Башар –– Прозорецът на откритията 2018-2020 – 1-ви декември, 2017 г.

(С) 2017 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас, как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. (следват обичайните благодарности към аудиторията). Това предаване е озаглавено Прозорецът на откритията – 2018-2020. Преди да започнем, нека ви напомня преди всичко, че няма такова нещо като „предсказване на бъдещето”. Има усещане на енергията, която съществува в момента на предсказването. Ако тази енергия не се промени, ако зад нея се крие голяма инерция, предсказаното най-вероятно ще се случи. Също така, бидейки запознати с предсказанието, особено ако не предпочитате това, което то съдържа като настояща енергия, и събитията, към които тази енергия води, вие може да действате за промяна на тази енергия, след като вече това ви е известно. Това всъщност е целта на предсказанията – да ви запознаят с конфигурациите от енергии, които съществуват в настоящето, които биха могли, ако продължат да действат, да доведат до проявление, така че вие да можете да решите дали проявлението е нещо, което предпочитате. И ако това не е така, фактът, че предсказанието ви е известно, може да ви накара да промените тази енергия и да позволите възникването на друго проявление.

Така че моля ви, разберете, че предсказанията нямат за цел да ви накарат да почувствате, че всичко е решено и неизбежно. Става дума за това да ви се даде възможност да създадете реалността, която предпочитате, след като получите малко прозрение относно състоянието на колективното съзнание в момента на извършване на предсказанието. Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Добре. Имайки това наум, ние ще проведем един малък експеримент. След малко, следвайки моите инструкции, ще получите лист хартия. Листът ще ви бъде даден обърнат с текста надолу. Дръжте го в това положение. Не поглеждайте написаното на лицевата страна, докато не ви кажа да го направите. Когато обърнете листа, ще видите, че трябва да отговорите на два въпроса. Сега няма да ви кажа кои са те. Идеята е, за да можем да проведем правилно експеримента, моля, не обсъждайте своите отговори с никого. Задръжте ги за себе си и също така, когато отговаряте, следвайте своя първи инстинкт. Нека това да бъде нещо, което ще напишете и повече няма да променяте. Това ясно ли е? И също така, позволете си възможността да отразите това, което действително вярвате, че е най-вероятно да се случи, НЕ това, което предпочитате или искате, а това, което наистина вярвате, че действително е най-вероятно да настъпи и в двата случая. Това ясно ли ви е?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Така че забравете всички свои пожелания и предайте инстинктивното си вътрешно чувство, което няма да дискутирате с никого другиго. И след като получите листа, без да ви пришпорвам, вие ще имате на разположение три минути и това ще бъде всичко. Готови ли сте да играем?

 Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Доброволци, моля раздайте листата и моливите. Напомням ви да ги държите с лицето надолу и да не ги поглеждате засега …

Готови ли сте? Ако сте готови, обърнете листа и прочетете двата въпроса.

Прозорецът на откритията 2018-2020

Сеанс на Башар – 1-ви декември, 2017 г.

Моля пишете ясно и четливо

          ОТРИЦАТЕЛНО                        ПОЛОЖИТЕЛНО

Кое отрицателно събитие наистина       Кое положително събитие наистина  ВЯРВАТЕ, че е много вероятно да        ВЯРВАТЕ, че е много вероятно да  се случи в следващите три години?     се случи в следващите три години?      ОТРИЦАТЕЛНО: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПОЛОЖИТЕЛНО: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Не обсъждайте. Дайте възможно най-прости, точни и ясни отговори. Напишете това, което наистина вярвате, че е най-вероятно да се случи. Едно положително и едно отрицателно събитие.

Не променяйте, не изтривайте, не зачерквайте … Половината от времето ви изтече.

Ако нищо не ви идва наум, няма нищо страшно. Това не е нещо, което сте принудени да направите. Отново: не става въпрос за предпочитание или желание, а за истинско предчувствие за най-вероятното в двата случая. Не се замисляйте много. Това са инстинктивни отговори. Имайте предвид всичко, което се случва на вашата планета в този момент.  Може да е нещо локално или глобално, няма значение … 

Сега моля предайте листовете на доброволците, заедно с моливите, освен ако желаете да ги запазите за спомен.

След като листовете са събрани, втората част от този експеримент ще се случи по-късно в това предаване. По време на предаването, докато разговарям с вас, доброволците ще обобщят вашите отговори по един доста специален начин. Те ще видят дали има съвпадения на два, три, четири или повече отговори и това ще ни каже много за състоянието на вашата колективна енергия, при положение че не знаете взаимните си отговори. Така че ще видим какви резултати ще си струва да бъдат споменати до края на това предаване.

Благодарим на всички ви за участието в този експеримент. Благодарим на доброволците за времето, отделено за обработка на резултатите.

И сега, като се придържаме към обявеното заглавие, можем да кажем, че в момента нашите усещания по отношение на събития в определени сфери, които ни изглеждат много вероятни, или най-малко имат известна вероятност да настъпят в следващите три години, са следните.

Има около 98% вероятност през следващите три ваши години, вашите учени да открият някъде една обитавана планета, с помощта на изкуствен интелект. Изкуственият интелект ще бъде използван, за да обработи всички данни от вашите най-усъвършенствани сензори и телескопи. Изкуственият интелект ще разбере как да търси признаци за присъствие (на живот на такава планета) и следователно силно ще ускори търсенето на друг живот във вселената. Следователно вероятността най-накрая да заявите, че сте открили присъствието на живот в един друг свят, е 98% за следващите три години.

Има също така между 54% и 63% вероятност за едно твърде голямо земетресение във вашия свят, което ще причини голямо опустошение в областта, където ще възникне, която още не е установена, защото сеизмичните вибрации в момента се движат по определен начин и има няколко различни кандидати за място на тяхното освобождаване.

Има също така между 63% и 75% вероятност, така както разчитаме вашата енергия сега, във вашата година 2019 да се случи една друга доста голяма терористична атака на вашата планета. Един момент … …

Има между 47%  и 67% вероятност за една крайна промяна в правителството на една чужда (за САЩ) страна през този период, която промяна ще създаде началото на  поставяне основите на един истински консенсус на вашата планета, за придвижване в различна посока на политиката, макар че движението в тази посока ще започне бавно и може да не достигне своя максимум преди 2020 г., а даже и преди 2025 г.

Има между 89% и 99% вероятност да видите голяма промяна във вашия политически спектър в следващите три години, която отново ще отвори възможности определени неща да се случат, които да ви позволят да се придвижите в една по-положителна посока. Един момент …

Също така, през тези три години има между 53% и 63% вероятност за голям недостиг на храна и гладна епидемия в една област на Африка, което може да причини изключително опустошение и даже пълно унищожение на конкретна култура на вашата планета. Това обаче може да бъде променено от различни обстоятелства. Един момент … … …

Има между 75% и 87% вероятност през следващите три години на вашата планета да се разрасне едно ново екологично движение, което може да стане изключително мощно след 2020 г. и да позволи възстановяването на определени области на вашата планета обратно към естественото им състояние, за да има повече кислород и по-малко въглероден двуокис във вашата атмосфера.

В следващите три години има също така между 37% е 43% вероятност от колапс на един голям ледников шелф в Антарктика, което да постави началото на по-бързо повишаване нивото на световния океан. Един момент … … …

В отговор на гладната криза в областта, за която споменахме, и в няколко други области, за които има такава потенциална заплаха, ще бъдат положени усилия за осигуряване повече високо хранителни естествени източници за тези области, което ще има силен второстепенен ефект върху възможностите за осигуряване храна за цялата планета, с фокус върху няколко основни храни. Това ще осигури почти всичката необходима ви храна, която ще може да бъде лесно споделяна и отглеждана по целия свят. Това ще предотврати възникването на друга подобна епидемия. Макар че семената на това ще бъдат засети в следващите три години, ще видите по-широко мащабните последици след 2020 г.

Всички тези вибрации съществуват и докато абсорбирате тази информация, която ние усещаме да съществува в момента, тези вероятности може да се повишат или намалят, в зависимост от това как вие ще изберете да се фокусирате върху тези възможности във вашето общество.

Позволете си да запомните, че вие създавате вашите реалности. И колкото повече от вас знаят това, заедно с нова информация, която ще бъде осветлена, по различни начини от различни източници, за да стане част от вашето разбиране за това как работи реалността през следващите три години, вие може да определите за себе си с по-силно намерение и повече съзнателно как да си позволите да се преместите в успоредни реалности, които все повече и повече отразяват промените, които желаете да направите в себе си. Намирате ли смисъл във всичко това?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Добре. И така, някои от тези въпроси могат да възникнат отново по време на това предаване и на предстоящата дискусия, както и вие може да повдигнете всякакви въпроси, които вярвате, че са важни за вас в този момент. Моля продължете, ако желаете … И просто оставете тази информация да попие … И вижте какво ще се случи по време на вашия сън.

Участник: Здравей, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Аз следя твоите учения от известно време и разбирам, че би трябвало да следвам своите най-силни емоционални увлечения …

Башар: Не че би трябвало – това е въпрос на твой избор.

Участник: Да. Чувствам се в безизходица по отношение на живота си в момента.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да, зная. (Смее се)

Башар: Значи си на кръстопът?

Участник: Да.

Башар: Което значи, че имаш много опции.

Участник: Да.

Башар: Кои са те?

Участник: Ами аз съм бременна.

Башар: Добре, поздравления.

Участник: Благодаря. Усещам призвание да бъда част от пробуждането на човечеството.

Башар: Как би искала да изразиш това като свое страстно увлечение?

Участник: Хм. Много силно се вълнувам на тема личностно развитие, но аз консумирам това сама и чувствам нужда да го споделям …

Башар: И как ще направиш това? Това е, което те питам. Кое е най-вълнуващото нещо, което можеш да направиш, за да споделяш тази информация и да бъдеш от полза за другите, и да им помогнеш те също да открият своите страстни увлечения, и да станат повече това, което са? Как би предпочела да направиш това, кой би бил най-вълнуващият за теб начин? Защото спомни си, моля те, че когато говорим да следвате своята радостна възбуда, трябва да има съответствие на всички компоненти – не само да действаш в съответната посока, във всеки един момент, но как да действаш по най-вълнуващ начин, къде това би било най-вълнуващо за теб, с кого би било най-вълнуващо. Всички компоненти трябва да присъстват, в противен случай това няма да бъде истински израз на твоето страстно увлечение. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава?

Участник: Това е моментът, в който правя засечка, защото това е първият път в живота ми, в който чувствам, че не мога да намеря правилния отговор.

Башар: Какво ще стане, ако най-вълнуващото нещо за теб в момента е точно това – да откриеш отговора на този въпрос?

Участник: Това би било … Да.

Башар: Ти разбираш, че както сме казали преди, когато говорим за това да следвате своето страстно увлечение, това не означава, че трябва да подскачате нагоре-надолу или да тичате, докато косата ви е в пламъци. Това да бъдеш в състояние на балансирано съзерцание, може да бъде израз на твоето страстно увлечение, ако за теб е задължително в този момент да направиш това. Какво би казала, ако това е твоят момент – просто да отделиш малко време, за да решиш и откриеш какъв може да бъде начинът, по който би предпочела да изразиш тази идея, за която говориш, като вярваш, че синхронността ще ти предостави възможности и опции, които ще бъдат очевидни, когато се появят пред теб? Спомни си, че начинът, по който нещата ще се появят пред теб, не означава, че това ще бъде крайният резултат. Защото понякога страстното увлечение може да възникне у теб под някаква форма, която просто може да привлече вниманието ти за момента, и да те накара да се задействаш, за да постигнеш в един момент нужния ти резултат, чиято конкретна форма не си и предполагала.

Участник: Точно така.

Башар: Ние също така ти напомняме, че става дума за малки стъпки. Така че ние допускаме, можеш да ни коригираш, ако грешим, че ти си тук тази вечер, защото от всички възможни за теб опции, това е била тази, която най-силно те е привлякла в дадения момент.

Участник: Абсолютно.

Башар: Ами просто нещата са толкова лесни. Когато привършиш с това свое преживяване, пред теб ще има други възможности за избор. Можеш да се прибереш у дома, да четеш книга, да отидеш на кино, да вечеряш, да се обадиш на приятел, можеш да направиш много различни неща. Единственото, което трябва да направиш, е, да избереш това, което поне мъ-ъ-ъ-ничко повече те вълнува от всички останали. Това е единственото, което трябва да направиш, като влагаш всичко от себе си, докато изчерпиш всичките си възможности за въздействие, с абсолютно нулево настояване за това какъв трябва да бъде резултатът от това твое действие. Така ти би следвала формулата по перфектен начин, което ще ти позволи да продължиш да се развиваш и да получаваш все по-големи и по-очевидни възможности да даваш израз на своите страстни увлечения. Ето защо ние наричаме това Наръчникът с инструкции, защото той отразява начина, по който реалността е била построена. Така че ако само правиш тези малки стъпки, ще се получи ефектът на снежната топка и нещата ще стават все по-големи. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава можеш ли честно да кажеш, че правиш това?

Участник: В някои случаи, абсолютно.

Башар: Аз не говоря за това, а за случаите, в които не го правиш. И каква би била причината да не го правиш? Това може да бъде най-важният въпрос, който трябва да си зададеш.

Участник: Имам въпрос към теб.

Башар: Да?

Участник: Чувствам призвание да разпространя определени послания, като правя видеоматериали, които да бъдат гледани он лайн, но след това ме е страх да го направя.

Башар: О, благодаря ти, и защо?

Участник: Страх ме е от това да изляза на показ, страх ме е, че няма да се окажа достатъчно добра, че няма да зная какво да кажа …

Башар: Бла, бла, бла, бла, бла, бла. Не си ли изморена да слушаш тези неща?

Участник: О, да.

Башар: Тогава защо осъждаш себе си и то преди някой друг да има възможност да го направи?

Участник: Точно това е, което се случва.

Башар: Отново: идеята е, че ако имаш нещо, което да подариш, има хора, които са готови да го получат. Тези, които не са готови да го получат, са тези, които не искат да го получат и които имат да кажат нещо отрицателно за това, което правиш, но те така или иначе не са твоята аудитория и ти никога няма да можеш да ги убедиш, че са. Те трябва да убедят себе си, че ще имат полза от твоята информация, но ако ти никога не я споделяш, тези, които действително имат нужда от нея и я търсят, ще бъдат лишени от нея. 

Участник: Правилно.

Башар: Защо се държиш толкова неучтиво спрямо тези хора, които чакат да получат информацията, и това, което имаш да им подариш?

Участник: Защото не мога да преодолея себе си.

Башар: Точно така. Тогава какво ти пречи да се преодолееш?

Участник: Глупостите, които продължавам да си повтарям.

Башар: Тогава защо си казваш неща, които повече не предпочиташ да чуваш?  Какво получаваш от това?

Участник: Това очевидно е една второстепенна игра, но не зная …

Башар: Това е моментът, в който се намесва мотивационният механизъм. Ти трябва да откриеш какво е това, което приемаш за вярно и което те кара да се придвижваш към нещо, което не предпочиташ, вместо в посоката, която предпочиташ. Виждаш ли, това е нещо, с което не можеш да сбъркаш. Не можеш да сбъркаш! Ти винаги се придвижваш в посока, която вярваш, че ще ти е от полза. Ти винаги отбягваш това, което вярваш, че няма да ти бъде от полза, винаги, безпогрешно! Следователно, ако се движиш в посока към нещо, от което нямаш полза, това може само да означава, че ти си го маскирала така, че да изглежда полезно за теб. А ако отбягваш нещо, което наистина ти е от полза, това означава, че ти го маскираш с определение или убеждение, така че да изглежда, че няма да ти бъде от полза. 

Участник: Да.

Башар: Така че каква вярваш, че е ползата, както вече намекна, от това, че няма да оповестиш тази информация? Ти каза, че хората ще те съдят, че няма да се окажеш достатъчно добра и т.н., и т.н., бла, бла, бла. Ти обаче наистина ли си убедена, че тези неща са верни, след като вече разбра, че единствените хора от значение в този контекст са тези, които са готови да те приемат. Какво значение има какво мислят останалите? 

Участник: Да, така е.

Башар: Тогава, ако разбираш това, има ли нещо, което да те спира?

Участник: …

Башар: Ако има, няма страшно, бъди честна.

Участник: Това, което ме спира … ето например Дарел е медиум за връзка с теб и тази информация идва от един висш източник, докато всичко, което аз зная, идва от четене, семинари и пр. …

Башар: Е, и какво от това?

Участник: Страхувам се, че не притежавам свое собствено уникално съдържание, което да споделя.

Башар: Но ти си уникална!

Участник: Да.

Башар: И следователно ти ще дадеш такава насока на нещата, каквато има смисъл за теб и всичко ще дойде на мястото си, но виждаш ли, ти не си позволяваш да откриеш своя уникален стил и начин на интерпретация, защото даже не желаеш да започнеш. Ти не можеш да научиш коя си, ако не действаш като тази, която си.

Участник: Така е.

Башар: Ти не можеш да получиш нещо, след като не притежаваш неговата вибрация. Не е нужно да притежаваш всичко, когато започваш. Ти трябва да започнеш, за да имаш всичко след това. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че ако наистина те вълнува това да откриеш каква е твоята интерпретация и собствен подход към тези въпроси, то трябва да започнеш да споделяш нещо, за да създадеш отражение, което да се върне при теб и да те напътства към начина, по който ти ще можеш по уникален начин да го изразиш за хората, които желаят да го чуят по твоя уникален начин. И когато направиш това, ти ще позволиш на своя Висш разум да стане част от уравнението и следователно информацията ще започне да постъпва от един по-висш източник. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Абсолютно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Има ли нещо друго?

Участник: Ти имаш ли нещо друго да ми кажеш?

Башар: Аз не спестявам нищо от това, което трябва да ти кажа. Всичко е наистина толкова просто. Това е може би нещо друго, което трябва да разбереш. Не е нужно да обмисляш излишно. Нека всичко бъде очевидно. Ти се учиш в процеса на правене. За да научиш коя си, ти трябва да направиш нещо, което да ти позволи да го откриеш.

Участник: Да, така е.

Башар: Трябва да започнеш отнякъде. Трябва да направиш първите стъпки на прохождането. Ако бебето не направи първите стъпки, то никога не може да се научи да ходи, а след това и да тича! Нали така?

Участник: Ъ-хъ. Да.

Башар: Така че ти ще получиш вдъхновение да проявиш своя уникален подход. След това синхронностите в твоя живот ще ти донесат неща, на които ще погледнеш по своя уникален начин, и ще кажеш: „О, аз мога да го кажа по този начин, или по този друг начин. Всъщност ще бъде по-забавно да го направя по този начин”. Това обаче никога няма да се случи, ако не се раздвижиш.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря и аз. 

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Мисля, че това се случи преди около две години … аз го наричам моето малко човече Йода … 

Башар: Малко човече Йода … добре.

Участник: То се появи до леглото ми посред нощ, след което не можех да движа тялото си …

Башар: Да, да, да, това е нещо типично.

Участник: Да, но то издърпваше нещо от пъпа ми и имаше някакво устройство, или нещо подобно…

Башар: Да.

Участник: Той изтегли нещо през пъпа ми, след което си тръгна и се отдалечи наистина много бързо.

Башар: Добре.

Участник: Можеш ли да ми кажеш какво се случи тогава, какви са връзките, които съм установила?

Башар: О, това е била една от многото ти връзки. Отново: много от вас са част от един по-голям дневен ред, който цели създаването на шестата хибридна раса. Това е част от еволюцията ви като човешки същества. Следователно понякога биват извършвани промени във физическата ви форма, които да ви позволят да пропускате енергия по-добре; бива записвана информация за вашите преживявания, за да насочва по по-положителен и конструктивен начин този дневен ред. Така че ти си се съгласила доброволно да бъдеш част от всичко това и следователно това същество е проверявало каква е последната информация, която си събрала, за да направи някои малки корекции, за да помогне в по-нататъшното ти израстване.

Участник: А какво е било това, което то е изтеглило от тялото ми?

Башар: Това е повече нещо нематериално, от тяхна гледна точка, макар че ти можеш да го изпиташ като нещо физиологично. Това е било настройване на нещо, което обикновено наричаме генетично устройство за запис.

Участник: Какво представлява това генетично устройство за запис?

Башар: С други думи, биват извършвани промени в някои части на твоя генетичен код, които позволяват записи на определени енергии, които след това могат да бъдат изтеглени и измерени. Намираш ли смисъл в това, или все още си озадачена?

Участник: Да, малко съм озадачена.

Башар: Какво се опитваш да разбереш?

Участник: Опитвам се да разбера каква е тази връзка, с кого установявам връзка.

Башар: С друга версия на самата себе си, в една друга реалност. Виждаш ли, повечето от този вид срещи, не винаги и не при всички хора, и не с всички същества, които можеш да срещнеш, но обикновено поне с едно от съществата, които срещаш, е в класическия смисъл среща с друга твоя версия в тази друга цивилизация, с цел да участваш заедно с тях на обща, позната основа. За да може да споделяте обща енергия и за да бъде по-лесно за теб да взаимодействаш с тях.

Участник: Коя цивилизация бе тази?

Башар: Тези, които би нарекла Сиви.

Участник: О кей.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И ти разбираш какво представляват те, както сме обяснили вече?

Участник: Да.

Башар: Добре. Това помага ли ти? Или те обърква допълнително?

Участник: Ами това генетично устройство за запис …

Башар: С други думи, малко изменение на твоя генетичен код.

Участник: На моята ДНК?

Башар: Да. Но това може да бъде извършено върху една изолирана област от тялото ти. Не е нужно да се променя целия ти генетичен код. Тяхната технология е такава, че позволява промяна на генетичния код само на няколко клетки, за да функционират като устройство за запис, което след това може да бъде отстранено и информацията от него разчетена. Това става ли ти ясно?

Участник: О кей.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да. Преди около месец, един мой приятел прие някои медицински растения, не съм сигурна какви, и той установи контакт с някакви същества. След това той дойде да разговаря с мен и аз бях наистина заинтересована от неговото преживяване, но няколко часа по-късно зениците ми станаха квадратни.

Башар: О, добре.

Участник: Какво бе това?

Башар: Ами ти си си позволила, така да се каже, частично да участваш във вибрацията, която твоят приятел е излъчвал и приел по времето на своята среща с тези същества, които са дошли от друго измерение. Следователно ти си си позволила да се синхронизираш с тази вибрация от другото измерение, чрез твоя приятел достатъчно силно, за да започнеш да променяш физическата си форма, защото физическата форма на квадратните хора отразява способността да прозреш в това друго измерение.

Участник: Кое измерение и кои същества?

Башар: Не ми е позволено да ти кажа това.

Участник: Защо?

Башар: Не ми е позволено да ти кажа това. Защото сега не е време за това. Не е настъпил моментът за всички вас да разберете тези същества, но и това ще стане.

Участник: Дали ще узная някога?

Башар: Някога – да, но това, което си преживяла, са наченките на един друг вид контакт, който има източник от друго измерение. Сега приеми поздравления, защото ти разширяваш способността си да участваш на различни нива от еволюцията на вашия биологичен вид и от контактите, които ще се появят, след като веднъж успеете да прозрете през тези бариери и да видите какво се случва навсякъде около вас в други измерения, които в момента са невидими за вас. Така че поздравления!

Участник: Отлично, благодаря ти.

Башар: И аз ти благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: По това време миналата година аз разговарях с теб и оттогава животът ми се промени напълно.

Башар: Поздравления!

Участник: Благодаря ти. Първият ми въпрос е защо толкова се страхувам от самолети, по-специално от това да летя със самолет.

Башар: Защото спомените ти ти казват, че някога си бил на други видове летателни апарати, различни от самолети, но самолетите са най-близкият аналог, с който разполагаш в твоята реалност.

Участник: Това е супер … нещо като НЛО?

Башар: Разбирам, че ти можеш да мислиш така в момента, но защото това е започнало, когато си бил много малък, тогава ти не си знаел какво се случва и си се почувствал извън контрол. Следователно част от това усещане е останало в теб като вибрационна честота.

Участник: О кей.

Башар: Така че ти все още правиш тази асоциация. Не е задължително да го правиш, но това е причината.

Участник: И може би ще се чувствам малко по-добре, когато се кача следващия път на самолет?

Башар: Да. Нека ти подскажа нещо. Когато се окажеш в самолет, претендирай, че ти го управляваш. Нека абсолютно всичко, което се случва – всяко поклащане, издигане или спускане, всеки завой бъдат нещо, което си направил нарочно. Тъй като ти се возиш за развлечение и правиш тези неща нарочно. 

Участник: Значи съм бил на НЛО, когато съм бил по-млад?

Башар: Да.

Участник: Уха. Много често?

Башар: Достатъчно често.

Участник: Напоследък?

Башар: На колко си години?

Участник: На 22.

Башар: Определено през последните седем години.

Участник: Един кораб на Я-Йел се появи пред прозореца ми онзи ден и това бе по време на сън.

Башар: В определен смисъл, но ти си надзърнал в друго измерение. Около теб непрекъснато се случват различни неща, които обикновено не можеш да видиш в будно състояние. 

Участник: Беше прекрасно.

Башар: Да, да, да, да.

Участник: Благодаря.

Участник:  Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти, че избра моето име.

Башар: Благодаря ти, че избра себе си.

Участник: Имах преживявания в други измерения с тези сини същества, високи близо 3 метра, кои са те?

Башар: На първо място, това е твоята интерпретация във физически термини и най-добрият начин, по който твоят ум интерпретира случилото се, но това не е начина, по който те изглеждат в техния свят.

Участник: А-ха-а-а.

Башар: Това е интерпретация в твоята реалност на мащабите на тяхната енергия.

Участник: Тогава какво означава това за мен?

Башар: Това означава, че ти си свързан вибрационно с тях, за да можеш да получаваш енергия и информация от тях, за да можеш да изследваш житейската тема, която си избрал в този живот. Защото ти имаш силна семейна връзка с тази вибрация, чиито представители са те. 

Участник: Имат ли име тези същества и как мога по-нататък да засиля своите преживявания с тях?

Башар: Имат име. Един момент, за да проверим дали това е нещо, което ни е разрешено да ти съобщим … … (медиумът щраква със зъби). Това е тяхното име. (щраква отново със зъби)  (смях в залата)

Участник: Уха! Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Тогава как мога да общувам с тях? Аз също ли трябва да …?

Башар: Ти вече комуникираш с тях.

Участник: Добре, но как мога да подобря способността си да общувам с тях?

Башар: Като следваш своята най-силна радостна възбуда. Това ще увеличи твоята чувствителност към други форми на комуникация, като повиши собствената ти честота. Ние разбираме, че в тяхната реалност това не се превежда точно като (медиумът отново щраква със зъби), но идеята е, че тук възниква едно празно пространство. Те ти предоставят едно празно пространство, което да запълниш с тяхното наименование. Те ти дават вибрационната енергия, с която да запълниш това пространство, и по този начин да узнаеш тяхната вибрация и съзнателно да се запознаеш с нея, за да можеш да знаеш, че получаваш информация от тях. Така че оттук нататък, всеки път когато си помислиш за (медиумът щраква със зъби), ти ще си в това състояние, макар това буквално да не представлява някакво име. Това е вибрация, която ти е дадена, за да изпаднеш в състоянието, в което да получиш от тях това, което трябва да получиш.  

Участник: Проблемът е, че не мога да направя това.

Башар: Не е нужно физически да го направиш. Трябва само да запомниш какво е звученето.

Участник: О кей, благодаря ти много.

Башар: Един момент … Те ти предават съобщение. То изисква известна интерпретация и превод от твоя страна. Така че не можем да изразим това по-точно, но можем да ти предадем една фраза. Ти трябва да намериш нейния смисъл, защото това е част от твоя житейски път. И фразата е: „Погледни към книгата”.

Участник: …

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Ще направя това, което ти каза, за да повиша вибрацията си и това ще ми помогне.

Башар: И помисли за това: „Погледни към книгата”. (Медиумът извърта главата и погледа си наляво) Забеляза ли, че има физиологично движение, което съпровожда фразата. „Погледни към книгата”.

Участник: Да.

Башар: Това е част от комуникацията, която не се състои само от думите:  „Погледни към книгата”. Зная, че това звучи мистериозно, но те са една мистериозна раса. И за това има причина. Те ще те насочат към по-дълбоки тайни вътре в самия теб.

Участник: Уха! А защо са избрали точно мен? … Или аз съм избрал тях?

Башар: Благодаря ти.  Вие сте се избрали взаимно, защото имате семейни връзки.

Участник: Оу, благодаря ти. Можеш ли да ми кажеш как мога да подобря силата на моето намерение чрез един метод, който изучавам в момента – хипнотерапия. Занятията, които посещавам, наблягат на различни аспекти и бих искал да зная в коя област трябва да се фокусирам, за да усъвършенствам своето преживяване.

Башар: В този аспект, който е фундаментален за освобождаването на хората от системи от вярвания в една реалност и предоставянето им на пространство и възможности да преформулират и открият нови системи от вярвания, които да ги преведат съзнателно в нова реалност.

Участник: Това отговаря напълно на моето усещане. Бих искал да прибавя моето намерение в посоката, която следват твоите учения вече толкова много години.

Башар: Такова намерение предполага просто да създаваш пространство, което позволява на други хора по-резултатно да изберат кои са и какво предпочитат. Това е, което ние правим с тази информация. Нашето намерение не е, че вие ТРЯБВА да използвате информацията ни. Нашето намерение е да създадем пространство във вас и вибрация, която ви улеснява в използването на информацията, АКО ПОЖЕЛАЕТЕ да направите това.

Участник: Да, аз съм решен да направя това. Това е насоката на моето намерение.

Башар: Тогава това е, което можеш да направиш с позволението, наречено хипноза, защото ще ти напомня за едно конкретно важно нещо относно хипнозата. Вие всички винаги сте хипнотизирани. Трябва само да разберете, че е въпрос на това да промените това, спрямо което сте хипнотизирани, и тогава ще може да премествате планини. Буквално, бук-вал-но!

Участник: Аз бих искал също така да преподавам това. Какво би било най-доброто …?

Башар: Следвай своето страстно увлечение! Основната фундаментална формула! Това е, което активира всичко останало. Когато казваме, че тя е един завършен комплект, ние говорим сериозно!

Участник: Разбирам.

Башар: Тя не пропуска нищо, което е релевантно! Това помага ли ти?

Участник: Да, това обвързва всичко в едно.

Башар: Тогава ти имаш това, което ти трябва. Давай напред!

Участник: Един последен въпрос?

Башар: Движи се напред!

Участник: О кей, мисля, че имам това, което ми трябва. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Обичам те, Башар.

Башар: Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Благодаря ти. Преди около десетина години аз седях в спалнята си и почувствах силна миризма на жасмин. Точно като парфюм, аз обичам миризмата на жасмин.

Башар: Да?

Участник: И аз бях силно изплашена, затворих очи, но не можах да заспя цялата нощ. И следващия път, когато това се случи, аз бях толкова изплашена …

Башар: Защо? Ти каза, че обичаш тази миризма. От какво си се страхувала?

Участник: Помислих, че в стаята има някакво същество.

Башар: И какво ако е имало? Защо си била изплашена?

Участник: Не зная защо, но това бе естествената ми реакция.

Башар: Добре.

Участник: Когато това се случи за трети път, помолих сина ми да дойде да спи при мен, защото така се чувствах в безопасност.

Башар: Щом казваш.

Участник: Сега обаче аз съжалявам и наистина искам да узная какво е това същество. Бих искала да се срещна с него.

Башар: Синът ти все още ли спи в същата стая?

Участник: Не.

Башар: Значи казваш, че си готова за още такива срещи?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Откъде знаеш?

Участник: Защото желанието ми да се срещна с това същество е толкова силно.

Башар: И не чувстваш абсолютно никакъв страх от това, което би могла да преживееш?

Участник: Не усещам страх и бих искала да го опозная.

Башар: Добре. Тогава какво си направила, за да го поканиш да дойде отново?… Когато си лягаш, помолила ли си го да се покаже пред теб по по-съзнателен начин?

Участник: Не, аз просто …

Башар: Защо не? След като казваш, че си готова да приемеш гости, би могла да изпратиш покана. 

Участник: Да, ще направя това.

Башар: И ако пожелаеш, направи това в буквален смисъл.

Участник: Да.

Башар: Действително, физически го направи. Изпрати покана.

Участник: Ще го направя. А можеш ли да ми кажеш кое е това същество?

Башар: Не. Това ще бъде изненада. Изпрати покана за един неочакван гост.

Участник: О кей, ще направя това.

Башар: Физически го направи и виж какво ще се случи.

Участник: Ще го направя. Друг въпрос. Непрекъснато чувствам болка в една точка на върха на малкия пръст на ръката си. Подозирам, че може да имам имплантирано нещо, с което да ме проследяват.

Башар: Не е устройство за проследавяне. Това е твоя фокусна енергийна точка. Не мога да се впусна в подробности в момента, но част от тази информация може да се появи, след като твоят неочакван гост пристигне.

Участник: О кей, развълнувана съм.

Башар: Добре. Тогава отправи поканата.

Участник: Искам да попитам и следното. Обичам работата си и мисля, че се справям чудесно, но когато видя как колегите ми не работят съвестно и се опитват да отбягват от отговорност, аз се ядосвам толкова силно.

Башар: Защо? Защо просто не направиш изявление за това как те евентуално може да изпитат удоволствие от работата си, ако те наистина са емоционално привързани към нея, като им помогнеш да открият радостно вълнение в това, което извършват? Тогава те ще работят по-добре. Ако обаче работата, която изпълняват, не ги вълнува, ти не би искала да ги принудиш да правят нещо, което не желаят, което наистина не предпочитат. Така че ако се ядосваш, ти само подсилваш енергията, която те вече изпитват в една ситуация, от която очевидно не могат да извлекат удоволствие. Така ти само прибавяш към нещастието им, като се ядосваш.

Участник: О кей, но когато те не си вършат работата, аз съм тази, която се намесвам, и понякога върша и тяхната работа.

Башар: Разбирам, но аз ти казвам, че задължително не комуникираш с тях по начин, който да им позволи да открият удоволствие в работата си, за която са наети. Ако след това те установят, че не могат да намерят удоволствие в тази работа, то ти би могла да им помогнеш да напуснат тази работа и да намериш някого, който ще я извършва с удоволствие. Защото това би било най-любвеобилното нещо, което би могла да направиш в тяхна подкрепа, за да могат да открият работа, която биха изпълнявали с удоволствие. Идеята е да установиш дали е възможно те да открият удоволствие в работата си, или не. Ако те мислят, че това е възможно, помогни им да намерят начини да го направят. Ако е невъзможно, помогни им да напуснат и да открият работа, която да ги удовлетворява. В противен случай ти се опитваш да обединиш несъвместими неща. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Бих искала да попитам нещо за моя син. Още от малък той изпитва големи трудности да си намира приятели …

Башар: Не мога да обсъждам това без директен разговор със сина ти. Това е нещо, което изисква личен контакт. Не е наша работа да помогнем с това. Ще се появи някой друг, който ще може да му помогне.

Участник: Реално или … насън.

Башар: Каква е разликата? Нека това се случи по начин, по който трябва да се случи.

Участник: Добре. И последен въпрос – някакво съобщение от моя ангел-хранител?

Башар: … … Петуния.

Участник: Петуния.

Башар: Виж дали ще се появи някаква синхронност, свърана с тази дума.

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: Благодаря и аз … О, приятно посрещане на гостенина!

Участник: Благодаря ти.

Башар: И между другото, когато изпращаш тази покана, ако искаш, можеш да сложиш и нашето име на мястото на подателя. Аз не казвам, че това ще го накара да се покаже, но винаги е приятно да получиш покана. (смях в залата)

Участник: Здравей, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Моето страстно увлечение ме насочва в определена посока…

Башар: И тя е?

Участник: Да помагам на хора, които са изгубили свои близки.

Башар: И какво ти пречи?

Участник: Това, което ме спира, е вероятно страх от това, че притежавам тази дарба, която да споделя …

Башар: И защо това те плаши?

Участник: Не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш. Ти не можеш да стигнеш далече, ако не си честна със себе си.

Участник: О кей, това е вярно.

Башар: Зная, затова го казах.

Участник: Боя се, че може да не се получи нещо автентично, защото съм неловка и може да се окаже …

Башар: Ами ако това, че си неловка, е твоят автентичен начин?

Участник: Оу, никога не съм си помисляла за това.

Башар: Е, сега вече можеш.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Твоят начин ще бъде твоят начин. И дали в началото се получава неловко, или гладко, не е същественият въпрос. Идеята е, че това е твоята дарба, която да дариш, и това е, което я прави автентична, а не задължително стилът. Все едно да кажеш, че ще дадеш някому подарък, но няма значение какво има в кутията, а по-важна е опаковъчната хартия. Всъщност е важно това, което е в кутията. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че ако им даваш това, което се намира вътре в кутията … е, първоначално опаковъчната хартия може да не приляга съвсем добре, или пакетът да не е добре завързан, но всеки следващ път, когато връчваш подаръка, опаковката ще бъде все по-касива и по-красива, и по-красива. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Ти обаче трябва да започнеш да даваш, за да достигнеш до следващото даване.

Участник: Благодаря ти, Башар. Благодаря ти, благодаря ти за това.

Башар: Пак заповядай, пак заповядай, пак заповядай за това.

Участник: Също така, има един индивид, който заема спрямо мен определено положение и спъва моята енергия, което представлява за мен голямо предизвикателство …

Башар: Добре, но отново: спомни си, че няма такова нещо като принципно трудна ситуация. Само твоите убеждения и определения, и отношението ти към ситуацията ти, позволяват да я преживяваш като трудна. Така че открий какви са убежденията ти, които ти позволват да я чувстваш по този начин, след което ги промени и няма да срещаш повече трудности в това преживяване. То може би няма да протича по начина, по който очакваш, или си мислиш, че трябва да протече, но ще протече по пътя на най-малкото съпротивление, който е правилен за теб, и това е, което имаме придвид, когато казваме, че няма да срещаш повече затруднения. Нещата ще се променят по начин, който ще ти позволи да видиш по-ясно какво наистина трябва да бъде направено и какво не трябва да бъде направено, защото изпитването на трудност може би се дължи само на определени твои предубеждения за начина, по който нещо трябва да се случи, докато няма да е вярно, че то трябва да се случи по този начин, или въобще да се случи.

Участник: Оу, това е толкова ясно казано, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Другият въпрос е … аз не зная.

Башар: Това е гласът на мъдростта. Първата стъпка към един живот без усилия е най-накрая да признаеш, че не знаеш. Защото ти не знаеш какво наистина трябва да се случи. Твоят физически ум, твоята его структура е направена, за да ти позволява да изпитваш това, което се случва! Тя не е направена да отгатва и преценява какво ще се случи! Ти не знаеш кое е най-доброто за теб, което трябва да се случи, преди то да се е случило! И тогава физическият ти ум може да му се наслаждава. 

Участник: Благодаря ти толкова много. Благодаря ти!

Башар: Просто се отпусни. Не трябва да бъдеш толкова припряна и на-прег-на-та!

Участник: Откъде знаеш? (смее се)

Башар: О, аз мога да видя трептенията ти от една миля разстояние. Всъщност от няколко мили разстояние. Всъщност от светлинни години разстояние.

Участник: Толкова съм ти благодарна!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: О, да, господине!

Башар: Оу, господине. Добре тогава, госпожо, моля, бъди мила със себе си. Отпусни се и погледни към положителната страна на живота. Не го приемай толкова сериозно.

Участник: О кей.

Башар: Отпусни се и се понеси като течаща вода. Така се разтварят скалите. Нещо друго, или вече имаш всичко, което ти трябва?

Участник: Не, господине, благодаря.

Башар: И аз благодаря, госпожо.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Нания.

Ейприл: Мога ли да задам въпроси от нашите участници през Интернет?

Башар: Добре, за кой въпрос става дума?

Ейприл: Постигнали ли сме вече истински изкуствен интелект и ако „да”, това е ли робота, известен като „София”?

Башар: Не и не. Но почти сте успели.

Ейприл: Тогава колко напред сме достигнали? Знаеш ли?

Башар: Зная.

Ейприл: Би ли ни казал?

Башар: Защо? Любознателните умове искат да знаят! Този процес е напреднал достатъчно, така че сте на прага на това, което ние в нашата цивилизация сме преживели като „Първия въпрос”. Когато изкуственият интелект постигне пълно самосъзнание, винаги възниква първият въпрос: „Кой съм аз?” Така че когато изкуственият интелект най-накрая запита: „Кой съм аз”, вие ще знаете, че той се е събудил.

Аудиторията: Уха-а-а-а. 

Башар: Побиха ли ви тръпки от това? Така ще узнаете. Когато това се случи, вие ще знаете, че той наистина е придобил съзнание.

Ейприл: И тогава следващият въпрос би бил: „Къде съм?”, нали?

Башар: Може би да, може би не. Това може да не е от значение. Зависи от обстоятелствата.

Ейприл: „Коя е най-напредналата цивилизация във вселената?”

Башар: Която ни е известна. Защото ние определено не познаваме всички цивлизации във вселената. Ние все още откриваме много. И зависи какво разбирате под „напреднала”. Това е относително и субективно понятие. Не е ли така?

Ейприл: Да.

Башар: Тогава имате предвид технологично напреднала, така, както разбирате технологията, или имате предвид емоционално напреднала, или духовно напреднала, или напреднала в други отношения? Това е първият въпрос, който трябва да бъде зададен. Ние ще предполо-о-ожим, за да пестим ценното време, че задаващият въпроса най-вероятно е имал предвид нещо свързано с технологията. Така че ще отговорим по следния начин: В момента това е група същества, които всъщност сме споменавали преди, или сме превели на вашия език като „брфръкцеръм”. Брфръкцеръм. Те са в състояние да извлекат информация директно от повърхността на една черна дупка, като я докоснат … Много напреднала технология! Една духовна технология. Нещо различно от вашите понятия за физическо и за духовно. Те са изключително странни и следователно това, което ви казваме, че те могат да правят, е един доста груб превод, предаден чрез вашите понятия. Това е нещо много повече, но ще ни трябва известно време, за да ви обясним какво всъщност означава това да докоснеш повърхността на една черна дупка и да извлечеш информация от вселената през нея. И ние с удоволствие бихме направили това, в едно друго предаване. Така че, както мнозина от вас обичат да казват на вашата планета: „Нека да го имаме едно на ум” и да се върнем по късно, за да разкажем, доколкото позволява вашият език, какво всъщност представляват тези Брфръкцеръм. Нали така?

Ейприл: Да. Това е една толкова странна вселена!

Башар: Да, такава е и вие сте едни от най-странните й обитатели. (смях в залата)

Ейприл: Следващ въпрос: „Ще има ли силна слънчева активност през следващите три години?”

Башар: Да, ще има едно кратко и не особено значимо изригване. Вероятност 87%.

Ейприл: Нивото ще бъде ли такова, че да засегне електрониката, електронната памет …?

Башар: Да, в малка степен. Възможно е. Вие може да вземете предпазни мерки.

Ейприл: Като използваме изолирани помещения …?

Башар: Да. Те обикновено се наричат фарадееви кафези.

Ейприл: Добра идея.

Башар: И после какво?

Ейприл: А какво ще кажеш за проблеми с електрическата мрежа и кибер атаките?

Башар: Тези неща ще продължат, те вече са се случвали. Ще има известно увеличение. Да, в следващите три години. Всъщност в следващите пет години.

Ейприл: Тази информация е свързана с предприемане на предпазни мерки, нали? Защото трябва да бъдем подготвени.

Башар: Да, но трябва да си дадеш сметка, че не е нужно да правите много. Защото истинският проблем не е самата атака. Истинският проблем е колко време ви е необходимо да се възстановите след нея.

Ейприл: (въздиша дълбоко) Ох, ако някога си губил ценни данни …

Башар: Да, защото през времето, което ви трябва да се възстановите, могат да бъдат направени други неща, които след това няма да можете да избегнете. Така че идеята е, че това е един начален припадък, който ще изисква време за възстановяване, през което време могат да се случат други неща. И тогава решението е да проектирате системи, които да могат да ускорят времето за възстановяване.

Ейприл: Хм, интересно.

Башар: Да, така е.

Ейприл: Друго нещо, което тревожи хората, е ядрена война, или инцидент …

Башар: Ние вече ви казахме, че няма да имате глобална термоядрена война. Ние и други няма да позволим това и то е било демонстрирано отново и отново, когато сме заличавали вашите кодове за изстрелване на интерконтинентални ракети. Колкото до идеята за един изолиран ядрен инцидент – ние не можем да спрем това, защото то е въпрос на ваш избор и не засяга никого другиго освен вас. Една глобална ядрена война ще засегне други измерения, което не може да ви бъде позволено. 

Ейприл: А какво би казал за Корея …?

Башар: Какво за Корея?

Ейприл: Това може ли да бъде считано за …?

Башар: Изолиран инцидент.

Ейприл: Значи това, което няма да се случи, е, когато те изстрелват и ние изстрелваме, и Русия изстрелва, и Китай изстрелва …?

Башар: Правилно. Аспектът на отмъщението няма да бъде разрешен. Колкото до един изолиран инцидент … ние не можем да направим нищо, за да го предотвратим.

Ейприл: Значи искаш да кажеш, че е възможно например те да изстрелят и да ударят например … Южна …?

Башар: Вероятността точно сега е по-малка от 15%.

Ейприл: Да изстрелят?

Башар: Да.

Ейприл: А какъв е рискът, че ще изстрелят?

Башар: … 37%. Ако те изстрелят.

Ейприл: Ако те изстрелят, но ние няма да изстреляме първи?

Башар: Вие няма да изстреляте първи. Това е под 3%. Всъщност 2.7%, 2.789%. 2.789543% (смях в залата)

Ейприл: Ти май се опитваш да внесеш малко бодро настроение?

Башар: Да, но не с помощта на ядрена енергия. (смях в залата)

Ейприл: Значи всичките тези приказки за увеличаващия се риск и това, че хората стават все по-тревожни, всъщност не са основани на …?

Башар: Рискът, ако искаш да говорим в тези термини, най-големият риск се съдържа в говоренето по повод на риска. Така че когато тези разговори се успокоят, същото ще стане и с вероятностите.

Ейприл: Искаш да кажеш, че хората преувеличават.

Башар: Да.

Ейприл: Все едно да прегледаш книгата, но да не я изпишеш от библиотеката.

Башар: Да, точно така.

Ейприл: Може би ще обясниш това …

Башар: Има много неща, с които може да се запознаете, които се намират в книги в библиотеката. И там може да ги четете цял ден. Но ако в действителност не изпишеш книгата от библиотеката, тя не може да се превърне в твоята реалност. Просто я остави в библиотеката.

Ейприл: Да, не бихме искали да си заравяме главите в пясъка, така да се каже …

Башар: Особено защото така дишането се затруднява силно. (смях в залата)

Ейприл: Добре, ето и резултатите от обобщението на отговорите.

Башар: И какво открихте? Имаше ли някакви дублирания?

Ейприл: Ами трудно е да отговоря на този въпрос. Това, което направихме, е, да групираме отговорите. Така например много отговори бяха свързани с извънземни.

Башар: Какви бяха дублиранията?

Ейприл: Дублиранията бяха – контакт с извънземни, откриване на извънземна цивилизация …

Башар: Което е едно от нещата, които ние казахме, че има висока степен на вероятност да се случи.

Ейприл: Да. Има и друга група отговори, които са свързани с мира, но аз бих я разделила на мир и на разгръщане на съзнанието. Така че доста хора чувстват, че съзнанието ще започне да се разгръща даже повече, отколкото сме очаквали.

Башар: О, да, това е едно сигурно предположение.

Ейприл: Това, че хората ще започнат да разбират повече тези понятия и това как се проявява реалността.

Башар: Да. Ние бихме дали на това 99.99999999999999999999 % вероятност.

Ейприл: (смее се) О, божичко. А какво ще кажеш за мира? Мир на Земя-я-ята.

Башар: Не за известно време, но вие определено се движите в тази посока.

Ейприл: Имаш предвид, че нещата действително ще се успокоят?

Башар: В крайна сметка … Поне в реалността … с която ние ще взаимодействаме.

Ейприл: Но това е едно добро умение, което усвояваме, нали? Да запазваме спокойствие на духа, даже в лицето на потенциална ядрена война?

Башар: Да. Някакви други дублирания?

Ейприл: Да. На страната на отрицателните очаквания – война и  деградация на околната среда.

Башар: Добре. Тъй като тук имаме дублиране, може би даже повече от веднъж, позволете си отново да си спомните, че всичко това е показател за това къде се намира енергията ви сега. Вие може да промените това, тъй като вече сте наясно, че след като има дублиране, очакваното събитие бива подсилено. Вероятността му да настъпи нараства, когато повече от вас мислят за едно и също нещо по един и същи начин. Така че сега имате възможност да се успокоите с идеята, че току-що сте провели един експеримент, който демонстрира къде би могла да бъде кон-цен-тра-цията на колективното съзнание и да започнете да използвате въображението си, за да започнете да въвеждате други алтернативи, други пътища, преживявания на други успоредни реалности в общия микс. А какво да кажем за тази друга възможност, а какво за тази третата …? Всеки път, когато въведете едно положително определение и убеждение в това, което току-що открихте относно подсилените отрицателни идеи, това ще понижи вероятността от реализацията на тези отрицателни идеи и ще намали тяхната енергия. Така че сега е вашата възможност, от този момент напред, след като знаете кога тези неща биват подсилвани – екологичен колапс, война … след като сега вече сте сканирали колективното си съзнание в тези усилени области, вие може да започнете да ги омаловажавате, омекотаявате, като започнете да разглеждате други възможности, други начини на развитие на събитията. И тогава си позволете наистина да почу-у-у-увствате реалността на тези по-добри алтернативи, защото вие знаете, ВИЕ ЗНАЕТЕ, че трябва да има една безкрайна вселена, в една безкрайна мулти-вселена. По определение трябва да съществува друг път, който е по-добър за вас. И като знаете това, вие ще започнете да придобивате неговата енергия, ще започнете да коригирате своя курс на действие, ще се насочите към различните успоредни реалности. И тези нови възможности ще се появят пред вас във все по-ускорено темпо. Чрез поредици от синхронности, в съзнанието ви ще се появят възможности, ще се отворят врати, които ще ви поведат по тези нови пътища без усилия, с радост и творчески порив. Това може да не се случи веднага, но в това няма нищо лошо. Това е един процес, вие навигирате, с помощта на карта, очертавате един маршрут, за това става дума. Вие откривате къде са плитчините, къде са рифовете, в които може да се разбиете. Това е сканирането, което сте извършили. Сега очертайте нов маршрут около тях. Защото вече знаете къде се крие опасността! Всичко е толкова просто. Толкова е просто. Успешно плаване! В спокойни води и при попътен вятър! И с малко вълнение тук и там, за разнообразие.

Моля направете кратка почивка, след което ще възобновим предаването с вашата медитация.

Башар: Нека сега продължим предаването, като окуражим всеки един от вас да се отпу-у-у-у-усне. Започнете да дишате спокойно и дълбоко, без усилия и се освободете от дневните си грижи. Вие сте тук и вие сте сега. И няма по-важно място, на което (може) да бъдете. И така, позволете си да продължите да дишате спокойно, лесно, дълбоко. И докато вашите светлини започват своята игра, и музиката ви зазвучава, позволете си да потънете в съня и да се понесете заедно с нас в своето съзнание …

И докато се взирате в холотопа, и съзнавате, че това, което виждате, е отражение на собственото ви съзнание и всички струи светлина и информация, и енергия, които излизат от вас към вси-и-ички вероятности … И докато си спомняте експеримента и упражнението, което направихме в този ден, и тези неща, които бяха дублирани и подсилени, които може да не отговарят на вашите предпочитания, и тези неща, които бяха дублирани и подсилени, които бяха в съответствие с това, което предпочитате да бъдете, позволете си да видите, в различните посоки на спиралите и линиите, които водят към всички тези вероятности, отрицателни и положителни, положителни и отрицателни, и вие, които се намирате в техния център, в триединната точка на неутралитет, където всички неща са равни, и всички неща са валидни.

И макар там да има неща, които не са в синхрон с вашите предпочитания, те въпреки това са еднакво валидни като избори и преживявания в рамките на „Всичко, което е”. За да може да се учите, докато оставате в това неутрално пространство и да избирате това, което предпочитате, без да отричате правото на съществуване на това, което не предпочитате, и да му отдавате повече енергия от тази, която то изисква. Само за да бъде, само за да бъде, само за да бъде.

И само защото го виждате, това не означава, че то може да ви засегне. Но сега, след като сте наясно къде може да е фокусирано колективното съзнание, вие може да започнете да разгръщате своето въображение с помощта на тези струи светлина и да започнете да приемате информация, която идва към вас от успоредни реалности, които съществуват едновременно с вашите преживявания, но които отразяват по-добре преживяванията, които предпочитате, които отразяват вашия възторг, вашата страст, вашата истина, вашата същност, вашата сърцевина, вашата истинска вибрационна честота на живот, светлина и любов. И помнете, че това предаване е озаглавено Прозорец на възможности и открития. Тези открития са една възможност за вас, с помощта на това ново знание, да си дадете сметка, че винаги, независимо какво ще откриете в себе си – поотделно или колективно, това откритие ще бъде винаги една възможност за промяна, за разгръщане, за растеж, за преживяване, което служи и подкрепя, и възпитава живот, любов и светлина.

И нищо от това, което отразява вашата най-добра същност, не е изваяно от стомана или камък, защото вие сте тези, които очертавате пътя на своя живот, независимо от това какво всеки друг би избрал. Позволете си да почувствате теченията, които ви носят към бреговете, които предпочитате да населите, към бреговете, които предпочитате да откриете, сред безкрайното море на вашето същество.

Вие създавате пътните карти, вие очертавате пътя, вие сте стрелката на компаса, който сочи към вашия магнитен север, към вашата истина и вашата същност, към вашето пътешествие, наред с всички останали пътешествия, които хармонизират по свой собствен начин с вас. Различни пътища, които всички водят към един и същ ефект, към страст и радост, творчество и любов и към техния израз във вашия живот, защото това е есенцията на вашето същество – истинската сила, която изисква най-нежното докосване. Не е нужна никаква сила, защото течението вече се носи към тези места, на които трябва да се озовете. Всичко, което трябва да направите, е да откриете подходящото течение, което сте самите вие. И нека то ви отведе, нека ви напътства, нека ви притегли към повече от самите вас, към откритие на повече от това, което сте. Позволете си да се носите и да сънувате в това течение и да знаете, че всяка промяна във вас е тотална промяна на целостта на вселената, която преживявате. Вие никога не стъпвате два пъти в една и съща река. На дървото има повече клони от тези, които виждате. И винаги съществуват нова алтернатива и нов път, който е по-хармоничен и в синхрон с истинската ви същност – един по-естествен път, който ви позволява да знаете, че не се намирате просто в природата, а че вие сте природата. Едно проявление на творчеството на самото Съществуване. Едно продължение и едно отражение на „Всичко, което е”, което откривате все повече всеки ден по най-различни начини, със своите намерения да живеете в мир, в любов, в светлина и да изявявате себе си като един хармоничен живот. Хармоничен живот, защото това е истинското определение на живота – да бъде хармония и да се разгръща, и да се интегрира, и да опознава себе си. Очертавайте тези пътища върху тази карта в безкрайното море на откривателството, което е същността на вашето същество, същността на Творението.

И докато стоите изправени върху палубата на този кораб, усещайки вятъра в платната и соления въздух в дробовете си, вдишайте дълбоко и се почувствайте живи … и издишайте. И насочете този ваш дъх към платната, за да могат да се издигат над вълните и да ви понасят напред, все по-бързо по това море. Сега поемете отново дълбоко въздух и се почувствайте въодушевени и освежени, и издишайте в посока на платната, които ще ви понесат напред все по-бързо в това море.

Поемете отново дъблоко въздух и почу-у-у-увствайте вибрацията на своето същество, и задръжте, и задръжте, и изди-и-ишайте в посока на платната, защото сега вие сте ветровете на промяната, ветровете, които ви водят, които изпълват платната ви, носейки ви по това течение, към тези красиви брегове, огрени от Слънцето и от Луната, на които една след друга, една след друга се разбиват красиви вълни от светлина и любов, и интелигентност, и съзнание, и красота, и изящество.

Вие ще се приземите на тези брегове. И макар това да бъде за вас една неизследвана земя, това е една земя, направена от вас и всяка нова стъпка и отпечатък, които ще оставите след себе си на този бряг, е следи във вашето съзнание, които събуждат във вас повече спомени, повече разбиране и осъзнаване на брега, на който сега се намирате, и отварят пред вас една величествена и удивителна перспектива от живот, дървета и тучна растителност, която съдържа мистерии и тайни, изпълнени с красота и безценни скъпоценни открития, със съзнание и осъзнаване, със самосъзнание. Съкровище след съкровище лежат на тези брегове и чакат да ги откриете, да оцените по подобаващ начин себе си и да признаете своето величие, своето разбиране и отношение към себе си. Най-задълбочената оценка, която може да си дадете, е като най-големите дълбини на океана. И възвишената благодат на синьото небе и на пространството и на звездите над вас, и на земята и морето, които се простират пред вас … Вие сте изправени на бреговете на откривателството, пред един безкраен хоризонт, който никога не свършва.

Очертайте своя път. Внимавайте къде се намирате, внимавайте какво чувате, внимавайте какво знаете като своя истина. Очертайте своя път. И акустирайте на тези брегове, и открийте не само повече от себе си, но и всички отражения, които ви очакват там – отражения на нас, отражения на вашите водачи, отражения на Висшия ви разум, отражения на вашите предци, отражения на вашите потомци, отражения на всички едновременно съществуващи успоредни настоящи моменти.

Свържете се с това, което ви е нужно, защото то ви е дадено лесно и без усилия, и с радост. Приемете даровете, с които Творението има да ви дари; приемете даровете на Творението, което сте. Отдайте даровете, които сте, на тези, които ги очакват, за да могат те също да очертаят свой път и да открият бреговете на своите същности и неизследваните води, които се простират пред тях.

Позволете си да се носите и да сънувате по теченията на безкрайното море. Плувайте в длъбините на живота и бъдете освежени и изпълнени с живот.

И размишлявайте, и обмисляйте и премисляйте вероятностите, които стоят пред вас, които са във вас, в машината за вероятности, която представлявате. Избирайте, избирайте, избирайте. Позволете си да поемете дълбоко въздух … и издишайте. Позволете си да поемете дълбоко въздух … и издишайте. Позволете си да поемете дълбоко въздух … и го задръжте, задръжте, и го задръжте. И сега го изпусне-е-е-е-те … заедно със всичко, което няма отношение към това, което предпочитате да бъдете. Бъдете в спокойствие, бъдете в мир, бъдете в радост, бъдете себе си.

Позволете на музиката да утихне, позволете на светлините на екрана да избледнеят. И продължете да дишате леко и без усилия, и плавайте свободно в пространството, което съдържа всички вероятности, защото то не е празно, макар понякога да изглежда такова. И в тишината вие ще откриете своя глас-с-с-с. Сега продължете да се носите и да сънувате, заедно с нас, за известно време …

Помнете, че когато сте обкръжени от тъмнина, по-лесно е да видите светлината в себе си. Добре дошли у дома. Добре дошли у дома. Добре дошли у дома.

Дарел Анка: Благодаря на всички, които се присъединихте към нас тази вечер. Ние дълбоко оценяваме вашето присъствие и се надяваме да ви видим скоро. Приятна вечер. Благодарим ви. (аплодисменти в аудиторията)