Башар – Законът за привличането и отблъскването – 13 ноември, 2011 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Добър ден, в този ден от вашето време. Как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Още веднъж ви благодарим за съвместното създаване на това взаимодействие и за това, че позволявате това предаване от нашата реалност във вашата. Ние сме достигнали до момента, в който можем да представим един нов инструмент, една нова идея, която да включите, да асимилирате, да интегрирате в колективното си съзнание и в индивидуалното си съзнание, и да я приложите в преживяването на вашата реалност, за да се приспособите по-бързо към протичащото ускоряване на вибрацията на колективната ви енергия, с приближаващото прекрачване на прага, който наричате 2012 г. И макар че тази трансформация протича от доста отдавна и ще продължи още известно време и след това, тази дата е един момент на преход от една идея на друга, и на накланянето на везните от преобладаващо отрицателна енергия към положителна енергия, за първи път от много хиляди години на вашата планета.

Така след 2012 г. на вашата планета вече ще съществува малко повече положителна енергия и вие ще можете да използвате тази енергия, за да предизвикате така наречения ефект на търкалящата се снежна топка, както колективно, така и индивидуално, като се премествате през различни успоредни реалности. Чрез своето отношение към Висшия разум вие ще изграждате реалността, която предпочитате, и ще се премествате в реалността, която вече съществува и която казвате, че предпочитате.

Помнейки това, идеята е, че не става въпрос просто за пожелание или за визуализация, а също така за действие и за поведение – за това да се държите сякаш вече сте личността, която искате да бъдете в желаната от вас реалност, за да заземите всички тези енергии, подобно на електрическа верига, в преживяването на физическата реалност. Защото ако продължавате с поведение, което е противоположно на представата, която имате за себе си в тази желана реалност, тази представа няма да може да се „заземи” и вие няма да се преместите в тази желана успоредна реалност. Става дума да осъществите едно кохерентно цяло от мисъл, думи и дела, за да присъства цялостното ви същество, което да изрази действията, нагласите, поведението, които подхождат на промените, които казвате, че желаете да осъществите в себе си, но които не са изявени по холистичен начин на всяко едно равнище, във всеки един момент.

И така, когато предлагаме тази нова информация днес, молим да си припомните всичко, което сме казали не само по време на последните два дни, но и по повод на всички предложения и позволения, които сме споделяли с вас, и да ги прилагате, когато това е необходимо, във всеки момент, като откривате въображението си към Висшия разум и установявате тази връзка, за да могат Физическият ум и Висшият разум да се балансират и функционират като едно цяло, независимо от версията на Земята, която наистина желаете да преживеете.

Ние споделихме с вас идеята за портала 11.11.2011 г. и ви предложихме различни начини за използване резонанса на тази конкретна енергия, която е символ на размисъл. Също така ви предложихме възможности да използвате позволения, свързани с огледала и със собствените ви разсъждения по различни начини, с помощта на вашето въображение. Ние също така описахме и обяснихме структурата на деветте равнища на съзнанието, за да разберете и наистина да осъзнаете взаимоотношенията между всички тези равнища и как от физическа гледна точка и от гледна точка на съзнателния ум, който си мисли, че е на върха, последният е създал една реалност-сянка под себе си, която му позволява да мисли, че емоциите и убежденията, с които се свързва, са някъде отдолу. Вие вече разбирате, че те всъщност се намират на по-високо равнище. И когато искате да осъзнаете своите убеждения с идеята да промените реалността си по начин, който предпочитате, вие трябва да разгърнете енергията си нагоре, за да осъществите необходимите връзки, вместо да се спускате надолу към това, което сте нарекли безсъзнателно и подсъзнание, които вибрационно са над съзнателните мисли и заедно с тях формират поведението ви.

Като опознаете матрицата на реалността и приемете свободата да я използвате, вие може да промените съзнателно своите договорености и да пренаредите темите, които сте избрали да изследвате (в този живот), за да станете прозрачни за самите себе си, така че да призовете отново по холистичен начин вибрациите и състоянието, които отговарят на реалността, която предпочитате. По този начин вие се настройвате към тези вибрации по отношение на своите убеждения и състояния на спокойствие и мир, творчество и любов, за да следвате радостната си възбуда във всеки един момент, с всичките си способности и нулеви очаквания за крайния изход. Тогава ще бъдете напълно центрирани и стрелката на вашия компас ще сочи в посока на истинската ви същност, която се движи напред към представата, която сте създали за пространство и време, като начин да преживеете Творението, начин да преживеете процеса, начин да преживеете разгръщането на съзнанието си и да отпечатате в съзнанието си идеята за уникалния си дух, който допринася към начините, по които „Всичко, което е” преживява себе си.

И сега, в този ден от вашето време, ние ще добавим към всичко това идеята, която сме нарекли „Законът за привличането и отблъскването” и начините, по които използвате и може да използвате тази проста, но много фундаментално важна идея, за да подпомагате и развивате своята енергия, за да съответствате на честотите, които се излъчват от предния фронт на водещото съзнание, когато преминавате през прага на 2012 г. и също за да имате по-голяма яснота и по-добра способност да преобразувате много бързо всякакви убеждения, които искате да преобразувате, и да се освободите от такива, които са несъвместими с вас, както и да изведете на преден план тези, които резонират в съответствие с истинската ви същност, и да ги включите в съвкупното си същество.

Сега нека разгледаме идеята на Закона за привличането и отблъскването. Ние сме обсъждали тези идеи от различни гледни точки и много пъти сме използвали други думи за описание на тези неща. И докато се придвижваме напред в това описание и обяснение, както обикновено, за да илюстрираме казаното, ще дадем някои упражнения-позволения, едно в първата част на предаването и още едно по време на холотопното преживяване. Идеята е невероятно проста. Както вече сме обяснявали по няколко повода, вие представлявате една резонираща енергия. Вашето съзнание резонира на определена честота и това е вашата вибрация-подпис, която отразява вашата уникалност. Тази конкретна ваша същностна вибрация, която ви представлява като уникално създание и уникален аспект от многоизмерния кристал на Творението, уникален израз на „Всичко, което е”, е една постоянна вибрационна честота. Независимо какво наслагвате върху нея по отношение структурата на вашата личност, как се променят емоциите ви и как се изразяват чувствата ви, как протичат мислите ви и как се разгръща поведението ви, винаги, винаги, винаги във вашата същност съществува тази вибрация-подпис, която е уникалното продължение на Творението, което сте създадени да бъдете. Тя е винаги с вас и винаги ви отразява и ето защо, докато продължавате по своя път в този живот и в други животи, ще установите, че колкото повече се интегрирате и се доближавате до истинската си същност и разгръщате своята душа и дух, и колкото повече заемате своето място в Свръхдушата и отвъд нея във „Всичко, което е”, ще откривате, че перспективата, която винаги ще запазите, е, че всичката тази интеграция се случва точно на вас. Това е перспективата, която ще запазите даже когато достигнете до равнището, което наричате „Всичко, което е”, като че ли вие сте се превърнали във „Всичко, което е”. Парадоксално обаче тази перспектива ще бъде преживявана от всеки един отделен аспект на „Всичко, което е”. Всеки елемент, всеки аспект ще се превръща във времето във „Всичко, което е”. По този начин „Всичко, което е” съдържа всички части, които преживяват себе си като „Всичко, което е”. Това е холограмната природа и холограмната структура на Съществуването, при което всяка част от цялото съдържа цялото и отразява цялото на някакво равнище по някакъв начин. Всяка част съдържа цялата информация на цялото и знаейки това, вие сте наясно, че притежавате цялата информация, която ви е необходима за всяко преживяване, което сте избрали да имате. Тя е винаги с вас, вие може винаги да се свържете с нея, тя може винаги да ви бъде предоставена и не е необходимо да ходите някъде, за да я откриете. Тя цялата е тук и сега, защото в Творението съществува един единствен момент – сега, сега, сега и сега. Винаги „сега”, никога „тогава”, никога „кога”, никога „ще бъде по някое време”. Винаги е сега и всичко, което наричате „различен момент”, е просто същото „сега” от различна гледна точка.

И така, идеите за привличането и отблъскването са били обсъждани във вашето общество в последно време много разпалено и все по-често, като вие вече сте признали, че това е един реален вибрационен принцип, който може да прилагате в живота си по най-различни начини. След като сме казали това, много от понятията и идеите, които са били изразени, всички много добри сами за себе си, са се оказали по някакъв начин в периферията на основната идея, която обяснява действителната проява на този принцип. Много от вас се придържат към идеята, че когато говорите за Закона за привличането, имате предвид, че ако честотата на вибрацията ви е на определено равнище, или ако се настроите на определена честота, ще привлечете неща с подобна вибрация. В определен смисъл, това е така. Вие знаете също, че ако си позволите да бъдете в несъответствие с истинската си същност, ще привлечете към себе си неща, които не ви подхождат. В определен смисъл, това също е вярно. Знаете, че когато съществува вибрация, която е несъвместима с нещо друго, се задейства Законът за отблъскването и нещата, които от вибрационна гледна точка проявяват все повече несъвместимост, ще се отдалечават все повече и повече, и повече едно от друго, докато настъпи момент, в който нещата, които са наистина несъвместими едно с друго, ще престанат да се преживяват взаимно, защото няма да споделят договореност по отношение на една и съща реалност. Това е също нещо, което сме споменавали в предаването „Прекосяване на прага”, имайки предвид 2012 г. и когато сме използвали аналогията за една железопътна гара. Идеята е, че има много коловози, които минават през тази гара. След като преминат през гарата обаче, те поемат към своите различни дестинации. В началото,  когато напускат гарата, коловозите са относително близо един до друг, но колкото повече даден влак се отдалечава от нея, толкова повече той се раздалечава и от останалите коловози, и от пътуващите по тях влакове. И така става все по-малко вероятно да можете да се прехвърляте от влак на влак и от коловоз на коловоз, колкото повече те се раздалечават едни от други. Ето защо е толкова важно сега да бъдете на коловоза и на влака, който желаете. Ще има кратък период от време, през който все още ще може да възприемате останалите влакове, но ще става все по-трудно и все по-малко вероятно да може да се преместите от един коловоз на друг и затова е важно да си закупите билет за правилния влак, който в момента напуска гарата, докато все още имате възможност да преживеете това, което казвате, че предпочитате да преживявате. И така, това е аналогия на Закона за отблъскването, според който всички тези несъвместими вибрации започват да се разграничават и да се отблъскват от всичко, несъвместимо, в този смисъл, с тях. Това ви показва, че отблъскването е по-мощна сила от привличането и в този смисъл, в отсъствието на отблъскване, привличането не може да намери местата, в които нещата, които привличате, могат да се установят. Това е така, защото вие трябва да отворите място за нещата, присъщи на вас, като се освободите от нещата, които не са. В това се крие истинското дълбоко разбиране и сърцевината на Закона за привличането и отблъскването.

Много от вас, поради начина, по който сте били научени да се изразявате, да назовавате нещата, да им поставяте етикети и да ги определяте във физическата реалност, имате такава представа в главите си, че като вибрирате по определен начин, привличате нещо отнякъде другаде тук, към вас. И че когато, в определен смисъл, вие се освободите от нещо друго, вие го изпращате, така да се каже, от вас някъде другаде. Разбира се, много от вас разбират, че всичко съществува тук и сега и в действителност не идва от някое друго място, и не отива на друго място, а просто, в определен смисъл, се прегрупира като съотношение на енергии, уравнение на енергии в съзнанието, което представлявате. Вие обаче все още може да използвате аналогията за привличане и отблъскване на енергията, както сте правили досега, и в същото време ние сега искаме да ви представим една друга идея за всичко това, един друг образ на това, за да може да разберете как да се освободите от всякаква представа за упражняване на усилие или борба по отношение на тази идея да се о-пит-ва-те да при-вле-че-те и да се о-пит-ва-те да се ос-во-бо-ди-те, и да можете да ускорите процеса, който считате за необходим, като добавяте в това уравнение една конкретна променлива, която сега ще ви представим.

Защото виждате ли, тук става дума за природата на Съществуването, а вие сте част от природата на Съществуването. И в този контекст, като част от природата на Съществуването, няма никакво разделение между вас и самото Съществуване. Съответно вибрациите на привличането и отблъскването, за които говорим тук, са навсякъде около вас и вие не сте отделени от тези енергии. И поради тази причина вие може да използвате тези принципи със следното разбиране.

От вас не се иска  да извършвате цялата работа и трябва да имате предвид следното. Нещата, идеите, убежденията, понятията, преживяванията, възможностите, както щете ги наричайте, които вибрират в синхрон с вашата истинска най-съкровена същност, вече правят всичко възможно, за да бъдат привлечени към вас и да достигнат до вас. Идеите, синхронностите, убежденията, вибрациите, възможностите, ситуациите и обстоятелствата, които не са в синхрон с тази брилянтна честота, която е истинската ви същност, правят всичко възможно, за да се отдалечат от вас. Единствената причина, поради която нещата, които се опитват да се приближат към вас, не могат да го сторят, е, че вие ги отблъсквате! Единствената причина, поради която нещата, които се опитват да се отдалечат от вас, не го правят, е, че сте се вкопчили в тях и не ги пускате да си вървят.

Енергията на Закона за привличането не се състои само от вашите усилия да привличате неща към себе си. Тя включва силата на притегляне на нещата към вас, които желаят силно да станат част от вас, защото те разпознават вибрацията, която е вашата същностна честота, и по силата на закона не могат да направят нищо друго, освен да бъдат привлечени към вас. Нещата, които не ви съответстват, не могат да направят сами нищо друго, освен, по силата на закона, да се опитват да се отдалечат от чуждата за тях вибрация – вашата вибрация! В това се състои този закон! Той е вариант на третия закон – „Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор”. Това обаче е крайното тълкуване на този закон – че самата реалност, самото Съществуване, самото Творение, самата природа, вибрират по тези начини и тези вибрации могат да се привличат само от подобни вибрации, и трябва да се отдалечат от това, което не е съвместимо с тях … освен и защото на вас ви е дадена свободна воля и възможност да избирате и да държите на разстояние нещо, което иска да се приближи до вас, както и да се вкопчите силно в нещо, което се опитва да избяга от вас.

И така, всичко, което сме споделяли с вас по отношение на това да осъзнаете своите убеждения, да прецизирате своето разбиране за това кои и какво сте и да се самоопределите по-ясно, е имало за цел да фокусира разбирането ви върху това как да се освободите от неща, които вече се опитват да се отдалечат от вас, както и да допуснете до себе си неща, които вече се опитват да ви открият и да се свържат с вас. В този смисъл, от вас не се изисква да извършвате някаква работа, да привличате и да отблъсквате. Принципите на привличането и отблъскването са автоматично вградени в природата. Вашата работа се състои само в това да допуснете нещата, които се опитват да се приближат към вас, и да освободите нещата, които се опитват да се отдалечат от вас. Това е работата, която трябва да свършите. Не е необходимо да се учите как да привличате, нито да се учите как да отблъсквате. Трябва само да се научите как да допускате и да се освобождавате. Това е единственото, което трябва да направите!

Това не ви ли звучи малко по-просто? (възклицания на одобрение в аудиторията) Добре тогава. И когато разберете, че всички тези неща, които наистина отразяват вашата същностна вибрация и живота, който казвате, че желаете и предпочитате, и страстно желаете да преживеете … след като вече знаете, че тези неща блъскат по вашата врата, докато се опитват да влязат, може би лекичко ще открехнете тази врата. И сега, след като знаете, че има неща, които въобще не отразяват предпочитаната от вас вибрация, и са напълно несъвместими с истинската ви честота и които се блъскат във вратата от вътрешната й страна, докато се опитват да излязат, може би ще открехнете малко тази врата, за да може това, което иска да излезе, да излезе, a това, което иска да влезе, да влезе. Единственото, което трябва да направите, е да отворите една и съща врата. И нещата, които трябва да излязат, ще си излязат, а тези, които трябва да влязат, ще влязат сами. Вие ще поканите едните да влязат, а другите да излязат. Всичко е толкова просто! Всички неща искат да бъдат там, където трябва да бъдат! Вибрациите, които са несъвместими с истинската ви същност, искат да бъдат някъде другаде. Вибрациите, които са съвместими с истинската ви същност, искат да бъдат заедно с вас. Реалността, която те носят със себе си, иска да бъде с вас. Реалността, която несъвместимите с вас вибрации носят, желае да бъде далече от вас, там където й е мястото. Позволете й да си отиде и да открие своя дом. Позволете на нещата, които искат да ви открият, да дойдат на мястото си, защото те са част от вас, те са вашият дом, те са вашата честота.

Сега, с помощта на тази аналогия, вие може да видите, че като индивиди плувате наоколо в море от водовъртежи и завихряния, които се опитват да ви открият, и когато им позволите да се приближат, те ще ви увлекат в своето движение. И докато позволявате на едни неща да ви увлекат след себе си, а на други да се отдалечат, ще освободите място за нещата, които ви принадлежат, и ще дадете свобода на тези, които не са ваши, вместо да ги държите като затворници в своята тъмница, изпълнена с болка, тъга и страдание.

Ето защо имате израза на вашата планета „Страданието обича компания”. Вие сте прегърнали всички тези неща, които не ви принадлежат, и така създавате страдание. Защото вие мислите, че никой друг не тропа на вашата врата, докато в действителност всички неща, които съответстват на вашата радост, са точно там и чукат, чукат, чукат: „Къде е той, къде е тя, защо като че ли никой не е у дома си?” И това се случва, защото като се вкопчвате в нещата, които не ви принадлежат, вие сте създали такава какафония от звуци, издавани от всички тези страдащи неща, които се блъскат в ума ви и искат да излязат, че не може да чуете кой чука отвън на вратата. Вътрешният шум е много по-силен и заглушава чукането отвън.

И така, вие трябва да успокоите тези шумове, да успокоите дърдоренето на нещата, които не ви принадлежат, и да кажете какво? – „Купонът свърши!” „Дойде време за новия купон, който съответства повече на моята вибрация. Време е за всички вас, чието място не е тук, да отидете на другите купони, които са организирани специално за вас.”

Виждате ли, всички неща имат двойно предназначение. Въобще не става дума за това, че някои неща са лоши или погрешни сами за себе си. Те просто не ви принадлежат и затова ако ги насочите извън вас, те могат да бъдат трансформирани в положителна енергия и така всички могат да участват в своите забавни тържества, едновременно … когато всички открият своето правилно място.

И сега, всички вие с това ново разбиране, че има вибрация, част от природата, която търси да ви открие, както има и друга вибрация, също част от природата, която е присъща на нещата, които не ви принадлежат и се опитват да се отдалечат, но не могат, докато прилагайки своята свободна воля, вие не ги освободите поради определени свои убеждения … сега вече може би ще започнете да се освобождавате от идеята, че трябва да направите нещо специално – да се научите да привличате неща, да придобиете умения да се освобождавате. Както казахме, единственото нещо, което трябва да направите, е, да пропуснете и да освободите. Не трябва да се учите да привличате, не трябва да се учите да отблъсквате. Тези неща са автоматично част от природата и от самото Творение. Просто им позволете да се проявят в съответствие с истинската ви вибрация.

И така, нека пристъпим към първото упражнение и като се успокоите, ако пожелаете, си поемете дълбоко въздух, затворете очи и си представете, че сте една блестяща магнитна метална сфера … вие представлявате една красива блестяща метална магнитна сфера. Както знаете, магнитите могат едновременно да привличат и да отблъскват. Идеята тук е, че има други по-малки парчета метал и магнити, някои от които се опитват да се приближат към вас и биват привлечени от вашата енергия, докато други се опитват да се отблъснат от вас, поради несъвместимост с вашите честоти. И си представете, че тази метална сфера, която сте вие, има определени пръчки, които стърчат от нея на определени места, и в края на всяка от тези пръчки има една плоска метална повърхност, сочеща навън. Тези метални повърхности задържат парчетата, които се опитват да достигнат до вас. Представете си също така, че на други части на вашата сфера са прикрепени дълги тежки вериги и към краищата на тези вериги са вързани парчетата, които се опитват да се отдалечат от вас. Те обаче не могат да отидат по-далече от дължината на веригите, които са опънати, вибрират, но не ги пускат. Вие сте една метална сфера, от която стърчат пръчки и вериги. И сега, бидейки тази метална сфера, опитайте се да разберете, че само повърхността на вашата сфера е тази, която притежава тези пръти и вериги, докато в същото време имате една по-дълбока магнитна сърцевина, която трепти с по-висока честота. Защото спомнете си, че „дълбоко навътре” всъщност означава ”по-високо нагоре” и макар в илюзията на физическата реалност да изглежда, като че ли нещо е дълбоко навътре във вас, то е всъщност вътре във вас на по-висока честота. То е в действителност по-високо като енергия. И от тази сфера вътре във вас се излъчва истинската ви присъща уникална честота и сега, след като знаете, и след като ви бе казано, и след като получихте информация през черупката на сферата и право в сърцевината на сферата, че има неща, които желаете и които се опитват да достигнат до вас, както и че има неща, които не предпочитате и които се опитват да се отдалечат от вас, вие оставяте тази енергия и тази информация да попият в сърцевината на сферата и сега може да усетите как тази сърцевина ускорява своята вибрационна честота и резонира с все по-висока честота, вибрира и бръмчи изпълнена с енергия. В същото време във външната метална обвивка започват да се появяват малки пукнатини. Тези пукнатини се предават на пръчките и на техните метални повърхности и тези пръчки започват да се огъват. В същото време веригите започват да се разкъсват и докато пръчките започват да се пропукват и веригите започнат да се разкъсват,  вие виждате и преживявате как всички неща, привързани до момента за веригите, се разхвърчават навън със скоростта на светлината. И докато всички пръчки стават на парчета и нещата, които са се опитвали да се приближат към вашата сърцевина, се стоварват върху обвивката, те я разпръскват на парчета и се свързват със сърцевината, като формират красива кристална повърхност на една нова идея, една нова ваша личност, идеално синхронизирана с истинската си вибрация, която позволява на всички неща, притежаващи тази честота, да се приближат и да формират тази прекрасна, кристална черупка от перфектна идентичност. И всички неща, които не са ви присъщи, изчезват в далечината със скоростта на светлината, в безкрайната пустота, за да открият местата, на които принадлежат.

И вие оставате под формата на тази красива магнитна сърцевина, която бръмчи тихо и вибрира в тази идеална, красива, прозрачна кристална черупка, която представлява чисто съчетание от вашите убеждения, емоции, мисли и поведение – вашата личност, която формира чиста духовна обвивка, чиста духовна сферична повърхност, чиста духовна кристална форма, която приема сигнали от вибрацията на вашата сърцевина, без каквито и да били задръжки или чужди елементи. Тя е в перфектна хармония, резонира и пее с чисти, кристални тонове и връща обратно към сърцевината вибрациите, изпълнени с песен и светлина … и тази светлина се излъчва навън, и бива видяна от Творението, и Творението ликува при вида на чистотата на този синхрон и на вашето желание да бъдете точно това, което сте създадени да бъдете … Вдишайте дълбоко всичко това и с всяко вдишване разбирайте все по-добре, че получавате тази вибрация, тази представа за своята истинска, естествена същност.

Сега вече знаете, че може да освободите всяко нещо, което не притежава вашата вибрация, и то ще си отиде. Оставете го да си отиде, то не ви принадлежи. А тези неща, които вече знаете, че притежават истинската ви вибрационна честота, автоматично се опитват да се приближат към вас … те автоматично се приближават към вас. Те винаги са на път към вас и ще се появят моментално, щом позволите на тази врата да се отвори, за да влязат и за да могат чуждите за вас неща да излязат. Свалете пантите на тази врата. Отстранете напълно тази врата. Направете от нея един открит портал за всичко, което сте, и позволете на всичко, което не сте, да си отиде по пътя. През тази врата нещата могат да преминават в двете посоки. Вие сте свободни и можете да позволите свободен обмен на енергия на това, което сте, и на това, което не сте, за да се движи свободно напред и назад … без да се придържате към нещо, което не ви принадлежи, и без да се опитвате да привличате нещо, което ви принадлежи. Вие просто знаете, че притежавате магнитна сила, когато трябва да привлечете нещо и за него винаги ще се намери място, освободено от това, което не ви принадлежи. Вие обаче трябва да освободите това място … вие трябва да предоставите това място. И така, освободете място за това, което отговаря на вашата същност, и пожелайте от сърце приятно пътуване на това, което не отговаря. Нека то да отплува в морето на безкрайността и в морето на синхронността, за да се понесе във водовъртежите и намери естественото си място и да възстанови равновесието в Творението. Всички неща са точно това, там и тогава, каквито, където и когато трябва да бъдат във вечното „сега”, във вечното море на „Всичко, което е”, плувайки свободно, танцувайки, гмуркайки се, пляскайки, играейки, обичайки, в перфектна хармония с всички останали водовъртежи и течения, всички в посока на източника, на „Всичко, което е”, източника на безусловна любов и светлина, която вие сега отразявате с вашата идеална кристална сфера и нейната вибрираща магнитна сърцевина на вашата уникална истина.

Вдишайте дълбоко … и издишайте, и вдишайте … и издишайте, и вдишайте … и без да задържате издишайте, и нека всичко това стане естествено като дишането ви. И с всеки дъх, който поемате, знайте, че това е Законът за привличането, а всеки дъх, който знаете, че трябва да изпуснете, е Законът за отблъскването. Нека всичко това стане толкова лесно, колкото дишането ви, естествено като дишането ви, за да може всички неща, които ви принадлежат, да дойдат при вас с всяко вдишване, а всички неща, които желаят да си отидат, да си отидат с всяко ваше издишване. Нека това да бъде космическото дихание – навътре и навън, навътре и навън, привличане и отблъскване, това, което сте, и това, което не сте. Вдишайте и издишайте, вдишайте и издишайте … това е космическото дихание на Творението, космическото дихание на „Всичко, което е”. Дишайте леко, дишайте като един … влезте в заговор с Твореца.

Сега се върнете към тази реалност, която желаете, със знанието, че има много пътища, по които може да минете, за да пренастроите себе си по този идеален кристален начин, като една нова вибрация, една нова личност, с нова идея и ново разбиране, в една нова реалност – буквално, буквално, буквално. И в тази нова успоредна реалност, в която сте се присъединили към нас, позволете си едно съвместно творчество. Ние ви приветстваме в тази нова реалност, приветстваме ви у дома и в отговор на това, с което ни дарявате, питаме с какво можем сега да ви бъдем в услуга.

Участник: Добър ден, в този ден от вашето време, как сте? (смях в залата)

Башар: (с тънък глас) О, мисля, че съм о кей, ти как си? (бурен смях в залата)

Участник: Искам да вляза в петото измерение и да те запозная с моя приятел Роко.

Башар: Добре, привет и на двама ви.

Участник: Привет.

Башар: Добър ден.

Участник: Добър ден. Казвам се Крис.

Башар: Щом настояваш

Участник: Настоявам и аз съм от Токио. Дойдох тук с един въпрос, но ти току-що му даде прекрасен отговор и аз съм изпълнен с радост.

Башар: Благодаря ти за синхронността.

Участник: Тъй като обаче аз живея в Токио, имам въпрос по повод голямото събитие, което настъпи наскоро и което предизвика много коментари в последно време.

Башар: Да.

Участник: И сега ние имаме проблем с радиацията.   

Башар: Да, в известна степен.

Участник: Аз зная, че мога да съществувам в Токио, защото съм бил там през половината от живота си и бих искал да продължа да бъда там.

Башар: Добре, щом говорим за половинки от живота.

Участник: И искам да приемам хубави неща, да мога да излизам и да ям, каквото пожелая.

Башар: Стига да привличаш към себе си това, което е съвместимо с вибрацията, която предпочиташ. 

Участник: Предпочитам чиста салата без плутоний. И ако мисля по този начин, значи всичко ще бъде наред.

Башар: Ако наистина присъстваш в момента, ако наистина вярваш в това. Отново става дума за пътя на най-малкото съпротивление. Ако откриеш, че все още се придържаш към убеждения, които задължително не отговарят напълно на това, което предпочиташ, и все още не си избрал да се освободиш от тях … важно е да уважаваш убежденията си и да следваш пътя на най-малкото съпротивление. Защото понякога не става въпрос да използваш убеждението, за да го трансформираш, макар че това е възможно, както ти казваш, но ако синхронно ти бъде предложен път, който отговаря на убежденията ти, например някой ти донася салата от някоя друга област, която знаеш, че не е била засегната, това е един друг начин да привлечеш към себе си това, което ти е нужно, без задължително да се налага да преодоляваш убежденията, които все още притежаваш.

Участник:  Разбирам.

Башар: Следователно става въпрос да отвориш всички врати, през които тези неща, които се стремят към теб, могат да те достигнат, без да настояваш, че всичко трябва да се случи по определен начин, което е акт, чрез който се придържаш към това, което не ти принадлежи. 

Участник: Разбрах.

Башар: И ако откриеш в себе си, в това състояние на познание, в това състояние на желание, че получаваш някакви неща отнякъде, ще знаеш, че след като си в това състояние, ти просто ще оползотвориш, който и да е път на най-малко съпротивление, по който тези неща могат да пристигнат до теб, за да удовлетворят това, което предпочита твоята честота на вибрации, без задължително да настояваш как това ще се прояви и откъде ще пристигне.

Участник: Разбирам. И така, в този момент, според моите убеждения, да речем, че има една салата, чийто произход ми е неизвестен. Може би този случай е подходящ за някакво позволение?

Башар: Може и да е така, зависи от твоето решение.

Участник:  Разбирам.

Башар: Това са лични решения.

Участник: И ако реша, че в този случай е подходящо да използвам дадено позволение …

Башар: Тогава го използвай, с удоволствие … (на английски – with gusto)

Участник: Добре, с удоволствие, благодаря ти. Между другото, Густо е второто ми име.

Башар: Чудесно.

Участник: Ти внимаваш ли?

Башар: Винаги.

Участник: В този случай например позволението може да бъде една програма за детоксикация. 

Башар: Би могла.

Участник: О кей. Би ли се съгласил с това?

Башар: Идеята в случая е, че определени позволения най-общо отразяват колективни споразумения за това какво в общия случай би подействало за по-голямата част от населението, така че не е необходимо да мислиш за това. Тогава много неща, които са осигурени от природата и поднесени по естествен начин, са ефективни за много хора, защото вече отразяват системи от вярвания и колективно споразумение, така че не се налага, както вие казвате, да преоткриваш колелото. Така че ако това действа, използвай го.

Участник: Фантастично.

Башар: И в този контекст, идеята за детоксикация е пряк аналог на това, за което говорихме – да позволиш на нещата, които искат да достигнат до теб, и да се освободиш от други, които не искат да бъдат там, защото докато клетъчната структура на тялото се придържа към токсини, тя пречи на абсорбирането на хранителни вещества. Така детоксикацията ще отвори място за естествените храни да бъдат абсорбирани от тялото, за да свършат работата, за която са предназначени – да те поддържат в здравословно състояние. Това помага ли ти?

Участник: Помага ми. Преди известно време гледах видеозапис на един процес на чанелинг на едно същество. И на това същество бе зададен въпросът: „Ако си тук и си във физическа форма, какво най-много желаеш да ти се случи?” И съществото отговори: „Бих искал да правя много секс”.

Башар: Добре.

Участник: Каква е ролята, каква е функцията … защо сексуалността е толкова нашумяла тема?

Башар: Има много начини на синхронизиране на енергийните системи в човешкото тяло. Някои форми на сексуална активност могат да бъдат един начин за освобождаване на така наречената кундалини енергия, която синхронизира различните чакри системи в тялото, и ви свързва вибрационно с много от деветте равнища на съзнание, за които говорихме, ако се прави със съответното съзнание и намерение. 

Участник: Разбирам, значи това е методологията.

Башар: Да, това може да бъде един от начините.

Участник: Но има и много други начини.

Башар: Разбира се.

Участник: Естествено, о кей. Прекрасно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага ми извънредно много и много ти благодаря.

Башар: И ние ти благодарим и ти пожелаваме приятно пътуване към синхронния град.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

 Участник: В последно време смених работата си. Преди работех за една голяма корпорация и всичко това ми се струва, че има нещо общо с привличането и отблъскването. Получих чудесна възможност да сменя кариерата си и започнах в ново поприще.

Башар: Чудесно, поздравления.

Участник: Благодаря. Има определени елементи от старата ми работа, към които се придържам, и трябва да се освободя от тях, да разкъсам веригите …

Башар: Защото те се опитват да се отдалечат от теб.

Участник: Точно така, и аз напълно чувствам това. Новата работа, която започвам …

Башар: Която предполагам, че отговаря повече на твоята радостна възбуда?

Участник: Абсолютно … но …

Башар: Какво?

Участник: Тук има едно „но” …

Башар: Но ти каза „абсолютно” !?

Участник: Да, напълно.

Башар: Но…? Напълно, но…?!

Участник: Имам въпрос. Понякога в тази моя нова работа получавам предложения … трябва ли да приемам всички предложения, които получавам?

Башар: Не. Отново: спомни си, че когато говорихме за идеята да правите това, което ви носи радостна възбуда, казахме, че трябва да действате по начин, който ви възбужда радостно в най-голяма степен, там където ви възбужда най-много, с този или тази, с която ви носи най-голяма възбуда.

Участник: А-а-а-а.

Башар: Трябва да присъстват всички фактори, защото в противен случай това, което ти носи възбуда, няма да бъде холистично преживяване.

Участник: Прекрасно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, защото получих няколко поръчки, които не ми харесаха.

Башар: Но отново: моля помни, че трябва да прилагаш всичко, което сме казали, едновременно. Когато следваш радостната си възбуда, това също така ще доведе до теб неща, които не са съвместими с вибрацията ти, за да ти даде възможност да практикуваш правилното разграничение между това, което е подходящо за теб, и това, което не е подходящо. Така че ще се случват и двете неща. Разбираш ли?

Участник: Да. Прекрасно.

Башар: Защото за много хора на вашата планета е по-лесно да открият какво харесват, като първо видят ясно примери за това, което не харесват. Затова зависи от теб да притежаваш разграничителната способност и да установиш разликите. Радостната ти възбуда ще доведе до вниманието ти и двата вида неща, винаги. Защото колкото повече разгръщаш съзнанието си, ставаш по-чувствителен за нещата, които не ти съответстват, а не обратното! Виждаш по-ясно, ставаш по-чувствителен спрямо изборите, които не предпочиташ. Ти не правиш такива избори, но си повече наясно със съществуването им като възможности за избор. И това ти дава възможност да позволяваш на всички неща да бъдат равнопоставени. И когато разгръщаш съзнанието си, ти трябва да знаеш повече за нещата, които не ти съответстват, както и да знаеш повече за тези, които ти подхождат. Така ти винаги имаш възможност да избираш при равнопоставени условия. В противен случай нещата не са балансирани. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Макар че задължително няма да преживяваш толкова отрицателната страна на нещата, ти в действителност ще знаеш повече за възможностите да направиш отрицателен избор.

Участник: Хм.

Башар: Това е същността на разгръщането на съзнанието. Това, че си наясно със съществуването на нещо, не означава, че то автоматично трябва да се прояви в живота ти. За да стане това, ти трябва да го избереш съзнателно … или несъзнателно. Разбираш ли?

Участник: Да. Това помага ли ти да си изясниш този процес?

Участник: Абсолютно. Боях се, че отказвайки някои поръчки, не постъпвах правилно.

Башар: Добре, но помни, че зависи единствено от теб да разграничиш това, което наистина ти носи радостна възбуда, и това, което може да се окаже радостно възбуждащо, но ти го определяш като по-малко възбуждащо, защото можеш да имаш убеждения,  според които ще отхвърлиш нещо, което може да ти е полезно. Така че е важно да разграничаваш и нещата, които наистина са несъвместими с теб, от тези, които са, но ти изглеждат несъвместими, поради твои собствени убеждения и ограничения. След като си се убедил, че нещо е несъвместимо с теб, тогава просто го изоставяш и то ще отвори пространство за нещо, което е по-подходящо.

Участник: Разбирам. Имам и друг въпрос. Тъй като правя неща, които ми доставят удоволствие, в последно време,  започвам да си спомням неща, които са ми се случили по време на сън.

Башар: Да, както вече казахме, колкото повече разгръщаш съзнанието си, толкова повече ще си спомняш всичко, което се случва с теб.

Участник: Можеш ли да ми кажеш нещо повече за това?

Башар: Не. Защото ти си по средата на този процес. Ние не искаме да ти развалим изненадите, не искаме да ти „разлеем млякото”.

Участник: Добре, още нещо. Когато бях дете, на около 7, бях почти заспал и почувствах нещо голямо …

Башар: Да, това е свързано с нещо, което вече попита. И ние няма да ти развалим изненадата.

Участник: Хм.

Башар: Всичко започна още тогава.

Участник: Наистина?

Башар: Да. И това продължава през целия ти живот.

Участник: Уха!

Башар: И така, забавлявай се, приятни сънища! Или по-скоро приятни пробуждания!

Участник: Мога ли да направя нещо, за да ускоря процеса?

Башар: Аз току-що ти казах.

Участник: Хм.

Башар: Продължавай да следваш най-голямата си радостна възбуда, движи се напред. Ти вече си открил всичко, което трябва да знаеш. Останалото ще научиш, когато трябва да го узнаеш. Няма да го узнаеш нито секунда по-рано, нито секунда по-късно, отколкото трябва. Така че не се тревожи за това, което не знаеш. Просто се придвижвай напред и ще получиш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го узнаеш. Вярвай в разгръщането на своя живот!

Участник: Да. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: През последните три месеца изпитвам изключително разгръщане на съзнанието си.

Башар: Чудесно, поздравления.

Участник: Чувствам се толкова щастлива, толкова превъзбудена.

Башар: Благодаря ти.

Участник: В този си живот съм помогнала на стотици хора. Виждам възможности да помогна и на още хиляди хора.

Башар: Чудесно. Тогава прави това, ако ти носи радостна възбуда.

Участник: Бе ми казано, че магнитното ми поле, аурата ми е подобна на кристал и някой, който застане пред мен, може да го види …

Башар: Това е функцията на човешките взаимоотношения – да бъдеш огледало, да бъдеш отражение и да позволиш на другите да видят това, което трябва да видят, и да открият повече от истинската си същност. Това правят лечителите.

Участник: Да, това е прекрасно … и миналата седмица имах преживяване пред около 300 души, които бяха в една зала и действаха като един човек пред мен. 

Башар: Да.

Участник: Имаше и един кристал, донесен в САЩ от една принцеса от Иран, и когато погледнах кристала, той наподобяваше моята аура и магнитно поле …

Башар: Да.

Участник: И всичко е толкова възбуждащо.

Башар: Да, благодаря ти, че споделяш това. Продължавай да действаш по този начин в своя живот и следвай въображението си в различните начини на демонстриране на своята радостна възбуда. Това е всичко, което трябва да правиш.

Участник: Башар, аз те обичам и бих искала да зная как мога да установя по-близка комуникация с теб.

Башар: Да, разбира се, като продължаваш да бъдеш вярна на себе си и правиш повече от това, което вече правиш. Това е всичко, което трябва да правиш. Бъди повече вярна на себе си и така ще ти бъде по-лесно да ни откриеш. Винаги, когато си вярна на себе си, ще ти е по-лесно да откриваш други, които са също верни на себе си. Отново: Законът за привличането. Просто продължавай да бъдеш все повече себе си и ще срещаш повече от нас и различни други същества. Просто продължавай да правиш това, което правиш.

Участник:  Да, благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря ти и приеми нашата безусловна любов.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден!

Участник: Приеми моята любов и благодарност за многото смях, който преживях, докато гледах записите на твоето предаване „Зала от огледала”.

Башар: Чудесно. Ние също винаги се смеем, когато контактуваме с вас (смях в залата).

Участник: Умението да се справяш с нашия език винаги ме удивлява.

Башар: Това не е владеене на вашия език. Аз не говоря вашия език. Аз изпращам телепатично мисловни импулси към медиума, който в този случай действа като биологичен инструмент за превод.

Участник: Благодаря ти. Благодаря ти също за обясненията тази сутрин. Те промениха много фокуса на въпросите ми. Те ми послужиха като позволения за това да обичам себе си и да си имам доверие.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Родена съм на трети май и имам тази пристрастеност към цифрата три, както и убеждението, че цифрата три е най-силното число …

Башар: То определено е такова за нас.

Участник: Питам се дали имам някаква по-силна връзка с това число, повече от едно увлечение.

Башар: С една дума, както казвате на вашия език, да-а-а-а.

Участник: О кей.

Башар: Това не е ли очевидно?

Участник: Да.

Башар: Тогава защо питаш за нещо очевидно?

Участник: За потвърждение на това, което чувствах много силно, когато бях малка.

Башар: Отсега нататък вече знаеш, че притежаваш потенциала да го потвърдиш сама на себе си, нали?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Чудесно.

Участник: Също така ти каза, че вие живеете на вашите космически кораби … не живеете на вашата планета.

Башар: О, ние посещаваме планетата си много често. Казах само, че космическите ни кораби са нашите градове. Ние нямаме изградени градове на нашата планета, с изключение на много малко структури с много специфични предназначения, но ние посещаваме своята планета много често, както и други планети. Идеята отново е, че ние не изграждаме там свои градове. Корабите са нашите градове.

Участник: Това бе всичко и съм много признателна, че можах да разговарям с теб, благодаря ти.

Башар: И аз ти благодаря.

Участник: Здравей, добри мой приятелю!

Башар: Добър ден.

Участник: Много ми е приятно да бъдем отново заедно.

Башар: Чудесно.

Участник: Имах чудесно преживяване преди около седмица. Посещавам Палм Спрингс много често и съм влюбена в планините. За мен това е едно много одухотворено място.

Башар: Всяко място е много одухотворено, но в твоя случай мястото резонира на твоята конкретна честота.  

Участник: И така, аз разговарям с планината.

Башар: Чудесно, и какво ти отговаря планината? Как звучи ехото?

Участник: Хм … удивление.

Башар: Удивление.

Участник: Вдъхновение … просто … тотална любов, това е … И когато се завръщам у дома, искам да донеса със себе си тази енергия.

Башар: Енергията е вече в теб, тя е вече част от теб, от твоят уникален енергиен подпис.

Участник: Да, да, да.

Башар: Тя винаги е била това. Планината просто ти го е напомнила, това е всичко.

Участник: О-о-о, о кей. Последният път, когато минах оттам, аз я помолих да ми разкрие някаква тайна за вселената, нещо, с което да ме учуди.

Башар: И тя каза …? „Аз съм отражение на Висшия ти разум! Ти разговаряш със себе си.”

Участник: (смее се)

Башар: Или нещо подобно.

Участник: И аз си помислих нещо такова. И така аз погледнах нагоре, след като зададох въпроса, и видях тази красива дъга пред себе си. Тя не бе просто ей там, а точно пред мен, до магистралата, през която преминавах, така че щях да премина точно под нея.

Башар: И …?

Участник: Чудя се какво означаваше това.

Башар: Какво значение би искала да му предадеш? Аз бих му придал някакво значение, но какво подсказва твоето въображение? Това си е твоята дъга!

Участник: И аз така си помислих.

Башар: Тогава какво е значението, което си й придала?

Участник: Ами … че развитието ми е невероятно …

Башар: Опростявай нещата, опростявай нещата.

Участник: Да опростявам нещата.

Башар: Да, това е просто отражение на нещо много очебийно.

Участник: Че настъпва един нов момент …

Башар: Добре, добре … още по-просто.

Участник: Още по-просто …

Башар: С други думи, по-очевидно от това.

Участник: Предавам се.

Башар: Добре, идеята на дъгата е, че тя съдържа …?

Участник: Всички цветове.

Башар: Благодаря ти. И това е символ или отражение, че всички твои цветове и всички твои чакри, и всички твои честоти действат като едно цяло.

Участник: М-м-м.

Башар: Много просто разсъждение – това че в този момент ти си в синхрон с всички тези вибрации. И това е вибрацията на любовта, нали?

Участник: Да, да, да.

Башар: И в този момент ти си всички цветове на дъгата, нали?

Участник: Да.

Башар: Добре, много просто. Ти си все още такава, ако желаеш да бъдеш. Отново: дъгата е вътре в теб. Нали така?

Участник: Да.

Башар: В действителност не някъде там отвън, а вътре в теб, в твоето съзнание.

Участник: Наистина, абсолютно.

Башар: Добре, тогава …?

Участник: … Прекрасно, ще я запазя там.

Башар: О, благодаря ти. Нещо друго?

Участник: Да, вчера ти говори за Свръхдушата и че различните въплътени същества споделят информация. И се чудех дали има някаква информация, която не получавам …

Башар: Попитай твоята планина.

Участник: (смее се)

Башар: Тя изглежда си върши добре работата с това, че те вдъхновява.

Участник: Добре, ще направя това.

Башар: След като тя е отражение на твоя Висш разум, защо да прекъсваш диалога?

Участник: Да, добре.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Много те обичам.

Башар: Ние също.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Това е първият път, в който те виждам.

Башар: За нас това е също първи път, в който те виждаме. Виждаш ли колко много общо имаме вече?

Участник: Вчера стана дума за това колко много емоция се разгръща тази година.

Башар: Да.

Участник: Всичко в моя живот се променя толкова много.

Башар: Да.

Участник: Мисля, че преди няколко години поех по този път …

Башар: Ти пое по този път още от рождението си.

Участник: Правилно, добре казано.

Башар: Благодаря ти, понякога правим и това. Ти просто си започнала да чувстваш повече това, което става с теб.

Участник: Да, започнах да забелязвам, че се приближавам до истинската си …

Башар: Да, приближаваш се, синхронизираш се. Поздравления.

Участник: Много е вълнуващо.

Башар: Да.

Участник: И много боли.

Башар: Помни, че болката е само съпротивление спрямо естествената ти природа. Ако спреш да се съпротивляваш на промяната, няма да боли.

Участник: Мислиш ли, че когато не съм разпознавала истинската си вибрация и нещо е било привлечено към мен, което съм мислила, че съответства повече на истинската ми вибрация … че това само ми е служело за огледало, за да видя от какво трябва да се откажа?

Башар: Възможно е. Често човешките взаимоотношения служат за това. Ти привличаш към себе си това, което трябва да видиш, за да станеш повече това, което си, и понякога това е нещо, което е противоположно на твоята природа. Разбираш ли?

Участник: Понякога просто тези неща трябва да ни напуснат.

Башар: Те винаги трябва да те напуснат, ако не отговарят на това, което си. Отново: идеята е, че това е най-любящото нещо, което можеш да направиш, защото така си позволяваш да си вярна на себе си и позволяваш на това, което е различно от теб, да бъде това, което избира да бъде … или да получи възможност също да се промени … но ти в никакъв случай не трябва да носиш отговорност за това. Ти си единствено отговорна пред всички останали да бъдеш вярна на себе си и да оставиш всички останали да решат дали желаят да общуват с истинската ти същност. Ако не си вярна на себе си във всяка своя връзка, ти просто не можеш да установиш истинска връзка, с когото и да било.

Участник: Добре казано.

Башар: Благодаря ти, ето че го направих още веднъж. (смях в залата) Тези мисли просто ми изникват, не мога да направя нищо по въпроса.

Участник: Аз се чувствам подобно на тази голяма приливна вълна …

Башар: Чудесно, тогава просто се качваш на своята дъска за сърфиране и яхваш вълната.

Участник: Колко смешно, аз наистина сърфирам.

Башар: Какво съвпадение!

 Участник: Но в последно време не съм го правила, така че си прав.

Башар: Време е да сърфираш малко повече, по най-различни начини. Излез на предния фронт, яхни тази вълна и поеми напред, защото това е твоят път на славата.

Участник: О кей.

Башар: Това е твоето съвършенство. Това е твоята страст. Това е твоето удоволствие. Нали така?

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: Нещо друго?

Участник: Благодаря, аз съм о кей.

Башар: Благодаря ти … И между другото, ти не си само „о кей”, ти си прекрасна.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здрасти.

Башар: Добър ден.

Участник: Чувствам, че ме наблюдават.

Башар: Да, наблюдават те. Всички сте наблюдавани.

Участник: През тази последна година имам усещането, че някой чува мислите ми и че те влияят на другите.

Башар: Ти не можеш да влияеш на никого, ако той не пожелае да бъде повлиян.

Участник: Можеш ли да обясниш нещо повече по повод това, че някой разчита мислите ми и …

Башар: В определен смисъл, твоите водачи слушат мислите ти.

Участник: Тогава в близост ли съм до своите водачи?

Башар: Ти си винаги близко до своите водачи. Дали го знаеш, или не, е твоя работа.

Участник: Значи ако почувствам, че са там …

Башар: Те са там. Виждаш ли, там отвъд, времето не съществува. В момента, така да се каже, в който ти вибрираш с идеята, че те са там, и те са моментално там за теб. Разбира се, един водач върши работата си най-добре, когато ти позволява да бъдеш своя най-добър водач. Така че те остават донякъде в сянка по отношение на това, което правят. Те използват твоята реалност, за да те насочват, използват така наречените синхронности … Водачите използват различни форми на комуникация, за да те насочват. Те обаче винаги гледат да са сигурни, че както и да те насочват, винаги ти оставят възможността да бъдеш своя собствен най-добър водач, да бъдеш повече себе си. Защото в това е целият смисъл. Те не са там, за да правят неща вместо теб, а да те насочват така, че да знаеш, че можеш да правиш повече неща. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да … и за мен е трудно да си ги представя. Можеш ли да ми помогнеш?

Башар: Въобще не е трудно да си ги представиш. Защо настояваш, че това е трудно? Ти допускаш, че трябва да си ги представиш по определен начин и не знаеш какъв е този начин, и мислиш, че нещо не е наред? Не трябва да си ги представяш по някакъв определен начин. Ти знаеш, че те са там, нали?

Участник: Да.

Башар: Това не е ли достатъчно?

Участник: Да, достатъчно е.

Башар: Ти можеш да използваш въображението си да си ги представиш, както пожелаеш. Можеш да поставиш на масата пред себе си две парчета мрамор и да кажеш: „Здравейте водачи!” Можеш да ги нарисуваш на лист хартия, както пожелаеш и да кажеш: „Здрасти водачи!” Можеш да погледнеш лицето си в огледалото и да кажеш: „Здрасти водачо!” Можеш да постъпиш, както пожелаеш. Няма правилен или погрешен начин, за да постъпиш. За тях това няма значение. Ти знаеш, че те са там, така че, който и начин да работи при теб, за да развиваш взаимоотношенията си с тях  и да си представяш тези взаимоотношения – музика, изкуство, мисли, картини, чувства – каквото според теб отразява връзката с твоите водачи, е точният най-подходящ за теб начин. Няма един единствен начин. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: И така, какво те привлича в твоето въображение, като представа за твоите водачи, ако въобще чувстваш нужда от такава представа?

Участник: Прехвърлям в ума си най-различни идеи, така че …

Башар: И …? Има ли идея, която те привлича повече от останалите?

Участник: Хм … аз прехвърлям през ума си най-различни идеи, така че …

Башар: Може би идеята да си играеш с най-различни идеи е начинът ти за връзка с водачите. Може би това е начинът, по който те комуникират с теб – чрез идеите, които прехвърляш в ума си.

Участник: О кей.

Башар: Това върши ли ти работа?

Участник: Да … хм … Интересува ме идеята за хибридните деца, за които говори преди …

Башар: Какво по-точно?

Участник: Изглежда, че получавам някаква комуникация по повод хибридни деца …

Башар: Да, ти в някаква степен си свързана с тази конкретна програма по отношение на твоя генетичен материал, използван при създаването на хибридни същества.

Участник: О кей.

Башар: Как се чувстваш по този повод?

Участник: Много вълнуващо.

Башар: Чудесно, нещо друго?

Участник: Усещам, че установявам някакви контакти и ми е трудно да разбера …

Башар: Не е трудно да разбереш, ако знаеш, че са били сключени договорености и уредени срещи и единственото, което трябва да правиш, е да се придвижваш напред и да правиш нещата, които ти носят най-голяма радостна възбуда. И всички договорени срещи ще се случат в живота ти точно навреме и ти не трябва да знаеш много за тях до момента, в който те в действителност се случат и се разгърнат в живота ти. Те действат автоматично, просто им имай доверие. И им реагирай по най-радостния и възбуждащ те начин.

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Ха а-ту, Башар.

Башар: Ха а-ту.

Участник: Спомням си, че в предаването „История за Е-сасани” по време на медитацията ти говори за шестте хибридни раси …

Башар: Пет.

Участник: Пет?

Башар: Вие се превръщате в шестата. Пет вече съществуват, една е в преход.

Участник: О кей, благодаря ти. И в период от хиляда години те ще се съберат и ще създадат седма хибридна раса. 

Башар: Да.

Участник: Би ли споделил с нас информация за тези пет хибридни раси и малко за седмата раса?

Башар: Ние сме, разбира се, една от хибридните раси. Съществата, наречени Шала-ная, които наричат себе си Я-йел, които ще бъдат първата хибридна раса, която ще установи контакт на живо с вашата планета, са друга раса. Има още три свята, населени с хибридни същества, но в момента не ни е позволено да разискваме много за тях. Идеята, разбира се, е, че вие се превръщате в шестата хибридна раса и планета и ще има хибридизация между вас, такива каквито сте в момента, и хибридите, които ще се озоват като деца на вашата планета, при което ще става все повече смесване на тяхната и вашата ДНК. И така постепенно, в процеса на балансиране на вашия свят през следващите хиляда години, вие ще се присъедините към това, което наричаме Асоциация на световете, и ще предприемете собствени взаимодействия с други светове, превръщайки се в техни водачи, в техни „НЛО”. В този смисъл, вие ще подпомагате тяхното развитие по определен начин и докато правите това, и докато правите своите изследвания сред звездите заедно с нас, вие заедно с нас ще подпомогнете по много специален начин създаването на нова седма хибридна раса, която е нещо, което ще съществува в друго измерение. Това ще бъде, в определен смисъл, нещо като израз на една Свръхдуша на останалите шест хибридни раси.

Участник: Благодаря много. Докато разговарях преди малко с Ейприл, стана дума, че в тези срещи с нас ти проявяваш между 1 и 5 % от себе си …

Башар: Ние прекарваме през медиума само между 1 и 5 % от своята енергия, за да не го взривим … или да не взривим вас.

Участник: Този процент променя ли се с всяко лице, което взаимодейства с вас като медиум?

Башар: Непрекъснато се извършва все по-голяма интеграция с медиума и по-голяма аклиматизация на нашата енергия във вашия свят. Този процент ще нараства, нараства и нараства, но вие ще откриете, че когато той стане около 10-11%, ще настъпи време, когато той ще започне да се ускорява по различен начин, в различна посока и ще се проявява чрез повече членове на вашето общество по начин, който също така ще позволява настъпването на открит контакт. Тогава може все още да съществуват някои буфери между нас и вас по време на тези контакти, за да сме сигурни, че вашата аклиматизация към по-високата вибрация ще бъде нещо, с което ще може да се справите. Но тя все пак ще бъде достатъчна за началото на открити контакти.

Участник: О кей, благодаря ти. А какъв е процентът в този момент?

Башар: Три и половина.

Участник:  Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Вчера ти говори за хибридните деца, които ще дойдат на Земята, и че ще има колонии, където те ще взаимодействат …

Башар: Да.

Участник: Чувствам … и съм виждала себе си как се изкачвам на някакви кораби, докато те слизат от същите тези кораби на Земята.

Башар: Да, ще има някои такива размени. Такива размени стават и сега, но те се осъществяват в това, което наричате състояния на сън, и когато напускате телата си в нефизическо състояние, в една матрица на реалността. Когато хибридните деца започнат да слизат на Земята, ще има възможности някои от тези размени и посещения да стават във физическа форма.  

Участник: Аз почувствах това много силно.

Башар: Така го чувстваме и ние.

Участник: Можеш ли да споменеш някакъв период от време за това?

Башар: Както сме казали, най-вероятно, според съществуващата в момента енергия, това ще стане между вашите години 2025-та и 2033-та, когато ще започнат да се случват много от тези неща. След вашата година 2015-та и до 2017-та ще започне разбирането, че такива неща може да се случат, но ще установите, че все още е необходима някаква степен на ускорение, за да има време някои условия, обстоятелства и структури на вашата планета да се променят достатъчно, за да позволят изява на голяма вероятност за такъв контакт. До вашата година 2037-ма като общество вие ще сте навлезли в началния стадий на почетно членство в Асоциацията на световете и, в определен смисъл, тогава ще започне сериозното ви  обучение за това. И така, в периода между вашите години 2050-та и 2100-та, вие ще се намирате между звездите, работейки подобно на нас по отношение на други светове. Първият свят, с който ще установите контакт така, както ние контактуваме с вас сега, ще бъде цивилизация, която е в орбита около звезда, която наричате „Звезда на Барнард”. Вие ще бъдете техни НЛО.

Участник: Уха!

Башар: Те са сега по отношение на своята технология в период, подобен на това, което вие бихте нарекли Ренесанс.

Участник: Благодаря ти за тази информация. И последен въпрос – защо вашият контактен кристал има зелен цвят?

Башар: Това е характерно за вибрацията на сърдечната чакра. Защото контактите са между сърцата.

Участник: Много благодаря, Башар, ха-а ту.

Башар: Ха а-ту … Нашите умове може да са различни, нашата физическа форма може да е различна и в този смисъл вие ще откриете, че общото между нас се намира в сърцата. Ето защо знайте, че като духове, ние сме едно цяло. Това е, което казваме пред кристалите на нашата планета. Нашите умове може да са различни, формата на телата ни може да е различна, но през сърцата ние разбираме, че духовете ни са едно цяло. Това е изказване, характерно за специалистите по установяване на първи контакт с други цивилизации на нашата планета. (аплодисменти в залата)

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди ме бе срам да го кажа, но …

Башар: Ти, срамежлива?

Участник: Зная, трудно е да се повярва, но бих искала да призная, че ви чувствам като мое семейство и бих искала да изразя своята любов и да ви благодаря, че ни посрещате с „добре дошли” в общия ни дом.

Башар: Благодаря, за нас е удоволствие да посрещнем у дома членове на нашето семейство.

Участник: Когато говорим за дом, аз току-що се преместих в Седона.

Башар: Чудесно, поздравления, колко вълнуващо.

Участник: Благодаря ти. Вашият кораб още ли е там отгоре?

Башар: Да.

Участник: Можеш ли да ми кажеш защо не можах да устоя на това да се преместя в Седона?

Башар: Нима вече не знаеш отговора? Нима не обяснихме идеята на Закона за привличането? Работата, която ти доставя радостна възбуда, изисква връзка с много измерения, които са представени в това много мощно завихряне на планетата. Това е едно трансформиращо завихряне, несравнимо и уникално само за себе си, което позволява комуникация и връзка с много измерения на реалността във вашия свят.   

Участник: Разбрах, благодаря ти.

Башар: Това наистина ли те изненадва?

Участник: Не, но е добре да го чуя от теб.

Башар: Чудесно.

Участник: Другият ми въпрос е свързан с мамос, които живеят в Колумбия.

Башар: Да.

Участник: Както знаеш, висшите жреци на мамос, които живеят на тъмно между 9 и 18 години, преди да станат мамос, считат себе си за пазители на сърцето на света. Можеш ли да ни дадеш малко повече информация за мамос и защо те се появяват пред света сега?

Башар: Защото е време сърцето на света да се разтвори … всички ваши сърца да се разтворят. Мамос пазят тази вибрация на света, за да не я забравите, за да може да я разпознаете, за да може те да я усилят и вие да можете да я освободите.

Участник: Разбирам.

Башар: Това е древна традиция, от древни времена, която се е предавала от поколение на поколение. Тя също така е нещо, което е свързано с духове от висши измерения и със звездите. Те са носители на традиции, които са много, много древни.

Участник: Това отговаря на въпроса ми.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Един момент … един момент … един момент. Ние сме се спуснали на 5,300 километра над Седона. Тези, които знаят какво означава това, ще разберат, че това представлява преминаване през още един праг, което означава, че вибрацията на вашата планета се променя и става все по-съвместима с нашата. (аплодисменти в залата) Благодарим ви, че ни разрешавате един портал, през който да навлезем заедно с вас в една нова реалност. Нека продължим.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ти вече отговори на много от въпросите, с които дойдох тук.

Башар: Благодаря ти за това, че сме отразили към теб това, което си знаел и преди.

Участник: Има една област, свързана с всичко това и със Закона за привличането, и за мен тя има отношение специално към генерирането на доход.

Башар: Изобилие.

Участник: Да, проблеми, свързани с изобилието.

Башар: Ти знаеш нашето определение за изобилие, нали?

Участник: Това, което ми носи най-голяма радостна възбуда?

Башар: Способността да правиш това, което трябва да правиш, когато трябва да го правиш. Точка. Независимо под каква форма ти се предлага.

Участник: В последно време съм по-малко сигурен какво трябва да правя и кога трябва да го правя.

Башар: Влагаш ли всичките си способности, следвайки най-голямата си радостна възбуда без всякакви очаквания за крайния резултат?

Участник: … Не винаги … понякога ми се случва …

Башар: Благодаря ти за откровеността. Сега – това е различно от очакването за това, че след като направиш даден избор, ще има и последици. Не говорим за механичното разпознаване на факта, че след задействането на определени неща се появяват и определени резултати. Говорим за очакването като настояване, че определени неща трябва да се появят точно както ти си ги представяш, според смисъла, който им придаваш. Вместо да оставиш на Висшия си разум да ти ги поднесе в най-добрия и подходящ за теб вид, който даже не си в състояние да си представиш.

Участник: Хм.

Башар: Ето защо е важно да изоставиш очакването, защото то всъщност може да ограничи способността на Висшия ти разум да ти донесе това, което той би могъл, поради настояването ти на конкретен краен резултат. Виждаш ли, визуализацията на Физическия ти ум съществува винаги, за да изпълнява функцията на символ на идеята и за да генерира енергията на радостната възбуда, която отразява тази идея. И енергията е най-важното нещо, което позволява на Висшия разум с нейна помощ да ти донесе физическия резултат, който може да изглежда различно от твоята представа, но който ще отразява енергията, генерирана от символа на визуализацията, продукт на Физическия ум. Намираш ли смисъл в това?  

Участник: … (колебливо) Да.

Башар: Понякога е възможно крайният резултат да изглежда че съвпада с визуализацията, създадена от Физическия ум, но това може да е подвеждащо, защото може да те накара да мислиш, че трябва винаги да има такова съвпадение. Всъщност това става много рядко. Затова идеята е да се отвориш и да позволиш на Висшия си разум да ти покаже какво трябва да бъде реалното проявление, за да отразява истинската вибрация, генерирана от тази представа. Но ти трябва да помниш, че Физическият ум няма представа как ще се случат нещата. Той не е направен да знае как ще се случат нещата. Само Висшият разум знае това. Физическият ум знае само как нещата се случват в момента. Той е направен само да възприема това, което бива приемано от Висшия разум. Той не може да генерира концептуално как това ще се случи. Той само получава, като наглася честотата на енергията. Той управлява само момента на приемането. Тогава Висшият разум казва: „Ха, ти си открил пространство за това, което сега мога да ти изпратя”. И така той ще го изпрати. Когато тази точка на приемане бива претоварена с много условия, с настояване за определени неща и с ограничения за това как точно трябва да се случи проявлението, ти в действителност отслабваш енергията на точката на приемане. И това затруднява Висшия ти разум да ти даде нещо толкова голямо, което вече не може да се вмести в приемателя, който ти толкова си намалил. Висшият ти разум казва: „Съжалявам, не мога да ти го изпратя. Мястото ти на получаване не е достатъчно голямо, защото ти си поставил прекалено много условия на това, което трябва да се вмести там”. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Звучи като че ли ще трябва да се откажа от много неща …

Башар: Ами да.

Участник: Да стъпя в неизвестното и …

Башар: Да, неизвестното е твой приятел. Спомни си, че единственото нещо … единственото нещо, което някога ще откриеш в неизвестното, е повече от себе си. Това е единственото, което съществува в неизвестното! Там няма нищо друго! Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: М-да, помага.

Башар: И…?

Участник: И благодаря ти. За мен е удоволствие, че мога най-накрая да разговарям с теб и да те срещна.

Башар: Това е голямо удоволствие и за нас, благодаря ти.

Ейприл: Тадео.

Башар: Нания.

Ейприл: Когато говореше за времевата перспектива на бъдещия контакт и присъединяването ни към Галактическата федерация, питам се каква е връзката с това, което се случва на нашата планета – обезлесяването, замърсяването и … 

Башар: Спомни си, че ние говорим за преместване в една успоредна Земя, нали така?

Ейприл: Да.

Башар: Не говорим за това, което се случва на планетата тук и сега.

Ейприл: Да, това е толкова интересно, защото планетата, на която сме сега, се е запътила към все по-голямо унищожение …   

Башар: И някои версии на Земята ще продължат по този път. Но съществуват някои версии на Земята, които нямат нищо общо с този път на развитие. И от вас зависи, както говорихме за отдалечаващите се железопътни коловози, да бъдете на влака, който пътува за Земята, която отговаря в по-голяма степен на вашите предпочитания. Вие ще преживеете това по най-различни начини. Понякога ще ви се стори, че вашата Земя се е променила, като че ли хората променят мисленето си и правят различни неща. Но ще ви се стори и че всичко това никога не се е случвало. Вие всъщност може да се окажете в светове, които никога не са имали тези преживявания. Но поради, как да кажем … вашата запознатост с пространствено-времевата рамка на възприятия, за много от вас това става постепенно и вие създавате тези промени и си създавате илюзията, че има само един свят, който бавно се променя, докато всъщност вие се прехвърляте милион пъти в секунда в други реалности, в различни Земи, през всичкото време. И в зависимост от разликата в честотите на Земите, в които се прехвърляте, може преживяването ви да бъде на хора, които се променят бавно, на хора които поправят това, което са сторили, ако искате да го преживеете по този начин, и в крайна сметка всичко, което правите, ще е да преживявате различни реалности, които са различни поради промените, които сте извършили в себе си, за да се озовете в съответната конкретна реалност.

Ейприл: Това означава ли, че можем да имаме репери, като наблюдаваме случващото се с екологията и с опазването на планетата, за да сме сигурни, че сме на правилната Земя, която се придвижва в посока на установяване на контакт? 

Башар: Може да използвате това като репер по този начин, ако пожелаете.

Ейприл: Интересно.

Башар: Това помага ли ти?

Ейприл: При положение, че ситуацията става все по-критична, кога тази първа промяна може да бъде видяна?

Башар: Много промени стават в момента.

Ейприл: Аз говоря за буквално обръщане на посоката на развитие.

Башар: Ако това е начинът, по който желаете да го видите, ще може да видите, че вече има определени обръщания в тази реалност.

Ейприл: Например някои от тези значими събития, като случилото се в Япония, са част от процеса, който трябва да ни накара да променим мисленето си за това как се отнасяме към своята планета …?

Башар: Да. И да изберете други неща, които отразяват по-добре вида взаимоотношения, които желаете да имате със света, с енергията, с властта и с всички тези понятия. Хармония … нали?

Ейприл: Да.

Башар: Това помага ли?

Ейприл: Да, помага. Вълнуващо е, че тук има толкова много хора от други части на света, това е много окуражаващо.

Башар: Вълнуващо е колко много същества има тук от други части на вселената! (смях в залата)

Ейприл: Колко би казал, че са на линия в този момент?

Башар: Включително нашият свят?

Ейприл: Да.

Башар: 457 милиарда.

Ейприл: Благодаря, Тадео.

Башар: Благодаря, Нания.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Имам няколко лични въпроса.

Башар: Започни с най-важното и ще видим какви други въпроси могат или не могат да се окажат необходими.

Участник: Срещам определени трудности …

Башар: Поздравления, колко вълнуващо.

Участник: Опитвам се да открия …

Башар: Ти не се опитваш, а откриваш.

Участник: Аз търся своето страстно увлечение, но все още не мога да го открия…

Башар: Помни, че излишно усложняваш нещата. Когато говорим за идеята да следваш своята радостна възбуда, ние само казваме, че всичко трябва да започне от нещо много просто, избрано измежду нещата, които си в състояние да правиш в даден момент. Не е необходимо да става дума за кариера, за някаква длъжност или проект. Ти се движиш от момент към момент и това е начинът да започнеш. Ние допускаме, че ти си тук днес, защото това е била възможността измежду много други, която си свързала с най-голямата си радостна възбуда, да или не?

Участник: Да.

Башар: Виждаш ли колко е лесно? Просто това е всичко, което трябва да продължиш да правиш. Когато това събитие тук приключи, ти ще имаш пред себе си друга поредица от възможности. Избери тази, която ти е най-привлекателна и в която можеш да вложиш най-добре своите способности, и предприеми действия без конкретни очаквания, и в следващия момент направи същото, и в следващия момент направи пак същото, и тази поредица от радостни възбуди ще те отведе синхронно към всички обстоятелства, които ще позволят на радостната ти възбуда да се увеличава. Това евентуално може да доведе до един голям проект, или евентуално до това, което наричаш кариера, или няма да доведе, но това в действителност е без значение. Не трябва обаче да дефинираш своята възбуда по такъв ограничен начин. Всичко, което правиш и което отговаря на най-голямата ти радостна възбуда в даден момент, е това, което трябва да правиш. И толкова! Всяка радостна възбуда води до всички други радостни възбуди. Ако нещо трябва да се породи от това, то ще се породи. Това обаче може да стане, ако си готова да направиш стъпката и във всеки един момент да следваш това, което ти доставя най-голямата радостна възбуда, за да действа като серия от стъпала, които ще те отведат до следващото най-вълнуващо нещо и ще получаваш синхронно все повече възможности към все по-голям израз на своята радостна възбуда. Така стават нещата и наистина няма смисъл някога да престанеш да действаш спрямо своята радостна възбуда, ако започнеш с нещо просто. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ти вече си доказала, че можеш да го правиш, като си избрала да бъдеш тук днес. Така че продължавай да правиш такива неща, без да спираш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам смисъл.

Башар: Това прекалено просто ли ти се вижда?

Участник: Прекалено е просто, но …

Башар: Защо настояваш да бъде по-сложно?

Участник: Не зная.

Башар: Ти знаеш!

Участник: Наистина не зная.

Башар: Наистина знаеш, наистина! Всеки път, когато правиш даден избор, ти го правиш по една единствена причина! Защото имаш убеждение, което казва, че този избор ти служи по някакъв начин, че ти е от полза. Това означава, че ако избираш неща, които в действителност не ти служат, но продължаваш да ги избираш … това означава, че ти вярваш, че те ти служат, макар да знаеш, че това не е така. Спомни си, че това да знаеш, е на по-високо равнище от това да вярваш. Ти можеш да знаеш, че нещо не ти служи, но да вярваш, че то ти служи и докато продължаваш да вярваш, че то ти служи, ще продължаваш да го избираш. Това означава, че си прикрепила едно убеждение към нещо, което го прави да изглежда, като че ли ти е от полза, макар да знаеш, че това не е така. Трябва да откриеш кое е това убеждение, което си прикрепила към нещото и което те кара да продължаваш да го избираш, въпреки че знаеш, че не искаш да го правиш. Когато откриеш кое е това убеждение, което прави да ти изглежда логично да продължаваш да правиш съответния избор, който казваш, че в действителност не предпочиташ, ще видиш, че това убеждение е безсмислено и ще го изоставиш. Но трябва първо да го откриеш. Разбираш ли?

Участник: Мисля, че разбирам.

Башар: Мислиш, че разбираш. Ще ти дам един пример. Както вече сме обсъждали, много хора на вашата планета ни казват, че имат проблеми, свързани с изобилието. Идеята е, че вероятно те са били отгледани и възпитани с конфликтни убеждения. Може би са били научени, че няма да успеят, ако не могат да спечелят много пари на вашата планета. В същото време те може би са били убеждавани, че „любовта към парите е коренът на всяко зло”. И ако те имат силното убеждение, че ако спечелят много пари, ще станат лоши хора, а наистина, наистина не желаят да са лоши хора, то те ще правят всичко възможно, за да не могат да печелят пари, защото те са прикрепили едно убеждение към парите, че те са нещо лошо. След като обаче те осъзнаят, че това е само едно убеждение, което са свързали с парите, и че в това няма смисъл, и няма нужда да му вярват, и се откажат от това си убеждение, те повече няма да гледат на нещата по този начин и реалността им ще се промени в съответствие с това. Сега намираш ли повече смисъл?

Участник: … Да.

Башар: Тогава това помага ли ти?

Участник: … Помага.

Башар: Чудесно, имаш ли други въпроси?

Участник: Да.

Башар: Това същите въпроси ли са, но в различни одежди?

Участник: Всъщност имам въпрос за един от сънищата си. Преди около месец сънувах моите сестри и един голям лидер на моята страна от историята и ние разговаряхме помежду си.

Башар: Коя е твоята страна?

Участник: Турция.

Башар: Добре.

Участник: Никога преди не съм го виждала в съня си, доколкото си спомням. И бих искала да попитам дали това има някакъв смисъл.

Башар: Разбира се, че има смисъл, защото ти му придаваш смисъл. Това обаче символизира твоето желание да позволиш определено ускоряване и консолидиране да се разпростре в тази област от твоята страна, в тази част на твоя свят. Ти можеш също да подпомогнеш това, ако пожелаеш да споделиш по различни начини нови идеи с индивидите в тази област и да им предоставиш възможността да изследват нови идеи, но ще има и други същества, и други хора на вашата планета, които ще дойдат, за да изразят много от новите идеи, за които говорим тук. Те обаче ще ги изразят по малко по-различни начини, в съответствие с вярванията по тези места. Така че ти разпознаваш възникването на промени в колективното съзнание, които ще накарат различни индивиди да изразят нови идеи по различни начини, според различните системи от вярвания на вашата планета. Ти усещаш тези промени особено по отношение на областта, с която си свързана.

Участник: Имаше и земетресение преди около три месеца.

Башар: Много хора обичат да се разтърсят, за да се пробудят, защото не познават друг начин за това. Ако не го направят плавно, ще го направят с подскачане, но ще го направят. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Тогава как да открия начините …

Башар: Току-що ти казах. Следвай радостната си възбуда с всичките си способности, с нулеви очаквания за конкретен резултат и изразявай себе си с радост, защото това е правото ти по рождение. Не се нуждаеш от друга причина, за да бъдеш щастлива. Просто бъди щастлива, защото това е, което предпочиташ.

Участник: Поради очакванията си, аз някак блокирам …

Башар: Ти можеш да правиш това, но ако разбираш, че Висшият разум е този, който командва как ще се развият нещата, и му вярваш, и установиш взаимоотношение на доверие с Висшия си разум, просто трябва да изявиш енергията, която отразява истинската ти същност, и да оставиш на Висшия си разум да изработи проявленията, които ще отразяват най-добре истинската ти същност. Затова нямаш нужда от конкретни очаквания. Разбираш ли?

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

 Участник: Да. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Последен въпрос. Изгубих майка си преди петнадесет години, когато бях на 13 и искам да попитам дали тя се е преродила …

Башар: Няма значение дали съществото се е преродило, или не, защото спомни си, че всичко става по едно и също време. Духът може да създаде илюзията за прераждане, но всички прераждания съществуват едновременно и всички хора, които са в духовна форма, са духове през всичкото време. Така че ти можеш все още да контактуваш с нея като дух, и в същото време този дух може да е решил да преживее това, което наричате друго прераждане. Всички тези неща обаче съществуват по едно и също време. Намираш ли смисъл в това във вашия триизмерен свят?

Участник: …, … Мисля, че намирам …

Башар: И така, ти разбираш, че тя има все още свое духовно преживяване и в същото време има преживяване на друго свое прераждане. Но това прераждане се случва по същото време, в което тя е имала преживяване като твоя майка. Защото всички неща се случват сега. Всички животи съществуват наведнъж. Те просто са на различни честоти, като телевизионните ви програми. Всички те протичат едновременно, но ти виждаш само тази, на която си настроена в даден момент. Това не означава, че останалите не съществуват по същото време. Това, че ти ги възприемаш една след друга, не означава, че те съществуват една след друга.

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да задам въпрос относно времето. Имам някакво разбиране за линейното време като понятие.

Башар: Ти можеш да преживееш линейното време … като преживяване. То не съществува само за себе си, но ти можеш да създадеш преживяването за линейно време, като се преместваш през множество успоредни измерения на реалността милиарди пъти в секунда. Всяка реалност е статична, без време. Но като преместваш съзнанието си през различни успоредни реалности милиарди пъти в секунда, различията във формите и вибрациите на тези реалности създават илюзията, която наричате движение на времето и промяна.

Участник: Има ли такова нещо като духовно време? 

Башар: Има в някаква степен преживяване на време в духовната сфера, но действителността на високите равнища е лишена от време. На колкото по-горно равнище отивате, съществува толкова по-слабо преживяване на времето. Също така времето там бива преживявано по много различен начин.

Участник: Тогава как може да има промяна и всичко да се променя, когато премахнем понятието за време?

Башар: Няма, и това е въпросът. Една от причините, поради които съзнанието променя своите вибрации в по-плътните равнища на реалността, е, за да преживее промяна. Идеята е, че на високите равнища, които са без време, всичко бива преживявано едновременно. Няма действително усещане, което бихте нарекли промяна. Промяната е уникално присъща на идеята за преживяване на времето. Това обаче е валидно преживяване, защото съществува като част от Творението и част от „Всичко, което е” и начинът да преживееш промяна и процес, е да създадеш в някаква степен понятието за време.

Участник: Идеята за духа, който притежава конкретно равнище на вибрации … понятието „равнище на вибрации” предполага идеята за време, измерено спрямо нещо. Как може да имаме вибрация без някаква времева отправна точка? 

Башар: Това може да е много трудно за обяснение в реалност от трета степен на плътност. Въпреки това, има области без време, където няма никакво преживяване на потока на времето и въпреки това, от ваша гледна точка, те функционират на дискретно вибрационно равнище, защото вие гледате на тях от вашата времева перспектива. Това задължително не отговаря на въпроса как те преживяват нещата на равнището, където времето не съществува. Защото на онова равнище те не правят такова разграничение. Там няма понятие като едно нещо, различно от друго нещо. Разбираш ли?

Участник: Опитвам се да го смеля.

Башар: Това не е нещо, което може напълно да абсорбирате от времева перспектива. Вие не може да преживеете такова нещо във времева перспектива. Следователно ще има известно неразбиране.

Участник: „Всичко, което е” продължава ли да еволюира само за себе си?

Башар: Да, като преживява всичко, което е.

Участник: Това не предполага ли задължително време?

Башар: Не такова, каквото вие го познавате. Само от ваша гледна точка, да. Това предполага време от ваша гледна точка, от вашето равнище на преживявания. На равнището на „Всичко, което е” това не важи. Ние разбираме, че това изглежда че важи от вашата линейна гледна точка. Това обаче не е начинът, по който „Всичко, което е”, преживява себе си.

Участник: …

Башар: Нека да го кажа по този начин. Представи си за момент, че ставаш различен човек. И си представи за момент, ако пожелаеш, че дефиницията на този човек включва определени характеристики. И представи си за момент, че превръщайки се в този човек с тези качества, ти не носиш абсолютно никакви следи и спомени да си бил някога нещо друго. Тогава как можеш да направиш сравнение и да имаш преживяване за време, ако наистина изпълваш цялото Творение и освен теб не съществува нищо друго, с което да се сравниш, и не е имало никога нещо друго? Това помага ли ти?

Участник: (смее се) Да, помага ми. Просто се опитвам да добия някакво разбиране. Ще трябва да прослушам записа. Благодаря ти за това, Башар. В последно време животът ми протича по много радостен начин …

Башар: Поздравления.

Участник: И аз спазвам принципа да следвам най-голямата си радостна възбуда без определени очаквания, което ми доставя голямо удоволствие. Има ли нещо конкретно, от твоя гледна точка, на което трябва да обърна внимание?

Башар: … Не!

Участник: О кей. Благодаря ти много.

Башар: Благодаря … Сега ще дадем възможност за кратка пауза, за да се подготвите за холотопната медитация.

Башар: Нека сега продължим предаването по следния начин. Отпуснете се, вдишайте дълбоко … навътре и навън. Това конкретно упражнение и медитация ще изисква да държите очите си отворени и фокусирани в центъра на холотопа, за да абсорбирате чрез очите си, докато слушате медитацията. Всички цветове, образи, звукове, чувства изпитват вибрацията и разбират, че това е едно огледало, което отразява към вас окото на Творението, отражение на истинската ви форма в енергия, идеята за Висшия ви разум, който гледа обратно към вас. Той общува с вас и вие с него. Така че дишайте спокойно, докато светлините изчезват, цветовете и музиката се появяват, меко, нежно … позволете си да се претопите, да се понесете, и нека погледът ви остане фокусиран в центъра на енергийната матрица пред вас. Просто я засмучете в себе си. И докато дишате лесно, дълбоко и нежно, и отпускате своето тяло, своя ум, своя дух, своето сърце, ние ще ви разкажем една история.

Имало едно време един човек, толкова изплашен от живота, че се затворил в една дълбока, тъмна пещера. И той затворил отвора на тази пещера така, че нищо не можело да влезе и нищо не можело да излезе. И живял той там в тъмнината дълго, дълго, дълго време. Но един ден, след като бил прекарал безброй дни, безброй месеци и безброй години, забравяйки за външния свят, забравяйки за съществуването на нещо друго освен тъмнината на пещерата, в един изненадващ ден, в ума му проникнала частица спомен от външния свят. Той не знаел откъде тя се появила. За миг той помислил, че полудява. Но тази частица постепенно се превърнала във все по-светъл и по-светъл спомен, че едно време имало нещо друго, нещо повече от тъмнината на пещерата, нещо отвъд неговия малък свят, нещо отвъд самия него. И докато ден след ден, след ден тази идея за едно друго място и едно друго време растяла в него и се превърнала от искра в силна светлина, той започнал да осъзнава, че може да има нещо отвъд стените на пещерата. Все още обаче той се страхувал да разпечата входа и да открие дали това е така, защото се страхувал от неизвестното отвъд този вход. Той се страхувал, че там няма нищо, че ще открие едно отчуждение, страхувал се, страхувал се, страхувал се.

И страхът, който той възбуждал в себе си, въпреки засилващата се вътрешна светлина, започнал да отделя малки топки от себе си, които започнали да подскачат навсякъде между стените на пещерата – малки същества, които бягали наоколо, изпълнени със страх и объркване. И тези малки същества, разбирайки, че били пленници в тази пещера, в този човек, започнали да търсят някаква пукнатина, някаква цепнатина, през която можели да избягат, но не успявали да открият нищо такова. И те започнали да растат и да се множат и пещерата се изпълвала все повече и повече със страховити малки същества, които викали, бягали и плачели, хленчели и пищяли, и молели да се измъкнат, но помощ не се появявала отникъде. Защото човекът не разпечатвал входа на пещерата. 

Един ден човекът тръгнал в посока на входа, за да се увери, че той е запечатан добре и помислил, че чува слаб звук. Той прилепил ухото си към запечатания вход и чул някакво слабо почукване. Някой се опитвал да влезе в пещерата. Той се отдръпнал назад и почувствал още по-голям страх, и укрепил още по-здраво отвора на пещерата, за да не може да проникне нищо отвън, защото се страхувал какво може да има от другата страна и какво може да открие. Той се страхувал, че нещо може да влезе, да го погълне и да го унищожи. В същото време малките същества в пещерата продължавали да плачат и да викат: „Пусни ни да излезем, пусни ни навън, защото ние не принадлежим тук заедно с теб. Ние трябва да потърсим мястото, което е нашия дом”. „Не”- отговорил човекът – „прекалено много ме е страх да отворя този вход, защото ако вие се втурнете навън, може да влезе нещо друго, което ще ме изяде и унищожи”. „Не, не, не” – казали малките – „има нещо отвън и ако то иска да влезе, то принадлежи тук, докато нашето място е другаде”. „Не, не, не” – отговорил човекът и ги държал затворени вътре.

И така, малко по малко и ден след ден, малките части от неговия страх се разраствали и множили, докато изпълнили пещерата и в отчаяното си желание да излязат навън започнали да блъскат силно стените на пещерата и скалата, която запушвала нейния вход. И с това свое блъскане ден след ден, след ден, те предизвикали такъв шум и такава вибрация, че това започнало да оглушава човека, но той продължавал да отказва да отвори пещерата. Шумът и блъскането продължавали да нарастват с всеки изминал ден отвътре и отвън, докато тези отвътре се опитвали отчаяно да избягат, а онези отвън се опитвали отчаяно да влязат вътре. И така ден след ден блъскането започнало да изронва и износва запечатания вход – малко по малко тази скала ставала все по-тънка и по-тънка, и по-тънка. Купчините отломки и прах отвътре и отвън се разраствала все повече. И малко по малко човекът вътре започнал да разбира, че било неизбежно малките да избягат и нещо да влезе вътре. И той не открил начин да укрепи запечатания вход. Разбрал, че трябва да се мобилизира и да приеме, че един ден отворът ще бъде отворен и че ще трябва да приеме това, което ще влезе вътре и да освободи това, което искало да излезе. И така той най-накрая разбрал, че трябва да се подготви за този ден, защото този ден щял да дойде, този ден бил неизбежен и този ден е сега. И като осъзнал, че този ден е сега, запечатаният вход се разпукал и разхвърчал на парчета … и навън изхвръкнали всички неща, които били затворени в пещерата, навън в бликащата отвсякъде светлина, която нахлула вътре. И когато пещерата се изпразнила и ярката слънчева светлина навлязла вътре, тя заслепила временно човека, чиито очи били толкова много привикнали към тъмнината. И заедно с тази светлина вътре влезли всички неща, които напирали отвън. И те изпълнили пещерата – блестящи лъчи от трепкаща светлина, лъчи на радост, на възторг и любов. Те наводнили тази пещера, обградили човека и го понесли в своето течение, в този вихър на светлина и любов, докато човекът се оказал потопен във всичко това, плуващ в центъра на пещерата, изпълнена със същества, направени от любов и светлина. И страхът му се стопил, изчезнал и той изплувал навън от пещерата в светлината, в любовта, в топлината на прегръдката на Творението. И в тази светлина и любов той видял всички следи, оставени от съществата, които най-накрая успели да получат свободата си и да тръгнат по своя път. И той видял, че всички те открили своите места и че всяко от тях се озовало там, където принадлежало. И че всяко било в хармония и в мир, и у дома. И той осъзнал, че не се нуждае повече от пещерата и цялата пещера се превърнала в прах, и се разтворила под напора на океана на Творението, и изчезнала, освен като вибрация на потенциална възможност, но без нуждата да кристализира и без нуждата да се материализира, без нуждата от тук до безкрая да създава тъмнина и страх. Само една идея, която някога е съществувала. И така този човек се преобразил, заплувал в това вечно златно море от любов и светлина, чувствайки вечно сърдечния пулс, сърдечния пулс, сърдечния пулс и вибрацията на „Всичко, което е”, която прониква навсякъде в този огромен, дълбок и любящ океан. И той узнал, и узнал, и узнал, че е у дома си и че принадлежи тук … и че оттук нататък няма нищо, от което да се страхува. Защото той се преражда във всеки един момент в това море, с всяка капка, в хармония, в любов, в светлина.

Поемете дълбоко дъх и вдишайте любовта и светлината на хармонията на новото море на вашето същество … на новото кристализиране на вашия дух, в новото преобразяване на вашата душа … в едно блестящо същество от любов и светлина, което просто приема всичко, което му принадлежи, дава на всичко, което му е чуждо, свободата да си отиде. Да освободи … да приеме и да освободи. С всяко вдишване вие привличате и позволявате привличане … с всяко издишване вие освобождавате това, което не е ваше. И с всяко вдишване вие чувствате просветлението и отпадането на тежестта, и ставате леки като самата светлина … свободни да бъдете такива, каквито изберете да бъдете … да приемете това, което предпочитате да приемете, и да се освободите от това, което не сте.

Поемете дълбоко въздух и направете това своя истина … направете всичко това свое. И се почувствайте обгърнати от любов и светлина – вашето право по рождение, като космическо дете, което вибрира в хармония с деветте равнища на съзнанието, което преминава без усилия през портала на 11.11.2011 г., и пресичайки прага, за да се превърне във всичко това, което сте в дълбокото море на неизвестното и което ще се превърне все повече във всеки един от вас … във „Всичко, което е”, заедно, в едно, в хармония, завинаги, и винаги, и винаги.                   

Поемете дълбоко въздух и нека всичко това да попие във вас. И вдъхнете нов живот в своя свят. Сърдечният пулс на Творението е във вас. Нека музиката постепенно заглъхне и светлините да избледнеят, бавно, бавно. И докато абсорбирате сега тези вибрации дълбоко в своето същество и в своето съзнание, позволете си във всеки един момент, когато нещо се случи в живота ви, да си спомните да зададете въпроса по отношение на всяко нещо, което се случва … на абсолютно всичко, което се случва … каква история разказвате на себе си за връзката си с това случващо се нещо. Каква история предпочитате да преживеете вместо това? Каква история си разказвате? Каква история предпочитате да преживеете вместо това? И тогава изживейте тази история! И никоя друга история.

Поемете дълбоко въздух … и издишайте. Поемете дълбоко въздух … и издишайте. Поемете дълбоко въздух … и го задръжте, и го задръжте, и го задръжте, след което разчупете изхода и го издишайте. И позволете на любовта и светлината да нахлуят вътре, за да ви погълнат в своята прегръдка на безусловна любов, в морето на вечността и на безкрайните възможности. Защото това сте вие. И нека светлините продължат да ви обгръщат със своята мекота и докато светлината бавно и нежно се завръща в тази зала, знайте, че се събуждате в едно ново утро, в един нов ден, готови да посрещнете това, което ще срещнете по своя път … една нова вибрация и енергия, на една нова реалност … и колкото по-дълбоко и дълбоко, и дълбоко се впускате в нея, толкова по-високо и по-високо, и по-високо ще се издигате … във вибрацията на 2012 г.

Ние ви благодарим за това, че си позволихте да пътувате заедно с нас в това пътешествие на просветление и възнесение. И знайте, че сега вибрацията ще бъде една вълна, върху която може да се понесете плавно през този праг, към нови изследвания, нови изненади, нови възможности и нови преживявания, които отразяват все повече, всеки ден и по всякакъв начин новата ви същност, която избирате да бъдете, и новата история, която се разгръща във вас … като цвете под топъл тропичен дъжд.

Бъдете обновени, бъдете в мир. Плувайте върху своето море, с действие, с любов, с равновесие, с мир.

Приемете нашата дълбока признателност, нашата дълбока благодарност за това, че ни позволявате да споделим с вас нашия дом, като едно семейство. Добре дошли у дома.

Приятен ден на всички вас … и лека нощ! Сладки сънища и се събудете и живейте съня, който предпочитате да бъдете. Ние отправяме нашата любов към всички вас.