Башар – Непрекъснато образование – 19-ти юни, 2015 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Башар: Нека започнем това взаимодействие, като преди всичко изразим нашата най-дълбока признателност и благодарност за позволението да осъществим това предаване по този начин и по това време. Бихме искали да продължим въведението, започнато от нашия стажант в предаването, осъществено в Оукланд, като сега го продължим в Лос Анжелис, за да помогнем на този стажант в разбирането на вашата култура, да му помогнем да се адаптира, да разбере различията между нашия свят и вашия свят, защото той има много малко опит с вашия свят. Така че зависи от вас да взаимодействате със стажанта по начин, по който да му обясните вашия свят. Така както ние отброяваме времето, той е малко над десетгодишен. На вашата планета това би отговаряло на около тринадесет години. Взаимодействието ще се осъществи с помощта на трима от вас, които биха искали да вземат участие, така че не само ще можете да му помогнете в разбирането на вашата култура, но и ще може да видите, на основа споделената от нас информация през последните тридесет години, колко всъщност сте узнали относно тези принципи. Така че вие ще може да се явите като представители на вашето общество … и ще видим какво ще се получи. И така, Нания, би ли поканила трима доброволци?

Ейприл: Майк в дъното … … О кей.

Башар: Имаш ли трима?

Ейприл: Да.

Башар: Добре, тогава ние ще улесним появяването на стажанта, а ти можеш да позволиш на първия доброволец да поздрави стажанта и да бъде поздравен от него. И както казвате на вашия език, нека да подкараме топката. Един момент … …

XYZ: Здравей.

Участник: Здравей. Как си днес?

XYZ: Днес, аз съм. Какво друго? Ти си … днес?

Участник: Да.

XYZ: Ние се учим относно вашия свят. Какво би споделил с нас относно това как живеете своя живот във вашия свят?

Участник: Ами … Аз лично … аз …

XYZ: Ние комуникираме лично с теб. Ние си представяме, че ти не би могъл да говориш от името на някого другиго.

Участник: Добре казано. *)

*) Употребеният тук английски израз „ good point” (добре казано), има буквален превод „добра точка”. – Бел. прев.

XYZ: Ние набираме точки. Аз разбирам, че във вашия свят вие набирате точки, когато играете игри. Така че аз сега набрах точки? (смях в залата)

Участник: Да … И така … аз започвам дните си като се събуждам …

XYZ: Събуждаш се. Събуждаш се.

Участник: След като се наспя.

XYZ: Наспи.

Участник: Спане … почиване.

XYZ: Разбирам – почива.

Участник: Дълбока почивка.

XYZ: Дълбока почивка. Почива в дупка? (смях в залата)

Участник: Не, ние … почиваме … о, човече … ние почиваме … нарича се почивка.

XYZ: Какво е събуждане?

Участник: Събуждане е … край на почивката.

XYZ: Край на почивка.

Участник: Да

XYZ: Значи почивка обратно на събуждане?

Участник: Предполагам, че може така да се каже. Ние го наричаме да заспиш, но … обратно на събуждане.

XYZ: Събуждане и обратно на събуждане.

Участник: Така че ние се събуждаме, за да завършим почивката и започнем своя ден.

XYZ: Ден започва, когато се събуди?

Участник: (въздиша) Да.

XYZ: Значи ти се събуди на зазоряване.

Участник: Някои хора.

XYZ: Добре, разбирам. И след това какво правиш?

Участник: Аз вземам един душ.

XYZ: Душ?

Участник: Стоя под водата.

XYZ: Водопад?

Участник: Изкуствен водопад, предполагам.

XYZ: Кой прави водопад? Стоиш под водопад. Човек прави водопад, ти стоиш под водопад? Кой човек прави водопад?

Участник: Честно казано, не съм сигурен кой го е направил.

XYZ: Ти стоиш под водопад и не знаеш кой го направил?

Участник: Имаме стая в домовете си, където имаме един душ, който е машина, която прави водопад.

XYZ: Машина-водопад.

Участник: Да.

XYZ: Вие нямате водопад в природа?

Участник: Имаме, но много далече. Някои хора имат … те са доста далече.

XYZ: Далече … пътува дотам?

Участник: Да.

XYZ: Разбира. Защото водопад в природа далече, вие прави стая с машина-водопад.

Участник: Да.

XYZ: Разбира. Защо?  

Участник: Ние го използваме за почистване на тялото си.

XYZ: Почистване на тялото. Аз разбира.

Участник: И след това аз отивам на работа.

XYZ: Работа. Прави неща? 

Участник: Да.

XYZ: Това носи на теб радостно вълнение?

Участник: Да, много.

XYZ: Разбира.

Участник: И аз правя това, за да получа пари.

XYZ: Пари?

Участник: Което е форма на изобилие тук … която ние използваме за размяна с други неща.  

XYZ: Какви други неща?

Участник: Хм … Като например наем за моя … (смее се)

XYZ: Скъсано място, цепнатина … пролука в нещо.*) 

*) Наем, скъсано място, цепнатина … – част от различните значения на английската дума “rent”. – Бел. прев.

Участник: Не, не.

XYZ: Не превод?

Участник: Не.

XYZ: Не скъсано място?

Участник: Не.

XYZ: Какво е „наем“?

Участник: Наемането е … Моят дом е притежание на някого другиго … и аз му плащам, за да живея там.

XYZ: Аз … не разбира.

Участник: О, човече.

XYZ: Аз момче.

Участник: Аз също.

XYZ: Ти момче?

Участник: Да … И така … тук ние притежаваме различни парчета земя.

XYZ: Притежава … притежава …

Участник: Това е … Тя ни принадлежи.

XYZ: Принадлежи на теб … Само на теб?

Участник: Да.

XYZ: Никой друг?

Участник: Да.

XYZ: Само ти … има къща, сграда?

Участник: Да.

XYZ: Но само ти в сграда?

Участник: Да.

XYZ: Никой друг не може да влезе?

Участник: Освен ако не им позволя.

XYZ: Ти позволяваш ли им?

Участник: Разбира се, позволявам им.

XYZ: Тогава не само ти в къща.

Участник: Тя ми принадлежи, но аз мога да реша да пусна други хора вътре.

XYZ: Принадлежи на теб. Принад-лежи на теб. Лежи. Лежи, стои прав?

Участник: Не, не. Това е … Хм. Ти разбираш ли какво е владение … или

XYZ: Има?

Участник: Да.

XYZ: Като държа?

Участник: Нещо такова.

XYZ: Нещо като държа? Ти държиш къща в ръка? Малка къща … малка сграда?

Участник: Ти не можеш да я държиш в ръка, но такъв е смисълът на понятието.

XYZ: Понятие за държи, но не държи в ръка.

Участник: Да. Все едно да имаш собствен космически кораб.

XYZ: Не. Космически кораб за всички.

Участник: Има ли такъв, който е свързан само с теб?

XYZ: Не с мен, а с ментора.

Участник: О кей.

XYZ: Значи ти свързан с къща, ти говориш с къща … като с кораб?

Участник: Ние не разговаряме с къщата си.

XYZ: Не? Защо не разговаря с къща? Твоя къща, ти свързан с къща, защо не говори с къща?

Участник: Никога не съм опитвал това.

XYZ: Къща не говори на теб?

Участник: Обикновено не … тя няма какво много да ми каже.

XYZ: Тя има много да ти каже. Космически кораб има много да каже.

Участник: Предполагам, че ние не сме усвоили това изкуство.

XYZ: Защо не сте? Може би ти говориш на къща. Може би къща отговори на теб.

Участник: Моята къща може да е самотна, не зная …

XYZ: Самотна … самотна … самотна?

Участник: Все едно, че няма никой, с когото да разговаря.

XYZ: Къде никой, с когото няма да разговаря? Няма никой друг на Земя? Аз говорил с други на Земя. Ти не единствен човек на Земя.

Участник: Вярно е.

XYZ: Значи има хора, с които да разговаря.

Участник: Да.

XYZ: Но не с теб.

Участник: Аз не съм разговарял с нея.

XYZ: Но тя твоя къща.

Участник: Но аз съм там, така че тя може да говори на мен.

XYZ: Тогава говориш на къща и къща говори на теб, да?

Участник: Предполагам, че да.

XYZ: Ти предполага …

Участник: Никога не съм опитвал, така че не зная дали ще ми отговори, но може и да стане.

XYZ: Ти видиш. Да?

Участник: Да.

XYZ: Ментор казва „благодаря”.

Участник: Пак заповядай.

XYZ: Ментор казва: „Следващият”.

Участник: Добре.

XYZ: Здравей.

Участник: Здрасти, как вървят нещата?

XYZ: Кое върви?

Участник: К’во става?

XYZ: Става?

Участник: Как ти е настроението?

XYZ: Настроение? Щастлив.

Участник: Значи това става.

XYZ: „Става” значи „щастлив”?

Участник: Може да бъде.

XYZ: Не винаги?

Участник: Ти не си винаги щастлив?

XYZ: Ти казваш, че „става”, не винаги „щастлив”.

Участник: „К’во става?” е „Как си?”.

XYZ: Аз съм добре. Ти как си?

Участник: Малко съм нервен.

XYZ: Нервен.

Участник: Нервен.

XYZ: Нервен.

Участник: Да.

XYZ: Защо?

Участник: Никога не съм правил това преди.

XYZ: Аз също.

Участник: Не сме на една и съща страница.

XYZ: Страница? Ти имаш книга?

Участник: Да. Ти имаш ли книги?

XYZ: Не като твоя книга.

Участник: Как изглежда твоята книга?

XYZ: Екран …

Участник: Екран?

XYZ: Екран на кораба.

Участник: Видео?

XYZ: Видео. Не видео.

Участник: Знаеш ли какво е видео?

XYZ: Ментор казва какво е видео. Наш екран – не видео.

Участник: Тогава на какво прилича?

XYZ: Образи на ума … Образи на съзнание … на кораб и на хора … Споделя на екран.

Участник: Значи повече от един от вас гледате едновременно на екрана …? Споделяте образи.

XYZ: Много образи, едновременно.  Всичко, което се предава от кораб на хора и от хора на кораб. Различни образи за всеки … Вие имате екран?

Участник: Ние … да, видео екрани.

XYZ: Видео.

Участник: Може да си помислиш, че имаме същото нещо, но се съмнявам, че е като това, което ти описваш.

XYZ: Ти съмнение? Ти съмнение? Какво е „съмнение”?

Участник: Когато две различни неща може да са верни и ти не знаеш кое от тях искаш.

XYZ: Но и двете са верни. Тогава какво е съмнение? Защо е съмнение, ако и двете са верни?

Участник: Съмнението е да вярваш в другото нещо.

XYZ: Кое друго нещо?

Участник: Това, което не желаеш.

XYZ: Защо вярва това, което не желае?

Участник: Защото сме глупави.

XYZ: Глупави?

Участник: Аз съм глупав.

XYZ: Глупав. Какво е „глупав“?

Участник: Не сериозен.

XYZ: Какво е сериозен? … Изчакай … Звездна система? *)

*) Омофония – на английски serious = сериозен и Sirius = Сириус имат еднакво произношение. – Бел. прев.

Участник: Не този Сириус.

XYZ: Друга звездна система? Кой сериозен?

Участник: Сериозен е, когато нямаш чувство за хумор … когато нещо не е смешно.

XYZ: Всичко е смешно. (смях в залата) Всичко забавно. Значи … не забавно?

Участник: Да, никога ли не си чувал за нещо не забавно?

XYZ: Не, няма нещо, което не забавно … в нашия свят. 

Участник: Тогава има различни равнища на забавно.

XYZ: Различни проявления на забавно. Няма нещо не забавно. Вие имате не забавно?

Участник: Понякога.

XYZ: Кое е не забавно? Кое е като не забавно?

Участник: Да ходиш на работа.

XYZ: Но човек, с когото говори преди малко, казва работа и забавление еднакви. Ти нямаш забавление с работа?

Участник: Ако имам забавление на работа, няма да го приемам като работа.

XYZ: Какво ти мислиш, че е … забавление?

Участник: Аз съм радостно развълнуван, смея се. Забавлявам се с другите.

XYZ: Но все пак правиш неща.

Участник: О да, все пак правя неща.

XYZ: Тогава правене на неща – не работа?

Участник: Това не се усеща като работа, когато се забавляваш. Но хората там са сериозни.

XYZ: Работа – не забавление. Ако не чувства не забавление, тогава това не работа?

Участник: Точно така. Някои хора се забавляват … чистейки тоалетна.

XYZ: Какво е тоалетна?

Участник: Това е, когато отиваме да си измием ръцете.

XYZ: Измиеш във водопад? Стая с машина-водопад?

Участник: Водопадът, който тече за почистване, тече също в един съд, купа, където се освобождаваме от отпадъчни продукти.

XYZ: Отпадъчни продукти.

Участник: Да, ние ядем храна и тя трябва да излезе от другия край. (смях в залата)

XYZ: Друг край на какво?

Участник: На тялото. Вещества влизат в устата и в крайна сметка излизат от другия край. Вие не ядете ли храна?

XYZ: А … Ментор казва нашите хора се хранили много отдавна. Сега ние не яде.

Участник: Това звучи страхотно.

XYZ: Има малко страх? Ядеш и не ядеш е … малко страх?

Участник: Вълнуващо е.

XYZ: Вълнуващо да яде, или да не яде?

Участник: Да не яде.

XYZ: Защо? Вие има нужда яде?

Участник: Да, предполагам, че е така.

XYZ: Какво случва, ако не яде?

Участник: Зависи в какво вярвам, но вероятно ще умра от глад и няма да бъда повече в това тяло.

XYZ: Значи, ако ти харесваш тяло, ти развълнуван да яде? Да остане?

Участник: Яденето е забавно, но готвенето и всичко свързано с това не е забавно.

XYZ: Готвене?

Участник: Подготвяне на това, което трябва да сложим в тялото си.

XYZ: Подготвям. Правя готов.

Участник: Правя готов.

XYZ: Вие се подготвя да яде, след това яде, след това се освобождава от това, което яде. И вие се освобождава от това, което яде в стая на машина-водопад. (смях в залата)

Участник: Точно така!

XYZ: В една купа.

Участник: В една купа, където водата влиза в една дупка.

XYZ: Надолу дупка. Дупка в купа. Къде отива?

Участник: Ти си поет, не разбираш от тези работи. (смях в залата)

XYZ: Аз зная.

Участник: Знаеш ли какво е „поет“?

XYZ: На древен език, идея за изказ, за предизвикване на емоция.

Участник: Точно това е поезията!

XYZ: Да. И така, къде отива дупка на купа?

Участник: Отива надолу в една тръба, система от тръби.

XYZ: Извличане?

Участник: Да, извлича се в една пречиствателна станция.

XYZ: Извлича се в растение? *)

*) Употребената в случая дума „plant” на английски има различни значения, в т.ч. завод и растение.

Участник: Не този вид plant. Нещо, направено от човека. Там се обработва водата и тя се връща обратно в стаята на машината-водопад.

XYZ: Рециклиране.

Участник: Да.

XYZ: Ние разбира.

Участник: Правилно загряваш. (смях в залата).

XYZ: Значи неправилно – изстиваш?

Участник: Не, в английския език една дума означава много различни неща.

XYZ: Една дума означава много различни неща. Да, защото вие дава значение. Сама дума няма значение. 

Участник: Точно така.

XYZ: Да.

Участник: Много равнища.

XYZ: Да, разбира.

Участник: Мога ли да задам още един въпрос?

XYZ: Това е въпрос.

Участник: Вашите кораби – те не изхвърлят ли отпадъци?

XYZ: Ние не яде, така че няма отпадък.  

Участник: А когато корабите ви говорят, как става това?

XYZ: Това, което наричате телемпатия.

Участник: И те имат своя самостоятелна личност?

XYZ: Те са израз на Висш разум. Физикализация, кристализация на Висш разум. Ние говори на себе си, когато говори на кораб. Говори на повече от себе си.

Участник: Чувал ли си, че всеки от нас е една отделна вселена?

XYZ: Всеки е своя вселена.

Участник: И при вас ли е така?

XYZ: Същото за всеки.

Участник: В Творението?

XYZ: Да.

Участник: Не става ли много мешано?

XYZ: Мешано?

Участник: Смесване.

XYZ: Да, смесването е опитност. Но не описание на структура. Структура никога не се смесва. Преживяването на структура създава преживяване на смесване от перспектива, която ти избираш.

Участник: О кей, тогава независимо от равнището на физическото, независимо … всяка перспектива е отделна, собствена вселена?

XYZ: Да. Перспективата е вселена.

Участник: Благодаря ти.

XYZ: Благодаря.

Участник: Ти си умен.

XYZ: Ти умен.

Участник: Благодаря.

XYZ: Ментор казва: „Следващият”.

Участник: Здрасти.

XYZ: Здрасти.

Участник: Наистина съм развълнуван да разговарям с теб.

XYZ: Ние развълнувани разговаря с теб.

Участник: Супер. *)

***) Употребеният тук жаргонен израз ‘cool’, превеждан на български жаргонно като „яко” или „готино”, буквално означава „хладен”.    

XYZ: Удобно?

Участник: Да, удобно.

XYZ: Студено ли ти е?

Участник: Не, не ми е студено.

XYZ: Тогава „хладно” …?

Участник: „Хладно” е израз, с който подчертаваме, че нещо е добре. По определен начин, не винаги.

XYZ: Значи ти си готин.

Участник: Някои биха казали, че съм готин.

XYZ: Аз съм готин?

Участник: Бих казал, че ти също си готин.

XYZ: Ти би казал?

Участник: От това, което съм чул от теб до момента, бих казал, че си твърде готин.

XYZ: Твърде готин.

Участник: Е, не зная как изглеждаш, но би могъл да си красив.

XYZ: Ти красив ли си?

Участник: М-м-м, не зная. Някои хора са ми го казвали, но …

XYZ: Ти не знаеш? Ти нямаш огледало? (смях в залата)

Участник: Имам няколко огледала, но обикновено … „красив” не е думата, която използваме за момчета. 

XYZ: Не описание?

Участник: Обикновено използваме „рretty” за женски неща, за жени.

XYZ: А за момчета?

Участник: Готин, красив. Можеш да кажеш и „добре изглеждащ”.  

XYZ: Добре вижда?

Участник: Приятен на гледане.

XYZ: Удоволствие да гледа.

Участник: Да. Прави удоволствие да го гледаш.

XYZ: Предизвиква радостно вълнение да видиш.

Участник: Ъ-хъ.

XYZ: И когато гледаш в огледало, ти радостно развълнуван? (смях в залата)

Участник: Да, аз обичам да гледам в огледалото.  

XYZ: Когато гледа в огледало, колко много ти вижда?

Участник: Колко много?

XYZ: Колко много от себе си?

Участник: Мога да видя само отражението си в огледалото, не мога да видя всичко. Не мога да видя гърба си, ако се оглеждам отпред в огледалото.

XYZ: Помоли огледало да покаже гърба ти.

Участник: Ще трябва да се обърна и да извия главата си.

XYZ: Защо? Ти нямаш огледало, което може да покаже всичко?

Участник: Не, обикновено огледалото е прикрепено за стената.

XYZ: Прикрепено за стена?

Участник: Да. Понякога огледалото е голямо колкото стената, но не може да се движи. Така че ще трябва да се обърна, за да видя себе си в огледалото.

XYZ: Тогава огледало … статично?

Участник: Да. В определен смисъл, всичко отразено в огледалото не е статично

XYZ: Отражение не статично?

Участник: Правилно.

XYZ: Тогава щом отражение не статично, ти виждаш свой гръб? Но ако отражение статично, ти не виждаш твой гръб?

Участник: Точно така.

XYZ: Значи имаш от двата вида?

Участник: М-м-м, не зная дали вече имаме огледала, които не са статични. Как би изглеждало едно огледало … вие имате ли огледала?

XYZ: Отражения.

Участник: Имате отражения и те не са статични?

XYZ: Не статични.

Участник: Тогава можеш да видиш гърба си винаги когато поискаш?

XYZ: Когато кажем.

Участник: Е, ние все още не сме стигнали толкова далече.

XYZ: Далече?

Участник: Не сме толкова напреднали … в технологията.

XYZ: Вие нямате технология за огледало … многоизмерно отражение?

Участник: Бих казал, че нямаме.

XYZ: Ти казва, че нямате.

Участник: Да. Ние нямаме огледала, които са многоизмерни по този начин.

XYZ: Какво друго имате?

Участник: Какво лично аз имам?

XYZ: Или другите.

Участник: Ние всички имаме дрехи върху телата си, униформи. 

XYZ: Уни-форма.

Участник: Да, вие имате ли също униформи?

 XYZ: Уни-форма.

Участник: Как изглежда твоята униформа?

XYZ: Злато, зелено, сребро, синьо.  Това, което кажа.

Участник: Значи ти не трябва … Това, което аз правя сутрин, е да избера моята униформа. Избирам различни части от дрехите, в зависимост от настроението си.

XYZ: Една дреха съответства на всички настроения.

Участник: При теб?

XYZ: Съответства на всички избори.  Изпълнява много функции, една дреха. Температура, цвят, много неща. Униформа може да бъде на земята, може да бъде в космоса … нагажда се към това, което ние казва. 

Участник: Това е наистина супер (cool).

XYZ: Понякога е хладно. (смях в залата) … Ментор казва, вие наричате нанотехнология.

Участник: Да, ние имаме някои такива неща.

XYZ: Да, но не нанотехнология – дрехи.

Участник: Някои хора вероятно ги имат, но аз нямам. Аз имам само нормални дрехи, това, което наричаме нормални дрехи.

XYZ: Значи ти сменяш.

Участник: Да, аз сменям … събличам една дреха и слагам друга. Понякога не нося никакви дрехи.

XYZ: Да. Тогава ти гледаш в огледало? (смях в залата)

Участник: Да, тогава гледам в огледалото. Това също е забавно.

XYZ: Какво друго правите?

Участник: Аз използвам кристали и правя от тях бижута.

XYZ: Кристали, разбира … бижута?

Участник: Това са вид униформи, които изработвам …

XYZ: Униформи, направени от кристали.

Участник: Да, и аз мога да ги нося на тялото си.

XYZ: Не е твърдо?

Участник: Това са само малки парчета, които нося на гърдите си, или на китката.

XYZ: Не покрива цяло тяло?

Участник: Не. За съжаление, не.

XYZ: За съжаление …

Участник: Би било много готино, ако можех да покрия цялото си тяло с кристали.

XYZ: Тогава защо не го прави?

Участник: Това означава много работа.

XYZ: Работа, отново.

Участник: Да, работа.

XYZ: Тази работа приятна?

Участник: Да, тази работа е много приятна.

XYZ: Тогава ти я правиш.

Участник: Тя отнема много време.

XYZ: Отнема време, но … приятна.

Участник: Да, приятна е. Също така е приятно да правя малки неща, които не отнемат много време за изработка, за да мога да правя повече за повече хора. Защото ако правя нещо голямо, то отнема много време за изработка. 

XYZ: Значи ти правиш също за други хора?

Участник: Да.

XYZ: Това е забавно.

Участник: Да, аз обичам да го правя.

XYZ: … Ти също ядеш?

Участник: Да, аз също ям.

XYZ: Ти също имаш купа с дупка?

Участник: Имам купа с дупка. Имам също машина за душ, стая с машина-водопад.

XYZ: Всеки има?

Участник: Не всеки.

XYZ: Не всеки има?

Участник: Не всеки има, не.

XYZ: Защо?

Участник: Защото … По-рано говорихме за пари.

XYZ: Пари.

Участник: Парите са начин за размяна на различни неща, като например машина-водопад и … парите са в различни количества. Така че ако имам повече пари, мога да си набавя повече неща с тях. И понякога машините-водопад струват много пари.  

XYZ: Но машина-водопад е едно нещо. Тя не струва едно пари?

Участник: Не. Нещата не стават така.

XYZ: Как става? Ти казваш „размяна за неща”. Пари е размяна за неща, но не едно нещо-едно пари.

Участник: Точно така.

XYZ: Как става тогава?

Участник: Всяко нещо може да има стойност в пари. Но не всяко нещо има същата стойност като друго нещо. 

XYZ: Но едно нещо е едно нещо.

Участник: Едно нещо е едно нещо. Това, което правим, е да слагаме цифри на парите. Те са на вид или кръгли метални предмети, или правоъгълни парчета хартия и ние слагаме цифри върху тях.

XYZ: Тогава това е една игра?

Участник: Понякога е игра, но не винаги.

XYZ: И ти получаваш точки?

Участник: Колкото повече пари печеля, толкова повече точки получавам.

XYZ: Значи повече точки … повече неща?

Участник: Правилно. Но повече неща не означават повече щастие, за нещастие.

XYZ: Но ти казваш – щастлив да прави неща.

Участник: … Да, всъщност, да, това е, което правя … Нека го обясня така. Когато правя повече точки, когато правя повече пари, аз ходя на работа, или правя кристални бижута …

XYZ: Как прави пари? Ти прави пари?

Участник: Аз ги печеля.

XYZ: Печели, печели … Слага в урна? *)

*) Омофония –  earn = печеля; urn = урна. – Бел. прев.

Участник: Не.

XYZ: Ти казваш урна (urn). Урна не съд?

Участник: Печеля (earn) означава да получаваш в замяна на услуга.

XYZ: Ти правиш нещо, някой дава на теб пари?

Участник: Да.

XYZ: Тогава ти дава пари на друг за нещо.

Участник: Правилно. Или на други хора, които ми правят услуги.

XYZ: Тогава пари … между нещата и теб.

Участник: Правилно.

XYZ: Пари … улеснява размяна.

Участник: Точно така.

XYZ: Защо нужно? Защо не просто услуга срещу нещо? Защо нужно улеснява помежду?

Участник: Хм, бих искал да е така.

XYZ: Ти би искал.

Участник: Но не е така засега.

XYZ: Защо?

Участник: Защото много хора мислят, че се нуждаят от пари.

XYZ: Нуждаят от пари. Те правят услуги за неща?

Участник: Да, правят.

XYZ: Но услуги за пари, не за неща. Тогава използва пари за неща?

Участник: И за мен е много объркващо.

XYZ: Тогава защо да има това объркване? Защо не прави опростено … услуга срещу нещо?

Участник: Аз бих искал да постъпвам по този начин с моите бижута.

XYZ: Ти правиш неща без пари?

Участник: Понякога, не винаги.

XYZ: Понякога има нужда от пари, понякога няма нужда от пари.

Участник: Да, понякога няма нужда да получавам пари, защото обичам да правя това, което правя за хората, безплатно.

XYZ: Безплатно.

Участник: Без да трябва да получавам пари за него.

XYZ: Но ти получава нещо.

Участник: Получавам благодарност или прегръдка, или усмивка, или може би огледало, или подарък в замяна. Не е нужно да са пари.

XYZ: Ти получаваш подарък или преживяваш едно състояние.

Участник: Ъ-хъ.

XYZ: Разбира. Ние разбира услуга и състояние. И подарък, и размяна. Не разбира пари.

Участник: Парите са средство. Ние използваме парите като средство, защото някои хора ценят своята услуга повече от други услуги.

XYZ: Защо?

Участник: Защото хората имат такова усещане за своите услуги.

XYZ: Тогава една услуга не съща като друга услуга?

Участник: Правилно. Така вярват хората. Или така вярват хората на нашата планета.

XYZ: Но те имат нужда от услуга.

Участник: Те имат нужда от услуги.

XYZ: Ако се нуждае от услуга, защо не също като друга услуга? Защото нужда е една и съща.

Участник: …

XYZ: Нали така?

Участник: Да, нуждата е една за всички.

XYZ: Тогава нужда една и съща, но услуга не една и съща, точки не едни и същи, пари не едни и същи.  Това смешна игра.

Участник: Това е една много смешна игра и много хора се забавляват с нея, но някои не се забавляват.

XYZ: Тогава те играят друга игра?

Участник: Да.

XYZ: Игра, която забавна за тях.

Участник: Надявам се.

XYZ: Ти можеш да ги попиташ.

Участник: Мога да ги попитам, но не мога да попитам всички. Не съм в непрекъсната комуникация с всички, в моето съзнание, така че не мога да ги попитам.

XYZ: Ти не можеш да се свържеш?

Участник: Зависи дали мога да ги видя на обществено място, или на открито.

XYZ: На открито?

Участник: Когато вървя по улицата, или ако съм в града, или …

XYZ: Град … град … сгради? 

Участник: Колекция от сгради, хора…

XYZ: Ти колекционира сгради?

Участник: Да, по определен начин ние колекционираме сгради. С пари.  Градът е колективна единица за приютяване на хора. Има много къщи, в които хората живеят, в замяна на пари, на наем. Има и други неща, като бизнеси.

XYZ: Бизнеси.

Участник: Бизнес е къща, където хората предлагат услуги срещу пари.

XYZ: Тогава някои хора предлага услуги за пари, а други – не.

Участник: Правилно.

XYZ: Тогава хора, които предлага услуги, са бизнес.

Участник: Да.

XYZ: Но никой друг не предлага услуги? Когато предлага услуги –  бизнес, а когато не предлага услуги –  не бизнес.

Участник: В този смисъл, да.

XYZ: Ментор казва, един ден, след обучение, ние може взаимодейства с ваш свят, но докато стане това, нещата, които казваш сега, може да се променят.

Участник: Надявам се.

XYZ: Надяваш се.

Участник: Бих искал.

XYZ: Ти променя неща?

Участник: Аз обичам промяна.

XYZ: Тогава ти променя неща и тогава аз дойда.

Участник: Да. И тогава можем да се мотаем заедно.

XYZ: Мотаем. (смях в залата)  Благодаря ти.

Участник: Аз ти благодаря!

XYZ: Благодаря, благодаря, благодаря. (аплодисменти в залата)

Башар: Добре, благодаря ви за това, че помагате на нашия стажант да разбере малко повече вашата планета … или да не разбере. Това ще се добави към неговото обучение, към разбирането на останалите стажанти, с които той ще сподели тази информация. И за нас ще бъде много забавно да видим как той ще интерпретира това, което казахте.

И така, ние благодарим за желанието ви да участвате в това обучение и в замяна сега аз ви питам с какво можем да бъдем на вашите услуги? Може да започнете със своите въпроси, ако желаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти за възможността да взаимодействаме …

Башар: Благодаря за съвместното сътворяване.

Участник: Имам някои проблеми с болки.

Башар: Болки?

Участник: Проблеми със стомаха. През последните години съм правила различни неща.

Башар: Като например?

Участник: Престанах да ям месо … и това помогна.

Башар: И…?

Участник: И това помогна за около година.

Башар: И какво се промени?

Участник: Започнах отново да получавам затруднения.

Башар: Защо?

Участник: Открих, че се дължи на хляба и преустанових глутена.

Башар: И …?

Участник: И сега все още имам проблеми и престанах да ям млечни произведения, и това ми помага.

Башар: И какво друго ядеш?

Участник: Ям много зеленчуци и плодове.

Башар: И това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Тогава какъв е проблемът?

Участник: Когато стомахът ми се успокои …

Башар: Защо трябва да се успокоява?

Участник: Бих искала да ям малко повече.

Башар: Повече какво? От това, което ядеш?

Участник: Да.

Башар: Но ти каза, че ядеш зеленчуци и плодове и това ти помага. Искаш да кажеш, че искаш да ядеш повече зеленчуци и плодове? Или искаш да ядеш и други неща?

Участник: Хм … става скучно.

Башар: Кое става скучно?

Участник: Да ям само плодове и зеленчуци.

Башар: Само плодове и зеленчуци?! Има много зеленчуци, има много плодове, има много творчески неща, които можеш да направиш с тях.

Участник: Това е вярно.

Башар: Не си ли чула, че няма скучни ситуации, а само скучни умове?

Участник: Да, чувала съм това.

Башар: Тогава защо избираш да скучаеш? Вместо да използваш въображението и любопитството си, за да максимизираш радостното вълнение, свързано с това, което ти върши работа?

Участник: Благодаря ти, че ми напомняш за това.

Башар: Благодаря ти. Ти налагаш ли си някакви определения за живота, при което да ти се струва, че пропускаш нещо, без това да е така?

Участник: Да-а …

Башар: Ако нагаждаш своя инстинкт, така че да съответства на промените в тялото ти и ако те ти подсказват кое е по-естествено за теб, на основа на честотата, на която предпочиташ да функционираш, то тогава си позволи да знаеш, че ако това е, което се случва, ти можеш винаги да създадеш едно радостно вълнуващо отношение към нещата, които съответстват в по-голяма степен на твоята вибрационна честота, под формата на субстанции, които приемаш. 

Участник: Да, вярвам, че това е, което се случва и ти благодаря.

Башар: Всичко зависи от теб. Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Ще можеш ли да „храносмелиш” това?

Участник: Да, ще мога.

Башар: И ще упражниш повече въображение в отношението си към храната?

Участник: Да.

Башар: Добре, в същото време за много хора на вашата планета една много ефективна стъпка би била да пречистят от токсини телата си.

Участник: Да.

Башар: Направила ли си това?

Участник: Аз използвам билки за тази цел.

Башар: И …?

Участник: И това действа. Правила съм диета – една седмица на сокове.

Башар: Соковете не пречистват от отровите.

Участник: Би ли обяснил какво имаш предвид?

Башар: Определени билки действително изчистват отровите от системата ти. Това са билките, които трябва да приемеш, за да изчистиш действително отровите от клетъчната структура на тялото си, които ти пречат да абсорбираш хранителните вещества от храните, които ядеш. Така че ако не използваш билки, които буквално отстраняват отровите от тялото ти, тогава соковете няма да ти помогнат, защото не абсорбираш хранителните вещества, които са в сока. 

Участник: О кей.

Башар: Много хора са ни питали по този въпрос и ние сме предложили индивиди и организации на вашата планета, които вече са усъвършенствали процеса на изчистване на отровите от тялото. И ти можеш да се възползваш от тези, които вече съществуват, като предлаганите от организацията, известна като American Botanical Pharmacy. Има и други източници. Трябва обаче да правиш разлика между яденето по време на пости и действителното пречистване на организма от отровите. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, ще обърна внимание на това, благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да. Бих искала да те попитам относно свещената геометрия.

Башар: Свещена геометрия.

Участник: Когато медитирам, ангелите ми предават информация относно свещената геометрия.

Башар: Да, и какво желаеш да направиш с тази информация?

Участник: Да я преподавам на други хора.

Башар: И правиш ли го?

Участник: Да, полека-лека.

Башар: Ти пре-по-да-ваш ба-а-в-но на дру-ги хо-ра. 

Участник: (смее се) Да, започнах да правя това.

Башар: Добре. И така, какъв е въпросът ти?

Участник: Исках да попитам – на твоята планета дали това е нещо, което преподавате … като аритметика …

Башар: Нашият израз на това, което наричате математика, се извършва напълно чрез това, което разпознавате като геометрия. Така че става дума само за отношения между форми, съотношения, пропорции, и т.н. С други думи, там където вие бихте използвали математически уравнения, за да изразите определени принципи на квантовата физика, ние използваме геометрични форми, за да изразим същата идея. Разбираш ли?

Участник: Да. Също така, по време на медитациите ми казаха, че мога да предавам енергия чрез чанелинг.

Башар: Ние всички предаваме енергия чрез чанелинг.

Участник: Чрез използване на свещените геометрични форми като пирамида …

Башар: Това предизвиква ли у теб радостно вълнение?

Участник: Да.

Башар: Ако е така, то това ти показва, че то е подходящо за теб. Ако вълнението избледнява, това означава, че нещо друго е по-подходящо за теб.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това прекалено елементарно ли е?

Участник: Не. Вие всички ли го използвате по този начин?

Башар: Използваме какво?

Участник: Свещената геометрия.

Башар: Свещената геометрия е само признание за пропорциите и отношенията, които съществуват в структурата на природата.

Участник: За енергията …

Башар: Всичко е енергия. Това, което наричате физическа реалност, всъщност не е „там навън”. Тя е във вашето съзнание. Тя е съотношения на енергии, на вибрационни честоти във вашето съзнание, които вие интерпретирате като триизмерна реалност извън вас. Това е обаче само една перспектива, а не действително описание на действителната структура. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Така че в този контекст всичко е резонанс, честота, отношение, пропорции. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Използвай го така, както те води въображението ти. За теб позволение е това, което усещаш като най-добро за себе си.

Участник: И за хората, които обучавам, предполагам, че те резонират по същия начин.

Башар: В общия случай, може би не напълно по същия начин. Те ще извлекат това, към което са били привлечени, на основа на твоя конкретен начин на преподаване.

Участник: О кей … много интересно.

Башар: Защото ако ти имаш дарба да даваш нещо, има хора, готови да го получават по начина, по който ти им го предлагаш. Така че ти ще привлечеш тези, които са подходящи, и няма да привлечеш тези, които не са подходящи за твоя начин на преподаване. Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Веднъж ти бе казал, че първото нещо, което трябва да усвоим, е, да присъстваме пълноценно тук и сега.

Башар: Тук и сега е всичко, което съществува. Така че ако не става дума за присъствие тук и сега, то трябва да признаете, че това е единственото място, което някога съществува.

Участник: Добре, тогава ако искам да си мисля например за пътуване след един или два месеца, това ще ме изведе ли извън това присъствие?

Башар: Не задължително, макар че това може да се случи в някаква степен, но това е смисълът на физическата реалност – да създаде преживяване за проекция в някаква степен. Това може да се осъществява в различни степени. Ти можеш да изложиш една идея, да изложиш един план, да изложиш един курс на действие, който отразява твоята радостна възбуда и който се разгръща в пространствено-времеви линеен формат, и стига да разбираш, че това е само една перспектива, а не точно описание на случващото се, защото всичко съществува едновременно, тогава ти можеш да балансираш тези две перспективи и да оползотвориш идеята за планиране по начин, който ти позволява да оставиш място, в своя така наречен план, за неочакваното. Тогава това ще ти позволи да съществуваш за момента заедно със своя план.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Преди две години излизах с един човек. По-късно, след известно време, ми се стори, като че ли се събудих от нещо и че все още сме заедно. Попитах го дали нещо се е променило и той ми каза, че нищо не се е променяло … Можеш ли да ми кажеш какво се случи? Някой ми каза, че съм имала преживяване извън тялото …

Башар: Ти си направила промяна в своята енергия и си се пренесла в малко по-различна своя версия.

Участник: Защо в този момент, а не по друго време, когато съм искала да направя това?

Башар: Защото си се опитвала да го направиш. Не си се отпускала. Не си си позволявала да се изгубиш в момента. И това е ключът. Това е нещо, което си позволяваш и на което се отдаваш, а не нещо, което правиш да се случи. 

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да. Отрицателните същества и демоните случва ли се да се настроят положително, или винаги остават в отрицателно състояние?

Башар: Трябва да помниш, че отново става дума за „това и онова”. Всяко нещо, което разпознаваш или възприемаш като самостоятелно съзнание, е винаги такова, подчинено на собствените си особености. В същото време всяко нещо е направено от едно и също нещо. Така даже идеята за дявола е направена от Бог. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Следователно всичко зависи от перспективата, от която изхождаш – от какъв аспект на „Всичко, което е” ти възприемаш нещата. Така ти можеш да възприемаш вибрацията на това, което наричаш демонична енергия, но в същото време можеш да разбереш, че тази демонична енергия или отрицателно проявление е една поляризирана версия на „Всичко, което е”. Така че ти взаимодействаш с всички архетипове, с всички архетипни проявления в Творението, основано на това, което ти носиш, вибрационно, в перспективата, която вярваш, че трябва да преживееш.  

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: И …?

Участник: Понякога се чувствам като майка, но не желая да имам дете в тази физическа реалност. Аз донор ли съм за някои хибриди?

Башар: Да.

Участник: Преди известно време ти спомена за някаква контактна скала в Рединг. Можеш ли да посочиш на кое конкретно място се намира тя?

Башар: … Не.

Участник: О кей, това е всичко. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искала да попитам за ситуацията, в която се намира майка ми в момента.

Башар: Която е …?

Участник: Наричат я дименсия.

Башар: Колко вълнуващо.

Участник: Аз обаче не я разбирам и не разбирам как да се справя с това.

Башар: Тя просто прекъсва връзката си с физическата реалност.

Участник: И аз така си помислих. Защото когато погледна в очите й, тя не е фокусирана.

Башар: Тя е на едно пътешествие, което е процес на прекъсване връзка с физическата реалност.

Участник: Какво е най-доброто, което мога да направя в случая?

Башар: Безусловна любов и осигуряване на безопасна и изпълнена с любов обстановка, за да може тя да преживее своето откъсване от физическата реалност по начина, от който има нужда. 

Участник: Да, да, разбирам. Друг въпрос. Един приятел ме помоли да те попитам. Той погледнал в огледалото и видял друг човек.

Башар: Да.

Участник: Човек, когото той не харесал, и иска да знае …

Башар: Когото той не харесал?

Участник: Не го харесал. Лицето го изплашило. И той иска да знае кой е този човек.

Башар: Има различни така наречени от вас нефизически същества, които често се намират около вас и които вие обикновено не възприемате. Огледалото понякога може да функционира като психомантеум,  което наподобява идеята за кристална топка, или купа с вода, което позволява на сетивата ви да се успокоят достатъчно и да променят достатъчно вибрацията си, за да ви позволят да видите това, което обикновено е невидимо за вас. Така че твоят приятел просто е променил вибрацията си по начин, който е позволил на сетивата му да възприемат това, което е обикновено невидимо. Няма причина за страх. Това е просто виждане в измеренията, които са около вас през всичкото време и които са населени с други хора, с други същества, които функционират на различна честота, която най-често не възприемате.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Заповядай отново.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Не можах да измисля въпрос, но имам въпрос, който не е от мен. Бихме искали да знаем какво се е случило с динозаврите?

Башар: Много различни неща. На първо място, вие вече знаете, че един техен клон е оцелял и е това, което сега разпознавате като птици, нали така?

Участник: Да.

Башар: Всички птици са динозаври … в своето еволюирало състояние. Също така по различно време са се случили различни неща. Астероидната теория е в общи линии правилна по отношение на глобалната промяна, настъпила на вашата планета, но има и много други последвали промени на климата, на земния профил и т.н. Серни изригвания на вулканични маси също са помогнали за изчезването на някои видове. Въпреки всичко обаче, някои са оцелели и еволюирали, и са все още с вас.     

Участник: Разбирам. Искам да попитам за съществото, което говореше преди.

Башар: Имаш предвид стажанта?

Участник: Да, стажанта. Предполагам, че той има ментор.

Башар: Аз съм този ментор.

Участник: О кей, не бях напълно наясно с това. Той разговаря също така с космическия кораб.

Башар: Да, когато той е на кораба-майка. Но само пилотът на кораб може да разговаря със своя кораб.

Участник: О кей. Тук на Земята ние имаме това, което наричаме родителско тяло, което се грижи за нас като деца. Стажантът на свой ред има ментор и това си ти. Той има ли също родителско тяло?

Башар: Да, разбира се. След тригодишна възраст обаче родителската връзка между всички нас е достатъчно здрава, за да подкрепя детето да отиде, където пожелае и да учи това, на което иска да се учи, защото всички възрастни функционират като родители за всички деца, макар че всяко дете има това, което наричате биологични родители. Ние сме всички в едно отношение като родители на всички деца. 

Участник: Това е красиво. Бихме могли да направим това и тук.

Башар: Вие можете. Зависи от вас. Вие в общи линии сте се насочили в тази посока. Нещо друго?

Участник: Не, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Благодаря, Башар, Дарел и всички, помагащи за това красиво преживяване.

Башар: А на теб добър ден.

Участник: Искам да проявявам големи неща в този живот. Искам да направя удивителни неща в този живот.

Башар: Тогава направи ги. Нищо не те спира.

Участник: С това е свързан въпросът ми. Това, което искам … платформата, на която се проявява моята дейност, бих искала да бъда финансово осигурена.

Башар: Защо да не е? Ти разбираш ли за какво става дума, когато говорим за формулата и за пълния комплект на радостната възбуда и как тя действа? Или се нуждаеш от опресняване?

Участник: Оу-у … о кей … бих искала да получа яснота …

Башар: Добре, ето кои са единадесетте елемента. Готова ли си?

Участник: О кей.

Башар: Първата част съдържа три елемента. Номер едно – ти действаш спрямо всяко нещо, което предизвиква у теб по-голямо радостно вълнение, в сравнение с всяко друго нещо. Номер две – влагайки всичките си способности, докато изчерпиш възможностите си за въздействие. Номер три – с абсолютно нула настояване или допускане за това как трябва да изглежда крайният резултат. Едно, две, три. Това е първата част от формулата.

Следващата част е комплектът с инструменти. И когато прилагаш тази формула от три части – да следваш най-силната си радостна възбуда, с всичките си способности и нула настояване за конкретен резултат, ти активираш комплекта инструменти, който съдържа: Всичко, от което се нуждаеш като подкрепа в своя живот, независимо в каква форма то може да се появи; това се превръща в движещ механизъм на твоя живот, който те придвижва напред в живота; това става организиращият принцип в твоя живот, който ти демонстрира чрез синхронности точно какво трябва да направиш, кога трябва да го направиш, с кого трябва да го направиш, къде трябва да го направиш; това става пътя на най-малкото съпротивление в живота ти, който ти позволява да преминаваш живота си по възможно най-лесния начин; това става пътя, който те свързва с всички други проявления на твоята радостна възбуда, които са в синхрон с истинската ти вибрация, макар те да може да изглеждат много различни, но радостното вълнение, което предизвикват, е това, което ти подсказва, че са свързани, независимо как изглеждат на повърхността. И последният инструмент – това е отразяващото огледало, което ти разкрива всяко нещо в несъзнателния ти ум, което може да е извън синхрон с радостното ти вълнение, за да можеш да го осъзнаеш, да го предефинираш и да го добавиш към инерцията на радостната си възбуда. След като веднъж този комплект от инструменти действа за теб по този начин, единственото нещо, което ти остава да направиш, е, когато възникне някаква ситуация, резултат от действия, които си предприела, следвайки радостната си възбуда, каквито и да са били те … тогава си изправена пред избор, в лицето на това обстоятелство, да го дефинираш положително и да извлечеш полезен ефект, или да го дефинираш отрицателно и да получиш отрицателен ефект. Това е!

Така че когато кажеш: „Аз искам да направя това, искам да бъда финансово независима”, ако разбираш комплекта инструменти и механизма на действието му, което в действителност казваш, е: „Аз предпочитам да следвам своята най-силна радостна възбуда, с всичките си способности, с нулево настояване на конкретен краен резултат, защото ако направя товааз зная, без сянка съмнение, че ще бъда подкрепена, с формата на изобилие, която е най-синхронна, отговаря най-много на пътя на най-малкото съпротивление, независимо как изглежда. Тя ще бъде в най-подходящата форма и аз няма да настоявам моето изобилие да бъде само в една форма, защото зная, че ако направя това, аз всъщност ще затворя вратата, през която могат да се появят други форми на изобилие. И следователно, каквото и обстоятелство или ситуация се появи, аз ще предприема тези действия, знаейки, че комплектът ме подкрепя по най-правилния начин. Това може да не е начинът, който моето его желае, но аз зная, че това е нужният начин, който отразява най-добре тази, която съм. И аз винаги ще избирам да дефинирам съответно възникващите обстоятелствата по най-положителния възможен начин, защото това е, което предпочитам, и няма значение как може да е възникнала ситуацията, няма значение какво някой друг мисли за нея. Аз избирам и решавам, че всяко обстоятелство, което възникне пред мен, в резултат от действията ми, ми служи по положителен начин. И аз зная, че независимо, че винаги не мога да предскажа как ще изглежда, то винаги ще бъде в моя полза. ТОЧКА! 

Това е уравнението, така работи то, то работи безпогрешно за всеки, включително и за теб. То работи винаги, само че някои от вас може да го товарят с дефиниции, които са извън синхрон с истинската ви природа, и следователно ви изглежда, че то не действа, но то в действителност работи, като произвежда обстоятелства и ситуации, които напълно съответстват с определенията, с които го захранвате. Захранвате с отрицателно определение – получавате отрицателно преживяване. То изглежда, че не работи, но това не е така. То подкрепя отрицателните ви определения. Намираш ли това за смислено?

Участник: М-м-м …

Башар: Така че ако механизмът е в състояние да подкрепя твоите отрицателни определения, то определено е в състояние да подкрепя и положителните. Ти трябва да решиш как искаш да използваш машината, как искаш да използваш инструментите. Можеш да вземеш един чук и да кажеш: „Сега ще забия този пирон в дъската”. Ако използваш обаче дръжката на чука, предизвикателството ще бъде по-голямо. Когато разбереш как да използваш инструмента, ти ще хванеш чука както трябва и ще забиеш пирона с един удар. Следователно, ако ти трябват повече от един удара, това е първият симптом, че използваш погрешния край на чука. Хвани го правилно, разбери механизма, имай по-ясно определение за механизма и ще видиш, че той ти върши работа. Ако обаче работи по начин, който не предпочиташ, то това се дължи на това, с което си го захранила. 

Участник: Аз го захранвам чрез моите мисли.

Башар: Чрез своите убеждения, чрез своите определения. Всички мисли, всяко поведение, всички чувства, произлизат преди всичко от дадено определение. Това е фундаментът, това е основата. Ако нямаш определение за нещо, ти нямаш идея какво да чувстваш спрямо него и какво да мислиш за него. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че когато ти се появи една мисъл, когато постъпиш по някакъв начин, когато изпиташ определено чувство, това трябва да ти послужи като първи признак, че някъде в несъзнателния ти ум има определение, което не осъзнаваш, което поражда това чувство. Тогава можеш да използваш чувството, за да го проследиш обратно и да достигнеш до определението, което е породило тази мисъл, това поведение. И тогава можеш да изясниш определението, ако установиш, че то не ти върши работа и не съответства на това, което предпочиташ да бъде. И когато промениш определението, ще промениш чувствата си, ще промениш мислите и поведението си. За всичко това се изисква само ясно разбиране за това как действа механизмът на Сътворението. 

Участник: Трябва да променя определението си …

Башар: Ти първо трябва да откриеш самото определение. И когато откриеш определение, което е в действителност извън синхрон с истинската ти честота, то автоматично ще ти се види безсмислено и нелогично, и ти ще го изоставиш. Ако не го изоставиш, това означава, че не си открила основното определение. Продължавай да копаеш.

Участник: М-м-м.

Башар: Когато обаче го откриеш и го изоставиш, то бива автоматично заместено от противоположното определение, което ти предпочиташ. Чувала ли си да даваме пример за това?

Участник: Мисля, че да.

Башар: Тъй като ти повдигна въпроса за финансите, това е най-честият  пример, който даваме. Вие сте отгледани на вашата планета с противоречащи си определения. Научили са ви, че ако не правите достатъчно пари, не може да успеете. В същото време ви учат, че любовта към парите е корена на злото. Как помирявате тези противоречиви определения в съзнанието си?! Един ден може изведнъж да си дадете сметка: „Чакай малко, аз не трябва да вярвам, че ако привличам изобилие и богатство, трябва автоматично да стана лош човек. Това е безсмислено! Но тези две неща са ми били внушени”. Следователно, ако е по-важно за вас да бъдете добър човек и наистина вярвате, че привличането на богатство по някакъв начин автоматично ще ви корумпира, то ще направите всичко по силите си да държите изобилието на разстояние от себе си. Когато обаче разграничите тези убеждения едно от друго, ще разберете, че изобилието само по себе си не прави хората лоши. Противното е безсмислено. И тогава ще се освободите от това определение.

Участник: И за да открием тези основни убеждения …?

Башар: Трябва да се запитате, на основа на това, което чувствате, на това, което преживявате, на това, което мислите, на основа своето поведение: „Какво би трябвало да приемам за истина по отношение на себе си във връзка с тази ситуация, за да предизвикам това преживяване, това чувство, това свое състояние?” Ако имате желание да откриете отговора, той ще се появи. Или може да зададете въпроса от противоположния край, който дава малко по-добри резултати при много от вас: „Ако наистина бях избрал да се придвижа по-категорично в посоката, която казвам, че предпочитам и която казвам, че ме вълнува, какво се ужасявам, че можеше да се случи?”  Обикновено когато запитате по този начин, отрицателното определение ще разкрие себе си, ако имате желанието да бъдете честни и желаете да чуете отговора. Намираш ли смисъл в това?  

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: И така, ако следваш своето радостно вълнение, което всъщност означава да действаш спрямо всяко нещо, което в даден момент предизвиква у теб радостно вълнение повече от всяко друго нещо и което не е задължително да бъде някакъв проект или кариера, но ако е нещо, което вече знаеш, че предпочиташ да правиш, какво ти пречи да го правиш?! И кое е то? Можеш ли да ни дадеш пример какво би предпочела да правиш в живота си, което не избираш да правиш?

Участник: Бих искала … бих искала да бъда … о, божичко … най-общо казано бих искала да получа подкрепа …

Башар: Не, не, не. Ти действаш в обратен ред. Какво би предпочела да правиш, което не правиш по някаква причина?

Участник: Аз съм актриса, участвам в телевизията, но бих искала да правя нещата в по-големи мащаби.

Башар: Какво означава това?

Участник: Да правя повече пари и да имам по-голяма свобода.

Башар: Ти приравняваш притежаването на повече пари с това да имаш повече свобода.

Участник: Да.

Башар: Можеш ли да си позволиш да знаеш, че можеш първо да бъдеш свободна и че това ще привлече някаква форма на изобилие, от която се нуждаеш, за да продължиш да бъдеш свободна? Изобилието може не винаги да дойде под формата на пари.

Участник: Да, аз чувствам това, в по-голямата част от времето.

Башар: Когато не го чувстваш, с какво се различават тези други моменти?

Участник: Това се опитвам да разбера.

Башар: Разбери го!

Участник: Дали трябва да го направя чрез хипноза, чрез …

Башар: Направи го както пожелаеш, но то може да бъде толкова просто, като да си зададеш въпроса, който току-що ти поставих. Какво определяш като различно между случаите, когато не чувстваш, че правиш това и случаите, в които го правиш? Какво определяш като различно? Защо едното е различно от другото?

Участник: И след като веднъж …

Башар: Защо? Аз те питам точно сега! Каква е разликата между случаите, в които си позволяваш да се чувстваш свободна и привличаш това, от което се нуждаеш, и случаите, в които не правиш тези неща? Какво определяш като различно между това и онова?

Участник: … Съжалявам, главата ми е празна.

Башар: Добре, нека започнем отново. Ти каза, че има случаи, когато се чувстваш напълно свободна. Когато всичко върви леко и нещата при теб стават. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И ти привличаш към себе си това, което ти е нужно. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Сега, избери случай или обстоятелство, при което това изглежда че не се получава. Избра ли?

Участник: Да.

Башар: Каква е разликата между това обстоятелство и онова, в което си позволяваш да изпитваш свобода? Каква е разликата в определенията?

Участник: Безпокойство и страх, и …

Башар: Но защо възникват те, защото ние вече ви казахме, че безпокойството и страхът са емоции, които биват породени от нещо, което определяте като вярно. Така че очевидно, когато се чувстваш свободна, ти имаш напълно различно определение за себе си по отношение на това си преживяване. Когато обаче чувстваш безпокойство и страх, това показва, че имаш различно определение за себе си в това конкретно обстоятелство. Така че кое е различното при това друго обстоятелство, че изведнъж изглежда, че трябва да определиш себе си по различен начин, по отношение на това обстоятелство, за разлика от обстоятелството, в което си позволяваш да се почувстваш свободна? Каква е разликата и как определяш себе си при това обстоятелство? В единия случай си казваш: „Аз мога да се справя с това, няма проблем!”, а в другия случай: „Не съм сигурна, че ще го мога! Не съм сигурна, че го заслужавам”. Това ли е разликата?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Защо избираш да приемаш това? След като можеш да се справиш с едното, какво прави другото обстоятелство по-различно, за да не можеш да се справиш? Как го определяш като толкова различно от обстоятелството, в което си свободна? Можеш ли да опишеш разликата? … Какво прави едното толкова обезсърчително за разлика от другото? 

Участник: Повтарящ се модел, повтаряща се история, това, което съм направила …

Башар: Повтарящ се модел? Ти разбираш ли нашето определение за навик и повтарящо се поведение?

Участник: (въздиша дълбоко)

Башар: Навикът е нещо, което правиш, без да знаеш, че го правиш. Ако знаеш, че го правиш, то вече не е навик, а съзнателен избор.

Участник: Да.

Башар: Ти не можеш да виниш повторението и навика за това, че продължаваш да избираш нещо, което не предпочиташ. Единствената причина да избереш състояние, което не предпочиташ, е, че си прикрепила определение към това нещо, което прави преследването на това, което предпочиташ, да ти изглежда по-страшно от това просто да останеш там, където си. Трябва да откриеш определението, което си дала на нещото, което предпочиташ, което го прави да изглежда нещо, което не предпочиташ. Трябва да откриеш това определение по същия начин, както в примера, който дадохме. Когато разбереш, че имаш отрицателно определение, прикрепено към идеята за привличане на богатство, ще разбереш, че това е смехотворно и безсмислено, и  повече няма да се придържаш към определението, че да си богата означава задължително да си лош човек. Така че ти трябва да откриеш за себе си, в това обстоятелство, определението, което си прикрепила към нещото, което предпочиташ, което изведнъж някак ти изглежда нещо, което трябва да избягваш.  

Участник:  … …

Башар: Какво се страхуваш, че ще ти се случи, ако в действителност се придвижиш напред в твоя сън?

Участник: Страх от успех …

Башар: Какво означава това за теб? Какво се страхуваш, че ще се случи …?

Участник: … …

Башар: … Ако си, по своето определение, успешна?

Участник: Ще бъда използвана.

Башар: От кого?

Участник: От хората.

Башар: От хората? Как?

Участник: Като средство, в тяхна полза.

Башар: Разбираш ли, че ти трябва да се съгласиш да бъдеш използвана?

Участник: Да, разбирам.

Башар: Тогава искаш да кажеш, че ако се появи някой и ти предложи възможност да бъдеш използвана по начин, който не предпочиташ, ти ще се съгласиш с това?

Участник: Не, не.

Башар: Добре, тогава какво те кара да се страхуваш?

Участник: Точно това. Аз искам да се размина с това.

Башар: Тогава размини се с него. След като разбираш, че ти преживяваш това по свой избор и знаеш, че не предпочиташ да го избереш, тогава придвижи се напред, знаейки, че даже ако за кратък период от време ти временно се откажеш да контролираш нещата и преживееш това, че те използват, ти винаги ще си в състояние да си напомниш, че е било твой избор да приемеш онази вибрационна честота и че ти винаги можеш да я промениш. Защото ти знаеш, че ако това не е навик, значи е твой избор.

Участник: Значи просто трябва да си напомня.

Башар: Защо не?

Участник: О кей.

Башар: Способна ли си да си напомниш какво предпочиташ?

Участник: Определено да.

Башар: Тогава какъв е проблемът?

Участник: (смее се) Точно така.

Башар: Правиш планина от един мравуняк.

Участник: (с въздишка) Зная …

Башар: И така, нека преместим планината. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре … И открий пред себе си тази безкрайна равнина, която ще ти позволи да се разгърнеш с увеличено темпо, и помни, че никога не си сама, и винаги можеш да разчиташ на помощ. Нали така?

Участник: Да, благодаря ти. Още един въпрос набързо?

Башар: Да.

Участник: Аз мога ли да разговарям с теб всеки ден?

Башар: Ти можеш да разговаряш всеки ден със своя Висш разум и това е, което правиш в момента, като използваш нас като маска и извинение, за да направиш това.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че да, ако ти помага да използваш това като позволение, като кажеш: „Какво би казал, Башар …?”, тогава във всички случаи прави това и ние сме щастливи да служим като твое позволение. Разбери обаче, че във всички случаи ти разговаряш със своя Висш разум. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Изключително съм ти благодарна!

Башар: Пак заповядай.

Участник: Здрасти!

Башар: Добър ден.

Участник: О-о-о, толкова съм развълнувана!

Башар: Ние също.

Участник: (Въздиша дълбоко)

Башар: Добре казано. Въздишката е първият знак на излекуването.

Участник: Как разбра, че ще питам за това?

Башар: О, понякога ние сме много синхронни.

Участник: Аз бях привлечена към теб, защото участвах в една програма, по време на която открих своя Висш разум …

Башар: Добре.

Участник: Първото нещо, което бих искала да попитам … сега се намирам в едно състояние, където … докато гледах твоите видеозаписи, най-накрая приех, че присъствието ми тук е част от мен …

Башар: Да.

Участник: … И бих искала да изследвам тези въпроси. Вече съм в състояние, при което някои неща вече не са от такова значение, колкото радостната ми възбуда …

Башар: Да, защото ти сега си различен човек, който има различна перспектива.

Участник: (смее се) О кей … просто искам да съм сигурна, че …

Башар: Да си сигурна в какво?

Участник: Че чувам правилно и че правя това, което Висшият ми разум желае.

Башар: Какво мислиш, че интерпретираш неправилно?

Участник: Аз слушах това, което каза на другия човек, и си мислех, че имам тази наистина глупава идея …

Башар: Като например?

Участник: Аз съм актриса …

Башар: Това ли е глупавата идея?

Участник: Не, това е чудесна идея.

Башар: Коя е глупавата идея?

Участник: Глупавата идея е, че ако ме наемат за нещо, срещу което аз нямам нищо против, но ако приема това, светът ще ме види и аз няма да бъда достатъчно добра.

Башар: Но как можеш да бъдеш нещо различно от … достатъчно добра?

Участник: Ами …

Башар: Ако бъдеш вярна на себе си и ако предлагаш това, което е в синхрон с теб и с твоята вибрационна честота, трябва да има хора, които чакат да получат това, с което имаш да ги дариш. По този повод ние казваме, че няма едностранни монети. Ако имаш ези-то, тура-то трябва да е някъде, в противен случай няма монета. Ако имаш дарба за даряване, тура-то трябва да е някъде в твоя свят, в противен случай няма да те вълнува това да предлагаш своята дарба.

Участник: Точно така, но иронията е, че аз въобще не се тревожа за моя талант, но съм загрижена дали наистина съм честна и уязвима от всички тези хора …

Башар: Ти разбираш ли, че уязвимостта е сила, а не слабост?

Участник: Благодаря ти. Да.

Башар: Добре, тогава бъди силна.

Участник: О кей, ще бъда силна, но глупавата мисъл, която имам … докато бях в тази програма, реших че имам нужда да бъда по-малка и по-малка, и по-слаба, и аз бях много наддала и аз създадох този сценарий за нарушено хранене … и сега …

Башар: Сега вече се храниш по-добре?

Участник: А-а-а, не зная. Сега се храня с повече любов.

Башар: Това е същото.

Участник: Да.

Башар: Когато обичаш, всичко се нарежда идеално.

Участник: Да. И аз правя това, но искам външният свят да отрази това.

Башар: О, спомни си какво сме казали относно доказателството за промяна.

Участник: Точно така.

Башар: Помниш ли какво казахме?

Участник: Да.

Башар: Какво казахме?

Участник: Ами, от това, което …

Башар: Какво казахме?

Участник: Хм, можеш ли да ми припомниш? (смях в залата)

Башар: Доказателството за промяната не е във външното отражение. Доказателството за промяната е, ако реагираш по различен начин – даже и когато външният свят остава един и същ.

Участник: Да, зная това, правя това.

Башар: Тогава какво те е грижа как изглежда външният свят? Защото ти трябва да определиш как се чувстваш и какво е състоянието ти, независимо от това как изглежда външният свят. След като веднъж си позволила да знаеш, че си се променила и ако не поставяш условия това да бъде отразено от външния свят, тогава – парадоксално – най-често външният свят ще се промени. Въпросът е, че това не е задължително. Защото ако няма значение как изглежда външният свят, а ти си решила, че си щастлива … какво значение има какво става извън теб? Светът няма задължително нужда да се променя, защото ти си решила да си щастлива независимо от него. Това е доказателството.

Участник: Точно така.

Башар: Защото ти знаеш, че всяко нещо има двойно предназначение. Нищо от случващото се навън няма присъщ смисъл, всичко е неутрално. Ти трябва да определиш как то ще бъде преживяно в твоя живот с помощта на енергията и определението, които му приписваш. На кого му пука как изглежда то?

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: То може да изглежда като това, което си определила като най-ужасяващата възможна ситуация, която можеш да си представиш. Ти обаче знаеш, че единствената причина да я преживяваш по какъвто и да е начин, е, че причината да присъстваш там е положителна, може би заради себе си, а даже може би заради други хора и тогава ти ще преживееш само положителен и полезен ефект, независимо какво който и да е друг извлича от същата ситуация.  

Участник: Точно така.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Тогава на кого му пука как изглеждат нещата?

Участник: О кей. Още тази седмица започнах да чувствам това.

Башар: Много добре, поздравления.

Участник: Благодаря ти. Друго нещо, което исках да попитам … откакто малко пораснах, чувствам, че съм наследила нещо от страна на баща ми. 

Башар: И то е какво?

Участник: Просто виждам неща … и чувам неща …

Башар: Ние всички виждаме и чуваме неща. Какви неща имаш предвид?

Участник: Да … (смее се) Например виждам своята висша сила, която приемам, че е същото като Висшия ми разум и аз я наричам Кристал и … например аз отправям молба да я видя …

Башар: Да …?

Участник: И се появява това извънземно, което изглежда като ангел, и тя ми казва да я нарисувам.

Башар: Добре, и направи ли го?

Участник: Още не.

Башар: Защо не?

Участник: Просто още не съм, но ще го направя.

Башар: Кога ти се появи този образ?

Участник: Ъ-ъ-ъ, преди четири дни.

Башар: Добре, кога ще нарисуваш този образ, ако изпитваш радостно вълнение да го направиш? След четири дни?

Участник: Когато изпитам радостно вълнение.

Башар: В момента не изпитваш такова вълнение?

Участник: Не в момента.

Башар: Добре.

Участник: Но след един момент може би.

Башар: Добре.

Участник: И въпросът ми е … аз не съм планирала да се занимавам с актьорско майсторство или с някакво изкуство …

Башар: Това са най-добрите планове … тези, които не планираш.

Участник: Точно така. И чувствам, че има силна корелация между това, когато приемам образи чрез чанелинг и ги рисувам, и когато правя чанелинг на хора и енергии …

Башар: Разбира се, че има, защото състоянието на чанелинг е състояние на чанелинг, независимо какво избираш да правиш с него или как избираш да го изразиш.  

Участник: И каквото и да съм приела от моето семейство … слушала съм за тези деца-индиго … защото се получава нещо повече, аз мога да предсказвам неща, които се случват …

Башар: Ти знаеш, че няма такова нещо като предсказване на бъдещето?

Участник: Да.

Башар: Има обаче усещане на енергиите в момента на предсказването и ако те се променят, предсказанието става невалидно, но ако не се променят, тогава нещата се сбъдват.

Участник: Точно така. Тогава дали това е нещо, което аз би трябвало да споделям със света, или …?

Башар: Зависи от теб, не е ли така? Това вълнува ли те?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава какво те спира?

Участник: Хм-м-м.

Башар: Какви определения … какви причини създаваш за себе си, които те спират да бъдеш тази, която предпочиташ да бъдеш? 

Участник: Аз наистина предпочитам да бъда актриса. И ние вече говорихме за това …

Башар: Не можеш ли да бъдеш едно нещо в даден момент и да избереш друг израз на радостното си вълнение в друг момент, когато това изглежда подходящо?

Участник: Да.

Башар: Помниш ли, че казахме, че един от инструментите на радостната възбуда е, че тя ще те доведе до всички други проявления на радостна възбуда, независимо че на повърхността те могат да изглеждат несвързани едно с друго? 

Участник: Д-д-д-а.

Башар: Е, тогава …?

Участник: Ами, какво да ти кажа, аз наистина се опитвам да бъда откровена … о кей, съжалявам!

Башар: Защо се извиняваш за това, че си откровена?

Участник: Аз имам тези стереотипи … представям си например една жена с цигара … и просто не желая да правя това.

Башар: Тогава не го прави по този начин! Ти разбираш, че има хора, които функционират по този начин, и изглеждат съвсем различно, нали?

Участник: Мисля, че това идва от … аз съм израснала като католичка и …

Башар: И какво от това? Много, много, много така наречени медиуми всъщност са израснали с този вид религии, които имат положително отношение към мистериозното.

Участник: Точно така.

Башар: Определени религии на вашата планета имат мистична страна и макар че те може задължително да не го изразяват така, както ти сега се учиш да го изразяваш, или предпочиташ да го изразяваш, понякога това позволява отварянето на един портал, защото ти знаеш, че мистериозното е нещо реално. И тогава ти можеш да го интерпретираш и изразяваш по начин, който ти върши работа. Не е задължително да го изразяваш по религиозен начин.

Участник: Тогава аз едно от тези деца ли съм, или съм медиум?

Башар: Каква е разликата? Ние всички извършваме чанелинг.

Участник: Не, имам предвид индиго …

Башар: Зная какво имаш предвид, но ти отговарям нарочно по този начин.

Участник: Оу!

Башар: Защото не е нужно да се отграничаваш от другите по този начин.

Участник: Хм.

Башар: Сега е времето за проявления на вашата планета, които отразяват най-силните ви страстни увлечения, най-силната ви радостна възбуда, най-високата ви вибрация, най-съкровената ви истина. Това ще ви настрои на каквато и честота, каквото и име искате да използвате, какъвто и етикет искате да прикачите, няма значение … може да се наречеш индиго, можеш да се наречеш медиум, можеш да се наречеш реформирана католичка, няма никакво значение!

Участник: О кей.

Башар: Бъди, която си. Не ти трябват етикети. Хората ще те открият по това, което правиш … не по това, което наричаш себе си. Ти обаче можеш да наречеш себе си както пожелаеш. Нали така?

Участник: Да. Обичам те.

Башар: Приеми също и нашата безусловна любов.

Участник: Здравей Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Миналия месец мисля, че видях един космически кораб.

Башар: Да?

Участник: Това беше ли космически кораб, или …

Башар: Ти знаеш ли нашето просто правило?

Участник: Какво е то?

Башар: Ако има нужда да питаш, тогава не е било космически кораб –  даже и да е било нещо такова.

Участник: Наистина?!

Башар: Защо трябва да се чудиш? Може и да е бил, но ако ти се налага да питаш дали е бил, тогава не си сигурна. А щом не си сигурна, има причина да не бъдеш, следователно не е.

Участник: Моят логически ум не може да приеме това.

Башар: Защо не?

Участник: Защото звучи налудничаво.

Башар: Защо да звучи налудничаво? Вашият свят има космически кораби. Ти луда ли си, когато гледаш една капсула на Аполо?

Участник: Това беше ли космически кораб от друга планета? Защото изглеждаше като нещо, което не бях виждала преди …

Башар: И какво от това?

Участник: Може да е бил правителствен … космически кораб, или …

Башар: Така както разчитаме енергията ти в този случай, не. Ти си гледала нещо, което е от друг свят, от друго измерение. Въпреки това, ако трябва да се чудиш, просто продължавай спокойно живота си.

Участник: Не, аз … бих искала да зная с какво е свързано … просто исках да получа потвърждение от теб. Аз зная какво бе това, но с какво е свързано?

Башар: То е свързано с една идея на твоето бъдещо аз.

Участник: О кей.

Башар: Тогава, как тази гледка те е вдъхновила да бъдеш повече това, което си? 

Участник: Ами … по същество … Когато това се случи, аз се свързвах с моя кристал и молех да получа сериозна енергия, молех за помощ и тогава погледнах нагоре.

Башар: Моля, нека ти напомним още веднъж за нещо много важно. Ти можеш да се молиш за всичката помощ, която желаеш. Когато обаче молиш за помощ, това, за което в действителност молиш, е, да имаш по-голямо желание да се отвориш и възприемеш помощта, която вече ти е била дадена, защото на теб вече ти е била дадена всичката помощ, която може да ти бъде дадена! Никога не е нужно да молиш за повече помощ от тази, която получаваш, защото ние и други същества ви даваме всичката помощ, която сме способни да дадем, и ако вие не я възприемате, това е, защото вие не сте открити за нея. Така че когато молиш за помощ, това, за което молиш, е повече способност и повече желание да възприемеш помощта, която вече ти се предлага във възможно най-голяма степен. Виждаш ли разликата?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Добре, тогава отвори се за факта, че вече ти е оказана помощ и ще започнеш да преживяваш факта, че ти е оказана помощ. Защото ти не можеш да възприемеш нещо, ако предварително не притежаваш неговата вибрация. Трябва първо да бъдеш в състояние, в което знаеш, че ти е оказвана помощ, за да почувстваш, че ти е оказвана помощ. Ако не си в това състояние, не можеш да почувстваш оказаната помощ и затова молиш за повече помощ.

Участник: (смее се) О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти, това всъщност ми помага да се фокусирам върху това да помоля себе си да мога да получа това, което вече ми се предлага.

Башар: Да, да можеш да възприемеш това, което ти се предлага.

Участник: И да го получа.

Башар: Получаването е резултат от възприемането.

Участник: О кей.

Башар: И после …?

Участник: Това бе първият ми въпрос.

Башар: Добре, а вторият въпрос?

Участник: Вторият ми въпрос е … след последното събитие на Башар, на което присъствах … седмицата с делфините … 

Башар: Беше ли ти забавно?

Участник: О да, това бе …

Башар: Сега те моля да спреш за момент … защото бих желал да те използвам като пример.

Участник: О кей.

Башар: Виждате ли колко бързо тя се съгласи, когато я попитах дали се е забавлявала? Това е скоростта, с която реагирате, когато става дума за следване на вашата радостна възбуда. Вие отговаряте с „да” даже без да се замислите. Всяко колебание означава „не”. Затова, благодаря ти, че бе идеален пример за радостно вълнение в този момент.

Участник: Пак заповядай. Ето за какво става дума. Това е нещо свързано с финанси.

Башар: О, още нещо свързано с финанси.

Участник: Аз нямам проблеми с това да изпитвам радостна възбуда за разни неща, нямам проблем да следвам радостната си възбуда, но в същото време сега съм задлъжняла малко повече, отколкото съм бивала преди.

Башар: Поздравления, колко вълнуващо!

Участник: Тази година си дадох сметка, че това бе …

Башар: Ти разбираш ли, че да следваш радостната си възбуда, не означава да се простираш отвъд това, от което вярваш, че се нуждаеш, за да можеш да се издържаш? Това е различно от следване на радостната ти възбуда … Защото ти трябва да уважаваш своите убеждения.

Участник: Да.

Башар: И ако имаш убеждение, че изхарчването на тези пари не би ти позволило да се издържаш по начина, по който вярваш, че трябва да се издържаш, то предприемането на това действие не отразява твоята радостна възбуда.

Участник: По онова време това не беше проблем.

Башар: А защо е проблем сега?

Участник: Защото сега вече искам да правя неща, без да съм задлъжняла.

Башар: Тогава защо не започнеш да гледаш на нещата по много по-различен начин и да се отнасяш към нещата по много по-различен начин, така че да преживяваш изобилие по начин, който не предизвиква понятието за задлъжнялост?

Участник: Аз съм отворена за такава възможност.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: … … Да. (смях в залата)

Башар: Забелязахте колебанието, нали? Какво би предпочела да правиш, което в този конкретен момент не си сигурна как можеш да направиш, с различна форма на изобилие?

Участник:  … …

Башар: Назови нещо вълнуващо, което би предпочела да направиш, но не го правиш, защото не си сигурна как в действителност може да се случи … без да изпадаш в дълг. 

Участник: Наистина съм развълнувана относно този курс, в който човек може да открие истинската си същност …

Башар: Да откриеш своята същност?

Участник: Да.

Башар: Какво означава това за теб?

Участник: Хм-м.

Башар: Какво означава за теб да откриеш своята същност?

Участник: (смее се)

Башар: По какво ще разбереш, че си я открила? Отговори на този въпрос. Как ще познаеш, че си я открила, как ще разпознаеш своята същност?

Участник: … Не зная. Мисля, че курсът е повече за това да можем да се изразяваме по-ефективно …

Башар: Да изразявате какво?

Участник: Да бъдем по-автентични … (смее се)

Башар: Не разбираш ли, че това да следваш своята най-силна радостна възбуда във всеки възможен момент, с всичките си възможности, без всякакво настояване за конкретен резултат, е същото нещо като това да изразиш своята автентична същност? … Не виждаш връзката? И чувстваш, че имаш нужда от различно позволение? За да се научиш да правиш същото нещо, което вече знаеш как да правиш?

Участник:  … …

Башар: Няма нищо лошо в това да кажеш „да”. Защото ако наистина изпитваш нужда да преживееш ефекта от различни позволения, за да научиш една и съща идея, в това няма нищо лошо.

Участник: Да, аз обичам да преживявам …

Башар: Но наистина ли се нуждаеш от всички възможни позволения?

Участник: Не, аз не се нуждая, но просто се наслаждавам на тези процеси.

Башар: Добре, тогава ако се наслаждаваш на тези процеси, защо не си позволиш да знаеш, че ако това е нещо подходящо за теб, ти ще привлечеш това, от което се нуждаеш, което ще ти позволи да се възползваш от съществуването на тези процеси, под някаква форма?  Действай в посока на своята радостна възбуда, с всичките си способности и виж какво ще се случи. Това може да те отведе някъде, където не очакваш и можеш да пристигнеш там по напълно неочакван начин. Но какво от това?  Предприеми възможните действия, докато изчерпиш възможностите си за (въз)действие и ще откриеш, че синхронностите ще те отведат до това, което е наистина релевантно за теб. Ако не те отведат там, това ще е първият сигнал, че то не е релевантно за теб в този конкретен момент. 

Участник: О-у-у-у, може би това е липсващият елемент.

Башар: Може би. Това обикновено означава, че не е нужно да правиш това нещо. Защото радостната възбуда е организиращият принцип, който всъщност ти разкрива какво трябва да правиш, кога трябва да го правиш, как трябва да го правиш, с кого трябва да го правиш, а ако нямаш възможност да го направиш, ти нямаш нужда да го правиш!

Участник: Благодаря ти за това, защото това е голямото липсващо парче.

Башар: Добре, значи вече имаш това парче.

Участник: Благодаря ти. Мога ли набързо да задам два въпроса?

Башар: Това беше първият.

Участник: Не … искам да попитам дали имам някакви хибридни деца?

Башар: … … Добре, питай тогава.

Участник: (Смее се) Имам ли хибридни деца?

Башар: Да.

Участник: Как мога да се свържа с тях?

Башар: Ти знаеш отговора на този въпрос.

Участник: О кей …

Башар: Започни да бъдеш повече себе си и ще се отвориш повече към знанието, че вече имаш такава комуникация. Ще започнеш да си спомняш по-добре комуникациите, които вече установяваш.

Участник: О кей, свързано с това, можеш ли да ми кажеш какви са моите извънземни връзки, или става въпрос за същото … просто да се настроя …?

Башар: Всички вие имате много такива.

Участник: Да, но можеш ли да ми кажеш тези, които са най-силни за мен в този момент?

Башар: Ти си свързана силно с енергията на Сириус.

Участник: О кей.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, това е всичко.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: О, аз мога да продължа до безкрай, но може би …

Башар: До безкрай?

Участник: Аз мога да стоя тук и да ти задам един милион въпроси, но няма да направя това, защото има и други, които искат да зададат въпроси.

Башар: Благодаря ти, това е много разумно от твоя страна.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря ти … и … сладки сънища!

Участник: Ще се опитам да се свържа …

Башар: Моля…?!

Участник: Аз ще се свържа с теб!

Башар: Благодаря ти!  … Помнете, че наистина не става дума за това да се свържете с нас, а да се свържете повече със самите себе си.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ти си едно от най-странните позволения, което съм привлякъл в живота си. (смях в залата)

Башар: О, благодаря ти! Щастливи сме да бъдем странни.

Участник: Много сте колоритни и аз високо оценявам това, благодаря ви.

Башар: Добре.

Участник: По-рано, когато стажантът бе тук, той говори за забавлението и каза, че всичко е забавление.

Башар: Да.

Участник: Само че на различни равнища.

Башар: Да. С различни проявления.

Участник: С различни проявления.  Когато използва термина „забавление”, как ти би обяснил, или как той би обяснил една болезнена ситуация като смърт, или …

Башар: Това не е болезнена ситуация … за нас.

Участник: А какво би казал за насилието на нашата планета?

Башар: Е, това не е наша планета. Идеята е, че вие трябва да разберете причините на това, което създавате като свой свят. И ако не предпочитате резултатите, променете причините. Толкова е просто.

Участник: Той говореше за факта, че всичко е забавно. Очевидно е говорил за вашата реалност, не за нашата.

Башар: Той говореше за това как всеки би могъл да преживее своята реалност. Защото не става дума за отричане на нещата, които не предпочитате. Става дума да разберете, че може да избирате, в зависимост от своите предпочитания, без да отричате правото на съществуване на нещата, които не предпочитате … и да разберете, че ако поддържате това си състояние, вие имате много повече шансове да позволите на това, което не предпочитате, да бъде трансформирано в преживяване, което предпочитате.

Участник: … О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Стана дума, че на вашата планета съзнанието на всички е взаимосвързано.

Башар: Така е и вашето, но за разлика от вас, ние знаем това и действаме, все едно че го знаем.

Участник: Ако един индивид на вашата планета има преживяване, което е вълнуващо за него, всеки друг на планетата ли усеща това?

Башар: Не задължително. Ако това е релевантно за някого другиго, той ще го усети. Ако не е, няма да го усети.

Участник: Това оказва ли влияние на другите, ако не го почувстват?

Башар: Не по начини, които не са релевантни за живота им.

Участник: О кей.

Башар: Ние функционираме в съвършен синхрон, следователно всички части прилягат едни към други и всяка част получава това, което има нужда да получи като преживяване, на основа на всички индивиди в цялото и начините, по които цялото подкрепя всички индивиди. В известна степен ние ще говорим малко по-подробно за това в неделното предаване, когато ще стане дума за по-голямата картина … Защото това е перспектива на Свръхдушата.  

Участник: Добре, когато аз седна и медитирам и … седна с намерение …

Башар: За разлика от това да седнеш случайно?

Участник: (смее се) Искам да кажа с намерение да излъча любов към света и да помогна за неговото изцеление …

Башар: Да?

Участник: Това всъщност има ли последици …?

Башар: Разбира се, че има.

Участник: Само за хората?

Башар: Не. Това има свойството да бъде усетено от всеки, който предпочита да съответства на тази честота, да функционира на това равнище. Това подкрепя тези, които са направили такъв избор. И ти позволява да функционираш като още един пример за някого, който се е включил в тази вибрация, при която възниква по-голямо преживяване за всички, които приемат тази вибрационна честота.

Участник: А тези, които не направят такъв избор, те не са повлияни …?

Башар: Е, те са повлияни от изборите, които правят. Всичко е основано на любов, но идеята е, че вие сте толкова безусловно обичани и толкова безусловно подкрепяни, че ви е дадена възможност да вярвате, че не сте безусловно подкрепяни, ако желаете това, ето колко безусловно сте подкрепяни.  Следователно любовта може да бъде преведена като преживяване на отсъствие на подкрепа, но способността ви да изпитате, че не сте подкрепяни, може да съществува само защото сте безусловно подкрепяни. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам смисъл.

Башар: Ето защо вие винаги сте обичани и безусловно подкрепяни, но вие може да преживявате това в каквато форма предпочитате, както изберете. Ето колко много сте обичани.  

Участник: Тези, които не усещат любов, така както болшинството хора биха описали любовта … това е все пак уникално преживяване за част от всички останали.

Башар: Разбира се. Защото всичко е Всичко. Няма нищо освен него.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли това за смислено?

Участник: Абсолютно!

Башар: Добре, това помага ли ти? .

Участник: Да, имам още …

Башар: Да?

Участник: Аз имам уникален живот и ние всички сме част от Всичко.

Башар: Да, разбира се.

Участник: На някакво равнище, аз като индивид, независимо дали в тяло, или извън тялото, някога ще преживея ли твоята перспектива, или да кажем перспективата на някого другиго?

Башар: Да, но само твоята версия на това.

Участник: Моята версия.

Башар: Да, защото това си винаги ти и твоята перспектива. Защото даже и когато хората на вашата планета питат: „Дали някога ще се слея с Бог, с „Всичко, което е?”…  да, но вие ще преживеете това „Всичко, което е”, всеки от своята гледна точка. Защото ти си „Всичко, което е”. Всеки е.

Участник: Да.

Башар: Следователно ти ще преживееш „Всичко, което е” като „Всичко, което е”.

Участник: Още нещо. В твоето описание на стъпките на проявлението, ти казваш, че трябва да си го представим възможно най-силно, след което просто да го забравим.

Башар: Да, защото образът, който се появява във вашата визуализация и въображение като физически ум, е наистина само символ, който трябва да породи състоянието, което след това Висшият ви разум може да използва, за да прояви това, което всъщност отразява това състояние,  докато образът във Физическия ви ум може всъщност да се окаже доста по-скромен от това, което Висшият ви разум може да ви донесе. Затова е важно да използвате образа, който Физическият ви ум може да произведе, за да генерира енергията, след което да изоставите този символ, този образ, защото той може да не отразява най-удачното проявление, което Висшият разум може да ви донесе.   

Участник: Ти спомена също така, че накрая може да има една част, която да напомня за съществуващото преди.

Башар: Винаги има всичко, което съществува. Никога нищо не изчезва. Просто вие само премествате фокуса си така, че повече не преживявате нещата по начина, по който сте го правили преди. Но всичко съществува. Нищо не може да стане несъществуващо. Вие само премествате своята перспектива.

Участник: Фактът, че съществуваш в друга вибрация и се преместваш някъде другаде …

Башар: Това е само преместване на фокуса.

Участник: Промяна на фокуса …

Башар: С други думи, ние използваме аналогията на вашата филмова лента, нали така? Различни кадри на филмовата лента, които минават покрай светлината на прожектора. Така че става дума за прекарване на светлината на вашия прожектор през различен кадър, но това не означава, че предишният кадър не съществува. Просто вие вече не сте фокусирани върху него, но той съществува и някаква част от Творението е фокусирана върху него. Просто това вече не е вашата перспектива.

Участник: Фактът, че ние се преместваме в нова версия, в нова реалност … дали старата реалност оказва нещо като влияние върху нас?

Башар: Не, освен ако я определите по начин, по който ви оказва влияние. Защото вие определяте себе си във всеки един момент, вие се премествате милиарди пъти в секунда и единствената причина, поради която преживявате идеята, която наричате приемственост или връзка с едно минало, е, защото вие създавате това определение в настоящето.

Участник: О кей.

Башар: Вие създавате уравнението в настоящето за това, че все още преживявате нещо от така нареченото „минало”, но вие създавате това в настоящето. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, и ти благодаря за това, че си един невероятен източник на информация.

Башар: Благодаря … Моля помнете, че вие също сте едни позволения за нас.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Дали можеш да ни кажеш как да повишим своята индивидуална и колективна вибрация и защо е важно да го направим?

Башар: … … Отно-о-во?!

Участник: О, това, че трябва да следваме принципа на най-силната си радостна възбуда и толкова?

Башар: Нека направя това малко по-ясно. Формулата, която ви дадохме … е формулата. И защото казваме, че тя е един завършен комплект, ние действително имаме предвид … завършен. Това означава, че нищо повече не е нужно. Намираш ли това за по-смислено?

Участник: Абсолютно, разбрах. Благодаря.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да. Можеш ли да ни обясниш как действа анти-гравитацията във физиката?

Башар: Да. Наистина идеята, както сме обяснили преди и както ще обясним сега накратко, е, че вие мислите за предметите като нещо, което съществува на определено място. Ние на свой ред разбираме, че местоположението е една от характеристиките на самия обект. Така че ако промените променливата в енергийното уравнение, описващо обекта, която променлива касае неговото местоположение … да кажем, че имате един предмет, който се намира на това, което наричате на земята местоположение „А”. Това представлява определена вибрационна честота, определено енергийно уравнение, описващо този предмет. Ако обаче вземете предмета и го преместите един метър над земята, това вече е различен предмет. Вие може да мислите, че това е същия предмет на различно място, но вие сте изменили променливата в уравнението на предмета, касаеща мястото му, и той действително вече е станал различен предмет. Така че ако поставите предмета обратно на земята на местоположение „А”, вие може да го изолирате от всяка конкретна реалност, така да се каже, и може да му наложите вибрационната характеристика на местоположение „Б”, или метър над земята, при което предметът трябва да спре да съществува на местоположение „А” и моментално да се появи на местоположение „Б”, без да е трябвало да пропътува разстоянието между тях, защото в действителност той не е същия предмет. Вие просто разкривате един нов предмет, с който създавате една връзка на приемственост със съзнанието си, за да направите той да изглежда същия предмет, който левитира, но това не е същия предмет – вие сте сменили неговата пространствена променлива. Така става това.

Участник: Как налагаш новата променлива?

Башар: Има различни начини да направиш това, но общата идея е да замениш енергийното уравнение на предмета с едно по-мощно енергийно уравнение, което съдържа второто вибрационно местоположение. Можеш да направиш това чрез акустика, чрез електроника, чрез гравитация, в зависимост от това, което вашата технология позволява.

Участник: О кей, много добре.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да. Притежавате ли някакви напреднали медицински техники, които да ни предложите?

Башар: Ние сме дискутирали много от тези неща. Ние вече не предоставяме тази информация, защото вече сме ви предоставили всичко, което е трябвало да ви предоставим. Така че ти можеш да си направиш домашното и да откриеш какво сме казали.

Участник: Добре.

Башар: Най-общо казано, вие сте на път да разберете, че тъй като всичко е въпрос на резонанс и всичко е въпрос на вибрационна честота, когато създадете едно резониращо поле, което отразява вашето състояние на здрав организъм и може да си позволите да трансформирате своето енергийно състояние, така че то да съответства на вибрацията на това здравословно резониращо поле, тогава вие ще излекувате себе си.  Така става всяко излекуване.

Участник: Разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: А-а-а …

Башар: Да?

Участник: А имате ли някакви политически решения, които да ни предложите в момента?

Башар: Ние сме говорили много пъти за това, но дълбоките причини за всички ситуации на вашата планета – политически, социални, икономически и т.н., се коренят в идеята за вашето безсилие. Когато научите себе си, че може да притежавате каквато сила пожелаете и да притежавате всичко, от което се нуждаете, без да трябва да наранявате и ощетявате себе си или някого другиго, за да привлечете това в своя живот, тогава ще сте на правилния път към разрешаването на всички политически, социални, икономически и пр. ситуации на вашата планета. Така че трябва да достигнете до основната причина на тези неща и да започнете да обучавате хората, че те са самоовластени (self empowered) и тогава те няма да ненавиждат другите, които те мислят, че отразяват към тях сила и възможности, които те нямат, и тогава те няма да се бият. Защото най-голямата сила предполага най-нежното докосване. И когато знаете, че сте самоовластени, необходими са ви много малки усилия, за да направите огромни промени на  своята планета.

Участник: Не трябва ли също така да учим хората на история и на това как са станали безсилни?

Башар: Това може да помогне и е нещо, за което също сме говорили в някаква степен, отново и отново, по много различни начини. Така че това може да помогне, ако някой има нужда от такова разбиране, но в действителност такова разбиране за вашето минало и история не ви е абсолютно необходимо, за да разберете как трябва да предефинирате себе си в настоящето. Защото когато предефинирате себе си като различно лице в настоящето, вие така или иначе променяте своята история. Защото миналото се създава от настоящето, а не обратното. Когато станеш различно лице в настоящето, ти в действителност имаш различно минало … Това помага ли ти?

Участник: Да,благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря … Ние разбираме, че за много хора на вашата планета някои от тези изявления може да изглеждат просто приятни философски идеи, но в действителност ние описваме закони на физиката. От вас зависи да разберете това, за да може да ги прилагате по начин, който ще ви даде действителен физически ефект във вашия свят.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти много за това, че си толкова мил и обикновено весел.

Башар: Аз съм това, което избирам да бъда. Какво друго бих могъл да бъда?

Участник: Всъщност много други, отрицателни неща.

Башар: Аз бих могъл да ги избера, но предпочитам да не го правя.

Участник: Моят първи въпрос е лесен …

Башар: О, благодаря ти, за това, че ме щадиш. (смях в залата).

Участник: Как се казва този, който се появи по време на чанелинга по-рано?

Башар: Ние нямаме имена на нашата планета. Ти можеш просто да наричаш момчето „стажант”. Ако искаш да му дадеш име, то няма да се противи, но тъй като сме телемпатични, ние не се нуждаем от имена. Думата „башар” не е моето име. Това е арабска дума, свързана с културното потекло на медиума, която просто гласи „вестител”, или „приносител на добри новини”.

Участник: Уха, благодаря ти.

Башар: Ти как би искала да наименуваш стажанта?

Участник: Ами … … „Башар младши”.

Башар: Добре

Участник: Съжалявам, аз не съм най-бързият мислител тук, или пред толкова много хора … така че не бих могла … Моят въпрос е … разбирам как … когато действате под влиянието на най-силната си радостна възбуда, вие давате най-доброто от себе си и следват много хубави неща.

Башар: Да.

Участник: Какво става тогава, когато имаш две еднакво вълнуващи възможности?

Башар: Тогава няма значение коя ще избереш, защото ако едната от тях не е пътя на най-малкото съпротивление в този момент, нещо синхронно по този път ще те върне, за да избереш другата. Защото отново: ако един пълен комплект не пропуска нищо и представлява един перфектен, самоподдържащ се, насочващ механизъм, няма за какво да се тревожиш. (говори с натъртване на всяка дума) Защото ако си избрала това, което не е пътя на най-малкото съпротивление, то ще съдържа всичко необходимо, за да те върне обратно на пътя, който е най-добър за теб. (смях и бурни аплодисменти)

Участник: Ако чувам правилно, това е пълен комплект? (отново бурен смях в залата)

Башар: Това пък къде го чу?!

Участник: Имам и друг въпрос. Как знаеш кога едно желание произлиза от твоето его, или от истинско място в теб?

Башар: Това е добър въпрос. Необходима е честност, честност спрямо себе си. Това означава да разграничиш радостна възбуда от тревожност, маскирана като радостна възбуда. Трябва наистина да си честна към себе си – защо избираш да правиш това, което избираш да правиш? Много хора на вашата планета съществуват в състояние на отрицание по този въпрос, защото се страхуват да погледнат толкова надълбоко в себе си, защото се страхуват, че ако го направят, действително ще открият, че ужасните неща, които вярват относно себе си, ще се окажат действително верни. Аз ти гарантирам, че те никога няма да се окажат такива. Те не могат. Но ако вярваш, че те са емпирично установена истина, че ти си непълноценна, че не заслужаваш, че си лош човек, тогава никога няма да си позволиш да задълбаеш, за да откриеш защо вярваш в това, в което вярваш. И няма да можеш да се отървеш от тези неща.

Ще ти кажа, както съм казвал преди, че системите от отрицателни убеждения ще направят всичко по силите си, за да продължат съществуването си. Просто те са така устроени, както и всички други убеждения. Отрицателното убеждение обаче ще използва всякакви възможни трикове, за да те накара да вярваш, че не можеш да го промениш, в т.ч. и като се направи възможно най-невидимо … в т.ч. и да те накара да вярваш, че е трудно да бъде променено … в т.ч. да те накара да повярваш най-лошото за себе си, за да не започнеш да дълбаеш. Ето обаче един трик. Ето нещо, което ще ти подскажа. Когато най-много се страхуваш да се зарадваш, когато най-много се страхуваш, че ще се случи най-ужасното нещо, ако го сториш, тогава си най-близко до пробива. Защото отрицателното убеждение, като те прави толкова уплашена, използва абсолютно всичко по силите си, за да те отклони от тази последна стъпка, защото то знае, че си толкова близко до прекрачването на прага и извършването на пробива. Така че колкото повече се страхуваш, толкова по-близко се намираш до окончателната си победа над него и това трябва да бъде първото ти указание за факта, че става дума за твоето отрицателно убеждение, което се опитва да те задържи, без всъщност да има силата да го направи.  

Участник: Това е удивително, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Имам още един въпрос. Какво би казал най-общо за детерминизма? Защото хората се оправдават, като казват: „О, това е съдбата ми”, или …

Башар: Има съдба и свободна воля, и те вървят ръка за ръка. Според най-простото определение – съдбата е това, което си решила да изследваш като житейска тема в това си въплъщение. Така че можеш да я оприличиш на конкретен път или коридор, който ще извървиш . Това е темата, която си избрала да изследваш на едно по-високо равнище. Свободната воля е как изследваш тази тема, как преминаваш по този път, по този коридор. Ти можеш да бягаш, да ходиш, да се пързаляш, да подскачаш, да вървиш на заден ход, можеш да си весела, можеш да си тъжна, можеш да се въртиш като пумпал, но във всички случаи ще преминеш по този коридор. Защото това е темата, която определя живота, който си избрала да преживееш като обща тема. Така че съдбата и свободната воля работят заедно, за да ти предоставят конкретни преживявания, но как ще избереш да преминеш през тях зависи от теб като физически ум. Ти можеш да следваш плавно избрания си път, можеш и да се съпротивляваш – зависи от теб. Това помага ли ти?

Участник: Да, определено ми помага. Тогава как съвместявам неща … като например в това си въплъщение … със своето католическо възпитание?

Башар: Как ги съвместяваш?

Участник: Да.

Башар: Те може да са несъвместими.

Участник: О кей.

Башар: Те може да са вибрационно несъвместими, но биха могли и да бъдат съвместими. Ти трябва да решиш коя идея предпочиташ, коя идея ти върши най-добра работа. Все едно че избираш ястие от едно меню. Това ли ти звучи по-вкусно, или онова? Поръчай това, което предпочиташ. Поръчай това, което ти върши работа.

Участник: Това, което по-силно ме вълнува!

Башар: Да … тогава, има ли някакъв конкретен постулат в твоето католическо възпитание, който имаш предвид, във връзка с това така наречено съвместяване?

Участник: … Знаеш ли … бих казала … предполагам, че в католицизма има един живот и след това има и рай.

Башар: Да, и това, от определена гледна точка, е вярно. Защото идеята за прераждането е вярна като преживяване, но не е точно описание на механизма на реалността, защото всички животи съществуват едновременно. Вие всъщност не се пре-раждате, защото всеки вече съществува като самостоятелна същност в това, което наричате минало, настояще и бъдеще, защото миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно. Следователно ти, личността, която си, никога всъщност не се превръщаш в някоя друга личност, защото всички други личности вече съществуват като самостоятелни същества. Ти обаче можеш да създадеш връзка, енергично, информационно с тях и да създадеш преживяването на прераждане, все едно че си била някой от тях, че си сега тази личност и можеш да станеш друга личност. Така че преживяването на прераждането е реално, но действителният механизъм е такъв, че всъщност ти имаш да изживееш един живот като себе си. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Намирам.

Башар: Така че и двата постулата са в действителност верни. Те са просто различни перспективи на една и съща структура. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Категорично намирам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Определено да.

Башар: Тогава може би ще се срещнем отново.

Участник: Благодаря ти.

Башар: В един друг живот … а може би не.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искала да разбера предсказанията и отрицанието.

Башар: Добре.

Участник: В кой момент ние прескачаме в различна реалност …?

Башар: Вие прескачате в различна реалност милиарди пъти в секунда. Вие трябва да се научите, да разберете наистина, че правите това.

Участник: Разбирам това и любимата ми история е за жената, която мислила, че е спряла пожара, но всъщност тя прескочила в различна реалност, където нямало пожар.

Башар: Да, но това също зависи от вашите споразумения с масовия консенсус относно това какво сте дошли тук да преживеете и какво сте в състояние да направите по време на смяната на реалностите си.

Участник: О кей.

Башар: Колкото до предсказанията, както сме казали, няма такова нещо като предсказание на бъдещето. Има усещане на енергията, която съществува в момента, в който се извършва предсказването, и ако тази енергия има много инерция зад себе си и изглежда малко вероятно да промени посоката си, тогава тази идея ще стане действителност. Ако обаче енергията се промени достатъчно, вие няма да преживеете тази идея.

Участник: Аз бих могла да сменя своята реалност и да изоставя всички останали и това, което не предпочитам.

Башар: Би могла, но това може задължително да не е релевантно за теб да го направиш.

Участник: О кей.

Башар: Поради споразуменията ти с масовия консенсус да участваш в определен вид събития от определени гледни точки, за да позволиш на другите да извлекат от това неща, от които се нуждаят, и за да може ти да извлечеш това, от което се нуждаеш, защото никой от вас не е тук случайно. Всичко е една оркестрация и макар различни хора да извличат различни неща от различни ситуации в различна степен, ти все пак извличаш нещо, било то и това да позволиш на други хора да извлекат нещо за себе си.

Участник: О кей.

Башар: И така…?

Участник: И така … един от любимите ми епизоди от „Стар трек” е този, при който всички тези кораби са там и имат различни реалности и те показват тези реалности … и ми се прииска да отида и да помогна на най-отрицателната реалност, и в крайна сметка те разрушиха тази реалност, за да помогнат на останалите.

Башар: Добре.

Участник: И моето желание …

Башар: Твоят избор.

Участник: И моят избор да искам да помогна на отрицателната реалност, той поддържа ли ме в отрицателно състояние?

Башар: Ако си наясно с отрицателното, ти можеш винаги да видиш как можеш да бъдеш светъл пример за други възможности, които отрицателно ориентираните биха могли да изберат. В противен случай, ако ти не си налице, за да действаш като положителен пример, какъв избор биха имали освен отрицателния, с който вече са наясно.

Участник: Когато погледна в ретроспектива личния си живот, разбирам, че е имало много информация, в която не съм се вслушала, и съм тръгвала в много отрицателни посоки.

Башар: Добре, но ти си научавала различни неща, нали? И сега знаеш какво предпочиташ, след като си преживяла това, което не предпочиташ, и това е положителен начин да погледнеш на това, което не предпочиташ, защото то те е довело дотам, където си сега, когато знаеш какво предпочиташ.

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава това ти служи по положителен начин.

Участник: Да, но аз не почувствах радостно вълнение в това да се отдалеча от отрицателното и не съм напълно сигурна защо, защото не усещах, че имам други възможности за избор.

Башар: Ти имаш възможности за избор. Идеята обаче е, че възможностите отразяват това как избираш да определиш своите преживявания, като положителни или отрицателни, независимо от това как изглеждат.

Участник: Това ще рече, че те са положителни, а аз просто гледам на тях като на отрицателни.

Башар: Всички неща са неутрални! Единственият начин да изпиташ нещо като отрицателно, е, като го определиш по отрицателен начин, така че отърси се от остарелите, демодирани, средновековни определения, които мислиш, че могат да бъдат автоматично приложени към определени обстоятелства, на основа на външния им вид и почни да създаваш нови определения, които ти вършат работа. Използвай въображението си, затова го имаш.  

Участник: Добре, тогава другият ми въпрос е …

Башар: Отрицанието?

Участник: Да, и това … цялата тази отрицателна енергия, която усещах, и аз я отричах, и …

Башар: О, не, не, не, ти трябва да я признаеш, защото колкото повече съзнанието ти се разгръща, толкова повече усещаш отрицателното, не по-малко. Защото няма значение дали го усещаш по-силно, защото то не оказва никакво влияние върху теб, освен ако ти избереш. Какво от това, че го усещаш по-осезателно? Това е просто друга валидна алтернатива, която ти не избираш, и толкова. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Донякъде.

Башар: Донякъде, добре.

Участник: Нуждая се от повече яснота. Добре, нека вземем времето. Ти предсказа това, което ще стане след 50 години, и това наистина ме разтревожи … повишаването на равнището на океаните с 15 метра …

Башар: И какво ще направиш по въпроса?

Участник: Бих искала да се преместя в друга реалност.

Башар: Да, но ти все още не си направила това.

Участник: Не, не съм.

Башар: Тогава трябва да има причина за това, че не си го направила.

Участник: О кей, значи аз съм решила да остана в тази реалност и да й помогна?

Башар: Благодаря ти.

Участник: О кей, това е яснотата, която ми бе нужна.

Башар: Добре. Когато ще трябва да се преместиш в друга релевантна за теб реалност, ти ще го направиш. Това, че не се преместваш, означава, че реалността, която преживяваш, е релевантна за теб.

Участник: Значи аз съм избрала да бъда тука, за да променя …

Башар: Разбира се, в противен случай щеше да бъдеш на някое друго място.

Участник: О кей.

Башар: Приемаш ли това?

Участник: Да.

Башар: Добре, това прави ли нещата по-вълнуващи за теб?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Тогава това, което извършвам – да медитирам относно промените във времето … това оказва ли положително влияние?

Башар: Вярваш ли, че оказва такова влияние?

Участник: Да.

Башар: Тогава то оказва.

Участник: О кей. Тогава следващият ми въпрос е … изпитвам много физическа болка от няколко години.  И ми се струва, че това е предупреждение за някакво преживяване, което …

Башар: Всяка болка представлява съпротива срещу естествената ти природа, така че след като казваш, че толкова дълго време си се съпротивлявала срещу това, което се случва с теб, нищо чудно, че ще преживяваш страничния ефект от съпротивлението, който е болка.

Участник: Значи ако съм в мир със себе си …

Башар: Ако си о кей със ситуацията, в която се намираш, парадоксът е, че ще се озовеш по-бързо на някое друго място. Защото ти ще си използвала напълно ситуацията, в която си, вместо да отричаш, че тя има нещо общо с това, което имаш нужда да преживееш.

Участник: … 

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Хм, още го преработвам.

Башар: Ако не приемеш или не позволиш на това, което се случва в живота ти, да бъде валидно, ти отричаш правото на съществуване на настоящето си. Ако отричаш правото на съществуване на настоящето си, ти можеш да го преживяваш само по болезнен начин, защото ти се съпротивляваш на това, което имаш, което може да бъде използвано по положителен начин, а ако го използваш пълноценно, това ще ускори появяването на различно преживяване. Съпротивлявайки се на това, което е, ти всъщност го правиш да бъде променено по-трудно. Защото то съществува по определена причина и като отричаш, че причината е полезна, тя ще упорства, докато проумееш всичко това.

Участник: Значи ако се ядосвам на дадена ситуация, вместо да изпитвам прошка, това ще …

Башар: Да, естественият гняв, ако искаш да използваш този термин, може да просъществува само около 15 секунди. И естественият гняв е просто тази енергия, която те синхронизира с това, което е истина за теб, и ти позволява да разпознаеш отсъствието на синхрон, в сравнение с това, което не е истина за теб. Ако обаче тя продължава повече от 15 секунди, тя вече не е нещо естествено, а отрицателна морална оценка … Защото ти отричаш правото на съществуване на нещо.  

Участник: О кей

Башар: В противен случай, тя няма причина да настоява да съществува.

Участник: О кей, тогава когато осъждам поведението на други хора …

Башар: Тогава ти отричаш също така и себе си и мислиш, че би трябвало да си над тези преживявания. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това означава, че казваш: „Това е под моето достойнство – аз би трябвало да преживявам нещо различно от това. Аз би трябвало да съм по-добра от това. Нещо трябва да не е наред!” Всичко е наред! Само ти го използваш по отрицателен начин. И следователно отричаш себе си, отричаш преживяването си и това, което правиш, е обратно на златното правило – когато отричаш себе си, разбира се, че отричаш и другите хора. 

Участник: О кей.

Башар: Ти ще правиш на другите това, което имаш желание да правиш на себе си.

Участник: Да.

Башар: Да?

Участник: Да.

Башар: Тогава не отричай себе си, няма да отричаш тях и ще знаеш как да бъдеш пример за тях, който им позволява поне да имат опцията да изберат нещо, което може да е по-полезно – не че те трябва задължително да го направят.  Защото ти нямаш никаква идея кой е най-правилния път, за когото и да било другиго, освен за себе си.

Участник: Точно така, с това съм наясно … донякъде.

Башар: Добре, „донякъде“, благодаря ти за откровеността. Ако си наясно с това, тогава единственият ми съвет е да действаш така, че да проличи, че си наясно. Нека това проличи в поведението ти, защото това, което знаеш, че е вярно, ти го правиш, то е в поведението ти! Разбираш ли? Действие и познание са синонимни. Ако не го правиш, това означава, че всъщност не го знаеш и не го приемаш за истина! Просто гадаеш.

Участник: О кей, защото аз бях ментор на няколко деца и мисля, че има някои принципи и неща, които са в техен най-голям интерес …

Башар: Като например?

Участник: Като това да учат и …

Башар: Но как? Защото има много форми на учене. Позволяваш ли на ученето да съответства на това, което предизвиква у тях радостно вълнение? Или се опитваш да ги вкараш в едни рамки, така че радостното им вълнение да съответства на ученето?

Участник: И двете.

Башар: Защо правиш това, което не е в тяхна полза?

Участник: Защото … ние правим винаги това, което можем, и винаги търсим по-добри начини …

Башар: Аз току-що ти казах един по-добър начин. Приспособи урока към това, което е интересно за тях и предизвиква радостната им възбуда, и те ще научават по-бързо, отколкото можеш да си представиш. Направи го релевантно за тях и те ще искат да учат.

Участник: О кей, но ако те не знаят какво е релевантно за тях …?

Башар: Ти си учителката, ти трябва да имаш въображението да знаеш как да работиш с тях, за да откриеш това. В противен случай, не си готова да ги обучаваш.

Участник: Ние имахме някои прекрасни постижения …

Башар: Разбирам, но ти се стремиш към едно по-високо равнище на всичко това …

Участник: Да, стремя се.

Башар: Аз ти очертах нещо такова, но зависи от теб дали да го приложиш. Всичко зависи от теб. Нали така?

Участник: Да, ще го направя, но просто … търся малко повече … указания. Защото понякога …

Башар: Осигури им безопасни условия, осигури им безопасна и стимулираща въображението среда,  позволи им наистина да научават последиците от изборите, които правят. И тогава ще ги учиш как да правят положителни избори в своя живот. Нали така?

Участник: О кей, това ми помага много, благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря ти.

Ейприл: Здравей. 

Башар: Нания.

Ейприл: Настана онзи момент. 

Башар: Онзи момент. Всички забавлявахте ли се?

Аудиторията: (бурни възклицания и аплодисменти)

Башар: Ние ви благодарим за това, че ни позволихте също да се забавляваме с вас. Приемете всички нашата безусловна любов. Пожелаваме ви един вълнуващ ден на открития.