БАШАР 30.09.2018 – Първото ниво на майсторство

© 2018 Превод АТИ

Башар: Добър ден на всички вас в този ден от вашето време, как сте?

Аудиторията: (Аплодисменти)

Башар: Благодаря ви отново за съвместното сътворяване на това взаимодействие. Това предаване започва с идеята за присъединяване на друго същество, което вие познавате като Уила, която ще говори за първото ниво на майсторство, наречено „мистик” (сryptic), което да позволи на всеки от вас да осъществи по-добър контакт с истинската си природа, както и с различни аспекти на Природата. Целта е да се почувствате по-добре „заземени” и свързани с вашия свят, така че да разгърнете по-лесно своите сетива до по-високите нива на измерение, без да се тревожите, че може да изгубите своята връзка със Земята. Това е първото ниво на майсторство, което не е задължително да бъде овладяно моментално, тъй като е един процес. В този процес ще има много етапи, които Уила ще сподели с вас, не само в този ден, но и в предстоящото декемврийско предаване. Тогава тя ще ви преведе през следващата фаза на първото ниво на майсторство и ще ви свърже, по това време, много конкретно, с един природен дух, духа на вятъра и това за вас ще бъде едно доста силно преживяване. Засега обаче позволете ни един момент, за да направим някои настройки в енергийните връзки свързани с медиума, така че да подпомогнем връзката с Уила, за да може тя да комуникира с вас. Един момент… …

Уила: Как я карате, бисквитки мои?

Аудиторията: (аплодисменти)

Уила: И сега, позволете ни възможността да започнем да обясняваме идеите, които искаме да споделим с вас днес, относно първото ниво на майсторство, наречето „мистик”. Преди да се впуснем в някои от подробностите, позволете ни за момент да обясним нещо, което е малко различно от това, което обикновено може да мислите относно различните форми на живот на планетата. В нашето време това, което вие наричате 700 години във вашето бъдеще, а ние наричаме „нагоре по врeмeвата линия”, ние сме преживели пристигането на хибридите, реконструкцията и реставрацията на планетата в много различни области, известно повишаване на морските равнища, така че редица от градовете по вашите брегове, с които сте запознати, вече са пристанища и са се реконструирали по различни начини така, че доста области на вашата планета, с които сега сте запознати, са вече под морското равнище. Една такава област е тази, която наричате Флорида, която сега лежи под водата и представлява едно голямо блато. Идеята обаче е, че тя сега е била култивирана от мнозина, които са се научили да отглеждат реколта на морската повърхност, в разнообразни колективни стопанства, където те обезсоляват водата и я използват за отглеждане на различни форми на растения. Тези клъстери съществуват сега на най-различни места по планетата, в моето време. Ние също така се възползваме от разбирането си за циклите на Природата, по най-различни ефективни начини. Така че това е една от промените, която ви предстои нагоре по линията на времето, в бъдещето на нашата планета, когато вие се завръщате към нещо, което е малко по-естествено.   

Преди всичко обаче ние бихме искали да обясним преобръщането на някои от моделите, които вие имате в ума си, спрямо различните проявления на живот на вашата планета. Мнозина от вас в продължение на много години сте мислили… ние знаем, че вие ги наричате царства, затова ще използваме същия термин, макар че ние вече не го използваме. Става въпрос за царството на животните, за царството на растенията, за царството на минералите. Вие обикновено мислите за тези неща като за йерархия, която започва с вас, след това следват животните, след това растенията и най-накрая минералите. Реалната йерархия е всъщност точно обратната. Защото царството на минералите, в определен смисъл, е на върха, тъй като цялата ви планета е съставена от минерали. Земята е царство на минералите. Гая и съзнанието на Земята съдържа идеята за химията, за минерали и елементи и как те се комбинират отново и отново. Така че те определят състоянието и битието на цялата планета. В този смисъл минералите управляват Земята. След това, в продължение, различните комбинации от минерали ви дава идеята за растенията, които се издигат като антени от земята, където поникват семената и позволяват на Земята да се протегне към космоса чрез тези антени. Растенията също така определят редица от аспектите на живота на Земята. Те са първото ниво на живота, така както вие разбирате живота в известна степен. Те обаче за вас са много, много чужди. Те съществуват по твърде различен начин от това, което разбирате за себе си като царство на животните и царство на човеците. Те задължително не демонстрират точно тези черти, които притежавате вие, така че в продължение на доста години вие не сте разбрали техните способности, макар че вече започвате да го правите. Вие обаче трябва да разберете, че растенията са тези, които контролират целия живот на Земята. Не сте вие тези, които правят това. Правят го растенията. Те имат своя собствена общност и начинът, по който регулират нещата в Природата, в живота, определя всичко, което вие преживявате като човеци. Растенията, както мнозина от вас не знаят, могат действително да ви виждат. Те буквално ви виждат. Защото всяка отделна клетка в листата на много от растенията е всъщност малка зрителна леща, която им позволява да интерпретират светлинни образи и сенки. По този начин те могат да имат очи навсякъде. И така, когато вървите през една гора, те ви гледат, наистина ви гледат. Много от нещата, които те правят, се обясняват с това, че имат сетива, които задължително не са централизирани като вашите – във вашия мозък и в очите ви. Идеята за тяхната система от корени е не по-малко сложна от синапсите в мозъка ви, така че те мислят с краката си. И техните корени са свързани с корените на други растения, така че растенията не са задължително индивиди подобно на вас, а са колонии, където всички корени са свързани чрез мицелиални гъбични мрежи под земята, които им позволяват да пренасят хранителни вещества и информация помежду си там, където им е нужно, за да се балансират по цялата планета.

Така че наистина е важно за вас, в царството на животните и в царството на човеците, преди всичко да разберете колко е важно да се свързвате с Природата по най-различни начини. Растенията са тези, които са създали околната среда, за да може да живеете и които я балансират за вас, за да може да правите много от нещата, които правите. Те са тези, които определят процесите по цялата планета по отношение балансирането на времето и много други аспекти на вашия свят. Те са тези и отново – аз просто използвам разговорния ви език, те са тези, които управляват планетата, а не вие.

И така, идеята е, че вие сте и може да бъдете в доста по-голяма симбиоза с тях, като се свързвате по начини, за които ще говорим в този ден от вашето време. И ако разбирате тази симбиотична връзка с тях все по-добре, вие ще може да работите в хармония заедно с тях, за да бъдете пазители на света, пазители на планетата заедно с тях. Защото вие не стоите над тях. Вие може да бъдете равни с тях и да разберете как всички неща са свързани и как да разбирате цялостните системи. Защото сегрегирането, отделянето и разделянето ви от Природата е, което ви кара да се чувствате толкова откъснати от естествената си същност. Когато обаче започнете да виждате нещата и да разбирате нещата така, както правят това растенията, холистично, както действа Природата, тогава ще разберете как и къде се вписвате в общата картина и как можете по пътя на симбиозата да се слеете с тях и да постигнете по-синхронно взаимодействие с тях. И това може да се развива с всеки изминат ден. 

След като дискутираме някои от тези идеи на първия етап, на първото ниво на майсторство, по пътя на това човек да стане мистик, когато можете да разговаряте с растенията и да ги чувате, и да започнете наистина да общувате с Природата по този начин, след това, в следващи предавания, ще говорим как може да задълбочите своята връзка с Природата чрез комуникация с минералите, да задълбочите комуникацията си с животните, както и да задълбочите комуникацията си с природните духове. В момента обаче, преди да продължим,  има нещо, което бихме искали да кажем относно природните духове. Вие трябва наистина да разберете тяхната природа, защото трябва да добиете идеята, поне в известна степен, че има едно колективно съзнание на Земята, което вие наричате Гая. Това е една енергийна форма, която притежава един компонент, който понякога предвестникът, когото наричате Башар, е нарекъл от своя страна електромагнитна енергия. Интересно наименование. Идеята обаче е, че това е една субстанция и природните духове могат да приемат физическа форма, но те не са физически, каквито сте вие. Те се възползват от тази пластична енергия, за да придобият временни тела и да се представят във вашия свят като същества по начини, които вие разбирате. Те могат обаче да изчезват обратно в този океан от електромагнитна енергия. Така те могат да се появяват и изчезват магически, пред очите ви. Ето защо те могат да променят и външния си вид в тази електромагнитна енергия и да кристализират временно в нещо, което може да наречете физическа форма, която да отразява най-добре намеренията им и техните споразумения и комуникации с всеки от вас. Така че те имат една своя квази-физическа реалност и свой начин на отнасяне помежду си, по най-различни начини, които все още не може да си представите и за които ще говорим в един момент. Разберете, че вие може да започнете да ги каните все повече и повече, както се случваше в миналото, надолу по линията на вашето време, когато общувахте с тях по по-естествен начин и те имаха желание да ви се представят по този начин, който бе най-подходящ за диалога, който искаха да проведат с вас и който вие имахте нужда да проведете с тях.

И така, след като дискутираме това, ще можем да проведем кратък диалог с всеки от вас, ако имате това желание, за да отговорим на някои въпроси, които може да имате по повод на това, което говорим днес, или свързано с хибридите, от времето 700 години във вашето бъдеще, или някакви други въпроси, които ви вълнуват. Преди всичко обаче, след като завършим това взаимодействие, аз ще имам едно малко съобщение-изненада за вас. Това ще бъде едно чудесно нещо, което ще мога да споделя с вас, защото има достатъчно време, преди това да се случи. Така че ние ще ви предоставим възможност да надникнете в бъдещето – нещо, което ни е позволено да направим днес. Ние сме много благодарни, че ни бе дадена тази възможност да споделим тази информация с вас, защото тя е твърде важна и има връзка с това, което се случва със Земята днес. Това ще окаже важна роля за това в каква конкретна версия на Земята всеки от вас ще избере да преживее нагоре по линията на времето, във вашето бъдеще.

Сега ни позволете да задълбаем малко повече в идеята за първото ниво на майсторство и за превръщането в мистик. Това ще се окаже решаващо за тези, които имат страстното желание да поемат по този път и наистина да започнат да разбират как да постигнат това първо ниво на майсторство. Тези от вас ще трябва да прекарват много повече време сред дърветата и сред Природата. Първото нещо, което трябва да направите, е, да откриете едно дърво, което ви привлича. Преди всичко помнете, че секвоите, боровите дървета и подобните на тях са посланиците на растителното царство във вашия свят, в света на човеците. Така че вие може да откриете едно от тези дървета, но също така и друго дърво, което намирате за подходящо, макар че те са тези, които имат тази задача да комуникират с различните животински царства като посланици и делегати по този начин. Във всички случаи открийте дърво, което ви върши работа, и колкото е по-естествено, толкова по-добре. Колкото повече може да „изгубите” себе си и да се окажете заобиколени с дървета, толкова по-добре. Първото нещо, което трябва да направите, е, да разберете, че може да се наложи да отидете на друго място на вашата планета, за да направите това, ако не откриете правилния сценарий на вашата конкретна територия. Много е важно, много е важно за това първо ниво на майсторство и на този първи етап, да намерите дърво, което по някакъв начин е на разстояние, доловимо със слуха, или визуално наблизо, до някакъв поток или река. Течащата вода е особено важна за тази първа стъпка – да бъдете на място, където дърветата имат възможност да пият дълбоко от тази вода, която тече наблизо до тях и преминава през тях. Защото това, което ще правите през този първи етап на превръщането ви в мистик и овладяването на първото ниво на майсторство, е, да седнете между дървото и течащата вода. Позиционирайте се някъде, където се чувствате комфортно, с дървото зад гърба ви и течащата вода пред вас, така че да чувате ромоленето на водата. Няма значение дали действително сте се облегнали на дървото, или не. Запазете пълна тишина за момент и си позволете да чуете вятъра в листата и клоните на дървото. След това позволете на този звук на вятъра в клоните на дървото и звукът на течащата вода, да започнат да се сливат в централното място, където сте се разположили. И като седнете там, в това медитативно и открито състояние, докато чувате шума на вятъра, който преминава през клоните на дървото, и звуците на течащата вода, и ги сливате в своето въображение, вие трябва да добавите един трети звук. Няма значение дали действително ще чуете, или не този трети звук. Вие може да си го представите. Това ще бъде звукът на вашето биещо сърце.

И така, докато седите там напълно спокойно и чувате вятъра през клоните на дървото и ромоленето на водата, вие ще добавите към тази оркестрация биенето на сърцето си, което ще е спокойно и ритмично, заедно със звука на вашето дишане. И така, вие ще произвеждате два звука. Дървото и течащата вода произвеждат два звука и сега имате този квартет, този квадрант, при което със своето дишане вие наподобявате вятъра в клоните на дървото, а с биенето на сърцето си, наподобявате ромоленето на водата, докато тя подскача през камъните на потока. Така вие отразявате тези два природни звука и събирате всичко в една красива симфония в себе си. Позволете си да усещате това в продължение на най-малко 15 от вашите минути, така че през тези 15 ваши минути, вашият мозък ще започне да се наглася към тези звуци, към това състояние и ще започне да се пренастройва, да приема и ще ви позволи да се превърнете в една по-добра антена за комуникацията от дървото, за комуникацията от водата, за комуникацията от сърцето, за комуникацията от вашия дъх, като сливате всички тях в един красив звук, една красива песен. Постойте така и позволете на това състояние да ви обземе, така че когато решите да станете и да се разходите през гората, вие ще понесете този тон, ще понесете този звук, ще понесете тази симфония със себе си, независимо къде се намирате, оттам нататъка. Това ще породи у вас специфично състояние, което ще ви позволи по-голяма интимна връзка с Природата. Това е първата стъпка, първата стъпка, през която аз съм преминал и всички мистици преминават, и тя ще ви помогне не само да установите по-близка връзка с Природата, като една първа стъпка, в това ваше пътешествие, но също така, защото времето е без значение, ще започне да ви обвързва с всички мистици, в това число и с мен. Защото ние ще усилим това за вас, понеже ние всиички сме от един вид и независимо дали нагоре, или надолу по времевата линия, където и да се намирате, ние ще бъдем там за вас, енергийно, духом, подсилвайки и затвърдявайки вашата способност да се свързвате с нашия поток от съзнание, за да може да разберете какво означава да бъдеш мистик на първото ниво на майсторство. Тези от вас, които изпитват страстно увлечение към това, са току-що започнали това пътешествие. Аз по никакъв начин не искам да кажа, че това трябва да важи за всички вас. Само тези от вас, които гравитират към това състояние, ние ви приветстваме с добре дошли в тази реалност, в света на мистика, който е твърде магичен и в който могат да се случат много неща. Вие току-що сте започнали това пътешествие.

Това звучи ли ви забавно, бисквитки мои?

Аудиторията: (възторжени овации)