Башар – Гласове в главата – 6-ти септември, 2014 г.

(C) 2014, превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас, в този ден от вашето време. Ние ще започнем това предаване, озаглавено „Гласове в главата” по следния начин. Под моята егида, който съм гласът в главата на медиума, ние ще говорим за различните равнища на тази идея, макар че има два основни раздела – физически и нефизически, които биват превеждани като гласове в главата, като идеи, като вдъхновения, като съобщения – телепатични, вибрационни, интуитивни и т.н. Нека започнем с физическата сфера и с разбирането, че на всяко ниво, което ще обсъждаме и от което може да преживявате идеята за комуникация в своя ум, винаги ще има потенциална възможност всяка комуникация да бъде филтрирана през положителните, неутралните или отрицателните аспекти на вашата личностна структура. Започвайки с тази идея, нека разгледаме най-често срещаните гласове, които се появяват в главата ви ежедневно, най-общо казано.

Вие притежавате в структурата на своята личност отражения на неща, които звучат като информация, които звучат като гласове, така да се каже, но в центъра съществува това, което може да бъде наречено неутрален наблюдател. Той представлява ежедневните мисли, които може да имате, ежедневните ви наблюдения, неутрални наблюдения,  като например: „О, виж, там има един човек”, „Мисля, че ще тръгна по този път”, „О, има един човек, който приближава към мен”, „О, спомням си, че трябва да направя това нещо днес”. Това е просто идеята за неутралния наблюдател в центъра, който отчита протичането на вашите дейности и разпознава движението ви в съня на физическата реалност. От двете страни на позицията на неутралния наблюдател в главата ви са отрицателната и положителната страни. Отрицателната страна на гласа в главата ви, която съществува на това физическо вибрационно равнище, е също така подразделена на две части, на два компонента. Същото се отнася и за положителната страна, която се състои от две вибрации. Условно, ние ще се позоваваме на тези две вибрации – на отрицателната страна и на двете вибрации на положителната страна, ограждащи неутралния наблюдател, като мъжки и женски компоненти, като мъжки и женски аспекти.

На отрицателната страна ще откриете мъжкия аспект, който най-често е известен като „Критикът”. Това е гласът, който чувате да ви казва: „О, ти не си достатъчно добра”. Той ви съди и ви казва, че не струвате, че не реализирате своя потенциал, че не правите нещо правилно, че грешите. И това са всички други подобни гласове, които чувате, истории, които си разказвате, които са критични спрямо вашата природа, критични спрямо вашето същество. Има много начини, по които тази идея, този критичен глас бива превеждан и интерпретиран в различните култури на вашата планета. Ние разбираме обаче, че за преобладаващото население, към което се обръщаме точно сега във вашата конкретна държава, болшинството съществуващи митологии и истории имат юдео-християнска основа. Следователно, използвайки тези истории като пример за това как изглежда този критичен глас, ние ще правим препратки към някои ваши древни цитати от Библията. И така, този критичен глас е бил наричан символично „баща на лъжите” *)

*) На английски “father of lies”. В български преводи на Стария завет – „баща на дявола” – Бел. прев.

Защото всички тези оценки – „Ти не си достатъчно добър”, „Ти не заслужаваш”, „Ти правиш нещо лошо”, са всички фундаментално лъжи относно вашата природа, вашата истинска ценност в рамките на Съществуването. Този критичен глас е бил разпознат още в древни времена, защото вашата физическа реалност, особено в древни времена, е била разглеждана от вашето население като нещо извън вас, нещо отделено от вас, в рамките на което вие съществувате. Тази идея за критичния глас е била също така проектирана в една идеална архетипна идея извън вас, защото много хора от древността просто не са разбирали, че тя е произлизала от част на собственото им съзнание, от част на собствената им психика, от собствения им Физически ум. И когато тези критични оценки са изниквали отвътре и са чували тези гласове в главите си, те просто са приемали, че всичко това идва отвън и се случва отвън, и че физическата реалност е извън тях, и така са приписвали този критичен глас на демони, на отрицателно настроени духове, на дявола, и по същество това е било обобщавано в архетипния символ на „баща на лъжите”. Така че молим разберете, че когато чуете този критичен глас, по същество той всъщност лъже по отношение на вас и ви дава възможност да се синхронизирате с вибрация, която е наистина чужда на истинската ви същност.

Женската страна на този глас в отрицателната вибрация е наречен „прелъстител(ка)”, „измамник(-ца)” и често е изобразявана като сирена, която ви подмамва към скалистите брегове, за да се разбиете. В Библията тя е изобразена като противоположния женски образ, така да се каже, или партньор, ако желаете,  на „бащата на лъжите“ и е наречена в древните ви текстове „курвата на Вавилон”. Ето защо тези фрази съществуват във вашите библейски текстове. И това е, към което те се отнасят, към тези архетипни енергии в собствения ви Физически ум, които символизират критика и измамника. Специфичният отрицателен талант на измамника е да ви подмами да направите нещо, което е неправилно, извън синхрон, като ви убеждава, че това всъщност е по-добрият път. Измамникът защитава идеята, че целта оправдава средствата и че е в реда на нещата да се мамят другите, да вземаш това, което не е твое, в името на някакъв краен резултат, който се предполага, че ще заличи всички неправомерни действия, извършени като средство за постигането на тази цел. И така той ви подмамва по пътя, по който ви казва: „О, тука можеш да послъжеш, никой няма да забележи, ти се справяш добре, всичко ще бъде наред”. Това обикновено изглежда по-лесният път, но измамната му природа всъщност прикрива факта, позволява ви да отричате факта, че тъй като това е в противоречие с истинската ви вибрационна честота, то всъщност ще се окаже най-трудният път, по който бихте могли да тръгнете. И различни неща със сходна вибрация винаги ще рикошират обратно във вас. Защото спомнете си, че тези системи от убеждения се подсилват сами и ще бъдат също така отразени обратно от огледалото на Висшия разум, и ще бъдат винаги усилени с енергията, според която решавате да се настроите. Измамникът на отрицателната страна е също така отговорен за признанието във вашето общество, че „пътят към ада е постлан с добри намерения”.  Защото, отново: добрите намерения не са достатъчни, ако не сте синхронизирани в своята методология по отношение начина, по който достигате до крайните резултати от своите решения. Така че внимавайте по отношение на това, че много от гласовете, които чувате на отрицателната страна, които произлизат от определени системи убеждения във Физическия ви ум, са плод на аспект на вашата психика, символично означена като „Критикът” и „Измамникът”. Също така си позволете да разберете, че когато те се опитват  да ви подмамят във вибрационно несъответствие с истинската ви същност, трябва да се върнете при неутралния глас, при неутралния наблюдател, за да си позволите възможността да се прехвърлите към тези вибрации във Физическия си ум, които са в положителната страна. А на положителната страна, отново, с мъжката и женската енергии, са символите на положителните родители – Подкрепящият баща, Грижовната майка, любящите родители, които ви напътстват и ви позволяват да израствате и узрявате, в съответствие с вашата радост, с вашата истина, с радостната ви възбуда и страст, с вашите творчески заложби и безусловна любов към себе си и към „Всичко, което е”. И това става, когато знаете, когато си позволите да оставите положителната страна на тези гласове да  заблести, да се прояви. Тогава вие чувате, чувствате потупването по рамото, похвалата за добре свършената работа, системата за подкрепа, която е отразена в синхронностите в живота ви, в положителните родители, в любящите родители, в Подкрепящия баща и Грижовната майка, която система сега ви позволява да станете напълно зрели, в съответствие с истинската си духовна същност.

Това е първият пласт, първото равнище на гласовете в главата ви, които са свързани най-силно с вибрацията на вашите преживявания във физическата реалност и които на свой ред са израз на Физическия ви ум, на вашата психика. Това са отражения, които са вградени, за да ви насочват, за да може винаги да си позволявате да останете в болшинството от случаите в неутралния център, на мястото на наблюдателя, без задължително да вярвате, че трябва да бъдете съблазнени в несъответствието на отрицателната страна, където се намират критикът и измамникът, но също така ви предоставят възможността да избирате и получавате само тези послания, тези гласове, които отразяват и символизират Подкрепящия баща, Грижовната майка, любящите родители, и да израснете по тяхно подобие в зрели възрастни – в тази вибрация, в това балансирано състояние.

Ние ще говорим също за други равнища, с които ще преживявате определени връзки. Тези равнища, които ще опишем, в определен смисъл, отразяват степени на релевантност, степени на експанзия на енергия и на съзнание, но точно защото ние ще ви ги опишем в определен ред, който отразява степента на експанзия на резонанса, това не означава, че задължително ще ги преживеете в своя живот в точно тази последователност. Вие може да прескочите някои и да се свържете на определено равнище, защото това ще е равнището, което ще ви е необходимо. Защото когато тук говорим за двата различни раздела – физически и нефизически, не става дума само за гласовете, които създавате във Физическия си ум, но също така и за начина, по който в действителност получавате комуникация от нефизически същества, нефизически равнища на собственото си съзнание, с оглед не само на идеята за самонасочване, но и с оглед свързването с други равнища в състояние, подобно на чанелинг. Така че ние тук говорим също така за случаите, в които хората чувстват, че се откриват към приемане на състояние на чанелинг и се свързват с други равнища на съзнание, и ви предлагаме разбиране на типичната степен, типичното подреждане, типичния ред, в който може да преживеете връзка с други равнища на съзнание, които не са нещо ново за много от вас, които желаят да се разкрият по отношение на това състояние на чанелинг. Отново: това не означава, че нещата трябва да се случат в този ред или по този начин, но това е типичният начин, по който болшинството от вас ще преживеят установяването на връзка с други равнища на съзнание – било то вътре във вас, или в това, което ви изглежда извън вас, стига да сте отворени спрямо идеята да бъдете повече себе си и да съществувате в състояние на чанелинг.

И така, ние описахме идеята за тази първа стъпка, за тази основа на неутралния наблюдател във физическата реалност – с отрицателната страна, с Критика и Измамника, както и с положителната страна с Подкрепящия баща и Грижовната майка. Сега отиваме по-нагоре на следващото ниво на експанзия. Тук е нивото, където вие се свързвате с идеята на собствената си интуиция, което е разбиране за начина, по който улавяте вибрациите на нещата около вас, на хората около вас, на различни видове същества около вас, които не са задължително човешки. Интуицията има също свой глас, свое собствено чувство и усещане – един различен вид глас в главата ви, в сърцето ви. И помнете, че през всичкото време ние не забравяме сърцето. Това е един акт на балансиране между ума и сърцето при всеки случай, който описваме – положителен или отрицателен. Интуицията обаче е друго равнище на гласа в главата ви, когато усещате някои неща, долавяте вибрации, интерпретирате ги, отново: или през отрицателния, или през положителния филтър, в зависимост от това, с което се съгласявате. Вие интерпретирате тези вибрации по начини, които усещате малко по-различно от типичните гласове, с които си говорите сами в собствената си глава. Защото те изглежда че идват от малко по-различно ниво, от по-различна сфера, като „външни” вибрации, които интерпретирате и използвате като свои указания и ориентири за това как да се отнасяте спрямо реалността около вас, как да се ориентирате в този океан, в това море от вибрационни излъчвания, от вибрационна информация. И отново: вие настройвате тези възприятия, за да бъдат винаги в равновесие, в това неутрално пространство за наблюдение в центъра, което се простира по цялата дължина нагоре и надолу през тези нива, за които говорим.

Идеята следователно е да поддържате равновесие с интуицията си и да внимавате, да може да разграничавате вибрационно в себе си това, което улавяте само като неутрална вибрация, и това, което вие може би оцветявате или интерпретирате, или прекарвате, както вие казвате, през отрицателните или положителните филтри в собствения си Физически ум. Защото самото улавяне на вибрациите не означава, че оставате неутрални със своя отговор или реакция спрямо тях, защото както винаги, вие имате възможност да придадете положителен смисъл или отрицателен смисъл на това, което възприемате. В случая вие възприемате на различно ниво – това, което наричаме интуитивно вибрационно равнище. Това е друго равнище, което усещате като глас  в главата си и в сърцето си.

Следващото по-високо равнище можем да наречем ниво на архетипното отделение. Това означава следното. Тъй като Физическият ви ум е бил разчленен по различни начини, вие притежавате различни личностни аспекти на своето цялостно същество, на Физическия си ум като цяло. Всички те съществуват, застъпвайки се, ако щете, или един до друг, ако щете, без значение как ги разглеждате в това отношение. Вие обаче притежавате тези различни архетипни изражения на своето физическо съзнание. И всеки един от тях, а общият им брой е двадесет и две, може да звучи и да създава усещане за автономно същество, с което изведнъж сте установили контакт. Много пъти, не винаги, но много пъти, когато индивиди на вашата планета проявяват склонност към чанелинг, бил той вокален, автоматично писане, или някакъв друг вид, но винаги с компонента, че установявате връзка с нещо „друго”, с някого „другиго”, обикновено – не винаги, но обикновено – първото равнище, с което всъщност установявате контакт, е това архетипно равнище в собствената си личностна структура. Вие може да си мислите, че разговаряте с някого другиго извън своята личност, на друго равнище на измерение, но много често това не е така. Първото същество, с което обикновено се срещате, са тези архетипни отражения, които изграждат цялостната ви физическа личност. Тези двадесет и две архетипни отражения са били интуитивно разпознати от различни индивиди с течение на времето и са били включени в това, което наричате „Голяма аркана” на картите Таро. Така че ако искате да разберете какви са качествата, енергиите, вибрациите на тези 22 архетипни отделения на своята психика, погледнете основните 22 карти на тестето карти Таро и ще разберете точно как те всички се отнасят към начина, по който гледате на себе си в отделни моменти, какви видове енергии усещате в себе си, какъв вид роля изпълнявате в различни моменти и ситуации, какви видове истории и взаимоотношения притежавате в своята психика и отново: във връзка и в съответствие със своите убеждения. Защото вие може да преживявате всеки един от тези 22 Големи аркани, 22 отделни архетипове, и отново: по неутрален, по отрицателен и по положителен начин. Така че позволете си да изследвате тези основни карти в тестето Таро, за да разберете всички компоненти на своя Физически ум на архетипното ниво.

Когато изследвате друга вибрация на по-горно ниво, вие достигате до идеята за Висшия разум. И тук се появява посредничеството на вашето въображение, защото въображението е посредникът, тръбопроводът за комуникация между Висшия разум и Физическия ум. Следователно гласът, който е най-вероятно да усетите от страна на Висшия разум, е всъщност вашето въображение – мечтите, образите, чувствата, свързани с въображението ви. Това може да включи и идеята за сънищата, защото много често това, което си спомняте като сън, когато се събудите, което отново: е друг вид глас, друг вид система за предаване на съобщения, може просто да е интерпретация от страна на Физическия ви ум на комуникация, която имате като по-холистична личност, когато сте по-напълно в контакт със своя Висш разум. И когато се събудите сутрин, Физическият ви ум ще използва този тръбопровод на въображението ви, за да се свърже, за да остане свързан с разговора, с комуникацията и информацията, идващи от Висшия ви разум, и той ще интерпретира това по разбираем за вас начин, като образи, усещания и преживявания, и спомени, които наричате сън. Висшият разум има много начини за комуникация, не само, разбира се, по начина, по който описваме тук, както и чрез архетиповете, и интуицията, докато достигне до физическото преживяване, но също така и чрез синхронностите във вашия живот, които са друг вид сигнал или знак, или глас в главата ви. Защото Висшият разум обикновено само ще ви насочва много, много нежно, за да видите това, което е вече под носа ви във физическата реалност. Защото огледалото на Висшия разум е друг начин на отразяване на информация и идеи, които са важни за вас, и той ще използва синхронностите, които вече съществуват във вашата реалност, за да прави това и това е друг вид комуникация, друга форма на глас. И така, когато видите и преживеете дадена синхронност, вие всъщност преживявате един друг глас от страна на Висшия разум, който отразява към вас това, което трябва да знаете, за да бъдете в съответствие с пътя, който сте избрали да преживеете, пътя, който сте избрали да бъдете, пътя, който уникално представлявате.

Над и отвъд това ще откриете, че тези, които са отворени към тази идея, ще могат вероятно да контактуват с това, което наричате духовен водач, или с тези, които съществуват в това, което наричате духовна сфера, сфера на духа, с тези, които съществуват „от другата страна”, както вие казвате. И това може да се развие като способност за чанелинг и за изпълняване ролята на медиум. Тогава ще започнете да чувате тези гласове в главата си, гласовете на водачите, съпровождащата ги интуиция и въображение. Усещането не всякога е за буквален глас, макар че това е възможно. Това е, с което се свързвате, когато сте на нивото на водачите и на духовете в духовната сфера. И това може да засили и усили така наречените послания, които получавате и възприемате от тази сфера, и може да преведете като гласове в главата си, които може да ви донесат информация, полезна както за вас, така и за всеки, за когото тази информация може да се окаже важна.

Над равнището на водачите следва това, което може да наречете равнището на Душата (soul level). Тук става дума за вашата индивидуална Душа, за вашия Дух, за вашия уникален житейски опит, който в определен смисъл, определя с какви водачи, с какво духовно семейство ще взаимодействате във връзка с този си живот, какви духове ще ви помагат във вашия път. И на това равнище на Душата вие може да контактувате с това, което може да приемете като различно същество, но то не е напълно така. Това е все още част от вашето по-голямо същество и то е, което определя житейската тема, която  сте избрали да изследвате. Така че Душата ще осигури информация, съобщения и напътствия, подходящи за тази тема и за предизвикателствата, които преживявате, защото най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате, са гласовете на житейската ви тема, гласовете, които насочват вниманието ви към тази тема, която сте избрали да изследвате, за да откриете себе си от различна гледна точка. И така, предизвикателствата, които преживявате, са друга форма на гласове в главата ви, които ви поставят в контакт с равнището на вашата Душа, както и с вашите водачи, с духовете, както и с Висшия ви разум, интуиция, архетипове, докато достигнете до Физическия ум – положителен, отрицателен и неутрален.

По-нагоре и отвъд това равнище може да започнете да контактувате с това, което наричате извънземни и извън-измерни съзнания, такива като мен, които също могат да бъдат възприемани, в определен смисъл, като гласове в главата, получавани чрез телемпатични връзки и резонантни вибрации, така както ги преживявате чрез медиума пред вас в този момент. Следователно това е още едно равнище, което ви свързва с широкомащабни идеи на вашия свят и ви позволява да разпознаете информация и отражения, които пренасочват вашето внимание и фокус от физическата ви реалност към звездите, към други измерения, към други преживявания, към други аспекти на вашето същество и така вие също може да започнете да разбирате и да си припомняте, чрез равнището на Душата, така наречените минали животи и бъдещи животи, с които също може да се свържете и които може да изглеждат като индивидуални гласове в главата ви, от които може да черпите, поради връзките си с всички тези едновременно съществуващи реалности. Така че съществуват и тези гласове, с които може да се свържете, и аз ви напомням, че всичко това не е задължително да се случи в тази последователност. Някои от вас може да прескочат от равнището на интуицията направо към това, което ще изглежда като комуникация и глас в главата, излъчван от извънземно същество, или от това, което наричате минал живот, или бъдещ живот. Вие просто може да пропуснете някои неща, ако те не са съществени за вас и за това, което трябва да правите. Така че, отново: това не една точна карта, но едно изброяване на различните съществуващи равнища, с които сте в състояние да се свържете, които осигуряват определена перспектива и начин на възприемане на информация, която ние обобщаваме в символичното заглавие „Гласове в главата ви”.

Отвъд това извънземно и извън-измерно равнище на индивидуализирани същества от други цивилизации и индивидуализирани съзнания, които преживяват себе си  по този начин в други измерения, идва това, което бихте нарекли равнище на Свръхдушата, с която също може да се свържете, която може да бъде преживяна от определена гледна точка, като множество едновременно съществуващи архетипни гласове, защото равнището на Свръхдушата отразява всички различни продължения, които наричате минали, настоящи и бъдещи, които съществуват едновременно, от гледна точка на Свръхдушата. Защото вие сте едно продължение, което съществува сега, и миналият живот е също едно продължение, което съществува сега, както и бъдещият живот е продължение, което съществува сега, и всички продължения произлизат от една и съща Свръхдуша, от която вие сте част. Така че вие можете да се свържете директно с равнището на Свръхдушата и да комуникирате с гласа в главата си, който отразява това множество от перспективи, и това най-често ще бъде преживявано по един много синергичен начин, по един много телепатичен начин като образи и символи, които са холограмни по природа и съдържат едновременно множество идеи и богата информация чрез много опростени живописни начини, както и по много богати и сложни начини, но във всички случаи ще отразяват символично различни гласове, информация и преживявания, с които може да се свържете по начин, който ще бъде годен за обработка от Физическия ви ум, и годен за представяне от Физическия ви ум във физическата реалност по начин, подходящ за житейския ви път и за причината, поради която сте се свързали със съответното равнище.

По-нагоре и отвъд вибрацията на Свръхдушата е това, което може да наречете множество от Свръхдуши, или това, което ще наречем Галактическо съзнание. Свързвайки се с Галактическото съзнание, вие наистина се простирате през галактиките и пространствата между галактиките и обхващате едно гигантско проявление на „Всичко, което е”, което се простира в пространството и времето по невъобразими начини и включва в същността си идеята за реалности, вселени, измерения, галактики. Вие може да се свържете и с това равнище, и това най-често ще бъде преживяно като глас в главата ви отново: не само визуално, емоционално, вибрационно, телемпатично, чрез образи, тонове, звукове, картини, геометрични фигури, като различни начини на преживяване на гласовете, но също и като представи за самите галактики или за дадена свръхмощна звезда, както и за всеки отблясък светлина от дадена галактика или от повърхността на тази звезда. Това може всъщност да бъде друг начин на предаване на информация към Физическия ви ум, отново, по един много холограмен начин. Вие ще погледнете този образ и ще видите примигването на звездите и на галактиката, или протуберансите на дадена звезда като действителни масиви от информация, достигащи до вас, изпълващи ви със светлина. И ето че самата светлина се превръща в глас в главата ви и вие започвате да изучавате езиците на светлината. Това също може да бъдат уникални преживявания, проявени по начин, подходящ за физическата ви действителност.

Отвъд всичко това, за да опростим нещата, можем да кажем, че се намира така нареченото ангелско царство. Това е първото отражение, първото отделяне от „Всичко, което е”. Това е една много мощна архетипна  сфера, която е първото огледало на Бог, първата стъпка, първото отделяне, първото отражение на идеята за Бог, за „Всичко, което е”, за Първоизточника. Свързването с ангелското царство ви позволява да изпитате дезориентация и свързана с нея дисоциация от идеята за отделяне, разделяне. Това ви дава езика на състраданието и свързаната с него енергия, която включва и съдържа, и изразява себе си чрез сияние, чрез вибрационна честота и в тази честота ще откриете други гласове, ще откриете информация, която ви привлича и магнетизира по отношение висшите аспекти на вашето същество.  Излъчването, което ще изпитате от тази ярка светлина, ще разпръсне всички сенки във вас на физическо равнище и ще ви позволи да виждате и чувате ясно призива на вашата уникална вибрационна честота, този маяк, който съществува и вибрира в сърцевината на вашата същност, и ви зове да се синхронизирате, хармонизирате с „Всичко, което е”, което е следващото и най-високото равнище, свързано с това, което наричате божествена енергия и което ви позволява да изразите този уникален глас, това уникално усещане, този уникален израз на състрадание, на безусловна подкрепа, на безусловна любов, които сами по себе си са един език, един глас – гласът, който изяснява, гласът, който осветява, гласът, който съдържа абсолютното познание за това кой, коя, какво и кога, и къде, и как сте вие. И този глас може да бъде усетен много ясно, по различни начини, проявявайки се буквално като глас, или като интуиция, като архетип, като ангел, като извънземно, като извън-измерно същество, като водач, като дух – както пожелае и както е нужно. Това е само по себе си пътят на най-малкото съпротивление и винаги ще проправи пътя си към вас, винаги ще ви подканва, ще ви призовава, ще ви магнетизира към себе си, което създава идеята за експанзивност, както и идеята за свиване/контракция. Това обхваща всички неща и е самият език на триединството, на полярностите и на балансиращата точка в центъра – цял един начин на комуникиране със своите символи и прости термини, които винаги отразяват едно триединство, една триада, една триединна рамка. Това е начинът, по който вашият ум може най-добре да интерпретира „Всичко, което е”. И това може да бъде изразено по различни начини, защото това е, буквално, крайното множество и също така, буквално, Единството и Всичко-то.

Това са всички различни гласове, които могат да бъдат почувствани в главата ви, в сърцето ви, във вашата реалност, в зависимост от степента, в която имат отношение към вас, ако се отворите в по-голяма степен спрямо самите себе си, ако се отворите към процеса на чанелинг, който е един друг начин за синхронизиране с повече от самите себе си, бидейки едно балансиращо и сливащо отношение между Физическия ум и Висшия разум, за да може да асимилирате всички тези идеи, в степента най-полезна за вас и за всички останали, и да си позволите свободата да избирате разграничаването, яснотата, това, което предпочитате, без да отричате това, което не предпочитате. За да може винаги да оставате в това неутрално състояние, в което можете да се изстреляте към тези вибрации на по-високите равнища по начин, при който оставате балансирани, хармонизирани с всички аспекти на своето същество. И помнете, че даже да успеете да се слеете с „Всичко, което е”, това ще бъде преживяване от гледната точка на вашата уникална същност и когато се слеете с „Всичко, което е”, вие ще преживеете, че вие сте всичко, което е останало, че вие сте „Всичко, което е”. И това е един самостоятелен език на самочувствие, на увереност, на познание, на абсолютно битие, на абсолютно съществуване. Вие ще разберете собствената си структура, своето проявление, своите параметри, своята експанзия, своята безкрайност. Безкрайното е един език сам за себе си. И в комбинация всичко това представлява гласът на вечността, гласът на Съществуването, гласът на безкрайността, което е просто един резонанс, в който вие плувате, в който се чувствате подкрепяни, в който получавате блестящите топли лъчи на любов, безусловно. Това е денят и нощта, и гласът във всяко същество, в Творението. Това звучи ясно като камбана и вие ще го чуете, когато се синхронизирате с истинската си същност и позволите на всеки глас, който има нужда да се прояви, да ви говори ясно, без страх, защото това ще бъде гласът на разума, гласът на истината, гласът на самото ви съществуване.

Ние ви благодарим за позволението да осъществим това предаване и обяснение и ще ви ангажираме с взаимодействия и диалог, когато това преживяване продължи след няколко минути от вашето време. Пожелаваме ви един добър ден.

Башар: Нека сега кажем добър ден, в този ден от вашето време. Как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Преди всичко искам да ви благодаря за съвместното сътворяване на това взаимодействие. Благодаря ви, че позволявате провеждането на това предаване по този начин в този ден. Винаги когато ни позволявате и ни дарявате с възможността да взаимодействаме с всеки един от вас, вие ни предоставяте способността да преживяваме толкова повече аспекти от многоизмерния кристал на Творението и затова ви благодарим, че разширявате нашето разбиране за всички неща и всички перспективи, и всички начини, чрез които Творението може да прояви себе си.

Този път ние очевидно сме предали информация относно това, което наричаме „Гласове в главата ви”. А сега гласовете в моята глава минават през главата на медиума, за да разговарят с гласовете във вашата глава. Макар че ни е дадено да разберем от някои хора на вашата планета, че някои хора във вашия свят понякога може да говорят чрез други места, различни от главите ви. (смях в залата) Въпреки това, ще видим дали ще успеем да поддържаме диалога в мястото между главите ви.

В този момент, в отговор на това, с което ни дарявате, като ни предоставяте възможността да преживяваме всички вас, ние питаме по какъв начин можем да бъдем сега на вашите услуги чрез вашите диалози, въпроси и коментари. Може да започнете, както пожелаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Прекрасно е, че те виждам.

Башар: Е, ти всъщност не ме виждаш, но благодаря за проявеното чувство.

Участник: Имам въпрос за един наш учен, който е разработил теория относно морфогенетичните полета.*)

*) Става дума за британския биолог д-р Рупърт Шелдрейк (Rupert Sheldrake). – Бел. прев.

Башар: Да.

Участник: Любопитно ми е как хората на Е-сасани използват тези полета в различни методи, за терапия и пр., и пр.

Башар: В момента те задължително не са ни нужни за лечебни цели, обаче един от начините, по които всъщност създаваме нашия космически кораб, е, като генерираме определен вид честотни полета, които по своята природа са от други измерения, и изграждаме кораба върху тях под формата на нещо като кристален материал.

Участник: Благодаря много.

Башар: Идеята за генерирането им по този начин върху това поле, което е извън-измерно, е, че корабът, изработен от този кристален материал, може да бъде много, много тънък и защото е построен върху измерение, което е леко изместено спрямо измерението, върху което ще съществува от този момент нататък, се оказва доста трудно да бъде огънат, понеже това би означавало да бъде избутан в друго измерение.

Участник: Значи вие използвате полето за организиране структурата на кораба?

Башар: Да.

Участник: Прекрасно.

Башар: И след това корабът, основан на тази организационна структура, се превръща във физиологичен проводник, чрез който собственият ни Висш разум може да се прояви директно във физическата реалност, ето защо всеки, който пилотира нашия кораб, е действително телемпатично свързан с него, тъй като той е свързан със своя Висш разум, който всъщност е корабът във физическа форма.    

Участник: Удивително! Използвате ли тези полета за преместване в пространството на големи разстояния? Може ли по някакъв начин да хармонизирате предмети в пространството през тези полета?

Башар: Да. Идеята е, че те биват използвани за навигация по следния начин. Ние знаем как да разполагаме вибрационни честоти в тези полета, които проникват в пространство-времето, както казваш, и чрез управлението и разполагането на тези различни честоти, които биват представени чрез различни локации в пространство-времето, ние можем да наложим различна локационна честота на кораба и ако наложим тази честота върху кораба достатъчно силно, корабът ще престане да се намира там, където е бил и ще заеме моментално присъствие там, където му е било наложено, като изчезва от едно място и се появява моментално на друго, независимо от разстоянието.  

Участник: Удивително!

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам напълно смисъл.

Башар: Добре, нещо друго?

Участник: Имате ли предпочитано завихряне в областта на Седона?

Башар: Нашият кораб е над Седона. Цялата област е едно завихряне и аз съм този, така да се каже, назначен на това завихряне, за да балансирам енергиите, свързани с трансформацията на вашата планета точно сега. Моят кораб е на 2,766 км. височина право нагоре.

Участник: Прекрасно е да знаем това. Благодаря ти много, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: За мен е чест да комуникирам с теб.

Башар: И за нас също.

Участник: Въпросът ми е свързан с успоредните реалности и Свръхдушата.

Башар: Да.

Участник: От предишните ти учения разбирам, че …

Башар: Искаш да кажеш от моите протичащи в момента в други измерения учения.

Участник:  Точно така.

Башар: Тъй като миналото е само една илюзия, както току-що отбеляза.

Участник: Да, да, извини ме.

Башар: Няма място за извинения.

Участник: Моето разбиране е, че в момента съществуват успоредни животи …

Башар: Да, всичко съществува едновременно, така да се каже.

Участник: И аз си дадох сметка, че в това, което разбирам като свое минало, съм имал възможността да се оженя и да имам семейство, но в тази реалност целенасочено съм избрал да не направя това и съм сам.

Башар: Да. В други реалности онази твоя версия е женена и прави много други неща. Всичко, което можеш да си представиш, се случва в някаква твоя версия в успоредна реалност.

Участник: Правилно.

Башар: Благодаря ти. (смях в залата) Зная това, ето защо го казах.

Участник: Да. Извини неграмотността ми.

Башар: О, отново: няма място за извинения – просто малко се забавлявам с теб.

Участник: И от гледната точка на Свръхдушата, тя по същество контролира едновременно всички тези успоредни животи.

Башар: Контрол е може би неточна дума, но тя има едновременно свои продължения във всички тези преживявания, да.

Участник: Въпросът, който си поставям, е, кой е истинският ми аз?

Башар: Истинският ти аз е „Всичко, което е”. Ти си „Всичко, което е”, което преживява себе си като един свой аспект, но това не отнема нищо от факта, че си „Всичко, което е”. Всеки един от вас, всеки един от нас, всяко едно същество в Творението е „Всичко, което е”, преживяващо себе си от една друга гледна точка, вътре в себе си. 

Участник: Това означава, че друг мой аспект, който да кажем е натрупал някаква отрицателна карма, а в тази реалност аз съм натрупал много положителна карма … тогава сумата е една неутрална карма.

Башар: Ето защо Творението не е една дуалност, а триединство, защото винаги има точка на равновесие между двете.

Участник: Добре, тогава всички работим едновременно върху себе си, с оглед душевно възвисяване, за да се върнем обратно към Първоизточника. 

Башар: Е, да, в определен смисъл. Това е един начин на преживяване, макар че едновременно ти вече си постигнал това. Защото това си ти.

Участник: Правилно.

Башар: Благодаря ти, затова го казах.

Участник: Благодаря ти, че отговори на въпросите ми.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В една от медитациите си, когато прочиствах своята чакра и извършвах прочистване с помощта на кристала, изведнъж родих едно дете. 

Башар: Имаш предвид по физиологичен път?

Участник: Не, нещо като хибридно дете. Аз видях това …

Башар: Искаш да кажеш, че си почувствала присъствието на хибридно дете, което вече си имала.

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: И въпросът ми е колко такива деца имам, и …

Башар: Петнадесет.

Участник: О кей, а ще мога ли да се срещна с тези деца в този живот?

Башар: Има висока степен на вероятност. Нищо не е абсолютно сигурно в това отношение, но така, както усещаме енергията сега, има голяма степен на вероятност това да се случи в бъдеще. 

Участник: Благодаря ти. Също така интуитивно чувствам, че имам арктуриански произход …

Башар: Имаш какво?

Участник: Имам символи в своята ДНК, които имам  усещането, че са арктуриански. Права ли съм?

Башар: Всички вие сте хибридизирани и всички притежавате проценти на ДНК на различни извънземни същества, в това число и арктурианци, да.

Участник: Арктурианците ме привличат силно и затова си помислих, че може би имам по-голям процент от тяхната ДНК.

Башар: Ти задължително не притежаваш по-голям процент, а просто активираш по-голяма чувствителност спрямо това, което имаш, поради конкретния път, който си избрала да преживееш в този си живот.

Участник: О, разбирам, о кей. В този случай съм права, че чувствам как различните символи ме заливат и така активират пътя, който съм избрала.

Башар: Ти синхронно привличаш позволенията и символите, които са необходими, на идеалното място, в идеалното време, за да действат като отражения на активациите, които вече осъществяваш в себе си. Да. Но това са просто отражения на активирането, което вече избираш да имаш. Спомни си, че всичко във физическата реалност е просто едно огледало, едно отражение.

Участник: О кей.

Башар: Ти първо го правиш, след което създаваш отражения-позволения, които знаеш във физическата реалност, че са нещо, което си направила в съзнанието си.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, благодаря ти.

Башар: Няма защо.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как са нещата?

Башар: Идеално, а при теб?

Участник: Супер, много добре. Първият ми въпрос е относно инициативата СЕ-5, с която предполагам, че си запознат.

Башар: СЕ-5 ? *)

*) Става въпрос за протокол за установяване на двустранна комуникация с извънземни същества, разработен и практикуван от американския лекар и уфолог Стивън Гриър (Steven Greer). – Бел. прев.

Участник: СЕ-5, Стивън Гриър?

Башар: Да

Участник: Въпросът ми е кои раси са контактували до момента с тези хора, които успешно прилагат тази практика?

Башар: Я-йел, които са първата хибридна раса, която ще има открит контакт с вашата планета, в много малка степен с тези, които наричате „високите бели” и които ние наричаме „хипер сапиенс” (hyper sapiens), с част от енергията на Сириус, макар че това се случва по-рядко, с част от енергията на Плеядите, макар че, отново: това се случва още по-рядко. Имало е контакт с няколко, които ние наричаме Федерация на Сивите, макар че от една фракция, по-различна от тази, за която може да си помислите, и с още някои други, за които не ни е разрешено да говорим в момента.

Участник: О кей. Сивите са били от добрите, от лошите, или неутрални …?

Башар: Тези, които са участвали по този начин, са о кей.

Участник: О кей, добре е да се знае.

Башар: Помни, че Сивите, така както ги разбирате, и които са участвали в това, което е известно на вашата планета като отвличания, което ние просто бихме нарекли вид контакти, не са всъщност извънземни. Те са мутирали хора от една успоредна Земя, чиято раса се е самоунищожила и търси жизнена ДНК, за да продължи живота на своя вид, така че те са се свързали с вашата успоредна реалност, където са знаели, че човешката ДНК е все още жизнена. Много от тези същества, участвали в така наречените срещи-отвличания, са всъщност различни версии на хората, които те отвличат, и обитават тази друга успоредна реалност. Така че те проследяват собствените си фамилни линии.

Участник: О кей. Това ме навежда до друг въпрос. Спомням си, че гледах някои от твоите видеозаписи и едно от нещата, които казваш, е, че Сивите са всъщност Анунаки, които …

Башар: Не, не, не. Не съм казвал това. Те са свързани по различни начини, които ще изясним в едно предстоящо предаване, но самите те не са Анунаки.

Участник: О кей, аз мислех, че те са мутирали Анунаки, или нещо такова. Трябва погрешно да съм разбрал.

Башар: Те са човеци от успоредна Земя, което означава, че те също имат ДНК на Анунаки от тази успоредна реалност, а има и други връзки, които са установили в своето мутирало състояние, с Анунаки, или с това, което е останало от тях, но самите те не са буквално Анунаки.

Участник: О кей. Още нещо, основателят на инициативата СЕ-5 Стивън Гриър твърди, че Сивите са раса създадена от правителството. Дали можеш да поясниш това?

Башар: Да, но не от вашето правителство.

Участник: Разбрах.

Башар: От тяхното правителство, в тяхната успоредна реалност.

Участник: Разбирам, разбирам.

Башар: Защото това е, което е трябвало да направят, за да оцелеят – да мутират в такава степен, че това, което са сторили на своята планета, да не ги убие напълно. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че те са се адаптирали към стореното от самите тях и по същество, по липса на по-добър термин, са били резултат от правителствена програма. 

Участник: Разбрах, разбрах.

Башар: Добре, добре.

Участник: Последен въпрос. Любопитен съм дали други планети, други общества имат това, което тук наричаме източни бойни изкуства?

Башар: Да, има няколко, които познаваме и които имат някои неща, подобни на тази идея.

Участник: Едно от тях, което особено ме интересува, е така нареченото „Ци гун”, свързано с използването на енергия.

Башар: Да.

Участник: Тези, които владеят това изкуство, могат да извършват привидно свръхчовешки задачи. Интересува ме дали съществуват по-напреднали техники от този род на други планети, където могат да извършват невероятни неща?

Башар: Да. Това не означава, че не може да правите същите неща на вашата планета, както и не означава, че определени индивиди на вашата планета не са правили неща, които са твърде изключителни.

Участник: Точно така. Това е всичко, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да зная дали имаш съобщение за мен.

Башар: Само тези врати, които ще отвориш за нас, но аз ще ти задам въпрос, ако желаеш.

Участник: О кей.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Наистина?

Участник: Да.

Башар: Добре. Ето и въпросa. Отговаряш с „да” или „не” възможно най-бързо. Действаш ли с всичките си способности в посока на най-високата си радостна възбуда, във всеки един момент от живота си?

Участник: Опитвам се.

Башар: Това означава „не”. (смях в залата) Тогава въпросът ще бъде, както и съобщението за теб – какво те възпира?

Участник: Самата аз.

Башар: О, това го зная. Но конкретно – какви определения приемаш за верни, които вярваш, че са необходими и които те спират да бъдеш тази, която си? Ако трябва да го зададем по различен начин – какво се страхуваш, че ще се случи, ако си позволиш да бъдеш тази, която предпочиташ да бъдеш?

Участник: Не съм сигурна.

Башар: О, разбира се, че си. Просто трябва да копнеш малко по-дълбоко. Не се страхувай да се страхуваш.

Участник: О кей.

Башар: И така, представи си какво означава точно сега, според въображението ти, представи си го като картина, както пожелаеш, тази, която предпочиташ да бъдеш, която прави нещата, които предпочиташ да правиш, които са наистина повече в съответствие с твоите страстни желания, твоята радостна възбуда, твоите творчески заложби. Какво се страхуваш, че може да се случи, ако действително започнеш да водиш този живот?

Участник: … …

Башар: Хайде! Какво се страхуваш, че ще се случи?

Участник: … …

Башар: Защото ако не се страхуваше от нещо, ти щеше да водиш сега този живот.

Участник: Може би се страхувам от щастието.

Башар: Защо се страхуваш от щастието? Какво е определението ти за щастие, че да се страхуваш от него?

Участник: Не съм съвсем сигурна.

Башар: Разбира се, че си.

Участник: Предполагам, че трябва да копая по-надълбоко.

Башар: Тогава копай, сега. Точно сега. Страхуваш се да копаеш?

Участник: Ти ме поставяш на тясно.

Башар: Да, разбира се. Ти попита за съобщение.

Участник: Да.

Башар: Ето защо те попитах дали си сигурна.

Участник: … … (смее се)

Башар: Не е необходимо да продължаваш разговора. Ние в никакъв случай няма да те принуждаваме. Но ти поиска да ти зададем въпрос и това е, което правим. Така че зависи от теб. Ако не желаеш да продължиш, ако желаеш да абсорбираш това със собственото си темпо, по друго време, в това няма нищо лошо. Ние те обичаме във всички случаи.

Участник: Как мога да открия това?

Башар: Като попиташ: „Какво трябва да приема за вярно относно себе си, по отношение на тази ситуация, което ми позволява да се чувствам по този начин?” Или въпросът, който току-що ти зададох: „Какво искрено се страхувам, че ще се случи, ако наистина се придвижа в посоката, която предпочитам?” По някакъв начин, синхронно, в сънища, във въображението си, като вдъхновение, подсказано от някого и още какво ли не. Ако желаеш, же-ла-еш, да чуеш отговора, ти ще го откриеш и ще разбереш кое е това определение. Разбираш ли, че определенията, които приемаш за верни, са тези, които създават реалността, която преживяваш?

Участник: Да, разбирам.

Башар: Тогава всичко се свежда до това. Не можеш да имаш чувство за каквото и да е, ако преди това нямаш определение за това нещо. Приемаш ли това за смислено?

Участник: Да, напълно.

Башар: Когато изпитваш някакво чувство, било то страх, или каквото и да е, ако имаш това чувство, това колебание, това съмнение по отношение на себе си, тогава спри, направи крачка назад, поеми си въздух и попитай: „Какво трябва да приемам за истина относно себе си при тези обстоятелства, за да чувствам това, което чувствам?”  Ако желаеш да чуеш отговора по някакъв начин, в някаква форма, той ще се появи. И тогава ще имаш нещо, с което да работиш. В момента, в който разкриеш съзнателно това свое определение, вместо само да го съхраняваш несъзнателно, в момента, в който съзнателно го идентифицираш, ако то е действително в несъответствие с истинската ти същност, моментално ще ти стане очевидно, че то е безсмислено, нелогично, и ще си дадеш сметка, че не ти принадлежи и че е дошло отнякъде. То може да е от родители, приятели, обществото, училището и т.н. Но няма да е твое. Това ще е нещо, което си приела, без да ти принадлежи. И щом го идентифицираш, то ще престане да има смисъл за теб. И след като престане да има смисъл, ти моментално ще го изоставиш. Ако не го изоставиш, значи все още там някъде в теб има убеждение, което се крие от съзнанието ти и което още не си открила. И продължаваш да копаеш.  

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли това за смислено?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти като техника-позволение?

Участник: Да. Мога ли да те попитам каква тема съм избрала за този си живот?

Башар: Най-големите предизвикателства, пред които се изправяш в своя живот, отразяват темите, които си избрала да изследваш, и това важи за всички вас.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Страхувам се, че нашето правителство ще наложи поставянето на микрочипове у хората в близко бъдеще и това представлява истински проблем за мен …

Башар: Да, вашето правителство в един момент стартира една програма, която е много приложима в тази ситуация. Просто кажете: „Не!”

Участник: Точно така.

Башар: Помни, че става въпрос за вашето правителство! Вие сте правителството. И вие имате възможността да смените своята вибрационна честота по начин, който ви позволява да създадете системите, които предпочитате, така че когато старите системи се разрушат и отпаднат, новите системи да могат да ги заменят. Това е един от начините да се гледа на това. В същото време това, което действително се случва, е следното от механична гледна точка. Тъй като ти създаваш състоянието си на съществуване, в което предпочиташ да си, състояние на самоовластяване, на радост, на страст, на творчество, на любов, в този вид вибрация няма място за страх, самосъмнение, параноя. Когато ти съществуваш в такова състояние, това, което ще направиш, с темпото удобно за теб, е да се прехвърлиш, бавно или бързо, от една успоредна версия на Земята в друга, в друга, в друга, в друга и всяка от тях все повече и повече, и повече ще отразява състоянието, което си създал в себе си. Истината е, че ти никога не променяш планетата, върху която се намираш. Ти променяш себе си и се преместваш в една версия на успоредна реалност, която вече отразява по-добре промяната, която си направил в себе си. И ти ще видиш, че хората, които населяват тази версия, отразяват взаимно в по-голяма степен състоянието на своето съзнание и съответно съзнанието, което си създала в себе си. Така че няма нужда да се тревожиш за тези, които биха могли да имат отрицателни намерения на планетата, на която се озоваваш. Защото ако промениш достатъчно своите вибрации в предпочитаната от теб посока, ти няма повече да бъдеш на същата планета още в следващия момент. Ако разбереш, че вече се преместваш, буквално – и това не е метафора – буквално, милиарди пъти в секунда, през различни успоредни версии на Земята, и то толкова бързо и плавно, че не виждаш никаква промяна … ако мислиш, че промените настъпват в един и същ свят, това не е така. Промените, показателни за факта, че си се преместил на друга планета, буквално … това е един свят (медиумът вдига ръка в юмрук с изпънато кутре), това е вече друг свят (отмества кутрето си 2-3 см.), буквално. В процеса на този разговор ние всички сме се преместили едновременно, по взаимно съгласие, през милиарди успоредни версии на Земята, за да създадем даже само този разговор. Така че ако проумеете, както вие казвате, факта, че вече се премествате непрекъснато, то няма нужда да се учите как да се премествате. Просто трябва да насочиш преместването според вибрационното състояние, в което предпочиташ да бъдеш в този момент, и това ще ти позволи да преживяваш все повече и повече, по всякакъв начин, всеки ден, отражение на реалността, която предпочиташ и която си създал в собственото си същество, в собственото си съз-на-ни-е. И няма значение какво е намерението на когото и да било, защото ще става дума за хора, които обитават една напълно различна от твоята реалност. Разбирам, че ти все още ще можеш да ги наблюдаваш от една неутрална позиция, защото това е все още определение на твоята реалност. И ще бъдеш о кей, като си позволяваш да възприемаш хора, които са вибрационно несъвместими с това, което предпочиташ. В това няма нищо лошо, но това е само едно неутрално наблюдение. Няма нужда да допускаш, че те притежават някаква способност да ти повлияят по какъвто и да е начин, с който не си се съгласил да бъдеш засегнат. И ето тайната на много от хората, които действат в тази отрицателна сфера. Те всъщност не притежават толкова власт, колкото всъщност искат да мислиш, че имат. Но те са много добри в разпространението на информация, която създава впечатление у хората, че са по-силни и влиятелни, отколкото са, така че когато вярваш, че те са по-силни, отколкото са, то те стават по-силни, отколкото са! Защото ти приемаш това и му вярваш. Това е тайната. Когато спреш да вярваш в това, ще ги видиш като хора, равни на теб, които нямат никаква възможност да ти повлияят, по какъвто и да е начин, по който не си съгласен да бъдеш повлиян. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Добре, нещо друго?

Участник: Не, благодаря ти.

Башар: Ние ти благодарим … Помнете, че никой от вас не трябва даже да вярва в каквото и да е от това, което ние казваме. Всичко е въпрос на взаимно съгласие, всичко зависи от вас, всичко е във вашите ръце. Ние нямаме дневен ред, според който вие трябва да приемете каквото и да е от това, което споделяме с вас. Ние знаем, че тези принципи важат при нас, ние знаем, че те могат да вършат работа при вас и знаем, че важат за вас, но вие трябва да решите по какъв начин да ги използвате. Всичко зависи напълно от вас. Ние имаме свой собствен живот, благодарим ви, нямаме нужда от вашия. (смях в залата)

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам много гласове в главата си.

Башар: До-о-бре.

Участник: В последно време с мен се свърза една група, която определи себе си като „обединените петима”, и се питам дали можеш да ми кажеш нещо за това кои са те.

Башар: Не!

Участник: О кей.

Башар: Ако ни дадеш определение за своето преживяване, тогава, изследвайки потока на твоята конкретна реалност, ние вероятно ще можем да уловим повече информация за теб.

Участник: … … (колебливо) О кей …

Башар: Какво е било това преживяване, както ти го определяш? По какъв начин това преживяване се разви за теб и как ти бе представено това наименование?

Участник: Те отразиха силна енергия към сърцето ми, след което започнах да провеждам чанелинг чрез писане, и ме помолиха да публикувам информация за това в моя блог. И те ми предадоха информация, която аз публикувах.

Башар: Това беше ли вълнуващо за теб?

Участник: Да.

Башар: Добре, и чувстваш ли, че извличаш полза от това?

Участник: Извличам.

Башар: Добре, и …? Да искаш да добавиш още нещо за това преживяване?

Участник: Просто се чудех какво мога да направя, да го направя по- … не зная … по-полезно за други хора.

Башар: Какво те кара да мислиш, че не е толкова полезно, колкото би могло да бъде?

Участник: Хм … Хм, О кей … предполагам, че е.

Башар: В твоето въображение има ли други начини, по които би могла да направиш това, които са по-вълнуващи от начина, по който правиш това сега?

Участник: Бих искала да мога да правя това като Дарел, с говор.

Башар: Защо?

Участник: Защо?

Башар: Да, защо?

Участник: Просто за да бъде по-интерактивно.

Башар: Добре, има много начини да бъдеш интерактивна, но този ли е, който те привлича най-силно?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Така мисля. (смее се)

Башар: Ще попитам отново. Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти. Позволявала ли си си да извършваш чанелинг за други хора, лично?

Участник: Току-що започвам да правя това чрез писане.

Башар: Но ти току-що каза, че искаш да го правиш гласно, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава поставяла ли си себе си в същото положение, в което е медиумът в момента, което да ти позволява да си пред хора, които задават въпроси?

Участник: Не, не съм.

Башар: Защо не? Мисля, че каза, че искаш да го правиш по този начин.

Участник: Предполагам, че мислех, че не съм готова

Башар: Защо не?

Участник: (въздъхва дълбоко)

Башар: Разбери, че енергията е като електричеството, като водата, тя поема по пътя на най-малкото съпротивление. Идеята е, че за да има преминаване на потока, трябва да затвориш веригата. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Когато някой задава въпрос, това всъщност затваря веригата, която издърпва информацията по-скоро през теб, отколкото към теб.

Участник: А-ха. Разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага ми много.

Башар: Трябва да се чувстваш удобно с възможността да изглеждаш смешна, да звучиш смешно и да не знаеш какъв е отговорът.

Участник: О кей.

Башар: Трябва да се чувстваш о кей с всичко това. Трябва да се чувстваш о кей с това, което другите могат да говорят за теб. Готова ли си на това?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава си позволи да започнеш да се учиш да го правиш, просто като го правиш. Защото това е наистина единственият начин за научаване.

Участник: О кей.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това звучи ли ти вълнуващо?

Участник: Това ми звучи вълнуващо.

Башар: Добре, кога ще го направиш?

Участник: Ще започна сега.

Башар: При първа възможност? 

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: През март бях на Мачу Пикчу и камъните искаха да ми говорят.

Башар: Да.

Участник: И аз разговарях с тях.

Башар: Да.

Участник: В момента съм в Седона и след месец ще бъда на Стоун Хендж.

Башар: Добре. Помниш ли, че наскоро правихме предаване, наречено „Говорещите с камъни”?

Участник: Да.

Башар: Добре, и …?

Участник: Би ли ми дал съвет в момента как … да имам най-доброто преживяване?

Башар: Помниш ли, че наскоро имахме предаване наречено „Говорещите с камъни”?

Участник: (смее се) Да.

Башар: Цялата информация, от която се нуждаеш, е там. Нали така?

Участник: Да, благодаря много.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Тогава върви и се натряскай.*) (смях в залата)

*) Игра на думи – ‘stone’ = камък  ‘stoned’ = пиян. Употребеният израз „Go and get stoned = Иди и се напий/натряскай” само буквално (и неправилно) преведено би означавало „Иди/върви и се вкамени”. – Бел. прев.

Участник: Мога ли да задам още един въпрос?

Башар: Това беше въпрос. Искаш да зададеш още един?

Участник: Да.

Башар: Добре, не е нужно да питаш дали можеш да попиташ. Ако си надвишила подходящото време, ние ще ти съобщим.

Участник: Благодаря. Преди две вечери, в нощното небе, съзвездията Орион и Сириус наистина ме призоваваха.

Башар: Да.

Участник: И не съм сигурна какво … (с разплакан глас)

Башар: Защото ти се пробуждаш по отношение на вибрационни връзки, които имаш с тези системи, и това е част от твоя път на трансформиране на тъмнина в светлина. Има също така помагачи и водачи, които също са свързани вибрационно с тези системи и които ти помагат по този път. Така че ти се отваряш по отношение на тях и ги усещаш по-силно, усещаш ги по-отблизо. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И така, когато почувстваш надигането на емоция, която току-що почувства, и когато се появят сълзи в очите ти, идеята е да разбереш, че когато се отваряш по отношение на нови енергии, тези енергии, така да се каже, те прочистват от стари идеи, остарели определения, основани на страх идеи. И когато таиш в себе си някаква система от убеждения, защото преживяваш дадена физиологична реалност, в тялото ти ще се съдържат химически елементи, свързани с тези основани на страх определения. Когато започнеш да се синхронизираш, да се интегрираш, да се прочистваш и да позволяваш приемането на по-високи енергии, които позволяват избутването навън на тези основани на страх определения, химическите компоненти на тези определения също трябва да бъдат промити от тялото ти. И те излизат през сълзите ти. 

Участник: Да.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това всъщност представляват радостните сълзи – промиването навън на химическите компоненти на убеждения, от които се освобождаваш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: Тогава иди и ми изплачи една река.*) (смях в залата)

*) Алюзия към популярна и до момента песен от 60-те на миналия век, със заглавие “Cry me a river”. – Бел. прев.

Участник: Приеми моята безусловна любов.

Башар: И ти приеми нашата.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Първият ми въпрос е относно отвличания (от извънземни).

Башар: Да. Срещи.

Участник: Срещи. Казаха ми, че в миналото, когато са се случвали отвличания, срещи, те са били свързани с определена загуба на памет.

Башар: Да.

Участник: Чувствам, че това се е случило с мен. Можеш ли да потвърдиш това?

Башар: Да. Разбери, че има множество причини за загубата на спомени. Едната е, за да няма намеса в ежедневния ви живот. Разбираш ли?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Защото е важно да продължиш по пътя, който си избрала да извървиш. Не че това не е част от този път, но то е от различен характер, в сравнение с някои от предизвикателствата, които си избрала да преживееш в този живот, и тези предизвикателства не би трябвало, в определен смисъл, да бъдат подлагани на външна намеса по определен начин. На второ място, много от вас вече са имали различни видове контакти, но не си спомняте. Темпото, с което започвате да си ги припомняте – чрез сънища, или по някакъв друг начин – бива в действителност използвано като барометър от нас и от други същества за определяне кога сте готови за повече контакти.    

Участник: Хм-м.

Башар: Защото ако си припомняте контактите, които вече сте имали, това означава, че вие интегрирате тази информация, което на свой ред е индикатор, че повишавате вибрационната си честота и ставате готови и по-съвместими с повече контакти по по-непосредствен начин. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И така, да, ти си преживяла тези неща …?

Участник: Да, и в миналото усещам, че това може да е било донякъде драматично или трудно.

Башар: Да.

Участник: Какъв е твоят съвет да …?

Башар: Безусловна любов.

Участник: Да.

Башар: Разбери, също така, че може да изпитваш състрадание към това, което се случва. Аз по никакъв начин не извинявам методите, които са били използвани, защото трябва да разбереш, че след като са били мутирала раса от хора от една успоредна (на вашата) Земя, те до голяма степен са отстранили по инженерен път емоциите от себе си. Те просто не са могли да се поставят на вашето място. Разбираш ли? Те не са разбирали тогава, те разбират сега, но не и тогава … не са могли да разберат стрáховата реакция. Защото помни, че споразуменията да имате тези преживявания, са правени на различни равнища. Те са наясно с тези договорености, но са изгубили възможност да разберат основаната на страх емоционална реакция, възникваща при спазването на тези договорености. Те просто са гледали на това като на необходимост и не са могли да разберат каква е била причината за цялата тази врява. Защото вие сте сключили споразумение не само да помогнете на тяхното общество да се регенерира, но също така да се възползвате от това, което в крайна сметка би помогнало на вашето общество да не последва техния фатален път.

Участник: Ъ-х.

Башар: И откакто те разбраха ползата от всичко това, бяха доста затруднени да разберат защо хората от вашата планета вдигаха толкова голяма врява по повод на тези преживявания. Отново: това не е извинение за поведението им, защото тяхно задължение е също да еволюират и разберат, както е това, което правят, и как да се отнасят по-внимателно с хората, с които взаимодействат на вашата планета, като създават хибридни същества, такива като нас. Защото, в определен смисъл, ние сме всичко, което е останало (от тях). В нашата реалност няма повече Сиви. Има само хибриди. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Има пет хибридни раси. В този момент ние помагаме на вашата планета да стане шестата хибридна раса. В крайна сметка всичките шест ще се обединят по определен начин, за да се превърнат в седмата хибридна раса, която ще бъде съставена от същества, които не приличат на никои други, които някога са съществували в Творението като преживяване.

Участник: Хибридите всички ли са хибриди на Сиви?

Башар: На различни фракции на Сиви и на други неща, да. И зависи за коя фракция говориш, защото има смесици от много други неща и  различни форми на хибриди. Но най-общо казано, да. И така, като знаеш, чрез своето състрадание, че те просто се опитват да осигурят оцеляването на своя вид и че вие сте се съгласили на по-високо равнище да им помогнете да направят това, както и да помогнете на Земята да премине през своята трансформация, използвайки ползите от програмата за хибридизация, с тази перспектива наум, вие може да помолите, от позициите на едно равновесно състояние и състрадание, вие може да поискате и да предложите по-съзнателно повече помощ, да участвате по-целенасочено, като знаете, че може да контролирате нещата и ги контролирате, и че нещата може да протекат по начин, който предпочитате. Вие може да поискате това, това е ваше право. И те ще се отзоват по този начин.  Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Имам ли хибридни деця?

Башар: Да.

Участник: Колко?

Башар: Тридесет и седем. (смях в залата) Кравата няма нищо общо с това.

Участник: Крава?!

Башар: Някой каза ‘holy cow’ *)

*) Непреводимо възклицание на изненада, подобно по смисъл на „О, Господи!” В буквален превод – „Свещена краво!” или „Света краво!” – Бел. прев.

Участник: (смее се)

Башар: Макар че все пак кравите може би имат нещо общо с това – така наречените осакатявания на добитък. В процеса на хибридизация бива използван волски кръвен серум.

Участник: Уха!

Башар: В началото. Вече не. Така че, наистина: „Света краво!”

Участник: Значи тези деца притежават  мои генетични щамове, животински щамове и извънземни щамове …?

Башар: Не става дума толкова за животинска генетика, а за това, че на основата на волски серум са били създавани определени течности и суспензии, което е позволявало на определени неща да се случват, определени химически реакции да протекат по каталитичен начин. Не става дума за животинска генетика, в употребения от теб смисъл. Но, отново: има ДНК от Сиви, земна човешка ДНК, разбира се, ДНК от Анунаки, от първоначалните изменения, извършени преди около 500,000 години, според вашите представи за време. Има също така и елементи от други неща, свързани с вашата ДНК, така както тя съществува в момента, които ви правят това, което наричате хора.  

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че тези неща са били активирани по най-различни начини, защото вие вече съдържате всички ключове, всички предпоставки, за да станете шестата хибридна раса. Така че ключовете са налице. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Добре. Нещо друго?

Участник: Имам още един напълно различен въпрос.

Башар: Е, ще видим колко е различен.

Участник: Любопитна съм относно най-високия потенциал на земната икономика и начинът, по който обменяме стоки и пари, и дали съществува някаква отправна точка за създаването на „разумен бизнес”?

Башар: Да, и отново: идеята е да разберете някои неща от начините, по които функционира нашата цивилизация, напълно синхронно. При това стойността се състои в това, което всеки индивид може да предложи и от което други индивиди може да се нуждаят. Така че ние не казваме, че основата на обмена на вашата планета е погрешна.  Съществуват обаче много форми на изобилие. Ние използваме една форма на изобилие, която задължително не изисква произволно средство за размяна. Ние просто сме там, където трябва да бъдем, когато трябва да бъдем там, получавайки точно това, което имаме нужда да получим, от тези, които имат нужда да го дадат в този момент. И всеки има това, от което се нуждае. Помни, че ние разполагаме с неограничена енергия. Нали така? 

Участник: Да.

Башар: Каквато вие също може да имате. И когато си позволите да започнете да разработвате тези източници, както вече започвате да го правите, тогава ще знаете, че има достатъчно за всички и няма да функционирате в система, построена върху идеята за недостиг (на ресурси), върху която са основани системите ви сега. Помни, че всъщност не съществува такова нещо, като недостиг. Следиш ли мисълта ми? Не съществува недостиг на изобилие. Съществува обаче преживяването на изобилие от недостиг.

Участник: (смее се)

Башар: Така че използвайте своето изобилие, за да създавате други преживявания, вместо да създавате преживяване на недостиг, като използвате своето изобилие по този начин. Защото вие винаги притежавате изобилие; не е възможно да нямате изобилие. Това е естественото ви състояние. Всичко, от което се нуждаете, е точно тук, точно сега. Но вие ще го проявите само в реда, който ви е най-полезен, когато изравните вибрацията си така, че да може да възприемате това, което е вече тук, но е невидимо за вас. Това е, което проявлението представлява. Вие не издърпвате нещо отнякъде другаде. Вие просто правите видимо това, което е било тук през всичкото време, на правилното място, в правилния момент, за да бъде най-полезно за всички. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: (към аудиторията) Намирате ли това за смислено?

Аудиторията: Да

Башар: Това ли е всичко?

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Колко е чудесно да бъда в твое присъствие.

Башар: Това важи също и за нас.  Изпълнено с чудеса.

Участник: „Изпълнено с чудеса“. Преди години ти говори за Земята, разделена по онова време на две Земи.

Башар: Да, ние говорихме, че тя се разделя на две и всъщност ние казахме, че тя ще се раздели на много (Земи).

Участник: Зная, че има много Земи …

Башар: Да.

Участник: Но аз някак се надявах, че някак ще се разделим на две и няма да е нужно да бъдем обезпокоявани от тези други типове. Това ще се случи ли някога?

Башар: Е, ти можеш да се фокусираш само върху две от това безкрайно множество, при което само ще изпиташ съществуването на две, и от гледна точка на преживяването ти, те ще бъдат само две. 

Участник: О кей, аз си мислех …

Башар: Помни … извини ме за прекъсването … Помни, че вие вече не се занимавате с безкраен брой Земи.

Участник: Това е вярно.

Башар: Тогава? Вие във всички случаи ще преживявате само една наведнъж.

Участник: Тази, в която аз се намирам, до голяма степен е основана на безусловна любов.

Башар: Да.

Участник: И в същото време забелязвам, че има моменти, в които съм принудена да се фокусирам върху страшни неща.

Башар: В това няма нищо лошо.

Участник: Върху тези други Земи, основани на страх.

Башар: Няма страшно. Това, което си се съгласила да изживяваш, е способността да възприе-е-е-емаш  тези, които избират вибрационно несъвместими реалности, без това да влияе на реалността, в която си. Така че определението за твоята реалност за известно време все още съдържа способността неутрално да наблюдаваш неща, които вибрационно не съответстват на това, което предпочиташ. Но в това няма нищо страшно, защото то не те засяга. 

Участник: Неутрално.

Башар: Неутрално, просто като наблюдение.

Участник: О кей.

Башар: Погледни този човек, който действа под влиянието на основана на страх система от убеждения. Колко удивително, колко интересно! Какво общо има това с теб? Нищо!

Участник: Нищо.

Башар: Освен това, че ти, като живееш в реалността, подчинена на вибрацията на безусловна любов, си се съгласила да действаш като пример за тези другите, за това как те също биха могли да изберат да живеят в тази вибрация.

Участник: О кей.

Башар: Ето защо ти все още ги наблюдаваш, за да могат те да наблюдават теб! 

Участник: О кей! И тогава тези, които се появяват в наше присъствие, могат да се заредят с вибрацията на безусловна любов.

Башар: Да, и това е, което всички вие в момента правите заедно с нас.

Участник: Да, точно така, ето защо това е толкова приятно.

Башар: Да.

Участник: Имам и един друг въпрос.

Башар: Да.

Участник: Какво е това, дето всичко ще се промени през есента на 2016-та?

Башар: Не мога да ти кажа това все още.

Участник: О, защо не?

Башар: Защото още не е настъпила есента на 2016-та. Защото ние няма да разопаковаме вашите коледни подаръци преждевременно. Ние не изпускаме вашите котки от чувалите. (смях в залата)

Участник: О кей. Предполагам, че просто ще трябва да практикувам търпение.

Башар: Не.

Участник: Не?

Башар: Не! Това да живееш за момента означава абсолютно да се наслаждаваш на случващото се и ако абсолютно живееш за момента, и се наслаждаваш точно на това, което се случва, кой се нуждае от търпение. И ако не се нуждаеш от търпение, тогава не съществува нетърпение.  Нали така?

Участник: О, да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много.

Башар: До-о-обре. Парадоксът в случая е, че колкото по-скоро започнеш да живееш пълноценно в настоящето, всяка друга версия на настоящето ще се случи много по-бързо. Само ако отказваш да живееш в настоящето, тогава нещата отнемат по-дълго време, преди да се случат. Защото нещата могат да се случат само в настоящето и то е единственото, което съществува. Така че ако не използваш настоящото, което е тук, не се отваря място за следващото настояще.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Добре.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Много моля.

Участник: Добър ден.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Имала съм гласове в главата си.

Башар: Поздравления.

Участник: Еха.

Башар: Хубаво е да знаеш, че никога не си сама.

Участник: Гласовете, които чувам, обикновено са много ясни и аз най-често съм в полусъзнание. Понякога съм напълно в съзнание, но това някак ме стряска. Не успявам да постигна никакъв диалог. Само две-три думи и …

Башар: Не е задължително да се получи диалог. Внимавай за очакванията си относно това как тези неща се случват. Начинът, по който нещата се случват, е най-добрият за теб. Нещата могат да се променят, но както току-що казахме, начинът, по който нещата се случват сега, е начинът, по който те трябва да се случат, по някаква причина. Приеми начина, по който се случват сега, и те ще започнат да се случват различно. Не очаквай, че трябва да се случат различно, в противен случай, това няма никога да стане. В това се състои парадоксът. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Нека нещата се получат по естествен начин, защото това е най-ефикасният начин. Помни, че даже и ако източникът е някой водач, първото задължение на водача е да не се натрапва, да те остави да бъдеш своя най-добър водач, само да ти намекне, да ти нашепне, да те побутне. И толкова. Не да застане и да ти каже: „Сега, моля, направи това. Сега, моля, направи онова. Нека сега да имаме един диалог за това, което трябва да направиш след това”. Ако водачът продължава това, много скоро ти ще му кажеш: „Моля, затваряй си устата и ме остави да водя живота си!” (смях в залата) „Можеш ли да направиш нещата по-незабележими?” И това е, което водачите всъщност правят. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да, намирам го, благодаря ти. Имам и друг въпрос. Изглежда, че съм се омъжила в семейство, което е имало няколко срещи с извънземни.

Башар: Да. Какъв шок!

Участник: Можеш ли да ми кажеш нещо повече?

Башар: Тези неща се случват по семейна линия и ти ще гравитираш към индивиди във вашето общество, които ти позволяват да се чувстваш повече у дома, с твоите конкретни връзки с тези вибрации. Сродните вибрации се привличат. За да знаеш, както казахме в началото на този разговор, че не си сама. Защото понякога гласовете в главата ти всъщност биват отразявани от другите около теб. Защото аз съм един глас в главата ти в този момент. Това, с което разговаряш в момента, е твоят Висш разум, като използваш мен като удобно позволение, за да бъде в реда на нещата да водиш този разговор със собствения си Висш разум. Това е, с което разговаряш. Това не означава, че аз не съм ангажиран, но ти разговаряш със своя Висш разум точно сега … (медиумът обръща глава нагоре) Здрасти, как си? (смях в залата) … Виж, ето в какво се състои този трик. Башар те кара да повярваш, че разговаряш с едно извънземно същество, каквото си ти, но като повярваш, че разговаряш само с едно извънземно същество, ти си подлъгана да разговаряш със своя Висш разум, за да разбереш какво е съответното усещане. Така че всеки път когато си спомняш, че си разговаряла с Башар, ти ще разговаряш с Висшия си разум, защото ще бъдеш в същото състояние, в което си точно сега, когато водиш този разговор със себе си. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И отново: помни, че става дума за „това и онова”, а не за „това или онова”. Всичко това не изключва моето автономно съществуване. В същото време ти говориш на себе си. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Също така започни този малък трик. На много хора им е било казано: „Е, ако само си спомниш какво е било това състояние, което искаш да пресъздадеш, то като си спомниш това състояние, ти ще го пресъздадеш”. В определен смисъл, това е вярно, но нещата отиват по-дълбоко, по-далече от това. Когато си спомняш някаква случка, която е породила у теб определено състояние, което искаш да пресъздадеш, ти всъщност вече трябва да бъдеш в това състояние, за да си в състояние да си спомниш случката, която съдържа това състояние. Защото ти не можеш да почувстваш и преживееш нещо, ако преди това не си приела неговата вибрация. Така че трикът се състои в това, че в момента, в който си спомниш, че си била в определено състояние, ти вече си в това състояние, за да си спомниш това състояние. Ето колко бързо се получава това. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да.

Башар: Така че всеки път когато си спомниш как се чувстваш точно сега, по време на този разговор, ти ще водиш диалог и ще бъдеш в синхрон със своя Висш разум … още преди да си го спомниш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Когато се появи тази вечер, почувствах прилив на енергия, която постепенно изчезна в следващите пет минути.

Башар: Защото си привикнала към вибрацията и си се нагодила по-добре към вибрацията. Ние излъчваме определена вибрационна честота, което ви подканва да се синхронизирате с нея, и ако направиш това, ти ще повишиш вибрацията си и ще постигнеш по-голямо съответствие с истинската си същност. И щом се получи по-малко различие между нас, ти няма повече да го чувстваш. Това няма да означава, че тази вибрация няма да бъде там, а само че ти привикваш към нея. Ето защо когато се опиташ да пресъздадеш определено състояние, то усещането не винаги е задължително същото, тъй като може да си привикнала повече към него и то има нужда да се прояви по различен начин. Това не означава, че си на погрешното ниво. Просто приеми, че както и да го усещаш, това е правилното равнище и правилният начин да го преживееш и усетиш в този момент, такава, каквато си в този момент. Винаги го определяй по положителен начин и ще получиш положителен полезен ефект. Ако го назовеш по отрицателен начин, като например: „Нещо не е наред, нещо липсва, аз не го правя, както трябва”, то това е всичко, което ще получиш – един отрицателен ефект. Не назовавай нещата по отрицателен начин и няма да имаш отрицателни преживявания. Намираш ли това за смислено? 

Участник: Да.

Башар: Това е само физика. Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор. Физическата реалност е само едно отражение. Тя не съществува извън определението на преживяването й. А ето още нещо за запомняне. Вашето естествено състояние е отвъд физическото, така да се каже. Нека просто го назовем духовна сфера. Може да го наречете „небе”, може да го назовете, както пожелаете. Това е обаче естественото ви състояние, така да се каже. Всички състояния са естествени, ние разбираме това, но използваме този разговорен речник, за да обясним и илюстрираме определено нещо. Много хора на вашата планета имат тези остарели определения за това какво означава да се въплътиш физически. „О, моят Дух е напуснал духовната сфера и сега обитава едно тяло, и има физическо преживяване”. Добре, от определена гледна точка преживяването е реално, така че това определение е валидно, ако подходиш от гледната точка на самото преживяване. Но това в действителност не отговаря на механично случващото се. Вие никога не напускате естественото си състояние! Вие само сънувате, че сте го сторили. Вие всички сте на небето точно сега. Точно сега! Но вие сънувате, че не сте. И това е, за което се пробуждате. Това е, което си припомняте – че вече сте там! И щом си позволите повече пробуждане и повече припомняне на факта, че вече се намирате в естественото си състояние, вие ще започнете да преживявате своята проектирана реалност все повече и повече, като това състояние. Защото вие вече сте там, вие никога не сте напускали и никога не можете да напуснете това състояние, това не е възможно! Защото съществува само тук и сега. Вие само претендирате, че има други места в това „тук и сега”. И в това няма нищо лошо, защото то е едно реално преживяване. И вие може да научите и откриете повече за себе си, като имате това преживяване, защото в едно състояние без време, вие не може да преживеете промяна, не може да изпитате развитие, не може да изпитате как откривате себе си от различна гледна точка. Ето защо сте създали пространствено-времевия сън. За да преживеете процеса на откриване на себе си от различна гледна точка. И докато структурата на Съществуването никога не се променя, вашето преживяване на тази структура се променя. И това е, което разгръща Творението – създаването на една друга гледна точка в рамките на структурата, която никога не се променя. Намираш ли това за смислено?

Участник: Категорично.

Башар: И помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Ние ти благодарим

Участник: Благодаря много.

Башар: Нания!

Ейприл: Тадео. 

Башар: Колко е часът?

Ейприл: Мисля, че е време за обед. 

Башар: Добре, тогава ние ще пожелаем на всеки един от вас приятна почивка за освежаване и ще продължим това предаване след почивката.

Башар: Нека сега продължим предаването с вашите въпроси, ако пожелаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Изглежда, че съм родена под щастлива звезда, защото се оказвам на правилното място в правилния момент много често в живота си. И това се засилва все повече.

Башар: Синхронността се увеличава по този начин, когато си все повече в синхрон със себе си. Да, това е един от симптомите за трансформацията в четвърто равнище на плътност.

Участник: Искам да кажа, че ти промени моя живот.

Башар: Не, ти промени живота си.

Участник: Твоите думи и твоето желание да …

Башар: За нас е удоволствие да отразяваме към вас това, което вече знаете, но сте забравили. Ето защо благодарим за това, че си спомняш и променяш своя живот.

Участник: И започнах за първи път в живота си да следвам своята радостна възбуда.

Башар: Колко вълнуващо.

Участник: И сега се намирам в тази разкошна галерия в Седона …

Башар: Чудесно.

Участник: И аз получих този докторат по приложна статистика, и това резонира толкова силно с това, с което се занимавам сега, и работата е в това, че аз винаги съм знаела, че съм художник в сърцето и в душата си, и аз бях оставила това настрана … и сега съм в тази великолепна галерия, и работя с този кристал там …

Башар: Да.

Участник: И бих искала да поговориш малко за това, ако бъдеш така любезен.

Башар: За кристала?

Участник: Да, в галерията има един кристал.

Башар: Това е едно позволение, не нещо друго. Ти разбираш ли това понятие?

Участник: Да, интуитивно … не зная дали го разбирам толкова логически, но го разбирам интуитивно.

Башар: Добре, позволение е просто всеки инструмент, всяка техника, всеки ритуал, всеки предмет, който ти позволява да си позволиш да бъдеш повече това, което си. То се съгласува с твоята система от убеждения по начин, който ти позволява да вярваш, че действа като катализатор, като сигнал, за да си дадеш позволение.

Участник: О кей. И когато аз все повече си позволявам да си разреша да бъда своята най-висша версия, преоткривайки през тази наистина решаваща година всички тези невероятни инструменти, които си предоставил … и в галерията аз успявам да продавам всички тези картини, и ето че се появява този глас в мен, който ми казва: „Хей, аз мога да направя това”. Все едно че говори този художник в мен. И аз започвам да виждам някои скрити страни на художника, и неща, за които имам свое мнение …

Башар: Добре. Това дава ли ти възможност да видиш тези неща в себе си, които са извън синхрон, за да можеш да ги синхронизираш?

Участник: За мен?

Башар: Винаги за теб, или като действаш като пример за другите, ако те трябва да го направят за себе си.

Участник: О кей, и аз виждам това сега, и аз усещам как моля хората за пари, за комисионни …

Башар: Не е необходимо да се молиш.

Участник: Зная това и се вглеждам в сърцето си, и се питам защо имам усещането, че трябва да се моля за нещо, което заслужавам.

Башар: Добре, защо?

Участник: Не зная.

Башар: Напротив, знаеш.

Участник: Аз зная какво означават основните убеждения и зная как да ги изследвам в себе си, но по някакъв начин имам този глас в мен …

Башар: Който казва …?

Участник: Че съм пълен боклук, или нещо подобно, и не зная защо.

Башар: Е, добре, както разисквахме в предварително направения запис в началото, това е гласът на Критика, това е Бащата на лъжите. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, защо вярваш на лъжата?

Участник: … …

Башар: Какво прави лъжата да изглежда толкова убедителна?

Участник: … Може би защото не съм си позволила да узная какво се намира от другата страна на тази лъжа.

Башар: И какво си представяш, че се намира от другата страна на лъжата?

Участник: Там животът става все по-хубав и по-хубав.

Башар: И защо това е трудно за вярване? От известно време ние напомняме на много от вас, че един от най-големите шокове, които всички вие ща изпитате в тази епоха на трансформации, е, че това, което са ви разказвали като приказки, всъщност е начинът, по който е устроен животът. И ние разбираме, че това може да ви шокира.

Участник: Да, и това, което се случва, е, като че ли … и че всички тези убеждения са …

Башар: Може би ти трябва да усвоиш позволението, много мощното позволение, тази велика, велика медитация от две думи …  Запозната ли си с нея?

Участник: Хм-м.

Башар: Искаш ли да ти кажем медитацията от две думи?

Участник: Да.

Башар: „Какво толкова?!” (смях в залата) И какво толкова?! Винаги има възможност да неутрализираш ситуацията и да й придадеш смисъла, който предпочиташ. Винаги! Няма значение как е възникнало дадено обстоятелство, няма значение какво може да е намерението на всеки човек в това обстоятелство, насочено към теб. Всяко обстоятелство и всяка ситуация във всеки отделен момент  ти предоставя винаги възможност да я неутрализираш и да я изпълниш със значението, което предпочиташ. Винаги! Така че няма значение какво се случва, защото – какво толкова?! Винаги можеш да я неутрализираш; винаги можеш да я изпълниш с положителен смисъл, можеш винаги да извлечеш полезен ефект от нея, така че на кого му пука какво точно представлява. Не трябва и на теб да ти пука.

Участник: Възхищавам се от начина, по който разсейваш сенките …

Башар: Само като извадиш сянката на показ и като я балансираш, и уравновесиш със светлината, можеш да имаш възможността да избираш от позиция на силата. Когато всички страни са равнопоставени, лесно е да избереш коя страна предпочиташ, без да отричаш страната, която не предпочиташ.

Участник: Искаш да кажеш, че когато съм се развихрила и продавам всички тези картини, и си казвам, че той не е споменал за комисионна, но аз … и в този момент аз … аз … начинът да неутрализирам, вместо да отида към този Критик, е първо да бъда фокусирана в настоящето, колкото мога …

Башар: Абсолютно и ясно да заявиш кое е това, което предпочиташ. Без страх, без да правиш оценки. Защото е в реда на нещата да направиш ясно изявление относно това, което предпочиташ, като ответна реакция. Това не включва да се молиш. 

Участник: Не.

Башар: Това предполага ясно изявление относно това, което считаш за равностойно и съответно на това, което правиш. Ако някой не е вибрационно съвместим с това, не е необходимо да се занимаваш с него. Занимавай се с някого другиго.

Участник: Чувствам, че това е разковничето, защото имам усещането, че се влияя прекалено от вибрации, които не са … на собственика … и аз усещам, че губя контрол, и трябва да отстъпя крачка назад от това вълнение  и …

Башар: Но отново: помни, че не можеш да имаш каквото и да е емоционално усещане, ако преди това нямаш някакво определение, което да си възприела. Разбираш ли? Ако приемаш, че това, което другите ти казват, е истина за теб, тогава ще се чувстваш недостойна по този начин. Въпросът обаче е защо ще приемаш това, ако не го предпочиташ.

Участник: Мисля, че въпросът за мен точно сега е, че е време да бъда своята най-висша версия.

Башар: Това не е въпрос, а изявление.

Участник: Да, наистина, и има неща, които се проявяват спонтанно и които не отговарят на най-висшата ми версия, и …

Башар: В това няма нищо лошо. Това ти предоставя възможност да решиш какво предпочиташ. Понякога ти привличаш неща, които не са това, което предпочиташ, за да може евентуално чрез контраст да си изясниш кои са нещата, които наистина предпочиташ. Разбираш ли?

Участник: Да, разбирам.

Башар: Всяка ситуация е една възможност да изясниш себе си. Всяка една. Помни, че радостната възбуда е завършен комплект. Когато следваш формулата от три части … действаш в посока на най-силната си радостна възбуда, като влагаш всичките си способности, с нула настояване или допускане относно това какъв да бъде крайният резултат, или как ще го постигнеш … когато следваш тази формула от три части, ти използваш радостната възбуда като завършен комплект. Този завършен комплект съдържа всичко, от което се нуждаеш като подкрепа, за да продължаваш да следваш радостната си възбуда; това става движещата сила в твоя живот, която те придвижва напред точно по начина, по който трябва да се придвижваш; това става организиращият принцип в твоя живот, който синхронно нарежда всичко в правилния ред, който трябва да следваш; това става пътят на най-малкото съпротивление в живота ти, за да може той да протича така, както трябва да протича; това става нишката, която те свързва с всички други прояви на радостна възбуда в живота ти, за да ти покаже, че всичко е взаимно свързано по този начин, и че една радостна възбуда винаги ще води до друга, но за да адресираме това, което ти току-що каза, тя също така съдържа отразяващото огледало, което отразява към теб това, което може да бъде извън синхрон с тази радостна възбуда в теб, за да можеш да го идентифицираш съзнателно, да го интегрираш, да го синхронизираш отново и да разгърнеш радостната си възбуда. Така че когато следваш радостната си възбуда, една от нейните функции и задължения е да насочи вниманието ти към всичко в теб, което е извън синхрон, за да можеш да се справиш с него и да го синхронизираш отново, за да увеличиш радостната възбуда. Така че няма нищо страшно, ако следваш радостната си възбуда и изведнъж започват да възникват най-различни (нерешени) въпроси. Това показва, че радостната възбуда си върши работата и че механизмът й работи идеално в твоя полза. И тогава, колкото повече интегрираш, колкото повече синхронизираш, толкова по-малко ще се налага да виждаш тези неща. Нещата ще се изгладят. Това е един самоподдържащ се, самонасочващ се и самокоригиращ се механизъм. Той е безпогрешен! Радостната възбуда е един завършен комплект. Завършен, завършен, завършен! И по определение, не пропуска нищо, което има отношение към твоя живот! Така че каквото и да ти донесе, ако следваш радостната си възбуда, каквото и да ти донесе, в каквато и форма да се появи, то по определение, трябва да бъде част от пътя на твоята радостна възбуда, а не нарушение на този път! Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Добре, нещо друго?

Участник: Да, имам още нещо. Иска ми се да знаех за теб, когато бях млада.

Башар: Защо?

Участник: Защото чувствам, че имам тези шаблони в себе си …

Башар: Глупости!

Участник: … Какво искаш да кажеш?

Башар: Ще ти кажа какво имам предвид, благодаря ти, че питаш. От наша гледна точка, определението за шаблон или за навик е нещо, което правиш, без да знаеш, че го правиш. Ако знаеш, че го правиш, това вече не е нито шаблон, нито навик. Това вече е (съзнателен) избор. Така че си задай въпроса: „Защо трябва да избирам нещо, което не предпочитам?” Чудесен въпрос. И сега вече имаш нещо, върху което да работиш. Но ако просто кажеш: „Това е шаблон, това е навик, не мога нищо да направя”, нямаш нищо, върху което да работиш.

Участник: Тогава …

Башар: Един момент … Много хора на вашата планета са научени да мислят по следния начин: „След като веднъж открия шаблона, след като открия навика, какво трябва да направя, за да се освободя от него?” Самото разпознаване на шаблона, самото разпознаване на навика е краят на процеса на освобождаването, а не неговото начало. Трябва да излезеш извън гората, за да погледнеш назад и да видиш, че това е било гора. В противен случай, това са били просто дървета. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че, когато кажеш: „О, това е навик!”, това е краят, него вече го няма. Защото ти си извън него. Ако продължиш да правиш същото нещо, това няма да е, защото това е навик, а защото съзнателно избираш да го правиш. Защо би избрала да правиш нещо, което не предпочиташ? Защото имаш определение, прикрепено към него, според което това е нещо, което ти е от най-голяма полза. Има ли смисъл в това? Ни най-малко. Така че открий кое е определението, което е безсмислено и което си прикрепила към това, което не предпочиташ и което ти пречи да се освободиш от него. Ето как стават нещата. Вие всички имате един и същ мотивационен механизъм. Той е безпогрешен, автоматичен и мигновен. Вие го използвате безпогрешно. Няма никакви изключения. Вие винаги се движите в посока на това, от което вярвате, че имате полза, и винаги избягвате това, което вярвате, че не ви е от полза. Въпросът е в това, в което вярвате, че ви е полезно, в това, което вярвате, че не ви е полезно. Може емпирично и на интелектуално равнище да знаете, че нещо не е полезно, но въпреки това, да виждате как го избирате. Идеята обаче е, че единствената причина да правите това, е, че някъде във вашия мотивационен механизъм вие си казвате, че неговата алтернатива е по-страшна. Вие някак прикрепяте определение към това, което правите, което всъщност го прави да изглежда по-малко плашещото нещо, защото в ума си имате определение, според което да бъдете верни на себе си е по-страшно. Когато откриеш кое е това определение, което те кара да бягаш далече от тази, която наистина си, и го идентифицираш, ти ще видиш, че то е безсмислено и нелогично, и ще то изоставиш. И тогава ще се придвижиш в посоката на това, което предпочиташ, вместо в посоката на това, което не предпочиташ. Така стават нещата. Трябва да размениш тези определения. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Понякога аз те чувам и когато започна да изследвам тези свои основни убеждения, тъкмо мисля, че съм открила нещо и … това е като заешка дупка …

Башар: Да. Може да има много вторични и третични убеждения, прикрепени към основното убеждение и понякога можеш да откриеш вторично убеждение и да се освободиш от него, но ако продължаваш да правиш същото нещо, това ти показва, че все още не си достигнала до най-основното. Тогава трябва да дълбаеш по-надолу.

Участник: Би ли ме насочвал, в това …?

Башар: Тези неща обикновено са въпроси, свързани с идеята за ниска самооценка.

Участник: Да.

Башар: Добре, защо не заслужаваш това, което казваш, че заслужаваш? Да не би да си изключението от правилото?

Участник: Не зная, не, аз не съм изключение от правилото, просто не зная какво става.

Башар: Чувстваш ли се недостойна за определени неща?

Участник: Би трябвало.

Башар: Не би трябвало да правиш такова допускане.

Участник: Очевидно го правя, защото продължавам да се връщам към това … аз проявявам невероятни неща, след което …

Башар: Един момент. Нека разгледаме това по-конкретно. Много накратко. Нещата, които проявяваш и които твърдиш, че са в синхрон с тази, която искаш да бъдеш … Ти знаеш какво е това усещане.

Участник: Да.

Башар: Нещата, които казваш, че ти създават трудности.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Каква е разликата между тези две неща в ума ти, в твоите определения? Ако проявяваш в единия случай, ако си в синхрон, каква причина създаваш в живота си, за да направиш това, различно от онова. Каква е разликата в определенията на нещата, които проявяваш, и тези, които не проявяваш? Можеш ли да отговориш на този въпрос?

Участник: Това е дълбок въпрос.

Башар: Добре.

Участник: Разлика в определенията. Вероятно се свежда отново до чувството за малоценност …

Башар: Защо се чувстваш достойна в едни случаи и недостойна в други? Това е, което те питам. Каква е разликата между тези две ситуации, за да се чувстваш достойна в единия случай и не в другия? Каква е разликата в определенията?

Участник: Не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш. Защо това е о кей, а другото не е?

Участник: Може би някъде дълбоко, в основата, вярвам, че не мога да имам всичко.

Башар: Благодаря ти. Защо не?

Участник: Не зная.

Башар: Кой казва, че е така? Къде е написано това?

Участник: Хм-м.

Башар: Нека ти помогна да изясниш.

Участник: С удоволствие бих искала да ми помогнеш да изясня.

Башар: Никога няма да имаш вси-и-ичко (медиумът описва кръг във въздуха с двете си ръце), но ще имаш всичко, което е подходящо за теб. В това се състои разликата. На теб не ти трябва абсолютно всичко. Защото това всичко няма отношение към тази, която си. Но всяко едно нещо, което има отношение към теб, ти можеш да имаш всичко това. Защо би искала нещо, което не е за теб? Ето защо, отключи тези определения и ги направи по-конкретни за теб. Не ти трябва абсолютно всичко, следователно на кого му пука, ако не получиш абсолютно всичко. Ти ще имаш всичко, което ти е необходимо. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми много.

Башар: Ти заслужаваш всичко, което е подходящо за теб. Ти не се нуждаеш от нещата, които не са. Не трябва обаче да свързваш въпроса за липса на достойнство с идеята, че неподходящите неща няма да дойдат при теб. Те са неподходящи – следователно защо ще отнасяш въпроса за достойнството към тях? Те не ти трябват. Е, ти можеш да кажеш, че не ги заслужаваш, но това не е съществен въпрос. Същественият въпрос е, че те не ти трябват. Те не са релевантни. Така че не свързвай въпроса с това дали си достойна с факта, че не можеш да имаш абсолютно всичко. Това не те засяга. Това е безсмислено.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти да изясниш малко тази идея?

Участник: Да, помага ми и аз съм помолила да те слушам повече и докато минавам по този път … аз …

Башар: Ние винаги, наред с много други същества и духовни водачи, ние винаги изпращаме всичко, което е възможно да изпратим, към всички вас. Ако вие не го получавате, това не е, защото ние не го изпращаме. 

Участник: Да, аз мога да почувствам това.

Башар: Добре. Тогава се отвори за повече и разбери, че когато го сториш, ще знаеш, че винаги имаш напътствия, винаги получаваш помощ, никога не си сама, никога не си изгубена и си позволи да проумееш това като факт. Така че ако се объркаш, можеш да поседиш за момент в неутрална енергия и просто си позволи да почувстваш връзките, които съществуват, и да знаеш, че всъщност никога не можеш да бъдеш изгубена даже когато претендираш, че си. Това е една илюзия, това е измама. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Ти не можеш да бъдеш изгубена! Това е измама. Това е преживяване, което е реално, но не е емпирично вярно. Ти никога не можеш действително да изгубиш контрол. Можеш да използваш своя контрол, за да направиш да изглежда, че си го загубила. Ти никога не можеш да бъдеш откъсната от Творението. Ти можеш да използваш свободната си воля, за да създадеш впечатление, че си, но в действителност не можеш да бъдеш откъсната. Ако бе действително откъсната от Творението, ти нямаше да съществуваш. И нямаше да можеш да създадеш преживяването, че си откъсната, ако беше в действителност. Виждаш ли парадокса?

Участник: Да.

Башар: Научи силата на парадокса, научи се да го виждаш ясно. И той ще те върне обратно в центъра, защото парадоксът е само разпознаване от друга гледна точка, че това, което изглежда като крайни противоположности, всъщност произхожда от една и съща централна точка. Това помага ли ти?

Участник: Много. И благодаря … за всичко. Много високо оценявам … просто ти благодаря от сърце. 

Башар: Ако оценяваш високо, ние бихме предложили да оцениш високо себе си … още повече. Нали така?

Участник: Благодаря ти.

Башар: Не е случайност във вашия език, че използвате един и същи термин за парите, който използвате и за своята самооценка. Покачване на стойността, обезценяване. Трябва да оценявате високо себе си и ще израствате … и ще трупате лихва. Обезценете себе си и ще банкрутирате. Погледнете аналогиите, които сте създали в собствения си език, като отражения. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава цени високо себе си.

Участник: О кей.

Башар: Благодаря ти.

Участник: И мога ли да попитам за малките хибридни бебета?

Башар: Не!

Участник: О кей, благодаря.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Аз не съм готова …

Башар: Не си готова за какво?

Участник: С въпрос.

Башар: Направи изявление.

Участник: Бих желала да благодаря на всички в тази стая, за това, че сте тук в този момент.

Башар: Един момент. (към аудиторията) Сега е ваш ред.

Аудиторията и Башар: Добре дошла!

Участник: И … хм … не очаквах, че ще бъда избрана да задам въпрос.

Башар: И ето, че си.

Участник: Може би трябва да застана на пръсти.

Башар: Добре. (към аудиторията) Тя застана ли?

Аудиторията: (смях)

Башар: Добре.

Участник: Хм … Вярвам, че ние всички сме божествено надарени.

Башар: Разбира се, че сте. Вие всички сте божествени. Вие сте божествени дарове. Това не е нещо, което ви е дадено, а нещо, което сте. Защото вие сте божествени творения … Намираш ли смисъл в това?

Участник: Благодаря ти, да.

Башар: Моля.

Участник: Аз проведох много вътрешна работа в себе си.

Башар: Добре, надявам се без прекалено много усилия.

Участник: Не, с лекота и грация.

Башар: И …?

Участник: Аз разкривам своите заложби и съм лечител.

Башар: Добре.

Участник: Открих, че съм лечител и си спомних, че съм лечител, и медиум на космическото съзнание.

Башар: Поздравления. Тогава върви и прави това, което чувстваш.

Участник: Опитвам …

Башар: Моля?!

Участник: Полагам всички усилия.

Башар: Добре.

Участник: Имам три малки деца, така че се опитвам да балансирам …

Башар: Искаш да кажеш толкова малки? (медиумът показва с ръка 4-5 см.)

Участник: На пет, на три и пеленаче.

Башар: О, разбирам, добре.

Участник: И аз правя всичко възможно … аз …

Башар: Ти правиш всичко възможно.

Участник: И правя всичко възможно, за да балансирам … Искам да бъда в услуга на обществото, но …

Башар: Ти си в услуга на обществото, като си вярна на себе си и правиш всичко по силите си. Това е всичко, което трябва да направиш. След като даваш най-доброто от себе си. Ако някой ти каже, че трябва да дадеш нещо повече от най-доброто от себе си, как е възможно това? Да, разбира се, че винаги ще ставаш по-добра, разбира се, че ще се променяш, но във всеки един момент, ако действително даваш най-доброто от себе си, как можеш да направиш нещо по-добро в този момент? Това е всичко, което можеш да направиш – да направиш най-доброто. Ако в следващия момент се промениш и можеш да направиш нещо различно  на различно равнище, тогава направи отново най-доброто, което можеш в новия контекст. Разбира се, че ще се развиваш, но във всеки един момент, ако даваш най-доброто от себе си, това е най-доброто, което можеш да направиш. И това е всичко, което трябва да направиш. И толкова. Имаш ли прекалено много очаквания от себе си?

Участник: Да.

Башар: Защо се претоварваш по този начин?

Участник: Нямам идея.

Башар: Това прави ли те да мислиш, че ще заслужаваш повече това, което постигаш? Ако трябва да страдаш заради него?

Участник: Не.

Башар: Добре. Тогава защо не облекчиш малко товара си? Защо не? Някаква причина да не го направиш?

Участник: Ох …

Башар: Страхуваш ли се от нещо? Че някой ще каже нещо, че ще си помисли лошо за теб, ако станеш това, което би искала?

Участник: Да.

Башар: Кой?

Участник: Семейството.

Башар: Добре, защо биха помислили това? Защо ще си мислят лошо за теб, ако си тази, която си в действителност? Защото искат да бъдеш някоя, която не си?

Участник: Да.

Башар: Добре, мога ли да ти задам въпрос?

Участник: Моля.

Башар: Възможно ли е да бъдеш някоя, която не си?

Участник: Да.

Башар: Наистина? Как? Просвети ни как можеш да бъдеш някоя, която не си? Ако използвам твоите думи, ти можеш да опиташ, за бъдеш някоя, която не си, но не можеш да бъдеш друга … Хайде, бъди някоя друга, в този момент. 

Участник: Вярвам, че ние сме социално обусловени до степен …

Башар: Социално обусловен е измислен заместител на шаблон и навик. А ние вече говорихме за шаблони и навици. Аз съм социално обусловен. Уха, браво на теб! (смях в залата) Ако знаеш, че си социално обусловена, ти вече не си социално обусловена.

Участник: Благодаря ти.

Башар: И така, макар семейството ти да не знае това съзнателно, това, което наистина желаят за теб, в сърцата си, в душите си, е да бъдеш това, което наистина си. Това е начинът, по който показваш уважение към тях и уважение към себе си. Зная, че с Физическите си умове те може да не мислят по този начин, но ако ти ще трябва да бъдеш добрата дъщеря, какво ще кажеш да помислиш за нещо по-добро за тях?

Участник: Би ли пояснил?

Башар: Да помислиш за нещо по-добро за себе си, вместо тях … ако те не могат да го направят за теб.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Така ти ще отдадеш почит към тяхното наследство, макар и те да не знаят какво правиш. Защото те наистина искат да бъдеш тази, която си, даже и ако говорят нещо друго … Намираш ли това за смислено?. 

Участник: Да.

Башар: Добре. Защото ако не си тази, която си наистина, и се опитваш да бъдеш, която не си, ти всъщност не си част от тяхното семейство, нали така?

Участник: Хм-м, да.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре. Тогава, ако ти наистина, наистина, наистина, искаш да бъдеш част от това семейство, то ти имаш нужда да бъдеш тази, която наистина си, и може би, гаранции за това няма, но може би, ти ще се явиш като пример за тях, за да изберат също да бъдат повече това, което са, за да могат да те видят с различни очи. Не е задължително те да изберат това и няма значение дали ще го направят. Това няма никакъв ефект върху това, което избираш за себе си. Но ако наистина не желаеш да бъдеш себе си … е, просто ще ти го кажа по следния начин. Не ти го казвам по този начин, за да предизвикам чувството ти на вина, но ако наистина не избираш да бъдеш себе си, не захвърляш ли подаръка, който животът ти е дал обратно в лицето им?

Участник: … Да.

Башар: Добре … И така, бъди себе си, независимо от това какво те мислят, защото те не са теб и ти не си тях. Ти си уникална. Няма нищо лошо в това да се вслушваш в това, което ти казват за възможни насоки. Може да си пропуснала едно или друго, можеш да искаш да чуеш различна гледна точка от време на време, но зависи от теб да решиш дали нечия гледна точка е истинна за теб. И ако решиш, че наистина не е … това означава, че не е. Така че не живей в лъжа. Живей своята истина. В противен случай, въобще не живееш … а просто се мотаеш наоколо. Има много хора на вашата планета, които не са мъртви, но са скитащи духове. Реализирай себе си. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Добре. Благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Не зная дали наистина имам въпрос. Бих искала да получа пояснение.

Башар: Относно?

Участник: Моята житейска ситуация. Едно време, когато бях по-млада и исках да се преместя (да живея) някъде, като например на Хаваите, в Австралия, в Папуа Нова Гвинея … аз просто се вдигах и отпътувах без страх и без да се замислям за последиците.

Башар: А сега?

Участник: А сега аз съм „по-стара” и искам да се преместя в Калифорния, и …

Башар: На колко си години?

Участник: 65.

Башар: Какво бебе! (смях в залата) Какво малко пале! Аз съм на 178. И така, какво ти пречи да се преместиш там, където казваш, че предпочиташ да бъдеш?

Участник: Моите финансови въпроси, които …

Башар: “Моите финансови въпроси”.

Участник: Нямам парите, нямам желание да се преместя и да поемам рискове, и просто да го направя, без да зная какво ще се случи, както правех преди. 

Башар: Добре, тогава недей.

Участник: Това и правя, аз просто …

Башар: Уважавай своята система от убеждения, ако не вярваш, че радостната ти възбуда ще те подкрепи. Но това само означава, че не знаеш какво означава фактът, че радостната възбуда е пълен комплект. Но няма нищо страшно.

Участник: Добре тогава … и това е всичко?

Башар: Трябва да зачиташ своите убеждения. Очевидно ти казваш, че не предпочиташ да го правиш … И така, нека разгледаме това стъпка по стъпка. Какво конкретно сега ти изглежда като риск, което не ти е изглеждало по този начин преди? И каква е разликата между тогава и сега?

Участник: Това, което се върти в главата ми. Калифорния е скъпо място, няма да си намеря работа и няма да мога да се издържам, и …

Башар: Какво се е променило?

Участник: Аз не мислех за тези неща преди. Въобще не ми минаваха през ума.

Башар: Тогава защо мислиш за тях сега?

Участник: Добър въпрос. Не зная.

Башар: Благодаря ти. Аз зная, че знаеш. Имаш един добър отговор някъде там. Какво се промени?

Участник: … …

Башар: Какво се промени?

Участник: Бих искала да кажа “житейския опит”, но …

Башар: Добре, би могла да кажеш: „Е, аз съм възприела някои идеи по своя (житейски) път …”

Участник: О кей.

Башар: „Tе може задължително да не са в съответствие с тази, която предпочитам да бъда, но аз възприех някои идеи”.

Участник: О кей, приемам това.

Башар: Добре, но ако знаеш, че не ги предпочиташ, защо се придържаш към тях? Как те ти служат?

Участник: Хм, те не ми служат.

Башар: Те очевидно ти служат, в противен случай, нямаше да ги имаш! Помниш ли, когато говорихме за мотивационния механизъм?

Участник: Да.

Башар: Ти не се придържаш към нищо, което не вярваш, че ти служи. Даже и ако е нещо отрицателно. Така че как придържането към тези неща ти служи? Какво то ти пречи да направиш, така че да не отидеш на някакво място, което е по-плашещо? Как определяш нещо като плашещо, което не си определяла преди по този начин? Какво се е променило? Защо определенията ти са се променили?

Участник: Чувам глас в главата си, че съм избрала да се чувствам комфортно и това някак ме отказва.

Башар: Добре, щом определяш комфорта като причина, макар това да не е задължително.

Участник: О кей.

Башар: … О, разбирам … Ти мислиш, че защото преминаваш през различни етапи в живота си, нещо не е наред? Че не е о кей изведнъж да направиш нещо различно, по различен начин? Че не е о кей да се чувстваш комфортно и да си дадеш почивка? И че ако не правиш неща, както преди, това някак ще означава, че няма да реализираш пълния си потенциал?

Участник: Бинго!

Башар: О кей. Добре, ти знаеш, че това всъщност е безсмислица. Тогава защо вярваш в това? Ти можеш да преминаваш през различни етапи, можеш да правиш неща по различен начин, в реда на нещата е да ги правиш различно от преди. Стига тези неща да са в съответствие с тази, която предпочиташ да бъдеш, всичко е наред … Съгласна ли си с това?

Участник: Да, приемам, че не е задължително да ми бъде комфортно през всичкото време.

Башар: Това прилича на случая, в който хората на вашата планета преживяват депресия. Те определят преживяването си по отрицателен начин и го преживяват като депресия, докато фактът е, че това е една естествена компресия. И когато знаеш, че търсиш отговор, който не може да бъде открит там навън (от теб), ти отиваш там, където знаеш, че той се намира – навътре (в теб). И ти преоценяваш себе си, и предефинираш себе си, след което се появяваш като нова личност, буквално. Но ако определиш идеята на това вглъбяване в търсене на отговори като нещо антисоциално, нещо, което не е наред с теб, ти си се отчуждила … ако започнеш да определяш това по отрицателен начин, независимо че това е един естествен механизъм, ще започнеш да преживяваш отрицателните ефекти от такова определение. И това се превръща в депресия, вместо в компресия. Така че това е нещо подобно. Ето защо ние казваме, че е от абсолютно решаващо значение да внимавате за това как определяте нещата. Вслушвайте се в своите определения! Наистина внимавайте какво се случва, когато имате преживяване, издебнете себе си, издебнете себе си в момента, в който поставяте отрицателен етикет на нещо. Това е различно от обективното разпознаване на факта, че някой може да прави нещо отрицателно, от механична гледна точка. Идеята е да издебнете себе си в момента, в който сте на път да допуснете, че нещо е просто автоматично отрицателно. Разбираш ли?   

Участник: Да.

Башар: И когато свикнеш малко повече с това, ще си кажеш: „Чакай малко, поспри се, не е задължително да определям това състояние, в което съм в момента, като отрицателно. Нека разгледам какви идеи мога да припиша на това, които да са по-положителни.” Даже и ако се окаже, че случващото е плод на нещо негативно, ако му припишеш нещо положително, ти ще получиш някакъв положителен резултат от разглеждането на случилото се от такава гледна точка. Даже и ако то е било създадено отрицателно от самото начало. Както казахме, просто го неутрализирай, придай му положителен смисъл, за да получиш положителен ефект. Защото помни, че не може да възприемеш нещо, ако предварително не притежаваш неговата вибрация. Така че не може да получиш вдъхновение за това как дадена ситуация може да ти бъде полезна, ако предварително не си настроена положително спрямо нея … ако не си в положително отношение с нея. Намираш ли това за смислено?   

Участник: Да.

Башар: Добре. И така, когато си кажеш: „Аз се чувствам доста комфортно тук” и когато си кажеш: „О, нещо трябва да не е наред. Сега не правя това, сега не правя онова. Сега правя нещо различно, о, Боже, какво става с мен!?” Издебни себе си, когато започнеш да правиш това и си кажи: „Чакай малко, не е нужно да определям тази ситуация по този начин! Нека да видя какви положителни идеи може да има за мен сега, като например да променя поведението си, като променя начина, по който гледам на това.” И започни да измисляш положителни определения, и започни да ги прилагаш. И тогава ще започнеш да получаваш положителния ефект, и ще получиш перспективата, която ще ти позволи да откриеш разликата между нещо, което е наистина отрицателен акт, и нещо, което може просто да бъде нещо неочаквано, една стрелка, която сочи в неочаквана посока, вместо да бъде определяна като тухлена стена, която те спира. Нали така?

Участник: Разбрано.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много.

Башар: Бъди добре дошла. Щастливо пътуване!

Участник: Добър ден.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Преди един господин зададе въпрос относно твоя кораб и начина на придвижването му.

Башар: Да.

Участник: И ти каза, че част от уравнението се състои в идентифицирането на вибрация, характерна за точката, в която желаете да се преместите?

Башар: Да, нашето разбиране на идеята за местоположение е различно от вашето общоприето разбиране. Болшинството хора на вашата планета приемат, че местоположението е там, където съществува даден обект. Ние разглеждаме местоположението като една от характеристиките на самия обект. С други думи, ако имате един обект тук и го преместите тук (медиумът премества ръката си във въздуха), това вече е различен обект. 

Участник: О кей.

Башар: Защото той вече има друга локационна променлива в своята енергийна характеристика. Така че ако имаш обект в пункт А и ако той притежава тази конкретна локационна променлива като част от своята конструкция, ако може да го изолираш и да му наложиш вибрацията, характерна за пункт Б, то той трябва да спре да съществува в пункт А и моментално да се появи в пункт Б. 

Участник: О кей, прекрасно, благодаря ти. Тогава въпросът ми е – това възможно ли е при естествените закони на Земята? Бихме ли могли да правим това в нашето физическо съществуване?

Башар: Да, всъщност вие правите това непрекъснато.

Участник: Как така?

Башар: Както казахме, вие се премествате през успоредни реалности милиарди пъти в секунда.

Участник: О кей.

Башар: Но вие просто не го разглеждате по този начин.

Участник: Добре, нека сведем това до практическо равнище. Ние сме в Седона и аз искам да отида на вечеря в Ню Йорк. Това възможно ли е?

Башар: Ню Йорк е точно тук. Заедно със Седона, заедно с Хонконг. 

Участник: Трябва ли да бъдат разработени конкретни технологии, за да направят това възможно, или става дума за „Умът надделява над материята”.

Башар: И за двете, защото технологиите не са нищо друго освен продължение на вашето съзнание, нали така? 

Участник: Вярно.

Башар: Така че всичко е въпрос на това каква е системата ти от убеждения и какво позволение вярваш, че ти е нужно, за да постигнеш нещо, което във всички случаи правиш със своето съзнание. В определен смисъл, това е просто едно позволение. Ние знаем, че нашите кораби са позволения. Но идеята е, че ние ги поддържаме по различни причини, като не последната от тях е, че общуваме с общества като вашето, които имат нужда да виждат кораби. (смях в залата)

Участник: Разбрах. Благодаря ти.

Башар: Няма защо.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Нания!

Ейприл: Има още хора от аудиторията, които ще задават въпроси, но ето въпрос от един от нашите участници чрез Интернет. И той е: „Как да преодолея чувството на безпомощност в ситуация, която не зависи от мен?”

Башар: … … Това сериозен въпрос ли е? (смях в залата)

Участник: Мога да го префразирам.

Башар: Не, не, не, ние се шегуваме. И това е един от начините (за преодоляване). Идеята е не да се подиграваме с такава ситуация в отрицателен смисъл, но да я направим малко по-безобидна. Когато някой каже, че не може да направи нищо … ако има нещо, което наистина не можете да направите, не е нужно да го правите. Може би това не е ваша работа. Може би истинската помощ е да накараш някого да научи нещо самостоятелно и само да му осигуриш спокойно и безопасно място, за да го направи. Това е помагане. Може да изглежда, че не можеш да направиш нищо, за да помогнеш, но само осигуряването на пространство, в което някой може да премине през преживяването да се почувства безпомощен, може да бъде най-добрият начин да му се помогне да разбере защо се е почувствал по този начин, защо е създал това свое усещане. Намираш ли смисъл в това?

Ейприл: Аз също така си мисля за едно дете в семейна ситуация, където се чувства безпомощно и не знае какво да направи, за да се отърве. То би трябвало да може да приложи този принцип под някаква форма, подобно на възрастен.

Башар: Много деца инстинктивно правят това. Разбира се, мнозина биват целенасочено обучавани срещу тези свои инстинкти. И така те са избрали, на по-високо равнище, да бъдат в ситуация, където има това, което изглежда като определени ограничения, наложени върху тях, което има преди всичко за цел да ги накара да преодолеят тези ограничения, да ги трансформират. Нека още веднъж споделя идеята, позната на много от вас като аналогията с пеперудата. Имало един човек, който видял една пеперуда, която се мъчела да се освободи от своя пашкул. Той решил да й помогне и разтворил пашкула предварително, за да освободи пеперудата. Но тъй като отворил пашкула предварително, той не си дал сметка, че пеперудата се нуждаела от преодоляване на съпротивлението на пашкула, за да могат крилете й да укрепнат за летене. И в резултат на тази помощ пеперудата не могла да лети. Тя си останала само масло.*) (смях в залата)

*) Непреводима игра на думи в стил „Башар”. Английската дума за пеперуда, butterfly, може да бъде разчленена на две думи: butter = масло и  fly = летя. – Бел. прев.

Така че понякога е много важно някой да има способността да разграничи това, което мисли, че е оказване на помощ от истинската помощ.

Ейприл: Разбирам тази идея, но мисля повече за индивида, който е проявил една ситуация, от която иска да се освободи, или иска да промени …

Башар: Но ако той не може да привлече някой, който може действително да му помогне, тогава …?

Ейприл: Тогава той има нужда да премине през това преживяване. Това ли трябва да кажеш на едно дете …

Башар: То е винаги в състояние, винаги е в състояние да привлече помощ. То трябва да бъде научено, че е самоовластено. И трябва да бъде научено, че може винаги да привлече това, от което се нуждае. Но ако то просто откаже да го повярва, единствената истинска помощ, която можеш да му предложиш, е, да му осигуриш безопасно място, в което да премине през процеса, през който е избрало да премине, за да разбере колко много сила всъщност притежава. Това може да е една от причините. Разбира се, тези неща трябва да бъдат разглеждани случай по случай. Различните хора може да правят това по различни причини, в това число и деца. Понякога детето може да направи това, за да научи възрастния на нещо. Трябва да разглеждаш конкретните особености на всяка ситуация, за да разбереш защо този конкретен индивид, възрастен или дете, може да е поставил себе си в тази ситуация. Може да е, за да демонстрира нещо някому, може за да премине сам през даден процес. Причината може да бъде най-различна. Трябва обаче да познаваш конкретния случай, за да знаеш какво се случва там.  

Ейприл: Имам един хубав пример.

Башар: Добре.

Ейприл: Какво става, когато детето е попаднало в ситуация, в която възрастните непрекъснато се карат, енергията около него е много тежка и отрицателна и то иска толкова много всичко да се промени, за да се почувства щастливо в ситуацията, в която се намира. И то отива при друг възрастен, и му казва: „Имам нужда от помощ, не харесвам тази ситуация.” Как можеш да обясниш на това дете защо то има това преживяване, как да се справи и …

Башар: Ти може би предложи сама отговора за този конкретен случай … Чу ли се какво каза?

Ейприл: Това, че е отишло при друг възрастен, за да помоли …

Башар: Да. То е проявило достатъчно сила, за да знае, че не може задължително да получи помощ от възрастните, с които живее, и е проявило достатъчно сила да знае, че трябва да отиде при друг възрастен, който може евентуално да му помогне. И това означава, че то може да помогне на себе си.

Ейприл: Но междувременно, то може би ще трябва да чака пет или десет години, преди да може да излезе от тази ситуация.

Башар: Трябва да видиш какви са специфичните особености на ситуацията и най-подходящото време за всеки отделен индивид. 

Ейприл: И трябва ли да кажем на това дете, че независимо какво се случва в семейството му, то може все пак да изпитва радост и щастие.

Башар: Разбира се.

Ейприл: И че не трябва да обвинява себе си?

Башар: Ти можеш да го научиш, че то притежава достатъчно сила и разбира се, това е цялата идея – да възпитаваш децата да знаят, че притежават толкова сила, колкото им е необходима, за да не се налага да нараняват себе си или някого  другиго, за да почувстват тази сила.

Ейприл: Значи това е нещо, което учителите, роднините, могат да направят за едно дете, попаднало в такава ситуация.

Башар: Да.

Ейприл: Да споделят окуражаващи думи с такова дете, за да им позволят да разберат, че няма нищо, което да не е наред със самите тях. Да разберат, че не са безсилни, а че просто в един момент ще могат да използват това преживяване по положителен начин, за да укрепнат и подобрят живота си.

Башар: Да. Това ще бъдат нещата, на които всички деца на вашата планета евентуално ще бъдат обучавани. В същото време, ако използваме вашите разговорни изрази, това може да е възможност за някого да изпита състрадание за възрастните, които вижда, че преживяват собствените си кошмари. Казано на вашия език, нужна е жертва, за да се получи друга жертва. За да може детето да разбере, че единствената причина родителите му да преживяват тези отрицателни действия, е, защото те самите са били подлагани на нещо подобно, след което то може би ще израсне и разбере как да помага на други, вече като възрастни, след като е имало примера пред очите си … какво се случва, когато някой е лишен от възможността да разбере собствената си сила. И отново: ето защо трябва да разглеждате самостоятелно не само всеки отделен случай, но да разглеждате и живота в перспектива. Защото когато индивидът е дете, той може да не разбира, но след като в крайна сметка стане възрастен, може да стане ясно защо това се е случило. 

Ейприл: Аз мога също така да видя как това дава възможност на детето да практикува идеята да не бичува себе си и да не избира да се чувства безпомощно, независимо от обстоятелствата, защото … обстоятелствата са без значение, а от значение е само нашето състояние. Следователно можеш в действителност да проявиш много сила в такава ситуация даже и ако си дете, и ако се чувстваш безсилен.

Башар: Да. И отново: помнете, че идеята да имате такова преживяване може също да ви позволи да се научите да влизате в положението на други, имали подобно преживяване, така че ако вие си позволите да откриете собствената си сила, може би ще имате повече възможност да помогнете на другите да открият своята сила, след като сте имали подобно преживяване. С други думи, вие ще говорите на техния език. Това е едно от обясненията защо когато установяваме първи контакти с други цивилизации, ние избираме, казано на разговорен език, да имаме въплъщение поне веднъж в даденото общество, тъй като в противен случай, е невъзможно да се поставим на тяхно място. Няма да имаме никаква идея какво имате предвид, когато казвате: „Аз страдам”. Ние просто ще отговорим: „За какво говорите?” Така че след като сме имали преживяването, ние можем да ви разберем и така можем да ви предложим нещо, което би могло да ви помогне, ако го приемете. Разбира се, изборът винаги остава ваш … Но помнете, че ние също така разглеждаме всеки един от вас като наистина вечно, неразрушимо, безкрайно същество. Това, че имате пред себе си едно малко човешко дете, не отменя факта, че в същността си това е едно безкрайно, неразрушимо, безкрайно същество. И че на някакво равнище … то знае много добре какво прави … Така че също така не може да  му отнемете това. Не казваме да не помагате, когато можете, но ако не можете, както казахме, ако има нещо, което не може да направите, това е, може би не винаги, но в повечето случаи, признак, че това не е нещо, което трябва да правите. Може всъщност да се окаже, че се намесвате (неправомерно) в даден процес, необходим по най-различни причини, които даже не сте в състояние да си представите.

Ейприл: И това не отрича идеята, че ако някой бива малтретиран или нещо подобно, че не трябва да предприемаме действие …

Башар: Не, не, не, както казахме, помагайте, когато можете. Казваме само, че ако не можете, може би няма нужда да го правите, защото може да се намесвате в нещо. Но ако можете, разбира се, вие сте се озовали там по тази причина. Нали така? В противен случай, нямаше да сте там. Ще бъдете някъде другаде. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Башар: Добър ден.

Участник: Добър ден, Башар. Благодаря ти за това, че ме приемаш*) … не физически. (смях в залата)

*) Английският израз „ for having me” може да има два смисъла, според контекста – „да ме приемеш” и „да ме имаш/обладаеш”. – Бел. прев.

Башар: Добре дошла … Не физически.

Участник: Имам няколко въпроса относно тази планета. Когато ние усещаме по-високото съзнание, растенията, гъбите, бактериите също ли повишават съзнанието си заедно с нас?

Башар: Един момент … ние се смеем. (смях в залата) … Причината да се смеем е, че вие ще преживеете повишаване на съзнанието си, когато се синхронизирате с по-високата вибрация на растенията. (смях и аплодисменти в залата) … Виждаш ли, останалите тук също се смеят. Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Добре. Следващият въпрос?

Участник: Да … О, Боже …

Башар: Хайде, мисли като растение. (смях в залата)

Участник: Едно от най-силните ми радостни вълнения е да откривам, е аз не откривам лично, но да се запознавам с био-лечебни методи.

Башар: Добре, ти ангажирана ли си с това?

Участник: Да.

Башар: Добре, и …? И, това е едно от нещата, които те вълнуват?

Участник: Това е едно от нещата, които ме вълнуват.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Хм-м.

Башар: Хм-м?

Участник: Бих искала да видя …

Башар: Да …?

Участник: … …

Башар: Помниш ли, когато казахме, че действията ви показват енергиите и промените във вас, които ви преместват в успоредна версия на Земята, която отразява промените настъпили във вас? 

Участник: Да.

Башар: Добре. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти. (смях в залата) Следващият въпрос?

Участник: Значи структурата на пирамидите има способността да усилва растежа на семената, нали така?

Башар: В някои случаи. Не във всички, но в някои случаи. В някои случаи, когато са предназначени за това.

Участник: Какво щеше да стане, ако имахме пирамиди, чиято структура да е в действителност кристална …?

Башар: В определен смисъл, тя действително е такава – скала.

Участник: Скала, разбрах.

Башар: И … какво ще стане, ако …?

Участник: Какво ще стане, ако ги използваме, за да променим радикално нашата система на земеделие?

Башар: Какво ще стане, ако го направите? Това отразява ли твоята радостна възбуда?

Участник: Да.

Башар: Ти действаш ли в тази посока?

Участник: Още не.

Башар: Защо не?

Участник: Защото звучи глупаво.

Башар: Наистина?!

Участник: Хм, може би не на хората тук. (смях в залата)

Башар: Единствените, за които не трябва да изглежда глупаво, са семената.

Участник: Разбирам.

Башар: I seed *) (смях в залата) Ето за какво става дума. Когато говорим за нещо, което те вълнува, моля запомни, че това не означава, че нещото, което те вълнува, трябва да се появи по начина, по който си го представяш на външен вид. Ако обаче предизвиква радостната ти възбуда, придвижи се в тази посока и виж къде ще те отведе. Последното всъщност е без значение, защото ти ще се движиш в посока на радостната си възбуда. И ако твоето вълнение, свързано със семената, има нужда да се реализира, то ще го направи. Ако не, то ще те отведе на друго не по-малко вълнуващо място. И тогава ти ще бъдеш семето, което пониква. Нали така?

*) Отново непреводима игра на думи. Буквалният превод, „аз семе” е безсмислен. Звученето е близко на  „I see” = аз разбирам, виждам. – Бел. прев.

Участник: Да.

Башар: Така че просто действай в тази посока, с всичките си способности, без допускания за това къде трябва да те отведе, как трябва да изглежда, как ще се озовеш там, кога, защо, как. Това са неща, които Висшият ти разум вече знае. Не товари Физическия си ум с неща и детайли, които просто го изтощават. Просто се движи, преживявай, живей, действай, прави, бъди! И тогава Висшият разум ще ти разкрие точно какво е трябвало да се случи, какво ще произведат тези действия, какви ще са последиците от решенията, когато си следвала своята радостна възбуда. Не е нужно да знаеш всичко това, преди да действаш. Много пъти, когато мислиш, че трябва да знаеш всичко това, преди да действаш, ти пречи да действаш и така не свършваш нищо. 

Участник: Точно така.

Башар: Защото ако мислиш прекалено много за каквото и да било, почти всяко нещо ще ти изглежда глупаво. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Нека да ти дам един пример. Познаваме едно място във вселената, където има тази топка, която плува в космоса. И тези малки човечета са се залепили на повърхността й, въпреки че тя лети с хиляди мили в час, те изглежда че никога не се отделят от нея и просто си гледат работата, вървят нагоре надолу, тра-та-та, все едно че нищо особено не се случва. И не далече от нея има и тази гигантска експлозия в космоса, тази гигантска ядрена пещ в космоса и тази пещ, заедно с първата топка и други топки, се носят в космоса покрай хиляди и милиони други ядрени пещи, и всички се въртят в това празно пространство. Това не звучи ли глупаво? (смях в залата) Каква е тази реалност? Кой може да оцелее във всичко това? Кой би могъл да живее там? Това е пълна безсмислица. И въпреки това, ето ви тук. Прикрепени към вашата малка топка, мотаете се нагоре-надолу, заети с ежедневните си грижи и не усещате нищо. Каква глупост!

Участник: Е, когато поставиш нещата по този начин …

Башар: Точно това имаме предвид. Когато си позволиш наистина да проектираш идеята, която ти върши работа, няма абсолютно никаква причина да допускаш, че идеята, която си създала и която работи при теб, ще работи по-зле от една идея, която не ти съответства. Защо трябва да допускаш, че всички идеи, които не ти съответстват, са подкрепяни от Творението, докато никоя от тези, които ти съответстват, не са? Колко глупава е тази идея? Нали така?

Участник: Много глупава.

Башар: Добре. Ти можеш да бъдеш положително глупава, можеш да бъдеш и положително луда. Разбираш ли? Това е в реда на нещата. Бъди положително луда. И когато си положително луда, ще бъдеш лудо положителна. (смях в залата) Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че експериментирай, играй. Това са твоите градивни блокове. Поиграй си с тях, виж какво ще се случи … Нали така?

Участник: Кои са някои от глупавите неща, които правите на Е-сасани?

Башар: Аз правя едно от тях в момента. (смях в залата) Как може тези малки човечета на тази въртяща се топка да задават такива глупави въпроси? „О, виж аз разговарям с тези …” „Ти си луд, там няма никого. На кого говориш, на себе си?”. Ето нещо налудничаво. И въпреки това, е лудо положително.

Участник: Има ли много други цивилизации?

Башар: Да.

Участник: Те опитват ли също така да се свържат с други цивилизации?

Башар: Не всички. Някои. Някои имат свой път на развитие, който им позволява да останат относително изолирани, други се свързват. Има много различни видове цивилизации, някои от които са отвъд вашето въображение. Вие просто нямате думи и контекст за някои от тях. Но за много от тях имате. Рано или късно вие ще бъдете в нашето положение. Ще откриете някой свят и ще станете техните НЛО. Ще карате някого да казва: „Току-що видях нещо да пресича небето”, докато останалите ще му отговарят: „Ти си луд”. Но всъщност няма да е така. Защото първият свят, с който ще направите това, вече е бил избран. И вие ще бъдете тези, един ден, във вашето общество, в бъдеще, които ще им посочвате пътя към звездите, така както ние правим това за вас. Аз съм специалист по установяване на първи контакти и това е, което ми носи радостна възбуда. Ние обаче правим много други неща в нашия свят и много други неща в други светове. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Има ли нещо конкретно, което би искала да знаеш относно това?

Участник: Тук, на тази планета, от това, което моят земен мозък възприема, ние се опитваме да постигнем по-висока вибрация …

Башар: Вие постигате по-висока вибрация.

Участник: Наистина?

Башар: Ако не беше така, ние нямаше да водим този разговор. Защото ние не извършваме безпредметни неща. Нямаше да има никакъв смисъл да разговаряме с вас, и ако вие няма никога да достигнете вибрация, която да е в някаква степен сравнима с нашата, ние нямаше да си губим времето с всичко това. Но това показва само по себе си, че вие се развивате. Не е ли така?   

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ти си даваш сметка, че разговаряш с едно извънземно същество през един биологичен телефон, нали?

Участник: Да. (смях в залата)

Башар: Още едно лудо нещо и въпреки това, ти го правиш.

Участник: И цената си струва.

Башар: Да, и цената е … че преживяването е безценно, нали така?

Участник: Абсолютно.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Беше голямо преживяване … О, добър ден.

Башар: Благодаря ти, добър ден.

Участник: Бих искала да задам въпрос, свързан с гласовете, за които ти вече говори.

Башар: Да.

Участник: И така, бих искала да ти задам един личен въпрос. Мисля, че много добре зная, че моята житейска изследователска тема е свързана с взаимоотношенията между хората, нали така?

Башар: Добре.

Участник: Аз просто търся потвърждение от твоя страна.

Башар: Да, това е една от темите ти.

Участник: Добре, вероятно основната …

Башар: Засега.

Участник: Засега, точно така. Това, което преживях през април тази година … бях на океана и слънцето изгряваше, и имах това, което нарекох извънземно преживяване … бях напълно … почувствах, че нещо се развива в мен и почувствах като че ли получавам някаква тема, която трябва да изследвам …

Башар: Да, това се случва.

Участник: И се чувствам като че ли седя между два стола … старото нещо, което ме задържа, и аз се чувствам привързана към него.

Башар: Привързана към старото?

Участник: Да, към старото. Чувствам, че с него би трябвало да е привършено, но …

Башар: Защо би трябвало да е привършено?

Участник: Защото усещам, че имам в себе си всички парчета от това, което имам нужда да зная и което зная на някакво равнище, но не искам да го видя. 

Башар: Тогава нямаш всички парчета.

Участник: О кей, тогава искам да се завърна обратно към гласа.

Башар: Добре.

Участник: Особено през последните шест месеца аз много експериментирах с различни гласове … започнах повече да усещам качеството на гласовете – откъде идват те … усещах, че критичният глас идва от долната дясна страна и по-високият глас винаги идваше от лявата по-висока страна …  

Башар: Добре.

Участник: И започнах да усещам тези различни пластове … И най-важният ми въпрос, на който се надявам да получа някакво пояснение и насока … аз помолих за отговор и получих това синхронно проявление …

Башар: Това е един отговор.

Участник: Да. След което аз отидох на едно място на най-висока радостна възбуда и получих най-различни синхронни потвърждения, и след това, преди около 4-5 месеца почувствах на духовно равнище, че всички тези неща се случват, но на физическо равнище усещам точно обратното. Това, което ми се случва, и вероятно това е въпросът ми … когато се синхронизирам с тази най-висока вибрация …

Башар: Синхронизирането с най-високата вибрация ти дава способността да се справяш с това, което се случва на физическо равнище …

Участник: Точно така.

Башар: … и ти позволява да не създаваш толкова голямо разграничение между определенията за физическото и духовното. Защото физическото е много духовно.

Участник: Точно така.

Башар: И така …?

Участник: И така, това, което ми се случва … когато се синхронизирам с това едно разрешение, разрешението, което друга част в мен напълно отрича, блокира и саботира, и когато двете …

Башар: Можеш ли да бъдеш по-конкретна, вместо да говориш толкова общо?

Участник: О кей, така че става дума за взаимоотношения.

Башар: Добре.

Участник: И така, ние се разделихме. И след това аз получих това усещане, че с нас всичко не е свършено и че ще възстановим връзката си.

Башар: Добре.

Участник: И аз помолих за някакъв знак, и в същия ден … аз не бях виждала лицето от месеци … и ние се срещаме.

Башар: Да.

Участник: И за мен това бе знакът, че с нас не е свършено, че евентуално ще имаме, така да се каже …

Башар: Спри! Даже и ако никога повече в живота си не видиш физически дадено лице, с вас никога не е свършено. Взаимоотношенията съществуват с определена цел за всекиго от участниците. Чрез присъствието си и даже чрез отсъствието си, всеки отразява към другите участници във връзката това, което трябва да знаят, за да им позволи да знаят повече това, което са. Така че какъвто и танц да изпълнявате, за да създавате физическа близост или отсъствието й, това наистина не е важният въпрос. Важно е какво извличате от изследване на преживяването. С какво ви кара да установите контакт в себе си, което сте имали нужда да видите и което нямаше да видите, ако не бяхте създали това конкретно отражение, по този конкретен начин. Това е смисълът на една връзка, независимо от това каква форма приема тя. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да, на теоретично равнище разбирам, но има част от мен, която желае, готова е и е в състояние да знае какво ще се случи с тази връзка във физическата сфера.

Башар: Какво ще стане, ако ти кажа, че никога няма да узнаеш? … Докато се случи? Това приемливо ли е за теб? 

Участник: … …

Башар: Питам те това с много конкретна цел.

Участник: Попитай ме още веднъж.

Башар: Ще бъде ли приемливо за теб никога действително да не знаеш какво ще се случи с тази връзка, преди то да се случи?

Участник: Тогава бих казала, че това е точно начинът, по който се чувствам там, където трябва да бъда. 

Башар: Добре, тогава вярваш ли в това?

Участник: … …

Башар: Колебанието обикновено означава „не”.

Участник: Не.

Башар: Добре, докато не повярваш, това ще бъде объркващо за теб.

Участник: Нуждая се от помощта ти, за да преодолея това объркване.

Башар: Ти току-що го преодоля, но даже не забеляза това.

Участник: О кей, тогава помогни ми.

Башар: Трябва да се почувстваш комфортно, като не знаеш как ще продължи тази връзка.

Участник: О кей.

Башар: Ти трябва да вярваш в начина, по който нещата се проявяват в твоя живот. Всичко, което ти се случва, се случва по твои причини, даже и ако интелектуално не можеш да ги проумееш за момента. Единственото нещо, което трябва да направиш, е, когато нещо се случи, в това число и с твоите връзки, да знаеш, че то се случва с цел да отрази към теб повече от това, което трябва да знаеш, за да бъдеш повече от себе си, така че каквото и да се случи, придай му положителен смисъл. И така ще извлечеш положителен и полезен ефект от него, независимо какво в действителност е обстоятелството. И в крайна сметка ти ще узнаеш защо се е случило по този начин, но може да не го знаеш, преди да се е случило. 

Участник: Как мога да се примиря с това и да постигна вътрешен мир, защото …

Башар: Ти си тази, която създаваш мир в себе си. Никой друг не може да определи това. Ако определяш своя мир като основан на действията на други, никога няма да постигнеш мир, никога. Ти просто трябва да решиш. Това е, което се иска от теб – решение! Решение, че ти ще бъдеш състоянието, което предпочиташ, независимо от всичко, което се случва около теб. Помни, че мярата за истинската промяна за теб не е в това дали външният свят се променя, а в това, че ти реагираш различно на това, което се случва, даже и ако то остава едно и също. Това е мярката за истинската промяна, защото ако наистина се променяш и ако наистина ти си тази, която определяш състоянието си, ти не се интересуваш какво се случва, ти не се интересуваш кой идва и кой си отива. Няма значение! Ти можеш да използваш всичко в своя полза. И да отразяваш всичко към другите, което те да могат да използват в своя полза, ако решат да го направят. Но няма значение дали те ще го направят, или не, защото ти знаеш, че можеш да използваш всичко, което се случва, в твоя полза, защото ти си единственият арбитър на твоето състояние и ти не основаваш своето състояние на това, което става извън теб! Ти просто вземаш решение, че твоето състояние е състоянието, което предпочиташ, и просто не си даваш никаква друга възможност за избор.  

Участник: Разбрах това, но просто искам да кажа … това, което наистина търсех …

Башар: Разбира се.

Участник: Аз мислех, че не мога да постигна мир в себе си, защото не знаех кои от гласовете в главата ми са истинските гласове.

Башар: Те всички са истински гласове даже и тези, които те лъжат! Ти просто трябва да решиш на какво обръщаш внимание. 

Участник: Точно така, и разграничението на тези гласове … аз мога да се справя с тях, но …

Башар: Става дума за нещо даже по-просто от разграничение. Просто вземи едно решение за това какво предпочиташ и какво не предпочиташ, без да отричаш (правото на съществуване на) това, което не предпочиташ! Толкова е просто. Придържай се към простотата. Избери това, което предпочиташ, без да отричаш това, което не предпочиташ. Толкова е просто! Придържай се към простотата и няма да бъдеш объркана, каквото и да се случва … и ще почувстваш в себе си силата да използваш всичко по възможно най-ефективния начин, независимо как изглежда, независимо как възниква, независимо кой е замесен. Това няма значение, защото обстоятелствата са без значение. Само твоето състояние е от значение. Обстоятелствата не определят състоянието ти. Ти можеш да генерираш дадено обстоятелство, което да отрази състоянието ти, даже можеш да го усилиш, да го преувеличиш, но това обстоятелство е било създадено преди всичко от твоето състояние. Състоянието винаги идва на първо място. Не може да има обстоятелство без него. Така че когато видиш дадено обстоятелство,  реши кое свое състояние предпочиташ и то ще определи начина, по който ще преживееш това обстоятелство в своя живот … чрез това свое състояние. Нали така? 

Участник: Тогава първият отговор, който получих, бе, че след като веднъж постигна синхрон със себе си и определено състояние, то ако нещо се случи, както и да се случи, тогава ще разбера кой глас е верен и кой неверен. Но последното, което чух да казваш, което наистина е супер, е това, което ми казваш в отговор на въпроса ми … да взема решението точно сега и че това може да бъде нещо … 

Башар: Да!

Участник: … и че решението зависи от мен.

Башар: Абсолютно от теб; кой друг се намира в твоята реалност, ако не само ти? Никой друг.

Участник: Значи трябва да смеля това.

Башар: Добре, щом настояваш.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Много добре дошла.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Беше прекрасно, особено прекрасно.

Башар: В миналото?

Участник: О, в миналото … горе-долу.

Башар: Горе-долу?

Участник: Вече нещата се подобряват, защото влагам положителна енергия.

Башар: Добре.

Участник: Мислех си миналата вечер, когато ти каза, че всеки един от нас е „Всичко, което е” и няма нищо извън него …

Башар: Да.

Участник: Това ме кара да мисля, че или това навън е илюзия …

Башар: Точно така.

Участник: А-а-а.

Башар: Няма нищо „извън”.

Участник: Това не отива нататък, по-нататък и все по-далече, и …

Башар: Това се случва в илюзията, но това е просто една илюзия. Всичко е тук и сега, няма нищо друго.

Участник: Трябваше някой да ми каже това, когато бях много млад, например на пет години.

Башар: Повечето деца са наясно с тези неща, след което ги отучват на това … или го забравят по различни причини.

Участник: Значи това е една илюзия.

Башар: Да, но това не означава, че преживяването не е реално.

Участник: Разбрано. Друго, което си мислех … например засега нещата в живота ми протичат прекрасно и прочие. В миналото …

Башар: Един момент, един момент.

Участник: Разбира се.

Башар: Само за да подчертая, за да бъдем точни, не казвам, че ти казваш това, но просто за да сме точни и да се възползваме от това, което току-що каза. Когато кажеш: „За момента нещата в живота ми се развиват прекрасно”, много хора, когато чуят тази структура на изречението, заедно с тоналността на изказа, разбират, че нещата биха могли да се развият и по друг начин. Няма друг начин! Това е нашето виждане. Точно сега нещата са прекрасни! Точно сега нещата са прекрасни! Точно сега нещата са прекрасни и никога не могат да бъдат нещо друго!

Участник: Благодаря ти и ако никога не могат да бъдат нещо друго, и ако миналото е илюзия, и ако то не е изглеждало толкова прекрасно, това означава ли, че има една успоредна моя версия, която се чувства прекрасно и също така една друга моя успоредна версия, която не се чувства толкова прекрасно, или …

Башар: Да, да, да, всичко, което би могъл да си представиш.

Участник: Съществува ли винаги един човек, който страда?

Башар: Да.

Участник: Това не е добре.

Башар: Защо не?

Участник: За човека, който страда …

Башар: Нека ти задам един въпрос.

Участник: О кей.

Башар: Да вземем илюзията за празнотата на космоса. Съгласен?

Участник: Да.

Башар: Как се получава така, че когато погледнеш в нощното небе, можеш действително да видиш звездите?

Участник: … … Не разбирам.

Башар: Зная, че не разбираш. Ти можеш да погледнеш нощното небе и да видиш звездите, защото те са заобиколени от тъмнина.

Участник: … А-а-ах. Това е прекрасно. Добре.

Башар: Без тъмнината няма усещане за светлина.

Участник: Разбрано.

Башар: Сега, идеята, разбира се, е, че за „Всичко, което е” всички неща са равни. И това, което можеш да назовеш страдание на дадено равнище, не бива задължително преживявано така на всяко друго равнище. Въпреки това, то съществува като преживяване. И то е валидно като преживяване, най-малко за да си даваш сметка, че това е преживяване, което не предпочиташ. Но за да разбереш това, ти трябва да имаш това преживяване. И това ти предоставя възможността да избереш какво предпочиташ, без да отричаш това, което не предпочиташ. И като не отричаш (правото на съществуване на) това, което не предпочиташ, ти всъщност отнемаш енергията от страданието.

Участник: Оф-ф! Това звучи прекрасно.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, разбира се. Последно изявление. Истинският ти …

Башар: Ти говориш конкретно за нас?

Участник: Не, за всички, за истинския ти, за истинския аз

Башар: За „Всичко, което е”.

Участник: За „Всичко, което е”. Всеки е „Всичко, което е”.

Башар: Да.

Участник: Така че „Всичко, което е” не е само, така да се каже, тъй като то е и всички.

Башар: Не е, и то е също така само и самотно, защото е „Всичко, което е”.

Участник: Да. Прекрасно.

Башар: Помни, че става дума за „това и онова”, не за „това или онова”.

Участник: Отлично, благодаря ти, Башар.

Башар: Заповядай пак. Благодаря ти … Сега може да направите кратка почивка, след което ще продължим предаването с вашата холотопна медитация.

Башар: Нека сега продължим това предаване по следния начин. Позволете си да се отпуснете, позволете си да дишате равномерно и дълбоко, и фокусирайте погледа си върху центъра на холотопа.

Може да позволите на своето преживяване да започне и просто си позволете да се унесете в образите и звуците, които ще придружават това конкретно пътешествие, което ще предприемем заедно, в този ден от вашето време.

Докато започвате да се отпускате, позволете си да осъзнаете и позволете на образите и звуците да се появят. И позволете си да се освободите, освободете се за момент, освободете се от деня, освободете се от нощта. Просто бъдете тук сега с нас, на това място, като дишате дълбоко, нежно, леко … почувствайте как тялото ви се отпуска … краката ви се отпускат … вратът ви се отпуска … челюстта ви се отпуска … и ця-я-ялото напрежение, което може да присъства, се стопява, отдалечава, докато почувствате как се понасяте в безкрайната празнота на безкрайните възможности. Просто плувайте и дишайте, и се взирайте в окото на Творението, в отразяващото огледало пред вас, защото вие гледате себе си и виждате по-голямото същество, което сте. Дишайте и се успокойте, и абсорбирайте, и знайте, че точно както е изобразено в образа пред очите ви, вие сте съставени от безброй перспективи, безкрайни идеи, безкрайни вдъхновения … безкраен хор от гласове, от резонанс, от песни, всички оркестрирани, всички хармонизирани, всички носещи информацията, от която се нуждаете, която изисквате в даден момент. В образ, звук и чувство, и тон, позволете си с всеки дъх да вдишвате знание и да издишвате опит. Появяващите се гласове, всеки ден, по всякакъв начин … позволете си да ги опознаете, да ги разпознавате, да им говорите, но да знаете мястото им във вас. И макар да има гласове, които се надигат от време на време и които може да критикуват, които може да съблазняват, знайте, че винаги ще има възможност за избор в способността ви да слушате гласовете, които освобождават сърцето ви, съживяват Душата ви, които извисяват Духа ви, защото винаги ще има и такива гласове. Те никога не ви напускат. Те са вечни, те са безкрайни. Всички те формират хóра, който е гласът на „Всичко, което е”, в цялата своя хармония, във всички свои мелодии, във всички свои честоти.

Гласът винаги ви говори. В началото бе слово и словото е Бог, и то е „Всичко, което е”, и то е познание, и то е увереност в това, което наистина сте, като перспектива на Безкрайното, като аспект на Творението, като аспект на многоизмерния кристал на „Всичко, което е”. Вслушайте се в гласовете на разума във вас, вслушайте се в гласовете на напътствието, вслушайте се в гласа на вдъхновението, вслушайте се в гласа на Творението, вслушайте се в гласа на безусловната любов, вслушайте се в гласа на радостта, вслушайте се в гласа на страстта, вслушайте се в гласа на битието. Защото всички тези гласове са ваши гласове. И с тези гласове вие изтъкавате историята на своя живот, на своя житейски опит, на своя път. Вие сте разказвачът на историята, окончателният глас на преживяването, окончателният авторитет на вашия живот, познавачът на пътя, Висшият разум, който ви приканва към повече от самите вас. Приемете поканата, отправена от този глас, защото този глас съдържа обещанието на откривателството, което е обещанието за експанзия, което е обещанието за пробуждане, което е обещанието на съня, което е обещанието на самия живот, което е обещанието на самото Съществуване, което е обещанието на „Всичко, което е” за това, че никога не сте сами и въпреки това, вие сте Едно. Това е историята на вашия живот, разказана от гласовете вътре във вас. Разкажете тази история, историята, която предпочитате, историята, за която лелеете, историята, която ви просветлява и ви позволява да плавате свободно, леко, в мир. Разкажете си историята с гласа на мира, с гласа на любовта, с гласа на живота. Вие сте всички перспективи, които е възможно да бъдете. Приемете вси-и-и-ички гласове, които отговарят на вашата истина, защото те всички са огледала, отразяващи светлината на вътрешната искра на съзнанието ви, на вашия Дух. Бъдете в мир, поемете дълбоко дъх … и го изпуснете … поемете дълбоко дъх … и го изпуснете … поемете дълбоко дъх … и го задръжте, и го задръжте, и го задръжте, и го изпусне-е-ете силно, като гласа на вятъра, който прочиства всичко старо и проправя пътя на новото, като кристалния звук на тръбата, на камбаната, която звънти през светлина и живот, любов и живот. Просто бъдете себе си и това е всичко, което трябва да бъдете, простият глас на собствената си истина, на тези, които наистина сте. Бъдете това свое аз, влагайки най-доброто от себе си, защото това е всичко, което трябва да правите. Това е всичко, което трябва да правите. Това е всичко … което трябва да правите. 

Носете се свободно, в едно безкрайно море от звезди и почувствайте тяхната светлина върху себе си, и чуйте техните гласове, песните на сферите, на безкрайното Творение, които звънят в ушите ви, приканвайки ви да заспите, да сънувате и да се пробудите, в една нова реалност, с един нов глас, който звучи ясно и истинно, и никога не се страхува да каже кои сте, да покаже на другите да видят, и да узнаят, и да чуят кои сте, за да могат и те да получат от вас този дар на яснота за себе си, за да могат също да проговорят с истинския си глас. И даже когато сте два гласа, това е един глас, който чува собственото си ехо, и истината, отново и отново, за това, че сте „Всичко, което е”, „Всичко, което е”, и няма никой друг.

Защото другите, които може да откриете, и другите гласове, които може да чуете, са единственият глас, от различни посоки, който ви насочва, който ви оформя, който ви центрира, който сте самите вие, по всички възможни начини, по които може да бъдете. Говорете с гласа на благоволението, говорете с гласа на благодарността, говорете с гласа на признателността. Говорете с гласа, който е вашият глас – уникален и красив … и кристално ясен. Вдишайте го сега, още веднъж, и го направете част от себе си, защото той винаги е бил, е и ще бъде вашият собствен глас, който винаги ще чувате, защото това е гласът на „Всичко, което е”. Сега се отпуснете в мир и бъдете свободни да бъдете тези, които знаете, че сте … защото няма никакъв друг глас, който да ви поведе на някъде, освен вашият собствен глас. Във всички форми, в които може да се появи, разпознайте го като вашия собствен глас. През всички филтри, през които може да премине, разпознайте го като свой. При всички песни, които може да изпее, и всички истории, които може да разкаже, разпознайте себе си като разказвача, разпознайте себе си като гласа.

Бъдете този глас за другите, така както сте този глас за себе си. За да могат другите да чуят собствения си глас … чрез вашия. Сега си позволете да се отпуснете, отпуснете, да позволите на светлините и звуците да заглъхнат, да заглъхнат и да се отдалечат, докато не остане нищо друго, освен гласа на собствения ви дъх, гласа на собственото ви сърце, гласа на собствения ви Дух, гласа на собственото ви тяло. Нека образите и звукът да се отдалечат и да заглъхнат, заглъхнат, заглъхнат. Нека музиката затихне, нека светлините избледнеят, за да може в гласа на тишината да чуете истината на собственото си същество. И тази истина е, че сте изтъкани от безусловна любов. Вие сте светлината на „Всичко, което е”. Ние ви предлагаме мир, ние ви предлагаме любов. Пробудете се в своите сънища и ги изживейте … за да опознаете себе си.

Останете в мир … вдишайте … и издишайте, и бъдете самият дъх. Бъдете свободни. Приемете всички нашата любов. Сладки сънища!