Башар – Повратната точка – 01 декември, 2012 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Нека преди всичко да благодаря на всеки от вас поотделно и на всички ви заедно за съвместното сътворяване на това взаимодействие. Ще проведем първата част на тази среща под формата на предварително заснет запис, а останалата част – като това, което наричате взаимодействие, на живо. Нека започнем с това, което ние наричаме „повратна точка” – връзката „Земя – Е-сасани и Сириус”. Тази идея е свързана с представата, която съществува във вашето общество, свързана с пресичането на прага в края на 2012-та година, което символизира накланянето на везните, ускоряването на вашата енергия, преминаването от това, което дотогава е било предимно отрицателна колективна вибрация, към преобладаващо положителна колективна вибрация. Разликата между двете не е задължително да бъде много голяма, но е достатъчна, както казваме ние, за да наклони везните и да позволи на вашата планета да започне да се ускорява в положителен смисъл и да позволи на всеки един от вас, избрал да изследва разгръщането на своето съзнание, избрал да бъда повече от това, което до момента е бил, избрал да се синхронизира с естествената си същност, да започне да използва тази вече положителна колективна енергия от другата страна на този праг, на 21-ви декември 2012-та, която дата обозначава този праг, да започне да използва по положителен начин енергията от другата страна, за да подпомогне усилването и увеличаването собствената си енергия в посока, която предпочита. Тъй като вашият свят е избрал да фокусира своята колективна енергия върху тази вълна, като пресече така наречената от вас звукова бариера и се озове от другата страна и като използвате по този начин колективното си съзнание, за да достигне то кулминацията си на тази дата, за да създаде тази портал, този преход и да експлодира от другата страна с допълнително положително усилване. Тъй като сте избрали да направите това и тъй като този вид експанзия е нещо естествено за вашето съзнание, с оглед на всичко преживяно до този момент на Земята и всички предишни цикли на развитие, кулминирали в тази точка, и защото ние сме свързани с вас, и защото вибрацията на Сириус е свързана с нас и с вас, ние също сме избрали да увеличим своето ускорение, и тези от Сириус са избрали да увеличат своето ускорение, най-общо казано по едно и също време, използвайки същата точка на преход, същата повратна точка, която обаче ще бъде преживяна различно от различните цивилизации, защото ние не преживяваме времето така, както вас и съзнанието на Сириус преживява времето по свой собствен начин, но ние сме проектирали това застъпване да се случи в точно един и същи момент за трите цивилизации.

Преди сме споменавали за съществуването на приблизително петгодишен период, който включва вашата дата 21-ви декември 2012-та в своя център. Това означава, че вие имате един петгодишен преходен период, през който вашата вибрация постепенно се усилва. След този период, във вашата година 2015-та, вие ще достигнете ново равнище на вибрация, тъй като началото започна в 2010-та.

Тъй като нашата реалност е много по-ускорена, сравнена с вашата и нашето измерение на съществуване е приблизително десет пъти по-ускорено в своята честота, нашият преход на друго равнище ще отнеме приблизително една десета от вашето време. Докато вие преминавате от трето в четвърто равнище на плътност, ние преминаваме от четвърто в пето равнище на (по-малка) плътност, а Сириус преминава от пето на шесто равнище на (още по-малка) плътност. За нас това ще отнеме шест от вашите месеци – преди и след тази повратна дата, докато за съзнанието на Сириус ще са необходими малко повече от две седмици, за да осъществят своята трансформация – около седмица преди и след същата тази повратна точка, тъй като те са 10 пъти по-бързи от нас. Това означава, че те ще функционират 100 пъти по-бързо от вас и ще им отнеме 100 пъти по-малко време, за да осъществят своето ускорение. Но ние всички правим това заедно.

Както сме споменавали, предстоят най-различни видове промяна, но естествено това не означава, че в деня след 21-ви декември 2012-та всичко ще бъде напълно различно. Но ускорението оттам нататък ще протече така, че ако се възползвате от него, вие ще може толкова да се измените, в сравнение с това, което сте били преди, колкото сте готови да понесете. Толкова по-различни, от това, което сте били преди, колкото сте готови да започнете да се доближавате до истинската си природа и до истинската си основна вибрация.

Колкото по-бързо се приближавате до реалността на четвъртото равнище на плътност, което ще бъде все още физическо, но на по-високо равнище, ще се появят все повече симптоми, преживявания, усещания и способности за възприемане на енергии от по-висок порядък и други измерения. Ще започнете да разбирате по-добре същността на времето и пространството като ваше творение и проекция.

Всичко това ще ви позволи да преживявате все по-пълноценно същността на тази реалност на четвъртото равнище на плътност, която е много по-гъвкава и податлива. Докато вие правите това, нашата цивилизация, която сме нарекли на нашия древен език Е-сасани, ще премине през собствената си трансформация през нашия период от време, равен на вашите шест месеца. Ние ще преминем през тази повратна точка през точно същия момент като вас. След този момент ние ще приемем много по-слабо физическа и повече духовна форма. Няма да бъдем в напълно духовна форма, но толкова близо до нея, че вие няма да можете да установите разликата. Ние ще запазим връзката си с реалността на четвъртото равнище на плътност по начин, различен от този на чисто духовните форми, за целта на поддържане връзката си с вас и с други цивилизации, преминаващи през подобна трансформация. Не само за да можем да оказваме помощ на преминаващите в четвърто равнище на плътност, като вас, но и за да осъществим някои неща в собствената си цивилизация, които няма да бъдат възможни, когато напълно се придвижим в петото равнище на плътност. Все има още много неща, които изследваме в по-високите равнища на реалност, които са полу-физически, които искаме да изследваме, и ни е интересно да изследваме, и няма напълно да прекъсваме връзката, но ще бъдем много по-функционални като нефизически същества. От своя страна, вие ще ни възприемате в по-голяма степен като енергийни форми, отколкото като физически, но ние винаги ще можем да проектираме себе си във физическа форма пред вас, когато настъпи време за физически контакт. В същото време, когато вие самите бъдете в четвъртото равнище на плътност, нашето равнище на плътност ще бъде много по-ниско от вашето.

След нашия преход ние също така ще променим честотата на вибрациите си по такъв начин, че повече няма да бъдем хора Е-сасани. Ние ще станем Шакани, което на древния ни език отразява по-високо равнище на вибрация. В определен смисъл Сасани означава „хора на светлината”. Шакани означава „хора с по-високо честотна духовна светлина”. „Е” на нашия език означава „място”. И цялата ни реалност ще се издигне на ново равнище, с нова вибрация и ще се нарича Е-шакани през вашата 2013-та година и след нея.

Вибрацията на Сириус, която до момента наричаме пред вас, за целите на тези предавания „Сискиин”, ще получи ново вибрационно наименование, което ще споделим с вас по друг повод.

Тъй като и трите ни цивилизации споделят една и съща повратна точка, ние ще се подкрепяме взаимно в тази трансформация, като формираме една мрежа, една структура, едно скеле, една рамка ако щете, в която, в тази триада, ще формираме много стабилна енергия за нуждите на всички същества, преминаващи през своята трансформация в тази тройна конфигурация.   

При формирането на тази триада, триъгълен формат, тетраедър, който е много стабилен, той ще допринесе за вашата способност, за нашата способност и за способността на Сириус да формираме още по-силна връзка помежду си, да слеем енергиите си още повече, да синхронизираме вибрациите си още по-добре, за да усилим колективната си вибрация, както и индивидуалната вибрация на всяко общество и индивидуалната вибрация на всеки негов член.

И ние ви благодарим за изпълнението на вашата част, така както ние изпълняваме нашата и Сириус изпълняват своята при формирането на тази стабилна триада и тетраедърна структура, от която всички можем да извличаме енергия на стабилност и усилване и в която можем да се чувстваме все повече като едно семейство, каквото сме.

Тази връзка, това ускорение и това заздравяване на взаимната връзка след пресичането на повратната точка, ще създаде също така още няколко възможности за различни взаимодействия. От гледната точка на Сириус, това ускорение и усилване на връзката, тази комбинирана честота на трите реалности в тази тетраедърна, кристална форма на енергийно проявление, ще помогне на делфините, китовете и нацията на китоподобните на вашата планета да могат да комуникират и предават телепатично и енергийно на всеки от вас много повече от енергията на Сириус. Те ще станат още по-силни проводници на тази енергия, тъй като те също са ангажирани в тази трансформация. И тези от вас, които ще изберат да взаимодействат с тях, ще започнат да усещат, след 2013-та година, усилването на връзката ви с нацията на китоподобните и заздравяването, и усилването на комуникацията между нацията на китоподобните и вашия човешки свят. Това е едно от нещата, което ще се усили след пресичането на този праг.

Колкото до нас, вие ще установите, че в началото засилването на контакта, както с Я-йел, хибридната раса, която първа ще установи открит контакт с вас, след който ще последва още един, и след това с нас, на трето място, както казвате вие, просто защото обичаме цифрата три, ще настъпи все по-голяма комуникация по време на сън с нас и с други като нас. Ще ви се възвърнат много повече спомени за контакти, които са били вече осъществени, но които сте забравили. Припомнянето от ваша страна на тези минали контакти за нас ще бъде като барометър, защото колкото повече си припомняте тези минали контакти, които са били целенасочено забравени, толкова по-точно ние ще можем да определим готовността ви за контакт. И така, в бъдеще ускорението на вашето припомняне на минали контакти ще ускори настъпването на нови контакти във вашата реалност.

Наскоро, по време на една наша комуникация с определени хора на вашата планета, се случи голяма промяна в енергията на вибриране на вашия свят и на нашия свят и поради това местоположението на нашия кораб в небето над града, който наричате Седона, бе променено. Преди това ние бяхме приблизително 4,500 километра над вашата планета. След този случай корабът ни слезе на приблизително 3,200 километра разстояние от Земята и се стабилизира на приблизително 3,450 километра височина. Приближаването на нашия кораб до вашия свят е още един показател за приближаването на нашия контакт. Това е голямо спускане. Преди спускането се измерваше с десетки километри, но в последно време тези около 1000 километра означават, че процесите се ускоряват с приближаването на тази повратна точка.

От всеки един от вас зависи да усилите своята чувствителност към тази вибрация и някои от вас ще открият, че за да направят това и в определен смисъл, за да се освободят от всякакви отрови, които са свързани със старата вибрация, някои от вас ще трябва да се освободят и пречистят от определени неща, към които сте привикнали и които може да имат физически израз. Мисля, че някои от вас знаят какво имам предвид. Това може да има формата на болест, на засилен процес на освобождаване, по най-различни начини, но всичко това е неизменна част от усилването, така че не се тревожете – ще настъпи равновесие. Колкото повече задържате и се съпротивлявате и сте се вкопчили в неща, които не принадлежат на тази вибрация, толкова по-неравен може да се окаже пътят. Така че се успокойте, отпуснете се и нещата ще дойдат по местата си.  

Тези симптоми са временни и преходни и това ще ви помогне да останете в предпочитаната вибрация, която отразява по-пълно това, което знаете, че сте, а именно – единствената вибрация, която ще подейства като сигнален огън, за да ви отведе все по близо до истинското ви аз, до по-хармонична взаимовръзка между физическия ум и висшия разум, за да може да функционирате като цялостни личности. И така, освобождаването от всички ненужни неща ще бъде физическо, емоционално, енергийно, по най-различни начини, защото вие сте решили да се придвижите в тази посока; вие сте решили да се синхронизирате с истинското си аз, да разгърнете съзнанието си и да засилите чувствителността си към по-високите честоти и да позволите на тези енергии да преминат през вас и да отстранят всичко несъвместимо с тази чес-то-та! Така че вие правите и ще правите малко повече прочистване на дома си с наближаването на този праг.

Не се страхувайте, успокойте се, поемете дълбоко въздух и установете, че можете да асимилирате тези прости неща – вода и въздух – в една проста диета, която ще може да ви поддържа и стабилизира през всичко това, просто и чисто, по един ден наведнъж и всичко ще се нареди, както трябва, защото всичко се е нареждало, както трябва и защото всичко вече съществува.

Напомням ви – външното проявление не е нещо, което изтегляте от някъде към себе си. Външното проявление е реализацията и хармонизирането с вибрацията на това, което вече съществува тук, с вас, което просто не виждате все още, защото е невидимо за равнището на вибрация, на което функционирате. Всичко е тук, точно тук и точно сега и целият процес, през който преминавате, е просто усвояване на нагаждането към честотата, която ви позволява да възприемате и преживеете това, което е вече тук. Физическото проявление никога не ви носи нещо, което вече не притежавате. Това не е възможно. Всичко е тук, вие го притежавате. Вие все още не може да го видите и преживеете поради все още различната си вибрация, но в това няма нищо лошо. Процесът е, самото пътуване е крайната дестинация. И това преживяване на преминаване през тези процеси, през тези позволения, тези взаимоотношения, тези открития, е всичко, което ви трябва, защото то ви позволява да осъзнаете и да се пробудите, и да знаете кои сте наистина.

И докато очите ви се разтварят след пресичането на този праг, ще срещате все повече изненади по отношение на своята личност. Едно от другите неща, които ще се случат при това усилване, е осъзнаване на някои неща за самите вас, които ще ви учудят. Ще започнете изведнъж да чувствате промените в своята идентичност и ще може да си казвате по-често: „ето кой/коя съм аз”, „аз вече не съм онова, онова се отнася наистина за някого другиго”, „ето кой/коя съм аз”. Това е подобно на случая, при който умирате физически, когато се събуждате от сън. Макар че сънят може да ви се струва много реален, когато се събуждате сутрин, си казвате: „Онова беше сън, но ето кой съм всъщност, това е реалното”. Умирането е нещо подобно, в смисъл, че се пробуждате в духовната си форма и разбирате, че физическият ви живот е бил, в определен смисъл, един сън. По време на тази трансформация ще преживеете тези множество умирания и тези множество раждания, особено когато започнете своето усилване от другата страна на повратната точка. Ще претърпите серии от душевни разтърсвания, при които ще ликувате след осъзнаването, че ставате все повече това, което наистина сте, и старата ви идентичност ще бъде захвърлена като стара дреха. Ще почувствате как отстъпвате встрани от нея, обръщате се и казвате: „Аз бях това, но не повече. Това е, което съм”. Това ще ви се случва все повече, след преминаването през повратната точка, което правим заедно.

Това е толкова вълнуващ период. И това е причината да изберете да бъдете на вашата планета по това време. Ние можем да видим за къде сте се запътили. Доверете ни се! Вие искате да бъдете тук, за да не го пропуснете. Това е много вълнуващо, много забавно, много освобождаващо и ще останете удивени от това, което представлявате в действителност, след като веднъж започнете да се пробуждате и да си спомняте, да осъзнавате, да зна-е-те!! Аз даже не говоря за вашата духовна същност и за по-висшето ви Аз. Просто говоря за това, което сте избрали да бъдете като човеци. Защото вие все още даже не сте приели пълната си човешка форма.

В тези времена на ускорение много от вас са допуснали, че по някакъв начин усилвате честотата си и се разгръщате извън човешката природа. Не! Ще откриете, че в процеса на ускорение вие в действителност ставате истински хора. Ще разберете какво в действителност означава да бъдеш напълно изявен човек, което е величествено, красиво нещо – един красив и величествен израз на Творението и на „Всичко, което е”.

Това да бъдете напълно човеци ви позволява да отидете отвъд, да изберете следващата форма на проявление на своето същество, била тя човешка или друга. Затова става дума да бъдете напълно това, което сте – това, което сте избрали да бъдете като хора на Земята. Мнозина задават въпроса: „Башар, откъде наистина произлизам?” Отговорът е:  „Наистина от Земята”. Защото вие сте родени от Земята. Личността, която задава въпроса, е била родена от Земята. Ние знаем какво имате предвид, задавайки въпроса, но това, което в действителност питате, е, тъй като всичко е едновременно и съществува в едно и също време, и времето е илюзия, вие всъщност не може да дойдете „от” някъде другаде. Вие идвате отвсякъде, едновременно и това, което в действителност казвате, е: „Сега съм достигнал до степен в моята чувствителност, при която разбирам, че съм едновременно като същество, като дух, като съзнание, свързан с другите места по едно и също време. И имам други преживявания на други части от моят висш дух, на други места и в други прераждания едновременно”.

Погледнете на всичко това по този начин. Вместо да използвате понятието „прераждане”, което е една линейна идея, тъй като всичко съществува по едно и също време, вие имате, в успоредни реалности, които съществуват едновременно, едновременни, успоредни прераждания. “SPI” – вие имате „шпиони” навсякъде, в други реалности, едновременно. И всички те ви захранват с информация, която може да използвате, за да ви помогне в живота тук, докато те черпят от вашия опит, за да си помогнат в своя живот. Всички тези комуникации между различните съществувания и всички тези проекции на вашия свръх дух съществуват едновременно. Вие не идвате „от” никой от тези други животи, независимо дали те са на други планети, или други измерения. Всички те съществуват сега. И вие може да черпите от всичко това сега по начин, удобен за вас – да черпите това, което – и ето ключовата дума – ”се отнася” до този ви живот и до това ваше аз, което идва от Земята.

Следователно вие имате възможността да преживявате цялата тази информация и вие вече правите това, всичко това качване и сваляне на информация, ако щете, чрез това, което наричате въображение, вдъхновение, творчески хрумвания. Откъде знаете, че някои от мислите и вдъхновенията ви, и сънищата ви, виденията ви, не идват от преживявания в някои от тези едновременно протичащи животи, чрез собствената ви мрежа от „шпио-о-о-ни”?

Едновременни успоредни прераждания. Не знаете, защото много от тях наистина идват чрез тази мрежа. В крайна сметка няма значение дали знаете това, или не. Важното е как използвате тези вдъхновения и комуникации, и насоки, и връзки, и енергии, как ги прилагате в този си живот. Същият въпрос важи и за всички тях – как прилагат информацията, получена от вашите преживявания в своя живот. И вашето Висше аз преживява всичко това ед-но-вре-мен-но! И как то използва това колективно преживяване, защото има висши и по-висши равнища на душите, чак докато се стигне до „Всичко, което е” и до Единството.

Естествено опитът може да бъде използван от „Всичко, което е”, но не и от Единството, защото то е хомогенно, там няма отражение. Това е самото съществуване. Отражението в Единството създава самосъзнание, то осъзнава себе си и осъзнавайки себе си, се превръща във „Всичко, което е”. Така то преживява себе си, но в ролята си на Единство, то няма преживяване, защото по определение няма самоотражение. Защото в него няма никакво разнообразие; то просто е едно нещо. Създавайки това самоотражаващо се различие, то създава отражение, което му позволява да опознае себе си, и това е „Всичко, което е”. Там, в определен смисъл, се случва преживяване.

Всички вие, всички ние, отраженията на „Всичко, което е”, отраженията на Единството … то преживява себе си по всички възможни начини, чрез всички вас, чрез всички нас. И всичко, навсякъде, всякога … защото няма нищо извън, никога … всичко е в рамките на съществуването.

Помнете: „отвън” е понятие в рамките на съществуването. Съществуването не е обект на понятието „отвън”.

Нека сега се завърнем към повратната точка. Докато ние всички по собствените си начини изкачваме стълбата, така да се каже, возим се на ескалатора или седим в този космически кораб по пътя към звездите, независимо как въображението ви ще интерпретира това … и така, като преминаваме през този праг заедно, позволете си да изпитате енергията на всички нас. Представете си структурата на тетраедъра. Почувствайте я; почувствайте как сме свързани чрез нея и как този тетраедър се върти във всички посоки, приемайки като антена различни необходими му вибрации, докато се застопори в идеалното положение, в идеалната посока, напълно синхронизиран с честотата и вибрацията на тази високо ускорена енергия на прехода, на пресичането, на проникването през този праг и през тази, така да се каже, бариера. Представете си как се носите върху тази енергия, почувствайте я, след което почувствайте как този тетраедър се разширява и става все по-голям и по-голям, и по-голям, включвайки все повече, и повече, и повече идеи, информация, вдъхновения, въображения, на всички равнища, положителни и отрицателни, противоположности, всичко. Защото експанзията е продукт на включване, не на изключване. И му позволете да става все по-голям и по-голям, и по-голям, и нека открие собствената си скорост на разгръщане – бавно или със скоростта на светлината, няма значение. Само знайте, че той ще продължи да се разширява и вие ще продължите да се носите върху него, и ще останете свързани с него, защото това е споразумението, което сме направили. Това е нашата семейна връзка и ние всички ще преминем през това заедно. И никой, който избере да се синхронизира с тази енергия, няма да бъде изоставен.

В същото време е важно да се разбере, че отсъствието на синхрон с тази енергия ще доведе до преживяването на успоредна реалност, различна от тази, в която се разгръщаме. Така че изборът е все още във вашите ръце и както сме казали в друга аналогия, сега е по-важно отвсякога да сте хванали желания от вас влак, защото той напуска гарата и коловозите ще се раздалечават все повече. Така че качете се на този влак, заедно с нас. Както винаги сме казвали, ние никога, никога, никога не ви изоставяме. Винаги само вие сте тези, които ни изоставяте. И ние ви каним да останете; ние ви каним да се присъедините към нас; ние ви каним във вибрацията на нашето семейство. Елате с нас в това небесно пътешествие на изследване, на открития, на саморазкритие, на изненади, на пробуждане, на познание.

Вдишайте всичко това и го направете част от себе си. Изборът е ваш. Сега ние ще ви предоставим възможността да действате в това предаване заедно с нас, както казвате – на живо и в реално време. Дайте си обаче един момент, за да абсорбирате току-що казаното. Усвоете го, приемете го присърце и знайте, че ние сме винаги с вас в степента, в която вие сте с нас. Нашата безусловна любов към всички вас. Ще продължим с взаимодействие на живо.

Башар: Нека продължим това предаване по следния начин. Позволете ни да продължим разискването на идеята за повратната точка и ускорението, което протича сега за вас на Земята, за нас на Е-сасани и за цивилизацията на Сириус. Както вече описахме, става дума за три различни честоти, които действат едновременно – за вас в диапазон от пет години, за нас в диапазон от шест месеца и за Сириус в диапазон от две седмици. Всички те са свързани в тази повратна точка, която вие свързвате със зимното слънцестоене и 21-ви декември, 2012-та година. Преди да продължим с вашите въпроси, искаме да кажем следното.

Ние разбираме, че много индивиди на вашата планета говорят за 2012-та година, свързана с края на един цикъл и началото на друг и повратната точка между двата цикъла – 21-ви декември. Също така, много хора споделят идеята, че по някаква причина точно на тази дата ще се случи всичко, едновременно. Това се случва, защото със засилването на вашата чувствителност спрямо по-високо честотните енергии, вие започвате да усещате тези честоти и по-високи равнища на измеренията, за които сме говорили. Нашата цивилизация, тази на Сириус и други цивилизации функционират при много по-високи честоти и там нещата се случват много по-бързо. И тъй като вие сега се включвате в тези енергии, вие сте допуснали, че след като установявате контакт с тези честоти, и при вас процесите ще започнат да протичат по същия ускорен начин. Но това не е така. При вас процесите се простират в по-разгърнат период, защото вие преживявате себе си във физическа реалност, имате усещането за време и пространство и за ине-е-е-е-ер-ци-я. Да, разбира се, вие усилвате своята честота, но вие правите това в една рамка, в един прозорец, с едно усреднено темпо на ускорение, съответстващо на вашата реалност и свързаните с нея преживявания. Ако трябваше наистина да преживеете преминаването през този праг с ускорение, което е по-високо от това, което съответства на вашата реалност, не бихте задължително изпитали толкова голямо удоволствие. Нека ви дам една аналогия.

В момента медиумът държи в ръцете си въздух. Нека приемем, че този въздух съдържа енергията на Сириус. Ние можем да задвижим ръцете много бързо, но въздухът между двете шепи няма да изпитва никакво смущение, защото е толкова податлив и гъвкав и трепти толкова бързо, за разлика от по-плътната материя.

– Нания (обръща се към водещата), би ли взела бутилката с вода, която се намира до стола на медиума и да изсипеш малко от нея в шепите му.

– …

– Башар: Благодаря, достатъчно … Сега, от наша гледна точка, от гледната точка на Е-сасани, тъй като ние сме малко по-плътни от енергията на Сириус, ние не можем да се движим чак толкова бързо като тях, но можем да се движим малко по-бързо от вас и водата няма задължително да се разплиска навсякъде. Но, разбира се, ако се движим бързо колкото тях, тя ще се разхвърчи във всички посоки. Ето защо, ако искаме да задължим водата в ръце, ние не се движим толкова бързо. Нания, моля те, би ли взела тази пачка от монети от по 25 цента и я постави като пачка върху ръката на медиума.

– …

– Башар: Благодаря … Тези монети тук символизират вашата реалност, която е даже по-плътна от водата. И за да може купчинката монети да запази формата си, трябва да движите ръката много по-бавно. Ако задвижите ръката малко по-бързо, купчинката ще се разруши. И ако разбира се, задвижите ръката със скоростта на Сириус … (подхвърля монетите във въздуха) … те ще се разхвърчат навсякъде.

Идеята следователно е, да се движите със скорост, съответстваща на вашата реалност, защото ви е необходим плавен преход. В противен случай, както казвате на вашия език: „Цените на недвижимото имущество ще спаднат много бързо” (смях в залата).

Затова е важно да разберете, че даже когато усилвате своята честота, вие правите това със собствената си скорост, по подходящ за вас начин. Макар че ще може да възприемате по-високите честоти на други сфери, други реалности, други измерения, те не са задължително подходящи за вашата реалност. За вас е подходящо това, което може да асимилирате, с което може да привикнете и да се чувствате удобно. Това не означава, че във вашата реалност не се случват разтърсващи събития, като земетресения, вулкани, цунами, както и социални и политически сътресения и пр., и някои от тях може да продължат да се случват. Идеята е, че даже и когато те се случат във вашата реалност, разтърсващи, както може би изглеждат, вие в крайна сметка успявате да се съвземете, да се приспособите, да преосмислите отношението на обществото към тези преживявания. Вие постепенно смекчавате последиците и ги асимилирате в културата си по начин, който ви изглежда най-смислен.

Затова, чувствайте се спокойни по отношение на скоростта на процесите във вашата реалност. Не бъдете нетърпеливи и не мислете, че нещата трябва да се ускорят, както в нашата реалност, или според скоростта на Сириус, или на другите реалности, спрямо които ставате по-чувствителни. Учете се да интерпретирате това, което е подходящо за вашата реалност, докато увеличавате скоростта на вибрациите си.

Както вече казахме, след този преход, нашето име ще се промени от Е-сасани в Е-шакани. На нашия древен език ние сме ви назовавали Енани, което означава „прародителите”. След прехода ние ще ви наричаме Е-наника, което ще рече „духове на прародителите” и е признание за вашата по-висока честота на вибрации – за това, че ставате по-холистични и функционирате по по-балансиран начин, по отношение връзката между физическия ум и висшия разум. Енергията на Сириус, която до момента назовавахме Сискин, ще получи наименованието Осс. На древния ни език тези наименования отразяват различията в честотите и вибрациите.

Преминавайки заедно през тази трансформация, подкрепяйки се взаимно и така да се каже, държейки се за ръце през този портал, през това огледало – заедно като приятели, като семейство – ние винаги ще използваме възможността да ви напомняме, че вие срещате непрекъснато по най-различен начин отражения на самите себе си в това огледало. И макар често да срещате други същества, внимавайте, защото много често вие просто ще срещате други версии на самите себе си в други реалности и по този начин ще взаимодействате със себе си, и ще си помагате, и както вие казвате, ще се повдигате за ушите сами … Останали ли са ви все още уши за повдигане? (смях в залата) Това може би вече е станало старомодно. Разбирате за какво става дума. Въпреки това, вие помагате на себе си даже и когато получавате помощ. Това винаги е двупосочна улица и вие също помагате на другите с желанието си да бъдете повече от това, което сте в момента, и с желанието си да се включите в потока на това усилване по подходящ за вас начин.

В рамките на цялостната земна реалност може да има различия в ускорението и в това няма нищо лошо. При тези, които желаят да бъдат в по-голяма степен истинското си аз, ще се получат определени средни стойности. Някои ще се ускоряват по-бързо, а други – по-бавно и това е добре. Това, което е подходящо за вас и ви върши работа като индивиди и колективно … помнете, както наскоро дискутирахме – става дума не за „това или онова”, а за „това и онова” и даже отвъд това е разбирането, че „това е онова”. Всичко е Едно и то изразява себе си по всички възможни начини.

Същината на тази епоха на трансформации е, че докато отделните индивиди са автономни сами за себе си и ние не искаме по никакъв начин да ви отнемаме тази автономия, въпреки това, във вашата реалност, във вашата индивидуална реалност, вие може да преживеете само версиите на всичко, което сами сте се съгласили да създадете. И така, преживяванията ви са сътворени от собственото ви съзнание, собствената ви енергия и отражение, така че макар да взаимодействате с другите, вие всъщност взаимодействате със себе си. Винаги помнете, че всеки има отражение и най-чистата форма на взаимоотношения е да бъдете огледални отражения един за друг, за да позволите на всеки да почувства истинската си същност и да види себе си много по-ясно в това огледало, в това отражение.

В отговор на вашето позволение да създадем тази демонстрация на начините за хармонизиране на различните честоти и за определяне на подходящите за вас преживявания, нека сега, в духа на това ускорение и на демонстрацията, която ви направихме, ако пожелаете да промените популярната си песен „Пенита от небето”*) на долари, или на каквото пожелаете, дайте свобода на въображението си, като израз на изобилие, като, разбира се, не става дума само за пари.     

*) Става дума за популярната песен от 1930-те, “Pennies from heaven” – Бел.прев.

Дайте пълна свобода на въображението си и знайте, че не става дума за това да ставате богати, а за това да разберете, че вече сте богати и че притежавате всичко необходимо, но може би не го виждате все още, но няма нищо страшно.

Всичко е въпрос на намиране на точния момент и единственото, което има значение. Позволете си нещата да се развиват с темпо, което е естествено за вас, защото всеки от вас е уникален аспект от многоизмерния кристал на Творението и само когато сте своя истински аспект, своята истинска форма, вие действително подкрепяте цялото. Ако се опитвате да бъдете нещо, което не сте, не подкрепяте цялата идея по хармоничен начин и това е изключително изтощително за вас – да бъдете нещо, което не сте, да се съпротивлявате на естествената си природа. Това ви изтощава; това ви изхабява. Престанете да се изморявате. Оставете се на течението по един приятен начин, без усилия и знайте, че като сте верни на себе си, правите възможно най-доброто в подкрепа на цялото, което на свой ред ще ви позволи да изпитате подкрепата, която ви дава. Не че то някога не ви оказва тази помощ, но тук става дума за това да усещате подкрепата, защото помнете – даже когато вярвате, че не получавате подкрепа, вие получавате подкрепа за убеждението си, че не получавате подкрепа. Така че вие винаги получавате подкрепа и зависи от вас да решите дали искате да получите подкрепа по начин, който не предпочитате, или по начин, който предпочитате. Зависи от вас – напълно, тотално, абсолютно от вас. Нищо в цялото Творение не ще противоречи на избора, който предпочетете да направите, защото в Творението не се съдържа нещо, което може да направи това.

И сега, в отговор на това, че ни дарявате с преживяването на това взаимодействие, с всеки един от вас и с всички ви заедно, питам по какъв начин можем да ви бъдем от помощ с въпроси и отговори, ако пожелаете.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Какво удоволствие – да общувам с теб по този начин.

Башар: За мен е също удоволствие.

Участник: Би ли ни дал някои допълнителни практически насоки и препоръки как да поставим себе си във възможно най-добро състояние в предстоящия месец? Ти спомена някои неща, но например какво да правим, какво да не правим, какво да ядем, какво да не ядем …

Башар: Ние мислим, че вече знаете до голяма степен тези неща, но отново: става дума за това да следвате своята интуиция, мъдростта на тялото си и винаги основното средство е било да правите това, което ви доставя най-голямо удоволствие с абсолютно, абсолютно … моля внимавайте, абсолютно нула очакване или настояване за възможния краен резултат. Това е цялата формула. Правете това, което ви доставя най-голямо удоволствие, във възможно най-голяма степен, във всеки възможен момент, без всякакво настояване или очакване за конкретен краен резултат. И имайте способността да правите разлика между (радостна) възбуда и тревожност, за да знаете, че когато правите тези избори, вие ги правите от позицията на радостна перспектива, основана на любов, а не от перспектива, основана на страх.

Ти обаче сама трябва да определиш позволенията, валидни за теб. Със собственото си въображение и собствената си връзка с висшия разум и собствения си житейски опит за синхрон. Това винаги ще ти покаже какво е най-доброто за теб. И във всеки един момент всички вие притежавате интуитивната способност да знаете за какво става дума. Не става дума за нещо специално, което трябва да ви предложим. Каквото и да ви дадем, като инструмент, техника, ритуал, идея, предмет, то ще бъде само просто един вариант на позволение, което вие сте повече от способни да си дадете сами. Защото става дума само за това да си дадете позволение да бъдете повече от това, което сте. Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Благодаря. Имам и друг въпрос. Ти ни изпрати тази красива млада жена, която срещнахме тази сутрин, и тя ще дойде в дома ни тази вечер и ще остане, за да свърши малко работа.

Башар: Добре, колко вълнуващо.

Участник: Имаш ли някакви допълнителни предложения, идеи?

Башар: Не! Виж как нещата ще се развият. Ние не разваляме изненади и не ви даваме открития, които трябва да направите сами. Ние не отваряме коледните ви подаръци вместо вас. (смях в залата) Нали?

Участник: Ние всички обичаме да ги разопаковаме сами.

Башар: Благодаря!

Участник: Добър ден, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Тук е толкова вълнуващо и бих искала да ти благодаря от дъното на сърцето си, защото ти разшири моето съзнание и това на семейството ми …

Башар: Ние ви благодарим за това, че сте отражение на това, което вече сте знаели, че е вярно.

Участник: Един от въпросите ми е следният. Аз съм твърдо решена да се кача на този влак на най-високата честота.

Башар: Чудесно!

Участник: Струва ми се, че ми е нужно потвърждение, че действително съм на този влак, след като той потегля всеки момент …

Башар: Чудесно, тогава дай си потвърждение.

Участник: Добре, давам си, благодаря!

Башар: И ако откриеш, докато се придвижваш напред в своята радостна възбуда, че има моменти, които не са съвместими с влака, на който искаш да си, това в този момент за теб ще бъде сигнал, че трябва да смениш коловоза.

Участник: Добре, това ме отвежда до втория въпрос

Башар: О, какъв синхрон!

Участник: Защото докато съм готова да се въплътя в истинското си аз, аз забелязвам местата, които не са подходящи за мен.

Башар: Много добре! Точно за това става дума. Виждаш ли, радостната възбуда е един пълен комплект и съдържа в себе си движещата енергия и организиращия принцип, както и прожектора. Така че следвайки радостната си възбуда, всяко нещо в теб, като убеждение или определение, което е извън синхрон с тази вибрация на радостна възбуда, ще бъде осветено и доведено до вниманието ти, за да можеш да се справиш с него и да го трансформираш, и да добавиш тази енергия към цялостната си възбуда. Това е част от работата и от функцията (на комплекта) – да открои нещата, чиято вибрация не хармонира с тази възбуда.

Участник: Добре, но аз се чувствам някак зациклена …

Башар: Зациклена?

Участник: Имам определено дълбоко усещане в клетките си, което ме изпълва и завладява …

Башар: Завладява … ?

Участник: Да.

Башар: По какъв начин се чувстваш „зациклена”? Можеш ли да опишеш по-точно преживяването?

Участник: Това да се чувствам жертва, например.

Башар:  А защо избираш да вярваш, че си? Какво извличаш от това, че определяш себе си като жертва? Как действа това при теб?

Участник:  …

Башар: И не ми казвай, че не вярваш! Защото никой от вас не вярва в нещо, което счита, че не му върши работа! Защото ако се чувстваш като жертва, то в теб има някакво убеждение, съзнателно или несъзнателно, че по някакъв начин това да си жертва, ти върши работа. Защото ако наистина, наистина, наистина не считаше, че ти върши работа, нямаше да избереш това убеждение и нямаше да имаш това чувство. Помнете – всички усещания произлизат от нещо, което вече сте определили за вярно. И единствената причина да избирате нещо, което в действителност не предпочитате, но продължавате да го избирате, е, че сте привързали някакво убеждение към своя мотивационен механизъм, според което това е в действителност най-добрият избор, в сравнение с всички други. Макар да знаете, че дадена алтернатива е нещо, което в действителност предпочитате, очевидно има свързано с нея убеждение, което я прави да изглежда по-малко приемливия избор.

Участник: Разбирам.

Башар: Така че трябва да откриеш какъв вид убеждение или какво определение би трябвало да си свързала с мотивационния си механизъм, което да прави усещането за жертва по-желания избор. Тогава какви биха могли да бъдат някои от тези определения?

Участник: Ами например, имам склонност …

Башар: Имаш какво?

Участник: Казах склонност.

Башар: Да, точно така. Ти вземаш решения, нямаш склонности! Ти вече нямаш навици, след като веднъж разбереш, че ги притежаваш. Един навик, склонност – това са неща, които правиш, без да знаеш, че ги правиш. След като знаеш, че го имаш, то вече не е склонност, нито навик, а е съзнателен избор!

Участник: Да, правилно.

Башар: И определението ти за навик, определението ти за склонност е, което ти позволява да обвиняваш навика за това, че продължаваш да правиш едно и също нещо. Защото определението ти за навик е било, че щом веднъж откриеш, че имаш навик, би трябвало да има някаква специална процедура, през която да преминеш, за да се освободиш от него, докато откриването на навика слага край на процедурата. След като си дадеш сметка, че го притежаваш, той си е отишъл!

Участник:  Но той е все още там!

Башар: Защото ти избираш той да бъде все още там, точно за това става дума. Фактът, че продължаваш да го правиш, вече не е резултат от това, че си привикнала да го правиш, а от това, че си направила такъв избор, защото имаш убеждение, което казва, че това ти е от полза.

Участник: Разбирам.

Башар: И сега, след като това е в обсега на съзнателното ти внимание, имаш възможността да изследваш какво би трябвало да бъде това убеждение и защо мислиш, че то ти върши работа? И избери алтернатива, ако това е наистина, което предпочиташ. За да избереш алтернативата обаче, първо трябва да определиш какво е определението сега, което те кара да избираш това, което твърдиш, че не предпочиташ, като че ли действително го предпочиташ.

Участник: Правилно.

Башар: Какво извличаш от усещането си, че си жертва, за да продължаваш да правиш този избор? Понякога, не казвам, че това е твоят случай, може просто да става дума за избор на нещо, което е по-познато, от нещо, което не познаваш. Защото ти си прикрепила определение към неизвестното, което го прави да изглежда по-страшно от познатото, което не предпочиташ, защото познатото за теб е по-приемливо, защото ти е по-познато. И това може да е достатъчно, за да избираш нещо, което не предпочиташ, защото толкова те е страх да избереш това, което не познаваш.

Участник: Това е точно така.

Башар: Добре. Тогава си позволи да разбереш, че можеш да промениш определението си за неизвестното. Защото аз ти гарантирам категорично, че в неизвестното няма да откриеш нещо, което не представлява още нещо от самата теб. Ти си единственото нещо, което населява неизвестното! И толкова! И ако се страхуваш от себе си, няма да отидеш там. Но ако не се страхуваш от това да бъдеш това, което си наистина, ще навлезеш в неизвестното с отворени обятия, със знанието, че неизвестното не е повече от едно вълнуващо приключение на откритие на повече от това, което си в действителност.  И когато го определиш по този начин, и знаеш, че това е определението, и че това е вярно за теб, ще размениш приоритетите си и ще видиш, че навлизането в неизвестното не е страшно, а всъщност е по-полезно и ще се придвижиш напред, следвайки радостната си възбуда и повече няма да имаш чувството, че си жертва. 

Участник: Да.

Башар: И отново: за да добавя още едно измерение към това понятие, което сме нарекли 13-тата стъпка, когато направиш тази промяна, ти всъщност се превръщаш в различна личност. Така че не само се превръщаш в някой, който по-о-о-о-вече не изпълнява ролята на жертва, a в действителност се превръщаш в лице, което никога не е изпълнявало тази роля! Ти вече притежаваш напълно различна история! Миналото се създава в настоящето, а не обратното!  Когато станеш напълно различна личност, по определение, от линейна гледна точка, ти би трябвало да имаш различна история, която те е направила това, което си днес. И когато избереш да се промениш и да станеш лицето, което предпочиташ да бъдеш, това лице има напълно различна времева траектория и това лице никога не е имало преживяванията на лицето, което бе тук преди миг. Тя вече не е тук. Ти си тук. Намираш ли това за смислено?

Участник: Това е толкова невероятно. Да, намирам го за много смислено

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря. Имам още един бърз въпрос.

Башар: Добре. Времето ти току-що изтече.

Участник: … ?

Башар: Ти каза, че ще е бързо. (смях в залата) Аз вярвам на думите ти. Сега, разбира се, задай въпроса си.

Участник: Има едно явление, което ми се случва години наред и което ме плаши, и се надявам да хвърлиш светлина върху него. Случва се през нощта, когато съм в леглото и когато съм сама. Имам чувството, че някой ме извежда извън тялото ми и ме извежда през прозореца …

Башар: Защо това те плаши? За нас това изглежда вълнуващо. Ти просто не го разпознаваш като част от процеса, при който сменяш измерения и когато други може би ти помагат и те насочват как да се преместваш от едно измерение в друго и може би това е придружено с определени симптоми, но какво от това?

Участник: Аз се плаша от това, след което нещо ме изсипва обратно в леглото.

Башар: Ти се плашиш поради определението, което даваш на това, което се случва. Ти имаш определение, според което това, което ти се случва, е „извън контрол”. Защо просто не решиш, че в такива случаи ти контролираш какво се случва. Това е подобно на идеята, която сме споделяли с други на вашата планета, която се нарича „страх от летене”. И когато хората усещат турбулентност в самолет, те се ужасяват. Едно от нашите предложения е, докато седите на мястото си, с двете ръце поставени на подръчниците, си представете, че вие управлявате самолета и че тези сътресения са нещо, което правите нарочно. Нарочно! И когато изпитваш чувството на парализа или световъртеж, или преминаване в друго измерение, ти си тази, която избира нарочно това преживяване! Ти си, която определяш правилата. Другите само те насочват в правилната посока, така да се каже, но ти си тази, която контролира процеса. И ако искаш да промениш преживяването си, преформулирай го като преживяване напълно под твоя контрол. И така ще знаеш, че ти самата си създаваш тези усещания и в момента, в който решиш това, усещанията всъщност в известна степен ще отслабнат. Разбираш ли?

Участник: Да, разбирам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много, наистина.

Башар: Тогава, приятни сънища!

Участник: Благодаря, Башар!

Участник: Добър ден, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е как се освобождаваме от физическите си тела, когато заедно със съзнанието си пътуваме до други места на Земята, или до други места извън Земята?

Башар: Това е въпрос № 1.

Участник: Да, въпрос № 1.

Башар: Кой е въпрос № 2?

Участник: Вторият ми въпрос е – толкова много хора говорят за природни бедствия и за финансовата парадигма, и за това, че доларът ще се срине …

Башар: Да, да, да.

Участник: Какво мислиш ти по повод на всичко това, което се случва, и …

Башар: В известна степен ние вече сме разисквали тези неща. Въпреки това, не става въпрос само за парите, които трябва да бъдат единственият израз на изобилието. Ще го кажа много сбито. Когато се научите да цените повече себе си, това ще се случи на всички равнища на вашето общество, и парите не са единственият символ на изобилие във вашето общество. И когато отворите вратите за всички видове изобилие, които може да получите, което, отново: е способността да правите това, което трябва да правите, когато трябва да го правите и да не настоявате, че то трябва да бъде представено в една форма като пари, тогава изобилието ще се прояви спрямо вас по всички възможни начини. Когато то трябва да бъде под формата на пари, ще бъде; когато не трябва, няма да бъде. Идеята е да позволите на настройките да се случат автоматично, просто като бъдете верни на себе си, ценейки самите себе си и тогава животът ще отрази тази оценка по всички начини, които са подходящи чрез промените, през които обществото ви може да преминава. Така че даже ако една форма на изобилие вече не съществува, или престане да бъде подходяща, ще се появят други форми и вас не трябва да ви е грижа какви могат да бъдат те. Стига вие да сте в състояние, което отразява истинската ви същност, каквато и форма да приеме „изобилието на деня”, то ще ви се появи, ако символизира пътя на най-малкото съпротивление. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Колкото до първия ти въпрос, преди всичко ти сменяш мястото си през всичкото време. Отново: запомни, ти се преместваш от успоредна реалност в успоредна реалност милиарди пъти в секунда! Ние знаем какво имаш предвид, но преди това имаме въпрос към теб. Усвояването на това по начина, който ти имаше предвид, има ли практическо значение за твоя живот?

Участник: Да, искам да мога да посещавам децата си в друг щат, без да трябва да ползвам самолет – просто да се появя в тяхната стая и да бъда с тях.

Башар: Защо?

Участник: За да имам повече от преживяванията заедно с тях, които толкова обичам.

Башар: Защо мислиш, че това ще бъде резултатът, който желаеш?

Участник: Защото когато съм физически с тях, мога да ги целувам, а когато съм в Седона, не мога.

Башар: Но все пак имаш възможност по някакъв начин и под някаква форма да ходиш и да ги виждаш, нали?

Участник: Да, по някакъв бавен начин …

Башар: Защо мислиш, че той е бавен вместо подходящ или уместен? Спомняш ли си израза: „пътуването е крайната дестинация?”

Участник: Да.

Башар: Не вярваш ли в това?

Участник: Вярвам.

Башар: Тогава защо не си позволиш да разбереш, че пътуването е част от посещението и това, което ти се случва по време на пътуването, всъщност създава нещо различно във взаимодействието между теб и децата ти, когато установяваш физически контакт.

Участник: В това има смисъл.

Башар: Да, има. И всичко, което трябва да направиш, за да позволиш на това да има смисъл, е да използваш въображението си и да излезеш с подобно определение, което да замести определението, което в момента имаш на случващото се и което те спъва да постигнеш това, което желаеш. Ако има абсолютна причина и необходимост, която оправдава телепортирането ти там, повярвай ми, че нищо няма да те спре да го направиш. (смях в залата) И така, имайки наум, че ти желаеш и си готова това да се случи, когато то е уместно за вси-и-и-чки, имащи отношение, не само за теб, нищо няма да го спре. Междувременно, позволи си да направиш най-доброто, което можеш с това, с което разполагаш по пътя на най-малкото съпротивление, и знаейки, че ако съществува някаква необходимост или причина, която е уместна за теб, за ускоряване на този процес по начин, който е най-добър за всички, това автоматично ще се случи. Разбираш ли?  

Участник: Да.

Башар: Ако приемеш със спокойствие идеята, че това, което се случва, трябва да се случи и в действителност ще обогати това, което трябва да се случи, и определяйки ситуацията по този начин, ще позволиш на всичко останало, което трябва да се случи, да се случи по-бързо. Защото не можеш да позволиш на нещо да се промени, ако напълно не използваш това, с което вече разполагаш. Защото всеки момент е трамплин към следващия. И ако обезсилиш трамплина, на който си стъпила, как е възможно да преминеш към следващия трамплин. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това е начинът за разбиране структурата на съществуването. И когато започнеш да я определяш, и виждаш по този начин, и започнеш да цениш пътуването във формата, в която се случва …

Участник: Тогава преминаването в четвъртото измерение …

Башар: Четвъртото равнище на плътност, вие вече сте в четвъртото измерение. Четири измерения – три в пространството и едно във времето. Измерение и плътност са различни неща. В определен смисъл едно измерение може да има различни равнища на плътност. Измерението е като държава, а плътностите са като щатите в тази държава. Така че вие преминавате от трето в четвърто равнище на плътност в една четириизмерна реалност.

Участник: Телепортирането ще стане ли нещо възможно в четвъртото равнище на плътност?

Башар: Да. То е възможно и сега, но ще стане по-уместно в бъдеще. Не става дума за това дали е възможно, а дали е вероятно и уместно по отношение случващото се в живота в момента. Затова казваме, че всичко, което е необходимо, е да сте открити и да позволите то да се случи, когато е уместно да се появи. И ако сте подготвени и желаете, а не го определяте по отрицателен начин, тогава то ще се случи, ако трябва да се случи. Ако не се случи, значи не е необходимо. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Което е, е. И колкото по-скоро използвате пълноценно това, което е, толкова по-скоро това, което е, ще стане това, което е. Колкото по-дълго отказвате да ползвате това, което е, толкова по-дълго то ще остава непроменено. Това помага ли ги?

Участник: Да, благодаря!

Участник: Здравей!

Башар: Добър ден.

Участник: Какви са идеалните процедури за човешкото раждане?

Башар: Зависи от човека.

Участник: Чувал съм различни теории, като например рязането на пъпната връв по различни начини …

Башар: Най-общо казано, естественият начин, определен от природата, е това, което бихте нарекли оптимален начин. Много често пъпната връв ще знае кога да спре да пулсира. Ако я отрежете преди това, ще лишите тялото от много кислород, което може да увреди мозъка. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Нека естественият ритъм подскаже кога е удачно, защото то вече притежава своя собствена интелигентност, така да се каже, и това вече отчита темите, които този новороден индивид, е избрал за този си живот. И в този смисъл, знаейки, че ще се роди в общество, което често реже пъпната връв бързо, това в известен смисъл също е момент на избор на определена (житейска) тема, обект на изследване. Въпреки това, вие може винаги да се научите да променяте тези неща, ако предпочитате да ги промените и ако вярвате, че промените ще бъдат повече в хармония с естествения ритъм, който ви подсказва новороденото тяло. 

Участник: А по отношение раждането под вода …

Башар: Отново: това може да се случи и да облекчи процеса, но отново зависи от индивидите и от това какво ги привлича. Естествено по определение във водата ще имате достъп до малко по-различни вибрации, отколкото във въздуха и понякога раждането във водата може много силно да свърже индивида с вибрацията на Сириус, както и с китоподобните. 

Участник: Нещо съвсем различно – запознати ли сте с Ръкописа на Войнич?

Башар: В известна степен.

Участник: Знаете ли как той се е появил на Земята, на какъв език е написан, за какви растения става дума и за какво се отнасят илюстрациите?

Башар: Не ни е разрешено да обсъждаме това и то не е наша работа. Има други, които притежават тази информация, която е недостъпна за този терминал в момента.

Участник: Какво причинява гравитацията и съществува ли физическа частица като гравитон, която още не е открита?

Башар: Вие може да я откриете, но тя съществува само условно, като всяка друга частица. Даже собствените ви учени разбират, че идеята за частица в определен смисъл е понятие за удобство, нали?

Участник: Да, абсолютно.

Башар: Въпреки това, ако искаш да разговаряш от гледна точка на идеята за частиците, ние сме ви дали така наречения първичен радиант. Запознат ли си с това?

Участник: Да, запознат съм.

Башар: Тогава ти разбираш, че ако знаеш какво представлява първичният радиант и как той функционира като единична частица, движеща се с безкрайно голяма скорост и появявайки се до себе си отново и отново, при което прилича на много частици, тогава ще разбереш идеята зад частиците и гравитацията като отношение между всички тези частици или тази частица, която приема геометричната траектория, при което изглежда повече от една частица. Така че гравитацията е геометричното отношение на тази частица към самата себе си в определен контекст на застъпване, при който тя пресича себе си много, много пъти и материята става все по-плътна и по-плътна. И когато пресича себе си множество пъти, тя уплътнява геометричния модел подобно на мрежа, която може да се огъва и разширява, но не много и създава ефекта, който наричате гравитация.  

Участник: Значи става въпрос за плътност.

Башар: Даже както вашият Айнщайн разбра, понятието за време-пространството е, как да кажем, гъвкавост в самото време-пространство. В действителност не сила, разбираш ли? Така че гравитацията също в определен смисъл е мрежа, поле от геометрични модели, която поради самата природа на тези модели, позволява само ограничено разтягане. Също като мрежа с определена плетка, която позволява само ограничена степен на разтягане. Намираш ли това за смислено?

Участник: Абсолютно.

Башар: И така, даже идеята за електромагнитна сила, магнетизъм – всички те са различни степени на плетката … на тази единствена частица, която се движи по определен геометричен модел с безкрайно висока скорост и изглежда свързана с друга частица. Обменът обаче не се случва така, както си мислят вашите учени. Става дума за една и съща частица в отношение със себе си по определена геометрична траектория.  

Участник: Отлично! Благодаря ти!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е – по какъв начин мога най-добре да помогна на човечеството в тези времена.

Башар: Нима вече не отговорихме на този въпрос?

Участник: Да …

Башар: И това не беше ли достатъчно?

Участник: Предполагам, че не.

Башар: Добре, защо не? Защо това да следваш най-голямата си радостна възбуда с всичките си възможности, без да очакваш и настояваш на точно определен краен резултат, не е достатъчно за теб, за да знаеш, че подпомагаш човечеството по най-добрият за теб начин, като бъдеш в максимална степен вярна на себе си? Защо това не е достатъчно?

Участник: Как мога да помогна в по-голяма степен във физически смисъл?

Башар: Как би искала да помогнеш?

Участник: Не зная.

Башар: Да, знаеш.

Участник: Не искам просто да изпращам …

Башар: Тогава, недей! Помни, че когато говорим за това да правиш това, което ти доставя най-голямо удоволствие, ние не говорим за това да седиш и да изпращаш мисли в пространството. Ние говорим за извършване на определени действия – физически, заземени действия. Тъй като вие имате физическо преживяване, следователно вашето намерение трябва да бъде заземено като електрическа верига, за да може енергията да премине през вас и да достигне до земята. Затова в много случаи е необходимо физическо действие за затваряне на веригата, но от въображението ви зависи да откриете какво ви доставя най-голямо удоволствие да правите. Във всеки един момент това може да бъде нещо различно. Това физическо действие, което ти идва наум като опция, като вдъхновение, е действието, което трябва да извършиш в даден момент. И в следващия момент то може да те отведе до нещо друго, и то да изисква много по-различно действие. Ти просто трябва да се огледаш за физическите възможности, които имаш пред себе си и просто да избереш тази, която те възбужда най-силно. И това ще те отведе до следващата, и ще ти даде възможността да виждаш все повече нови възможности. Помни, че ако не си в това състояние да предприемеш действие сега, не си даваш възможността да видиш други възможности. Защо да ти се предлагат възможности, когато не желаеш да предприемеш действие? Трябва да правиш това, което можеш да правиш, за да „покажеш”, че можеш да действаш, следвайки най-голямото си удоволствие за момента и когато покажеш желание да действаш по отношение на това, с което разполагаш, ще ти бъде предложено още. Намираш ли това за смислено?    

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти за изясняване на идеята?

Участник: Да, донякъде.

Башар: Донякъде. Тогава какво не ти достига?

Участник: Предполагам, че искам по-конкретно …

Башар: Имаш ли въобще някаква представа за това, което би символизирало как би действала по начин, който описваш? Каква представа изниква във въображението ти, когато говориш по този въпрос?

Участник: …

Башар: Какво се виждаш да правиш, което би отразявало тази идея?

Участник: Мисля, че това е въпросът.

Башар: Тогава отговори му.

Участник: Нямам отговор.

Башар: Ти имаш отговор!

Участник: Наистина?

Башар: Абсолютно! Може би просто го отхвърляш поради определенията, които използваш. Възможно е да го подценяваш, защото вярваш, че трябва да бъде нещо по-о-о-вече от това. Може би имаш тази грандиозна идея за това какво представлява оказването на помощ на околните? И не е необходимо да се започне по този начин. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Имаш ли ня-я-я-каква идея, ня-я-я-каква представа, на каквото и да е равнище, как биха изглеждали нещата, ако решиш да помогнеш някому по някакъв начин? 

Участник: Горе-долу, да.

Башар: Горе-долу? Добре, как изглежда представата ти за горе-долу?

Участник: … Предполагам …

Башар: Предполагаш?

Участник: Ти спомена да правя нещо в по-големи мащаби, но на практика … дали нещо лице в лице с друг човек би било достатъчно?

Башар: Ти трябва да започнеш с мащаба на това, което вярваш, че можеш да постигнеш. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И когато направиш това, то ще се разрасне. Ето защо казвам, че колкото повече действия предприемеш в областта, в която можеш да действаш, толкова повече и по-големи възможности ще ти бъдат предоставени. Защо да ти бъдат предоставяни големи възможности, след като отказваш да действаш по отношение на малките? Ти не си доказала, че можеш да действаш и че вярваш, че можеш да действаш в по-големи мащаби, след като не си направила нищо по отношение на малките възможности, които са по силите ти. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава изброй няколко малки неща, които отразяват … и всъщност не е необходимо да ги определяш като „малки”, помощ, която можеш да окажеш сега. По някакъв начин. Назови едно нещо, няма да те таксувам. Едно нещо, с което да окажеш физическа помощ. Нещо, което би ти доставило удоволствие, защото в противен случай това няма да е помощ. То трябва в този смисъл да помага на теб, в противен случай няма да помогне и другиму.

Участник: … …

Башар: Разбираш ли това?

Участник: Да.

Башар: Добре, назови едно нещо.

Участник: Излъчване на положителна енергия …

Башар: Казах действие!

Участник: Действие …

Башар: Действие, взаимодействие. Ти бе тази, която спомена идеята за предприемане на физическо действие. Ние разбираме, че ти изпращаш в пространството максимум енергия, че излъчваш тази идея, но тя трябва да е заземена с действие и това е, което в действителност питаш. Използвай въображението си и виж себе си да оказваш помощ някому, даже и по начин, който наричаш „малък”.

Участник: …, …

Башар: Получаваш помощ от аудиторията …

Участник: Да говоря на други хора и …

Башар: Да говориш на други хора за какво?

Участник: За духовност …

Башар: И по какъв начин ще направиш това? Как ще говориш за духовност?

Участник: Внимателно … Става дума за хора, които не вярват и аз искам да …

Башар: Може ли да те попитам нещо? Имаш ли нужда те да вярват, както ти вярваш?

Участник: Не, не, не … просто … аз ще се опитам да им помогна да се пробудят ….

Башар: И ако те не пожелаят?  Става дума какви са действителните физически стъпки, които ще предприемеш в своето въображение, за да говориш на хората? Нямах предвид да кажеш, че ще им говориш „внимателно”. Имам предвид ще наемеш ли зала, ще рекламираш ли, ще се изправиш ли на подиума и ще говориш ли на хората? Опиши физическите действия, съпровождащи това намерение.

Участник: Това ще свърши работа.

Башар: Тогава защо не го каза сама? (смях в залата)

Участник: Защото не ми дойде наум.

Башар: Не, дойде ти наум.

Участник: Наистина!

Башар: Да, защото ние отразяваме обратно към теб точно това, което ти бе дошло наум … Отново: ти просто отричаш това, което е вече във въображението ти, защото го правиш да ти изглежда, че не е достатъчно голямо. А то е. Всяко нещо, което си представяш, че правиш с удоволствие, е достатъчно голямо. Разбираш ли?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: И отново: предприеми тези физически стъпки без определени очаквания за това до какво те ще доведат.

Участник: Правилно.

Башар: Защото всъщност може да доведат до нещо по-добро от това, което си представяш. Разбираш ли? Така, че не си налагай ограничения. Предприеми стъпките!

Участник: Добре.

Башар: Тогава, вярваш ли, че си способна да използваш въображението си, за да предприемеш действително тези физически стъпки?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: … О кей, да. (смях в залата)

Башар: Добре, добре, не бързай.  Можеш ли да опишеш някакъв друг начин, по който би могла да помогнеш на човечеството?

Участник: …, …, … Може би търся някой, който да ми каже.

Башар: Защо?

Участник: За потвърждение …

Башар: Защо? Защо това, което някой друг би ти казал, ще бъде по-обосновано от това, което ще кажеш на себе си? Това е действителният въпрос тук.

Участник: За да съм сигурна, че действително има нужда от това.

Башар: Не. Ти не вярваш в собствената си обоснованост?

Участник: …, …, … понякога.

Башар: Понякога не вярваш, така ли?

Участник: Ъхъ.

Башар: Добре, ние говорим за случаите, които не попадат в това „понякога”. Не предпочиташ ли да си обоснована през всичкото време?

Участник: Предпочитам.

Башар: Тогава, какво ти пречи да повярваш, че си обоснована през всичкото време?

Участник: Самата аз.

Башар: По-конкретно – какво убеждение имаш спрямо себе си, какво определение даваш на себе си, според което не си обоснована през всичкото време?

Участник: … Външни сили …

Башар: Външни сили … например?

Участник: Хора, които ми казват, че съм неспособна.

Башар: Добре, но защо избираш да им вярваш?

Участник: Опитвам се да не го правя …

Башар: Но защо избираш да правиш това?

Участник: …, …, не зная.

Башар: О, ти знаеш! Както вече обясних някому, ти приемаш ролята на жертва, защото вярваш, че извличаш нещо от това.

Участник:  Това вероятно е вярно.

Башар: Да, зная това. Но ако си уморена от тази игра, не е необходимо да я играеш повече и не трябва да слушаш някого, който ти предлага тази опция. Това е само една опция, една идея. Това не е емпирично вярно. Това е, от което се страхуваш. Ти се страхуваш да изследваш това в дълбочина и затваряш очите си пред нещо, което е точно под носа ти, защото се страхуваш, че ако действително изследваш идеята, че не си обоснована в мислите си, ще откриеш, че това е вярно. Това не е вярно и не може да бъде, разбираш ли? Защото ако беше вярно, че си наистина необоснована, ти нямаше да съ-ще-ству-ваш! Разбираш ли тази логика?

Участник: Да.

Башар: Престани да спориш с Творението!

Участник: смее се.

Башар: Ако не беше обоснована, нямаше да бъдеш създадена. Спри да спориш с Творението, защото правиш точно това. И моля те, помни големия парадокс: Много хора на вашата планета, когато се свият под тежестта на идеята за невалидност и необоснованост, мислят, основано на това което „казват другите”, че всъщност демонстрират скромност и смирение, докато всъщност демонстрират крайна арогантност. „Аз единствен в рамките на Творението съм недостоен!” (смях в залата) Има ли по-голяма арогантност от тази? Разбираш ли, това даже не е скромност – да чувстваш, че не си обоснована. Ти просто не си в синхрон с истинската си същност и се противопоставяш на идеята за хармония и любов. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Тогава, ако не искаш да си арогантна, престани да скромничиш. Просто бъди тази, която си, и естествената скромност, и естествената изява, и естествената увереност ще намерят естествения си баланс в теб, и независимо какво някой друг решава да ти каже, ти решаваш кое е вярно за теб. Можеш да благодариш за чуждия съвет; можеш да им благодариш за възможността да предвидиш, че можеш да бъдеш необоснована, но ще им кажеш: „Аз вече съм била там, играла съм тази игра, благодаря ви! Аз се придвижвам към нещо друго.” И в същото време ти признаваш, че единствената причина за това някой друг да се опита да те накара да се чувстваш недостатъчна е, защото той се чувства недостатъчен и нещастието си търси компания! Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И така, разпознай играта! Тези, които искат да се чувстваш недостатъчна, самите се чувстват недостатъчни. Имай състрадание към тях и им покажи със своя избор да бъдеш това, което си, че те също могат да изберат самоовластяване. Не че това е задължително. И така, приемайки себе си и позволявайки си да бъдеш тази, която предпочиташ да бъдеш, ето как ще помогнеш на човечеството! Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. (аплодисменти в залата) Тогава това помага ли ти?

Участник: Изключително много. Имам само още един малък въпрос.

Башар: Оу, ма-а-а-лък. „Един малък, дребен, скромен въпрос. (смях в залата). Ако това не представлява голям проблем за теб, Башар … ”

Участник: Добре, имам един наистина голям въпрос.

Башар: Благодаря ти!

Участник: Кой от духовната страна се опитва да установи контакт с мен?

Башар: Никой не се опитва. Твоите водачи непрекъснато ти изпращат послания и ти трябва да знаеш, че винаги можеш да ги получиш, но понякога избираш да не го направиш. В това няма нищо лошо, но те изпращат непрекъснато и това, което изпращат, е подобно на това, което ние ти казваме сега, защото единствената роля на един гид е да те научи, че ти си най-добрият гид на себе си. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Спри да се осланяш на другите. Можеш да избираш да ти дават съвети, но не се осланяй на другите по отношение истината за себе си и за това, което знаеш, че е вярно. Съгласна?

Участник: Да, благодаря много.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имах преживяване като дете – събудих се в леглото, погледнах нагоре и видях … един човек или някакво същество и бих искал да получа повече яснота.

Башар: Големи очи? … Или нещо различно.

Участник: Нещо различно.

Башар: Можеш ли да го опишеш?

Участник: Високо същество, слабо, дълга коса …

Башар: Подобно на богомолка?

Участник: Повече подобно на човек.

Башар: Добре, един момент … Трябва да разбереш, че понякога това, което срещаш, е проекция и не точно това, което съществото би изглеждало в собствената си реалност, а проекция … Един момент … Това е, което бихме нарекли в определен смисъл надзирател … Разбираш ли това?

Участник: Бих желал да получа малко повече информация.

Башар: Ти си избрал да бъдеш част от една цялостна програма за трансформацията на твоя свят в шестата хибридна цивилизация. Надзирателите имат специфични задачи и позиции в тази програма за еволюция на вашия свят и в случая той е проверявал твоя резонанс, за да помогне и стабилизира някои случайни честоти, които не биха били задължително част от темата, която си избрал да изследваш, и енергията, на която си избрал да помагаш. Това изглежда ли ти смислено?

Участник: Абсолютно. Втори въпрос. По отношение на Сириус – какви конкретни действия мога да предприема, за да ускоря припомнянето си за своите взаимодействия с тях?

Башар: Знаеш, че можеш да плуваш с делфини?

Участник: Да.

Башар: Е, правил ли си това?

Участник: Не.

Башар: Е … ?

Участник: О кей, о кей.

Башар: Защото те са силно телепатично свързани с енергията на Сириус и когато са потопени във водата, тя предава много по-добре (от въздуха) тази честота.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли това за вълнуващо?

Участник: Да.

Башар: Добре, ще направиш ли това?

Участник: Веднага щом … реша.

Башар: Добър отговор. Друг въпрос.

Участник: По отношение на моя избор да преживея диабет, кои са някои от аспектите …

Башар: Променил ли си диетата си?

Участник: Да.

Башар: И … ? Какви са усещанията ти?

Участник: Различни.

Башар: Ще продължиш ли да променяш диетата си?

Участник: Да.

Башар: И … ? Тогава ти знаеш, че като позволение, ти ще промениш това преживяване. Защото в колективното съзнание ти си свързал идеята за диета с идеята за тази конкретна болест. И ако си спомняш, в предварителния запис споменахме идеята за правилните действия.

Участник: Да.

Башар: Това ще ти помогне да се превърнеш в лице, което не само няма диабет, но и никога не е имало.

Участник: Тогава по отношение изборите, които бих правил в бъдеще, можеш ли да ми препоръчаш нещо конкретно?

Башар: Вече не знаеш ли как да ядеш лека, естествена, органична храна? Не знаеш ли как да се вслушваш в съзнанието на своето тяло по отношение на това кое е в хармония и кое е в дисонанс с твоята честота?

Участник: Къде мога да намеря по-конкретна информация относно ензимна терапия, електролити …

Башар: Можеш, ако искаш, преди всичко да изчистиш тялото си от токсини. Разбираш ли?

Участник: Абсолютно.

Башар: Направил ли си това?

Участник: Да.

Башар: И … ? Почувства ли нещо?

Участник: Почувствах увеличаване на енергията ми и кръвната ми захар се стабилизира и …

Башар: Добре, защо не направиш това отново?

Участник: О кей.

Башар: Съгласен? Ако това е позволението, което действа при теб, ползвай го, докато достигнеш оптималното си състояние.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно.

Башар: Толкова е просто. Не трябва да правиш всичко това сложно и тайнствено. Прави това, което ти върши работа.

Участник: О кей. Благодаря, Башар.

Участник: Башар, ти си прекрасен!

Башар: Благодаря ти!

Участник: Тъй като ти говори за делфини и китове, къде е тяхното място от комуникационна гледна точка?

Башар: Отново: те са свързани с много различни неща, но на първо място със земната сфера. Те са силно телепатично свързани и действат като проводници на високото равнище на съзнанието на Сириус. Бидейки свързани с нацията на китоподобните, вие си подпомагате и балансирате енергията на Е-сасани и на Сириус, като по този начин допълвате триадата. В същото време вие оползотворявате възможностите, предоставени ви от делфините и китовете, да практикувате открития контакт с извънземни видове. Защото макар те да не са извънземни в буквалния смисъл, те са друг извънземен вид на същата планета като вас. И това ви дава чудесната възможност да се учите как да общувате със същества от друг вид на най-различни равнища. 

Участник: Какъв е начинът за установяване на контакт с тях?

Башар: Бъди с тях. Взаимодействай с тях. Играй с тях. Интуитивно и телепатично ще узнаеш какво да правиш … евентуално, докато си играеш.

Участник: Друг въпрос – понякога виждам малки топки светлина и не зная какъв е техния произход.

Башар: Тези светлини могат да имат най-различен произход във вашата реалност. Това може да са духове, които навлизат във вашата сфера, при което вие ги възприемате само чрез тяхната основна същност; може да са космически сонди от други измерения или други цивилизации, които записват, наблюдават; може да са електромагнитни явления под формата на определени честоти или вълни, излъчвани от земната кора, или от електромагнитните полета, ограждащи земята. Могат да бъдат най-различни неща – зависи от конкретната среща. Понякога също така може да са същества елементали, свързани с природата, които имат различни начини на проявление във вашата реалност и може да бъдат възприемани по много различни начини, в това число и като топки светлина. Понякога е възможно да бъдат и други явления, които няма да описваме сега.

Участник: Фантастично, благодаря. По какъв начин цивилизацията на Сириус извлича полза от нашата триада?

Башар: В случая се намесват два вида съзнание. Едните са физиологични, а другите – нефизически. Физиологичните извличат полза по различни начини, в това число като наблюдават как вие трансформирате едно голямо ограничение в светлина. Разбираш ли това?

Участник: …

Башар: Защото по този начин те могат да нагодят своята вибрация, за да окажат помощ. Те приемат уроците, които вие научавате, предават ги през себе си на други същества в други сфери и измерения, за да научат от вашия опит как да преобразуват тази енергия в своите условия. В случая енергията на Сириус служи като портална енергия, една енергийна транслационна станция, за да организира и предава преживявания, които могат да бъдат от полза за други цивилизации. Те са като върха на пирамида, като фар, който свързва тази триада с други цивилизации и предава преживяванията на нашата цивилизация и на вашата цивилизация за ползване от други цивилизации, когато това е в тяхна полза. По-високото нефизическо съзнание на Сириус прави същото, но на по-високо равнище. То взаимодейства с вашия висш разум, координира определени идеи от матрицата за изграждане на  физиологичната реалност, свързани с определени преживявания на духа във физическата реалност, и в определен смисъл те са създатели на реалност. Те поставят основите за различни преживявания във физическата реалност и работят съвместно с висшия ви разум за създаване на матрици, от които след това вие може да извличате преживявания във физическата реалност. Това е една от функциите им. Това отговаря ли на въпроса ти?     

Участник: Да, благодаря, Башар.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: През 1985-та имах много уникално преживяване, което привърши в болница. Някак загубих връзка с тази реалност и като че ли се озовах в друга реалност.

Башар: Много от вас имат различни начини за активиране на съзнанието си във физическата реалност, при които да си спомните, че сте свързани с доста различни реалности и измерения. Мнозина от вас се възползват от определени ситуации и обстоятелства и позволяват на тези обстоятелства да задействат, да създадат пробуждане, да ви насочат в нова посока, която представлява по-високо равнище на вашата вибрация. Можем да наречем това препрограмиране на вашите договорености, за да отговорят в по-голяма степен на по-високото енергийно равнище, което сте достигнали. Тези промени могат да се случат по различни начини. 

Участник: Благодаря. Имам друг въпрос. Би ли ми казал как мога да се задържам в настоящия момент, малко повече …

Башар: Като следваш своята радостна възбуда. Нека да ти го кажа по следния начин. Ако наистина действаш във всеки един момент според своята най-голяма радостна възбуда, то защо трябва да си фокусиран някъде другаде, а не тук, където изпитваш най-голямото си удоволствие? Идеята е просто да нямаш друг избор. За тези, които наистина разбират какво означава да следваш най-голямата си радостна възбуда, просто не съществува друга алтернатива за действие, освен да правят това, което правят тук и сега. Разбираш ли?.

Участник: Да.

Башар: Това прекалено опростено ли е за теб?

Участник: Не, добре е.

Башар: Просто искам да се уверя, защото ние знаем как всички вие обичате да усложнявате нещата.

Участник: Благодаря много, ти си удивителен.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Искам да ти благодаря за появата ти в моето съзнание преди няколко седмици. Не бях си мислила за плуване с делфини и китове от известно време.

Башар: И по този повод смяташ да направиш нещо?

Участник: Да, защото една от монетите, които ти подхвърли във въздуха, падна на скута ми и на нея бе изписано името на Хаваите.

Башар: Това е чудесен пример за това как се проявява синхронът.

Участник: Това бе просто прекрасно. Не ми се бяха случвали такива преживявания.

Башар: Ще ти се случват все повече.

Участник: Надявам се.

Башар: Няма нужда да се надяваш! С ускоряване на енергията ти, синхронът, или по-скоро способността ти съзнателно да се фокусираш върху нея, ще бъде един от симптомите на разгръщане на съзнанието ти. Вие винаги използвате синхрона, само че не винаги осъзнавате това, защото често той набляга на нещо, което не предпочитате. Въпреки това, синхронът винаги е в изобилие. В бъдеще ще го осъзнаваш по-често и ще осъзнаваш по-добре как да му позволяваш да съответства на предпочитаната от теб честота, така че това да бъде по-често появяващ се симптом на разширението на съзнанието ти.   

Участник: Чудесно. Имах един сън, след като научих за теб. Намирах се в едно място с много хора, подобно на университетска кафетерия, и там имаше един човек в сив костюм …

Башар: Да, един момент … това е една проекция на спомен, за да завоалира един действителен случай.  

Участник: Тогава какъв е бил действителният случай?

Башар: Човекът в сивия костюм е бил това, което наричате Сиво същество, извънземно същество от тези, които наричате Сивите. Ти си била на място, където протича голямо взаимодействие, както и учене и аклиматизация, свързана с хибридния план, както и с много други неща. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да … сини очи, малко извити надолу в краищата …

Башар: Както казахме, това е проекция. Те не изглеждат така в действителност. Но този образ е бил извлечен от определени аспекти на съзнанието ти, за да ти предостави нещо, което да има смисъл за теб.

Участник: Разбирам. Оценявам възможността за достъп до това измерение, но мисля, че не реагирах по най-добрия начин …

Башар: Това е в реда на нещата, практикувай! Ще ти бъдат предоставени повече възможности.

Участник: Зная, че съм направила споразумение с хибридите, преди да се родя, но съм дошла на този свят с голямо нежелание. Даже си спомням как ме убеждаваха на два пъти да се появя на Земята.

Башар: Практикувай, практикувай!

Участник: Да практикувам, но времето ми изтича …

Башар: Това не е вярно! Проблемът е в улучване на подходящия момент, а не в недостига на време. Докато си във вибрацията, която отразява истинската ти същност, всичко ще се случи в точния момент и няма да бъде късно.

Участник: Добре.

Башар: Защото, в противен случай ти сега нямаше да провеждаш този разговор с нас. Щеше да си пропуснала нашия влак, напълно. Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Нека тогава това бъде доказателство, че нещата ти се подреждат във времето така, както трябва. Или щеше да бъдеш някъде другаде, или въобще нямаше да узнаеш за нас.

Участник: Това е много вярно и логично.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Също така, когато бях на 16 или 17 години, в университета, имах преживяване и видях насън един равностранен триъгълник …

Башар: Отново: това е един от типичните белези за взаимодействие с другите.

Участник: Кои бяха тези други?

Башар: Както казахме, Сивите.

Участник: Това бе ли в резултат на хибридно споразумение?

Башар: Да.

Участник: Добре.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, но аз говорих с тях и ги молих за повече помощ, и …

Башар: Какво мислиш, че получаваш сега? (смях в залата)

Участник: Вярно.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Здравей!

Башар: Добър ден!

Участник: Нещо ме привлече към Колорадо и имах преживявания през последните три седмици … неща в небето …

Башар: Добре, кога ще отидеш в Колорадо?

Участник: Предполагам, че точно това искам да попитам.

Башар: Защо трябва да задаваш въпрос? Ти току-що направи изявление – била си привлечена към Колорадо. Какво трябва да питаш? Ако си привлечена към Колорадо, използвай наличните си възможности, които биха ти позволили да отидеш в Колорадо без всякакви допускания, че ще се озовеш точно в Колорадо.

Участник: Тогава въпросът ми е какво виждам в звездите … тези …

Башар: Понякога виждаш космически кораби, понякога – отражения на собственото си съзнание. В други случаи виждаш друг вид феномени от други измерения. В крайна сметка, ако си привлечена към Колорадо, тръгваш натам, без да очакваш точно къде ще се озовеш и виж какво ще се случи.

Участник: Има ли някакви послания, които може би пропускам?

Башар: Не, освен ако се чудиш дали пропускаш някакви послания … и тогава ще пропуснеш посланията. (смях в залата) Но ако не се чудиш дали пропускаш някакви послания, няма да бъде възможно да ги пропуснеш. Това е парадоксът. Защото всичко се развива по начин, по който трябва да се развива, и единственият начин да го пропуснеш, е, ако си губиш времето в чудене дали ще го пропуснеш. Ти вярваш ли в начина, по който се разгръща животът ти?

Участник: …

Башар: Колебанието обикновено означава „не”.

Участник: Не 100%.

Башар: Защо не?

Участник: Мисля, че съм заглушила някои послания, които е трябвало …

Башар: Защото … ?

Участник: Съмнения …

Башар: Защо? Разбираш ли какво представлява съмнението?

Участник: Не.

Башар: Съмнението е 100% доверие в реалност, която не предпочиташ. Тогава защо не се довериш на нещо, което предпочиташ, след като така или иначе си започнала да се доверяваш? Няма такова нещо като отсъствие на доверие. Съмнението не е липса на доверие! Няма такова нещо, не е възможно! Трябва да имаш доверие в нещо, в противен случай въобще не можеш да имаш преживяване.

Участник: Добре казано.

Башар: Благодаря ти. Понякога и ние казваме нещата добре. Виждаш ли как промяната в определението ти позволява да разбереш, че няма нужда да се научиш как да имаш доверие. Само трябва да си наясно къде поставяш доверието си. Тогава защо не го поставиш в нещо, което предпочиташ, след като имаш абсолютно доказателство от страна на вселената и на Творението, че когато си се доверила на нещо, което не предпочиташ, те са те подкрепили? Тогава защо не допуснеш, че ако се довериш на нещо, което предпочиташ, те също ще те подкрепят? Ето как работи механизмът. Няма значение на какво се доверяваш; той ще те подкрепи във всички случаи, защото решението на какво да се довериш, е твое. 

Участник: Добре казано.

Башар: Уха, още веднъж добре казано. Това помага ли ти достатъчно?

Участник: Да, благодаря!

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Благодаря, още нещо?

Участник: Не, благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Благодаря ти много, че си тук и …

Башар: Аз не съм там (при вас), но благодаря за добрите чувства.

Участник: Един момент (разтваря листче с въпросите си).

Башар: Спокойно, но трябва да припомня, че всъщност има само един единствен момент (смях в залата).

Участник: Сериозно?

Башар: Сериозно! Това, което според теб е един следващ момент, всъщност е същият момент, само че от друга гледна точка. В цялото Творение съществува само един единствен момент. Има само „сега” и нищо друго. И всичко, което считаш за друго време, е същото „сега” от различна перспектива.

Участник: Моят въпрос е свързан с един … не зная дали това е точното дума – саботаж.

Башар: Японските обувки? Това е свързано с произхода на тази дума. Работниците са хвърляли своите обувки сабо в машините, за да блокират работата им. Сабо-таж!

Участник: Да … В това време на трансформация, аз се намирам на кръстопът …

Башар: Поздравления! Колко вълнуващо! Това означава, че оттук нататък можеш да поемеш във всяка посока, в която пожелаеш.

Участник: И аз виждам всички тези синхронни възможности и си казвам: „О, каква възможност за приключение!” и се запътвам в определена посока и в последния момент нещо се променя и …

Башар: Чудесно! Помниш ли цялата формула, или не? Ето какво много от вас непрекъснато забравяте. Следвай своята най-голяма радостна възбуда до момента, в който не можеш да продължиш по-нататък, с ну-у-у-ла очаквания или настояване спрямо крайния резултат. Това е цялата формула. И ако нещо изведнъж се промени – изненада! И това е добре. Довери се на процеса и той ще ти даде положителния резултат, който му е присъщ. Кажи, че нещо се е объркало и от същите обстоятелства ще получиш отрицателен резултат. Ти решаваш как да осмислиш всяка ситуация. Сами по себе си ситуациите нямат смисъл освен смисълът, който ти се съгласиш да им придадеш. Всяка ситуация е неутрална. И когато кажеш: „това е лошо, това не е правилно, това е препятствие, това не би трябвало да се случва, това не принадлежи към живота ми, трябваше да се случи нещо друго, какво не е наред с мен, защо това не се получава …” отрицание, отрицание, отрицание, отрицание. И ти ще получиш само отрицателен резултат. Но ако кажеш спрямо същата тази ситуация: „О, това не е пречка, не е препятствие, не е нещо лошо и неправилно; това е стрелка, сочеща в нова посока и любопитството ми е запалено”, тогава ще знаеш, че ще се случи нещо неочаквано и възбуждащо, защото не получаваш това, което очакваше. Ура! Защото тогава животът става вълнуващ и ти позволяваш на физическия си ум да работи заедно с висшия разум, който ще ти донесе по-хубави неща от тези, които физическият ти ум е способен да си представи. 

Запомни – физическият ум не е направен да може да знае как нещо действително ще се случи. Само висшият разум знае какво действително ти е необходимо, независимо от това, което физическият ти ум може да си мисли. И даже когато физическият ти ум създава представа, която отразява „идеална реалност”, и това, което ти мислиш, че е вариант на идеалната реалност … това, което за физическия ум изглежда крайно постижение, за висшия разум е едва начало. Той може да ти даде нещо много по-голямо, много по-разгърнато от това, което физическият ум може въобще да си представи. И идеята е да използваш визуализациите на физическия ум, за да създадеш сценарий, който предизвиква у теб радостна възбуда повече от всичко останало. След това задръж тази своя радостна възбуда и се освободи от представата, предостави я на висшия разум и му позволи в действителност да ти покаже какъв външен израз в действителност отразява това състояние на радостна възбуда, което си позволил на представата да създаде в теб. Така трябва да бъде използвана визуализацията – да засилиш енергията си и да оставиш нещата в ръцете на висшия разум да избере най-подходящия краен резултат, присъщ на тази енергия. Това изглежда ли ти смислено?

Участник: Да.

Башар: Когато разбереш този механизъм, всеки път, когато следваш своята радостна възбуда, няма да имаш очаквания спрямо това, което „би трябвало да се случи” и ще правиш това, което правиш заради самото правене, защото ти носи радостна възбуда, без каквото и да е настояване за крайния му резултат. И когато правиш това, но не се получава очаквания резултат, радвай се. Това ти казва, че висшият разум работи за теб. Защото той стои на върха на планината и оттам може да види накъде си тръгнал. Физическият ум е в долината, той не може да вижда толкова напред. Нека висшият разум да те води, като те увери: „Просто следвай този път, вярвай ми! Той може да не е този, който мислиш, че трябва да следваш, но ако тръгнеш по този, който аз ти посочвам, макар да мислиш, че избраният от теб е по-кратък, и даже този, който аз ти посочвам, може да криволичи и кръжи, по същество това е действително пътят на най-малкото съпротивление и в крайна сметка по-бързият път. Защото ако този път, който изглежда по-кратък, не е в съответствие с теб, той ще бъде изпълнен със съпротивление и препятствия, защото това е начинът, по който го определяш. И ако следваш привидно по-криволичещия път, ще се озовеш по-бързо там, където трябва да бъдеш, защото той е синхронизиран с твоята вибрация и затова там няма пречки и съпротива, и ти просто се придвижваш, и ето, че си там. Ето как стават нещата. Това има ли смисъл за теб?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Ъъъъ, да …

Башар: Но … ?

Участник: Аз искам да се справя с две неща. Едното е свързано с тази метафора за пропускане на влака … С наближаването на тази повратна точка … и големият брой на честоти … и … ми изглежда, че …

Башар: Не бъркаш ли различни прояви на своята радостна възбуда с действително различни неща? Ние знаем, че понякога много от вас правят това. „Оу, аз съм раздвоен …, трябва да правя това и това, и това …”, докато в действителност, ако погледнеш на ситуацията от по-висока гледна точка, всичко това може да са различни изрази на една обща радостна възбуда. Това ли се случва?

Участник: Хм. Тези различни изрази изглеждат като различни възможности …

Башар: Възможности за какво? Точно за това става въпрос. Ти не знаеш към какво може да водят тези възможности, даже и да мислиш, че знаеш. Даже и да изглежда очевидно това, към което дадена възможност води, ти в действителност не знаеш със сигурност. И затова недей да настояваш за това. Защото наистина не знаеш. Висшият ти разум понякога може да ти предложи една примамка, за да се придвижиш в определена посока, просто за да те накара да се размърдаш! Това не означава, че пътят, по който се придвижваш, трябва да доведе до положителен резултат. Целта може просто да бъде да те накара само да се задвижиш в посока на твоята радостна възбуда и да има напълно различна причина да прави това. 

Участник: О кей.

Башар: Затова казваме, че не трябва да настоявате за крайния резултат. И когато виждаш дадена възможност, това е възможност да правиш нещо, което ти носи удоволствие, а не задължително възможност да преживееш крайния резултат, който физическият ти ум мисли, че трябва. Разбираш ли?

Участник: Ъхъ.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Сигурен ли си?

Участник: Да помага ми.

Башар: Добре, и …?

Участник: Хм …

Башар: С какво друго се бориш?

Участник: Идеята да нямаш очакване и да не настояваш. В тази линейна реалност това е трудно за възприемане.

Башар: Да, щом казваш така. Но виждаш ли, това е трудно, защото казваш, че е. Емпирично това не е трудно. То е трудно, защото ти го определяш като такова. Трябва да разбереш, че няма такова нещо като физическа реалност, освен твоето определение за нея. Това е единственото реално нещо – твоето преживяване на тази реалност, основано на определението ти за нея. Но само по себе си такова нещо не съществува. 

Участник: …, …, и тогава, следвайки своята радостна възбуда …

Башар: и действайки спрямо нея …

Участник: и действайки спрямо нея, човек създава …

Башар: Не, не, не. Ти следваш своята радостна възбуда заради самата нея. Ти правиш това, което те възбужда радостно, защото то те възбужда радостно. Не защото мислиш, че ще те отведе до нещо или ще създаде нещо и пр. Идеята е, че то ще доведе и ти знаеш, че ще доведе до нещо, но въпросът е да правиш нещото заради самото правене. Също като идеята да избереш да се чувстваш щастлив, защото това предпочиташ, вместо да очакваш причина да се почувстваш щастлив. 

Участник:  Ъхъ.

Башар: Ти следваш радостната си възбуда, защото това, което правиш, те възбужда радостно. И ти трябва да разбереш, че това ще те отведе някъде, но не е необходимо да знаеш къде и какво ще бъде това. Намираш ли смисъл в това?

Участник: (смее се) хм … да.

Башар: Защо не си убеден?

Участник: Да, намирам смисъл на вътрешно, духовно равнище, но … ето например, аз съм музикант …

Башар: и в това намираш израз на радостната си възбуда, нали?

Участник: Да, свиренето е такова нещо.

Башар: Благодаря ти! Тогава, ако използваш всяка възможност за радостна възбуда, независимо дали тя е свързана с музиката, или не, възбудата, свързана с тази възможност, ти казва, че тя е свързана. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Тогава, ако действаш според възможностите да си доставяш радостна възбуда по всяко време, без да настояваш за крайния резултат и за това, с което той би трябвало да е свързан, и как би трябвало да изглежда, и пр., и пр., ще знаеш, че независимо за какво става дума, то би трябвало да е свързано с нещо, което е израз на радостната ти възбуда, и ще те отведе по неочакван път, за да усили твоята възбуда. Ако намираш възбуждаща музиката, но също така един ден, докато се разхождаш по плажа, откриеш, че това ти носи най-голямата радостна възбуда за момента, или че обед с приятел те възбужда радостно повече от музиката точно в този момент, следвайки тази си възбуда ще видиш, че по синхронен начин ще се случи действително нещо, което ще покаже, че е свързано с всичко останало, в което наистина намираш радостна възбуда. Защото докато се разхождаш по плажа, или обядваш с приятел и дочуеш чужд разговор, откъде ще знаеш, че това няма да вдъхнови някоя нова мелодия? Ти не знаеш! Ако обаче следваш радостната си възбуда, можеш да бъдеш абсолютно сигурен, че това ще доведе до нещо, което ще помогне за разширяването на всички останали форми и изяви на твоята радостна възбуда. Не ти трябва да знаеш как е свързано това. Не ти трябва да виждаш крайния резултат. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да. Едно нещо съвсем набързо. Може ли да получа някаква насока … ?

Башар: Аз току-що ти я посочих. Вслушай се отново във формулата. В началото нещата, които те възбуждат, може да приемат различни форми. Например някой казва: „Сега ми е интересно да рисувам; сега ми се иска да пея; сега ми се иска да пиша …” Това не са ли все начини за творческа изява? Ето ти радостната възбуда! Това са само различни нейни проявления. Разбираш ли разликата?

Участник: Да.

Башар: Отново: идеята е, че радостната възбуда е самосъздаващ се, самоподдържащ се, самоорганизиращ се принцип. Когато действаш според това, което най-много те възбужда, според най-голямата степен на способностите си да действаш (това е ключовият момент). Не всичко съответства на най-високата степен на способностите ти, но ако е така, тогава няма значение какво ще направиш на първо място. А ако действаш не според най-големите си способности, процесът ще съдържа елементи, които ще ти покажат да смениш посоката. Защото радостната възбуда е самоорганизиращ се принцип. И ако действаш, следвайки най-голямата си радостна възбуда, и изявяваш най-големите си способности преди всичко, процесът сам ще ти покаже какво е следващото, което трябва да правиш. И това, което нямаш време да извършиш в него ден, няма нужда да бъде извършено. Точка. Радостната възбуда е организиращият принцип. Толкова! Нека тя те води към това, което трябва да правиш, като ти покаже къде са способностите ти. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти, Башар.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Днес трябваше да направя три неща и присъствието ми тук е свързано с най-голямата ми радостна възбуда.

Башар: Благодаря.

Участник: Поставих името си сред желаещите за микрофона не толкова за да задам въпрос, а за да изкажа … колко дълбока е обичта ми към теб.

Башар: Благодаря ти! Ти имаш също нашата безусловна любов.

Участник: Благодаря ти. Ти винаги си в сърцето ми и високо оценявам твоята помощ.

Башар: Всички вие сте винаги в нашите сърца. Помнете, молим ви, помнете – ние никога не ви изоставяме! Вие ни изоставяте.

Участник: Усещам това, благодаря ти! Като използвам тази възможност, бих искала да попитам каква би трябвало да бъде следващата стъпка, за да опозная по-добре себе си.

Башар: Какво ти причинява радостна възбуда?

Участник: (смее се) Това, което правя в момента.

Башар: Добре, но след като това свърши, какво друго би ти донесло радостна възбуда? Имаш ли някаква форма за творческа изява?

Участник: … Много минимална.

Башар: Какво означава това?

Участник: Това означава, че чувствам, че имам много повече …

Башар: Имаш ли някаква мечта, която не си позволяваш да изживееш?

Участник: Сигурна съм, че имам.

Башар: След като си сигурна, откъде го знаеш? Ако не знаеш каква е тя, как можеш да знаеш, че имаш такава мечта?

Участник: Защото вярвам в идеята, която споделяш, че ние сме такива важни елементи на Творението …

Башар: Нека те запитам по друг начин. Каква история би искала да разкажеш на себе си, различна от тази, която си разказвала до момента?

Участник: Бих искала да мога да си кажа, че притежавам прекрасна дарба, която мога да предложа на хората, за да им помогна …

Башар: И каква би била тази дарба?

Участник: … (смее се)

Башар: Хайде, използвай въображението си, аз зная, че имаш такава!

Участник: Може да е нещо, свързано с рисуване.

Башар: Може да бъде? Откъде знаеш? Какво те кара да кажеш това? Какъв е образът, който се появява в ума ти, когато казваш това?

Участник: Казвали са ми това.

Башар: И това не е съпроводено с никакъв образ?

Участник: Понякога се появяват образи …

Башар: И…? Ще кажеш ли нещо доброволно, или ще трябва да ти извадя няколко зъба?

Участник: Чувствам много различни неща …

Башар: Като например?!?

Участник: Виждам рисуване на картини …

Башар: Добре, рисуване с какво?

Участник: С маслени бои …

Башар: Добре, защо с маслени бои, а не с акварел?

Участник: Харесвам качеството на светлината …

Башар: Започнала ли си да рисуваш?

Участник: Не.

Башар: Защо не? (смях в залата)  Защо не? … Защо не?

Участник: Добър въпрос, Башар.

Башар: О, благодаря ти. Тогава имаш ли добър отговор?

Участник: Бих искала да имам.

Башар: Ти имаш добър отговор! Просто не искаш да му повярваш! Какъв е отговорът, който не си позволяваш да повярваш?

Участник: … А …

Башар: Ще ти предложа да се обзаложим. Тук и сега, в продължение само на три минути, можеш да кажеш всичко, което поискаш относно тази идея, тази мечта, тази представа … каквото би искала да вярваш и аз ще се съглася с теб.

Участник: (смее се)

Башар: Можеш да се свиеш обратно в черупката си и да забравиш, че въобще си споменавала за това; и аз ще оставя това да ти се размине … веднъж!

Участник: Благодаря ти.

Башар: Така че сега ти предлагам едно безплатно возене. Давай!

Участник: Бих искала да рисувам картини, които са израз на светлина. И когато хората ги погледнат, да се развълнуват и да чувстват емоции …

Башар: И ти чувстваш такива в момента, нали?

Участник: Да.

Башар: Това не ти ли казва, че това е вярно за теб?

Участник: Да, но …

Башар: Да, но?!?

Участник: Аз …

Башар: Знаеш ли какво показват тези сълзи?

Участник: Не.

Башар: Сълзи на облекчение. Ти засегна една струна на истинска вибрация и със сълзите, които проливаш в момента, се освобождаваш от химическите съставки на отрицателните убеждения в тялото си, които не са в синхрон с твоята мечта!  

Участник: Това е фантастично. Просто искам да се освободя от всичко това.

Башар: Моля те, направи го!

Участник: (поема дълбоко въздух) Аххх … (аплодисменти в залата) Благодаря на всички!

Башар: Сега … когато говориш за тези картини, какво виждаш във въображението си?

Участник: Виждам абстрактни символи, виждам цветове, виждам отражения на светлината …

Башар: Добре. Би ли ни направила услуга? Съгласна ли си?

Участник: Да.

Башар: Би ли просто предприела някакво действие в тази посока? Физически? Вземи бои, вземи повърхност, върху която да рисуваш, вземи всички помагала и рисувай. Ще направиш ли това?

Участник: …

Башар: Не си задължена!

Участник: Да, ще го направя!

Башар: Аз моля за услуга.

Участник: За теб, Башар …

Башар: Не, за теб!

Участник: Да.

Башар: Ще го направиш ли?

Участник: Ще го направя!

Башар: Тогава помни с кого всъщност разговаряш в този момент. Защото за нас винаги е голямо удоволствие да функционираме като една маска-позволение, през която твоят висш разум може да разговаря с теб.

Участник: Да.

Башар: Ти разговаряш със собствения си висш разум! Моля те, направи ни една услуга! На нас – на физическия си ум и на висшия си разум, за да бъдеш една цялостна личност. Защото без равновесието на физическия ум и на висшия разум ти си просто полу-умна.

Участник: Благодаря ти, Башар!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Да, това ме плаши.

Башар: В това няма нищо лошо. Отново: моля, помни: това, от което се страхуваш, се дължи единствено на отношението ти към това обстоятелство. В една ситуация никога няма нищо емпирично, което да причинява страх. Единствено определението ти спрямо дадена ситуация причинява страха. В самата ситуация не се съдържа нещо, което да причинява страх. Страхът не съществува в ситуации; той съществува само в твоите определения!

Участник: Разбирам, благодаря ти. И тъй като се говори толкова за делфини и китове, ще имам привилегията да плувам с делфини след две седмици.

Башар: Тогава си позволи да се вдъхновиш. Те могат да те научат на много за изкуството. Това може да не бъде точно израза, който ти ще използваш, но те могат да те научат на много неща за изкуството.

Участник: Благодаря ти много, Башар!

Башар: Радвай се!

Водещата: В духа на разговорите относно китоподобните, групите участвали в занятията с китоподобните … много от тях поставиха едни и същи въпроси и искат да се възползват от тази възможност и да ги зададат.

Башар: Добре.

Водещата: Става дума за китовете псевдо-убийци. Първият път, когато стотина от тях се появиха и общуваха с нас, това бе доста стряскащо, защото те се появяват много рядко. И когато се появиха за втори път, бе пределно ясно, че …

Башар: Това не бе случайно! Какво искаха да ви кажат, това ли питаш?

Водещата: За значението …

Башар: Какво символизираше това?

Водещата: Да.

Башар: Добре, нека първо ти задам различен въпрос. Какво символизира за теб един кит убиец?

Водещата: Че той убива хора.

Башар: Добре, това може да бъде едно разсъждение, основано на страх, нали?

Водещата: Като самураите в морето …

Башар: Самураите в морето. Това в съзнанието на много хора може да символизира голяма сила и те може би се страхуват от нея. Китовете псевдо-убийци ви показват, че допусканията ви спрямо тях са погрешни! Вашият страх не е отражение на истинската ви природа, на истинските ви вибрации. Някои неща в живота ви може да изглеждат много страшни, но те не са. Само вашите определения за тях ги правят страшни. И ето, че китовете псевдо-убийци ви казват: „Цялата символика, свързана с идеята за китовете убийци, с оглед на разсъжденията ви за вашите житейски страхове, е погрешна! Не се подвеждайте. Това не отговаря на вашата истинска същност.”

Водещата: Толкова е удивително, защото когато човек се сблъска с тези реакции (на страх), толкова е … очевидно …

Башар: Ето защо, наричаме това „науката за очевидното”. Отново: когато разберете природата на структурата на съществуването, всички погрешни разбирания и митове ще отпаднат и ще остане голият скелет на разбирането на отражението на този механизъм.

Водещата: Благодаря много.

Участник: Говорихме за два различни начини, а аз съм сигурен, че те са повече, за поява на нетелесни същества от други светове в нашето полезрение – с помощта на кристали и чрез видео обратна връзка.  

Башар: Ние говорихме също за психомантеума.

Участник: Не съм сигурен, че съм присъствал на това.

Башар: Може да осветиш слабо една стая – за предпочитане със свещ – и да поставиш в стаята огледало, което да отразява само чиста стена, осветена от свещта, но не и собствения ти образ. Когато медитираш в такава стая с отворени очи, насочени към огледалото, възможно е да се нагодиш към честота, която да ти позволи да видиш нетелесни същества, които в определен смисъл проникват в твоята реалност, и ти ще можеш да ги видиш по-ясно, без да се налага те да проникнат напълно. Това е предназначението на психомантеума.

Участник: Това прави ли излишна по-сложната система с видео обратната връзка?

Башар: Не я прави излишна; просто я прави нещо различно. Зависи от предпочитанията ти. Зависи кое действа като позволение за теб. Казвам само, че това е друга методология, едно друго позволение, което съществува заедно с взирането в кристали, гледането с карти Таро и всички тези неща, което са позволения, засилващи вашата чувствителност, които притежавате по рождение за възприемане неща, които до момента не сте възприемали.

Участник: Всичко това ми се струват възможности за привличане на четвъртата плътност в обсега на нашите сетива …

Башар: В определен смисъл, но става дума повече за петата плътност, която се проявява в четвъртата и понякога в третата. В реалността на петата плътност физическите тела не съществуват. На четвъртото равнище все още съществува полу-физическа реалност.  

Участник: Това ще рече, в определен смисъл, прескачане през две равнища?

Башар: Имаш предвид прескачане надолу.

Участник: Свеждане надолу …

Башар: Идеята е, че когато възприемате тези неща, вие поставяте себе си в състояние, в което прониквате в четвъртото равнище, и възприемате нещата от петото. Не става дума за това, че те се свеждат надолу, както си мислиш. По-скоро те те стимулират да се изкачиш.

Участник: Добре. Имайки предвид това и спрямо видео обратната връзка, може ли това да бъде качено на компютърен диск, или …

Башар: Може да бъде всичко, което ти върши работа. Вашите технологии се променят. Това, което обслужва идеята във въображението ти, ще бъде подходящо за теб. Може даже да използваш течни кристали.

Участник: Това беше следващият ми въпрос. Ще потвърдиш ли, че си споменал за дължина на вълната …

Башар: 333 хиляди цикъла в секунда е прагът между физическата и нефизическата реалност, точно така.

Участник: Тогава каква би била честотата на нетелесните същества.

Башар: Не повече от 20-25 хиляди цикъла в двете посоки.

Участник: При това положение мога ли да приема, че съм в състояние лесно да се превърна в нетелесно същество и да се появя в това огледало?

Башар: Друг твой аспект, който вече е нетелесен, би могъл, да. Защото вие съществувате едновременно на всички равнища. И съществуват нетелесни аспекти на твоето същество в други сфери.

Участник: Имайки предвид това, можеш ли да идентифицираш моите честоти …

Башар: Не! Да не разплискваме млякото! Прави своите изследвания, пътешествай и помни, че процесът на пътуването е крайната дестинация. Не се стреми към определена цел, а просто изследвай и виж какво ще се случи. Можеш да използваш целта като примамка, но не настоявай тя да те отведе на определено място. В противен случай можеш да ограничиш начините на проявление на нещо, което не очакваш.

Участник: Можеш ли да поясниш нещо за честотите …

Башар: Не. Проведи собствените си изследвания; ние няма да напишем домашното ти вместо теб. Ние сме ти дали всичката необходима информация, за да получиш нужното за теб преживяване. Останалото зависи от теб.

Участник: Относно появяването на живи органични фрактали в определена среда. Дали течните кристали биха …

Башар: Да!

Участник: Подобни честоти …

Башар: Да!

Участник: Има ли по-лесен начин да вкарам в полезрението си живи, развиващи се фрактали, вместо …

Башар: Дадена ти е била информация, която е подходяща за момента.

Участник: Последен въпрос. Човешкото тяло изглежда че има ограничен времеви обхват на живот …

Башар: В определен смисъл.

Участник: Би ли предложил някакъв начин за регенериране на тялото, например за да произведе нов комплект от зъби?

Башар: Има различни начини за това, но да живееш пълноценно в настоящия момент е първото и най-важно нещо, защото когато живееш пълноценно в настоящия момент, ти привличаш информацията, която е подходяща за теб. Ако не получаваш нещо, то не е подходящо за теб. Това изглежда ли ти прекалено просто?

Участник: Не, това е просто чудесно.

Башар: Добре, опростявай нещата.

Участник: Благодаря много.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Научих за теб преди два месеца и се забавлявах много с твоите материали.

Башар: И аз току-що научих за теб, какво съвпадение!

Участник: Имам няколко въпроса.

Башар: Ще отговорим това, което е уместно.

Участник: Благодаря. Аз изследвам съзнанието и как можем да създаваме реалност, която предпочитаме, та в тази връзка имам някои въпроси. Например, когато придвижваш ръката си от точка А до точка Б, това са милиарди различни реалности …

Башар: Да.

Участник: И всяка една реалност е като отделен неподвижен кадър.

Башар: Да. Без преживяване, отделен кадър. Трябва да преминете през серия от успоредни реалности, за да преживеете това, което наричате „успоредна реалност”. Това са като кадри на филмова лента. Във всеки кадър няма преживяване, няма движение. Трябва да ги прожектирате един след друг върху екрана, за да получите илюзията за движение, време, пространство и промяна.

Участник: Отлично. Имайки предвид казаното, какво наричаме „това”, което преживяваме сега? След като има милиарди реалности …

Башар: Това е тази конкретна успоредна серия от Земи. Искам да кажа, че това, което наричате преживяване на тази реалност, е последователност от замръзнали кадри, с помощта на които сте създали определена продължителност и приемственост. И вие избирате какъв да бъде следващия кадър на основата на това понятие за приемственост, за да направите това да изглежда същата реалност, докато всъщност тя не е. 

Участник: … О кей.

Башар: Представи си отново кадрите от една филмова лента. Ти можеш да редактираш тези кадри във всякакъв ред, който пожелаеш, нали?

Участник: Да.

Башар: И след като ги пренаредиш, можеш да кажеш: „Това е една нова последователност; сега гледам тази нова реалност”. След това можеш пак да ги пренаредиш и да създадеш следваща реалност. Разбира се, винаги става дума за серия от успоредни реалности, но серията е това, което наричате пълноценно преживяване. Думата „преживяване” предполага серия от замръзнали кадри.

Участник: Предполагам проблемът ми е, че щом става дума за отделен кадър, в него няма никакво движение …

Башар: Правилно! Ето защо съзнанието ти трябва да прескача от кадър на кадър, от успоредна реалност в успоредна реалност, по същият начин, по който светлината на прожектора трябва да преминава от кадър в кадър, за да прожектира илюзията за движение върху екрана. 

Участник: Тогава, ако желая да се придвижа в реалност, която предпочитам …

Башар: Тогава трябва да приемеш вибрацията на тази реалност и това ще бъде посоката, в която ще трябва да се придвижиш. Идеята е, че се придвижваш (между отделни успоредни реалности), но го правиш толкова плавно, че в действителност не го забелязваш. Ако откриеш голяма разлика между два съседни кадъра, тогава ще започнеш да забелязваш, че се придвижваш през всичкото време.

Участник: О кей.

Башар: Просто различията са толкова малки и затова не ги забелязваш. Разликата между две успоредни реалности може да бъде един атом и това все пак да са напълно различни реалности. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И така, може да ти изгле-е-е-ежда, че се проме-е-е-еняш ба-а-а-авно, както и може да ти изглежда, че се променяш много бързо, докато скоростта ти винаги остава една и съща. Единствено степента на различие между отделните кадри определя преживяването ти като бавно или бързо.

Участник: През последните два месеца почувствах такава съществена промяна и си казах: „Оу, това е наистина промяна в желаната от мен посока”. Чувствам се различно; аз съм един друг човек.

Башар: Да, да!

Участник: Не мога обаче да достигна това истинско пробуждане …

Башар: Всички вие ще почувствате това все повече. Това интуитивно усещане на промяната до известна степен ще се появи като симптом на разгръщането на съзнанието ви. Защото в определен смисъл вие започвате да виждате отвъд пейзажа. Вие започвате да разбирате, че физическата реалност е илюзия. В някои отношения тя ще става все по-лесна за манипулиране, все по-гъвкава и ще ви изглежда все по-малко реална, когато това бъде необходимо. В други случаи, ще ви изглежда много солидна, защото ще имате нужда да изиграете съответната игра. Защото ако не ви изглежда солидна, няма да има какво да преживявате. И така, вие ще се прехвърляте между тези състояния, за да получите нужните ви преживявания и да добиете способността да разбирате, че вие създавате това преживяване и че то е наистина проекция на съзнанието ви.

Участник: О кей. В това има много смисъл.

Башар:  Да, има.

Участник: По отношение равнищата на съзнанието. Ти говори за физическия ум, за висшия разум …

Башар: Ние сме давали информация относно деветте равнища на съзнанието, която обяснява тази връзка съвсем ясно.

Участник: Да, това много ми харесва, но аз искам да те попитам за следното. Съзнанието ми, което ти говори в този момент, това физическият ми ум ли е, или висшият ми разум?

Башар: Това е всичко, всичко заедно. То се координира, изявява се в хармоничен вид, за да създаде тази идея, която наричате личност. Винаги всички равнища на съзнанието ти са ангажирани, само че вие не винаги задължително действате, като че ли знаете, че винаги всички части са ангажирани. С други думи, както ние често казваме, вие си мислите, че използвате само 10% от мозъка си. Всъщност вие използвате 100%, но го правите така, че да изглежда, че използвате 10%. (смях в залата) Но стоте процента са си там.

Участник: Тогава, когато имам разговор със себе си, например когато моето его е уплашено и преговарям с него, и всичко това … Тогава как мога да осъзная по пълно тези по-високи …

Башар: Като разбереш ясно различните роли, които всяко равнище на съзнанието ти изпълнява, което ние обясняваме по отношение деветте равнища на съзнанието. Като даваш на всяко равнище ясно определение по отношение неговото предназначение, ти придобиваш по-голяма яснота как да им позволиш да работят заедно по-хармонично и по-съзнателно от гледна точка на физическия ум.

Участник: Значи от перспективата, която имам в момента като физическо лице, мога да преговарям с висшия си разум и с душата …

Башар: Ти би трябвало да преговаряш с физическия си ум повече, отколкото с висшия си разум. Физическият ум е този, който се нуждае от малко ухажване, защото в своята история вие сте го направили да изглежда толкова важен и сте му сложили такъв товар върху раменете, че нещата, които трябва да прави, за да контролира физическата ви реалност, го уморяват и го правят толкова сърдит, и оттам идва и отрицателното его. Отрицателното его е резултат от натоварване на физическия ум с повече работа от тази, която може да извърши. Той се уморява и започва да се сърди за това, с което продължавате да го товарите. И идеята е да го известите чрез договаряне, че не е необходимо да носи тежестта на товара, който не отговаря на задачите му. И че ще му позволите просто да си върши работата, която е да ви концентрира върху физическата реалност и да преживява това, което се случва. И толкова.

Участник: И толкова.

Башар: И толкова. Той е една маска, която използвате, когато се гмуркате в морето, за да виждате ясно в реалността, в която се гмуркате. Това е всичкото, което егото представлява. Това е единствената му функция – да ви даде яснота на преживяването, наречено физическа реалност във вашето съзнание. Това е единствената му работа – да преживява това, което се случва. Не и да знае как нещо ще се случи. Това е работа на този, който стои горе в лодката, който гледа към хоризонта и който се свързва долу с гмуркача и му казва: „Там има нещо, тръгни наляво … а сега тръгни наляво”. И гмуркачът ще има по-ясно преживяване, докато плува наляво или надясно и прави това, което висшият разум го е насочил да прави. Ето как те работят съгласувано заедно.

Участник: В последно време настъпиха много промени в тялото ми – здравето ми се подобри, енергията ми се увеличи … но ми се иска да имам още по-здраво тяло, което да се чувства още по-добре …

Башар: Чудесно, какво те спира?

Участник: Промених убежденията си, диетата си и пр. Чудя се дали можеш да ми помогнеш … Чувствам, че нещо ми липсва, опитвам се да преговарям с висшия си разум, за да видя …

Башар: Добре, но не се опитвай толкова много. Необходимо ти е също така да добавиш малко отпускане. Не се насилвай да бъдеш „по-духовен”. Понякога просто отпускането във физическата реалност е най-духовното нещо, което можеш да направиш.

Участник: Работата е, че за съжаление понякога просто …

Башар: Извинявай!

Участник: Да?

Башар: За съжаление?

Участник: (смее се) За щастие, изпитвам ограничения …

Башар: Като например?

Участник: Пристрастяване към хляб, мляко … и това ме кара да се чувствам зле.

Башар: Това стария виц ли е: „Докторе, боли ме, когато правя това”, „Ами тогава не го прави!”

Участник: (смее се) На съзнателно равнище аз зная …

Башар: Но защо ядеш тези неща?

Участник: Не, не, аз повече не ги ям.

Башар: Тогава те не те смущават, нали? Проблемът е решен.

Участник: Например, когато ям нещо, което не е добро за мен …

Башар: Но защо го правиш? Защо ядеш нещо, което е несъвместимо с предпочитаната от теб вибрация?

Участник: Аз ям нещо, което не зная, че не е за мен, то ме разболява …

Башар: И то ти казва, че вибрацията му е несъвместима с твоята в този конкретен момент и в този момент можеш да решиш какво да правиш – да не го ядеш повече, или да промениш нещо в себе си, което да ти позволи да го ядеш, или просто да решиш, че то има за цел да те насочи в посоката, в която всъщност искаш да бъдеш насочен. Ти искаш да изчистиш енергията си. Тези храни може би ще ти помогнат да направиш това. Защото отново: помни, че начинът, по който много от вас са възпитани, много често е по-лесно, поради вашия манталитет, да откриете кои сте, като първо откриете кои не сте. И след като веднъж си елиминирал това, което не си, остава ти това, което наистина си. И може би просто това е начинът, по който намираш правилния път. Много пъти на мнозина от вас, поради вашите системи от вярвания, като че ли им е по-лесно да установят какво не предпочитат, вместо какво предпочитат. Следователно, ако това, което не предпочиташ, ти дава по-ясно определение, следваш този път, защото системата ти от убеждения е свързана с определението и функционира по този начин. „За мен е по-лесно да разбера по кой път да тръгна, когато открия неща, които не предпочитам”. Може би това е начинът, по който си свързал определенията си с този процес. Не че трябва да действаш по този начин, но това е, което правиш.

Участник: Добре. Говорейки за системата от вярвания, която води до такава физическа реакция … аз съм използвал много техники, за да променя убежденията си … 

Башар: В определен смисъл, усещането на енергията ти говори, че отчаяно се нуждаеш да бъдеш повече духовно настроен, което е нещо като противоречие.

Участник: По-духовно настроен?

Башар: Да бъдеш повече в синхрон с истинската си вибрация. Това не отговаря ли на определението ти за духовност?

Участник: … да, но аз се чувствам духовно настроен в момента …

Башар: Тогава, ако си настроен духовно сега, защо трябва да правиш, което и да е от тези неща?

Участник: За да мога да чувствам по-добре тялото си.

Башар: Е, и …

Участник: В духовно отношение се чувствам прекрасно, но просто искам тялото ми да се чувства по-добре.

Башар: Как се чувства то в момента?

Участник: Всъщност аз водя някаква борба.

Башар: Защото … ?

Участник: Защото то не се чувства 100% …

Башар: Защото … ?

Участник: Защото чувствам определено напрежение в тялото си.

Башар: И откъде идва то?

Участник: …, … Може би моята диета …

Башар: Може би да, може би не. Създаваш ли си някакви други напрежения?

Участник: … не-е-е.

Башар: Сигурен ли си?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава каква е причината?

Участник: Затова задавам въпроса, за да ми помогнеш да открия за какво става дума.

Башар: Може би ти просто си мислиш, че има напрежение в тялото ти, а да няма такова нещо?

Участник: Усещането в тялото ми е усещане за напрежение.

Башар: Когато имаш такова усещане за напрежение, какви мисли минават през главата ти?

Участник: Това напрежение си е там постоянно.

Башар: Какви мисли преминават през главата ти? Мисля, че каза, че не чувстваш това през всичкото време?

Участник: Усещам го непрекъснато, освен може би по време на сън.

Башар: Тогава защо не спиш повече?

Участник: Спя, медитирам, играя, свиря, рисувам и всичко останало, което ме прави щастлив.

Башар: И това напрежение присъства непрекъснато?

Участник: Да, поне 90% от времето.

Башар: Наистина ли ти е неудобно?

Участник: Да, неудобно е.

Башар: По какъв начин, конкретно?

Участник: Като че ли кръвта ми кипи …

Башар: Кръвта ми кипи!?!

Башар: Ядосан ли си на нещо?

Участник: Не!

Башар: Сигурен ли си?

Участник: 100% съм сигурен.

Башар: Може би това е просто творческо напрежение?

Участник: Може би си прав, защото винаги съм възбуден, когато творя неща в главата си …

Башар: И…? Напрягаш ли се прекалено много?

Участник: … Предполагам, че да.

Башар: Е, защо?

Участник: Защото ми доставя удоволствие.

Башар: Не, не, не, не … един момент. Внимавай за противоречия в определенията си. Ако правиш нещо, което обичаш да правиш, защо трябва да се напрягаш?

Участник: … …

Башар: Определи „напрежение” в този контекст.

Участник: Май тук ме хвана на тясно … Предполагам, че когато се напрягам през всичкото време, аз научавам, измислям неща …

Башар: Ти каза, че обичаш да изразяваш себе си, като твориш.

Участник: Да.

Башар: Тогава защо казваш, че се напрягаш?

Участник: … …

Башар: Защо това не е нещо, което правиш с отпускане? Защо трябва да се напрягаш?

Участник: Предполагам, че винаги съм го правил по този начин. Не познавам друг начин на правене.

Башар: Защо не опиташ по друг начин, за да видиш дали това намалява напрежението ти?

Участник: Можеш ли да ми предложиш нещо, което да правя?

Башар: Дай пример за нещо творческо, което обичаш да правиш, и обясни начина, по който го правиш.

Участник: Предполагам, че най-творческото нещо, което правя …

Башар: Най-творческото?

Участник: Най-творческото според мен е да рисувам диаграми на структурата на съзнанието и да преподавам на други хора.

Башар: И ти чувстваш напрежение, когато го правиш?

Участник: Да, защото се опитвам да преценя …

Башар: Извинявай! Може би нещо си скрил. Ето какво ти предлагам. И това е много близко до формулата за радостна възбуда, но в по-съкратен вид, специално за теб. Чертай диаграмите, защото обичаш да правиш това, но не се опитвай да ги оценяваш. Просто ги рисувай, защото обичаш да ги рисуваш. Не се опитвай да ги преценяваш. Мислиш ли, че можеш да правиш това?

Участник: Да.

Башар: Или това ще те побърка?

Участник: Не, не, не. Аз мога да направя това.

Башар: Сигурен ли си?

Участник: Сигурен съм и всъщност, ако мога да направя десет от тях, и усетя удоволствието от свършената работа, ще ми бъде лесно да продължа да работя по този начин.

Башар: Интересно число. Защо избра десет?

Участник: Случайно.

Башар: Наистина? Нищо не е случайно.

Участник: Предположих, че трябва да са десет.

Башар: Добре, направи десет по този начин и виж какво ще се получи.

Участник: Чудесно. Това ме отвежда до следващия въпрос. Ти каза, когато правим нещо, трябва да имаме нулеви очаквания, но когато рисувам, аз имам очаквания и това ме кара да се чувствам добре …

Башар: Очаквания в смисъл на настояване за получаване на конкретен резултат. Нека крайният резултат да бъде това, което трябва да бъде, като знаеш, че той ще се получи точно такъв. И бих прибавил следното предложение. Ако по някаква причина напрежението не се промени, разбери, че ти извличаш нещо полезно от това и научаваш нещо от това. Чу ли историята за пеперудата, която разказах наскоро? 

Участник: Не.

Башар: Това е една от вашите земни истории. Имало една пеперуда, която наскоро се била превърнала от какавида в пеперуда. Минавал един човек и като видял как пеперудата се мъчи да се освободи от пашкула, решил да й помогне. Отворил пашкула, пеперудата се освободила преждевременно и просто останала неподвижна. И останала неподвижна. „Какво става?” – попитал човекът. Пеперудата му отговорила: „Имах нужда да напрягам крилата си срещу съпротивлението на пашкула, защото това зарежда с енергия крилата ми и им позволява да укрепнат. Сега няма да мога никога да летя. Ти мислеше, че ми помагаш, като улесняваш живота ми”. Може би напрежението ти върши някаква полезна работа?

Участник: Ако го определя по този начин.

Башар: Както често казваме, ако първоначално не успееш, преформулирай определението си за успех. (смях и аплодисменти в залата)

Участник: Това е красиво казано.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Много набързо, последен въпрос. Преди около пет години видях този предмет в небето – красив, блестящ … предполагам, космически кораб. В продължение на двадесет минути през деня и никой друг около мен не го забеляза. Какво бе това?

Башар: В момента близо до мястото, където живееш, от летището излита един самолет. Можеш ли да ми кажеш накъде е тръгнал и кои са пътниците?

Участник: Не.

Башар: Защо предполагаш, че аз зная всичко, което се случва с всеки извънземен кораб?

Участник: Не зная дали е бил извънземен, но си мислех, че това има някакво значение за мен.

Башар: Разбира се, че има.

Участник: Би ли ми казал какво?

Башар: Не!

Участник: Защо не?

Башар: Това не ни е работата.

Участник: Благодаря, Башар. За мен бе чест.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: През 2007-ма имах частна сесия с теб и на тръгване получих вдъхновение да изградя една площадка за приземяване.

Башар: Да.

Участник: Това вдъхновение беше ли продукт на друга версия на самия мен?

Башар: Да, разбира се, защото ти винаги се променяш милиарди пъти в секунда. 

Участник: Добре. Ние построихме площадката за кацане и през 2008-ма година имаше няколко кораба, които летяха над долината. Дали пилотът на един от тях бе успоредна версия на самия мен?

Башар: Да.

Участник: И през юли на 2011-та …

Башар: Един момент … продължавай.

Участник: През юли 2011-та, снаха ми видя един космически кораб през прозореца на къщата ни. Кой бе пилотът, управляващ онзи кораб?

Башар: Това бе тя.

Участник: Нейното бъдеще, нейното успоредно аз?

Башар: Да.

Участник: Оу … благодаря. Има ли още нещо, което мога да споделя с нея?

Башар: Не.

Участник: Каква е позицията ти в момента по повод …

Башар: Аз не съм в позиция, а в състояние на покой на моя кораб.

Участник: Добре, от твоя гледна точка … веднъж ти спомена за школа на Башар, която да бъде създадена тук на Земята …

Башар: Ние ще говорим по този въпрос друг път. Казано по вашему, това в момента е преждевременно.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.  Сега е време да направите кратка почивка и да се приготвите за своята холотопна медитация.

*          *          *

Сега си позволете да се отпуснете. Позволете си да се фокусирате върху центъра на холотопа. Отпуснете се и започнете да дишате с по-голяма лекота, леко и дълбоко. Това изображение е в действителност едно огледало. Едно огледало на истинската ви същност и истинската ви вибрация, и ако щете – окото на „Всичко, което е”. То гледа към себе си от всички различни перспективи, които е създало, за да бъде. И когато чуете звученето на музиката … настройте себе си като антена за приемане на по-високите честоти. И разберете, че това не са просто идеи, нито приятно звучащи афоризми. Това са описания на структурата на самото съществуване. И вие ги използвате през всичкото време и те винаги ви помагат. Сега обаче си позволете да повишите своята чувствителност, да усилите вниманието и намерението си, за да приемете тези вибрации, да ги използвате по един по-съзнателен начин, който да ви направи повече свръхпроводими по отношение вибрационната честота на енергията, която ви служи най-добре, и ви позволява да изразявате все повече и повече истинската си същност, като уникални аспекти на „Всичко, което е”.

И докато позволявате на очите си да се фокусират върху енергийните форми на холотопа и позволявате това естествено подреждане на неврологичните ви мрежи, добавете върху зрителните си образи и въображението си един малък, бял кръг или точка. Когато в тази медитация описваме понятието за кръгове, нямаме предвид пръстени, а плътно оцветени окръжности. И така, представете си една бяла точка, бяла окръжност в самия център и сега, също във въображението си, представете си една синя окръжност на фона на тази бяла точка в центъра – една по-голяма зелена окръжност … и зад нея една още по-голяма, синя окръжност. И зад всичко това – едно поле от абаносово черно. Достатъчно прозрачно, за да може да виждате холотопа през него, но достатъчно ясно изразено, за да определи границите на синия кръг и да го накара да се открои. И в тази синя окръжност – зелената окръжност и вътре в нея бялата точка. Това е вибрационното изображение и подписът на Земята – колективното съзнание на Гая, колективното съзнание на всички ваши споразумения, идентификационният подпис на вашия свят, вашето преживяване, вашата реалност, вашето отражение. И през всичко това – окото на „Всичко, което е” – наблюдава, преживява, подкрепя, захранва и освобождава в безкрая всички избори, които предпочитате да направите, в рамките на тази уникална честота на света, който ние сега познаваме като Енаника – духовете на прародителите, вашия свят.

И сега, ако пожелаете, позволете на този образ да избледнее, за да видите ясно отново холотопа. И сега позволете на ума си да си представи върху холотопа, наложена върху холотопа, нашата уникална честота и черния равностранен триъгълник, който сочи нагоре, отграничен от черния фон от една дълбока, дълбока синя светлина, проникваща от периферията на триъгълника и излизаща от фона зад него. Това е нашият подпис под формата на честота – това, което бе Е-сасани, и сега става Ешакани, докато ние също повишаваме своята честота заедно с вас. И позволете на двете (честоти) да се свържат по начин, който подсказва въображението ви, по линиите на светлината и енергията, които виждате в холотопа, за да знаете, че ние сме различни аспекти, различни отражения на времевия радиант, различни фази в едно семейство, на „Всичко, което е”. И докато позволявате на този образ да избледнее, концентрирайте отново погледа си в холотопа и вижте отново идеята за черния фон и една голяма, бяла окръжност, и в тази бяла окръжност една по-малка синя окръжност, и в нейния център – една малка черна окръжност. Това е вибрационният подпис на системата на Сириус – тази, която нарекохме Сискин и която ще се превърне в Осс., в своята честота на извисяване, докато преминава през прага заедно с нас и с вас. Сега си представете покрай линиите от светлина и енергия, геометричната фигура на първичния радиант и единствената частица, която създава всичко във физическата реалност. Представете си тетраедърната връзка, триъгълната връзка между всички наши цивилизации – Енаника, Ешакани, Осс.

Потопете се в центъра на тази пирамидална структура, тази тетраедърна структура, триъгълната формация. Позволете си да почувствате вибрацията, хармонията, застъпването и знайте, че когато ние говорим за това, че нашите кораби са разположени над различните вихри на вашия свят, така както моят кораб се намира над Седона, и когато говорим за помощта, която оказваме на вашия свят, като балансираме енергиите в тези вихри, разберете и приемете с всяко вдишване и всеки пулс на сърцата си, и с всеки проблясък в мозъците си, с всяко познание и мисъл, че когато говорим за това балансиране, ние говорим за помощ при хармонизирането на вашата честота с нашата и с честотата на Сириус, така че всички тези честоти да функционират и създадат необходимата за нас хармония, за да се свържем и да пресечем повратната точка заедно, всеки със собственото си темпо, собствена скорост и по подходящ за себе си начин. И като цяло и поотделно, ние сме едно семейство – едно духовно семейство и едно свръх духовно семейство и свръхдуша на свръхдушите – едно семейство, което изявява себе си като три различни цивилизации, на три стадия от своето развитие, на своето съзнание, на своите преживявания. И вие вървите по подобен път, не абсолютно същия, защото вие сте уникални, но подобен. Ако не беше така, ние нямаше да общуваме по този начин. И ние отправяме безусловната си благодарност и най-дълбоко признание за това, че сме основата на този триъгълник.

По отношение на време и пространство ние отправяме най-дълбоката си благодарност и признание към вас за това, че сте началото, духовете на предците, които поставят началото на нашата реалност и на нашата реалност, която поставя началото на реалността на Сириус, във физически и нефизически контексти. Защото в реалността на Сириус физическият ум и висшият разум са намерили израз в една цяла цивилизация – физическата цивилизация, която е израз на физическия ум и нефизическата цивилизация, която е израз на висшия разум. Колективно, като едно по-голямо същество, като повратна точка, като прожектор, като фар, който изпраща импулсите на нашето колективно, тройно преживяване, чрез тези линии от светлина и енергия, към всички други цивилизации, които избират да се настроят на тази честота и да позволят на тази информация да навлезе в техните сфери, и да я използват, като водата, която ще попълни и освежи градината от цветове във всеки един от тези светове. И те изпращат обратно към нас, по същите тези линии от светлина и енергия освежаващите струи от познание, убеждение, любов, осъзнаване, творчество, признание и благодарност, които позволяват на нашите градини да разцъфват заедно, в един триъгълен танц на любов и светлина, който ние ценим толкова много във всеки един от вас и във всеки един от нас.    

Поемете дълбоко въздух и направете това знание свое. Защото то е ваше; то е ваше съкровище, то е ваш скъпоценен камък, ваш кристал. То е вашият портал, вашето позволение за светлина и яснота. То е кристален прозорец към „Всичко, което е”. То е едно огледало, което гледа обратно към вас – „Всичко, което е”, което гледа обратно към себе си и опознава себе си като „Всичко, което е”.

Хармонизирайте, синхронизирайте и осъзнайте … и живейте във вибрацията на истинската си същност, защото това е всичко, което съществува. Има само един момент и това е той. Изживейте го напълно, бъдете напълно себе си, присъединете се към нас в това пътешествие, защото това е единствената дестинация, която съществува – да бъдете тук и сега. Това е единственото място, което ще откриете някога. Направете тук и сега такива, каквито ги предпочитате, защото те съдържат всички неща и не ви трябва да ходите другаде, за да намерите нещо, което предпочитате. Защото всичко се намира тук и сега. Позволете му да стане видимо за вас, представете си честотата, която знаете, че е истинската ви честота и определете всяко преживяване в живота си като нещо, което ви служи по положителен начин. И то ще има този ефект. Ликувайте в тайнството, но докато изследвате великото тайнство, не е необходимо да правите нещата по-мистериозни, отколкото са. Защото това тайнство няма никога да има край, но по пътя вие ще придобивате все повече прозрение, все повече яснота и ще се пробудите, както се пробуждате сега – все повече и повече, и повече, в истинската си същност. Защото това е всичко, което е – все повече и повече, и повече от самите вас.

Поемете дълбоко въздух и се освежете. Винаги, навсякъде помнете тази вибрация и ще бъдете в състоянието, в което ще трябва да действате – вибрацията, която е най-хармонизирана с вашата истинска, дълбока същност.

Нека музиката заглъхне; нека светлините притъмнеят и знайте, че сега сте поели нов път, че сте един нов човек, в друга успоредна реалност, от момент в момент, в момент, в момент.

И докато се пробуждате, милиарди пъти в секунда, в нови успоредни реалности, ще чувствате все по-голяма яснота и осъзнатост за това, което наистина сте. И това, което всъщност сте били през всичкото време, ще ви изуми.

Нашата безусловна любов и дълбока благодарност към всички вас. Ние отправяме към вас своите най-искрени пожелания. Радвайте се на своите предстоящи свещени дни*), защото вие сте свещени.

*) Буквалният превод е „празници”, но в случая Башар използва игра на думи, тъй като английската дума за празник „holiday” [холидей], разчленена фонетично, се превежда като „holy” [холи] = свещен и „day” [дей] = ден. – Бел.прев.

Вярвайте в изяществото, защото това е, от което сте направени. Хубав ден!