САЙБО (CYBO) – игра на Асасани

(с) Превод АТИ, 2016 г.

Башар: Нека ви кажем добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Ние ви благодарим отново – поотделно на всеки един от вас и на всички ви заедно, за това, че ни дарявате с тази възможност. Приемете най-дълбоката ни признателност.  Нека започнем това предаване, като ви напомним, че ние сме го назовали „Сайбо”. На нашия древен език думата „сайбо” означава числото 13, както и „трансформация”. Когато нашето общество, нашата хибридна цивилизация бе създадена и поставена на една планета, специално подготвена за нас, която сега наричаме Асасани, бяха ни предоставени много различни видове инструменти, както и ни бяха организирани различни преживявания, предназначени да насочат развитието на цивилизацията ни по строго определен начин.  Тези преживявания бяха свързани и с упражняването на различни игри, една от които сега предаваме на вас – както се оказва съвсем удачно във вашия град Лас Вегас, и тя се нарича „Сайбо”.

Целта на играта е да развие вашата синхронност, така че колкото повече играете, да започнете да преживявате все повече щастливи съвпадения по време на играта. Това в крайна сметка може да се прехвърли в ежедневието ви, като ви обучи да изпадате в това състояние, което е типично за преживяването на синхронности във вашия живот. В играта могат да участват от един до шестима души, което ще рече, че може да играете сами, ако пожелаете, разглеждайки я като едно позволение, за да развиете собствената си синхронност. Също така може да се забавлявате, като играете съвместно с други индивиди. Групово в играта обикновено участват шестима души, макар че е възможно техният брой да бъде и по-голям.

Тъй като вие обикновено си мислите за нас като за същества от бъдещето, макар всичко да съществува едновременно, но в линейна перспектива вие сте склонни да гледате на нашата реалност като на една бъдеща реалност, въпреки това, тъй като играта идва от нещо, което вие линейно разпознавате като наше минало, вие бихте могли парадоксално да заявите, че това е една стара 10,000-годишна игра от бъдещето. Така че ние я споделяме с вас в този ден и ще опишем в общи линии как тя се играе, и вие също така ще получите конкретните й правила.

Играе се с 12-стенен зар (правилен додекахедрон), като отделните страни са отбелязани с числата от 1 до 12. Има една таблица, в която същите тези 12 числа са подредени по определен начин, както следва:

image001

Играе се в 13 рунда, като всички играчи изиграват първия рунд един след друг, след това преминават към втория рунд и така общо 13 рунда. Във всеки рунд играчът има право на три хвърляния на зара, като се опитва да получи комбинация от три числа според подредбата им в таблицата. За сполучлива комбинация се считат три съседни числа – хоризонтално, вертикално или диагонално, според подредбата им в таблицата. Например 1 – 3 – 2;  6 – 1 – 11  или 1 – 5 – 9. Не е задължително числата да се паднат точно в отразения в таблицата ред, макар че това съответства на друго, по-високо ниво на играта. Всяко число носи една точка и ако се получат три съседни числа, независимо в какъв ред на хвърляне, играчът печели 3 точки.

Ако играчът хвърли комбинация от три съседни числа (колона, ред или диагонал) в последователност на хвърлянията, която съответства на реда на тройката числа в таблицата, например: 1 – 5 – 9 ; 9 – 5 – 1;  6 – 7 – 8;  8 – 7 – 6 ; 3 – 6 – 9 или 9 – 6 – 3, тогава той получава 9 точки. Това е началото на синхронността.

Играта има четири различни нива – ниво „Начинаещ”, ниво „Напреднал”, ниво „Майстор” и ниво „Гросмайстор”.

Нивото „Начинаещ” дава възможност, ако искате да играете по този начин, да хвърляте четири пъти, за да получите три числа. На ниво „Напреднал“ хвърляте зара три пъти, за да получите три числа. Идеята на ниво „Майстор” е, че ако получите три числа в правилна последователност и повторите това по време на 13-те рунда, вие сте навлезли в майсторското ниво. Целта е да достигнете до състояние, където синхронността е толкова силна, че да започнете да получавате едни и същи числа отново и отново, и отново. Най-накрая гросмайсторът е в състояние да получава във всеки от 13-те рунда едни и същи числа в една и съща последователност (например: 1-5-9; 1-5-9; 1-5-9; 1-5-9; и т.н.  Когато вашата синхронност е толкова висока, възможностите ви изглеждат неограничени.

Както вече казахме, тази игра ни бе дадена в началото на нашата история, преди около 10,000 наши години. В първите 1000 години успяхме да излъчим само един гросмайстор. В следващите 1000 години излъчихме трима гросмайстори, а в следващите 1000 години – 9 гросмайстори. Когато достигнахме до 13 гросмайстори, в първите 3,000 години, като общество вече нямахме нужда да играем тази игра, защото синхронността бе навлязла в обществото ни до такава степен, че ние продължихме да живеем по най-различни други начини. Не казвам, че въобще престанахме  да играем тази игра, защото някои от нас продължиха да я играят от време на време, по различни причини. Тъй като обаче тази игра фокусира съзнанието ни така, че да преживяваме все по-голяма синхронност, по същия начин тя ще засили вашата синхронност, тъй като това е предназначението й.

Вие ще получите по-подробни инструкции за отбелязване на резултатите и как в процеса на играта да разгръщате своята  синхронност. Идеята на съществото, което понякога се появява в тези предавания и което сме нарекли Сайбо, носи това име, защото той е един от тези наши гросмайстори в тази игра. Той може, когато играе тази игра, да получава всеки път точно едни и същи числа в една и съща последователност. Той е един от малцината гросмайстори, които все още съществуват в нашето общество, а през последните 7,000 наши години са се появили само нови петима.  Това не означава обаче, че причината е в трудността на играта, тъй като след първите 3,000 години ние насочихме вниманието си към други неща и изявявахме синхронността си по различни други начини.

Сега ние споделяме тази игра с вас, за да може да преживеете и вие това, ако пожелаете. Това не е задължително, защото тази игра може да не е най-подходящата за вас, но тя във всички случаи е забавна. Тя е подходяща за мястото, където се намирате сега тук, в Лас Вегас, и макар че това няма да бъде включено в указанията, които ще получите, играта може да се играе с парични залагания, ако желаете. За това ще получите отделни указания, в бъдеще. Сега ще получите основните инструкции и всичко, което трябва да знаете, за да започнете своите преживявания на синхронност с това конкретно позволение.

САЙБО

10,000-годишна игра от бъдещето

Инструкции за играта „Сайбо” така, както те са предадени от Башар.

Играта използва зар с 12 страни  (додекахедрон). Има таблица с числа от 1 до 12, подредени в 4 реда по 3 числа на всеки ред както следва:

image001

Всяка игра се състои от 12 рунда и може да включва между 1 и 6 играча. Играта има четири нива – „Начинаещ”, „Напреднал”, „Майстор” и „Гросмайстор”. Следните правила се отнасят за ниво „Напреднал”, което е обичайното ниво на играта.

Във всеки рунд всеки играч има право да хвърля зара три пъти, за да събере възможно най-много точки. Ако някой играч с второто си хвърляне получи число, което изключва възможността за комбинация от съседни хоризонтални, вертикални или диагонални числа (например 1, последвано от 8), той пропуска възможността да хвърля трети път в дадения рунд.

Отбелязване на резултатите

Ако играчът получи три съседни числа, независимо от тяхната последователност в един ред, колона или диагонал (напр. 5, 9 и 1), той получава 3 точки. Това се нарича „терца”.

Ако трите съседни цифри се получат в последователност според таблицата (например 9, 5, 1  или  2, 6, 10), играчът получава 9 точки.

Ако терцата, получена от играча, се падне в колона, той получава право да хвърли четвърти път, за да се опита да улучи и четвъртата цифра в колоната. Ако опитът е сполучлив, резултатът е „кварта”, която носи 16 точки. Ако обаче опитът не сполучи и играчът пропусне четвъртото число в колоната, точките му от този рунд биват намалени на 3, въпреки че резултатът му от рунда щеше да бъде 9, ако не бе правил 4-ти опит.

Забележка: Играчът има възможност да пропусне четвъртия опит и да запази спечелените от трите опита 9 точки.

Победител

Победител е този, който спечели най-много точки от всичките 13 рунда на играта.

Алтернативни нива на играта

„Начинаещ”: Всеки играч може да хвърля зара 4 пъти всеки рунд, за да се опита да постигне три съседни числа.

„Майстор”: Играчът трябва винаги да постига терца в правилна последователност, независимо дали числата са подредени във възходящ, или низходящ ред. Например: 1, 5 и 9 или 9, 5 и 1. Резултат 5, 9 и 1 на това ниво не носи точки, защото числата не са последователни.

„Гросмайстор“: Играчът трябва да дублира поне една терца в същата последователност на числата както първия път, за да се класира за това ниво, след което той трябва да продължи да дублира същата терца колкото може повече в рамките на 13-те рунда.

Например, ако той първо получи 1, 5 и 9, тази последователност трябва да бъде повтаряна в същия ред. Никаква друга последователност на тези числа не се зачита. Всяко повторно дублиране се брои за 12 точки.

Ако играчът получи кварта, той трябва да я дублира в същия ред на четирите числа, след което да продължи да я дублира по същия начин.

Таблица за нанасяне на резултатите

Резултатите могат да бъдат следени и нанасяни от лице-арбитър, което не хвърля зарове в играта, или всеки играч нанася сам своите резултати под наблюдението на останалите.  Резултатите на всеки играч биват нанасяни в отделна таблица.

Таблицата за нанасяне на резултатите има шест клетки за всеки рунд, за отразяване на получените числа и спечелените точки.

Ето как би изглеждала таблицата от първите шест рунда на един играч:

 image003

Башар: И така, когато говорим за синхронност, ние ви напомняме, че в определен смисъл, синхронността е вашият линеен, пространствено-времеви начин да демонстрирате, че всичко се свежда до едно единствено нещо, че всички неща са свързани и че всичко е израз на едно единствено нещо – „Всичко, което е”. Тъй като обаче вие сте избрали да фокусирате съзнанието си в линейното време-пространство, то синхронността е един от малкото начини, с които разполагате, за  да ви бъде показано, че това е вярно. Това е този момент във времето, когато това, което преживявате, е напълно смислено лично за вас и ви дава информацията точно в момента, в който тя ви е нужна, когато всички неща се събират в едно вътре във вас, когато сте застанали, в определен смисъл, на кръстопът на своето съзнание и преживявате синхронността, която отразява единството на всички неща, и това, че всички неща са свързани, въпреки че вие ги преживявате в линейна последователност на времето, по линеен начин. Така вие може да използвате това преживяване на синхронност, което ние знаем, че всички вие сте имали и ще продължавате да имате, като напомняне за състоянието, необходимо, за да действате в своя живот по един много по-ускорен начин. Парадоксът тук както обикновено е, че колкото повече живеете (пълноценно) в настоящия момент, толкова по-малко време създавате. Така, в линейна перспектива, това става равнозначно на преживяване на ускоряване на времето. Все едно, че прескачате напред през кадрите на една филмова лента и разглеждате само малък брой от тях, защото живеете повече в настоящия момент, преживявате по-малко кадри и съответно ускорено време, което всъщност е резултат от създаването на по-малко преживявания във време-пространството.

Помнете, че пространството и времето са странични ефекти от преместването на съзнанието ви милиарди пъти в секунда през милиарди ваши версии в различни успоредни реалности. Това представлява времето. И когато живеете повече за момента, вие нямате задължително нужда да създавате толкова много кадри, толкова много скокове, така да се каже. И така, когато задължително не създавате толкова много детайли между един основен момент и следващия го основен момент, вие може да компресирате времето и да го сведете до тези два момента.

Вие винаги се премествате с една и съща скорост и това никога не се променя. Степента на различията в начина на преместванията е тази, която разкрива скоростта, с която се премествате. И когато синхронността в живота ви се разгърне и увеличи, вие изведнъж ще забележите по-ясно тези различия. Защото ще се премествате от един кадър в друг, който ще е достатъчно по-различен, за да забележите разликата и няма вече да изпитвате нужда от това, което обикновено наричате последователност (продължителност, непрекъснатост). Ще изпитате прекъсвания в последователността на масовия консенсус. Синхронността е една от проявите на прекъсванията в тази последователност, когато всичко се събере в този момент, във времето и пространството, за да отрази към вас точно това, от което имате нужда, точно тогава, когато ви е нужно.

И така, играйте на воля тази игра, която сега ви предоставяме, забавлявайте се, не се престаравайте, просто играйте, успокойте се, оставете се на случващото се, позволете му да се случи. Преживяването може да се получи или да не се получи от различни хора, по различно време, с различна честота. Това е напълно нормално. Няма правилен или неправилен начин на игра, но ако играта ви привлича и вълнува, играйте и вижте какво се случва. Мога да гарантирам, че поне за някои от вас играта ще има доста голям ефект и ще бъдете много учудени от разгръщането на синхронността във вашия живот, защото това е предназначението на играта като позволение.

Ние ви благодарим, че ни позволихте да споделим с вас тази игра, която ни е служила толкова добре. Забавлявайте се.