Въведение в Книга 2

© 2018 Превод АТИ

Вие, аз, всеки друг на планетата, Бог, Вселената …. Ние всички сме Едно. Ние сме едно голямо същество, което проявява една илюзия, в която е съставено от много малки части, които са отделени една от друга, за да можем да открием Себе си по един напълно нов начин. И не само че сме Едно, но всяка една малка част от нас притежава някои от атрибутите на цялото. Ние всички сме същества-творци с безкрайна сила. Ние притежаваме способността да сътворяваме своята реалност както пожелаем… да я трансформираме по най-величествени начини. За нас тази истина обаче не е очевидна. Ние много умело сме я скрили от себе си. Ние сме я скрили толкова добре, че тя не само не е общоизвестна, но всъщност изричането й в болшинството случаи предизвиква приспех и подигравки. Най-основните истини касаещи нашето същество – това че сме Едно и че сътворяваме своята реалност, са най-дълбоко скрити, неизвестни и погрешно пазбрани.

Когато седнах да пиша Книга 1 от Документите на Възнесението, аз не знаех тези неща. Мислех, че пиша серия от кратки дискусии с моя Висш разум и с духовното ми семейство. Вместо това се появи цяла една книга. Книга, която разказва една история. И тази история се свежда по същество до тези две истини: ние сме едно и ние сме творци. Колко обаче трябваше да се боря с тези две истини, преди да мога да ги приема за себе си! Писането ми отне почти две години, защото съзнанието ми бе изправено пред непрекъснато предизвикателство, за да може да обхване и интегрира предлаганата ми информация. Нужни ми бяха 174,000 думи за да изложа тези идеи.  Наложи се да напусна работата си, да продам къщата и колата си, да напусна града и да се преместя в една собственоръчно построена дървена къща в планините. Преминах през невероятни перипетии, докато успея да приема за възможни тези две идеи и да ги опиша, за да ги споделя с вас.

Последиците от приемането на тези две истини са невероятни. Те променят всичко. Поне това категорично се случи с мен. Помислете си само: ако осъзнаете, че сте творци на своята реалност, вие повече не може да мислите, че сте жертва на своите обстоятелства. Вие повече не може да се страхувате че нещо „ще ви се случи”, или че някой нещо „ще ви причини”. Вие напълно осъзнавате, че всичко което преживявате, сте си го създали и причинили сами. Всичко което трябва да направите, е, да осъзнаете процеса на сътворяване и на изборите които правите и това променя цялата игра. Аз се пробуждам за факта, че живея в своите сънища! И правейки това, аз откривам, как мога съзнателно да сътворявам своите сънища.

Какво чудесно, силно, освобождаващо усещане!

Чувствам, като че ли съм прекарал живота си под вода, с дробове копнеещи за въздух и сега, изведнъж, аз мога да изляза на повърхността и да напълня дробовете си с пресен, чист, животворен въздух!

Сега аз започвам за първи път да правя нови избори и да живея съзнателно. В резултат аз съм щастлив, здрав, в мир със себе си и живея в съня, който съм избрал да сънувам. Това е, което получих от осъзнаване и прилагане описаното в Книга 1 на Документите на Възнесението. До какво ще доведе Книга 2? Все още не съм сигурен. Докато пиша това, аз съм завършил само първите страници на първата глава. Така че не зная какво ще бъде влиянието на тази втора книга върху живота ми. Очаквам тя да продължи да бъде най-удивителното нещо, което съм правил някога. Във всички случаи, имам удоволствието да ви поканя да ме придружите в това ново пътешествие. Както направих с Книга 1, аз ще публикувам всяка нова глава тук в моя уебсайт, за да може да я четете свободно и безплатно, преди да я комплектовам като краен продукс в електронна книга. Моля ви да имате предвид, че предложеният текст е много грубо редактиран и предстои да претърпи допълнителна редакция в окончателния си вариант.

Надявам се четенето да ви достави толкова удоволствие, колкото писането достави на мен!

Желая би безкрайна Радост!

Зингдад

Книсна, Южна Африка

5 декември, 2010