Башар – Прекосяване на прага и накланяне на везните – 21 декември, 2012 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Добър ден, в този ден от вашето време. Как сте всички?

 (бурни, продължителни ръкопляскания)

Добре … добре … каква врява. Като че ли е настъпил краят на света, или нещо подобно.

(продължителен смях)

Нека започнем това предаване по следния начин, като отново благодарим на всеки от вас поотделно и на всички ви заедно, за сътворяването на това взаимодействие и за това, че позволявате предаването на информация от нашето общество до вашето. Всеки път вие ни дарявате с възможността да споделяме с вас и да разширим своето разбиране на многоизмерния кристал на Творението и ние ви благодарим за това.

Бихме искали да започнем това предаване с идеята, която сме нарекли „прекосяване на прага и накланяне на везната”, при което ще разискваме в малко по-голяма дълбочина идеите за съпротива на естествената ви природа, за отраженията-сенки на физическия ум и за освобождаването от определения, които не са в синхрон с истинската ви същност и не ви вършат работа, и които не ви позволяват да изживеете истински своя живот на екстаз, на благоденствие и радост. В края на тази кратка реч, която ви предлагаме, преди да ви дадем думата за въпроси, аз ще направя едно изненадващо съобщение.

(оживление в залата)

Добре … може би няма нужда да го правя … или някои от вас вече знаят какво е то. Но може и да не знаят. Въпреки това, нека започнем с предаването на следните идеи.

Преди всичко, ние разбираме, че много от вас са си мислели, че този ден няма никога да настъпи. Но ето, че сте тук, на самия праг. Няма никакво значение какви идеи, какви митове, какъв фолклор, какви понятия, какви перспективи и възприятия сте имали за това какво представлява този ден. Няма значение към какъв календар се придържате и в този смисъл как отчитате времето. Фактът, че много хора на вашата планета са фокусирани върху идеята, че това е по някакъв начин и в някаква форма краят на един цикъл и началото на друг, е достатъчен, за да го превърне в действителност. Така, по определен начин, вие сте си създали едно самосбъдващо се предсказание. Като сте събрали и фокусирали своята енергия и сте създали една вълна от съзнание, върху чийто гребен сега се носите, преминавайки през този праг, подобно на начина, по който много от вашите машини преминават през звуковата бариера, създавайки тази ударна вълна, това разтърсване, това въздействие, това пробуждане, това осъзнаване, вие се намирате вече в една нова сфера, с една нова честота и съществувате на ново равнище. И пресичайки този праг сега, независимо с какви средства сте решили да го направите, вие сега имате възможността да бъдете в центъра на везната и да я наклоните от едната на другата страна, и да ускорите вибрационната енергия, която отразява по-пълно истинската ви природа. Вие имате възможността наистина да изясните за себе си кое е истина за вас, кой е фокусът, който наистина предпочитате, какво е състоянието, което наистина предпочитате да имате и да преживявате. Защото сега вие разполагате с помощта и подкрепата на колективното съзнание, което е фокусирано върху този конкретен момент, като нещо ново, нещо специално, нещо различно. Сега вие наистина притежавате способността да се възползвате от гребена на тази вълна и да го възседнете – бързо и надалече, в избраната от вас посока, която ви доставя най-голямо удоволствие и блаженство.

Сега е вашето време да разпознаете и разберете тази възможност, колкото може по-пълно, за да сте в състояние да откриете всяка съпротива, която може все още да съществува у вас, всяко отрицателно убеждение и определение, към което може все още да се придържате, което ви кара да прекарвате живота си по начин, който не предпочитате. Това е вашата възможност да застанете под светлината на прожектора на собственото си същество и същност и откровено, с радостна възбуда, с любопитство, с решителност и фокус да се задълбочите в тези неща, които не са ваши, и да престанете да носите този багаж, под чийто товар сте се огъвали толкова много години. Сега е златната ви възможност да се освободите окончателно от всички определения, етикети, убеждения и възприятия, които не съвпадат с истинската ви вибрация и честота, за да може, каквото и да се случи в живота ви, независимо как то изглежда на повърхността, да предоставите на себе си тази възможност, това пространство, да се спрете за миг и да преформулирате каквото пожелаете, по какъвто пожелаете начин. Назовете всяка ситуация, всяко обстоятелство в своя живот – без изключение – по начин, който е полезен за вас; използвайте своето въображение – тази връзка между физическия ум и висшия разум; използвайте това огледало на висшия разум и на синхрона в своя живот – сега и по начин, който наистина отразява поведението, личността, мислите, които предпочитате да демонстрирате и които отразяват това идеално аз в представата ви за идеалната реалност, без да настоявате, по какъвто и да е начин, че реалността, която си представяте, трябва да се появи по начина, по който сте си я представяли. И това е само защото сега вие знаете без сянка на съмнение, че това, което физическият ум си представя, може да ви бъде предоставено от висшия разум много пъти по-грандиозно от това, което сте си представяли. И това е достатъчна причина, за да престанете да настоявате как всичко би трябвало да се случва и да допуснете до себе си нещата, които висшият разум знае, че наистина са ви необходими, като инвестирате и оценявате всеки отделен момент, който се случва в живота ви, защото нищо не се случва случайно. И вие всички знаете това дълбоко в себе си. Макар да сте забравили това на повърхността; вие го знаете. Време е това потънало дълбоко във вас да изплува, да се издигне и да стане напълно в хармония и синхрон с физическата личност, за да може поведението ви да отрази това знание, тази сигурност, това неразрушимо познание – че вие сте достойни за Творението; че сте достойни за мечтите си; че заслужавате радост. Защото това е състоянието, от което сте били създадени – от експлозията на екстаза, което наричате началото на „Всичко, което е”. И това все още съществува, защото има само един момент на сътворение, само един. Вие обаче преживявате този момент от всички възможни гледни точки и това е, което наричате различни моменти. Това е същият този единствен момент, от различни перспективи, и затова вие съществувате винаги в този момент на сътворение – единственият момент, в който всичко съществува – тук и сега. И когато знаете това, имате възможност да разберете, че когато се спускате дълбоко в своето съзнание, няма причина да се страхувате от неизвестното, защото, както сме казвали, единственото нещо, което ще откриете в неизвестното, е само повече от себе си, защото това е всичко, което има там. Повече от себе си и повече, и повече от това, което сте наистина и което в действителност сте създадени да бъдете.

Въодушевете себе си, представете си себе си, действайте като лицето, което наистина предпочитате да сте. И знайте, че когато допуснете по-голяма яснота в своите определения и припишете повече положителни дефиниции и етикети на нещата, които се случват в живота ви, ще видите отразен синхрона. Не че това е задължително, защото това да преживееш своята радостна възбуда и да бъдеш в състоянието, което предпочиташ, от само себе си е достатъчна причина да го направиш. И не ви е необходима друга причина. Може да изберете да бъдете щастливи, защото това е, което предпочитате, и не е необходимо да очаквате някакъв повод. Така или иначе, вие сте тези, които създават поводите и причините. И когато изпитвате нещастие, това е само защото сте направили такъв избор. Изберете нещо друго, ако предпочитате нещо друго, защото цялото Творение не е в състояние да ви противоречи, ако заявите, че нещо е вярно … за вас. Защото това, което в продължение на много години на вашата планета сте наричали „божия воля”, е всъщност вашата воля. И вашата воля е божията воля. Защо? Защото Бог е всичко. Бог е „Всичко, което е” и вие сте създадени като част от Бога, защото няма нещо друго, от което да бъдете направени! И така всеки един от вас изразява различна перспектива на волята на Творението. Съответно Творението не се нуждае от това да изявява някакво различие във волята си, освен волята, в резултат на която е създало всички вас и всички нас, и всичко останало. Вие вече сте израз на цялото разнообразие на божията воля, ако използваме този термин.

Творението не се нуждае от това да противоречи на каквото и да било, защото самото то изчерпва всичко съществуващо. И ако за вас не бе важно да притежавате своята уникална перспектива, своите уникални решения, своята уникална воля, вярвайте ми – вие нямаше да съществувате. Защото Творението не прави грешки!

Ако вие съществувате, Творението знае, че трябва да съществувате, за да бъде наистина „Всичко, което е”. Без вас то не би било „Всичко, което е”. Ето защо, вашата воля е божията воля. И божията воля е вашата воля, отнасяща се за вас. Това е, което сте създадени да бъдете, в определен смисъл, израз на божията воля, за да имате уникалното преживяване да бъдете това, което сте. И вие трябва да решите как да изразите това. Защото това е ваш избор, ваше преживяване; това е вашият живот. Затова ви е даден този живот, затова сте били създадени – да изразите уникалната си перспектива, за да може „Всичко, което е” да разполага с всички възможни перспективи, за да бъде „Всичко, което е”. Без вас то би се превърнало в нищо. Ето колко сте ценни и достойни. Вие сте толкова важни и толкова неразрушими. Защото ако съществувате, вие не може да престанете да съществувате. По определение небитието не съществува. И затова няма къде да отидете. Ако съществувате, това е завинаги. Вие ще се променяте, но винаги ще съществувате.

Нека сега отново да разискваме идеята за отражението-сянка. Преди сме разисквали идеята за различните равнища на съзнанието. Това, че преживявате себе си, като създавате равнища и различни честоти на съзнание – от нефизически до физически. И сме говорили, че много от вас вярвате, или сте вярвали доста дълго време, че като физическо съзнание притежавате други равнища на съзнание под това равнище. Имате подсъзнание и безсъзнание и вие говорите за тези равнища като че ли те са, в определен смисъл, дълбоко под вас. Но те не са там; те са над вас. Физическото съзнание е най-ниското равнище. И когато търсите в своето подсъзнание, или в безсъзнанието си, за намиращите се там отговори, вие всъщност трябва да повишите своята честота (на вибрации). Ние сме разисквали това. Не става въпрос за това да отивате на по-ниско равнище. Обаче тъй като във физическата реалност вие имате това определение за вездесъщата роля на физическото ви съзнание, което контролира всичко, и че подсъзнанието ви и безсъзнанието ви са тези необясними неща някъде под равнището на съзнателния ви ум, вие сте създали отражения-сенки на тези идеи във физическата си реалност. И когато поглеждате надо-о-о-олу, вие виждате отражението-сянка и понижавате своите вибрации. Но това са само сенки, само несъществуващи духове, само илюзии. Подсъзнанието и несъзнанието са с по-висока честота на вибрации, защото те са по-близко до равнището на всезнаещия висш разум, който в определен смисъл, е отделил части от себе си върху игралната дъска, където вие играете и където представлявате отделните игрови пионки.

Колективното съзнание е, което определя колективното споразумение за правилата, според които играете своята игра на физическа реалност на своята планета Земя. Всичко това са равнища надолу, докато се стигне до равнището на физическия ум, което всъщност не е нищо повече от нещо като маска за гледане под вода, която ви позволява да виждате ясно в дълбочините на физическата реалност, която изследвате. Това е единствената му функция. Структурата на егото е една подводна маска, която ви позволява да преживявате физическата реалност, докато всичко останало е над вас. Под вас няма нищо.

И когато търсите отговорите на своите въпроси, те се намират във вас, но в посока нагоре, не надолу. Вашето подсъзнание и безсъзнание са всъщност по-високи равнища на съзнанието. Не ги определяйте като равнища, които се намират под вас, или като мистериозни области, заключени в дълбините на вашата психика. Издигнете се по повод откриването на истинската си природа, като повишите своята честота и отправите поглед нагоре. Всички отговори се намират нагоре, към светлината, не надолу, в тъмнината; не надолу, при сенките. Въпросите – надолу; отговорите – нагоре. Ето защо вашият въпросителен знак е завит и гледа надолу, а вашият удивителен знак сочи нагоре. Открийте намека в собствения си език. И в собствената си пунктуация.

Позволете си да разберете, че колкото повече решавате да действате сега в синхрон с тази енергия на прехода, следвайки своята радостна възбуда, ние ви молим: „Молим, помнете, както сме казвали многократно, че радостната възбуда е един завършен комплект”. Много пъти сме разговаряли с мнозина от вас, когато питате: „Дали радостната ми възбуда ще доведе до това, или до онова?” Ние ви напомняме, че радостната възбуда е за-вър-шен, цялостен комплект. Това е двигателят, организиращият принцип на вашия живот и следвайки радостната си възбуда, вие все повече ще привличате към вниманието си всякакви свои определения, които са извън синхрон с вибрацията на тази ваша възбуда, и те ще изскочат пред лицето ви. Ще ви стане напълно ясно кое е несъвместимо с вибрацията на истинската ви същност, което вие наричате удоволствие, радост, любов. Тези неща ще станат автоматично. Внимавайте много обаче какво е определението ви за радостна възбуда, защото мнозина от вас имат определения, които силно противоречат на самата идея за радостна възбуда. Като че ли истинското определение за радостна възбуда е възможно да изключи нещо, което отразява наистина истинската ви същност. По определение това е невъзможно. Затова внимавайте как определяте това, което наричате своя радостна възбуда! Разберете, че това е не само нещо завършено, но е също така самодостатъчно, самоподдържащо се. Следователно, ако определението ви за радостна възбуда съдържа нещо, което по някакъв начин не отразява най-високата степен на радостната ви възбуда, то това не може да бъде правилното определение. Затова внимавайте как определяте нещата, за да може да уловите моментите, в които създавате противоречиви дефиниции, и по този начин не позволявате на радостната си възбуда да изпълни предназначението си по един хармоничен начин. Защото ние ви напомняме отново, че радостната възбуда е естествената ви вибрация. Тя е стрелата на вашия компас, която сочи истинската ви посока.

Ние също така използваме тази възможност, за да ви напомним, когато търсите, сканирате това, което ви носи радостна възбуда, да бъдете честни в своята преценка и да имате желанието да различите това, което е наистина в синхрон с радостната ви възбуда, от това, което е просто безпокойство, маскирано като радостна възбуда, защото се страхувате да погледнете в очите истинската му причина. Затова бъдете проницателни, не се страхувайте да се вгледате. Единствената причина много от вас да се страхуват да се вгледат в дълбочина в тези отрицателни убеждения, е, защото са ви учили да вярвате, че ако се вгледате и откриете нещо отрицателно, което мислите, че е вярно за вас, то наистина ще се окаже вярно. Вие наистина сте един ужасен човек; вие сте недостойни; вие наистина не заслужавате да ви обичат; вярно е, че не се вписвате; вярно е това и онова, и всичко останало. Гарантирам ви, че ако наистина бяхте недостойни, вие просто нямаше да съществувате. Затова, моля ви, спрете да спорите с Творението. Спрете да отричате своето съществуване, като допускате арогантно, че от всички творения вие сте единствените, които не заслужават своето съществуване. Спрете да спорите с Творението!

Облегнете се на подкрепата, която Творението ви дава. Възползвайте се от възможностите, които то ви предоставя в синхрон. Назовете ги по отрицателен начин и ще получите само отрицателни резултати. Назовете ги по положителен начин, независимо как изглеждат, и ще получите само положителни резултати. Това е елементарна физика и нищо повече. И както вече сме казвали, не само че е елементарна физика, но въобще не е нещо сложно.

Единственото, което създава усложнения и затруднения, е вашата съпротива спрямо дадена ситуация. Няма ситуация, на която да са присъщи по природа борба и страдание! Да, разбира се, че съществуват предизвикателства; разбира се, че може да има тежък физически труд. Разбира се, че такива неща съществуват, защото вие съществувате във физическа реалност. Това обаче не означава, че те трябва да са неприятни; не означава, че щом ви се налага да положите тежък труд по повод на нещо, което обичате да правите, в това има нещо лошо. Когато говорим за отсъствието на усилия, нямаме предвид да не полагате физически труд. Физическият труд доставя удоволствие. Правенето на нещо доставя удоволствие. В края на деня това ви кара да се чувствате пълноценни. От това извличате полза и удоволствие. Не приемайте, че когато говорим за отсъствието на усилие, няма да срещате предизвикателства или физически труд. Тези неща могат да носят удоволствие по определен начин. Ние говорим за истинско страдание, истинска болка, мъчение и агония. Тези неща не са ви необходими. Единствената причина тези неща да съществуват, не е поради обстоятелствата и поради дадена ситуация, а поради определението, което давате на съответното обстоятелство. Всяко съпротивление произлиза от отношението ви към ситуацията и обстоятелството. Няма ситуация, на която да е присъща болка. Болката се съдържа само в определението, което давате на връзката си с нея.

Научете се да дефинирате нещата в положителен начин и ще видите, че ще преживявате само положителен ефект, защото тези неща сами за себе си не притежават никакъв присъщ им смисъл. Никое обстоятелство или ситуация не притежава смисъл различен от този, който избирате да му придадете. Вие сте създадени да правите именно това – да придавате смисъл на тези неща, за да имате преживяването, което е в най-голяма степен в хармония с това, което наистина сте създадени да бъдете.

Съпротивлението, както казвате вие, е безполезно. Защото то ще доведе само до повече агония, до повече съпротивление, до повече болка. Откажете се от него. От емпирична гледна точка няма никаква причина да се съпротивлявате на живота си. Имайте доверие, че нещата ще се случат, точно когато трябва. Имайте доверие, че ситуациите и обстоятелствата, които възникват в живота ви, възникват по определена причина. Ако приемете това и им придавате положително значение, даже ако не може да разберете какво положително нещо може да произлезе от тях, няма никакво значение дали физическият ви ум не разбира всяка малка подробност. Той даже не е направен да разбира всяка малка подробност. Затова престанете да го насилвате да прави неща, каквито не е създаден да извършва.

За бога, пощадете ума си – той е достатъчно уморен. Вие сте научени да очаквате от физическия си ум да контролира всичко, да прави това и да прави онова, да внимава за тази подробност, да планира това и онова – до повръщане! Сега физическият ви ум се изпразва. Той повръща всички тези неща, които повече не може да смели. Дайте му почивка! Позволете на физическия си ум да върши това, което е направен да върши – да изпитва удоволствие, да възприема и да преживява физическата реалност, която сте избрали да изследвате, темите и предизвикателствата, които сте избрали да преобразите, откритията, които сте избрали да направите по отношение на това, което сте в тази действителност. Отраженията, които сте избрали да откриете в огледалото на висшия разум, ви позволяват да узнавате все повече, всеки нов ден, кои сте в действителност, за да бъдете по-хармонично свързани с потока на Сътворението, вместо да му се съпротивлявате и да плувате срещу течението. Следвайте течението, защото то ви води точно на правилното място, където трябва да бъдете, в точното време и точно с този, с когото трябва да бъдете там. Всичко вече функционира и не е нужно вие да го накарате да се задейства, а само да му позволите да функционира. Това е всичко. Позволете си да бъдете това, което наистина сте.

Сега, по време на взаимодействието си с вас, чрез въпроси и отговори ще изследваме по-конкретно идеите за съпротивлението, отраженията-сенки и отрицателните убеждения, за да можете наистина да си изясните тези неща и да се освободите от тях, защото те не ви вършат работа. Преди обаче да направим това – едно малко съобщение. Тъй като сега се намирате в процеса на преход и тъй като утре вечер ще направим друго предаване, до утре вечер ние ще сме променили съвместно своята вибрация и ще сме се преместили достатъчно, и ще сме наклонили везната достатъчно, за да можем утре вечер да ви запознаем с послание от едно друго същество, което никога не сте срещали. Ще позволим на това същество да се представи сама формално утре вечер. Утре вечер ние ще изследваме малко по-задълбочено идеята за успоредните реалности и как да разберете по-ясно преминаването си, според своите предпочитания, през различни успоредни реалности. Това същество, което идва при вас  и което ние сме подготвяли от известно време да може да използва биологичния телефон, седящ срещу вас, който тя нарича биометрик, идва от това, което вие бихте разпознали като 700 години във вашето бъдеще. Тя е специалист в областта на успоредните реалности. Това същество ще разговаря с вас от време на време през цялата ваша 2013-та година. Затова сеансът утре вечер ще бъде предимно едно въведение, едно запознанство, за да може да започнете да опознавате взаимните си цветове, вкусове, вибрации и честоти. Ще започна да ви подготвям с това да свикнете с нейното име – Уила Хилакрисинг. Уила Хилакрисинг. Уила Хилакрисинг. Тя не е това, което си мислите. Утре вечер тя ще ви каже сама малко повече какво представлява.

Сега отправяме към вас дълбоката си благодарност и ви предоставяме възможността да се възползвате от услугите ни чрез вашите въпроси.

Нека всеки един от вас да помни, че докато някой от вас тук споделя своите въпроси, във всяка изказана мисъл има по нещо за всекиго от вас. Ако й придадете този смисъл, ще може да извлечете – веднага или по-късно … цялата информация е отправена към вас от различни пластове и равнища, отвъд това, което може би чувате с ушите си. Затова когато внимавате, внимавайте на всички равнища. Отпуснете се, пригответе се да приемате и позволете на себе си да бъдете повече от това, което сте.

Башар: А сега, добър ден!

Участник: Добър ден, Башар. Имах една много синхронна среща с едно лице тук тази вечер и проведохме невероятен разговор по повод културата на маите и тя ми съобщи една фраза, която предполагам произлиза от техния език и не съм напълно наясно с нейния превод.

Башар: Направи справка за превода.

Участник: Интересува ме също така твоята интерпретация.

Башар: Запомнил ли си фразата?

Участник: Това е приветствие и се произнася: „Ин ла кеш”. И доколкото разбрах, това означава: „разпознавам, че ти си огледало, в което оглеждам себе си”.

Башар: Това е подобно на нашето: „Илиакар ди маш тимашана”.

Участник: Или … маш …?

Башар: Ние служим взаимно като огледала един към друг. И ние отразяваме творението един към друг. Това в известна степен е съкратен израз на тази идея.

Участник: И се използва като приветствие?

Башар: Възможно е.

Участник: Следващият ми въпрос е свързан със съзнанието. Когато казваш, че ние създаваме своята реалност, а в същото време има една реалност, създавана на групово равнище …

Башар: Да, но ти създаваш и нея, в резултат на споразумение. Ние разбираме, че вие създавате на групово равнище някои неща, които изглежда, че възникват автоматично и не се налага да мислите, че ги създавате. Въпреки това, вие ги създавате на някакво равнище от съзнанието си. То е подобно на това да кажете: „Сега ще начертаем едно игрище и след като сме го създали, ние разбираме какви са правилата на играта. И не се налага повече да мислим за тях, а просто ще си играем играта”. Игрището сякаш съществува от само себе си. То като че ли няма нищо общо с играта, която играем, но разбира се, вие първоначално сте създали игрището, за да играете играта си върху него. Вие не трябва да мислите за игрището и за правилата, а просто трябва да играете играта си. Разбираш ли? 

Участник: Да … да. И когато създаваме заедно това групово съзнание и се движим съзнателно в посока, която предпочитаме, това не става ли по-силно …

Башар: Не става по-силно. Не може да стане по-силно от това, което вече е, но вие усещате по-добре силата, по силата на собственото си овластяване. Защото се синхронизирате в по-голяма степен с вибрацията на първоизточника, на „Всичко, което е”, на силата, и колкото повече сте в синхрон с нея, толкова по-добре разпознавате и усещате вибрацията. Нали така?  

Участник: Ъхъ.

Башар: Запомни – ти не можеш да възприемеш нещо, което не отговаря на твоята вибрация. Това не означава, че то не е там; просто ти не можеш да го усетиш, ако не си в синхрон с тази честота. Но то присъства винаги. Ако не присъстваше, ти нямаше да съществуваш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: … Да, но …

Башар: Или искаш да изследваме тази идея под друг ъгъл?

Участник: Аз просто търся изясняване без определена посока …

Башар: Единствената посока, която има смисъл, е посоката навътре в теб. Тъй като няма такова нещо, като навън. То е илюзия. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Разбираш ли това?

Участник: Да.

Башар: Всичко се случва в твоето съзнание. Не съществува физическа реалност освен определението, което й даваш. И преживяването ти на тази реалност е единственото нещо, което е реално. Реалността не е реална сама за себе си, докато преживяването ти по отношение на нея е реално. Това е реалното. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това е една проекция, която използваш, за да изследваш една перспектива на това, което си. Защото структурата вече съществува. Структурата никога не се променя. Твоята перспектива на структурата, отношението ти към структурата – това е, което се променя, и по този начин Творението се разгръща. Творението не се разгръща структурно, а по отношение на възприятието. 

Участник: Хм.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да …

Башар: И броят на перспективите, които можеш да имаш спрямо тази неизменна структура, е безкраен.

Участник: И когато повишаваме вибрациите си и се фокусираме на групово равнище …

Башар: Да, вие осъзнавате по-добре договореностите, които сте направили на групово равнище …

Участник: И това разширява нашето възприятие.

Башар: Разбира се!

Участник: Това е прекрасно!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много. Благодаря ти.

Башар: Благодаря и аз.

Участник: Добър ден.

Башар: Добър ден.

Участник: Много от нас правят медитации, при които имаме различни преживявания, след което, така да се каже, се връщаме в обикновения си живот. 

Башар: Но не в същия живот!

Участник: О кей.

Башар: Той никога не е същият. Имате една стара поговорка на вашата планета: „Не можеш да стъпиш два пъти в една и съща река”. Нещата винаги се движат и променят, и винаги са различни. Вие непрекъснато се премествате, милиарди пъти в секундата, между различни успоредни реалности. Вие просто правите това толкова плавно, че не разбирате, че го правите, но го правите. Всъщност това представлява времето – времето е страничен ефект от непрекъснатото преместването на съзнанието ви между различни успоредни реалности, милиарди пъти в секундата. Разбираш ли това?

Участник: Разбирам.

Башар: Следователно трябва да разбираш, че в действителност не оставаш една и съща в два последователни момента. Следователно ти не се завръщаш в същия живот, тъй като не си същото лице. 

Участник: С настъпването на днешния ден вероятно много хора очакват драматична промяна.

Башар: Това зависи от самите тях, нали? Вие ще изпитате промяната по начин, който е най-подходящ за вас и който отразява най-силните ви убеждения за това какво е вярно.

Участник: И съпротивата, която изпитваме, ще определи по същество какво се случва …

Башар: Да, вашите определения напълно определят как преживявате своята реалност. Защото нито едно нещо няма автоматично присъщо нему определение. Всяко определение, което давате на дадено обстоятелство, определя как го преживявате – придавате положително значение – получавате положителен ефект; придавате отрицателно значение – получавате отрицателен ефект. Елементарна физика. В това няма нищо мистериозно.

Участник: И така, умствено аз разбирам коя съм в действителност …  

Башар: Сигурна ли си? Обичам, когато някой ми каже: „Аз разбирам това умствено”. Нашето определение за „разбиране” е, че това се случва на всички равнища. Затова, ако умствено разбирате значението на дадено понятие, това не означава, че имате задълбочено разбиране и че действително прилагате това задълбочено разбиране в живота си.

Участник: Имам предвид придвижване от смисловото разбиране към по-задълбочено …

Башар: Какво ти пречи да постигнеш задълбочено разбиране?

Участник: Това е добър въпрос.

Башар: Благодаря ти! Ние често задаваме добри въпроси. (смях в залата) Имаш ли добър отговор?

Участник: Нямам добър отговор.

Башар: Всъщност ти имаш такъв отговор. Какво те спира? Начинът да разбереш какво те спира, е да се запиташ какво се страхуваш, че ще се случи, ако действително се придвижиш в посоката на своето най-голямо удоволствие.

Участник:  …, …

Башар: Хайде … от какво най-много се страхуваш, че ще се случи, ако в действителност се отдадеш на удоволствието си и действително правиш това, което най-много предпочиташ? Какво е най-лошото нещо, което може да се случи, ако направиш това?

Участник: Предполагам, че нещата ще се изменят толкова драматично, че няма да мога да ги разпозная?

Башар: Какво лошо има в това да не бъдат разпознаваеми?

Участник: Хм …

Башар: Задръж за момент. Това е класически пример за несъвместими определения по отношение на радостната възбуда. Как е възможно, по определение, да действаш, следвайки своята радостна възбуда, своето истинско аз, и в същото време да имаш преживяване, което в определен смисъл е неприятно? Как е възможно? Не е възможно! Определението ти за радостна възбуда съдържа противоречие и следователно не може да бъде правилно определение за радостна възбуда. Ако беше правилно, нямаше да съдържа преживяване, което по някакъв начин е противоположно на честотата на твоето удоволствие. Нали така? Не е ли логично? Нали е очевидно?

Участник: Да, така е.

Башар: За това става дума. Науката за очевидното. Ето защо е толкова важно да имате яснота в своите определения и да имате ясна представа за структурата на самото битие. Защото ако разбирате ясно структурата и какви определения прилагате спрямо тази структура, напълно ще разберете защо получавате объркващите вибрации и стрáховите вибрации! Фактът, че се чувстваш объркана и в противоречие, сам по себе си е доказателство, че използваш определения, които са объркващи и конфликтни едни спрямо други. Ти не можеш да имаш преживявания, които не са основани преди всичко на дадени определения. Всичко, което чувстваш, алармира съзнанието ти спрямо факта, че имаш определения, които не познаваш и които са в твоето подсъзнание. Трябва да откриеш кои са те. Това е единственото, което поражда тези преживявания, защото, както казахме, няма нищо присъщо на самите ситуации, което да създава объркване или конфликт. Всичко се свежда до твоите определения, до твоята съпротива, в зависимост от това как правиш да (ти) изглеждат нещата. Следователно ти се колебаеш да тръгнеш в тази посока, защото имаш определение, което казва: „Ако го направиш, ще преживееш още по-голямо противоречие, още по-голям конфликт”. Това не е истина! Единственият начин да преживееш усилване на конфликта, е да продължаваш да настояваш за реалността на едно определение, което е извън синхрон с истинската ти същност. Не е необходимо да продължаваш да правиш това! Намираш ли смисъл в това?

Участник: Абсолютно!

Башар: Това „потъва ли” в теб и след това „издига ли те”?

Участник: Определено.

Башар: Има ли още нещо?

Участник:  Не, благодаря.

Башар: Благодаря.

Башар: И знайте, че в този механизъм няма изключения! Никой от вас не представлява изключение. Това важи за всички вас през всичкото време. Просто вие не знаете, че го знаете.

Участник: Добър вечер. 

Башар: Добър ден.

Участник: Ние сме от Япония и прилагаме упражнения за освобождаване от травмиращи преживявания. Това познато ли ви е?

Башар: Ние разбираме за какво говорите. Какъв ти е въпросът?

Участник: Дали това повишава вибрацията?

Башар: Би могло. Единственият смислен въпрос е дали ви допринася полза. Ако ви е от полза, използвайте го; ако не ви помага – недейте. Чували ли сте ни да говорим за позволения?

Участник: … Да.

Башар: Разбирате ли понятието „позволение”?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Тогава защо задаваш този въпрос?

Участник: (смее се) О кей.

Башар: Спомняш ли си нашето определение за позволения?

Участник: (кима утвърдително)

Башар: Можеш ли да ни го повториш?

Участник: …

Башар: Не? Искаш ли малко помощ?

Участник: Да, моля.

Башар: Слушаш ли?

Участник: Да.

Башар: Внимаваш ли?

Участник: Да.

Башар: (обръща се към аудиторията) Внимавате ли?

Аудиторията: Да!

Башар: Всички инструменти, всички техники, всички ритуали, всички предмети, представляват позволения. Вие ги използвате, защото по силата на убежденията си сте привлечени към определени позволения, защото си позволявате да си дадете позволение, като ги използвате, да бъдете повече това, което всъщност сте. Ако позволението ви върши работа, защото е в синхрон с убежденията ви, използвайте го; ако не отговаря, не го използвайте. Толкова е просто. Защото всички инструменти и всички техники са валидни, ако ви вършат работа. Те не действат винаги при всеки, но ако действат при вас, на основа на убежденията ви, това е вашето позволение и то е такова, защото сте привлечени към него. В противен случай, ще бъдете привлечени към нещо друго. Идеята обаче е да разберете, че позволенията сами по себе си не правят нищо. Вие го правите, вие излъчвате енергията, вие повишавате вибрациите си, вие се отказвате от определени неща, защото сте взели решение да направите това. Само това, че използвате позволението, не означава, че позволението, техниката или ритуалът правят нещо. Просто вие си давате позволение да го направите, като ги използвате. Те просто служат за задействащ механизъм. В крайна сметка това означава, че всъщност вие не се нуждаете от позволение.  Просто се откажете от нещата, които не ви принадлежат, когато пожелаете, където и да сте. Ако чувствате, че ви трябва позволение, във всички случаи го използвайте. В това няма нищо лошо. Но идеята е, че това е просто процес, който вярвате, че ви е нужен … как да кажа, да спечелите малко време, докато окончателно вземете решение да се откажете от нещо, което не предпочитате. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да … Това означава, че всичко зависи от убежденията.

Башар:  Да.

Участник: О кей, о кей. Когато говорите за вибрации и честоти, можем ли да измерваме …  

Башар: Да, можете, но не е задължително на вашата планета да разполагате в момента с технологията, която да може да измери цялостната вибрация на даден индивид. Но не сте далече от това. Може да опитате. Може да направите определени измервания, да ги комбинирате и да започнете да разбирате, но ако може да разчетете електромагнитната енергия и аура на дадено лице, това би било едно начало. Необходимо ви е друго оборудване, други начини за разбиране на енергията и честотите, за да възприемете напълно индивидуалната вибрация-подпис на всеки отделен обект. Защото трябва да проумеете нещо много важно – даден обект не съществува на строго определено местоположение. Местоположението е едно от уравненията, които описват обекта. И когато разберете това, ще разберете много.  

Участник: Благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Има ли някакъв тон или честота, която би била много подходяща за ползване с наближаването на 2013-та?

Башар: Може би това ще има нещо общо с числото 13, нали?

Участник: Да, в това има смисъл.

Башар: Добре, тогава?

Участник: Тогава …

Башар: Вибрацията е толкова лесна, колкото 22 делено на 7.

Участник: О кей…?

Башар: 3.14159. Поиграй си с това и виж какво ще се случи.

Участник: О кей.

Башар: Трептения в секунда, нали разбираш?

Участник: О кей. Благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е свързан с това, което каза относно убежденията. Системата от убеждения на всеки човек отразява представата му за света, нали?

Башар: Да. Ти имаш сходни системи от убеждения с другите по споразумение, но всяка индивидуална система от убеждения е уникална и всеки отделен човек не преживява реалността точно по начина, по който я преживява някой друг. И всеки е прав за себе си.

Участник: Тогава съществува ли абсолютна истина?  

Башар: Абсолютната истина е, че всички индивидуални истини са истинни. 

Участник: А що се отнася до съществуването отвъд това физическо съществуване?  

Башар: Всички истини са истинни и по отношение на това. Има обаче различни перспективи и винаги ще има. Единственото място, където няма различия в перспективата, е в рамките на Единството. Но там отсъстват и преживявания. За да имаш преживявания, трябва да си „Всичко, което е” и то обединява всички перспективи едновременно.

Участник: Тогава ние се стремим да станем част от „Всичко, което е”? 

Башар: Вие сте част от „Всичко, което е”, но вашето развитие няма никога да спре, това е парадоксът.  

Участник: О кей. Благодаря.

Башар: Това не е идея, свързана с постигането на определена цел. Помни, че кръгът е свещеният символ. Цикли и цикли, и цикли, и цикли без край. Нали така?

Участник: Да, благодаря.

Башар: Благодаря.

Башар: И причината да няма край е, защото не е имало начало. Помнете – времето е подвластно на съществуването; съществуването не е подвластно на времето.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам два въпроса. Всъщност имам тонове от въпроси.

Башар: Тонове? Не знаех, че въпросите ти тежат толкова.

Участник: Силно се вълнувам относно успоредните реалности и фактът на избора е, който ме обърква.

Башар: Защо те обърква?

Участник: Всяка успоредна реалност точно установена ли е?

Башар: Да, както вече казах, структурата съществува. Но не разбирай погрешно. Когато говорим за успоредни реалности, ние говорим за замръзнал кадър, в който няма движение, нито преживяване. Точно като отделен кадър от филмова лента. Това е успоредна реалност. Когато говорим за преживяването на илюзията за движение и промяна, точно както прекарвате филмовата лента през прожектора, за да покажете филма върху екрана, говорим за преминаване на съзнанието ви през серии от замръзнали, статични успоредни реалности. Отделната успоредна реалност не притежава преживяване и движение. Вие непрекъснато преминавате през милиарди успоредни реалности в секунда, за да създадете преживяването, наречено движение, време, пространство, промяна и т.н.  И така, структурата съществува, но отношението, перспективата, която имате, начинът, по който преживявате замръзналите кадри – това е различно за всеки.     

Участник: И къде се намесва изборът във всичко това? Имам възможност да се премествам от една реалност в друга?

Башар: Нека ти дам друга аналогия. Преди всичко, нека да затвърдим разбирането, че има комбинация между това, което наричате съдба, и свободна воля при преживяването на вашата физическа реалност. Когато си избрала … нека сложим това във временна времева рамка за улеснение на разговора ни … когато преди този живот си избрала да преживееш определена тема, да изследваш определена тема, ти ще изследваш тази тема и това може да бъде наречено „твоя съдба”. В продължение на живота си можеш да вземаш различни решения как точно да изследваш тази тема – от каква перспектива, под какъв ъгъл. Можеш да бягаш, да скачаш, да ходиш наляво, надясно, напред и назад. Ти обаче ще изследваш тази тема, защото това е основният смисъл на живота ти, докато я изследваш докрай. По време на живота си можеш по желание да смениш темата, защото сега този живот и това време на вашата планета в момента позволява добавянето на такива възможности за избор, след като веднъж си завършила изследването на първоначално избрана тема. Идеята, която разискваме тук обаче, е свързана с разбирането, че подобно на отрязък от филмова лента, ти можеш да се намесиш подобно на редактор и да нарежеш и пренаредиш отделните кадри. Това е въпрос на свободен избор, нали?   

Участник: Да.

Башар: Сега ще преживея това в такъв ред, а след това нещо друго в друга последователност. Ще преживея това преди онова и онова преди това. Това е въпрос на избор. Защото много от нещата, които преживяваш в живота си, могат да бъдат преживявани по различно време и по различни начини. И така вие непрекъснато пренареждате. Пренасяте се в състоянието на сънуване, на равнището на матрицата на реалността, редактирате, подреждате … ”мисля, че ще изследвам това по такъв начин, защото то ще ми даде по-задълбочено разбиране на процеса, едно ново преживяване по такъв начин”. Редактиране, редактиране, редактиране; сглобявате новия филм, завръщате се долу във физическата си реалност и прожектирате този конкретен филм. Това обяснява ли идеята, или тази аналогия не е това, което търсиш?   

Участник: Да … и имам пример, по повод на който бих искала да ми помогнеш.

Башар: Разбира се.

Участник: Току-що премахнах от тялото си едно средство против забременяване. Нямам намерение да имам деца, но искам тялото ми да бъде напълно естествено и свободно. Ако в сценария на моя живот е записано да имам друго дете, даже и ако използвам какъвто и да е противозачатъчен метод, аз ще имам това дете във всички случаи …

Башар: Да, и ако това не е записано в твоето споразумение, даже и да не използваш нищо, пак няма да имаш друго дете.

Участник: Има ли някакъв начин да си прочета споразумението? (бурен смях в аудиторията).

Башар: Ние знаехме, че ще последва това. Нека да ти задам въпрос и по този начин да ти отговоря. Може ли?

Участник: Разбира се … Аз имам избор?

Башар: Да. Ние не искаме да ти натрапваме никаква идея. Ние споделяме тези идеи с теб по твой избор.

Участник: Разбира се.

Башар: Нека тогава те попитам – ти вярваш ли в живота си?

Участник: Да, вярвам.

Башар: Тогава защо ти трябва да знаеш, какво ще ти се случи?

Участник: Туше!

Башар: Благодаря ти.

Участник: Имам усещането, че моите хибридни деца имат послание за мен и живея с това усещане, след като разговаряхме за последен път. И бих искала да зная …

Башар: Част от тази информация ще получиш утре вечер от специалиста по успоредни реалности.

Участник: Ще получа посланието чрез нея?

Башар: В определен смисъл.

Участник:  А в другия смисъл?

Башар: Другият смисъл няма смисъл.

Участник: Мога ли да получа позволението да разбера техните имена?

Башар: … Утре вечер.

Участник: Директно, или трябва да попитам?

Башар: Утре вечер.

Участник: Благодаря много.

Башар: Един момент … Сънищата ти бяха ли ясни?

Участник: Много.

Башар: Не усещаш ли послание от тях в тези сънища?

Участник: Не.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Сигурна съм, че не го усещам; не съм сигурна, че не получавам нещо, което не усещам.

Башар: Добре. Когато си легнеш тази вечер … помоли ги да получиш вибрациите, които ще ти помогнат най-добре и виж какво ще се случи, когато се събудиш сутринта. Нека посеем зърното по този начин и да видим какво ще се получи при следващото предаване.

Участник: О кей, благодаря.  

Башар: Приятни сънища.

Участник:  Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Тази сутрин …

Башар: Един момент, един момент … Разберете, че някои неща не са ни предоставени, за да ви ги дадем. Това не винаги е наша работа. Понякога това е работа на вашите наставници; понякога е работа на други. Винаги ви даваме това, което ни е предоставено и предназначено за вас. Не си спестяваме нищо, но не винаги имаме на разположение всичко. Понякога обаче, в процеса на тези разговори, ще отворите врати, при което ще получим разрешение, да ви предоставим повече. Тези разговори имат за задача да ви пренастроят и да отворят врати, за да можем заедно с вас да ви позволим да узнаете, че получавате достъп до тази информация чрез висшия си разум, като ни използвате като маска. Вие всъщност разговаряте със себе си. И така, какво искаш да кажеш на себе си сега?

Участник: Въпросът ми е – с увеличаване възможностите за контакт дали ще имаме възможност да се срещнем с хибридните деца, или …

Башар: В даден момент хибридните деца ще бъдат физически на вашата планета. Когато вибрациите бъдат правилни и пространствата бъдат подредени, когато отношенията са подходящи, хибридните деца ще се появят на вашата планета. Отново: по този въпрос ще чуете повече от специалиста по успоредни реалности утре вечер.

Участник: Прекрасно, благодаря. Втори въпрос – Веднъж даде рецепта за помагане на хора болни от рак. Струва ми се бе нещо с целина …

Башар: В момента не разглеждаме въпроси, свързани с личното здраве, освен да ви препратим към информация, която вече сме дали, като се започне с идеята за детоксикация на организма и с това да позволите на своята интуиция и въображение да ви водят оттам нататък. Поради промяната във вибрациите на колективното ви съзнание в момента, не ни е разрешено да се занимаваме с тази информация. Това е работа на други. Сега ние сме фокусирани върху идеята да ви помогнем да разберете кои вибрации са необходими за прехвърлянето ви в успоредни реалности, които предпочитате.

Участник: И ако хората се прехвърлят физически … контактният кристал помага ли им …

Башар: Позволение!

Участник: Позволение, благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имах видение по време на медитация, когато посетих вашата планета …

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Аз изоставих своето тяло на земята и се прехвърлих в ново тяло там в ролята на учен, или изследовател. Интересно ми е дали би могъл да коментираш това и да дадеш някои подробности …

Башар: Това не съвпада с моята времева рамка. Един момент … Един момент … Сега ще ти кажем нещо, което е периферно свързано с тази идея и с твоето прераждане там – нещо, което сме споделили напоследък, но само с едно лице. Представи си … кораба, който наричаме свой, е едно продължение, една кристализация на нашия висш разум. Когато кораби от този вид бъдат наблюдавани, това създава отпечатък в съзнанието ви, така че всеки път, когато си помислите за кораба, който сте видели, това ви свързва с вибрацията на собствения ви висш разум и така се осъществява връзка между нашия и вашия висш разум. Така свързването на двата висши разума води до кристализация на висшия дух, каквото представлява нашия кораб. Така ние сме част от висшия дух, когато сме на своя кораб. Той притежава интелигентност и съзнание. Той ни подкрепя и ние се съдържаме в него. Това са идеи, които ученият изследва, разбира и така взема участие в творческите процеси в нашето общество.  Разбираш ли?

Участник: Струва ми се.

Башар: Има ли нещо по-конкретно, което те интересува относно това, което току-що описахме?

Участник: … Не, благодаря.

Башар: Благодаря.

Участник: Привет, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Преди всичко бих искал да ти благодаря за позволението, свързано с разстоянието от 3,000 километра.

Башар: От утре вечер – ваше време, ние ще бъдем на около 1,600 километра над повърхността на вашата планета. (аплодисменти в залата)

Участник: Това е чудесно. 

Башар: За тези от вас, които не разбират тази препратка – колкото нашият кораб се намира по-близо до вашия свят, това е показател за вашата готовност за открит физически контакт. Ние се намираме над област от вашата планета, позната ви като Седона. Колкото по-близо се намира нашият кораб, толкова сте по-близо до открит контакт. Ние започнахме от приблизително 4,000 ваши километри от повърхността на вашата планета и както вече казах, от утре вечер ще се задържим за известно време на височина около 1,600 ваши километри. Вие почти преполовихте разстоянието.

Участник: Толкова вълнуващо!   През тази последна седмица аз успях да открия едно свое голямо съпротивление …

Башар: Забавно е да откриваш съпротивления. Защото тогава можеш да разбереш кой си бил, което е предпоставка да разбереш по-ясно кой би искал да бъдеш. За да приемеш нещо ново, първо трябва да се откажеш от нещо. Защото всичко, всич-ко, което е съвместимо с истинската ти природа, прави всичко възможно да достигне до теб. И ако не може да те достигне, това не е защото ти не го привличаш, а защото го отблъскваш.

Участник: О, аз имах големи успехи с това отблъскване.

Башар: Мнозина на вашата планета сте експерти в това отношение.

Участник: Тази седмица прекарах удивителни няколко дни в Ейнджъл Валей в Седона заедно с няколко други участници …

Башар: Усещаш ли се повече като истинското си аз?

Участник: Да, но …

Башар: Но какво?

Участник: Мозъкът ми просто ще се размекне.

Башар: Това е смисълът.

Участник: И вчера най-накрая разбрах какво става и сърцето ми …

Башар: Да … престани да премисляш толкова случващото се и позволи на физическия си ум да свърши работата, за която е създаден, вместо да го претоварваш.

Участник: … (хлипа)

Башар: Освобождаваш ли се от напрежението?

Участник: Да.

Башар: Както казахме, когато освобождаваш тези сълзи и емоции, сълзите буквално измиват от тялото ти химическите съставки на отрицателните убеждения, които повече не ти служат. Винаги има физически компонент, създаван в тялото ти, в съответствие с вибрациите на твоите убеждения. И когато се освобождаваш от някои свои убеждения, те буквално биват измивани със сълзите ти. Буквално – тези химически съставки изтичат от теб.

Глас от аудиторията: Ние те обичаме! ( аплодисменти)

Башар: Аз мисля, че си сред приятели.

Участник: Да, аз оценявам високо …

Башар: Това е ключът. Колкото повече оценяваш високо себе си, толкова повече ще оцениш истинската си стойност.

Участник: Оценявам, че съм успял да се подценя значително …

Башар: Точно затова ви наричаме майстори на ограниченията. Вие толкова добре се справяте с това да ограничавате себе си и да се прикривате от самите себе си. Но тази дейност вече приключва. Вие сте уволнени от тази работа! (смях в залата) Но сте назначени да бъдете това, което сте. И това ще ви донесе голямо удовлетворение.

Участник: Харесва ми тази работа.

Башар: Всъщност това е единствената работа, за която някога сте били създадени. Борбата започва, когато се опитвате да правите неща, които не са за вас – да бъдете това, което не сте. Ето защо се изморявате – защото се борите да станете това, което не сте предназначени да бъдете.

Участник: Да носим чужд багаж на гърба си.

Башар: Да! Не ограбвай чуждите убеждения. Не бъди крадец на убеждения. Откажи се от убежденията, които не ти принадлежат.

Участник: Аз бях супер крадец.

Башар: Ти си бил толкова добър касоразбивач, че сега сам се разбиваш на парчета.

Участник: Затова мозъкът ми като че ли ще се пръсне. Когато карах с колата си към Седона вчера … а днес вече чувствам главата си избистрена за първи път …

Башар: Сега вече можеш да изведеш момчето от Седона, но не можеш да изведеш Седона от момчето.

Участник: Аз посещавам това място за първи път.

Башар: Не съвсем.

Участник: Поне съзнателно не си спомням … Беше удивително, че се видях с един мой приятел и се почувствах … престанах с тези игри на ума и просто …

Башар: И просто ставаш това, което си. И установяваш всички връзки, които имаш, и всички успоредни животи, които съществуват едновременно с твоя, стават по-ясни в мрежата, която си изплел, за да сваляш информация и да живееш живота, който си избрал, докато тези в успоредните животи правят същото благодарение на твоите преживявания в този живот. Ти разширяваш разбирането си за връзките си с все повече и повече (части) от всичкото, което си. 

Участник: Хмм.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: И се чувстваш добре?

Участник: Да …

Башар: Не е необходимо да казваш повече. И ще имаш още такива преживявания.

Участник: Повече изненади?

Башар: Разбира се! Ако искаш да ти ги разкажа, те вече няма да бъдат изненади. Ние разбираме, че това са ваши празници. Весела Коледа! Весела Ханука! И всички други идеи, които искате да изразите, като подаръци, с които дарявате себе си. Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Хм … О … О, господи … Аз толкова умело съм се въздържал от предприемането на каквато и да е творческа дейност …

Башар: Да, но това е бил някой друг, от друга реалност. Сега си тук и си ти. Помни – с всяка промяна ти си вече друг човек и нямаш същата история, която е имал „онзи”. Ти си вече друг човек. Миналото се създава от настоящето.

Участник: Независимо, че съм преживял всички тези неща …

Башар: Не си ги преживял. Идеята е, че ти се свързваш с тези преживявания от настоящия момент в степента, в която имаш нужда да се свържеш с онзи успореден живот, в зависимост от целите, които преследваш, но ако действително разбереш, че вече си различен човек, ти ще разбереш, че никога не си имал онези преживявания, защото те никога не са ти били нужни. Ти, който си сега, вече знаеш какво ти е необходимо да знаеш.  

Участник: Усещам как се разпадам …

Башар: Да те наричам ли Хъмпти Дъмпти?

Участник: Значи, ако избера …

Башар: Започваш отново да мислиш много.

Участник: О, по дяволите. (смях в залата)

Башар: Защо просто не се отпуснеш? И нека казаното просто да „попие” в теб.

Участник: О кей. Благодаря.

Башар: И аз благодаря.

Башар: Ели! (извиква по име една от присъстващите)

Ели: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден … Нейният съпруг премина от физическата в нефизическата реалност този ден и тази сутрин от вашето време, в 11 часа и 11 минути. Едно забележително преминаване.

Ели: Точно така.

Башар: Едно радостно преминаване и едно комуникативно преминаване. Бих казал даже приказливо преминаване.

Ели: Този човек бе толкова тих, а сега получавам толкова много информация от него.

Башар: Защото всички ограничения са отпаднали. При това истинският дух изгрява и има много какво да каже. В продължение на следващите три дни и три нощи ще има поток от образи, поток от комуникации, поток от телепатичен контакт. Внимавай за образите и особено за тези, които са свързани с изумрудения циферблат.

Ели: Изумруден циферблат?

Башар: Да.

Ели: Изумруден кристал …?

Башар: Изумруденият циферблат на вашата планета е Ирландия.

Ели: О, Ирландия!

Башар: Съществува силна връзка с това място от страна на този дух. И този дух ще те води, за да откриеш нещо, което съществува в изумрудения циферблат, и е свързано с него и което също така е свързано в известна степен с изумрудения кристал и с някои други неща, които ще представляват много весели изненади за теб.  Нещо, подобно на златната ивица в края на дъгата.

Ели: О, прекрасно.

Башар: Един момент … Приятни сънища.

Ели: Благодаря ти много, Башар.

Башар: Нашата безусловна любов към теб.

Ели: И моята любов към теб също.

Башар: Сега си позволете една много кратка почивка и ще продължим с холотопна медитация.

*          *          *

Башар: Сега нека продължим това предаване по следния начин. Отпуснете се и се почувствайте удобно. Останете с отворени очи, фокусирани в центъра на холотопа пред вас. 

И със загасването на светлината и началото на музиката, забравете, забравете за всички отминали дни. Сега вие се намирате на прага, на самото преддверие, в центъра на везната. Позволете си да се фокусирате плавно в центъра на холотопа, знаейки, че това е отражение на пълното съзнание на вашето същество, окото на „Всичко, което е”, огледало на вашата енергия, на вашата честота, на вашата светлина.

И като започвате да се отпускате, и да дишате, все по-лесно и по-дълбоко, позволете си да си спомните всички неща, с които сте свързани в това, което наричате минало, всички крайъгълни камъни, довели ви до мястото, където сте днес. Всички неща, които сте научили, преживявайки времето и пространството, всички открития, които сте направили по отношение на себе си. Всички прозрения, достигнали до съзнанието ви, всички сънища, които сте сънували някога, и всички моменти от вашия живот. От детството, през пубертета и в зряла възраст, ако това е подходящо за вас, независимо на кой етап от живота си сте сега – позволете си бавно да се понесете и да се разтопите във вибрацията на любов, благодарност и признателност за всичко, което някога сте преживявали и което е помогнало да ви доведе до времето и мястото, на което се намирате сега. Всичко това е имало за цел да ви послужи да откриете кой/коя наистина предпочитате да сте. Всичко е било подчинено на причините, които сте създали, и всичко е било ваша отговорност, ваш избор да изследвате даже тъмнината, за да може по-ясно да видите светлината.

Бъдете благодарни и признателни за всяка стъпка по пътя, която е послужила, за да станете това, което сте, и ви е довела до този момент сега. Отпуснете се и дишайте, и се освободете от всички тези крайъгълни камъни; освободете се от всички тези моменти; освободете се сега от всички тези идеи; освободете се от всички тези убеждения, които не са в синхрон с това, което знаете, че сте – застанали на този праг, на този портал, пред една нова реалност, едно ново зазоряване, един нов цикъл, един нов ден, един нов свят, една нова успоредна реалност – от момент, в момент, в момент.

Почувствахте ли прехода?  (раздвижване в залата)        

Тези неща ще станат по-осезаеми, по-реални за вас. Синхронът е единственото, което съществува, и посредством синхрона ще узнаете и разпознаете все по-ясно и по-осъзнато промените, които се случват във вас. Нека синхронът бъде вашият водач. Освободете се, освободете се, освободете се и приемете новата светлина, новата вибрация, новата честота, новия ден, новата реалност, новия свят, новия си аз. Защото сега вие се премествате в един нов аспект на многоизмерния кристал на Творението, светещи и отразяващи една нова светлина, от една нова посока, една нова честота, една нова енергия.

Нови цветове ще станат достъпни за сетивата ви, ушите ви ще започнат да чуват нови звукове. Една нова перспектива на единствения момент, в който съществуваме сега … Ще чувствате все повече връзката си с Творението през единствения момент и всички негови перспективи. Колкото повече преживявате нови моменти, ще ги разпознавате като един и същи момент, от различна гледна точка. Все повече ще изследвате и ще искате да изследвате, и да откривате повече от това, което сте, защото това е ваше право по рождение и това е темата на себеоткриването, която изследвате сега.

Пробуждане … пробуждане … пробуждане … в един нов сън, в една нова физическа реалност; една нова личност, с нови способности, нови сетива, нова чувствителност,  ново съзнание, в по-тясно общуване с висшия разум. И тази искра блести от вашето сърце, от слънчевия ви сплит, от третото ви око – триъгълникът, порталът към всички измерения. Освободете се, освободете се и приемете вси-и-и-ички тези вибрации, които са в хармония с истинската ви същност. Приемете ги, защото сега те ще ви служат, ще приемат вашата кауза и ще ви подкрепят, и ще ви понесат като течение в океана на съзнанието.

Вълна след вълна, вие  – всички вие, индивидуално и колективно – сте създали тази вълна, този момент. Той е ваше творение. И вие сте разпространили това в хиляда и едно отражения в космоса. Всички тези отражения, всички тези енергии са просто огледала, които отразяват обратно към вас всички различни лица на вашето същество и всички различни аспекти на съзнанието ви. Вие сте създали това. И ние сме създали това заедно с вас. И сме разтворили заедно врати, през които ще преминем ръка за ръка, в една нова реалност, в едно ново царство, един нов свят, едно ново съществуване, едни нови същности.

В този ден вие сте Е-наника – прероденият дух на древните  прадеди. В този ден ние сме Е-шакани. По-високата вибрация на нашата реалност. В този ден енергията на Сириус вече не е Сискин и става Осс. И заедно, в този триъгълник, в този тетраедър, в този кристал на Творението, ние се издигаме заедно в една нова вибрация, нова честота, нова светлина, нова любов, един нов живот. Сърцата ни бият заедно и бият като едно цяло. Защото ние всички споделяме този момент, този прагов момент на преход, в своите реалности и цивилизации – ние преминаваме заедно през разделителната линия. И стоим в почуда пред прага на един нов свят, изпълнен с открития, които ни очакват, пълен с обещания, пълен с още и още, и още – без край. Нови цикли в цикли, в цикли на съществуване – освежени, подновени, преродени.

Вдишайте дълбоко и превърнете тази атмосфера във вашия нов свят; свържете се с всичко живо в този нов свят, стъпвайки в нова успоредна реалност, която ще изследваме заедно, и почувствайте радостта, знаейки, че изборът да бъдете свободни, е ваш. И нищо, нищо, нищо, никога няма да ви противоречи и да ви отнеме тази свобода, защото нищо никога не може да направи това. И сега вие ще изберете да бъдете свободни, защото вие сте тук за това – за да направите този избор и да решите дали да бъдете свободни, или не – зависи от вас. Но сега сте свободни да направите своя избор. Наклонете везната. Наклонете везната в посоката на ускорената положителна енергия на своето същество, за да може циклите да се насочат спираловидно нагоре и да ви отведат в чудни светове, които очакват да ги откриете. Полетете заедно с нас, променете се заедно с нас, бъдете свободни заедно с нас и дишайте с нас. Носете се и сънувайте, носете се и сънувайте, носете се и сънувайте. И се събудете в съня, в съня на новото си аз, в блестящата и трептяща светлина на „Всичко, което е”, която ви гали и ви носи, завинаги оттук нататък към повече от „Всичко, което е” и към безкрайните отражения.

Нека сега музиката смекчи своите тонове, светлините да се появят и докато дишате, и докато сънувате, и докато се носите, знайте, че сте, в степента, в която предпочитате, в степента, в която казвате, че сте, в степента, в която избирате да бъдете един нов човек, в една нова реалност.

Всичко оттук нататък, във всеки един момент, е нула. Тук и сега, и никъде другаде. Избирайте, във всеки един момент, избирайте, избирайте.  

Отпуснете се и помнете, че не се завръщате в света, който е бил тук в предишния момент. Вие сте се преместили и сте създали един осезаем израз в своя синхрон. Вие сте пресекли разделителната линия. Ние сме я пресекли заедно. И ние ви приветстваме с „добре дошли” от другата страна.

Ще продължим утре с предаването, заедно със специалиста по успоредни реалности. Изговорете шепнешком името й – Уила Хилакрисинг. Уила Хилакрисинг, Уила Хилакрисинг. Тя ще дойде.

Нашата безусловна любов към всички вас. Приемете най-дълбоката ни благодарност и признание към всички вас. Хубав ден и сладки сънища, Е-наника!