От Венера до Антарктика – 59-ти епизод, Юли 2016 г., Кори Гууд и Дейвид Уилкок

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Кори Гууд. Всъщност аз самият научавам много от него по тези въпроси, защото макар да сме разисквали някои от тези неща по телефона, аз никога не съм успявал да видя всичко изложено наведнъж по този начин. Това е една трагична история.

Всъщност бих казал, че това вероятно е най-голямата драма от всички разкази на Кори, откакто той за първи път е бил заведен на Марс, заловен и почти убит, преди да бъде спасен през един портал.

И така, Кори, добре дошъл отново в предаването.

Кори Гууд: Благодаря ти.

ДУ: Последното, за което ни разказа, бе, че си бил заедно с Каарии на връщане от онази среща в Куйперовия пояс, в която онзи мъж, който по-късно в нашата история става известен като Каубоя, и Гонзалес седят срещу теб. И те обсъждат разузнавателна информация, но не желаят да ти кажат нищо съществено, което означава, че двамата с теб, нашата аудитория и всички останали биваме лишени от много важни сведения.

Всичко, което съм чувал по този повод, касае предстоящи епични поражения за престъпните групировки на Земята, за които бихме искали да научим повече.

КГ: Точно така.

ДУ: Все пак ти успя ли да получиш някаква информация за разобличаването и поражението на престъпните групировки от някоя от тези срещи?

КГ: Изглежда, че по отношение на преговорите, нещата бяха останали в застой, но бе започнала да се появява информация относно Антарктика. В началото тя бе доста оскъдна, но по-късно се увеличи значително.

ДУ: Каубоя и Гонзалес са започнали да ти дават информация относно Антарктика?

КГ: Точно така, за Антарктика и повече информация относно … Всъщност по това време получих информация относно бази, подземните бази в Бразилия и Аржентина, където хората от престъпните групировки са се стичали като мравки, носейки със себе си запаси и всякакви други неща.

Беше ми разказано за системата от (тектонични) разриви, която се простира под Антарктика и се свързва с друга такава система, която преминава под Южна Америка, Централна Америка и нагоре до САЩ.

ДУ: Тези разриви са в океана и те са като проходими тунели, в които има вода?

КГ: Това са действителни тектонични разриви, които са . . .

ДУ: Пукнатини между плочите на Земята.

КГ: Правилно. И част от областта бе напълно под водата. На места в горните части бяха изградили малки бази или предни постове. Цялата територия бе изключително мащабна.

Те описаха нещо, което наричат „черни подводници”, с размерите на контейнеровози, които са пренасяли контейнери пълни със зърнени храни, амуниции и всичко необходимо. Те са пътували под водата, придвижвани с помощта на някакъв електромагнитен принцип през тази система от разриви, по целия път до Антарктика, където са имали едно пристанище.

ДУ: Добре, Кори. Бих искал да насоча вниманието ти към нещо, за което не зная дали съм ти говорил досега. Моят свидетел Брус, когото срещнах чрез Ричард Хогланд, чиито показания заемат основно място в новата ми книга „Тайни на възнесението” (Ascension Mysteries), ми каза, че вероятно ще отпътува, защото може да се наложи да отиде в Аржентина или някъде в Южна Америка.

И когато го попитах защо, спомни си, че това е човек, който е работил за Рейгън, той ми каза, че те изнасят всичко извън Северна Америка и Европа. Те мигрират в южна посока. Това се дължи на масирано усилие срещу тях от   страна на Путин – това бе обяснението му.

Също така, независимо от него, Пит Питърсън ми каза по същество същото нещо – че е налице масивен транспорт на всякакъв вид ресурси, хора, лични вещи, от страна на високопоставени представители на престъпните групировки.
Те преместват къщите си, семействата си, служителите си – всичко. Те се опитват да се укрият. Ти защо мислиш, или защо ти е било казано, че те се укриват?

КГ: На тази среща ми бе обяснено, че те се крият поради това, което им се случва. По-късно обаче ми бе казано, че те, или поне някои от тях, са се запътили към Антарктика, защото са вярвали, че предстои някакъв вид слънчево изригване или огромни плазмени вълни, които ще ударят Земята. И тъй като са нямали възможност да напуснат Земята, те са решили да се скрият под ледения шелф.

ДУ: Това ни отвежда до индуски, зороастрийски, християнски пророчества за това голямо слънчево явление, прославящо Бог.

КГ: Точно така.

ДУ: О кей. Би ли също така коментирал информацията, която получих от Брус и Питърсън, че тези хора предвиждат някакво епично свое поражение, свое разобличение, и че това е част от причината да бягат?

КГ: О, да. Те са … Това е част от престъпните групировки, които не преговарят. Има част от тези групировки, която преговаря със Земния съюз, след което има част, която не ще и да чуе за преговори.

ДУ: О кей. Нека сега да се придвижим напред. Кое е следващото значимо нещо, което се случва? По време на разговора ти с Каарии, ти установи ли какво е искал да направи Гонзалес по време на престоя си във Вътрешната Земя?

КГ: Да. Това се бе случило малко по-рано. Разговорите, които водих с Каарии, бяха след като тя ми каза, че Гонзалес не само е направил така, че само той да посети тази база на Древната раса основатели, която е била напълно функционираща. Той също така е уредил да участва сам и в една друга среща след това, която е била много сходна. Тя се е провела на същото място, където бяхме ходили заедно – в орбитата на Юпитер. След това той е бил изведен директно на Сатурн, където е имало една база, напълно дублираща тази, в  която имахме срещите с групата на Супер федерацията.

Когато обаче той е отишъл там, се е случило същото. Той е преминал през този, не точно портал, а някакъв вид времева аномалия, при която влизаш и излизаш от едно и също място. Когато са пристигнали, там не е имало никакви други кораби. В тази станция не е имало абсолютно никого. И тя го е завела в същата зала за срещи, където бяхме и където всички групи седяха в тези предназначени за тях места под формата на подкови. И там той е видял отново едно от тези същества, което бе в базата на Венера. И отново му е било заявено, че не притежава смирение. И той не е могъл да присъства на срещата.

ДУ: Бих искал да наблегна малко по повод на Венера, защото съм срещал невероятни трудности да получа някаква информация по повод на случващото се на тази планета и около нея.

КГ: Това е предимно зона, забранена за полети за различните групи на Тайната космическа програма.

ДУ: Тогава нека ти кажа какво съм чул от различни свидетели, чиито показания съответстват на твоите, и да тръгнем оттам нататък.

На първо място, аз разговарях с Пит Питърсън за това и от неговото ниво на секретен достъп … това е нещо много важно, което всеки трябва да има предвид – на неговото ниво на достъп му е било казано, че тази планета е много гореща поради всички облаци и че там се провеждат някакви  дейности на Тайната космическа програма, но те се извършват от андроиди, а не от хора, поради много високата температура.

КГ: Да. Ние имаме бази, които плуват в облаците на Венера.

ДУ: Под „ние” имаш предвид Тайната космическа програма?

КГ: Тайната космическа програма.

ДУ: И ти си знаел това, когато си работил в Слънчева стража?

КГ: Да, аз съм чел за тези съоръжения.

ДУ: О кей. Можеш ли да ни разкажеш малко за това какво представляват те? Те какво правят?

КГ: Ами провеждат изследвания. Те бяха обозначени като изследователски съоръжения, позиционирани някак в облаците на Венера, и бе казано, че има също някои на повърхността на планетата, построени много подобно на подводните бази под високо налягане.

Искаш ли да чуеш какво каза Гонзалес … какво докладва, че е видял?

ДУ: Да, да.

КГ: Той и подобният на автобус кораб на Аншар, и Каарии …

ДУ: Преди всичко, той кога ти докладва това? Или това ти бе казано от Каарии?

КГ: И двамата ми докладваха това, когато те двамата седяха в …

ДУ: Конструкцията?

КГ: В Конструкцията.

ДУ: Добре. И какво ти каза Гонзалес, че му се е случило?

КГ: Той каза, че те са навлезли в атмосферата на Венера и …

ДУ: Те са били в подобния на автобус кораб на Аншар?

КГ: Да.

ДУ: О кей.

КГ: Те навлезли в атмосферата на Венера и когато се снижили до височината, където облаците се разсейвали, тогава изведнъж тези холограми някак „пфю, пфю“, над тези различни области.

ДУ: Не зная какво имаш предвид под това „пфю, пфю”.

КГ: Ами те просто …. Те се изключили.

ДУ: Холограмите се изключили.

КГ: Да, подобно на камуфлажни холограми, които покривали …

ДУ: Значи това, което той е виждал без холограмите … Докато холограмите са били включени, повърхността на планетата е изглеждала като обикновена, гола повърхност?

КГ: Само геология.

ДУ: О кей.

КГ: И след изключването на холограмите той могъл да види тези много големи сгради с формата на буквата „Н”, след което те прелетели по-ниско до повърхността на Венера и се приземили до една пещера. И това била една действаща база.

ДУ: Чия база?

КГ: На Древната раса основатели. Това била технология на Древната раса основатели.

ДУ: Значи Древната раса основатели не са напускали Слънчевата система?

КГ: Е, технологията все още действала.

ДУ: Уха!

КГ: Да. След като те се приземили и слезли от кораба, било му казано да изчака пред входа на пещерата и да не влиза вътре. Тогава Каарии и двама други, вероятно пилотите, минали през тази арка, след която той могъл да види част от някаква наклонена структура, направена от нещо подобно на стъкло, която се извисявала нагоре. Той не могъл да види останалата част от тази структура.

ДУ: И тя била с колосални размери?

ДУ: С колосални размери.

ДУ: Уха!

КГ: И така, Гонзалес изчаквал до входа на пещерата, близо до мястото, където се приземили. И изведнъж … всичко станало окъпано в светлина. Върху стъклената повърхност, която той виждал вътре в пещерата, започнали да се появяват някакви символи. Той каза, че един от символите, които успял да разпознае, изглеждал като огледален образ на буквата Е с прикрепена една малка буква G в долната й страна.

ДУ: Хм-м.

КГ: Символ, който той не бил виждал преди. Това бил символът, който се запечатал в паметта му. Останалите символи били наистина много малки и „фюит”, „фюит” – появявали се и изчезвали нагоре и надолу по тази подобна на стъкло повърхност.

ДУ: Как се връзва това с другите странни неща, които е видял Гонзалес? Той очевидно е бил на различни звездни системи. Той е виждал всякакви извънземни конструкции.

КГ: Това за него било нещо голямо и необикновено.

ДУ: И силно го е изненадало?

КГ: Да. Дотогава никой не бе чувал за действаща технология на Древната раса основатели или за такава, която да не е била унищожена или ограбена.

ДУ: Тази обаче изглежда е била защитена от холограми и до голяма степен активна. Тя не е била повредена от метеори и просто си е работила съвсем нормално.

КГ: Точно така.

ДУ: И така, той е останал удивен от видяното.

КГ: Да. Той бе силно възбуден.

ДУ: Ти обаче е трябвало да бъдеш заедно с него, нали?

КГ: Правилно.

ДУ: Той обаче ти върти тези номера и не те е поканил.

КГ: Точно така.

ДУ: И какво се случва след това? Той вижда всички тези символи върху стената.

КГ: Той вижда … Тримата от Аншар се завръщат и Каарии каза, че те са отказали да … и той могъл да види съществото, с което те са разговаряли.

ДУ: И то как е изглеждало?

КГ: Високо около 4 метра напълно бяло същество, бели дрехи. И това от разстояние. Това … той каза, че е имал един много интересен удължен надолу нос, който му напомнил на каменните глави от Великденските острови.

ДУ: О, като на моаите.

КГ: Да, нещо подобно. Не точно.

ДУ: Хм-м.

КГ: И той бе доста развълнуван. Тогава тримата от Аншар се приближили до него и Каарии му казала, че той няма да влезе в базата, защото стражата им казала, че … той, Гонзалес, не притежава смирение.

ДУ: О кей. Мисля, че в този момент много хора ще бъдат объркани, защото преди ти ни бе казал, че хората от Древната раса основатели са изчезнали отдавна.

КГ: Мм-м.

ДУ: Че са оставили след себе си множество руини, включително и тези малки плочки, които могат да създават определени полета, където можеш да прескочиш 10,000 години. Сега ни казваш, че има едно същество, чиято глава наподобява каменните блокове от Великденските острови, което е високо около 4 метра и все още съществува след два милиарда години?

КГ: Да, но то изглежда се е материализирало или проектирало от тази база.

ДУ: Също като холограмните проекции на облаците и след това проекциите на тези символи.

КГ: Точно така.

ДУ: Значи това може да не е било живо същество …

КГ: Да, това не е било …

ДУ: … А по-скоро  някакъв вид …

КГ: … Живо същество от плът и кръв.

ДУ: … Супер високо технологично проявление.

КГ: Проекция.

ДУ: Уха!

КГ: И след това те си тръгват. И Гонзалес отново ги убедил, и аз вече говорих за случилото се около Сатурн. Това е била отново една кратка не състояла се среща, защото му е било казано отново, че не притежава смирение и не е бил допуснат.

ДУ: Това е трябвало да бъде среща със Супер федерацията, която да се състои в същата зала?

КГ: Не. Това е била една напълно различна станция, точен дубликат на станцията, на която са се състояли предишни срещи на Супер федерацията. Тази обаче не е била … Тази втората е била близо до Сатурн, не до Юпитер.

ДУ: Оу. Ти е трябвало да бъдеш там заедно с него и той по някакъв начин те е отстранил.

КГ: Да. И на това място те са поискали да се срещнат с мен, като са ме назовали с определено име, което те използват за мен.

ДУ: О кей. Зная, че ти не можеш да кажеш кое е това име и аз уважавам това. Сините авиани са разговаряли със Съюза на Тайната космическа програма само чрез теб …

КГ: И чрез Гонзалес.

ДУ: И чрез Гонзалес. Сега той те отстранява, но дали Сините авиани са му казали да направи това, или той просто решава да го направи на своя глава?

КГ: Това бе негово решение. Той бе в силно раздразнено състояние.

ДУ: Разбира се. Така че тези две срещи пропадат и не се състоят. Нека отидем в следващата част на историята. Какво се случва след това?

КГ: Той бива отведен обратно в града на Аншар. И много скоро след това той злоупотребява с тяхното гостоприемство и бива изпратен обратно в базата в Куйперовия пояс. И той остава там, докато … казаха ми, че той е постъпил на лечение при групата на маите.

ДУ: Това е интересно, защото си спомням, че докато още бяхте в добри отношения, той те бе предупредил, че в един момент ти повече няма да можеш да го виждаш.

КГ: Начинът, по който той го каза, бе, че ако се наложи да изчезне и повече да не … и ако няма възможност да се сбогува, трябва да разбера, че е дошъл неговият ред да постъпи при групата на маите за лечение, с помощта на лечебната технология, с която те разполагат.

ДУ: Наистина е някак тъжно, че в крайна сметка това се е случило по този начин. Двамата с Гонзалес бяхте добри приятели, а сега той по същество се опитва да ти забие нож в гърба. Мисля, че много хора, които наблюдават това предаване, биха искали да имат много добро мнение за Гонзалес. Те гледаха на него като на герой. Те го харесваха.

КГ: Аз го харесвам. Искам да кажа, че той бе … Той просто е в превъзбудено състояние. Той е силно разтревожен.

ДУ: Той има ли … Не зная дали можеш да кажеш това, но предполагам, че след като вече е отстранен и те знаят кой е, той има ли семейство тук на Земята? Той трябвало ли е … да изгуби близки хора?

КГ: Той ми каза, че няма семейство, но по-късно каза, че има хора, за които е загрижен.

ДУ: Хм-м.

КГ: Той обаче не ми е казвал нищо конкретно за свои близки.

ДУ: Ти каза обаче, че той е изпълнявал тази много важна функция на свръзка със Земния съюз и че той е бил особено важен в този план на Съюза на Тайната космическа програма за осъществяване на пълно разсекретяване на Земята.

КГ: Да.

ДУ: Значи той очевидно просто не е можел да ти прости за случилото се.

КГ: Да, той … Един от неговите приятели и колеги бе мъртъв и друг бе изчезнал, докато той самият бе отстранен и не можеше повече да изпълнява своите задължения.

ДУ: Ние също така чухме преди от теб, че е имало срив на комуникациите между Съюза на Тайната космическа програма и Земята. В предишния епизод ти спомена нещо наистина удивително, което не бях разбрал, докато не заснемахме това пред камера, че Съюзът на Тайната космическа програма просто не са могли да се появяват на Земята по свое желание и че е трябвало да провеждат всички тези свои подривни дейности тайно.

КГ: Да. Част от дейността им е протичала тайно, но те извършваха и много неща открито. Те получаваха разрешение да кацат на Лунния оперативен център. Никой не може просто така да кацне там, да разтоваря групи хора и да ги отвежда в една заседателна зала.

ДУ: Разбирам.

КГ: Така че те … Преди да бъдат отстранени, те предполагам са имали много повече възможности за движение.

ДУ: Тогава ти какво …

КГ: По това време хората от Аншар са полагали големи усилия да организират среща със Супер федерацията, Драко и други групи, които са подписали така нареченото от тях „Съглашение Мохамед”, което би им позволило да взаимодействат по-открито с човечеството. Промяната в това съглашение е изисквала съгласието на всички подписали.

ДУ: Това е включвало и лошите, и добрите групи, които е трябвало да подпишат взаимно споразумение?

КГ: Всички групи, присъстващи в Слънчевата система, са се конкурирали и са преследвали различни цели. Предполагам, че до времето на появата на „Съглашението Мохамед“, те са контактували открито с човечеството и са водили открити битки в небето. Това Съглашение гласи, че те ще позволят на човечеството да се развива самостоятелно, докато те само тайно ще манипулират и дирижират неговите лидери.

ДУ: Защо мислиш, че и добрите, и лошите биха се съгласили на такова нещо?

КГ: Защото и едните, и другите са воювали непрекъснато и са търпели загуби. Те са се прогонвали едни други от различни области. Саботирали са взаимно генетичните си експерименти. Бил е пълен хаос.

ДУ: Значи това Съглашение е служило и на двете страни и е установило някаква справедливост. И двете страни е трябвало да действат потайно, без да  могат да ни кажат кои са. Всеки се опитва да спечели съревнованието, като печалбата е контрол върху планетата и върху човечеството. И това би определило дали възнесението на човечеството ще се насочи в тъмната, или в положителната посока.

КГ: Също така, аз някак интуитивно долових или почувствах, че това е било свързано също с разпределение на планетата на територии (на влияние).

ДУ: Разбирам. Нека сега видим какво се случва по-нататък.

КГ: След това имах друга серия от етерни конференции с Каарии.

ДУ: В Конструкцията?

КГ: В Конструкцията. И на една от тях тя ми каза, че трябва да се подготвя да отида на една среща, която трябва да проведа на Венера и да посетя древната база.

ДУ: Ох!

КГ: И много скоро след това, не съм сигурен след точно колко дни, аз бях … прибрах се в къщи и си легнах. Точно бях започнал да се унасям в сън и се появи един блясък. Бях объркан. И изведнъж видях как отново лежа, но върху нещо като легло. Седнах и разбрах, че се намирам на друго място. И Каарии бе там и ми каза …

ДУ: И това вече не се случва в Конструкцията. Това е нещо реално.

КГ: Това е реално.

ДУ: О кей.

КГ: И тя каза: „Време е да се отправим към базата”.

ДУ: Уха!

КГ: И ние се качваме в различен автобус на Аншар, чиито седалки бяха с различен цвят. Предишният бе с небесносини седалки, докато седалките на този бяха в цвят бордо.

ДУ: Хм-м.

КГ: И този бе малко по-различен, защото от едната страна имаше двойки седалки, докато от другата вместо седалки имаше нещо като покрит с плат диван.

ДУ: Колко футуристично изглеждаше, в сравнение с нещо подобно, което бихме построили тук на Земята?

КГ: Нямаше нищо, за което ако го погледнеш, би казал: „В тази част тук са двигателите, които създават тягата.” Имаше прозорци по цялата периферия, включително и в четвъртитата част отпред. И всичко бе бяло и изглеждаше като направено от много тънък материал.

ДУ: О кей, значи ти първо виждаш този проблясък, след което се оказваш на борда на този кораб в едно легло.

КГ: Не. Ние трябваше да се качим в кораба.Трябваше да напуснем една стая, да повървим към мястото за контрол на полетите и да се качим в кораба.

ДУ: Оу. Стаята приличаше ли на другите места във Вътрешната Земя, които бе посещавал преди?

КГ: Това бе една бяла стая.

ДУ: И вие прелитате през един портал? Как отпътувате оттам?

КГ: Ами ние … по същия начин. Ние излитаме през синьото завихряне.

ДУ: О кей.

КГ: Напуснахме атмосферата и се отправихме към Венера. Тя каза: „Отиваме до древната база на Венера”. Пътуването с този кораб продължи много кратко. Аз даже не … Разговаряхме малко и изведнъж се оказахме там, за няколко минути.

Спряхме доста надалеч. Венера изглеждаше толкова голяма. (Кори показва с ръце кръг с диаметър около 25 см.) Наоколо имаше много дълги по няколко километра кораби, които приличаха почти на моливи. В задната си част и на носа си бяха оцветени в бледо червено.

image001

Близко до кокпита имаха нещо предполагам като декорация, която не можех да различа. Предните им части бяха насочени към Венера и те просто стояха неподвижни.

ДУ: Ти нямаш никаква представа кои са били тези хора …

КГ: Не.

ДУ: … Нито откъде са дошли.

КГ: Нито ми бе казано.

ДУ: Уха!

КГ: И тя каза: „Трябва да изчакаме малко. Тук има …” Предполагам, че имаше някакъв проблем с графика.

ДУ: Ха, ха, ха.

КГ: И така, ние седим и чакаме, и малко разговаряхме. След това тя като че ли започна да ме подготвя за това, което щях да чуя.

Тя също така запита дали тази среща е била одобрена между Супер федерацията и групите, подписали „Съглашението Мохамед“ или както там го наричат.

ДУ: О кей.

КГ: И тя тъкмо бе започнала да ми разправя за някои от претенциите на Драко. Те са претендирали, че преди милиони, милиони години това е било място за генетичен експеримент и че някои от тези групи са пристигнали от други звездни системи и са унищожили тяхната колония тук … и че е имало три унищожени раси, с което те не са били съгласни.

ДУ: Ти бе казал, че Драко са се появили след експлозията на Свръхземята преди 375,000 години.

КГ: Точно така. Тя каза, че това е била историята, на която те са настоявали – че Земята е тяхна и че винаги е била такава.

И тя точно бе започнала да ми разправя това, когато прекъсна и заяви: „Ще трябва да се върнем друг път.”

ДУ: Кои са тези три изгубени раси?

КГ: Не зная.

ДУ: О кей. Но Драко са претендирали, че те са ги създали, или че те са възникнали тук? Това е била тяхна лаборатория?

КГ: Че са възникнали тук. Това е всичко, което разбрах от нея, преди да тръгнем обратно. И …

ДУ: Вие бяхте върнати от тези продълговати кораби?

КГ: Да.

ДУ: Не сте могли да продължите с мисията си.

КГ: Правилно.

ДУ: Кое е следващото значимо нещо, което се случва в нашата история?

КГ: В нашия разговор аз разказах как нещата между мен и Съюза на Тайната космическа програма са се влошили и че те са ми казали, че всъщност нямам много, което да мога да им предложа, и че единствено бих могъл да изпълнявам за тях временни задачи.

Тя каза, че това скоро ще се промени, защото аз ще ги придружа в някакъв разузнавателен полет. Аз отговорих: „О кей” и ние се отправихме към Земята. Навлязохме в атмосферата на същото място, откъдето излязохме и се насочихме надолу с невероятна скорост. Можех да видя някаква тъмна земна маса. Не разбрах какво представлява, защото беше много облачно и тъмно.

ДУ: Хм-м.

КГ: Ние се изстреляхме надолу и точно преди да достигнем до повърхността на водата, аз помислих, че ще преминем през нея с голям плясък. Изведнъж застанахме успоредно на водата и увеличихме скоростта си. И започнах да виждам … навсякъде наоколо парчета лед, като че ли се движехме сред тях и върху тях. Тонове лед.

ДУ: Нямаш предвид парчета лед. Вероятно по-скоро нещо като айсберги.

КГ: Правилно.

ДУ: Да.

КГ: Обаче ние преминавахме през леда наистина много бързо. И тя започна да ми разказва, че технологията на кораба ни е изключително интуитивна. Тя каза: „Не се изгубвай сред данните.” (Дейвид поглежда Кори с израз на учудване.) Да, сигурен съм, че съм имал същото изражение на лицето си. Ха, ха.

Тя каза това точно преди да се насочим право към една гигантска стена от лед, нещо като леден шелф. Бяхме се насочили право към него с много голяма скорост.

ДУ: Уха!

КГ: И преминахме направо през нещо като холограма. И веднага след като проникнахме в нея, видяхме един изрязан свод, през който можеше да премине нашият кораб и който бе висок колкото да преминат още два или три наши кораба отгоре. Всичко това обаче бе много мъгливо, като че ли изпълнено с пара.

ДУ: О кей.

КГ: След свода навлязохме в нещо като леден тунел. Ние летяхме наоколо и навсякъде имаше само лед, но след това се появиха и някакви каменни формирования. Така преминахме няколко километра, след което пространството пред нас започна да се отваря.

Сега вече летяхме над вода. Летяхме под … над вода, под леда. След това достигнахме до този малък остров, който приличаше на малка база – нещо като промишлен град, но малък по размери.

Все още се движим с висока скорост и изведнъж … под нас се появи земя. Не можех да я видя добре, защото бе наистина тъмно. След това достигнахме една силно осветена област. Светлината бе проникваща и се отразяваше от този гигантски леден купол над леда.

ДУ: Хм-м.

КГ: Имаше три водни басейна, от които излизаше пара. Очевидно бе много горещо. Аз можех … Имаше дървета, които изглеждаха толкова големи (Кори показва около 10 см. с пръсти), които имаха борови иглички. Бе толкова тъмно, че не успях да ги разгледам добре.

И ние завиваме около тази планина … и имаше едни планински върхове, които се издигаха от земята и изчезваха в ледения покрив. Бе много странно.

Това бе очевидно … това иглу под леда бе възникнало очевидно от термална активност. И това бе в северозападната част на Антарктика.

След това достигнахме до първия наистина голям промишлен град, който видях там. Той изглеждаше като че ли е … В един момент той бе толкова голям (Кори показва разстояние от около 25 см. с ръце) и в течение на времето е станал толкова голям (Кори разперва широко ръцете си).
image002
Между площите, които бяха застроили, се виждаха тези огромни разбити и разхвърляни блокове с формата на буквата „Н”.

ДУ: Тези „Н“ блокове бяха подобни на тези, които виждаме в Перу при Пумапунку? *) Същата идея?

*) Очевидно става дума за монументалния комплекс Пумапунку в Боливия, намиращ се на високо пустинно плато в Андите, на 72 км. западно от столицата Ла Пас. – Бел. прев.

КГ: Освен че някои от тях се намираха в леда, като замръзнали и частично подаващи се извън леда. Някои от тях бяха като потънали в утаечния слой, като се подаваха само ъглите им. Навсякъде имаше разпилени техни късове, които бяха много, много, много големи.

ДУ: Ти каза преди, че Антарктика е била първоначално обитаема и че е възникнало някакво наместване на земната ос, физическо движение на Земята в космоса, което е довело до превръщането й в Южен полюс и причинило наводнението на Атлантида. Тогава придошлите води са замръзнали бързо и са се превърнали в айсберги.

КГ: Правилно.

ДУ: Така че най-вероятно това са били руини, отпреди това да се случи.

КГ: Правилно.

ДУ: О кей.

КГ: И в един момент те очевидно са били смазани от леда.

ДУ: Хм-м.

КГ: Също така ние видяхме тези големи триъгълни кораби, които … състоянието на осветлението ми попречи да преценя дали висяха във въздуха, или бяха приземени.

image003

Промишлените светлини, които се отразяваха в леда, осветяваха твърде добре пространството, в което бе разположен този комплекс.

Докато летяхме, отгоре видяхме две конвенционално изглеждащи подводници и няколко много големи черни подводници. Имаше едни големи кранове, които разтоварваха нещо от черните подводници с формата на яйце, чиято горна част някак се приплъзваше назад и разкриваше част от вътрешността им.

В този момент започнах да се чудя колко подобни бази се намират там. Дали имаше такива под земята? Започнах да премислям всички тези неща, когато изведнъж всички тези холограмни изображения започнаха да изскачат навсякъде наоколо.

Едно нещо, което не споменах, е, че в момента, в който влязохме в това пространство под леда, покривът и подът на нашия кораб станаха прозрачни.

ДУ: Оу, уха!

КГ: Така че гледката бе невероятна. Облегалките на седалките станаха прозрачни и аз можех да виждам през тях. Поглеждаш пред себе си и виждаш просто всичко.

ДУ: Дива работа!

КГ: Да!

ДУ: Тя ти бе казала, че това е един интуитивен кораб.

КГ: Точно така. И така всички тези изображения започнаха да се появяват и аз започнах да се оглеждам навсякъде, с цел да видя всичко, което би трябвало да видя. В същото време тя ме бе предупредила да не се изгубя в данните.

ДУ: Ах.

КГ:  Аз наистина не разбирах всичко, което виждах – около мен непрекъснато се появяваха най-различни неща. Видях нещо като карта на областта, в която се намирахме, и видях обозначени две големи области, както и четири по-малки бази.

image004

Преминахме над този промишлен град, след което отново стана тъмно. И изведнъж се намерихме над някакъв залив. В края на залива можехме да видим нещо, което приличаше на друг промишлен град, който бе обозначен на картата, която се появи пред мен.

Мислех, че се насочваме право към този град, но ние спряхме над водата. Погледнах нагоре и видях този огромен … Ледът бе на около 60-70 метра над повърхността почти навсякъде, но в този залив той бе на около 120 или 150 метра височина.

ДУ: Таванът бе по-високо.

КГ: Таванът бе по-високо.

ДУ: Да.

КГ: И имаше една огромна дупка, може би 70-90 метра широка, която се издигаше под наклон над нас. Вероятно оттам излизаше цялата термална топлина.

ДУ: Хм-м. Искаш да кажеш, че тази подземна вулканична дейност е причинявала появата на иглуто.

КГ: Да, там долу имаше всякакви признаци на вулканична дейност.

ДУ: И това е била причината за всичката пара, която се е издигала във въздуха.

КГ: Да, да. И така, ние спряхме под дупката. Помислих си, че ще се изстреляме през нея. Вместо това: „пхст”, и просто така се озовахме под водата. А там бе тъмно. Тъмно като в рог.

И ние пътуваме под водата. След това изведнъж се озоваваме в тази подобна на пещера област, от която излизат и в която влизат тези подводници.

ДУ: Хм-м.

КГ: И ние … Не зная на какво разстояние, но се връщаме обратно. И аз виждам две или три от тези подводници, които се приближават с дълги линии от въздушни мехури зад себе си и прожектори в предната част. И това очевидно бе един разрив.

image005

Този разрив започна да извива и ние следвахме неговата извивка, след което видяхме тази наистина огромна арка. Това бе една огромна арка, която свързваше два разрива или тунела. И тя бе древна.

image006

ДУ: Тези черни неща на дъното какво представляват?

КГ: Това са гигантските черни подводници, които … Ето колко огромно бе това пространство. То бе просто огромно.

ДУ: И това е било построено от някого преди много време?

КГ: Някаква древна група. Някаква древна група е построила тази голяма, огромна арка. Имаше някои пукнатини, но като цяло това бе наистина гладко изработена арка. Имаше пукнатини и места, където отломките бяха паднали на дъното.

Преминахме през нея и аз мислех, че сме се запътили обратно към базата на Аншар, но ние се изстреляхме от покрива на тази пещера и изскочихме от океана там, където е синьото завихряне. След това се върнахме обратно.

ДУ: Хм-м.

КГ: И ето ни във въздушния команден център (част от града на Аншар във Вътрешната Земя). И това бе краят на пътуването.

ДУ: По кое време приблизително мислиш, че прави това пътуване? Спомняш ли си точно? През април 2016 г. или през март?

КГ: Беше в края на април и началото на май.

ДУ: О кей. Според записките ми, ти ми разказа нещо на 27-ми април и по това време бе започнал да имаш някои много неприятни срещи. Всъщност ти спомена, че към тази дата бе имал осем или девет такива срещи.

КГ: Точно така.

ДУ: И това бе първият сигнал, който получих, че ти и аз задължително не си вършим добре работата и че сме замесени в някакви големи неприятности по отношение хората на Съюза (на Тайната космическа програма).

КГ: Е, всички тези преживявания, цялата тази информация, която току-що споделих, бе оперативна информация, която Съюзът и Аншар заявиха, че е от решаващо значение да достигне до обществеността, защото има хора от Земния съюз, които очакват тази информация и е трябвало да я получат. Това е било изключително важно поради протичането на други операции.

ДУ: И предполагам поради отсъствието на Гонзалес, те повече не са имали начин да комуникират тази информация освен чрез усилията на нас двамата с теб по отношение на това, което правим.

КГ: Точно така.

ДУ: Какво … зная, че това, което ми каза тогава на 27 април, че си имал осем или девет срещи … Тогава наистина не си дадох сметка за действителните мащаби на тежката ситуация, в която си бил изпаднал. Нека разкажем за това сега.

КГ: В началото хората от Съюза казаха, че инцидентът, при който аз съм бил разпитван под въздействието на химически препарати, по същество е разрушил взаимоотношенията ми с тях и тяхното доверие в мен.

ДУ: Ти каза също, че когато си имал тази среща с Гонзалес на металната маса, там е имало и един мъж, който е записвал на лист хартия. И след това същият мъж е контактувал с теб отново.

КГ: Правилно.

ДУ: Разкажи ни за него това, което считаш за безопасно.

КГ: Ами, този мъж бе … той бе един много, много неприятен индивид. Когато се представи, той ми каза: „Можеш да ме наричаш Каубоя”. Той каза също: „Ползват се от услугите ми, когато има агенти, които не се справят добре или не действат според изискванията, за да ги пооправя.” Той каза също, че за да мога да си върна доверието им, те искат да проведат това, което наричат химически инструктаж.

ДУ: Уха!

КГ: Да. И ако имах някаква идея с какво се съгласявах, нямаше никога да го направя. Това бе просто един евфемизъм за провеждане на разпит под въздействието на химически субстанции. Оказа се, че това бе процедурата, за която се съгласих и на която искаха да ме подложат, за да открият всичко, което може да съм издал, без да подозирам.

ДУ: Значи те са искали да знаят, ако си бил разкрит, точно колко неща си изпял.

КГ: Правилно.

ДУ: Но тъй като си бил в амнезия, ти задължително не можеш да си спомниш. И това означава, че врагът има оръжие, което те могат да използват при едно изненадващо нападение срещу него.

КГ: По същество те така представиха пред мен нещата.

ДУ: О кей.

КГ: И аз се съгласих. Този химически инструктаж бе … той бе ужасен. Химикалите ме изгаряха. При предишни подобни случаи това не се бе случвало, но това бе нещо, „Ах! Ах!”, ужасяващо.

ДУ: Исусе Христе!

КГ: И те започнаха да ме засипват с всякакви въпроси. А аз … всичко това ми е в мъгла. Обаче най-стресиращата част от контактите ми с Каубоя бе начинът, по който ме заплашваше. Той се отнасяше към мен с пълно отвращение и ми каза, че трябва да изправя нещата и да поема някои от функциите на Гонзалес на Земята.

Ако се съгласях да го направя, те ще ми предоставят материална подкрепа и технологии, за да ми помогнат със здравословните проблеми, които имах. Той се позоваваше на случилото се с хора, които са били в програмата „20 години и обратно” и ми изброяваше проблеми, които ще започна да имам със зрението си, с нервната си система и т.н.

Той ми каза: „Трябва да започнеш да носиш оловни слънчеви очила, при проблемите, които имаш със зрението си.” Той по същество се опитваше да ме съблазни по всякакъв начин.

ДУ: Когато казваш „материална подкрепа”, това означава, че те са ти предлагали една много високоплатена работа.

КГ: Те ми предлагаха заплащането, предвидено за Гонзалес.

ДУ: Ах! О кей. Не огромно количество пари, но все пак пари.

КГ: Да.

ДУ: Според коментарите, които получихме, хората си казват: „Чакайте малко, тук нещо не е наред. Става дума за Съюза на Тайната космическа програма. Това са добрите. Защо те се отнасят с Кори по този начин?” Би ли пояснил това за момент?

КГ: Ами те … Те  по същество са бивши членове на престъпните групировки. Това са все увредени индивиди. Те са … Те имат намерение да предоставят всички тайни технологии на човечеството, но си остават увредени личности. И с всички тези вълни от галактическа енергия, които идват от Слънцето и от които ни предпазват сферите, виждаме много странни прояви в поведението на хората. И тези индивиди не са лишени от това въздействие.

ДУ: Разбирам. Така че това увеличение във вибрациите причинява, както си ми казал в частни разговори, полудяване у много хора. Те емоционално се възбуждат. Ти също спомена, че тяхната карма, старата им карма ги застига.

КГ: Точно така. Хората биват вкарвани в кармични цикли, докато се научат на това, което трябва да научат, и постигнат това, което трябва да постигнат.

ДУ: Защо този човек те е измъчвал по този начин?

КГ: Става въпрос за сплашване и принуда да стана техен доверен агент.

ДУ: Когато в крайна сметка ме информира за това в деня преди моята презентация на конференцията „Контакт в пустинята” (3-6 юни, 2016 г.), ти ми каза също така някои доста шокиращи неща за това, че са се опитвали да те шантажират по отношение на лъчи, насочвани към твоя дом и също така към моята къща.

КГ: Правилно. Те казаха, че ще могат да помогнат на двама ни с технология, която ще бъде монтирана наоколо и насочена към спалните ни помещения и която ще влияе на сънищата ни и на способностите ни за рационално мислене,  и други подобни неща.

ДУ: Което означава също така, че те могат по същество да прекратят тези предавания.

КГ: Точно така.

ДУ: Но те няма да го направят, ако ти приемеш да работиш за тях.

КГ: Правилно. И аз не знаех дали това е вярно, или не. Това бе един толкова манипулативен човек и такава ситуация, че бе много трудно да се каже.

ДУ: И ти ми разказваш това, след което аз не действам, защото …

КГ: В продължение на шест седмици.

ДУ: И това те подлудява, защото аз очевидно … аз наистина не схванах … Когато ми разказа това, ти бе толкова емоционален. Ти не ми каза много неща.

Аз наистина не разбрах колко зле са те изтезавали и колко много това касае и мен самия, и това, което аз правя. Така че посланието на Каубоя е много, много лошо.

КГ: Точно така. И те по същество ми дадоха ултиматум. Те заявиха, че при следващата ни среща очакват от мен да им отговоря дали ще стана техен агент тук на Земята. И правейки това, аз щях да бъда изключително под техен контрол.

И така, аз ти казах това преди … когато бяхме на тази конференция. След това, когато се завърнах у дома седмица по-късно, аз чаках да настъпи моментът на датата, когато щях да имам тази среща, на която да съобщя на Съюза на Тайната космическа програма, че отказвам да приема предложението им. И аз знаех, че реакцията им щеше да бъде много лоша и смущаваща.

И така, аз седя и чакам, и една Синя сфера, каквато не бях виждал от известно време, се появява в стаята ми. Тя се повъртя из въздуха както обикновено, аз дадох знак, че съм готов и бях отведен в една Синя сфера пред Тиър-Ер.

Зад Тиър Ер можех да видя всички други сфери и имаше нещо, което усещах като доста силно статично електричество между тях. Много силно въздействащо. Разговарях с Тиър-Ер и той ми каза, че те са комуникирали чрез Гонзалес и че аз няма да приема предложението им, и че няма повече да се срещам с тях.

ДУ: Защото ако си щял да имаш среща с тях, тя е щяла да бъде с Каубоя?

КГ: Не зная. Във всички случаи нямаше за бъде добре за мен, защото той бе много разгневен по повод компрометирането на информацията от моя страна. Той бе силно разгневен за няколко неща.

ДУ: Ядосан и на мен.

КГ: О, да.

ДУ: Искам да кажа, че ти ми разказа някои много страшни неща, които ме засягат.

КГ: Да. Той бе … Да, той е просто много … един много разярен човек.

ДУ: И сега изглежда, че повече няма да бъдеш отвличан от този Каубой.

КГ: Точно така.

ДУ: Това обаче означава също, че те няма да могат да заменят Гонзалес с теб. Той не ти ли каза, че ти си единственият, който може да го замести?

КГ: Точно така. Сините авиани обаче са предали това съобщение на Каубоя чрез Гонзалес. След това те ми съобщиха, че трябва да разговарям с Каарии и да й съобщя, че това голямо събрание по повод на „Съглашението Мохамед“ няма да се състои, защото групите, свързани с Драко, са отказали да участват. Така че без участието на всички, подписали Съглашението, събранието не може да бъде проведено.

Също така ми казаха … Предстои да преживеем много „крайна лудост”, че хората от Тайната космическа програма ще бъдат също засегнати от нея и най-накрая, най странното бе, че когато големи маси от хора започнат да преживяват посещения от починали членове на семействата си, това ще бъде един голям знак. Това ще … Това ще настъпи масово като един голям знак, че завесата (с отвъдното) изтънява до степен, в която ние ще започнем да преминаваме през трансформацията.

ДУ: С други думи, възнесението. И след това те са ти казали … Спомням си, че ми каза: „Много от нещата, които вие, ангажирани с въпросите на извънземните, наблюдавате, интересувате се и очаквате да видите, тези неща ще се случат скоро”.

КГ: След тези …

ДУ: След това масово появяване на духове.

КГ: Точно така. И след тази среща те ме върнаха обратно в дома ми в една Синя сфера. Много скоро след това Каарии се свърза с мен чрез тази етерна …
ДУ: Конструкцията.

КГ: Да, Конструкцията. Първоначално се колебаех да й кажа, че събранието й е било отказано, но го направих, при което тя не се изненада. Тя каза, че се очаква такова нещо, че това е само начало на преговорите и това е начинът, по който тези същества преговарят.

ДУ: Точно така.

КГ: И тя не изглеждаше ни най-малко обезкуражена или разочарована.

ДУ: И това по същество ни довежда до днешна дата, до момента на записа на това предаване.

КГ: Точно така.

ДУ: И така, Кори, отново – много съм доволен, че Каубоя няма да се среща повече с теб. Аз се почувствах изключително зле, когато установих, че моята пасивност да разглася тези съобщения е била причина за твоите изтезания. И аз те помолих да им кажеш да направят това с мен вместо с теб. Не исках да бъдеш подложен на всичко това. Сега обаче, слава Богу, и двамата успяхме да се отървем.

И така, ние предаваме тази съществена информация. В бъдеще ще се стараем да я предаваме навреме, защото не искаме да изпитваме отново подобни проблеми. Така че и двамата сме „вдъхновени”.

КГ: Да, нека да го наречем „вдъхновени”.

ДУ: И аз се надявам, че всички вие, които ни гледате и слушате, ще разберете, че от всички ни зависи да подкрепим това движение за пълно разкритие. Вие също сте част от него. Вашите усилия са необходими.

И така, разгласявайте. Нека хората узнаят за това предаване и ни помогнат в постигането на тази Златна епоха за човечеството. Аз съм Дейвид Уилкок. Това е Космическо разкритие с Кори Гууд и ви благодарим, че бяхме заедно.