Кори Гууд и Дейвид Уилкок 16-ти ЕПИЗОД, м. октомври, 2015 г.

АГАРТАНИТЕ: РАЗШИРЯВАНЕ НА ХОРИЗОНТА

 (С) 2016 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Добре дошли. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Много е вълнуващо да ви съобщаваме тази космическа информация, да повдигаме завесата пред правителствените заблуди, конспирации и лъжи, изричани толкова дълго време. Аз искам истината. Мисля, че и вие искате истината, в противен случай нямаше да бъдете тук. А истината ще изисква малко гъвкавост от страна на вашата система от убеждения/вярвания, защото колкото повече навлизаме в тази материя, толкова повече откриваме, че всичко, което знаем, не е повече от една детска приказка, докато реалният свят е много по-интересен, далеч по-сложен и много по чуден, отколкото някога сме си представяли.

И така, Кори, предишния път ние говорихме за историята на космическата програма. И ти каза, че в нашето съвремие тя води началото си от германските окултни общества.

Кори Гууд: Точно така.

ДУ: Ти каза, че е имало две интелигентни цивилизации, с които германците са установили контакт и които са им помогнали да усъвършенстват своя летателен апарат под формата на камбана, който е притежавал анти-гравитационна технология.

КГ: Точно така. Те вече са били напреднали значително сами. И тези две други цивилизации са им помогнали да го усъвършенстват.

ДУ: И ти каза, че според Тайната космическа програма една от тези цивилизации се нарича Драко.

КГ: Да.

ДУ: А другите се наричат агартани (Agarthans). И ти каза, че те са живели под земята в Хималаите.

КГ: Правилно.

ДУ: Кога агартаните са живели на повърхността на Земята?

КГ: Не е напълно известно. Преди десетки и десетки хиляди години. Те са били под земята много десетки хиляди години.

ДУ: Дали нещо се е случило на повърхността на Земята, което ги е накарало да избягат, като например смяна на полюсите или нещо подобно?

КГ: Катаклизъм … нещо, което ги е накарало да отидат под земята. Циклично във времето Земята е преминала през няколко катаклизми, както са показали съвременните археолози и геолози.

ДУ: Това започва да звучи много подобно на гръцките богове, които се предполага, че са притежавали руса коса и сини очи и не са изглеждали много добри като хора. Те са воювали едни с други. Гръмотевицата на Зевс, тези изображения на оръжия в „митологията” приличат на някаква чужда технология. Мислиш ли, че би могло да има връзка между гръцките богове и агартаните?

КГ: Абсолютно. Те са предлагали услуги на населението на повърхността, представяйки се за богове, докато ние сме достигнали определен етап на развитие. След това са започнали да се представят за извънземни.

ДУ: Ти каза, че подземната цивилизация е населявала един високоразвит град.

КГ: Мрежа от градове.

ДУ: О, нима мрежа от градове?

КГ: Точно така.

ДУ: Имат ли собствена система за транспорт между тези градове?

КГ: Не съм бил там, не зная. Но те я наричат „Мрежата на Агарта”.

ДУ: Как биха изглеждали тези градове, ако можехме да ги видим? Някога виждал ли си изображения, или заснети филми?

КГ: Не съм виждал никога изображения или друга информация освен това, че са изключително напреднали и самостоятелни.

ДУ: Имали ли са космически кораби през цялото време, когато са били под земята, за да могат да летят с тях в космоса?

КГ: Да, и те имат една флотилия, която наричат „Сребърната флотилия”.

ДУ: Нека за малко се върнем към Драко. Не мога да престана да мисля за това, което казваш, че си прочел в интелигентните таблети, че те са дошли тук преди 375,000 години.

КГ: Приблизително.

ДУ: Има ли връзка между Драко и тези, които шумерите наричат Анунаки?

КГ: Някои изследвания показват, че те са били в контакт и са провеждали експерименти с човешки същества много, много отдавна във времето. Това е нещо отделно от човекоподобните извънземни, които са в тази Супер Федерация и които провеждат тези 22 различни програми. Така че това трябва да бъде същото, за което говори Ситчин (Zecharia Sitchin) по отношение Анунаки. Беше ми обяснено подробно, че Анунаки е просто термин на шумерите за това, което днес наричаме извънземни, или тези, които са дошли от небето, и че това наименование включва повече от една различни групи. Изглежда обаче очевидно, че в онези текстове ставаше дума за някакъв вид рептили.

ДУ: Когато човек се вгледа в рисунките на шумерите, не само че вижда тези хора, които са поне два пъти по-високи от човеците около тях, но той вижда авиани. Има шумерски рисунки на човекоподобни тела с глави на птици, което е много интересно. Така че това подкрепя думите ти, че Анунаки са повече от един вид извънземни.

КГ: Правилно.

ДУ: Познаваш ли други авиани, различни от Сините авиани?

КГ: Да, има няколко вида. Някои са доста враждебни.

ДУ: Наистина?

КГ: Да, твърде враждебни. Но те са повече от четвърта категория на плътност по отношение на своите технологии. Те са технологично обусловени. Те не са от категория на плътност, която е духовна по природа.

ДУ: Когато видиш един зловещ филм като „Широко затворени очи”, или други изображения на тези групи, които носят маски, изглежда че много от маските наподобяват птици, което означава, че става дума за хора с подобни на птици глави. Мислиш ли, че тези маски могат да означават, че в миналото сме били посетени от авиани?

КГ: Древните египтяни са изобразили авиани като Тот и Хорус. Говори се също, струва ми се в „Закона за единството”, че една група от шеста категория плътност е дошла и ги е научила на определени неща, но веднага щом те са си отишли, информацията е била изопачена и превърната в отрицателен култ. След това авианите вече са били асоциирани с нещо отрицателно.

ДУ: Това е абсолютно вярно. Колко прав мислиш, че е бил Ситчин? Мислиш ли, че Драко са смесили генетиката си с нашата, за да създадат Адам, или примитивния работник на име Адаму?

КГ: Не съм сигурен, че те са били групата, сторила това. Зная, че има … и това е смущаващо за много хора, но има твърде много раси, които са смесили генетиката си с нашата. Има също така малко ДНК от рептилите, смесена с човешката ДНК.

ДУ: Според теб Драко са били тук през всичкото време и не са отишли другаде?

КГ: Известно време на Земята е имало битки за Земята. Имало е времена, когато Драко са били изгонени и са оставяли тук свои потомци. След това Драко са се завръщали и са изгонвали други групи извънземни. Тази планета е имала една доста дива история в продължение на стотици хиляди години.

ДУ: Да, в записите на шумерите виждаме Ламия, които са хората змии. Имаме индуските Нага. Има един храм на змиите, посветен на боговете змии. След това имаме стъпаловидните пирамиди в Мезоамерика, където виждаме тези Драко глави в основата на пирамидата. Всички мислят, че това е просто една змийска глава. Мислиш ли, че това са примери от периодите, когато Драко са завладели Земята?

КГ: Възможно е. Има други същества. Има същество с глава на граблива птица, което някои хора бъркат с рептили, които приличат на птици по начина, по който се движат. Много от тях имат пера на гърбовете си. Те са нещо като смесица от рептил и авиан.

ДУ: Мислиш ли, че съществуват всякакви същества, каквито можем да си представим, които притежават някои човешки характеристики?

КГ: Определено.

ДУ: Има толкова много направления, в които можем да се впуснем оттук нататък, но аз искам да се придържаме към основната линия. Драко може би са установили тази връзка с Анунаки, шумерската връзка. Ти каза, че те са били изгонвани. Също така, че са се завръщали. Те са твърде противни същества, нали?

КГ: Да, много.

ДУ: Легендите, според които хора са били принасяни в жертва в тези стъпаловидни пирамиди – те желали ли са такива жертвоприношения в тяхна чест? Това нещо типично ли е за тях?

КГ: Да.

ДУ: Значи това са противни същества. Защо някой ще пожелае да работи заедно с тях?

КГ: Ами тези, които са го направили, самите са били твърде противни.

ДУ: Германските окултни общества?

КГ: И по-късно западните окултни общества.

ДУ: О кей, тогава защо някой в Германия и въобще някъде другаде би желал да работи съвместно с група, която е отрицателно настроена и определено по-силна? Какво биха могли да извлекат от нещо очевидно толкова глупаво?

КГ: Ами заради технологиите. Също така заради това да имат съюзници, когато са тръгнали да пътуват из космоса и са срещали други неприятелски настроени групи. Така че те са решили да се съюзят с най-силните на терена.

ДУ: Каква е била ролята на агартаните при разработката на този летателен апарат с форма на камбана, по пътя им да се превърнат в цивилизация-беглец?

КГ: Германците са били по-близки с агартаните.

ДУ: Така ли?

КГ: Да.

ДУ: О кей.

КГ: Те повече са си приличали – руса коса, сини очи. Както и идеята за господстващата раса.

ДУ: Агартаните приличат ли на нас по ръст?

КГ: Да, може би са малко по-високи, но са в нашия ръстов диапазон.

ДУ: Какво е било облеклото им?

КГ: Те носят комбинезони. По-късно германците ще носят същите униформи, когато летят наоколо и се преструват на извънземни.

ДУ: Наистина?

КГ: Да, когато установяват контакт с хората през 50-те години на миналия век и разправят, че са извънземни. „Ние сме тук, за да помогнем на планетата Земя и за да установим контакт”.

ДУ: Знаеш ли дали германците първо са установили контакт с агартаните, или с Драко? Или и с двете групи по едно и също време.

КГ: Мисля, че първо с Драко. Възможно е обаче да са установили някакъв контакт с агартаните по време на многобройните си разкопки на Изток, когато са търсили древни писания, съдържащи информация за вимана и подобни неща.

ДУ: Дали агартаните са поканили германците в своите убежища под земята и са им показали всички свои удивителни постижения?

КГ: Било е по-скоро към края на войната, когато агартаните са поканили някои от германците в тяхната мрежа от градове. Те са им показали древните руини под леда на Антарктика.

ДУ: Какви древни руини?

КГ: Имало е някакви древни руини под леда на Антарктика.

ДУ: За тези, които не са запознати с това, болшинството хора биха си помислили, че Антарктика винаги е била един глетчер. Как можеш да построиш нещо под един глетчер?

КГ: Има много древни руини, които са напълно смазани от глетчерите. Отдолу има много подземни градове и инфраструктура. Има много, които са запазени от … там има много термална активност, неизвестна за хората, вулканизъм. Това е лед, но изглежда много като тунели от лава, огромни кухи пространства в леда. Там отдолу има градове.

ДУ: И температурата от вулканичната дейност е достатъчно висока, за да може да се живее удобно?

КГ: Точно така.

ДУ: Това прилича на ескимосите, които си строят иглу, нали! Когато навън е много студено. Ние правихме това като скаути. Построяваш си купол от твърди снежни блокове и дъхът ти веднага започва да топи снега от вътрешната страна, който се превръща в лед, и макар че си заобиколен от лед, вътре се чувстваш топло и удобно.

КГ: Да, съхранената в земята термална енергия се издига нагоре.

ДУ: Нека поясним – ти казваш, че е възникнало някакво разместване на земната кора или действително физическо движение на земната ос, така че това, което сега приемаме за Антарктика, някога е било обитаема земя?

КГ: Най-вероятно е била нещо като Австралия.

ДУ: Наистина? И ти казваш, че там е имало население, преди да се случи това събитие?

КГ: Да, там е имало една древна цивилизация.

ДУ: Доколкото ти е известно, това бил ли е потопът, потопил Атлантида преди 13,000 години?

КГ: Това е нещо много по-древно.

ДУ: Наистина? Имаш ли представа кога се е случило?

КГ: Не. Зная, че хората отначало са мислели, че това е било първоначалният дом на агартаните, но информацията, която четох, гласеше, че това са били много по-древни убежища, за да бъдат техен дом. 

ДУ: Уха.

КГ: Така че не зная. Мина много време, откакто съм чел това. Агартаните обаче очевидно са знаели за съществуването им.

ДУ: Чувам как някои историци си скубят с всичка сила косите.

КГ: Да.

ДУ: Дали става дума за древната раса основатели, за нещо, което е отпреди милиони години?

КГ: Не.

ДУ: О, тогава това е нещо по средата.

КГ: Да.

ДУ: Какво са видели германците? Преди всичко, някой бил ли е на Антарктика преди това? Това първото посещение на съвременния човек ли е било? Зная, че там са посещавали хора, като например Кук, или нещо такова

КГ: Мисля, че там е имало няколко експедиции. Там обаче е имало три населени града под леда.

ДУ: Населени?

КГ: Точно така.

ДУ: В Антарктика?

КГ: В Антарктика.

ДУ: Когато германците са пристигнали там, те са били вече населени?

КГ: Е, единият е бил донякъде в безпорядък, но се оказал идеален за подводниците им, които са минавали под леда и са се оказвали в тези празни пространства. И това е било идеална възможност да започнат да строят своите съоръжения. Имало е обаче два други града по-навътре в сушата, които вече са били заети от други групи. Не зная кои са били тези други групи, но в крайна сметка те са се съюзили с тези германци.

ДУ: Наистина? И агартаните са им казали къде да насочат плавателните си съдове? Агартаните вече са били идентифицирали тези места?

КГ: Точно така.

ДУ: Защо агартаните ще се нуждаят германците да разработят нещо, след като вече са разполагали с тази своя огромна мрежа от подземни градове?

КГ: Ами, те са поканили някои от германците в своята мрежа от градове. Имали са сключено споразумение. Те са помогнали на германците да открият области в Антарктика и в източната част на Южна Америка, където да създадат подземни бази, както и надземни градове, които са били почти изцяло германски.

ДУ: Това изглежда е било нещо като бонус за германците – агартаните да им отстъпят някои територии, които сами не са харесвали особено, които може би не са били лесно обитаеми …?

КГ: Мисля, че това е било просто част от тяхното споразумение.

ДУ: И агартаните не са били разработили тези територии до момента? Те са били предимно изоставени, като това място в Антарктика, за което говориш?

КГ: Да, германците са ги разработили.

ДУ: И ти казваш, че когато германците са пристигнали в този древен град, той е бил в безпорядък. Разкажи нещо повече. Германската подводница минава под леда. Тя изплува. Ти казваш, че там е топло поради вулканизма. Че е нещо като голям купол под леда. Какво виждат, когато изплуват? Има ли трева? Съществува ли някаква естествена флора и фауна? Или всичко е ледено и студено?

КГ: Не съм сигурен относно всички подробности, но зная, че е имало много постройки, които са били изоставени. Някои са били повредени. Имало е подземен комплекс, който са могли да населят, ремонтират и устроят.

ДУ: Постройките могат да бъдат всякакви. Става ли дума за неща като древните съоръжения на расата основатели например пирамиди?

КГ: Не толкова стари, не.

ДУ: Как биха изглеждали тези постройки, ако ги видехме сега?

КГ: Не зная. Не съм виждал техни изображения. Виждал съм само текст.

ДУ: Колко напреднала е била тази технология?

КГ: Имало е напреднали в технологично отношение сгради, но никаква технология, която вероятно е била отстранена.

ДУ: Когато казваш „напреднали в техническо отношение сгради“, имаш предвид нещо повече от това, което имаме сега в Манхатън – небостъргачи?

КГ: Напреднали спрямо това, което са имали по онова време.

ДУ: Какъв персонал са успели да закарат там германците, за да изследват тази територия? Преди всичко имаш ли представа колко голяма е била тя, колко квадратни километри?

КГ: Не. Това са били доста много хора. Не зная точно колко, но вече са имали много свои хора в Аржентина, Бразилия, из цяла Южна Америка, част от които са използвали в Антарктика. Положили са много усилия, за да изградят една цяла инфраструктура.

ДУ: Дали са използвали основно подводници, за да достигат до антарктическата си база, за да не бъдат забелязани от въздуха?

КГ: Те са използвали както подводници, така и своите високо развити летателни апарати.

ДУ: Ти казваш, че агартаните са ги насочили също така към Южна Америка. Това там са били останки от древната раса основатели, или те просто са се установявали в джунглата и са изграждали своите населени места там?

КГ: В джунглата и в подземни пещери.

ДУ: Подземни пещери, оставени от древната раса основатели?

КГ: Не, пещери, които са устроили сами със своите технологии и инфраструктура.

ДУ: Нищо древно и интересно.

КГ: Точно така. Те са построили напълно всичко със собствените си ресурси.

ДУ: О кей, значи това в Антарктика се случва, преди те да напуснат планетата, за да започнат да строят съоръжения извън Земята?

КГ: Те вече са били започнали да напускат планетата, но те започват да населяват Антарктика, когато става ясно, че страните от Оста (Рим, Берлин и Токио) ще изгубят войната.

ДУ: Тогава започват да населяват Антарктика?

КГ: Точно така.

ДУ: Значи са си търсили място, където да се скрият и това е бил най-удачният избор?

КГ: Правилно. Те са започнали да строят това години по-рано. Те са знаели как ще се развие войната години по-рано.

ДУ: Значи с комбинация от технологични дарения от Драко и от Агарта, германците са усъвършенствали своя летателен апарат във форма на камбана. Защото ти каза, че те не са били точно нацисти, нали? Това са били германски окултни общества.

КГ: И камбаната не е бил летателен апарат. Той е бил нещо като двигател.

ДУ: О, това е бил двигател под формата на камбана?

КГ: Точно така. Хората не са могли да влизат в камбаната. Но моля, продължавай.

ДУ: Те къде са отишли първо? И какво са открили, което е било интересно?

КГ: Първо са отишли на Луната. И са имали няколко неуспешни опита да построят там своя база. Най-накрая са открили …

ДУ: Чакай малко. С колко от тези летателни апарати са разполагали?

КГ:  С доста на брой.

ДУ: Хиляди?

КГ: Не, не, в началото вероятно по-малко от сто.

ДУ: Някои били ли са достатъчно големи, за да могат да пренасят товари?

КГ: Да, имали са няколко различни по размер. Мисля, че са били три различни размера.

ДУ: Какъв би бил най-големият размер?

КГ: Мисля, че с диаметър от около 30 метра.

ДУ: Такова нещо може да побере доста.

КГ: Не чак толкова много при свободното пространство, което са имали вътре, но при 30-метровите то е било доста по-голямо, отколкото при тези, които са били с диаметър от около 7-8 метра. Не помня точните размери.

ДУ: Ти каза преди, че съществата от Супер Федерацията, които за провеждали 22 програми, за да манипулират нашата ДНК и да я смесват със своята генетика, притежават голяма колония на тъмната страна на Луната, където всеки има своя дипломатическа зона и пр.

КГ: Да, множество колонии.

ДУ: Тогава защо всички те просто не са пожелали да ликвидират германците, след като те са се появили и са опитвали да завземат своя територия на Луната?

КГ: Защото германците са построили базата си на територията на свои съюзници.

ДУ: Наистина? Дали това не са били Драко?

КГ: Мисля, че най-вероятно са били Драко. 

ДУ: Значи германците са могли да направят нещо само благодарение на някакво сложно споразумение?

КГ: Точно така.

ДУ: Ти спомена, че тези агартани са работили съвместно с германските тайни общества, предполагам през 30-те и през 40-те години на миналия век. Тези агартани все още ли са тук днес?

КГ: Да, определено. Те са се представили като извънземни пред Тайната космическа програма, но някъде в края на 70-те и през 80-те години на миналия век хората от тайната програмата са открили, че това не отговаря на истината. Мисля, че може би е било през 70-те. След това те вече са престанали да се представят за извънземни пред хората от тайната програма. Те все още обаче се представят за извънземни пред много хора на повърхността на планетата.

ДУ: Те имат ли място в Съвета на Супер Федерацията?

КГ: Не.

ДУ: О, те са нещо напълно различно?

КГ: Точно така. Има една друга група, която много прилича на тях по външен вид, но те са много по-високи. Те не наподобяват нашата средна височина, както агартаните. Имат малко по-широки чела, но наподобяват много на скандинавците.

ДУ: Колко са високи?

КГ: Около 3 метра.

ДУ: Уха.

КГ: Така че се различават от агартаните.

ДУ: Агартаните срещат ли се с други интелигентни цивилизации? Или живеят предимно самостоятелно? Каква е ролята им в съвременната извънземна геополитика?

КГ: Те имат споразумения с други древни цивилизации-бегълци, както и с други извънземни групи.

ДУ: Очевидно този въпрос за развитието на Тайната космическа програма ще отнеме повече от два епизода. Но докато нещата са интересни, а те определено са, аз с удоволствие ще следвам тази линия. И така, ние говорихме за доста страшни неща. Би ли отново успокоил хората, които не са гледали предишните епизоди? Трябва ли да се страхуваме от тези германци, от тези агартани, от тези Драко? Дали ние не сме просто като едно филе миньон, което чака те да дойдат и да го хапнат?

КГ: Не, злото, което те са щели да направят, вече е сторено. Има една нова група (извънземни), която се е придвижила в Слънчевата система, която неутрализира в голяма степен всички опити за създаване на мащабни проблеми. Аз не бих обръщал внимание на всякакви плашещи неща, които се появяват в новините. Ако Съюзът на Тайната космическа програма и Съюзът на Сферите успеят, пред нас има едно положително бъдеще.

ДУ: Ние не искаме да има страх, нали? Всичко, което тези отрицателно настроени групи са се опитвали да правят през всичкото време, е да предизвикват страх.

КГ: Точно така.

ДУ: И се оказва, че вече съществуват много ефективни контрамерки, които да ги спрат, за да не могат да постигнат своите цели.

КГ: Това е точно така.

ДУ: Отлично. Кори, благодаря ти, че си тук. Както винаги, благодаря ви, че гледахте нашето предаване. Опитвам се да наместя отново главата си. Това са наистина невероятни неща. Следващия път ще разгледаме още подробности от историята на Тайната космическа програма, за колониите на Луната и на Марс. Останете на тази вълна.