Кори Гууд и Дейвид Уилкок 17-ти ЕПИЗОД, м. октомври, 2015 г.

ЕНИГМАТА ГОНЗАЛЕС

 (С) 2016 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Добре дошли в света на шокиращото, странното и привидно невероятното Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Ние интервюираме Кори Гууд, свидетеля на свидетелите, един човек, който притежава толкова много знания събрани в мозъка си, колкото всички останали свидетели, които съм срещал, взети заедно. Ние водим един наистина удивителен разговор. Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Ние разговаряме за подполковник Гонзалес, който е една мистериозна фигура, предизвикала голямо любопитство в Интернет. Някои хора казват, че той ще се откаже от своята анонимност. Това вярно ли е?

КГ: Не, няма никакви изгледи той да се откаже от анонимността си.

ДУ: О кей. Хората в Интернет казват, че искат да видят още някого, който знае толкова, колкото Кори. Защо не е добре Гонзалес да се появи?

КГ: Той е … той има официален живот тук на Земята. Той не прекарва голяма част от времето си тук. Ако той разкрие себе си в този момент, това ще бъде много опасно за него и за цялата операция. Той няма деца и семейство и някои си мислят, че за него би било по-безопасно, отколкото за мен, който имам жена и деца. И в известна степен аз съм съгласен с това.

ДУ: Очевидно Сините авиани помагат на Слънчевата стража за разкриване на тайната информация пред човечеството. Каква е историята на това? Как те установиха контакт с теб? Защото аз определено си спомням този удивителен ден, 25-ти февруари, 2015 г., когато ми каза по Скайп, че Сините авиани са попитали за теб по име хората от Съвета на Тайната космическа програма. Така че разкажи тази история.

КГ: Както си спомняш, аз ти разказвах, че бях в контакт с едно същество, за което няма да се впускам в подробности и даже няма да ти го опиша.

ДУ: И аз уважих това, но то бе също така нещо, което силно възбуди любопитството ми, и се запитах защо след като ми разкриваш толкова наистина изумителни неща, ти не желаеш да споделиш точно това. Всичко, което бях разбрал, бе, че те са сини на цвят и толкова. Мисля, че това е единственото нещо, което ми бе казал някога, и че то има нещо общо с твоето семейство и с децата ти.

КГ: Точно така. И аз все още не мога да кажа повече.

ДУ: Добре. Кога се случи този твой контакт?

КГ: Преди четири години.

ДУ: О кей. Четири години преди 2015 г.  означава 2011 г., о кей.

КГ: И се оказва, че подполковник Гонзалес е бил в контакт с тях приблизително през същото време.

ДУ: Също от 2011-та насам.

КГ: Ъ-хъ. И той е изпълнявал ролята на свръзка между Сините авиани и Слънчевата стража, всъщност дезертьорите от Тайната космическа програма, които са включвали  Слънчевата стража. Не става дума само за Слънчевата стража.

ДУ: Не са само Слънчевата стража.

КГ: Правилно. Много хора твърдят, че това е само Слънчевата стража. Всъщност това е един конгломерат от дезертьори от различни (тайни) космически програми. И той е предавал информация от Сините авиани за известно време, след което изведнъж, изневиделица, те му дават моето име и той се явява пред Съвета на Тайната космическа програма, и казва, че те са избрали мен за техен делегат. Те съвсем не са били щастливи от това и са искали Гонзалес да продължи да бъде техен делегат.

ДУ: Без да се впускаме в уличаващи подробности – какъв е бил неговият официален живот? Той има ли къща? Има ли кола?

КГ: Да, той притежава къща в един селски район.

ДУ: Значи той би могъл да каже на хората, които го срещнат, че има конкретна работа и има разработена легенда около това, което той прави официално.

КГ: Да. Въздържам се да кажа нещо повече.

ДУ: О, не. Абсолютно. Просто има хора, които твърдят в Интернет, че той ще се присъедини към нас в предаването и трябва да уточним, че това няма да се случи. И така, ти казваш, че Сините авиани са контактували с теб и с него през 2011-та. Това е било, преди да се появят тези около стотина видими сфери с размерите на Луната, Нептун и Юпитер? По това време ли се е случило това? Или малко по-рано?

КГ: Това бе … случи се преди и по време на появяването на тези сфери.

ДУ: О кей. Изглежда, че една от инициативите е била придвижването на тези сфери, след което избирането на Гонзалес за делегат и след като ти очевидно си бил готов, и твоето въвличане във всичко това.

КГ: Правилно. Подготвяли са ме, но аз нямах представа, че съм бил подготвян, нито за какво съм бил подготвян, тъй като по онова време все още се справях с много неща от миналото си и когато достигнах до момента да разчистя миналото си, вече си имах работа със Сините авиани и с част от тази информация.

ДУ: Тогава при този първи контакт през 2011-та, ти в действителност видя ли ги във вида, който имаме в онази илюстрация? Ти виждаше тези същества, или само сините сфери? Какви по-точно бяха първите ти преживявания?

КГ: Те първо се представят на хората по време на сън, в един много осъзнат сън. И след като са те подготвили по време на сън, се появяват физически.

ДУ: Те казват съвсем същото в „Закона за единството” – същия протокол за установяване на контакт.

КГ: Оу.

ДУ: Да. В „Закона за единството” се казва, че те в един момент са преустановили физическите си контакти, защото хората, които са установявали такива контакти, са надували егото си и околните са започнали да ги боготворят като месии. И едно от нещата в твоята история, което наистина ме удивява, е, че тази директива за ненамеса, съчетана със свободната воля по отношение на личните контакти, е била заобиколена поради нуждите на момента, тъй като ние се нуждаем от подготовка, преди да встъпим в тази златна епоха.

КГ: И след всяка среща аз получавам строго предупреждение относно моето его – че всичката информация, която получавам, в никакъв случай не трябва да се превръща в култ или в религия.

ДУ: Нека сега да се завърнем към самото начало – как започна всичко? Ти казваш, че е започнало със сънища. В кой момент осъзна, че си в контакт с тези, които сега наричаме Сини авиани?

КГ: Бях много наясно по време на сън, но това не бе …

ДУ: В съня те изглеждаха ли както на илюстрацията?

КГ: До голяма степен. Разпространената илюстрация не е идеална, но да. Това е начинът, по който те изглеждаха в сънищата ми, както и физически, когато най-накрая се появиха лично.

ДУ: В сънищата много често се случват странни метафорични и символични неща. Поглеждаш към нещо, за момент отместваш погледа си, поглеждаш отново и то вече не е същото. Така че тези сънища бяха предимно символични, или това бе много близко до съзнателен контакт?

КГ: Всичко беше много реално, много съзнателно, много осезателно. Беше различно от всякакви други сънища, които бях имал преди това.

ДУ: Има много, много хора в Интернет, които се опитват да кажат, че са част от твоята история и че осъществяват същите контакти, които ти имаш, и се опитват да се представят като авторитетни фигури, чиято информация трябва да бъде приета еднакво с твоята. Какъв е начинът, по който болшинството хора установяват контакт? Защото изглежда много от тези хора са измамници. Те просто не звучат правдоподобно. Какъв е начинът, по който установяват контакт болшинството хора? Какви може да са техните преживявания?

КГ: Болшинството хора, които установяват контакт, имат преживявания със сините сфери, което е … сините сфери са всъщност най-висшата категория плътност на сферичните същества. Те са от по-висша категория плътност от Сините авиани, но всички хора са се хванали за идеята за Сините авиани, защото предполагам, че това звучи по-романтично. Болшинството хора обаче имат преживявания само със сините сфери. Обикновено една синя сфера се появява пред хората, плува във въздуха пред тях и пулсира, след което хората или получават съобщение, което си спомнят съзнателно, или просто си мислят, че са видели нещо много специално и не разбират, че са получили подсъзнателно съобщение, или че Висшият им разум е получил някакво съобщение. Те получават съобщения от тези същества от по-висша категория плътност с оглед на бъдещето.

ДУ: Е, това е наистина удивително и ние сме го обсъждали в частен разговор, но аз искам да го кажем пред камера. От моя страна това ще включи малко разкриване на лична информация, както и малко монолог, но е нещо много важно. Аз съм чел „Закона за Единството” както и книгите „Сет” *) (the “Seth” books). Карла Рюкърт (Carla Rueckert) и Джейн Робъртс (Jane Roberts), които по мое мнение са два от най-добрите съвременни медиуми, описват много ясно тези сини сфери в тези свои книги.

*) Материалите на Сет са събрани в десет тома, диктувани от Джейн Робъртс на съпруга й от края на 1963 г. до смъртта й през 1987 г. По думите на Робъртс материалите са прозвучали в главата й като глас на същество на име Сет. – Бел. прев.

Аз бях толкова наясно с това, че бях разочарован и си казах: „Защо те не са направили това с мен?” Защото едно от нещата, което се казва в „Закона за Единството”, е, че те ще се свържат с нас по телепатичен път. Те не желаят да установят визуален контакт, ако могат да го избегнат. Ако могат да те ангажират така, както сториха с мен – чрез телепатия, това е по-добре. И така, един ден аз съм в Северна Каролина на посещение на приятел и медитирам в една поле. Виждам един НЛО за първи път в живота си. Той се скрива зад един облак, облакът заминава и НЛО-то го няма. Тъй като обаче аз медитирам, казвам си: „Добре де, видях един НЛО, голяма работа. Единственото друго нещо, което искам (и аз казах това като молитва), единственото нещо, което искам да се случи и което не се е случило, е, в стаята ми да се появи едно кълбо от светлина и да ми предаде едно интелигентно съобщение, така както се е случило на Карла и на Джейн Робъртс.” Два дни след това се обаждам на баща ми и се оказва, че на другата линия по същото време е брат ми. И тримата се срещаме по този начин едновременно. Казвам на баща ми, че това е една синхронност, а той отговаря: „О, о.” И след като казвам, че съм видял един НЛО, брат ми казва, че и с него се е случило нещо странно. В стаята му се появила една светеща сфера и му предала интелигентно съобщение. Той медитирал и в един момент главата му се отпуснала назад, след което видял тази сфера близко до тавана и тя се разширила до метър и нещо в диаметър, и наподобявала на един завихрен тунел. Това бил един истински портал, който пулсирал в тавана на стаята му, и ние имаме цял един материал на моя уебсайт от 2001 г., озаглавен „Братът на Дейвид осъществява личен контакт с извънземни”. И сферата му предала съобщение, че възнесението, за което пише брат ти, няма да възникне изведнъж. Това ще бъде серия от все по-вдъхновяващи преживявания. Ти, Кори, си имал първото от тези преживявания, което е било удивително. Какво мислиш – как ти се стори това, когато ти казах, че брат ми е имал такова преживяване през 2001 г. и че това е отразено в моя уебсайт?

КГ: Нямах идея, но има много, много, стотици и хиляди хора, които имат тези преживявания в момента.

ДУ: Гонзалес имал ли е също такива преживявания? Така ли са се случили нещата и при него?

КГ: Да.

ДУ: О кей. Каква е ролята на Гонзалес в момента? Каква е разликата между начина, по който са установили контакт с него, и начина, по който са установили контакт с теб? Той е бил в Тайната космическа програма, когато това се е случило.

КГ: Контактите са се осъществили точно по един и същ начин и той е бил обявен за делегат на Тайната космическа програма. Той е делегат между Тайната космическа програма и Сините авиани. Аз съм бил определен за делегат между Сините авиани и Съюза на Тайната космическа програма и още много други групи, с които авианите искат да се срещнат, но няма да го направят поотделно с всяка от тях. И аз бях поставен в ситуация да участвам във всички тези различни събрания на Съвета на Федерацията, а той ме е придружавал в някои от тях.

ДУ: Имал ли си пътувания в космоса след началото на всичко това, в което Гонзалес не е участвал, и когато не си го виждал?

КГ: Да, но в последно време той е участвал много активно. И когато бях тук за заснемането на последното интервю в gaiatv, имаше две изключително важни събрания, които трябваше да се проведат в точно определено време и в които той е участвал. Едното е било с Федерацията на Съюза на Драко (Draco Federation Alliance), която за него е била много мъчителна. Втората обаче и била много по-вдъхновяваща и приятна. И тя е била със супер федерация на 40 основни групи извънземни, ангажирани с тези 22 различни генетични програми и други експерименти, провеждани с човечеството. Имало е и други 20 групи, което прави общо 60 групи, които участват в този голям експеримент.

ДУ: Ти си участвал в тези събрания като част от първите ти преживявания в космоса, нали? И за да обобщим накратко – какво си правил, когато за първи път си участвал в тези събрания на супер федерацията? На колко години си бил и каква ти е била задачата?

КГ: Аз бях много млад. Още не бях станал тийнейджър и изпълнявах ролята на интуитивен емпат. Сега, когато участваме в тези събрания, всеки от нас е придружаван от трима такива интуитивни емпати, които регистрират измама или опасност. И това е, което правех, но сега, когато Гонзалес или аз отиваме на тези събрания, ние имаме със себе си такива придружители за подкрепа.

ДУ: Съществата от супер федерацията бяха ли наясно, че сте там, за да регистрирате евентуална измама?

КГ: Да, те всички имат такива помощници.

ДУ: О кей.

КГ: Описах големия кораб совалка, който е изграден на модули. Той може да бъде променен за всякакъв вид мисии. Дълъг е около 15-20 метра и този кораб отвел Гонзалес и неговите помощници в някаква област около газовите гиганти, някъде между Юпитер и Сатурн. Това е една област, която не можеш да видиш с телескоп. Тя се намира в една сфера, която деформира времето (temporal distortion bubble) и ти навлизаш в тази деформация и излизаш от същото място, от което си влязъл.

ДУ: Също както при онези пръстени.

КГ: Точно така. И когато навлезеш, всичко е напълно черно. Не виждаш никакви звезди. Не виждаш слънцето. Не виждаш никакви планети. Напълно черно. Виждаш само станцията, в която се провежда събранието.

ДУ: А корабите на другите участници? 

КГ: Виждаш как другите кораби спират на определени места. Същото става и с неговия кораб. Той и хората му слизат и това е бил първия път, когато присъствието му е било забелязано, защото преди, когато сме били заедно, той е изпълнявал само помощна роля спрямо мен, докато делегатът съм бил аз.

ДУ: Можеш ли да ни помогнеш малко тук … как изглеждат нещата, ако ги гледаме като на филм? Какво виждаме? Това на цял град ли прилича? Това сграда ли е, която може да побере всички участници в събранието, или там се случват и много други неща?

КГ: Това е една изключително модерна космическа станция. И когато той слязъл от кораба и тръгнал по коридорите към основната зала, залата на Съвета на Федерацията, той вървял и хората го поздравявали за първи път. Имало едно главно фоайе, където хората се срещали и се поздравявали, преди да влязат в главната зала. В главната зала местата за сядане били подредени във формата на подкова за всяка отделна делегация. В средата на подковата имало един издигнат на по-високо стол и три други стола по-ниско от него. И това е било оградено с парапет.

ДУ: Значи е имало по едно такова място с формата на подкова за всяка от 40-те делегации?

КГ: За всяка делегация. И делегатът сяда на централния стол, и той има един съветник, който обикновено стои прав вляво зад него. В този случай залата е била претъпкана. Всички са знаели, че ще бъде направено важно съобщение, така че е имало много правостоящи. Имало е допълнителни столове за 60-те присъстващи делегации. Имало е и място за много правостоящи. Той каза, че е бил много развълнуван да седне в делегатския стол, защото преди, когато аз съм седял там, той е трябвало да действа като универсален преводач от този универсален език на извънземните, който е много монотонен и който никой не чува и не разбира. И така той е седял в стола си, очаквайки да получи някакво странно усещане, но нищо особено не се случило. В този момент едно същество се появило и направило съобщенията. Имало е едно същество, което ни е много познато – кожа с цвят на тиква, големи сини очи, един ръб на главата от едното до другото ухо, много високо и с нещо като монашеска роба. То представило Гонзалес на останалите и го помолило да излезе отпред. И с негова помощ направило съобщение, което мнозина се надявали да чуят, а именно, че пропускателният режим на вътрешната бариера около Земята ще бъде облекчен, при което много от извънземните, които са били добронамерени и които са били тук, за да изучават океаните, джунглите и не са се интересували от човечеството, а само са изучавали нашата екосистема и са имали много проблеми с това, че не са могли свободно да си заминат, са могли вече да го сторят.

ДУ: Те са изчерпали запасите си, или …?

КГ: Те са имали най-различни проблеми. Те вече могли да се присъединят към своите кораби майки, които са ги чакали далеч извън земната орбита. И когато това съобщение било направено, в цялата зала се усетило голямо облекчение. И така, Гонзалес предал съобщението, че ще бъде възстановен старият режим на въздушен трафик контрол за пристигащите и излизащите отвъд земната орбита. След това Гонзалес се завърнал на мястото си и последвало това, което бе типично за събранията, на които и аз съм участвал. Представители на всяка от 40-те групи извънземни заставали подред пред всички и в кратки двуминутни изказвания заявявали как са допринесли за развитието на човечеството в рамките на големия експеримент и защо са направили всички тези прекрасни неща. След всичко това Гонзалес и придружителите му се качили на кораба си и се завърнали обратно, за да докладват за случилото се. 

ДУ: Кое е това толкова прекрасно нещо, което тези същества мислят, че са направили за нас?

КГ: Те мислят, че този голям експеримент е един велик принос за цялата галактика.

ДУ: За галактиката?

КГ: Да, и за отвъд нея. Те си го мислят … Сините авиани са казали, че макар някои от тези същества да са много добронамерени в нашите очи, те всички все пак преследват някакви свои цели и следователно, в определена степен, действат в услуга на себе си.

ДУ: Те гледат ли на нас като на някаква супер раса … да се опитват да произведат някакъв свръх човек?

КГ: Има 22 отделни програми и някои от тях се състезават една с друга. Допълнително имаме дневния ред на Драко, така че всичко е много сложно.

ДУ: Как ние бихме могли да бъдем от полза за галактиката? Не съм сигурен, че разбирам …

КГ: Когато казваш „ние”, ти имаш предвид тези от плът и кръв?

ДУ: Да.

КГ: Това е също така един духовен и много по-мащабен експеримент, отколкото много хора си представят. Някои от тези същества се въплъщават като едни от нас.

ДУ: Ти казваш, че това е една от програмите.

КГ: Част от една от програмите. Така че тук на Земята има някои от тези хора „скитници” (wanderers), представители на различните групи извънземни.

ДУ: „Ти скитник ли си?” – това е заглавието на един от най-популярните епизоди в моето предаване „Мъдри учения” по gaiatv  и там предлагаме един въпросник, с който човек може да провери дали притежава определени характеристики, и ако може да отговори на тези въпроси, най-вероятно той е една извънземна душа.

КГ: Повечето хора, с които тези сини сфери установяват контакт, са скитници и тези престъпни групи, за които нямам друга подходяща дума, са силно заинтересовани да откриват тези скитници и да ги привличат и използват на тъмната страна.

ДУ: Какво правят тези престъпни групи, когато се опитват да откриват тези скитници? Какъв е начинът им на действие?

КГ: Имат най-различни начини, но с мен те използваха стандартни тестове в училище. Те имат свои хора навсякъде, които непрекъснато търсят признаци за наличие на определени способности и имат начини допълнително да ги подлагат на тестове, за да видят дали отговарят на определени критерии.

ДУ: В своето физическо въплъщение скитниците не си спомнят, че са били извънземни в предишния си живот.

КГ: Точно така.

ДУ: Те са обвързани с правила, според които трябва да играят ролята на човеци и да изглеждат съвсем обикновени.

КГ: Правилно. И сините сфери, които посещават тези хора … това е част от едно преживяване на пробуждане. Тези хора са в момента в процес на пробуждане по отношение на това каква е ролята им, каква е мисията им в този момент, защо са тук.

ДУ: Тази Супер федерация наясно ли е с енергийните промени на Слънцето, с тези цунамита от енергия, за които говорихме?

КГ: Напълно са наясно.

ДУ: Какво общо имат те с това? Как те гледат на него?

КГ: По някаква причина много от тях са планирали да бъдат тук, когато всичко това се случва и това е била целта на тази външна бариера – да попречи на всеки, който се е заигравал с нашата биосфера и с човечеството да избяга.

ДУ: Има един текст в „Закона за Единството”, където се казва, че когато се случи този гигантски скок, тези, които не са готови да преминат в четвърта категория плътност, техните електромагнитни тела от трета категория плътност ще загинат поради несъвместимост. Според този текст хората, които са прекалено обвързани с трета категория плътност и не са достатъчно чисти, за да преминат през процеса на трансформация … за тях това ще бъде като смъртна присъда.

КГ: Точно така. И много от това, което тези извънземни и което Сините авиани … много от това, което те вярват, съответства на естествения закон и на „Закона за Единството”.

ДУ: Какво по-точно представлява естественият закон?

КГ: Сега научавам много от тези неща. В началото, когато започнах за първи път да установявам контакт с теб и ти ми казваше … бях чувал и бях чел малко от „Закона за Единството”. Все още трябва да науча много неща от „Закона за Единството”. Трябва да прочета …

ДУ: Сините авиани са ти казали да си закупиш книгата и аз я видях в твоята стая.

КГ: Да, и жена ми я чете в момента.

ДУ: Тя изглеждаше почти непокътната.

КГ: Не, жена ми почти я привършва.

ДУ: О кей, тогава тя трябва да е много внимателен читател, защото книгата изглеждаше съвсем нова.

КГ: Да, аз не съм я чел. Така че не правя точно това, което би трябвало да правя, за да науча някои от тези неща.

ДУ: Да, но ти си направил нещо удивително, като си рискувал живота си и си излязъл в публичното пространство. Има още много, за което да разговаряме. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и ви благодаря, че бяхме заедно, защото вие трябва да знаете истината.