Башар – Триединният ум – 17-ти юни, 2017 г.

(С) 2017 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас, как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Сега ще продължим с предаването, което сме озаглавили Триединният ум. Това е свързано с идеята, наречена „сърдечният ум”, „умът на главата” и „Висшият разум”, и тази идея е следната.

Висшият разум излъчва една честота, една вибрация, която в известен смисъл преминава през физическия ум, или ума на главата, и създава по-силен резонанс в сърдечния ум. Сърцето и Висшият разум са настроени взаимно по един много особен начин, така че когато Висшият разум излъчва вибрации, сърдечният ум връща този резонанс по относително чист начин. Това е органът в тялото, който всъщност превръща честотата на Висшия разум във физическо изражение, в биологично изражение. След като сърцето излъчи своята отразена вибрация, получена от Висшия разум, умът на главата я прихваща, след което я филтрира през своята система от вярвания/убеждения. След това умът на главата създава своя собствена честота, която се излъчва към сърдечния ум и Висшия разум, които усещат разликата, която може да съществува по отношение вибрационната честота между това, което е било филтрирано от ума на главата, и това, което първоначално е било излъчено от Висшия разум и препредадено от сърдечния ум. Това е някаква система за проверка и балансиране, която позволява за по-пълна корекция, за балансиране, докато умът на главата се ангажира с изследване на своята система от вярвания/убеждения и започва да се освобождава от тези от тях, които са извън синхрон с вибрациите, които той получава от сърдечния ум и Висшия разум, и става по-прозрачен проводник, ако щете, и започва да резонира на една много по-близка честота, първо по отношение на сърдечния ум и така физическата персона започва да функционира по-холистично между главата и сърцето си, които в комбинация започват да излъчват нова хармонична честота, която резонира обратно към Висшия разум, който може отново да прецени доколко тя е съвместима с фундаменталната честота на индивида като цяло.

Ние сме говорили за това колко е важно да следвате наръчника с инструкции и да изпълнявате първоначалната формула от три части, като действате следвайки най-силното си емоционално увлечение, с всичките си способности, без да настоявате на конкретен краен резултат. Това корелира директно с тази система от „сърдечен ум”, „ум на главата” и „Висшият разум”, тъй като както виждате, най- общо, в диаграмите, които са ви раздадени, идеята за сърдечния ум отговаря на това да следваш своята най-силна страст или радостна възбуда. Идеята за ума на главата отговаря на способността ви да правите това, като давате най-доброто от себе си. Висшият разум отговаря на доверието, което имате в неговата способност да ви достави това, от което се нуждаете, без да настоявате на това, което Физическият ви ум, или умът на главата мисли, че трябва да бъде.

image001

Така че тази формула е проектирана конкретно за да работи като едно цяло и да резонира в хармония със сърдечния ум, ума на главата и Висшия разум, предназначени да ви осигурят преживяване на физическата реалност. Това е една от основните причини, поради която формулата действа. Тя всъщност е базирана върху структурата на вашето съзнание, която вече работи автоматично. Така че като тръгвате от сърдечния ум и действате според своето страстно увлечение, това е идеята за тази емоционална енергия, която кара нещата да се проявяват, придвижва ви напред, превръща се в движешата сила на вашия живот – тази страст, тази радостна възбуда. След това, когато позволите на ума на главата си да свърши своята работа, следвайки импулса на сърцето така, както знае и може най-добре, в параметрите на темата, която изследвате във физическата реалност, и като прилага своето разбиране за разумност, и като се съобразява със синхрона с Висшия разум, както и с това, което може най-общо да наречете морал на сърдечния ум, или етика за това как прилагате своя разум и следвате страстта си по най-добрия начин като физическо същество, тогава вие позволявате проявата на отвореност, като не настояване на никакъв конкретен краен резултат. Това е, което отваря пространството за Висшия разум, за да се намеси и свърши своята работа, като създаде този хармоничен резонанс от формулата, който да бъде отразен от действителния триединен ум на сърцето, главата и висшето Аз.

Така системата е направена да работи и да се усилва напред и назад, напред и назад, набирайки инерция, набирайки енергия, засилвайки способността си да функционира, при което се създава нещо като самоусилващ се затворен контур с обратна връзка. И така отново, както виждате, идеята за първия импулс от енергия, който идва от Висшия разум, слиза надолу през ума на главата, достига до сърдечния ум и резонира обратно, позволява на Висшия разум да последва своята страст, което се свързва със способността ви да действате, при отсъствие на настояване и кръгът се затваря отново във Висшия разум, и така отново, отново и отново. Така животът ви започва да се разгръща и разгръща по най-различни магически, синхронни и радостни начини.

Това звучи ли ви забавно?

(Одобрителни възгласи от аудиторията)

Добре. Така че това, с което разполагате сега, е една много проста диаграма, която може да ви помогне като позволение да следвате този път, като знаете, че Висшият ви разум излъчва вибрация, която преминава през вас, през физическия ум на главата ви, но резонира в сърцето и се връща обратно, след като е преценена като синхронна или извън синхрон, но това, че следвате своето страстно увлечение, всъщност намалява кръга и създава цикъла, за да не бъде блокиран вътре във вас и да не създаде съпротива. Защото ако резонансът, който идва от сърдечния ум, когато достигне до физическия ум и преминава през филтъра на вярванията/убежденията се окаже, че съдържа голям дисонанс, тогава импулсите, които излизат от сърцето, ще са по-слаби, и така няма да може да функционирате по ефективен начин.

Намирате ли смисъл в това? Така че при повтарянето на този цикъл могат да се появят всякакви убеждения, които са извън синхрон и водят до натрупване на неизразходвана енергия, и това причинява болка, болести и съпротива в тялото. В другия случай, когато имате вярвания/убеждения, които са ясни, и когато синхронът е налице, то потокът от енергия минава безпрепятствено през целия контур и трите вида ум работят като едно цяло, и това усилва живота ви по един синхронен начин. Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. Тогава моля използвайте това като позволение, за да  ви напомня да позволявате на този поток от енергия да протича. Изключително важно е да действате спрямо това страстно увлечение, за да създадете подходящия цикъл от енергия, вместо тя да се натрупва като съпротивление във вас и да не отива там, където наистина трябва да отива и за да не преживявате борба, болка, и болести в живота си, като не бивате това, което наистина сте. Защото системата е проектирана да действа автоматично така, че да ви позволява да бъдете напълно това, което сте, да изразявате истинската цел в живота си чрез всички неща, които ви доставят най-голяма емоционална наслада, и това ще поддържа функционирането на цикъла. Всичко е толкова просто.

А сега, в замяна на това, че ни позволявате да споделим това малко позволение с вас, ние ви питаме по какъв начин можем да ви бъдем в услуга. Може да започнете със своите въпроси и изказвания, ако желаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Колко житейски теми имам?

Башар: Няколко, но идеята е, че в зависимост от това кои са най-големите предизвикателства в живота ти, те отразяват темата, която изследваш в този момент. Болшинството са свързани най-общо с процеса на трансформация. Това е общата тема, която ги обединява, но ти можеш да изразиш своята тема по най-различни начини, и отново: това става най-добре, ако следваш своите страстни увлечения и след това откриваш какви предизвикателства възникват, през които трябва да преминеш. Това е основният механизъм, използван от болшинството от вас. Това може да бъде тема изразена в термините на човешки взаимоотношения, изразена чрез твоята конкретна идентичност, изразена чрез отношението ти към реалността или към тези, които те заобикалят в семейството ти, тема, която изследва отношението ти към подкрепата и изобилието в живота, която изследва самочувствието ти … може да бъде най-различни неща. Като цяло обаче, тя ще бъде свързана с трансформирането на отрицателното в положително. Нали така?  Помни, че всяко нещо, което се случва, е едно предизвикателство, една възможност да се придвижиш напред, да се разгърнеш. И отново: моля помни, че не става дума за това какво се случва, а какво правиш с него, как реагираш. Това определя способността ти да се променяш по начини, които съответстват най-много на това, което наистина си. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Има ли нещо конкретно в твоя живот, към което би искала да приложиш тази информация? Нещо конкретно, за което би искала да говориш, за да видиш КАК това може да бъде конкретно приложено в твоя живот? … … Да, не, може би?

Участник: … Не. Не мога да помисля за нищо конкретно.

Башар: Това може да бъде за добро. Това означава, че си се завърнала към своя център, където всичко е неутрално. Това е добро място, защото от него ти имаш възможността да избираш дали да дефинираш ситуациите в твоя живот като положителни, или отрицателни и да получиш съответния ефект. Винаги е разумно да се завръщаш към центъра, защото оттам тръгва всичко, така или иначе. От тази позиция ти имаш възможността да определиш коя искаш да бъдеш. Да избереш определения, които отговарят на личността, която предпочиташ да бъдеш, вместо тази, която не предпочиташ да бъдеш, но си мислела, че трябва да бъдеш. Можеш ли да измислиш определения за себе си, които резонират по-добре с твоята същност и които чувстваш, че ти придават допълнителна сила?

Участник: Не.

Башар: Съвсем не?

Участник: Умът ми все още е празен.

Башар: Добре. Какво има в това празно място?

Участник: … … Не зная, чувствам се като точка в средата на един кръг.

Башар: Ти се намираш в центъра. Това е, което казахме, че си в центъра. Нали? Така че това е една добра аналогия, една добра представа за това къде се намираш. И отново: това е място, в което притежаваш голяма сила. Защото от това място можеш да отидеш навсякъде. Така че къде предпочиташ да отидеш, тръгвайки оттам? 

Участник: … …

Башар: Би трябвало да имаш някаква идея къде предпочиташ да бъдеш, коя предпочиташ да бъдеш. Какъв вид живот би предпочела да имаш?

Участник: Като си помисля, приближавам се до отговора.

Башар: Приближаваш се? Как ти изглежда?

Участник: Откакто разговарях последния път с теб, успях да се свържа с хора, които са починали …

Башар: Да, това е нещо относително нормално. Беше ли забавно?

Участник: Да, наистина беше забавно, защото … В един момент в главата ми се появява една песен, която не съм чувала от 25 години. И аз сядам с това усещане, изчиствам ума си, и ето че се появява този човек, който има много отчетливо присъствие …

Башар: Добре.

Участник: Той ми предава информация и аз започвам да пиша …

Башар: Добре. И какво искаш да направиш с тази информация, с това преживяване?

Участник: … Не съм сигурна … може би някаква кариера, която е даже …

Башар: Ти никога не си чувала за медиум? (смях в залата)

Участник: Правила съм го само няколко пъти.

Башар: И какво от това? Всеки започва от нещо. Защо това да не бъде началото на нещо подобно за теб, ако те вълнува?

Участник: Защото не зная как да …

Башар: Как да правиш това, което вече каза, че правиш?

Участник: Не, не зная как да се отворя и …

Башар: За какво говориш?

Участник: Те се появяват просто случайно …

Башар: И какво от това? Какво лошо има в това?

Участник: Нищо.

Башар: Тогава …? Какво те кара да мислиш, че трябва да направиш нещо повече? Аз само ти предлагам да си помислиш. Не казвам, че трябва да го направиш по този начин. Какво ще кажеш да записваш това, което те ти казват?

Участник: Да, аз правя това.

Башар: Тогава защо не го оформиш в книга? Какво ще кажеш за тази идея? Намираш ли това за вълнуващо?

Участник: Не мисля, че има достатъчно информация за книга.

Башар: Не съм казал, че вече има. Ние обаче допускаме, от това, което казваш, че ще продължаваш да получаваш тези съобщения. Не мислиш ли?

Участник: Да.

Башар: Тогава кой знае, може би след няколко месеца, след година, ти ще имаш достатъчно информация, за да си кажеш: „О, тук има достатъчно информация за една книга.” Аз само те питам дали намираш това за една вълнуваща идея, не те карам да поставяш условия за това с колко информация разполагаш в момента. Не ти казвам, че трябва да публикуваш утре. Само те питам дали идеята за събирането на тази информация в книга е нещо, което намираш за вълнуващо.

Участник: Да, аз съм мислила за една автобиография…

Башар: О, наистина?! Каква изненада! Значи мислиш да напишеш нещо?

Участник: … …

Башар: Какво, искаш да се отметнеш и да кажеш: „Аз не съм казала такова нещо”? Ти току-що каза, че си мислила да напишеш автобиография, нали?

Участник: Това е повече за мен самата …

Башар: Това е добре, но не означава, че можеш да го използваш само по този начин. Възможни са и други начини. Разбира се, че ще бъде и за теб, но това е вълнуващо, не е ли?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ъ-хъ. (смях в залата) Защо се колебаеш, защо се съпротивляваш относно това? От какво се страхуваш?

Участник: … Аз не се страхувам да напиша книга.

Башар: От какво се страхуваш?

Участник: … … Страхувам се от всичко останало.

Башар: От всичко? Страхуваш ли се от нас?

Участник: Малко.

Башар: Оу, големия лош Башар! Сега ще се появя точно зад теб и ще ти покажа зъбите и ноктите си! И ще открадна душа-а-а-ата ти! (смях в залата)

Участник: (смее се)

Башар: Сега вече страхуваш ли се по-малко от мен? Сега, след като ми се присмиваш?

Участник: Да.

Башар: Добре, това какво ти говори? Може би трябва да се смееш малко повече на всичко останало в живота си?

Участник: Това е вярно.

Башар: Вместо да приемаш всичко толкова сериозно.

Участник: Аз съм много сериозен човек.

Башар: Виждам това.

Участник: Ти беше казал, че просветлението означава първо да приемеш светлината вътре в себе си.

Башар: Да, това е първата стъпка към просветлението. Тогава какво те спира да грейнеш малко, защо си толкова сурова към себе си?

Участник: Не зная, просто обичам да се самобичувам.

Башар: Обичаш да се самобичуваш?! Наистина, доставя ти удоволствие?! Казваш, че си мазохистка?

Участник: О, не зная, не мога да се сетя за друга причина, поради която …

Башар: Разбира се, че можеш.

Участник: Не зная.

Башар: Ти си права, като казваш, че ти харесва, в определен смисъл, понеже  както сме разговаряли многократно, хората не правят нищо, което не вярват, че е в техен най-голям интерес. Така че даже и да разбираш, че това, което правиш, в случая да се самонаказваш, не е наистина в твой най-голям интерес, но въпреки това го правиш, а това може само да означава, че имаш убеждение, според което това е в твой най-голям интерес. И ти трябва да откриеш точно какво е това убеждение, което ти казва, че да се самобичуваш, е най-добрата идея, която имаш, например след тази да ядеш сладолед.  

Участник: (смее се)

Башар: Трябва да откриеш коя е тази дефиниция, която прави алтернативата да изглежда по-лоша, макар да знаеш, че всъщност е по-добра. Така че ти трябва да откриеш кое е това определение и да го преобърнеш. И щом го откриеш, ще видиш, че е безсмислено и нелогично, и ще бъде един естествен акт просто да го преобърнеш, защото ще видиш точно къде му е мястото. Докато не откриеш какво е това определение, което те кара да мислиш, че самонаказването е най-доброто нещо, което можеш да направиш, ще продължиш да се самонаказваш. Така че ние предлагаме, като се придвижваш напред със заниманията, които ти доставят удоволствие, да си позволиш това да те насочва да откриеш кое е това определение, което ти пречи да бъдеш тази, която си наистина. Защото когато си позволиш да бъдеш повече тази, която си наистина, информацията, която протича през теб, ще се окаже … удивителна. И ще те вълнува все повече и повече. Ти обаче ще трябва да отпушиш тапата. Нали така?

Участник: Д-д-да.

Башар: Аз гарантирам, аз ти гарантирам, че когато отпушиш тапата и започнеш да се изливаш навън, ще откриеш, че не си оцет, а че си прекрасно вино. Гарантирам ти го. За да бъдеш обаче чудесно вино, ти трябва да престанеш да хленчиш*). (смях в залата)  В противен случай, ще се превръщаш на оцет.

*)Wine = вино  и whine = хленча, вайкам се, имат едно и също звучене. Бел. прев.

Така че стегни се. Потупай се по рамото за работата, която си свършила; не се тревожи за това колко време е изминало; просто продължи да го правиш, ако ти доставя удоволствие. Ти ще узнаеш, когато ще ти стане интересно да правиш нещо друго. Самата информация, която получаваш, ще те информира. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Също така, за умрелите ще бъде по-добре, ако ти бъдеш по-жива.

Участник: Съгласна съм. Още нещо. Бих искала да зная на какво се дължи страхът ми от паяци.

Башар: В твоя случай този страх е свързан с това, за което говорихме, защото ти имаш един дълбоко вкоренен страх от установяване на контакт с други нива на твоето същество. С други думи, ти се страхуваш да изтъчеш своята собствена паяжина. И така паяците са символ, който ти напомня, че ти си свързана с много различни неща, но ако имаш страх или безпокойство, свързани с установяването на тези връзки, то паяците ще символизират това, че все едно си оплетена в паяжина, вместо да я използваш като инструмент за комуникация, която достига до всички краища и по която може да потече информация, ако издърпаш нишките. Така че издърпай нишките и ще чуеш един чудесен вибрационен тон. И ще се почувстваш изпълнена с нови сили, докато седиш в центъра на тази паяжина.

Участник: Трябва ми малко време, за да попия всичко това.

Башар: Във всички случаи попивай на воля. Ако трябва да се изкъпеш, за да ускориш този процес, непременно направи и това.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.