Башар – Без сравнение – 15 юни, 2012 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Добър ден на всички вас в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Преди всичко, позволете ни да благодарим на всеки от вас поотделно и на всички ви заедно за съвместното сътворяване на това взаимодействие. Всеки път, когато позволявате провеждането на такова взаимодействие между нашите две цивилизации, това е един подарък за нас – да преживеем чрез вас толкова много начини, които Творението има, за да изрази себе си – и ние ви благодарим за това, че разширяваме своето разбиране за безбройните начини, по които се проявява Безкрайното. В отговор ние бихме искали да започнем сега предаването с идеята, която сме нарекли „Без сравнение”.

И така, нека започнем. В основата си това е идея относно вашата уникалност, но макар мнозина емпирично да разбират, че са уникални, все още в разговорите ни с много от вас, ние установяваме отново и отново, че вие подценявате себе си, сравнявате се с околните и се принизявате в собствените си очи. Сега бихме искали да разгледаме малко по-задълбочено и по-ясно цялата тази идея за сравняването ви с тези различни идеали, в резултат на което често се чувствате недостатъчни. Всичко това, разбира се, е свързано с идеята за самоуважението и със системите от вярвания и убеждения, които сте придобили, израствайки във вашата реалност, които все още може да съществуват в несъзнателния ви ум и да ви пречат да осъзнаете своя пълен потенциал, да ви пречат да следвате своята радостна възбуда. Идеята да сравнявате себе си с други хора всъщност в много от случаите не може да проработи и ние бихме искали да обясним защо това е така.

Мнозина от вас може да чувствате, може да вярвате, може да усещате, че притежавате голямо сходство с други хора и може да наблюдавате други хора, които водят живот в много отношения подобен на този, който казвате, че предпочитате. Вие обаче не знаете как да привлечете към себе си и как да проявите такава реалност. Много пъти, когато правите подобни сравнения между себе си и другите, вие правите това на основата на система от убеждения, според които такова сравнение е възможно. В същото време, не само че въобще не е уместно да сравнявате себе си, с когото и да било другиго, но всъщност нямате никаква способност за такова сравнение.

Ние разбираме, че вие може да си мислите, че много от вас силно си приличат, че в крайна сметка всички сте човешки същества и притежавате доста сходни характеристики. Такива допускания ви подвеждат да мислите, че си приличате и в други отношения и че това, което важи за другите, важи и за вас. До известна степен това е вярно, но е така само в най-общ смисъл. Мнозина си мислят, че когато се сравнявате с други хора, вие сравнявате ябълка с ябълки. Всъщност това много повече наподобява сравнението между ябълка и кумкуат.*) Като хора вие наистина не сте толкова подобни едни на други, колкото си мислите, по следните причини.

*) кумкуат – малък цитрусов плод, подобен на мандарина.- Бел. прев.

Всяко нещо, което схващате като подобие между вас, е, както всичко друго, което преживявате в колективната реалност, създадено по взаимна договореност. Вие трябва да се съгласите да бъдете подобни някому по някакъв начин и това би трябвало да ви говори, че фундаментално вие съвсем не си приличате, освен ако не се съгласите взаимно на това. Следователно идеята е, че макар да чувствате нещо, което изглежда като голямо сходство с някого другиго, това съвсем не е вярно, освен ако определите параметрите на това сходство, като се съгласите да играете играта на подобието. В същото време вие естествено разбирате, че притежавате различия. И идеята е, че сте повече различни, отколкото си мислите. И наистина – единствено чрез пълното признаване на различията помежду си, вие в действителност ще създадете взаимно чувство на хармония, на обща вибрация. Това е парадоксът. Чрез пълното признаване на различията вие в действителност създавате сходна вибрация с другите хора, които, от своя страна, също признават собствената си уникалност. Идеята е, че когато започнете да сравнявате себе си с някого другиго и ако правите това по отрицателен начин в свой ущърб: „Те могат да направят това, а аз не мога”, „Те са толкова по-добри от мен”, „Защо не ми достига това?”, „Защо не мога да го направя като тях?” … това би трябвало да ви доведе до фундаменталното разбиране, че вие съвсем не сте като тях и те въобще не приличат на вас, освен по отношение на това, по което сте се съгласили да си приличате, и това е само една повърхностна прилика.

Ние естествено говорим за вашата личностна структура. Очевидно на по-високите равнища и измерения всичко е Едно. Всичко е продължение на един Първоизточник и в този контекст, да, вие сте едно и също нещо – гледано, разглеждано, преживявано от безброй различни гледни точки. Тези различни гледни точки обаче са наистина уникални.

Когато се съгласите на играта да участвате в една и съща реалност с някого другиго, да имате едно и също колективно преживяване, вие вземате тази уникалност, определяте я и я филтрирате, моделирате по много специфичен начин с уникалното си разбиране на това какво означава „подобие”. И така, даже когато създавате идеята за подобие, вие създавате сходство от различна и уникална гледна точка. Вашето сходство не прилича на никое друго разбиране на сходството в тази обща игра. Така че вие винаги сте различни, винаги сте уникални и достатъчно различни, въпреки създадената от вас илюзия за сходство, така че не само нямате никакво основание да се сравнявате с някого другиго, но в действителност не притежавате такава способност, защото на това равнище всеки е напълно уникален и даже когато създавате ефект на сходство, вие правите това от своя уникална гледна точка, която не притежава никой освен вас.

И така, следващият път, когато почувствате нужда да се сравните с някого другиго и се окажете в неизгодна позиция, бих категорично препоръчал да си дадете сметка за своята уникалност и за това колко наистина, наистина сте една специална перспектива на Безкрайното, и за това, че абсолютно не съществува друга гледна точка, която по някакъв начин наподобява на вашата. Всички вие, всички ние, всички същества в Творението представляват всички начини, по които Творението преживява себе си. Ценете своята уникалност и по никакъв начин не я подценявайте. Единствено посредством вашата уникалност „Всичко, което е” е в състояние да бъде „Всичко, което е”. Ако вие съществувате във вашата уникална форма, „Всичко, което е” трябва да знае, че вашите уникални качества трябва да съществуват, за да може то да преживява себе си като „Всичко, което може да бъде” и съответно без вас „Всичко, което е” не би било завършено. Без вас „Всичко, което е” щеше да бъде ограничено; без вас „Всичко, което е” щеше да се срине под собствената си тежест. По определение „Всичко, което е” трябва да бъде безкрайно и ако вие сте част от това безкрайно съществуване, има причина да съществувате, защото „Всичко, което е” не създава излишни творения, не прави грешки и не казва: „Добре, аз си свърших работата, но просто ще направя още малко неща и ще ги сложа настрана, защото кой знае – може да ми потрябват резервни части”. (смях в залата)

„Всичко, което е” не действа по този начин. „Всичко, което е” е завършено, една цялостна идея и макар да е съставено от безкраен брой части и безкраен брой гледни точки, това е фундаментално и преди всичко, едно цяло, завършено преживяване само за себе си, и всеки негов отделен компонент е също едно уникално преживяване и по определение трябва да съществува, за да може „Всичко, което е” да бъде това, което е. В противен случай, то би се наричало по друг начин, например ”Нещо от това, което може да бъде”. И това би било всичко, което може да бъде, и винаги би се оглеждало наоколо и би се чудело дали може да бъде нещо повече. (смях в залата)

Вие съществувате, защото заслужавате да съществувате. Защото, повярвайте ми, ако „Всичко, което е” не се нуждаеше от вашите уникални качества, за да бъде всичко, което би могло да бъде и всичко, което е, вие нямаше да съществувате!  Следователно, ако съществувате, „Всичко, което е” знае, че трябва да съществувате, че има причина, поради която съществувате; вие сте валидни в неговите очи, иначе нямаше да съществувате. И така, следващият път, когато поставите под въпрос своето достойнство, своята валидност и своите различия, дайте си сметка, че вие спорите с „Всичко, което е”. Вие казвате: „Аз не заслужавам да бъда тази/този, която/който съм”. Очевидно обаче вие заслужавате, защото в противен случай, нямаше да съществувате. Защото ако спорите по този въпрос с „Всичко, което е”, вие всъщност му казвате, че не знае какво върши, като ви е създало. Спрете да спорите с Творението! Вие съществувате и не може да направите нищо по въпроса! Ако съществувате, това е всъщност единственото фундаментално качество, което притежавате. Това е истинското ви, основно качество. 

Това, което съществува, не може да се превърне в това, което не съществува. Последното е напълно различно качество и несъществуването вече е препълнено с всички неща, които никога не са съществували. В несъществуването няма място за нещата, които съществуват. Допълнително, ако наистина се вгледате в определението за несъществуване, ще си дадете сметка, че такова нещо няма. Несъществуването не съществува и това е неговото фундаментално качество – да не съществува. Следователно няма нищо друго освен съществуването и ако съществувате, вие сте част от Безкрайното. Извън него няма нищо и вие сте вътре в него. Всичко, което наричате нещо отделно, включително вие самите, сте направени от Единството, защото няма нищо друго, от което може да бъдете направени. „Всичко, което е” е наистина „Всичко, което е” и няма нищо друго … няма откъде да се вземе допълнителен материал за направата на още нещо. „Всичко, което е” трябва да сътвори всичко от самото себе си. Следователно вие сте направени буквално от Бог, от Творението, от Съществуването.

Ценете себе си така, както „Всичко, което е” ви цени. Естествено това не е задължително за никого от вас и мнозина имат богат опит в това да се подценяват. Това обаче е също едно валидно и уникално преживяване в рамките на Творението. Така че, ако ще се подценявате, поне си дайте сметка, че единственият начин, по който може да имате преживяване на собственото си подценяване, е, ако „Всичко, което е” ви цени достатъчно много, за да ви позволи да имате всяко преживяване, каквото пожелаете. Следователно самият факт, че може да подценявате себе си, означава, че сте ценни. В това се състои парадоксът. Самият факт, че съществувате, означава, че имате безусловната подкрепа на „Всичко, което е” и ако желаете да вярвате, че не притежавате такава подкрепа, това е ваше право. Единствената причина обаче да имате преживяване, в което претендирате, че нямате безусловна подкрепа, е, че всъщност имате такава подкрепа. Защото вие сте безусловно подкрепяни по отношение на фантазията си, че не притежавате безусловна подкрепа. Това е парадоксът.

И така, започнете да се отказвате от идеята, че може да се сравнявате с някого и че с нещо сте по-малоценни от когото и да е. Никой не е като вас и никой не може да бъде като вас … и вие не може да бъдете, като който и да е друг. Опитвайте се, колкото искате, но не може да бъдете нещо друго освен себе си. И точно това е, което ви дава ключа към свободата, защото тогава може да бъдете точно това, което искате да бъдете, както искате да бъдете и никой не може да ви спре, защото никой друг не знае какво е да бъде като вас.

Ценете своята уникална перспектива и своите различия, и когато всеки от вас позволи на взаимните ви различия да бъдат ценени по достойнство, когато наистина овластите своите различия, ще постигнете абсолютна хармония в своята реалност. Така са устроени нещата. Хармонията не е създадена от идеята за хомогенност. Тя е създадена от абсолютното признаване на всички различия, които демонстрирате, защото тогава всеки от вас може да претендира да бъде уникален елемент от голямата картина. Ако имате един голям пъзъл, който искате да сглобите, и ако едно от парчетата каже: „Не, не, аз не искам да бъда в тази форма, искам да имам друга форма”, тогава винаги ще имате една празнота в тази голяма картина и въпросното парче никога няма да намери своето място; картината няма никога да бъде пълна и няма да може да поддържа всички останали парчета. Ако обаче просто си позволите да бъдете във формата, в която сте, в която Природата ви разпознава, в която Творението ви е създало, то по определение, вие би трябвало да прилягате идеално в голямата картина точно такива, каквито сте. Ако не беше така, вие щяхте да бъдете нещо различно, в друга форма. Формата, в която сте, е необходимата ви форма, която приляга към всички останали форми, които също желаят да бъдат формите, които са. И когато всички сте във формите, в които сте създадени да бъдете, голямата картина съществува, вие може да видите какво представлява тя от вашата уникална перспектива и може да й позволите да подкрепя връзката между всички свои части.

Намирате ли смисъл във всичко това? (Аплодисменти)

Добре, тогава още веднъж бих предложил да се откажете да се сравнявате, с когото и с каквото и да било, и просто разберете, че макар някой да действа като вдъхновение за вас, и макар по някакъв начин той или тя да създават със своята уникалност впечатление за нещо подобно на това, което вие предпочитате и което наподобява с нещо вашия идеален сценарий, това е само нещо символично и нищо повече. То не е идентично и никога няма да бъде. Вие ще откриете своя начин да изразите тази идея по вашия уникален начин, от вашата уникална гледна точка и с вашата уникална енергия. И това винаги ще бъде различно от всичко останало, независимо колко подобно може да изглежда. То е такова само в резултат на колективно споразумение и само по силата на такова споразумение вие преживявате така нареченото сходство в своята реалност. Защото всички вие сте уникални. Вие сте ябълки, портокали, банани, дини, боровинки и всякакви други неща, които не си приличат едни с други, но вие всички сте се събрали заедно в една игра на сходства и различия по един балансиран начин, за да преживеете уникалната перспектива на физическата реалност, която наричате играта „Земя”, и за да откриете тази уникалност чрез участието си в тази игра, като си създавате стимули, като създавате привидни сходства, за да ви привлекат към това, което е възможно, за да символизират какво е възможно за вас, но тези символи, които ви подмамват, по никакъв начин не са направени, за да ви накарат да се чувствате нещо по-малко или неспособни, защото ако вие може да си представите нещо, вие може и да го осъществите. Но помнете – вие не можете, не можете да възприемете нещо, ако вибрацията ви не съответства на неговата вибрация. И така, ако вие можете да си представите нещо, което и в най-малка степен отговаря на вашия идеален сценарий, това означава, че вие притежавате тази вибрация по един уникален начин и зависи от вас, като следвате своята най-силна радостна възбуда, и като бъдете това, което наистина сте, и позволите на истинската ви вибрация да се прояви, да изявите по своя уникален начин тази идея и по този начин да разширите съвкупното преживяване на „Всичко, което е” по отношение на себе си. Така вие се изявявате като пълния многоизмерен кристал на Творението, какъвто сте създадени да бъдете. Защото вие съществувате, винаги сте съществували и винаги ще съществувате в някаква форма.

И докато идеята за вашата уникалност попива във вас, нека изследваме уникалните идеи и гледни точки, които бихте искали да дискутирате в този ден от вашето време, и в отговор на подаръка, с който дарявате нашата цивилизация, като ни позволявате да контактуваме по този начин с всеки един от вас, сега сме готови да бъдем на вашите услуги за въпроси и отговори.   

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Може ли различни мои въплъщения да се срещнат в една и съща реалност?

Башар: Да. Една Свръхдуша, ако говорим евфемистично, се разделя на множество едновременно съществуващи въплъщения. Това, което наричате минали и бъдещи животи, съществуват всички едновременно в различни честоти. В същото време една Свръхдуша може също така да избере да има повече от един животи в това, което наричате едно и също време. И в този смисъл, ти можеш да бъдеш продължение на една Свръхдуша и друго физическо въплъщение, друг човек, може да бъде продължение на същата Свръхдуша по същото време и вие може да се срещнете в един и същи времеви прозорец. Това е възможно и всъщност се среща твърде често. Това не означава, че винаги ще бъдеш привлечена към този аспект, макар да произхождате от същата Свръхдуша. Зависи от темата, която другата персона изследва в своя живот. Понякога може да се привличате взаимно, а понякога може да има несъвместимост по различни причини, в зависимост от темите, които изследвате.

Участник: Тогава ще се разпознаем ли взаимно?

Башар: Това не е задължително. Зависи от темите, които изследвате, и дали взаимното ви разпознаване се вписва в темите, които изследвате.

Участник: Може ли това да е случая с близнаци?

Башар: Отново: възможно е, даже е много вероятно, но не е задължително. Всичко зависи от конкретния случай. Трябва да разбереш, че в случая съществува много повече разнообразие от това, което можеш да си представиш. Това може да са двама приятели, които са се съгласили да изследват тази тема заедно в даден живот, и тогава те ще съчетаят своите вибрации по такъв начин, че да отразят един към друг есенцията на това, което всеки от тях има нужда да знае за себе си в тази връзка. И те ще съчетаят вибрациите си по начин, по който да бъдат привлечени един към друг. Това естествено не означава, че те задължително са продължение на една и съща Свръхдуша. Естествено на по-високо равнище всички са продължение на един и същи Първоизточник. Всичко зависи от равнището, на което създавате тази идея, причината поради която я създавате, и темите, които сте решили да изследвате.

Участник: Благодаря много.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имах контакт с един жител на Е-сасани на име Джеладин.

Башар: Ти разбираш, че ние в действителност не притежаваме имена.

Участник: Не знаех това.

Башар: Думата „Башар” не е моето име. Това е просто дума, която означава „Вестител”, защото ние разбираме, че вие трябва да ни наричате по някакъв начин, вместо „Ей, ти”. Така че всяко име, отнасящо се до някого от моето общество, би било само символ за ваше улеснение, но обикновено ще има нещо общо със собствената ви вибрация и може да действа като стимул да изследвате по-надълбоко собственото си съзнание. По същия начин „Башар” представлява за медиума, който седи пред вас, връзка със собствената му физическа история на Земята, тъй като това е арабска дума, а той е отчасти арабин. И това му подсказва, че може да открие нещо за себе си, свързано със собствената му енергия, и всяко име, което би се появило по този начин от страна на нашите хора, ще изпълнява подобна роля за теб. 

Участник: Би ли ми казал нещо относно целта на комуникацията ми с това същество?

Башар: Как би искала да използваш тази връзка в живота си, да приложиш тази енергия? Има ли това нещо общо с начина, по който би искала да изследваш връзката си със своя Висш разум? Това създава ли ти повече възможности да следваш своята най-силна радостна възбуда?

Участник: Казали са ми, че имам работа, която трябва да свърша …

Башар: Да, да, да, да, но работата не е твоята цел. Всички вие имате една и съща цел. Целта ви е да бъдете себе си по възможно най-пълноценен начин. Вие може да постигнете това, като следвате най-силната си радостна възбуда и изразът на тази ваша възбуда е уникалният израз на вашата цел. Целта ви е обаче да бъдете напълно себе си. Така че няма значение каква работа ще си изберете. Ето защо задаваме по този начин въпроса: „Тази връзка позволява ли ти да се почувстваш по-способна да си позволиш да бъдеш повече от себе си?“

Участник: …

Башар: Да, или не?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти. Тогава ти разбираш целта и причината. В какъв работен формат избираш да изразиш това, зависи от теб. Това, което те възбужда най-силно, ще бъде най-доброто за теб и същото ще бъде най-добро за другите, които ще се окажат привлечени от това, което ти си решила да споделиш, в резултат от установяването на тази връзка. Разбираш ли как действа този процес? 

Участник: …

Башар: Ти автоматично привличаш тези, които трябва да знаят какво е това, което правиш. Чувала ли си ни да говорим за това, че няма едностранни монети?

Участник: Не.

Башар: Има ли едностранни монети?

Участник: Не съм виждала такива.

Башар: Правилно. Така че, ако ти имаш нещо, което искаш да дадеш от себе си, това трябва да ти говори, че трябва да има някой, желаещ да го получи, или ти не би изпитвала силно желание да го дадеш някому. Всяко нещо, което имаш за раздаване, ти подсказва, че причината да имаш такова нещо, е, че има някой в твоята реалност, който го търси. Разбираш ли?

Участник: Да, да, това е прекрасно.

Башар: Това върши ли ти работа?

Участник: Да.

Башар: Това изчерпва ли въпросите ти относно тази ситуация, или има и друг аспект, който би искала да дискутираш?

Участник: Мисля, че това е всичко, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Кога в процеса на нашата еволюция за първи път сме установили контакт с извънземни същества? И ако сме имали обща ДНК, как това се свързва с теорията за еволюцията?

Башар: Еволюцията, за която става дума, е протичала до един момент по време, което бихте нарекли „преди милиони години”, когато на планетата ви е имало вече еволюирал човекоподобен вид. Извънземни форми са променили ДНК-то на този човекоподобен вид, за да се получи това, което вие разбирате под човешка форма. Така че всичко е продукт на това, което наричате естествена еволюция и външно причинена промяна в ДНК.

Участник: Друг въпрос – в Нова Зеландия заедно с приятели видяхме един НЛО. Това планета ли беше?

Башар: Ако е било неидентифицирано, предполагам, че е било НЛО. Виждаш ли, когато ни задавате такъв въпрос, не можем винаги да ви отговорим. Все едно ние да ви попитаме кои са пътниците в самолета, който в момента излита от едно от вашите летища. Ние просто не следим всеки един полет.

Участник: О кей.

Башар: Вие също така може да прилагате това, което наричаме „основно правило”. Нека го кажем по следния начин: Когато видите нещо, което наричате НЛО, ако не е абсолютно, очевидно, ясно, без сянка на съмнение извънземен кораб, следователно не е. Защото не е необходимо да се чудите какво е. Ако трябва да бъде очевидно и явно, то ще бъде това, което е. Междувременно обаче истинският проблем е, че ви се предоставя възможност да преживеете една мистерия. И каква е целта на тази мистерия? 

Участник: Събужда нашето любопитство?

Башар: Да! И по този начин ви подмамва да откриете повече от самите себе си. Това е, което ние наричаме „принцип на динената семка”. Когато стиснете между пръстите си една динена семка, все едно, че имате една мистерия, която трябва да бъде разрешена, но не може да бъде разрешена. И така вие се оказвате в такава задънена улица, изправени пред такава главоблъсканица. И така вие се чувствате притиснати между необходимостта от разрешаване и невъзможността да намерите решението. И в един момент динената семка се изстрелва в някаква посока и вие откривате нещо ново, една нова перспектива.

Участник: Благодаря, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Кажи ми какво пропускам от това, което би трябвало да зная?

Башар: Кое те кара да мислиш, че пропускаш нещо?

Участник: Случват се най-различни неща и аз се чувствам прекрасно …

Башар: Случват се много неща и ти се чувстваш прекрасно, но …?!

Участник: Но…

Башар: Защо не кажеш „и”, вместо „но”?

Участник: О кей, мога да направя това.

Башар: Защото „но-то” предполага, че нещо липсва. Защо мислиш, че това е така?

Участник: Защото усещам, че вселената иска да ми каже нещо, което не мога да сглобя.

Башар: Вселената не се „опитва” да ти каже каквото и да било. Вселената ти казва. Ти може би не внимаваш достатъчно.

Участник: Тогава какво мога да направя?

Башар: Може би си чувал за това да действаш според най-голямата си радостна възбуда?

Участник: Да.

Башар: Разбираш ли смисъла на този принцип?

Участник: Да, да следвам своята радостна възбуда.

Башар: Защо?

Участник: Защото по този начин човек изявява напълно себе си?

Башар: Как така?

Участник: Защото те кара да се чувстваш добре.

Башар: „Да се чувстваш добре”?!  Можеш ли да го обясниш?

Участник: Всъщност не мога.

Башар: Добре, тогава може би това е, което ти липсва – разбирането защо това е важно.

Участник: За мен?

Башар: За всеки.

Участник: О кей.

Башар: Разбери, че това, което наричаш „радостна възбуда”, „страст”, „равновесие”, „мир”, „радост”, „любов”, е начинът, по който тялото ти превежда вибрационната честота на енергията, която отразява твоята истинска, естествена, същностна природа и състояние. Разбираш ли? 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че всеки път, когато действаш по отношение на нещо в своя живот, което съдържа най-голямата степен на тази вибрация, на тази радостна възбуда, това е подобно на магнитната стрелка на твоя компас, която сочи към твоя истински магнитен север. Тогава ти си в пълен синхрон с истинската си честота на вибрации, с идеалната си честота. И когато правиш това, животът ти се разгръща по синхронен, естествен начин, автоматично, без усилия, радостно – с предизвикателства, но въпреки това, с удоволствие. И ако разбираш, че времето, по което нещата ти се случват, е винаги най-подходящото време, никога няма да се чудиш дали не си пропуснал нещо. Защото парадоксът е, че наистина предварително си уговорил всички свои различни срещи с хора и обстоятелства в своя живот, които трябва да спазиш. И ако просто оставиш животът ти да се разгръща естествено, по един радостен начин, ти автоматично ще спазиш всички тези свои уговорки. Парадоксът е, че единственият начин да пропуснеш някоя от тези срещи или информация, от която може да се нуждаеш, е, да си губиш времето в тревоги, че можеш да ги пропуснеш. В това се състои парадоксът – ако не се тревожиш, че ще пропуснеш нещо, невъзможно е да пропуснеш, каквото и да било.

Участник: Това означава, че трябва просто да следвам това, което чувствам.

Башар: Аз казвам, че трябва да следваш най-силната си радостна възбуда. Когато казваш: „Да следвам това, което чувствам”, за един земен човек това може да означава най-различни неща.

Участник: О кей.

Башар: Това, което казвам, е пълната формула. Действаш почтено, следваш всичко, което предизвиква най-силната ти радостна възбуда, прилагаш пълните си способности, докато изчерпиш възможностите си за действие по този начин и при това изключваш всякакви свои очаквания за конкретния краен резултат. Нулеви очаквания, защото твоят Физически ум – и това се отнася за всички вас – Физическият ви ум не е направен и не е способен да знае как нещо ще се случи. Физическият ви ум е в състояние да знае само как нещо се случва в момента. Физическият ви ум е направен само за да ви позволи да осъзнаете преживяването си в момента. Само Висшият ви разум знае как нещо ще се случи. И когато почувстваш радостна възбуда по повод на нещо, дай воля на тази своя радостна възбуда заради самата нея, защото това е естественото състояние на твоето същество в момента и всяка представа, която би могъл да имаш за така наречения „идеален резултат” или „идеален живот”, или „идеален сценарий”, е само това – един символ, който да те накара да изпаднеш в състоянието, което отговаря на тази представа. Това обаче не означава, че тази представа трябва да се реализира точно така, както възниква във Физическия ти ум. Физическият ти ум я генерира само за да те подмами да предадеш тази своя радостна възбуда на Висшия си разум, за да може той да ти предостави проявлението, което действително ти е необходимо и което е извън представите на Физическия ти ум. Защото, както сме казвали и преди, това, което за Физическия ти ум е тавана, за Висшия ти разум е само пода, само началото. Така че не настоявай за реализацията на представата, която възниква във Физическия ти ум, а само почувствай енергията, радостната възбуда, предизвиквана от тази представа, след което забрави за представата и остави Висшия разум да ти донесе това, което действително отразява това енергийно състояние. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, това е супер, човече. (смях в залата) Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Участвам в една група и ние се интересуваме много от контакти с извънземните.

Башар: Ето че осъществяваш такъв контакт в момента. Ние се интересуваме много от контакти „извън Е-сасани”. И аз в момента осъществявам един такъв контакт. Какво съвпадение! И какво искаш да обсъдим, след като установихме такъв контакт?

Участник: Бих искала да обсъдим моята връзка с Я-йел.

Башар: Добре, какво би искала да знаеш? … Един момент … Я-йел, за тези, които не са запознати, е наименованието на хибридния вид извънземни същества, които ще бъдат първите, които евентуално ще осъществят открит контакт със Земята. Моля продължи.

Участник: Бих искала да зная дали съм имала някакви взаимодействия с тях до момента.

Башар: Да.

Участник: Имала съм?

Башар: Да.

Участник: И възможно ли е в бъдеще да помогна …

Башар: Ти помагаш в момента, просто още не го знаеш.

Участник: О кей.

Башар: Помни – едно от нещата, което сме казали, е, какво трябва да използвате като барометър за това дали сте имали вече контакт … може би на малко по-различно измерение от вашата физическа реалност, но без да си спомняте за това. Когато започвате да си спомняте, че вече сте имали такъв контакт, било то в будно състояние, или насън, колкото повече си припомняте за установяването на такъв контакт, това за нас ще е барометърът, по който съдим за вашата готовност да осъществите такъв контакт в бъдеще. Разбираш ли?

Участник: Разбирам. Тогава какво ми пречи да си спомня за тези минали контакти?

Башар: Нищо. Какво те кара да мислиш, че трябва да си спомниш повече от това, което си спомняш в момента?

Участник: Защото искам.

Башар: Ти искаш, но може би това не ти е нужно.

Участник: Хм.

Башар: Хм. Може ли да ти задам един въпрос?

Участник: Разбира се, каквото би пожелал.

Башар: Благодаря ти. Ти следваш ли своята радостна възбуда във всеки един момент, с всичките си възможности и с нулеви очаквания за крайния резултат?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Вярваш ли, че всичко, което трябва да направиш, е да позволиш на живота ти да се разгърне естествено и че ще узнаеш всичко, което трябва да знаеш точно тогава, когато трябва, и нито секунда по-рано или секунда по-късно?

Участник: Работя по въпроса.

Башар: Това означава, че първоначалният ти отговор трябваше да е „не”.

Участник: (клати глава) Правилно.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Това да разбираш и да знаеш, е синонимно на това да действаш, синонимно на поведение. Ти просто правиш това, което знаеш със сигурност, че е вярно. Не става дума да го вярваш. Ти просто правиш това, което знаеш. Знаенето е синонимно с действието.  

Участник: Намерението и действието са равнозначни.

Башар: Не, не са! Но би трябвало да бъдат.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Много хора на вашата планета са разделили тези две понятия. „Имам намерение” – Наистина? … Добре, кога ще се задействаш? „Не зная. Просто имах такова намерение.” По същество обаче намерението и действието са синонимни. Но знаенето, знаенето и действието са истинските синоними. Защото ако имаш един малък предмет и го сложиш на пода, и някой те помоли да го вдигнеш, ти просто се навеждаш и го вземаш в ръка. Ти не си казваш: „Вярвам, че мога да го взема, мисля, че мога да го взема.” Ти просто знаеш, че можеш и го правиш. Това ти показва, че да знаеш и да го правиш, са синонимни. И така, идеята да следваш най-силната си радостна възбуда във всеки един момент, е също така синонимна с това да знаеш … да знаеш и да разбираш какво представлява структурата на Съществуването. И част от структурата на самото Съществуване, ако я разбираш и ако я познаваш, ще ти каже нещо очевидно за теб – че нещата ти се случват синхронно, точно навреме, точно както трябва, и ако има нещо, което не знаеш в момента, и не можеш нищо да направиш, за да го узнаеш, тогава все още нямаш нужда да го знаеш. Но ако трябва да го знаеш, нищо няма да може да спре това познание да дойде при теб. Ти ще го узнаеш, точно когато ще трябва да го узнаеш – нито секунда преди, нито секунда след това. Това има много общо с тези определения, които хората на вашата планета имат и които ги вкарват в беда през всичкото време. Като например идеята за изобилието под формата на пари. Хората казват: „Бих искал да имам повече от достатъчно”. Никой не може да има повече от достатъчно. Никой няма повече от това, което му трябва. Всеки има точното, точното отражение на това, което вярва, че е истина за него. Няма значение дали имаш пари, които са в банка и които не харчиш в момента. Това не значи, че притежаваш повече, отколкото са ти нужни. Ако си привлякла това, или каквато и форма на изобилие да си привлякла, тъй като парите не са единствената форма на изобилие, ти имаш точно толкова, колкото съответства на вибрационното равнище, на което функционираш, в контекста на това понятие. Никога нямаш повече от това, което ти трябва. Всъщност никога нямаш и по-малко от това, което ти е нужно. Помни, че трябва да внимавате за определенията, с които боравите. Хората, които се вълнуват от проблеми на недостига, често мислят, че имат недостиг на изобилие. Няма човек, който да страда от недостиг на изобилие! Ако чувстваш недостиг, това означава, че имаш изобилие от недостиг. Виждаш ли разликата?

Участник: Да.

Башар: Защото ако разбереш, че имаш изобилие от недостиг, или изобилие от преживяването, наречено недостиг, то ти разбираш, че това означава, че не трябва да се научиш да притежаваш изобилие. Ти трябва само да промениш това, в което се състои изобилието ти. Това е едно голямо различие, голямо различие. Защото не е необходимо да се научиш как се прави това. Трябва само да смениш вибрацията си, за да отразява по-добре формата на изобилие, която предпочиташ, вместо да мислиш как да се научиш да притежаваш изобилие, или как да се доверяваш. Не е необходимо да се учиш как да се доверяваш, ти се доверяваш 100% през всичкото време … в нещо. Понякога обаче ти се доверяваш 100% в една отрицателна идея, която не предпочиташ и която не е в синхрон с твоята истина. Ако не се доверяваше 100% на нещо през всичкото време, ти нямаше да имаш, каквото и да е физическо преживяване, нали така? 

Участник: Да.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам.

Башар: Това е част от пълното разбиране на природата и структурата на Съществуването. След като веднъж постигнеш такова разбиране, всички тези неща стават очевидни. Виждаш общата рамка и ти става пределно ясно как всички тези понятия прилягат едно към друго. И можеш да вземеш всяко едно понятие, да го съпоставиш с общата рамка и да видиш кое приляга. И това, което не приляга, не принадлежи на твоя живот. Защото ти имаш уникална перспектива спрямо тази рамка. Това, което не съответства на твоята уникална гледна точка спрямо тази рамка, не принадлежи на твоя живот, а на нечий друг … ти си го заела или откраднала от някого другиго. Не бъди крадец на убеждения.

Участник: В момента се възстановявам.

Башар: Чудесно, направила ли си 13-тата стъпка?

Участник: Правя я в момента.

Башар: Коя е тринадесетата крачка?

Участник: …

Башар: Знаеш ли?

Участник: Не зная.

Башар: Тогава как можеш да я направиш?

Участник: Мисля, че става дума за безусловна любов.

Башар: Любовта е тясно свързана с това, но идеята на 13-та стъпка е в пълното разбиране, че всяка промяна е една пълна промяна. И макар че можеш да кажеш: „О, това е само една мъничка промяна”, това не е точно така. Ако разбираш, че всяка промяна е пълна промяна … и аз имам предвид пълна в буквалния смисъл, ти попадаш в различна вселена, като различна личност – буквално, буквално, буквално, това не е метафора! 

Участник: Това е вълнуващо!

Башар: И когато знаеш, че във всеки един момент си наистина различна личност и избереш да определиш себе си в този момент, като една наистина различна личност, тогава ще разбереш, че макар все още да се придържаш към понятията „минало” и „бъдеще”, личността, която се самоопределяш в точно този момент, има различно минало от лицето, което е било на същото място в предишния момент. И това означава, например по отношение неща като пристрастености, че ако наистина определиш себе си като различна личност и знаеш, че това е вярно … припомни си, че знаенето е равносилно на действие … тогава не става дума, че ти вече нямаш въпросната пристрастеност, а че никога не си я имала. Виждаш ли разликата?

Участник: Виждам.

Башар: И когато знаеш, че никога не си я имала, тогава, разбира се, няма никакъв проблем. Ти никога не си имала такова нещо и никога не си го преживявала. Това е точното значение на тринадесетата стъпка. 

Участник: …

Башар: Започва ли да ти става ясна картинката?

Участник: Да.

Башар: Припомни си, че ти преминаваш буквално милиарди пъти в секундата през последователни успоредни реалности. Милиарди пъти в секундата. Всъщност преместването на съзнанието ти през милиарди статични успоредни реалности в секунда е това, което създава страничния ефект, наречен време и пространство, и промяна, и движение. По същия начин светлината на прожектора преминава бързо през различни неподвижни кадри на филмовата лента и създава илюзията за движение. Ти знаеш, че всеки отделен кадър е напълно неподвижен. Прожекторът е твоето съзнание. Успоредните реалности са кадрите на филмовата лента. В определен смисъл, ти се придвижваш през тях или те се придвижват през теб – милиарди кадри в секунда, създавайки илюзията за време, пространство, промяна и движение. И ако разбереш, че непрекъснато се придвижваш през различни версии на Земята с такава скорост, която отразява вибрационните промени, настъпващи вътре в теб, ще си дадеш сметка, че всъщност твоят свят никога не се променя. Само ти се променяш с промяната на вибрациите в съзнанието ти. В състояние ли си да проумееш това?

Участник: Да.

Башар: Тогава това са първите мимолетни признаци, че започваш да осъзнаваш истинската природа на Съществуването. Когато осезаемо започнеш да виждаш тази структура и как тя действително съществува, и как наистина създаваш реалността на собственото си преживяване, тогава всички тези идеи ще станат очевидни за теб, все едно, че някой те пита какъв е цветът на червената роза и ти отговаряш: „червен“. Защото това не е мнение, а наблюдение. И за нас, когато разискваме тези идеи и понятия с вас, и ви даваме тази информация, ние просто гледаме пряко в природата, в структурата на Съществуването и тя за нас е толкова очевидна, колкото за теб е цветът на розата … Намираш ли смисъл в това?

Участник: …

Башар: Това малко променя перспективата на нещата, нали?

Участник: М-м-м … Ер … Уау!

Башар: О, добре казано! (смях в залата)

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Радвам се на тази втора среща с теб.

Башар: Чудесно, макар това да е винаги за първи път.

Участник: Има една цивилизация, която ме интересува от дълго време …

Башар: Като например?

Участник: Казват, че планетата им е на десет светлинни години от нас, два и половина пъти по-голяма от Земята, заобиколена от два пръстена, почти напълно покрита с вода, с малко на брой острови, които са много гъсто населени.

Башар: Коя е цивилизацията, която описваш?

Участник: На нашия език ги наричат „Иарга”.

Башар: Добре, разбираме за какво става дума. Всъщност тя не е във вашата реалност, а напълно в друго измерение. Помни: независимо че във всяка реалност съответните галактики и светове може да изглеждат физически за самите тях и те са такива, те задължително не са физически реални за вас. Нито пък вашата цивилизация физически съществува за тях, освен ако не направят промяна, която да съответства на вашата вибрационна честота. Същото важи и за нас. Нашата цивилизация обикаля около една звезда, която е приблизително на пет светлинни години в посока на това, което наричате Съзвездие Орион, но вие не може да видите нашата звезда, защото тя не е в измерението на вашата реалност. Ние имаме своя вселена, но тя би изглеждала по този начин, ако съвпадаше с вашата. Така че това, за което говориш, е цивилизация, която би била, в определен смисъл, точно такава, ако бе във вашата реалност. Тя обаче е в друга физическа вселена. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам. Очевидно нашата физическа вселена е много малка част от това, което съществува там отвъд.

Башар: Да. Имаш предвид от това, което е тук.

Участник: Да, защото то не съществува там отвъд.

Башар: В действителност, не. То е само едно отражение.

Участник: Една от цивилизациите, която може да установи контакт с нас …

Башар: Те правят това на определено равнище, но не точно както ти си мислиш. Това е повече мисловен контакт, но той е съпътстван от идеята за физическа проекция, при което може да изглежда като физически контакт.

Участник: О кей.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти и има ли още нещо, което искаш да попиташ?

Участник: По време на детството ми, което може да се каже, че все още продължава, имах преживяване, което бе необикновено и необяснимо …

Башар: Дефинирай.

Участник: Когато бях на пет години, видях нещо необикновено до леглото си, но не мога да си спомня какво точно видях …

Башар: Тогава откъде знаеш, че е било необикновено?

Участник: Каквото и да бе, то ме изплаши. Другото необикновено нещо бе, че се събудих легнал на обратно в леглото си.

Башар: Това е нещо, което се среща често. Много често тези същества не могат да си спомнят как точно да върнат телата на хората обратно на местата им. (смях в залата) … Всъщност аз се шегувам, защото те знаят точно какво правят. Защото те са създали какво? Една загадка за теб. Това, което хората са нарекли „отвличания от извънземни” … понякога те връщат телата в друга поза, с дрехи, които са облечени наопаки, оставят те на пътя на километри от жилището ти. И това не е, защото са завеяни, а защото разбират, че в теб трябва да се пробудят определени неща и че ако имаш някаква загадка, която ще се мъчиш да разрешиш някой ден по някакъв начин, тази загадка ще трябва да бъде разрешена и тя ще те насочи към такова необходимо пробуждане. 

Участник: Разбирам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми, благодаря ти.

Башар: Приятни сънища.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ако една жена направи аборт, тя намесва ли се в естествените процеси на вселената?

Башар: Не. Разбери, че всичко се случва по (предварително) споразумение. И много пъти, защото такова нещо може да съществува на вашата планета, и защото такова решение може да бъде взето, има такива души, които разбират, че може просто да си покажат малко носа във вашата реалност, като се свържат с някого, който може задължително да не износи докрая новото тяло. Всички тези неща обаче стават по договореност. Отново: ние разбираме, че понякога решенията, които вземате, не са разумни в положителен смисъл и хората могат да си извлекат поуки от това. Идеята е, че всички тези неща все пак винаги са в нечия полза. И помни, че нищо не може да се случи извън Съществуването и извън това, което представлява Творението. Всичко, което се случва, е валидна част от Творението, защото извън това не съществува нищо. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: (изговаря фраза на неразбираем език)

Башар: Щом така казваш.

Участник: Какви са тези звуци, които излизат от мен?

Башар: Ти ми кажи. Помни, че аз не говоря даже английски. Аз само изпращам мисловни импулси и те биват превеждани на езика, който медиумът разбира, при което той действа само като биологичен преводач. И ако мозъкът на медиума не може да преработи това, което казваш, до нас няма да достигне нищо.

Участник: Прекарала съм много време с вашата цивилизация и доколкото разбирам в 5-тото и 6-тото измерение, и си спомням, че сме общували по телепатичен път.

Башар: Добре, но това не отговаря на нашия древен език. То наподобява повече нещо, което се излъчва от звездната система на Сириус. 

Участник: Да, аз го получих от делфините.

Башар: Да, те са свързани телепатично с енергията на Сириус, при това повече, отколкото с нас. И какво друго?

Участник: Имам въпрос, свързан с имплантите.

Башар: За какъв вид импланти става дума?

Участник: За силиконови импланти.

Башар: …?

Участник: О, господи! 

Башар: Да, да, зная, просто се забавлявам с теб.

Участник: Чудя се дали ги имам от вас.

Башар: Не, ние не правим това. Разбери, че много хора са се договорили да участват в тази програма, като идеята за така наречените импланти, когато те съществуват, и това е по най-различни причини. Те не само осигуряват информация и възможност за проследяване на участниците в тази програма за хибридизация, но те също така доставят информация за вас и подпомагат преместването през различни измерения.  

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това обяснява ли твоята ситуация, или искаш да обсъдим нещо по-подробно?

Участник: Чувствам, че току-що съм се приземила тук и …

Башар: В относителен план, може да се каже, че това е така.

Участник: Питам се дали някой би ме приел като хибриден човек. Аз не ям много, мога да разкажа много забавни истории. Отседнала съм в един хостел …  

Башар: Ти имаш дом навсякъде и ако се успокоиш малко, ще видиш какво ще привлечеш към себе си.

Участник: Още нещо – ние имаме ли обща Свръхдуша?

Башар: Какво разбираш под „ние”?

Участник: Ти и аз.

Башар: Не.

Участник: Аз и Анима?

Башар: Приближаваш се до истината.

Участник: О кей. Да продължавам ли да гадая, или ти ще ми кажеш?

Башар: Зависи какъв вид примамка използваш.

Участник: Хм.

Башар: Не си споменала много членове на нашето общество, но има един друг, който е близо до твоята вибрация.

Участник: Сионьо? Не зная какво е това, просто ми дойде наум.

Башар: Продължаваш да се приближаваш. Коя е древната дума на Е-сасани за числото 13?

Глас от аудиторията: Сайбо.

Башар: Сайбо. И това е древна дума, използвана за обозначаване на един от нас, който е пряко свързан с трансформация и промяна, и с неща, които никога не са същите.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Бих искала да ти изпея една песен. Може би не сега, но … в неделя?

Башар: Ние вече я получихме.

Участник: Хм. Прекрасно.

Башар: Хубав ден!

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как си?

Башар: Прекрасно, а ти?

Участник: Искам просто да кажа колко съм благодарна за всичките ти напътствия. Те са били позволения, свързани с моето пробуждане.

Башар: Благодарим ти за това, че ни позволяваш да отразим обратно към теб това, което вече знаеш. 

Участник: И аз правя всичко, което ти казваш, свързано с това да следвам своята радостна възбуда и да живея в настоящия момент.

Башар: Това, разбира се, зависи само от теб.

Участник: Аз обичам всички – това е фантастично. Всъщност нямам конкретни въпроси …

Башар: Тогава направи изявление, ако пожелаеш.

Участник: Имам приятелка, която има няколко въпроса. Как вие ни виждате – като някаква умствена представа или …?

Башар: Ние възприемаме само енергийни модели, с помощта на медиума. Ако бъдем физически между вас, ние ще ви виждаме с очите си, но ще възприемаме също и енергийното ви излъчване. В този контекст, ние възприемаме определени вибрационни модели, които отразяват най-различни неща, като личностната ви структура, Физическия ви ум, Висшия ви разум, вашата Свръхдуша – различни неща, в зависимост от това с какво искаме да се свържем, за да разчетем вашата енергия и да ви предадем информацията, която желаете в дадения момент.

Участник: Цветовете вземат ли някакво участие в това?

Башар: Това също са вибрации и понякога ние улавяме различни цветове, някои от които даже не съществуват във вашата реалност.

Участник: О кей … не мисля, че имам други въпроси.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Не зная … мисля, че нищо не ми идва наум.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Ха-а ту, Башар.

Башар: Това на древния ни език означава „здравей”, „довиждане”, „обичам те” и още много други неща.

Участник: Искам да споделя нещо, свързано с уникалния начин, по който възприемам себе си.

Башар: Не би могло да бъде нищо друго.

Участник: Преди около два месеца имах сън. Предстоеше някакво предаване на информация, но по някаква причина трябваше да остана на паркинга и да пазя сградата, докато останалите влизаха вътре. Когато предаването привърши, аз успях да вляза вътре и тогава някой каза: „О, има време за още едно малко предаване”. И там имаше нещо като маса …

Башар: О кей, ние разбираме.

Участник: И изведнъж масата се превърна в светли линии, и всички сложихме ръце върху тях, и там където пръстите ни се допираха до линиите, започна да протича електрически ток.

Башар: Разбираме.

Участник: След това започнахме да комуникираме чрез мислите си и да споделяме преживявания чрез протичащото електричество.

Башар: Чудесно! Всичко това изглежда съвсем очевидно и лесно обяснимо.

Участник: И беше интересно, защото … знаеш тези щъркели, които донасят бебетата …

Башар: Да, ние разбираме този евфемизъм.

Участник: И аз изведнъж изчезнах, след което бях спусната в един вързоп от такъв щъркел.

Башар: Да, ти си се обновила. Ти си преоткрила себе си, преформулирала си себе си, родила си се отново. И си направила това, като просто си запазила определено пространство за всички останали, след което си била възнаградена с тази връзка към по-висока енергия, която ти е позволила да преоткриеш и преформулираш себе си и да се преродиш. 

Участник: Аха, сега разбирам тази първа част …

Башар: Запазване на пространство.

Участник: Благодаря ти. Искам да попитам и друго нещо. Правих медитации с контактния кристал, като използвах позволения чрез природата и едно от позволенията, което открих, че отваря врати за мен, бе да медитирам при пълнолуние. Аз държах контактния кристал насочен към луната и използвах отраженията на луната за достъп до други измерения … 

Башар: Да и нали това беше забавно?

Участник: Да, беше много забавно. И аз почувствах тази енергия, която кръжеше над главата ми, и си представих една пирамида, която се спускаше надолу около мен, след което се появи една светлинна спирала, която се превърна в колона от светлина.  

Башар: Всичко това е много вълнуващо.

Участник: И докато правех всичко това с помощта на кристала, се появи един жълто-зелен знак.

Башар: Който е бил нашият знак.

Участник: Да, аз разбрах това по-късно.

Башар: О, благодаря ти за твоята синхронна връзка и проникновение.

Участник: И там се появи едно лице и се питам дали би могъл да ми обясниш … с големи очи и с голям нос.

Башар: Ние нямаме големи носове.

Участник: О кей, но той имаше голям нос, който висеше надолу.

Башар: Ние нямаме такива носове … О, един момент … (смях в залата) Ясно … спомняш ли си, когато говорихме за Сайбо?

Участник: Да.

Башар: Той е малко шегаджия.

Участник: О кей.

Башар: Той ти е показал един образ … и не е имал намерение да те обиди с това.

Участник: О кей.

Башар: Той ти е показал един образ, с който да ти подскаже, че се опитваш малко да си навираш носа в нашата реалност.

Участник: Оу … (смее се)

Башар: Разбираш, нали? Неговият нос не изглежда по този начин.

Участник: О кей. Имам още един въпрос.

Башар: Бъди кратка.

Участник: О кей. Ти предаваш определен процент от своята енергия чрез медиума.

Башар: Да, по-малко от 5%.

Участник: Точно така. Когато ние общуваме с теб, ние излъчваме ли някакъв процент от енергии, които са в нас и които принадлежат на други галактики?

Башар: Да, има смесица от такива вибрации и ние улавяме някои от тези вибрации, когато общуваме с вас.

Участник: Можеш ли да споменеш някаква цифра?

Башар: Някъде от около 0.5% до 3% от вашата енергия.

Участник: И какъв е произходът им?

Башар: О, това са различни цивилизации, с които може да имате връзка.

Участник: О кей. Има ли някакви съобщения от Я-йел, които постъпват към нас в момента?

Башар: Просто продължавай да гледаш в небето.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей.

Башар: Какво би искала да обсъдим?

Участник: Бих искала да попитам за кристалите.

Башар: Кристали … позволения … и ти как би искала да ги използваш?

Участник: Просто ме карат да се чувствам добре.

Башар: Следователно ти си ги привлякла към себе си, за да ти дадат позволение да бъдеш повече себе си.

Участник: Да.

Башар: Добре, какво друго искаш да знаеш?

Участник: Бих искала също така да зная повече за енергийните системи.

Башар: Всичко е енергийна система.

Участник: Можеш ли да обясниш това?

Башар: Всичко е резонанс, всичко притежава определена честота и вибрация на съзнанието. И това създава така наречените енергийни системи. Всяка вибрационна честота на съзнанието създава различна форма на проявление на енергията, която също така излъчва определена честота на вибрации. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Кристалите във вашата физическа реалност представляват вид „замръзнала” вибрация, така да се каже. Те представляват определени енергийни модели, ето защо често са геометрични по форма и отразяват определени аспекти на вашето съзнание, които имат общо с определени форми на организация на информацията. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да, определено. Значи това е, което представляваме ние …

Башар: Да, вие сте организирана информация.

Участник: Организирана информация … хм.

Башар: Хм.

Участник: Имаше и още нещо, но …

Башар: Може би не си особено организирана …

Участник: (смее се) Определено не, не съм много организирана. Благодаря за отговорите.

Башар: Благодаря и лека нощ.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Само един въпрос … аз съм музикант.

Башар: Чудесно, но това не звучи като въпрос.

Участник: Не, не звучи. Зная, че на Е-сасани вие също правите музика.

Башар: Да, така е. За вашите уши тя често може би ще изглежда доста елементарна, но това е, защото ние можем да чуваме много повече вибрации от вас. И това, което за вас може да изглежда като прости ноти, за нас е цяла симфония.

Участник: Можеш ли да ми кажеш на какво свирите?

Башар: Има някои инструменти, които бихте нарекли струнни, има други, които бихте нарекли ударни, има и инструменти, които бихте нарекли духови. Имаме и инструменти, които не познавате.

Участник: Ние имаме електронна музика и акустична музика. Вие използвате ли електронна музика, или само акустичен стил?

Башар: Има нещо, което би нарекъл акустична, но съществува версия, която позволява проявата на определена кристална форма, която е продукт, така да се каже, на нашите мисловни процеси, която вибрира на определени честоти и използва определени електромагнитни полета на планетата, така че предполагам, в определен смисъл, можеш да наречеш това електронна музика.

Участник: Значи ли това, че използвате кристали като музикални инструменти?

Башар: Понякога, както току-що ти обясних.

Участник: Да, да.

Башар: Имай предвид, че корабите ни са също в кристална форма, притежават определена честота и също издават определен звук или музика.

Участник: Хм. Това е наистина супер.  Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Има определено число, което ме преследва през последните пет години и …

Башар: Преследва те? Да не би да е зад теб в момента?

Участник: Казвам „преследва ме“, защото всеки път, когато се огледам … например поглеждам минаваща покрай мене лодка, и числото е написано върху нея …

Башар: Ти просто говориш за своите синхронни пътни знаци. Много хора виждат такива повтарящи се цифри, образи, символи, комбинации от неща. Идеята зад тези синхронности, когато се появяват, е да ти напомнят, че ти следваш верния си път. 

Участник: Тогава, ако ти кажа това число, би ли могъл да ми дадеш повече информация?

Башар: Не можем да ти кажем това, преди ти да ни кажеш кое е числото.

Участник: Числото е 1023. И аз го срещам примерно по два пъти на ден.

Башар: Знаеш ли, че 23 всъщност е числото на синхронността?

Участник: Не.

Башар: Ето, че вече знаеш. И като сбор, това е също така числото 5, което е числото на човечеството. Тогава 10 е два пъти по 5 – два пъти човечество, 2.0 човек. Много скоро ще имаме предаване, наречено „Башар 2.0”, защото ще става дума за усилване на енергията – нашата енергия и вашата енергия. Също така става дума за това, че когато се откажете от старите си определения, които повече не ви вършат работа, вие ще повишите своята честота на вибрации. Това е, което тези числа обикновено отразяват. Защото всичко остаряло, което повече не ви върши работа, е, така да се каже, толкова 1.0 (смях в залата)

Участник: Вторият ми въпрос … аз съм на 28 години и …

Башар: Толкова млада! В този момент аз съм на 213.

Участник: Чудесно, кога е рождения ти ден?

Башар: Той съответства на деня 11-ти ноември на вашия календар.

Участник: О, супер! … Питам се откъде ми се получават тези блокажи на паметта …

Башар: Откъде знаеш, че са блокажи? Откъде знаеш, че не са стрелки, които сочат в неочаквани посоки? Те могат да се проявяват като блокажи само ако настояваш да се придвижваш в посока, в която не е необходимо да се насочваш. Следвай естествения ход на нещата и помни, че паметта възниква в момента. Тя всъщност не идва от миналото. Паметта означава просто, че ти си една антена и приемаш точно тази информация, която ти трябва, когато ти трябва. В нашата цивилизация ние не притежаваме абсолютно никаква памет. Ние просто знаем това, което трябва да знаем, когато трябва да го знаем. Точка! Защото всичката информация е навсякъде. Например едно от нещата, което наскоро дискутирахме, и това, което споменахме преди малко, свързано с отказването от старите определения, се отнася до така наречените Акашови записи. Когато използвате този термин, много от вас си представят, че става дума за някакво мистериозно хранилище някъде в Творението, за чието отваряне ви е необходим някакъв специален ключ. Че става дума за някакво записване в тъканта на пространството и времето. И че ви трябва нещо, за да се свържете с тези записи и да възпроизведете записаната информация. Нищо не е по-далече от истината. Идеята за Акашовите записи е просто в това, че всичко съществува едновременно! Винаги е било и винаги ще бъде. Всичко съществува точно сега, цялата информация съществува точно сега! И ако това е така, то означава, че можете да се свържете, с каквото пожелаете веднага. Това не е запис, а просто съществуване! Цялата информация съществува сега! Свържи се, с каквото пожелаеш. Знай това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш. Ако не трябва да го знаеш … няма да го знаеш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Колко духовни водачи имам?

Башар: Броят им се променя.

Участник: Наистина?

Башар: За повечето от вас броят им варира между 1 и 3, в зависимост от етапа от живота и кой трябва да взаимодейства с вас, в зависимост от житейската тема, която сте избрали да изследвате, или връзките, които сте избрали да установите с тях. Помни обаче, че един духовен водач изпълнява своята роля най-добре, когато не се намесва. Ролята му е да те научи как да бъдеш своя най-добър водач и как да използваш сетивата си и да разчиташ на собствената си интуиция и вдъхновение. Водачите също така боравят по-ефективно с това, което имаш пред себе си, вместо да „изпращат гласове в главата ти”. Синхронностите могат да бъдат едно от нещата, които водачите използват, за да ти предават информация. Обикновено те ще използват това, което се намира в момента под носа ти. Например, ако си вървиш по улицата и чуеш разговор, който съдържа точно тази информация, която търсиш в момента, това е, може би защото твоят водач ти е пошепнал: „Завий наляво тук”. Така че вместо да ти даде информацията, той те поставя в близост до мястото, където знае, че информацията вече съществува в твоята реалност. Ще използва синхронност, за да те насочва, докато самият той остава на заден план, без пряко да се намесва. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, определено.

Башар: Благодаря ти … и между другото, един от твоите водачи е истински пакостник. Добре е да погледнеш в огледалото. (смях в залата)

Участник: Благодаря много.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Добър ден, Нания.

Ейприл: Един от слушателите ни по Интернет пита за 2012 г. и за енергията, тъй като наближаваме средата на годината … вероятно можеш да ни кажеш какво се случва и какво предстои през втората половина на годината?

Башар: Ние ще предадем тази информация в някои от следващите предавания.

Ейприл: Чудесно, тогава имаме още малко време, ако желаеш да отговориш на още няколко въпроси?

Башар: Трима души.

Ейприл: Вие харесвате числото три.

Башар: Ние обичаме числото три!

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Дали имаш някакви съобщение, или обратна връзка от моя племенник Девин?

Башар: Не в момента.

Участник: О кей. Искам да попитам и нещо свързано с това, което Ейприл току-що каза. Разбирам, че не искаш да даваш предварително информация, но все пак някакъв намек относно политическата ситуация и предстоящите избори?

Башар: Политическите въпроси, по отношение на които в момента ни е позволено да се намесваме, имат повече нещо общо с това, което наричаме „контакт” и „разкритие”. И ние ще разискване това в неделното предаване.

Участник: Тогава бих искала да споделя нещо лично и по-точно, че всичко е наред с моето писане …

Башар: Чудесно, поздравления.

Участник: Благодаря ти. Интересно, през последните 25 години, откакто общувам с теб, непрекъснато съм търсила информация и потвърждение за това, което правя, докато в последните ми контакти нуждата да задавам такива въпроси изчезна.

Башар: Поздравления.

Участник: Бих искала да споделя само това и да ти благодаря от все сърце за насоките, получени през всичките тези години.

Башар: Това за нас винаги е било, е и ще бъде най-голямо удоволствие.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В някои предавания ти говориш за това, че ние се колебаем и че се страхуваме от собствената си сила … бих искал да зная как можем да преодолеем това, да превъзмогнем своя страх.

Башар: Много от вас сте възпитани с определени системи от вярвания, които са ви дали доста отрицателни и объркани разбирания относно възможностите ви да упражнявате своята сила и какво означава това. И защото имате такова отрицателно определение за своята сила, вие се страхувате от това, което разбирате под своя сила и възможности. Ако разберете обаче, че истинската ви сила се състои в това да бъдете напълно себе си, в синхрон с потока на самото Творение, като позволявате той да преминава през вас без усилия, няма да се страхувате от силата, няма да се страхувате, че може да експлодирате. Няма да се страхувате, че ще се превърнете в нещо, което не желаете да сте. Няма да се страхувате от идеята за своята тъмна страна. Вие ще я прегърнете, ще я разберете, ще я признаете и балансирате, и ще знаете, че просто защото сте наясно с тъмнината в себе си, трябва задължително да избирате всяко свое преживяване. Защото само когато позволите на отрицателното в себе си и на своята тъмна страна да бъде еднакво валидна и балансирана с положителното и със светлината, ще може да избирате това, което предпочитате. Когато отделяте прекалено много внимание на тъмнината и се страхувате от нея, вие всъщност се закотвяте към нея и се чувствате безпомощни да избирате. Когато обаче разберете, че всичко е въпрос на избор при равни възможности и приемате всички възможности като валиден избор, то истинското ви самоовластяване ще се прояви в свободата да избирате предпочитаното, без да омаловажавате това, което не предпочитате. Разбираш ли?

Участник: Да, това е удивително! Следващият ми въпрос е също свързан с нещо, казано в предишен семинар. Ти каза, че можеш да използваш старите ни личности, за да ускориш приближаването на реалността, която предпочитаме.

Башар: Да, като следвате своята най-силна радостна възбуда без очакване на конкретни резултати.

Участник: Има ли някакви позволения, които можеш …

Башар: Разбира се, ние сме споделили много различни позволения. Само тези обаче, към които се чувстваш най-силно привлечен с помощта на своето въображение и вдъхновение, ще бъдат най-подходящите за теб. Това е, защото преминавайки през твоето въображение, те идват до съзнанието ти пряко от Висшия ти разум и съответно ще бъдат пригодени към твоята специфична честота. Затова и ще са най-подходящи за теб. Не вярваш ли в това?

Участник: Това, което имах предвид, по-специално това да се абстрахираме от крайния резултат … струва ми се, че …

Башар: Ако ти знаеш, отново: внимавай … ако знаеш, ако наистина разбираш, че ако настояваш за конкретен резултат, ти всъщност ограничаваш възможностите за получаване на най-подходящия за теб резултат, който може далеч да надхвърля твоето въображение, защо би настоявал на нещо по-лошо?

Участник: М-да.

Башар: И ако разбираш това, ще се откажеш от нуждата си да получиш конкретен резултат. Ако държиш на определен резултат, това означава, че не разбираш за какво става дума. Просто и ясно! Не е необходимо да правиш нещата по-трудни и по-мистериозни. Всичко е точно толкова просто! Освен, разбира се, ако предпочиташ по-трудните неща, при което няма да ти попреча. Отново: изборът на нещо, което е просто и не изисква усилия, не означава, че няма да срещнеш предизвикателства, но предизвикателствата не трябва да бъдат трудни, те са нещо вълнуващо. Защото какво откриваш в едно предизвикателство? – Повече от себе си. Какво откриваш в неизвестното? – Повече от себе си. Защото няма нищо друго! Няма нищо друго! Всеки път, когато се възнасяш на друго равнище, това ще бъде като събуждане от сън. Когато имаш един сън, който ти изглежда реален и се събудиш, ти си казваш: „О, това ми изглеждаше реално, но сега, когато се събуждам, знам, че това е, което съм в действителност”. Когато умреш и преминеш в духовната сфера, ще погледнеш назад към физическия си живот и ще си кажеш: „Това бе само един сън, ето кой съм в действителност”. Когато се възнесеш на следващото равнище, ще кажеш: „О, това преди беше само един сън, това е, което съм в действителност”. На по-горното равнище ще кажеш: „Аз току-що се пробуждам, ето кой съм в действителност”. И когато се слееш с „Всичко, което е”, ще се събудиш като „Всичко, което е” и ще си кажеш: „О, ето кой съм в действителност”. И това ще бъде вярно за всеки един от вас, това е голямата мистерия и парадокс на „Всичко, което е” – че тази перспектива важи за всеки отделен аспект от „Всичко, което е”, защото то е напълно холограмно.

Участник: Това е …

Башар: Това прекалено голям екстаз ли представлява за теб?

Участник: (смее се) Да … това е невероятно.

Башар: Аз бих предложил вместо това да го направиш вероятно.

Участник: Да. Един последен въпрос. Жена ми имаше преживяване преди два месеца, в което е видяла триъгълен кораб със силни светлини, и тя бе екзалтирана от това свое преживяване … и бихме искали да знаем дали можем да се открием за повече такива преживявания. 

Башар: Живейте си живота, избирайте нещата, които ви носят най-силна радостна възбуда, и подобни преживявания ще се превърнат постепенно в нещо много обикновено. Това е светът, в който се премествате … ако имате такова желание. Единственият начин обаче да се озовете там, е да продължавате да избирате да бъдете себе си във възможно най-голяма степен. И това означава винаги да следвате своята най-силна радостна възбуда. Защото това ще ви превърне в най-мощната приемателна антена за този вид реалности, които съществуват в момента навсякъде около вас. Те просто са невидими за вас, докато не постигнете честота, която да ви позволи да възприемете това, което се намира отвъд вашите сетива. Нали така?

Участник: Да, удивително, благодаря ти много.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам серия от мисли, които започват с един сън, който имах наскоро…

Башар: Серия от мисли!

Участник: В съня си изпитах силна скръб по загубата на любим човек и интуицията ми подсказа да отида до океана, за да облекча скръбта си. Отидох до океана, навлязох във водата и си казах, че няма да изпитвам страх. Усетих как тъжното чувство напуска тялото ми като отрова. Когато влязох цялата под водата, усетих, че ми поникват криле и започнах да плувам много бързо. Започнах да пея, след което разбрах, че се превръщам в делфин.   

Башар: Това е много вълнуващо.  Благодарим ти, че си използвала своята връзка със Сириус, за да повишиш своята честота на вибрации. Знай, че макар да разбираме преживяването, за което говориш, и емоцията, която наричаш „скръб”, разбери, че това, което научаваш, е, че не съществува такова нещо като загуба, и че ти сваляш завесата, и установяваш контакти. И знай, че животът продължава, и че винаги имаш възможност да се свържеш с тези, които мислиш, че си загубила, и след като веднъж си позволиш да узнаеш това, ти ще се освободиш от един от най-големите страхове, което твоето общество някога е познавало.

Участник: Точно това почувствах, че научих от този сън. Че мога да се усмихна, вместо да се натъжавам.

Башар: Точно така.

Участник: Има ли нещо повече, което означава това преживяване?

Башар: Както казах, ти си установила връзка със Сириус.

Участник: Би ли ми обяснил какво представлява Сириус?

Башар: Това е звездна система с най-ярката звезда на вашето небе. Това е също така система, която се обитава от коренни жители – физически същества, както и от съзнание, което е нефизическо, и е свързано с едно по-високо измерение. Делфините на вашата планета са телепатично свързани и в комуникация със съществата в звездната система на Сириус. 

Участник: Значи ние можем да ги разбираме?

Башар: Вие започвате да правите това, особено чрез сънища като този. Ето защо е много, много, много добре да имате връзка с тази енергия и да общувате с делфини и китове на вашата планета. Защото те излъчват тази вибрация на Сириус телепатично към вас. 

Участник: Как мога да установя по-добра връзка?

Башар: Плувай с делфините, или използвай въображението си и създай позволение, което ти дава възможност да почувстваш високата енергия на Сириус от шестото равнище на плътност. Зависи от теб да вземеш такова решение, но плуването и общуването с делфините е един много добър начин, защото те функционират като посланици за тази енергия. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да.

Башар: Това вълнуващо ли е, или въображението ти може да подскаже нещо, което за теб ще бъде още по-вълнуващо?

Участник: Много бих искала да плувам с делфините.

Башар: Помни, че в предишни предавания ние сме изложили идеята за това, което може евфемистично да бъде наречено вибрационен телефонен номер на системата Сириус. Това е образ на черен фон, който представлява бяла окръжност, в която е вписана синя окръжност, и вътре в нея – една черна окръжност. Ако медитираш с помощта на този образ, ще се свържеш директно с честотата на вибрации на Сириус.

Участник: Чудесно, това отговаря на втория ми въпрос.

Башар: Какъв синхрон … Имаш ли и трети въпрос, след като знаеш колко ние обичаме числото три?

Участник: … Имам ли свой двойник на Е-сасани?

Башар: Имаш, но не в рамките на моя времеви прозорец.

Участник: Можеш ли да ми обясниш какво означава това?

Башар: С други думи, не по времето на моя жизнен период, но в историята на моя свят – да. Имаш няколко връзки, няколко прераждания, но не по мое време.

Участник: Мога ли да се свържа с този двойник.

Башар: Ако пожелаеш, можеш, разбира се.

Участник: О кей, мисля, че това бе всичко.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: (смее се) Не.

Башар: Това е добре. Никога не бъди напълно сигурна. Винаги оставяй място за неизвестното и тогава винаги ще откриваш повече от собствената си мистерия, докато се разгръщаш като цветето, което си. 

Участник: Благодаря ти.

Башар: Току-що ти подсказах нещо важно, свързано с връзката ти с Е-сасани, но няма да кажа нищо повече.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Башар: Сега, в този времеви прозорец, ние отправяме към всеки от вас и към всички ви заедно още веднъж нашата най-дълбока сърдечна благодарност и признание за съвместното сътворяване на това взаимодействие. Приемете безусловната ни любов. Ще продължим това предаване утре вечер. Пожелаваме ви един вълнуващ ден!