Башар – Междузвездната енеаграма: 1,2,3 – 26-28 ми септември, 2014 г.

(C) 2014, превод АТИ

Башар: Нека ви кажем добър ден в този ден от вашето време. Как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Още веднъж, ние ви благодарим за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за позволението на това предаване. Ние сме озаглавили това предаване „Междузвездната енеаграма”. Енеаграмата обикновено е нещо, което на вашия език обозначава числото девет, но тази не е построена по начина, по който са построени много от енеаграмите, които вие използвате на вашата планета. Това е в действителност просто една матрица от девет квадрата, поместени в по-голям квадрат и подредени в три реда по три. Всеки един от тези (девет) квадрата представлява, най-общо казано, едно позволение, визуални изображение на определена честота на вибрация, отговаряща на определена цивилизация. Може да приемете това като нещо подобно на телефонен номер, който отговаря на това конкретно измерение, на тази конкретна цивилизация. Фокусирането и медитирането върху всяко едно от тези изображения, и синхронизирането със съответния образ, отразяващ тази енергийна област и област на съзнание, ще ви помогне да се свържете по-лесно, като позволение, с конкретната вибрационна честота и реалност. Това ще улесни връзката ви и получаването на информация от тези области, изобразени чрез символите в тази матрица от девет квадрата, или енеаграма.

image001

Както може да видите, има девет цветни квадрата в центъра на диаграмата. На долния ред виждате най-отляво (символа на) древната система на Орион, по средата – символа на енергията на Анунаки и вдясно от него – символа на Федерацията на Сивите. На средния ред отляво надясно, символа на нашата цивилизация Е-сасани, или на по-висшето ни състояние Е-шакани, средният квадрат отразява вас, Земята, а вдясно от него е символът на Я-йел, или казано на древния ни език – Шаланая. На горния ред виждате отляво символа на вибрацията на звездната система на Сириус, в центъра – вибрацията на Арктурус и до нея вдясно – символа на Плеядите. Ще забележите също, че има и четири отворени квадрата около четирите страни на основната енеаграма, където са изписани различни думи. За тези от вас, които се присъединяват към нас с нулева гравитация и отсъствие на определена ориентация, думата „Хиперсапиенс” ще бъде най-отгоре. Ще достигнем и до обяснението на това какво означават тези думи по периферията на енеаграмата в друга част на това предаване, но засега наименованията на отворения квадрат най-отдолу гласи „Протосапиенс”, наименованието на този вляво е „Рептили” и на отворения квадрат вдясно – „Нови хибриди”. Сега, след като имате пред себе си тази основна диаграма, тази основна енеаграма, ние ще ви преведем накратко през вибрационната история и връзките на всяко от изображенията на долния ред с вашия свят и ще обясним начина, по който споделяте техните вибрации, начина, по който споделяте тяхната история, и кое е от значение за вас да разберете за момента. В предаването утре ще се занимаем със средния ред, а в неделното предаване ще разгледаме най-горния ред, както и отворените квадрати по периферията, за да ви дадем по-пълна картина за вибрационните връзки, които имате непрекъснато, на различни равнища с тези цивилизации и измерения на съзнание. И така, нека започнем.

Ще започнем в центъра на долния ред, със символа на Анунаки, който включва един кръг с крила, който съдържа цветовете на златото, червен и син цветове на черен фон. Вие ще забележите, разбира се, преди всичко, че крилата не се вместват в квадрата, защото искахме да ви представим целия символ. И тъй като символите на Орион и на Федерацията на Сивите, съответно вляво и вдясно, са сравнително прости и съдържат по три оцветени ленти всеки, ние позволихме на крилата на Анунаки да ги застъпят. В този смисъл, тези крила не са част от левия и десния символи, но са представени така за удобство на визуализацията.

Идеята на символа на Анунаки е представена чрез този златен летящ диск, който има в сърцевината си червена точка, изобразяваща вътрешния живот и синьо енергийно поле, изобразено около златния диск. Това в известна степен изобразява древните кораби на Анунаки, които са посещавали вашата планета. Това също така отразява символа на летящия диск, който виждате у много култури на вашата планета, представен, разбира се, по много различни начини. Това не е буквално изобразяване на техните кораби, но е достатъчно близко, в смисъл че корабите бяха подобни на дискове в центъра и притежаваха определен вид крила и механизми за управление, за да се носят плавно във вашата атмосфера, макар че те не са им били задължително нужни в космоса. Те са могли да се сгъват така, че да позволяват на корабите да пътуват по-лесно, когато не са били необходими, обратно в космоса. Веднъж навлезли във вашата атмосфера обаче, те са изглеждали като летящи дискове и са използвали гравитационното поле, като са разпервали тези крила, за да се насочват и приземяват безопасно на вашата планета. Както много от вас вече разбират, Анунаки са древната цивилизация, отговорна за промяната на вашата генетична структура от това, което бихте нарекли естествен хоминид, съществувал на вашата планета, наречен „хомо еректус”, към това, което днес наричате себе си – хомо сапиенс. Като променят генетичната ви структура и включват част от своята ДНК, те са ви позволили да съществувате в настоящата си форма – човешко същество, както наричате себе си, за да имате връзка с тях и да бъдете използвани по различни начини в рамките на тази (родствена) връзка като работници, като сътрудници, по различни начини, с оглед на целите им да посетят вашия свят, които, фундаментално, са включвали добиването на минерали, на първо място злато, което им е помагало да променят атмосферните условия на своята планета и по този начин да настройват своите енергийни полета.

Групата от Анунаки, посетила вашия свят, която първоначално е имала задачата да открие тези минерали и да ги отнесе обратно в техния свят, е трябвало на изпълни сама тази задача. В един момент те установили, че това е нещо, което било относително трудно да направят сами, и решили, че им е необходимо това, което наричате работна сила, която да им помогне. Знаейки, че на планетата съществува коренно население от същества, които имали сходна на тяхната форма, те разбрали, че могат генетично да ги променят, като ги подобрят, така да се каже, във форма, подобна на своята. И така, те създали тази работна сила и й дали възможност да работи в мините, за да извлича златото и другите минерали, които им били необходими, като в крайна сметка установили и дългосрочни взаимоотношения (с тези същества) по различни начини – даже и до равнището на приятелски взаимоотношения много години по-късно. Всичко това започва преди около 500,000 ваши години на територията на това, което наричате Близкия Изток и африканския континент. Тези клонове на хоминидните видове, които не са били променени генетично от Анунаки, еволюирали самостоятелно, успоредно с човешките същества, създадени от Анунаки, и в момента са това, което наричате саскуоч. Така че ако не сте били претърпели никаква промяна, днес всички щяхте да бъдете саскуоч. Тъй като обаче сте били променени по този начин, вие сте станали човешки същества. Това също позволило възникването на някои преживявания на въплъщаване, много по-различни от въплъщенията на саскуоч, или Йети, или Голяма стъпка, или както там наричате този клон на ваши братовчеди. Те еволюирали по един много естествен начин, който им позволил да имат много по-тясна връзка с природата в много отношения, както и да развият способности и умения, които вие съдържате в себе си, но в определен смисъл, сте забравили, че притежавате, в резултат на извършените върху вас промени. Техните способности като саскуач им позволяват да навлизат в междуизмерни състояния, преминавайки през различни успоредни реалности и различни измерения, поради което е толкова трудно да бъдат открити на вашата планета, когато не желаят да бъдат открити. Въпреки това, ако се върнем към вашата история и към клона, в който вие сте се развили, в крайна сметка възникнали интимни взаимоотношения между хората и Анунаки, в резултат на които се родили същества, които наричате в своите легенди полубогове. Като цяло, Анунаки били много по-високи, отколкото сте вие, а някои от вашите по-ранни човешки раси на вашата планета са били също много по-високи от повечето от вас, макар вие да възвръщате постепенно не само своята височина, но и своето дълголетие, защото в далечни времена, много от предадените ви гени са позволявали на древните човеци да живеят стотици години, докато Анунаки са живели с хилядолетия. Идеята е, че вие придобивате отново тази способност и генетичният материал бива активиран отново, поради различните вибрации, които съществуват в момента на вашата планета. Те ви позволяват по-голямо дълголетие, по-голяма височина, по-добро здраве, по-голяма жизненост и вие активирате тези енергийни връзки с Анунаки и генетичния материал, който притежавате. Разбира се, самите Анунаки са съдържали смесица от различна генетика на различни раси. Засега няма да се впускаме в подробности относно това, макар че ще ви дадем някои насоки, в това число и по повод на така отбелязаните на диаграмата прото сапиенс. Ние ще се занимаем с тях допълнително. Бихте могли да кажете, че най-общо прото сапиенс са предшествениците на всички човешки форми във вашата галактика.

Клонът на Анунаки, посетил вашата планета и създал хомо сапиенс, според първоначалната си задача не е трябвало да се намесва в генетиката на планетата. Когато основният съвет на Анунаки установили, че те са създали една нова интелигентна раса от същества … е, нека кажем, че не са били особено доволни от стореното. Те всъщност отзовали този Анунаки контингент от Земята и в много отношения са ви изоставили на собствените ви ресурси, позволявайки ви да еволюирате самостоятелно, с известна степен на насочване от тяхна страна, защото те се чувствали отговорни, след като са позволили неволно на този контингент от Анунаки да ви създаде, макар това да не отговаряло на първоначалния план. Оттук следват и историите за посещения във времето, от страна на ангели и богове от небето, които водели, насочвали и обучавали по най-различни начини, за да ви позволят да се развиете във ваша собствена цивилизация и да построите някои от градовете, които са били създадени и се развили като древни царства, във вените на чиито обитатели е текло голямо количество от кръвта на Анунаки. Вие виждате това отразено в историята за десетте царе на Атлантида, във времето на Лемурия и даже в модерни времена, в които помните Египет и неговите царе, и в крайна сметка идеята за фараоните. Всичко това е свързано с идеята за синята кръв, за кралското потекло и за всичко, създало представата за кралете на вашата планета, която може да бъде проследена назад във времето до идеята за Анунаки, които всъщност са били леко, леко със синкав оттенък. И така, синята кръв е била разглеждана като най-чистото потекло, макар че всички вие съдържате генетика на Анунаки.  Възможно е обаче тук-там да има някои по-пряко свързани по наследство с тези древни гени.

И сега, след като това започнало да се случва, на вашата планета се появили контингенти от човеци, създаващи свои собствени цивилизации, предимно развиващи се самостоятелно, с малко напътствия тук или там, от страна на извънземни същества и извънизмерни същества, които са ги учили как да отварят своето съзнание и да се свързват с Първоизточника, и да изтеглят информация от най-различни източници. В крайна сметка човечеството е било оставено до голяма степен да се развива самостоятелно, за да еволюира до един момент, когато е трябвало да стане ясно дали ще може да се свърже отново с извънземните същества и с извънизмерните същества, което ще покаже, че е еволюирало до степен, когато може да настъпи следващата стъпка от еволюцията му. Ние ще изоставим тази история за момента и ще се прехвърлим върху идеята за древните системи на Орион и тяхната намеса във вашата реалност.

Тази история започва също много, много отдавна и всъщност преди милиони от вашите години, в древната система на Орион. Там е имало едно общество, функциониращо в условия на голямо потисничество, на силна отрицателност, на големи страдания и трудности, най-вече в един от световете на системата на Орион,  наречена на древен език „Ху-ва”. В този смисъл Ху-ва била седалището на правителството на Орион, което отново: било много деспотично. Вие може да видите символа на вибрацията на трансформацията, която протекла във времето в системата на Орион, като погледнете трите цвята на тяхното знаме в долната лява част от диаграмата, представени най-долу от черна лента, в средата от червена лента и най-отгоре от бяла лента, и показващи, че трансформацията от отрицателно към положително е настъпила в системата на Орион, но това е станало през средната червена лента, през житейските преживявания, през болката и страданията на съществата по онова време, през кръвта на народа. Тази история на системата на Орион е отнела много дълго време, за да се развие. Имало е съпротива и това, което бихте нарекли съпротивителни движения срещу потисничеството, срещу отрицателната енергия. Преводът на наименованието на тези борци на съпротивата на вашия език би бил „Черната лига”. Бойците на Черната лига възприели това име с идеята, че са невидими, че действат в тъмнината, че действат прикрито и тайно, за да се бият срещу потисническото правителство на древната система на Орион. Един от големите уроци обаче, който те научили по онова време, бил, че  ако се опитате да се борите срещу огъня с огън, получавате само още повече огън. И идеята за използване на същата агресивна тактика срещу правителството, която правителството използвало срещу тях, не се оказала особено резултатна и създала само увеличение на потисничеството, и увеличение на отрицателната енергия. И така те научили, че трябва да има и друг начин. И след като по този начин те извлекли своя урок, започнали да подхождат към отрицателната енергия с положителна енергия, с положителни вибрации. И така, в течение на времето, те бавно трансформирали системата на Орион от тъмнина в светлина, от отрицание в положително състояние – чрез своята саможертва, чрез своята болка, чрез своята кръв. Много от древните жители на Орион също така искали да осъществят всичко това на много различни равнища и измерения и създали за себе си въплъщения в други звездни системи, които притежавали вибрационната енергия, която би им позволила да преминат през процеса на трансформиране на тази отрицателна енергия в положителна. Една от тези системи била вашата Слънчева система. Отново: това се случило преди милиони години, но някои от първите въплъщения на древната енергия на Орион се случили на една планета, която сега наричате Астероиден пояс и която вече не съществува като планета. Тя е известна под много имена, но ние ще изберем да я наричаме с името Малдек. Там са били извършени много от древните въплъщения и много от древната отрицателна енергия на Орион била прехвърлена там. В крайна сметка вибрацията на тази отрицателна енергия излязла извън контрол и създала обстоятелства и ситуации, които разрушили планетата чрез сблъсквания с други планетарни тела в системата. След това въплъщенията се преместили на следващата обитаема планета, която сега наричате Марс. По онова време тя е била обитаема. Пренесените там отрицателни енергии на Орион били преодолени в известна степен в течение на времето, но все пак останало значително количество отрицателна енергия, като това продължило цели вечности. Марс също привлякла към себе си отрицателната енергия на разрушението чрез бомбардировки на астероиди, които разпръснали атмосферата й и я превърнали в относително безлюдната планета, каквато я познавате сега. Тогава, преди около 6,000 ваши години, въплъщенията се преместили на Земята. Това не означава, че разрушенията, случили се на Марс, са били преди 6,000 години. Имало е доста междинно време, през което енергията на Орион се е проявявала и преминавала през различни процеси, докато станала готова да се нагоди към вибрацията на Земята. Въвеждането на древната енергия на Орион в условията на Земята и този процес на преминаване от отрицателно в положително, започнало да се проявява с пристигането си в една област на вашата планета, наречена Близкия Изток. И по този начин тя въвела мно-о-ого от тази древна отрицателна енергия, която предстои да се проявява все още на вашата планета, макар че тя се трансформира в днешно време и в този век. Както обаче виждате от знамето на древната система на Орион, в червения, черния и белия цветове, вие виждате проявлението на тези цветове в историята на вашите деспотични общества, особено при тези, които наричате нацисти. Това са били също техните цветове. Така че вие разбирате, че тези древни отрицателни енергии на Орион се проявяват по най-различни начини чрез много от нещата, които се случват в днешно време на вашата планета, свързани с тероризъм, войни и всички тези енергии, които излизат на открито и пред очите ви, за да решите най-накрая дали наистина сте привършили с този процес, и дали сте решени да трансформирате всичката тази отрицателна енергия по един положителен начин в своя живот, без да се налага да преминавате през страданията, борбата и болката и проливането на кръв, изобразявани чрез червената лента в тази система.

В последно време сте достигнали до момента, в който вибрационната енергия ви позволява да бъдете узрели, така да се каже, за да се свържете с това, което най-общо наричаме Федерацията на Сивите, представени чрез знамето в долната дясна част на диаграмата, с трите ленти на черно, сиво и бяло. Както сме разказали тази история в общи линии, сивите същества представляват няколко различни неща. Те са федерация – амалгама на няколко различни неща. Всички те не са едно цяло, макар да има връзки между отделните части, ето защо използваме термина федерация, за да обозначим връзката между различните фракции от същества, наименовани с общия термин Сиви. Трябва да разберете, както вече сме изложили пред вас, че Сивите не са наистина чужди на  вас същества. Болшинството от тях –  тези, с които контактувате на вашата планета – са една раса от мутирали хора от една успоредна Земя, която е разрушила себе си. Някога те създали много високо ниво на технологии на тази успоредна версия на Земята – много, много по-високо от това, на което са в момента вашите технологии. Но тъй като били толкова силно фокусирани върху идеята за технологиите, за интелекта, те в крайна сметка пожертвали идеята за емоционалността и я приели като едно нисше състояние на съществуване. Те започнали да се откъсват силно от природата и да се фокусират върху тези идеи по различни начини, което им позволило да доведат своята планета, в определен смисъл, до едно примитивно състояние. Те престанали да се грижат за природата и си позволили да унищожават почвата чрез открити мини, да унищожат горите и променят климата, все в името на своите технологии, докато в един момент си дали сметка, че планетата им бързо ставала негодна за живот до такава степен, че даже технологиите им вече не били в състояние да направят нещо по въпроса. До този момент те били изменили себе си толкова драстично по отношение на своята генетика и биология, че станали наистина отчасти хора и отчасти машини. Така те се откъснали напълно от природата, но също така си дали сметка, че в резултат на всичко сторено, са създали ситуация, при която тяхната раса в крайна сметка ще загине. Те загубили способността да се възпроизвеждат и за да продължат своя вид, започнали да експериментират с различни неща. Първо, тъй като околната среда ставала все по-негодна за живот, те се преместили да живеят в подземни градове. Те експериментирали със своята генетика в тези подземни градове и започнали да се клонират отново и отново, докато накрая разбрали, че това е една задънена улица. Въпреки своята напреднала технология, те не успели да възпроизведат своята първоначална ДНК и разбрали, че се нуждаят от жизнена, естествена, оригинална, човешка ДНК, която да въведат отново в своята генетична структура, за да имат някакъв шанс да осигурят оцеляването на своята култура. И така, те разбрали, че единственият начин да получат това, било да използват технологиите си, за да навлязат в паралелна реалност, подобна на вашата, където те знаели, че човеците трябвало все още да съществуват и да открият нужната им ДНК, за да създадат хибриди, чрез които да продължат своята култура. И те сторили това, и създали много различни хибридни цивилизации, една от които е нашата. Ние ще разкажем повече за това утре според вашето време.

И така, разпространявайки се в успоредни реалности, тези мутирали хора, които вие сега наричате Сиви, създали разнообразни версии на себе си в тези успоредни реалности, включително в една, близка до звездната система, която разпознавате като Зета Ретикули. Създавайки определена връзка с обитаващите там същества, те сключили договореност за нещо, от което отчаяно се нуждаели. Това било различен тип ръководство, на различен вид ниво, отвъд интелекта. Това било равнище, от което могли да виждат в различни измерения и което можело наистина да им помогне да планират начина на създаване на тези хибридни цивилизации в един такъв огромен проект, чието проявление се простирало цели вечности във времето. След като веднъж срещнали тези същества в системата на Зета Ретикули, те установили връзка с тях, която позволила на съществата да станат координатори на целия този план, на целия този замисъл. Като позволили на тези координатори да участват в този процес на хибридизация, който трябвало да продължи съществуването на техния вид, Сивите всъщност им позволили да се превърнат в основните организатори на тяхната цивилизация. Това са тези, които много от вас в случаите на отвличания сте започнали да разпознават като приличащите на богомолки същества, които са много високи. В този смисъл, те станали част от Федерацията на Сивите в ролята си на координатори. След като разбрали, че много от успоредните версии на Земята, в които Сивите навлезли, са започнали да следват подобно на тяхното развитие на своите вибрации, което довело до разрушаването на техния свят и до загубата на способност за възпроизвеждане и до загубата на емоционалност, Сивите си дали сметка, че създавайки тези хибридни същества, такива като нас, те могли да им подарят нещо, като им позволят да избегнат същата съдба, същото преживяване, което претърпявали много от успоредните версии на Земята, за да не преживяват същата степен на ограничения, която преживели Сивите в своя свят. И това е една от причините, поради която ние споделяме тази информация с вас в този ден от вашето време и през последните тридесет години, по най-различни начини, за да ви позволим да разберете, че не трябва да поемате по същия отрицателен път, че може да промените своята съдба, че може да се пробудите в разбирането си на съзнанието така, че да създадете една реалност за себе си, която да е различна от реалността, създадена от тях. Намирате ли някакъв смисъл във всичко това?

Аудиторията: Да …

Башар: Добре. Засега това е историята, която споделяме, свързана с долния ред на енеаграмата, като в следващите предавания през този уикенд от вашето време ще включим и останалите равнища, като също така ще допълним казаното тук, доколкото има отношение към Земята. Обърнете внимание, че в центъра, символът, вибрационният телефонен номер, ако щете, на вашата планета, започва с един черен квадрат, след което има друг квадрат вътре в него, завъртян на 45 градуса, със син цвят, след което още един квадрат вътре във втория, който е изправен и оцветен в зелено, и накрая в него има още един по-малък квадрат, също завъртян на 45 градуса, с бял цвят. Това, разбира се, символизира космоса около вашата планета, синьото е водата, зеленото е земята и бялото е въздухът, атмосферата и облаците на вашия свят. Квадратът представя това, което вие обикновено наричате четирите краища на вашия свят, и ви дава възможност да се свържете с тези други елементи и символи в енеаграмата по начин, по който може да черпите от тяхната енергия, може да черпите информация по начин, който ви е най-полезен и който отразява трансформацията, която извършвате в момента. И отново: като се фокусирате върху тези вибрационни символи, подобни на телефонни номера, и като се свързвате, и синхронизирате с вибрациите на техните конкретни измерения, вие може да се възползвате като извличате информация и енергия, които да ви помогнат да центрирате своето същество по такъв начин, че да използвате всичко това, да използвате всички тези вибрационни честоти, да използвате всички тези измерения, да използвате всички тези генетични връзки, да използвате всички тези взаимоотношения, за да се насочите безпогрешно, направо напред, като стрелката на компас, към своята най-добра съдба.

Ние ще продължим с това предаване по повод на енеаграмата и ще добавим към тази история в утрешната сесия, а засега, в отговор на това, че ни дарявате с възможността да преживеем вас в този момент, и да споделим с вас, като едно общо семейство, аз питам по какъв начин сега можем да бъдем на вашите услуги по повод на вашите въпроси.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бидейки наземният екипаж, понякога ние се чувстваме, както ти казваш … ние сме свързани едновременно с толкова много цивилизации.  

Башар: Да.

Участник: Това понякога създава усещането, че през деня ние се свързваме с хора и събития, и имаме възможност да избираме. И ние създаваме нещо като шаблони, матрици и …

Башар: Да, вие правите това, ето защо ние обсъдихме идеята за Матрицата на реалността, която е между физическата и нефизическата реалност, за да може да осъзнаете себе си достатъчно в състояние на сън, за да осъзнаете съществуването на Матрицата на реалността и да я промените, което от своя страна, да ви помогне да бъдете по-осъзнати в своя физически сън, и действително да промените физическата реалност чрез Матрицата на реалността. Така че вие работите с шаблони и матрици непрекъснато, за да създадете своето преживяване на физическата реалност.   

Участник: И все едно че прескачаме от една матрица в друга матрица.

Башар: Не е „все едно”, вие просто го правите. Както сме казали, вие се премествате милиарди пъти в секунда през различни успоредни реалности, за да създадете преживяването си за физическо време, пространство, промяна, движение, откривателство и развитие.

Участник: Мисля, че това е малко объркващо.

Башар: Щом така казваш.

Участник: Но това е също така вълнуващо и благодаря за това, че ни даваш тази нова информация.

Башар: За нас е удоволствие да го правим и сега е времето да започнем наистина да ви въвеждаме и запознаваме в по-голяма степен с генетиката и вибрационните енергии, които в действителност съдържате в себе си, за да може да черпите от тях, да ги използвате и да ги усилвате по пътя на своята най-добра съдба. 

Участник: Да, аз мисля, че сме готови за това, като започнем от това, че сме установили мирни отношения с Анунаки, разрешили сме нещата с Орион, със семействата, войните и всичко това … и вероятно можем да се придвижим към по-посветено състояние …

Башар: Да, абсолютно, точно за това става дума!

Участник: … към по-приятелски отношения с хората …

Башар: Да! Тогава върви и действай по въпроса!

Участник: Благодаря ти. О, искам да попитам нещо. Има ли определена цел това, че държиш повечето време ръцете си по този начин?

image002

Башар: По този начин ръцете на медиума намират равновесие на енергията, която преминава през тялото му, и също така да действат като призма, която насочва вибрацията и енергията, която преминава през медиума и която отразява нашата честота към всички вас. Така че, да, може да се нагаждате към тази честота по-лесно, ако пожелаете. 

Участник: Хм, чудесно, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз сключвала ли съм споразумение да работя за Федерацията на Сивите?

Башар: Да.

Участник: Имам ли хибридни деца?

Башар: Да.

 Участник: Колко?

Башар: Двадесет и три.

Участник: Ще ги срещна ли?

Башар: Някои, не всички.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това ли е всичко?

Участник: Да.

Башар: Добре, благодаря ти.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имах преживяване през юни със Сивите и …

Башар: Един момент … (медиумът слуша съсредоточено) Благодаря. Продължи.

Участник: И те споменаха, че съм имала две операции …

Башар: Да.

Участник: Не попитах какви са били те … и бих искала да зная какви са били.

Башар: Вибрационни промени. Това помага ли ти?

Участник: … …

Башар: Това помага ли ти?

Участник: … … О кей.

Башар: Не?

Участник: Всъщност аз не разбирам …

Башар: Тогава защо не го кажеш?

Участник: О кей.

Башар: Не се стеснявай.

Участник: Стеснявам се.

Башар: Защо? От какво се стесняваш?

Участник: От това да говоря.

Башар: Ти се стесняваш да говориш?

Участник: Да.

Башар: Защо? Какво се страхуваш, че може да кажеш?

Участник: Хм-м, не най-общо, пред хора … предполагам. Пред група хора.

Башар: Ти не се намираш пред никого, освен пред отражения на себе си.

Участник: … О кей.

Башар: Тогава говори високо!  Страхуваш ли се да говориш пред себе си?

Участник: Не.

Башар: Тогава говори.

Участник: О кей, хм, те също така споменаха … имаше голяма комуникация … и … те казаха, че има нещо, което не съм готова да узная, и че ще им помогна. Аз не зная как …

Башар: Най-добрият начин да помогнеш на цялата програма, е да следваш своята най-силна радостна възбуда с всичките си способности и с нулеви допускания за крайния резултат. Правиш ли това в живота си? Да или не?

Участник: Опитвам се.

Башар: Това означава „не”.

Участник: О кей.

Башар: Отговорът е или „да”, или „не”, „опитвам се” означава „не”. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава какво те спира от това да следваш най-силната си радостна възбуда в живота? Какви причини си създаваш, за да не бъдеш тази, която си, която предпочиташ да бъдеш? Можеш ли да назовеш една?

Участник: … … Хм-м … Малко страх, предполагам, от това, че не зная …

Башар: Страх, че не знаеш какво?

Участник: Какво има значение, какво правя …

Башар: Единственото нещо, което ще откриеш в неизвестното, е повече от себе си. Ти вече каза, че не се страхуваш от себе си.

Участник: Не, не се страхувам.

Башар: Това е единственото нещо, което някога ще откриеш – повече от себе си. Има ли нещо друго, което ти пречи? 

Участник: … … Не.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Нищо, което осъзнавам.

Башар: Добре. Какво се страхуваш, че ще се случи, ако се придвижиш в посока на това, което радостно те вълнува?

Участник: Не, аз се надявам това да се случи … всъщност …

Башар: Тогава ще започнеш, кога?

Участник: …

Башар: И ще започнеш как, като правиш какво?

Участник: Когато те казаха, че ще им помагам, очаквах, че ще ми покажат …

Башар: Те ще ти покажат, когато започнеш да действаш по отношение на нещата, които ти носят радостна възбуда в живота. Защото ти все още не си (във) вибрационното състояние, което може да им окаже най-голяма помощ, защото не оказваш най-голяма помощ на себе си. И ако не помагаш на себе си да бъдеш тази, която си, как е възможно да си в състояние да помогнеш на някого другиго? Нали така, намираш ли смисъл? 

Участник: Да.

Башар: Тогава кога ще започнеш да бъдеш себе си и да помагаш на себе си, за да можеш да помагаш и на другите?

Участник: Аз съм малко повече сега, но …

Башар: О, малко повече!? И така, има ли някаква конкретна форма, която ще приеме това действие? Има ли нещо, което по-скоро би правила в живота си, което не правиш?

Участник: …

Башар: Нещо, към което би могла да предприемеш някакво действие?

Участник: Хм-м-м.

Башар: Хайде!

Участник: Опитвам се да мисля.

Башар: Опитваш се да мислиш. Не знаех, че мисленето е толкова трудно за теб.

Участник: Малко е сложно всичко.

Башар: Не е, ти си тази, която го прави сложно. Единственото нещо, което усложнява нещата, са твоите определения, твоите убеждения относно себе си, по отношение обстоятелствата, които възникват в живота ти. Спри да усложняваш определенията, които имаш относно себе си, и нещата ще започнат да ти изглеждат относително лесни и относително прости. Всички усложнения и всички затруднения идват от твоите определения. Няма такова нещо като обстоятелство, което да е трудно по природа. Само твоята перспектива спрямо него може да го направи да ти изглежда трудно и сложно. Така че това идва от твоите определения. Открий какво е твоето определение за тази ситуация, определението, което имаш за себе си по отношение на тази ситуация, и след като веднъж идентифицираш това определение, ще видиш, че няма смисъл да се придържаш към него, защото то не е в съответствие с тази, която предпочиташ да бъдеш. И след като видиш, че няма смисъл, ти ще го изоставиш. И тогава нещата ще започнат да се опростяват. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Следователно няма определено нещо, което трябва да правя …

Башар: Разбира се, че има, но ти няма да узнаеш какво е това, преди да станеш повече вярна на себе си.  Помни, че не можеш да възприемеш нещо, без преди това да си приела неговата вибрация. Трябва да бъдеш в състояние, което е еквивалентно на това, което трябва да знаеш, преди да си в състояние да го узнаеш. Ти не можеш да го знаеш, преди да си приела състоянието, което го характеризира. Отново: по  аналогия, това е все едно да гледаш отражението си в огледалото и да виждаш как то е намръщено, но в същото време да отказваш да се усмихнеш, преди отражението да се усмихне първо. То никога няма да се усмихне първо, никога! Ти трябва да бъдеш първо в усмихнато състояние, преди отражението да може да ти върне това обратно. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И така, ти трябва да започнеш да действаш по отношение на нещата, които ти носят радостна възбуда, което означава да бъдеш повече вярна на себе си, защото това представлява радостната възбуда – вибрационната честота на истинската ти същност. Това е, което представлява това усещане – страст, радостна възбуда, любов, творчество. Това е физическият превод на вибрацията на истинската ти естествена същност. Така че колкото повече действаш спрямо нещата в живота ти, които съдържат тази вибрационна честота, толкова повече ще бъдеш в унисон с вибрацията на истинската си естествена същност и толкова повече животът ти автоматично ще се разгърне, по подходящия начин, синхронно, донасяйки ти на точното място, в точния момент, точно цялата информация, всички обстоятелства, всички хора, с които трябва да взаимодействаш, и ще знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш, като преди това си приела тази вибрация. Така че захващай се с това наистина да живееш живота си, колкото можеш по-страстно и пълноценно, бидейки вярна на истинската си същност във възможно най-голяма степен, и всички неща, които истинското ти аз има нужда да знае, ще дойдат при теб чрез синхронностите в живота ти. Така стават тези неща. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Това е прост принцип. Просто физика, няма нищо сложно. Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор.

Участник: О кей, тогава те споменаха, че нещо е било направено на моя стомах и на гръдния ми кош.

Башар: Да. Били са извършени настройки на вибрациите, които да ти позволят да имаш повече възможности да бъдеш добре, да се чувстваш удобно със себе си, за да си позволиш да бъдеш повече тази, която искаш да бъдеш. Те са отворили сърцето ти, отворили са твоята чакра на намеренията. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Вече чувстваш ли се по-радостно развълнувана, в сравнение с началото?

Участник: Малко по-облекчена, да.

Башар: Малко по облекчена. Добре, това е добър знак, нали?

Участник: Да.

Башар: Добре. Сега поеми дълбоко дъх … и издишай, и се отпусни. Не е нужно да се стараеш толкова усилено. Просто живей живота си, влагайки всичките си способности по възможно най-добрия начин. Това е единственото нещо, което в действителност трябва да правиш в живота си, толкова. Просто бъди себе си по възможно най-добрия начин. И толкова! Това не е толкова сложно, нали?

Участник: Не е.

Башар: Ето, виждаш ли? Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: … … … Съжалявам, опитвам се да мисля за всичко, което се случи …

Башар: Ти все още се опитваш да мислиш?!

Участник: Аз мисля.

Башар: О, благодаря ти!

Участник: Опитвам се да си припомня.

Башар: Също така няма нужда да се опитваш да си спомняш. Ти ще знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш, ако просто приемеш подходящото състояние.

Участник: Чрез медитиране?

Башар: Това е едно позволение, което може да ти свърши добра работа. Ти разбираш какво представляват позволенията, нали?

Участник: Не.

Башар: Позволенията са просто всички техники, всички инструменти, всички ритуали, всички предмети. Те са това, от което във всеки един момент твоята система от убеждения се нуждае, като техника, като инструмент, за да можеш да си дадеш позволение да бъдеш повече това, което си. Ако един ден това е медитация, значи е медитация; ако на следващия ден си привлечена към нещо друго, значи е нещо друго. Промените не идват от позволенията. Промените идват от теб. Ако обаче имаш убеждение, че се нуждаеш от това конкретно позволение, за да си позволиш да направиш промяната, то във всички случаи, използвай го. Така че ако някой те убеждава, че медитацията може да бъде удобно позволение за теб, ти трябва да решиш дали това е вярно, или не. Ако си привлечена към него, направи го; ако си привлечена към нещо друго, направи него, вместо първото. Позволенията ти може да се променят от един ден в друг, от един момент в следващия. Просто зависи какво действа при теб в даден момент, защото когато правиш промени в себе си, ти ставаш различна личност и като такава, може да се нуждаеш от напълно различно позволение. Така че следвай потока на нещата. Това, към което си привлечена и което вярваш, че ще действа при теб, използвай го. Ако вярваш, че нещо няма да действа при теб, не го използвай. Нещата са толкова прости. Приеми това, което ти върши работа, и зарежи останалото.  Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Така нещата звучат по-лесно, нали?

Участник: Да. Те също така споменаха да контактувам със Земята, със светлината …

Башар: Да. И как възнамеряваш да правиш това? Кое е най-вълнуващото те нещо, което въображението ти подсказва да направиш по този повод?

Участник: … … …

Башар: Хайде! Какво си представяш, с помощта на въображението си, че ще бъде най-вълнуващият за теб начин да контактуваш с тези природни вибрации?

Участник: Предполагам, че ще трябва да започна с медитациите.

Башар: Ти предполагаш?!

Участник: Опитвам се да отгатна, това е първият път, в който …

Башар: Престани да се опитваш да отгатнеш. Ти пропускаш основното. Ако нещо съдържа повече радостно вълнение от друга възможност, това е посоката, в която трябва да се придвижиш. Ти винаги разполагаш с насочваща светлина, винаги имаш много добре осветен път, който да следваш. Той е осветен от всяка опция, която във всеки един момент съдържа повече радостно вълнение от всяка друга опция. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това е начинът да узнаеш накъде сочи магнитната стрелка на твоя компас, която ти казва: „Върви по този път. Това е истинската ти посока”. Ако съзерцаваш, това е о кей; медитация, това е една опция;  разходка по плажа, това е една опция; слушане на музика, това е една опция; да обядваш с приятел, това е опция; разговор с Башар – това е опция. Впрочем заповядай, изглежда че си избрала тази последна опция за момента. Избери опцията, която съдържа повече радостно вълнение и отговаря на повече твои способности във всеки един момент, продължи да действаш, доколкото можеш, с нулево очакване за конкретен краен резултат и просто продължавай да правиш това за всяка опция във всеки един момент. И където и да те насочва най-силната ти радостна възбуда, следвай я. Защото самата радостна възбуда ти казва, че тези неща са свързани, а не начина, по който нещата изглеждат, не формата, в която се появява радостната възбуда. Щом присъства радостната възбуда, тя е пътят, който трябва да следваш. Това е следващото нещо, което имаш нужда да преживееш. И така, нещата ще продължат да се развиват. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това е формулата. Имаш формула и комплект с инструменти. Формулата на радостната възбуда е – действаш в посока на това, което съдържа най-силната радостна възбуда, във всеки един момент, влагаш всичките си способности и продължаваш, докато изчерпиш възможностите си за действие, с нула настояване или допускане за това как трябва да изглежда крайният резултат, как трябва да се получи и как трябва да изглежда. Когато следваш тази формула, тя разкрива пред теб радостната възбуда като пълен комплект инструменти. Този комплект съдържа всички неща, от които се нуждаеш, за да те подкрепят да следваш радостната си възбуда, независимо от формата, в която тя се появява. Той съдържа движещият механизъм, който те мотивира през целия живот. Той съдържа организиращия принцип, който сам организира всичко в правилния порядък, в който да го свършиш. Той съдържа пътя на най-малкото съпротивление, за да станат действията ти без усилия и изпълнени с радост. Той съдържа връзките към всички други проявления на радостна възбуда, когато ти се разгръщаш, докато го следваш. И той съдържа отразяващото огледало, което ти разкрива всичко, което се съдържа в съзнанието ти и което би могло да бъде в несъответствие с тази радостна възбуда, за да можеш да го идентифицираш, интегрираш и да го синхронизираш, както и да можеш да се отървеш от нещата, които са извън синхрон със съзнанието ти, като по този начин разгърнеш радостната си възбуда. Така действа завършеният комплект. Когато просто следваш формулата, пълният комплект се разтваря автоматично и действа без усилия. Не трябва да правиш нещо, за да го накараш да работи. Той прави това автоматично. Това е начинът, по който използваш машината; това е начинът, по който използваш структурата на Съществуването. Така се проявява природата на Съществуването. Това е твоят Наръчник за управление, твоят Наръчник с инструкции. Така стават нещата и всичко е толкова просто. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: И аз благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Интересувам се от внедряване на твоите учения в настоящата ни образователна система.

Башар: Да, ако искаш да наречеш това по този начин.

Участник: Можеш ли да определиш удачно време за това?

Башар: Удачно за какво?

Участник: За да започнем наистина да внедряваме твоите учения в нашето образование. В нашите училища, университети …

Башар: Основните метафизични принципи, за които говорим, не са наши. Ние ги поднасяме по специфичен начин, да. Идеята обаче е, че тук става дума за основно разбиране на метафизиката, основно разбиране на това как е структурирано Съществуването. Подходящото време за въвеждането на идеите, за които говорим, в образователната ви система? Сега! Защо трябва да чакате?

Участник: Прекрасно, благодаря ти.

Башар: Идеята е да създадете по-голяма интерактивност за децата, така че те да се учат като действително правят нещо, нали така?

Участник: Да.

Башар: Вместо просто да им говорите. Да адаптирате уроците към това, което събужда радостно вълнение у всяко дете, вместо да се опитвате да адаптирате тяхното радостно вълнение към уроците. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Да ги обучавате в последиците от техните действия и решения в защитена и безопасна среда, за да усвоят основните инструменти за проявление на действителността по начин, по който да станат експерти, докато пораснат. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това са инструментите и техниките на образованието. Така че защо да чакате?

Участник: О кей.

Башар: Учете ги, че са самоовластени; учете ги, че вече са силни, колкото трябва да бъдат, за да проявят всичко, което е наистина от значение за тях в техния живот, по един весел, творчески и изпълнен с любов начин, без да се налага да нараняват себе си или някого другиго, за да получат това, от което се нуждаят. Учете ги, че са толкова силни. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Абсолютно.

Башар: Веднъж разказахме една малка история за един звезден кораб, който посетил една планета. И когато посетил тази планета, където живеели хора, които никога не ги били виждали, хората на планетата ги попитали: „Разкажете ни за вашия звезден кораб. Колко мощен е той?”. Капитанът на звездния кораб казал: „Той е толкова мощен, че всъщност може да разруши вашата планета, докато мигнете с очи”. Този, който задал въпроса, казал: „О, това означава, че е много мощен”, на което капитанът отговорил: „Не е това, което ни прави толкова мощни. Това, което ни прави толкова мощни, е, че той има тези възможности и ние няма никога да ги използваме, за да направим това. Ето кое ни прави толкова мощни”. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, абсолютно. Благодаря ти.

Башар: Най-голямата сила изисква най-нежното докосване. Защото ако тя е толкова голяма сила, защо ще й трябва да се налага над нещо? Нещата, които наистина притежават мощ, привличат хората. Ако някой се опитва да натрапи една идея на някого другиго, той всъщност демонстрира, че самият не вярва в силата на тази идея и всъщност се опитва да убеди себе си, че тя притежава сила, като се опитва да я наложи със сила на някого другиго.  Това, което наистина притежава сила, не се нуждае от натрапване. Хората ще го открият. Учете хората на това и ще видите как се променя вашият свят. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно, благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да, преди пет години, през 2009-та, имах абсолютно прекрасно преживяване. Излязох на балкона си и видях една огромна бяла сфера, точно пред балкона.

Башар: Добре, колко вълнуващо.

Участник: След това моментално имах преживяване на борда на този кораб и срещнах … някого, когото приех за теб.

Башар: Не.

Участник: Не?

Башар: Не, но нещо подобно.

Участник: О кей. Всъщност те бяха двама.

Башар: Да, но аз не съм двама.

Участник: Не си?

Башар: Ние сме много, но отново:  това не съм бил аз, но нещо подобно.

Участник: О кей. Би ли желал да ми кажеш нещо повече за това?

Башар: Ти принадлежиш към тази група. В определен смисъл, това, с което се срещаш, е друга версия на самия теб.

Участник: О кей.

Башар: Това о кей ли е?

Участник: Това е прекрасно.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Можеш ли да бъдеш по-конкретен?

Башар: По-конкретен от това да ти кажа, че е било друга твоя версия?

Участник: Да … Е, мисля, че имам доста други свои версии.

Башар: Имаш, но те не изглеждат така.

Участник: Не! Но в този случай какъв вид хора, или откъде са …?

Башар: Това е хибридна раса, клон на Я-йел. На тези, които ще направят първи контакт с вашата планета, първи открит контакт.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, абсолютно.

Башар: Защо? Защо това ти помага?

Участник: Ох … сега чувствам връзката даже по-силно, благодаря ти.

Башар: Наистина ли можеш да я почувстваш?

Участник: Може би не. (смях в залата)

Башар: Защо си толкова колеблив?

Участник: …

Башар: Защо толкова лесно променяш мнението си? От сигурност в съмнение, защо?

Участник: Хм-м. Ами понякога имам усещането, че е сън …

Башар: Но физическата реалност е един сън.

Участник: Да.

Башар: Ти помниш това, нали?

Участник: (с въздишка) Помня това, да.

Башар: Тогава защо да не се усеща като сън?

Участник: Да. Това бе наистина един сън

Башар: И въпреки това …?

Участник: И беше прекрасно.

Башар: И това е реално.

Участник: Да.

Башар: Сънят е просто твоят спомен за това. Твоят символ за действителната среща. Нали така?

Участник: Да, съгласен съм.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага ми, благодаря ти.

Башар: Защото …? Какво ще правиш сега с тази вибрационна енергия? Как ще приложиш това знание, това свое състояние в своя живот? Как ще вземеш това преживяване и ще го приложиш в своята реалност?

Участник: Ще го запомня …

Башар: О, това е добро като начало. След това какво? Аз ще седна в моя стол с висока облегалка и ще го запомня до края на живота си! Какво друго ще направиш с него, освен да го запомниш?

Участник: Ще следвам своето страстно увлечение …

Башар: Ще следваш най-силната си радостна възбуда в това свое състояние?

Участник: Да, най-силната ми радостна възбуда.

Башар: Да? Това звучи ли ти добре?

Участник: Да, звучи ми.

Башар: И ти вече ще правиш това в живота си?

Участник: Абсолютно.

Башар: Има ли нещо конкретно, към което би искал да приложиш това? Нещо, от което си се въздържал досега?

Участник: Хм-м-м, аз клоня към образованието …

Башар: Ти клониш към образованието. Какво означава това?

Участник: Това означава, че аз … …

Башар: Искаш да кажеш: „Вълнува ме идеята да обучавам”, или „Вълнува ме идеята за усвояването”, или какво, какво имаш предвид?

Участник: Вълнува ме идеята да обучавам, да.

Башар: Благодаря ти! Аз клоня към образованието.

Участник: (смее се)

Башар: Това е ясно като мътилка. „Вълнува ме идеята да обучавам”. Това вече е ясно като изявление, нали така?

Участник: Да.

Башар: И колкото по-ясни са изявленията ти, толкова по-ясен ще бъде твоят път.

Участник: Абсолютно.

Башар: Добре, вълнува те идеята да преподаваш. Какво, къде, как?

Участник: Искам да преподавам за висшето познание.

Башар: Висше познание! Има ли някакво познание, което е по-високо от друго познание?

Участник: (смее се)

Башар: Познанието не е ли просто познание?

Участник: Да, но …

Башар: Тогава какво имаш предвид, когато казваш „висше познание”?  Ще преподаваш ли тези объркващи понятия на хората, които ще обучаваш?

Участник: (смее се) Не, в никакъв случай.

Башар: Добре, аз в момента съм в твоя клас. „Учителю, учителю, какво имаш предвид под „висше познание“? Всички елементи на познанието не са ли равни един на друг?”

Участник: Ако нещо е истина …

Башар: Не са ли всички истини истинни от различни гледни точки, учителю? 

Участник: Да. Това е вярно. (смее се) Можеш да си седнеш. (смях в залата)

Башар: Има ли някакъв начин да се преместя в друг клас?

Участник: (смее се)

Башар: Ние се шегуваме с теб.

Участник: Да.

Башар: Това обаче, което искаме да ти кажем, е, че трябва да знаеш за какво говориш, преди да започнеш да го преподаваш.

Участник: Абсолютно.

Башар: Добре. И най-добрият начин да правиш това, е да го живееш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че следвай своята радостна възбуда, като влагаш най-добрите си способности и ще се учиш в движение, защото когато си учител, ти също си и ученик. Нали така?

Участник: Да.         

Башар: Добре, и учениците са също твои учители, нали така?

Участник: Абсолютно.

Башар: Добре. И докато гледаш на всичко това по този холистичен начин, забавлявай се. Няма нищо лошо в това да не знаеш нещо – ти ще го откриеш. Но бъди най-добрият учител, който можеш да бъдеш, и когато си най-добрият учител, ти ще бъдеш и най-добрият ученик, който можеш да бъдеш и обратното. Нали така?.

Участник: Да.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно, благодаря ти много, Башар.

Башар: Много моля.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти за това, че хвърляш светлина върху толкова много неща.

Башар: Благодаря ти, че ни позволяваш да отразим обратно към теб това, което вече знаеш.

Участник: Наясно съм, че има много неща, за които не съм наясно и които не зная.

Башар: О, има много неща, които и ние не знаем, но ние не знаем кои са те.

Участник: Точно за това исках да те попитам. Ти и твоите хора имате ли други начини да изследвате това, което не знаете, или става дума за същия принцип на радостната възбуда?

Башар: Става дума за точно същия принцип на радостна възбуда. В момента, в който постигнем определена вибрационна честота, определено равнище, то нещата, които не сме знаели, и нещата, които не сме знаели, че не знаем, изведнъж изникват в съзнанието ни и ние си даваме сметка за нещо, което не сме знаели преди.

Участник: Благодаря много.

Башар: Искаш ли да ти опиша едно от нещата, които изследваме сега и което намираме за удивително?

Участник: Това би било чудесно.

Башар: Както споменахме наскоро, сега ние изследваме едни същества в една реалност, които бихте могли евфемистично да опишете като живеещи във вселена, която е обърната наопаки. Сега всъщност можем да ти дадем малко по-пълно описание на тези същества в тази вселена, ако пожелаеш. Зависи от теб.

Участник: Моля!

Башар: Добре. Част от всичко това може да не бъде напълно възможно за превод, но ще използваме възможно най-близките термини, за да ви очертаем някакъв вид картина. Вижте дали може да проумеете следното. Във вашата реалност, във вашата вселена, вие имате това, което наричате празно пространство, имате планети, имате звезди и така нататък, нали така?  

Участник: Точно така.

Башар: Добре. Сега, представи си, ако пожелаеш, ако можеш, че вместо празно пространство, имаш нещо като гъста гравитационна течност, която запълва всичко. Следиш ли мисълта ми дотук?

Участник: Да.

Башар: Добре. В тази гъста гравитационна течност има празни сферични пространства, така както вие разбирате празното пространство. Нали така?

Участник: О кей.

Башар: И така, вместо да имаме солидни неща в празно пространство (ние знаем, че не е празно, но просто за целите на тази илюстрация ние ще го наричаме по този начин) … така че вместо солидни неща в празно пространство, ние имаме празни неща в солидно пространство. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. Празните неща в това солидно пространство не са точно като планети. Представи си големи празни сфери в тази течност, мехури, големи мехури, които са с размерите на … орбитата на вашата планета. Дотук добре?

Участник: О кей.

Башар: Добре, това е най-често срещаният случай. Има по-големи и по-малки, но това е средният размер. И си представи, че тази гравитационна течност, когато срещне това празно пространство, тя създава една повърхност, вътрешната повърхност на мехура, така да се каже. На тази повърхност може да има живот и съществува живот. Сега си представи, че вместо звезда, в центъра на една такава сфера има нещо твърде различно, което дава живот на всичко, което съществува на вътрешната повърхност на сферата. Ако опишем това нещо като звезда, би било много подвеждащо. То всъщност е повече един въртящ се пръстен, който създава различни ефекти, когато се върти, един от които е силно отблъскващ и един, който е силно притегателен. Може да се каже, че това е едновременно черна дупка и бяла дупка. Когато въртящият се пръстен в центъра на сферата действа като бяла дупка, той излъчва една сила, една енергия, и създава нещо като налягане, което обитателите на вътрешната повърхност на сферата могат да оползотворяват по принципите на магнитната гравитация, за да се придвижват. Нека сега опишем обитателите, защото това може да направи нещата по-ясни. Обитателите са предимно сферични и се търкалят по вътрешната повърхност на сферата като топчета. Те имат нещо, което бихте нарекли дванадесет тънки пипала. Пипалата биват използвани за различни неща, в това число и за манипулации. Сега няма да се занимаваме с това. По-голямата част от структурите, които те изграждат, са тръбни. Така че това е нещо като топчета, които се търкалят в тръби, за да влизат и излизат от сградите си. Осмисляш ли това дотук?

Участник: Да, следя мисълта ти.

Башар: Добре. Те имат сензори по своите сферични тела, които им съобщават различни неща, и чрез тях те възприемат различни енергии, за които вие нямате никаква представа. Имат нещо, прилично на око, което им позволява да виждат. Могат да възприемат звуци, както и различни други неща. Но когато въртящият се пръстен, който, поради липса на по-добър термин, можем да наречем тяхното слънце, тяхната звезда, започне да се върти и да функционира повече като черна дупка, той създава притегателна енергия, която е много различна от отблъскващата енергия. Може евфемистично да кажете, че отблъскващата енергия е тяхната дневна светлина, а привличащата енергия – нощната тъмнина или нещо подобно. Те имат на тялото си нещо, което ги ориентира така, че могат да използват както отблъскващата, така и притегателната енергия, за да се придвижват по вътрешната повърхност. Така че през „деня”, тези притегателни приспособления са ориентирани към въртящия се пръстен, а през „нощта” са обърнати на противоположната страна. Намираш ли смисъл дотук? 

Участник: Да.

Башар: И те могат да манипулират разнообразие от тези ориентации, за да забавят и ускоряват движението си и пр., и пр.

Участник: Това интелигентни същества ли са?

Башар: О, абсолютно, абсолютно.

Участник: Имат съзнание като нашето?

Башар: Абсолютно. Е, то се проявява много различно, но в най-общ смисъл, да. И ние се учим да комуникираме с тях. Това е нова група същества, каквито не сме срещали досега във вселената.

Участник: Тази гравитационна течност прилича ли на това, което наричаме тъмна материя?

Башар: Не. Тя не е нещо, което имате способността да разберете в този момент. Удивителното нещо на всичко това е, че тяхната физика е само малко, много малко по-различна от физиката, с която сте свикнали. Тя просто е била пренаредена по такъв начин, че да бъде напълно непозната по отношение на вашата реалност. Но тя не е много различна от собствената ви физика. Въпреки това, течността не прилича на тъмна материя, не. Тя е нещо твърде различно. Това помага ли ти?

Участник: Да, това е много интересно. Благодаря ти много.

Башар: Добре. И защото сме споделили с вас това наше преживяване, свързано с откриването на тази реалност, част от тази наша енергия се предава в момента към всички вас и вие може да интерпретирате това по най-различни начини, след края на това предаване. Ние искаме да кажем само да не се учудвате, ако изведнъж започнете да сънувате топчета, които се търкалят около вас. (смях в залата) Но те не са толкова малки. Не искаме да ви заблудим. Средният им диаметър е около три метра … И така, приятни сънища! Нещо друго?

Участник: Не, това бе много добре, благодаря ти много.

Башар: И аз благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ти спомена, че през септември на 2016-та всичко ще спре.

Башар: Ние не казахме „септември“ и не сме казали, че „нещо ще спре“. Казахме, че през есента на 2016-та всичко ще се промени.

Участник: О кей, моля, можеш ли да кажеш …?

Башар: Не! Не ни е разрешено да поясняваме.

Участник: Добре, тогава можеш ли да ни кажеш какво се случва с майката Земя? Настъпват много промени … тя влияе ли на тези промени?

Башар: Да, на част от тях.

Участник: Можеш ли да кажеш какво попада в тази част?

Башар: Не.

Участник: Е, добре.

Башар: Идеята е просто да разберете, че съществуват безкраен брой успоредни версии на Земята. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И вие се премествате от една на друга през всичкото време, нали така?

Участник: Да.

Башар: Това, за което говорим, е сливането (конвергенцията) на различни успоредни вероятности до такава степен, че да разглеждаме това като начален етап на масови и различен тип промени, които ще преживявате в своето преместване през различни версии на успоредни Земи. Но това е всичко, което ни е позволено да кажем засега.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Това ще се прояви по различни начини, някои от които няма да бъдат веднага очевидни, но други ще бъдат. Такова застъпване, такова пресичане на толкова много вероятности води неизбежно до това, че много неща ще се променят по много категоричен начин. Вие ще ги узнаете, когато те се случат. И няма да узнаете някои от тях, когато се случат, а по-късно, но това ще бъде повратна точка.  

Участник: О кей.

Башар: Просто продължавай да живееш живота си по най-добрия начин, остани във вибрацията на своята най-силна радостна възбуда и всичко, което ще преживееш като промяна, ще те води винаги до полезен резултат. Нали така?

Участник: О кей.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В твое присъствие усещам такова отваряне на сърцето си и се чудя дали има част от мен, която е на Е-сасани.

Башар: Има.

Участник: Моля, би ли ми казал нещо за това?

Башар: Това не попада точно … не съвпада с нашата времева линия. Би било в това, което ние бихме нарекли минало, но което вие бихте нарекли бъдеще.

Участник: Разбирам. И какво прави тази част?

Башар: … … … Най-релевантният момент, с който можем да се свържем, е тази едновременна успоредна твоя версия в нашия свят, която плува в малка лодка в едно езеро.

Участник: С едно момиче? (смях в залата)

Башар: Предполагам, че можеш да я наречеш момиче, но не точно, не е това.

Участник: О кей.

Башар: То води диалог с един друг вид същество, всъщност с две други същества, но те не са от нашия свят. И те не са точно това, което би разпознал като мъжки или женски.

Участник: Тогава какъв е моят интерес да водя този разговор?

Башар: Не става дума за твоя интерес, а за неговия интерес. Неговият интерес да води този разговор е да научи от тях неща, които може да има нужда да знае, за да окаже помощ в обществото, с оглед отглеждането на най-питателни храни.

Участник: Хм, благодаря ти. Бих искал да разбера човешкия елемент у нас, който е достигнал до задънената улица. Това нашето бъдеще ли е …?

Башар: Достигнал какво?

Участник: Аз казах „задънена улица“, но …

Башар: Задънена улица?! Имаш предвид успоредната версия на Земята, на която са живели Сивите?

Участник: Да, за това бих искал да зная малко повече.

Башар: Добре, какво би искал да знаеш?

Участник: Какво е довело до този техен избор, защо са направили това? Защо са поели надолу по този път?

Башар: Защото прекомерно са се фокусирали върху идеята за интелектуалното, вместо да го балансират с емоциите, както и с връзката с природата. Това не е нещо толкова рядко срещано на вашата планета, където много хора … където много хора са ангажирани с технологии и забравят за връзката си с природата, нали така?

Участник: Така е.

Башар: Е, те са довели това до крайност.

Участник: О кей. Тогава за нас е важно да бъдем по-осъзнати и свързани с природата, и …

Башар: Да. И това, разбира се, включва самите вас. Защото вие сте част от земята и част от природата. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Вие не сте извън нея. Те са си представяли себе си като нещо извън и над природата, както правят и някои хора на вашата планета. „Да доминираме над природата”. Разбираш, нали?

Участник: Да. Това отнася ли се и до жителите на Атлантида?

Башар: В по-късните години е имало доста от това. В по-ранните години на цивилизацията на Атлантида е имало по-тясна връзка с природата. Но да, в крайна сметка много различни фракции там са изгубили тази връзка и ето че вие повтаряте това отново.

Участник: Аха. Аз имам намерение да изкарам един курс по риторика и говорене пред публика.

Башар: Добре. Ти караш такъв курс в момента, защото ти говориш пред аудитория.

Участник: Да. (към аудиторията) Здравейте, всички.

Башар: И за какво искаш да говориш на хората?

Участник: Точно за това бих искал да поговорим.

Башар: Добре, давай.

Участник: Едно от нещата, което ми идва наум, е за продуктивните резултати от щастието.

Башар: Добре, това звучи вълнуващо.

Участник: М-да.

Башар: Ти не звучиш много радостно развълнуван.

Участник: Чудя се по повод реакцията … Ако започна да говоря за това как да спечелиш един милион долара, след кратък срок вече няма да има голям интерес.

Башар: Ти измерваш ценността на това, за което ще говориш, с броя на хората в аудиторията?

Участник: Да.

Башар: Защо?

Участник: Защото съм зациклил.

Башар: Ти току-що изказа тази идея и вече си зациклил?!

Участник: Добре, ще се отърся от това.

Башар: Добре, благодаря ти. Ако имаш нещо за даряване, дари го. Хората, които трябва да го чуят, ще го чуят. И няма значение дали става дума за един човек, или за един милион. Ти ще промениш нещо, като го дадеш от себе си, нали така?

Участник: Да.

Башар: И то ще се разрасне. Просто бъди себе си и дари това, което имаш да даряваш. Трябва да има някой, който иска да те чуе, в противен случай, нямаше да те вълнува това да го правиш.

Участник: Хм, о кей.

Башар: Спомни си, че няма едностранни монети.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ако има ези, има и тура. Така че ако имаш нещо за даряване, има някой, който чака да го получи. Не отчитай бройките. Помни, че положителната енергия е интегрираща и са необходими далеч по-малко положително настроени индивиди, за да преодолеят влиянието на милиони отрицателно настроени.

Участник: Хм.

Башар: Защото те не са кохерентни. Намираш ли смисъл в това? Те не са интегриращи.

Участник: Хм.

Башар: Само положителната енергия е интегрираща. Отрицателната енергия дезинтегрира. Така че, ако имаш един милион души, функциониращи като разединени индивиди, може да са нужни само няколко хиляди души, за да надделеят над тяхната енергия, ако функционират като положително настроени, обединени индивиди, които произвеждат експоненциален ефект. Защото те са енергийно обединени, вместо разединени. Нали така?

Участник: Да. Значи ако аз говоря, това може да генерира обединяване на хора, които избират да са щастливи?

Башар: Да. Става дума за тези, които желаят да те слушат. Тези, които ще получат някаква полза от твоята перспектива, ще бъдат тези, които са привлечени към теб. Тези, които мислят обратното, няма да бъдат. Така че какво значение има? 

Участник: Хм. О кей.

Башар: Нали така? Ти ще привлечеш своята публика. Не можеш да привлечеш никого другиго. И отново: бройката може да варира, но какво от това?

Участник: И ако аз съм ентусиазиран относно това, то решава въпроса.

Башар: Да. Ако това те вълнува, ти ще го поднесеш по най-емоционалния възможен начин и те ще го приемат по начина, по който имат нужда да го получат. Без каквото и да било допускане от твоя страна, че те задължително трябва да направят това. Спомни си, че ние споделяме всичката тази информация с вас, защото това отговаря на нашата радостна възбуда. В определен смисъл, не ни интересува дали ни слушате. 

Участник: Забелязах това.

Башар: Благодаря ти. Ние разбираме, че ако ни слушате, това ще ви е от полза, но това е ваш избор. Вие живеете своя живот, ние имаме свой живот. Вашият живот не ни е нужен, ние не желаем да го живеем вместо вас.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ние си имаме собствен живот, благодарим ви много.

Участник: Хм.

Башар: И така, ние с удоволствие споделяме и сме щастливи, че вие може да решите да се синхронизирате с нашата информация. Щастливи сме да знаем, че може и да не изберете да се синхронизирате с тази информация, защото каквото и да изберете да направите в даден момент, то е най-доброто за вас. И това е единственото, което ни е грижа – да правите това, което вярвате, че е най-добро за вас. И толкова. Нали така? 

Участник: Да.

Башар: Добре, това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. И тази ДНК …

Башар: Да?

Участник: Тези вечности на развитие …

Башар: И промени.

Участник: О кей, но когато преди ти каза, че … не зная какъв термин да използвам … Сивите са преминали през различни реалности и открили ДНК, която могат да използват, която била достатъчно богата …

Башар: Да, човешка ДНК.

Участник: Колко дълго … зная, че това е било някакъв органичен процес … случила се е някаква интервенция, но …

Башар: Да.

Участник: Същността й е била органична, но кой е поставил началото й, как е започнала …?

Башар: Говориш конкретно за Сивите?

Участник: Не, за нашата човешка ДНК.

Башар: Както казахме, Анунаки са трансформирали ДНК на хомо еректус, за да се получи това на хомо сапиенс. Като са използвали част от собствения си генетичен материал.

Участник: Но преди това откъде е започнало всичко?

Башар: Панспермия.

Участник: Какво означава това?

Башар: Това означава, че някои форми на генетичен материал са пристигнали на вашата планета от космоса чрез комети и метеорити от други места, където са се развили по естествен път.

Участник: А-ха, една органична супа.

Башар: Да. И планетите биват засаждани по този начин с различни форми на генетичен материал. Е, очевидно, той е трябвало да възникне някъде, но произходът на тази ДНК по начина, по който вие отброявате времето, е станало буквално преди милиарди и милиарди, и милиарди, и милиарди, и милиарди, и милиарди години. Идеята обаче е, че в по-голямата си част, тя е била разпространена в космоса чрез панспермия.

Участник: Панспермията е естествено движение на материята във времето и пространството?

Башар: Да, и тук-там развитието й е било ускорено чрез машинациите на тези, които са променяли генетиката, както е била променена вашата. Така че това е друга форма на еволюция, при която определени същества отиват в други светове и променят генетиката на местните същества. Това е друга форма на еволюция. И разбира се, има също и мутации. 

Участник: Естествени, така да се каже.

Башар: Да.

Участник: И колко пъти ние сме били … снаждани?

Башар: Първоначалната идея на Анунаки е бил първият от тези пъти, по времето на Атлантида е бил вторият път и в момента преживявате третия път, в масов мащаб. 

Участник: Хм, трети път.

Башар: Сивите.

Участник: О, те са се върнали. Или никога не са си отивали, предполагам.

Башар: Казвам, че всичко това, което наричате отвличания от страна на извънземни, е третият път, в който биват извършвани промени в генетичната ви структура. 

Участник: Става въпрос за промени на нашата структура – такава каквато е сега, или това е хибридната раса?

Башар: Става дума за създаването на хибридната раса, но също така и за промени в някои от вашите структури. Защото в крайна сметка всички вие ще бъдете хибридизирани по определен начин, което ще ви позволи да станете шестата хибридна раса и в един момент ще се слеете с другите хибридни раси, за да станете всички седмата хибридна раса. Ние ще говорим малко повече за това утре.

Участник: Уха.

Башар: Но това е част от естествената еволюция на нещата.

Участник: Докато карах с колата си насам, в един момент погледнах пред себе си и видях хиляди коли, движещи се по автострадата. През 40-те и 50-те не е било така, макар че ние си мислим, че просто това е нормално … но се е получило много бързо развитие на технологиите. И така, въпросът ми е дали собственият ни вид достига някаква критична маса …?

Башар: Да, ето защо ние сме тук, за да ви помогнем. За да не поемете надолу по същия път, по който са поели Сивите. Това е разликата във факторите. Те не са имали това ваше преимущество. Те не са имали наша версия в своята реалност. Защото те не са я били създали.

Участник: Хм.

Башар: Но вие може да се възползвате от факта, че те са създали нещо, за да стабилизират своята култура и за да стабилизират също така и вашата култура. За да не поемете надолу по техния път.

Участник: Как те стабилизират своята култура? Защото те са нашето бъдеще?

Башар: Защото в момента хибридите са всичко, останало от културата на Сивите в моята времева рамка. В моята реалност няма повече Сиви. Има само хибриди. Тяхната култура, в определен смисъл, е станала наша култура. Нашата култура я е превзела. Те ни създадоха, за да направим това.

Участник: А-ха.

Башар: Намираш ли това за смислено?

Участник: Намирам смисъл. Това е много голяма картина.

Башар: Това е наистина една много голяма картина. И вие виждате само толкова от нея до момента.

image003

Участник: Майко мила! И в развитието на тези наши технологии би трябвало да е имало и някаква външна помощ.

Башар: Да, има.

Участник: Би ли казал нещо по това?

Башар: Много от тези неща са свързани с това, че вашите хора са се научили да се свързват с Първоизточника, за да получават информация. Част е свързана с това, че някои са установявали връзка с определени равнища. Очевидно ние сме нещо, което на разговорен език бихте могли да наречете „външен източник”, който ви помага с определени неща, тук и там. Има много същества, които предлагат внушения, насоки. Зависи от вас дали ще ги уловите, или ще ги пренебрегнете. Но вие винаги получавате помощ. Наистина няма нужда да молите за повече помощ. На вас ви дават цялата помощ, която е възможно да ви бъде давана. Става въпрос за това да бъдете по-чувствителни към факта, че вече ви е дадена тази помощ и да се настроите спрямо нея, за да можете да я използвате по-ефикасно. 

Участник: Хм, о кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, но бих искал да привърша с това. По време на сутрешната ми разходка ми се случва да мина покрай един и същ индивид, макар и да минавам по различно време. Това е почти като във филма  „Матрицата”, в която той вижда повторения на едно и също лице.

Башар: Добре, ние разбираме препратката.

Участник: Тогава какво е това?

Башар: Ти използваш тази синхронност, за да се насочваш. Така някои хора използват идеята за повторения на цифри. Това е нещо като крайпътен камък, който ти дава да разбереш, че всеки път когато си даваш това синхронно отражение, ти се намираш в правилното състояние, че си на правилния път. Това е една система за насочване, която си създал за себе си.

Участник: След толкова повторения се почувствах твърде странно.

Башар: Ти самият си странен. (смях в залата) В положителен смисъл.

Участник: Аз съм.

Башар: Въпреки това, бъди готов реалностите ти да станат много по-странни. Защото това е същността на преминаването в четвърто равнище на плътност – да усещаш живота по много по-магичен начин, по начин, който винаги са ти казвали, че съществува само в приказките, но в крайна сметка ще откриеш, че всъщност животът е точно такъв.

Участник: А-ха. И сега си спомням, че всъщност, когато видях тези сцени да се повтарят, това ме накара да си дам сметка колко … преходно е всичко, колко всичко е илюзия …

Башар: Точно така!

Участник: О кей.

Башар: Така че сега започваш да виждаш през илюзията и да разбираш, че физическата реалност е просто един твой сън. Моля ви отново: помнете, че естественото ви състояние, ако го кажем на вашия език, е наистина да бъдете в духовна форма. Ще използвам вашия термин „на небето”, ако желаете. Вие никога не напускате небето, никога! Вие сте там в момента! Но вие сънувате, че не сте.

Участник: Хм, да.

Башар: В това се състои разликата. Вие не се връщате отново на небето, не се връщате обратно в духовната сфера (в един момент),  вие се събуждате и разбирате, че никога не сте го напускали. Виждаш ли разликата?

Участник: Виждам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първо, искам да задам някои въпроси, които възникнаха, докато слушах тук, преди да ги забравя. Какво представляват хибридните деца и как става така, че ние ги създаваме, без да усещаме това?

Башар: Отново: идеята е, че във вашата времева рамка бива създавана една хибридна раса, която в крайна сметка ще има за резултат разнообразие от хибридни цивилизации, една от които сме ние. Ще има обаче също така версии на хибридни деца, които ще дойдат да живеят между вас на вашата планета, когато моментът е подходящ, както част от естествения еволюционен процес, при който хибридизацията протича във вашата култура. Те ще бъдат докарани тук с кораби. Първоначално ще живеят в безопасни и изолирани места на вашата планета, докато стане възможно да се аклиматизират към вашето общество и то да се аклиматизира към тях. Много хора имат такива деца, защото техният генетичен материал е бил използван при създаването на тези хибриди. Така че някои от тях ще живеят на други планети, но някои ще дойдат да живеят на вашата планета.

Участник: Наистина не разбирам. Те физически ли ще дойдат тук?

Башар: Да, да!

Участник: Те ще бъдат ли наясно с това свое преживяване?

Башар: Абсолютно.

Участник: Интересно.

Башар: Това е част от програмата за установяване на контакт, на открит контакт с други цивилизации. Вие ще започнете да разбирате какво в действителност представлява вашата история и какво е вашето участие на други равнища.

Участник: И какъв е процесът на създаването им?

Башар: На създаването на един хибрид?

Участник: Да.

Башар: В него има много подробности, но по същество включва вземането на определени генетични структури и използването на определени енергийни модели/шаблони за създаване ин-витро на същества, които ще бъдат отгледани в много балансирани същества – интелектуално и емоционално.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Други въпроси?

Участник: О да, аз имам много въпроси.

Башар: Добре.

Участник: Би ли ми казал какво е мнението на твоята цивилизация за прекратяването на живота, като самоубийството?

Башар: Зависи от причините, поради които е извършено. Защото в определен смисъл, всяка смърт е избрана, следователно всяка смърт е самоубийство. Защото вие избирате времето на своята смърт. Така, както избирате времето на своето раждане. Така че, отново: зависи от причината, поради която е извършено, от състоянието, в което е извършено. В крайна сметка всички вие винаги сте добре, тъй като сте вечни същества, вие сте безкрайни същества, вие никога не умирате наистина. Вие само променяте своята форма. Обаче някои хора могат да вземат решение сами да отнемат своя (физически) живот, докато се намират в много отрицателно състояние. Ако това е състоянието, за което говорим, то задължително не им е от полза. Това може да причини объркване и редица други неща, които ще почувстват след това, и ще съжалят, че са го направили, и т.н., но те също така ще разберат, че са вечни същества и могат винаги да се пробват отново, както вие казвате. 

Участник: Да, но има ли някакви неочаквани последици?

Башар: Последиците са, че могат да преживеят силно чувство на загуба на равновесие за това, че са направили това, което са направили, и може да почувстват силно желание да балансират отново своята енергия, и да се върнат в положително състояние, защото това, което са направили, може да е било в противовес на естествения поток на положителното Творение, и макар че това не е ценностна оценка, то може да бъде оценено, че задължително не е било в тяхна услуга или в услуга на някого другиго. Така че обикновено те ще изпитат силно желание да възстановят по някакъв начин равновесието на тази своя енергия.  Те ще преживеят последиците от своите действия, ще преживеят влиянието, което са оказали на всички хора, които са засегнали. Те ще преживеят тези неща, все едно че ги преживяват от гледната точка на всички тези други хора, в най-големи подробности. Но, отново: това е просто познание, това е едно обучение, това не е наказание. Така че има последици, но няма наказания, освен тези, които налагате на себе си.

Участник: Разбирам. Ние имаме това понятие „стара Душа”.

Башар: Да.

Участник: Можеш ли да поясниш малко …?

Башар: Това може да бъде преведено евентуално да означава „по-опитна по някакъв начин”. Защото, отново: всичко наистина е извън времето и е безсмъртно. Така че в действителност всички са на една и съща възраст. Но идеята е, че някои Души могат да решат да имат определени преживявания, които в определени реалности може да изглеждат повече от преживяванията, които е избрала да има друга Душа в същата реалност.

Участник: Това влияе ли върху Свръхдушата по някакъв начин …?

Башар: Свръхдушата е малко по-различно нещо. В определен смисъл, тя е едно по-голямо същество, което може … така да се каже, да раздели себе си на малки индивидуални части, наречени индивидуални Души, които след това могат да преживяват въплъщения и да имат преживявания във физическата реалност. Свръхдушата преживява случващото се с всички тези свои продължения едновременно, по едно и също време, от своята по-висока гледна точка.   

Участник: Тогава моето разбиране за „стара Душа” би било за някой, чиято Свръхдуша е по-голяма от тази на друг човек.

Башар: Не, не, това не всякога има нещо общо със Свръхдушата. Както казахме, дадена Свръхдуша може да има много повече свои продължения в определен вид реалност и всяка индивидуална Душа може да извлича от нея информация от множество преживявания, докато друга Свръхдуша може да няма толкова свои продължения в същата реалност, от която нейните индивидуални Души, като продължения, да могат да черпят в същата реалност. Намираш ли смисъл в това?

Участник: А-а-а, да и не.

Башар: Добре, в коя част не намираш?

Участник: Ако една Свръхдуша има едно свое продължение, което да може да се ползва от преживяванията на всички други нейни продължения, което да го направи по-богато, то може да се почувства като по-стара Душа, защото по този начин ще има повече опит.

Башар: Също така зависи от темата, която индивидуалната Душа изследва. Защото темата има много общо с това как отделната Душа преживява себе си в дадено въплъщение. И всъщност може да имате една много стара Душа, която е избрала да преживее себе си, все едно че не знае нищо. Така че трябва да разглеждаш всички фактори.

Участник: Защо ще трябва да прави това? Защо някой би поискал да се върне назад?

Башар: Защото (първо) трябва да забравиш, за да си спомниш. Трябва да забравиш кой си, за да откриеш себе си от напълно различна гледна точка. За Свръхдушата това не е „връщане назад”, а само определяне на параметрите, необходими, за да откриеш себе си по начин, по който не си откривал себе си преди.

Участник: В състояние на медитация ми бе дадено име и не зная какво да правя с него.

Башар: Ако не си привлечена от неговата вибрация, няма нужда да правиш нещо.

Участник: О, аз съм силно привлечена, но просто не зная какъв е неговият смисъл.

Башар: Може да послужи за различни неща – зависи от това как би искала да го използваш. Може да бъде просто вибрационен маркер, който означава, че когато помислиш за това име, това може да те постави в определено състояние, което да отразява повече истинската ти естествена природа. Би ли искала да го използваш по този начин, или има и друг начин, по който би искала да го използваш?

Участник: О кей. Хм, все още не зная.

Башар: Зависи от въображението ти.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Това ли е всичко?

Участник: Имам повече, но ще дам възможност и на другите …

Башар: Добре, благодаря ти.

 

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ти вече отговори на въпросите ми чрез много от тези, които бяха преди мен.

Башар: О, какъв синхрон от твоя страна.

Участник: Нека да поясним въпроса с продълженията на Свръхдушата, съобразно терминологията, която току-що използва. Аз разбирам това като разпръсната есенция, според описанията на Илайъс (Elias*)

*) Аналог на Башар, появил се за първи път в САЩ в 1995 г. – Бел. прев.

Башар: … Би могло да бъде това, макар че може да има също така и много други значения.

Участник: … О кей. И също ако продължим с изображенията на енеаграмата, които ти спомена, че можем да използваме като изображения, за да приемаме определени вибрации …

Башар: Да, те са подобни на телефонни номера. Например това, което сме давали преди и което е свързано с нашата конкретна реалност, е черният фон с черен равностранен триъгълник, отделен от черния фон с очертание на тъмно синьо излъчване. Виждаш ли това на диаграмата?

Участник: Да.

Башар: Този конкретен образ се превежда във вашата реалност по начин, който ви поставя в контакт с нашата конкретна вибрационна честота. Подобно на това да сте набрали нашия телефонен номер. Така че ако медитирате върху това изображение, то се превежда във вашия мозък на една честота, която ви поставя в контакт с нашата конкретна сфера.

Участник: О кей. И ако използваме тези вибрационни честоти като средство … ето например аз следвам своята най-силна радостна възбуда …

Башар: Благодаря ти.

Участник: Занимавам се с творческо писане и съм поставил себе си в месторабота, където това може да се случва.

Башар: Добре, поздравления.

Участник: Е, почти може да се случва.

Башар: Добре, почти поздравления.

Участник: И аз имам усещането, че мога да използвам символите на Е-сасани и Я-йел …

Башар: Както казах, ние ще се занимаем по-подробно с тях в предаването утре.

Участник: О кей. И енергийният заряд, който почувствах във Физическия си ум преди няколко месеца … дали мога да го използвам, за да активирам този творчески импулс?

Башар: Разбира се.

Участник: О кей, добре. Това бе всичко, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: О, всъщност не, има само още нещо.

Башар: О, добре.

Участник: В случай на блокиране на творческата енергия … защото аз зная, че много писатели …

Башар: Няма такова нещо.

Участник: Няма, точно така. Но аз почувствах, че моето тяло реагира с болка в дясното рамо … аз не съм писал от доста време. Това точно описание ли е за това как моята физика …?

Башар: Интерпретира това?

Участник: Да, как интерпретира това?

Башар: Да. Блокираната дясна ръка ти казва: „пиши” (медиумът протяга дясната си ръка и изговаря: „дясно/пиши”) *)

*) Фонетична игра на думи. На английски език думите right = дясно и write = пиша, имат еднакво произношение. – Бел. прев.

Участник: И за да премахна блокажа, трябва просто …?

Башар: Позволи на енергията да протича свободно през дясната ти ръка. Не я блокирай, така да се каже.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

 

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Нания!

Ейприл: Радвам се, че мога да разговарям отново с теб.

Башар: Ние също. Имаш ли въпроси?

Ейприл: Първият въпрос е бил задаван и преди, но това изглежда много добър момент да поясниш малко по-подробно отговора на фундаменталния въпрос – каква е целта на съществуването ни тук?

Башар: Целта ви да бъдете там, където сте, да бъдете себе си, колкото е възможно по-пълноценно. Начинът да направите това е да действате в посока на най-силната си радостна възбуда, като влагате всичките си способности, с нулево настояване за определен краен резултат. Това е всичко, което всички вие трябва да правите. В такъв случай целта ви е да придадете смисъл на живота, защото без вас животът няма смисъл. Той е неутрален, той не притежава присъщ нему смисъл, той е празен набор от обстоятелства. Вие сте създадени като отражения на Безкрайното, за да придадете смисъл на живота чрез своята уникална перспектива, независимо дали положителна, отрицателна,  или неутрална – това зависи от вас. Когато обаче придадете на неутралния живот и на неутралните обстоятелства смисъл, това определя ефекта, който ще получите от него. Това е вашата цел – да изследвате, да преживявате и да бъдете тези, които сте, по възможно най-добрия начин, така че едновременно „Всичко, което е”, чието продължение сте, да може чрез всички вас, чрез всички нас и чрез всички същества в Творението, да преживее себе си чрез всички различни перспективи, които представляваме всички ние, за да може „Всичко, което е” да опознае себе си наистина като „Всичко, което то е”.

Ейприл: От други равнища, каква е целта, защото аз зная, че ти всъщност говориш от позициите на перспективата на личността.

Башар: Аз всъщност говоря от позициите на всички перспективи. Целта е една и съща. Това е обобщено с три думи във вашия език: „Познай себе си”.

Ейприл: Тогава това е част от преживяване на научаването как да работим с механизма (на Съществуването), или това, което нарече в миналото „Да се научим как да използваме кафеварката” …

Башар: Да.

Ейприл: Което ще рече да се научим как да живеем на планетата Земя, във вибрацията, която е наистина нашата уникална вибрация …

Башар: Да … най-добрата чаша кафе, което може да направите.

Ейприл: И ти ни обясняваш всички нюанси на това как да проявим реалността, която е най-вълнуваща за нас и която ни позволява да бъдем най-завършени и пълноценни за себе си …

Башар: Да.

Ейприл: Идеята е, че ние сме дошли тук без разбиране за действието на механизма …

Башар: Да.

Ейприл: И сега ние се учим как да работим с механизма … и как да направим най-добрата чаша кафе.

Башар: Вие се учите как да овладеете механизма. Всеки от своята уникална перспектива. Защото, отново: помнете, че структурата на Съществуването никога не се променя. Тя никога не се разширява ни най-малко. Но вашето преживяване на структурата, вашата перспектива на структурата, вашата гледна точка на структурата – това е, което непрекъснато се променя, и винаги ще продължава да го прави, до безкрайност. И това е, което позволява на Творението да преживява себе си, като разгръщащо се, откриващо себе си, отново, отново и отново, и отново, и отново, и отново, и отново, винаги и завинаги. Защото вие винаги може да имате различна гледна точка спрямо същата структура, която никога не се променя.

Ейприл: От перспективата на Духа, той автоматично проявява себе си възможно най-пълноценно, нали така?

Башар: Зависи от равнището на Духа. Може все още да имате равнища в духовната сфера, където все още може частично да си играете на ограничения, но това няма да бъде по същите причини, поради които може да играете тази игра във физическия сън.

Ейприл: А от перспективата на Свръхдушата?

Башар: Отново: тя ще преживява всички тези различни равнища, които преживяват себе си по своите уникални начини, и тя ще преживява себе си като комбинация от всички тези уникални начини, едновременно. Тя ще преживява себе си като съвкупност от преживявания. Помисли си за момент следното. В много отношения ти можеш да преживяваш себе си като мини Свръхдуша. Това, което наричаш припомняне на елементи от своето детство, и това, което помниш като елементи от преживявания си като възрастна, и това, което проектираш в така нареченото бъдеще като неща, които мечтаеш да правиш, всичко това могат да бъдат приети за преживявания, които съществуват едновременно, и в определен смисъл, всички тези преживявания в това, което наричаш минало, настояще и бъдеще, изграждат цялостната ти представа за себе си – твоят път, твоята съдба, идеята ти за тази, която си била, която си, която искаш да бъдеш, и така нататък. И тази акумулирана идея от всички тези неща изгражда това, което си представяш, че си. Така че можеш да считаш това като една много миниатюрна версия на преживяването на една Свръхдуша.

Ейприл: Разбирам това. И едно от интересните неща, които си споделил с нас, е, че тъй като се променяме във всеки един момент, ние също така променяме своето минало.

Башар: Да! Защото ако наистина си станала различен човек, очевидно, погледнато в историческа перспектива, единственият начин, по който може да си станала различен човек, би бил да имаш „различно минало”. Следователно ти създаваш миналото от настоящето, а не обратното. 

Ейприл: Добре, и става наистина интересно, когато си помисля например, че ако съм била родена в Тенеси и след това стана друг човек, в каква степен желая да си позволя да съм имала различно място на раждане?

Башар: В степента, в която това е подходящо за темата, която изследваш. За някои хора такава промяна няма да бъде подходяща, докато за други би могла да бъде. И отново: ти всъщност не знаеш дали вече не си направила това, защото ако си променила толкова радикално своята история, тя ще ти изглежда историята, която винаги си имала, и няма да знаеш, че си имала различна история в предишния момент.

Ейприл: Мисля, че това е най-удивителният аспект на всичко това. Напомня ми този филм „Завръщане в бъдещето”, когато той поглежда снимката и хората изчезват, в зависимост от случващото се в реалността, в която се намира в момента.

Башар: Да, в определен смисъл. Идеята за пътуване във времето не се проявява точно по този начин, но ние разбираме аналогията, да.

Ейприл: Идеята обаче е, че след като се промениш, снимката ще изглежда напълно различна.

Башар: Но ти задължително няма да знаеш, че тя се е променила. Може и да знаеш. Това може да бъде част от промяната – да познаеш, че снимката е по-различна от това, което е била, но повечето хора няма да знаят дали тя е различна, или не, защото тя ще им изглежда като снимката, която винаги е била там. Даже и ако е била в 10,000 други варианти преди 10,000 други момента.

Ейприл: В определен смисъл, ние имаме това преживяване, когато се завърнем в част от града например, където вече са построили нови сгради … И аз съм била тук преди много години, и тогава това ми изглеждаше напълно различно.

Башар: Да.

Ейприл: Но всъщност аз току-що съм се прехвърлила в успоредна реалност …

Башар: Да, която е вече различна.

Ейприл: И тя отразява към мен факта, че вече съм толкова различна, защото буквално сградите пред мен, която съм настоящото си аз …

Башар: Да, това е една нова Земя. Просто ти създаваш тази илюзия на приемственост, според която това е същата Земя, която се е променила малко, но всъщност това не е така, това е една напълно различна планета и ти си един напълно различен човек. Но ти си запазила идеята, илюзията за приемственост, която ти казва, че нещо се е променило, че нещо е различно. Така че това е един вариант на поддържане на илюзията със знанието, че нещо действително се е променило. Идеята за 10-те хиляди снимки, които може да са се променили, без ти да разбереш, може да послужи като една добра аналогия за това как Свръхдушата преживява нещата, защото Свръхдушата ще е наясно със съществуването на 10-те хиляди снимки.

Ейприл: И целта на преживяването на тези различни реалности, но в линейна последователност …

Башар: Ти предоставя възможността да преживееш процеса на промяна, механизма на промяната, да преживееш действителното преместване (през различни реалности). От позициите на безвремево състояние, ти не можеш да преживееш това, по определение. Ти трябва да създадеш илюзията за пространство, илюзията за време, за да имаш преживяването, наречено промяна.  

Участник: Какво е предназначението на процеса? Защо трябва да идваме тук и да преминаваме през всичките тези процеси?

Башар: За да откривате себе си от различни гледни точки. Помни, че думата е да откривате себе си. В състояние без време, ти можеш моментално да смениш гледната си точка, но никога няма да преживееш процеса на действителното откривателство. Това е валидно преживяване, друг начин на виждане на нещата, друг начин да преживееш „Всичко, което е”, толкова валидно, колкото моменталната промяна. Но това е просто друга гледна точка. Самият процес на откривателство е валиден сам за себе си, като едно уникално преживяване. 

Ейприл: Спомням си, че си споменавал, че повечето от нас точно сега преминават през процес на отказване от отрицателни определения.

Башар: Да.

Ейприл: И това се включва в нашия процес – откриване на отрицателните определения и промяната им в положителни определения, които ни помагат?

Башар: Да. И когато достигнете до определено плато, до определено вибрационно състояние, процесът ще продължи във физическата реалност, но той вече няма да бъде процес на изоставяне на отрицателни определения. След като веднъж преминете в напълно положително състояние, няма да има отрицателни определения, от които да се отказвате, но вие въпреки това, може да останете във физическата действителност и да преминете в четвърта степен на плътност, и да промените процеса на отказване от отрицателните определения в процес на отказване от неща, които вече просто не са релевантни за това, което знаете, че сте. Това е процес на рационализиране, така да се каже. Вече няма да мислите какво да добавяте, а само какво да премахвате. За да достигнете до сърцевината, до истинската същност на своето същество.

Ейприл: И ще преценяваме релевантността според темата, която изследваме.

Башар: Да. Ще става въпрос предимно за това кое е релевантно, за това, което осъзнавате, че сте.

Ейприл: А когато говориш за отказване от отрицателни определения, аз се замислих … това означава, че никога повече няма да имаме отрицателни мисли?

Башар: Това означава, че може да наблюдавате отрицателните неща, може да си играете с идеята за отрицателното, но то просто няма повече да има ефект върху вас, защото вие ще го разглеждате от гледната точка на неутрален наблюдател. То няма да бъде реално за вас, то няма да притежава субстанция за вас. Ще бъде само едно неутрално наблюдение.

Ейприл: Да вземем типичния случай на някой, попаднал в задръстване на пътя.

Башар: Това е една оркестрация. Ти си попаднала там по определена причина. Тя може да не е винаги напълно твоя причина, но това става по определена причина. Ти можеш да обслужваш някого другиго с присъствието си точно на това място, в този момент. Може да избягваш катастрофа по-нататък по пътя, докато си попаднала в това задръстване, за която не знаеш. Може да избягваш собствената си смърт с това забавяне. След като си попаднала в задръстване, поне се забавлявай на преживяването. 

Ейприл: (смее се) Но ако имаш тази реакция на раздразнение от това …?

Башар: Това означава, че не вярваш в начина, по който се разгръща животът ти.

Ейприл: Тогава, когато достигнеш до момента, в който вече нямаш отрицателни убеждения, ти даже няма да имаш такива мисли?

Башар: Не. Ти може да ги наблюдаваш, но няма да ги поканиш на чай и няма да ги забавляваш. (смях в залата) Погледни на това по този начин. Виждаш ли, че имаш сянка на земята?

Ейприл: Да.

Башар: Погледни я. Тя влияе ли ти по някакъв отрицателен начин? Това е сянка, тя е обратното на светлината. Но ти я разглеждаш просто като неутрално явление. Просто една сянка, голяма работа. Това е начинът, по който ще разглеждаш отрицателните определения, отрицателната енергия. Това е само една сянка. Тя трябва да бъде там, за да можеш да възприемеш светлината. Така че: „Благодаря ти, Сянко, защото ако не беше тъмнината, аз нямаше да видя светлината.”

Ейприл: А защо ние също така се страхуваме да бъдем напълно себе си?

Башар: В много отношения това е различно за различните индивиди, но в общия случай много от вас се страхуват да оставят другите зад себе си като ги превъзхождат, като ги задминат, като ги изпреварят, защото вие всички сте заедно във всичко това и бихте искали да преминете през процеса заедно, и да се забавлявате заедно, и за много хора това е важно. Понякога това се свежда до идеята, която наричате „страх от успеха”, защото знаете, че ако моментално станете наистина, наистина себе си, вие ще бъдете толкова различни от всички останали, че те няма да могат повече да имат отношения с вас. И много хора се страхуват от това. Но ако разбереш, че ако си наистина себе си по начин, който е релевантен, то радостната ти възбуда автоматично ще се погрижи за релевантността и ще те поддържа в темпо, при което няма да (из)оставиш никого зад себе си. Така че няма от какво да се страхувате. Всичко ще се организира автоматично. Както сме казали, радостната възбуда е организиращият принцип. Висшият ти разум знае, че имаш тема, която изследваш, и следователно ако си естественото си аз, той няма да ти позволи да станеш нещо, което ще саботира целта на това, което си избрала да преживееш. Така че няма защо да се страхуваш да бъдеш себе си. Ограниченията, които ще срещнеш, ще бъдат положителни ограничения, които ще осигурят да изследваш своята тема при най-подходящи времеви параметри, с хората, с които решиш да бъдеш, точно по начина, от който имаш нужда.

Ейприл: Мисля, че някои хора се страхуват, че ще умрат и че ще напуснат тази реалност, ако попаднат в това високо вибрационно състояние, при което …

Башар: И някои от тях може да го сторят, но въпреки това, ако го направят, това ще означава, че е настъпило времето да го направят. Ако не е настъпил моментът за това, те просто ще се променят във физически същества от по-висш порядък. Знай, че можеш да се възвисиш, докато си все още във физическата реалност. Това е същността на преминаването в четвърто равнище на плътност. Няма да напуснеш (тази действителност), преди да ти е дошло времето, освен ако не решиш сам да прекратиш живота си. Нали така?

Ейприл: Да, мисля, че наскоро ми каза нещо, че ако в миналото, или в исторически план, сме били достигнали определено вибрационно състояние, щели сме автоматично да се прехвърлим (в четвърто ниво на плътност). Но че сега, в това състояние …

Башар: Ако постигнете 33,000 цикъла в секунда, да, вие ще преминете в нефизическата реалност. Но има голям диапазон от честоти преди това, при които ще бъдете много по-възвисени и много по-напреднали физически същества. .

Ейприл: Така че ако човек има само положителни мисли …

Башар: Ако имаш само положителни определения!

Ейприл: Ако имаш само положителни определения и се изразяваш само по положителен начин, докато си наясно с всичко отрицателно …

Башар: Да, защото ти ще усещаш повече отрицателното, след като разгръщаш съзнанието си, защото ще усещаш по-пълно „Всичко, което е”, а „Всичко, което е” съдържа както светлина, така и тъмнина. Това, че усещаш повече отрицателни неща, не означава, че нещо не е наред. Това означава само, че просто разширяваш своята гледна точка. Това обаче не означава, че отрицателното трябва да ти влияе, ако не предпочетеш това да се случи. Става дума само за това да избираш това, което предпочиташ, без да отричаш (правото на съществуване на) това, което не предпочиташ.

Ейприл: И докато то е релевантно на темата, която изследваш, ти ще останеш във физическото си тяло, но може да откриеш, че технологията е толкова напреднала, че можеш непрекъснато да изглеждаш млад и да имаш напълно различни преживявания на възраст от 125 години.

Башар: Абсолютно! Защото ти ще живееш по-пълноценно в настоящия момент и колкото повече живееш в настоящето, ти създаваш толкова по-малко време за преживяване. И така ще изглеждаш без-възрастен. Ето защо даже на възраст от 300, ние изглеждаме като на 30.

Ейприл: И всичко това се случва сега, в твоето време?

Башар: Да! Всичко се случва сега. Преживяванията на различни хора ще бъдат различни по време на това, което наричате в момента продължителност на живота. Не всички ще имат това преживяване, защото не всички ще имат такава нужда. Разбираш ли?

Ейприл: Да.

Башар: Но тези, за които това е релевантно, ще го преживеят.

Ейприл: Значи ключовата дума е релевантност.

Башар: Тя винаги е ключът. Наистина нямате полза от това да казвате: „Това възможно ли е?!” Разбира се, че е възможно. Всичко е възможно! Въпросът е дали е вероятно, дали е релевантно за мен. Това е истинският въпрос.  

Ейприл: Благодаря ти много, че обясни това в толкова големи подробности.

Башар: Винаги си добре дошла. Благодаря ти, че питаш в толкова големи подробности.

Ейприл: Ето въпрос от един от нашите слушатели. Какво можем да направим, за да повишим съзнанието в Близкия Изток? Как да можем да живеем на тази планета, когато виждаме какво се случва там и искаме да бъдем на една Земя, където това не се случва …

Башар: И рано или късно ще бъдете. В момента обаче ние не можем да кажем по този въпрос нищо повече от това, което вече сме казали. Някои хора избират да правят неща, които задължително не са най-положителните и които имат толкова голяма инерция зад себе си, че трябва да се проявят за тези хора, просто защото те не вярват и даже в момента не си позволяват да повярват, че може да има някакъв друг начин да правят някои неща. Така че ако това е пътят, който те трябва да извървят, те ще трябва да принудят себе си да преминат през ухото на игла, преди да се озоват от другата страна и да разберат, че не е трябвало да постъпят по този начин.

Ейприл: И за последно – каква е вашата гледна точка по отношение понятието за надежда?

Башар: … Че тя е предимно излишна. Защото ако проумеете факта, че сте безусловно обичани и подкрепяни същества, за какво ви е надеждата? По начина, по който повечето хора на вашата планета разбират надеждата, това е просто друг начин да кажеш: „Аз се опитвам да бъда положително настроен, но в действителност не съм. Не съм сигурен, че мога да бъда. Надявам се, че мога да бъда”. Това не означава, че трябва да престанете да използвате тази дума във вашия език. Не се опитваме да ви накараме да стъпвате на бананови кори по отношение на своя език. Разберете обаче много добре, че доста хора, които говорят за надежда, наистина не вярват искрено във вероятността на това, което искат да се случи. Те просто въртят рулетката и се надяват, че тя ще спре на правилното число. Разбираш ли? Те си позволяват да преминават през живота по много случаен начин, вместо да си позволят да знаят, че могат просто да изберат една вибрация, според която абсолютно, абсолютно, абсолютно нищо не може да се случи в техния живот, което да не е част от тази вибрация, независимо как то изглежда! Така че наистина не става дума за това да имаш надежда в отрицателен смисъл. Не казвам да нямате надежда в положителен смисъл. Надежда в положителен смисъл обаче означава просто да знаеш, че всичко е наред, независимо как изглежда. И когато знаеш това, преживяванията ти ще го потвърдят. 

Ейприл: Предполагам, че когато изпиташ желанието да чувстваш надежда, идеята е да си напомниш кой си наистина …

Башар: Възможно е, това може да бъде използвано по този начин. Ние само казваме, че много хора, когато прибягват до идеята за надеждата, това за тях е друг начин да кажат, че вече са се отказали да се надяват. Разбираш ли?

Ейприл: Да.

Башар: Това помага ли?

Ейприл: Да. Искаш ли да отговориш на още някого?

Башар: Има ли други въпроси?

Ейприл: Има един интересен въпрос, свързан с парадокса и с евентуално твое желание да споделиш някой парадокс, който не си споделял досега.

Башар: На вас ви е известна силата ни парадокса. Как да използвате идеята на неща, които изглеждат като противоположности. Ако можете да видите и двете страни, това означава, че те би трябвало да съществуват в хармония някъде в центъра. Това може да бъде нещо, което да ви помогне с Близкия Изток. 

Ейприл: Моля да поясниш.

Башар: Не.

Ейприл: (смее се)

Башар: Колко е часът?

Ейприл: Мисля, че това е краят.

Башар: Да, и това е началото на следващата глава, която ще започнем в утрешното предаване.

Ейприл: Наистина съм много щастлива, че нашата галактическа история се оказа малко по-различна от това, което сме чели в учебниците по история.

Башар: Едно от нещата, което ще започне да се случва, когато настъпи откритият контакт, е, че вие ще започнете да научавате все повече и повече за истинската история на вселената и за вашата реалност на Земята. Ние ви благодарим за съвместното сътворяване на тази част от предаването и ще продължим това предаване за междузвездната енеаграма утре вечер от вашето време. Приемете всички нашата безусловна любов. Ние ви пожелаваме един вълнуващ и активен ден!

 

БАШАР – Междузвездната енеаграма – Част 2
27-ми септември, 2014 г.

Башар: Нека ви кажем добър ден в този ден от вашето време. Как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Още веднъж, ние ви благодарим за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за позволението на това предаване. Сега ще продължим това предаване с идеята, с която започнахме миналата вечер, наречена „Междузвездната енеаграма”, която е изображение на вибрационните позволения, които ви свързват с различните други цивилизации, по време на вашето преживяване на Земята. Тези цивилизации ви предават информация, енергия, за да ви позволят да се свържете с преживявания в тези сфери, които отразяват голяма част от генетичния материал във вашата човешка форма. И тъй като съдържате в себе си този материал, вие притежавате способността да използвате тази чувствителност, този енергиен вибрационен резонанс, за да се свържете с тези различни цивилизации, като използвате, разбира се, каквито позволения пожелаете. Вие обаче може да използвате също и тези символи на отделните цивилизации, тези телефонни номера, ако щете, така че нека продължим, като накратко ви напомним, че миналата вечер от вашето време ние говорихме за вибрационния резонанс на долния ред на енеаграмата, която имате пред себе си и която съдържа символите на Анунаки, на цивилизацията на Орион и на Федерацията на Сивите. Това бе най-общо описание на възникването и подобрението на вашия генетичен материал до равнище, което да ви позволи да съдържате всички тези различни генетични маркери от Анунаки, да позволи въвеждането на трансформиращата вибрация на Орион във вашето общество, която е позволила да усилите способността си да трансформирате енергии от отрицателни в положителни, от тъмнина в светлина. Споменахме също и добавянето на вибрацията на Федерацията на Сивите, която произхожда от реалността на успоредната Земя, която добавя генетичен материал не само за създаването на хибридни цивилизации като моята, но също така с цел да ви позволи възможността да участвате в една програма, която също ще позволи на вашата планета да продължи по един път, който е по-положителен от пътя, поет от цивилизацията на Сивите, който ги е довел до мутирането в настоящата им форма.

В този ден от вашето време, в това предаване, ние ще поговорим малко за собствената ни цивилизация Е-сасани и за връзката й със Земята, представена в центъра на диаграмата. Нашият символ, нашият резонансен телефонен номер, е представен чрез този черен фон и черния триъгълник с прозиращата по периферията му синя светлина. От дясната страна на символа на Земята е изобразен символът на Я-йел, цивилизацията, която ще има открит контакт с вашата цивилизация преди всички останали.

Ако започнем отново с нас, ние ви напомняме, че сме продукт на Федерацията на Сивите, но измежду петте хибридни цивилизации, ние сме създадени трети по ред. И така, ние сме в центъра на тази програма и представляваме, в определен смисъл, балансиращата точка. Ето защо ние сме били вибрационно привлечени към вас, за да ви помогнем с разпространението на информация, която може да създаде повече равновесие във вашата енергия. Много от нашите кораби са разположени над вашата планета, в това число и моят кораб, който се намира над област, наречена Седона, Аризона. Тези кораби създават завихряния около вашия свят и помагат за преминаването на енергия през тези завихряния, която идва от различни измерения и преминава през тези енергийни портали. Така те помагат за балансиране на енергията във вашия свят и за максимално оползотворяване на способността ви да се трансформирате в това, което може да се нарече буферна среда, безопасна среда, която да ви позволи свободата да изберете по кой път да поемете, свободата да изследвате избраните от вас житейски теми по възможно най-положителния и балансиран начин.

image004

Отново: има много от нас, които са позиционирани над тези завихряния, на различни места над вашата планета, и помагат за балансирането на енергията и за разпространението на тази информация, която, приета от вашето съзнание и приложена във физическата реалност, ще ви позволи да ускорите развитието си по много специален начин в посока вибрационно доста сходна на тази, в която се е придвижило нашето общество, за да достигнем до настоящия етап на нашата еволюция. Както знаете, ние наближаваме и преживяваме трансмутация и преход от физическа в нефизическа реалност. На този етап ние наричаме себе си полу-физически същества. Ние можем да се явяваме във физическа форма, но в същото време демонстрираме качества, присъщи на един Дух. Докато вие в момента преминавате през преход от трето в четвърто равнище на плътност на физическата реалност, ние преминаваме от четвърто равнище на плътност в пето равнище на плътност на нефизическата реалност. Ние обаче се намираме все още в центъра, в точката на равновесие между тези две равнища. И този балансиращ акт, тази балансираща енергия, която преживяваме, ни позволява да предадем на вас същия вид балансиращи вибрации, за да може да се озовете в тази неутрална позиция между дуализма, между полярностите на отрицателно и положително, на тъмнина и светлина, на ограничения и свобода, и да си дадете възможността от позициите на тази балансираща енергия, като се синхронизирате с балансиращата честота, която ви предаваме чрез тялото на медиума, да неутрализирате всички събития в своя живот, да започнете да разглеждате ситуациите и обстоятелствата от неутралната позиция на наблюдатели и да си позволите да влагате предпочитания от вас смисъл в тези ситуации, като по този начин извлечете от тях ползата, която желаете и предпочитате, вместо да преживявате това, което сте преживявали в продължение на хилядолетия на вашата планета, което е автоматичното допускане на отрицателното в определени обстоятелства, което ви води до преживяване на отрицателен ефект от тях.  

Това, че ние сме третата по ред създадена хибридна раса ви говори, че тъй като сме в това балансирано състояние, ние можем да прокараме пътя за останалите хибридни раси, които да взаимодействат с вас в подходящия ред. Я-йел, или казано на нашия древен език Шала-ная, което означава „първите”, бяха създадени последни от всички хибридни раси. И тъй като са създадени последни, и са последната създадена версия, те приличат повече на вас, човешките същества, отколкото на нас и са много по-подобни на вас от първата хибридна раса. Ето защо те ще бъдат първите, които ще срещнете, за да послужат като буфер за вашите преживявания с извънземни контакти, като извънземна цивилизация, която притежава много сходни с вас черти. С течение на времето ще срещнете другите хибридни раси. Ние, които сме третата хибридна раса, която заема централната балансираща позиция, ще бъдем третата хибридна раса, с която ще се срещнете. Както виждате, в средата на средната редица от изображения е символът на вашата вибрация, от наша гледна точка, с черния фон, върху който са изобразени последователно, един в друг, три квадрата – син, зелен и бял. Вдясно от него е изображението, на което има един триъгълник, поместен в окръжност, който изобразява (вибрацията на) Я-йел. Съществувало е известно объркване по отношение на този символ и много от вас си спомнят, че когато преди сте питали за символа, за вибрационния телефонен номер на Я-йел, ние сме ви показвали бял пентаграм на черен фон, със зелена точка в центъра. Това е символ за Я-йел, но символ, който отразява връзката им с останалите хибридни раси. Сега ние ви даваме техния конкретен вибрационен телефонен номер, който не е свързан с идеята за петте хибридни раси. С течение на времето вие ще видите, че в дясното поле, където е изписано „нови хибриди”, ще се появи преди всичко символът на Я-йел с белия пентаграм със зелената точка в средата, който отразява връзката им с останалите хибридни раси. Следващият символ (на четвъртата хибридна раса) там ще бъде черен фон и на него бял пентаграм или петоъгълник, ако желаете, със златна точка в центъра. Ние ще бъдем представени с бял петоъгълник със синя точка в центъра. Втората по ред създадена хибридна раса, която споменаваме на четвърто място, ще бъде изобразена чрез бял петоъгълник с виолетова точка в центъра, а първата създадена хибридна раса, която е най-близко свързана със Сивите и най-подобна на тях, ще бъде представена с бял правоъгълник и черна точка в центъра. В крайна сметка, когато Земята стане шестата хибридна раса, тя ще бъде представена вибрационно чрез черен фон, бял шестоъгълник и виолетова точка в центъра. В процеса на еволюция тази виолетова точка ще се превърне във виолетова звезда с шест лъча и когато шестата хибридна раса достигне до своя апогей и се слее с останалите хибридни раси по един специфичен начин, енергийно, тя ще се превърне в това, което сме нарекли седмата хибридна раса, която ще бъде представена чрез символа черен фон, бял шестоъгълник и черна звезда с шест лъча в центъра. Този символ ще отразява връзката на седмата раса със самото пространство-време. Това ще бъде една раса от същества много, много силно вибрационно свързани със самата същност на пространство-времето и която ще функционира по начин, по който не е функционирала никоя от расите, с които сме запознати. Това ще се случи в така нареченото от вас далечно бъдеще.

Въпреки това, точно сега, когато ние сме от едната ви страна във вибрационно отношение и Я-йел са на другата страна, ние действаме, за да придадем вибрационна стабилност на центъра, на Земята, на земното преживяване, на земната вибрация, така че трансформационните преживявания, през които преминавате сега, откриването на себе си, през което преминавате сега, да могат да бъдат стабилизирани от нашите вибрации от двете ви страни, при което, в определен смисъл, трите цивилизации вървим, хванати ръка за ръка, като вие сте в центъра. Това ви предоставя възможността да се откриете повече по отношение на себе си, да се откриете по отношение на повече неща, които предстоят, докато в същото време, живеейки по-пълноценно в настоящето, вие да може да преживеете промяна на своето минало, както и на така нареченото си бъдеще, защото, отново: молим помнете, че когато всеки един от вас става различна личност, във всеки един следващ момент, той/тя променя не само така нареченото свое бъдеще, но ставайки различна личност, той/тя също така променя своята история, своето минало, за да отрази линейното минало, което е трябвало да се случи, за да създаде лицето, което е днес, ако погледнем в линейна перспектива. И така, нашата цивилизация и цивилизацията на Я-йел помагат на вашата способност да сте фокусирани в центъра, да неутрализирате всички свои възприятия, да влагате в тях смисъла, който предпочитате, и да си позволите в действителност да преживявате прехода, през който преминавате непрекъснато, по много по-осезаем начин, за да можете по-съзнателно и целенасочено да определяте посоката на своя път през милиарди версии на Земята, през които преминавате всяка отделна секунда, и да може да извършвате по-големи скокове, така да се каже, и да започнете да усещате по-съзнателно темпото, с което винаги сте се променяли, и да определяте за себе си вида реалност, която предпочитате да преживявате.  

В допълнение на това, което ние и Я-йел извършваме по този начин, ние и те също така представляваме хибридните деца, които са били създадени в тази програма за хибридизация, в която са създадени петте цивилизации. В този процес ние, вие и Я-йел се сливаме, за да ускорим преминаването на вашата цивилизация в шестата хибридна раса. Тези хибридни деца в крайна сметка ще бъдат доведени на Земята в кораби и ще живеят, както вече сме казали, в защитени места на вашата планета, достатъчно отдалечени, за да могат да се аклиматизират към вашето общество, докато в същото време вашето общество се аклиматизира към тях и започне да свиква с идеята за еволюционната трансформация, протичаща в момента на вашата планета, която ще ви позволи да поемете един път на творческа радост, страст и екстаз и ще ви трансформира, и ще отключи генетиката във вас, която съдържате и която произхожда от всички тези различни цивилизации по начин, който да ви позволи да проявите, с течение на времето, все повече от хибридизацията, съществуваща във вас от самото начало. Защото още когато Анунаки са въвели своя генетичен материал в хомо еректус и са създали хомо сапиенс, те вече са съдържали в себе си много различни  видове генетични щамове, които притежавате всички вие. Така че вие вече сте хибридизирани в голяма степен. Сега обаче са настъпили времето, денят и векът, когато у вас се отключват повече способности да изразите различните вибрационни честоти в тези различни генетични матрици, които съществуват във вашата конструкция, за да се синхронизирате с тези вибрации, които отразяват най-пълно вашия потенциал, вашата способност да преживявате реалността като сън, който да я прави по-гъвкава, по-податлива, за да проявявате по-съзнателно и целенасочено истинската си природа, и да заемете мястото си между нашата цивилизация и цивилизацията на Я-йел, като тигел, в който ще бъде формирана шестата хибридна раса от същността на вашите същества. И така, ние ви благодарим за желанието да участвате, благодарим ви за това, че поставяте основите, благодарим ви за това, че предоставяте материала, който ще позволи на всички ни заедно да създадем и преживеем едно възнесение, каквото трудно може да си представите в момента. Вашият свят, много бързо, през следващите години, след установяване на открит контакт с Я-йел, ще започне да ускорява своето развитие по начини, които ще ви позволят много бързо да се трансформирате и преместите в успоредни версии на Земята, които ще отразяват много повече това, което мечтаете Земята да бъде, защото тази мечта съществува, тази мечта е реална и съществува в момента. И всичко, което вие трябва да направите, е, да се преместите на тази вибрационна честота, за да преживеете отражението на тази реалност. По този начин ние ви подканваме да се отворите за енергията и информацията, които споделяме с всички вас, които, заедно със съгласието ви да участвате в тази програма, ще започнат да ви изстрелват вибрационно и енергийно в тази посока. И ние още веднъж ви благодарим за този подарък, с който ни дарявате, като преживявате тази трансформация с очите си.

И така, всичко това са неща, които споделяме с вас по повод на тази енеаграма и различните символи, представящи вибрациите на тези различни цивилизации, с които вие се свързвате и от които получавате информация и енергия в процеса на своята трансформация в своето ежедневие. Позволете си да си поиграете с тези символи, медитирайте върху тях, те са едни позволения. Позволете на въображението си да прави с тях това, което ви изглежда естествено и към което се чувствате най-силно привлечени. Синхронизирайте се с тях и позволявайте отварянето на енергията вътре във вас, отключването на вашата генетика, за да започнете действително да преживявате своята реалност по един много магичен начин, защото това е същността на вашата реалност. И помнете, че вие постоянно обитавате в духовната сфера и само сънувате, че не сте там. Вие ще откриете, че докато се фокусирате върху много от тези символи и тези вибрации, и като събуждате тези енергии в себе си, ще станете далеч по-осъзнати във физическия си сън от всякога преди това. И това наистина, наистина ще трансформира вашия живот по чудотворни, магически и мистични начини. Позволете си да се гмурнете в мистерията, защото зад всеки от тези символи се крие много повече от това, което ви казваме в момента. Ние само сме засегнали повърхността. Докато се фокусирате върху тези позволения, във вас ще се отворят неща и ще се удивите от това, което ще откриете в себе си.

В утрешното предаване ние ще продължим да описваме връзките, които имате с цивилизацията на Сириус, с енергията на Арктурус и с цивилизацията на Плеядите и ще обясним допълнително изображенията в периферията на тази енеаграма по отношение на хипер-сапиенс, рeптилите, прото-сапиенс и новите хибриди, като разкрием цялата картина, която ще оформи вибрационния резонанс на цялостното позволение и ще ви предостави максимум възможност за ускорение в посока на все повече от вашето наистина предпочитано аз, за да може напълно да преживеете отраженията на всичко това в своя физически сън.

Сега, в отговор  на тази възможност, която ни предоставяте, ние сме готови да ви бъдем в услуга с вашите въпроси и диалози.

 

Участник: Здравей Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос относно Анунаки. Разбирам, че Анунаки са създали цивилизацията на хомосапиенс от хомо-еректус. Това може би се отнася до египтяните и до хората в Средиземноморието. Какво е станало със Скандинавия и …

Башар: Това се отнася до всички вас.

Участник: Как тогава скандинавците, китайците и други са толкова различни?

Башар: Има причини, свързани със средата, които са активирали различни щамове от генетичен материал, който Анунаки са инжектирали във вас. Както вече казахме, добавянето на ДНК на Анунаки в хомо-еректус е свързано с влагането на различни генетични елементи от различни цивилизации, които се проявяват под въздействието на различни фактори в околната среда. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да. В Библията пише за взаимодействие на Анунаки с хора на Земята. Става дума за взаимодействия с хомосапиенс?

Башар: В някои от описанията става дума за това. В други става дума за връзки с други извънземни същества и същества от други измерения, но много от описанията наистина касаят контакти с Анунаки.

Участник: Това е всичко, благодаря много.

Башар: Няма защо.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз също имам въпрос свързан с Анунаки. Те ли са основателите на религията?

Башар: Да. Ако не са били контактите с тези извънземни същества във вашата история, малко е вероятно днес да изразявахте своята духовност под формата на религия. Това всъщност е нещо много рядко, което не сме срещали на друга планета – този вид религиозна ритуалност, като част от връзката ви с Творението. И така тези контакти са били пренесени през вековете в религиозен контекст.  

Участник: Това, че Земята е била в карантина ли е една от причините?

Башар: Една от причините за какво? Карантината е била с цел да може да вземате собствени решения и да еволюирате без външна намеса, която би ви отклонила от пътя, който сте избрали като важен за вас. Това е едно от нещата, позволило ви да узреете като цивилизация.

Участник: И това, че сме забравили всичко това … то било ли е част от плана?

Башар: Това е част от вашия план, в смисъл че като имате преживяване на преоткриване на себе си, след като сте забравили кои сте, чрез земната вибрация и трансформация, за да може да добавите към своето разбиране за разгръщането на своето съзнание. Това е част от процеса на узряване. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това не означава, че не сте получавали насоки и помощ, но в по-голямата си част този вид узряване се получава само при политика на ненамеса. В противен случай, ако направим всичко вместо вас, вие никога няма да пораснете.

Участник: О кей.

Башар: Това е същото, както при вашите собствени деца. Вие ги учите на определени неща, давате им определени насоки, след което ги оставяте да се справят сами. В противен случай те няма да се научат да вземат самостоятелни решения в своя живот. Няма да имат собствени истински преживявания на узряване. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Тогава има ли ги сега?

Башар: В настоящето няма Анунаки. Те са еволюирали в нещо друго, което ще обсъдим утре във вашето време.

Участник: О кей, това исках да попитам. А планетата им съществува ли?

Башар: Съществува в определена форма, но не по начина, който си мислиш. Няма да се занимаваме с това сега. Това е част от политиката за ненамеса.

Участник: О кей. Следващият ми въпрос … преди няколко седмици, докато спях, почувствах нещо … все едно че бях … не зная как да обясня това. Почувствах, че те правят нещо с мен …

Башар: Да, отново: както сме казали, има много различни начини на взаимодействие със същества и особено със същества от Федерацията на Сивите, които извършват определени вибрационни промени в теб, които ти позволяват да се придвижваш в посока, която съответства повече с програмата, в която си се съгласила да участваш. Нали така?

Участник: Да … значи съм се съгласила да участвам в програмата?

Башар: Да, на друго равнище. Няма значение, че Физическият ти ум не помни това. Всъщност част от програмата е това, че Физическият ти ум не трябва да помни, защото задачата му е просто да ти помага да водиш спокойно живота си, без да позволява на тази идея да се намесва  в него.  

Участник: А сега мога ли да зная какво се случва?

Башар: Можеш да знаеш някои неща по този въпрос. Както сме казали, направени са някои промени. Ти си се съгласила част от твоя генетичен материал да бъде използван при създаване на хибридни деца. Разбираш ли?

Участник: Разбирам, това беше следващият ми въпрос. Имам ли хибридни деца?

Башар: Да.

Участник: Колко?

Башар: Защо винаги питате „колко”?  (смях в залата)

Участник: Просто съм любопитна. (смее се) Това е вълнуващо.

Башар: Повече от три. По-малко от двадесет.

Участник: Тогава деветнадесет?

Башар: Не.

Участник: О кей. Последният участник зададе същите въпроси. Ще ги срещна ли?

Башар: Някои от тях, не всички.

Участник: Добре, значи това преживяване беше, все едно че имам нещо в себе си, но нямаше никакво дете.

Башар: Не, не е имало. Макар че понякога е имало зародиши, които са били вземани и след това отглеждани в инкубатори на корабите. Не задължително в твоя случай.

Участник: Значи не съм имала точно такова преживяване.

Башар: Не точно по този начин, не. Малко по-различно. Енергийно и на друго равнище – да, но не физиологично. Това преживяване става на много равнища.

Участник: Защото аз се събудих посред нощ и си казах: „Забави малко” …

Башар: Да.

Участник: Все едно, че съм знаела, но …

Башар: Да. И вие всички имате способността да регулирате точно как ще протече това преживяване за вас. Вашата способност да бъдете в съзнание по време на тези преживявания се увеличава. И помни, че това е част от твоето споразумение и следователно имаш пълното право да изискваш как точно това да протече при теб. 

Участник: И мога ли да попитам точно кога се е случило това?

Башар: То започна, когато си била на дванадесет години.

Участник: Уха, О кей.

Башар: Ти също така си помагала на децата да се аклиматизират към земното общество, като си ги обучавала, когато си била на корабите.

Участник: Тогава нищо чудно, че искам да започна на преподавам.

Башар: Точно така. Това, което правиш на корабите, се филтрира в твоя физически човешки живот. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Вълнува ли те това да преподаваш?

Участник: О, много.

Башар: Добре, тогава кога ще започнеш да правиш това по възможно най-вълнуващият начин?

Участник: Възможно най-скоро.

Башар: И „възможно най-скоро” означава какво?

Участник: Сега.

Башар: Добре, сега, като влагаш всичките си способности, във всеки възможен момент. Това е единственото, което трябва да направиш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Още нещо?

Участник: Да. По време на една медитация видях себе си на Сириус.

Башар: Да. И как ти изглеждаше това, в твоята медитация?

Участник: Имаше много вода … усещах топлите води на Сириус …

Башар: Ти разбираш, че планетата не се нарича Сириус, това е звездната система, но да, планетата има много вода, съществата там са амфибии в своята физическа форма. Ние ще говорим повече за тях утре.

Участник: Видях себе си да плувам като морска сирена.

Башар: Да, нещо такова.

Участник: И не можех да разбера …

Башар: Ти имаш силна връзка с вибрацията на Сириус и едновременното ти въплъщение, което е там, има връзка с теб. Не става дума точно за сирената, която познаваш от вашата митология, но те са амфибийни същества. Така че има версия, продължение на твоята Свръхдуша там, което продължение има въплъщение като същество на Сириус. Амфибийно същество на Сириус. Те наричат себе си „осс”, когато се представят и отново: ние ще говорим за това утре, на техния език те казват: „Аз съм осс”. Което на техния език звучи: „Ном осс”. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че ако направиш търсене с думата „номос”, може да установиш, че вашият свят е имал взаимодействия с амфибийните същества на Сириус в миналото.

Участник: Това означава, че преживяването, което съм имала … друга моя версия има това преживяване, или …?

Башар: Точно това казвам. Имаш едновременно въплъщение точно сега в тази звездна система на Сириус, което е амфибийно същество, продължение на същата Свръхдуша, от която произлизаш и ти. Така че имаш този вид вибрационна връзка. 

Участник: Това е вълнуващо.

Башар: Да, така е. И тя знае, че в момента говорим за нея.

Участник: Добре, прекрасно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Разбери, че когато преподаваш, ще се осланяш силно на вибрационната връзка между теб и нея.

Участник: Последен въпрос. Аз … не зная дали това се нарича чанелинг, аз чувам … и пиша …

Башар: Да …? Всичко, което обичаш да правиш и правиш като се потапяш в него, е състояние на чанелинг, да.

Участник: И аз наистина чувам, и чувам различни … същества …

Башар: Добре, тогава продължавай да го правиш.

Участник: Правя, правя.

Башар: Благодаря, благодаря.

Участник: В последно време чувам гласове от Галактическата федерация. И те ни … приветстват с „добре дошли”?

Башар: Да. В крайна сметка Земята ще стане член на такава федерация от асоциации сред звездите, да. Така че точно сега вие сте нещо като членове-чираци.

Участник: Да, нещо такова чувам и аз … че преминаваме през обучение …

Башар: Да, това е вашият пробен период.

Участник: Нещо друго да добавиш към това?

Башар: Не.

Участник: Добре, благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Казвам се Джо, от Ванкувър, Канада, и аз съм екзалтиран от това, че съм тук.

Башар: Благодаря ти. Ние също сме екзалтирани.

Участник: Първият ми въпрос е – какво е заровено в Оук Айлънд на източния бряг на Канада и кой го е заровил – била ли е една от тези хибридни цивилизации?

Башар: Не. Нищо общо с това. Има нещо ценно, както физически, така и информационно, заровено в тази област.

Участник: Ще бъде ли идентифицирано скоро, или още не му е дошло времето?

Башар: Така както сканираме матрицата на вероятностите, има много голяма вероятност да бъде открито в следващите 25 до 50 години.

Участник: И какъв ще бъде ефектът върху нашето съзнание?

Башар: Зависи кой ще го открие.

Участник: Можеш ли да кажеш нещо повече за това, или …?

Башар: Един от ефектите може да бъде по-задълбочено разбиране за вашата история от това, което имате сега. Може да хвърли светлина върху неща от вашата история, които не сте считали възможни. Това е един възможен ефект. Ще промени начина, по който мислите за историята. Друг възможен ефект … ще бъде … един момент … … Наистина?! … Един момент … Някой ни подсказва нещо … … Добре, те ни молят да ти кажем, че се извиняват, защото е още рано за това. 

Участник: О кей.

Башар: Обаче има голяма вероятност до седем години да бъде разкрита повече информация по този въпрос.

Участник: Благодаря. Следващият ми въпрос е относно рисунките в Наска. Каква е целта им и кой ги е направил?

Башар: Като цяло това са енергийни маркери. Те са изображения на определени енергийни честоти, които отразяват използването на различни портали за пътуване между измеренията. Ако ги разглеждате като вълнови обозначения, ще видите, че отразяват честоти, характерни за различни междуизмерни портали, които могат да бъдат използвани от различни кораби, от различни същества, които пътуват между измерения. Те са били конструирани от коренното население, но под телемпатичните инструкции на същества от по-високи измерения.

Участник: Благодаря. И последният ми въпрос е … гледал съм много видеоматериали от YouTube и виждам хора по света, които правят невероятни неща. Това знак ли е, че се намирам в някаква друга реалност, защото това не би било възможно в старата реалност, с която съм свикнал. Това е ли един от тези признаци …

Башар: Да, разбира се. Ти не можеш да възприемаш нещо, ако не притежаваш неговата вибрация. Разбираш ли?

Участник: Да. И последен въпрос. Имам ли и аз хибридни деца? И колко? (смях в аудиторията)

Башар: … … … (с изменен глас) Ние сме девет на брой, татко.

Участник: Благодаря ти, синко! …  Благодаря ти.

Башар: Няма защо.

 

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: По-рано тази вечер имах възможността да покажа на медиума скици на две форми на живот, които съм виждала в дома си.

Башар: Да. Тази на бели и черни линии е вид между-измерна сонда.

Участник: Оу!

Башар: Която прави измервания и пр. на енергия, на твои вибрационни състояния, на околната среда … регистрира какво се случва и взема проби, така да се каже. 

Участник: Тя откъде е?

Башар: Цъка с уста … Ето откъде е. Не е възможен превод.

Участник: Изглеждаше интелигентна.

Башар: Да, така е. Отново: това е сонда под интелигентен контрол.

Участник: От някакво …

Башар: От някакво място между измеренията. Разбираш ли това понятие?

Участник: … … Не много добре. Моля обясни.

Башар: Разбираш ли, че съществуват различни измерения?

Участник: Да.

Башар: Разбираш ли, че някои от тях не са физически?

Участник: … (колебливо) Да.

Башар: Идеята е, че става дума за една нефизическа интелигентна същност, която когато изпрати сонда в твоята физическа реалност, сондата ще приеме, в определен смисъл, одеждите на физическото и може да бъде възприемана по начина, който ти си я възприела. Нещо като една интелигентна същност, която си е вкарала малкия пръст в твоята реалност и ти виждаш върха на този пръст. 

Участник: Хм, твърде странно. Също така съм виждала син … предмет, който седи …

Башар: Да, това е локатор. И в определен смисъл, това е нещо малко като подарък. Нещо като „благодаря”.

Участник: Оу!

Башар: Разбираш ли?

Участник: Не, това служи на другия предмет да локализира къде се намирам?

Башар: Да. И ти е било позволено също да го видиш и да разбереш, че има повече неща, които се случват около теб, отколкото можеш да си помислиш.

Участник: Мисля, че има много.

Башар: Но са повече, отколкото си мислиш. И защото ти имаш повишена чувствителност, като вид антена, вид приемник, и можеш да възприемаш неща, които са невидими за повечето хора на вашата планета, на теб са ти показани неща по един забавен начин, под формата на нещо като подарък. „Виж това … а пък сега виж това … какво ще кажеш за това? …”. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И следователно дадена ти е възможност да разгърнеш своите сетива. За да знаеш, че си способна да виждаш повече и повече, и повече, и повече от нещата, които може да знаеш, че са около теб, но все още не си видяла напълно. Така че подаръкът, който е синият предмет, всъщност има за цел да усили способността ти да виждаш повече неща, подобни на другия предмет. Ето защо казваме, че е локатор, но не само в смисъл, че открива къде се намираш, а че те локализира/настройва на подходяща вибрационна честота. Намираш ли смисъл в това?

Участник: … … това … да … абстрактно …

Башар: Това е, все едно че настройваш нещо с помощта на въртящо се копче. Така че когато си изложена на неговото влияние и си по-фино настроена, ти ще виждаш повече от този вид неща, които са около теб непрекъснато, но ти не винаги виждаш. 

Участник: Да. Едно друго нещо, което намирам за странно и интересно, и се чудя дали можеш да ми кажеш нещо за него … Седях на дивана си и изведнъж видях вляво от мен нещо като падаща вода, която преминаваше през цялата стая, и се появи нещо, което мога да опиша единствено като подобно на червен, зелен и син портал и се чудех …

Башар: Да, това е приемливо описание.

Участник: И просто ми се прииска да мина през това и да видя какво представлява …

Башар: И ти си го сторила.

Участник: Любопитна съм какво имаше от другата страна.

Башар: Не мога да ти кажа това. Ако не помниш какво е било, аз не мога да ти го кажа. Но ти си го изследвала. Просто изследването не се е случило в твоята нормална времева рамка и ти се е сторило, че не е отнело никакво време.

Участник: Виждам много портали …

Башар: Да, да.

Участник: Изследвала ли съм всички тях?

Башар: Е, някои от тях. Но можеш да започнеш да си съставяш някаква карта, ако пожелаеш. Карта за това къде ги виждаш, кога ги виждаш, как ги виждаш. Започни да ги картографираш. Това е всъщност самото начало, един много рудиментарен начин, аналогичен на начина, по който ние картографирахме пространство-времето, за да можем да се прехвърляме през честотите на различни местоположения, за да можем моментално да пътуваме от звезда на звезда. Това е началото на картографирането на пространство-времето с отбелязване на всички вибрационни локационни портали.  

Участник: И ако прескоча през един от тези портали следващия път, когато съм напълно в съзнание през деня, какво ще се случи?

Башар: Същото, което се е случило и преди. Няма да помниш, че си го направила.

Участник: О кей, хм.

Башар: Това няма да наруши твоя физически живот.

Участник: Да, от това се опасявам …

Башар: Не, просто ти си го правила и преди. Но моля, разбери, че ти правиш това непрекъснато така или иначе. Ти просто осъзнаваш в по-голяма степен факта, че го правиш и това е всичко. Ти просто виждаш повече доказателства за това, което вече правиш. И това е всичко.

Участник: Така че тези портали представляват … действително преминаване в …

Башар: Да! От една успоредна реалност в друга, това, което правиш непрекъснато. Ти просто си в състояние да го виждаш и толкова.

Участник: Да.

Башар: Звучи забавно, нали?

Участник: О, да. Друго нещо, което забелязах … когато Башар повика своята Свръхдуша, аз видях един силен лъч светлина и един голям светъл триъгълник, който се придвижи до средата на залата … и 

Башар: Да, отново: ти си достатъчно чувствителна, за да виждаш потоци и фокусни точки от енергия.

Участник: Вие проверявате ли всички, които са тук?

Башар: Ние винаги проверяваме всички. Ти просто си в състояние да виждаш енергиите, които използваме, за да правим това.

Участник: А-ха.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Чудя се дали би ми дал повече информация за тази синя енергия?

Башар: Не. Но … не си ли благодарна, че не те изритах по задника?

Участник: О, благодарна съм, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Днес имам доста въпроси.

Башар: Добре, ще видим колко отговора ни е разрешено да дадем.

Участник: Порталите, за които госпожата говори преди малко … аз преминах през един такъв и той беше син.

Башар: Да …?

Участник: Това предполага ли озоваване на определено място?

Башар: Вибрационно, това може да е свързано повече със Сириус, така както разчитаме твоята енергия.

Участник: О кей. Също така имах няколко преживявания извън тялото … някъде из Плеядите …

Башар: Да, добре. Това е нещо нормално. Просто ти показваш на себе си, че имаш тези енергийни връзки с тези различни вибрационни локации, с тези различни цивилизационни преживявания, и вероятно също така имаш продължения на своята Свръхдуша, свои дубльори, съществуващи на тези места. 

Участник: Някак знаех, че ще ми отговориш по този начин.

Башар: О, какво проникновение от твоя страна.

Участник: Това е, което получава всеки, аз просто исках да получа повече.

Башар: Тогава трябва да отвориш вратата.

Участник: Добре, ще направя това.

Башар: Просто трябва да отвориш вратата по начин, който да ни позволи да видим повече от информацията, която предпочиташ да имаш.

Участник: Мисля, че вратите ми са отворени.

Башар: Така ли мислиш?!

Участник: Мисля, че са отворени.

Башар: Добре, и какво правиш в живота си, което отговаря на най-силната ти радостна възбуда?

Участник: Ъ-ъ-ъ, опитвам се да правя всичко …

Башар: Моля?!? Ти се опитваш?!

Участник: Хм, просто това е израз, който хората употребяват.

Башар: Виж ти!

Участник: Имах предвид, че го правя почти през всичкото време.

Башар: Почти през всичкото вре-е-еме …

Участник: Е, ние тук сме ограничени!

Башар: Наистина?!

Участник: Да, наистина.

Башар: И тези ограничения ти служат по положителен начин?

Участник: Понякога да, понякога не.

Башар: Е, аз говоря за тези, които не служат.

Участник: Е, ние имаме физически ограничения.

Башар: И какво от това?

Участник: Трябва да работим и да печелим.

Башар: И какво от това?

Участник: Понякога това не е особено приятно.

Башар: Наистина?! Искаш да кажеш, че не правиш това, което ти носи най-силна радостна възбуда, защото не вярваш, че то може да те издържа?

Участник: Е, не мисля, че има и един човек на Земята, който във всеки момент от живота си да прави това, което му носи най-силна радостна възбуда.

Башар: О, има.

Участник: Никога не съм срещала такива.

Башар: Много лошо! Чудиш ли се защо никога не си срещала?

Участник: Защото трябва да работим и …

Башар: Защото не съществуваш на същото вибрационно равнище, затова не си срещала. 

Участник: Възможно е.

Башар: Абсолютно е вероятно. Имате поговорка на вашата пранета: ”Труд, извършен с любов, не е никакъв труд”. Следователно идеята е, че работата, която извършваш, може напълно да бъде в съответствие с вибрацията, която отговаря на радостната ти възбуда. И тя ще те издържа повече от всичко, което избираш да правиш, и което не е в съответствие с най-силната ти радостна възбуда. Ти спъваш себе си с определението си по отношение на това, което считаш за необходимо да правиш, и в определен смисъл, за сметка на това, което наистина е необходи-и-и-мо да правиш. И така, какво те спира да правиш нещо, което наистина би предпочела да правиш?

Участник: Е, мисля, че всеки присъстващ в тази …

Башар: Спри да говориш за всички хора! Не можеш да използваш другите за извинение, че не си вярна на себе си. Така че не използвай идеята за другите, за да поддържаш това, което не предпочиташ да бъдеш! Поне извлечи тази полза за себе си.

Участник: Добре.

Башар: Добре? Да, разбира се, че има много хора на вашата планета, които правят неща, които не предпочитат. Но това е само защото са били научени, че тези неща са необходими, а те не са! Така че докато вярваш, че трябва да правиш нещо, което не отговаря на това, което си, за да се издържаш, ще продължаваш да приемаш идеята, че трябва да правиш тези неща, за да се издържаш. Аз обаче ти гарантирам, че ако наистина започнеш да правиш неща, които по-пълно отговарят на това, което наистина искаш да правиш, това автоматично ще доведе до възможността да се издържаш, но ти никога няма да докажеш това на себе си, ако действително не го направиш. Защото не можеш да преживееш нещо, без първо да си приела неговата вибрация.

Участник: О кей.

Башар: Така че зависи от теб. Ако чувстваш, че това не е нещо, което можеш да приемеш с убеждение, то във всички случаи, моля продължавай да поддържаш убежденията, според които трябва да продължаваш да правиш неща, които правиш, за да се издържаш. Аз не съм тук, за да променя мнението ти, а само за да ти напомня, че можеш да го направиш и ще бъдеш добре, ако го сториш. Но ако не вярваш, че можеш, аз не мога да направя нищо, за да те убедя. Ти трябва да убедиш себе си, като действително го направиш. И ти гарантирам, че ако го направиш, ще можеш да се издържаш.

Участник: Мога да кажа, че не 100%, но 90% от времето съм щастлива с това, което имам, и с това, което правя, така че,…

Башар: Добре, ако искаш да стоиш на 90%, стой на 90%. Ти се справяш „просто добре”.

Участник: Смее се.

Башар: Обаче нека ти напомня, че в дефиницията на екстаз, няма такова нещо като понятието „просто добре”. Така че, ако искаш да си останеш „просто добре”, това е добре. Ако искаш да си екзалтирана, бъди екзалтирана.

Участник: Как е възможно едно човешко същество да е екзалтирано всеки ден от своя живот?

Башар: Защо не? Защо не? Може би съществува погрешно разбиране за това как екстазът трябва да бъде изразен? Когато говорим за радостна възбуда, ние не говорим за подскачане нагоре и надолу, докато косата ти гори през всичкото време! Радостната възбуда, страстта може да бъде преживяна и като тихо мирно състояние на балансирана медитация. Не казвам, че физическият акт е отражение на радостната възбуда. Когато обаче си във вибрацията на истинската си същност, в тази страстна енергия, и позволяваш тя да бъде изразена по всички начини, по които може да бъде изразена, това ще ти позволи да изпитваш непрекъснат поток от екстаз, по най-различни начини. Но това е много по-различно от придържане към нещо, което знаеш, че не е това, което предпочиташ да правиш, защото мислиш, че това е единственото нещо, което можеш да правиш, за да се издържаш. Така че внимавай за определенията си. И всички вие в много отношения се въздържате просто защото имате определения за нещата, които не ви вършат работа. Не че самото нещо не работи, а определението ти за това нещо не работи. Така че, когато задаваш въпрос: „Аз просто, аз, аз просто не мога да си представя, не мога да повярвам как един човек може да бъде екзалтиран през всичкото време”, това трябва да ти подскаже, че имаш определение за екстаз, което не ти върши работа! Създай си определение, което ти върши работа и ще видиш, че е не само възможно, но и много вероятно. И че можеш да бъдеш екзалтирана през всичкото време, и че то може да се изрази в съзерцание даже и че може да бъде изразено в това, че тичаш нагоре-надолу, даже и ако е изразено в творческо изпълнение, даже и ако е изразено чрез спане. Може да бъде изразено по най-различни начини и те всички могат да бъдат проявления на екстаз, ако създадеш определение, според което това е така. И тогава то ще разкрие себе си в твоя живот по този начин. Намираш ли повече смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Още нещо?

Участник: О, да.

Башар: Добре.

Участник: Все още не мога да разбера това понятие хибридни деца. Можеш ли да обясниш как ги създаваме?

Башар: Разбираш, че има цивилизация, наречена Сивите?

Участник: Да.

Башар: Разбираш, че те са вземали хора на борда на кораби, за да вземат генетичен материал и да го смесват със своя генетичен материал, за да създават хибридни същества?

Участник: Вярвам, че това става в състояние, когато напускаме тялото си, не във физическо …

Башар: Това се случва и в двете състояния.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че има физически хибриди, от които е съставена и моята цивилизация. Физически хибриди!

Участник: Тогава защо нямаме действителни доказателства за това, че хора … имат действителни деца … Не зная как биват създадени – чрез забременяване?

Башар: Имате много доказателства, но просто не си правите достатъчно труд, за да ги откриете. Има прекалено много доказателства за това, но на вас ви казват, че няма и вие се съгласявате. Направи собствени изследвания и ще откриеш, че има толкова много доказателства и изведнъж ще разбереш колко много неща биват скрити от общественото мнение.

Участник: О кей, тогава, въпросът е, който всъщност не ме интересува, но просто …

Башар: Тогава защо ще питаш?

Участник: Защото искам да видя дали ще резонира с мен.

Башар: Добре.

Участник: Тогава въпросът ми е дали аз имам хибридни деца? (смях в залата)

Башар: Каква изненада!

Участник: (смее се) И защо нямам представа за тях?

Башар: Защото темпото, с което ще си спомняш, че ги имаш, за нас е показател, че си готова за повече съзнателен контакт. Това е причината, поради която много хора не си спомнят, че вече са имали контакт. Ние използваме темпото, с което си спомняте, че сте имали контакт, за да определим кога сте готови за повече контакт … Ти си малко по-различна. Не че имаш децата директно, но ти притежаваш енергийна матрица в своята енергия, която е била използвана в програмата за хибридизация, за да помогне при създаването на хибридите. Но нямаш (хибридни) деца пряко, както имаше предвид. Енергийната матрица в теб е използвана, за да създадат модела, по който биват отглеждани децата, така да се каже.

Участник: Разбирам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Един приятел ме помоли да те попитам, ако е възможно …

Башар: Да.

Участник: Дали нашите кръвни групи са свързани с галактическия ни произход?

Башар: В определен смисъл, да, но не става дума за пълна детерминираност, защото има намесени и много други фактори. Но трябва да знаеш какво да търсиш.

Участник: Какво ще кажеш за определени родови петна?

Башар: Това понякога може да отразява връзки, които имаш с други въплъщения. И може да отразява връзка с други цивилизации, ако, отново: разбираш какво трябва да търсиш. Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Последен въпрос.

Башар: Добре, ще видим дали е така.

Участник: Какво се случва веднага след като човек напусне този живот?

Башар: Той преживява потенциал за различни неща. Много хора изпитват действителната промяна на измеренията, което вие интерпретирате като тунел от светлина. Не всички обаче преживяват това. Някои хора просто се пробуждат: „О, ето ме и мен”.

Участник: А къде са? Искам да кажа …

Башар: Те са тук, но в друго измерение, в друга честотна сфера. В това, което наричате духовна „сфера”. Но те са тук.

Участник: Това временно ли е? Искам да кажа, тази сфера …

Башар: Моля, разбери, че ти задаваш въпроси от линейна перспектива. Защото в линейна перспектива, да, това може да бъде временно. В действителност всичко съществува едновременно, така че вие винаги сте във физическа форма и сте винаги в духовна форма.

Участник: Хм.

Башар: Така че зависи как искаш да погледнеш на това. Ако го погледнеш от гледна точка на преживяването, от линейна гледна точка, да, ти умираш, отиваш в духовната сфера, можеш да решиш да се преродиш, или да имаш различни приключения в нефизическата реалност, можеш да бъдеш родена в различна цивилизация … можеш да бъдеш родена във време преди последния ти живот, след последния ти живот, всичко, каквото си пожелаеш, защото времето там е много обтекаемо, много гъвкаво и не това, което е във физическата реалност. Въпреки това, от гледна точка на действителния механизъм, всички тези преживявания се случват едновременно. И ти непрекъснато преместваш съзнанието си, за да виждаш нещата от различни гледни точки и да създадеш различни преживявания, но всички тези преживявания съществуват едновременно.

Участник: О кей. Има ли …?

Башар: Един момент, не съм свършил.  Много хора ще преживеят среща със свои близки, когато пристигнат там. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Много хора ще преживеят това, което обикновено се нарича „преглед на живота”, което означава, че поглеждат преживяването на физическия живот, който току-що са „имали”, и преживяват последиците на всяко свое решение и всяко решение, от гледна точка на всяко едно същество, което тези решения са засегнали, все едно че са тези същества. Защото вече не съществува бариера и вие всички сте едно. Така че ти повече не си разграничена, макар да си запазила своята идентичност. Ти все още изпитваш нещата, все едно че си всички други хора, с които си имала преживявания. 

Участник: Например, ако съм ги наранила?

Башар: Да, и ти преживяваш това от тяхна гледна точка. Но това е един урок и една възможност да израстваш. Така че това са типичните неща, които биват преживявани от много хора на вашата планета, когато минат в това, което наричате „отвъдното”. Има много неща, които могат да се случат. Срещи с други видове небесни същества, разбиране на неща, които не си разбирал през живота си, общуване чрез сънищата с хора, които още са живи, всички тези различни неща. Но отново: това е въпрос на различни решения, които вземаш. Има някои духове които, на основа нещата, в които твърдо са вярвали, докато са били живи, които даже не знаят, че са умрели, когато преминат в отвъдното. 

Участник: О кей, защото това беше следващият ми въпрос.

Башар: Тези хора може да решат да се помотаят наоколо, защото задължително не знаят или задължително не вярват, че има живот след смъртта и може да се почувстват объркани, докато се мотаят наоколо и виждат, че никой не общува с тях. Това са съществата, които обикновено наричате духове.

Участник: И това са тези, които са „заклещени” ?

Башар: Те не са наистина „заклещени”. Просто те не разбират точно какво се случва, но получават помощ в отвъдното от водачи, които им позволяват да разберат, че всъщност са се преместили в отвъдното и даже някои хора от вашата страна могат понякога да общуват с духовете и да им кажат, че е време да си отидат.

Участник: Да, аз съм правила това, просто исках някакво потвърждение.

Башар: Добре.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: И аз благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз следвам своята най-силна радостна възбуда.

Башар: Благодаря ти.

Участник: И нямам никакви въпроси, но трябва да съм тук.

Башар: Добре, щом вярваш, че трябва да бъдеш тук, благодаря ти за това, че си тук.

Участник: Докато седях и си мислех за нещо … за да продължа да изпитвам най-силното си радостно вълнение, понякога мисля, че имам нужда да науча повече.

Башар: Какво ти пречи да научиш това, което имаш нужда да научиш?

Участник: Ами … понякога … току-що чух, че чувам, че имаме интелигентност, до която можем да получим достъп чрез медитация и си спомням, че като дете сънувах, че просто мога да докосна една кутия, в която да се намира всичката информация, която ми е необходима …

Башар: Добре, и какво още?

Участник: Как мога да направя това?

Башар: Е, ти можеше да го правиш –  защо питаш мен?

Участник: Зная и си мислех, че ще е супер, ако можех.

Башар: Тогава, направи го!

Участник: Значи е възможно?

Башар: Не си ли го правила преди?

Участник: Не, аз казах, че ще е супер, ако можех.

Башар: А когато си била дете?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава? Какво ти пречи да знаеш, че можеш да го направиш?

Участник: Хм-м-м, аз само си фантазирах като дете, така че моите фантазии действителни неща ли са, които мога да проявя?

Башар: Да! Тогава идеята, че това е фантазия, ти пречи да го направиш.

Участник: М-м-м!

Башар: Нали така?

Участник: О,това е супер! (смее се) О кей.

Башар: Какво би се случило, ако го направеше?

Участник: Значи ако вярвам, че мога да го направя …

Башар: Ако знаеш!

Участник: Ако зная, че мога да го направя. Благодаря ти.

Башар: И също така, ако е подходящо за теб. Може би не е подходящо.

Участник: Хм.

Башар: Това ще бъде ли О кей?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Мисля, че би било забавно.

Башар: Добре, но ако не е подходящо, това също ли ще е забавно?

Участник: Напълно.

Башар: Добре. Тогава, без всякакво настояване, допускане или очакване, позволи си да знаеш, че може да бъде направено … Нали така?

Участник: Да.

Башар: Ще използвам думи от вашия език, които повечето от вас разбират – Иди и се упражнявай … Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. И виж какво ще се случи.

Участник: Супер.

Башар: Добре, не поставяй никакви очаквания върху себе си, както и върху преживяването. Нека се случи по начин, който трябва да се случи за теб. Това не е по-различно от използването на позволения, като карти Таро и подобни неща. Разбираш ли? Просто погледни в книгата и в информацията, която тя съдържа като на позволение, и извлечи от нея информацията, от която се нуждаеш в този конкретен момент, по всякакъв начин, който ти върши работа. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Можеш да третираш книгите по този начин, ако пожелаеш.

Участник: Хм-м, супер, трябва да го направя.

Башар: Каквато температура си пожелаеш.*)

*) Възклицанието, който превеждаме като „супер”, на английски „cool”, покрай многото си значения, основно означава „хладен”.  Аналогичен съвременен жаргон би било „яко”.

Участник: Никога не съм чувала това, за което говорим, и съм наистина развълнувана и отворена за това да бъда информирана, според този специален разговор, и едно нещо, което ми идва наум, е … така както еволюираме в това съзнателно същество … и даже други цивилизации, които съществуват на други планети … как ще изглежда храната и други съществени неща, в процеса на нашата еволюция?

Башар: Може да се случат най-различни неща. Много вероятно е, така както еволюирате, разбира се, това е различно за всеки отделен случай, разбираш, нали?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Но в общия случай, в процеса на еволюция в един момент ще изгубите нуждата да консумирате твърди субстанции. Ние вече не се нуждаем от тях. Ние живеем с енергия, повече не се храним, повече не спим. И това е нещо, в което така наречената от вас човешка раса може да еволюира, във вашата реалност от четвърто равнище на плътност. Това е относително вероятно, в крайна сметка. Не веднага, но в крайна сметка.  

Участник: Хм. Има хора, които живеят само от въздух.

Башар: Не много, но има такива. Ние обаче  говорим за човечеството като цяло. И такова нещо може задължително да не е добре за всеки.

Участник: Да. Това не ми звучи вълнуващо.

Башар: Добре, тогава следвай пътя, който е естествен за теб. Това, че все още се храниш с определени неща, не означава задължително, че си по-малко духовна личност от някой, който не се храни. Това е просто твоят начин на правене на нещата, нали така?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, благодаря ти много.

Башар: Бъди добре дошла, благодаря ти.

 

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Мисля, че ти си просто невероятен.

Башар: Ние мислим, че у теб също има нещо невероятно.

Участник: Благодаря ти. В ранните ми години като възрастна …

Башар: Кога беше това, миналата седмица?

Участник: Не, преди няколко десетилетия.

Башар: Добре.

Участник: Имах тези повтарящи се отново и отново сънища с това малко сиво същество. Един и същи сън, отново и отново.

Башар: Да.

Участник: Можех даже да предвиждам съня си и да го виждам как идва …

Башар: Добре. Ти разбираш, че това са спомени и интерпретация на Физическия ти ум от действителни срещи, нали?

Участник: Точно за това се чудех … дали това съм била аз, или …

Башар: Не е задължително това, но в повечето случаи е така. Тези, които срещаш в такива случаи, обикновено са други твои версии в други реалности. И когато има вибрационна съвместимост, е възможно това да се случва по-лесно. Защото, в определен смисъл, те знаят коя си ти. Ако ти действително изследваш това, ще откриеш, че в редките случаи, когато така наречените отвлечени всъщност са помолили Сивите за нещо и са получили някакъв отговор, Сивите често са отговаряли: „Ти си (един от) нас”. И това е смисълът на случващото се. Понякога това означава буквално: „Аз съм ти”, в друг живот, така да се каже, но също така означава и по принцип, това, което вече ти казахме – те са паралелна версия на Земята, които са мутирали себе си, следователно те са друга версия на всички вас. Те са един друг коловоз, един друг път. 

Участник: Тогава какъв е смисълът от срещата с това същество, отново и отново?

Башар: Смисълът е този, че ти си се съгласила да бъдеш част от целия процес на хибридизация.

Участник: О кей.

Башар: Сега ще попиташ ли колко (хибридни) деца имаш?

Участник: Не, няма да попитам. (смях в залата) Аз просто допускам, че те са част от мен и са там. Също така имах друга поредица от сънища, в които имах преживявания на Земята, завладяна от по-агресивна раса.

Башар: Да.

Участник: И тези сънища отново се повтаряха до момента, в който ми омръзнаха. Те бяха много страшни и винаги свършваха, преди да бъда отвлечена …

Башар: Добре.

Участник: И този последен сън, който имах в Торонто, Канада … спомням си, че видях, че тази раса се е приземила … не можех да ги видя физически и аз бях на нещо като морски бряг, и усещах как те се приближават, и изпратиха тези кучета добермани, които бягаха към нас …

Башар: И какво …?

Участник: И едно куче се приближи към мен и аз казах: „Не” и просто го ударих с юмрук по главата, то падна и казах: „Не, няма повече”. И след това вече никога не си спомних за тези срещи.

Башар: Добре, чудесно, това беше един тест.

Участник: О кей.

Башар: Да провери дали можеш да отстояваш позициите си.

Участник: О кей.

Башар: И да застанеш лице с лице със страховете си. И ти го направи. Поздравления!

Участник: Благодаря ти. И така, аз наистина съм се чувствала свързана с извънземните през целия си живот. В същото време не разбирам защо.

Башар: Защото ти си част от цялостния план за трансформацията на Земята и си се съгласила да участваш в него, защото ти е изглеждало забавно. Като Дух, като нещо, което ще ти помогне да израстваш, да се променяш, да помагаш на другите да израстват, да се променят, нали?

Участник: Един въпрос, донякъде свързан с …

Башар: Един момент … … Това преживяване всъщност беше малко повече твоя идея, отколкото на повечето от вас.

Участник: Кое преживяване?

Башар: Планът за хибридизация. Твоят дубльор в онази цивилизация е един от тези, които решиха да дойдат тук и да направят това… Разбираш ли?

Участник: … … Не съвсем. Съжалявам.

Башар: В обществото, което наричате Сивите, бяха взети решения за това къде да отидат, за да вземат генетичен материал, за да им помогне да създадат хибридната цивилизация, която да позволи на културата им да продължи да се развива. Твоят дубльор е бил член на съвета, който е решил да дойдат тук. 

Участник: Да дойдат на Земята?

Башар: Да.

Участник: Разбирам.

Башар: Така че ти си малко повече ангажирана с решението да дойдат те тук, отколкото повечето хора.

Участник: Интересно. О кей.

Башар: Как ти изглежда това?

Участник: Чувствам се добре с този факт.

Башар: Защо?

Участник: … …

Башар: Усещаш ли това като нещо естествено?

Участник: По някаква причина се чувствам много свързана с извънземните.

Башар: Да, аз зная това. И ние откриваме защо.

Участник: И всъщност за мен е много трудно да присъствам физически тук в това тяло.

Башар: Всичко е наред, справяш се добре.

Участник:  Да.

Башар: Ти имаш малко връзка с това, което наричаме енергия на скитниците, малко. Това са същества, които решават да имат преживявания чрез въплъщаване, но не са напълно свързани с мястото, където се въплъщават, а в същото време желаят да участват в това, което се случва там, защото е вълнуващо, защото искат да се учат от него. Но те не са толкова привързани, колкото много хора към въплъщението. Ти имаш ли това усещане? 

Участник: О кей. Абсолютно, да.

Башар: Това е, защото притежаваш малко от тази енергия на скитащите същества.

Участник: О кей.

Башар: Ти всъщност имаш връзки с много различни неща, в това число и връзка с нашата цивилизация.

Участник: И аз така си мислех.

Башар: Да.

Участник: Какво ще кажеш за У-ва ?

Башар: В цивилизацията на Орион?

Участник: Не съм сигурна, ти я спомена като планета …

Башар: Ху-ва.

Участник: Ху-ва?

Башар: Ху-ва. Да, ти имаш също така връзка с древната цивилизация на Орион, но отново: само като скитник. Скитникът е едно същество, което се разхожда наоколо, и все едно че търси най-плашещите забавления в един увеселителен парк. (смях в залата) Така че ти търсиш неща, които намираш за много вълнуващи по най-различни начини. В момента няма много неща, които са толкова вълнуващи, колкото трансформацията, която протича на Земята.

Участник: Вярно. Имам въпрос относно моята физическа дъщеря. Дали има някаква извънземна намеса в нейното забременяване.

Башар: О, да, о да.

Участник: И аз така си мислех. 

Башар: Това всичко е неразделна част от играта, която играеш, и от играта, в която участваш.

Участник: О кей.

Башар: Един момент … Име на дъщеря ти?

Участник: Ема.

Башар: Твойто име?

Участник: Сали.

Башар: Дъщеря ти обича ли особено природата?

Участник: …

Башар: На колко години е?

Участник: 16.

Башар: Какви са любимите й занимания?

Участник: Музика и език.

Башар: … Тя наясно ли е, че в природата има различни форми на език?

Участник: Мисля, че не.

Башар: Попитай я дали я интересува да използва своя интерес към музиката и езиците, за да изследва вибрационния резонанс и виж дали тя вярва, че това може да бъде приложено към разбирането на други форми на живот, различни от човека. Делфини, дървета, други форми на живот. Виж какво ще направи с тази идея. Не трябва да я насилваш. Виж как ще възприеме тази идея да използва връзката си с музиката и езика, този вид комуникационни вибрации, по отношение комуникирането с други форми на живот.  

Участник: Ще го направя, благодаря ти.

Башар: Добре.

Участник: Довиждане.

 

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден. Един момент, ако обичаш … Има толкова много различни видове извънземни вибрации, които преминават през тялото на медиума в момента, че е необходимо да направим някои малки настройки. Един момент … Добре, продължавай.

Участник: Бих искала да попитам относно връзката с Анунаки и Влечугите.

Башар: Ние ще говорим за Влечугите утре.

Участник: О кей. Оставям това настрана. Преди известно време се събудих и почувстваш този звук в лявото си ухо. Един калейдоскоп от звуци, донякъде металически или дигитални по природа. Можеш ли да ми обясниш какво би могло да бъде това?

Башар: Може би ставаш малко по-чувствителна към определени честоти от други измерения. Дали по някакъв начин това не ти напомни за някакви познати инструменти на вашата планета?

Участник: … Беше нещо подобно на хъм-м-м.

Башар: По някакъв начин да ти е напомнило за инструмента диджериду*)

*) Духов инструмент на австралийските аборигени. – Бел. прев.

Участник: Не мога да направя такава връзка.

Башар: Един момент … Как са сънищата ти? Има ли нещо, което особено да изпъква?

Участник: Децата, с които работя … те са с много емоционални проблеми и …

Башар: Те са в живота ти, или в сънищата ти?

Участник: И в двете, те са с мен през всичкото време.

Башар: Добре. И какво правиш ти с тях?

Участник: Аз ги обучавам и съветвам.

Башар: В състояние ли си да предизвикаш някакво чувство на равновесие в тях?

Участник: … Да съм в състояние …?

Башар: В състояние ли си да им позволиш преживявания, които да ги накарат да се почувстват повече балансирани? По-балансирани по отношение на своите прояви, които да се различават от емоционалните нарушения, които споменаваш?

Участник: Да, аз усещам как присъствието ми и вибрацията ми допринасят за тяхното равновесие.

Башар: Това, което чуваш, са тоналния израз на вибрациите, които ще им помогнат да се балансират по-бързо. Можеш ли да преведеш това свое преживяване в работата си с тях?

Участник: … … Хм.

Башар: Какво подсказва въображението ти по отношение пренасянето на идеята за тези звуци, които чуваш в ухото си, в работата си с тях?

Участник: … … Тези звуци просто напират все повече в ухото ми.

Башар: Вярваш ли, че можеш да използваш този вид звуци, за да създадеш среда и атмосфера, която ще предизвиква повече баланс у тях?

Участник: Да, с удоволствие бих направила това.

Башар: Направи това.

Участник: О кей.

Башар: Ти получаваш помощ в това от един водач и това е свързано с източника на тези звуци. Намираш ли го за вълнуващо?

Участник: (през сълзи) Чувствам много силно тази връзка точно сега.

Башар: Да. Отдай се на чувствата си.

Участник: (плаче на глас)

Башар: Дишай дълбоко. Отпусни се. Дишай дълбоко. Отпусни се. Усещаш ли някакви цветове?

Участник: В момента или по принцип?

Башар: Сега. Има ли цветове, които изпъкват във въображението ти в момента?

Участник: Синьо, лилаво.

Башар: Има ли цветя с този цвят на вашата планета?

Участник: Да.

Башар: Намери някои, дръж ги близко до себе си. Те ще послужат като позволение, за да улеснят пряката комуникация между теб и водачите, която ти предстои. 

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли  ти?

Участник: Да.

Башар: Тогава се придвижи напред със своето радостно вълнение при работата си с децата с музикалния инструмент, който споменахме. Това ще помогне на теб и на тях. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Това достатъчно ли е?

Участник: Преди шест години влязох в затвора и установих духовна връзка с един от затворниците. Сега сме женени и имаме работа за вършене на тази планета. Очакваме той да излезе от затвора следващата година и се чудя дали имаш информация, която да ми дадеш относно това.

Башар: Ние не можем да ти дадем тази информация в момента. Ще има други напътствия, които ще получиш относно това. Наблюдавай синхронностите в живота си, за да видиш по-ясно пътя. Наблюдавай синхронностите в живота си, за да видиш по-ясно пътя. Наблюдавай синхронностите в живота си, за да видиш по-ясно пътя. Това помага ли ти?

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Приятни сънища.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е свързан с диаграмата, която получихме.

Башар: Енеаграмата.

Участник: Да. Тя може ли да бъде разширена? Например да си ни дал само една малка част …?

Башар: О, да, абсолютно. Ето защо имате и индикации по периферията. Също така има и други равнища даже под енеаграмата, която виждате. Има много неща във височина и в дълбочина. Вие виждате един разрез по средата на една част.

Участник: Ако виждахме цялото, което разбирам, че е на много равнища, какво ще има в центъра?

Башар: В момента това сте вие, защото това е една енеаграма на вас. Връзките, които ви описваме, ви поставят в центъра, защото това има отношение към трансформацията, през която преминавате, и диаграмата трябва да ви покаже връзките, които всички вие имате към различните същества между звездите. Това може да е причината, поради която много от вас мислят, че са в центъра на вселената.

Участник: Колко време трябва да мине, за да добием представа за другите части?

Башар: Повече информация ще бъде дадена след открития контакт и това ще ви помогне да разберете истинската си галактическа история, както и историята на собствената си планета по начин, различен от този, по който са ви учили. Дотогава ще има още малко информация от нас и от други, но след контакта ще получите повече информация от други същества, с които първо ще се срещнете. И след това, разбира се, нещата ще се ускорят, докато настъпи моментът, в който се превръщате в шестата хибридна раса, когато ще узнаете почти всичко. 

Участник: Доколкото разбирам от това, което съм слушала от теб, аз съм творецът на собствената си вселена, или на своите преживявания.

Башар: Да.

Участник: Имам ли способността да въдворя мир в света?

Башар: Да. Като се преместиш в едно мирно състояние и като си позволиш да се преместиш през милиарди земни реалности, които все повече и повече, и повече, и повече, и повече, и повече ще отразяват това мирно състояние, докато в крайна сметка от един момент нататък версиите на Земята, през които ще преминаваш, защото ти винаги ще се променяш, ще бъдат мирни. Това ще се случи в крайна сметка. Така че промяната, която желаеш да видиш, е промяната, която ще направиш в себе си.

Участник: Спомням си, че когато бях дете, казвайки молитвите си вечер, аз се молех в света да има мир. И наистина вярвах, че това е възможно.

Башар: Такава Земя съществува.

Участник: Това е чудесно.

Башар: Всички версии на Земята, които можеш да си представиш, съществуват. Има такива, в които царува пълно унищожение, както и такива, които живеят в абсолютно блаженство. Идеята е да разбереш, че ти се преместваш през милиарди версии на Земята всяка секунда и промените, които правиш в себе си, те водят като кормило през различните версии, така че ще започнеш евентуално да изпитваш все повече тези варианти, които ще отразяват твоите предпочитания в енергиен вид. И колкото повече изразяваш себе си в синхрон с тази енергия на страст и предпочитание, толкова повече ще служиш за пример на другите, за да могат да видят чрез теб как могат да изберат същото и за себе си. Така че в своя път ти винаги изпращаш цветя на другите, за да им покажеш, че това е възможно и за тях. Те не са задължени да го приемат, но ти поне им даваш възможност да разберат, че това е една от опциите, като им показваш абсолютния мир, блаженство и екстаз, които изпитваш, като си ги избрала за себе си. И тогава, повярвай ми, че когато ти излъчваш тази вибрационна честота, те също ще я пожелаят. И тогава ти можеш да споделиш с тях, и да им покажеш как могат да изберат истинската си същност, и да я преживеят по същия начин. В определен смисъл, това е, което ние правим с вас. Като излъчваме вибрацията на абсолютната си сигурност и като водим един възторжен живот, който е начинът, по който ние живеем. Това обаче не означава, че ние по някакъв начин настояваме, че вие трябва да изберете това. Единствено ви показваме, че можете да го направите. Защото ние вече преживяваме това и вие можете също да го направите, ако това е, което предпочитате. И ние ви даваме комплекта с инструменти, които да приложите във физическата си реалност и които ще ви позволят да преживеете това, независимо какво се случва. Нали така?

Участник: Да, това звучи прекрасно.

Башар: Ти и всички вие, просто сте решили да достигнете до момент и да се преместите в успоредна версия на Земята, където такива разговори между вас и същества като нас могат да съществуват. Така че това вече е показател, че вие се променяте в посоката, която предпочитате, в противен случай ние нямаше да водим тези разговори. Защото ние не правим безсмислени неща и не изразходваме време за разговори с версии на Земята, които нямат нищо общо с тях, или с това, което имаме да предложим. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да и имам друг въпрос.

Башар: Добре.

Участник: Преди много време имах преживяване по време на една екскурзия, докато бях на къмпинг. Разболях се от пневмония. Беше през нощта и се намирах под едни чинари, и …

Башар: И затова си се разболяла?

Участник: Не, аз се разболях преди това, но състоянието ми се влоши, защото беше студено и докато бях там в моя спален чувал на земята … не зная как да го обясня …

Башар: Ти вероятно можеш да използваш … я да видим, о, английски.

Участник: (смее се) Добре, ще опитам. Предполагам, че по някакъв начин помолих за помощ.

Башар: Да.

Участник: И почувствах тази енергия, която ме удари като светкавица, и вярвам, че тя дойде от чинаровото дърво.

Башар: Да, те са участвали. Това не е бил единственият източник, но дърветата са помогнали при насочването на енергията.

Участник: И когато се събудих на сутринта … всъщност преди това, дробовете ми бяха напълно чисти, все едно че никога не бях се разболявала и аз …

Башар: Ти не си се разболявала!

Участник: Да, точно така! Аз съм се преместила …

Башар: Да.

Участник: Работата е в това, че след това усещах, все едно че имах парче дърво вътре в себе си, все едно че същността на дървото беше влязла в мен.

Башар: Да-а-а.

Участник: И трябваше да минат месеци, преди това да изчезне.

Башар: Ти си предоставила на себе си възможността повече да не се разболяваш.

Участник: (смее се) Да не се разболявам повече … И дървото ми помогна, и аз все още зная къде се намира това дърво, и го обичам.

Башар: И това дърво те обича.

Участник: Да, и всъщност съм ходила да го посещавам …

Башар: Ти обичаш да поддържаш контакт с твоя приятел.

Участник: Да … Искам да попитам още нещо и то е относно моя син, и ….

Башар: Име?

Участник: Името му е Ян.

Башар: Възраст?

Участник: 30.

Башар: Добре.

Участник: Той е много висок и аз съм му казвала: „Ти си Анунаки”.

Башар: Много хора на вашата планета имат силни щамове на анунаки кръв и някои от тях биват активирани отново при нови поколения на вашата планета, така че, да, има известна генетична връзка с това, но има и други примесени неща.

Участник: О кей. Това са всичките ми въпроси, благодаря ти много.

Башар: Благодаря и аз.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Интересувам се от системата на Орион, но от аспекта, който има висока вибрация, свързана с Белите.

Башар: Да.

Участник: И чувствам … но преди всичко бих искала да зная дали този техен аспект в перспективата на линейно време … дали е свързан със Сириус, или е само присъщ на тях?

Башар: Съществува определена вибрационна връзка между Орион и Сириус, която ще разискваме утре, но общо казано става дума за освобождаване от отрицателната вибрация и трансформирането й в светлина. 

Участник: О кей.

Башар: Те са получили известна помощ от вибрацията на Сириус, за да направят това.

Участник: О кей. Аз чувствам някаква връзка с бялата лига …

Башар: Да, ти имаш също така връзка и с черната лига. Там нещата са започнали при теб, но ти си помогнала в трансформацията към бялата вибрация.

Участник: Точно така. По отношение на този период от време, който протича сега, имам усещането, че …

Башар: Един момент … …Ти си била също така свързана с черната лига. Разбираш ли за какво става дума?

Участник: Да, зная.

Башар: Добре, продължи, както желаеш.

Участник: Това, което виждам, е един съвет на старейшини и усещам, че има послание, което е нужно на Земята в този момент, за тази кулминация на трансформацията.

Башар: (гласът на медиума се променя в заповеден тон) „Ако ние можем да го направим, значи и вие можете. Защото ние сме тръгнали от по-дълбоко, по-тъмно подтисничество, което даже не може да си представите. Най-страшните събития на вашата планета бледнеят пред това, което бе преживяно в тъмните глъбини на системите на Орион. Ако ние можем да постигнем светлината от това положение, съ-що-то мо-же-те и вие! Настоявайте и не се отказвайте. Вие го притежавате в себе си. Защото вие имате нас в себе си. Не се пре-да-вай-те! Продължете напред и вие ще достигнете до светлината, независимо колко дълбока е тъмнината. Спомнете си – ин/ян. Във всяка тъмнина има винаги врата към светлината, така както винаги има врата към тъмнината от другата страна”. Нали така?

Участник: Да. Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Е, има и още нещо. Чувствам, че някои от важните хора в моя живот притежават от тази енергия на Орион, както и аз, и тя все още бива трансформирана, и аз …

Башар: Един момент … Имаш ли влечение към селенит?

Участник: Да, имам много от него, както и малахит.

Башар: Селенитът представлява трансформираната енергия на Орион в светлина.

Участник: Хм, така значи.

Башар: Защото той също, по отношение на своята структура, е всъщност много сходен на по-тъмната версия на кристала, типичен за черната лига в системата на Орион. Те са съществували като подмолно движение, съпротивително движение в една малка планета, която е била кристална по форма, тъмна кристална форма. И те са съществували там в тунелите, които са издълбали в тази тъмна планета. Този кристал обаче притежавал много специална енергия, много специфична вибрационна честота, която била самото семе на трансформацията, и селенитът на вашата пранета представлява другият край на този спектър. 

Участник: Хм-м-м.

Башар: Така че селенитът ти дава възможност, като позволение, да се свържеш вибрационно с идеята на черната лига и с цялата идея за трансформиране на тъмнината в светлина, но символът на светлината е този, който прилагаш в момента.

Участник: Намирам голям смисъл в това, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай. Нещо друго?

Участник: Да, кои са акселон?

Башар: Привличат ли те змиите?

Участник: Да, и драконите.

Башар: Тогава току-що отговори на собствения си въпрос.

Участник: Аха! О кей, благодаря ти. Исках също да попитам за четвъртата хибридна раса и за символа, който даде, мисля, че беше шестоъгълник с виолетова точка в центъра?

Башар: Да, но това всъщност е втората хибридна раса. Ние просто ги изброихме от последната до първата. И това, което всъщност описваш, е, втората хибридна раса по реда на създаването им, но четвъртата по реда, в който ги споменахме.

Участник: О кей. И когато описа този символ, почувствах нещо като изтръпване и зная, че аз мога да проуча това сама, но все пак се чудя дали можеш да споделиш нещо около това?

Башар: Нека кажем, че засега, като позволение, аметистът ще ти помогне да се свържеш по-близко с тази вибрация и нека видим какво ще се покаже в сънищата ти.

Участник: О кей. Имам и още един въпрос, ако е възможно.

Башар: Дай да видим дали е възможно …

Участник: Възможно е, всъщност това е по-скоро изявление.

Башар: Добре тогава.

Участник: През целия си живот съм сънувала лъвове и когато бях малка, лъвовете ме преследваха. Когато израствах, все си мислех за това преследване и реших, че те всъщност не ме преследват, а искат да дойдат при мен, за да си поиграят.

Башар: Добре и тогава?

Участник: И тогава имах един сън, в който завивах покрай ъгъла на дома си и изведнъж се появи един лъв, и двамата скочихме един към друг, и се преобърнахме, и след като се събудих, си дадох сметка, че ние просто бяхме отражение един на друг.

Башар: Да.

Участник: И че нямаше никаква причина да се страхувам от лъва.

Башар: Няма никаква причина да се страхуваш от котки.

Участник: Точно така. Но защо имаме в себе си този страх от нападение от други животни?

Башар: Защото Физическият ум притежава това, което наричаме механизъм за оцеляване, и всеки път, когато доближиш някаква енергия, която той интерпретира като приближаване до физическа смърт, която той интерпретира често като отиване на друго равнище на разбиране, то той реагира чрез инстинкта си за оцеляване.

Участник: Но това не винаги е необходимо.

Башар: Не, не е. И това е, което обучавате Физическия си ум и своята его структура да разбират – че могат да оцелеят възнесението в по-висше физическо равнище. Че не трябва винаги да приемат това като унищожение, като смърт в класическия смисъл. Вие всъщност може да се възнесете във физическата реалност, без да умрете. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много, Башар.

Башар: Много пак заповядай … Нания.

Ейприл: Да?

Башар: Продължавай.

Ейприл: Въпросът, който пристигна от един от слушателите ни, е въпрос, който аз бих искала също да ти задам, и той касае екстаза и вашето определение за екстаза. 

Башар: Преживяването да бъдеш напълно в синхрон със себе си като аспект на Първоизточника, какъвто си.

Ейприл: И в нашата реалност това се превежда като усещане за радостна възбуда, страст …

Башар: Любов, подкрепа, страст, творчески импулс, да.

Ейприл: И когато сме в това състояние, като че ли се случват много неща едновременно. Изпитваме дълбока признателност към Съществуването …

Башар: Да.

Ейприл: Можем да почувстваме богатството на своето съществуване …

Башар: И неговата уникалност, да. Уникалността на отражението, с което се синхронизираш като аспект на Творението, на самото Съществуване.

Ейприл: И усещащ състоянието на положително очакване и радостна възбуда по повод това, което ще се случи след това …

Башар: Да, без да бъдеш конкретна за това как то трябва да изглежда.

Ейприл: И невероятно чувство на свобода.

Башар: Да. Че в определен смисъл, твоят живот е безкраен.

Башар: Да, по своя собствен относителен начин, да.

Ейприл: И това, което е възможно …

Башар: Което е вероятно.

Ейприл: И това, което е вероятно да се сбъдне от сънищата ти.

Башар: Да.

Ейприл: И това е едно дълбоко чувство за пълнота и мир и всички тези положителни състояния.

Башар: Да, да.

Ейприл: Добре, когато говориш за идеята на истинската си същност, както и за специфичната си вибрация …

Башар: Това е едно и също.

Ейприл: Тогава, когато изпитваш своята специфична вибрация, това те поставя в състоянието на екстаз.

Башар: Да, това е проявата на това синхронизиране, да.

Ейприл: И от това състояние на екстаз можеш да се придвижиш напред в своя живот към всичко, което е вълнуващо за теб …

Башар: Когато си в това състояние, имаш повече чувството, че животът се придвижва през теб.

Ейприл: И тогава ти започваш да работиш с идеята да привличаш това, което ти се поднася, в определен смисъл …?

Башар: Не. Ти започваш да работиш с идеята, че това, от което се нуждаеш, бива привлечено към теб и ти не му пречиш да дойде при теб.

Ейприл: Тогава фокусът е върху творческия израз.

Башар: Да, да използваш себе си като проводник, като действителен медиум за повече от себе си.

Ейприл: Тогава индивидите, които преживяват своето страстно увлечение системно, проявяват вид творчество във всичко, което правят.

Башар: Това е подобен на оргазъм поток на повече от себе си, който преминава през теб. 

Ейприл: И едно от нещата, което е несъвместимо с това, е тревожност, или страх, че нещо може да се случи …?

Башар: Това не са определения, които са вибрационно съвместими с понятието за екстаз.

Ейприл: И често ти споменаваш, че ако не изразяваме точно това състояние, което описваш точно сега, ние не преживяваме истински своята радостна възбуда.

Башар: Да, това е различно определение.

Ейприл: И когато преминаваме през този процес да правим малко повече, и малко повече, като се освобождаваме от отрицателни определения и приветстваме всичко, което се появява в нашата реалност, като възможност да научим нещо за себе си, или да изявим себе си по-пълно, ще можем да надникнем в това, което наистина означава да съществуваш в една реалност …

Башар: Да, ще имате това, което наричате пикови моменти, когато се докосваш до тази вибрационна честота и се научаваш как да довеждаш това преживяване в своя живот по начин, който да те отведе отново нагоре до онова равнище, по един по-съзнателен начин. Повече и повече, и повече, и повече. Докато стане по-синхронно. Това помага ли ти?

Ейприл: Да, и когато живеем сега, и приближаваме до тези идеи, като се освобождаваме от отрицателни определения, до каква степен … аз зная, че е възможно да се постигне всичко това, когато наистина се превърнеш в тази уникална вибрация, слееш се с истинската си същност и последователно изживяваш това състояние.

Башар: Да. В каква степен сте способни да го постигнете ще зависи от това в каква степен всеки се е освободил от определенията, които му пречат да го постигне. И от това какви процеси вярвате, че трябва да преживеете, за да имате преживяването, което да ви позволи да оцените къде в крайна сметка ще се озовете, когато достигнат дотам.

Ейприл: Тогава когато плуваме с делфините и изпитваме това екзалтирано състояние, това ни дава възможността да се доближим до тази вибрационна честота, защото те имат тази по-добра способност да правят това?

Башар: Да.

Ейприл: Поради природата на тяхната реалност?

Башар: Да, да.

Ейприл: Защото ние забелязваме, че когато общуват с нас, делфините обикновено са в екзалтирано състояние.

Башар: Да.

Ейприл: Или те са творчески фокусирани върху нещо друго и отдават цялото си същество …

Башар: Да, те отразяват това добре и са добри в практикуването на тази енергия, да.

Ейприл: А по отношение на отрицателните определения, през които се придвижваме, за да можем да изразяваме себе си по този начин, какво сте разбрали по отношение начина, по който работи нашата психика, тъй като идваме от едно високо равнище на ограничения по време на детството си, или от ученията, които получаваме като хора.

Башар: Ние ви помагаме да се преместите от една перспектива на линейно време, в перспектива, която е по-цялостна, която отразява повече това да живееш в настоящето. И колкото повече и повече тази информация бива прилагана от различни индивиди, в зависимост от техните убеждения и това, което те вярват, че е приложимо, това ще определи възможностите да промените гледната си точка от линейно мислене в мислене, което отразява по-пълно това да живееш пълноценно в настоящия момент. И всички неща, които съпровождат това като преживявания, които са повече вибрационно съвместими с идеята да живееш за настоящия момент.

В този момент за вас е важно да направите кратка почивка и да ни позволите да продължим с вашето холотопно преживяване.

Ейприл: О кей, чудесно. Тогава ще продължим след 15 минути. Благодаря ти, Тадео.

 

Башар: Нека сега започнем холотопното преживяване, като си позволите да се отпуснете, да поемете дълбоко въздух и да го издишате, да поемете дълбоко въздух и да го издишате, да поемете дълбоко въздух и да го задържите, задържите, задържите и да го изпуснете. Продължавайте да дишате отпуснато и спокойно, и докато си позволявате да се фокусирате в центъра на холотопа, нека светлините да притъмнеят и музиката да зазвучи и просто си позволете да се понесете в пътешествието, пътешествие между звездите. Позволете на холотопа да бъде едно отражение, едно огледало на всички различни вибрационни връзки, за които говорихме и ще говорим, и си позволете просто да видите всички различни линии и връзки в холотопа, като вибрационни, резониращи връзки от енергия и информация, които преминават към вас и обратно, между вас в центъра и всички различни асоциации, съединения и обединения, с които имате връзки, във всички различни вибрационни измерения и цивилизации, които информират вашия живот тук, във века на трансформация на Земята, в това място и в това време, в което сте избрали да бъдете. Помнете, че това е ваш избор да бъдете тук и всички неща, които преживявате по време на своето пътешествие, са тук, за да ви обучат, за да обогатят вашия опит, за да ви предоставят възможност за все повече трансформация, за все повече опит, за да подпомогнат развитието на вашето съзнание, за да ви позволят да преживеете неща в нови перспективи и по нови начини.

Всяко отделно преживяване, което имате, е възможност за откритие, възможност да се превърнете, да преживеете, да се разгърнете, в едно все по-разширено осъзнаване на съществото, което сте. С всяко преживяване си дайте възможността да го неутрализирате и изпълните с положителни определения, за да може да се синхронизирате по-плавно с истинската си възторжена вибрация, в уникалната перспектива на аспекта на „Всичко, което е”, който сте създадени да бъдете. Вие сте тук, вие сте сега, вие сте едно, вие сте всичко. Това, което излъчвате, е това, което получавате в отговор. И вие непрекъснато ще се променяте в нови възторжени преживявания на себе си. И докато се синхронизирате с всички тези извънземни и извънизмерни вибрации, които предаваме към вас, чрез междузвездното енеаграмно преживяване, чрез това позволение, чрез този вибрационен резонанс и възможност да се свържете с различните аспекти на генетичната матрица и да ги призовете, да ги изкарате на повърхността, да ги изразите и да видите какъв творчески поток може да потече от тях, какви нови начинания, какви нови посоки, какви нови изследвания и какви нови открития може да извършите, докато се свързвате с всеки един от тези вибрационни символи, които ви свързват с един друг аспект, една друга страна на тези многоизмерни кристали, какъвто представлява всеки един от тях, докато изразявате собствената си уникална идея на колективното, като индивид, ще видите, че притежавате далеч по-малко ограничения, които някога сте си въобразявали и които ви позволяват да изявите това, което е наистина релевантно за вашия живот, за важната житейска изследователска тема. Всичко това ви позволява да почувствате тази фамилна връзка с всички различни двойници, които може да имате едновременно, във всички тези различни цивилизации и които събират в едно всички тези преживявания тук и сега, реализирайки ги във вас, в това, което сте. Те ви позволяват да преживявате повече от всички различни страни, всички различни начини, всички различни перспективи, всички различни методи, които притежавате, за да бъдете себе си. Позволете си да се понесете в тази енергия сега, направете я ваша, задръжте я. Позволете си да кристализирате в себе си тези вибрации, с които се срещате, докато преминаваме през всеки един от тези символи. Позволете на своето въображение и на Висшия си разум да ви научат, да ви покажат, да ви позволят да почувствате разтварянето на сърцето ви, разтварянето на ума ви, разтварянето на чакрата на вашето намерение в слънчевия ви сплит, синхронностите, които могат да бъдат почувствани, резонансите, които могат за бъдат изпитани, идеите и вдъхновенията, които могат да бъдат ваши, докато достигат до вас по тези пътища без усилие, които ви свързват с всички ваши двойници, във всички тези обширни и различни цивилизации, които всички се съдържат във вашия генетичен строеж и които може да призовете, като ноти в една оркестрация, които пеят една нова песен на вашето същество и донасят едно ново чувство на разцъфтяващи идеи. Почувствайте всички връзки, които имате с всички различни равнища на семейството, от което сте част, към което принадлежите и което ви принадлежи.

Преживейте празника на споделянето на всички тези вибрации, признателността, благодарността, която усещате в себе си за всичко, което сте създали в своя живот и което ви е довело до този момент, всичко, което създавате сега, и всичко, което някога ще създадете. Защото сега започвате наистина да виждате енеаграмата, компилацията на вибрациите, от които сте изградени, симфонията от звукове и песни, които представляват единствения уникален глас на вашето същество, отражението и резонанса на гласа на „Всичко, което е”, който е изразен чрез вас, чрез песента на вашата история, на вашия живот, на вашата светлина, на вашата любов. Изпълнете се с признателност, с благодарност, с изящество, с пълна заслуженост, с пълно разбиране, с кристална увереност, докато получавате безусловната подкрепа на „Всичко, което е”. И се освободете от всички тези неща, с които знаете, че не сте вибрационно съвместими, отпуснете се, не се възпирайте, защото вие сте един дар за света и има други, които чакат, за да получат вашия дар така, както вие очаквате да получите техния. Отпуснете се, бъдете подаръка, бъдете примера в своя живот, за да може други да узнаят, че може да изберат също да се синхронизират със своя възторг, със своите връзки и вибрации със своите двойници, за да опознаят себе си. Защото това е съвкупността на „Всичко, което е”, която е необходима, за да почувствате един живот на екстаз, живот на творчество, живот на любов, живот на страст. Всичко, което е необходимо, е да опознаете себе си. Бъдете себе си. Това е всичко, което трябва да направите, прилагайки всичките си способности, във всеки възможен момент. Нищо друго няма някога да бъде поискано от вас, освен да бъдете себе си. Това е всичко. Това е достатъчно. И всичко е толкова просто. Ликувайте в простотата и красотата на своя живот, защото това е изкуството в своята най-висша форма – изкуство на действието, изкуство на живеенето, изкуството на съществото, което сте, уникално, перфектно, във всеки един момент. Независимо през колко промени може да преминете, вие винаги, във всеки един момент, сте идеалната своя версия в този момент. Не съдете, че може да бъдете повече от това, защото вие вече сте всичко, което някога ще бъдете. И това пътешествие е просто едно пътешествие на откривателство на всичко, което сте, или може да бъдете, в тази перспектива, от тази гледна точка, в тази тема на изследване, в това преживяване.

Позволете на релевантността да бъде вашия път, да бъде вашия водач и приемете вероятностите, които ви служат най-добре и които служат най-добре на всички около вас, докато вие им служите, като бъдете себе си.

Бъдете амалгамата и сплавта на всички вибрации, които представлявате. Позволете на тигела да ви остави да се разтворите, да станете течни, гъвкави, податливи, след което приемете нова форма, в кристална яснота, с тези вибрационни честоти и резонанси, перфектно поставени, молекулно обвързани, атомно структурирани във вашето същество, в самата ви същност, в самата ви енергия, Дух и Душа, в самата ви идентичност.

Вдъхнете вибрациите, кордите и хармониите, и ги издишайте в своята реалност. И позволете на своя Висш разум да ги отрази обратно към вас и когато те достигнат обратно до вас, вдишайте ги и ги направете свое притежание, и ги притаете в себе си, и издишайте една нова реалност. И докато огледалото на Висшия разум отразява тази реалност обратно към вас, вдишайте я и задръжте, приласкайте я, успокойте я, подкрепете я, след което я издишайте, и нека тя винаги бъде освежаващите ветрове на промяната, които винаги ще ви позволяват да преживявате себе си като нови, всеки момент, когато се преобразявате, оставайки винаги този/тази, който/която предпочитате.

Не си давайте никакво основание да бъдете нещо друго и никакво основание да бъдете нещо различно от това, което сте. Това е единственият избор … единственият избор, който е от значение.

Позволете си отново да се отпуснете и докато кристализирате това преживяване в себе си, знайте, че докато навлизате в този нов ден и в тази нова реалност, в това ново време и в този нов свят, вие сте едно ново същество във всеки един момент и имате възможността и силата да изберете ясно това, което предпочитате да бъдете. Зависи от вас, от вас, ако вие сте достойни за всичко това. Позволете си да се издигнете на висотата на съществото, което сте, и се насладете на избора, който правите.

Позволете на музиката си да затихне, на светлините да избледнеят и просто се понесете в собствената си вибрация, и почувствайте всички хармонии и всички корди на свързаност с всички останали вибрационни честоти. Позволете си да приемете всичко това. И продължавайте да дишате, леко, спокойно, без усилия. И се понесете свободно, в каквато и форма на екстаз пожелаете.

Приемете всички нашата безусловна любов. Изживейте своите мечти и се пробудете осъзнати.

 

БАШАР – Междузвездната енеаграма – Част 3
28-ми септември, 2014 г.

 

Башар: Добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Добре, добре, благодаря ви. Още веднъж ще благодарим на всеки един от вас за това, че позволявате съвместното протичане на тази комуникация по този начин и за това, че ни позволявате да преживеем всеки един от вас, като уникални аспекти на многоизмерния кристал на Творението, което задълбочава нашето разбиране за всички различни начини, по които Творението може да прояви себе си. Ние ще продължим с предаването, което сме озаглавили „Междузвездната енеаграма”, като преди това много накратко ще ви напомним какво сме разгледали дотук, за бъдете, така да се каже, в течение на случилото се.

image004

Ние разгледахме тази матрица от девет квадрата, като започнахме с енергията на Анунаки, които са използвали своята генетика, за да създадат хомо сапиенс. Ние също така въведохме идеята за трансформиращата енергия на Орион, като символите в случая отразяват вибрационните състояние на тези различни цивилизации, на тези различни измерения, при което Орион отразява една голяма трансформация от тъмнина в светлина, от отрицателно към положително и от ограничение към свобода, каквото вие преживявате сега, в своя век на трансформация на вашата Земя. Ние представихме и идеята за Федерацията на Сивите, която е сбор от различни същества, които вие сте назовали с общото име Сиви. Това са всъщност мутирали хора от успоредна Земя, от успоредна реалност, които са разрушили своята цивилизация и са се прехвърлили във вашата успоредна реалност и в други успоредни реалности, за да извлекат жизнена ДНК, с която да възстановят свята реалност и своята култура, като създадат хибриди. Казахме също така, че ние сме една от петте хибридни цивилизации, които са били резултат от тази програма за хибридизация. Споменахме също, че собствената ви планета Земя, представена чрез централния квадрат в диаграмата, ще се превърне в шестата хибридна раса, след като започнете да активирате разнообразния генетичен материал,  който ви свързва с различни извънземни цивилизации, и позволите на енергиите на тези генетични маркери да се изявят напълно във вашата реалност. Говорихме и за символа вдясно от този на Земята, който принадлежи на Я-йел, или цивилизацията Шала-ная, която ще бъде първата хибридна цивилизация, с която ще имате открит контакт някъде между вашите години 2025-та и 2033-та. Ние също така осветихме идеята, че когато Земята се превърне в шестата хибридна раса, тя ще бъде комбинация от останалите пет раси, от които ние сме третата. Я-йел е петата по ред създадена раса, но първата, която ще срещнете, защото първата създадена хибридна раса прилича твърде много на Сивите и тя ще бъде последната, с която ще се срещнете в открит контакт. Ние също така дискутирахме съществуването на хибридни деца, които съществуват на кораби и които в крайна сметка, във времевия прозорец на контакта, ще бъдат докарани физически на вашата планета. Те ще започнат да обитават безопасни и изолирани територии, за да могат да се аклиматизират към вашето общество, докато обществото също се аклиматизира към тях, за да поставят началото на действителния процес, в който хората на Земята ще станат все по-запознати със собствената си хибридизация и с енергиите, съществуващи във всяко човешко същество. Така ще се придвижите в посока на създаване на шестата хибридна раса, която в крайна сметка ще се слее с останалите пет, за да създаде това, което сме нарекли седма хибридна раса, далече в бъдещето, която ще бъде раса, различна от всичко, съществувало дотогава.

Сега ние ще продължим идеята за изследване на това, което наричаме менторите, на горното равнище, като ще започнем със символа вляво, който представлява черен фон и последователни една в друга бяла, синя и черна окръжности. Това е вибрационният телефонен номер, ако желаете, вибрационният символ на звездната система и цивилизацията, която познавате като Сириус. Забележете, че най-долният ред, със символите на цивилизациите на Анунаки, Орион и Федерацията на Сивите, отразява идеята за основите за това, което е поставило началото на цялото приключение. На втория ред сме ние и цивилизацията Я-йел, които ви ограждаме и взаимодействаме с вас сега, повече от всяка друга цивилизация, за да ви насочваме, едни до други, ръка за ръка, през тази трансформация, за да ви насочваме по един много енергиен начин, един много информационен начин, и това представлява ситуацията в момента. Най-горното равнище, изобразяващо енергиите на Сириус, Арктурус и Плеядите очертава, в определен смисъл, бъдещето, към което вие сте се запътили, което ще отразявате чрез собствената си цивилизация като шеста хибридна раса. Това може също така да бъде разглеждано по много различен начин, който ще обясним след минута. Започвайки със Сириус, както наскоро сме дискутирали, те преминават през своята собствена трансформация, подобно на нас и подобно на вас. Ние всички се изкачваме нагоре по стълбата, но се движим в различни реалности. Сириус функционира по начин, много подобен на начина, по който ние функционираме спрямо вас, като гид, като ментор, като разпространител на информация по разнообразие от въпроси, които ние изследваме в своето съзнание, за да можем да се прехвърлим от четвърто в пето равнище на плътност, докато вие се премествате от трето в четвърто равнище на плътност. Те на свой ред се преместват от пето в шесто равнище на плътност. Вибрацията на Сириус обаче съдържа два компонента. Единият е нефизическо съзнание, докато другият всъщност населява една физическа планета, представена от една раса подобни на амфибии същества, подобни, в определен смисъл, на това, което бихте разпознали на вашата планета като саламандри. На тяхната планета има много вода, те влизат и излизат от нея, престояват вътре през твърде продължителни периоди, макар че могат да съществуват и на сушата. Те са посещавали вашата Земя в древни времена и едно от посещенията, регистрирано във вашата история, което ви е станало известно, е свързано с цивилизацията, която познавате като Догони. Хората на цивилизацията на догоните са се срещали с много от тези същества амфибии; тези срещи са били документирани и съществата от Сириус са научили на много неща племето Догони на вашата планета – земеделие, математика, звездна феноменология и т.н. Това е било отразено в традициите на догоните, които вие сега откривате.

Догоните са наричали тази физическа раса от Сириус  „номос”. Това всъщност са две думи. Наименованието, което съществата от Сириус имат за себе си в своята цивилизация, е „ос”. Когато са пристигнали и са се представили, те просто са казали „номос”, което означава „аз съм ос”, но това било прието като цялото им наименование. Тези същества на Сириус все още са вибрационно в контакт с вашия свят, макар да не са ви посещавали физиологично от известно време. Те обаче ще направят това отново, като част от програмата за установяване на контакт, след като сте направили контакт с хибридните цивилизации на Я-йел и с нашата цивилизация, макар че ние ще бъдем третите, които ще установят физически контакт с вас. В момента няма да дискутираме цивилизацията, която ще установи контакт с вас на второ място, след Я-йел.

Нефизическото съзнание на Сириус е едно съзнание от по-висш порядък, което е вече от шесто равнище на плътност и коeто ви предоставя възможността, като се свържете с неговата вибрация действително, както вие казвате, да се повдигнете за ушите, наистина да се синхронизирате с една енергия с висока честота, което ще ви помогне да изтеглите информация и познания по множество предмети, което от своя страна, ще ви помогне много в живота, за да можете наистина да усилите връзката между Физическия си ум и нефизическия си Висш разум. Това е, защото това съзнание съществува в едно състояние на много висока вибрация на своя Висш разум и в много отношения функционира в синхрон с нашия собствен Висш разум на Е-сасани. Взаимното усилване на Висшия разум на Земята, Висшия разум на Е-сасани. Висшият разум на Сириус е едно много мощно триединство на енергия, с което може да се свържете и да установите контакт, и да извлечете всякакви видове информация и вдъхновение, които да ви помогнат по много творчески начини. И чрез медитиране върху този символ на Сириус, вие може да си позволите, за максимум от 15 минути, да се пренесете в една вибрационна честота, която отразява сливането на физическите амфибийни същества на Сириус и нефизическото съзнание на Сириус, и като се синхронизирате по този начин, да позволите на вдъхновението си да се прояви свободно в едно състояние на екстаз.

Ще забележите, че от лявата страна има един отворен квадрат с надпис „Влечуги”. Нека първо обаче започнем от долния отворен квадрат с надпис „Прото сапиенс”. „Прото сапиенс” е общото наименование, което използваме, за да обозначим това, което бихте нарекли първи хуманоидни форми, които са поставили началото на повечето хуманоидни форми, за които говорим, във вашата галактика. Много, много отдавна, те са започнали най-различни генетични промени и сливане на енергията си с други видове същества, за да подпомогнат естествения еволюционен процес, протичащ в Творението, който понякога бива управляван от действителни същества, които правят генетични промени в други същества. Това е всъщност един от еволюционните механизми, които съществуват в Творението, наред с естествения поток на генетичен материал, наред с бързите промени в мутацията. Действителното генетично инжектиране, извършено от други същества, е един от съществуващите еволюционни механизми, подобно на това, което преживявате сега, когато Федерацията на Сивите създава хибридните цивилизации, необходими на тяхната култура да продължи съществуването си чрез това, което наричате отвличания, но също така чрез създаването на хибриди и събуждане у вас на вашите хибридни връзки, за да помогнат на вашата цивилизация да избегне отрицателния път, по който те са разрушили своя свят. Идеята за Прото сапиенс е, че много отдавна те са посетили вашия свят, по времето на животинските форми, които наричате динозаври. И те са извлекли от много от тези животински видове генетичен материал, който да комбинират със своите гени, за да създадат това, което наричате подобни на влечуги същества, които срещате от време на време. Така че те са генетично свързани с вас, защото произлизат от същия генетичен пул на вашата планета, от който произлизате и вие. Еволюционният процес е продължил по най-различни начини и е довел до възникването на физическата цивилизация на Сириус, която ние описваме като амфибии саламандри. Така че те също съдържат част от първоначалния генетичен материал на прото сапиенс и на влечугите, което напълно ги свързва с вашата планета Земя. Така че те всъщност в много отношения са също ваше генетично семейство. Ето защо тези вибрационни символи ще работят добре при вас като позволения, защото вие наистина притежавате фамилна връзка в своята генетика и всъщност съдържате някои общи генетични маркери и като медитирате над тези вибрационни символи, вие може да отключите тези генетични честоти и да се свържете с други членове на вашето семейство, разпръснати между звездите, както и да установите връзки, които да ви позволят да функционирате по по-холистичен начин не само на своята планета, но и като членове на Галактическия съюз, каквито в крайна сметка ще станете.

Ние сега ще преминем не толкова към следващия квадрат на енергията на Арктурус, а пропускайки го за момента,  ще отидем направо при енергията на Плеядите. Идеята е, че вие сте имали срещи на вашата планета с някои от тези хуманоидни същества, които в определен смисъл, са ваши братовчеди. Те са директна издънка  на оригиналната диаспора на Орион. Когато са трансформирали себе си от отрицателни в положителни и са се разпръснали между звездите по един положителен начин, те са достигнали също и до съзвездието Лира, където са развили свои цивилизации, но са достигнали също и до Плеядите, където също са развили свои цивилизации. И тъй като вие също съдържате енергии на трансформацията на Орион, това също директно ви свързва и със съществата от Плеядите, като един вид братовчеди, макар и свързани през няколко поколения, така да се каже.

Плеядите отразяват най-добре това, в което вашата планета ще се превърне физиологически. Когато вие възприемете идеята за междузвездни пътувания, когато възприемете идеята за една обединена Земя по положителен начин, когато възприемете идеята за свободна енергия, когато възприемете идеята за истинско братство между хората на вашата планета, вие ще заприличате много, без разбира се, да губите своята уникалност, на начина, по който обществото на Плеядите функционира сега. Така че те, в определен смисъл, са едно много подходящо за подражание общество във вибрационен смисъл, защото те  отразяват най-добре вашия потенциал за трансформация във физическа реалност от четвърто равнище на плътност.  И когато си позволявате да абсорбирате тази енергия, и когато наистина си позволите да почувствате, че действително, бидейки на вашата планета, живеете между звездите, помнете, че както ние ви изглеждаме все още чужди и непознати, така и вие ни изглеждате на нас. Така че вие също обитавате една планета, която се намира между звездите, и вие изглеждате толкова чужди за другите видове същества, колкото и те на вас. И така, като имитирате и се синхронизирате с вибрацията на Плеядите, вие започвате да заемате своето място в този галактически съюз по начин, който отразява вашия пълен потенциал като физически същества на планетата Земя, които постепенно се превръщат в шестата хибридна раса.

Ако се върнем за момент към енергията на Арктурус, трябва да кажем, че това не е толкова физическа цивилизация, а една висока вибрация, подобна на тази на Сириус, и представлява едно нефизическо съзнание. Тя обаче се е свързала с протичащата трансформация на Земята по една много специфична причина. И тя е следната. Енергията на Арктурус е тип вибрация, която е много характерна за финото настройване на енергиите, за фината настройка на вибрационните честоти. Когато си позволяват да функционират в съответствие със своята истинска естествена природа, хората, родени на вашата планета, вече не забравят толкова много кои са в действителност, не забравят, че са много по-мощни същества. Това е, защото те идват на Земята през така наречения Портал на Арктурус, през вибрацията на Арктурус, която синхронизира енергията и я кристализира в процеса на въплъщаване по начин, който ви позволява да вибрирате на равнище, на което проявявате все повече истинската си природа. Ето защо виждате сега на вашата планета да се раждат все повече деца-чудо, все повече деца, които си спомнят свои други животи, все повече така наречени индиго деца, които имат способности, далеч надвишаващи нормалните за вашата планета. Те се свързват с други едновременно съществуващи въплъщения на равнището на Свръхдушата, откъдето извличат информация, която може да научи възрастните на вашата планета на много, много различни неща, които трябва да си спомните за себе си, за да функционирате по-холистично, по-глобално, по-галактически, и да си позволите да ускорите развитието си в посока на своя истински потенциал като вид, който става по-пълно човешки, отколкото сте били някога, за да започнете наистина да задействате тези ключове в своята генетична конструкция, които да ви позволят да се придвижите в посока на превръщането си в шестата хибридна раса.  

Както сме вече казали, времевият прозорец за открит контакт ще бъде според това как разчитаме вашата енергия в момента, между вашите години 2025-та и 2033-та, и към края на този период вие ще установите, че има голямо зачестяване в посещенията на извънземни същества на вашата планета, както и ще получавате повече информация за истинската история на Земята, чак до времената на Лемурия и даже още по-назад, когато е имало други цивилизации на вашата планета, за които не знаете аб-со-лют-но ни-що! И от времето на Лемурия, времето на Атлантида, времето на древен Египет, до това, което считате за своя съвременна история, много изгубени във времето факти ще ви бъдат разкрити от тези, които са наблюдавали вашата планета от край време и които познават точно историята, която вие сте забравили. Възстановяването на тази история и промяната на историческите книги ще ви позволи наистина да получите едно по-задълбочено разбиране на своето място в галактическата история и на това как се вписвате в Творението, и какво сте избрали за себе си да преживеете, каква роля изпълнявате в тази галактическа пиеса, която може да сте забравили и която сте избрали да изпълнявате. И докато преминавате през това пробуждане, и започнете да преживявате технологични чудеса на вашата планета, и започнете да се придвижвате между звездите, както сме казали, вие самите ще започнете да взаимодействате с други цивилизации, които няма да знаят много от тези неща и вие ще станете техни ментори, ще станете техни водачи, ще установявате първи контакт с други цивилизации по същия начин, по който ние установяваме първи контакт с вас и с други цивилизации. Вие ще станете техните НЛО. И те ще поглеждат в небето и ще виждат вашите кораби, и ще водят своите дискусии относно връзката си с вас и връзката си със звездите, и вие ще ги водите по този път така, както ние водим вас и тези, които са се появили преди вас. И вие ще заемете своето място в този пантеон.

Ние ви благодарим за това, че ни позволявате да разпространим тази информация сред вас в този момент и ако погледнете в най-горната част на диаграмата, където е изписано „Хипер сапиенс”, знайте, че това се отнася до съществата, които много хора на вашата планета са нарекли Високите Бели. Това също така има връзка с така наречената от много хора на вашата планета „вибрация на галактиката Андромеда”. Това е едно много, много високо ниво на енергия и има директна връзка надолу до Прото сапиенс, и има много тясна връзка с Анунаки, по отношение на това, в което Анунаки са еволюирали. Защото Анунаки вече не съществуват, така както са съществували преди. Те са се превърнали в тези Хипер сапиенс, които подпомагат по много специален начин трансформацията на много различни цивилизации, за които ние сме ви предали някои дисертации, и те могат да служат като маяк, като насочваща светлина, по отношение разбирането ви, че вашата галактика и галактиката на Андромеда се приближават една към друга и след много милиони години ще се слеят в една гигантска галактика. Това е символ и отражение на факта, че тези енергии се сливат във вас и че сега може да се възползвате от факта, че съществува равнище на вибрационно съзнание, на вибрационна енергия, която е присъща на това високо развито същество и съзнание. И когато започнете да се пробуждате по отношение идеята, че физическата реалност е просто един сън, и станете далеч по-осъзнати в своя физически сън, ще видите, че това е само ваша проекция, ваша илюзия и е само това, което ви води по пътя на вашето най-съвършено проявление – да бъдете това, което предпочитате да бъдете, като следвате най-силната си радостна възбуда, своята най-силна страст, която винаги ще ви служи и подкрепя, и винаги ще ви води безпогрешно, защото това е само физика и това е начинът, по който машината работи. А тя работи по един и същи начин за всички вас и няма изключения.

В израз на благодарност и признателност за това, че ни позволявате да разпространим тази информация, ние питаме как можем да ви бъдем в услуга по повод на вашите въпроси. Може да продължите, както желаете.

 

Участник: Щастлива есен, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Можеш ли да обясниш по-подробно понятието за време – как имаме 24 часа на ден, 2+4 = 6, това че имената на сезоните са от шест букви … 

Башар: Вие създавате своите подразделения на база определени основни символи в съзнанието си, които действат като маркери и насоки за пътя, който следвате. Така че вие сте определили тези неща като рефлексивни символи и когато започнете да разсъждавате върху тях, започвате да разкривате различни равнища на базисната матрица, на базисната структура на пътя, който сте си определили, не само като отделни индивиди, но и като биологичен вид.  

Участник: Искаш да кажеш, че символите и числата са едно и също.

Башар: Те имат малки различия във вибрациите си поради различни причини, в зависимост от вярванията и убежденията на хората, които ги ползват, но по същество изпълняват една и съща функция.

Участник: По отношение на индуистката философия и нейните звуци и резонанс, има два различни начина на изписване – единият е „om”, а другият е „aum”.

Башар: Всъщност има три начина на изписване, единият от които е „ohm”,  който е свързан с електрическия поток.

Участник: О кей, това е полезна информация. Ти казваш, че синият цвят е типичен за съществата, които са дошли преди Анунаки? Това свързано ли е с картините и изображенията на Кришну и на другите божества, които имат този синкав цвят?

Башар: Всъщност самите Анунаки са имали синкаво оцветена кожа. Ето откъде идва идеята, когато разбереш, че кръвните линии на Анунаки са свързани с царските линии на така наречената синя кръв. Това е връзката. 

Участник: И това е причината, поради която те обичат толкова много златото?

Башар: Това е поради вибрацията на вечността, вибрацията на дълголетието, защото златото не влошава качеството си и златото е било използвано от Анунаки, за да стабилизират вибрационно своята планета.

Участник: О кей, благодаря за пояснението.

Башар: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да споделя, че майка ми ме заведе да те видя преди 23 години, когато бях десетгодишен. И сега ми е приятно да бъда отново под влиянието на твоята енергия.

Башар: Чудесно, благодаря ти.

Участник: Първият ми въпрос е как вселената гледа на нас като цивилизация и защо ние сме си причинили всички тези невероятни трудности, защо сме избрали това?

Башар: Вие сте избрали да забравите кои сте, за да преоткриете себе си и да си припомните себе си от една нова гледна точка. Забравянето е придружено с възприемането на отрицателни определения, тъй като вие изследвате идеята за трансформиране на полярности, трансформиране на тъмнина в светлина, трансформиране на ограничения в свобода, трансформиране на отрицателно в положително. Това е процесът, през който преминавате. Това повече не трябва да бъде борба, но ние разбираме, че то е било борба твърде дълго време, защото от доста време като биологичен вид не сте разбрали, че физическата реалност е ваша проекция, че не съществувате във физическата реалност, че тя не е нещо солидно. В определен смисъл, тя е просто един сън. Вие обаче приемате определени идеи, определени убеждения, определени дефиниции в своята физическа личност, които ви позволяват да преживявате определени неща по много солиден начин, така че когато възприемете определено отрицателно убеждение, това, което съпровожда съответното убеждение и всички убеждения, е един самоподдържащ се механизъм, който прави да изглежда трудно замяната на това убеждение с друго. Защото ако убеждението не идваше със своя самоподдържащ се механизъм, щяхте да може да видите през него веднага, че това е една илюзия. Така че идеята е, че всяко убеждение прави да изглежда така, все едно че то е единственото, което може да имате. Така че когато възприемете едно отрицателно убеждение, то започва да затвърждава неспособността ви да го промените по лесен начин. Това не означава, че ситуациите са по природа трудно променливи. Просто отрицателното убеждение ги прави да изглеждат по този начин, за да продължи да съществува. След като обаче притежавате шперца, след като имате разбирането, че всичко е резултат от това, което вярвате, че е истина и че това определя какво преживявате във физическата реалност, тогава може винаги да неутрализирате всяко убеждение, като си напомните, че то е просто едно убеждение, че не е задължително емпирична истина, и че вие решавате какво да вярвате и кое е истина за вас. И така ще може да промените преживяването си на съвсем същата ситуация, която в предишния момент сте преживявали като отрицателна. Съвсем същата ситуация, когато бъде неутрализирана и получи положителен смисъл, всъщност може да ви даде положителен ефект, независимо от нечие чуждо намерение в тази ситуация и независимо как тази ситуация е била първоначално създадена. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И за да отговоря на въпроса ти по начина, по който го зададе – вселената гледа на вас като на майстори трансформатори, като на майсторски клас, като на много силни същества, много силни духове, които знаят, че са достатъчно силни, за да са вкарали себе си в една реалност, където напълно да забравят кои са и да бъдат потопени в отрицателни преживявания и отрицателни определения, и въпреки това да открият своя път към светлината. Изисква се много силно същество, което да може да направи това. Така че вие не сте един клас на детска градина, а дипломиращ се майсторски клас. Ето как ви виждаме. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много, благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не.

Башар: Свърши ли?

Участник: Да.

Башар: Добре.

 

Участник: Чудесен ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бях изправен тук снощи и последният ми въпрос бе дали имам хибридни деца, и ти направи пауза …

Башар: И едно от хибридните ти деца се намеси и каза: „Да, имаш девет, татко”.

Участник: Да. И се запитах дали ще имам друга възможност да изследвам тази информация. Бих искал да зная къде са те сега.

Башар: На един кораб.

Участник: Дали ще мога да ги срещна някога?

Башар: Някои от тях, но не всички.

Участник: Благодаря ти. Аз имам три физически деца в момента и зная, че те са хибридизирани.

Башар: Те всички са хибридизирани.

Участник: Аз зная, че те са по-напреднали като същества.

Башар: Те са просто повече пробудени.

Участник: Би ли дал някакви съвети за това как да им помагаме и да ги възпитаваме?

Башар: Да. Създавайте образователни програми, които позволяват висока степен на интерактивност, за да могат да се учат чрез правене. Създавайте програми, където в безопасна среда да могат да разбират последиците от решенията, които вземат, за да се развият като възрастни с познанието, че трябва да вземат такива решения и да предприемат такива действия, които отразяват тяхното самоовластяване и че не е необходимо да нараняват себе си или някого другиго, за да получат това, от което се нуждаят. Позволете си да адаптирате образованието, от което се нуждаят, според това, което вълнува тях, вместо да се опитвате да приспособявате радостната им възбуда към уроците, които трябва да научат. Ако правите само тези три неща, ще имате образователна система, която ще им позволи наистина да си спомнят кои са и да станат възрастни, които са балансирани в емоциите, в духа си, в тяло, в ум и тогава те ще трансформират света.

Участник: А в ежедневието … аз съм програмиран по различен начин в сравнение с тях.

Башар: Ами ти трябва да препрограмираш себе си!

Участник: Тогава как да ги възпитавам в ежедневието?

Башар: Използвай въображението си. Следвай собствената си радостна възбуда. Знаеш защо е важно да правиш това, нали?

Участник: Да.

Башар: И ако следваш радостната си възбуда, и действаш спрямо нея във всеки възможен момент, без настояване на крайния резултат, с всичките си способности, ти ще отвориш комплекта на радостната възбуда за себе си, който те подкрепя, който е движещата сила, който е организиращият принцип, който е пътят на най-малкото съпротивление, който води до всички други форми на радостна възбуда, който е отразяващото огледало, което показва кое у теб не е в синхрон с твоята същност, за да го приведеш в синхрон. И когато направиш това за себе си, ще постигнеш вибрационното състояние, което ще позволи на въображението ти да извлече вдъхновението, идеите, техниките, ритуалите, мотивациите, които ти трябват, за да ги предадеш и на тях. Така че на първо място  бъди по най-добрия начин лицето, което ти предпочиташ да бъдеш, и ще знаеш какво да правиш, за да им позволиш да станат хората, които те имат нужда да бъдат. Нали така?

Участник: Да. Невероятно!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Имам един последен въпрос. Как геометричната фигура „цвете на живота” и шестото платоново тяло се отнасят към символите на различните цивилизации?

Башар: Отново: всичко се свежда до резонанси, до съотношения, пропорции и вибрационни честоти. И когато започнете да наслагате някои от тези матрици с вибрационните символи, които сме представили, ще започнете да виждате къде те прилягат в съответния модел и с каква част от матрицата на физическата реалност се свързват, за да се проявяват по начина, по който се проявяват. Това помага ли ти? Звучи ли смислено на твоя език?

Участник: Да, абсолютно. Благодаря ти, Башар. 

Башар: Пак заповядай.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Животът ми наистина е добър, правя всичко, което пожелая, не правя нищо, което не желая да правя. Имам прекрасен живот, но имам един въпрос.

Башар: Да? Обикновено има нещо много интересно, което следва след думичката „но”. „Аз съм напълно, напълно щастлив, но” …

Участник: О кей, как да се отнасям с хора, които са с ниска вибрация и също така са членове на семейството ми? Как да се предпазя?

Башар: Ти не се нуждаеш от протекция. Първото нещо, което трябва да направиш, е, да престанеш да вярваш, че се нуждаеш от протекция, защото когато възприемеш тази идея, ще привлечеш към себе си нещо, от което трябва да бъдеш предпазвана. Разбираш ли?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Защото ти си фокусирана върху нуждата от протекция, а не върху идеята, че тя не ти е необходима. Намираш ли преди всичко смисъл в това?

Участник: Намирам смисъл …

Башар: Добре, отбелязваме прогрес, задръж малко. Ако останеш във вибрационното състояние, което предпочиташ, от какво значение е вибрационното състояние на всеки друг? Те нямат никаква възможност да ти повлияят, освен ако ти си се съгласила да промениш своето вибрационно състояние, за да съответства на вибрационното състояние, което казваш, че съществува при тях и което ти не предпочиташ. Така че въпросът е защо би сторила това, ако не го предпочиташ.

Участник: О кей.

Башар: Разбираш ли какво те питаме?

Участник: Да, разбирам. Просто не зная защо го правя.

Башар: Това означава, че трябва да установиш контакт със системата си от убеждения, според която изглежда логично да избираш нещо, което казваш, че не предпочиташ, вместо да избираш нещо, което предпочиташ. Всичко се свежда до това, което наричаме мотивационен механизъм във всеки един от вас. Вие винаги, безпогрешно, винаги се придвижвате в посока на това, което вярвате, че е във ваш най-голям интерес и винаги, мигновено и автоматично отбягвате това, което вярвате, че не е във ваш най-голям интерес. Ключовата дума обаче тук е „вярвате”. Така че ако си прикрепила убеждение към нещо, което не предпочиташ и което ти изглежда по-добрият избор, по някаква причина, тогава ще се придвижиш в посока на това, което не предпочиташ. Докато не откриеш кое е убеждението, което си прикрепила към него, то ще ти изглежда предпочитания избор, вместо това, което знаеш, че действително предпочиташ. Трябва да откриеш това определение, което си прикрепила към този механизъм и което те прави да се движиш в посока, която е обратна на тази, която предпочиташ, и след като веднъж откриеш съзнателно това определение, ще видиш, че то не е на мястото си, че е безсмислено и ще го изоставиш. И след като го изоставиш и пренаредиш своите убеждения, които са привързани към твоя мотивационен механизъм, тогава безпогрешно ще се придвижиш в посоката, която предпочиташ, вместо в тази, която не предпочиташ. Много хора на вашата планета правят това, защото те приписват най-различни отрицателни убеждения и страхове и ги прикрепят към това, което действително предпочитат, като например: „Добре, но ако успея в това, тогава ще бъда толкова различен от всички мои приятели, че ще се отчуждя от тях, а аз не искам това, не искам да изгубя приятелите си, не искам да си мислят по различен начин за мен, затова по всякакъв начин ще избегна да се придвижа в посока, в която ще бъда вярна на себе си”. Докато не разбереш, че имаш такава дефиниция и не си кажеш: „Чакай малко, в това няма никакъв смисъл, аз мога да бъда себе си, не мога да изгубя истинските си приятели”. И когато разбереш, че е безсмислено да разсъждаваш по начина, по който си го правила, тогава ще видиш, че ще изоставиш тази идея и ще си позволиш да се придвижиш в посоката, която предпочиташ, защото повече няма да се тревожиш, че ще изгубиш приятели, тъй като наистина, по определение, ако ги изгубиш, те не са твои приятели. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че идеята да бъдеш себе си, изяснява остатъка от реалността около теб и демонстрира много ясно кое е и кое не е вибрационно съвместимо с тази, която предпочиташ да бъдеш. А относно тези, които не са вибрационно съвместими с теб, трябва да имаш съчувствието да признаеш, че те могат да избират различни неща за себе си и тези неща вероятно им служат в момента. Ти винаги притежаваш способността, бидейки себе си, да бъдеш пример за това, което те биха могли да изберат за себе си, като бъдеш много щастлива. И може би те ще се запитат: „Как може да си толкова щастлива? Как и аз бих могла да бъда толкова щастлива?” И тогава ти ще действаш като пример, на който те биха могли да подражават. Но ти също така трябва да имаш желанието да им позволиш да изберат нещо различно, знаейки, че те могат да изберат нещо, което не е вибрационно съвместимо с теб, и то няма да има абсолютно никакъв ефект върху способността ти да избереш вибрацията, която предпочиташ. Така ти им позволяваш и изпитваш съчувствието да им позволиш да изберат това, което желаят, защото ако ти искаш да ти бъде позволено да избираш това, което предпочиташ, ти също трябва да позволяваш на другите да избират това, което те предпочитат, даже и това да е напълно противоположно на предпочитаното от теб. Просто защото ти можеш да наблюдаваш неутрално, че те избират нещо несъвместимо с твоята вибрация, не означава, че то ще ти повлияе по някакъв начин. И всъщност ако позволиш да те засегне, ако се синхронизираш с тяхната вибрация, единственото, което ще направиш, е, да подсилиш тяхната отрицателна енергия, която искаш те да променят. Разбираш ли?   

Участник: (смее се) Разбира се.

Башар: Така че просто продължи да живееш щастливо и бъди примера в техния живот, така че един ден, когато може би те ще решат да потърсят щастието в себе си, поне ще имат пример в твое лице, към който ще могат да се обърнат и на който може би ще решат да подражават. Това помага ли ти?

Участник: Да. Имам и друг въпрос.

Башар: Добре, чакам.

Участник: Ето какво ми се случи. Като че ли един човек от огледалото привлече вниманието ми и ми заговори. И ми каза, че аз съм влюбена в този човек, без аз даже да зная това. И това бях аз, но в същото време бе някой различен от мен. Можеш ли да ми поясниш …?

Башар: Да, ти си разговаряла със собствения си Висш разум, като си използвала отражението на огледалото като позволение-маска, за да бъде в реда на нещата да позволиш на тази информация да пробие до теб чрез твоя нефизически Висш разум, така както правиш точно сега. Ти разговаряш със своя Висш разум точно сега, като използваш нас като удобна маска, за да го направиш. Всичко, което ти казвам, ти вече го знаеш някъде в съзнанието си и аз само ти напомням, като твоя Висш разум, че ти вече знаеш тези неща. Защото е много по-лесно за много от вас да разговаряте с Висшия си разум, като разговаряте с някого другиго. Ние сме повече от щастливи да служим като позволение-отражение, за да си позволите да имате разговор с друга част от собственото си съзнание. Това не отрича факта, че аз притежавам собствено автономно съзнание, но въпреки това, ти сега разговаряш със собствения си Висш разум. Така както си разговаряла с огледалото.

Участник: О кей. Лицето в огледалото е моят Висш разум тук на Земята?

Башар: Твоят Висш разум е нефизически, той е в духовната сфера. Разбираш ли? Ти имаш Физически ум, който е това, което изразява себе си като физическо тяло, физическа реалност, и имаш Висш разум, който остава в духовната сфера и действа като гид от върха на планината, за да насочва Физическия ум долу в равнината, за да не попадаш във всички тези дупки и пропасти. И когато не внимаваш в това, което ти подсказва Висшият ти разум, и не допускаш до себе си този поток от енергия, тогава може да откриеш, че нещата за теб стават по-трудни и че ти може би вървиш срещу течението, че се съпротивляваш на естествената си природа. Но ако се синхронизираш с Висшия си разум, той винаги ще те води чрез радостната възбуда и синхронностите на това, което се случва във всеки един момент и което предизвиква най-силното ти радостно вълнение. Това е посланието от Висшия ти разум, което ти казва, че това е посоката, в която трябва да се придвижиш, че това е стрелката на компаса, която сочи в твоя магнитен север. 

Участник: Вярно.

Башар: Зная, че е вярно. Затова го казах. Значи това ти помага.

Участник: Да. Още един въпрос. Защо сега всички купуват злато?

Башар: Не всички искат да купуват злато.

Участник: Виждам много хора …

Башар: Има толкова много причини, колкото са и хората. Защо не отидеш и не ги попиташ?

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: Благодаря … … Обаче, казано в най- най- най-общ смисъл, както вече казахме, златото е това, което отразява идеята за вечността, безкрайността, дълголетието. То е символ на живота в настоящето. Така че макар да е свързано с идеята на вашата икономическа система, това е в действителност символ на вечната ви природа като същества. 

 

Участник: Здравей, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Два въпроса относно музиката. Първият – разкажи ни за музиката.

Башар: Това не е въпрос.

Участник: Добре, тогава приеми го като изявление. Бих искал да чуя нещо относно музиката.

Башар: Какво искаш да чуеш относно музиката? Това е много обширна тема.

Участник: Като изпълнител как можеш да повдигнеш съзнанието на  слушателите?

Башар: Като свириш това, което те вълнува най-силно.

Участник: О кей. Как да направиш така, че те самите да станат медиуми?

Башар: Всеки, който прави това, което обича да прави, е в състояние на чанелинг. Така че когато ти си в състояние на чанелинг и свириш музиката, която те вдъхновява най-силно, то тези, които ще бъдат привлечени към теб, са били привлечени към музиката ти по определена причина, което означава, че те знаят, че могат да я използват като позволение, за да си позволят също да изпаднат в това състояние на чанелинг, което е автоматична функция на факта, че те са се привлекли конкретно към теб и към това, което ти имаш да дадеш от себе си като подарък. Така че това е автоматична функция от факта, че имаш аудитория. 

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: И какъв е другият ти въпрос?

Участник: О, просто да ни кажеш нещо за музиката, каквото решиш.

Башар: Значи двата ти въпроса са били едни и същи.

Участник: Едното беше нещо конкретно, а другото просто изявление, за да кажеш нещо повече.

Башар: Тогава това помага ли ти?

Участник: Да. Благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Когато се огледам в залата тук и наблюдавам хората, виждам малки точки светлина, които излизат от тях …

Башар: Ние сме водили такива дискусии с вас, че когато разгръщате съзнанието си, вие се превръщате в по-чувствителна антена или приемник на енергии от по-висока честота, което за много от вас е част от „симптомите” на реалност от четвърта степен на плътност, при което ще започнете да виждате различни потоци енергия, които дотогава са били невидими за вас и които съществуват в по-висшите сфери. Така че сетивата ви ще започнат да улавят тези енергии като светлини, като цветове, като форми, като геометрични фигури и всякакви други неща, в зависимост от равнището на чувствителност, което сте предизвикали в своето същество. Така че ние вече сме казвали, че това ще става все по-често срещано.

Участник: Значи това са други същества.

Башар: Това могат да бъдат други същества, могат просто да бъдат енергии, свързани с аурата на съществата, към които си насочила погледа си, могат да бъдат най-различни неща. Отново: всеки отделен случай трябва да се разглежда сам за себе си. Понякога тези светлини са сонди от други измерения, от други цивилизации, друг път може да са проявление на това, което може да бъде наречено нефизически дух, който плава през твоето измерение или наблюдава. Понякога това могат да бъдат елементи от основни матрични енергии, отразяващи основата на конструкцията на физическата ви реалност. Могат да бъдат много различни неща. 

Участник: Да. Конкретно съм любопитна относно някои енергии, които виждам непрекъснато. От време на време виждам нещо като течна синя светлина, която се появява до някои хора, и съм любопитна какво …

Башар: Отново: това зависи от всеки конкретен случай. Отново: може да е проекция на дух, може да е възприятие на това, което може да бъде наречено електромагнитна енергия, което е съдържание на самата духовна сфера, нейният материал, така да се каже. Могат да бъдат много различни неща. 

Участник: Също така от време на време виждам стълбове синя светлина с размерите на тубуси.

Башар: Отново: същият отговор. Ще виждаш варианти на тези неща, в зависимост от твоето състояние, в зависимост от това, което вярваш, че е отношението ти към видяното, къде се намираш … много различни фактори в самата теб. Но всичко е възможност да разбереш, че ти се дава шанс да разгърнеш сетивата си по начин, така че да се научиш да маркираш тези неща, да се научиш да ги интерпретираш за себе си. И ти ще научиш как да използваш информацията, която те символизират. Ти обаче си тази, която трябва да откриеш това. Мисли за това като за енергийно тесте от карти Таро. Това, което изпъква, има определено символично значение за твоята конкретна психика. И нещата, които те предизвикват в твоите чувства, в твоите мисли и вдъхновения в главата ти, ти дават възможност да разбереш как да четеш този конкретен учебник.   

Участник: О кей.

Башар: И как да го интерпретираш, за да извлечеш информацията и да я споделиш с другите.

Участник: Интересува ме също една друга енергия, която се появява, когато хората имат нужда от лечение. Аз просто я наричам лечител, в отсъствието на …

Башар: Да. И какво е мистериозното относно това?

Участник: Виждам ги в големи размери от около седем метра. Е ли това, защото те имат някаква йерархия, или …?

Башар: Може да се каже, че има различия в равнищата и в йерархиите, ако желаеш, но това е само физиологичната ти интерпретация на това, което възприемаш. Това може да отразява факта, че вече можеш да привличаш повече енергия, в други случи може би енергията трябва да бъде по-фокусирана и точна, и това да се отразява на разликата в размера, но отново: твоята интуиция трябва да ти подскаже какво означават тези различия във всяка отделна ситуация, в която се намираш в даден момент. Защото те могат да означават много различни неща. Така че научи се да разчиташ знаците сама.

Участник: О кей. Да, аз се опитвам.

Башар: Ти се опитваш прекалено много. Просто работи с тях. Когато работиш с енергията и следваш своята най-силна радостна възбуда в живота, енергията ще протича през теб по начин, по който ще донесе информацията, която имаш нужда да разбереш. 

Участник: О кей.

Башар: Така че ключът е да заземиш тези неща, като в действителност предприемеш действие спрямо нещата, които ти носят радостна възбуда и като правиш тези неща по по-плавен начин и не се впечатляваш толкова от наименования, етикети, какво означава това, кой е този, това ли е, не е ли това. Позволи си да не разбиваш нещата в такива подробности, позволи си да ги преживяваш по-холистично, като просто действаш под влиянието на тези енергии и от тези състояния, които те представляват за теб, и ще знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш. И информацията, която не се появява, е информация, от която не се нуждаеш.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, аз вярвам в това. Също така в главата си чух, че съм от Сириус.

Башар: Ти не си от Сириус. Ти си от Земята.

Участник: Добре.

Башар: Ти обаче имаш връзки със Сириус, като много хора. Помни, че всички животи протичат едновременно, всички неща съществуват изведнъж. Идеята за линейно време – преди, минало, сега, настояще, бъдеще … това е една илюзия. Всички животи съществуват едновременно. Така че ти като личност никога не си някое друго лице. Свръхдушата обаче, на която ти си продължение, едновременно има също така продължение в едно въплъщение на Сириус, с което ти като личност на Земята установяваш връзка чрез Свръхдушата, за да се свържеш с преживяванията, информацията и енергията на това едновременно въплъщение, по начини, които служат на теб, докато съществото на Сириус извлича информация и енергия от теб, които може да са му нужни, за да живее своя живот.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че ти си свързана с идеята на едно въплъщение на Сириус, но ти не „идваш от” Сириус. Ти идваш от Земята, очевидно.

Участник: Правилно.

Башар: Зная, че е правилно, затова го казах.

Участник: Тази вибрация на Сириус подобна на амфибиите ли е … дух?

Башар: Тя е и двете. Защото отново: те действат и функционират като физическия компонент и като компонент на Висшия си разум по един много балансиран начин. Така че става дума и за двете.

Участник: Добре, бих искала само да си изясня.

Башар: Това достатъчно ли е?

Участник: Може ли да задам още два въпроса за различни форми на живот?

Башар: Не.

Участник: О кей, благодаря много.

Башар: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Чувствам се благословена да бъда отново тук.

Башар: Ние сме благословени по отношение на всеки от вас.

Участник: И наистина бих искала да ти благодаря за съвместното сътворяване на този момент, за нашето развитие.

Башар: Добре, ние също ти благодарим.

Участник: Ти спомена за Арк … Арктур?

Башар: Да.

Участник: Съществата не са физически?

Башар: Да.

Участник: Това действителна планета ли е, или е звездна система?

Башар: Не. Има звезда, която наричате Арктур, има планети в тази система, но това, за което говорим, не е физиологична раса. Вибрацията на Арктур не са физиологични същества. Това е едно нефизическо по-висше колективно съзнание. Вие може понякога да ги усещате физически, но това може да е начинът, по който Физическият ви ум интерпретира проектирането на тяхното съзнание във вашата реалност. В своето естествено състояние обаче това не са физически същества.

Участник: О кей, благодаря ти за това.

Башар: Те са проявление на осма степен на плътност. Ето защо техният символ е звезда с осем лъча.

Участник: Да, нефизическа.

Башар: Точно така, нефизическа, както казахме вече два пъти.

Участник: Да. Също така ме интересуват корените или произхода на персийците. Дали имат силна връзка с Орион, или …?

Башар: Да, те имат много силна връзка с енергията на Орион и отново: силна връзка с кръвната линия на Анунаки, както и силна връзка с много други неща. Но това е една много, много концентрирана област, свързана с идеята на трансформация на тъмнината в светлина. 

Участник: О кей. Още един въпрос. Събудих се от един сън преди няколко дни и в този сън видях двама души, единият от които настояваше, че искат да вкарат някакво устройство в лявата ми страна, докато другият каза: „Не”.

Башар: Да.

Участник: Не разбирам …

Башар: Това е твоята възможност да избереш как да взаимодействаш с тези същества в програмата за хибридизация, повече според собствените си желания. Предоставя ти се възможност за избор да бъдеш пробудена и да поставиш собствени условия за това как ще преживяваш това взаимодействие, след като го осъзнаваш по-добре и взаимодействаш по-съзнателно по време на него, или ще имаш възможност да останеш, в определен смисъл, заспала, като го преживяваш просто несъзнателно. Така че трябва да избереш едно от двете.    

Участник: О кей.

Башар: Не се страхувай да го преживяваш по-съзнателно. Няма от какво да се боиш. 

Участник: Добре.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. В същото време през последната година чувствах много болка в лявата си страна.

Башар: Да, защото настройките, които биват извършвани, срещат съпротива от потока на твоята енергия. Трябва да бъдеш по-съзнателна, да действаш според най-силната си радостна възбуда в живота си. Въздържаш ли се от това да правиш нещата, които предпочиташ да правиш? 

Участник: Възможно е.

Башар: Възможно е!?

Участник: Да, въздържам се.

Башар: Благодаря ти за откровеността. Тогава какви неща би предпочела да правиш в живота си, които не правиш, и какви причини си създаваш, за да се въздържаш от това да ги правиш? Защо избираш да не бъдеш себе си? Помни, че всичката болка в живота ти идва от съпротива срещу естествената ти природа. Така че защо се съпротивляваш срещу естествената си природа?

Участник: Може би не би трябвало … О кей, няма да го правя.

Башар: Сигурна ли си ?

Участник: Да, избирам да не го правя.

Башар: Добре, има ли нещо в живота си, което си искала да направиш, но не си го направила от някакъв страх?

Участник: Може би частта, свързана с преподаването, за което споменах миналата вечер.

Башар: И тогава, ще преподаваш ли? Това достатъчно вълнуващо ли е за теб?

Участник: Да, и това е един от моите въпроси. Нямам идея коя възрастова група и кое … 

Башар: Какво не е наред с въображението ти? Какво му е лошото на това да изследваш? Защо не откриеш с какво си вибрационно по-съвместима? Трябва първо да предприемеш някакво действие, преди да разбереш къде да откриеш правилния си път, правилното си вибрационно място. Но ако се колебаеш и изчакваш, няма никога да узнаеш това. Учи чрез правене. Ти си учителка. Първо бъди ученичка. Нали така?

Участник: Мислех си, че съм …

Башар: Добре, но ти току-що призна, че си се въздържала, като си объркана по отношение на това коя възрастова група.

Участник: Да, наистина.

Башар: Просто се придвижвай напред. Нека нещата автоматично да си дойдат на място. Прави всичко, което можеш, за да действаш като учителка. Прави всичко, което можеш, за да действаш спрямо най-силната си радостна възбуда. Във всеки възможен момент – даже и това, което те привлича, да изглежда, че не е свързано с работата ти като учителка, защото в каквато и форма да се появи радостната ти възбуда, ключът не е във формата, а радостната възбуда, която тя съдържа, е тази, която ти казва, че е свързана с всеки друг израз на твоята радостна възбуда. Следвай пътя на радостната възбуда. Това е твоята компасна стрелка.  

Участник: Добре.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам.

Башар: Ако имаш желание да го направиш, животът ти ще се разгърне по магичен, синхронен начин. Ако нямаш желание, това няма да се случи. Толкова е просто. Чиста физика – каквото излъчиш, това ще получиш обратно. Трябва първо да излъчиш, преди да получиш нещо обратно. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава направи всичко, което е по силите ти, да бъдеш учителката, която искаш да бъдеш, по какъвто и начин въображението ти позволява да действаш, влагайки най-добрите си способности, без настояване, без допускане за вида на крайния резултат – как ще попаднеш там, какво ще се случи, или каквото и да е. Тогава ще си използвала правилно инструмента на радостната възбуда, за да му позволиш да се разгърне като комплекта, който ще те подкрепи. Нали така.?

Участник: Добре.

Башар: Така че просто предприеми някакво действие в тази посока и продължи да го правиш, и ще видиш, че животът ти се разгръща и отговорите ще станат очевидни. Автоматично.

Участник: Добре. Още един въпрос. Снощи си мислих за хибридните деца. И се попитах те колко дълго живеят, подобни ли са на нас хората на Земята, или са различни.

Башар: Живеят по-дълго. Средно ще живеят около 150 години. И това ще се увеличава.

Участник: Нашата продължителност, или тяхната?

Башар: Вашата се увеличава, но тяхната ще се увеличава също така, когато станете шестата хибридна раса. Ще достигнете това, което ние преживяваме – средна  продължителност на живота от около 300 години. Нали така?

Участник: Да.

Башар: А има някои, които живеят по-дълго и от това. Но във всички случаи ние говорим за средни стойности. Това помага ли ти?

Участник: Да. Още един въпрос?

Башар: Не. Може да имаш ограничен брой от „още един” въпроси.

Участник: О кей, благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря и аз.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В последно време срещнах информация, че Луната може би е куха.

Башар: Не е куха. Там има подземни бази. Има някои големи празни пространства във вътрешността й. Не е напълно куха, но в нея има изкуствено конструирани инженерни устройства.

Участник: О кей. Защото тя не се върти, както други луни, така че …

Башар: Тя е тясно свързана с вашата планета. Просто ротацията й е точно същата, както орбитата й.

Участник: О кей. Има ли някой, който живее там сега?

Башар: Има бази, населени от различни извънземни същества … от време на време.

Участник: О кей. Вие имате ли такава база?

Башар: Ние имаме няколко бази на вашата луна, Я-йел имат няколко бази на вашата луна. Там все още съществуват някои древни бази на Анунаки, които биват използвани от различни същества, които пристигат и си заминават, от време на време.

Участник: О кей. Тя била ли е докарана на това място като кораб?

Башар: Не. Тя е естествен обект, създаден в резултат от сблъскването на вашата планета с друга, и тя се е откъснала, но е била поставена на мястото си изкуствено, както и изкуствено инженерно обработена отвътре за поддържане на определени гравитационни и вибрационни равновесия по отношение на вашата планета, за да ви позволят да еволюирате в определен времеви прозорец.

Участник: О кей. Следващият ми въпрос е относно тези звуци, подобни на звука на тромпет, които са били чути на различни места по Земята.

Башар: Да-а-а.

Участник: През февруари тази година като че ли е бил чут последният такъв звук. Поне това успях да открия.

Башар: Може да има и други. Благодаря ти, че синхронно повдигаш този въпрос, защото това също е свързано с идеята за енергията на Арктур и Хипер сапиенс.

Участник: О кей.

Башар: Ние ще разискваме това малко повече в предстоящото предаване, наречено „Ангели и демони”. Защото идеята е, че те създават определени вибрационни честоти, които са били интерпретирани от вашата реалност като тромпетите на ангелите.

Участник: Разбира се.

Башар: И това е една вибрационна честота, която ви насочва към определено равнище на вибрационна реалност, която отразява по-голям синхрон с Първоизточника, с Творението. Така че ние ще разгледаме това по-подробно в предстоящото предаване.

Участник: О кей. Любопитна съм относно целта … може би някакво активиране в този смисъл.

Башар: Аз току-що ти казах какво е било това.

Участник: О кей. Съжалявам, малко съм нервна …

Башар: Нервна?! Защо? Какво те прави нервна?

Участник: Това, че съм изправена пред други хора.

Башар: Изправена пред кого? Тук няма никой друг освен теб.

Участник: Зная … (смее се)

Башар: Това са само отражения, различни идеи, различни отражения на твоето съзнание, които създаваш в своята реалност, за да взаимодействаш с другите, но това, което действително преживяваш в своята реалност, е твоята версия на тях, така че ти си единствената в своята реалност. 

Участник: Зная, зная всичко това. (бърше сълзите си)

Башар: Тогава защо си нервна от себе си?

Участник: Вероятно ти можеш да ми помогнеш по отношение на това.

Башар: Добре, може би се страхуваш, че може да изглеждаш глупаво?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Страхуваш се, че ще изглеждаш побъркана?

Участник: Да.

Башар: Тогава как става така, че не мислиш, че ще изглеждаш луда, като разговаряш с едно извънземно, което говори през друг човек? (смях в залата) Защо въобще се изправи тук?

Участник: Защото всички останали тук са луди. (бурен смях и аплодисменти)

Башар: Много добре. Тогава виждаш ли, тук си сред приятели. Никой тук не може да твърди, че си луда, след като също е луд като теб. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, това позволява ли ти да се отпуснеш малко?

Участник: (провлечено) Мда-а …

Башар: Добре, мда-а. Отново: идеята е, че, разбира се, тези конкретни вибрации може да активират определени енергийни линии на вашата планета и, в определен смисъл, да ги подобряват вибрационно, но цялата идея е, че те ви издърпват към по-висока вибрационна честота, за да ви позволят да бъдете повече в синхрон със себе си и повече в синхрон с Първоизточника, с Творението, със Съществуването. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Зовът на тромпетите ви призовава обратно към вас самите, към повече от самите себе си, към сливане с Висшия ви разум, към равновесие с Висшия ви разум, за да функционирате като цялостни същества. Това е като насочващ маяк, насочващ звук на тромпет, като сонарен маяк по отношение вибрацията на истинската ви, естествена същност. Всеки един от вас ще чуе тази вибрация и ще я интерпретира слухово по малко различен начин, който ще отразява индивидуалната ви специфична вибрация. Разбираш ли?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Това е едно холограмно отражение, възприето чрез слуха, но то има също така един светлинен аспект, който някои от вас са започнали да виждат, наред със звуците. Вие просто интерпретирате това като звуците на тромпет, защото това е най-близкото приближение, с което разполагате по отношение музикалните инструменти на вашата Планета. Това не са буквално тромпети. 

Участник: Да, те звучат по-механично, като някакво търкане …

Башар: Въпреки това в древността, когато тези вибрации са били усещани, те са ги мислели действително за тромпетите на архангелите. Те идват, в известна степен, от това равнище, но не толкова буквално, колкото е било отразено в някои от религиозните ви текстове. И отново: ние ще адресираме това малко по-ясно в предстоящото предаване, наречено „Ангели и демони”. Нещо друго?

Участник: Тези звуци ще продължават ли, или …?

Башар: Ще продължават.

Участник: Още колко време?

Башар: По-добре да питаш тях.

Участник: Това е всичко, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар, радвам се да те видя отново …

Башар: Добър ден. Ти не ме виждаш, но благодаря за изказаното чувство.

Участник: Чудя се дали това е първото ми въплъщение на тази планета.

Участник: Не. Но отново: помни, че всички животи протичат едновременно. Идеята за първо въплъщение е само начин, по който може да го преживеете от линейна, пространствена-времева гледна точка, но всички въплъщения съществуват едновременно. Така че имаш други успоредни въплъщения на Земята. 

Участник: О кей. Когато бях на 14 години, се случи нещо, което бе повратна точка в живота ми. Катастрофирах с мотор и съм любопитен дали е имало някой, който да ми помогне.

Башар: Да, разбира се, ти имаш водачи непрекъснато, които ти помагат в такива случаи, но по същество тогава ти си починал. 

Участник: Хм.

Башар: И ти е била дадена възможност да се завърнеш обратно в друга успоредна реалност. 

Участник: И това било ли е ситуация, когато е дошла друга Душа …?

Башар: Не е имало друга Душа, а просто ти е била дадена възможност да се преместиш в успоредна реалност, където животът ти е изглеждал, че продължава. Но твоята оригинална версия всъщност е починала. Това всъщност е нещо твърде често срещано. Много хора, които са имали такива „отървавания”, всъщност умират. Но им се дава възможност да се преместят в успоредна реалност, където изглежда, че същият живот продължава.

Участник: Това е бил много полезен момент в моя живот.

Башар: Да. Защото животът ти се е променил така, че да ти се даде възможност да преживееш малко повече от това, което предпочиташ да бъдеш … в общата житейска тема, която си избрал да изследваш, в рамките на цялостното споразумение, което си договорил за това въплъщение.  

Участник: Трябва да опресня паметта си за какво съм на този свят.

Башар: Някой ти е натиснал нещо подобно на това, което наричате бутон за рестартиране. Ето защо много хора, които имат така наречените преживявания близки до смъртта, се чувстват, в определен смисъл, пренастроени, когато се завърнат.

Участник: Тогава благодаря на този, който ми е помогнал. Беше чудесно … Исках да попитам за вълните от хора, които се въплъщават в момента на тази планета, за да помогнат в нейната еволюция.

Башар: Да, това е мястото, както вие казвате, където тече купонът.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че много хора не искат да го пропуснат.

Участник: Да. Аз си прекарвам чудесно, следвам страстните си увлечения, доколкото мога.

Башар: Добре, тогава продължи да правиш същото, колкото можеш по-добре и това е всичко, което трябва да правиш.

Участник: Това е моят свят, който съм създал, аз съм следвал съветите на Башар в миналото …

Башар: Ти си решил самостоятелно да приемеш тази идея.

Участник: И както ти спомена преди, холограмата е най-доброто описание на нашето съществуване?

Башар: Да, едно от описанията. Това помага ли ти?

Участник: Да. Имам тук още някои неща … Шамбала, която е в Тибет. Коя извънземна раса е замесена в създаването …

Башар: Всичко това се намира в друго измерение.

Участник: Разбирам. Възможно ли е да бъде все още видяна?

Башар: Ако имаш вибрационния резонанс, за да я възприемеш, разбира се. Тя цялата е тук и сега, всичко е тук и сега. Единствената причина да не видиш определено нещо, е, защото не притежаваш вибрационната честота на това конкретно нещо, по някаква причина. Така че да, разбира се, Шамбала може да бъде преживяна от индивиди, които избират да бъдат в определена вибрационна честота, при което да могат да я възприемат.

Участник: Чудесно, благодаря ти. Този въпрос вече бе зададен, но кухото нещо … Земята…

Башар: Земята не е физически куха.

Участник: Съжалявам, Луната.

Башар: Нито Луната.

Участник: Искам обаче да запитам за Земята. Има ли също тунели и подземни системи …?

Башар: Има определени пещерни системи, но Земята не е куха. Когато хората преминат през определени портали на Земята и мислят, че са открили, че Земята е куха, те всъщност са се преместили напълно в друго измерение и мислят, че са в Земята, но те не са. Така че Земята не е физически куха. Хората обаче могат да се преместят в други измерения, където да помислят, че тя е куха.

Участник: Благодаря ти. Мисля, че имам връзка със Сириус, поради седемте сестри, които имам …

Башар: Това са Плеядите.

Участник: Да, съжалявам, прав си.

Башар: Зная, затова го казах.

Участник: Коренните жители на Южна Америка мислят, че оттам са дошли техните помагачи преди много, много години.

Башар: Да, и от други места също, в това число и от Сириус.

Участник: Това добър пример ли е за нас – да следваме като хора това, което са правили в древността тези хора?

Башар: В определен смисъл, да, те определено имат по-близък контакт с природата и по-пълна изява на цялостната си личност, така че ако вярваш, че това е нещо, което предпочиташ, да, те могат да послужат за добри огледала, които да наподобяваш. Но това е въпрос на твой избор. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Тогава, благодаря ти.

Участник: Благодаря и аз.

Башар: Това е всичко.

 

Участник: Здравей, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Имам технически въпрос. Ако една от тези плазмени сфери, които имаме за украшение и които са с различен диаметър, които са пълни с газове и от които навън струи енергия …

Башар: Да, разбираме, и какъв е въпросът?

Участник: Мога ли да използвам такава сфера като фонотронова тръба?

Башар: Не.

Участник: Защо не?

Башар: Защото те не са в подходящата вибрация, която да бъде преведена в тази енергия.

Участник: Това беше въпросът ми, благодаря много.

Башар: Пак заповядай.

 

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Нания.

Ейприл: Имаме време да изберем още имена, така че …

Башар: Ти все още не си задала въпросите, които вече имаш.

Ейприл: Имаш предвид на участниците през интернет?

Башар: Да.

Ейприл: О, колко си проницателен! Добре, ще започна с един от тях. Ако очите са прозореца към Душата …

Башар: Така да се каже.

Ейприл: Какво означава златното около ириса?

Башар: Връщаме се отново към понятието за вечност, безкрайност, стабилност, равновесие, способност за моментална промяна, без да се променяш като цяло, във вибрационна непрекъснатост, в уникалната си вибрационна честота. Намираш ли смисъл в това?

Ейприл: …

Башар: Предполагам, че не.

Ейприл: Всъщност опитвам се да смеля това, което каза.

Башар: Добре.

Ейприл: Казваш, че по същество златото отразява нашето безсмъртие …

Башар: Да.

Ейприл: И идеята, че когато възприемаме, ние всъщност виждаме …

Башар: Едно по-голямо същество, едно безсмъртно същество.

Ейприл: Точно така. И друг зададе въпрос за цвета на очите. Как това се връзва с идеята за различните извънземни същества, кръвните линии и всичко останало?

Башар: Това е обширна тема, с която ще се занимаем друг път.

Ейприл: О кей. Друг въпрос – кои са подходящите за медитация кристали във връзка с …

Башар: Тези, към които се чувствате най-силно привлечени, защото кристалите са позволения.

Ейприл: Ние обаче говорим във връзка със Сириус, Арктур и Плеядите.

Башар: Тези, към които се чувствате най-силно привлечени, защото кристалите са позволения. Така че когато мислите за връзка с вибрацията на Сириус, вижте кой кристал ви привлича, защото той ще бъде различен за различните хора.

Ейприл: Тогава за много от нас син кристал, поради връзката на Сириус с водата …

Башар: Ако това ви върши работа и отразява общото колективно разбиране на този символ, тогава във всички случаи, използвайте го. Но въображението на различните индивиди може да подскаже различни неща, така че ние предлагаме да следвате това, което ви привлича, а не да следвате общоприетото.

Ейприл: О кей. Също има въпрос: „Ако енергията на Арктур не е физическа, тогава защо казваме: „Те са от Арктур”? 

Башар: Защото това е вашата физическа интерпретация на идеята, че тези същества би трябвало да имат някаква физическа форма и за да може да се отнасяте по някакъв начин към тях. Това е просто интерпретацията ви на тяхната енергия във физическата реалност.

Ейприл: Тогава ние, в определен смисъл, използваме този символ като превод на енергията, която те предлагат, разбирайки, че тази звездна система притежава определена енергия, свързана с едно нефизическо съзнание, което е свързано с тази енергия …  

Башар: Ще ти го кажа по следния начин. Нефизическото съзнание е всъщност съзнанието, свързано със самата звезда. Така че то има физически компонент, но не притежава тела като вас. Разберете, че всичко в рамките на Творението е съзнателно. Всичко е изградено от съзнание. То може да има самосъзнание по много по-различен от вас начин, но това не означава, че не е съзнателно. Самата звезда е съзнателна. Вибрацията на Арктур е съзнанието на самата звезда. Така че вие имате работа с такъв вид същество, когато срещате вибрацията на енергията на Арктур. Вие нямате насреща си раса от индивиди, а буквално с енергията на самата звезда. 

Ейприл: О кей, тогава когато имаме работа с такова равнище на съзнание, например свързано с Арктур, това високо вибрационно състояние би могло да прави неща, като например чувала съм за манипулиране на звезди, или …

Башар: На определено равнище, да. Не може да се интерпретира по този начин във вашата реалност, но на определено равнище, да, тя има способността да излъчва резонанс, който позволява на определени същества, достигнали това равнище, да могат да правят това.

Ейприл: Защото на нашето равнище е трудно да си представим, че има такива извънземни съзнания, които могат да манипулират звезди, галактики, все едно че интелектът еволюира до степен да може да прави тези неща.

Башар: Да, на определено равнище това наистина не е толкова необичайно.

Ейприл: Да, но е необичайно от нашето равнище, където ние все още пътуваме в пространството …

Башар: Да, но ще свикнете с това.

Ейприл: Можеш ли да обясниш малко повече как твоята цивилизация се придвижва от едно място на друго?

Башар: Това е толкова просто, колкото сме го обяснили преди. Идеята е, че ние разглеждаме местоположението като една от характеристиките на самия обект в неговото вибрационно уравнение, различно от идеята, че обектът съществува на дадено място, което няма нищо общо със самия обект. Ако разберете, че местоположението е една от променливите в енергийното уравнение на даден обект, и ако може да измените тази променлива, тогава обектът ще спре да съществува на предишното си място и моментално ще започне да съществува на мястото, отразено от новата променлива, която току-що сте въвели. Така нашите кораби пътуват от една до друга звезда моментално. Ние променяме местоположението си като променяме променливата на местоположението в уникалната вибрационна честота на кораба и на неговия екипаж.    

Ейприл: Мисля, че е наистина вълнуващо какво всъщност е възможно. Вие наистина отворихте очите ни за удивителните проявления, които могат да бъдат преживявани, когато нашата вибрационна честота се повишава и разгръща. 

Башар: Да. Имаш ли други въпроси?

Ейприл: Имаме и други, но остана време за още въпроси от присъстващите, така че може би да ги оставим за края на предаването.

Башар: Добре, ако има време за това. Засега можеш да избереш още трима души.

Ейприл: Сега ще избера имената на трима души. (бърка в кутия с листчета)

Башар: А всички вие забавлявате ли се?

Аудиторията: (викове и аплодисменти)

Башар: Добре, само исках да се уверя, че всички сте будни.

Ейприл: (Изрежда имената на трима от присъстващите)

Башар: Нания, с колко време разполагаме?

Ейприл: До 13:15 ч. Сега е 12:45.

Башар: Разбираме.

 

Участник: Здравей, Башар, как си?

Башар: Ние сме прекрасно, благодаря ти.

Участник: Искам да попитам относно ДМТ, диметилтриптамин.

Башар: Да.

Участник: Тя играе ли по-голяма роля във вселената, или само на Земята по отношение на нашата ДНК?

Башар: Има други същества в други цивилизации, които могат също така да използват този специфичен химически компонент в телата си, за да им помага при достъпа до различни измерения, както правите вие, когато сънувате и когато има по-голямо освобождаване на ДМТ от вашата епифизна жлеза.

Участник: О кей. Още нещо в тази връзка. Аз виждам непрекъснато четири същества, които приличат на две женски и две мъжки. Имам чувството, че ги познавам …

Башар: Ти ги познаваш.

Участник: Все едно, че са част от семейството ми.

Башар: Те са.

Участник: Аха.

Башар: Много от вас имат връзки с извънземни групи, духовни семейства,  Също така много пъти, когато срещаш същества от други измерения, тези, които срещаш, са често, не винаги, но често други твои версии в тези реалности.

Участник: Изглежда, че беше точно това.

Башар: Да, зная, затова го казах.

Участник: Вие какво правите като ежедневна рутина, или …?

Башар: Аз правя това, което правя тук, защото съм специалист по установяване на първи контакти, така че установявам контакти с различни други цивилизации. Също така управлявам своя кораб на изследователски мисии. Също така изследвам други измерения на реалността. Също така съм скулптор на енергийни форми и много други неща. 

Участник: И забавляваш ли се?

Башар: Не правя нищо, което не ми носи радостна възбуда. Никой от нас не прави това.

Участник: Упражнявате ли някакви спортове, или нещо такова?

Башар: Имаме определени дейности, които бихте нарекли спортове, но те съвсем не са структурирани като вашите. Аз също така преподавам в една специализация по установяване на първи контакти на по-млади версии от членовете на нашата цивилизация. Тези класове често биват провеждани на това, което вие наричате кораби-майки.

Участник: Супер, супер. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Работя като медиум.

Башар: Добре, колко вълнуващо.

Участник: Да, нещо изключително. Правя това през последните седем години. Преди това бях в света на корпорациите и работех за Ксерокс и се занимавах с комуникации.

Башар: И си решила, че повече не е забавно да продължаваш да копираш себе си.

Участник: Не бе никога забавно, никога. Така че сега следвам това, което ме вълнува най-силно.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: И в последно време, всъщност не зная откога, медитирам, за да се свържа с Андромеда.

Башар: Добре.

Участник: И най-удивителното е, че двамата със съпруга ми имаме частна среща с теб утре и един от въпросите ми в моя списък е какъв е символът на нашето Слънце. И намирам за много интересно, че това е Арктур. И ме интересува какво представлява този оранжев фон.

Башар: Това е вибрацията на емоционалното равновесие.

Участник: Разбирам. О кей. И в работата, която извършвам, откривам, че имам много силна връзка със Сириус.

Башар: Да.

Участник: Усещам, че сега това се прехвърля към Арктур.

Башар: Тези неща се променят непрекъснато. Вие всички притежавате всички тези връзки, но те ще изпъкват, така да се каже, през различни периоди от живота ви, в зависимост от това, което изследвате, така че вие притежавате нещо като палитра от вибрации и използвате различни цветове по различно време, поради различни причини. Нали така? Все едно, че рисувате картина.

Участник: Да. Това, което исках да те питам, е, че усещам, че вибрацията на Арктур достига до мен сега по определена причина, за да помогне на моите клиенти …

Башар: Да, защото това е енергията на равновесието, енергията на припомнянето на повече от това, което сте. Това е енергията на стабилизирането, умствено, емоционално, физически, духовно.

Участник: Чувствам също, че това е силно свързано със Земята.

Башар: Разбира се, че е.

Участник: Моля те, можеш ли да ми кажеш нещо повече за това?

Башар: Ти получаваш вибрация, която ти позволява да станеш по-балансирана, по-заземена, по-свързана със земната вибрация, която си избрала да изследваш. Вибрацията на Арктур е най-отгоре, Земята е под теб и когато до теб достигне вибрацията на Арктур, тя преминава през теб като проводник, отразява се обратно през теб и така преминава напред и назад, напред и назад, напред и назад с теб по средата, за да създаде този акт на балансиране между небето и Земята. Нали така?

Участник: Да. И какво би казал по отношение на елементалите във връзка с това, през което преминаваме сега, и промените на Земята?

Башар: Има много различни видове елементални същества, чиито вибрации не ви позволяват да ги видите, но много от вас ще започнат да ги усещат, когато сетивата ви се изострят. Това ще бъде разгледано малко по-подробно в едно бъдещо предаване от съществото, познато като Уила Хилакрисинг.

Участник О кей.

Башар: Запозната ли си с това същество?

Участник: Да.

Башар: Тъй като тя е шейпшифтър*), свързана с идеята за природните духове по различни начини, по-подходящо за нея е да достави тази информация в подходящия момент.

*) shapeshifter – в превод „променящ формата си”. – Бел. прев.

Участник: О кей. Има ли някаква връзка между Арктур и елементалите понастоящем?

Башар: Само в смисъл, че вибрацията, която ти позволява да се балансираш между небето и Земята, ще ти позволи да си настроена повече спрямо други същества, които съществуват заедно с теб в земната вибрация, която съществува на различни вибрационни равнища, които може не винаги да са видими за теб. Така че това ще ти даде повече способности да усещаш тези същества, на тези по-високи вибрационни нива, на които те са свързани с природата и със Земята.

Участник: О кей. И един последен въпрос – би ли казал нещо повече за Андромеда?

Башар: Ние ще разговаряме за това утре, по време на твоя сеанс.

Участник: Благодаря много.

Башар: Пак заповядай.

 

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Силно ме привлича идеята да бъда специалист по установяване на първи контакти.

Башар: Добре.

Участник: И ме интересува дали имам успореден живот, където извършвам това?

Башар: Да.

Участник: На Е-сасани?

Башар: Да, но не в моята времева рамка, както и в други светове.

Участник: Уха! Наистина?

Башар: Не, излъгах те. (смях в залата)

Участник: Това е вълнуващо, благодаря ти много.

Башар: Вълнуващо е, че те излъгах?

Участник: Не, не, ти не лъжеш.

Башар: Откъде знаеш това?

Участник: Ти каза това в самото начало.

Башар: Тогава защо казваш: „Наистина”?

Участник: Бях изненадан.

Башар: Защо? Ти вече знаеше това.

Участник: Просто имах такова силно усещане.

Башар: О, изненадан си от това, че вече знаеш някои неща? 

Участник: Предполагам, че е така, предполагам, че е така.

Башар: Добре, това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми много, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

 

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Нания.

Ейприл: Ето ме отново.

Башар: За първи път.

Ейприл: Един от въпросите, които бихме искали да изследваме заедно с теб … зная, че си споменавал преди, но вероятно можеш да споделиш малко по-подробно … кога същество като теб решава, че иска да бъде специалист по установяване на първи контакти с планети?

Башар: Добре.

Ейприл: Можеш ли да поясниш и механизма на установяване на контакт?

Башар: Добре, отново: едно от нещата, което специалистът по установяване на първи контакт в нашата цивилизация прави, е, че неговото съзнание се въплъщава, създава свой живот в съответната цивилизация, за да има непосредствено преживяване в съответната цивилизация, на което да се осланя, за да може да комуникира. Защото в противен случай ще бъдем прекалено различни, за да можем да споделяме информация по подходящ и ефективен начин. Така че това е едно от нещата, които винаги правим. Така че в този смисъл, аз съм в контакт с множество едновременни въплъщения, които използвам във връзка с различни цивилизации, с които установявам контакт. Тогава ние виждаме как се получават нещата с тези различни въплъщения, в зависимост от времето, синхронностите, кое е най-доброто за всички засегнати в тази цивилизация и също така какво е най-доброто за съответния медиум в дадената цивилизация. И тогава ние подаваме информацията в подходящото темпо, за да може да бъде асимилирана по подходящ начин, след което преминаваме към следващия блок от информация. Когато установим в наблюденията си, че дадена цивилизация абсорбира информацията по начин, който подсказва, че са готови за повече, тогава доставяме повече. Първо обаче ние наблюдаваме и следим как оползотворяват веднъж подадената информация, за да видим дали могат да я абсорбират и балансират в своето общество. И когато достигнат до определен момент, бива установяван открит контакт. В началото минимално, след което се разширява по съответния свят. Разбира се, това зависи от обществената структура, от политическата структура на съответния свят и т.н., в зависимост от това как се развиват нещата. Това помага ли ти?  

Ейприл: Да, а би ли ни описал по-подробно механизма, с помощта на който можеш да комуникираш чрез Дарел (Анка)?

Башар: Идеята е, че медиумът по някакъв начин бива трениран да променя вибрационните честоти на своя мозък или на това, което минава за мозък при съответните същества, и става по-свързан с нашата вибрационна честота, а ние, от своя страна, нагаждаме нашата честота към неговата и някъде по средата се свързваме като два камертона, които вибрират заедно. И когато вибрираме заедно, ние се хармонизираме по този начин, мислите ни биват автоматично превеждани от този конкретен индивид в това общество във формата на комуникация, релевантна за съответното общество. Така че те отразяват нашата личност, превръщат нашата енергия в реплика на нашите мисли, в реплика на нашата личност, в собствената си енергия, за да бъде представителен биологичен преводач на мисловните честоти, които изпращаме чрез тези вибрации.

Ейприл: Тогава, в този смисъл, ти не говориш английски.

Башар: Аз въобще не говоря. Аз просто изпращам мисловни модели, които биват автоматично превеждани чрез езика, който медиумът разбира. Така че когато съществото комуникира чрез медиум от различна култура, комуникацията протича на езика на тази култура. Това е телемпатичната връзка, в която медиумът, в определен смисъл, се тренира чрез синхронност, за да бъде в състояние да наподобява нашата вибрация, така че предаването да може да протече. Много учени от вашата планета мислят, че комуникацията с извънземните ще се получи чрез радиовълни и пр., и пр. Това може да важи за някои цивилизации, но точно сега вие съществувате в една радио пустиня. Всички цивилизации, които имаха радиовълни много отдавна, тези радиовълни отдавна са подминали вашето положение в космоса. Тези, които предстои да бъдат открити, още не са ви достигнали. Така че наистина няма да чуете нищо чрез радиовълни. За нас най-ефективният начин е всъщност да използваме един член на обществото, защото тогава преводът, ако този член е обучен правилно, пристига с всички нюанси и интонация, и идиоми, необходими за истинското разбиране на предаването. По наше мнение това е най-ефикасният начин.

Ейприл: Когато си помислим за телемпатията, така както ни я обясни …

Башар: Това не е четене на мисли между два ума.

Ейприл: Защото когато говориш за телемпатията по този начин, това е двама души да имат едни и същи мисли едновременно.

Башар: Точно това е.

Ейприл: Когато например си силно влюбен.

Башар: Двамата са на една и съща честота, имат едни и същи мисли по едно и също време, но никога някой в действителност не чете нечий друг ум. Просто имаш същите мисли като някого другиго едновременно и знаеш какво мисли той, защото е на подобна дължина на вълната. Ето защо влюбените често имат едни и същи мисли, довършват взаимно изреченията си и пр. Те са на една и съща дължина на вълната. 

Ейприл: Ние се опитваме да отнесем това към случая с теб и Дарел, така че в този смисъл, вие двамата сте влюбени …?

Башар: Да, защото ние сме аспекти на една и съща душа. Това, което вие бихте нарекли бъдещ аспект, и това, което аз наричам минал аспект, гледано в линейна перспектива. И тъй като зная, че съм безусловно обичан и аз безусловно обичам себе си, така ние можем да установим тази връзка и да имаме това предаване, защото то протича в ситуация на безусловна любов. 

Ейприл: Това означава ли, че това, което в действителност се случва, е, че той мисли същите мисли по същото време, или неговият мозък всъщност превежда мисловните импулси, които ти изпитваш.

Башар: Няма никаква разлика между тези две описания.

Ейприл: Това е толкова интересно, защото когато си помислиш за друг човек, ти се чувстваш близък с него и мислиш същите мисли по едно и също време. Това не изглежда същото като този човек да предава информация.

Башар: Няма предаване на информация, това ти казваме.

Ейприл: Така че той всъщност не предава информация?

Башар: Той се свързва с нашата вибрация и превежда същите мисли по същото време. Ето защо е необходимо обучението – да обучиш медиума как да се синхронизира със съответната честота на вибрации, за да стане устройство за превод и да има същите мисли по същото време.  

Ейприл: И той изпитва това по същото време, все едно че е, в определен смисъл, пътник в колата, която ти шофираш.

Башар: Да, така това бива интерпретирано в неговото съзнание.

Участник: А точно сега какво прави Дарел?

Башар: Наистина ли би искала да знаеш?

Ейприл: Винаги ми се появява този образ, при който той стои и оцветява нещо.

Башар: В момента той е все още очарован от фокусиране върху идеята, за която говорихме преди малко, че вибрацията на Арктур е съзнанието на самата звезда. Така че той разговаря със звездата.

Ейприл: Това е много вълнуващо.

Башар: Да, така е.

Ейприл: А можеш ли да ни разкажеш за друго твое въплъщение на друга планета? Как изглеждаш и как изглежда тази друга цивилизация?

Башар: Вие вече срещнахте друго въплъщение, свързано със същата Свръхдуша, като мен и медиума, и това е самата Уила. Нали така?

Ейприл: Да, тя е твърде …

Башар: Така че това е, което бихте нарекли 700 години във вашето бъдеще на Земята, това, което наричаме шейпшифтър, нещо, което е различен вид хибрид, който демонстрира повече различни видове извънземни връзки от тези, описани днес, и които позволяват на съществото да проектира различни форми на същества, в това число животни, дървета и т.н. по много, така да кажем, шамански начин.  

Ейприл: Интересно е дали имате контакти с планета, чиито обитатели не са хуманоиди?

Башар: Да, ние вече ви казахме вчера за преобърнатата вселена, нали така?

Ейприл: И този индивид, с когото ти си се свързал на тази  планета, е едно от твоите въплъщения?

Башар: Да.

Ейприл: Точно така, ти си създал това въплъщение, когато си установил връзката.

Башар: Да.

Ейприл: И как са нещата в този преобърнат свят?

Башар: Преобърнати. Както описахме, вместо празно пространство, те имат гравитационна течност и вместо планети имат големи празни сфери, върху чиято вътрешна повърхност живеят онези същества. В центъра няма звезда, но нещо като въртяща се призма, която функционира едновременно като черна дупка и бяла дупка, представлявайки за тях промяната между деня и нощта. Те са сферични по форма, около два метра и половина в диаметър и се придвижват по вътрешната страна на празната сфера по различни начини, възползвайки се от притеглящия и отблъскващия пулс на въртящата се призма, която ги насочва в живота. Постройките им са подобни на канали с обло сечение, имат 10-12 пипала – понякога по-малко, понякога повече – в зависимост от конкретния вид същество. Те могат да ги свиват и разпускат при нужда, в зависимост от различни функции. Много е интересно да си въплътен като един от тях. Тъй като не е възможно да преведем тяхното име от техния език, ще ги наречем просто топчета. (смях в залата)

Ейприл: Топчета?! Абсолютно удивително е човек да надникне в твоето съзнание, всеки път когато ни разказваш за някое от своите преживявания. Наистина добиваме възможност да видим колко невероятно богато и удивително може да бъде съзнанието. 

Башар: И ако успеете да надникнете в собственото си съзнание, ще откриете, че то е също толкова богато и удивително и това е целият смисъл на тези предавания. И сега, може да направите кратка почивка, и ние ще продължим това предаване с холотопната медитация през последните петнадесет минути на това предаване. Ще продължим след кратката ви почивка.

 

Башар: Нека сега продължим това предаване с холотопната медитация. Отпуснете се, вдишайте дълбоко и … издишайте. Отново вдишайте дълбоко и … издишайте. Още веднъж дълбоко вдишване … и задръжте, задръжте, задръжте и го изди-и-и-ишайте. Продължавайте да дишате по спокоен, дълбок и мирен начин. И докато позволявате на светлините да избледнеят, позволете на музиката да зазвучи, позволете на холотопа да бъде осветен и започнете да се унасяте в отпуснато и спокойно състояние. И докато гледате холотопа в самия център, позволете си да започнете да си припомняте всички вибрации, които сме обсъждали с вас в това предаване за междузвездната енеаграма. Усилете музиката, позволете си да се отпуснете в нейните вибрации и докато гледате в центъра на това многоизмерно отражение на вашето същество, на вашата Свръхдуша, на вашето съзнание, на „Всичко, което е”, може да започнете, докато извървявате своя житейски път, да вземете със себе си знанието, перспективата, разбирането, че така както символът на Земята се намира в центъра на матрицата от девет символа в тази енеаграма, така и вие се намирате в центъра на всички различни вибрации, които сме засегнали в това предаване. Вие винаги сте оградени от тези отразяващи огледала, вие винаги може да се обърнете към тях по начини, които да ви позволят да се свържете с каквото разбиране, каквато информация може да ви е необходима във всеки един момент, за да ви позволи да разкриете своето творчество, проявленията на своята страст, увереността на своето същество, красотата на своето същество, светлината на своето същество. Всеки път, когато попаднете в дадена ситуация и си позволите да останете във вибрационното състояние, което предпочитате, неутрализирайки всички значения, вие може да си позволите да се отразите в тези различни огледала, в земното огледало, което е било свързано, е свързано и винаги ще бъде свързано с всички тези други вибрации, които непрекъснато изпращат енергия към вас, информация към вас, любов към вас, подкрепа за вас. При всяко едно обстоятелство вие може да погледнете в отражението, избрано от вашата интуиция и въображение. Може да се обърнете към вибрацията на Анунаки, която ви позволи да започнете това пътешествие на Земята, към вибрацията на Орион, която ви позволява силата и стабилността да трансформирате тъмнината в светлина, към вибрацията на Федерацията на Сивите, която ви позволява да участвате в собствената си еволюция, към вибрацията на Е-сасани, която ви позволява възможността да избирате определенията, които предпочитате, които са в синхрон с истинската ви уникална вибрация, към вибрацията на самата Земя, която ви откърмя и подкрепя, и ви дава дом, и ви позволява да разберете понятието за семейство и за свързаност, която ви позволява да преживеете процеса по един заземен начин, която ви позволява да откриете себе си отново;  към вибрацията на Я-йел, която ще бъде първата измежду много, която да ви отвори пътя към звездите и да ви позволи да разберете своя по-голям път, да ви позволи да разберете своята по-голяма история и как сте станали това, което сте, и накъде сте се запътили. Към вибрацията на Сириус, която ви позволява да функционирате на една много висока честота, в едно възвишено състояние, да виждате от висока перспектива, която ви позволява да функционирате плавно, гъвкаво, податливо, при всички обстоятелства и ситуации, която ще ви свърже по-силно с Висшия разум, и ще ви помогне да заздравите тази връзка между физическото и нефизическото. Към енергиите на Плеядите, които представляват едно огледало, един символ за вашата реалност от четвърто равнище на плътност, за вашето преживяване на една обединена Земя, за вашето преживяване на достигане до звездите, за да позволите природата да бъде в равновесие вътре във вас, и вие да бъдете в равновесие с нея, да ви позволи да застанете твърдо и уверено между небето и Земята, докато преживявате съдбата, която сте избрали за себе си, темите, които сте избрали да изследвате със страст, свободно, с последователност, със светлина и любов, за да можете не само да изследвате един ден крайните простори на галактиките, но да изследвате вътрешните простори на собственото си съзнание и на собственото си същество. И това ще ви стане толкова ясно, колкото звездите на нощното небе. И вие ще начертаете своя път между равновесието, което цари вътре, и равновесието, което цари отвън. И енергията на Арктур, вибрационното съзнание на една звезда, която непрекъснато осветява най-висшата версия на вашето същество, вибрацията на Свръхдушата, така че да може да си спомните кой/коя  и какво сте и да се свържете по-силно с всички аспекти на своето съзнание, както и да изявите това, което отразява най-добре всичко, което може да ви послужи и помогне най-добре – най-доброто отражение, най-добрият пример, в този ден и век на трансформация на вашата планета.

И вие ще си припомните основите на Прото-сапиенс, тази хуманоидна форма, дала ви това ваше проявление, както и Влечугите, които ви позволяват да знаете, че имате далечни братовчеди с различни форми и различен начин на живот и които също така ви поставят в контакт с различни аспекти на вашето същество, с различни аспекти на земното съзнание,  по начин, който ви позволява да се изправите срещу страховете си и да ги трансформирате по начини, които ви позволяват да превърнете страха в радост, докато превръщате идеята за отрицателното в положително, змията в дракон, който разперва криле, лети във висините и ви носи мъдростта на вековете.

И докато приемате идеята за Новите хибриди, които ще ви представят като шестата хибридна раса, която ще се слее с останалите пет, за да станат всички един ден седмата хибридна раса. Черпете от тази енергия.

И черната звезда в центъра на белия шестоъгълник, на черен фон, която отразява вашата категорична съдба като същества с неограничена сила,  безкрайно величие, безкрайни проявления, слети в едно с вибрацията на самото пространство-време и с това, което е способно да създава звезди, слънчеви системи, галактики – конструкторите на самото Творение, както и всички свързани с това преживявания.

И вие ще станете специалисти по установяване на първи контакти, осветявайки и просвещавайки други цивилизации, позволявайки им да открият какво се крие в сърцевината на тяхното същество, като отражение на това, което е в сърцевината на вашето същество.

И Хипер-сапиенс и високите вибрации на галактиката Андромеда, които намират нов израз в генетиката на Анунаки, която вие все още притежавате, която е била вашето начало, е и винаги ще бъде пътят на вашата съдба, вашето изследване, вашето откритие. Свържете се с тези огледала и с тези отражения на своето ежедневие, които да ви позволят ясно и безпогрешно да начертаете своя курс, докато животът преминава през вас и ви позволява да функционирате и се проявявате като уникален израз, уникален аспект на „Всичко, което е”, каквото е всеки един от вас.

И в комбинация, всички тези честоти ще бъдат огледалото на безкрайното  и вечно око, което гледа към вас сега, окото на Първоизточника, на „Всичко, което е”. Вие сте едно и сте уникални, и вие сте всичко, и сте уникални, и вие сте заедно, и сте сами. Позволете си сега да вдишате дълбоко всичко това и да кристализирате всички тези честоти в своето същество така, че генетичните маркери във вас да могат да превключат и да ви захранят с информацията и енергията, която ви е необходима във всеки един момент и при всяка ситуация, която ще сътворите в своята реалност.

Сега отворете всички врати, задържащи потока, отворете всички ключове и позволете на енергията да потече в неврологичната ви мрежа и да обедини мозъка ви по един организиран начин, който ще ви позволи да превключвате лесно и често от вибрация във вибрация, както ги описахме, и според нуждите ви, за да може интуитивно да знаете с коя вибрация да се свържете във всяка една ситуация, към кого да се обърнете и как да изразите своята страст и радостна възбуда, за да бъдете винаги живия пример за това, което другите могат също да изберат за себе си. Защото това е завещанието на вашия свят – да бъде блестящият пример за трансформация от тъмнина в светлина, за да могат други да участват в тази трансформация в собствените си реалности, защото ако вие може да го направите, значи могат и те. И ако други са го направили преди вас, това може да направите и вие. И вие ще предавате това завещание нататък, навън и навътре, на всички, които могат да се възползват от него, и на всички, които са признателни и благодарни за желанието ви да функционирате като един майсторски клас, който сега е в процес на дипломиране и превръщане все повече и повече, и повече в това, което наистина сте. Вие сте благословени, ние сме благословени.  Живейте в благоволение, живейте в мир. Живейте в творчество, живейте в любов. И преживявайте отраженията на тази безусловна подкрепа и любов, която струи от всички неща.

Сега си позволете да вдишате дълбоко и издишайте. Вдишайте дълбоко и издишайте. Вдишайте дълбоко и задръжте, и позволете на кристалните структури да се формират вътре във вас. И издишайте един нов свят, една нова енергия, една нова реалност, една обновена своя личност. Защото измеренията се разгръщат във вас и вие се превръщате в самите измерения. Бъдете в мир. Бъдете в радост. Позволете на музиката си да заглъхне, позволете на светлините си да притъмнеят и си позволете просто да се понесете за малко в топлата прегръдка на безкрайното. Позволете на всички светлини да изгаснат и просто плавайте в съня на своето безгранично същество. И позволете си да бъдете в покой, и позволете на всички вибрации да бъдат с вас. Те са ваше семейство, това е вашето галактическо семейство и една Свръхдуша на Свръхдушите, от която вие сте част и от която може да извличате препитание, подкрепа и любов, вдъхновение и знание, че сте една вечност в една единствена искра, в един момент на битието. Дишайте леко, бъдете в мир.

Приемете всички нашата безусловна любов. Хубав ден! И сега, може да се СЪБУДИТЕ за един нов живот, за една обновена своя личност. Ние ви благодарим за съвместното сътворение. Приемете най-дълбоката ни признателност. Хубав ден!