Башар – 2014: Годината на преоткриване – 21-ви декември, 2013 г.

(с) превод АТИ 2014

Башар: Ще започнем това предаване чрез повторение на заглавието – 2014: годината на преоткриване. През тази година вие ще имате имаме възможността наистина да се синхронизирате с енергиите на тази предстояща орбита, за да приложите в действителност инструментите, които сме споделяли с вас в течение на тридесет от вашите години, по ясни, кратки и точни начини, като си позволите да преоткриете себе си, като изясните кои наистина искате да бъдете и като се синхронизирате с ускорената енергия. През 2012 г., по време на зимното слънцестоене, ние обсъдихме с вас идеята, че това бе разделителната призма и използвахме аналогията на една железопътна гара, на която много влакове са разположени на много коловози един до друг, но постепенно напускат гарата, при което коловозите постепенно се раздалечават един от друг. Това бе аналог на идеята, че всеки отделен влак представлява преживяване на различна реалност, различна успоредна версия на Земята. Когато влаковете са напускали гарата, те са били близо един до друг, за да ви дадат възможност, ако решите, че се намирате на влак, който наистина не предпочитате, да прескочите на някой от съседните влакове поради тяхната близост и все още твърде бавно движение. И постепенно, с раздалечаването на тези влакове и коловози, вие ще установите, че различията между успоредните реалности стават толкова големи, че става все по-трудно и все по-малко вероятно да може да се премествате от един влак на друг. Ето защо е толкова важно да се качите на влака, който наистина предпочитате, за да преживеете версията на тази успоредна реалност и Земя, която наистина предпочитате и която е в най-голямо съответствие с вашата най-силна радостна възбуда. Следвайки това разбиране и тази аналогия, сега можем да кажем, че през вашата 2013-та година коловозите са се раздалечили ма-а-алко повече, влаковете се движат ма-а-алко по-бързо и вие може да оприличите тяхната скорост на скоростта на една спокойна разходка. Така вие все още сте могли да слезете от влака, да вървите редом с него, както и да се прехвърлите на влака, който наистина предпочитате. През 2014 г. ще се получи малко ускорение. С ускоряването на енергията, с раздалечаването на коловозите, ще установите, че през тази година, за да се изравните със скоростта на влака, който предпочитате, ще трябва да се движите с нещо, което бихте нарекли бърза крачка. През 2015 г. ще установите, че може би ще трябва да бягате. През 2016 г. ще трябва да ускорите своя бяг. През 2017 г. тази скорост ще трябва да е по-висока, докато през 2018 г. тя ще трябва да се превърне в спринт. През 2019 г. ще ви е нужна най-високата възможна за вас скорост и през 2020 г., ако не сте на предпочитания от вас влак, вие ще видите как той изчезва бързо зад хоризонта. Така че идеята е да се качите на влака, който наистина предпочитате сега и да не чакате, докато вибрацията се окаже толкова преди вас и преди вибрацията, която предпочитате, че да са необходими много усилия, борба и болка, за да наваксате ускорението на влака, или просто ще се наложи да пропуснете влака завинаги. Всичко това няма никакво намерение да ви изплаши или да внуши идеята за отрицателно преживяване, а просто да ви напомни, че вие сте тези, които сте решили да ускорите развоя на нещата. Вие сте казали, че това е, което предпочитате, че искате да преживеете час по-скоро по-голямо проявление на нещата, които предпочитате в своята реалност, и затова ви даваме тази аналогия, за да разберете как да нагодите своята скорост и да осъществите вибрацията на успоредната реалност, да постигнете състоянието, да следвате своята радостна възбуда по-скоро, отколкото по-късно. Защото, отново: ако наистина предпочитате ускорението, то може да разберете, че някои групи в общия консенсус ще увеличат своето ускорение и ако искате да бъдете част от тях, е много важно да придобиете яснота на своите определения сега, да действате наистина с убеденост и смелост по отношение на нещата, които ви носят радостна възбуда сега, за да използвате всички инструменти, които сме споделили с вас много точно и много ясно сега, и действително да се придвижите напред в живота си, и да преоткриете себе си по предпочитания от вас начин.

В духа на тази идея за преоткриване, много от вас са се придържали към определени мечти, към определени неща, които твърдите, че ви носят радостна възбуда, но от които сте се въздържали, като сте се съпротивлявали на естествената си природа. Страхували сте се да се придвижите напред в определени направления по една или друга причина или съображение, внушено ви от вашето общество. Идеята е, че често считате себе си за недостойни за това, което предпочитате, или не вярвате, че това, което предпочитате, може да ви осигури сигурност в живота, или имате всякакви други извинения, с които обществото е напълнило съзнанието ви и които сега вие си давате сметка, че повече не са ви нужни и че не ги предпочитате. Наистина е настъпило времето да отхвърлите товара, който не ви принадлежи и който може би сте „прихванали” от своите родители, учители, от своето общество, от който и да е, защото наистина идеята за съпротива, за усещане на тази съпротива, на тази пипкавост, на тази невъзможност да се придвижите напред и да преоткриете себе си по начина, който предпочитате, са красноречиви признаци, че влачите със себе си убеждения и определения, които наистина не са ваши. Защото определенията и убежденията, които са наистина ваши, нямат никакво тегло, не ви изморяват и с тях вие се чувствате леки като перо. Както казахме в последното предаване, ако нещото, към което казвате, че сте пристрастени, ако идеята на вашата радостна възбуда не е нещо, към което сте неудържимо устремени, ако това не е нещо, което направо ви е обсебило и завладяло, то нещо филтрира тази ваша радостна възбуда и я прави да не изглежда толкова силна, колкото е. И това могат да бъдат само определения, които сте възприели и които нямат нищо общо с този/тази, който/която предпочитате да бъдете.

И така, годината на преоткриването е времето, в което трябва да седнете, както казвате на вашия език, и да направите инвентаризация на две неща – идеите и инструментите, които сме споделили с вас, и поясненията на различни определения, и наистина да започнете да ги усвоявате и прилагате, както и да направите списък на нещата, които казвате, че предпочитате, но които все още не сте положили усилия да реализирате. Наред с това трябва да направите и списък на нещата, които ви задържат, списък на вашите страхове, на отрицателните определения, които може би сте възприели. Време е да направите едно задълбочено и честно изследване. Това, което трябва също така да разберете, е, че когато правите тези списъци и обмисляте нещата, които ви носят радостна възбуда, и на тези, които не ви носят радостна възбуда, на всички „за” и „против”, на нещата, които предпочитате, и на тези, които не предпочитате, много често в такива случаи вие изписвате една вертикална черта в центъра и казвате: „Нещата, които предпочитам, съществуват от тази страна на чертата, а нещата, които не предпочитам, са от тази страна на чертата”. Едно от нещата, които обаче трябва да разберете, е, че тази черта по средата не е твърда линия. Тя всъщност представлява проницаема мембрана. И така, когато вие сте в състоянието, което отговаря на вашата радостна възбуда, и разглеждате списъка от нещата, които предпочитате, то нещата в отрицателната страна, които не притежавате като проявления, защото още не сте действали напълно под влиянието на своята радостна възбуда, като например: „аз чувствам, че не получавам подкрепа” – това отива на отрицателната страна. Ако обаче поддържате своето състояние на радостна възбуда и се намирате на положителната страна, то част от нещата на отрицателната страна ще почнат да се преместват в положителната посока. Аналогично, ако поддържате в себе си отрицателно състояние, страх, то нещата от положителната страна ще започнат да се преместват на отрицателната. Тази линия по средата може да бъде пресичана в двете посоки. Ето защо, ако предпочитате това, трябва да сте сигурни, че се намирате непрекъснато в състояние на радостна възбуда, за да могат нещата, които желаете, които отразяват вашите мечти и които още не са се проявили, да преминат през тази проницаема мембрана, през тази линия и да се появят на страната на проявленията, по положителен начин. И отново: ако се придържате към страната на своя страх, вие само ще придърпвате нещата, които имате, към страната на нещата, които нямате в момента. И така, направете една инвентаризация на нещата, които предпочитате, на нещата, които вярвате, че предпочитате, но помнете – вие трябва да се откажете от конкретни очаквания – това е един от инструментите. Много добре е да изброите тези неща, но също така трябва да помните, че проявленията на нещата могат да бъдат най-различни и такива, каквито вашето въображение и Физическият ви ум не са могли да предвидят. Така че не се придържайте към никаква конкретна идея относно начина, по който важите желания трябва да се материализират. Оставете това на своя Висш разум, защото той знае какво ще ви бъде от най-голяма полза. Направете обаче тези списъци, изпишете всички инструменти, за които сме говорили, изяснете си ги, защото много често може да мислите, че познавате добре даден инструмент, даже може да го държите в ръце, но по неправилен начин. Може да държите триона и да се опитвате да отрежете това парче дърво, но ако го държите наопаки, може да го търкате в дървото до безкрай и да се чудите защо не може да отрежете нищо. И в един момент може да си дадете сметка, че това не е начинът, по който трябва да използвате дадения инструмент. Той трябва да бъде прилаган с положителна вибрация и тогава зъбците на триона ще сочат надолу – в правилната посока и ще срежете дървото като парче масло. Бъдете сигурни, че прилагате всички инструменти, които сме ви дали, по положителен начин, в положително състояние, защото всяко нещо може да изпълнява двойно предназначение – положително и отрицателно – и това се отнася и до инструментите, които сме ви дали.

И така, позволете си да поддържате положително своето състояние, направете списък на нещата, които предпочитате, формулирайте ги ясно и в каквато форма предпочитате – изпишете ги подробно, прибавете определени знаци или символи, ако желаете, оцветете ги, придружете ги с музика, направете това, което подсказва въображението ви. Започнете обаче да си припомняте нещата, които предпочитате, и тези, които не предпочитате, както и инструментите, които ще ви позволят да поддържате желаното си състояние. Така ще ви бъде много по-лесно да следите кога излизате извън правилния път и така, стъпка по стъпка, ще започнете да преоткривате себе си по предпочитания от вас начин в годината на ускорената енергия 2014-та. Намирате ли смисъл във всичко това?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. Ние можем да продължим да изясняваме тази идея с размяна на въпроси и отговори, ако желаете. И тези от вашите въпроси, които не могат да получат отговор преди обедната почивка, ще разгледаме след това. Засега обаче нека продължим в същата посока, като преди това изразим още веднъж нашата дълбока благодарност за съвместното сътворяване на това взаимодействие. Сега сме готови да приемем вашите въпроси и изявления.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Казвам се Джон.

Башар: Добре. Говори смело, за да те чуват ясно всички, а всички вие внимавайте, защото винаги може да откриете нещо, което се отнася и за вас.

Участник: Хората от вашата цивилизация могат ли да сърфират в нашия Интернет?

Башар: Ние знаем това, което трябва да знаем, когато трябва да го знаем и се уповаваме предимно на преводите, речника и знанията, които съществуват в мозъка на медиума. Ние можем да ползваме нашата версия на Интернет, което означава, че просто се свързваме с безкрайното познание, когато ни се налага, но в този смисъл, не ни е нужно да сърфираме из вашия Интернет.

Участник: О кей. Аз съм изучавал космология и един уеб сайт, наречен „Тайни на вселената”.

Башар: Добре, това звучи вълнуващо.

Участник: Прослушал съм само 3-4 от записите на твоите предавания и откривам съвпадения в начините, по които разглеждаш времето и го свързваш с експанзията на вселената.

Башар: Е, в определен смисъл. Идеята за времето е, че то е страничен ефект от преместването на вашето съзнание през милиарди успоредни реалности всяка секунда. Това представлява времето. Разбираш ли тази идея? 

Участник: Да, всъщност в този космически модел всеки слой представлява един времеви квант и когато нашето съзнание преминава през тези слоеве, всеки от тях е като холограма на вселената и това възприемаме като поток на времето. 

Башар: Да, защото вие създавате приемствеността със своето съзнание, в зависимост от начина, по който желаете да преживявате понятието, което наричате време-пространство.  

Участник: И що се отнася до физическата реалност, аз считам това за по-високи измерения на нашия ум, на нашата душа и на Висшия ни разум.

Башар: Висшият разум и Физическият ум са две части на една и съща личност, на това, което си. И Индивидуалната душа, в определен смисъл, разделя себе си за всяко въплъщение на Висш разум и на Матрица на реалността, където се конструира физическата реалност и се определя житейската тема, обект на изследване. След това Физическият ум има житейските преживявания. В началото имаме, така да се каже, неизпечената глина на Душата, която се изпича и превръща в керамичния продукт на Индивидуалния дух в резултат от специфичните житейските преживявания на конкретното въплъщение, и това допринася да обогатяването на перспективите на  Душата, които се добавят към перспективите на Свръхдушата, която има като свое продължение Индивидуалната душа.  

Участник: О кей. Това ме довежда до едно преживяване, което бих искал да споделя, което е изумително.

Башар: Някои от най-изумителните преживявания са най-добрите преживявания, защото е много добре умът ви да бъде поразбъркан.

Участник: Случиха ми се много синхронности, като те започнаха на 17-ти януари 1991г., когато в един ден ми се случиха стотина синхронности. Бях толкова потресен, че се обърнах към Бога …

Башар: Който представлява просто по-голяма част от теб самия.

Участник: Който …, о кей.

Башар: Ти разбираш, че представляваш аспект на „Всичко, което е” и по този начин, ако използвам този термин – холограмно – ти също така си версия на „Всичко, което е”.

Участник: Едно от най-простите и същевременно проникновени проявления на това … един приятел ме попита какво представлява божието съзнание … ако си представим, че Бог може да погледне в нашите сърца, да види света чрез нашите очи и да преживее света така, както ние правим това … 

Башар: Да, точно това е, което Бог прави.

Участник: Точно така! И аз обясних на моя приятел, че докато водехме този разговор, ние установявахме връзка с Бог и той ни казваше: „Да, да, да”.

Башар: Всеки един от вас, в случая ти и твоят приятел, всеки един представлява Бог, който говори на себе си, от различна перспектива. И това се отнася за всички вас.

Участник: Да, и след като постих в молитва близо месец, казах: „О кей, Боже, бих искал да видя себе си и света през Твоите очи”. След това прошепнах, колкото можех по-дълбоко в сърцето си: „И нека това да се случи сега!” И в този момент почувствах, като че ли се намерих в Неговата длан, с размерите на един Негов показалец. Погледнах в стаята от височината на тавана и видях себе си на мястото, където седях физически, видях своето тяло.

Башар: Да, да, да, това е дуалността.

Участник: В този момент се почувствах отделен от физическото си тяло и казах: „О, Боже мой …

Башар: Ти си казал: „А, Боже мой”, или: ”О, Аз мой”? (смях в залата)

Участник: Не, аз казах: „О, боже мой”, а Той ми отвърна: „Да, зная, разбирам как ще отговориш на този въпрос?”…

Башар: Да.

Участник: И тогава видях физическата реалност като един аквариум. Ръката Му ме издигна и видях покрива на жилищната кооперация.

Башар: Да, съзнанието ти се е отделило отвъд физическия фокус.

Участник: И Земята, и Луната просто … пфу …

Башар: Да, да, да.

Участник: И милиарди звезди …

Башар: Да, да!

Участник: Преминах през Млечния път и изведнъж попаднах в тази огромна тъмнина и стомахът ми се сви.

Башар: Да.

Участник: И Той ме издигна на една височина, където почувствах, че съм точно пред лицето Му, на равнището на очите. И погледнах, и видях цялата вселена, и можех да я обхвана цялата с поглед, както и да се фокусирам във всякаква дълбочина в тази холограма, и да видя отделните галактики, кристализиращи … и … (през всичкото време мъжът говори със силно развълнуван глас, на пресекулки)

Башар: Да, един момент, един момент … Поеми си дълбоко въздух. Разбери … и не е нужно да обясняваш повече … Поздравления, това звучи много вълнуващо … звучи като един добър ден …

Участник: Да, наистина един паметен ден.

Башар: Да, това, което трябва да разбереш, е, че така както описваш това, което си видял … Бог е всичко това и Бог преживява всичко това … наведнъж!

Участник: Точно така!

Башар: Ето защо, той е „Всичко, което е”.  

Участник: Да, и това е, което разбрах.

Башар: Благодаря ти.

Участник: И си казах: „Как може да се обясни всичко това?” В Библията Той говори на Ева и говори за дървото на познанието, и за доброто и злото.

Башар: Да.

Учястник: И си казах: „Как може да бъде обяснено всичко това? Не мисля, че е справедливо да бъдем обвинявани за това преживяване”.

Башар: Спрете да се обвинявате!  Защото вие сте създали отрицателната страна на всичко това.

Участник: И всичко си идва на мястото в следващите три изречения. И казах: „Как да си обясним това?” И ми се стори, че погледнах през един тунел. И възприятието ми премина през един тунел, и като че ли пропътува във времето.

Башар: Вече станаха две изречения. (смях в залата) Нека чуем обяснението в третото изречение.

Участник: Аз видях през сърцата и умовете на Адам и Ева и чух: „В деня, в който вкусите от Дървото на живота, очите ви ще се отворят”.

Башар: Да, разбира се.

Участник: И казах: „Господи …

Башар: А, а, това е вече четвърто изречение.

Участник: О кей.

Башар: Спри точно на това място. Отново: идеята, евфемизмът, символът … дървото на познанието, на доброто и злото всъщност олицетворява разбирането за придържане към точката на равновесието, към центъра, между понятията за положителните и отрицателните преживявания и убеждения. И зависи от вас да разберете как да приемете всичко това, за да може да изберете това, което предпочитате, вместо да отхвърляте и отричате това, което не предпочитате.   

Участник: О кей.

Башар: Това е достатъчно. Това е достатъчно.

Участник: О кей.

Башар: Благодаря за споделянето.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да започна с едно изявление и то е: „Благодаря ти!”

Башар: И аз ти благодаря.

Участник: Причината, поради която ти благодаря, е, че през 2011-та аз също имах един прекрасен ден. Преди това бях изпаднал в дълбока депресия в продължение на шест години.

Башар: Колко вълнуващо!

 Участник: И тя ме научи на много от нещата, които трябваше да узная.

Башар: Тогава ти си я използвал като компресия и не трябва повече да я определяш като нещо отрицателно, което превръща компресията в депресия. Помни, че винаги, винаги … това е вашият символ Ин и Ян … винаги ще има някаква светлина в тъмнината, както и някаква тъмнина в светлината. Винаги от едната страна можеш да достигнеш до другата страна.

Участник: Мисля, че точно това се случи, защото трябваше да ударя дъното, преди да открия кой съм.

Башар: Много от вас използват тази техника. Вие отивате, колкото можете по-надолу и оттам нататък единствената посока е нагоре. (смях в залата)

Участник: Да, точно така.

Башар: Не че трябва да действате по този начин, но след като си постъпил така, трябва да се отнасяш към това по положителен начин, за да извлечеш положителен ефект, вместо да се укоряваш, което само ще те задържи на дъното.  

Участник: Да, ето защо ми отне толкова дълго време да разбера, че съм достигнал до дъното и да преодолея това.

Башар: Поздравления за това.

Участник: Благодаря ти. И един ден реших, че повече не желая да се чувствам по този начин и се промених. И изведнъж това се оказа много просто.

Башар: То е много просто.

Участник: И така започнах да откривам кой съм, и казах, че искам да се срещна с любовта. Там има един Бог и той е любов, и аз искам да го срещна.

Башар: Там няма никакъв Бог! Бог е тук. (медиумът посочва сърцето си)

Участник: И това е, което открих в крайна сметка

Башар: Поздравления!

Участник: През 2001-ва получих това, което наричат върховно преживяване, подобно на господина, който говори преди мен. Изведнъж се почувствах много обичан и закрилян и почувствах, че съм всичко, което някога е съществувало …

Башар: Да, да. Сега въпросът към двама ви, след като сте създали тези свои добри дни, е дали ще позволите на добрите дни да се превърнат в добри седмици, в добри месеци, в добри години, в един добър живот?  

Участник: Точно това е, което искам да направя.

Башар: Тогава просто веднага продължи напред. Нищо не те спира и ти сега знаеш това. Нали така? Ти знаеш това сега.

Участник: Да.

Башар: И ако установиш, че в даден момент не си избрал да имаш един добър ден, сега разполагаш със секретния ключ и с преживяването, и всичко необходимо, за да кажеш: „В какво трябва да съм убеден, че е вярно, за да избера това, което не предпочитам?” И тогава, след като откриеш отговора, ще трансформираш отрицателното в положително и така ще продължиш да имаш един добър ден. Нали така?

Участник: Да, точно така!

Башар: Добре, и после …?

Участник: Един от проблемите, пред който се изправям, е, че изглежда не мога да приема този факт. Направих всичко, което казваш, и изглежда, че саботирах сам себе си. Не можех да тръгна по улицата и да кажа на хората, които срещам: „Ей, аз открих кой съм, желая ви един чудесен ден”.

Башар: В това няма нищо лошо, но идеята е, че може да приложите … и това отново се отнася за двама ви … Когато създавате тези преживявания, следващият въпрос е как ги прилагате във физическата реалност, как ги прекарвате през проявите на своята радостна възбуда и как просто действате като пример, като демонстрация на тази енергия. Не е задължително, макар да е възможно, да тръгнеш по улицата и да кажеш: „Имах това трансцедентално преживяване и зная, че вие всички го можете, моля ви, имайте един добър ден”. Можеш да направиш това, но идеята е да вложиш тази енергия в действие, така че околните да видят в теб чрез това, което правиш, един пример, един израз на тази енергия и така чрез своя пример да им демонстрираш как те също могат да изберат да направят това. Може би ще бъде от полза да вземете един афоризъм от това, което наричате филмова индустрия – „покажи, вместо да разказваш”. 

Участник: Да.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че бъди примера. Не е необходимо да заставаш на ъгъла и да декламираш примера. Това не е като да бъдеш примера. Когато видиш, че хората разказват това, което другите би трябвало да знаят, ти можеш да видиш ясно, че те самите всъщност не показват в поведението си това, което казват на другите да правят. Ето защо идеята е наистина да бъдеш примера и ако се върнем отново към библейския евфемизъм, когато Йешуа, когото вие наричате Исус, казва: „Аз съм пътя”, това всъщност означава: „Това е пътят, бъдете този път, бъдете като мен! Правете нещата, които аз правя!” И така ще разберете, че той не е желал да има християни, а ви е казвал, че всички сте исусовци. Разбираш ли? (аплодисменти в залата)

Участник: Да. И така, аз правя това, като следвам своята най-силна радостна възбуда …

Башар: Следваш своята най-силна радостна възбуда, с всичките си способности, докъдето можеш, във всеки отделен момент, с абсолютно нула, нула, нула, нула настояване, допускане или очакване за това какъв трябва да бъде крайният резултат. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Да. Това е цялата формула, всичко е толкова просто и остава само да го направиш. Това е годината на преоткриването, преоткрий себе си по този начин и ще превърнеш този добър ден в добра седмица, месец, година и живот. И преди да се усетиш, ще живееш пълноценно в настоящето.

Участник: Да, точно така. (аплодисменти в залата)

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, определено.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря много.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм развълнуван да бъда тук.

Башар: Ние също.

Участник: Аз следвам моята най-силна радостна възбуда.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Предполагам, че …

Башар: Предполагаш?!

Участник: Търся посока на радостна възбуда.

Башар: Натам (медиумът сочи напосоки в залата сред общ смях)

Участник: Посока, в която да се чувствам вдъхновен.

Башар: Какво разбираш под „посока”? Ако си концентриран в настоящето и просто действаш спрямо нещо, което във всеки един момент възбужда в теб най-силно радостно чувство, то ще те поведе в правилната посока. Посоката се съдържа в действието. Това е, което имаме предвид, и отново, както казахме в началото на това предаване: наистина разберете същността на инструментите, които споделяме с вас! Когато кажем, че радостната възбуда е един завършен комплект … разбираш ли речниковото значение на думата „завършен”?

 Участник: Да.

Башар: Тогава защо посоката ще отсъства от този комплект?

Участник: Защото не съм я търсил там.

Башар: Точно така. Ако разбираш (за какво става дума), ако си концентриран в настоящето и просто действаш спрямо това, което предизвиква у теб радостна възбуда във всеки един момент, и се оставиш да те поведе, накъдето те поведе, ще разбереш, че посоката е вградена във всичко това, нали?

Участник: Хм, да …

Башар: И винаги ще те води към следващото нещо, към следващото място, към този, с когото трябва да действаш, когато трябва да действаш, и т.н., и ще ти даде информацията, когато ти е нужна … винаги ще съдържа всичко това. Тя е завършен комплект.

Участник: Какво ще кажеш за моментите, когато съм объркан по отношение на това кое предизвиква у мен радостна възбуда например …

Башар: Тогава си позволи да прегледаш във всеки един момент, това, което ти изглежда радостно възбуждащо. Ако две неща ти изглеждат еднакво възбуждащи, обикновено ти нямаш еднакви възможности да действаш в двете посоки. Ако обаче имаш равни възможности, тогава няма значение кое ще избереш, ако искаш хвърли „ези-тура”. Отново: тъй като става дума за завършен комплект, ако избраният път не се е оказал най-ефективният или път на най-малкото съпротивление, той ще съдържа това, което трябва да съдържа, за да те пренасочи в другата посока. Това е един завършен комплект!  

Участник: Благодаря ти за това пояснение, Башар!

Башар: Благодаря ти. Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: Това достатъчно ли е?

Участник: … Колебая се и не зная защо.

Башар: Има ли нещо друго, което би искал да обсъдим?

Участник: Да.

Башар: Продължавай.

Участник: …, …, Хм … не съм сигурен.

Башар: Сигурен ли си, че не си сигурен?

Участник: Точно в това ми е проблемът. Не съм сигурен, че имам въпрос.

Башар: Тогава нека обсъдим нещо, направи изявление. Кажи нещо, което вярваш, че е вярно или невярно по отношение на теб, ако желаеш. Разбираш ли какво правя в момента? Аз ти давам възможност да определиш какво ти носи радостна възбуда. Вълнува ли те възможността да направиш изявление, или да зададеш друг въпрос, или ще ти бъде най-приятно да седнеш на мястото си? Действай спрямо това, което в този момент ти изглежда най-вълнуващо.

Участник: Благодаря ти за този подарък. Това, което намирам за най-вълнуващо в живота си в момента, е, да консервирам храна и да правя много физически упражнения.

Башар: Добре, правиш ли тези неща по най-приятния и вълнуващ начин, когато това ти се струва най-вълнуващо, където ти се струва най-вълнуващо, с когото ти се струва най-вълнуващо? Защото ако пропуснеш някой от тези компоненти, всъщност ти няма да следваш своята радостна възбуда по най-холистичния възможен начин.

Участник: Оу!

Башар: Оу! Точно така!

Участник: (смее се)

Башар: Идеята за завършения комплект трябва да дойде също и от твоя страна. Също така не трябва да имаш противоречиво определение за радостна възбуда.

Участник: Като например?

Башар: В определен смисъл, както ти направи: „Аз следвам своята радостна възбуда, но тя не съдържа автоматичното разбиране за посоката, в която трябва да тръгна”. Това е едно противоречиво определение. Защото ако това бе наистина определение за твоята радостна възбуда, защо тя не би съдържала автоматично разбиране за посоката, в която да тръгнеш? Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че не си противоречи.

Участник: Да, Башар, благодаря ти.

Башар: Благодаря. Надяваме се, че ще откриеш много голяма радостна възбуда, докато си сядаш на мястото. (смях в залата)

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Здравей.

Участник: По повод темата на 2014-та като година на преоткриване, бих искала да обсъдим някои от проблемите с околната среда, които имаме в Австралия, както и тук, в Северна Америка.

Башар: Добре.

Участник: Ние се борим.

Башар: Борите се?! Това ли е енергията, която желаеш?

Участник: Не.

Башар: Тогава защо използва тази дума?

Участник: Не можех да се сетя за по-подходяща дума, в което по същество се състои проблемът.

Башар: Какво се състои?!

Участник: Хм-м-м, хвана ме натясно.

Башар: Борене, проблем … не е за чудене, че преживяваш тежки времена. Ти подхождаш по труден начин. Защо вървиш по пътя на трудностите?

Участник: Добре казано.

Башар: Благодаря ти, ние често го правим. Нека обсъдим защо вървиш по пътя на трудностите. Ако беше толкова добре казано, не би ли желала да обсъдим въпроса? 

Участник: Добре, нека го обсъдим.

Башар: Добре, благодаря ти. Зависи от теб, това не е задължително.

Участник: Добре, нека да го направим да се случи.

Башар: Няма нужда да го правиш да се случи. Трябва да му позволиш да се случи. Откъде извади всички тези отрицателни определения, които казваш, че не предпочиташ, докато продължаваш да ги използваш?

Участник: Вероятно някакви убеждения, които …

Башар: Да, това са системи от убеждения, но откъде си ги взела?

Участник: Може би от телевизията?

Башар: Може би от телевизията, от родителите, от обществото, от приятели, от други места … Ако не ги предпочиташ, тогава защо все още ги носиш със себе си? Това не е ли уморително?

Участник: Да, така е …

Башар: Добре, защо не се разтовариш?

Участник: Да …

Башар: Добре, тогава спри да се бориш. Спри да се опитваш.

Участник: Това звучи добре.

Башар: И помни, отново, че идеята е дали предприемаш действие в посока на своята радостна възбуда по вълнуващ начин, или се опитваш да загасиш огъня с огън, при което само правиш по-голям огън?

Участник: Много съм радостна, че ми задаваш този въпрос, защото за първи път следвам своята най-силна радостна възбуда …

Башар: Тогава къде е водата, която унищожава огъня?

Участник: Хм-м-м …

Башар: Къде е успокоението, къде е комуникацията, къде е мирът? Моля, припомни си нещо, което казахме преди известно време. Вие не получавате мир като мразите войната. Вие получавате мир като обичате мира! Разбираш ли?

Участник: Абсолютно. (аплодисменти в залата)

Башар: Така, че ако приемаш идеята за мирна трансформация, трябва да използваш инструментите на мира. Трябва да използваш енергията на мира, а не енергията на конфликта, не езика на конфликта!  

Участник: Напълно съм съгласна.

Башар: Ето че се получава. И след като знаеш това, и имаш желанието да се придвижваш напред по този начин към нещата, които предизвикват у теб радостна възбуда, сега по какъв начин ще постъпваш по-различно?

Участник: Бих искала да се присъединя към колективната общност с някаква форма на съвместно действие …

Башар: Нещо, което ти ще откриеш?

Участник: Да, може би.

Башар: Може би?! Ти си тук тази, която говори. Защо не приемеш … о, каква беше тази думичка … активна позиция?

Участник: Оу-у …

Башар: Оу-у! Защо не бъдеш инициаторът на идеята за провеждане на мирни, изпълнени с любов дейности, които ще ти позволят да ускориш придвижването си в посоката, която казваш, че предпочиташ?

Участник: Мисля, че имам идея и бих искала да я споделя.

Башар: Да …?

Участник: Чувствам, че като колективна общност тук и навсякъде по света, бихме могли да си представим как Земята просто процъфтява.

Башар: Разбира се, но идеята не е просто да си представяте това. Идеята е, както вече казахме, поведението ти да бъде такова, все едно, че живееш в тази реалност, за да могат околните да видят тази представа чрез теб, като образец. И ако ти живееш по този начин, останалите ще се присъединят към теб. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Ти ще бъдеш вдъхновена, бидейки в това състояние, да казваш и правиш необходимите неща, за да могат околните да усетят твоята представа и ако предпочитат да се присъединят към нея, то всички ще се придвижите напред като колективна общност. Някой обаче трябва да направи първата стъпка. И тъй като ти си тук и говориш за това, и тъй като това е твоята конкретна представа и твоят конкретен изказ, защо да не бъдеш тази, която просто ще въплъти всичко това?

Участник: Благодаря ти за указването на тази посока.

Башар: Да, ние с удоволствие те побутваме. И ако се инатиш малко, готови сме даже да ти сритаме задника. (смях в залата)

Участник: Звучи добре. И аз разбирам, че има смисъл да излъчваме положителна енергия, вместо да протестираме …

Башар: Видя ли какво се случи напоследък в една от вашите азиатски страни с така наречените „протестиращи” и полицията?

Участник: Не, моля, можеш ли да посочиш датата?

Башар: Ще откриеш, че така наречените протестиращи напълно мирно се обявиха за промяна на корупцията в правителството и полицаите, изпратени от правителството да им окажат съпротива, всъщност седнаха на земята. И те всички започнаха да се прегръщат и да плачат. Това съществува на вашата планета! Потърси тази информация. И това е  идеален пример за друг подход към идеята. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Направи справка.

Участник: Може ли да сменя темата?

Башар: Добре, ако настояваш.

Участник: Искам да говорим за секс.

Башар: Разбира се, продължавай. Всъщност почакай малко, нека повторя по твоя начин – нека поговорим за (шепнешком) секс. (бурен смях в залата)

Участник: (смее се)

Башар: Може ли да попитам защо зададе въпроса шепнешком?

Участник: Ти знаеш как е …

Башар: Хайде!

Участник: Според моята система от убеждения правенето на любов е създаване на повече от това, което е.

Башар: Да.

Участник: Така че се питам дали одобряваш, или …

Башар: Дали правя какво?! Дали одобрявам?! Ти предложение ли ми правиш? (бурен смях в залата).

Участник: Би ли искал да ти предложа, Башар?

Башар: (медиумът накланя глава с лека усмивка)

Участник: Нека оставим това засега.

Башар: Мислиш ли, че ако по някакъв начин бях въодушевен от едно такова твое предложение, щях да се срамувам от това? 

Участник: Ни най-малко.

Башар: Благодаря ти. Така че моля, продължавай. Говори за (с висок глас) секса! (смях в залата)

Участник: Мислех си, че генерирането на енергията, която изпитваме в една кулминация при секса, би представлявала чудесна възможност да задържим представата, която имаме за един по-добър свят, и да я насочим към създаването на такъв свят.

Башар: Какво прекрасно позволение!

Участник: Супер! Благодаря за това.

Башар: Аз нямам нищо общо с това.

Участник: И накрая, можеш ли да ми кажеш нещо за 440 херца и 432 херца, свързани с естествения резонанс на Земята и също така как можем да използваме това като позволение? 

Башар: Тъй като повдигна въпроса за използването му като позволение, аз бих оставил това на твоето въображение. Тъй като това е позволение, към което се чувстваш привлечена.

Участник: Фантастично, можеш ли все пак …

Башар: Не, не, не. Не тук и сега!

Участник: О кей, супер. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Осъзнавайки, че сме човешки същества и по повод физическата демонстрация на любовта, бих искала да чуя твоето определение за любовта. 

Башар: Безусловната любов е действителната вибрационна честота на самото Съществуване. Това помага ли ти?

Участник: Бих искала нещо повече.

Башар: Няма нищо повече! Това е – вибрацията на самото Съществуване. Тя осигурява безусловна подкрепа, безусловно позволение, безусловна любов. Това е. Можеш да я изразиш по различни начини и в различните измерения, като физическата реалност, може да съществуват различни начини на изява на тази енергия, на тази вибрация, на тази честота, но фундаментално – това е първичната вибрация, първичната честота на „Всичко, което е”, на Съществуването, на самия Бог. Това е интерпретацията й във вашата реалност. 

Участник: С оглед на по-голяма яснота, това е израз на нашето Висше Аз, което представлява любов в телесно изражение? 

Башар: Това е един от начините, по които може да бъде обяснено, по отношение проявлението на любовта във физическото преживяване. Ти обаче попита за чистото определение на самата любов и това ни отвежда до самото Съществуване, от което, разбира се, всичко представлява някаква част. Когато обаче поставиш въпроса как това се проявява в различни реалности – да, проявлението е продукт на Висшия разум, който чрез физическото си въплъщение се синхронизира с тази вибрация, като на първо място безусловно обича собственото си Аз, като отражение на „Всичко, което е”, и след това изразява тази безусловна любов към всички проявления и отражения на себе си, които са останалите (физически въплъщения). 

Участник: И това включва приемане на себе си и на другите?

Башар: Да.

Участник: О кей …

Башар: Да, става дума за приемане, позволение. Всичко това е в духа на разбирането, че всички сте аспекти на „Всичко, което e”, че сте „Всичко, което е”, което преживява себе си като свой аспект. Става дума за „това и онова”, а не за „това или онова”, защото това е саморефлексия.  

Участник: Следователно бидейки любов, с това нейно проявление, ние трябва да се приемаме един друг …

Башар: Да, безусловното приемане и безусловното позволение идват със състраданието. И това задължително не означава, че нямате предпочитания. Вие може да предпочитате и да не предпочитате. Това обаче не означава, че защото не предпочитате нещо, или го разпознавате като вибрационно несъвместимо с вас, не може да го обичате безусловно. Не е необходимо обаче да приемате нещо във вашата реалност, ако то е нещо, което не предпочитате. Всъщност идеята да бъдете пример за това, което предпочитате, и да демонстрирате на другите какво предпочитате и какво не предпочитате, е всъщност най-големият израз на любов, защото тогава те знаят с кого си имат работа.  

Участник: Това в крайна сметка, опростено, означава просто да бъдеш истински.

Башар: Да, да бъдеш верен на себе си.

Участник: Хм, благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Радвам се, че те виждам отново.

Башар: Ти всъщност не ме виждаш, но аз оценявам изразеното чувство.

Участник: Благодаря ти. Единият от въпросите ми е, че когато заспя, аз обикновено пътувам. И когато се събудя, понякога съм парализирана.

Башар: Да.

Участник: И не съм сигурна как мога да се събуждам без тази парализа.

Башар: Това може да бъде твоята техника за синхронизиране с подходящата успоредна реалност, в която искаш да се включиш. Преминаването през различни измерения понякога изисква, или страничният ефект от преместването създава това, което изпитваш като парализа, защото, в определен смисъл, ти трябва да си сигурна, че вибрационната честота на измерението, в която се преместваш, е точно улучена, така че да попаднеш точно там, където желаеш. И съответно трябва да останеш неподвижна, докато си готова да се движиш, за да не се окаже, че попадаш в реалност, която не желаеш. Така че това може просто да бъде твоята техника на влизане и излизане.

Участник: Разбирам.

Башар: Това може да се промени с времето, но не е нещо, за което трябва да се тревожиш.

Участник: Благодаря ти. Понякога, през последната година, в продължение на няколко дни не можех да говоря правилно, все едно че говорех на друг език и никой не можеше да ме разбира.   

Башар: Добре, понякога това е нещо добро. (смях в залата)

Участник: Любопитна съм … в тези моменти … дали се намирах в различно измерение?

Башар: В определен смисъл, това, което предимно правиш в такива случаи, е следното. Тъй като разгръщаш своето съзнание, ти разширяваш възможностите си да възприемаш други аспекти на реалността, в това число и други едновременни съществувания в това, което наричате минало-бъдеще, едновременни въплъщения и т.н., които всички съществуват едновременно. Разбираш ли, че миналото и бъдещето са илюзии?   

Участник: Да.

Башар: Всички животи съществуват едновременно и всички преживявания съществуват едновременно, и всички реалности съществуват едновременно, тук и сега. Когато обаче разгърнеш съзнанието си, ще попаднеш на неща, които, в определен смисъл, изтичат оттук-оттам. Това в началото може да ти изглежда малко объркващо, докато го подредиш и осмислиш в измерението, в което предпочиташ да се фокусираш. Така че може да се получи малко преплитане, но отново: ти ще се научиш как да привикнеш към това. И много скоро всичко ще се изясни, защото ще си дадеш сметка, че има други начини на комуникиране и че физическият език не е задължително най-ефикасния от тях. Така че ти изследваш други начини на изразяване или търсиш възможности да бъдеш по-ефективна във формата на език, който избираш да използваш. Така че, в определен смисъл, ти изключваш, за да можеш след това да се включиш отново по начин, който предпочиташ. Обърни внимание на появяването на определен модел – това че напускаш тялото си и търсиш начин да се свържеш отново с него, това че разгръщаш съзнанието си и търсиш как да се върнеш в предишното си състояние … ти преоценяваш себе си и, в определен смисъл, това, което описваш, е, един от симптомите на това, че преоткриваш себе си. Така че можеш да кажеш, че малко си изпреварила събитията, ако пожелаеш. Разбираш ли?   

Участник: Да.

Башар: Това са симптоми, за които сме говорили. По пътя на разширяване на съзнанието си и приближаване към истинската ти същност на моменти е възможно да настъпи някакво объркване по отношение на това коя си, как би могла да изразяваш себе си, но това са естествените симптоми на развитието и достигането на нова перспектива, на ново равнище на реалността. Така че всичко ще си дойде на мястото. Ти трябва само да действаш с максимума на способностите си по отношение на своята радостна възбуда. Защо? Защото тя е завършен комплект и тя ще ти помогне като те поведе към ситуации и обстоятелства, в които ще получиш повече прозрение за това, което трябва да правиш, за да комуникираш перфектно така, както трябва. Нали така?

 Участник: Благодаря ти. Преди седмица лежах в легло и медитирах, при което напуснах тялото си … тогава хората около мен ме извикаха обратно в тялото ми.

Башар: Да.

Участник: И по някаква причина започнах да плача. Това не бе плач от тъга.

Башар: Разбирам.

Участник: Можеш ли да ми кажеш какво точно се случи?

Башар: Много често ще установите, че когато сте достигнали момент, в който може да се откажете от убеждения, които повече не са ви полезни, вие ще плачете, ще имате емоционално разтоварване. Това е, защото всяка система от вярвания/убеждения, поради избора ви да имате физическо преживяване, създава определен придружаващ я конкретен химически компонент в тялото ви. И когато се освобождавате от определено убеждение, вие в действителност трябва да промиете от тялото си молекулите на този химически компонент и обикновено правите това чрез сълзите си.

Участник: Разбирам. Миналата седмица се разхождах в Индийския каньон и изведнъж пред мен се появи една красива индианка. Можеш ли да ми кажеш нещо повече за нея … коя бе тя?

Башар: Ти си срещнала един твой двойник в това, което наричаш свой успореден живот, за да отрази към теб факта, че започваш да осъзнаваш повече от това, което си.

Участник: По-нататък същия ден срещнах друга красива индианка в бяла дреха и там имаше също така един шаман, който ми даде нещо.

Башар: Добре, но не ни питай кои са били те. Защото ти още преминаваш през този процес и ние не можем да се намесим в процеса. Все още нещата са в процес на развитие по отношение на това, което са ти дали. Не искаме да ти разваляме изненадите и тъй като сме много близо до Коледа, не искаме да отваряме подаръците ти, вместо теб. (смях в залата)

Участник: Благодаря ти, Башар. В края на миналата седмица видях две завихряния в планината над Джошуа Трии (Joshua Tree) и както си вървях, забелязах, че там имаше не само коренни жители на Америка, но и други космически същества. Можеш ли да ми кажеш …

Башар: Това е природата на завихрянията. Не знаеш ли какво представлява едно завихряне?! Това е портал към друго измерение, през което се осъществява връзка с много други реалности, така че ако ти развиваш сетивата си за възприемане отвъд физическата сфера, какво мислиш, че ще се случи, когато преминаваш през едно завихряне? Все едно че влизаш някъде, където тече купон. Нали не очакваш да видиш само един човек на даден купон? Там ще има хора отвсякъде. И това е, което правиш – ти разгръщаш сетивата си и завесите към другите реалности пред теб изтъняват, и ти си в състояние да виждаш неща, които дотогава са били невидими. И всъщност ще виждаш повече от това, което в действителност се случва непрекъснато около теб. Така че, в определен смисъл, това не трябва да те изненадва. Това са естествените разгръщания на твоите сетива, които съпровождат разгръщането на съзнанието ти. 

Участник: Можеш ли да ми кажеш къде бях попаднала?

Башар: Току-що ти казах, че ти си попаднала в завихряне, което е портал към много различни измерения. Така че ти си попаднала в пресечната област на много преживявания, които протичат в различни измерения. Така че си била във всички тях по едно и също време.

Участник: Разбирам, колко вълнуващо …

Башар: Да, наистина е вълнуващо! Така че, забавлявай се!

Участник: Благодаря ти много. Също така, можеш ли да ми кажеш нещо за електромагнитните честоти? Установявам, че още от малка съм много чувствителна …

Башар: За какво ти говоря през всичкото време?! За какво ти говорих досега?! Защо задаваш един и същ въпрос под различна форма? Ти имаш много чувствителни сетива, които ти позволяват да бъдеш една много чувствителна антена за енергии с високи честоти.  

Участник: Има ли начини, по които мога да направя себе си по-малко чувствителна?

Башар: Не, ти не искаш да станеш по-малко чувствителна. Ти искаш да канализираш чувствителността си така, че да се чувстваш по-комфортно. И начинът да постигнеш това, е, да престанеш да правиш толкова голяма разлика между това коя си била и коя си сега. Защото различията са тези, които създават съпротива – различията в определенията на това, което си била, и коя си в действителност. Колкото повече осъзнаваш коя си в действителност и демонстрираш това с поведението си, толкова по-малко различие ще има в определението, което даваш на себе си и истинската ти същност. И ти ще можеш да изразяваш себе си по начини, които няма да ти се струват трудни.

Участник: Разбирам, благодаря много, Башар, обичам те!

Башар: Благодаря ти. Нания!

Ейприл: Ето ме.

Башар: Време ли е за обедната ви почивка?

Ейприл: Да, трябва да ти кажа, че наистина съм гладна.

Башар: Тогава ние ще продължим това предаване след обедната ви почивка. Наслаждавайте се и абсорбирайте не само храната. Ще се включим отново след почивката.

Башар: Нека сега да продължим предаването с вашите въпроси, ако желаете. (аплодисменти) Благодаря ви, но това наистина не е повод за аплодисменти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Предишният път, когато разговарях с теб, ти ми предложи позволението да изследвам връзката си с Орион, Сириус, може би и с Арктуриус в моите художествени произведения.

Башар: Да. И ти какво направи?

Участник: Идеята бе да изработя четири отделни предмета …

Башар: И …?

Участник: И аз отделих по един ден за всеки предмет, и стана така, че можах да изработя нещата изключително бързо.

Башар: Какъв шок.

Участник: Това предизвика у мен едно прекрасно чувство, в моето студио …

Башар: Да.

Участник: И се случи така, че вместо да изработя четири предмета, се получи един символ от четири взаимодействащи си части.

Башар: Добре. Начинът, по който въображението ти реши да промени първоначалната идея, е най-добрият за теб. Важно е да се доверяваш на въображението си, защото то е ключът към вибрацията на истинската ти същност. И …?

Участник: И този символ събуди моето любопитство към едни символи, на които попаднах миналата пролет в Бостън. Бях с няколко приятели и ние попаднахме на тези символи, които изглежда че се повяваха моментално в мръсотията. Аз поддържах известно време любопитството си …

Башар: В коя ръка? Беше ли много тежко?

Участник: Това се превръща в нещо, което искам да разбера.

Башар: Чудесно, продължавай напред!

Участник: Чудя се дали има някаква звездна система, свързана с тези символи, на които попаднах.

Башар: … Да, нарича се Слънчева система. (смях в залата)

Участник: Уха!

Башар: Това е вашата Слънчева система. С други думи, това е подобно на идеята, че макар това да може да бъде свързано междуизмерно с множество неща, крайното му проявление е в твоята реалност. Това в някаква степен е свързано с диалог между твоето съзнание и съзнанието на самата Земя, подобно на понятието, което наричате житни кръгове.   

Участник: Хм-м-м.

Башар: Разбираш ли?

 Участник: Да.

Башар: Така че ти си позволяваш да станеш достатъчно чувствителна и позволяваш на своята пространствено-времева реалност да стане достатъчно податлива, за да създаде синхронности на символичен диалог между теб и съзнанието на Земята. Въпросът е какво искаш да направиш с това, фигуративно казано. 

Участник: Ще трябва да видя накъде ще ме поведе моята радостна възбуда.

Башар: Да! И …?

Участник: Имам и друг въпрос. Моите медитации станаха наистина чудесни и проведох една миналата седмица, когато се озовах в една пустиня и от небето към мен се спусна един контактен кристал, свърза се със сърдечната ми чакра, след което излезе оттам и се превърна в тази равнина, върху която стъпих, и …  

Башар: Значи ти си си дала едно удивително позволение под формата на визуална представа, което да ти позволи да се прехвърлиш на определено вибрационно равнище, което да ти даде възможност за определени комуникации със съзнания от други равнища на измеренията.

Участник: Да, и се появи един лъч, който разпознах като учител, и това ми се стори много вълнуващо, защото почувствах, че съм желала силно този вид контакт. И сега съм любопитна дали съществува човешки еквивалент на този учител, или физически еквивалент …?

Башар: Не можем да ти кажем това.

Участник: Хм, о кей.

Башар: Не ни е позволено.

Участник: Може би това ще се разбере чрез медитациите.

Башар: Това е твоят метод в момента и това е, към което си най-силно привлечена. Ще се появи повече информация, когато й дойде времето.

Участник: О кей …

Башар: Колкото до твоето любопитство, в това няма нищо лошо, но помни, че когато си позволиш такова преживяване, ти си позволяваш да създадеш заедно с него и енергийно състояние и трябва да действаш в това си състояние, да приложиш тази енергия в своята физиологична реалност, както вече знаеш. Така че любопитството ти ще бъде задоволено, когато решиш да приложиш физически това свое състояние, нали? 

Участник: Значи да използвам тази енергия, това състояние …

Башар: Да действаш с помощта на тази енергия, която ще ти позволи да създадеш неща, които ще ти разкрият това, спрямо което проявяваш любопитство.

Участник: Разбирам.

Башар: Защото любопитството ти подсказва, че има нещо за откриване, но ти трябва да предприемеш действие, което да създаде обстоятелството, което ще бъде отражение на това откритие за теб.

Участник: Може би затова видях този символ, който създадох миналата седмица, с четирите различни части. Това бе едно вълнуващо действие и си помислих, че това е начинът да разбера …

Башар: Предприеми повече действия, които ще ти разкрият повече информация за това, което се крие зад любопитството ти. Помни, че всеки въпрос съдържа своя отговор и всичко, което трябва да направиш, е да предприемеш действие, което ще повлияе на въпросителния знак и ще го изправи и превърне в удивителен знак.

Участник: Да, прекрасно! Също така искам да изкажа благодарност за изобилието, което нахлува в живота ми, и аз си давам сметка, че то се появява в най-различни форми.

Башар: Добре, но нека бъдем по-конкретни, може ли?

Участник: Да.

Башар: Аз разбирам напълно това, което ти казваш, и не се опитвам да те накарам да стъпваш върху черупки от яйца по отношение на вашия език, но идеята е да разбереш, че изобилието присъства около теб през всичкото време. Това, което се опитваш да изразиш, е разкритието на изобилието, което вече си имала. Не че то се появява в живота ти, а че ти разкриваш пред себе си изобилието, което винаги си притежавала, и в това се състои разликата.

Участник: Да.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Помни, че всичко съществува тук и сега. Това е Вторият закон на Творението. Съответно ти не привличаш нещата отнякъде към себе си. Ти разкриваш пред себе си неща, които вече са тук, като правиш невидимото видимо, като се настройваш на неговата вибрационна честота. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: И това, което се разкри пред мен тази седмица, е тази бамбукова флейта …

Башар: Да, да, да, значи ще произвеждаш магическа музика с тази флейта?

Участник: Да, наистина. Беше чудесно, защото я получих като подарък. Тя се появи в живота ми с такава лекота.

Башар: О, боже мой, как си понесла това?! Можеш ли да понесеш колко естествено и лесно могат да се проявяват нещата в живота ти?!  Разбира се, ти винаги можеш да усложниш нещата и да ги направиш по-трудни, ако това ти доставя удоволствие, но въпреки това, си си позволила да видиш, че всичко е толкова просто, лесно и магическо. 

Участник: Да наистина, благодаря ти.

Башар: Благодаря и аз и приятен ден.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос от две части.  Прекарала съм последните тринадесет години от живота си като гимназиална учителка и извличам голямо удовлетворение от работа с ученици, които са от бедни семейства, и аз също така гледам на себе си като на ученичка.

Башар: Да, това правим и ние. Ние сме едновременно учители и ученици.

Участник: И аз се опитвам да открия мост …

Башар: Правиш какво?!

Участник: Аз …

Башар: „Откривам!“

Участник: Аз откривам мост.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Аз откривам мост между себе си – учителя и учениците. И това ме доведе до това, което ти правиш.

Башар: Може ли да ти задам въпрос, преди да продължиш?

Участник: Да, разбира се.

Башар: О, о, извинявай, един момент (медиумът вдига ръка в позата на ученик). Учителю! 

 Участник: Да, кажи, Башар.

Башар: О, благодаря ти. Защо се изрази като че ли търсиш мост между учителя и учениците, защото това изявление автоматично предполага, че съществува някаква пропаст между тях.

Участник: Защото така възприемам нещата.

Башар: И защо възприемаш нещата така, вместо по холистичен начин?

Участник: Защото аз следвам определена учебна програма и трябва да вмъкна тайно духовното в класната стая.

Башар: Да „вмъкнеш“?!

Участник: Това не може да става открито. Трябва да го правя по прикрит начин, докато в ролята на ученик аз мога да се потопя в духовните практики.

Башар: Добре, но това, което каза, не предполага задължително, че трябва да създаваш пропаст в своите определения между тези две идеи. Ти във всички случаи обучаваш и се учиш самата и идеята е, че всеки начин, по който въображението ти ще представи тази идея, ще бъде подходящ. Тази методология, този израз обаче не трябва задължително да включва и разделение.

Участник: О кей.

Башар: Добре, тогава когато казваш, че търсиш мост, какво искаш всъщност да кажеш – че искаш да следваш различна методология? Че по някакъв начин би искала да изразяваш себе си по-открито? Това ли искаш да кажеш?

Участник: Може би.

Башар: Може би, добре, тогава как според въображението ти това би могло да се случи?

Участник: Аз все още се опитвам да …

Башар: Ти все още какво …?

Участник: Аз все още разработвам своето въображение.

Башар: Разбираш, че ние все още сме глухи спрямо определени думи.

Участник: Наистина, наистина. Част от моето развитие в това отношение е да откривам начини и подходи …

Башар: Добре, тогава като ученичка твоето домашно е да използваш въображението си, за да си представиш как можеш да създадеш сценарий, реалност, в която да можеш да изразиш това, което би искала да преподаваш по начин, който желаеш. Защото помни, че ние казахме, че ако следваш своята радостна възбуда, но не по начина, по който желаеш, не там и тогава, когато желаеш, с когото желаеш, то ти в действителност не следваш радостната си възбуда. 

Участник: Разбира се.

Башар: Всеки отсъстващ компонент няма да ти позволи да изпиташ радостната си възбуда по холистичен начин. И така, по какъв друг начин можеш да преподаваш, така че да изпълниш всички свои желания по отношение на начин, време, място и ученици, които желаеш?

Участник: Аз търся всичко това …

Башар: Търсиш?! Ако то не съществува? Нека да предположим хипотетично, че тези условия не съществуват на вашата планета в този момент. Тогава какво, какво ти остава?

Участник: Да доближа класната си стая възможно най-близо до моето въображение.

Башар: Какво друго имаш на разположение?

Участник: … …

Башар: Бъди по-смела в отговора си.

Участник: Да създам всичко това сама.

Башар: Благодаря ти. Следователно отново: идеята е, ако наистина разбираш инструмента на радостната възбуда и ако знаеш, че тя и следването й водят до всички останали радостно възбуждащи преживявания … когато следваш възможно най-радостно възбуждащата версия, която можеш да си представиш, тя ще те отведе до друга по-радостно възбуждаща версия, ако такава съществува. И то задължително не трябва да създаваш такава версия по начина, по който си мислиш. Ако тя съществува, ти ще бъдеш отведена към нея от своята радостна възбуда и тогава ще знаеш, че си я създала в своята реалност, като си привлякла себе си към нея, използвайки радостната възбуда като средство, за да направиш това.

Участник: Разбира се.

Башар: Не че трябва да очакваш, че това, което си представяш като най-радостно възбуждащо, трябва задължително да се реализира, но самото действие в посоченото от него направление ще те постави там, където трябва да бъдеш поставена, защото това е движещата сила, това е завършеният комплект. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Има ли още нещо?

Участник: Да … в ролята си на ученичка аз достигнах до теб чрез прочита на различни материали, получени чрез чанелинг, и започнах с материалите на Сет, които ме отведоха до материалите на Ейбрахам, след това до Дабен и накрая до теб. 

Башар: Добре.

Участник: И в този процес исках да разбера защо тези материали винаги се изпречват на пътя ми и установих контакт с едно същество на име Анс (Ance). То ми дава информация на персонално равнище, която съдържа много насърчаване, но не всякога успявам да постигна това състояние поради различни свои убеждения. И се чудя дали имаш някаква информация за енергии, които ме обграждат, или нещо друго …?

Башар: Трябва да добавиш началото на тази дума. Ти си получила част от думата. Трябва да добавиш останалото.

Участник: Трябва просто да добавя, каквото и да е към тази дума?

Башар: Не каквото и да е, а нещо конкретно. Ти си получила един ш-анс*) да бъдеш себе си.

*) ch-ance, chance = шанс, възможност на английски. – Бел. прев.

Участник: Оу!

Башар: Трябва да добавиш тези две букви, трябва да участваш, трябва да дадеш нещо от себе си, трябва да станеш това, което наистина си, за да си дадеш шанс да изпиташ това в живота си.

Участник: Оу, благодаря ти.

Башар: Няма защо.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Няма защо. (смях в залата)

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е относно радостната възбуда. Изглежда че това е основният инструмент, свързан с проявлението.

Башар: Да, това е един основен инструмент.

Участник: Като музикант виждам много неща, които ми изглеждат радостно възбуждащи, но които водят до износване и разруха.

Башар: Това не е възможно. Отново: вслушай се в своето определение. Нещата, които наистина отговарят на определението за радостна възбуда, не могат да съдържат противоречива енергия! Ако определението ти съдържа противоречива енергия, това не е определение на радостна възбуда.

Участник: Аз го усещам като радостна възбуда.

Башар: В началото може да е така, но ако в процеса избираш неща, водещи до износване, то някъде по пътя си избрал нещо различно от радостната си възбуда.

Участник: О кей.

Башар: Защото не можеш да имаш определение за радостна възбуда, което съдържа преживяване,  противоречащо на нещата, които наистина ти носят радостна възбуда.

Участник: Тогава би трябвало просто да направя пауза …

Башар: Да, на всяка стъпка ти трябва да правиш пауза, за да решиш дали следващата стъпка, която ще направиш, е в съответствие с истинската ти радостна възбуда, с истинската ти вибрация, или всъщност избираш нещо, което не съответства на истинската ти вибрация.

Участник: Разбирам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Нека продължа …

Башар: Нека първо да ти задам един въпрос. Казваш, че си музикален.

Участник: Да.

Башар: Е, не знаеш ли разликата между хармоничния и нехармоничния звук?

Участник: Зная.

Башар: Ето за това става въпрос. Всичко, което трябва да направиш, е, да внимаваш за истинската вибрация във всеки един момент и да свириш нотите, които наистина предпочиташ да свириш, вместо нехармоничните ноти.

Участник: Хм.

Башар: Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Когато говорим за инструменти и проявление, има ли други освен радостната възбуда, за които можеш да ми разкажеш?

Башар: Има много въпроси, свързани с промяна на определенията, които имат отношение към идеята за проявление. Един от тях, който си чул, е, че проявлението не води към теб нещо, което не притежаваш. То ти разкрива нещо, което е вече при теб, като  наподобява неговата вибрационна честота. И начинът да се нагодиш към тази честота е като следваш своята радостна възбуда. И ако проявлението наистина отразява твоята радостна възбуда, то ще бъде там, когато излъчиш тази вибрация. Просто трябва да помниш и един друг инструмент – ти не можеш да преживееш нещо, което не отговаря на твоята вибрация.

Участник: Трябва да повишим своята честота …

Башар: Ти трябва да притежаваш вибрацията на дадена реалност, в противен случай не можеш да преживееш нещата, присъщи на тази реалност. Това е елементарна физика. Отново: това е казал и самият ваш Айнщайн – не може да решите един проблем от същото равнище, на което той е възникнал.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Трябва да отидеш на друго равнище, за да откриеш решението … защото решенията притежават различна вибрация от първоначалното предизвикателство. Така че първо трябва да постигнеш нужната вибрация и тогава ще бъдеш вдъхновен и привлечен към синхронностите и мислите, и идеите, които съпровождат тази вибрация. Ако не притежаваш тази вибрация, то всички врати, които са непосредствено пред теб, ще бъдат напълно невидими за теб. А видимите врати ще бъдат тези, които подсилват  вибрацията, която притежаваш в момента, която може да не бъде тази, която предпочиташ. Помни, че съществуват положителна и отрицателна синхронности. Така че притежаваната и излъчвана от теб в даден момент вибрационна честота ще определя твоите преживявания и откритите пред теб възможности. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам смисъл.

Башар: Добре, нещо друго?

Участник: Да. В последно време започнах да се занимавам с чанелинг.

Башар: Добре, по какъв начин?

Участник: Първоначално затварях очи …

Башар: Имам предвид гласов чанелинг, автоматично писане, интуитивни възприятия …

Участник: В началото автоматично писане и след това гласов чанелинт, но имам усещането, че това е нещо едва доловимо и далечно …

Башар: Да, такова е.

Участник: Когато упражнявам чанелинг чрез музиката, това става много естествено, но когато се свързвам с моя духовен водач или каквото е там, усещам като че ли не се получава нещо толкова реално, колкото при музиката  …

Башар: Тогава не прави такова голямо разграничение между чанелинг чрез музиката и чанелинг чрез своя духовен водач. Ти даваш различни определения на двете, когато такова различие не съществува. Всичко е вибрация, всичко е честота и резонанс, нали така? И след като си по-запознат с резонанса на музиката, се нуждаеш от подобно добро запознаване с резонанса на своя водач.

Участник: Просто е необходима повече практика.

Башар: Да, става дума само за повече практика. Когато практикуваш гласово, ти правиш това за група хора, или само за себе си?

Участник: И двете.

Башар: Чувстваш ли, че нещата се получават по-добре пред група хора?

Участник: Не.

Башар: Защо не?

Участник: Защото се появява аспектът на самопреценката.

Башар: А защо преценяваш себе си по такъв начин? Виждаш ли, когато става дума за гласов чанелинг, трябва да си готов да не действаш като медиум, трябва да си готов да изглеждаш глупаво, да грешиш … трябва да си готов да не се интересуваш от това, което преминава през теб. Не можеш да имаш саморефлекторна оценка, защото така забавяш процеса. Ти се намесваш в потока от енергия и информация, защото се тревожиш как изглеждаш, как звучиш. 

Участник: Очаквания …

Башар: Абсолютно. Ето защо казваме, че трябва да изоставиш всякакви очаквания. Трябва да бъдеш един чист инструмент. Трябва да знаеш, че каквото и да преминава през теб, независимо колко странно изглежда то, ти не трябва по никакъв начин да му даваш отрицателна оценка. Трябва да приемеш, че каквото и да се случва, това е, което трябва да се случи в този момент. Просто това е част от процеса. Когато си започнал да се занимаваш с музика, в началото не си ли се колебаел мъничко?

Участник: М-м-мда.

Башар: М-м-мда. (смях в залата) Точно така, м-м-мда. Следователно идеята е, че чрез практика, с разбиране, в определен смисъл с напускане на обичайното, с отказване от прекалено аналитичната гледна точка, просто ще позволиш на процеса да протече естествено. И това е всичко.

Участник: Разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

 Участник: Да, помага ми.

Башар: Добре, и …?

Участник: Последен въпрос набързо. Наистина съм се интересувал от първия глобален контакт.

Башар: И ние също.

Участник: Сигурен съм … това е първият ми контакт сега, но …

Башар: Не задължително.

Участник: Предвиждаш ли кога ще се случи всеобщ първи контакт?

Башар: Както сме казвали, разбира се, ти знаеш, че няма такова нещо като предсказване на бъдещето.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Има само усещане на енергията, съществуваща в момента на предсказването. Ако тази енергия не се промени, предсказанието може да се случи. Ако се промени, ще се случи нещо друго. Обаче ако зад нещо съществува голямо количество енергия и набрана инерция, тогава съществува висока степен на вероятност предсказанието да се случи. И в този контекст нашето открито взаимодействие с вас, както сме казвали и преди, изглежда като че ли ще се случи по някое време в прозореца на вашите години между 2025-та и 2033-та.  

Участник: Супер! Благодаря ти много.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз живея в САЩ, но съм от Япония и освен книги и видеоматериали на английски, ползвам и японски духовни книги и видеоматериали. И намирам все повече доказателства в подкрепа на теорията, че едно от последните израелски племена се е озовало в Япония.

Башар: Не!

Участник: О кей, добре. (смях в залата) Просто исках да зная мнението ти.

Башар: Това е нашата гледна точка, когато разчитаме колективната енергия на вашия свят.

Участник: О кей.

Башар: Това не е нещо, което бихте нарекли точно определение.

Участник: О кей. Значи няма връзка между юдейството и шинтоизма?

Башар: Не съм казал, че няма връзка. Аз отговорих на първия ти въпрос, така както го зададе.

Участник: Оу.

Башар: Информацията може да пропътува голямо разстояние, без да се налага конкретното племе от хора да я пренесат. 

Участник: А-ха.

Башар: Разбираш ли?

Участник: О кей. Цялата информация, която имам, е от японски източник и не съм срещала нищо на английски. Този източник твърди, че шинтоизмът е основан на юдейството. 

Башар: Всъщност юдейството и шинтоизмът имат обща основа, която е по-древна и от двете. Ето защо съществува и сходството. Има по-древни наставления и разбирания, които са се разделили на разнообразие от идеи, обиколили са вашия свят и са запазили своята форма и затова виждате връзката. 

Участник: О, разбирам, в това има смисъл.

Башар: Разбира се, че има, затова го казах. (смях в залата) 

Участник: В един от последните си видеозаписи ти казваш, че Япония ще поведе с една нова икономическа система или парадигма, или нещо подобно. Можеш ли да кажеш нещо повече по този въпрос?

Башар: Това, което казахме, е, че в момента разполагате с възможност да поемете по нов технологичен път по отношение производството на енергия. И ако вашата конкретна страна реши да направи това, и ако вложи много енергия в това, без да използвам преднамерено игра на думи, то вие в действителност ще създадете нещо, което ще постави началото на напълно нова икономическа система. Ако поемете по този път.

Участник: Имаш предвид така наречената свободна енергия?

Башар: Да, така наречената свободна енергия.

Участник: Добре, последният ми въпрос е следният. Преди две години посетих една сбирка за наблюдаване на НЛО и видях едно красиво съзвездие на Плеядите, и почувствах нещо много особено.

Башар: Защото ти имаш лична енергийна връзка с тях.

Участник: Оу, о кей … просто исках да зная дали случаят е такъв. 

Башар: Да, случаят е точно такъв.

Участник: О кей.

Башар: Твоите сетива са уловили вибрация, с която имаш силна връзка. В това свое въплъщение си установила такава силна връзка, за да извличаш енергия и информация чрез нея, за да ти помагат в този живот. 

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Аз ще изгледам видеото по-късно и ще реша какво съм разбрала. (смях в залата)

Участник: Добър ден.

Башар: Добър ден.

Участник: По време на моята трансформация съм се опитвал да изчистя себе си от доста неща и правейки това, се опитвам да приема повече любов в живота си, но в последно време виждам много лица и очи и бих искал да зная …

Башар: Ти постепенно усещаш себе си като едно цяло. Ти виждаш много отражения на различни аспекти на твоята личност, много различни аспекти на своето по-голямо цяло и виждайки тези символи и архетипни енергийни изображения, в определен смисъл, ти комплектоваш себе си като една по-холистична форма.

Участник: Това е прекрасно. Друг въпрос – бих искал да зная какво представлява това зад теб. (посочва стъкленото пано на стената зад медиума)

Башар: Контактният кристал. В нашия свят съществува подобно кристално изображение на всички светове, които принадлежат към нашия Съюз на световете. Тук не са изобразени всички, но това е едно примерно  изображение. Разбира се, кристалът на моята планета е много по-голям. Въпреки това, той съдържа вибрационната честота и идеята за контакт, защото той не само отразява идеята за всички различни светове, членове на Съюза на световете, към който ние принадлежим, но също така символизира потеклото на специалистите по първи контакт, към което аз принадлежа.

Участник: И къде принадлежиш ти?

Башар: В моя свят на Е-сасани аз съм възпитан от моя баща като специалист по установяване на първи контакт. И това е, което правим тук.

Участник: Невероятно! Можеш ли да ми обясниш какво представляват тахион кристалите и каква е функцията им?

Башар: Това са позволения, които ти позволяват да съзерцаваш идеята, според която отвъд границите на вашата физическа реалност съществуват неща, които се движат много по-бързо от светлината. И свързвайки се с тази висока вибрационна честота, и използвайки това позволение, вие може да се вдъхновите и достигнете до информация и познание от тази реалност.

Участник: Значи те са нещо добро?

Башар: Ако установиш, че те ти вършат работа, да. В противен случай, за позволение може да ти послужи нещо друго, към което въображението ти те е привлякло. Всеки инструмент, всяка техника, всеки ритуал, всеки предмет е само едно позволение, което ти дава възможност да си дадеш позволение, основано на твоята система от убеждения да станеш повече от това, което знаеш, че си. Самото нещо не прави нищо. То само се свързва с твоята система от убеждения, за да ти помогне да си дадеш позволение да бъдеш повече този, който предпочиташ да бъдеш.

Участник: Точно това исках да зная. Ти предварително знаеш ли какво ще те попитам, преди да го изговоря?

Башар: Понякога да, понякога не.

Участник: Удивително! Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден. Един момент … … Макар че тя няма напълно да се появи, сега ние се свързваме също така с Уила заради теб.

Участник: Уха! (аплодисменти в залата)

Башар: Защото има нещо по повод на тази връзка в момента, което ти е необходимо. И така, продължавай.

Участник: Тя ще се свърже с нас сега?

Башар: Не, не, тя няма да се включи напълно. Тя ще бъде наблизо и ще внимава какво се случва. И ние ще предаваме информация от нея към теб.

Участник: О кей. Исках да кажа, че преминах през един пълен цикъл, след като Фред почина преди година.

Башар: Да, една цяла орбита.

Участник: Да, и това бе една много вълнуваща година по отношение неговото преобразуване и моето също. И през август, когато става дума за моето собствено преоткриване, аз открих, че макар телепатично да установявах контакт чрез чанелинг с моята Сириус връзка от 1986-та, той ми каза, че трябва да започна да упражнявам гласов чанелинг.

Башар: Добре. И това е нещо, което ти носи радостна възбуда?

Участник: Да. И тогава той ми каза, че е мой баща.

Башар: В определен смисъл.

Участник: Какво означава това „в определен смисъл”?

Башар: В друга референтна рамка, не буквално в твоята линейна перспектива. В това обаче се съдържа бащина енергия. Съдържа се идеята за този вид връзка.

Участник: О кей … значи той всъщност не е мой баща, а аз негова дъщеря.

Башар: Не по отношение твоя живот на Земята, но на друго равнище, по друг начин.

Участник: На звездната система на Сириус той е мой баща?

Башар: Да.

Участник: Да, това имах предвид.

Башар: Да, но той не е твой баща.

Участник: О, той не е мой баща … в това … (смях в залата) имах предвид в този …

Башар: Става дума за бащината енергия по отношение на твоя версия в системата на Сириус. Но ти не се намираш в системата на Сириус.

Участник: Не говорим за мен, Ели, нали така?

Башар: Да, точно за това говорим.

Участник: Значи става дума за успоредна реалност.

Башар: Благодаря ти!

Участник: И той ми каза, че е свързан със Сириуския съвет на 13-те.

Башар: Да, в определен смисъл, макар това да не се превежда по един и същи начин на техния език и на твоя език.

Участник: А-ха. О кей. И така, ние започнахме обмен на енергия и през януари тази година в частен сеанс с теб дискутирахме будното сънуване, и ти ме прегърна. Аз не видях лицето ти и ръцете ти …

Башар: Да.

Участник: Но ти носеше една дълга роба и ние говорихме за това, и аз попитах дали това бе ти – Башар, когото познавам, и ти каза: „Това е малко по-различен аспект на моето същество”.

Башар: Да.

Участник: И въпросът ми е дали ти имаш съществуване в успоредна реалност на Сириус, с което съм свързана?

Башар: Да.

Участник: И аз зная кой е той, нали така?

Башар: Предполагам, че няма нужда да питаш.

Участник: Не, няма. Мислех, че това е Оу.

Башар: Не, не е Оу, но е един от 13-те.

Участник: Знаеш, че винаги съм се обръщала към него като Оу, Оу, когато съм се свързвала с тази енергия.

Башар: Да, зная. Ние просто малко се забавляваме с теб.

Участник: На 7-ми септември имах едно будно сънуване и получих определена информация, и когато я изписах, открих, че имам една ирландска връзка, за която ти ми бе казал …

Башар: Да, това е и причината за присъствието на Уила.

Участник: Това е един специалист по успоредни реалности на име Колин.

Башар: Да. Разбери, че терминът „колин” не е име. Това е древна ирландска дума за жена.

Участник: Да, но ние имаме Колин като име …

Башар: Да, но това не е нейното име.

Участник: О, разбирам.

Башар: Спомни си, че сме говорили за хибридите, които приемат имена, свързани с природата. В случая ти си използвала думата „колин” по същия начин, по който аз използвам думата „башар”, което не е моето име, а арабска дума, която означава „предвестник”. Така че „колин” е символ за енергията на съществото, но не е неговото име.

Участник: Хм, интересно.

Башар: Така че по същество ти я наричаш „момиче”. Хей, момиче!

Участник: Бих искала да я назовавам по име.

Башар: И …?

Участник: А Уила …

Башар: Уила следи какво се случва и какво ще бъде следващото, което ще кажеш.

Участник: Аз също така открих, че това същество е един аспект от живота на Фред.

Башар: Има такава връзка, да.

Участник: И че сириуското й име е Ейриън.

Башар: Това въпрос ли е?

Участник: Не. Миналата година ти ми каза, че ще ми се появят образи в продължение на три дни и три нощи, свързани с Ирландия …

Башар: И …?

Участник: През януари, когато говорих с теб, ти казах, че не съм получила никакви образи.

Башар: Не си ги получила?! Имаш предвид, че не си направила нищо, за да ги откриеш?

Участник: Е, ти ми каза, че ще има някакъв сигнал …

Башар: И че ти ще трябва да предприемеш нещо.

Участник: Не, аз те попитах (смях в залата) дали трябва да направя нещо и ти каза: „Следвай своята радостна възбуда”.

Башар: Да, и ти направи ли това?

Участник: Аз следвах радостната си възбуда чрез чанелинг, след което те ми казаха, че тя ще се появи и аз започнах …

Башар: И кога попадна на „колин”?

Участник: Когато получих информация през септември.

Башар: Добре, това не е ли ирландска връзка?

Участник: Да, тя е ирландската връзка.

Башар: Добре, тогава чрез нея ти ще откриеш това, което трябва да откриеш.

Участник: По отношение образите през ‘три дни и три нощи’?

Башар: Тя е образите от ‘три дни и три нощи’.

Участник: Хм.

Башар: Тя е това, което ще ти даде информацията, която търсиш. Тя е твоята ирландска връзка.

Участник: Зная това.

Башар: Е, и…? Тогава използвай я по този начин.

Участник: О кей, значи тя е сигналът?

Башар: Тя е сигналът.

Участник: О кей, но вече мина цяла година и аз …

Башар: Имаш ли определени очаквания?

Участник: Не, но … нека довърша … когато ти започна своя чанелинг тази вечер и от очите ми започнаха да се стичат сълзи …

Башар: Да …

Участник: И аз осъзнах факта, че това е сигналът, и че това е моят коледен подарък, който трябва да отворя преди Коледа.

Башар: Абсолютно!

Участник: Да.

Башар: Сега задръж един момент …

Участник: Добре.

Уила: … …(гласът на медиума се променя) Ти си едно чудесно говедце. (смях в залата)

Участник: Здравей, Уила. (смее се)

Уила: По какъв начин ще използваш тази информация?

Участник: Свързана с „колин”?

Уила: Да, като сигнал, след като сега разбираш, че тя изпълнява такава роля за теб. Как ще използваш тази информация, как ще действаш?

Участник: Ами … аз …

Уила: Разбери, че това не идва от мен, а от нея. 

Участник: О кей … включвайки се …

Уила: Включвайки се? Включване, включване, включване. Как ще си позволиш да се свържеш по-силно с тази вибрация, колин?

Участник: Ами … аз съм взаимодействала енергийно с нея. 

Уила: Не, не, не, ти не разбираш за какво говоря.

Участник: Наистина е така.

Уила: Как ще се свържеш с тази енергия, колин?

Участник: Винаги съм се свързвала …

Уила: Разбираш ли, че аз те наричам „колин”?

Участник: Това е моята успоредна …

Уила: Това е вибрация, която трябва да постигнеш. Ти трябва да станеш нейна версия, за да изпиташ свързването си с нея и да получиш информацията, и да получиш същите мисли, които тя има … и същата информация, до която тя има достъп. Ти трябва да си нейна версия, колин. 

Участник: Да … може би … но тя бе аспект на Фред, в един успореден живот?

Уила: Това не означава, че е единствената версия. Тя е и твой аспект. 

Участник: Оу!

Уила: Оу! … Не, тя не е Оу. (смях в залата) Така че ти трябва да станеш „колин”. 

Участник: О кей, и може би затова аз не успявах да се свържа с нея …

Уила: Да, аз зная това.

Участник: Това бе аспект на Фред.

Уила: Да, но когато се свържеш с колин, ще разбереш, че тя е връзка, която притежава и Фред, и ще разбереш тази връзка от гледната точка на колин. По този начин ще имаш по-пряка връзка с аспекта, който е също така Фред.

Участник: А-ха, о кей.

Уила: Разбираш ли, защото това е едно пресичане, пресичане на енергийни линии.

Участник: О кей.

Уила: И като бъдеш „колин”, тези енергии и пресичащи се енергийни линии ще станат твои и ти ще знаеш какво означават те, защото това ще бъде твоят език, твоята енергия. 

Участник: Тогава ще ми бъде много по-лесно, защото сега разделям нещата … от една страна Фред, от друга …

Уила: Сега започваш да разбираш какво казвам.

Участник: И също така аз съм ирландка в този си живот.

Уила: Тогава ще станеш още малко повече ирландка … (смях в залата)

Участник: Баща ми в този мой живот бе толкова ирландец! Ние имахме зелена кола, зелена къща …

Уила: Тогава, бисквитке, може би ще бъде добре за теб да носиш повече зелено. 

Участник: Да, отне ми много, много години, в които не можех да нося зелено, защото всичко около мен бе само зелено.

Уила: Да, но сега можеш да се завърнеш към това от различна перспектива.

Участник: Да.

Уила: Сега ти можеш да направиш зеленото свой цвят, вместо този, който си отблъснала с идеята, че това е бил нечий чужд цвят. Сега можеш да имаш своя собствена версия на зеленото, своя версия на ирландската енергия, своя версия на „колин”.

Участник: Точно така!

Уила: Така че трябва да бъдеш „колин”.

Участник: Сега мога да бъда, защото преди по този начин възприемах само Фред. Сега обаче зная, че това има пряка връзка с мен.

Уила: Ето това е. Благодаря ти, бисквитке, приеми нашата любов.

Участник: И аз те обичам, Уила, благодаря ти много!

Башар: (медиумът отново приема интонацията на Башар) Това помогна ли ти?

Участник: О, абсолютно! Благодаря ти!

Башар: И аз ти благодаря. Приеми и нашата безусловна любов.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Дали можеш да споделиш нещо относно лицето, известно като Рамакришна?

Башар: Какво искаш да разбереш, това е обширна тема?

Участник: Не зная много относно това, но имаше серия от синхронни събития …

Башар: Добре, но ти разбираш, че подобно на идеята за Христовото съзнание, Буда природата, духът на Кришна, всичко това са различни перспективи на колективното съзнание на целия ваш свят. Това е един друг израз на тази идея. Така че ако ти се свързваш с тази вибрация, то ти се свързваш с колективното съзнание, с колективната матрица, с колективната договореност. Нали така?

Участник: Разбрах.

Башар: И така ти можеш да имаш достъп до отношението, което имаш с тази колективна договореност, и да получиш осветление на личната ти договореност по отношение на колективната.

Участник: Защото просветлението, което Рамакришна е преживял, често е било възприемано от хората като лудост и по-късно е разпознато като нещо свято.

Башар: Да, но виждаш ли, има положителни и отрицателни видове лудост. Ние сме от положителния вид луди. Така че бъди луда заедно с нас.

Участник: Чувствам се задължена да попитам относно океана … Аз обичам децата, те са магически и забавни, и за мен океанът има подобна вибрация.

Башар: Той е много подвижен.

Участник: Има ли някаква корелация между морето, храмовете и лечението, която можем да изследваме?

Башар: Разбира се, че има.

Участник: Има ли някакви инструменти, които можеш да ни предложиш, за да оползотворим тази връзка?

Башар: Имаш ли някакво отношение към епохата на Атлантида?

Участник: Хм-м, не зная. Може би.

Башар: Добре, тогава разбери, че по времето на Атлантида на вашата планета е имало храмове, отворени към океана, за да могат делфините да влизат вътре по вода и да участват в много от церемониите. И те са участвали в действителен културен обмен. Така че идеята за взаимодействие със съзнанието на китоподобните няма само силна връзка с енергията на Сириус, но и с всичко, което се намира в океана, както и с древната цивилизация на Атлантида. Това също така е свързано с разбирането, че както хората са управителите на земята, така делфините и китовете са управителите на океана и че има истинска връзка между тези две общества и култури. Нали така?

Участник: Разбирам.

Башар: Има ли нещо във връзка с това, което предизвиква у теб радостна възбуда?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава какво смяташ да направиш по този повод? Как би искала да действаш с помощта на тази енергия? Всичко зависи от теб.

Участник: О кей … хм…

Башар: Повтаряй след мен. Тленти. Ахланти. Атълáнти.

Участник: Атланти.

Башар: Атъл, Атъл, Атълáнти.

Участник: Атълáнти.

Башар: Да, Атълáнти е бил начинът, по който те са произнасяли името на своето общество. Атълáнти.

Участник: Атълáнти.

Башар: Атълáнти. Може би вибрацията на това име, което е било дадено по онова време, ще ти помогне да определиш своята посока. Това е едно позволение. Атълáнти.

Участник: Атълáнти

Башар: Да.

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не зная, има ли нещо друго?

Башар: Не зная. Има ли още нещо?

Участник: Да. Има ли още нещо, свързано с Атлантида, лекуването и енергията …?

Башар: Ако задаваш този въпрос, значи имаш някакви подозрения за това, че има.

Участник: Зная, че има, просто това е много мистериозно.

Башар: Да, мистериозно е, но това е част от забавлението. Защото в Атълáнти е било първоначалното училище за магове. И това е, което трябва да си припомниш.

Участник: Оу!

Башар: Бъди ученик на първото училище за магове в Атълáнти и ще започнеш да научаваш същите уроци, които са усвоявали тогава. Защото Атълáнти все още съществува в една паралелна реалност и защото всички неща съществуват по едно и също време. Така че свържи се с училището за магове на Атълáнти и ще приемеш техните уроци.

Участник: Разбрах. Благодаря ти.

Башар: Благодаря и аз.

Участник: Здравей!

Башар: Добър ден.

Участник: Още от малка ме наричат „стара душа” и се питам дали можеш да ми кажеш нещо по въпроса.

Башар: Обикновено хората се обръщат към някого по този начин, когато той осъществява връзки с голям брой други едновременни въплъщения, от които извлича много енергия, много информация, вместо да е свързан само с няколко такива въплъщения.

Участник: Благодаря ти. Виждам много смисъл в това. Вторият ми въпрос е следният. Преди около две години към мен се приближи един индианец Чероки и ми даде едно перо, всъщност две пера, и ми предложи да ме научи на едно древно лечение. И след това лечението изчезна.

Башар: Лечението изчезна?! За нещо физиологично ли говориш?

Участник: Не.

Башар: Говориш за енергия?

Участник: Да.

Башар: Как може да изчезне? Всичко съществува тук и сега! Искаш да кажеш, че престана да осъществяваш контакт с тази енергия?

Участник: Предполагам, че да.

Башар: Добре, защо?

Участник: Това ме изплаши.

Башар: Защо, какво лошо си помисли, че ще се случи? Страхуваш се от собствената си сила?

Участник: Да.

Башар: Защо? Вярваш ли в афоризма на вашата планета, че „абсолютната власт корумпира абсолютно”? Вярваш ли в това?

Участник: … Не.

Башар: Ти знаеш, че абсолютната власт корумпира абсолютно само ако вярваш абсолютно, че това ще се случи.

Участник: Точно така.

Башар: Тогава от какво се страхуваш? Използвай своя страх, засили го, увеличи го. Какво е най-ужасното нещо, което си представяш, че ще се случи, ако си позволиш просто да бъдеш себе си, напълно себе овластена? 

Участник: Мисля, че няма да се случи нищо.

Башар: Но това е двойно отрицание!? Това означава, че вярваш, че ще се случи нещо.

Участник: Да, определено ще се случи нещо.

Башар: Нещо отрицателно?

Участник: Не.

Башар: Тогава от какво се страхуваш?

Участник: Предполагам, че трябва да се постарая да не изпитвам страх.

Башар: Но от какво се плашиш? Единственият повод да се стараеш да не изпитваш страх, е, да разбереш от какво се страхуваш. Защото ако не го владееш, ако не знаеш какво е, как ще можеш да го трансформираш?

Участник: … …

Башар: Хайде, използвай въображението си. Бъди откровена, всичко е наред, ти си в безопасност.

Участник: Че няма да бъда достатъчно силна, за да поддържам това на високо равнище.

Башар: О, благодаря ти! Сега, разбираш ли какво невероятно противоречие е това?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Сигурна съм.

Башар: Добре, тогава наистина от това ли се страхуваш? Или има друго по-долно равнище?

Участник: Мисля, че е на всички равнища.

Башар: Всички равнища!? Ти се страхуваш на всички равнища?!

Участник: Не на по-високи, но определено на по-ниски.

Башар: Разбирам, но ти трябва също така да разбереш, че няма нищо на по-долно равнище. Всичко е по-високо от физическата реалност. Това, което наричате подсъзнателно и несъзнателно, са всъщност на по-високо равнище на вибрации от Физическия ум.

Участник: О кей, разбирам.

Башар: Тогава, от какво се страхуваш?

Участник: … …

Башар: Мислиш, че физическото ти его няма да знае как да се справи с това?

Участник: Мисля, че улучи точно.

Башар: Тогава защо допускаш, че физическото ти его трябва да се занимава с това?

Участник: Предполагам, че не съм знаела какво да допускам.

Башар: Но сега вече знаеш, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава, какво определение имаш за егото си, според което изглежда че то няма да може да се справи? Също така защо допускаш, че егото трябва да се справя с това? Егото е просто нещо, което ти помага да се фокусираш върху физическата реалност. То не е направено да се справя с това и не му се налага.

Участник: О кей.

Башар: Следователно идеята е, че ако прекараш тази енергия през себе си, ти само ще можеш да почувстваш и преживееш повече от себе си. Единственото нещо, което някога ще откриеш в неизвестното, е, повече от себе си, защото ти си единственото нещо, което съществува в твоята реалност.  

Участник: Разбирам.

Башар: Тогава, от какво можеш да се страхуваш?

Участник: От нищо.

Башар: Видя ли?! Страхът още ли е в теб?

Участник: Не.

Башар: Добре, тогава какво ще направиш? Ще си позволиш ли да знаеш, че ако това ти носи радостна възбуда, енергията на лечението все още съществува?

Участник: О кей.

Башар: И ти можеш да я използваш, както пожелаеш, стига да ти носи радостна възбуда. Ако не, тогава ще правиш нещо друго. Всичко зависи от теб, това е твой избор, твое решение, твоя реалност, нищо няма да ти противоречи. Всичката съпротива и всичкият страх, които чувстваш, идват от твоето определение и твоите допускания за неща, които не са в синхрон с истинската ти същност. Защото ако не ги предпочиташ, освободи се от тях, понеже те не ти принадлежат. Всичко, което не е в синхрон с истинската ти вибрация, не ти принадлежи!

Участник: Разбрах! Благодаря ти!

Башар: Моля!

Участник: Последният ми въпрос … когато бях на 16, мой приятел се самоуби. Усещам го по добър и по лош начин и искам да съм сигурна, че …

Башар: С него всичко е наред. Единственото лошо, което усещаш, са страховете ти, че нещо с него не е наред. И той не би искал да чувстваш нищо отрицателно, а да живееш живота си пълноценно, защото така по-ясно ще можеш да комуникираш с него и ще знаеш, че той е добре.

Участник: Разбирам, благодаря ти.

Башар: Моля, и приятни сънища!

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е относно Творението. Аз съм художник и понякога, когато творя, аз съм толкова фокусирана върху работата си …

Башар: Това е състояние на чанелинг.

Участник: О, така ли?!

Башар: Това е променено състояние, което ти позволява да се свържеш с повече от себе си, да бъдеш повече в настоящето, в определен смисъл, да не създаваш толкова много време, или преживяване на линейност. Това е, което евфемистично се нарича състояние на чанелинг, попадане в зоната, върхово състояние или както пожелаеш да го наречеш.

Участник: Процесът на творчеството е разказване на една история.

Башар: Да.

Участник: И когато си мислим за персонажи, ситуации, книги, филми, всички тези творчески продукти …

Башар: Вие кристализирате информация под формата на истории, защото структурата на историите е автоматично присъща на вашата психика и за вас това е най-лесният начин за съхранение на информацията. Така че когато улучите всички правилни струни на структурата на една история, историята остава завинаги във вашето съзнание. Ако обаче пропуснете някои от струните, вие няма да я почувствате като завършена история.

Участник: Тогава какво се случва, когато други хора прочетат тези думи и си помислят за съответните герои и ситуации …

Башар: Това, което ще се случи, ще бъде различно за всеки индивид.

Участник: Миналата вечер ти каза, че всичко, което си представим, е в някакъв смисъл реално.

Башар: Да.

Участник: Това означава ли, че тези персонажи и места съществуват на някакво равнище?

Башар: В определен смисъл, да. Разбери обаче, че терминът „реален” може да означава много различни неща. Идеята обаче е, ако мислиш например от гледна точка на Духа, където не съществува такова преживяване на линейното време и пространство, и всичко, за което си помислиш, и всичко, което си представяш, се проявява моментално пред теб. Тогава поне на това равнище, ако си го представиш, моментално ще го преживееш.

Участник: Ха.

Башар: И то ще изглежда толкова реално, колкото всичко останало, защото в крайна сметка физическата реалност е толкова реална, колкото я дефинираш. Тя е просто един сън, просто едно отражение. Така че от гледната точка на някои цивилизации или същества от по-високи измерения, да кажеш, че физическата реалност е реална и по-реална от нещо друго, ще причини само смях. Защото те могат да видят, че това е само един въображаем рефлекторен процес, както всичко, което ти наричаш въображение.

Участник: Разбирам.

Башар: Така че в този смисъл, всичко е реално, защото реалността е продукт на това, което определиш с въображението си.

Участник: Тогава това, че създаваме истории и си ги разказваме, аналогично ли е на това, че Духът преживява себе си?

Башар: Да. Защото физическата реалност е процес на преживяване и на изживяване на една история, която Духът е пожелал да преживее.

Участник: Изумително!

Башар: Да. Вие сте живи истории. Ето защо е много важно да използвате своята способност да комуникирате със своето въображение, за да си разкажете историята, която предпочитате да изживеете, вместо историите, които не предпочитате. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Защото всичко зависи от вас. Духът просто желае да преживее една история с определена тема. Как преживяваш тази история – положително, отрицателно и пр. зависи от свободната ти воля като индивид. Така че имаш комбинацията от съдба, която е темата на историята, и свободната воля, според която ти изиграваш своята роля в историята по определен начин. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ами това е. Ти си една история, вие всички сте различни истории, ние сме истории. Творението е една история, която разказва своята история на себе си от всичките различни перспективи, които може. 

Участник: Хм.

Башар: Ето защо отново: когато разказваш една история, която улучва всички струни на това, което наричаш структура на една история, тя създава необходимата хармония и историята остава навеки, защото приляга на този модел във вашата психика. И когато улучиш правилните струни, историята ще закънти, нали така?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, благодаря ти.

Башар: Благодаря и аз, ти си една добра история.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Наистина харесвам формулата, която си ни дал – да следваме своята радостна възбуда и наистина се опитвам да следвам …

Башар: Моля за извинение?! (медиумът прави жест, все едно че си продухва ухото)

Участник: А, да … Аз следвам …

Башар: Ти следваш ли (радостната си възбуда) по най-добрия познат ти начин?

Участник: С това всъщност е свързан въпросът ми, аз правя всичко възможно …

Башар: Това е! Това е всичко, което трябва да правиш – най-доброто от себе си. Когато установиш оттам нататък, че искаш да направиш нещо различно, направи отново най-доброто от себе си. И това е всичко, което трябва да направиш.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Още един въпрос. През последната година съм преследвана от най-различни love birds*). Те пристигат на ята и ме съпровождат, когато шофирам, или се появяват в небето пред мен и аз виждам ястреби и странни птици, които не се виждат в града …

*) Love bird (В буквален превод „птици на любовта”), вид малки папагали, известни със своята съпружеска вярност. – Бел. прев.

Башар: Има пренареждане на определени електромагнитни формации на вашата планета, които карат птиците да следват различни миграционни пътища.

Участник: Хм.

Башар: Но това е рефлективен символ за теб, тъй като ти си ги забелязала. И в този смисъл, какво мислиш, че ти казват те?

Участник: Да бъда свободна?

Башар: Добре, да бъдеш свободна. Да бъдеш себе си. И релевантният въпрос е  дали това нещо важи за теб.

Участник: Определено бих имала полза от това да съм свободна.

Башар: Тогава, по какъв начин вярваш, че не си свободна?

Участник: Имам много задължения и отговорности, които чувствам, че …

Башар: Искаш да кажеш, че имаш определение за отговорност, което по някакъв начин е ограничаващо? Ако е така, това означава, че имаш определение за отговорност, което не ти върши работа. Разбираш ли нашето определение за отговорност?

Участник: Не.

Башар: Способност да отговаряш, да реагираш.

Участник: Ха.

Башар: Това не е ли самата свобода? Способност да реагираш, способност да избираш!? Това не е ли свобода?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Тогава защо да не изживееш позитивната версия на отговорността, вместо да я закопаваш с такова отрицателно определение? Също така „задължение”. Отново: идеята е, че ако поемаш ангажименти, ти поемаш ангажименти, но в същото време ти можеш да преосмислиш ангажиментите си в бъдеще, за да ги направиш повече в съответствие с това, което предпочиташ, вместо просто да се подчиняваш на остарели идеи за това, че трябва да поемаш определени ангажименти, за да бъдеш тази, която предпочиташ да бъдеш, или да имаш това, което предпочиташ да имаш. Така че се научи да се освобождаваш от остарели идеи за задължение и отговорност и започни да осъзнаваш, че може да има по-положителни определения за тези неща.

Участник: Ще го направя.

Башар: Кога?

Участник: Сега.

Башар: Добре, всичко зависи от теб. Просто трябва да приложиш това в живота си и да се държиш така, все едно, че знаеш, че то е вярно. Нали така? Не можеш да излъжеш себе си, не можеш да излъжеш Творението. Можеш на думи да претендираш, че правиш нещо, но ако в действителност не се държиш така, все едно, че вярваш, че то е вярно, то Творението вижда ясно какво се случва. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Запомни. Моля всички запомнете – това да знаеш и да се държиш по определен начин са синоними. Нали така? Разбираш ли това?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да, разбирам го.

Башар: Добре. Нещата, които знаеш, че можеш да вършиш, ти просто ги вършиш и не мислиш върху тях, не се чудиш дали вярваш в тях. Ако ти кажа: „Моля, би ли прекосила стаята?”, ти не започваш да се чудиш: „О, аз мисля, че мога да го направя. Вярвам, че е възможно да прекося стаята, но не съм напълно сигурна”. Ти просто прекосяваш стаята, защото знаеш, че можеш. Знаенето и поведението, действието, са синоними. Така че когато знаеш, че нещо е вярно, ти не го поставяш под въпрос, а просто го правиш. И това е единството, което търсите в своя живот. Разбираш ли?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Това е даже нещо повече от убеждението, от това да вярваш в нещо. Знанието е присъщо на това, което наистина знаеш, че си. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И …? Тогава …? Какво ще направиш сега, което отразява, че знаеш това, което предпочиташ да знаеш … вместо това, което си правила? Как сега ще изразиш това в живота си, след като то отразява този вид свобода? 

Участник: Мисля, че трябва да започна да претендирам.

Башар: Да претендираш какво?

Участник: Да претендирам, че зная.

Башар: Да претендираш, че знаеш?! Добре, искаш да кажеш, че ще се преструваш, докато успееш?

Участник: Да.

Башар: Но ако знаеш, че се преструваш, как ще го постигнеш?

Участник: … …

Башар: Искаш да кажеш, че ако вярваш, че се преструваш достатъчно и ако се преструваш достатъчно, в крайна сметка преструвката някак ще попие в теб и ще се превърне в познание? Ако вярваш в това, то ще се получи, но ако не вярваш, няма да се получи.

Участник: Всъщност това никога не се е получавало при мен.

Башар: Ето, виждаш ли? Тогава, в този смисъл, нещо, което ще проработи по-добре за теб, е, в действителност да разбереш механизма и да знаеш, че той работи. Да разбереш природата и структурата на Съществуването и как реалността се проявява. И тогава ти ще имаш един инструмент, който ще можеш да използваш със знание, а не просто ще предполагаш. Нали така?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ето защо казахме в началото на предаването, че за теб може да се окаже от критично значение действително да разбереш много от инструментите, които сме споделили с вас, или инструментите, които привличаш към себе си от други източници, които наистина описват действителната природа на Съществуването, структурата на Съществуването. Защото когато разбереш тази структура, всичко останало, поставено на фона на тази структура, показва веднага кои негови части съответстват на тази структура и кои не съответстват. И частите, които не прилягат, можеш спокойно да изоставиш. И тогава ще си напълно наясно какво ти върши работа, като инструмент, като механизъм. И няма да се интересуваш от фокусиране върху останалото, защото останалото няма нищо общо с инструмента и със структурата, а е свързано с убеждения, които неправилно си прикрепила към него. Намираш ли някакъв смисъл в това?

Участник: Да, това ми помага.

Башар: По какъв начин ти помага?

Участник: Предполагам, че искам да имам някакво бързо решение.

Башар: Да, можеш да имаш решението, колкото бързо пожелаеш, защото виждаш ли, отново: всичко е тук и сега, ти го имаш! Ти го имаш! Но вярваш ли, че го имаш? Знаеш ли, че го имаш? Имаш ли вибрацията, която съответства на това, че го знаеш, за да видиш, че можеш да го имаш бързо, или всъщност си казваш: „Трябва ми един дълъг процес, за да достигна до момента, в който най-накрая ще мога да си позволя да зная, че това е било тук през всичкото време”? В това се състои разликата, нали? То е тук. Ти просто трябва да знаеш, че е тук и да действаш така, все едно че е тук, не да се преструваш.

Участник: Хм.

Башар: Но трябва да знаеш, че е тук. Така че разбираш ли, че всичко е тук и сега?

Участник: Това ми помага. 

Башар: Добре, и колкото повече си позволяваш да настроиш ума си според идеята, че всичко наистина е тук и сега и ти вече го имаш, то колкото и дълго да ти отнеме да смелиш това и да знаеш, че то е вярно, това ще бъде времето, необходимо за тази твоя трансформация. Нали така?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Наистина всичко зависи от теб и е в твоите ръце.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Това е един идеален момент за мен, Башар.

Башар: Както и за мен.

Участник: Имам въпрос относно Уила Хилакрисинг.

Башар: Да?

Участник: Тя има две сърца.

Башар: Да, тя има, макар те да не са отделени.

Участник: Можеш ли да поясниш това?

Башар: Нейният хибриден вид, който е смесица от няколко различни неща, притежава това, което би нарекла двойно сърце.

Участник: Каква е функцията на това двойно сърце?

Башар: То функционира много добре, благодаря ти. Всъщност отговорът на въпроса ти е, че идеята е то да генерира определена вибрация в нейната система, която подкрепя способността й да променя своя външен вид. Тя е потайна, тя променя формата си. Тя не всякога изглежда в нормалния си вид. Физиологично все едно че тя се проявява едновременно като двама различни души. Така че тя е две в едно.

Участник: Тогава, всички ли специалисти по успоредни реалности притежават двойно сърце?

Башар: Почти всички, но не всички.

Участник: Какви са тези, които не притежават?

Башар: Те имат различна природа и преживяват идеята за успоредните реалности и промяната на външния си вид по различен начин. Не всички са потайни. Не е необходимо да си потаен, за да си специалист по успоредни реалности. Разбираш ли?

Участник: Можеш ли да поясниш малко по-подробно това?

Башар: В какъв смисъл? Просто казвам, че не е необходимо да можеш да променяш външния си вид, за да бъдеш специалист по успоредни реалности. Просто трябва да се обучиш в областта на успоредните реалности. Все едно, че не е необходимо да бъдеш от определена националност, за да си учен. Ти можеш например да си физик и да научаваш неща по определен начин, докато други ги научават по друг начин. Идеята за потайните същества е, че освен че са специалисти по успоредни реалности като знание, те също така са такива специалисти и по отношение на своите действителни преживявания. В много отношения специалистите по успоредни реалности, които нямат тази способност да променят външния си вид, научават това, което трябва да знаят, от тези, които могат да променят външния си вид. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: И така, какво друго?

Участник: Също така се интересувам от Ангелската обител (Angelic realm). Каква е вашата гледна точка за това царство?

Башар: Това е първото отражение на „Всичко, което е”. С други думи, когато Единството (The One) e създало идеята за отражение, което се е превърнало във „Всичко, което е”, първото отражение, което е имало „Всичко, което е”, е било наречено „Ангелска обител”. Намираш ли смисъл в това? Ти разбираш, че има различни равнища на вибрация и подразделения. Така че „Всичко, което е” е „Всичко, което е” и първото разграничение между него и всичко друго е това, което наричате “Ангелска обител”. Това е просто една друга версия на „Всичко, което е”, отделена и съставена от по-малки същества от „Всичко, което е”, но по-големи от всичко, което се намира на по-долните нива. По-големи от малките единици, като мен и теб, разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че ангелите са най-големите единици на колективното съзнание, точно под равнището на „Всичко, което е”. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Добре, и …?

Участник: Това е всичко, благодаря ти.

Башар: Благодаря … Нания, имаш ли въпроси от името на други?

Нания: Определено да, трима души. Аз зная как ти харесваш това число.

Башар: Ние не харесваме това число, ние обичаме това число!

Няния: Ти никога не си половинчат относно каквото и да било.

Башар: Не.

Нания: Първият въпрос е относно осъзнатото сънуване и събуждането по време на осъзнато сънуване. Когато ти за първи път повдигна този въпрос, мисля, че доста хора можеха да вземат отношение, защото много от нас са имали преживяване да се събудят по време на едно осъзнато сънуване.

Башар: Да осъзнаят, че сънуват по време на сън.

Нания: Мисля, че някои от особеностите на осъзнаването по време на сън са, че можеш да манипулираш реалността и също така всичко протича много плавно и гъвкаво.

Башар: Да.

Нания: И ти осъзнаваш, че сънуваш, така че знаеш, че си в безопасност …

Башар: Да.

Нания: И усещането е забавно и богато.

Башар: Да, както и овластяващо.

Нания: И така, когато ти каза, че вашата цивилизация се е събудила по време на съня на физическата реалност …

Башар: В състоянието на осъзнато сънуване, поради осъзнаването, от тази гледна точка, можеш да видиш, че физическата реалност е един сън. И защото в процеса на осъзнаване ти можеш също така да възприемеш Матрицата на реалността, която е моделът, от който се проявява физическият сън, ти можеш в състоянието на осъзнатост да манипулираш Матрицата на реалността и да променяш модела, който влияе на проявлението на физическия сън. Ето защо ние никога не напуснахме осъзнатото сънуване, тъй като физическият сън се превърна в един сън за нас, а сънното състояние стана реалност за нас и ето защо ние никога повече не спим – ние непрекъснато сме будни в съня си. И за нас повече не съществува разлика между физическата реалност и съня. Осъзнатостта е в сърцевината на всичко това; ние сме осъзнати в целия сън на физическата реалност и в това, което вие наричате сънища на равнището на други измерения. Намираш ли смисъл в това?

Нания: Да. Когато ти казваш, и това е също нещо ново, че от това си състояние възприемате физическата реалност като сън … защото някой постави въпроса дали не се тревожите, че ще се събудите, или че ще заспите отново и ще се завърнете в съня, който преди сте осъзнавали.

Башар: Защо ще изберем да направим това? Ако сме осъзнати, ние знаем какви са възможностите за избор. Тогава защо бихме избрали това!?

Нания: Правилно. Тогава ето защо всички неща, които ни описваш относно физическата реалност, и факта, че можете, следвайки своята радостна възбуда, да накарате реалността привидно да се промени около вас …

Башар: Не привидно!

Нания: Правилно, защото всичко, което проявявате, е с помощта на своя Висш разум. Вие всъщност боравите с Висшия си разум.

Башар: В определен смисъл, Физическият ум и Висшият разум стават далеч по-свързани и ние се изразяваме по-холистично, като една обединена личност, в която Физическият ум и Висшият разум функционират заедно.

Нания: Точно така, но всичко, което възприемаме около себе си, това всъщност не е ли Висшият ни разум, който ни дава тази плазма, както аз я наричам, с която да боравим?

Башар: Помни, че това, което всъщност възприемате, бива филтрирано през системата от убеждения и вярвания на физическата персона и макар че източникът на идеята може да е Висшият разум, може да се случва интерпретация, когато всичко преминава през призмата на Физическия ум и възниква идеята за балансиране на призмата на Физическия ум и изясняване на призмата на Физическия ум, която съдържа определенията и емоциите, и мислите, които създават его структурата и поведението, и балансирането на които позволява на призмата да стане достатъчно ясна, така че това, което идва от Висшия разум, да остане, така да се каже, по-автентично, вместо да бъде деформирано в процеса на филтриране през физическата личност.

Нания: Разбирам всичко това, но също така идеята, че това, което възприемам като предмети тук, във физическата реалност …

Башар: Да …?

Нания: И другите хора, които виждам, които са продукт на моето съзнание, материалът, от който те са направени, всъщност не представлява ли Висшият разум?

Башар: Не, това е електромагнитна енергия. Това е начинът, по който Матрицата на реалността се проявява като физическа реалност. Това е определена вибрация на електромагнитна енергия.

Нания: Тогава аз съм физически израз на електромагнитна енергия в тази реалност?

Башар: Да.

Нания: О кей, това е интересно.

Башар: Висшият разум, в определен смисъл, поражда вибрация в себе си, която отразява вибрацията, която наричаме електромагнитна енергия, която става, така да се каже, супата, която преживява в този смисъл Физическият ум. Това е отражение.

Нания: Разбирам. Тогава ние мислим, че това е нещо много солидно.

Башар: Да.

Нания: Ние мислим, че се намираме вътре в него, а не че то е самите нас.

Башар: Точно така – че това сте самите вие, ето защо ние казваме, че процесът на възнасяне е процесът на осъзнаване, че вие всъщност сте измерението, в което преди това сте мислили, че съществувате. Измерението се състои от вас.

Нания: Точно така, и идеята, че много пъти, когато казваш някои неща, доста хора си казват: „О, божичко, как може това да е възможно!? Как може да се живее в една реалност, където само трябва да си помислиш за нещо, и то се проявява пред теб, или как даже едно физическо същество би могло да съществува в този вид реалност!?”         

Башар: Да.

Нания: Но според това, което казваш в момента, се оказва, че реалността, това сме ние.

Башар: Да, и в рамките на електромагнитната супа съществуват също различни вибрационни нива, така че има по-плътни вибрации и по-леки вибрации. И сега вие сте в процес на преминаване от по-плътните вибрации към по-леките и по-леките вибрации на електромагнитната супа или поле – там може да преживявате много повече неща, които са по-близки до преживяванията на Висшия разум по отношение на своята реалност. И там не е нужно толкова време и пространство, за да има проявление.

Нания: И ако приемем, че разбираме това сега …

Башар: Е, нека допуснем, че това е така.

Нания: Добре, аз го допускам.

Башар: Чудесно.

Нания: Колко далече е възможно повечето от нас да стигнат, за да позволят на реалността да се организира отново и отново, в рамките на най-високата ни радостна възбуда, така че да започне да изглежда толкова магическа, че да наподобява това, което вие преживявате?

Башар: Разбира се, равнището на вероятност е различно за всеки индивид, но като колективна средна величина, за индивидите, с които взаимодействаме сега, вероятността е някъде между 68% и 76%.

Нания: Значи можем да достигнем момента, в който взаимодействаме с физическата реалност толкова плавно и лесно, че да осъзнаем и признаем, че тези инструменти и механизми наистина работят във физическата реалност?

Башар: Да.

Нания: И ако действаме така, все едно че знаем това, физическата реалност ще става все повече и повече податлива?

Башар: Да.

Нания: Докато почувстваме, че живеем в съня.

Башар: Да. Докато знаете, че това е така. И когато знаете, че това е така, всичко останало следва от само себе си – вашите чувства, мисли, вашите преживявания, вашите проявления.

Нания: Мисля, че това е твърде вълнуващо. 

Башар: И ние мислим същото.

Нания: И ето че постъпи този чудесен въпрос! Как може човек, който преживява депресия и е силно изплашен, да следва своята радостна възбуда?

Башар: Това може да стане по много начини. Ако си позволите достатъчно свобода, може, отново: да преформулирате депресията и да разберете, че от положителна гледна точка, това е една естествена реакция – компресия. Когато не може да откриете отговора във външния свят, вие отивате там, където знаете, че се намират отговорите – вътре във вас и вие се вглъбявате, компресирате се в този смисъл, докато откриете отговорите, които търсите, след което се разгръщате като нов човек и излизате от това. И това е естествената, положителна страна на процеса, но когато поставите отрицателен етикет на този процес на оттегляне навътре, когато се самобичувате, когато си давате отрицателна оценка, това се превръща в отрицателното преживяване на депресия. Сега, ако депресията ви е толкова дълбока, че не може да си дадете сметка и да осъзнаете всичко това, тогава единственият път нагоре е да отидете още по-надълбоко навътре. Защото в крайна сметка ще откриете пътя навън, по един или друг начин. Разбираш ли?

Нания: Ъ-хъ.

Башар: Или ще достигнете до това, което наричате твърдото дъно, и ще си дадете сметка, че единственият път е нагоре, или ще откриете, че ви трябва авариен изход, който вие наричате смърт. И в единия, и в другия случай, вие сте свободни.

Нания: Ако поемем пътя на самоубийството, обикновено не се ли прераждаме и не повтаряме ли същите …

Башар: Вие може да създадете преживяване на прераждане, но помнете отново, че всички животи протичат едновременно! Следователно идеята за прераждането е едно преживяване, което може да създадете, но това не е нещо, което в действителност се случва механично и в структурно отношение. Но вие може да създадете преживяване, все едно че това е така. И понякога, ако не сте много, така да кажем, наясно с това, което правите, в този смисъл, и сте извършили този акт в състояние на силна реакция, да, може да откриете много бързо, че преминавате през подобно преживяване, защото в действителност сте искали точно това да направите – да преминете през това преживяване и да научите нещо положително от него, и ако, в определен смисъл, сте се лишили от това, може да решите да го направите отново. Това не е задължително, но вие може да решите да го направите и може би това ще бъде едно автоматично решение, ако не сте го осъзнали като такова. Това може да се окаже естествена реакция спрямо отсъствието на съзнателност в момента, в който сте решили да се самоубиете. Помнете, че в определен смисъл, всяка смърт е самоубийство, защото решавате да напуснете (този свят). По един или друг начин вие правите някакво разпределение на времето си. Но по начина, който имаш предвид, да, това може да се случи, или можеш просто да се озовеш в духовната сфера и да разбереш, че в действителност не си направила това, което си искала, и да потърсиш други начини да балансираш всичко. За това не е задължително необходимо да се прераждаш, но ако си решила да направиш това, зависи от състоянието ти, когато си пресичала този праг – как нещата ще се развият, дали си си позволила да знаеш, че имаш право на избор. Съществата, които не знаят, че имат възможност за избор, може понякога за известно време да станат това, което наричате бродещи духове, може да се объркат и да се почувстват изгубени, и може даже да не знаят, че действително са умрели, може да си мислят, че не са успели да го направят, както трябва. В крайна сметка обаче те ще го осъзнаят и техните водачи ще им помогнат да го осъзнаят, или хора от вашата страна ще им помогнат да го осъзнаят, и тогава ще преминат на по-високо равнище, и ще решат да балансират всичко, и всички създадени от тях преживявания, от каквато гледна точка пожелаят, и в крайна сметка ще се окажат винаги свободни. Това помага ли ти?

Нания: Да, това е много обещаващо по отношение на реалността, предполагам и на това, че можем да простим на себе си.

Башар: Идеята е, че ако наистина проумеете, че Творението ви обича безусловно, това означава, че То не поставя никакви условия спрямо тази любов. Така че не може да става въпрос за опрощаване на каквото и да било. В крайна сметка всичко това са преживявания.

Нания: Точно така. И вчера ти описа един инструмент, който почувствах, че е толкова остроумен и полезен за хора, които изпитват депресия и търсят начин да се освободят от нея. И това е свързано с така наречения от теб шперц.

Башар: Да, шперца, секретния ключ и фабриката …

Нания: Можеш ли да кажеш още нещо по този въпрос, защото мисля, че тук има редица хора, които не са чували за това.

Башар: Много накратко идеята е, че вие сте единственият собственик на фабриката, която произвежда вашата реалност, и вие винаги притежавате секретния ключ, който може да отвори нейната врата. И като отворите вратата, може да влезете в центъра, който представлява подиум над пода на фабриката, и това е неутралната, центрирана, балансирана позиция. Вие може да погледнете на едната страна и да видите всички работници, заети на своите работни места, които произвеждат всички отрицателни вибрации, които сте им наредили да произведат за вас. Може да погледнете на другата страна и да видите всички работници, заети с производството на най-различни положителни информации, идеи и определения, убеждения и вибрации, които  сте им наредили да произведат за вас. Ако решите, че желаете да имате фабрика пълна с положителни произведени вибрации и в този смисъл, с положително настроени работници, но чувствате, че нещо ви спира да поемете по този път на своята най-силна радостна възбуда, тогава използвайте секретния ключ, влезте вътре, изкачете се на подиума, погледнете към отрицателната страна, където сте мислили, че сте изпратили всички работници да си вървят у дома, но все пак включете всички светлини, за да проверите дали някой не се е скрил в ъгъла, или в сутерена, и все още си върши работата, и произвежда всички тези отрицателни вибрации и идеи. Ако намерите такъв човек, може да му кажете: „Хей, всъщност ти се справяш прекрасно, прекрасно като произвеждаш всички неща, за които те назначих и които са отрицателни, но знаеш ли, тази фабрика повече няма да произвежда тези неща и следователно аз ще ти връча златния парашут и ти сега ще си тръгнеш, и можеш да си потърсиш друга работа. Аз те освобождавам, благодаря ти много за добре свършената работа и сега твоето място ще бъде заето от някой друг, който ще произвежда положителни неща”. И ще трябва да се огледаш добре, за да се увериш, че производството на още някои отрицателни идеи не продължава някъде там. Идеята в случая е, да признаеш, че работниците в този участък са работили това, за което си ги наела, но вече те не ти трябват за тази работа. И така, това е една освобождаваща идея. Ти можеш да  използваш тази аналогия, за да откриеш кой още може да се спотайва във твоята фабрика и да му кажеш, че той вече не е необходим. Ще му благодариш, защото той ти е служил добре и ще го освободиш. Нали така?

Нания: Да. Звучи добре и прави нещата да изглеждат така, че управлението на отрицателните идеи изглежда толкова по-възможно, защото всичкото, което трябва да направиш, е да се вслушаш в една идея, която се появява в мозъка ти, и да прецениш дали тя е отрицателна, или положителна, и ако е отрицателна, тя идва от един от тези работници …

Башар: Да. Идеята зад отрицателното убеждение е, че то произвежда отрицателни неща, които правят нещата да изглеждат така, все едно че отрицателното убеждение е единственото нещо за вярване. Защото това е задължението на отрицателното убеждение – да прави създаването на положителните неща да изглежда много по-трудно. Но това идва само от отрицателната страна. Емпирично не е вярно, че положителните убеждения са по-трудни за сътворяване, но това е един от продуктите от отрицателната страна на фабриката – уверението, че те са по-трудни. Така че щом се освободите от тези работници, ще откриете, че филтрите и паяжините ще изчезнат, те ще бъдат ответи и изведнъж ще осъзнаете, че положителните убеждения са лесни за възприемане, лесни за следване, лесни за проявяване, защото погледът ви вече няма да бъде замъглен от отрицателната идея, която ви се е натрапвала в опита си да ви убеди, че положителните убеждения са трудни за осъществяване, което е техният продукт. Намираш ли смисъл в това? 

Нания: Да, това е много убедително, защото всъщност започва да ни дава свободата да направим положителен избор, защото ако трябва наистина да се събудим в съня и да се осъзнаем в степента, която казваш, че е възможна за нас, в крайна сметка ни е необходимо твърдо убеждение, че трябва да тълкуваме положително всичко, с което се срещаме в своите преживявания. И ние трябва да внимаваме за това, и да продължаваме да правим този избор, след което да оставим Вселената и нашата реалност да се организират около това.

Башар: Точно така! (аплодисменти в залата)

Нания: Това е чудесно и наистина ти благодарим за това споделяне.

Башар: Ние ви благодарим за съвместното му сътворяване. Бихте ли желали да направите кратка почивка, за да се подготвите за холотопа и да кристализирате всичкото това разбиране в себе си?

Нания: Това звучи прекрасно.

Башар: Тогава ще направим кратка почивка, след което ще продължим с вашето холотопно преживяване.

Башар: Нека сега продължим предаването по следния начин. Спомняте ли си времето, когато всички вие не можехте да дочакате да настъпи по-скоро 2000-та година? А ето че вече сме 2014-та с едно мигване на очите. Времето ще продължи да се ускорява. Идеята е, че ще усещате парадокса, че колкото повече се фокусирате върху настоящето, ще бъдете в състояние да правите повече за по-кратко време. В този смисъл, ще преживявате все по-често неща, които ще ви изглеждат парадоксални противоположности. Да можете да правите повече с по-малко.  Да можете да правите повече за по-кратко време. Когато позволявате на пространствено-времевата реалност наистина да става по-гъвкава и податлива, като се фокусирате върху настоящето, вие ще започнете да усещате все повече, че всичко е тук и сега, и когато променяте своите вибрации и се премествате през безбройните успоредни реалности милиарди пъти в секунда, ще започнете наистина да усещате това ускорение. Ще започнете наистина да чувствате как нещата увеличават скоростта си и, в определен смисъл, едновременно с това се забавят. Ще започнете да осъзнавате и наистина да преживявате идеята, която сме изказали преди, че пътуването с безкрайно висока скорост означава да бъдеш навсякъде едновременно, а това означава да си в пълен покой. И така ще преживявате все повече идеята на тази полярност, на този парадокс. Колкото повече живеете в настоящето, колкото повече сте верни на себе си, колкото повече се отправяте към всичко, което е вече тук, и когато преоткривате себе си в своята година 2014-та и се синхронизирате с тази енергия на преоткриването, помнете, че в крайна сметка, както вие казвате, всичко се свежда до това да бъдете тук и сега, верни на себе си, колкото може повече и да позволите, позволите, позволите на своята личност да изясни призмата, която тя представлява, през която може да проникне светлината на Висшия ви разум с много по-малко филтри, така че отражението на физическата ви реалност да отразява определено повече въображението на Висшия разум. Защото той знае от какво се нуждаете и е застанал на върха на планината, и може да ви напътства безпогрешно долу в долината. Позволете му да направи това, като бъдете истинското си Аз и следвате истинската си радостна възбуда.

Позволете си да започнете да се отпускате и да кристализирате тези идеи, които сме обсъдили в това предаване, тази вечер от вашето време. И докато светлините избледняват и зазвучава музиката, позволете си да се фокусирате върху огледалото на реалността пред вас, наречено холотоп, и тогава вие ще се взирате в едно отражение на самите себе си. Отпуснете се и дишайте леко, като поемате дълбоко въздух … и го изпуснете. Поемете дълбоко въздух … и го изпуснете. Поемете дълбоко въздух … и го задръжте, задръжте, задръжте, и го изпусне-е-е-е-те, изяснявайки и разчиствайки паяжините от тавана на своя ум, докато той стане свеж и чист, и празен, защото тази празнота ще се запълни точно и само с нещата, които наистина са ви необходими, с информацията, от която наистина се нуждаете, с познанието, което наистина притежавате, което ви позволява да бъдете повече и повече, и повече това, което наистина сте. Позволете на въображението си да ви насочва към действие в пълния смисъл на думата и на всички равнища, които отразяват най-силната ви радостна възбуда и най-голямото ви радостно вълнение. И позволете си да направите разбор, и да прегледате всички инструменти, с които разполагате, които ние сме споделяли, и други са споделяли, и изяснете, изяснете, изяснете тази/този, който знаете, че сте. Изяснете това, което знаете, че е тук и сега, независимо дали е видимо, или не и си позволете да знаете, че всички бариери, граници и мембрани са проницаеми, и че всички неща могат да преминат през тях в двете посоки. И в каквото и вибрационно състояние изберете да бъдете, то ще бъде този мотор и този магнитен атрактор, който ще пренасочва тези неща от единия списък към другия, от едната колона в другата. Останете във вибрационното състояние, което предпочитате, за да може вече да си позволите да се хармонизирате и слеете с истинското си същество. Изберете да бъдете на влака и на коловоза, който наистина предпочитате и който отразява вашата идеална реалност, и знайте, че макар и крайната дестинация да не ви е известна, когато пристигнете, това ще бъде идеално и точно това, което трябва да бъде, където трябва да бъде, когато трябва да бъде. Доверете се на разгръщането на живота си и на това, което се случва по време в него. Научете се да притежавате яснота и честна преценка на своите вярвания/убеждения и определения, за да имате способността да различавате между своите радости и своите страхове, своята радостна възбуда и своята тревожност. Затова е необходимо само да сте честни и желанието да знаете това, което трябва да узнаете без страх, защото отново: единственото нещо, което ще откриете в неизвестното, е повече от себе си, защото вие сте единственото нещо, което съществува във вашата реалност. И това важи за всички същества. И докато се разгръщате и развивате, и докато се хармонизирате все повече с „Всичко, което е”, помнете, че вашата идентичност няма никога да се загуби, а просто ще преживявате повече от себе си като „Всичко, което е” и даже при пълното сливане с „Всичко, което е”, преживяването ще бъде от вашата гледна точка. Защото вие сте „Всичко, което е”, което преживява себе си като аспекта на „Всичко, което е”, което уникално представлява всеки един от вас. Холограмно, всичко е Единство и Единството е всичко, и всяка част съдържа всичко и всичкото е отразено във всяка част. Кристализирайте в себе си, чрез своето отпускане и дишане, вибрацията на своето място на концентриран, идеален покой. Създайте от това пространство, действайте от това пространство, от тази вибрация, от тази честота, защото това е честотата на вашата истинска, естествена природа. И това е всичко, което съществува, и оттам всичко бива генерирано и създавано във вашата реалност. Няма нищо навън. Има само тук и сега, и всичко, което вие ще изберете, проявяващо се около вас. То винаги е било там и става все по-видимо, докато приемате честотата на това проявление и ставате версията на себе си, която е в синхрон с вибрацията на това отражение, на това проявление.

Във всяко обстоятелство и ситуация си позволявайте да се успокоявате и отпускате, да направите пауза, да бъдете неутрални и помнете, че винаги притежавате секретния ключ за фабриката и винаги може да отворите тази врата, и да застанете на този неутрален подиум, и да запалите светлините, и да откриете тези, които може още да работят там, и се освободете от тези, които вече не произвеждат продукта, който предпочитате. Защото вие сте собственикът на фабриката и това в никакъв случай и под никаква форма не отрича и не прави по-малко валидна идеята за нещата, които не предпочитате. Защото ако ги отричате, вие всъщност ги утвърждавате и това е парадоксът и иронията. Само когато позволите всички възможности за избор – положителни и отрицателни – да бъдат равнопоставени и еднакво валидни, вие си позволявате да притежавате силата и възможността да избирате това, което предпочитате, без да омаловажавате това, което не предпочитате. Защото не трябва да има съпротива, тъй като съпротивата причинява привързване към нещата, които не предпочитате. Не се съпротивлявайте на естествената си природа. Позволете си да се носите плавно, позволете си да дишате, и позволете си да знаете кой/коя сте в действителност.

И така, във всички ваши действия и във всички ваши решения, и във всички ваши представи, и във всички ваши перспективи, и във всичкия ви език и изразни средства, и мисли, и действия, и чувства, и убеждения, бъдете в синхрон и в хармония с истинската си същност, която винаги е отправяна към вас, винаги е излъчвана към вас от вашите водачи и Висш разум – един вечен, вечен, вечен маяк, който винаги огрява със светлината си пътя на най-малкото съпротивление. Бъдете пътя на най-малкото съпротивление за себе си. Радвайте се на себе си, обичайте себе си, имайте милост към себе си и всичко, което правите, ще бъде пропито с безусловна любов, защото вие сте направени от безусловна любов, изградени сте от съзнание, направени сте от самия Бог като негова част. Вземете това присърце, всички вие. Вдишайте това дълбоко и го направете част от себе си. Вдишайте и издишайте. И позволете ритъма на сърцето в тялото ви да се превърне в пулса на вашия живот. И се носете с лекота, с лекота, с лекота. Защото вие, във вашите изобретения и във вашето въображение, и в придаването смисъл на живота, сте живата кръв на самото Творение. Преминавайте през вените и артериите на „Всичко, което е”, носейки препитание, живот и любов, и светлина във всяко кътче на Творението. Носете се, със всеки сърдечен удар, носете се. Позволете си да се понесете в едно безкрайно море от съзнателност и си позволете да изразите това място на идеален покой вътре във вас, и отразете, и вибрирайте, и излъчвайте тази енергия към всички, и действайте като жив пример за всички, за да могат и те да изберат, ако пожелаят, че те също могат да бъдат тези, които са наистина.

Вдишайте всичко това и го направете част от себе си. И знайте, че кристализирате в своята нервна система тези идеи и тези инструменти, и че се превръщате в по-идеален приемник, по-идеална антена, една кристална спирала, която достига до небесата, чувствителна към вибрационните честоти на по-високите равнища, и че сте способни да привличате, и превеждате, и приемате всички тези вибрации по начин, който е идеално приземен и балансиран, и хармонизиран, с който/която сте избрали да бъдете в този живот. Бъдете в мир. Бъдете в мир. Бъдете в мир. Позволете си да дишате и да плувате свободно … и докато позволявате на музиката да затихне, позволете си да се потопите в съня, и да се събудите в съня, в съзнание, за да видите и да знаете, че физическата реалност е само един сън. И когато се събудите следващия път, и когато се събуждате всеки следващ път, винаги ще се събуждате с един свой нов сън, създаден от самите вас, и никога вече няма да бъдете същата личност, от момент, в момент, в момент. Вие ще бъдете този/тази, който/която определите да бъдете, и това ще бъде така. Сега си позволете просто да се понесете в съня на безусловната любов и подкрепа на „Всичко, което е”.

Носете се свободно, с любов, в един красив и съзнателен сън и просто дишайте, дишайте, дишайте. В тази година на преоткриване, 2014-та, ние ви изпращаме своята безусловна любов и дълбока признателност, сърдечна благодарност за съвместното сътворяване на това предаване! И за съвместното създаване на една нова реалност. Приятен ден!