Башар – Маски – 17-ти юни, 2016 г.

(С) 2016 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Още веднъж, ние благодарим на всеки един от вас поотделно и на всички ви заедно за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за това, че позволявате протичането на това предаване по това време. Ние ще започнем това предаване като припомним на всеки един от вас, че то е озаглавено „Маски”. В началото ние ще проведем предаването малко по-различно от всеки друг път. Това ще бъде малко необикновено, но целта е да демонстрираме по-ясно идеята, която ще споделим с вас днес.

И така, Нания, имаш ли нещо, което да донесеш?

image001

Сега, бих предложил, с оглед постигане на най-силно въздействие, всички да затворите очи. И аз ще ви кажа кога да ги отворите. И така … затваряте очи …

Сега може да ги отворите.

image002

Аудиторията: (възклицания и аплодисменти)

Башар: Сега, ние разбираме, че за някои от вас първата реакция може да бъде: „Това е странно”, но в това няма нищо лошо, защото идеята на „Маски” е да разберете нещо много важно за взаимоотношенията между вашия Висш разум и Физическия ви ум. А то е, че това, което считате себе си като личност, когато погледнете в огледалото, това, което виждате, е една маска. Вие проектирате, вие проявявате чрез чанелинг идеята за част от вашето съзнание, в преживяването на физическата реалност. Следователно вие непрекъснато проявявате чрез чанелинг във всеки физически момент и физическото ви лице е една проекция, една маска, един символ на идеята, която наричате „физическо преживяване”. Това е начинът, по който сте фокусирали своето съзнание по такъв начин, в една пространствено-времева, линейна рамка, за да преживеете тази идея, която наричате физическа реалност, но ние ви напомняме, че в определен смисъл, това е една изкуствена конструкция, една проекция на съзнанието. Следователно, от гледната точка на Висшия разум, вашето физическо лице, вашата физическа персона е наистина просто една маска и наистина не изчерпва всичко, което сте, а само една много малка част от него, една временна част за целта на пътешествието ви във физическата реалност. Следователно идеята на това конкретно позволение е да започнете, когато сте в подходящо емоционално състояние на радостна възбуда, да откриете една маска, която да покрива по-голямата част от лицето ви, подобна на тази, която виждате сега. Това може да бъде всяка маска, която пожелаете, но ние бихме предложили тя да бъде сравнително семпла, защото идеята е да формирате едно не-у-тра-ли-зиране на това, което обикновено виждате, когато погледнете в огледало. Така вие наистина ще започнете чрез това упражнение да се отнасяте към своето лице като към една проекция, една маска, и да не го свързвате с идеята за своята личност, по начина по който мислите за себе си в ежедневието като персона. 

Когато започнете да неутрализирате представата за себе си по този начин, ще започнете да формирате едно разграничение от физическото си лице и ако в началото това ви изглежда малко странно, в това няма нищо лошо, защото първият етап за някои хора ще бъде докосване до някои техни отрицателни или основани на страх убеждения, които може да се появят. Това е, защото ние разбираме, че много пъти на вашата планета и във вашата култура, когато хората си слагат маски, по най-различни поводи, доста хора приемат, че това става поради нечисти поводи, поради желанието си да скрият нещо, което не желаят другите да видят. Така че в началото нещо такова може да се появи, но в това няма нищо лошо, не му обръщайте внимание.

Постепенно вие ще започнете, докато се взирате в огледалото, в маската вместо в лицето си, ще започнете да се отпускате и да приемате неутралната идея за разлика от всякакви отрицателни асоциации, и ще започнете да се абстрахирате от идеята на своето лице, ще започнете да разбирате своята личност като една маска, като една проекция, каквато я вижда Висшият ви разум. И тогава, абстрахирайки се по този начин, може да започнете да виждате през очите на маската повече от по-висшето същество, което сте в действителност.

След като веднъж изгубите връзка, след няколкократно изпълнение на това упражнение с това, което сте свикнали да виждате по отношение на емоционалното изражение – физическите белези, очертанията на лицето ви, ще започнете да виждате с различни очи и, в определен смисъл, ще почувствате все едно, че се отдръпвате, че се абстрахирате и отделяте от физическата реалност, малко по малко и все повече всеки следващ път.

Моля разберете, че тук въобще не става дума за замазване на нещо, за отричане на вашата човечност, за отричане на всякакви отрицателни убеждения, които могат да се появят, а по-скоро за пълно признаване на присъствието им, за това да им позволите да бъдат част от вас, след което да се успокоите, да приемете спокойно този факт и да започнете да чувствате малко от прекъсването на тази връзка с физическата реалност, от абстрахирането от типичния начин, по който комуникирате с хората, даже без помощта на думите, чрез нюанси в изражението на лицето си, чрез емоционалното си състояние. Може да е необходимо известно време, за да свикнете, но това е напълно нормално. Ако практикувате достатъчно и това ще стане, и ще започнете да виждате нещата по малко по-различен начин, в по-различна перспектива. Ще започнете да свързвате идеята да гледате през очите на маската с това да гледате през собствените си физически очи. И постепенно ще започнете да формирате една основа за виждане на нещата от гледната точка на своя Висш разум, защото Висшият ви разум гледа на вашата персона като на една маска. Така постепенно мислите ви ще станат различни, гледната ви точка ще стане различна, взаимодействията ви с физическата реалност ще станат различни, ще започнете да сливате и балансирате представите си за своя Висш разум и за Физическия си ум по такъв начин, че ще може да започнете да се придвижвате в живота като по-цялостна личност и тогава даже когато свалите своята маска, ще помните, че лицето ви си остава една маска, че отразява много малко от това, което сте, отново: без да отричате неговата красота, но ще откриете, че сте по-завършен(а), по-балансиран(а), че съществувате в света, но в същото време, че той е вътре във вас, все повече, всеки път, когато направите това. И когато накрая си позволите в по-голяма степен да функционирате по-близко до честотата на Висшия си разум, тогава у вас ще се появят мисли, идеи и вдъхновения, различни от тези, които биха ви споходили, ако бяхте по-силно привързани към идеята за физическото си лице, за физическата си личност. Ще започнете наистина да виждате неща, които преди са били невидими за вас, ще започнете да виждате една по-широка картина, една по-обхватна перспектива, от една по-висока позиция. Ще започнете да разбирате как се проявява синхронността, гледайки през очите на Висшия разум, през очите на маската на физическата ви личност.

Това е едно много, много забавно позволение, но също така позволение, което изисква известно време, за да привикнете. Първоначално може да се почувствате малко дезориентирани, но колкото повече практикувате, толкова повече ще чувствате балансиращото му влияние и ще получите повече вдъхновения. Може даже да започнете да използвате тази техника, за да установявате контакт с по-високи равнища на съществуване, с други духовни реалности, с други равнища на съзнание, с други същества в други измерения. Отново: вие може да сте стъпили здраво на земята, но същевременно да поддържате това творческо, конструктивно, положително абстрахиране от вашата личност, от физическото ниво, от физическото преживяване, по един балансиран начин. Това ще ви даде не само един по-широк външен поглед, но и по-задълбочен вътрешен поглед. Как мислите, че изглеждаме?

image003image004(Смях в залата)

Башар: О, благодаря ви!

И така. Това дава, разбира се, не точна представа за това как изглеждаме в действителност като хибридни същества. Цветът на нашата кожа е приблизително толкова бял. Нашите очи, макар и подобни на вашите, имат по-големи зеници, но ще може да видите малко от ириса около тях.

Интересното тук в това упражнение, в тази презентация е това, че вие също получавате една малка възможност да преживеете физическа комуникация с нас. И макар това да не отразява точно нашия външен вид, то е приближение до един символ, който ни позволява да се приближим малко повече до вас и който позволява на вас да се приближите малко повече до нас, като запомните това преживяване и как изглежда тази маска, с оглед на един бъдещ открит, физически контакт с нас, един ден.

Помнете, че само малък процент от нашата енергия достига сега до вас чрез медиума – в този конкретен момент тя е не повече от 10%, макар че 15% са възможни. Когато настъпи време за физически контакт, той ще премине през отделни етапи, в удобно за вас темпо, за да имате възможност да интегрирате в себе си всички тези енергии и убеждения, които да ви позволят да се доближите до нас и до действителен физически контакт. И така, това е една много, много ранна симулация на това преживяване. Следователно възползвайте се сега, като отделите един момент наистина да се вгледате в маската на лицето на медиума, и да разберете … и отново: разбира се, не е задължително да вярвате в това, ние не ви го налагаме, но ако подхождате с открито съзнание, възползвайте се от тази възможност, за да разберете, че вие комуникирате с едно извънземно същество, точно сега. Чрез тази маска вие виждате едно малко приближение към действителния ни вид във физическата ви реалност.

image006

И така, отделете един момент за да наблюдавате това лице, приемете го, позволете на чувствата, на енергиите, на вибрационните състояния да преминат през вас, усетете вкуса им, изследвайте ги, и оставете въображението си да направи останалото, за да си представите, че ние действително сме седнали пред вас, физически, и водим този разговор по един нормален според вас начин, по който можете да взаимодействате с нас, във вашата реалност, която вече не е реалността, с която сте свикнали. Това е една нова реалност, една връзка, един мост, една трета реалност, различна от моята, различна от вашата – едно място за среща, където можем да споделяме по-задълбочено, по-конкретно и което ще ви позволи да видите възможностите, произтичащи от тези срещи и пътя към звездите, който те отварят за вас.

Ние ви благодарим за възможността да представим пред вас този символ, за да ви дадем възможност да разберете как да се приближите малко повече към нас … без да се побъркате.

(Смях в залата)

И така, открийте своята маска, правете упражнението, ако желаете всеки ден и вижте какво се случва. Не е нужно да бързате. Ако се почувствате малко дезориентирани, в това няма нищо страшно, намалете темпото, поемете си дълбоко въздух. С течение на времето ще започнете да чувствате абстрахирането и да си позволявате усещането, че е в реда на нещата да може да виждате през очите на Висшия си разум, с разбирането, че това физическо лице е вашата маска, вашата подводна маска, която ви позволява да виждате по-ясно физическата реалност, но която също така може да отвори нови простори пред вас, като слее физическите ви очи със сетивата на Висшия ви разум, за да създаде едно ново преживяване, в един нов свят и в една нова ваша реалност. Така че ние ви благодарим.