Документите на възнесението

Книга 1

Книга 2

Книга 3

НАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИКА НА ЧОВЕШКО ТЯЛО 

   ГОВОРИ АДАМУ

    1. Въведение                                                                                                          2. Проблемът с Разкритието                                                                              3. Проблемът с Разкритието – Пояснение                                                        4. От Двойственост към Единно съзнание                                                      5. Какво е “Единно съзнание”?                                                                         6. Облагите на Единното съзнание                                                                  7. Отваряне на пътя към Единното съзнание                                                8. Приемане (Acceptance)                                                                                    9. Намерение                                                                                                          9.1. Намерение – допълнение на Зингдад                                                        10. Действие                                                                                                      11. Визуализация                                                                                               12. Емоция                                                                                                              13. Наблюдаване 

  ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РЕ-ИНТЕГРАЦИЯ НА         ДУШАТА от ЗИНГДАД

ЗИНГДАД – ИНТУИТИВЕН РАЗГОВОР (Как правя това, което правя)