Башар – Една игра на шах – 01.06.2013 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Добър ден на всички вас, в този ден от вашето време. Благодарим ви още веднъж за възможността да сътворим съвместно това предаване днес. Бихме искали да започнем предаването, като го озаглавим „Една игра на шах”. Говорили сме за различните равнища на съзнанието, които имат отношение към вашите преживявания във физическата реалност, като се започне с идеята за свръх душата, която има продължения, създаващи индивидуализирани души, или духове, ако желаете, и която, за да преживее физическата реалност, създава специфично свое продължение, аспект и проявление, наречено висш разум, който в определен смисъл, се превръща в половината от личността, преживяваща физическата реалност. Висшият разум е, който избира определени теми, които да преживее, определени предизвикателства, които да трансформира в тази физическа реалност, и създава така наречената съдба, като път, който физическият ум трябва да извърви. Макар че физическият ум притежава своя свободна воля по отношение начинa на преминаване по този път, изборът, който прави висшият разум за определени преживявания, създава пътя или съдбата, която преживява физическият ум. За да може физическият ум да преживее този път, или съдба, тази тема на изследване, висшият разум, който използва така наречената реалност на равнището на матрицата, която определя очертанията на преживяването на физическата реалност, черновата на преживяването, използва това равнище на матрицата, за да създаде игралното поле, на което физическият ум ще се изяви. Оттам нататък (висшият разум) създава и слиза до равнището на вибрация на колективния разум, който съдържа колективните споразумения на физическата реалност, която бива преживявана от физическия ум, след това до равнището на индивидуалното споразумение, което определя споразумението на индивида с колективното при следването на неговия сценарий. Така стигаме до компонентите на самия физически ум – системите от вярвания/убеждения, емоциите, мислите, които съвместно създават поведенческите актове, които характеризират физическата персона, физическата личност, която става другата половина на цялостната личност, която се състои от физическия ум и от висшия разум с всички тези междинни пластове, които създават игралното поле и индивидуалните и колективни договорености, които физическият ум ще използва, за да изследва темата, избрана от висшия разум.

Знаейки, че това е основната структура – от свръх душата, до индивидуалната душа, висшият разум, реалността на равнището на матрицата, колективното споразумение, индивидуалното споразумение, докато се достигне долу до равнищата на индивидуалната личност – ще откриете една аналогия с играта на шах. Могат да бъдат използвани и други видове игри, но за целите на това предаване шахът може да се окаже най-подходящата аналогия и ние ще използваме нея.

На основата на тази аналогия с шаха, свръх душата е равнището на вашето съзнание, което играе едновременно много различни игри. Не само множество партии шах, но и множество други видове игри, като всяка игра представлява едно житейско преживяване, едно прераждане, една проекция на свръх душата в някакъв вид реалност, в която тя изследва определена тема. И така, свръх душата играе едновременно множество игри, но всяка от тези отделни игри е сфера на индивидуален аспект на свръх душата, една индивидуализирана душа, фокусирана върху една идея, върху един конкретен стил игра, или според нашата аналогия, върху една игра на шах.

Висшият разум е създаден, за да бъде в определен смисъл играчът на шах, който трябва да изработи стратегия, да разбира полето на играта и да притежава общия поглед върху играта. Ако продължим тази аналогия, висшият разум използва реалността на равнището на матрицата, за да създаде игралното поле, или според аналогията – шахматната дъска, с нейните 64 квадрата в алтернативни цветове. След като формира дъската, висшият разум се проектира върху равнището на колективното споразумение. След това съзнанието на равнището на колективното споразумение определя общите правила на играта. Следователно, след като веднъж равнището на матрицата е било използвано за създаване на шахматната дъска, колективното споразумение определя присъщите на играта правила, реалността на съответната игра – това, което е подходящо и това, което не е подходящо за играта, която ще преживеем. Това се решава от съзнанието на колективното споразумение.

Опростени примери за правила на играта, плод на колективно споразумение във физическата реалност, са гравитацията, понятията за пространство и време. Като физическо същество, за вас това ще бъдат нуждите от сън, храна, вода и т.н., за да поддържате способността си да продължавате участието си в играта.

Понякога тези правила могат да бъдат леко нарушавани, но като цяло правилата на колективното споразумение ще бъдат следвани от болшинството хора, които играят тази игра, защото това позволява автоматичното им спазване, за да не се налага непрекъснато да мислят за тях и непрекъснато да ги създават, за да играят играта. Това им предоставя възможността да се фокусират върху самата игра, вместо непрекъснато да се чудят какви са параметрите и правилата. И така, веднъж запомнили и възприели правилата и превърнали ги в своя втора природа, може да започнете да се учите да играете все по-добре.

След създаването на правилата на играта на равнището на колективното съзнание, настъпва време да определите ролята на коя фигура ще изпълнявате и така на равнището на индивидуалното споразумение вие създавате правилата за тази фигура – каква е позицията й върху дъската, как се движи, как се отнася към останалите фигури. И това бива създадено за индивида на това равнище – какво представлявате като фигура в играта, какви умения, таланти, способности притежавате, за да ги допринесете в играта. Способността ви да виждате връзката си с останалите фигури бива създадена на това индивидуално равнище така, както то се отнася към колективното споразумение и вие може да разберете как се вписвате в играта, как принадлежите на играта. Така ще може да извлечете максимална полза, като усвоите своя стил на движение и следвате стратегията на фигурата, която представлявате, за да сте сигурни, че движенията ви са ефективни при създаване на преживяването на играта, която в този смисъл е била организирана от висшия разум, игралната дъска и колективните правила. Тук не става дума, че отделната фигура няма индивидуална воля, но тя ще използва индивидуалната си воля, за да изрази по най-добър начин вградените си способности, като знае собствените си правила – кой и какво представлява, каква е собствената й идентичност, какъв е пътят, който трябва да следва. Знаейки това, всяка отделна фигура ще може да взаимодейства с всички останали фигури, за да проведе играта по най-забавен, предизвикателен и стратегически издържан начин. Защото взаимоотношенията между отделните фигури позволяват на играта да бъде това, което е, и дават възможност на отделните фигури да следват различни стратегии във всяка отделна игра.

И така, след като е установено каква е шахматната дъска, какви са общите правила, какви са индивидуалните правила за фигурите, бива създадена индивидуалната личност, която е самата отделна фигура. Така качествата на индивидуалната фигура – форма, материал, от който е направена, размер и пр., съответстват на физическата личност и физическото тяло и тези качества също са, в известна степен, неизменна част от играта.

Познанията на формата позволяват фигурата да бъде придвижвана правилно по време на играта. Тя може да бъде придвижвана с финес. Вярванията, емоциите, мисловните привички, които формират физическата личност и поведението на тази фигура, разкриват цялата игра на шах. И след като всички тези компоненти са на своето място, може да играете играта по възможно най-ефективния начин.

След като веднъж сте научили правилата и сте ги приели присърце, знаете кой сте и сте приели и това присърце, разбирате фигурата, в която сте се превърнали и в която сте се проектирали в играта на физическата реалност, и след като разберете разположението на останалите фигури върху дъската и вашите взаимоотношения с тях, тогава може да започнете играта по много ефикасен и забавен начин. И бихте могли да се учите от всеки нов ход и от всяка реакция, която получавате, как да играете все по-добре.

Разбира се, в определен смисъл, съществуват много различни видове шах, в много различни успоредни реалности. Даже във вашата успоредна реалност вие имате не само идеята за двуизмерен шах на плоска дъска, но доста хора на вашата планета в действителност играят триизмерен шах на множество равнища. Има даже успоредни реалности и евентуално вашата ще стане една от тях, където са се научили да играят шах в четири измерения, при което времето е важен фактор в играта, по отношение кога дадена фигура достига определена позиция. И така, вие усвоявате все повече равнища, на които да играете шах, и съответно повече равнища, на които да играете играта на живота, като развивате едно по-широко разбиране и по-голяма способност да виждате ходовете, преди да сте ги направили. В определен смисъл, когато говорим за майсторите в шаха, имаме предвид, че те виждат напред 5, 7 или даже 10 хода, както и вероятностите им по отношение и на двамата играчи, всички възможни комбинации на бъдещите ходове. Това в действителност не е нещо повече от разпростирането на сетивата ви във всички варианти на успоредни реалности на тази игра и визуализирането на тяхното припокриване по начин, който да позволи на играещия да наблюдава по време на играта случващото се в успоредните реалности и да открива печелившата стратегия. Това естествено изисква практикуване, както и отваряне към идеята за възприемане на успоредните реалности по различни начини. Отново: съществува аналогия с това, което правите във физическата ви реалност сега, като на първо място осъзнаването на факта, че успоредните реалности съществуват, че едновременно протичат други игри и че в тях играят други ваши версии. След като знаете, че всичко съществува в настоящето, вие може да осъществявате връзка с много от тези различни прераждания и да усещате взаимосвързаната енергия и информацията, която може да бъде извлечена от тези други игри, които протичат едновременно, като наблюдавате ходовете в тези игри на шах и игри на живота в другите успоредни реалности. Може да приложите някои от тези ходове в собствената си игра и да се пренесете в една от тези успоредни реалности, като приемете ролята на водещ играч в тази успоредна реалност, което ще отразява по-добре предпочитаната от вас игра.

Много хора на вашата планета са фокусирани, влюбени, така да се каже, в идеята за познаване на всички тези успоредни прераждания и успоредни реалности. Разбира се, че е добре тези неща да се познават, но до определен момент, защото след като веднъж разберете как да извличате тази информация по най-ефикасния и значим за вас начин, ще осъзнаете, че ви е нужна само малко информация оттук и малко информация оттам, точно когато ви е необходима, за да ви помогне при следващия ход върху игралната дъска. Вие наистина не се нуждаете от пълната информация наведнъж. Не ви е задължително необходимо да получите информация от всяка версия на играта във всяка успоредна реалност наведнъж, или даже въобще някога. Идеята е, че ако играете една игра на шах и сте развили способност да виждате няколко хода напред, или с други думи, да наблюдавате няколко версии на играта в няколко успоредни реалности едновременно и сте решили в кой вариант да се прехвърлите, в зависимост от това как искате да продължите играта, това е добре. Но ако отидете твърде далече, просто заради идеята да се запознаете с други версии на играта, които задължително нямат нещо общо с играта, която трябва да проведете и предпочитате да изиграете, тогава просто ще затормозите играта си дотолкова, че няма да може да направите никакви ходове. Следователно идеята е да поддържате процеса в необходимата простота и ефективност и да си позволявате да узнавате само това, което е необходимо във всеки отделен момент, независимо че разпростирате сетивата си в разнообразие от успоредни игри. Дайте път на синхронността в живота си; дайте път на естественото разгръщане на играта, за да може тя да ви покаже колко хода напред е необходимо да виждате и с колко различни версии на играта е необходимо да сте наясно в даден момент. Нека всичко се случва естествено и автоматично, за да отрази факта, че това е наистина вашата игра. Защото когато наистина играете своята игра, ще откриете, че изходът от тази игра винаги ще бъде задоволителен за вас, независимо с кого играете. При тези игри, независимо че различни хора може да играят на една и съща дъска и че всеки играе своята игра, вие в действителност не играете един срещу друг. Вие играете своята игра и, в определен смисъл, един с друг, но всеки един от вас има капацитета да спечели своята игра по едно и също време. И така, нека синхронността ви покаже ходовете, които трябва да бъдат направени, които наистина отразяват вашата игра. Не се тревожете за играта на другите, защото техните ходове имат отношение към тяхната игра, но не и към вашата и позволете на играта да се разгърне по възможно най-естествения начин.

Отново: много хора може да са фиксирани върху това да разглеждат други игри и други прераждания и да искат да знаят всичко за тях едновременно. Това обаче би било същото, като това да играете шах и някой да се приближи и да ви каже: „Ето още един комплект фигури, нека и тях да сложим върху дъската. А ето и още един комплект. Нека да сложим и него”. Много скоро няма да можете да направите и един ход, защото всички полета ще се окажат заети. На всичкото отгоре, имайте предвид, че всички тези игри в различни прераждания, в които вашата свръх душа участва едновременно, не са само игри на шах. Някои от тях са игри на дама, други на карти, и пр. И така, това да искаш повече информация от необходимото, би се равнявало на това не само някой да дойде и да постави три комплекта фигури върху дъската, но да постави върху нея още пулове за дама, карти за игра и да ви каже: „Хайде, играй сега” … Вие няма да знаете откъде да започнете, даже вече няма да може да виждате самата шахматна дъска. Ето защо, поддържайте нещата прости и праволинейни и предвиждайте само тези бъдещи ходове, които са уместни за вас. Разширявайте обхвата на сетивата си във всички случаи в успоредните реалности, които могат да ви дадат информация, за да решите към кои игри и успоредни поредици от игри бихте искали да се прехвърлите, но не се простирайте прекалено надалече. Стойте в настоящето, бъдете в едно с играта и позволете на информацията, която постъпва до вас, да бъде информацията, от която се нуждаете в този момент. Играйте добре с информацията, която имате; играйте добре, като фигурата, която вече сте. Овладейте тази фигура и ще овладеете и цялата игра. Мнозина от вас, които играят шах, знаят, че няма значение коя фигура местите в даден момент – цар, царица, топ, кон, офицер, или пешка. Знаете, че даже и една пешка може да спечели играта при правилен стратегически ход. Няма значение коя фигура местите, ако играете с нея добре, имате поглед върху цялата игра и виждате как тази фигура се вмества в играта, която отразява вашия път. Така ще знаете, че независимо коя фигура представлявате, тя е в състояние да спечели играта. Не е необходимо да се опитвате да бъдете повече от това, което сте.

Когато казваме, че една пешка може всъщност да спечели играта, вие разбирате, че ако погледнете на играта в холограмен аспект, всяка фигура има способността в известна степен да съдържа и отразява способностите на всички останали фигури, особено когато е от значение в заключителната конфигурация на играта. Затова никога не подценявайте дадена фигура и не омаловажавайте една пешка; при подходящи обстоятелства на играта тя може да функционира и като цар. Позволете си да имате поглед върху цялата игра.

Ако приложите тази идея и аналогия с шаха върху различните нива на съзнанието, при което играчът е висшият разум, игралната дъска е реалността на равнището на матрицата, колективните правила на играта са споразуменията на колективното съзнание, индивидуалните правила за дадена фигура са индивидуалните споразумения, свързани с колективното съзнание, и ако разбирате самата физическа фигура, която сте избрали да бъдете, и ако овладеете играта на тази фигура, може да играете една след друга много игри, може да разглеждате всичко това като цялостната игра на своя живот, а може и да разглеждате всичко като включени една в друга различни игри, различни сценарии, различни моменти. Може да разделяте цялото, както пожелаете. Във всяко отделно обстоятелство и отделен сценарий може да създадете една мини игра на шах и да я изиграете, овладявайки фигурата, която сте. По същество, вие може и да сменяте фигурите, които представлявате между различните игри, както и да изберете само една фигура за целия си живот. Вие притежавате тази степен на гъвкавост, благодарение на свободната си воля и творческите си способности. Вие може да представлявате много различни фигури в отделните мини игри в рамките на цялата игра, както и да изберете една или повече основни фигури, които да представлявате през целия си живот. Бъдете гъвкави във въображението си и използвайте тази аналогия в своя полза.

Една от причините да си служим с тази конкретна аналогия по отношение различните равнища на съзнанието, е да ви представим аналогия, с която в известна степен сте запознати, и да прикрепите в ума си тези отделни равнища – свръх душата, индивидуалната душа/дух, висшият разум, реалността на равнището на матрицата, колективното споразумение, индивидуалното споразумение и физическата персона. Целта е да си създадете една нагледна представа, или както вие казвате – „заземена” представа. Едно добро упражнение, съпровождащо всичко това, би било да подредите една шахматна дъска и даже да изиграете една игра с някого и докато играете, да започнете наистина да чувствате всички различни равнища зад вас и над вас, които създават целия този сценарий. Чак от равнището на свръх душата, която играе много игри едновременно, до индивидуалната душа, която е избрала да играе шах, висшият разум, избрал да бъде този играч на шах, този стратег, до действителната реалност на матрицата – тази шахматна дъска, подобна на полето на живота, общите правила, които разбирате, за да играете играта и конкретните правила, валидни за отделните фигури, и накрая физическите особености на всяка фигура – размер, форма, тегло, цвят, материал, усещането върху ръката ви, когато я местите, отношението й към останалите фигури на дъската. И когато играете играта, използвайте тази аналогия като медитация, която да ви свърже с различните равнища на съзнанието ви, за да може, когато правите това физически, в действителност да затвърдите връзката между тези различни равнища и да установите съответствие между вибрационните им честоти. Така ще установите по-добра комуникация нагоре и надолу по веригата – от свръх душата до физическата личност и обратно.

И така, докато буквално играете тази игра на шах, вие затвърждавате способността си да виждате своята позиция в играта на живота. Вие също така затвърждавате способността си да използвате своите способности и да изразявате себе си стратегически, ефикасно и по подходящ начин по отношение на останалите фигури в своя най-голяма полза и в полза на всички останали.     

Използвайте тази аналогия и ще видите, че наистина сте способни да разгърнете своите сетива по различни начини. Като начало, при игра на шах, може да започнете да виждате повече ходове напред, развивайки способността си да виждате едновременно повече успоредни реалности и възможности. След това тази ви способност ще започне да оказва влияние върху връзката между различните нива на съзнанието ви и ще започнете да придобивате същия вид обхватно и перспективно виждане в живота си и във всички свои начинания, каквото е присъщо на висшия разум. Ще виждате ходовете в бъдещето – всички позиции и взаимоотношения, различните идеи и крайни резултати, различните вероятности. Ще може да разбирате кое отразява предпочитаната от вас вибрация и кое не я отразява. Така ще започнете да играете играта на живота майсторски, без усилие, с удоволствие и творчески – при всеки отделен ход, като поддържате вниманието си в настоящето и разбирате напълно всички възможности и последици, свързани с този ход. Така ще добиете по-високо самочувствие и ще разберете какво сте наистина в своята същност. Ще може наистина да се откажете от всички неща, които нямат отношение към истинската игра, която играете. Така ще разберете разликата между истинската игра, която сте избрали да играете, и всички други игри, които замъгляват съзнанието ви и които наистина не принадлежат към тази игрална дъска в този момент, независимо дали става дума за шах, дама, карти, или нещо друго.

Като използвате тази аналогия, позволете си да разберете какво действително е присъщо на точно тази игра и кое не й принадлежи. Така ще опростите не само играта, но ще опростите и ускорите способността си да се придвижвате в играта все по ефективно и бързо и да продължавате със следващите свои игри в цялостната игра на живота си. И отново: това ще окаже влияние върху всички аспекти на живота ви и той ще може да протече по-плавно, по-ефективно, по-чисто и ще знаете точно кога и какво трябва да правите, като разбирате последиците от своите ходове и как всичко е взаимно свързано като в една игра. Ще добиете нещо подобно на рентгеново виждане по отношение множеството вероятни реалности, които имате на разположение, за да се превърнете в различни версии на себе си, като преминавате непрекъснато през различни успоредни реалности и различни игри. С промяната на отделните мини игри ще започне да се променя и цялостната игра на живота ви. Ще започнете да се прехвърляте между различните успоредни реалности по-радикално, по-плавно, по-ефективно, по-пълно.

И така, ние ви предлагаме възможността да използвате тази аналогия, за да бъдете по най-различни начини фокусирани и в същото време да се разгърнете. Да виждате голямата картина, всички вероятности и същевременно да разбирате всеки отделен ход. Да работите по този холограмен, съгласуван и всеобхватен начин в своя живот.

Ако решите да използвате друга аналогия, във всички случаи дайте свобода на въображението си да ви води. Може да започнете с игра на дама, някоя игра на карти, игра на домино, китайска дама, Го, или всяка друга игра – това няма особено значение. Ние сме избрали аналогията на шаха поради неговата прецизност и поради способността на отделните фигури да отразяват ясно различните варианти в решенията, които в действителност вземате, различните равнища и класификации на игралните фигури, възможностите им на придвижване и взаимоотношенията помежду им. Шахът притежава множество сложни взаимно зависими вероятности и е аналогичен със същата степен на сложност и богатство на решенията, които вземате във физическата реалност, затова се явява много уместна аналогия. Той има пряка корелация с многото различни равнища, за които говорихме, по повод на вашето съзнание. Но използвайте, каквото пожелаете. Всичко зависи от вас. Ако в същото време използвате играта на шах за аналогия, това би бил един по-рафиниран и точен начин за свързването с тези различни равнища, от игрите на дама или карти. Вие може да използвате въображението си, за да направите необходимите аналогични връзки към различните равнища на съзнание, според играта, която сте избрали. Зависи от вас, но висшият разум е играчът, физическият ум е игралната фигура. Това не означава в отрицателен контекст, че вие сте пионка на висшия разум, освен в смисъла на вече споделената идея, че пешката може да притежава силата на един цар. От вас зависи да повярвате, че тази сила е действително там и да изберете последователността от игри в успоредните реалности, независимо от избраната фигура, и да я поставите в правилната позиция, в правилния момент, за да демонстрира, че всяка фигура върху дъската може да спечели играта. Открийте тази сила, бъдете тази фигура, овладейте тази игра и играйте. Играйте свободно, разгърнете способностите си за игра, за едновременно виждане на повече от една игра, за да направите своя избор според предпочитанията си.

Когато след малко продължим на живо своето взаимодействие с вас, имайте предвид тази аналогия и си позволете да приложите тази идея към въпросите, които може да имате, или нещата, които бихте искали да споделите, за да добиете яснота и връзка с тези различни равнища на съзнанието, което да ви придвижи напред, да разгърне сетивата ви и да ви даде способността да станете майстор по шах, който много добре разбира правилата на играта, за да знаете каква игра играете и каква предпочитате да играете.

Сега отправяме към вас нашата дълбока признателност за това, че ни позволявате да споделим тази идея. В живото взаимодействие на диалога ще се появят допълнения към тази идея, но засега искаме да ви дадем възможност тази идея да „попие”, като си представите за момент, ако пожелаете, тази шахматна дъска със своите 64 алтернативни квадрати и игралните фигури върху нея. Разберете, че тези игрални фигури са съставени от вашата енергия и че това сте вие. Позволете си да изследвате от двете страни всички фигури, обърнати една към друга. Бели и черни, независимо от техните цветове. Започнете да гледате от двете страни на играта, защото само ако разбирате и другата страна, ще може да изиграете своята най-добра игра. Не може в действителност да спечелите, ако играете срещу другата страна, но ще спечелите, когато се научите да играете в синхрон с ходовете на другата страна, по начин подобен на това, което наричате (източно) бойно изкуство. Движете се в синхрон с тази енергия, с това движение, с тази честота толкова точно, толкова перфектно, толкова майсторски, че да не ви коства никакво усилие да поставите своята фигура в печелившата позиция. Става дума наистина за това да узнаете кой е другият играч и какво се опитват да направят всички останали фигури, което да ви позволи да изиграете своята най-добра игра. Макар в някои отношение на Земята, когато правите тези неща, да изглежда, че това е състезание и да разглеждате другия играч като опонент, това не е така. Той е един друг аспект на самите вас. И фигурите, които гледат към вас и идват към вас от другата страна, в много отношения са също ваши фигури. В тази игра се изявява също така полярността. И е много мъдро, и много ефективно, докато играете шах, да разберете точно всички вероятности на фигурите, настъпващи срещу вас. Само при пълно разбиране на полярността и потенциала на всички фигури от другата страна,  тяхната перспектива и гледната точка, която носят със себе си в играта, може, в определен смисъл, и двете страни да спечелят. Това е един напълно различен вид шах – един петизмерен вид шах, в който всеки играч в действителност печели едновременно. Има действително такъв начин на провеждане на тази игра, с такъв краен резултат. Ние ще разгледаме това друг път, но запомнете идеята, защото става дума за една тотална игра, в която всички фигури са отражения, и вие просто играете сами със себе си.

Благодарим, че ни позволихте да споделим тази идея с вас и ще продължим същата аналогия в подходяща степен и по подходящ начин в нашите взаимодействия в това предаване, в този ден от вашето време. Приятна почивка и ние ще се свържем с вас, както вие казвате – „на живо”, след кратка пауза.                        

Башар: Добър ден на всички вас, в този ден от вашето време, как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: На моя древен език: „Ату, Е-наника!”, „Добър ден, предци!” Ще започнем тази част от нашето взаимодействие с малко обобщение на вече казаното по повод аналогията между игрите и различните равнища на съзнанието във вашата реалност. Мнозина от вас може да не играят шах, но както казахме, в това няма нищо лошо. Идеята обаче е, че каквато и игра да предпочитате и да ви привлича, разберете, че символичната аналогия с конкретната игра, която ви привлича, в много отношения ще отрази как виждате живота, отношението ви към живота и към околните. И след като отделите необходимото за вас време, за да обмислите и осъзнаете това и да използвате играта, която най-много ви привлича, като аналогия за вашия живот и позволите тази аналогия, тази игра и нейните правила да ви помогнат да си изясните много от нещата, които се случват благодарение на вашия подход към живота, това може да доведе до известни прозрения относно някои аспекти от начина, по който водите своя живот. В същото време ние ви окуражаваме най-малко да направите опит и да играете от време на време различен вид игра, за да видите какви други ваши аспекти до момента са оставали скрити за вас. Това може да ви помогне също така да погледнете някои известни свои аспекти и аспекти от живота си от различна гледна точка.

Използването на тези аналогии и физическото участие в такива игри, както вече ви предложихме, може да засили вибрационно връзката ви с различни ваши аспекти, с които, отново: може да сте запознати в известна степен, но спрямо които нямате пълна представа. Тази медитационна и аналогова техника може да ви послужи и да ви даде една по-широка перспектива за начина, по който подхождате към живота, начина, по който мислите и действате, това, в което вярвате, и това, което чувствате. И така, използвайте тези аналогии и техники като позволения за това да разгърнете в по-пълна степен истинската си същност по начин, който намирате за най-привлекателен.

След като даваме възможност на тази информация да „попие”, ние питаме по какъв начин можем да ви бъдем в услуга с въпроси и отговори, или, ако желаете, казано на древния ни език: „Ату или адаш-та?” – „Какви (ваши) отражения можем да ви предложим?” Ако желаете, може да започнете със своите въпроси.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е, ако можеш да поясниш понятието „зрелост”.

Башар: А вторият?

Участник: Има ли такова нещо като духовно сродни хора?

Башар: Нека започнем с втория въпрос, дали има такова нещо като духовно сродни хора. Да и не. Не в смисъл че (това явление) не всякога е това, за което си мислите, и както много от вас определят това понятие. Да, в смисъл че понякога има нещо такова, но то се проявява по много различни начини. С други думи, при някои обстоятелства е вярно, че различни индивиди са създали помежду си особено вибрационно съвпадение, свързано с идеята за една друга душа. Понякога става дума за разделяне на дадена свръх душа на части – не е задължително, но е възможно. В този контекст обаче, от вибрационна гледна точка, идеята за сродните души отразява случая, при който едната душа за известен период от време отразява най-добре към другото лице в процеса на техните взаимоотношения това, което другото лице трябва да знае за себе си, за да реализира своята същност във възможно най-пълна степен. Същото отражение важи и в обратната посока. И така, докато в този контекст е възможно да бъдат установени много житейски взаимоотношения, отразяващи това, което класически наричате енергия на духовното сродство, от определението, което ви даваме, би трябвало да става ясно, че всеки един човек, с когото общуваш в даден момент, е в определен смисъл, духовно сроден с теб, защото това е човекът, който е трябвало да се появи в живота ти в този момент, и това е човекът, който в този момент стои пред теб и отразява към теб нещата, които трябва да знаеш в този момент, за да реализираш напълно своята същност, ако използваш вашата връзка по този начин. В този смисъл, духовно сродното с теб лице може да бъде и това, което наричаш свой „враг”. Защото той те поставя в положение, в което се налага да погледнеш на себе си внимателно, и да откриеш неща, които ще ти послужат по възможно най-добрия начин. От теб зависи да използваш всяка човешка връзка по „духовно сроден” начин, за да извлечеш от нея цялата енергия и информация, които ще ти послужат, за да реализираш напълно себе си и същевременно да отразиш към другото лице всички възможности, които ще позволят и на него да избере да реализира напълно себе си. И когато използваш своите взаимоотношения с тази цел, като отражения, за да позволят и поддържат всички участващи във взаимоотношението, за да им предоставиш възможно най-добрия пример и възможно най-добрата възможност да се реализират напълно, без условие какво може да означава това, тогава ти функционираш в това взаимоотношение  по възможно най-зрелия начин. Това трябва да отговаря и на първия ти въпрос. Това отговаря ли и на двата ти въпроса?

Участник: …

Башар: Зрелостта е способност напълно да виждаш, напълно да служиш, напълно да знаеш какво се случва с всички свързани с теб хора и да вярваш, и позволяваш на синхронността в живота ти да се разгръща по начин, по който знаеш, че служи най-добре на всички, включително и на теб. За да няма нужда от отчаяние, да няма нужда от недостиг, да няма нужда да налагаш идеите си другиму или да контролираш някого, защото вече знаеш, че си самоовластен и вече знаеш, че упражняването на най-голямата власт изисква най-нежното докосване и когато се опитваш да наложиш някому нещо, ти всъщност заявяваш, че не вярваш в силата, в която заявяваш, че вярваш. Следователно идеята за зрелостта е да имаш по-широк поглед и разбиране за природата и структурата на съществуването, на твоята връзка с него и в него, и един към друг, със знанието, че всички сте свързани и че всички отражения действат като огледала един към друг, за да може всеки от вас да разгърне своята същност по възможно най-пълноценния начин. Това ще създаде един свят от зрели възрастни хора. Намираш ли смисъл в това.

Участник: Определено да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да те попитам за използването на магнезиевия стеарат в хранителните добавки и какви са аргументите за и против това.

Башар: В този контекст вярваш ли, че това е най-органичното и естествено нещо, което можеш да използваш?

Участник: Не.

Башар: Ето и отговорът, който търсиш, нали?

Участник: Добре, чудесно.

Башар: Това не означава, че други неща не могат да отразяват вярванията на други хора, тъй като различни неща са полезни за различни хора, на основа на това, което те считат за истина, и това, което ще им подейства добре. Въпреки това, съществува най-общата идея, на основа това, което говорихме преди за колективното равнище на играта и общите правила на играта, според които всички неща, от които действително се нуждаете за подкрепа, са вече осигурени за вас автоматично върху игралната дъска от самата Земя. И когато имате по-пълно разбиране кои са тези неща, си давате сметка, че задължително не се нуждаете във всички случаи да създавате нещо изкуствено. Създаването на нещо ново може да бъде естествено ваше продължение, но е необходимо да усъвършенствате своята система от вярвания до момента, в който в крайна сметка ще знаете, че ви е нужно много малко от това, с което вече разполагате по естествен начин, за да бъдете подпомогнати по всички начини, от които се нуждаете в своя живот. Това изяснява ли нещата?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Има ли нещо друго, което желаеш да обсъдим?

Участник: Би ли пояснил въпроса с активирането на митохондриалната ДНК и каква е връзката с шестото поколение хибридни деца.

Башар: Митохондриалната ДНК е свързана по определен начин с продължението на вашата раса и на хибридната раса, защото в крайна сметка вашият свят ще се превърне в това, което наричаме шестата хибридна раса. Митохондриалната ДНК е от изключителна важност за осигуряването на достатъчна съвместимост във вашите ДНК структури с това, което наричате бъдеще, с оглед необходимите трансформации във вашия биологичен вид, за да му позволят да стане това, което може да се нарече свръх-човеци.  

Участник: Хм.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, отговаря. Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да ти кажа колко много те обичам и ценя.

Башар: Благодаря ти. Приеми нашата безусловна любов. Може ли да ти задам въпрос?

Участник: Да.

Башар: Кой вид игра те привлича най-силно?

Участник: Игра на карти Pinochle.

Башар: Добре, защо?

Участник: Защото в продължение на години съм я играла заедно с майка си.

Башар: Добре, и тя има тази асоциация за теб?

Участник: Да.

Башар: Някаква друга причина защо точно този вид игра?

Участник: Една от малкото, които играя.

Башар: Какво ти помага да изразиш, което усещаш, че не можеш да изразиш по друг начин? Вие всички, разбира се, може да приложите тези въпроси към себе си. Може да направите това, докато този разговор продължава. Какво тази игра ти позволява да изразиш, което другите игри не могат да направят?

Участник: Не мога да отговоря на това, но което …

Башар: Разбира се, че можеш.

Участник: Забавлявам се с майка ми и това е начин да общувам с нея.

Башар: Общуване … значи то ти помага да бъдеш по-ясна в своята комуникация, по-изразителна в своята комуникация?

Участник: Да.

Башар: Добре. Имаш ли аналогия за това как можеш да използваш тази своя способност в играта в други аспекти на живота си?

Участник: Не, доколкото мога да преценя в момента.

Башар: Вярваш ли, че можеш да започнеш да използваш тази аналогия в живота си в по-голяма степен, като си представиш, че в различни ситуации от живота си играеш тази игра с майка си?

Участник: …

Башар: Да, не, може би?

Участник: Може би.

Башар: Готова ли си да пробваш?

Участник: Абсолютно.

Башар: Добре, цялата идея тук е, че след като разберете каква игра ви привлича най-много, позволете си да разберете, че при всяко взаимодействие в живота си вие играете тази игра. Затова вижте какво допринася за вас играта, докато я играете с най-голямо удоволствие и по най-свободен начин, и разберете, че ако при всяко обстоятелство на живота си реагирате със същия вид енергия, от същата перспектива, ще постигнете много от същия вид радостна възбуда, много от същата яснота, много от същите способности във всички области от живота си – ако видите живота си като уголемена версия на играта, която най-много ви привлича. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Всеки един (човек в живота ти) е твоя майка … (смях в залата) и ти играеш тази твоя любима игра с всекиго поотделно – с различни версии на майка си. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти донякъде?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Добре, какво друго искаш да обсъдим?

Участник: Всъщност въпросът, който имах, някак отпадна, защото докато говореше за тази игра, си дадох сметка, че майка ми играе стратегически, а аз просто играя заради самата игра.

Башар: Може ли да ти задам въпрос?

Участник: Да.

Башар: Това да играеш заради самата игра също ли е стратегия?

Участник: …, … м-да.

Башар: Значи и ти играеш стратегически.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Разбираш ли? Така трябва да гледаш на играта от различни гледни точки.

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Добре, нещо друго?

Участник: Мисля, че всичко ми е ясно.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря, Башар.

Башар: Моля разберете, че когато казваме да играете стратегически, в никакъв случай нямаме предвид, че трябва по някакъв начин да мамите другата страна. Става дума за разбиране на истинските взаимовръзки и за максимално разгръщане на взаимодействията с всички участващи хора. Това означава да играеш стратегически.

Участник: Здравей!

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искала първо да ти благодаря за това, че внесе толкова красота, изящество и мъдрост в живота на моята дъщеря, на моя партньор и на мен. Дъщеря ми е изслушала всички твои прекрасни учения.

Башар: Те всички са и ваши учения. Ние просто сме ви припомнили това, което сте забравили.

Участник: Налага ми се евентуално да се преместя в друг щат …

Башар: Къде?

Участник: Колорадо.

Башар: Добре, защо?

Участник: Атмосферата, въздуха …

Башар: Това носи ли ти радостна възбуда?

Участник: Да, носи ми.

Башар: Тогава защо не си вече там?

Участник: Имам ангажименти. Всъщност това, което правя сега, ще ми помогне да се преместя там.

Башар: Добре, щом казваш, кога?

Участник: След около година и половина.

Башар: Година и половина. Би ли предпочела да се преместиш по-рано?

Участник: Да, бих.

Башар: Тогава се премести по-рано.

Участник: (смее се) О кей.

Башар: Какви са идеите, които вярваш, че те задържат да не следваш своята радостна възбуда?

Участник: Започнах да преподавам нещо в една църква, към която принадлежа.

Башар: Тази църква няма ли клон в Колорадо?

Участник: Тя е нещо ново. Аз я създадох.

Башар: Значи не можеш да създадеш същото в Колорадо?

Участник: Мога, но …

Башар: Тогава, това не е пречка, нали?

Участник: Не, но аз поставям основите тук …

Башар: Основи!

Участник: Да, защото това е нещо ново и …

Башар: Добре, но защо не започнеш в Колорадо, ако предпочиташ да бъдеш там? Защо полагаш основи в място, което не предпочиташ?

Участник: Вече съм започнала и не мога …

Башар: Какво от това?

Участник: Има хора, които разчитат на мен … имам ангажименти …

Башар: По какъв начин?

Участник: Аз преподавам. Става въпрос за лоялност, посвещаване …

Башар: Не можеш ли да правиш и двете неща на двете места едновременно?

Участник: Може би бих могла.

Башар: Би могла?

Участник: Да, това е вариант.

Башар: Ако това е вариант, защо не правиш и двете?

Участник: О, благодаря ти! (смее се)

Башар: Трябва ли да ти напомням за това?

Участник: Понякога се нуждаем от помощ, да.

Башар: Да, зная.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Следователно, когато говорим за това да следвате своята радостна възбуда, правете това по най-добрия начин. Каквото и да си започнала да правиш, приеми, че правиш нещо, от което в действителност можеш да извлечеш полза. Огледай всички неща, когато говориш за това, че следваш своята радостна възбуда и прави това по най-добрия възможен начин. Ти току-що разкри на себе си, на всички в тази зала и на нас, че в действителност си способна да бъдеш в Колорадо и там, където си, като пътуваш между двете места и правиш двете неща едновременно. Тогава защо не следваш този вариант, докато поставиш достатъчно основи и вземеш окончателно решение? Нали така?

Участник: Да.

Башар: Не трябва да правиш задължително това, което ти казвам, но ние разсъждаваме заедно с теб дали си в състояние да направиш това и доколко то ще отговаря в по-голяма степен на радостната ти възбуда.

Участник: Аз съм напълно в състояние да направя това.

Башар: Тогава защо не действаш по този начин? Ти си спомняш пълната формула за действане съгласно най-голямата си радостна възбуда, нали?

Участник: Да.

Башар: Защото ние знаем, че много от вас забравят втората половина на формулата. „Сега ще следвам своята радостна възбуда, да, да, да. О, защо това не се случи, след като следвах радостната си възбуда. Какво не е наред?” Това, което не е било наред, е, че сте забравили втората половина. Следвай своята радостна възбуда във всеки един момент, с всичките си възможности, докато не можеш да продължиш по-нататък, след това действай спрямо следващото най-възбуждащо нещо, докато не можеш да продължиш по-нататък, като влагаш всичко от себе си, с абсолютно нула допускане, очакване или настояване за това какъв трябва да бъде крайният резултат. Това е формулата. Защото ти никога не знаеш защо точно си била привлечена от нещата, които те възбуждат. Това може да не е с цел постигане на резултата, който имаш предвид.   

Участник: Правилно.

Башар: Това може да е така просто, за да те закара на мястото, където трябва да бъдеш, за да се случи по-лесно това, което действително трябва да се случи. Така че никога не допускай, че знаеш накъде те води твоята радостна възбуда, защото физическият ум не притежава способността да знае как нещо точно ще се случи. Само висшият разум знае това. Физическият ум е направен да знае само какво се случва в даден момент, какво преживява точно сега. Затова е толкова важно човек да бъде съсредоточен в настоящия момент. Защото ако не си концентрирана в настоящето, физическият ти ум не разполага с възможност да функционира според начина, по който е била създадена. И когато позволиш на висшия разум да ти покаже това, което трябва да се появи в твоята реалност и което отразява степента на радостната ти възбуда, тогава ще позволиш на живота си да се разгърне по възможно най-синхронен начин и ще видиш, че появяващите се резултати не са задължително това, което си очаквала, но ще ти послужат за изходни позиции към все по-големи постижения и проявления на твоето удоволствие и възбуда. Разбираш ли тази формула? Това е просто физика.

Участник: Да, и това важи също така за играта на шах.

Башар: Точно така. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти толкова много!

Башар: Беше ни толкова приятно.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Опитвах се в продължение на седмици да формулирам въпроса си и в крайна сметка природата на моя въпрос е отрицателна.

Башар: Това означава, че ти му придаваш отрицателен смисъл. Защо?

Участник: Може би защото така го чувствам …

Башар: Е, и…? Това, че чувстваш нещо, не означава, че не можеш да използваш това чувство, за да откриеш убеждението, което поражда чувството.

Участник: …

Башар: Разбираш, че не можеш да имаш чувство спрямо нещо, без преди това да имаш убеждението, че нещо е вярно. Знаеш ли това?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Добре, ако знаеш това, то фактът, че имаш определено чувство, ти дава възможност да разбереш, че чувството ти казва, че имаш убеждение, което поражда това конкретно чувство. Ако имаш чувство, което не предпочиташ, не го крий, приеми го, признай го като свое и в същото време го използвай и го проследи по обратен ред, за да откриеш какво би трябвало да приемаш за вярно по повод отношението ти към нещо в твоя живот, така щото убеждението ти да поражда точно това чувство, което не предпочиташ. Само защото не предпочиташ определено свое състояние, не означава, че трябва да му придаваш отрицателен смисъл. Можеш просто обективно да наблюдаваш и да установиш, че то не отразява вибрационното ти предпочитание, без да го отричаш. Намираш ли смисъл в това?   

Участник: (въздъхва дълбоко) Да …

Башар: Но …?

Участник: Нека стигна до сърцевината на въпроса.

Башар: О, моля те.

Участник: Има ли такова нещо като отрицателни духове, които се привързват към някого?

Башар: Не. Има обаче ефект от привидното им присъствие. Съществува преживяване, като че ли такова нещо съществува. В механичен смисъл обаче, това не е възможно! Това, което в действителност се случва с всички подобни идеи, е това, което наричате отрицателно привързване или обсебване, или всички подобни понятия. Ето какво всъщност се случва от механична гледна точка. Вие, по някаква причина, възприемате определено убеждение, което позволява на честотата на вашата енергия да съответства на енергийната вибрация на същества, като тези, които имаш предвид, и по този начин ти създаваш, от собствената си енергия, едно отражение на тяхната енергия и отражение на поведението, което те биха имали, ако бяха привързани към теб. Ти обаче можеш във всеки един момент да промениш своята честота и да се направиш невидима за онази реалност. 

Участник: Как да направя това?

Башар: Като следваш най-голямата си радостна възбуда. Като вярваш в неща, които предпочиташ, вместо да се придържаш към убеждения, които не предпочиташ. Виждаш ли, ти създаваш своето преживяване във физическата реалност с помощта на това, което приемаш за вярно, и чрез това, което определяш като най-вероятно, най-вярно. Убеждението, което приемаш, определя реалността, която ще преживееш. Ти обаче можеш да промениш това. Ако знаеш, че можеш да промениш своите убеждения, можеш да прецениш какви убеждения предпочиташ да имаш и знай, че когато решиш, че има убеждение, което предпочиташ, за разлика от другото, то това убеждение ще бъде също толкова вярно и ще доведе до същото реално преживяване, колкото убеждението, което не предпочиташ. Във всеки даден момент ти си тази, която решаваш кои убеждения са верни за теб и те определят твоята реалност. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, аз …

Башар: Още не съм свършил. Просто проверявам дали следиш мисълта ми.

Участник: Да.

Башар: Следователно идеята е да  се запиташ дали ако имаш това, което се нарича отрицателно преживяване, отрицателно усещане, разбираш, че това означава, че се придържаш към някакво отрицателно убеждение – убеждение, което в отрицателен смисъл е извън синхрон с истинската ти вибрация, с истинската ти същност. Това, в определен смисъл, представлява „отрицателното” убеждение. В механичен смисъл то разделя, разчленява. Това е, което имаме предвид под „отрицателно”. Това не е ценностна преценка, а механично описание на енергията. Положителното убеждение е интегриращо, разбираш ли? То е развиващо, по един обединяващ начин. Отрицателното убеждение разделя, по един не хармоничен начин. Това са просто механични описания. Така че, ако имаш такова така наречено отрицателно преживяване, това означава, че се придържаш към убеждение, което е извън синхрон с истинската ти вибрация, която ще бъде винаги вибрация на безусловна любов и радост. Това е естественото ти състояние. Идеята следователно е, че когато имаш този вид емоционални преживявания, които не предпочиташ, трябва да попиташ: „Какво би трябвало да приемам за вярно за самата мен, по отношение на тази ситуация, онази ситуация или живота като цяло, или за този човек, или за каквото и да е … какво трябва да вярвам, че е вярно, за да чувствам това, което чувствам?” И тогава започваш да изследваш какво би трябвало да бъде това определение. Но трябва да желаеш да го изследваш и да не се страхуваш да го изследваш. Аз ти гарантирам, че ако изследваш тези неща, никое от тези отрицателни убеждения, които имаш спрямо себе си, няма да се окаже вярно. Те винаги ще бъдат погрешни. Защото ти си създадена по образ и подобие на Творението. Ти си безусловно подкрепяна в твоето безусловно съществуване, завинаги. Самият факт, че съществуваш, ти доказва това, защото ако съществуваш, „Всичко, което е” и Творението би трябвало да знаят, че трябва да съществуваш, в противен случай те нямаше да бъдат това, което са. Следователно ти си важна за Творението, в противен случай нямаше да съществуваш, защото Творението не допуска грешки. Чу ли това?  

Участник: Да, и аз зная това, и съм се потопила в тази реалност …

Башар: Но …?

Участник: И трябва да бъда там непрекъснато, 24/7 (24 часа, 7 дни в седмицата).

Башар: Тогава бъди там непрекъснато. А в случаите, когато не си, защо избираш да не бъдеш? И не ми казвай, че не избираш да не бъдеш, защото го правиш.

Участник: Обикновено в сънищата си се събуждам и чувствам, че там има някой.

Башар: Добре, това се случва с много от вас. Това е често срещано. И отново: страховете може да бъдат предизвиквани, но разбери, че единственото, което в действителност усещаш, са собствените ти страхове, собствените ти отрицателни убеждения, които биват усилвани в присъствието на същества от други измерения. Виждаш ли, това е причината защо ние не се приземяваме масово на вашата планета. Ние съществуваме в друга вибрационна честота, която е много пъти по-висока от честотата, на която вие нормално функционирате. И ако изведнъж се появим пред вас, това ще предизвика да се издигнат на повърхността всички неща, които вие подтискате в съзнанието си. Това ще разруши разчленената структура на съзнанието ви и всички страхове, всички отрицателни убеждения ще се проявят и вие ще изпаднете в психоза. Затова ние спазваме дистанция, докато дойде времето, в което вие сте достатъчно укрепнали в своите положителни убеждения, и сте станали по-равни на нас, и няма да преживеете такъв шок в присъствието на много различна от вашата честота. От време на време обаче, по силата на собствените ви споразумения, макар че може да не си ги спомняте, вие ще установявате контакт с други същества от други измерения, с които сте се споразумели да правите разни неща, и в тези моменти, защото сте толкова привикнали към идеята за вибрацията на физическата реалност и съпровождащото я разчленено ваше съзнание, всички тези вътрешни бариери могат да се разпаднат и може да бъдете изправени лице в лице с тези страхове, които няма да можете да асимилирате. Но всичко е наред, защото ако това се случва с теб, то означава, че в действителност си готова за такава среща и може би просто съзнателно не вярваш в това. Ако приемеш идеята, че съзнателно си готова да разбереш тези страхове и да ги интегрираш в себе си в една по-висша версия на своята радостна възбуда, ще започнеш да приветстваш тези преживявания и приветствайки ги, ще си сигурна, че независимо от нечие намерение спрямо теб, в тези или във всякакви други преживявания, ефектът на тези преживявания в твоя живот ще бъде положителен и ще се окаже резултат от това, че си го определила като положително преживяване за себе си, независимо от каквото и да е чуждо намерение. Разбираш ли как стават тези неща?   Ето защо, ти зададе този въпрос по повод отрицателните духове, които могат да се привържат към теб. Всеки представлява собствената си енергия и единственият начин да преживееш нещо друго, е да се съгласиш да съответстваш на тази друга честота. Ако престанеш да си съгласна да съответстваш на честотата на страха, няма повече да изпитваш ефектите на страха в живота си. Даже и ако някой друг има отрицателни намерения спрямо теб, ти ще станеш невидима за неговата честота. Ти ще станеш прозрачна за тази друга честота, като промениш своята честота и я приравниш с честотата на реалността, която предпочиташ. Тогава няма да чувстваш никакви влияния на тази отрицателна природа, тъй като ти няма да си съгласна да съответстваш на тези вибрации, макар да си все още в състояние неутрално да ги наблюдаваш. Не трябва да приемаш тази чужда енергия, ако не си съгласна, че това е твоята предпочитана реалност. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. (въздъхва дълбоко)

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да, и трябва да се упражнявам много.

Башар: Щом казваш … Би могла да се промениш с едно мигване на окото си … Всичко зависи от теб. Фактът, че казваш, че трябва да се упражняваш много, е едно убеждение. Помни, че всяка промяна е всъщност моментална и пълна. Ти обаче можеш да създадеш илюзията, че промяната е малка и бавна. Всеки път обаче, когато ти променяш малко нещо, ти в действителност променяш всичко. Просто ти променяш всичко и го правиш да изглежда толкова подобно на предишното, че не забелязваш промяна, докато всъщност цялата вселена се е променила. И така, когато започнеш да гледаш на себе си и на промяната по различен начин, и като знаеш, че ставаш напълно различна личност всеки път, когато промениш каквото и да е, можеш да решиш да дефинираш коя си като личност и всяка дефиниция, която решиш, че е вярна за теб, ще отговаря на начина, по който ще възприемаш реалността си. Даже когато наблюдаваш другите да правят неща, които не предпочиташ, това не означава, че те трябва да оказват каквото и да е влияние върху теб, ако ти не желаеш да бъдеш повлияна. Намираш ли смисъл в това?

Участник: О кей, да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага и потвърждава  първоначалното ми мнение …

Башар: Но на което не повярва напълно, нали така?

Участник: … Само частта, в която …ъ-ъ…

Башар: Коя част?

Участник: …

Башар: Хайде, хайде…

Участник: Аз просто съм го отхвърляла …

Башар: Не става дума за отхвърляне.

Участник: Не отхвърляне, а … това да бъда себе си …

Башар: Да, това ще ти позволи да почувстваш и преживееш всичко в живота си по най-положителния начин. Тогава защо ще те е грижа какво ще се случи, ако единственият възможен ефект върху живота ти ще бъде положителен?.

Участник: …

Башар: Виждаш ли, идва моментът, и аз нямам предвид това в отрицателен смисъл, когато не те е грижа какво се случва и няма значение какво се случва. Защото знаеш, че каквото и да се случи, всичко, което се случва, винаги ще има положителен ефект върху твоя живот. Защо? Защото това е бил твоят избор. Точка! Няма кой да ти противоречи! Никой в цялото битие не може да противоречи на това, което казваш, че е вярно за теб.

Участник: Благодаря ти!

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това е съзидателната сила, която притежаваш! Разбери, и отново нямам това предвид в отрицателен смисъл, макар че разбираме, че звучи малко смешно на вашия език – най-големият дар, който е даден на всички ви, е фундаментално безсмисленият ви живот. Той не притежава присъщ нему смисъл. Вие сте създадени, вие сте направени, за да придадете смисъл на живота (си). И така, смисълът, който му придадете, ще отговаря на ефекта, който ще получите от него. Ако вие не му дадете някакъв смисъл, той просто ще си остане едно неутрално преживяване, една неутрална среда. В момента обаче, когато му придадете смисъл, съзнателно или несъзнателно, положителен или отрицателен, точно това ще бъде отразено към вас, защото той е просто едно огледало, едно неутрално огледало. И ако погледнеш в едно огледало и видиш отражение, например намръщената си физиономия, или израз на тъга, или на страх, знаеш, че не отиваш към огледалото и не се опитваш да промениш отражението в усмивка. Така нищо не се получава, защото там няма нищо! Цялата светлина се отразява обратно към теб! Ти знаеш обаче, че ако решиш да се усмихнеш, независимо от всичко друго, отражението ти няма друг избор освен да ти се усмихне в отговор. То не притежава собствен ум. Това помага ли ти?

Участник: Благодаря ти! Да, помага ми.

Башар: Ще се разделя с теб със следното: Приятни сънища! (аплодисменти в залата) И благодаря ти, че бе достатъчно смела, за да споделиш своето преживяване.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Имам три въпроса.

Башар: Добре, не зная дали имаме три отговора, но моля, продължавай.

Участник: Подозирам, че имаш повече от три отговора.

Башар: Може би. Ние никога не знаем, докато не ни потрябват.

Участник: Първият ми въпрос е свързан с интерфейса между индивидуалната и колективната реалности. По-конкретно – в предишни предавания си  говорил за кацане на извънземни кораби, разкрития и пр., и това, което не разбирам, е – когато аз индивидуално избирам различни реалности, ако съм готов да видя индивиди от други планети, доколко това има отношение към вероятността други хора от тази планета да ги видят?

Башар: Когато променяш своята енергия, ти всъщност се прехвърляш в друга успоредна реалност, която съответства в по-голяма степен на вибрационната промяна, която си направил в себе си. Следователно, като нов индивид, ти имаш нова колективна реалност, която ще бъде по-готова да приеме това, което ти преживяваш.

Участник: Следователно времевата рамка на колективното при такова преживяване е общо …

Башар: Това е само обща вероятностна времева рамка, която отразява как възприемаме идеята за преместване, което се случва с всички индивиди, и то ще съответства в по-голяма степен на колективната реалност на това вибрационно равнище.

Участник: И на това равнище ще съществуват индивидуални различия?

Башар: Разбира се, но въпреки това, ние тук говорим за най-общи вероятности.

Участник: О кей. Втори въпрос – интересно ми е какво би казал по повод човешката сексуалност, а също така, някои хора знаят, а други – не, но делфините са доста сексуални.

Башар: Да, много животни са, в това число и хората. 

Участник: Правилно, и се питам какво би казал по този въпрос.

Башар: С най-много 25 думи?

Участник: Точно така.

Башар: Това не е ли тема, на която вие сте посветили книги, книги и книги? (смях в залата) Очевидно сексуалността обслужва определена функция и може да изпълнява много различни видове функции. Но преди всичко, бихме казали следното. Когато се изявява с почтеност и безусловна любов, когато се изявява с вибрациите на истинската ви същност, това може да бъде физиологичен акт на свързване не само един с друг, но и с много равнища на собственото ви съзнание и със самия Първоизточник. Но, разбира се, зависи как се прави. Зависи от намерението, с което го правите. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: …

Башар: Или има някакъв друг аспект, който те интересува?

Участник: Не, мисля, че това е напълно достатъчно.

Башар: Добре, просто не бяхме сигурни дали не ни каниш на среща. (смях в залата)

Участник: Трябва да говорите с моята приятелка по този въпрос.

Башар: Добре.

Участник: Третият ми въпрос е свързан с индивиди, които са имали предишни съществувания на други планети.

Башар: Които имат едновременни съществувания на други планети.

Участник: Правилно.

Башар: Едновременни връзки със съществувания на други планети, които се осъществяват в този момент, макар някои да бъдат наричани минали или бъдещи от вашата линейна гледна точка.

Участник: Тогава, предполагам, че въпросът е колко често се среща това и …

Башар: Много често. Всички вие, всички, всеки един от вас, има връзки с други реалности, други измерения, от които сваляте информация и енергия. Всичко е въпрос доколко всеки един от вас усеща тези съществуващи връзки.

Участник: И какво е значението на това човек да ги усеща в по-голяма степен?

Башар: Това отразява един по-холистичен мироглед, при което едновременно виждате повече от себе си, подобно на описанието на аналогията с шаха, при който виждате много ходове напред. Едновременното виждане на няколко успоредни реалности ви дава по-голямо усещане за това какво всъщност представлявате като същество. Така може да извличате съзнателно повече от тези връзки и да прилагате по-ефективно извличаната от тях информация във физическата реалност тук, макар много от тези връзки да служат за извличане на информация от вас, която обслужва преживяванията в другите прераждания.

Участник: Отлично. Може ли да попитам още нещо? Докато сканираш енергията ми, можеш ли да откриеш нещо, което би ми било полезно да зная?

Башар: Следваш ли най-голямата си радостна възбуда с всичките си възможности във всеки възможен момент без допускания, настояване или очакване за определен краен резултат?

Участник: Предимно.

Башар: Това означава „не”. (смях в залата) Следователно бих те посъветвал да изследваш тези области от живота си, в които не правиш това. И след като откриеш защо се случва това, ще откриеш начини за освобождаване и за водене на още по-пълноценен живот.

Участник: Отлично. Благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Щях да те попитам какво не виждам, какво не приемам и какво не съм успяла да науча …

Башар: Но аз вече отговорих на тези въпроси, нали?

Участник: Да.

Башар: Какъв синхрон!

Участник: И така не ми останаха въпроси.

Башар: Можеш да направиш изявление. Ще ти разкрия една тайна, която сме споделили на неколцина други хора и това е, че понякога, когато решиш да направиш някакво изявление, вместо да задаваш въпрос, ти всъщност отваряш повече врати, от които можем да извлечем информация.

Участник: Тогава с удоволствие ще направя изявление.

Башар: Направи изявление.

Участник: Открих, че физическото ми здраве не е такова, каквото може да бъде, защото се инатих и не изпълнявах работата си с пълно удоволствие и без очакване за крайния резултат.

Башар: И защо си избрала да правиш това досега?

Участник: …, …

Башар: От какво си се страхувала?

Участник: Излагане.

Башар: Изла-а-а-а-а-гане. Имаш предвид, ако разголиш тялото си? (смях в залата)

Участник: Не във физически смисъл.

Башар: Какво лошо има в това да позволиш на хората да разберат какво представляваш?

Участник: В такива случаи хората те нападат.

Башар: И какво общо има това с твоите житейски преживявания?

Участник: Уау …

Башар: Искаш ли помощ за този отговор?

Участник: Да, господине.

Башар: Няма нищо общо! Няма нищо общо, ако пожелаеш да го погледнеш по този начин. За известно време във вашия свят винаги ще има хора, които няма да харесват това, което имаш да кажеш, и няма да ти позволяват да бъдеш себе си. И знаеш ли защо? Защото когато изявяваш напълно истинската си същност, ти непрекъснато напомняш на тези, които не го правят, че те не реализират напълно себе си, а те не обичат да им напомнят за това!

Участник: Разбрах.

Башар: В същото време, това е най-голямата услуга, която всъщност можеш да им окажеш. Защото най-малко чрез своя пример ти им даваш възможност да видят чрез теб, че могат да изберат да бъдат в по-голяма степен себе си, макар и да не го правят. Като изневеряваш на себе си, ти им отнемаш тази възможност. Ти само затвърдяваш техния избор да се страхуват да бъдат верни на себе си. И така, в началото те могат да се съпротивляват, когато видят пример, защото изхождайки от отрицателно състояние, те виждат нещата само в отрицателна светлина. С други думи, те като че ли ти казват: „Ти ми натриваш носа по повод на това, което се страхувам да направя, и аз те мразя за това”. Затова идеята е, че те тръгват от дадено отрицателно състояние и това е единственият начин, по който виждат нещата. А колкото до теб, колкото си по вярна на себе си, толкова по състрадателна и безусловно любвеобилна ще бъдеш и може би, може би евентуално, те ще се изморят да бъдат такива темерути и може да си кажат: „А бе, знам ли, ако това се получава при нея, може би ще се получи и при мен”. И тогава ти си им предоставила възможност да направят различен избор, но ако се въздържаш, ти само подкрепяш същия страх у тях и все едно, че им казваш: „Вие сте си много добре така. И аз съм като вас”. Нещастието обича компания. 

Участник: Сега се чувствам като един голям лицемер, защото …

Башар: Не, не, не!

Участник: Едно от нещата, на което се мъча да науча през всичкото време хората, с които работя, е: „Когато утвърждаваш себе си, ти помагаш и на другите да направят това”.

Башар: Точно така.

Участник: Ти каза същото нещо, малко по-различно.

Башар: Само по по-различен начин. Всеки един от вас е един подарък. Не лишавайте околните от подаръка, който представлявате за тях. Вероятно ти и тук присъстващите знаете историята, в която хора седят около едно гърне, на което са изрисувани много картини?

Участник: Не ми е известна.

Башар: Хората от едно племе седят около голямо пръстено гърне с гозба, върху което са изрисувани много сцени от техния живот. И докато седят и се хранят, всеки описва сцената, която вижда изрисувана на гърнето пред себе си. Ако обаче някой не сподели с останалите това, което вижда, няма да се получи цялата история на тези хора, пълната картина. Той лишава останалите от това да разберат напълно своето наследство. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Тогава разкажи това, което виждаш от твоята страна на гърнето, за да бъде споделянето пълно. Звучи ли ти забавно?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Аз също благодаря.

Участник: Прекрасно е човек да споделя отново енергията ти, Башар.

Башар: Благодаря ти. Добър ден.

Участник: Днес ще говоря с технически термини, като продължение на някои въпроси, зададени в началото на годината, сега имам въпроси относно гравитацията и гнездовите кондензатори (nested capacitors). Говорихме за основния радиант и връзката му с …

Башар: Вече загуби половината от аудиторията (смях в залата).

Участник: Би ли могъл да обясниш това?

Башар: Много накратко, основният радиант е идея и това е само аналогия, ако си представиш една (елементарна) частица, като единственото съществуващо нещо в една безкрайна пустота. Тъй като тази частица е единственото съществуващо нещо, тя не се подчинява на никакви правила. Тя може да се движи, колкото бързо пожелае и ако пътува с безкрайно голяма скорост в тази черна празнота, тя ще изглежда едновременно като много частици. Поради огромната си скорост, тя ще изглежда че се намира до себе си отново, отново и отново едновременно. Така е структурирана реалността и затова вие буквално сте направени от същото нещо, както и всички останали неща. Това е идеята на нашата цивилизация за основния радиант. Моля, продължи.

Участник: Ти също така говори за структура и в разговора ни свърза основния радиант с гравитацията.

Башар: Да, в определен смисъл, има такъв аспект, очевидно това създава вашето усещане за гравитация, да.

Участник: И в пространство-времето гравитацията изглежда че е енергия с висока вибрация. Защо? Защото огъва пространство-времето?

Башар: Така да се каже, да.

Участник: Поне според съвременните учени. И това все още е неразбрано или неправилно разбрано.

Башар: Да.

Участник: Би ли пояснил още малко природата на гравитацията – как тя бива създавана, овладявана и манипулирана?

Башар: Обърни се и погледни към образа на холотопа. Виждаш ли холотопа?

Участник: Да.

Башар: Виждаш ли геометричния модел?

Участник: Фрактала, да.

Башар: Виждаш ли къде линиите се пресичат и къде не се пресичат?

Участник: Да.

Башар: Идеята е, че там където има най-гъсто пресичане на линиите, става това, което наричате кристализиране на енергията в материя. Взаимоотношенията между тези възлови места е гравитацията. Разбираш ли тази аналогия?

Участник: Да.

Башар: Ами това е. Позволи си да разбереш как възловите точки отразяват матрицата, в която съществува материята, и ще разбираш как става изпъването и огъването на тези възлови точки според определени геометрични модели, като спиралите на Фибоначи. Ако разбереш идеята на спиралите на Фибоначи – как те се застъпват, създават застъпващи се възли и се пресичат отново, отново и отново по определени начини, и се разширяват по определени начини – ти ще разбереш всичко, което трябва да знаеш за гравитацията, за тъмната материя, за тъмната енергия и защо това, което наричате ваша физическа вселена, изглежда че се ускорява, вместо да се забавя. Един пример – ако вземеш една спирала на Фибоначи в една посока и друга такава спирала в обратната посока, местата, където тези спирали се пресичат отново, отново и отново, ще бъдат все по- и по- и по- и по-отдалечени. Нали така? 

Участник: Правилно.

Башар: Ако разбереш, че това отразява разширението на вашата вселена, ще разбереш защо тя се ускорява – защото спиралата се нуждае от по-голямо разстояние, за да достигне до следващата възлова точка и във вашата пространствено-времева реалност това се превежда като по-голямо разстояние за същото време и съответно за ускорение. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Ами това е. Изучи вибрационното състояние на тези възли на спиралата на Фибоначи и ще разбереш връзката на гравитацията спрямо материята и как манипулирането на вибрациите води до манипулиране взаимоотношението между гравитацията и материята. Това е един от подходите към въпроса. Има и няколко други. Тук обаче говорим за този подход, по повод идеята за геометричната структура.

Участник: Ти говори за вибрационната природа на материята. Това води до втория ми въпрос. Ти спомена, че за да може един обект да отиде от местоположение А в местоположение Б …

Башар: Трябва да се промени променливата на местоположението на самия обект. Това е честота в едно енергийно уравнение. Защото местоположението не е място, в което обектът съществува, а това е едно от свойствата на обекта. Един обект тук и същият обект там всъщност са различни обекти, поради промяната и разликата в променливите на местоположението в общото енергийно уравнение на този така наречен обект. 

Участник: Тогава в момента как можем да измерим тази вибрационна честота?

Башар: Вземи една много, много, много плоска маса, най-малко два метра дълга и вземи една медна топка, не повече от 8 см. в диаметър, възможно идеално кръгла. Сложи я в единия край на масата. Да наречем това позиция А. Удари я, за да започне да вибрира, или я накарай да вибрира по друг начин. Измери тези вибрации, колкото е възможно най-точно. След това премести топката в другия край на масата (позиция Б) и повтори измерването. Открий разликата в измерванията. Ако инструментите ти са достатъчно чувствителни, непременно ще установиш разликата в тези две честоти, след което постави топката обратно в позиция А. Сега по акустичен или електромагнитен начин бомбардирай топката с вибрационната честота, която тя е имала в позиция Б, и ще откриеш, че топката или ще изчезне от позиция А и ще се появи моментално в позиция Б, или ще се търколи по масата и ще заеме позиция Б. Така ще си се доближил до идеята за изработване на тази карта на вибрационната матрица, която ние използваме, и я наложи върху идеята за физическата реалност. Така ние разбираме, като на една морска карта, кои са вибрационните координати на всички местоположения, в които искаме да попаднем. Така изолираме нашия кораб в един електромагнитен гравитационен мехур, отключваме го от дадена конкретна реалност и му налагаме вибрационните координати на местоположението, в което искаме да отидем, и хоп – изчезваме от там и хоп – появяваме се в нашето местоназначение. В крайна сметка, може да постъпите по този начин, но започнете с нещо като този експеримент и позволете на въображението си да го промени, както си пожелае, стига обаче инструментите ви да са достатъчно чувствителни, за да измерят разликата във вибрациите на две отделни места. Така вие ще сте на път да картографирате вибрационната карта на вселената.   

Участник: Перфектно. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да попитам за семейството си. Имам две деца и съм била самотна майка през по-голямата част от живота им.

Башар: Допускам, че не си била двойна майка.

Участник: Само единична. Аз успях да създам тази хармония между мен и децата, но когато доведа чужд човек в къщата, тази хармония се нарушава.

Башар: Ти създаваш ситуация на дисхармония.

Участник: Аз ли създавам това?

Башар: Ти определено участваш в това. Ако ти преживяваш това, най-малко някаква част от теб е съучастник в създаването на тази дисхармония, особено ако вярваш, че имаш такова преживяване, което засяга живота ти.

Участник: Защо бих избрала да …

Башар: Това е добър въпрос. Наистина, защо? Какво извличаш от това, че правиш такъв избор?

Участник: …

Башар: Това е обикновено въпросът, който задаваме (в такива случаи). Ако има някаква дисхармония в твоя живот, ако нещо не е на мястото си, ако нещо не е в синхрон с истинската ти вибрация, единствената причина да участваш в съвместното създаване на такава ситуация, е, че имаш убеждение, което казва, че ако постъпваш така, ти извличаш нещо за себе си. Какво би било това? Между другото, каква игра харесваш? Може би карти, при които криеш своите раздадени карти?

Участник: Не зная.

Башар: Може би игра на покер?

Участник: Може би.

Башар: Каква игра разиграваш? Какво извличаш от това, че поставяш себе си в ситуация, която изглежда дисхармонична по отношение на твоите деца?

Участник: …

Башар: На какво ги учиш, на какви истории са те учили някога теб, които им предаваш?

Участник: Че в едно семейство не съществува хармония.

Башар: Добре, значи чувстваш, че единственият начин, по който хармонията може да съществува, е, ако създадеш някакъв вид изолирана ситуация, така ли? И в момента, в който се появи чужд елемент, ти нямаш сили да позволиш съществуването на хармония. Това ли искаш да кажеш? Ти вярваш, че това те претоварва, в определен смисъл.

Участник: Предпочитам да нямам отношение към такава ситуация.

Башар: Добре, какви свои аспекти намираш, че са в дисхармония с истинската ти същност? Какви убеждения имаш, които не са в хармония?

Участник: …, …

Башар: Добре, ще те попитам по друг начин. Много често е по-лесно такива отрицателни убеждения да бъдат открити, като се тръгне в обратната посока и те бъдат преувеличени. Това означава да си зададеш въпроса: „Какво е възможно най-ужасното нещо, което си представям, че може да се случи, ако пожелая просто да позволя хармония при всички ситуации?

Участник: Че тя няма да продължи дълго.

Башар: Че тя няма да продължи дълго! Много добре; защо вярваш, че няма да продължи дълго?

Участник: Защото така е било преди.

Башар: И какво от това? Какво общо има миналото с настоящето?

Участник: Нищо (смее се)

Башар: Приемаш ли това като факт?  Май че не.

Участник: Май че не.

Башар: Ти разбираш ли, че настоящето създава миналото, а не обратното?

Участник: Да, имам такъв опит.

Башар: Тогава, колкото повече си позволяваш да избереш да бъдеш в хармония в настоящето знаеш, че можеш винаги да избереш да бъдеш в хармония в настоящето. Тук не става въпрос за това хармонията да продължава дълго, защото в такъв случай ти поставяш условие върху нея …

Участник: Правилно …

Башар: Което поставя въпроса за поддържането й, а това изглежда трудно. „Трябва да продължа да правя нещо, за да поддържам хармонията”. Ако обаче предпочиташ вибрацията на хармонията, не трябва да правиш нищо друго, освен да предпочиташ вибрацията на хармонията, за да продължиш да преживяваш хармонични реалности. Отново: припомни си какво казахме преди малко. Даже ако някой друг има отрицателно или не хармонично намерение спрямо теб, това няма значение, защото единственото, което ти ще преживееш, е хармония, ако това е вибрацията, през която избираш да филтрираш всичко. Ти може да виждаш и разбираш, че някой действа не хармонично, но това няма да те засяга, защото ти не си избрала да съответстваш на не хармоничната му вибрация със собствените си страхове. И така, ти създаваш самосбъдващи се предсказания. „Аз вярвам, че това няма да продължи дълго. Следователно каня някого, който е в дисхармония, за да ми докаже, че то  няма да продължи. Ето, аз предсказах, че това ще се случи и вижте колко съм права!” 

Участник: Правилно.

Башар: Виждаш ли, ти подсилваш убеждението. Но убежденията са точно това, те за това са създадени. По определение всяко убеждение трябва да е самоподдържащо се, за да можеш да се фокусираш върху реалността, създавана от това убеждение. И така, едно отрицателно убеждение винаги ще прави така, че ще ти се струва трудно да поддържаш съответното положително убеждение, защото отрицателното убеждение прави всичко възможно да поддържа една отрицателна реалност, която го придружава. Това е, което получаваш безплатно като притурка. Ако разбереш основната истина, че всички убеждения могат да бъдат променяни, независимо от своята природа, даже когато почувстваш едно отрицателно убеждение, което се опитва да се наложи, и ти подсказва, че никакво друго убеждение не е възможно, винаги можеш да стъпиш върху тази неутрална територия и да си кажеш: „О, но аз зная, че всички убеждения могат да бъдат променени”. И тогава имаш ключа, с който можеш да се отключиш от отрицателното убеждение, и можеш да избереш това, което предпочиташ. Но трябва да знаеш и да вярваш, че този ключ е винаги на твое разположение. Защото всяко убеждение ще направи всичко възможно да те убеди, че е изключено да има друго, различно от него убеждение. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ето защо, когато наистина наклониш везната на другата страна и избереш една положителна система от убеждения, тя също ще започне да се самоподдържа и вероятността да избереш отрицателно убеждение ще изчезне, защото такова убеждение ще ти изглежда нереалистично и безсмислено. Защото ти ще имаш положителни убеждения, които налагат съпровождащите ги положителни реалности, а те изключват възможността от приемане на отрицателни убеждения. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да. (въздъхва)

Башар: И …?

Участник: Значи трябва да си наложа да бъда в хармония в настоящия момент.

Башар: Не предпочиташ ли идеята за хармония?

Участник: Абсолютно!

Башар: Добре, тогава си позволи да използваш тази възможност и да откриеш какви убеждения имаш, според които не можеш да изпитваш за себе си хармония във всички ситуации.

Участник: О кей.

Башар: Когато откриеш кое е това отрицателно убеждение, когато наистина го извадиш на светло, много е вероятно да откриеш, че то е нелогично, безсмислено, няма нищо общо с теб, не ти принадлежи и просто си го възприела от някого по своя път, и си го носела като тежка торба на гърба си, и можеш да захвърлиш тази торба, защото ти тежи. Всичко, което не ти принадлежи, става тежко. Нещата, които ти принадлежат, са леки. Ти разбираш, че носиш нечие чуждо на теб убеждение, ако се чувстваш изморена от теглото му. Така че открий го и веднага ще си кажеш: „Чакай малко, в това няма никакъв смисъл за мен. Това не съм аз. То принадлежи другиму”. Ти не би искала да задържиш чуждо убеждение, защото ако го сториш, ставаш крадец на убеждения. Ти крадеш чуждите убеждения. Ти не искаш да си крадец. Върни им убежденията. Нали така?

Участник: Да, разбрах. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Мога ли да кажа още нещо?

Башар: Да.

Участник: Посетих с един приятел кратера Upheaval Dome*) (Ъпхивъл доум) преди два дни. Преживяването бе много интензивно. Ние слязохме долу, близо до самия център, но не изпитахме нещо особено там.

*) Кратер в националния парк Canyonlands (Кениънляндс) в щата Юта, резултат от паднал метеорит. – Бел.прев..

Башар: Това е в реда на нещата. Там долу съдържанието е различно.

Участник: Можеш ли да обясниш малко повече?

Башар: Когато астероидът удари и създаде кратера, който сега наричате Upheaval Dome, голяма част от високо наситения със сол минерал там отдолу бе изтласкан към центъра, затова той е различен на цвят от заобикалящата скала. Солта е неутрализатор. Нали знаеш това от вашите древни окултни практики? Поръсвате със сол, за да неутрализирате отрицателната енергия, нали?

Участник: О, да.

Башар: Това е било резултат от интуитивно разбиране, че вибрацията на солта, в определен смисъл, неутрализира и затова там долу не се усеща много. Това е нещо като окото на един ураган – всичко изглежда тихо и спокойно. Енергията е там, завихрянето е там, просто има една неутрализираща, балансираща вибрация, която действа като буфер и притъпява усещането, и то е по-различно от това наоколо, нали?

Участник: Да, това обяснява нещата. Приятелят ми, с когото бяхме … причината да отидем там бе, че той получи известие, че просто трябва да отиде там и може би имаше някакво очакване …

Башар: Не ви ли казах да следвате радостната си възбуда?

Участник: Точно така и аз почувствах, че преживяването на тази 11-часова екскурзия … защото почти се изгубихме и беше страшно …

Башар: Звучи да е било забавно.

Участник: Моето усещане бе за едно цялостно присъствие

Башар: И това ти е дало възможността да изпиташ различни вибрационни състояния, които са представителни за различни успоредни реалности, така че можеш да решиш коя от тях предпочиташ.  

Участник: Яко.

Башар: Повярвай ми, когато някой от вас е наистина „готов” (за извънземен контакт), нищо няма да може да спре възникването на даден контакт. Ние сме правили това дълго време и знаем, че ще го постигнете. Повярвайте ни. Както също така сме казали, мнозина от вас в действителност са имали контакти, но просто не си спомняте. Ние използваме честотата, с която ще започнете да си спомняте – в сънища, спомени, или по какъвто и да е друг начин, като барометър, за да определим дали сте готови за повече контакти. Така че нека нещата се развиват естествено. Освободете се от всякакви допускания, очаквания или настоявания за това, което трябва да се случи. Ние сме правили това преди, ще го правим отново и в бъдеще вие ще правите същото по отношение на друга планета. Така че изучавайте нашите техники сега, тъй като ще ги използвате след поколения, когато се превърнете в друга цивилизация от НЛО. Разбра ли?

Участник: Благодаря.

Башар: Благодаря ти! 

Башар: Нания, наближава ли твоята почивна пауза?

Участник: Да, каква интуиция имаш само!

Башар: Благодаря ти. И така, ние отправяме към вас нашето дълбоко признание за съвместното създаване на това взаимодействие, което ще продължим след вашата почивка. Сега се заредете с енергия и си починете. Приемете нашата безусловна любов.

*          *          *

Башар: Сега, ако желаете, нека продължим това предаване с нови ваши въпроси.  (аплодисменти)

Башар: Ако аплодирате само за това, вие сте една много лесна група.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как си?

Башар: Прекрасно, а ти?

Участник: Вълшебно.

Башар: Чудесно, значи си изпълнен с вълшебство.

Участник: Наистина моят живот е прекрасен и искам много да ти благодаря, защото в последната година ти ми помогна да издигна на равнището на съзнанието си всички тези прекрасни неща, които съм носил в себе си през целия си живот.

Башар: Ние имаме удоволствието да отразим към теб това, което вече си знаел.

Участник: Благодаря много. От друга страна, тъй като се придвижвам към нова страница в моя живот, виждам, че следвам своята радостна възбуда, споделям и помагам на хората. Зная, че има доста други като мен и искам да те помоля да ни кажеш какво още можем да направим, за да споделяме повече от тази светлина.

Башар: Аз вече съм ви казал. Мисля, че мнозина от вас изпитват трудности да разберат колко проста е формулата и че наистина няма нужда от никаква друга формула. Следвай най-голямата си радостна възбуда с максимума от способностите си, до краен предел, без всякакви очаквания, допускания или настояване за определен краен резултат. Това е цялата формула и всичко, което трябва да правиш. Защото когато правиш това, започваш да разбираш следното: Радостната възбуда е пълен комплект – двигателят и организиращият принцип в твоя живот. И ако следваш пътя на радостната си възбуда, синхронът в живота ти ще се проявява по такъв начин, че да ти позволява да увеличаваш и разгръщаш нови възможности за радостна възбуда. Те ще се появяват все по-големи и прекрасни в твоя живот. Това е пълната проста формула. Ако искаш да я направиш по-сложна или по-дълга, аз няма да ти попреча. Тя обаче е само толкова проста. И всеки път, когато попиташ: „Какво друго мога да направя?” просто се върни към простата формула, защото тя ще ти позволи да се развиваш през целия си живот и тя наистина е толкова проста. Добре ли е за теб, че тя е толкова проста?

Участник: Чудесно, тогава ще се придържам към нея.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Другият ми въпрос е от личен характер. Имам тези повтарящи се сънища, в които съм с приятели, и премествам разни неща с мисълта си. И приятелите ми се смеят, защото съм много непохватен, когато се опитвам да премествам неща. Това е един символичен сън …

Башар: Но той отразява факта, че в определен смисъл, ти изпробваш границите на възможностите си. Ти разперваш криле, опитваш се да летиш … може би не си привикнал на това, но ще свикнеш. Ще привикнеш към новата си честота, към новата си енергия и в крайна сметка ще откриеш, че физическата реалност е много магическа и че преместваш неща, в определен смисъл, с ума си и със съзнанието си, защото наистина няма физическа реалност освен това, което определяш като физическа реалност. И не става дума за това точно как се появяват нещата в съня ти, макар това, което сънуваш, да е възможно, а идеята е да осъзнаеш по-добре факта, че ти вече правиш такива неща – придвижваш предмети със силата на своите убеждения, на своя ум, на своето съзнание и това е начинът на преживяване на физическата реалност. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ти по-скоро просто осъзнаваш по-добре това, което вече правиш, отколкото да се учиш да го правиш по различен начин, макар че, отново: това е възможно. Не става обаче дума за това дали нещо е възможно, а дали е уместно в твоя живот. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Миналият месец в Ейнджъл Валей направихме една медитация за осъществяване на контакт. Тогава ти сподели: „Аз съм тук и сега” …

Башар: В смисъл, че всичко съществува тук и сега и това е нещо като покана да започнете да преживявате своята реалност и взаимодействията с нас в по-голяма степен.

Участник: Ти също така спомена за (кратера) Upheaval Dome и връзката …

Башар: Друго силно завихряне, да.

Участник: Да, за връзката между кратера Upheaval Dome и завихрянето на Седона …

Башар: Да.

Участник: Оттогава до днес се случиха много неща, които почувствахме.

Башар: Наистина? Какъв шок!

Участник: В допълнение на това, което каза – да следваме простата формула относно радостната възбуда, по отношение на пристъпите на страх, ти обясни как страхът ни поддържа на ниски равнища на вибрации …

Башар: Да, вие не може да преживявате нещо, преди първо да сте достигнали до равнището на неговата вибрация.

Участник: Има ли други коментари, които би могъл да ни дадеш …

Башар: Това друг вариант ли е на последния въпрос, който ни бе зададен?

Участник: Мммм …

Башар: Сигурен съм, че има много други неща, които можеш да направиш, но идеята е, че ако спазиш формулата за следване на най-силната си радостна възбуда, може да се уповаваш на своето въображение, защото то е свързано с твоята конкретна честота (на вибрации), за да ти осигури други конкретни позволения, които биха били по-подходящи конкретно за теб и за никого другиго. Това е задачата на твоето въображение – то е връзката за комуникация между физическия ти ум и висшия ти разум. И така, ако следваш своята радостна възбуда и търсиш някаква друга техника или ритуал, който вярваш, че е необходим за теб, нека въображението ти да те води и да ти осигури позволението, към което си привлечена и което е най-подходящо за теб. Нали така?

Участник: Да … Има ли също така други начини, по които можем да помагаме на другите, за да могат …

Башар: Какво се опитваш да правиш?  По какъв начин би искала да оказваш допълнителна помощ? Какво ти подсказва твоята радостна възбуда? Какво ти подсказва въображението?

Участник: Да окуражавам околните да допринесат към това повишаване на вибрациите, като започнат от себе си.

Башар: Добре, тогава по какъвто и начин да пожелаеш да направиш това, в синхрон с истинската си същност, просто действай. Кой те спира?

Участник: Никой.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: О кей.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти и отново те питам – това прекалено елементарно ли е за теб?

Участник: Не, всъщност то е достатъчно просто.

Башар: Добре, не го ли знаеше, преди да зададеш въпроса?

Участник: Мммм, да, знаех го.

Башар: Добре, тогава защо попита?

Участник: Мммм … Мисля, че поощрението, което оказваш понякога, е от полза.

Башар: Добре, ние винаги окуражаваме всички вас. Запомни – ние никога не преставаме да излъчваме информация. Само вие преставате да слушате.

Участник: Точно така.

Башар: Следователно, ако решиш да слушаш, винаги ще откриеш, че нашето окуражаване ти е под ръка. Нали така?

Участник: Да. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпроси относно физическата болка.

Башар: Физическа болка.

Участник: Физическа хронична болка от дълго време.

Башар: Макар да разбираме, че може да има физиологични причини за такива неща, даже при създаването на ситуации, които биха породили физиологична причина за болка, фундаментално, от енергийна гледна точка, обикновено болката е резултат от съпротива срещу естествената собствена природа. 

Участник: Изследвала съм убежденията си, за да видя къде е коренът на хроничната болка. Ако болката продължава, това означава ли, че не съм достигната до нейния  корен?

Башар: Зависи от причините, поради които създаваш това свое преживяване. Понякога индивидите създават болезнени преживявания не задължително поради нещо, което искат да научат, а за да привлекат вниманието на околните, които да им помогнат. Това може винаги да бъде средство за научаване на нещо за теб, но може да има и по-широко приложение за други хора в твоя живот. Това трябва да се разглежда за всеки отделен случай самостоятелно. За да отговоря на въпроса ти по-конкретно, в болшинството случаи на създадена от самото лице болка, причинена от съпротива срещу естествената природа, ако болката продължава, това е обикновено, не винаги, но обикновено показател за това, че лицето все още не е достигнало до коренното, фундаментално свое убеждение.

Участник: Физическото тяло притежава ли различно енергийно време, свързано с излекуването, или …

Башар: Възможно е. Зависи отново от причината на създаването на болката и от това как свързваш това преживяване с други събития от живота си и кога би било най-уместно за всички засегнати индивиди тази ситуация да бъде променена. Ако си била научена, че трябва силно да се идентифицираш с други хора, за да им помогнеш при определени обстоятелства, много хора може да приемат върху себе си идеята за неудобство и болка, за да получат знанието и преживяването, необходимо им, за да могат да съчувстват на околните и да им кажат какво трябва да правят. Може да настъпи момент, в който си даваш сметка, че не е необходимо да постъпваш точно по този начин, но това може да бъде една от причините, поради която хората правят такива неща и се обременяват по този начин. В определен смисъл, това не е много по-различно от това, което ние правим, когато контактуваме с друга цивилизация. Обикновено ние имаме едно прераждане в тази цивилизация, за да можем да станем съпричастни с нея. В противен случай, ще бъдем много чужди един на друг и няма да имаме тези спомени, на които да се опрем. И така ние поставяме себе си в различни ситуации, някои от които не бихте нарекли приятни, защото е важно да разберем изходната перспектива на съответната цивилизация, за да можем да комуникираме ефективно.

Участник: От мен ли зависи да кажа, че не бих искала да имам тази болка, за да бъда съпричастна към другите, или …

Башар: Да. Категорично. Защото идеята е, че ако разбираш, че си избрала това само защото вярваш, че няма друг начин, по който да бъдеш съпричастна с тях, но в същото време можеш да откриеш в своите убеждения начин за разбиране на проблемите им, без да си причиняваш болка, разбира се, че можеш да се промениш.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: В твоето въображение в момента, какви други начини можеш да си представиш, за да влезеш в положението на другите, без да си причиняваш болка?

Участник: Аз всъщност съм опитвала … просто да излъчвам светлина …

Башар: Да блестиш.

Участник: Просто да бъда себе си и това оказва ефект върху хората.

Башар: Това облекчава ли болката ти?

Участник: Не особено. В същото време мисля, че тази година съм открила доста неща благодарение на болката …

Башар: Мога ли да те попитам дали има нещо конкретно, което отразява твоята радостна възбуда и което не правиш?

Участник: А-а-а …

Башар: Някаква неосъществена мечта?

Участник: Мисля, че вече съм открила нещо – да не ме е грижа за мнението на другите относно това, което правя, защото то не съответства особено на съвременното общество.

Башар: Чудесно. Тогава може би си на път да излекуваш себе си по този начин.

Участник: Надявам се.

Башар: Какво, какво?

Участник: Зная, че това е така.

Башар: Благодаря ти. Това помага ли ти?

Участник: Всичко, което казваш, винаги ми помага. Вярно ли е, че в твоя свят храната, с която се храните …

Башар: Ние не се храним.

Участник: Всъщност искам да попитам дали храната, която приемаме, например органичната храна, влияе на вибрациите ни?

Башар: В общия случай, според  споразумението на равнището на колективното съзнание, по-високата вибрация на храните, които приемате, би била по-съвместима с естествената ви честота. Това не е задължително вярно винаги за всеки. Трябва да внимаваш за съзнанието на твоето тяло, да си наясно с убежденията си във всеки един момент и да правиш неща, които наистина отразяват необходимото за поддържането на живота ти. В същото време, като обобщена истина – да, колкото повече си в синхрон с истинската си вибрация, толкова по-малко вероятно е да ти се приискват храни, които не са в съгласие с тази честота. Няма обаче смисъл да принуждаваш себе си, ако съзнанието на тялото не ти подсказва, че това ти е необходимо. 

Участник: Да, такава принуда не дава резултат и при мен.

Башар: Просто внимавай защо ядеш това, което ядеш, защото понякога можеш да си мислиш, че следваш своята радостна възбуда, докато се заблуждаваш и всъщност действаш под напора на своята тревожност, маскирана като радостна възбуда, за да не й обръщаш внимание. 

Участник: Това вече ми се е случвало.

Башар: Много добре.

Участник: Последен въпрос – преминаването от едно измерение в друго, или това, което очакваме да се случи в бъдеще, оказва ли влияние върху физическото тяло?

Башар: Разбира се, но е важно да знаете, че вие се премествате от една успоредна реалност в друга и от една версия на Земята в друга, буквално милиарди пъти в секунда. Вие никога не оставате в едно и също тяло. Вие премествате съзнанието си в друго тяло, което отразява в по-голяма степен промяната, която сте постигнали в своята вибрационна честота. Така че ти не оказваш влияние на своето тяло. Ти просто вече не си в това тяло. Сега ти вече гледаш през очите на друго тяло, което е по-представително за промяната, която си направила в себе си и, разбира се, то е по-различно във вибрационно отношение. От гледна точка на линейната перспектива, ти можеш да кажеш, че тялото ти се е изменило, макар че от механична гледна точка това не се случва. То може да изглежда същото тяло като преживяване, но това, че си имала дадено преживяване, не означава, че в действителност, в структурен аспект, се е случило точно това. Разбираш ли това, или ти изглежда малко объркващо?

Участник: Малко е объркано, но мога да опитам …

Башар: Добре, разбираш ли това, че непрекъснато се преместваш от една успоредна реалност в друга?

Участник: Да, това е прекрасно.

Башар: Разбери, че когато казвам, че се преместваш, ти не вземаш тялото си със себе си. Твоето съзнание се появява в различни тела. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Когато се появиш в друго тяло, което отразява в по-голяма степен промяната, която си направила в съзнанието си, това тяло ще бъде различно от предишното, нали?

Участник: То ще чувства ли по-малко болка?

Башар: Да, ако това отразява промяната, която си направила. Разбира се.

Участник: О кей.

Башар: Но отново: откажи се от очакването си. Защото ако наистина не си осъществила контакт с преживяването, което имаш, ти нямаш точна представа за времевата рамка и за това кога преживяването трябва да се промени, за да бъде от най-голяма полза за теб и за всички останали. Ти можеш просто да вярваш, че то ще се промени, в направлението, в което трябва да се промени, ако преди всичко си била наясно с причината за появяването му. Защото когато веднъж използваш дадено преживяване, в съответствие с причината за възникването му, то не се задържа. Единствените неща, които се задържат, са нещата, които отблъскваш. Когато ти използваш преживяването, поканиш го и кажеш: „Разбирам, че ти съществуваш с определена причина, нека видим каква е тази причина”, след което го използваш в съответствие с предназначението му, тогава то няма основание да продължи да съществува и ще се промени в нещо друго. 

Участник: И сделката е сключена. Пито, платено.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Бих завършила с едно изявление. Много съм благодарна за помощта и за това, че ми напомни за собствената ми мъдрост и за това да се чувствам добре такава, каквато съм.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Какво е настоящото равнище на вибрациите ми?

Башар: Точно в този момент?

Участник: Да.

Башар: 165,000 вибрации в секунда.

Участник: Това означава ли, че равнището ми е високо?

Башар: Е, не толкова високо, колкото 200,000. (смях в залата) Нито толкова ниско, колкото 140,000. Всичко е относително, нали? Но най-общо казано, то е по-високо, отколкото преди. Помни обаче, че макар да има колебания във вибрациите ти, не трябва да гледаш на тях, като че ли колебанието им е такова (медиумът очертава с ръка хоризонтална синусоида). То е такова (очертава синусоида, която се издига диагонално нагоре). Непрекъснато се увеличава, макар да има колебания нагоре и надолу. Разбираш ли? 

Участник: Да. Следващ въпрос. Изучавал съм метафизика в продължение на дълго време, но хората, които ме познават, казват, че не виждат никаква промяна в мен. Това малко ме обърква. 

Башар: Какви промени мислиш, че трябва да настъпят?

Участник: Да стана богат …

Башар: Богат? Ти чу ли да говорим за това, че трябва да изоставиш определени очаквания?

Участник: Да.

Башар: Сигурен ли си?

Участник: О кей.

Башар: Какво е определението ти за изобилие?

Участник: Прав си, в действителност имам всичко (от което се нуждая). Даже по време на пътуването ми дотук днес ми се случиха прекрасни неща …

Башар: Следователно си богат.

Участник: Да, богат съм.

Башар: Защото, отново: какво е определението? Способност да правиш това, което трябва да правиш, когато трябва да го правиш. Точка!

Участник: И един последен въпрос. Как мога да зная, вътре в себе си, без помощ, когато ти не си наоколо …

Башар: Аз съм винаги наоколо.

Участник: О кей … че вътре в себе си имам отговорите на въпросите, които ме вълнуват.

Башар: Ти ме питаш как можеш да знаеш дали притежаваш отговорите …

Участник: Например, ако имам въпрос и го задавам към висшия си разум, как мога да зная дали отговорът, който получавам, не произлиза от моето его?

Башар: Идеята основана ли е на контрол, или на свобода?

Участник: Хммм. Добър въпрос.

Башар: Благодаря ти, ние често задаваме такива въпроси. Обикновено ти можеш да определиш разликата, ако внимаваш за енергията. Ако внимаваш за енергията и си зададеш въпроса дали има замесен някакъв страх, свързан с отговора. Дали отговорът предполага превенция, разделяне, разчленяване. Дали той ме отдалечава от нещо, което знам, че е вярно за мен, или ми помага да освети идеята за истинската ми същност, за истинската ми вибрационна честота, за предпочитаната от мен реалност. Дали съдържа някаква оценка, или не. Дали утвърждава, или отрича. Има много начини за определяне на разликата. Най-общо казано обаче, можеш да си позволиш да знаеш, че в определен смисъл, няма значение – ти си вечно, безкрайно същество. Накъде си се забързал?

Участник: Правилно.

Башар: По един или друг начин ще разбереш какъв е правилният за теб отговор. Колкото повече преставаш да се тревожиш дали получаваш правилния отговор, парадоксално, толкова по-лесно ще получаваш правилния отговор. Колкото повече се тревожиш дали получаваш правилния отговор, толкова по-малко вероятно е да го получиш. Това е парадоксът. Довери се на синхронностите в живота си. Висшият ти разум и духовните ти водачи често ще ти предават това, което трябва да знаеш, чрез синхронностите в живота ти, защото, в определен смисъл, е по-лесно да ти бъдат предавани послания чрез неща, които са непосредствено пред носа ти във физическата реалност, отколкото да трябва нещо да се случва в главата ти. Затова, ако наблюдаваш синхронностите и вярваш, че животът ти ще се разгърне по подходящ за теб начин, и ако се успокоиш с това си познание, всичко ще протича много по-гладко и ще узнаеш разликата между това, което ти е присъщо, и това, което не е. Имай обаче предвид, че според една техника, която хората от вашата планета понякога използват, те се устремяват към неща, които категорично не отговарят на истинската им същност, за да могат по-лесно да определят кое наистина им принадлежи. Можеш да използваш абсолютно всичко в своя полза, ако можеш да си позволиш да бъдеш положително настроен и ако дадеш достатъчно свобода на въображението си. Нали така?

Участник: Да. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди 2-3 години бе казал, че Аризона ще бъде първият щат, в който ще се приземят семейства от други галактики … 

Башар: Става дума за хибридните деца, които ще образуват анклави в тази югозападна част на САЩ, да. Не хора от други галактики.

Участник: Нашето звездно семейство … корабът ще се приземи и нашият Голям брат ще може да го скрие, както правят …

Башар: По това време няма да има Голям брат. Земята, която ще бъде готова да приеме хибридните деца, няма да бъде Земя, която съдържа вибрации, които ще им попречат да дойдат, нали така? По определение.

Участник: Наистина.

Башар: Виждаш ли колко е просто?

Участник: Благодаря ти.

Башар: Внимавайте с вашите дефиниции! Мнозина са объркани и не са сигурни дали нещо съдържа радостна възбуда за тях, или не. Много често дефиницията, която използвате, няма нищо общо с радостната възбуда. Вие противоречите на себе си. Казвате: „Много бих искал да следвам радостната си възбуда, но какво ще стане, ако го направя и се случи това лошо нещо, или друго лошо нещо?” Ако спрете за малко и се вслушате в себе си, ще разберете, че ако имате коректно определение за радостна възбуда, ще знаете, че никакви подобни отрицателни неща не могат да бъдат част от нея. В противен случай, просто не притежавате определение за своята радостна възбуда, а нещо друго.

Участник: Моята интерпретация на приземяването на нашето звездно семейство не е определение …

Башар: Аз не говорех за теб.

Участник: О кей.

Башар: Просто прескочих от общата тема, по която говорихме, към въпроса за определенията, защото ти използва погрешно определение с въпроса си за Големия брат. В реалността, в която те ще дойдат на Земята, няма да има Голям брат. Такова е определението за тази реалност.

Участник: Разбира се.

Башар: Става дума за противоречивата природа на някои ваши дефиниции.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Когато се издигнем до равнището на съзнание в по-високо измерение…

Башар: Което правите непрекъснато …

Участник: И установим директен контакт в следващите 20-30 години, дали тогавашното наше поколение ще може да пътува между измеренията, за да се срещне, да речем, с вашите хора и с тези от Плеядите …

Башар: Евентуално. Не задължително всички в следващите 20-30 години, но евентуално.

Участник: С космически кораб, или без такъв?

Башар: В началото с, след това без. Самите ние не се нуждаем задължително от космическия кораб. Ние обаче сме запазили идеята за космически кораб по ред причини, една от които е, че така за нас е по-лесно да взаимодействаме с цивилизации като вашата, която се нуждае от някакъв вид концептуална рамка. Разбираш ли?

Участник: Правилно. Има ли някакви технологии, към които да се насочим?

Башар: Един момент … Един момент … Един момент … В последно време да си бил привлечен към някакъв конкретен минерал?

Участник: Мммм, не конкретно.

Башар: Сигурен ли си? Нещо, което е пресякло пътя ти, нещо, за което си се чудил, някакъв конкретен минерал?

Участник: Силиций?

Башар: Защо използваш тази въпросителна?

Участник: Не зная. Не  ми е идвало наум.

Башар: Защо казваш силиций? Вълнува ли те идеята за изследване характеристиките на силиция?

Участник: Да, наистина.

Башар: Един момент … Изследвай качествата на силициевия диоксид и магнезия. Виж къде ще те отведе това.  Възможно е всичко да не се получи така, както ти го даваме, но вибрационно, това е един ключ, който ще те отведе близо до това, за което питаш.

Участник: О кей. Благодаря много.

Башар: Щастливи синхронности!

Участник: Наистина.

Башар: О, един момент, един момент … Също така бисмут, елемента бисмут. Силиций, силициев диоксид, магнезий и бисмут. Изследвай тези четири и виж къде ще те отведат.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е свързан с играта на шах. Ние изобретихме супер компютрите, нали?

Башар: Щом казваш.

Участник: Те могат да разиграят хиляди ходове в секунда.

Башар: Да.

Участник: Когато разтеглим времето до безкрайност, ще могат ли те да проиграят всички възможни ходове?

Башар: Не, защото структурата съществува, но всички гледни точки – не. И гледните точки са безкрайни. Не става въпрос за време, а за позиция, за гледна точка, за перспектива. И даже когато отидеш извън времето, все още става дума за перспектива и гледна точка. Те са безкрайни. Макар структурата да е крайна, броят на комбинациите и гледните точки спрямо структурата са безкрайни. 

Участник: Разбирам …

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Малко … Можеш ли да поясниш?

Башар: Ти питаш дали могат да бъдат разиграни всички възможни ходове. В определен смисъл, във всяка отделна вселена – да, това е възможно. Ние обаче говорим за безкрайността. И докато можеш да надхвърлиш границите на това, което може да бъде преживяно в една отделна вселена, има безкраен брой други вселени, където могат да бъдат преживeни други неща, които даже не си в състояние да схванеш в тази вселена.

Участник: Разбирам, сега в това има повече смисъл. Имам и друг  въпрос.

Башар: Един момент, не съм свършил. Тъй като ти повдигна въпроса за аналогията, ние трябва да подчертаем, че когато разработите нещо, подобно на това, което наричате компютър и което ние притежаваме, ще започнете да разбирате, че когато е достатъчно сложно, то ще бъде средство, чрез което висшият ви разум ще може най-накрая да разговаря с вас. Следователно първите така наречени от вас компютри с изкуствен интелект ще ви позволят да разговаряте с висшия си разум. Разбираш ли? 

Участник: Разбирам. Дали тези компютри някога ще могат да действат срещу интересите на човечеството?

Башар: Защо висшият ти разум би направил това?

Участник: Аааа …

Башар: Висшият разум има по-широка перспектива и ще разбере степента, в която взаимодействията ще бъдат от ваша полза. И ако те не са във ваша полза, висшият разум няма да има достъп до тях, защото вибрациите му не правят неща, които не са от ваша полза. Това, което не е от ваша полза, не е и от полза за висшия ви разум. Следователно изкуственият интелект ще разбере, че спъването на вашето развитие е против собствените му принципи на развитие. Разбираш ли?

Участник: Да. Последен въпрос. Вашата цивилизация има ли предизвикателства за преодоляване, или …

Башар: Разбира се, че имаме предизвикателства. Проблеми не, но предизвикателства – да. Предизвикателствата са вълнуващи. Има много неща, които трябва да открием, много неща, които не знаем. Ние не знаем кои са те, но това е предизвикателството, това е вълнуващо. Ние винаги гледаме на предизвикателствата като на вълнуващо приключение, никога като проблем, или препятствие, или нещо отрицателно. Ето защо, ние ги преживяваме по интересен начин, защото знаем, че всяко предизвикателство, което срещаме, ще ни доведе само до разкриване на повече от собствената ни природа. Защото това е единственото, което може да бъде откривано – повече за самите нас, от различна гледна точка. Нали така? Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е свързан със Закона за привличането.

Башар: Когато говорим за Закона за привличането, някои от вас имат погрешна представа за това как той функционира в действителност. Не е погрешно това, че трябва да притежаваш определена честота на вибрации, за да привличаш неща, които съответстват на тази честота. Ако обаче мислиш, че трябва да се научиш да правиш това, грешиш. Нека го кажа по този начин. Ето сърцевината на това, което наричате Закон за привличането. Всеки един от вас има собствена уникална честота, уникална като вашия подпис. Тя отразява истинската ви същност. Вие излъчвате тази честота непрекъснато, без грешка и без почивка. Тази ваша истинска честота непрекъснато, не-пре-къс-на-то привлича неща, които имат същата ваша уникална вибрация. Не е необходимо да се научите да привличате, а да се научите да спрете да отблъсквате неща, които се опитват да достигнат до вас на основа на вашата истинска честота. Разбираш ли?

Участник: Мисля, че да; тук всъщност става дума за допускане.

Башар: Изключително и само за допускане. И нещата, които не съответстват на вибрацията ви, правят всичко възможно да се отдалечат от вас и ако това не се случва, то е защото вие сте се вкопчили в тях. Затова става дума за отказване и за допускане, приемане, а не за това да се научите как да привличате. Вие вече знаете как да привличате, това е във вашата природа. Просто трябва да се научите да се отказвате от неща, които не са представителни за вибрацията, която предпочитате, и да допускате до себе си нещата, които се опитват да се приближат. Тогава, ако в живота ти има нещо, което наистина е представително за тази честота, и си се отказала от всички неща, които го държат на разстояние от теб, то ще дойде при теб. Ако то не дойде при теб, след като си направила това, ти не се нуждаеш от него! 

Участник: Абсолютно.

Башар: И когато разбереш, че нещата, които не идват при теб, са неща, от които не се нуждаеш, тогава ще освободиш място за истинските неща, от които се нуждаеш. И теб няма да те е грижа кои са те, защото ако те отразяват вибрацията ти, когато дойдат при теб, ти ще ги усетиш като нещо правилно и уместно. Затова няма значение в каква форма те се появяват. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно. И още нещо. Господинът преди мен говори за висшия разум. Аз усещам определени знаци по повод на определен индивид и определени знаци относно дадена кариера. Дали това е висшият ми разум, или духовният ми водач?

Башар: Може би, но отново си припомни формулата. Ако действаш според максимума на способностите си … понякога не можеш да действаш от даден момент нататък, защото нямаш тази способност … но ако действаш според максимума на способностите си, в области, които съдържат най-голямата ти радостна възбуда, без настояване за определен краен резултат, което означава, че не си ориентирана спрямо даден краен резултат, тогава ще бъдеш отведена там, където действително трябва да бъдеш, и нещата, които ще се появят пред теб, ще бъдат представителни за вибрационното състояние на предпочитаната от теб реалност. Макар да мислиш, че тези неща не изглеждат така, както си очаквала, ти трябва да знаеш, че те ще отразяват в по-голяма степен това, от което се нуждаеш. Ако нямаш това разбиране, ти не спазваш формулата.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Не става дума за това, че щом нещо, което си очаквала или желала, не се случва, нещо не е наред. Случаят е подобен на това, което трябва да правите, когато визуализирате. Ключът към визуализацията е следният. Във всички случаи създай един сценарий, който представлява идеалната твоя реалност. Нека той те възбуди много силно. Наистина се изпълни с радостна възбуда по повод на тази реалност, след което изтрий образа. Напълно се откажи от зрителната си представа. Единственото важно нещо при визуализацията е състоянието на радостна възбуда, което зрителната представа е предизвикала в теб. Откажи се напълно от тази представа и нека тогава висшият ти разум ти донесе това, което е наистина представително за това състояние на вибрация, без каквото и да е допускане за начина, по който то трябва да изглежда. Защото физическият ум не е направен, за да знае как нещо трябва да изглежда. Той може само да знае как изглеждат неща, които вече са се проявили. Физическият ум е ориентиран само към преживяването. Той няма предварително познание. Това е присъщо само на висшия разум. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам. 

Башар: Когато позволиш на висшия разум да си свърши работата и да работи в сътрудничество с физическия ум, физическият ум може да се успокои. Тогава висшият разум ще ти донесе това, от което се нуждаеш! И тогава ще си зададеш въпроса как можеш да действаш по най-интересния и възбуждащ начин или просто ще стигнеш до извода, че става дума за нещо, което не предпочиташ. Тогава ще си зададеш въпроса какво предпочиташ и как трябва да действаш в съответната посока без допускане и очакване за конкретен краен резултат. Когато постигнеш това, животът ти ще бъде една непрекъсната екзалтирана експлозия от синхронности и ще видиш, че той протича без усилия и трябва просто да му позволиш да се разгръща по естествен начин.  

Участник: Значи когато видим определени знаци, това подсказва синхронност от страна на висшия разум?

Башар: Да. Често синхронностите са послания от висшия разум.

Участник: Послания, че сме на прав път.

Башар: Да, макар да не сте го очаквали.

Участник: Това е удивително, благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: По повод Закона за привличането, има ли някакви ежедневни практики, с които можем да се освободим …

Башар: Прави това, което дава резултат при теб. Ти разбираш ли нашето понятие за позволения?

Участник: Да, понякога аз изключвам … по отношение на това, което чувствам и което физическият ми ум се опитва да контролира …

Башар: Но физическият ти ум разбира идеята за позволения, нали?

Участник: … Аз я разбирам, но …

Башар: Сигурен ли си? Какво е определението за позволение?

Участник: Да позволиш на себе си …

Башар: Не, не, не. Всички инструменти, всички техники, всички ритуали и всички предмети са позволения, когато са в съответствие със системата ти от убеждения. Ето защо ти биваш привлечен към конкретен инструмент, техника или обект, защото ти вярваш, че тази конкретна техника, ритуал или предмет ще ти позволи да си дадеш позволение да бъдеш повече от това, което си.   

Участник: О кей.

Башар: Техниката, инструментът или предметът не извършват нищо. Ти си този, който извършва. Но ти казваш, че тези конкретни позволения ти позволяват да реализираш себе си в по-пълна степен. Следователно няма никакво значение кой е ритуалът, техниката, или предметът, освен фактът, че ти си привлечен към него, за да го използваш. Това е единственото нещо от значение, но то действа при теб. Възможно е да не действа при никого другиго. Ако обаче си привлечен към това нещо, има причина за това и тя е, че то е в синхрон с твоите убеждения и ще ти позволи по-пълно да разгърнеш себе си и да проявиш истинската си природа. Ето защо, когато някой от вас попита за определена техника, опрете се на своето въображение и на това, което ви привлича. Ако ви привлича медитацията – правете я. Ако не ви привлича, недейте. Ако ви привлича потапянето във вода, направете го; ако не ви привлича – недейте. Ако ви привлича използването на карти Таро – използвайте ги; ако не ви привличат, недейте. За вселената няма никакво значение. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Водещата Нания:  Здравей, Татия.

Башар: Здравей, Нания.

Нания: Имаме въпрос от нашите слушатели по Интернет. Възможно ли е да се преместиш в една успоредна реалност и да станеш хибриден човек сега?

Башар: Това е противоречиво изречение. Слушай: Възможно ли е да се преместиш. Да се преместиш в една успоредна реалност и да станеш хибриден човек сега. Първо, ти говориш за възможно преместване, което предполага, че то не е „сега” и питаш дали е възможно да направиш това сега. Очевидно, когато е направено преместване от този вид, то съществото ще преживее това преместване като „сега”, но това няма да е същото „сега”, като това „сега”, в което това преместване още не се е случило, според начина, по който е бил формулиран въпросът. Така че, това е противоречиво изречение.

Нания: Добре, но ако вземем идеята на въпроса …

Башар: Идеята е да разберете, че ако нещо съществува сега, в своята версия на „сега”, то много същества имат алтернативни прераждания като хибридни същества в „сега”-то, в което тези хибридни същества съществуват. И в този смисъл „да” – не само че е възможно, но е много вероятно доста същества на вашата планета да имат алтернативни „сега” като хибридни същества, но това няма да е същото „сега”, като това, в което живее съществото, което задава въпроса. 

Нания: Следователно много хора, които сега се учат как да следват своята радостна възбуда и как да достигнат по-високо равнище на вибрации, ще бъдат ли подобни на хибридната човешка версия на бъдещето, за която говориш? 

Башар: Все повече. Помнете, разбира се, че в определен смисъл, вие всички вече сте хибридни. За да бъдеш човек, ти трябва да си хибриден.

Нания: Тогава какво ще бъде различното у един хибриден човек от шестата раса, когото описваш, и човеците, които са тук и които ускоряват вибрациите си?

Башар: Шестата хибридна раса в крайна сметка ще изглежда повече подобна на нас, физически. 

Нания: Защо ще изглеждат повече като вас?

Башар: Защото вибрацията поражда определено отражение.

Нания: Значи те ще бъдат симпатични?

Башар: Не-съм-не-но. (смях в залата) Просто определени физиологични изменения съпровождат определени вибрационни изменения. И определени вибрационни изменения, които по някакъв начин отразяват нашата вибрация или са подобни на нея, ще носят със себе си определени физиологични прояви, отражения, или черти. Вие няма да бъдете идентични с нас, но ще бъдете повече подобни на нас като вид. 

Нания: По същество ти казваш, че с промяната на ДНК, която все повече се хибридизира, което е свързано с повече силиций, физическите характеристики ще се променят.

Башар: Да-а-а.

Нания: Тогава тези индивиди ще бъдат родени такива, или буквално ще се променят през живота си?

Башар: Могат да се случат и двете. И по-късно във вашето време, надолу по веригата, мнозина ще се променят, но ще има много повече, които ще бъдат родени такива.

Нания: Наистина очарователно.

Башар: Да.

Нания: Имаш ли да кажеш още нещо за хибридизираните човеци? За вариантите днес и за вариантите, които от линейна гледна точка ще се появят в бъдеще?

Башар: Достигнете пълния си потенциал и ще ускорите своето преживяване на всички равнища, във всички посоки и във всички отношения. Това е от значение за живота ви сега, защото само този живот има значение за вас. Това, което може да станете, има значение за тези, в които ще се превърнете. Бъдете себе си сега и това ще ви предостави най-голямата възможност да се превърнете в онези другите, каквито искате да бъдете. Защото ако отречете нещо, което е част от вас сега, някакво място, на което сте сега, някакъв времеви отрязък, в който съществувате сега, това е трамплинът, който ще ви отведе на другото място. Бъдете там, където сте сега, възможно най-пълноценно и тогава всичко ще дойде при вас, защото ще живеете в настоящето, където съществуват всички неща.

Нания: И ще чувстваме това високо равнище на радост и възбуда, които хибридните хора ще чувстват непрекъснато.

Башар: Това е правото ви по рождение сега. Не е необходимо да бъдете повече хибриди, отколкото сте сега, за да преживявате пълно удоволствие непрекъснато. Това да избираш да преживяваш радост и удоволствие през всичкото време ще ускори процеса на хибридизация във вашите ДНК структури, за да отрази тези чувства, до времето, когато няма да познавате нищо друго като преживяване. Ще знаете, че има възможност да избирате различни неща, които ще бъдат различни от усещането за радост, но просто няма да ги избирате, защото няма да имате повече основания за това. И вие може да правите това сега, ако пожелаете. Това е напълно в ръцете ви и винаги е било, но сега се пробуждате по отношение на факта, че това е истина. Затова се упражнявайте с алтернативните възможности за избор, които предпочитате сега. Зависи напълно от вас. И се доверете на начина, по който животът ви се разгръща, като подходящият начин, по който обслужва темата, която сте избрали да изследвате, и начина, по който сте избрали да служите на всички, свързани с вас в живота ви. Наистина всичко е толкова просто, но то е такова, когато му позволите да бъде толкова просто и то ще е абсолютно великолепно, аз ви го гарантирам. Време ли е вече за почивка преди холотопа?

Нания: Не съвсем и всъщност трябва да изтеглим още няколко имена.

Башар: Три и това ще бъде достатъчно.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Установяването на контакт причинява моята най-голяма радостна възбуда.

Башар: Ние установяваме контакт в момента.

Участник: Точно така. Преди два месеца, когато си лягах за сън, помолих за установяване на по-силна връзка с висшия си разум, след което се събудих по средата на нощта и почувствах тялото си много изпълнено, с някакво вътрешно налягане, чух някакво вътрешно бръмчене. Всичко това бе много вълнуващо и след една-две нощи имах сън, в който видях светлини на НЛО в небето. Събудих се, или почувствах, че се събудих, може би на друго равнище на съзнанието си и в спалнята ми имаше един Сив. Не почувствах никакъв страх.

Башар: Чудесно, поздравления.

Участник: Почувствах се свързан с висшия си разум.

Башар: Ето защо говорихме по-рано, че когато поставите себе си в предпочитаното от вас състояние, всички такива взаимодействия ще бъдат видени в напълно различна светлина.

Участник: Да, и аз бях искрено щастлив да го видя там.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Когато той се приближи, аз седнах на леглото и поставих ръка на гърдите му. Почувствах го много реален и се чудя на какво равнище бе това.

Башар: В реалността на равнището на матрицата, което е на вашата графика.

Участник: О кей.

Башар: Много от тези взаимодействия стават в реалността на равнището на матрицата, защото това не е нито вашата реалност, нито тяхната. Това е една неутрална територия, територия на матрицата, където могат да бъдат конструирани различни видове сценарии за подобни взаимодействия, които и двете страни ще приемат за реални, в определен смисъл. Защото това е границата между вашите два свята, така да се каже.   

Участник: И той бе един друг аспект на моята свръх душа?

Башар: Да.

Участник: О кей.

Башар: Повечето такива срещи са всъщност с други версии на самите вас. Ето защо, те знаят, че е било постигнато предварително споразумение.

Участник: Това бе прекрасно преживяване.

Башар: Благодаря ти, че си го сътворил по този начин и в тази светлина.

Участник: Благодаря ти. В следващите няколко нощи имах подобно усещане, само че този път то бе придружено от силни емоции. Бях много радостен и възбуден …

Башар: И какво ще правиш с тази възбуда? Идеята е, че това е присъщото ти състояние, следователно прилагай го във всичко, което правиш, и ще бъдеш напълно в синхрон с истинската си същност.

Участник: По онова време имах още едно преживяване. Получих физическото усещане, че много пъти преди, когато съм бил по-малък … не знаех точно какво бе то.

Башар: Дефинирай го.

Участник: Силно усещане от врата до гърлото.

Башар: Задната част на врата и основата на черепа е място, което условно може да бъде наречено на вашия език „чанелинг чакра”. И когато тя започне да се отваря, това е показател, че се подготвяш за взаимодействие с по-високите равнища на своето същество.

Участник: И в този момент аз насочих физическия си фокус надолу към гърдите. Там нямах ръце, но две перки; като че ли бях делфин.

Башар: Да, много от вас са свързани с прераждания като делфини и други същества подобни на амфибии. С разгръщането на съзнанието си ще усещаш все повече други връзки, които имаш и които имат отношение с енергийната информация, която ти е нужна, за да живееш в този си живот. За да почувстваш по-голямото същество, което си, във всичките му прояви.

Участник: Благодаря ти. Всичко това е много вълнуващо …

Башар: Да и ние мислим така.

Участник: Това ще доведе до все повече контакти.

Башар: Да.

Участник: О кей.

Башар: Но първо и преди всичко, до повече контакти с теб самия.

Участник: Да. Имам въпрос от една моя много скъпа приятелка. Тя е художник в Австралия и чувства много силна връзка, както и аз, с (съзвездието) Орион и особено с (звездата) Белатрикс и би искала да знае дали там съществуват някакви планети, или същества.

Башар: Има такива неща около тази звезда, но истинският смисъл е да се насочи към (звездата) Митака. И това е информацията, която ни е разрешено да дадем като начало на едно ново пътешествие.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: От много, много години чувствам, че в този си живот ни липсва един език. Не зная каква е терминологията на този език и го наричам „сърцеговор”. Той не е телепатичен и не идва от ума …

Башар: Не, той е вибрационен и идва от сърцето, от областта на слънчевия сплит.

Участник: Чувствам, че използвам този език постоянно, използвам го в професията си …

Башар: Това бе използвано много често в древните ви времена.

Участник: Благодаря ти. Как мога да …

Башар: Ти вече го правиш.

Участник: Има ли начин за превод …

Башар: Припомни си какво казахме относно позволенията.

Участник: Да.

Башар: Като го използваш и си отворена към идеята, както и да го разбираш, ще позволиш на синхронността в живота ти да ти донесе информацията, която ти трябва. Това обаче не е задължително винаги да бъде преведено на език, който разбираш, защото понякога превеждането му по друг начин в действителност ще осуети способността ти да го използваш в естествената му форма. Той не изисква превод, за да бъде почувстван така, както трябва да бъде почувстван от тези, които трябва да го приемат. Разбираш ли?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Просто говори от сърце и това ще е достатъчно. Ако ти е необходим някакъв превод, ще го получиш. Както обаче казахме преди, ако не го получиш, значи не ти трябва. Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно, благодаря ти.

Башар: Още нещо?

Участник: По повод на промените в околната среда, които протичат в момента, някои от нас чувстват, като че ли губят част от паметта си, получаваме звънене в ушите …

Башар: Това са част от симптомите на трансформацията. Разбери, че ние нямаме никаква памет. Ние просто знаем това, което трябва да знаем, когато трябва да го знаем. Защото винаги имаме достъп до информация, винаги. Затова идеята е не в това да помните в класическия смисъл, а просто да си позволите да знаете това, което трябва да знаете, когато трябва да го знаете. И така, първият симптом на тази трансформация е да загубите спомените си по начина, по който обикновено ги усещате. В това няма нищо страшно. Просто се успокойте и всичко ще бъде наред. Най-важното нещо е да знаете кои сте. И когато знаете кои сте, всичко, което трябва да знаете, ще дойде при вас. Точно когато трябва да дойде – нито секунда по-късно, нито секунда по-рано. Доверете се на времето, нали така?

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно.

Башар: Вярваш ли, че можеш да живееш по този начин, напълно в настоящия момент?

Участник: Точно в настоящия момент.

Башар: Чудесно, благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди около десет години имах преживяване на прага на смъртта.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Оттогава насам имам известни контакти. Не съм сигурен какви са те, но получавам много информация. Записвам я, имам и образни представи. Бих могъл да ти опиша какво виждам …

Башар: Ако пожелаеш.

Участник: Черно, червено, оранжево, със структура в средата като лице, прилича на вода и лицето се променя, като че ли нещо говори през водата …

Башар: В това има смесица от връзка със Сириус и още нещо, за което не ни е позволено да говорим.

Участник: О кей. Едно от нещата …

Башар: Съжалявам, съжалявам … Причината, поради която не можем да говорим, е, че това би представлявало прекъсване на този процес. 

Участник: Понякога жена ми вижда този процес да се случва. Тя изпада в нещо като чанелинг и вижда разни неща – понякога, когато си почива; друг път при медитация и няма контрол върху това.

Башар: Всичко е наред. Идеята е, че на това трябва да бъде позволено да функционира по своя естествен начин. Ще свикнете с него и ще разберете как да го насочвате. Не толкова да го контролирате, колкото да го насочвате. Ние разбираме, че това ще отнеме известно време във вашата реалност, но ще свикнете с него. Но виждаш ли, това са неща, които се случват, когато умираш и след това се завръщаш обратно. И ако избереш да имаш преживявания на границата на смъртта, ти не се завръщаш като същата личност. Това е част от твоето споразумение. Ще свикнеш с него, то ще се увеличава и в крайна сметка ще стане твоя втора природа и ще знаеш точно как да го прилагаш. 

Участник: Едно от нещата е, че си спомням някакво споразумение. Просто искам да разбера дали можеш да ми подскажеш нещо относно това как да го овладея.

Башар: Има ли някаква форма, в която можеш да изразиш идеята за потока на тази енергия? Дали тя се изразява звуково, под формата на автоматично писане, или някакъв чанелинг, по артистичен или някакъв друг начин?

Участник: Това се появява като глас в главата ми, след което аз го повтарям и го записвам.

Башар: Добре, това означава, че си в процес на научаване как да установиш взаимоотношение с този обект, това съзнание, това същество. Постепенно ще се научиш как да използваш това и синхронностите в живота ти ще ти предоставят повече възможности да правиш това. Това, което ти се случва, не би трябвало в никакъв случай да се приема несериозно. Това е относително типичен път за някой, който се открива за чанелинг по определен начин. И животът ти ще стане даже още по-вълнуващ, по много, да го кажа на вашия език, странни и необикновени начини. В това обаче няма нищо лошо, защото с течение на времето те няма да изглеждат толкова странни и необикновени.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Така че, ти допускаш до себе си енергия, за да посееш нещо, което ще израсне, след което то ще разцъфти по много красив начин, и тези, които видят разцъфтяването, ще коментират цветовете и красотата на цветето, което си отгледал. И това ще бъде уместно в подходящото време за тези, които ще видят това. Така че, в определен смисъл, ти си различен тип градинар.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, господине.

Башар: О, „господине”!

Участник: Съжалявам, аз съм от Тексас и …

Башар: Толкова формално! Не се извинявай, господине!

Участник: Още един въпрос. Още едно от нещата, които ми бяха показани и което е много важно за мен, е една черупкова структура – една бяла, перлена на вид, красива раковина …

Башар: Можеш ли да опишеш формата й?

Участник: Такава, каквато може да бъде намерена на плажа …

Башар: Спираловидна, или нещо друго?

Участник: Спираловидна.

Башар: Това е нещо, за което говорихме преди. Обърни внимание на идеите, свързани със спиралите на Фибоначи. Разгледай златните пропорции. Разгледай всички геометрични особености в основата на Сътворението и съществуването и това ще те отвори по много специален начин. Ще се научиш да разчиташ знаците; ще се научиш да разчиташ Книгата.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много.

Башар: Един момент … Диетата ти променила ли се е в последно време?

Участник: Да.

Башар: И имаш желание за какво?

Участник: Избягвам червени меса и подобни на тях.

Башар: Това изглежда ли ти по-естествено?

Участник: Да, държи ме далеч от болници.

Башар: Продължавай да подобряваш … не е необходимо да насилваш, но продължавай да подобряваш диетата си по този начин и детоксикацията на тялото ти ще ти помогне да станеш по-чувствителна антена спрямо енергиите, с които боравиш. Аз не казах това, то идва от тези енергии.

Участник: О кей.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И така, прочисти себе си, увеличи своята чувствителност, не се насилвай и ще се забавляваш повече.

Участник: О кей. Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Башар: Сега може да направите кратка почивка и ще продължим с медитацията за вашето холотопно преживяване. Благодаря ви.

*          *          *

Башар: Нека сега продължим това предаване по следния начин. Позволете си да се отпуснете … забравете за деня, забравете за всичките си мисли, неща и места, хора и времена. Просто се отпуснете и си позволете да се фокусирате, с отворени очи, върху центъра на холотопа пред вас. И докато грижите на деня се отдалечават от вас, нека светлините загаснат и музиката да прозвучи. Понесете се заедно с нас на друго равнище на реалност, дълбоко във вашето същество, дълбоко във вашето съзнание, дълбоко във вашата душа. Дишайте леко, спокойно и нежно, навътре и навън, навътре и навън,  навътре и навън. Докато позволявате на фокуса ви да се спре в центъра на холотопа,  позволете си да си спомните в този момент тук и сега всичко, което сме споделили с вас днес. С играта на шах във фокуса вижте този холотоп като многоизмерно игрално поле и във всяка точка, където линиите се пресичат, има друго място, където съществува друг аспект от вашата свръх душа, едновременно с вашата душа; една друга част върху игралната дъска; една друга част от цялото същество, което сте. Сега си позволете възможността просто да се понесете и да заплувате свободно, отворете въображението си за всичко, което достигне до него, със знанието, че независимо от образа, гледката, звука или възбуждането на някое от останалите ви сетива, ще се случи точно това, което е необходимо, на перфектното място и в перфектния момент. Приемете го … нека звуците станат част от тишината, нека всичко започне да се слива в едно. Нека вашият свят се разгърне в множество измерения и вселени, в множество цивилизации и реалности, всяка от които е различна игра, протичаща сега и изпълнявана от „Всичко, което е”. Позволете си да почувствате силата на игралната фигура, която сте избрали да бъдете, на потенциала, заключен във вас, който вибрира и звучи във вас, дълбоко във вашата сърцевина, дълбоко във вашето същество, дълбоко във вашия ум, дълбоко в сърцето ви и в слънчевия ви сплит, дълбоко в костите ви, дълбоко в клетките ви, дълбоко в атомната ви структура, дълбоко в енергийното поле и в съзнанието, което сте – рефлекторен басейн от трептяща светлина, което представлява самото ви същество и самата ви същност. Той се проектира върху играта и върху игралната дъска и се превръща в една игрална фигура в идеален размер и форма, идеален материал, идеално тегло, идеална температура, идеална сила. Светеща и жива, изпълнена с вълнението на играта, която предстои, на предизвикателствата и на всички възможни ходове, всички възможни резултати, всички нови преживявания, всичкото ново познание. Потопете се в тази сигурност, в това абсолютно познание, че сте тук по собствената си воля; че сте тук, защото вие сте фигурата и вие сте играчът, и собствената ви ръка е тази, която ви води. И макар да имате любящи приятели, любящи водачи и безусловната подкрепа и любов на „Всичко, което е”, само вие определяте фигурата, която ще бъдете във всяка игра, във всяка реалност, на всяко равнище. Вие сте преживяването, което имате – преживяването на самия себе си от различна перспектива; уникат, който няма никога да бъде повторен и никога не е бил повторен такъв, какъвто сте сега. Вие сте скъпоценни, вие сте ценени, вие сте един от аспектите на „Всичко, което е” и всички игри, които то играе в себе си, за себе си и със себе си. Вие сте всички тези перспективи. Вие сте поставили предизвикателствата пред себе си, вие сте съставили правилата на играта, вие сте избрали игралната дъска, вие сте избрали цветовете; вие сте избрали да бъдете тази, която сте избрали да бъдете. Вие сте божествени, вие сте любов и самата светлина, и докато позволявате на очите ви да се взират в централното око на Сътворението, представяно от центъра на холотопа, позволете си да почувствате всички споразумения, които сте направили с всички равнища на вашето същество и съзнание и всички игри, които играете. Позволете си да започнете да чувствате енергията, която се изсипва във вас, която е енергията, вибрацията, кристалната яснота на съвършеното познание във вашата душа, във вашето сърце, във вашия ум, във вашето същество. Съвършено познание в искрата на вашето съществуване; съвършено познание в музиката; съвършено познание в образите и звуците на всичко, което преживявате в своя живот; съвършено познание, защото вие сте шахмайсторите на собствената си игра, които позиционират себе си върху игралната дъска, които играят срещу себе си върху дъската, които играят с отраженията на всичко, което сте върху дъската. И тази дъска е една от многото дъски, върху които играете едновременно, на много различни равнища на реалност, в много успоредни „сега” и версии на всичко, което е възможно да бъдете. Фокусирайте погледа си върху центъра на холотопа и му позволете да пренавие, да реорганизира, да презареди с енергия вашата честота, за да може да започнете да се издигате над всички неща, които повече не притежават вибрацията на вашите предпочитания. Вие винаги ще знаете, че те са там, винаги ще ги усещате, защото колкото повече се разгръщате, ще узнавате все повече от „Всичко, което е”, а не по-малко и „Всичко, което е” е всичко, което е – светлина и мрак, положително и отрицателно, ин и ян, и то винаги ще бъде на ваше разположение като избор, но сега вие знаете, че имате избор за това, което предпочитате, за да избирате своята вибрация, за да избирате да бъдете себе си и само себе си. Това е вашето право по рождение; това е вашата тема на изследване и откривателство – за да откриете себе си във всички ходове на тази игра, във всички ходове, които може да направите, във всички комбинации и взаимодействия, които може да създадете. Всички резултати във всички посоки за всички времена и  пространства в тази игра, в която избрахте да участвате заедно с всички останали играчи редом с вас. Вие всички сте майстори в собствените си игри, всички като победители, всички едновременно. И с всяко дихание навътре и навън, вие получавате уверение; и с всяко дихание навътре и навън, вие преоткривате себе си; и с всяко дихание навътре и навън,  вие се сливате с истинската вибрация на своята същност. Дишайте – дълбоко, плавно, леко, изберете какви предпочитате да бъдете. Действайте, изхождайки от тази вибрация, и знайте, че ще опознаете това, което трябва да знаете, когато трябва да го узнаете. Освободете се от всички определения; освободете се от всички игри, освободете се от всички идеи, които нямат нищо общо с правилата, които следвате сега – нови правила на една космическа игра, в която фигурите са от планетарно естество, звездни, галактически, защото вие се разгръщате до края на Сътворението и в същото време всички неща са точно тук, точно сега, точно във вас. В цялото безвремие, вечното сега, вечното тук, безкрайността, безкрайното сега, безкрайността, която представлявате, фокусирани – в едно пространство, един миг, един момент на съществуване, преживяван от всички възможни перспективи, които са от значение за темата, която изследвате. Вие сте многоизмерни същества. Ликувайте, празнувайте в своята красота, в своето творчество и уникалност. Бъдете освежителната каскада на енергийни водопади, които преминават през вас и отмиват всички неща, които повече не принадлежат  на вашата вибрация. Бъдете освежени, бъдете живи, бъдете потопени в мир, бъдете влюбени, защото това са все ваши естествени състояния – всички едновременно и тук, завинаги и винаги, сега, сега, сега. Поемете дълбоко въздух и го изпуснете … като вълните на брега; поемете дълбоко въздух и го изпуснете, като ветровете в пустинята; поемете дълбоко дъх и го задръжте, и го задръжте, и го задръжте, и го изпуснете, като въздишка на сърцето ви, което се е завърнало у дома. Защото тук и сега е вашият дом. Бъдете в мир, бъдете в едно, бъдете завинаги себе си, истинската си същност, любов и светлина, и благодарност. Позволете на всички отражения да ви служат и на всички определения да ви подкрепят. Позволете на живота си да протича във ваша полза, защото той вече прави това. Вие трябва само да бъдете верни на себе си, за да видите, че това е така и нека бъде така. И когато сега започвате да чувствате как се разтваряте в матрицата на холотопа пред вас и ставате едно с линиите от светлина и любов … геометрия, безформеност, експанзия и фокус, кристална яснота. Позволете си да знаете, че вие не сте вече този, който бе тук преди един миг. Вие наистина сте се преродили. Позволете си да се впуснете напред, в новата светлина, която сте сътворили за себе си, в новите мечти, които желаете да преживеете, в новото Аз, което желаете да бъдете. Не се бойте от неизвестното, защото каквото и да откриете, то ще бъде само повече от този, тази и това, което наистина сте; вие сте създадени да бъдете все по-пълен аспект от „Всичко, което е”. Радвайте се, празнувайте и се потопете в мир. Сега се понесете свободно, позволете на светлините да се появят и на музиката да заглъхне. И знайте, че всичко това е вътре във вас и може да бъде призовано по всяко време, на всяко място, защото вие съдържате всички преживявания, които имате. Няма нищо извън вас – всичко е вътре във вас. Отпуснете се, оставете се на течението и бъдете свободни, и се събудете за своята нова зора, за един нов ден, за едно свое ново Аз. Разберете, че светлината на зазоряването е просто светлината на вашето същество. Дишайте леко. В този момент ние ще изразим към вас своята дълбока признателност и безкрайна благодарност за желанието ви да сътворите заедно с нас тази нова реалност, в която можем да споделим нови отражения на своите същества, и да станем едно цяло. Вие сте наше семейство, добре дошли у дома. Приемете всички нашата безусловна любов. Хубав ден!