Кори Гууд и Дейвид Уилкок 6-ти ЕПИЗОД, м. август, 2015 г.

СПЯЩИ ГИГАНТИ

(С) 2015 Превод АТИ

Дейвид Уилкок: Добре дошли на нашето предаване. Аз съм Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд, и ние ще се завърнем отново в подобната на „Алиса в страната на чудесата” история на странната, интересна и удивителна космическа програма, за която никога преди не сте чували. Ние затова правим тези предавания, защото ти, Кори, съобщаваш толкова много информация, която аз сравнявам с показания на други свидетели, но която никой досега не е съобщавал като цяло. И това дотук са само някои основни първоначални неща. За времето … и за нас в тази реалност; ние мислим за времето  като за нещо, което обикновено е доста стабилно и непроменливо. Какъв според теб е приносът на теорията на относителността и на Айнщайн към това? Някога срещна ли дискусия относно относителността в Тайната космическа програма?

Кори Гууд: Ами, да. Те обсъждаха това, че има част от това уравнение, която е погрешна, която …

ДУ: О, разисквали са значи?

КГ: Да. Че има част от уравнението, която част трябваше да бъде преобърната, и че в по-късните периоди част от неговата работа е била повече на прав път, но е била преследвана.

ДУ: Айнщайн би казал, че с приближаване до скоростта на светлината, времето всъщност се ускорява. Така може да си на своя кораб в продължение на седмица, докато всички други в това твое време може да се избързали напред с 1000 години.

КГ: При знанията, съответстващи на настоящето ниво на технологиите ни, да, това може да изглежда смислено. Когато бях в Тайната космическа програма и когато имах време да седна и да погледна в интелигентния таблет, там имаше много информация, която разглеждах. И част от тази информация гласеше, че под повърхността на Земята живеят същества … обикновено под планини … планини-гробници.

ДУ: Наистина?

КГ: Индиански гробни могили, които не са били мъртви, но не и съвсем живи. Те са ги наричали „същества в ступор”. И се оказва, че тези същества са използвали технология, която е съществувала много отдавна, принадлежала е на тази група, която са наричали „расата на основателите”. И тази технология им е позволявала да легнат или в саркофаг, или в нещо като каменно легло, което създава една времева капсула, при което времето вътре протича много по-бавно от времето отвън. Това не е поставяло съществата в състояние, както мнозина от нас разбират ступора, все едно че са замразени. Само се е променял начинът, по който са преживявали времето. И те очевидно са приемали нещо като … нещо, което ги е принуждавало да заспят. И така те заспиват например може би за 20 минути, докато отвън минават 30,000 години.

ДУ: Искаш да кажеш, че 20-минутна почивка ще се равнява на скок от 30,000 години?

КГ: В тяхната перспектива това е, което би … би продължило колкото една 20-минутна дрямка.

ДУ: Предполагам, че повечето хора ще намерят това много трудно за вярване. Ако имаме предвид относителността на Айнщайн, вероятно можем да си помислим, че ако нещата биха могли някак да се ускорят до скоростта на светлината, например с вибрация, да можем да прескочим толкова надалече във времето …?

КГ: Технологията на тази древна раса на основателите е толкова по-напреднала, че повечето от тези извънземни от четвърто/пето ниво на плътност, с които си имаме работа на тези съвещания … основателите са толкова по-напред от тях в технологиите … ето защо някои от тези същества искат да се доберат до тези технологии. Това е една многоизмерна технология и част от нея на външен вид е като парче камък, докато всъщност действа на други измерения. Отне ни доста време да разберем, че някои от тези неща бяха всъщност технология. Това за нас изглеждаше като магия даже и в 20-ти век.

ДУ: Някой откри ли някога как да използва тази технология?

КГ: Определено да. Това бе установено. И бе много интересно, че в тези интелигентни таблети можеше да се види това място, даже в деветнадесети век, как някои от тези групи илюминати или елитни групи, са посещавали една от тези области – нещо като изкуствени пещери, под земята. И са слизали на повече от 30 метра дълбочина. И това е било покрито … Те са го покривали с някакъв много черен материал. Имало е надписи на древен език, който те почти напълно са разшифровали, имало е отпечатъци на ръце и на пода имало три саркофага, разположени под формата на буквата Y. И по средата е имало нещо като кутия, но долната и горната й части са висели във въздуха. И в средата имало нещо като синя светеща кристална матрица с нишки като паяжина, свързващи четирите краища на кутията и поддържащи я във въздуха. И това е било нещото, създаващо времева капсула.

ДУ: Това е бил светещ кристал?

КГ: Ъ-хъ.

ДУ: Изглеждал ли е като кварцов кристал? Имал ли е някаква форма? Имал ли е стени?

КГ: Да, имаше страни и изглеждаше като кварцов кристал.

ДУ: Наистина? И казваш като нишки на паяжина, подобни на тънки оптични влакна?

КГ: Може да са били и оптични влакна, но изглеждаха като нишки на паяжина, придържащи четирите върха на горната и долната части на кутията.

ДУ: И казваш, че това е било в 1800-те години?

КГ: Да.

ДУ: Тогава е нямало електрическа светлина.

КГ: Нямало е, служили са си с факли.

ДУ: Това трябва да им е взело акъла по онова време.

КГ: Представям си, че да.

ДУ: Какво имаше в саркофазите?

КГ: Първоначално не са могли да видят какво има вътре и се е наложило да построят скеле, по което да се качат, за да надникнат. И са видели вътре тези много високи същества, или много големи човешки гиганти с червеникави бради. И кожата им мисля, че поради осветлението, изглаждаше някак мъртвешка.

ДУ: Поради синята светлина на кристала?

КГ: Да, синята светлина.  

ДУ: Имаше ли нещо друго в саркофазите освен съществата?

КГ: Извън саркофазите имаше кани и неща, които предполагам съдържаха храна и нещо за пиене, или нещо такова. Техните рамене някак бяха присвити вътре в саркофазите. Така че не видях нищо друго вътре в саркофазите.

ДУ: Мислиш, че някак са се присвили, за да влязат вътре? Може би защото те поначало не са били изработени за тях?

КГ: Точно така … не изглеждаха да са били направени точно за тях. Интересното обаче бе, че имаше един дълъг подземен коридор, водещ до саркофазите, изрисуван с древно индианско изкуство и …

ДУ: Като петроглифи?

КГ: Петроглифи. И точно на входа, който водеше към изкуствената пещера, имаше нещо като голям изпъкнал камък. И върху него хората бяха изписвали имената си. И едно от имената бе това на Ейбрахам Линкълн. И мисля, че Ейбрахам Линкълн е споменавал за тези гиганти.

ДУ: Той е държал реч на Ниагарския водопад и е казал, че са съществували гиганти преди нас, които са ходели по тези земи. И той го е казал съвсем сериозно: „Очите на този изчезнал вид гиганти, чиито кости изпълват могилите на Америка, са гледали Ниагарския водопад, както нашите очи правят това сега.” – Ейбрахам Линкълн.

КГ: Да. Той е бил запознат с тези факти. Според информацията на този интелигентен таблет, те в крайна сметка са решили да запазят целостта на мястото и са го запечатали. Тъй като множеството посетители са започнали да разрушават петроглифите и … и е трябвало да спрат всички тези елитни групи, които са го били превърнали на място за поклонение, за да видят тези гиганти, които са превърнали в мит и част от своите религии, като свои богове или нещо такова.

ДУ: Чие друго име освен това на Линкълн беше изписано на стената?

КГ: Това бе единственото име, което разпознах.

ДУ: Но това трябва да са били хора от правителството, високопоставени масони, хора от този род?

КГ: Да, това би трябвало да са били много високопоставени хора.

ДУ: Петроглифите показват, че индианците също са открили това.

КГ: Да, и надгробните могили отгоре, показват, че това е било много свещено място за индианците.

ДУ: Можеш ли да кажеш къде беше това място?

КГ: Ставаше дума, че е в края на една река. Мъча се да си спомня дали беше в Охайо, или в Джорджия. Мисля, че беше в Охайо.

ДУ: О кей. И така, тези същества някак са се наместили трудно в саркофазите, били са с червени коси, белокожи гиганти. Какво знаеш за тези червенокоси гиганти с бяла кожа? Дали са се появили само в Америка и колко наскоро са се появили? Познаваш ли ги от личен опит?

КГ: От това, което съм чел, те са били открити на страшно много места.

ДУ: По цялата планета?

КГ: Да, навсякъде, по цялата планета. Някои от откритите същества са били от различни етнически групи, които предполагам, че са открили тези технологии и са ги използвали. Но тези високи червенокоси хора са били в Европа, в Южна и Северна Америка. И очевидно някога, преди последната ледникова епоха, те са владеели много голяма територия.

ДУ: Това били ли са извънземни, дошли тук?

КГ: Не видях нищо, което да показва, че са били извънземни, но някои хора са твърдо убедени, че те са били извънземни.

ДУ: Какво е било равнището на технологиите им?

КГ: Изглежда, че някои от тях са притежавали много напреднала металургична технология. Но няма следи от напреднали технологии, така както разбираме това понятие днес. Но отново: много от нещата, които сме открили, са били каменни, които по-късно са се оказали технологии. В базата данни, до която имах достъп обаче, нямаше нищо, което да подсказва за наличието на нещо, което днес бихме разпознали като високо напреднали технологии.

ДУ: Откъде са придобили тази технология, тези изделия от камък и тези каменни саркофази? Как са се снабдили с тях?

КГ: Под повърхността на Земята изобилства с такава технология. И на много от тези места са открили тези същества в ступор, и технологията се е била провалила, и съществата са били мъртви.

ДУ: Наистина? Казваш, че тя изобилства на много места под повърхността на Земята? Предполагам, че ако нашата цивилизация би могла да бъде добре запазена по този начин, някога ще могат да бъдат открити страшно много смартфони. Мислиш ли, че тези неща, които са били открити, са били често използвани през всичкото време?

КГ: Да, и очевидно те са били направени, за да просъществуват много дълго време. Били са изработени от камък, подобен на диорит. И той е оцелял в продължение на милиони години … той е много стар.

ДУ: На колко места по света мислиш, че в момента има от тези същества в състояние на ступор?

КГ: Има дузини в САЩ и по цяла Европа, и чак до Азия.

ДУ: Дузини?

КГ: Много дузини. Измежду тях има и азиатци.

ДУ: Наистина?

КГ: И има някои древни, на вид източноиндиански.

ДУ: И те изглеждат като хората, които виждаме днес на Земята?

КГ: Точно така.

ДУ: О кей.

КГ: Да. Очевидно от по-късна епоха, които са се научили как да използват тази технология.

ДУ: Но не можем да открием тази технология на повърхността. Трябва да навлезем в тези подземни градове?

КГ: Правилно.

ДУ: Нашите хора научили ли са се как да я включват? Знаят ли как да задействат камъка?

КГ: Да. Той функционира на нивото на съзнанието, на интерактивно ниво. И те най-накрая успяха, и след като разбраха, че това е технология, започнаха да я задействат и разбраха какво представлява.

ДУ: Знаеш ли дали тя прави нещо, освен това да създава времева капсула? Има ли други предназначения?

КГ: Не зная. И според информацията, която имах по онова време … нямаше предположения защо тези същества ще поставят себе си в това състояние.

ДУ: Имало ли е някога представители на древната раса основатели, които да са били в такова състояние на ступор чак до този момент?

КГ: Не.

ДУ: Хм-м.

КГ: Нямам представа какво се е случило с хората от древната раса основатели. Чувал съм легенди, предположения за това, че са преминали в по-висока категория плътност, че са били избити, че някои са напуснали и ще се завърнат … В тайните програми се носят най-различни митове около това. Когато обаче стане дума за конкретни факти, никой нищо не знае.

ДУ: Ти спомена преди, че когато видим един от тези подземни градове, създадени от древната раса основатели, там има пирамиди.

КГ: Това показаха изображенията – аз не съм ги видял лично. Според изображенията, които съм виждал, имаше такива пирамиди, с плоски върхове. Изглеждаха почти като направени от кристал.

ДУ: Можеше ли да се вижда през тях?

КГ: Да. И ако някой ги види, вероятно ще си помисли, че са направени от кристал. Но всъщност са направени от високо технологична алуминиева сплав, която е прозрачна.

ДУ: Колко големи биха били тези пирамиди?

КГ: Бяха твърде по-малки от египетските пирамиди. Не зная за какво са служели.

ДУ: Но ти каза, че каменните пирамиди всъщност са били направени от каменни блокове.

КГ: Правилно.

ДУ: Докато тези пирамиди, те бяха ли монолитни?

КГ: Да, те бяха еднородни, без никакви шевове.

ДУ: Имаха ли отблясъци, оцветени като дъга, подобно на перлите или просто бяха като чист кристал?

КГ: Не. Изглеждаха като чист кристал. 

ДУ: Уха.

КГ: Имаше и други структури, които бяха предполагам правоъгълни, а някои от тях, с нещо като рамка под формата на А на върха. И някои четвъртити, с нещо като пирамиди на върха.

ДУ: Казвал си преди, че болшинството луни в Слънчевата ни система, на които е било възможно да се построи нещо, имат такива построени неща, нали така?

КГ: Точно така. Има останки. И в много случаи, както казах, по-късно дошлите извънземни, макар и също много отдавна, са се опитвали да заличат всички предишни следи, от които може да се разбере кои са били първоначалните създатели. И затова нямаме никаква представа кои са били те, защото на местата, където очевидно е имало някакво писмо или петроглифи, всичко е заличено.

ДУ: Но технологията на тези устройства, създаващи времевите капсули, са били едни и същи както на Земята, така и на всички други луни?

КГ: Не съм чул нищо за това този вид технология да е била открита някъде, освен на местата, където са намерени тези същества в състояние на ступор.

ДУ: На тези места, където древната раса основатели са оставили следите си, на луните, из Слънчевата система, има ли подобни прозрачни алуминиеви пирамиди?

КГ: Да, структури, направени от същия материал.

ДУ: Но има ли и пирамиди?

КГ: Има. Но те са предимно … много от тях са кули, които са … много от тях са като кули, но някак изглеждат изкривени, повити, като че ли са претърпели земетресение … нещо се е случило.

ДУ: На различни подобни места?

КГ: Да. Те не са цели като тези под повърхността.

ДУ: Все едно че им е бил нанесен някакъв масивен военен удар.

КГ: Или естествен катаклизъм, нещо такова.

ДУ: О кей. Хората не се ли изкушават да се доберат до тези същества и да ги изведат от състоянието им на ступор?

КГ: Тези, които са ги охранявали, са гледали на тях като на богове или нещо подобно. И са ги оставили на спокойствие. Но в крайна сметка това е всичко, което зная за тях – че са били в състояние на ступор, че никой не знае защо и че някои са загинали, и че са използвали технология на древната раса основатели.

ДУ: Мисля, че ми каза нещо за времевите капсули и какво се случва, ако се опиташ да влезеш в една от тях.

КГ: Да, имаше една друга технология, свързана с времеви капсули. Имало е хора, които са се опитвали да влязат в тях и са замръзнали във времето. И е имало хора от други времеви рамки … за които четох в интелигентните таблети, които също са се заклещили в тези времеви кладенци. Така че те не са нещо, в което би желал да се втурнеш.

ДУ: Каква би била мотивацията според теб на тези, които биха искали да се събудят сега? Какво мислиш, че очакват да се случи по наше време, което е толкова примамливо?

КГ: Ами … тази огромна вибрационна промяна в нашата Слънчева система. Тази промяна – да предположим, че се променяме от … постепенно от едно ниво на плътност в друго. Ние сме в преход. И ако това е вярно, и тези същества се събудят, и те са нагласили нещата така, че да се събудят по това време, мога само да предполагам, че те са искали да бъдат част от всичко това.

ДУ: Как обясняваш съществуването на машина без движещи се части? Ти каза, че тя изглежда като диорит, който е черен гранит.

КГ: Не можехме да си обясним това дълго време. Това бе по същество магия, но то има части, които функционират на многоизмерно ниво. В нашето измерение те изглеждат просто като парчета камък. Имат обаче части, които извличат енергия и даже се движат в други измерения, които са извън нашите сетива.

ДУ: Казваш, че тези технологии са открити само под Земята?

КГ: Говорих за технологиите, свързани с това състояние на ступор. Има други технологии, които могат да бъдат открити из цялата Слънчева система.

ДУ: Има ли технологии, способни да създават тези времеви капсули, открити на други места?

КГ: Единственото, което съм чел … споменато бе това, което е било открито в пещери под Земята.

ДУ: Колко различни вида същества са били открити в ступор? Те биха ли включвали извънземни, които само са се появили тук, или това са били само хора от Земята и гиганти?

КГ: Чувал съм само за тези, които съм споменал. Чел съм само за тези, които споменах.

ДУ: Ако тази технология е толкова специална, тя е ли нещо, което много други същества също са създали? Или е нещо необичайно, даже за една средно интелигентна цивилизация, контактувала с нашата Тайна космическа програма?

КГ: Не зная какво са разработили други цивилизации. Зная, че те много се интересуват от тази технология. И за известно време те търгуваха много с нас, за да я получат … преди да разберем какво представлява.

ДУ: Наистина?

КГ: Ние сме правили много експедиции за откриването на такива места. И в един момент си зададохме въпроса защо са им притрябвали тези камъни. И след като се усъвършенствахме достатъчно по отношение на мисленето си и разбрахме, че това е технология, престанахме да я търгуваме.

ДУ: Казваш, че има много такива градове под Земята, които са неизследвани. И очевидно ще открием доста такива същества, когато слезем там?

КГ: Това е вярно.

ДУ: Какво мислиш, че можем да направим с такава технология за промяна на времето? В крайна сметка … ако човечеството придобие тези неща? Какво мислиш, че ще успеем да постигнем с тази технология, което би било от полза?

КГ: Не бих искал да гадая. Наистина не зная.

ДУ: Имаме ли други начини за манипулиране на времето?

КГ: Да. Имаме определен тип космически кораби, които използват времеви механизми, в които са вградили буфери, за да попречат на хората да пътуват напред и назад във времето. 

ДУ: Какво представлява такъв времеви механизъм?

КГ: Това е начин за пътуване на големи разстояние в пространство-времето, без да се налага използване на естествената система от портали, която използват много от другите цивилизации, галактическата мрежа.

 ДУ: Ти ми изпрати два видеозаписа, които твърдиш, че показват такива същества в ступор.

КГ: Да, точно така. Това бяха изображения … има два различни видеозаписа. Един бе на същество в капсула, която бе престанала да функционира и съществото бе умряло. Другата бе на същество в ступор, което ми казаха, че е било в процес на събуждане.

ДУ: Какво ще видим тук, по отношение на първото същество? 

КГ: Първото показва същество, което е загинало.

ДУ: Добре, нека да го видим. Каква е тази златна риба на гърдите, с шумерското клиновидно писмо върху нея? Има ли някаква връзка с шумерите?

6.1

Забележка: За аналогични по-ясни фотоси, вж.:  http://exopolitics.org/sleeping-giants-in-stasis-chambers-ready-to-awaken-whistleblower-claims/, както и http://bradva.bg/bg/article/article-66582#.Vmdj2l4hHbx . – Бел. прев.

КГ: Да, това изглежда е свързано с далечното минало … постепенна прогресия от един коренен език, който е бил нещо като прото-древен шумерски език, появил се на няколко места в съвременната археология.

ДУ: Нормално ли е за тези същества в ступор да биват погребвани със златна иконография като тази, със златни артефакти?

КГ: Не всички, не.

ДУ: Нека сега погледнем второто видео. Това е по-различно, защото върху очите няма поставени монети. Този има наистина дълга брада. Какво могат да видят хората на това видео? Мислиш ли, че този приятел наистина е в ступор, или това е още един загинал?

КГ: Изглежда, ако това е нещо реално, че този е в процес на събуждане, на съживяване.

ДУ: Едно от нещата, които ми направиха впечатление, е, египетската, ранно египетската женска глава, изобразена върху чинията, която се вижда тук. Също така тази много странна малка статуетка на този човек с две змии от двете му страни, е почти като нещо свързано с хиндуизма. Все едно че виждаме смесени различни религии. Така че имаме хиндуиски, египетски и шумерски символи представени на едно място.

КГ: Това се среща често. Има някои подобни на пещери структури, които някога са били обитавани от тези същества с червени коси и бради, които са много високи и са населявали Северна Америка много отдавна. Има и открити артефакти от различни цивилизации.

ДУ: Уха. Това е много важно.

КГ: Да.

ДУ: Тези видеозаписи са твърде удивителни и се радвам, че ти ги откри и ми ги изпрати. Всички те имат надписи на руски, но очевидно не са от Русия. Най-вероятно са от Близкия Изток, Турция, или някъде, може би Египет.

КГ: Да, както казах, те са открити по целия свят.

ДУ: Това е една наистина удивителна тема. Не мисля, че бих пожелал да се поставя в такова състояние, но разбирам защо, ако тази голяма енергийна промяна е на път да настъпи, тези хора я намират за нещо толкова необикновено, че биха искали да направят нещо такова, за да са готови за голямото шоу. И така, това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод от Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин – Дейвид Уилкок. И ние сме тук, защото вие трябва да знаете. Благодаря, че бяхте с нас.