушавани горите.

ДУ: Уха!

ЕС: Градове ще могат да бъдат изграждани навсякъде. Даже нашето правителство се обърна към мен да организирам построяването на един специален град, който да бъде самодостатъчен, извън системата, със собствени комуникации, собствена енергия, защото те се готвят да въведат този модел навсякъде.

ДУ: Уха!  

ЕС: И правителството напълно подкрепя това, особено Президентът.

ДУ: Това ме кара да мисля, че нямаме никакъв проблем свързан със свръхнаселеност. Ако можем да имаме хора с подходяща квалификация, ние бихме искали те да бъдат повече. Ние ще можем да колонизираме космоса. Ще можем да разработваме повърхността, както и вътрешността на различни луни и планети. Не е нужно да намаляваме броя на хората. Ние се нуждаем от повече хора.

ЕС: Точно така. Ще са ни нужни повече хора, защото след като цялата тайна информация излезе на светло, то всеки ще може да придобие много бързо висока квалификация и хората ще могат да започнат да овладяват веднага новите технологии. И тайната наука, която стои зад всички тези постижения, ще бъде на разположение на всички.

ДУ: Уха!

ЕС: И след като всичко това бъде разкрито, ти си прав, пътуването до Луната и до Марс ще бъде като пътуване от Лос Анджелис до Ню Йорк – толкова безопасно и толкова лесно.

ДУ: Искам да съм сигурен, че няма да пропуснем да говорим за Ватикана.

ЕС: О кей.

ДУ: И ти се спускаш с този асансьор.

ЕС: Да.

ДУ: Теб са те поканили да разгадаеш какво представлява това нещо под формата на тетраедър.

ЕС: Точно така.

ДУ: И какво виждаш? Нека … Първо, кажи ми как изглеждаше асансьорът. Нещо необикновено около него?

ЕС: Не, това бе един доста голям асансьор, по-голям от обикновено. Вътре можеше да влезе цяла лека кола.

ДУ: Ох, уха!

ЕС: Нормален асансьор. Много чист.

ДУ: О кей. Кръгъл, четвъртит?

ЕС: Правоъгълен.

ДУ: О кей. Вратите се отварят и ти какво виждаш?

ЕС: Влизаме вътре. Подът беше бял. Стените бяха бели. Имаше една черна релса.

ДУ: Черна релса къде?

ЕС: Навсякъде по стените … релса, за която можеше да се хванеш.

ДУ: На стените?

ЕС: Да, на стените на асансьора, на височина около метър и половина.

ДУ: О кей.

ЕС: Нямаше прозорци, никакво стъкло. Просто един нормален асансьор. Беше напълно безшумен. Всъщност не разбрах кога започна да се движи. Най-безшумният асансьор, в който някога бях … Знаеш, че обикновено усещаш някакво движение.

ДУ: Точно така.

ЕС: Не усетих никакво поклащане. Все едно, че стояхме на едно място. Стори ми се доста странно. И изведнъж … като че ли след минута, вратите се отвориха и аз си помислих: „Асансьорът на Ватикана се повреди!?”

ДУ: Ти носеше ли някаква униформа, или беше с цивилните си дрехи?

ЕС: С цивилни дрехи, нищо специално.

ДУ: Значи вратите се отварят и ти какво виждаш?

ЕС: Първото нещо, което виждам, е едно гигантско подобно на аудитория пространство. То ми напомни … не обичам да се позовавам на филми, но във филмите на Хари Потър има един такъв подземен склад с много четвъртити … подобни на трезори … но твърде грубо изработени.

Това, което видях, бе безупречно чисто. Навсякъде имаше красиво стъкло. Беше като …

ДУ: О, Боже мой.

ЕС: Тези огромни стъклени кутии като клетки на сейфове. Някои бяха с различни размери. И през стените им от стъкло се виждаха различни метални ленти и линии.

И имаше едни платформи около метър и половина в диаметър, които можеха да пътуват до всички тези кутии. Те не правиха никакви резки движения. Някак плуваха във въздуха и … Също така на тези платформи имаше много хора, които правеха разни неща със сейфовете …

ДУ: Уха!

ЕС: Това беше само на първия етаж.

ДУ: Значи това е нещо различно. Ето защо исках да разкажеш това, тъй като когато кажем Библиотеката на Ватикана, обикновено си представяме доста книги и лавици за книги.

ЕС: Ами …

ДУ: Това е нещо много различно.

ЕС: Ами ще стигнем и до това …

ДУ: О кей.

ЕС: … защото трябваше да преминем през тази част, за да стигнем до …

ДУ: Обаче това, което току-що описа, звучи направо като научна фантастика. Гледката трябва да е била невероятна.

ЕС: Това бе едно от най-удивителните неща, които някога съм виждал. Защото те са … и стъклото … Помислих си: „И те държат всички тези интересни технологии в стъклени контейнери? Това е смешно! Стъклото може да се счупи, и земетресения, и какво ли не … експлозии.”

А той ми казва: „О, не. Това не е стъкло. Това е метал. Това е специален вид метал.” Главният директор …

ДУ: Уха! Нещо като прозрачен алуминий? Може би нещо подобно?

ЕС: Да, това беше като … Ами той каза, че това е … той … Той просто каза, че е метал, че не е стъкло.

ДУ: О кей.

ЕС: Това бе всичко, което каза. Той не даде подробности и аз не бях там, за да науча за стъклото, макар че ми се искаше.

ДУ: И какво се виждаше зад стъклото на тези контейнери? Нека бъдем малко по-конкретни.

ЕС: Много различни неща. Искам да кажа, че там имаше оборудване, което никога не бях виждал. Някои неща приличаха на оръжия. Някои приличаха на свитъци, но … повече наподобяваха плексиглас, на големи купчини. И никъде нямаше никакви обозначения или надписи.

ДУ: Уха!

ЕС: Никакви. Нито цифри, нито символи. Просто едно гигантско … около шест етажа от тези стъклени клетки.

ДУ: Брей!

ЕС: Нещо нереално. И както казах, страните на някои от тези клетки бяха квадрати с размери около 25 см., а други не по-малки от 5 метра.

ДУ: Уха!

ЕС: И докато вървяхме, забелязах, че част от оборудването приличаше на гигантски … тези дордже, тези древни месингови неща, които използват …

ДУ: В Тибет.

ЕС: Да, в Тибет.
image004Забелязах, че имаха подобна форма, но бяха доста солидни и също така излъчваха светлина.

image005

ДУ: Уха!

ЕС: И не бяха свързани с никакви електрически проводници.

ДУ: Винаги съм си мислел, че двойното дордже е някакъв вид технология, която просто излъчва от тези особени накрайници.

ЕС: Точно така, но това бе една наистина супер артистична, ултрамодерна версия.

ДУ: Уха!

ЕС: Изглеждаше наистина чудесно, с тези светещи краища.

Трябва да разбереш обаче, че аз не бях там заради това нещо. Така че не можех да спра … Това не бе като да се разхождам из Лувъра, разбира се.

ДУ: Да.

ЕС: Ние изпълняваме мисия и ти просто си държиш устата затворена, и ние отиваме там, където трябва и това бяха архивите, за да открием нещо за това устройство, или за този летателен апарат с тази светлина вътре в него.

ДУ: И какво се случи, след като преминахте през тази величествена кристална  аудитория?

ЕС: След като преминахме през това, достигнахме до друга двойна врата в дъното и тя просто се отвори.

ДУ: Нещо като стъклена врата, или …?

ЕС: Ъ-хъ, стъклена врата. И двете й крила просто се отделиха едно от друго и тя се отвори.

ДУ: Някакъв шум?

ЕС: Абсолютно никакъв шум.

ДУ: Уха!

ЕС: Там беше много тихо. Нямаше и ехо, което ми се стори странно, защото си помислих, че даже само един глас би причинил ехо в това пространство.

ДУ: Когато видя тези хора върху движещите се платформи, те с какво бяха облечени?

image006

ЕС: Всички бяха облечени в бяло, подобно на тези … дрехите, които носят хирурзите.

ДУ: Ах.

ЕС: И на главите си имаха същите бели шапки. Мисля, че каквото и да правеха, те държаха в ръце нещо и гледаха в нещо през тези стъклени стени.

ДУ: Уха!

ЕС: Така че нямам никаква представа с какво се занимаваха. Абсолютно никаква.

ДУ: Мислиш ли, че имаше нещо отвъд повърхността на тези стъклени кутии?

ЕС: На първия етаж, където аз се намирах, не можех да видя … Някои от тези кутии бяха дълбоки около 2,5 м., други три пъти повече. Както вече казах, някои бяха малки, около 30 см. Други бяха огромни. Минахме покрай една, която беше поне 7 метра висока.

ДУ: Ох, уха!

ЕС: Да.

ДУ: Удивително.

ЕС: Да, беше удивително.

ДУ: И какво се случи, след като тази безшумна врата се отвори? Къде отиде след това?

ЕС: Тогава се озовахме в основната библиотека, струва ми се.

ДУ: Хм.

ЕС: Там имаше едни гигантски, цилиндрични, пневматични тръби, които бяха между между 75 см. и 1,5 м. в диаметър. Стотици такива тръби, които отиваха много, много нависоко.

ДУ: Ти каза между 75 см. и 1,5 м. в диаметър?

ЕС: Да, целите от стъкло, или от каквото там … метал, стъкло, както там го наричат.

ДУ: О кей.

ЕС: И по тях имаше прозорци, които се отваряха, и те се движеха нагоре и надолу. И имаше едно нещо, което те държаха, и тези прозорци се движеха, след което всички книги се придвижваха надолу. Все едно, че са на полици, всички тези книги, и всички тези таблети. И те се движехат надолу и нагоре.

ДУ: Ох, уха!

ЕС: Да, нагоре и надолу в тези цилиндрични колони, които разбрах, че са вакуумирани и контролирани с пневматика, за да предпазват книгите от остаряване.

ДУ: Уха!

ЕС: И така, те ни заведоха на това място и се приближихме до една от тези колони. И този, който ни водеше, просто повика тази книга, която се отнасяше до това конкретно устройство. И ние успяхме да получим всичката тази информация.

ДУ: Как изглеждаше книгата и колко стара беше?

ЕС: Ами изглеждаше, че това бе превод от друга книга, написани от някого,  защото те казаха, че повечето книги са преведени. Така че всичко бе идеално написано и напечатано, като съвсем нова … честно казано, все едно, че бе излязла от печат в същия ден.

ДУ: О кей.

ЕС: Бе подвързана … така че нямаше нищо футуристично.

ДУ: О кей.

ЕС: Това бе просто една огромна база данни. В много от колоните, които видях, имаше някои доста стари, облечени в кожа книги. Също така в една от колоните забелязах блокове от таблети с информация.

ДУ: Обвивката на някои от облечените в кожа книги  беше ли оцветена?

ЕС: Да, видях една, в която имаше много … в една от колоните се виждаха най-различни цветове и книгите бяха също с различни размери. Видах една полица, където книгите бяха високи повече от метър.

ДУ: Уха!

ЕС: Да, приличаха на книги. Бяха доста надалече, може би на около 7-8 метра от мен.

ДУ: Когато Пит Питърсън описваше своето посещение във Ватикана, той каза, че много от книгите са имали кожена подвързия и катарами по тях …

ЕС: Да.

ДУ: И че са били в ярки цветове, като ярко червено, ярко зелено.

ЕС: Да. Да, да, видях такива и те бяха твърде дебели.

ДУ: Уха!

ЕС: Кожената обвивка бе доста дебела и имаше метални части. Видях много такива, докато вървяхме до мястото, където трябваше да отидем.

ДУ: И взехте ли книгата, за да я отнесете в някаква читалня, където имаше маси, или нещо подобно?

ЕС: Да, той извади книгата. И навсякъде наоколо имаше маси, които някак висяха във въздуха на пиедестали, и той я постави на един от тези стъклени пиедестали, или каквото бе това, стъкло или нещо друго. Просто ще го наричам метално стъкло.

И той отвори книгата и ни посочваше каквото трябва. Ние не можехме да я докосваме.

ДУ: Ох.

ЕС: И той ни показа това и това, и това, и това. Там имаше също така преводач, защото английският му не беше особено добър. Имаше и още две технически лица, които отговаряха за реда, нещо като библиотекари.

И следващото нещо, което се случи – той отвори книгата и започна да я разлиства. И аз и двамата учени разглеждахме.

В един момент открихме това, което търсехме. Това бе точно като …

Тогава го попитахме дали има нещо друго подобно, което да ни покаже. И той го направи.

ДУ: Хм.

ЕС: Той ни отведе на друго място и ни показа друга книга. И там всъщност имаше скици на абсолютно същото нещо …

ДУ: Уха!

ЕС: … и това бе нещо древно.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Искам да кажа, че не зная колко древно беше, но бе нещо доста старо, защото не бе изобразено върху хартия – това бе някакъв гигантски свитък, изрисуват вероятно от някакъв свещеник. Имаше много физически формули и всичкото бе написано на различен език.

И така, ние успяхме да получим снимка на този свитък, както и копие от книгата и след това бяхме ескортирани обратно у дома.

ДУ: От това, което чу и бе преведено, получи ли някаква представа какво бе това нещо, откъде се бе появило, нещо конкретно?

ЕС: Не, защото след като се завърнах, бях изтеглен от този проект. Всичко, което мога да ти кажа, е, че според мен това бе едно устройство, изпратено ни нарочно и предназначено да ни помогне. И това бе всичко. Повече не взех участие в този проект.

ДУ: Написаното на този различен език, ти каза, че е приличало на книга, върху какъв материал беше? Как изглеждаше?

ЕС: Приличаше на восъчна хартия.

ДУ: Хм.

ЕС: Да, приличаше на черна восъчна хартия. Мисля, че бе нещо, върху което да можеш да гравираш това, което изписваш.

ДУ: Хм.

ЕС: Приличаше на нещо такова.

ДУ: Уха!

ЕС: Не можех обаче въобще да го докосна, но изображението бе на точно същото устройство, само че с по-издължена форма. Изглеждаше около 10 пъти по-голямо от устройството, което ние имахме.

ДУ: Тогава какво мислиш за тази идея, която обсъждахме – за хората, които ще започнат да овладяват нови знания, когато настъпи Разкритието? Как мислиш, че ще се развият нещата?

ЕС: Ами първото нещо, което ще се случи – всеки ще започне да иска да разбере с какво да се занимава. „Аз искам да бъда този човек. Аз искам да помогна. Аз искам да зная как да отглеждам нещо за нула време – например домати. Аз искам да изуча анти-гравитацията и как да направя колата си да лети във въздуха …”

Хората ще искат да научат различни неща веднага и ще зависи от правителството каква информация ще бъде предоставена на университетите и на обществото, защото те ще могат да го направят по правилния начин.

Вероятно първо ще подходят чрез университетите.

ДУ: Правилно.

ЕС: И да се надяваме, че много от учените ще напреднат в това, с което се занимават. И след това те ще имат начин да го предоставят за широко ползване на обществото, за да стимулират хората от цялата планета да желаят да правят нещо ново, вместо да го задържат само в университетите, където: „Ти трябва да научиш първо това, после това и бла, бла, бла, бла.”

ДУ: Точно така.

ЕС: Мисля, че образователната част ще стане доста по-лесна по отношение изучаването на новите неща, защото с въвеждането на всички тези нови технологии … част от тях ще бъдат свързани с това как да научаваме по-бързо …

ДУ: Да.

ЕС: И много от тези неща, които правим в ежедневието си, ще бъдат доста опростени.

ДУ: Супер!

ЕС: Да.

ДУ: Добре. Е, благодаря ти, Емери, за това, че си тук. Искам да благодаря и на всички зрители за това, че бяхте с нас. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок, заедно с нашия специален гост, Емери Смит.

Аншар и червенокосите великани – 141 епизод, 7 март, 2018 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд.

Моментът, до който достигнахме последния път, бе твоята среща със Супер федерацията, след което, предполагам, ти си щял да тръгнеш за дома си.

Кори Гууд: Да, така беше.

ДУ: Но се случи нещо различно, нали?

КГ: Веднага след срещата аз се оказах във фоайето на базата на Супер федерцията и това бе моментът, в който се появи една Синя сфера, която помислих, че ще ме заведе у дома.

image002

Вместо това обаче, аз се озовах в това огромно куполно пространство на храмовия комплекс на Аншар, където се появих за първи път преди повече от година и когато за първи път се срещнах с хора на Аншар.

Аз се появих там. Там имаше … Беше много оживено.

Имаше хора наредени в опашка един след друг в очакване да преминат през церемонията за пречистване и аз веднага видях Арии и сестра й, които тръгнаха към мен с широки усмивки на лицата си.

ДУ: Кори, ти сега я наричаш Арии и също така споменаваш за нейната сестра, така че би ли пояснил причината за промяна в името й и коя точно е сестра й?

КГ: Арии … Тя искаше да я наричам така от самото начало, но аз продължавах да използвам пълното й име – Ка-Арии. Ка … Тя, както й сестра, произхождат от фамилията Ка.

Аз правех това нарочно, за да разбера кой от претендиращите да е в комуникация с Аншар, казва истината.

ДУ: Интересно е да отбележим, че материалите на Закона за Единството конкретно споменават Ка като наименование на духовното тяло, което всички ние притежаваме.

КГ: Хм.

ДУ: Тогава коя точно е сестра й? Можеш ли да ни разкажеш малко за нея?

КГ: Да. Сестра й е много подобна на нея във всяко отношение. Засега не желая да съобщавам името й. В момента тя общува с доста хора на повърхността.

ДУ: Какви конкретни връзки би казал, че сестра й поддържа с повърхността?

КГ: Ами тя е една от тези, които седят в столовете с форма на яйце, които съм описвал преди, които са свързали в мрежа своето колективно съзнание с нашето масово съзнание. Те общуват с нас чрез сънищата ни.
image003

По-късно аз се научих как да използвам тези столове по време на моите посещения при Аншар. Това за тях представлява и нещо като забавление. Те обаче ни наблюдават и докато седят в тях, ни предават от разстояние насоки и указания.

ДУ: Обикновено, ако хората изпитват видения или чуват гласове в главите си, ние наричаме това шизофрения или нещо подобно.

Така че коя е разделителната линия между това насочване и едно дълбоко умствено разстройство на човек, който „чува гласове”?

КГ: Обикновено те не разговарят с хората чрез глас. Това, което те правят, е … Сега ще ти го опиша.

Когато си в един от тези столове, ти можеш да го използваш, за да отидеш там, където има всяко събиране на хора, или да посетиш отделен човек, като отиваш на мястото, където те или той се намират.

Ти си по същество над рамената и главите им и гледаш надолу какво се случва, почти както хората изобразяват ангелите, които се появяват над нас.

Те стоят там и наблюдават разговорите или това, което прави даден човек, и например си помислят: „О, аз може да го посъветвам по този начин. Това ще окаже ето толкова влияние върху времевата му линия и ще помогне тук и ето тук,”  след което те правят това „бинг” (имитира звук), при което те зареждат лицето с информация, която прилича на един компресиран информационен файл.

И след това този файл бива декомпресиран, и хората просто получават този прилив на идеи, които ние наричаме „зареждания”.

ДУ: И това прилича на оригинална мисъл, без хората да осъзнават откъде тя е дошла.

КГ: Точно така.

ДУ: О кей. Значи ти срещаш Арии и нейната сестра. Би ли ни казал какво се случва след това? Ти каза, че и двете са се усмихвали. Разбра ли защо?

КГ: О, да. Причината бе събранието, на което току-що бях присъствал. Те бяха много развълнувани по този повод.

ДУ: И какво се случва след това?

КГ: Те веднага ме поведоха по коридора, който води към една от тези огромни каверни, където преди се намираше града на Аншар.

image004

Ако си спомняш, този град бе по някакъв начин преместен и поставен в една времева аномалия.

ДУ: Точно така.

image005

КГ: И там имаше един от корабите на Аншар, който ни очакваше.

image006

В него се качваха хора на Аншар, част от които вече бяха седнали вътре.

ДУ: Колко от тях се намираха в кораба?

КГ: Повече от 15.

ДУ: О кей. Значи е имало не малко хора.

КГ: Ние се качихме, след което потеглихме право към времевата аномалия.

ДУ: Как изглеждат нещата, когато навлизате в нея? Какво виждаш?

КГ: Ами не видях нищо …

ДУ: Ох.

КГ: … защото като че ли някой включи един огромен магнит близо до главата ми и аз изгубих съзнание, и паднах настрани, след което ведната се съвзех, когато преминахме през преградата. Това бе нещо като бариера, която повлия на съзнанието ми.

ДУ: Хм.

КГ: Можах да видя всички градове, които се намираха в тази сфера, при което върховете на сградите им сочеха към центъра на сферата.

ДУ: Какво разбираш под „сфера”? Това сфера от енергия ли е? Или това е каверна?

КГ: Това представлява един сферичен енергиен балон.

ДУ: Оу, о кей.

КГ: И вътре в тази сфера са събрани заедно всички градове.

image007

ДУ: О кей.

КГ: И така, ние прелетяхме към града на Аншар и се приближихме към няколко от огромните сгради във формата на купол.

image008

И ние кацаме върху едната от тях, върху тази … подобна на хеликоптерна площадка, но по-голяма.

image009

Тя се намираше на върха на сградата върху нещо като кокили.

И така ние слязохме от кораба и се отправихме към една част от покрива, където имаше два отвора, от които започваха две тръби, които водеха надолу.

Всеки от групата заставаше в един от тези отвори, след което се спускаше надолу.

Когато се приближихме, дойде и моят ред. Помислих, че това ще бъде нещо като пързалка, по която ще се спусна надолу, но се оказа, че на самия вход на тръбата се появи нещо като прозрачна бариера, върху която стъпих, и тя потегли надолу. Погледнах под себе си и видях хората на Аншар, които се бяха спуснали преди мен, да гледат нагоре към мен.

В един момен техните изображения изчезнаха и аз се спуснах надолу. Все едно, че се возех на асансьор.

ДУ: Не се ли изплаши от височината, когато пристъпи в тази дупка?

КГ: Да, изпитах неприятно чувство. Мозъкът ми подсказваше, че просто ще пропадна надолу.

ДУ: И какво се случи, докато преминаваше през тази тръба и къде се озова, когато стигна до дъното?

КГ: Достигнахме до дъното и пристъпихме в тази огромна площ вътре в купола, където навсякъде се разхождаха хора на Аншар. Те бяха облечени с различни цветни дрехи, които бяха очевидно изтъкани. Не приличаха на тези хай-тек облекла, които бях виждал преди.

Както и да е, ние преминахме през това множество от хора, всеки от които се бе запътил за някъде, при което някои влизаха, а други излизаха през нещо като стена.

ДУ: Уха!

КГ: Ние също преминахме през това нещо подобно на стена, което се усещаше като лепкава енергия, след което се озовахме на място, където имаше много хора, които хвърчаха във въздуха подобни на Супермен.

ДУ: Наистина?!

КГ: По-възрастните, тези, които бяха много по-стари, летяха, като използваха някаква неизвестна технология. Всички останали се разхождаха, все едно че се намираха в някакъв МОЛ.

ДУ: Това някаква технология ли беше, или по-скоро телекинеза? Това някаква психична способност ли е, с чиято помощ се придвижват по този начин?

КГ: Това е технология.

ДУ: Наистина? Представям си, че гледката е била внушителна.

КГ: Да, такава беше, защото хората летяха свободно, точно като Супермен.

ДУ: Защо мислиш, че само възрастните са могли да правят това, или им е било позволено да го правят, или каквото е било там?

КГ: Възрастните … те изглеждаха различно от останалите хора на Аншар.

Казаха ми, че е често срещано същества от четвърта категория плътност и други същества, когато остаряват, да стават по-високи, по-слаби и очевидно това е, което им се случва. Те добавят други 50+ см. към височината си и стават много, много слаби, много хилави, и кожата им става даже още по-бяла. Те също така имаха бръчки около устните и очите.

ДУ: Искам да подчертая нещо твърде странно. Имах едно обаждане от Пит Питърсън, в което той започна да ми разказва за тези Nordic, които той срещнал веднъж и при които важало същото нещо – те преминавали през три етапа на растеж. В третия етап ставали по-високи и по-слаби.

КГ: Друго нещо, което забелязах, бе, че те носеха предпазно покритие на очите си. Техните очи стават доста чувствителни.

Ние стигнахмедо една сграда, където живее семейната група на Арии, и ми показаха една малка стая, предназначена за мен. Аз щях да прекарам заедно с тях известно време.

ДУ: Уха.

КГ: Тя ми показа леглото подготвено за мен, защото те не използват легла.

ДУ: Добре, почакай за минутка. Защо те не използват легла? Ако не спят, какво правят?

КГ: Те имат някакъв цикъл за възстановяване на всеки няколко дни, който продължава 45-50 минути. Те нямат период, в който да спят.

ДУ: Те нямат нужда да лягат, когато преминават през този цикъл?

КГ: Не, те седят в столовете.

ДУ: О кей.

КГ: И така, първото нещо, което виждам върху това легло, са три ризи, три чифта гащеризони и някакви нахвърляни тоалетни принадлежности.

Дрехите изглеждаха като от 1980-те. Ризите бяха сини, а гащеризоните в кафяво-пепеляв цвят. Имаше и бельо, дезодорант. 

Когато видях всичко това, разбрах, че имат намерение да бъда при тях малко по-дълго от всеки друг път.

ДУ: Уха!

КГ: И както се оказа, в крайна сметка, докато бях там, аз преспах на два пъти, което означава, че съм престоял три дни.

ДУ: Тази стая бе с размерите на малка стая в общежитие, или имаше повече пространство? Как изглеждаше стаята?

КГ: Беше много малка. Вероятно два на три метра.

ДУ: Оу, уха!

КГ: Аз обаче не прекарах там много време.

ДУ: Очевидно, трябвало е да ядеш нещо. Каква бе храната, която ти дадоха?

КГ: Всичката храна бе вегетарианска, разбира се, с много сурови зеленчуци, много интересна сладки кексчета, направени от зеленчуци, които бяха наистина добри.

ДУ: Би ли казал, че това е била най-добрата храна, която някога си опитвал, или просто бе нещо обикновено?

КГ: Да ти кажа честно, беше някак сладникава. 

ДУ: Наистина?

КГ: Да. Беше някак … Нямаше никакви подправки. Те просто ядяха сурови зеленчуци и не ядяха много, и също така не се хранеха често.

ДУ: Имаше ли усещането, че ти дават от същата храна, която ползват те, и че не трябваше да я променят по някакъв начин, специално за теб?

КГ: Да. Аз се хранех заедно с тях.

ДУ: Мястото, където се хранехте, напомняше ли ти на нещо тук, например да е подобно на закусвалня?

КГ: Да, това бе закусвалня.

ДУ: Наистина?

КГ: Те имаха една обширна област, където прекарваха повече време. Там таванът бе по-висок, около два етажа. Имаха и отделни частни помещения, но не прекарваха там много време.

ДУ: Ако искаше да ядеш повече от тях, те те водеха в тази закусвалня, за да се храниш сам, или ти винаги се хранеше заедно с тях?

КГ: Докато бях там, се храних само три пъти.

ДУ: Наистина?

КГ: Да. Ти знаеш как промених храненето си, след като станах вегетарианец. Аз се хранех твърде малко веднъж или два пъти на ден. Храната бе доста богата на витамини и други вещества, защото засищаше много бързо.

ДУ: Уха! Значи по някакъв начин те е зареждала с енергия?

КГ: Да, но на вкус беше като обикновени зеленчуци.

ДУ: Представям си, че след като си видял това спално помещение, предназначено за теб, и тези старомодни дрехи, ти може би си ги запитал: „Хора, аз мислех, че тръгвам за дома си. Какво става тук? Защо трябва да оставам толкова за дълго тук, че да се налага и да преспивам? Какво сте намислили? Какво се случва с мен?”

КГ: Ами, Арии ми каза, че по същество получавам един подарък, като ми разрешават да прекарам известно време с нейната семейна група, както и че ще трябва да се подготвя да отида заедно с тях до тази база близо до Сатурн, за да се срещна с този Съвет при Сатурн, както те го наричат.

Така че ми се наложи да прекарам известно време заедно с тези хора.

Предупредиха ме да не докосвам нищо – да стоя на разстояние.

ДУ: Интересно – същото, което ми каза и Пит Питърсън.

КГ: Точно така. Когато се появих в самото начало, те стояха на прилично разстояние от мен и не бяха особено дружелюбни, но когато видяха Арии … Още в самото начало тя ме хвана за ръка и ме поведе, за да ми покаже къде ще бъде моята стая.

И това оказа влияние на нейните хора. Те започнаха да се приближават все повече, да ми задават въпроси и да разговарят с мен. Бяха много любопитни относно живота на повърхността.

ДУ: Нека те попитам нещо, което може би ще разсее някакво недоразумение сред нашата аудитория.

Хората може да са склонни да мислят, че тези същества живеят в повече от едно измерение и следователно ни изглеждат като духове, следователно, след като си сред тях, ти също би трябвало да си изглеждал като дух.

КГ: Това не са същества от по-висока категория измерение или от друго измерение. Това сме ние от нашето бъдеще.

Те са пропътували назад във времето, за да запазят своята времева линия. Те са от плът и кръв като нас.

И така, след този първи ден децата и другите хора започнаха да се приближават все повече към мен и да прекарват заедно с мен извество време, и то достатъчно близо, за да мога да ги докосвам, обаче аз не го правех.

В един момент те започнаха някак да се дистанцират и когато се огледах, видях, че към мен се приближава Гонзалес. Изглеждаше много посърнал и изморен. Когато дойде съвсем наблизо, той просто се стовари в един от столовете.

Отидох до един от столовете, седнах в него и умствено го насочих, както ми  бяха показали да го правя, към него, и го попитах какво прави тук, какво става с него.

ДУ: Значи ти можеше да движиш стола с помощта на ума си и да го насочваш накъдето пожелаеш?

КГ: С лекота.

ДУ: Значи ти се приближаваш до стола на Гонзалес и какво се случва след това?

КГ: Ако си спомняш, Гонзалес бе прекарал доста време заедно с Аншар. За определен период той всъщност живееше в техния град.

ДУ: Точно така.

КГ: И като част от работата, която извършваше, докато живееше там, той бе работил с тази раса на великаните, които имат червени коси и по шест пръста на ръцете си.

image010

Той бе започнал да получава определени резултати в работата си с тях, когато хората на Аншар го бяха по същество изритали заради поведението му.

ДУ: Ние притежаваме огромно количество документирани скелети на великани, открити по цялата Земя. Въпросните червенокоси великани свързани ли са с тях по някакъв начин?

КГ: Свързани са.

ДУ: По какъв начин?

КГ: Добре, нека просто продължа и ти разкажа какво се случи.

ДУ: О кей.

КГ: Гонзалес каза, че почти през цялата година се е занимавал с червенокосите великани. Той се бе опитвал да ги накара да приемат някои от лечебните технологии на маите.

Те обаче са отказвали всякакъв вид помощ от страна на маите, мислейки, че това е някакъв вид примамка за тях, за да кажат, че …

Съветът на Тайната космическа програма и маите са спасявали червенокосите великани от различни места на планетата и са ги докарвали тук в това убежище.

„Ние не желаем това лечение, докато не докарате тук нашето кралско семейство, които са затворени в някаква база на престъпните групировки.”

ДУ: О кей. Това повдига много въпроси.

КГ: Да, и няма особена логика в това тяхно изискване.

ДУ: Бях останал с впечатлението, че червенокосите великани са измрели напълно. И че на повърхността на Земята вече не е останал никой от тях.

КГ: В момента няма никого от тях на повърхността на Земята.

ДУ: Тогава защо говорим за тях, все едно че все още съществуват? Кое е това, което аз не …

КГ: Защото те съществуват.

ДУ: О кей.

КГ: В един момент те са контролирали голяма територия от Северна и Централна Америка. Тези същества са генетични творения на тази раса на Пре-адамитите …

ДУ: Разбирам.

КГ: Която е живяла в Антарктика. Те са създали тази раса на гиганти, която да управлява човеците, популацията от човеци-роби.

След настъпването на катаклизма, когато Пре-адамитите са били по същество изтрити от повърхността на Земята, или ние така сме си мислели, тези гиганти е трябвало да оцеляват сами. По онова време те са се хранели с хора и са предизвиквали доста проблеми. Определен брой години след катаклизма човеците са започнали да се организират отново и са започнали да преследват тези великани и да ги избиват.

Тогава великаните е трябвало да се скрият под земята и те отишли дълбоко, дълбоко в недрата на Земята, в някои от тези твърде дълбоки екосистеми, за които сме говорили преди в Космическо разкритие.

ДУ: Тогава се е получило следното: Имаме племена от американски индианци, които са преследвали червенокоси великани. Имаме хора в Европа и Азия, които са преследвали тези великани, които са се оттеглили дълбоко под земята.

КГ: В каверни с екосистеми.

ДУ: Точно така.

КГ: При тях са се появили здравословни проблеми, защото не са имали нужните им хранителни вещества и слънчевата светлина. Те са се хранили с това, което са намерили там долу, от което здравето им е страдало. И те са ставали все по-слаби и по-слаби.

Те са преследвали един човекоподобен вид, който е живеел във Вътрешната Земя, и са го унищожили, защото им се е видял много вкусен, както и са изтребили някои други същества, които са живеели там долу …

ДУ: Те изглеждат точно като нас, само че са по-големи, или има нещо необикновено във формата на лицето или главата?

КГ: Да, те имат широко чело, големи изявени челюсти, два реда зъби. Те не изглеждат просто като по-големи хора.

ДУ: Значи ако ги намалиш до нашите размери, те биха изглеждали доста по-различни.

КГ: Правилно.

ДУ: Интересно. Значи те обитават тези подземни области. И ти казваш, че те по същество изтребват други популации от човекоподобни.

КГ: Точно така. И това, което в крайна сметка се е случило в тяхната история, е, че част от тяхната кралска каста е започнала, както се казва, да ги организира.

Когато са се оказали бежанци под земята, първоначално те са били в пълен безпорядък. Те открили територии, които са могли да издържат малко население. Те конкролирали своя брой, своето население и някои представители на тяхната кралска каста и на духовенството им решили да се затворят в различни саркофази и да преминат в състояние на летаргия. 

ДУ: Любопитен съм относно това, че когато изучаваме ранните цивилизации в американския континент, откриваме тези така наречени „строители на могили”, и винаги откриваме тези могили във формата на пирамиди.
Хората разкопават тези могили и откриват вътре скелети на великани. Така че гигантските скелети и тези могили винаги вървят заедно.

Изглежда, че тези хора са имали някакво желание да продължават да строят пирамиди. Какво мислиш за това?

КГ: Ами, гигантите са били тези, които предполагаме, че са карали човеците да строят инфраструктурата на тези градове за нуждите на Пре-адамитите. И предполагам, че тези великани са били нещо като надзиратели на човеците в това строителство.

ДУ: В тези могили, които хората са разкопавали, никога не са били открити книги, или … Колко грамотни мислиш, че са били тези великани? Дали потопът им се е отразил толкова зле, че те …

КГ: Да.

ДУ: … са изгубили до голяма степен своя език?

КГ: Те са изгубили всичко.

ДУ: Наистина?!

КГ: Точно така. Те са били в една лодка с хората. Всичко е било изгубено. Така че …

ДУ: Тогава откъде са знаели за тези каверни под земята, ако са били по същество неграмотни?

КГ: Те са били принудени да го направят. Те са били принудени да слязат под земята, да търсят и да открият тези места.

ДУ: О кей.

КГ: И най-накрая тези великани са се събрали и са казали: „О кей, ние притежаваме тези малки пространства, които ще осигурят съществуването на малък брой от нас. Ние ще преминем в състояние на летаргия и когато един ден се събудим, ще бъдем отново силни. Когато се събудим по времето на тези предстоящи големи енергийни промени, ние ще можем да живеем спокойно отново.”

Това, което се е случило обаче … Това са били над 130 от тези същества на различни места в тези саркофази. И в повечето случаи престъпните групировки са открили тези саркофази, събудили са великаните и са ги отвели в затвори в своите подземни бази.

ДУ: Мисля, че ти бе казал преди, че когато хората са се опитвали да отворят тези саркофази, но не са успели, защото те са били защитени от някакво гравитационно поле. Тогава как престъпните групировки са успели да събудят някои от тях? Аз мислех, че никой не е успял да стори това.

КГ: Те имат начини с помощта на определени вибрации да изключват и контролират тази технология.

ДУ: Оу, наистина?! Интересно.

КГ: Те са открили достатъчно от тези саркофази, както разрушени, така и действащи … Те знаят много добре как те функционират. Те познават механизмите им.

Тези същества са оцелели физически, но в умствено отношение тези великани са били напълно извън строя.

Гонзалес каза, че е успял да общува с великаните и е имал повече успехи, преди да премине през тази трансформация, защото те са били толкова психически объркани и травматизирани, че той едва е успявал да комуникира по някакъв начин с тях.

Той ми разказваше това, докато седеше в стола и каза, че след като е преминал през тази своя трансформация, е изгубил напълно способността си да общува с тях.

ДУ: Нека видя дали разбрах какво каза. Първо, те заспиват летаргичен сън. Те мислят, че в един момент ще се събудят и ще бъдат крале на своя народ, и ти каза, че това се отнася за около 130 от тях, но те се събуждат и се оказват затворници. Мисля, че това е било доста тежко за тях.

КГ: Да.

ДУ: Дали те са изпитали, все едно че са преспали много кратко време, или са помислили, че са били в състояние на летаргия доста дълго?

КГ: Тези, които са били в летаргия, са почувствали, все едно че са заспали и след това са се събудили.

ДУ: Уха! Значи това, че са загубили напълно своето предишно състояние и власт, ги е объркало твърде силно.

КГ: Това се отнася за тези, които са били в легаргия. Другите, които са живели поколение след поколение в тези екосистеми дълбоко под земята, са били най-силно травматизираните.

ДУ: Ох.

КГ: Гонзалес каза, че просто не е могъл да контактува с тях. Той непрекъснато им е повтарял: „Ние можем да ви помогнем. Ние можем да ви доставим тези лечебни технологии.”

Те на свой ред са му казвали: „Не! Първо доведете нашите кралски семейства, след което ще приемем лечението.” Става дума, да доведат тези, затворени в базите.

Не звучи особено смислено, но това е било положението.

ДУ: Хората, които са живели дълбоко във вътрешността на Земята и са прекарали там много време, имат ли някаква представа за това какво представлява нашата цивилизация на повърхността, или са толкова откъснати, че нямат никаква идея кои сме ние, когато сме се появили и по същество сме ги заловили?

КГ: Болшинството от тях са откъснати, но някои са ходили на разузнавателни мисии на повърхността от време на време, когато обикновено са срещали наши военни.

ДУ: Хм.

КГ: Така че са имали представа за това колко вече са изгубили всякакъв контрол.

ДУ: Те имат ли някакви системи за комуникация, които да позволяват на различните териториално разпръснати групи да общуват?

КГ: Казаха ми, че те използват някаква древна технология, която им позволява да комуникират тук и там.

Гонзалес обаче бе наистина разочарован. Когато ми каза, че след неговата промяна тези великани повече не са могли да общуват нормално с него, в очите му се появи някаква гримаса.

Той ме погледна и каза: „Би ли искал да дойдеш там долу?”

Отговорих му: „Това не е работа за мен, приятел. Това е твоя работа.”

ДУ: Да отидеш там долу, където са великаните?

КГ: Точно така. Той каза: „Хайде, това няма да е първият път, в който ще срещнеш някого, който би искал да те изяде.”

ДУ: Къде се намират тези места? Получи ли някаква конкретна информация къде се намират тези места, където те са се заселили?

КГ: Да. На територията на Аншар. Всъщност Гонзалес разбрал за тях, защото в началото Аншар били много потайни и посещението в тази област на каверната, защитена от плътна стена, през която те преминавали, било невъзможно. В крайна сметка след няколко седмици търсене той открил малък отвор, през който могъл да наблюдава къде Аншар отиват отвъд тази стена.

Той видял как хората на Аншар се срещат с тези червенокоси великани, които просто мучали и плачели, и звучали ужасно.

И предполагам, че наскоро след това той е бил допуснат и започнал да се среща с тях, преди Аншар да го изгонят.

ДУ: Ние по същество изчерпахме времето за този епизод, но ми е интресно да чуя предположението ти как тези великани се вписват в цялостната картина на Възнесението и нашата трансформация в същества подобни на Аншар. Каква мислиш, че е причината да ти покажат тези неща?

КГ: Мисля, че причината е, че макар тези същества да са били създадени така и да са извършили лоши неща, кармично ние всички сме свързани.

И точно както Сините авиани искат да се придвижат на следващото ниво на развитие, но не могат, защото ние им действаме като парашути, тъй като имаме взаимни кармични връзки с тях, същото се отнася и за връзката ни с тези други същества.

Ние или всички някак се придвижваме нагоре и се развиваме заедно, или никой не успява да направи това.

ДУ: В даден момент двамата с Гонзалес трябва да сте привършили този разговор за великаните. Какво се случи след това?

КГ: Арии и сестра й постояха задно с Гонзалес и мен известно време. Някои от хората на Аншар също се събраха около нас. В този момент те се държаха малко повече на дистанция от Гонзалес, отколкото от мен.

В един момент сестрата на Арии каза: „Време е да се приготвим за срещата с новите Пазители.” И всички много се развълнуваха.

Разговорите ни постепенно приключиха. Някои от възрастните ме поканиха да ги посетя отново и да прекарам по-дълго време заедно с тях … по-късно, след няколко месеца.

ДУ: Как се обръщаха към теб през всичкото това време?

КГ: Те ме наричаха Хануш.

ДУ: Наистина?

КГ: Да.

ДУ: О кей.

КГ: Тогава всички се събраха в това общо пространство, за да се сбогуват с мен.

Тогава си взехме довиждане. После извървяхме същия път обратно до кораба на Аншар, на върха на куполната сграда, след което излетяхме от аномалията.

ДУ: Хм. Случи ли се нещо друго, преди да се озовеш у дома си?

КГ: Да, аз всъщност не се прибрах у дома …

ДУ: Ох!

КГ: Качихме се в кораба на Аншар и отидохме обратно в храмовия комплекс, където имаше една още по-голяма опашка от хора, които очакваха да преминат през тунела, който водеше към очистителната процедура, която описах по-рано.

Арии и сестра й преведоха мен и Гонзалес покрай опашката от хора, след което преминахме през очистителната процедура.

image011Аз сгънах дрехите си и щях дя ги поставя до тези на Гонзалес в това полукръгло отделение в помещението, но Арии носеше през рамото си една чанта и я отвори, след което ми показа, че трябва да поставя дрехите си вътре.

Огледах се наоколо и видях представители на всичките седем групи от Вътрешната земя, които срещнах при първото си посещение на това място.

ДУ: И те носеха същите амулети, както когато ги видя за първи път?

КГ: Да. Те носеха същите бели туники и същите амулети.

ДУ: Интересно. Е, това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод. Благодаря ти, Кори. Това бе удивителна информация. Искам да благодаря и на зрителите за това, че ни гледаха.

Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин, заедно с Кори Гууд.